You are on page 1of 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

TINGKATAN 5 KFL

UNIT 1 – KELENGKAPAN DAN AKSESORI KIMPALAN OKSI-ASETILINA

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Januari Pelajar boleh:

1. Hos-hos 1.1 Mengenali perbezaan bentuk luar hos oksijen dan
gas asetilina.

2. Sumpitan
api 2.1 Menamakan dua jenis sumpitan api dan menerangkan
dengan rengkas fungsi sumpitan api.
3. Pemasangan
kelengkapan 3.1 Menerangkan pemasangan alator oksijen dan asetilina.
kimpalan 3.2 Menerangkan penyambungan hos oksijen dan asetilina
oksi- Pada alator dan sumpitan api.
asetilina 3.3 Menerangkan pemasangan sumpitan api kimpalan dan
tukaran muncung-muncung sumpitan api.
4.Keselamatan
4.1 Mengenali dan menerangkan fungsi-fungsi alat
kselamatan pada kelengkapan kimpalan.
4.2 Menerangkan ujian kebocoran.
4.3 Langkah-langkah menempatkan, menyimpan dan
penggunaan silinder gas.

UNIT 2 – ROD PENAMBAH, BAHAN LAKOR

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Februari 1. Pemilihan Pelajar boleh:
rod
penambah 1.1 Menamakan bahan-bahan rod penambah yang biasa.
1.2 Menyatakan sais-sais dan panjang rod penambah.
1.3 Memilih rod penambah yang sesuai untuk kerja.

2. Bahan lakur 2.1 Menerangkan tugas bahan lakur.
kimpalan 2.2 Memilih bahan lakur yang sesuai mengikut ketebalan logam.

3. Saiz-saiz 3.1 Memilih saiz sumpitan api yang sesuai mengikut ketebalan
muncung logam.
sumpitan api 3.2 Menerangkan cara membersih muncung dengan pencuci
muncung.
UNIT 3 – AMALAN KIMPALAN GAS

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Februari Pelajar boleh:

1. Penyelarasan 1.1 Menamakan dan mengenali tiga jenis api nyalaan dan cirri-
nyalaan cirinya.
1.2 Mnerangkan maksud sedak atau letupadam dan nyalabalas
dan cara-cara mengatasinya.

Februari 2. Kimpal ke 2.1 Menerangkan maksud mengimpal ke hadapan dan ke
hadapan dan belakang.
ke belakang 2.2 Menerangkan kebaikan dan keburukan kaedah mengimpal ke
hadapan dan ke belakang.

3. Mengimpal 3.1 Menerangkan keupayaan pengimpalan dan masalah bagi
berbagai jenis mengimpal dalam kerja kimpalan gas untuk berbagai jenis
logam logam.

4. Penyudahan 4.1 Menerangkan sebab-sebab perlunya membersihkan sisa bahan
mengimpal lakur.
4.2 Mencanai dan mengilap bila perlu.

UNIT 4 – ASAS KIMPALAN ARKA

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar boleh:
Februari 1. Asas Elektrik 1.1 Menerangkan maksud arus terus(DC) dan arus ulangalik(AC)
1.2 Menerangkan istilah-istilah :
i. volt
ii. ampiar
iii. rintangan
iv. penebat
v. induktan
1.3 Menerangkan Hukum Ohm dan kaitannya dengan voltan,
rintangan dan arus.
1.4 Menerangkan perjalanan alatubah/pengubah(transformer).

2. Jenis mesin 2.1 Menyatakan dua jenis kimpalan arka AU yang asas.
kimpalan arka 2.2 Menyatakan prinsip kendalian mesin kimpalan arka AU
Arus kendalian motor.
Ulangalik(AU) 2.3 Menerangkan pembentukan mesin kimpalan AU jenis
alatubah(transformer).
2.4 Menerangkan cirri-ciri kimpalan arka arus ulangalik.
2.5 Menerangkan prinsip kimpalan arka dengan bantuan litar
elektrik kimpalan arka yang mudah.
2.6 Membezakan anatara kimpalan arka AT dan AU.
2.7 Menyatakan kebaikan kimpalan arus ulangalik.
3. Pemilihan 3.1 Menerangkan perbezaan diantara kekutupan terus dan
kekutupan berbalik dengan bantuan rajah litar.
3.2 Menyatakan factor yang perlu diambil perhatian dalam
pemilihan kekutupan bagi kimpalan arka.

UNIT 5 – KELENGKAPAN DAN AKSESORI KIMPALAN ARKA

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN
Pelajar boleh:

Mac 1. Mesin kimpal 1.1 Menyatakan berbagai jenis mesin kimpal dan menghuraikan
dan aksesori dengan ringkas bahagian dan prinsip kerjanya.

1.2 Menerangkan pelarasan berbagai alat dan kawalan pada mesin
kimpal.
1.3 Mengenali elektrod dan kabel bumi, pemegang elektrod dan
pengapit bumi dan kegunaanya.

2. Keselamatan 2.1 Mengenali cirri-ciri keselamatan pada mesin kimpalan arka.
2.2 Memeriksa kabel mesin kimpalan.
2.3 Memerhati langkah-langkah keselamatan yang betul dan
tabiat kerja yang sempurna semasa menjalankan kerja-kerja
mengimpal.

3. Mengimpal 3.1 Menerangkan keupayaan mengimpal dan masalah-masalah
berbagai jenis dalam kimpalan arka bagi berbagai jenis logam.
logam

4. Mengemaskan 4.1 Membuang sangga/jrmang.
kimpal/kumai

5. Langkah 5.1 Menyatakan cara untuk mengelakkan bahaya dalam kimpalan
keselamatan arka.
5.2 Memerhatikan langkah-langkah keselamatan diri semasa
menjalankan kerja kimpalan arka.

UNIT 6 – PEMOTONGAN OKSI-ASETILINA

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

April Pelajar akan dapat:

1. Pemotongan 1.1 Menerangkan prinsip pemotongan oksi-asetilina.
oksi-asetilina 1.2 Menerangkan kebaikan & penggunaan pemotongan oksi-
astilina.

2. Alat 2.1 Menerangkan penyediaan berbagai jenis alat kelengkapan
kelengkapan pemotongan.
pemotong 2.2 Menerangkan dengan ringkas bahagian & tugas-tugasnya.
2.4 Huraian muncung sumptan api pemotong.

3. Jenis-jenis 3.1 Menerangkan berbagai jenis pemotongan.
pemotong 3.2 Memotong keluli lembut dengan kaedah yang betul.
4. Mutu 4.1 Mengenal dan menerangkan apa yang diharapkan untuk
pemotongan mndapatkan pemotongan yang baik.

UNIT 7 - ELEKTROD

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Mei 1. Jenis elektrod 1.1 Menamakan dan mengnali berbagai pengelasan elektrod.
1.2 Menamakan dan mengenali berbagai jenis elektrod mengikut
bahannya.
1.3 Menerangkan panjang dan daiz diameter dawai yang biasa
bagi elektrod.

2. Salutan 2.1 Menerangkan tugas/fungsi salutan elektrod.
elektrod 2.2 Menamakan bahan-bahan salutan elektrod yang biasa
digunakan.

3. Pengelasan 3.1 Mentafsir pengelasan elektrod AWS dan ASTM.
elektrod 3.2 Memilih elektrod yang betul untuk berbagai kperluan kerja
kimpalan.

4. Penjagaan 4.1 Menggunakan elektrod mengikut syor pihak pembuat.
elektrod 4.2 Menyimpan dan mnjaga elektrod dengan sempurna.
4.3 Mengeringkan elektrod dalam dapur pemgering elektrod.

UNIT 8 – HEROTAN DALAM KIMPALAN

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Mei 1. Herotan 1.1 Menerangkan berbagai jenis herotan dalam kerja kimpalan.
1.2 Mnerangkan sebab berlaku herotan.
1.3 Menerangkan berbagai cara untuk mengawal herotan dalam
kimpalan.

UNIT 9 – KECACATAN KIMPALAN

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Mei 1. Kecacatan 1.1 Mengenal dan menerangkan berbagai jenis kecacatan
kimpalan kimpalan.
1.2 Menerangkan sebab berlaku kecacatan kimpalan.
1.3 Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi kecacatan
kimpalan.
UNIT 10 – PENGUJIAN KIMPALAN

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Plajar akan dapat:

Jun 1. Jenis Ujian 1.1 Menerangkan beberapa jenis ujian kimpalan musnah dan
kimpalan tanpa musnah.

UNIT 11 – MELOYANG DAN KIMPAL LOYANG

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Julai 1. Meloyang 1.1 Menerangkan mengenai meloyang.
1.2 Menerangkan prbezaan diantara pmaterian, meloyang dan
kimpal lebur.
1.3 Menyatakan kebaikan dan kelemahan meloyang.
1.4 Menerangkan dengan ringkas perbezaan berbagai jenis
meloyang.

2. Bahan lakur 2.1 Menamakan berbagai jenis bahan lakur yang digunakan untuk
dan rod kerja meloyang dan mnerangkan mengapa ianya digunakan.
penambah 2.2 Menyatakan berbagia jenis rod penambah untuk kerja
meloyang.
2.3 Memilih saiz yang sesuai mengikut ketebalan logam.

3. Kerja-kerja 3.1 Menyediakan bendakerja dan menyelaras nyalaan untuk kerja
meloyang meloyang.

4. Kimpal loyang 4.1 Menrenagkan mengenai kimpal loyang.
4.2 Menerangkan perbezaan diantara meloyang dan kimpal
loyang.
4.3 Menerangkan kebaikan kimpal loyang.

5. Bahan lakur 5.1 Menamakan berbagai jenis bahan lakur dan terangkan
dan rod mengapa ianya digunakan.
penambah 5.2 Menamakan berbagai jenis rod penambah kimpal loyang.

UNIT 12 – METALURGI

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Ogos 1. Sifat-sifat 1.1 Menerangkan tentang kerapuhan, kemuluran, kekerasan,
logam keteguhan, kebolehtempaan, keanjalan, keplastikan dan
kekuatan tensil.
1.2 Memberi contoh-contoh bahan logam yang mempunyai sifat-
sifat tersebut.

2. Logam feras 2.1 Menerangkan dengan ringkas proses-proses berikut dan
dan logam perubahan sifat-sifat yang akan berlaku setelah proses ini
bukan feras dilakukan.
2.2 Menerangkan perbezaan antara sifat logam feras dan bukan
feras.

3. Besi tuang 3.1 Menamakan tiga jenis besi tuang.
3.2 Menyatakan sifat dan kegunaan besi tuang.
3.3 Membincangkan akibat kehadiran bahagian kecil silicon,
fosforus, belerang dan mangan dalam besi tuang.

4. Keluli 4.1 Menyatakan kandungan asas keluli.
4.2 Menyatakan jenis-jenis keluli.
4.3 Menghuraikan dengan ringkas sifat-sifat beberapa jenis keluli
dan kesan adanya kandungan karbon.
4.4 Menamakan sekurang-kurangnya empat jenis keluli aloi.
4.5 Menamakan berbagai jenis unsure aloi biasa untuk
penggunaan pada kluli aloi.
4.6 Menyatakan sifat-sifat keluli aloi dan contoh-contoh
kegunaannya.

5. Logam bukan 5.1 Mengenali dan menamakan sekurang-kurangnya lima jenis
feras logam bukan feras yang biasa.
5.2 Menamakan sebahagian daripada alat bukan feras yang
mustahak dan nyatakan kegunaannya.

6. Penukaran 6.1 Menyatakan dua jenis skala suhu.
suhu 6.2 Menyatakan suhu lebur dan suhu didih pada kedua-dua skala
tersebut.
6.3 Menukar antara suhu bacaan Centigrade dan Farenheit.

UNIT 13 – TINDAKAN/RAWATAN HABA

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Ogos 1. Tindakan/ 1.1 Menerangkan tujuan tindakan/rawatan haba.
Rawatan haba 1.2 Cara-cara pemanasan.
1.3 Cara-cara penyejukan.
1.4 Menyepuh lindap.
1.5 Pengerasan keluli.
1.6 Pembajaan keluli.
UNIT 14 – KIMPAL PAIP

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Sept. 1. Paip, 1.1 Menamakan berbagai jenis paip besi.
sambungan 1.2 Menghuraikan berbagai jenis sambungan paip untuk
paip dan kimpalan.
pemasangan 1.3 Persediaan sambungan paip untuk kimpalan.
1.4 Menghuraikan berbagai jenis penyambungan paip dengan
kimpalan.

2. Mengimpal 2.1 Menerangkan berbagai pemegang dan alat pengapit untuk
paip menyelari dan memegang paip semasa mengimpal.
2.2 Menerangkan kaedah mengimpal paip dengan kimpalan gas.
2.3 Menerangklan kaedah mengimpal paip dengan kimpalan
arka.

UNIT 15 – PENGERASAN PERMUKAAN

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Sept. 1. Pengerasan 1.1 Menerangkan maksud pengerasan permukaan.
permukaan 1.2 Menyatakan penggunaan dan kebaikan bagi mengeraskan
permukaan..

2. Bahan-bahan 2.1 Menyatakan tiga penglasan am bahan-bahan mngeras
mengeras permukaan.
permukaan 2.2 Memilih rod penambah yang betul untuk kimpalan gas dan
arka bagi proses mengeras permukaan.

3. Proses 3.1 Menerangkan dengan ringkas berbagai cara mngeraskan
mengeras permukaan.
permukaan 3.2 Mnerangkan proses mngeraskan permukaan dengan cara
kimpalan oksi-asetilina.
3.3 Menjalankan proses mengerakan permukaan dengan cara
kimpalan arka biasa.

UNIT 16 – MENGIMPAL BESI TUANG

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Sept. 1. Mengimpal 1.1 Menerangkan bagaimana kimpalan besi tuang dilakukan.
besi tuang 1.2 Menerangkan cara-cara menguatkan kumai besi tuangan.
1.3 Rawatan haba kimpalan.
UNIT 17 – KIMPALAN GAS LENGAI ARKA

BULAN TAJUK KEMAHIRAN CATATAN

Pelajar akan dapat:

Oktober 1. Prinsip 1.1 Menerangkan prinsip kimpalan gas lengai arka.
Kimpalan Gas 1.2 Menyatakan kebaikan kimpalan gas lengai arka.
Lengai arka 1.3 Menerangkan tiga jenis aliran arus.
1.4 Menyatakan kebaikan ATKT, ATKB dan AU dalam
kimpalan gas lengai arka.

2. Kimpalan gas 2.1 Menerangkan prinsip kimpalan gas lengai logam arka.
lengai logam 2.2 Menyatakan tiga jenis proses asas kimpalan MIG.
arka(MIG) 2.3 Menyatakan kegunaan kimpalan MIG.
2.4 Menyatakan kebaikan dan kelemahan kimpalan MIG.

3. Kimpalan Gas 3.1 Menerangkan prinsip kimpalan gas tungsten arka.
Tungsten 3.2 Menyatakan kegunaan kimpalan TIG.
Arka(TIG) 3.3 Menyatakan kebaikan dan kelemahan kimpalan TIG.