You are on page 1of 1

Sumber : Olah Olahan Paebatan Bali oleh I Ketut Remen

Basan Ketekan (isin bet/alas)


Campurane :
1. Kasuna : 1 bungkul
2. Isen : = Kasuna
3. Katumbah : 1/2 sendok teh
4. Mica : 1/2 sendok teh
5 . Tabya krinying : 7 bulih

Carane ngae :
1. Be isi barak lakar ketekan, 1/4 kg bersihang malu.
2. Laut tektek sasubane dekdek geles + basan ketekan ane suba matek-tek,
lantas buin tektek apang kanti lembi pesan.
3. Disubane be ngajak basan ketekan maduk rata, basa sing ada nu ngenah,
suwudang lantas duduk wadahin don temelosang.
4. Yan sing bani teken ketekan matah, dadi angetin akejep duur baane,
sakewala apang da kanti lebeng.