You are on page 1of 17

1

2
1 Pet. 2, 1-10 preek VB 21-09-2014
(Belofte van) Ontmoeting
Ontmoeting
t Is toch een mooi logo vinden jullie niet? Kleurig en rond.
`Ontmoeting vind ik ook een mooie gedachte, hoewel
het is maar hoe je het bedoeld
Ontmoeting kan iets heel voorbijgaands hebben.

Het doet me denken aan de gemeente waar ik vandaag kom, in Niezijl.
Elke zondag ontmoetten we elkaar daar.
Ten minste, ik zag de meeste mensen van achteren.
Want ik zat helemaal achterin.

3
Ik kon de oren van br. Kor Adema wel uittekenen,
die had grote oren
en hij zat recht voor me
en ik zat er een uur tegenaan te kijken.
Dus leerde ik onze gemeenteleden best wel beter kennen.
Van de buitenkant dan!
Maar dat we elkaar nou ontmoetten?...
Na de dienst stonden een stel nog wat na te praten.
Maar de meesten gingen weer snel naar huis naar de koffie en de koek.
Daar hadden ze zin in.
En ik wilde ook graag naar huis, zo ws dat ook gewoon toen.
In de twintig jaar dat ik daar kerkte, leerde ik de anderen niet echt goed
kennen. Enkelen, de meesten niet.
Je herkende elkaar

Ja, ontmoeting kan ook heel vluchtig zijn.

4

Ja maar dat is n toch niet meer zo?
Nee, een ontmoeting in NGK de Ontmoeting is mr dan dat
Ik weet niet alleen hoe iedereen eruit ziet,
hier heb je ook gesprekken bij de koffie
dat lijkt veel meer op een echte ontmoeting.. .
Nee, lang niet iedereen gaat hier snel naar huis,
meestal moeten de kosters de laatsten naar huis sturen.
De bedoeling
Maar is dt nu de bedoeling van die ontmoeting?
En van `samenkomen in de gemeente?
De afgelopen weken zijn we een stel bijbelse beelden voor de kerk (de
gemeente) bij langs gegaan.
Drie weken geleden hadden we het over het lichaam van Christus,
de lichaamsdelen, dat zijn wij, kunnen niet zonder elkaar overleven.
In de week niet, en zondags wel gaat niet bij een lichaam.

5
Net zoals de wijnstok en de ranken (Joh. 15), die komen elkaar niet n keer
in de week tegen, die hren bij elkaar.
Los van elkaar gaan ze dood, begrijpen we.
En de brief van Christus uit Corinte (2 Cor. 2) die is niet alleen zondags
leesbaar en door de week een bak losse letters, zonder boodschap
Het is de bedoeling dat ze altijd leesbaar is.
En hier (de tekst) wordt gemeente vergeleken met de tempel.
En ik denk dat Petrus dacht aan de tempel die hij kende, die van Herodus.
Een gigantisch, indrukwekkend, gebouw.
Een wereldwonder bestaande uit vele stenen in een groots gebouw,
bestemd voor de eeuwigheid.
Een wereldwonder bestemd voor de eeuwigheid
Dat is wat anders dan een tijdelijk onderkomen als een tent,
dat je n keer in de week opzet.
Zo! Is dt de bedoeling van onze ontmoeting?
Om daaraan te bouwen?

6
Ja! Aan een geestelijke tempel, weliswaar, maar wel als onroerend goed.
Dat is nogal meer dan ik dat meestal meemaak.
Dat je elkaar niet alleen tegenkomt en herkent en wel eens spreekt,
en wel eens wat met elkaar onderneemt,
soms een tijdje met elkaar optrekt.
Maar dat je als gemeenteleden zo naar elkaar toegroeit.
dat je voor altijd voor bij elkaar gaat horen,
zoals je bij je familie hoort.
Dat is veel closer, dan wij er doorgaans mee omgaan, toch?
Samen zijn we bedoeld als een tempel te zijn,
een geestelijke, maar net zo vast en blijvend als een stenen.
een wereldwonder bestemd voor de eeuwigheid.
Net zoals die enorme steenblokken in de Klaagmuur,
dicht bij elkaar in een hecht verband:
een steen naast je aan beide kanten,
n onder je, en zelfs een steen boven je hoofd.

7
Zo closeingebouwd in de gemeenschap.
Weerstanden
Toen ik hier van de week over zat na te denken moest ik diep zuchten.
Het is zo mooi (zucht 1) en tegelijk ook zo moeilijk (zucht 2).
Mooi, als dat toch eens zou kunnen, maar denk je- dat lukt toch niet!
Dit is toch niet eenvoudig voor zondige mensen!
Ja, voor de sociale types onder ons, die vinden het allemaal erg fijn!
maar als je nou niet zo bent, waar haal je dan de moed vandaan om je
veilig te voelen tussen zoveel mensen?
Ik wil dat vaak ook helemaal niet. Het is best fijn om elkaar even te
ontmoeten, maar ik ben blij dat ik ook weer naar huis kan om iets voor
me zelf te gaan doen.
En van sommige contacten wordt je blij, maar van anderen?
Als ik daar contact mee hebt is het altijd kortsluiting en dat kost me
alleen maar energie.

8
Broers en zussen, ik zit a.h.w. tegen de buitenkant van het logo aan te kijken,
vanaf daar gezien, zie ik al die verschillende kleuren en denk je:
`nou, sommige kleuren kun je maar beter niet bij elkaar gooien,
dan wordt het een heel vies kleurtje.

Het zal voor iedereen wel ietsjes anders voelen,
maar om z een eenheid te vormen als hier in de bijbel beschreven wordt,
dat lukt zelfs in sommige gezinnen niet zo.
Wie van ons kan dit z opbrengen?
Dat zijn er maar heel weinig.
Misschien wel niemand.
We schieten hopeloos tekort!
De Levende Steen (de belofte)
Broers en zussen, niemand van ons kan dit opbrengen.
Zelfs de meest sociale en meegaande persoon niet.

9
Weer valt op dat in al deze mooie plannen de Heer Jezus centraal staat.
Hij is het Hoofd van het lichaam, de Wijnstok waaraan de ranken kunnen
groeien, de Schrijver van de brief die gemeente van Christus heet.
En hier wordt hij de Levende Steen genoemd, de Hoeksteen.

De hoeksteen was in die tijd de belangrijkste steen in de hele constructie.
Alle andere stenen vinden uiteindelijk steun aan de hoeksteen
En de hele constructie wordt door deze steen bij elkaar gehouden.
Met Hem kunnen we samen blijven, want Hij is een geweldige steun deze
steen.

Petrus beschrijft de kwaliteit van deze `Levende Steen:
Hij is goed (3) (dit betekent: goedwillend! goed gezind)
Door God zelf geselecteerd (4), nou dat belooft wat

10
uiterst kostbaar (4), je zou zelfs kunnen zeggen een edelsteen.
Je kunt het zelfs vertalen met toetssteen, dat was vroeger de steen
waarmee je de kwaliteit van je goud kon bepalen.

Dit is een uiterst bijzonder steen. Dat is de Heer Jezus allemaal voor ons.
Voor ons? Ja, lezen we, wij zijn voorbestemd om bij Hem te horen (9) : jullie
zijn een uitverkoren geslacht een speciale selectie van mensen.

Je kunt met recht zeggen dat Petrus ons lezers aanschrijft als de eredivisie
van de gelovigen. Wij zijn al geselecteerd, we staan in de basis, en de staf
heeft grote verwachtingen van ons.

We moeten zelf ook wel wat dingen doen.
Maar de leider van het programma biedt zulke goede voorwaarden, dat
succes gegarandeerd is, als je maar mee wil werken.
Dat is het belangrijkste dat wij moeten doen: meewerken

11
Dus niet, bij gebleken geschiktheid is succes verzekerd,
dat denken wij vaak,
maar dan ligt het helemaal aan ons
maar bij enthousiaste medewerking wordt het doel bereikt.
De grootste investering komt van de kant van de Heer!

Zo, dat is een geweldige belofte.
Hij wil in onze gemeenschap investeren!
Weerstanden (2)
Ja maar, zoals het hier beloofd wordt, kan het niet meer misgaan,
maar dat is niet mijn ervaring hoor.
Ik durf het vaak niet, ik kan het soms niet opbrengen en het lukt me soms
gewoon niet. Hoe werkt dat dan met de steun van de Hoeksteen?

12
Mijn aandeel
Er wordt wel wat van ons verwacht, maar dat staat niet in verhouding met
wat de Heer Jezus voor ons doet.
Petrus schrijft:
Loop naar Jezus toe in de NBV prachtig vertaald met voeg je bij Hem. (4)
zoals een levende steen dat kan, h.
Dat is wat wij moeten doen! Ga naar Jezus toe, vr alles
En Petrus maakt duidelijk dat je niet alles met je mee kunt nemen als je je in
Jezus richting beweegt.
1. Bij de eerste stappen moet je het slechte achter je laten: liegen,
jaloezie, gehuichel en roddel het mag niet meer (1). Zelfs niet als het in
je losmaakt wordt door sommige moeilijke mensen om je heen. Het
hoort eenvoudig niet bij de Heer Jezus en dus niet meer bij jou.
Je stapt beslist bij het slechte vandaan of anders kun je niet bij hem
aankomen.

13
2. En bij de volgende stappen laat je je voeden met Jezus boodschap. Je
zult ontdekken dat die je niet alleen informatie geeft, maar dat er een
veranderende energie van uitgaat. En dat je op je Heer gaat lijken, niet
alleen wat opvattingen betreft, maar ook in wat je kunt.
Je wordt een levende steen steunend op Hem in vast en hecht
verband samen met al die andere stenen. Ook een steun voor anderen
is. Die je ook in zijn buurt tegenkomt.
Zo verander je wanneer je je naar Jezus toe beweegt

Dat hadden we ook al eens in onze visie uitgedrukt:
Als gemeente zijn we onderweg naar Gods toekomst. We zijn geroepen om als
discipelen van Jezus Christus het Evangelie door te geven en te groeien in liefde
tot God en onze naaste.
Zo bouwen we aan Gods Koninkrijk.


14 Je verandert net zoals een klein zonnebloemzaadje onder de invloed van
het licht dat de Heer Jezus uitstraalt in je leven.
En net zoals die zonnepit moet je oude omhulsel (dat slechte) van je afvallen
zodat je door het licht kunt groeien.
Mooi h: Jezus maakt het je mogelijk. Je moet je alleen maar door Hem laten
beschijnen en dan groei je. Zo simpel is dat.
En dan kan die ontmoeting tussen ons ook echt wat worden.
Werkelijk waar, meer dan wij vaak verwachten.
We kennen natuurlijk al onze pogingen op eigen kracht en die zijn vaak
mislukt.

Zie je ik sta nu niet meer aan de buitenkant van het logo, ik ben naar het
midden ervan gelopen. En daar zit het er anders uit: het is helder wit licht.
En al die verschillende kleuren zijn daar lichter en passen beter bij elkaar
Want als je alle kleuren samenvoegt krijgt je toch wit licht.

15
En de Heer Jezus kn dat.
Wat jij niet denkt te kunnen, kan Jezus wel in je leven.
Als jij je aan Hem toevertrouwd
Wat wij niet denken te kunnen: om dat we het niet durven, omdat we het
niet op kunnen brengen, omdat we eenvoudig niet weten hoe.
Kan bij Heer Jezus wel.
Hij stelt ons gerust, Hij helpt ons ons te bekeren en leert ons langzaam maar
zeker hoe we toch met elkaar kunnen sameneleven. Dat is de belofte
Alle die verschillende kleuren combineren tot n wit geheel.
Omgaan met Jezus werkt heel aanstekelijk!
Letterlijk aanstekelijk, steunend op Jezus wordt je als Jezus
Belofte
Broers en zussen,
We hebben een prachtige nieuwe zaal en hij wordt nog mooier.
Wij hebben een mooi nieuw logo, dat maakt ons nog herkenbaarder.

16
Maar het mooiste is wat in het logo zichtbaar wordt:
de ontmoeting met de Heer, die onze ontmoeting met elkaar verdiept,
zo dat we vast en hecht verbonden als een geestelijke tempel zijn,
een wereldwonder bestemd voor de eeuwigheid worden.
in staat tot een nieuw leven (priesters die offers brengen vs. 5)
en deze tempel wordt nooit meer verwoest, zoals de oude.

Broers en zussen in Jezus Christus,
Nader in deze zaal van NGK De Ontmoeting,
tot de Heer,
voeg je bij Hem en drink zijn boodschap in en groei op tot levende stenen,
zet besliste stappen bij het kwade vandaan:
neem afscheid van bedrog, schijnheiligheid, jaloezie en geroddel,
en stap naar je Heer toe
steun beslist op Hem,
en ontdek hoe Hij je angsten wegneemt,

17
zelfs die van einzelgangers onder ons
je wil veranderd en je liefde en ruimte voor je broers en zussen geeft
en ontdek steeds meer dat Hij zelfs het onmogelijke mogelijk maakt.
Dat wij allemaal een plekje in het geestelijke gebouw van onze gemeente
vinden
Dat is nog eens een Ontmoeting met een Hoofdletter.
t Is toch een mooi logo
vinden jullie niet,
kleurig en rond!
en wat een belofte kun
je erin terugzien!
Gigantisch!

Amen