You are on page 1of 241

English to Dutch translationShow romanization

a fortiori
(ah-voor-zij-ORY) prep. Latijn voor "met een nog sterkere reden," while ...
a priori veronderstelling
(ah-pree-ORY) n. uit het Latijn, een aanname dat waar is, zonder f. ..
alias
prep. afkorting voor "ook wel bekend als" wanneer iemand gebruik maakt van differen ...
ab initio
prep. advocaat Latijn voor "vanaf het begin," als "het was juridisch ab init ...
verlaten
v. om opzettelijk en definitief opgeven, overgave, verlof, de ...
verlaten pand
n. pand achtergelaten (vaak door een huurder) opzettelijk en per ...
achterlating
n. de handeling van opzettelijk en blijvend te geven, surrenderi ...
verminderen
v. weg te doen met een probleem, zoals een openbare of particuliere nuisanc ...
korting
n. 1) de verwijdering van een probleem dat in strijd is met de openbare of particuliere ...
ontvoering
n. de strafrechtelijke weg te nemen van een persoon door overreding (convincing. ..
Abet
v. te helpen iemand een misdaad begaan, met inbegrip van hen te helpen ontsnappen ...
opgeschort
1) n. wanneer het eigendom van onroerend goed niet is vastgesteld. E. ..
valide
adj. fysiek in staat van werken op een baan of in het leger. I. ..
abortus
n. de beëindiging van de zwangerschap met verschillende middelen, waaronder medic ...
intrekken
v. nietig te verklaren of intrekking van een wet of een pass wetgeving die in strijd ...
onderduiken
v. 1) van oudsher een rechtsgebied te verlaten (waar het gerecht, een p. ..
absoluut
adj. volledig en zonder conditie.
onthouding leer
n. toen het Hooggerechtshof weigert de uitoefening van haar federale constit ...
abstract
n. in het algemeen, een samenvatting van een record of document, zoals een abst ...
samenvatting van het arrest
n. een schriftelijke samenvatting van een arrest dat hoeveel geld staten th ...
Abstract van titel
n. het schriftelijk verslag van een titel te zoeken die de geschiedenis laat zien o. ..
misbruik van bevoegdheid
n. een beleefde manier om te zeggen een proces rechter heeft zo'n slechte Mista gemaakt ...
misbruik van procedure
n. het gebruik van de juridische procedure door illegale, schadelijke of perverse m. ..
belenden
v. wanneer twee percelen van onroerend goed elkaar raken.
versnelling
n. 1) het versnellen van de tijd als er vesting (absolute eigenaren ...
versnelling clausule
n. een bepaling in een contract of een orderbriefje dat indien sommige spec ...
aanvaarden
v. te ontvangen iets met de goedkeuring en de intentie om het te houden. T. ..
aanvaarding
n. 1) die iets van een ander met de bedoeling te houden ...
aanvaarding van de dienst
n. overeenkomst door een verdachte (of zijn / haar advocaat) in een juridische acti ...
toegang
n. 1) in onroerend goed het recht en de mogelijkheid om naar het pand ...
accessoire
n. een tweede-string speler die helpt bij het plegen van een misdaad ...
accommodatie
n. 1) een gunst gedaan zonder compensatie (loon of vergoeding), s. ..
medeplichtige
n. iemand die helpt bij het plegen van een misdrijf en, in tegenstelling tot a. ..
accord en tevredenheid
n. een overeenkomst te accepteren minder dan wettelijk verschuldigde om wr ...
rekening vermeld
n. een verklaring van een schuldeiser of de persoon aan wie geld wordt ...
crediteuren
n. wetsvoorstellen die verschuldigd zijn.
debiteuren
n. de bedragen verschuldigd of verschuldigd zijn aan een bedrijf of beroep ...
aanwas
n. 1) in onroerend goed, de stijging van de werkelijke land op een stroom ...
accrue
v. 1) groeien of om toe te voegen, zoals rente op een schuld of investm ...
beschuldiging
n. 1) in juridische termen beschuldiging betekent officieel opladen iemand ...
beschuldigde
n. een persoon die belast is met een misdrijf.
erkennen
v. 1) in het algemeen iets toe te geven, of slecht, goed of indiffer ...
erkenning
n. het gedeelte aan het einde van een document waarin een notaris ver ...
vrijspreken
v. wat een jury of rechter zonder jury heeft aan het eind van ...
vrijspraak
n. wat een verdachte crimineel verweerder ontvangt als hij / zij is gevonden ...
handelen
1) n. in het algemeen, elke actie van een persoon. 2) N. een wettelijke plan ...
van God
n. een natuurlijke ramp die niemand kan voorkomen, zoals een eart ...
actie
n. een proces waarin een partij (of partijen) klaagt een ander.
beroep
adj. als er voldoende feiten of omstandigheden bestaan om te voldoen aan de wettelijke r. ..
werkelijke controverse
n. een echte juridisch geschil dat leidt tot een echte rechtszaak plaats t. ..
werkelijke aankondiging
n. rechtstreeks op de hoogte te zijn van iets of gezien te hebben o. ..
speciale
adj. Latijn steno betekenis "alleen voor dit doel." Aldus een advertentie ...
procesgemachtigde
adj. Latijn juridische betekenis "voor de toepassing van de wettelijke maatregelen op ...
ad punt voor punt
adj. (voeg sear-ee-ah-tim) Latijn voor "een na de ander".
ad valorem
adj. Latijn voor "gebaseerd op de waarde", die eigendom is van toepassing op de belastingen ...
addendum
n. een aanvulling op een voltooid schriftelijk document. Meestal Thi ...
adeem
v. in te trekken met een gift in een testament door het vernietigen, te verkopen of Givi ...
ademption
n. de handeling van adeeming, die is te trekken (het wegwerken van) een cadeau ...
adequate remedie
n. remedie (geld of prestaties), uitgereikt door een rechtbank of via ...
hechting contract
n. (contract van adhesie) een contract (vaak een ondertekend formulier) zodat IMBA ...
verdagen
v. de definitieve afsluiting van een vergadering, zoals een conventie, een Meetin ...
adjudication
n. de handeling van het geven van een rechterlijke uitspraak, zoals een vonnis of Decr ...
aangepast basis
n. in de boekhouding, de oorspronkelijke kostprijs van een actief gecorrigeerd voor kosten ...
adjuster
n. een werknemer (meestal een niet-advocaat) van een verzekeringsmaatschappij of ...
beheren
v. 1) het verrichten van de taken van een baan of positie. 2) in het bijzonder ...
administratieve hoorzitting
n. een hoorzitting voor of overheidsinstellingen voordat een administ ...
bestuursrecht
n. de procedures die door de administratieve bureaus (governmenta. ..
bestuursrecht rechter
n. een professionele raadadviseur-auditeur die werkt voor de regering ...
Administratieve Procedure Act
n. de federale wet die de regels en voorschriften voor gevestigde ...
beheerder
n. de persoon die door de rechter te behandelen het landgoed van ongeveer ...
admiraliteit
n. betrekking tot activiteiten die plaatsvinden op zee, met inbegrip van kleine b. ..
toelaatbaar bewijs
n. bewijzen die het proces rechter van oordeel is nuttig in het helpen van de ...
toelating
n. een verklaring van een partij bij een rechtszaak of een criminele defenda ...
toelating tegen het belang van
n. een erkenning van de waarheid van een feit door een persoon, maar especia ...
toelating van bewijs
n. een rechter de aanvaarding van het bewijs in een proces.
schuldbekentenis
n. een verklaring van iemand beschuldigd van een misdaad die hij / zij de commissie ...
toelating tot borgtocht
n. een uitspraak van een rechter in een strafzaak waarbij een verdachte def ...
toegeven
v. 1) aan te geven iets waar de beantwoording van een klacht i. ..
vast
v. 1) te nemen over de relatie van ouder op kind van een ander p. ..
aanneming
n. het nemen van een kind in een gezin, het creëren van een ouder naar ...
overspel
n. consensuele seksuele relaties als een van de deelnemers is le ...
vooraf
n. een betaling die wordt gedaan voordat het wettelijk verschuldigd, zoals befo ...
promotie
n. een gift door een persoon een van zijn of haar kinderen of erfgenamen ...
ongunstige
adj. duidelijk in strijd, zoals een ongunstige partij zijnde het jaar sui ...
ongunstige rente
n. een recht of zorg dat in strijd is met het belang of vordering o. ..
tegenpartij
n. de andere kant in een rechtszaak. Soms, als er numer ...
nadelige bezit
n. een middel om de titel te verwerven op het land door middel van duidelijke bezetting van ...
nadelige getuige
n. een getuige in een rechtszaak die is gevonden door de rechter te worden negatieve t. ..
advies
n. advies verklaard door een rechter of een rechtbank op verzoek van een ...
affiant
n. een persoon die een beëdigde verklaring en zweert om de waarheid voor ...
affidavit
n. 1) een geschreven document waarin de ondertekenaar zweert onder ede ...
bevestigen
v. wat een hof van beroep heeft als het eens met en bevestigt een lo ...
positieve actie
n. het proces van een bedrijf of overheidsinstantie waar het g. ..
bevestigend verdediging
n. deel van een antwoord op een vergoeding of klacht waarbij een Verweerster ...
aanbrengen
v. 1) om iets te hechten aan onroerend goed in een permanente manier, incl. ...
na verworven eigendom
n. 1) persoonlijke of onroerende goederen verworven door een schuldenaar nadat hij / zij ...
na verworven titel
n. de eigendom verworven nadat de eigenaar probeert te verkopen of te ...
na ontdekt bewijsmateriaal
n. bewijs gevonden door een verliezende partij na een proefperiode is comple ...
leeftijdsdiscriminatie
n. een werkgever oneerlijke behandeling van een huidige of potentiële emplo ...
age of consent
n.
agentschap
n. de relatie van een persoon (de agent), die handelt op zijn ...
agent
n. een persoon die gemachtigd is om op te treden voor pri een ander (de agent ...
agent voor de aanvaarding van de dienst
n. lidstaten eisen dat een bedrijf de naam van een werkelijke persoon (usual. ..
zware mishandeling
n. de misdaad van fysiek aanvallen van een andere persoon die resultaten ...
overeengekomen verklaring
n. af en toe de twee partijen aan weerszijden van een rechtszaak of ...
akkoord
1) n. elke vergadering van de geesten, ook zonder wettelijke verplichting. 2) ...
steun en Abet
v. helpen plegen van een misdaad. Een advocaat redundantie sinds Abet: steun, ...
toevallig
adj. onzeker; gewoonlijk toegepast op de verzekeringscontracten die p. ..
alias
n. 1) een naam die gebruikt wordt anders dan de opgegeven naam van een persoon of refere ...
alibi
n. excuus gebruikt door een persoon die beschuldigd of verdacht van een misdrijf. In ...
vreemdeling
1) n. een persoon die geen burger van het land. 2) in de Uni ...
vervreemding
n. de overdracht van de eigendom van onroerende goederen, vrijwillig en comple ...
vervreemding van aandoeningen
n. overtuigend een vrouw aan haar man, laat vaak voor een andere man, ...
alimentatie
n. ondersteunen die door een ex-echtgenoot aan de andere als gelast door een cou ...
afgepipetteerde
(al-ee-kwoh) adj. een bepaalde fractionele aandeel, meestal toegepast wh ...
alle het landgoed ik eigen
n. een zin uit een slecht opgesteld, zullen die het bezit betekent ...
bewering
n. een verklaring van de gevorderde feit vervat in een klacht (een writte ...
beweren
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de gamparin, net als in tabokin, njengkelin, benerkan
benerkan, overeengekomen naar de hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts ............

q = met een douche, zeggen mensen echt njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan
R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000 tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld 200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en met
300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000 contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot 1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = = = Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de gamparin, net als in tabokin, njengkelin, benerkan
benerkan, overeengekomen naar de hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts ............
q = met een douche, zeggen mensen echt njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000 tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld 200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en met
300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000 contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot 1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = = = Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx LMN = pq = ij STX rstwx
v. te beweren een feit waar is, meestal in een klacht die is bestand ...
alluvium
n. een toename in je land uit de bodem wordt afgezet op de kust ...
alterego
n. een bedrijf, organisatie of andere entiteit opgezet om te voorzien ...
alternatieve memorie
n. een juridische fictie waarin een partij bij een rechtszaak of een verdachte c. ..
dubbelzinnigheid
n. wanneer taal is meer dan een betekenis. Als de dubbelzinnigheid is o. ..
wijzigen
v. te wijzigen of te wijzigen door optellen, aftrekken, of te vervangen. Op ...
gewijzigd klacht
n. welke resultaten wanneer de partij aanklaagt (eiser of verzoeker) ch ...
gewijzigde memorie
n. een gewijzigde memorie in een rechtszaak, met inbegrip klacht o. ..
American Bar Association
n. de grootste organisatie van Amerikaanse advocaten, die geen off ...
American Civil Liberties Union
n. het lidmaatschap van een organisatie opgericht in 1920 te verdedigen en bescherming ...
American Depository Receipt
n. genoemd in de bancaire handel een ADR, het is een ontvangstbewijs afgegeven door ...
amicus curiae
n. Latijn voor "vriend van het hof ', een partij of een organisatie inch ..
amnestie
n. een deken afschaffing van een overtreding door de overheid, met de ...
afschrijving
n. een periodieke betaling plan tot betaling van een schuld waarvan de rente een ...
bijkomende administratie
n. beheer van de activa van een landgoed in een andere staat. Een "ANC ...
bijkomende bevoegdheid
n. een term die in federale rechtbanken wanneer het gerecht beslist zaken n. ..
en
conj. dit kleine woord is belangrijk in de wet, met name wanneer com ...
lijfrente
n. 1) een jaarlijks bedrag betaald van een beleid of een geschenk. 2) kort voor een pu ...
antwoord
n. in de wet, geschreven een memorie ingediend door een verweerder om te reageren op ...
antenuptial (huwelijkse) overeenkomst
n. een schriftelijke overeenkomst tussen twee mensen die staan te trouwen, ...
anticiperende schending
n. wanneer een partij bij een overeenkomst verwerpt (reneges aan) zijn / haar obl. ...
antitrustwetten
n. besluiten die door het Congres te verbieden of zakelijke praktisch beperken ...
schijnbare autoriteit
n. de schijn van dat de agent van een ander (werkgever of prin ...
beroep
1) v. te verzoeken een hogere rechter te keren van de beslissing van een proces co ...
verschijnen
v. voor een feest of een advocaat te opdagen in de rechtbank.
verschijning
n. de handeling van een partij of een advocaat opdagen in de rechtbank. Zodra ...
appellant
n. de partij die het beroep een rechtszaak rechterlijke beslissing hij / zij / het is los ...
gerecht
n. een rechter van beroepen die beroep hoort van de lagere rechter decisi ...
appellee
n. in sommige rechtsgebieden de naam gebruikt voor de partij die gewonnen heeft ...
beoordelen
v. professioneel beoordelen van de waarde van onroerend goed met inbegrip-ing r. ..
taxateur
n. een professional die maakt taxaties van de waarde van onroerend goed. ...
waarderen
v. te stijgen in waarde over een periode van tijd door de natuurlijke ...
waardering
n. de stijging van de waarde door de natuurlijke gang van zaken als ...
benaderen
v. afkorting voor "de aanpak van de bank," zoals in "mag ik aanpak, uw ho ...
aanpak van de bank
v. beweging een advocaat van de raad tafel aan de voorzijde van ...
aanpak van de getuige
v. een verzoek van een advocaat aan de rechter om toestemming om naar boven ...
appurtenant
adj. betrekking tot iets dat hecht. In onroerend goed recht ...
arbiter
n. in sommige rechtsgebieden de naam voor een scheidsrechter aangesteld door de ...
willekeurige
adj. niet ondersteund door eerlijke of substantiële oorzaak of reden. Meeste o. ..
arbitrage
n. een mini-trial, die kan worden voor een rechtszaak klaar om naar proces, ...
scheidsrechter
n. een die voert een arbitrage, en dient als een rechter die con ...
arguendo
prep. Latijn betekent "omwille van het argument," wordt gebruikt door advocaten i. ..
argumentatieve
adj. de karakterisering van een vraag van de tegenpartij att ...
arm's length
adj. de beschrijving van een overeenkomst die door beide partijen vrij a. ..
berechten
v. tot het instellen van een strafrechtelijk verweerder voor de rechter, op dat moment ...
voorgeleiding
n. de hoorzitting waarin een persoon die belast is met een misdrijf is arraigne ...
achterstallige
n. geld niet betaald op de vervaldag, meestal de som van een reeks van onbetaald ...
arrestatie
v. 1) het maken of houder zijn van een vermoedelijke crimineel met juridische autoriteit, ...
aanhoudingsbevel
n. een rechter om de wetshandhavers te arresteren en Brin ...
brandstichting
n. het misdrijf opzettelijk misdrijf van het branden van een huis of andere bui ...
artikel
n. een paragraaf of een gedeelte van een schrijven, zoals elk gedeelte van ...
artikelen van beschuldiging
n. de aanklachten (ingediend) om IMPEACH een openbaar ambtenaar. In r. ..
statuten
n. de fundamentele charter van een vennootschap die een nadere uitwerking van de naam, ...
zoals
adj. omschrijving van een voorwaarde in een koopovereenkomst waarbij de ...
aanval
1) tegen de bedreiging of poging om een andere staking, of succesvolle ...
slagen en verwondingen
n. de combinatie van de twee misdaden van dreiging (aanval) en actu ...
beoordelen
v. om een waarde op eigendom, meestal voor het doel van de berekening ...
activa
n. het algemeen een item van het pand dat is de monetaire waarde, met inbegrip ...
toewijzen
1) v. te dragen aan een ander persoon activa zoals onroerend goed ...
toegewezen risico
n. een persoon wiens officiële rijden record (ongevallen en tickets) ...
cessionaris
n. een persoon aan wie de eigendom wordt overgedragen door verkoop of schenking, deel ...
opdracht
n. de akte van overdracht van een belang in eigendom of een recht ...
opdracht voor ten behoeve van de schuldeisers
n. een methode gebruikt voor een schuldenaar uit te werken een betalingsschema te h. ..
Associate Justice
n. een lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof benoemd door de voorzitter ...
vereniging
n. een groep van mensen die hebben hun krachten gebundeld voor een bepaalde ...
aannemen
v. de overname van de aansprakelijkheid voor een schuld op een promesse, wh ...
aanname
n. de handeling van de overname van een schuld als onderdeel van de betaling voor het pand ...
aanname van het risico
n. 1) het nemen van een kans in een potentieel gevaarlijke situatie. Dit ...
verzekerd
n. de persoon of entiteit die verzekerd is, vaak gevonden in verzekering ...
bij zal de werkgelegenheid
n. een bepaling in veel arbeidsovereenkomsten die doen vermoeden t. ..
bijgevoegd
adj. 1) verwijst naar twee gebouwen die zijn aangesloten, of equipm ...
gehechtheid
n. de inbeslagneming van geld of goederen voorafgaand aan het verkrijgen van een vonnis i. ..
proberen
v. en n. daadwerkelijk proberen om een misdaad te plegen en het vermogen hebben ...
attest
v. 1) om te bevestigen (meestal schriftelijk) dat een document echt is ....
attest
n. de handeling van getuige van een handtekening voor de toepassing te verklaren ...
advocaat
n. 1) een agent of iemand gemachtigd om op te treden voor een ander. 2) een per ...
advocaat (of advocaat-at-law)
n. (of advocaat-at-law) een iets liefhebber manier om te zeggen advocaat ...
Procureur-generaal
n. in elke staat en de federale overheid de hoogste l. ..
advocaat van de record
n. de advocaat die is verschenen in de rechtbank en / of ondertekend memories ...
advocaat reclame
n. de reclames die op televisie of de gele menigte ...
advocaat kosten
n. de betaling voor juridische diensten. Het kan verschillende vormen aannemen 1) h. ..
advocaat werk product
n. geschreven materiaal, grafieken, notities van gesprekken en Investig ...
attorney-client privilege
n. de eis dat een advocaat niet kunnen mededelingen onthullen ...
advocaat-in-fact
n. iemand die met name genoemd door een andere door middel van een schriftelijke "power ...
aantrekkelijk overlast leer
n. een juridische doctrine waardoor een persoon nalatig voor het verlaten van een ...
audit
n. een onderzoek door een ervaren boekhouder van de financiële record ...
accountant
n. een accountant die voert een audit om de juistheid van te controleren ...
autoriteiten
n. 1) eerdere beslissingen van hoven van beroep die voorzien juridische ...
autoriteit
n. toestemming, een recht in combinatie met de bevoegdheid om een besluit of ord doen ...
machtigen
v. officieel iemand machtigen om te handelen.
Afscheuring
n. de wijziging van de grens van twee eigenschappen als gevolg van een plotselinge cha ...
award
1) n. de beslissing van een scheidsrechter of commissaris (of een niet-j ...
Contribute a better translation
Thank you for contributing your translation suggestion to Google Translate.
Contribute a better translation:

n. de graad in de rechten van een Law School, afgekort LLB, die ...
back-to-back levenslange gevangenisstraffen
n. slang voor opeenvolgende leven voorwaarden opgelegd door een rechter als er ...
dubieuze debiteuren
n. een oninbare schulden. Het probleem is te bepalen wanneer een schuld ...
kwader trouw
1) n. opzettelijk oneerlijk handelen door niet te voldoen aan wettelijke of contra ...
bail
1) n. het geld of obligatie opgemaakt om de vrijlating van een persoon ...
bail bond
n. een borgtocht van een verzekeringsmaatschappij door middel van een borgtocht bondsma ...
bail slaaf
n. professionele agent voor een verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is ...
bewaarnemer
n. een persoon, ook wel een bewaarder, met wie een artikel is l. ..
deurwaarder
n. 1) een ambtenaar van justitie, meestal een plaatsvervangend sheriff, die orde houdt ...
bewaargeving
n. 1) de handeling van het plaatsen van eigendom in de voogdij en de controle van a. ..
bailor
n. een persoon die verlaat goederen in de bewaring van een ander, meestal u. ..
bait and switch
n. verkoop van een oneerlijke praktijk waarin een bedrijf adverteert een ba ...
saldo
n. het bedrag van een schuld nog verschuldigd is op een rekening of de opdrachtgever ...
balans
n. de verklaring van de activa en de passiva (verschuldigde bedragen) ...
bank
n. 1) een officieel gecharterd instelling bevoegd kennis te nemen de ...
faillissement
n. een federaal stelsel van wetten en rechtbanken die personen toelaat ...
faillissementsrechtbank
n. de gespecialiseerde federale rechtbank in die zaken faillissement unde ...
faillissementsprocedure
n. de faillissementsprocedure is: a) de indiening van een verzoekschrift (vrijwillige o. ..
bar
1) n. gezamenlijk alle specialisten, als "de bar", die afkomstig is van ...
balie
n. een organisatie van advocaten. Er zijn twee soorten, waarvan er een ...
bar onderzoek
n. het onderzoek in elk land door ofwel de hoogste cour ...
koopje
n. 1) een onderlinge overeenkomst of contract tussen twee partijen die is ...
schelmerij
n. het creëren van wettelijke business door roeren tot conflicten en ruzies, ...
barrister
n. in de Verenigde Staten een mooie naam voor een advocaat of een advocaat. In ...
basis
n. de oorspronkelijke kostprijs van een actief moet worden gebruikt om de Amou ...
batterij
n. de werkelijke opzettelijk slaan van iemand, met de bedoeling om har ...
Beach Bum vertrouwen bepaling
n. een vereiste in een vertrouwen dat een begunstigde kan alleen ontvangen p. ..
toonder
n. ieder bedrijf iets, zoals een check, promesse, ba ...
toonder papier
n. verhandelbaar instrument (bijvoorbeeld een obligatie) die verschuldigd is whoeve ...
geloof
n. overtuigd van de waarheid van een verklaring of bewering. In een comm ...
Bench
n. 1) algemene term voor alle rechters, zoals in "de bank", of voor de ...
bench warrant
n. een bevel van een rechter, vaak aan commando iemand appea ...
belangenpercentage
n. het recht van een partij tot op zekere winst, distributie, of uitkering ...
nuttig gebruik
n. het recht om het gebruik van iets te genieten (in het bijzonder zoals ple ...
begunstigde
n. een brede definitie voor een persoon of entiteit (zoals een goed doel) w. ..
voordeel
1) n. eventuele winst of verworven recht of voorrecht, voornamelijk Throug ...
behoeve van de raadsman
n. met de mogelijkheid om een advocaat en juridisch advies hebben inch ..
nalaten
v. geven persoonlijke eigendommen op grond van bepalingen van een testament (als disti ...
legaat
n. de gave van persoonlijke goederen onder de voorwaarden van een testament. Beque ...
beste bewijs regel
n. de juridische doctrine dat een origineel stuk van bewijsmateriaal, particu ...
bestialiteit
n. paring door een mens met een dier, dat is een misdrijf in alle ...
dan een redelijke twijfel
adj. onderdeel van de jury instructies in alle strafrechtelijke onderzoeken, waarbij t. ..
BFP
n. slang voor bonafide koper, dat iemand die Purchas betekent ...
bias
n. de aanleg van een rechter, arbiter, aspirant-jurylid, ...
bod
n. een aanbod om te kopen met een specifieke prijs vermeld. Het omvat ...
splitsen
v. de orde of de uitspraak van een rechter dat een kwestie in een zaak kan worden ...
bifurcatie
n. de handeling van een rechter in te delen punten voor een proces, zodat o. ..
bigamie
n. de voorwaarde van het hebben van twee vrouwen of twee mannen op hetzelfde ...
bilaterale overeenkomst
n. een overeenkomst waarbij de partijen elkaar belooft voor elke t. ..
rekening
n. 1) Wat is gewoonlijk een "check", waarbij de ondertekenaar requi ...
cognossement ontering
n. een wetgevende handeling die verklaart een bij naam genoemde persoon schuldig gemaakt aan
een cr ...
wissel
n. een schriftelijk door een partij (maker of lade) bestellen van een andere (payor. ..
cognossement
n. ontvangstbewijs wordt verkregen door de verzender van de goederen van de vervoerder (t. ..
Bill van gegevens
n. een schriftelijke itemization van vorderingen die een verdachte in een rechtszaak ...
Bill of Rights
n. de eerste tien amendementen op de federale grondwet geëist ...
koopbriefjes
n. een schriftelijke verklaring waaruit de overdracht (verkoop) van goederen, ...
bindmiddel
n. een schriftelijke verklaring van de belangrijkste bepalingen van een overeenkomst, in parti ...
chantage
n. de misdaad van dreigen te pijnlijk, onthullen schandelijke o. ..
blanco goedkeuring
n. goedkeuring van een cheque of andere verhandelbare papier zonder namin ...
blauw wetten
n. staat of lokale wetten die bepaalde activiteiten, particu verbieden ...
blauw lint jury
n. een jury gekozen uit prominente, goed opgeleide burgers, soms ook ...
blauwe hemel wetten
n. wetten bedoeld om het publiek te beschermen tegen de aankoop van aandelen in f. ..
raad van bestuur
n. het beleid managers van een bedrijf of organisatie gekozen b. ..
stookplaats
n. telefoon bank operatie waarbij snel praten telemarketeers ...
boilerplate
n., adj. slang voor bepalingen in een contract, vorm of juridische pleadi ...
bonafide
adj. Latijn voor "goede trouw," het betekent eerlijkheid, de 'echte dunne ...
bonafide koper
n. gewoonlijk BFP in juridische en bancaire kringen, een persoon die ...
obligatie
n. 1) schriftelijk bewijs van de schuld uitgegeven door een bedrijf met de voorwaarden ...
slaaf
n. 1) iemand die verkoopt borgtocht obligaties. 2) een borg (borg of ins ...
Booby Trap
n. een apparaat ingesteld te worden geboden om schade of iemand enterin doden ...
boek account
n. een rekening van een klant bewaard in een bedrijf grootboek van automatische incasso's a. ..
boekwaarde
n. een bepaling van de waarde van aandelen van een bedrijf door addin ...
bodemerij
n. een hypotheek contract waarin een schip en / of de vracht is PLED ...
boycot
n. georganiseerd weigering om producten te kopen of betuttelen een winkel ...
schending
1) n. letterlijk, een pauze. Een overtreding kan een onvermogen om een uit te voeren ...
contractbreuk
n. niet om alle looptijd van een contract, schriftelijk of mondeling, wi ...
woordbreuk
n. historisch, het storten van een vrouw door haar verloofde bestemd ...
schending van de vrede
n. elke handeling die verstoort het publiek of zelfs een persoon. Het kan i. ..
vertrouwensbreuk
n. 1) elke handeling die in strijd is met de taken van een beheerder of ...
schending van de garantie
n. vaststelling dat een verklaring van de titel van het pand, met inbegrip ...
inbraak
n. 1) de strafbare handeling van het invoeren van een verblijfsvergunning of andere gesloten ...
omkoperij
n. de misdaad van het geven of nemen van geld of andere waardevolle ite ...
kort
1) n. een schriftelijk juridisch argument, meestal in een formaat voorgeschreven door ...
makelaar
n. in het algemeen, een persoon die regelt de contracten tussen een koper een ...
berecht
v. de handeling van het daadwerkelijk begin van een proces, meestal gesignaleerd door swe ...
emmer winkel
n. een officieuze en meestal illegale weddenschappen operatie waarbij t. ..
gebouw en lening
n. een andere naam voor spaargeld en lening vereniging. Zoals de naam imp ...
bulk koop
n. de verkoop van alle of een groot deel van de voorraad een handelaar als goed ...
bulk Koopwetten
n. staatswetten (verwoord in de Uniform Commercial Code aangenomen ...
bulk transfer
bulk koop
last
n. iets dat resulteert in een restrictieve belasting op iets. Th ...
bewijslast
n. de eis dat de eiser (de partij die een burgerlijke ...
inbraak
n. de misdaad van inbraak in een structuur voor de pu ...
zaak
n. elke activiteit of onderneming die zijn aangegaan voor de winst. Het doet geen ...
business genodigde
n. een persoon die commerciële ruimten voor het doel van het doen ...
maar regel
n. een van de verschillende tests om te bepalen of een verdachte responsibl is ...
buy-verkoop overeenkomst
n. een overeenkomst tussen de eigenaren van een bedrijf dat voorwaarden levert ...
statuten
n. de geschreven regels voor het gedrag van een bedrijf, vereniging, p. ..
Contribute a better translation
gag orde
n. Om een rechter een verbod op de advocaten en de partijen bij a. ..
garnering
v. het verkrijgen van een rechterlijk bevel leiden van een partij in het houden van geld (zoals ...
derdenbeslag
n. een persoon of entiteit, vaak een bank of werkgever, die rece ...
derdenbeslag
n. het gehele proces van aandrongen op en het krijgen van een rechtbank orde ...
genderbias
n. ongelijke behandeling in arbeid gelegenheid (zoals promotie ...
algemeen voorkomen
n. advocaat vertegenwoordiging van een cliënt in de rechtbank voor alle purp ...
General Counsel
n. de chef advocaat voor een bedrijf, die wordt betaald gewoonlijk vol ...
Algemene schadevergoeding
n. monetair herstel (geld gewonnen) in een rechtszaak voor letsel lijden ...
algemene ontkenning
n. een verklaring in een antwoord op een rechtszaak of bewering van een verdachte ...
vennoot
n. 1) meestal een van de eigenaren en exploitanten van een partnerschap, w. ..
algemeen plan
n. een plan van een stad, provincie of een gebied waarvoor de zones voor d. .. vaststelt
generatie overslaan
adj., adv. verwijzen naar giften via trusts gemaakt door een grandparen ...
geschenk
n. de vrijwillige overdracht van eigendom (met inbegrip van geld) om anothe ...
geschenk in de contemplatie van de dood
n. (een zogenaamde cadeau causa mortis door advocaten blijkt uit hun Latijn ...
schenkingsrecht
n. federale belasting op grote geschenken. Giften aan de leden van een gezin kan b. ..
go bail
v. slang voor het ophangen van de borgtocht geld om een verdachte Verweerster krijgen ...
goede doel
n. een juridisch voldoende reden voor een uitspraak of een andere actie door een ...
trouw
n. eerlijk intentie om te handelen zonder daarbij een oneerlijk voordeel ten opzichte van a. ..
Barmhartige Samaritaan regel
n. vanuit een Bijbels verhaal, als er een vrijwilliger komt de hulp van een i. ..
goede titel
n. bezit van onroerende goederen die volledig vrij is van aanspraken aga ...
goederen
n. objecten aangehouden voor verkoop in de reguliere gang van zaken, zoals in a. ..
goodwill
n. het voordeel van een bedrijf met een goede reputatie onder haar n. ..
gouvernementele immuniteit
n. de leer van het Engels common law dat geen enkele overheidsinstantie ...
gratieperiode
n. een tijd vermeld in een contract waarin een te late betaling of te voeren ...
Grand Jury
n. een jury in elke provincie of federale rechtbank wijk die dient f. ..
grand diefstal
n. de misdaad van diefstal van andermans eigendom (met inbegrip van geld) ove ...
Grand Theft
n.
uitzonderingsclausule
n. 1) een clausule in een statuut of ordonnantie bestemmingsplan (met name een c. ..
grandfathering in
adj. verwijst naar voortgezet toegestane gebruik van het pand zoals het was toen r. ..
subsidie
v. tot overdracht onroerend goed van een titel houder (concessieverlener) of hol ...
subsidie akte
n. het document dat titel overdrachten aan onroerend goed of een echte ...
grantee
n. de partij die ontvangt titel naar onroerend goed (koper, recipien ...
concessieverlener
n. de partij die de overdracht titel in onroerend goed (verkoper, schenker) ...
concessieverlener grantee-index
n. een reeks van boeken en / of geautomatiseerde lijsten gevonden in het kantoor o. ..
gratuite
adj. of adv. vrijwillig of gratis.
gravamen
n. Latijn voor "te wegen zitten," de fundamentele kern van elke vordering (caus. ..
bruto inkomen
n. bij de berekening van de inkomstenbelasting, de inkomsten van een individu of busi ...
nalatigheid
n. onzorgvuldigheid die in roekeloze minachting voor de veiligheid of ...
garantie
1) v. te verpanden of ermee instemmen dat verantwoordelijk is voor een ander schuld of ...
borg
n. een persoon of entiteit die het ermee eens dat verantwoordelijk is voor een ander ...
garantie
v. en n. een oudere spelling van garantie, die de beroemde Oxfo ...
voogd
n. een persoon die is benoemd door een rechter te zorgen voor een m. ..
voogd procesgemachtigde
n. een persoon die door de rechter slechts juridische stappen te ondernemen op de b. ..
gast
n. 1) in het algemeen, een persoon betalen voor een verblijf in een hotel, motel of inch ..
gast statuut
n. staat een wet die de normen van de zorg wordt door de bestuurder van een ca ...
schuldig
adj. die is veroordeeld voor een misdrijf of die het toegelaten comm ...O.R.
n. afkorting voor "eigen herkenning," zeggen de rechter kon een pers ...
O.S.C.
n. kort voor te veroorzaken tonen.
eed
n. 1) een zweren de waarheid te vertellen, de hele waarheid en niets b. ..
obiter dicta
: (Oh-bitter dick-tah) n. opmerkingen van een rechter die niet necess ...
object
1) v. aan de rechter vragen niet aan een bepaalde vraag kan gesteld o. ..
bezwaar
n. van een advocaat protest over de juridische correctheid van een vraag whi ...
verplichting
n. een wettelijke verplichting om te betalen of iets doen.
schuldeiser
(ah-bluh-jee) n. de persoon of entiteit aan wie een verplichting wordt ow ...
debiteur
(ah-bluh-gore) n. de persoon of entiteit die te danken heeft een verplichting tot het ...
obscene
adj., adv. een zeer subjectief verwijzing naar materiaal of handelingen die ...
tegenwerking van het gerecht
n. een poging te bemoeien met de administratie van de rechtbanken, ...
bezetting
n. 1) wonen in of het gebruik van gebouwen, als een huurder of eigenaar. 2) takin ...
bewoner
n. 1) iemand die in een woonplaats of het gebruik van gebouwen, als een tenan ...
bezetting
n. 1) vrij permanent handel, beroep, werkgelegenheid, zakelijke of ...
beroepsziekte
n. een ziekte als gevolg van de lange termijn de werkgelegenheid in een bepaald ...
beroepsrisico
n. een gevaar of risico dat inherent is aan bepaalde bezigheden of werkplekken ...
bezetten het gebied
v. vooruit kan lopen (monopoliseren) een ruimte van de wettelijke recht door een hogere a. ..
of counsel
adj. verwijzing naar een advocaat die niet actief betrokken bij de ...
uit kalender
adj. verwijst naar een uitspraak van de rechter om met een rechtszaak, petitie ...
dader
n. een verdachte verdachte in een strafzaak of een veroordeeld voor een ...
aanstoot
n. een misdrijf of een strafbare schending van de wet van elk type of magnitud ...
aanbod
n. een concreet voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met een ander. A. ..
aanbod van bewijs
n. een verklaring van een advocaat een rechter tijdens het proces naar ...
doelvennootschap
n. een persoon of entiteit aan wie een aanbod tot het aangaan van een contract i. ..
bieder
n. een persoon of entiteit die maakt een concreet voorstel naar een andere (t. ..
officier
n. 1) een hoge ambtenaar van het beheer van een vennootschap of een uni ...
ambtenaar van het gerecht
n. elke persoon die een verplichting heeft om rechtvaardigheid en kracht te bevorderen ...
ambtenaar
1) adj. verwijzen naar een handeling, document of iets bestraft of a. ..
officiële wangedrag
n. onjuiste en / of illegale handelingen door een openbaar ambtenaar die violat ...
officieus intermeddler
n. een vrijwilliger die helpt en / of voordelen andere zonder contra ...
offset
1) n. ook wel een 'verrekening', de aftrek door een schuldenaar van een cl ...
offshore corporation
n. een vennootschap gecharterd onder de wetgeving van een ander land dan ...
verzuim
n. 1) niet een handeling te verrichten overeengekomen om, wanneer er een plicht ...
omnibus clausule
n. 1) een auto verzekeringspolis covera clausule die bepaalt ...
op handen en voeten
adj. een verwijzing naar een rechtszaak waarin alle juridische kwesties zijn i. ..
op aanvraag
adj. een promesse, een vereiste dat het verschuldigde bedrag moet ...
on file
prep. formeel ingediend bij de griffie van de rechtbank of t. ..
op of rond
prep. een uitdrukking die verwijst naar een datum of plaats die wordt gebruikt in een klacht i. ..
op of vóór
prep. een zin meestal te vinden in een contract of een orderbriefje, de ...
over de merites
adj. verwijst naar een uitspraak, een beslissing of uitspraak van een rechter op basis van ...
op de stand
prep. getuigen tijdens een proces, waarin de getuige bijna alwa ...
openbare zitting
n. het voeren van gerechtelijke procedures (proeven, hoorzittingen en rout ...
inleiding
n. de uitleg van de advocaten van beide zijden ter beginni ...
van rechtswege
n. een wijziging of overdracht die automatisch optreedt als gevolg van existin ...
advies
n. de uitleg van het arrest van een rechter. Wanneer een proces rechtbank uitspraak ...
optie
n. een recht om onroerend goed te verwerven of te verplichten om een andere UPO te voeren ...
of
conj. ofwel, in het alternatief. Het is vaak van vitaal belang ONDERSCHEI ...
mondelinge overeenkomst
n. een overeenkomst met gesproken woord en ofwel geen schriftelijk of o. ..
bestellen
1) n. elke richting of het mandaat van een rechter of een rechter die n. ..
Om aan te tonen veroorzaken
n. een rechter schriftelijk mandaat dat een partij de rechter verschijnen op een ce ...
ordonnantie
n. een wet uitgevaardigd door een stad of dorp.
gewone
adj. gewone, gebruikelijke en voortgezette en niet ongewoon of extrao ...
normale gang van zaken
n. gedragsregels binnen de normale commerciële douane en gebruik ...
oorspronkelijke bevoegdheid
n. de autoriteit van een rechter om een proces te houden, als onderscheiden fro ...
orphan
n. een kind, met name een minderjarige, wiens twee natuurlijke ouders zijn overleden ..
ogenschijnlijke agent
n. een persoon die is gegeven de schijn van dat een bediende ...
ogenschijnlijke autoriteit
n. schijnbare instantie om iets te doen of te vertegenwoordigen een andere persoon ...
verdrijving
n. 1) de onrechtmatige onteigening (putting out) van een rechtmatige owne ...
buitengerechtelijke
adj. verwijst naar maatregelen, met inbegrip van onderhandelingen tussen partijen ...
out-of-pocket kosten
n. geld rechtstreeks overgemaakt voor de noodzakelijke stukken door een aannemer, trus ...
bijgebouw
n. een structuur die geen verband houden met de primaire verblijf op een park ...
outlaw
n. volksmond, iedereen die ernstige misdrijven pleegt en daden buiten ...
uitgang contract
n. een overeenkomst waarbij een producent bereid te zijn gehele pro verkopen ...
overladen
v. 1) in rekening te brengen meer dan een werkkring of geadverteerde prijs. 2) tot fil ...
overrulen
v. 1) om het verzet van een advocaat te verwerpen op een vraag naar een witnes ...
openlijke daad
n. in het strafrecht, een actie die mogelijk onschuldig zelf maar ...
verschuldigd
v. om een wettelijke verplichting om fondsen te besteden aan een ander. Echter, om te danken
hebben ...
bezitten
v. te hebben wettelijk eigendomsrecht of recht op iets. Aan het bezit is ...
eigen herkenning
(O.R.) n. de basis voor een rechter die een persoon beschuldigd van een cr ...
eigenaar
n. degene die heeft wettelijk recht op de titel of iets. In tegenstelling tot de ...
eigendom
n. juridische titel in combinatie met exclusieve wettelijk recht op bezit. ...
Contribute a better translation
als je de relatie van man en
vrouw in de uren na
als u de lijn om andere
mensen of werken op dit
uur lijn volgen
als u de lijn om andere mensen of werken op dit uur lijn volgen

BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE LIKE TO MAART
Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de gamparin, net als in
tabokin, njengkelin, benerkan benerkan, overeengekomen naar de hel,
Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain luhhhhh zei dat het was moeilijk
om mensen te laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren ook rasainluhhh emang
bener bener ..... rechts ............
q = met een douche, zeggen mensen echt njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000 tot 1.000.000 een 100
verhouding 1000 geld 100 cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en met 300 geld 300 geld
500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die hebben namen robert
matnuh darmi Darmo fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000 contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in het kantoor is vaak het
misbruik is vaak de boos beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot 1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = = = Open Office stuvwxy
def op = tsuvw fghopr = Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de gamparin, net als in tabokin, njengkelin, benerkan
benerkan, overeengekomen naar de hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts ............
q = met een douche, zeggen mensen echt njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000 tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld 200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en met
300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000 contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot 1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = = = Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE
LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN
GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de
gamparin, net als in tabokin, njengkelin,
benerkan benerkan, overeengekomen naar de
hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain
luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te
laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem
verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende
njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren
ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts
............
q = met een douche, zeggen mensen echt
njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000
tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en
met 300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die
hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000
contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in
het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot
1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = =
= Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE
LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN
GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de
gamparin, net als in tabokin, njengkelin,
benerkan benerkan, overeengekomen naar de
hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain
luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te
laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem
verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende
njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren
ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts
............
q = met een douche, zeggen mensen echt
njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000
tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en
met 300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die
hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000
contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in
het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot
1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = =
= Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE
LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN
GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de
gamparin, net als in tabokin, njengkelin,
benerkan benerkan, overeengekomen naar de
hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain
luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te
laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem
verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende
njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren
ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts
............
q = met een douche, zeggen mensen echt
njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000
tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en
met 300 geld 300 geld 500.000 tot 400
s = Verander het wachtwoord van de mensen die
hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000
contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in
het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot
1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = =
= Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE
LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN
GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de
gamparin, net als in tabokin, njengkelin,
benerkan benerkan, overeengekomen naar de
hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain
luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te
laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem
verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende
njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren
ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts
............
q = met een douche, zeggen mensen echt
njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000
tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en
met 300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die
hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000
contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in
het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot
1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = =
= Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE
LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN
GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de
gamparin, net als in tabokin, njengkelin,
benerkan benerkan, overeengekomen naar de
hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain
luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te
laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem
verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende
njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren
ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts
............
q = met een douche, zeggen mensen echt
njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000
tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en
met 300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die
hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000
contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in
het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot
1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = =
= Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE
LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN
GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de
gamparin, net als in tabokin, njengkelin,
benerkan benerkan, overeengekomen naar de
hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain
luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te
laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem
verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende
njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren
ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts
............
q = met een douche, zeggen mensen echt
njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000
tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en
met 300 geld 300 geld 500.000 tot 400
s = Verander het wachtwoord van de mensen die
hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000
contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in
het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot
1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = =
= Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE
LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN
GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de
gamparin, net als in tabokin, njengkelin,
benerkan benerkan, overeengekomen naar de
hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain
luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te
laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem
verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende
njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren
ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts
............
q = met een douche, zeggen mensen echt
njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000
tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en
met 300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die
hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000
contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in
het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot
1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = =
= Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx
BIJZONDERE MAN VOOR MAN OF VROUW DIE
LIKE TO MAART Baris
DAT ZIJN HART HART fluisteren
A = graag MENSEN willen horen FOUTEN
GEHANDICAPTEN
B = Mensen willen weten VERTROUWELIJK
C = willen weten wat de slechte mensen
D = nieuwsgierig naar andere mensen
E = stil hart zegt ja, de gemeenschap, net als de
gamparin, net als in tabokin, njengkelin,
benerkan benerkan, overeengekomen naar de
hel, Ehhhhh ehhhh ehhh,
F = in het hart spraakzame jongen tu la ....
G = typen terwijl uitlaat geluid
H = in het hart van deze fluisteren rasain
luhhhhh zei dat het was moeilijk om mensen te
laten
i = de harten van anderen te volgen
j = in het hart nogal moeilijk te praten, laat hem
verder
k = dood hart spreken lu .......................
l = graag tot haat fabriek in wraak
m = credit motorfiets eigenaren
n = nog steeds een huis huren
o = gebakken voedingsmiddelen, zeggende
njengkelin
p = koken njengkelin gemeenschap fluisteren
ook rasainluhhh emang bener bener ..... rechts
............
q = met een douche, zeggen mensen echt
njengkelin was niet

als de mensen hierboven doen dan

R = de leeggelopen geld wielmotoren 100.000
tot 1.000.000 een 100 verhouding 1000 geld 100
cash 10.000.000 tot 20.000 tot en met 100 geld
200 geld 120.000 tot 200.000 tot 300.000 tot en
met 300 geld 300 geld 500.000 tot 400

s = Verander het wachtwoord van de mensen die
hebben namen robert matnuh darmi Darmo
fatagosi Ilyas
t = schaamstreek jeuk matnuh Ilyas 100.000
contant te worden 100
u: Ilyas matnuh gek angst privates jeuk
v = defecte banden beschadigde auto motoren in
het kantoor is vaak het misbruik is vaak de boos
beledigingen
w = leeftijd van 40 tot leeftijd 51 jaar tot 5 jaar
x = leeftijd van 14 tot 23 jaar, dus 2 jaar tot
1.000.000 studenten adel

ABCDE = Open Office fghi = stu tuvw fgh jkl = =
= Open Office stuvwxy def op = tsuvw fghopr =
Stuc fgh = r uwx ijkf = def = Open Office tufx
LMN = pq = ij STX rstwx