You are on page 1of 1

Sumber : Olah Olahan Paebatan Bali oleh I Ketut Remen

Basa Rajang
Campurane :
1. Isen : 1/4 kg
2. Jae : 3/4 isen
3. Kunyit : 1/2 isen
4. Cekuh : 1/4 isen
5. Bawang : 1/2 (isen + kunyit + cekuh)
6. Kasuna : 1/2 bawang
7. Mica : 1/2 cekuh
8. Katumbah : 1/2 cekuh
9. Tabya krinying : 1/8 isen
10. Donginten : 5 bidang
11. Sere : 2 katih
12. Sera : 1 sendok madaar
13. Donwangen : 5 bidang
14. Basawangen : 2 sendok madaar
15. Don jangan ulam : 5 bidang

Carane ngae
1. Lakar basane kedasang malu, utamane babungkilan umbah aji yeh
bersih.
2. Katektek ngantos geles, tusing dadi intuk tusing dadi ulig.
3. Sasubane matektek geles, wadahin panci + lengis nyuh ukuran 1/4
cangkir + uyah 1/2 sendok madaar, ulet apanga rata.
4. Yan suba maduk rata lantas goreng nganggo lengis nyuh ukuran 1/2
cangkir, yan suba mabo maka ciri suba lebeng, nyandang angkid
wadahin prabot.