You are on page 1of 50

K năng

ðỌC HIỆU QUẢ
Tâm Vit Group
1
ðọc là luyện tập
thể dục cho trí óc
Richard Steele
2
Cấu trúc 

Khái niệm và tầm quan trọng 

ðọc chưa hiệu quả? 

Kỹ năng ñọc hiệu quả
3
Cấu trúc 

Khái niệm và tầm quan trọng 

ðọc chưa hiệu quả? 

Kỹ năng ñọc hiệu quả
4
e t
t e rn
In

e t
t e rn
In
5
i 1990:
iớ 6 năm
t h ếg triển 1 ñể phá
t
t r ên i ôt ô m
t i n p ñ ô n g Nay: 1
ng g ấ t h á 8 thán ới.
Thô tăng g 1 8 cần 15 g và c
hỉ
o ả n giờ ñể
g k h chế tạ
o.
t r on
Lưu lượng thông tin
Hà n
ngư
g ng
ày , di chuyển trên
ời k 565 Internet tăng
inte ết n t r iệ
r ne ố i v u
t à o 30%/tháng: Tăng gấp
800.000 ñôi sau 100 ngày
cuốn sách ñược in/năm n y t u ng
i gi ờ , So
Mỗ m m ớ i
Những năm 60: s ản p hẩ
ra 3 , D i s ney
Các ông bố chơi với 5 p hú t
C ứ t sản
m ộ
con cái 45 phút/ ngày tung ra
n m ớ i
Nay: 6 phút/ngày. ph ẩ
6
Vũ khí cạnh tranh
mạnh nhất là:
Học nhanh hơn
ñối thủ
Peter Senge
7
Tốc ñộ ñọc

Wpm
1000
900
800
700
J.F.Kennedy
600
500 Trung binh
400
300 SVVN
200
100
0

John Frank Kennedy 8
Công thức

Số trang * Số chữ
Tốc ñộ ñọc =
Số phút

9
Kết quả

250 750
AVERAGE SPEED:250WPM AVERAGE SPEED:750WPM
10
Khái niệm 
Quá trình 

Tương tác tổng hợp

Cá nhân

Thông tin mã hóa 

Bằng giác quan 

Gồm 7 bước:
11
7 bước ñọc
Tiếp nhận

Ứng dụng Hấp thụ

Mong muốn
thấu hiểu
Hồi tưởng Tổ hợp trong

Duy trì Mở rộng
12
Cấu trúc 

Khái niệm và tầm quan trọng 

ðọc chưa hiệu quả? 

Kỹ năng ñọc hiệu quả
13
Nguyên nhân 
Quan niệm sai 

ðọc 1 não 

Chuyển ñộng mắt

14
Quan niệm sai lệch 
ðọc từng từ 

Tốc ñộ tối ña: 500 wpm 

ðọc nhanh không lĩnh hội tốt 

Không dùng tay hoặc que chỉ
15
16
Phương pháp 

Ngữ âm 

Nhìn - Nói

17
NGỮ ÂM

T Â M

V IỆ T

18
Lạ lùng
Dễ sợ Vui nhộn

Hàn Quốc Lãng mạn 19
Hài hước
Lạ lùng
Dễ sợ Vui nhộn

Hàn Quốc Lãng mạn 20
Hài hước
Hai bán cầu não

21
VÀNG ðỎ XANH LỤC
CAM TRẮNG T ÍM

ðEN XANH LAM VÀNG
TRẮNG CAM ðỎ
22
23
Chuyển ñộng của mắt

24
Fixations(0.25-1.5 s)
Eye movement

Visual wandering
Back skipping regression
Fixations
Eye movement

words

Fixations Fixations Fixations Fixations Fixations
Eye movement

words

25
Cấu trúc 

Khái niệm và tầm quan trọng 

ðọc chưa hiệu quả? 

Kỹ năng ñọc hiệu quả
26
Muốn
ñọc
hiệu quả 27
ðọc nhanh và hiệu quả 

Xây dựng niềm tin 

Phương pháp

28
Xây dựng niềm tin 

ðọc lấy ý tưởng 

ðọc nhanh - lĩnh hội thông tin tốt 

Nên dùng ngón tay hoặc que chỉ 

Có thể ñọc >500từ/phút
29
Chuẩn bị 3T 

Tư thế . 

Tâm thế_ 

Tri thức_
30
Tư thế_ 
ðặt chân thẳng xuống

mặt sàn 

Ngồi sát mép ghế

trước 

Dựng sách trước mặt
31
Tâm thế_ 

Tĩnh trí 

Chủ ñộng 

Tạo hứng thú 

Tập trung
32
Tri thức_ 

Xác ñịnh mục tiêu 

ðọc tổng quan_ 

Chuẩn bị tài liệu 

ðặt câu hỏi
33
ðọc tổng quan_ 
Mục lục, tiêu ñề 

Tiểu sử tác giả 

Mục in ñậm,nghiêng 

Phần ñồ họa, ghi chú, tóm tắt
34
Ai
Tại sao
Cái gì
Khi nào …
35
Mong mun
Mc ñích
Mc tiêu 36
Kĩ năng 
Tăng tốc ñộ 

Kỹ thuật hỗ trợ 

Tạo ñộng lực
37
Tăng tốc ñộ 

Không ñọc từng từ 

Mở rộng biên ñộ mắt 

Không ñọc lại 

Tạo nhịp
38
Phương pháp
“Ba trọng ñiểm”
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*---------
-----------*--------- -----------*--------- -----------*--------- 39
Fixations(0.25-1.5 s)
Eye movement

Visual wandering
Back skipping regression
Fixations
Eye movement

words

Fixations Fixations Fixations Fixations Fixations
Eye movement

words

40
Kĩ thuật hỗ trợ trực quan 

Sơ ñồ tư duy< 

Kĩ thuật quét 

Kĩ thuật lật trang nhanh

41
ðiện thoại di ñộng, nắm tay, pháo hoa,

quả ñồi, cánh ñồng, sự dịu dàng, thời gian,
bông hoa, cái thìa, mẹ, tuylip Nam Phi,
Trái ðất, khoảng cách, cái nồi, cái loa,
cái kính, sữa, mơ, nhựa, báo gấm, cái diều,
ý nghĩa, cái bàn, cái mũ, cà-vạt, mắm tôm,
giận dỗi
42
43
Hyperscan

44
Hyperscan

45
Slalom

46
Lật trang

47
ðọc thành công

ðọc
ðọc
ðọc
48
ðiều kiện ñầu tiên và
cuối cùng thành một
thiên tài

tình yêu sự thực
Goethe
49
THANK YOU FOR YOUR
COOPERATION!!!

50