You are on page 1of 3

JAWAB SEMUA SOALAN.

1. Tulis 32 414 dalam perkataan.





2. Tulis enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan
dalam nombor.


3. Apakah nilai tempat bagi digit 5 dalam 25098.


4. Nyatakan nilai digit 3 dalam 43289.


5. Bundarkan 78637 kepada ribu terdekat.


6.

Susun nombor berikut mengikut tertib menaik.





7. 345 189 + 23 456 - 34 221 =





8. (246 6) 14 =






9.



Tulis pecahan dalam bentuk termudah.




10.


Tulis pecahan bercampur bagi kawasan
berlorek.


11. Tukar kepada pecahan bercampur.




12. Tukar 3 kepada pecahan tak wajar.





13. 4 + 1 =







14. 7 - 3 =





15. 45 =




16. Tulis 3.165 dalam perkataan.



17. Tukar kepada perpuluhan.
(i) 18 =
100
(ii) 657 =
1000
(iii) 3 =
10

18. Bundarkan 3.092 kepada perseratus terdekat.



19. 4.23 - 2.872 =




20. 1.34 4 =












23 454 16 345 14 987 29 463
SOALAN MATEMATIK TAHUN 5 2014
2
5
3
4
1
2
3
5
4
5
9
4
21. Tukar kepada peratus.





22. Tukar 231% kepada perpuluhan.





23. Tulis enam puluh lima ribu dua ratus sebelas
ringgit tiga puluh lima sen dalam angka.





24. RM 34 238 - RM 21 234.70 + RM 2 300 =





25. Alia mempunyai RM 320. Dia membeli
sepasang kasut berharga RM 270. Berapakah
baki wangnya sekarang?




26. Tukar kepada sistem 24 jam.
(i) 2.34 p.m. =
(ii) 6.10 a.m. =
(iii) 12.25 a.m. =

27.Tukar kepada sistem 12 jam.
(i) Jam 1234 =
(ii) Jam 0435 =
(iii) Jam 2145 =

28. jam = ______ minit




29. Tukarkan yang berikut.
(i) 2 hari = ____________ jam
(ii) 3 minggu = ____________ hari
(iii) 4 tahun = ____________ bulan

30. Hasan pergi ke sekolah pada jam 6.50 pagi.
Perjalanan ke sekolah memakan masa selama
35 minit. Pukul berapa Hasan tiba di sekolah?
31. 4 jam 15 minit - 1 jam 30 minit =



32. Tukar kepada meter.
(i) 2.34 km = m
(ii) 17.3 km = m
(iii) 0.856 km = m

33. Tukar kepada kilometer.
(i) 654 m = km
(ii) 2398 m = km
(iii) 12 m = km

34. 2.13 km - 492 m =




35.



Jarak LM dua kali jarak KL. Cari jarak KM,
dalam km.




36.





Berapakah jisim bata itu dalam g?


37. Tukarkan 11 900 g kepada kg.


38. 7 100 g 5 140 g = _____ kg




39. 0.04 kg 2 = _____ g




40. Sarah membeli 9 250 g biskut. Suaminya
makan 800 g dan anaknya makan 2.75 kg
daripada biskut itu. Berapa kg yang tinggal?



21
100
1
4
K
M
L
K
1.32 km

41. Syakur menggunakan minyak masak
setiap hari. Berapakah isipadu dalam m
minyak masak yang digunakannya dalam
seminggu?




42. 140 m 9 = _________




43. daripada 88 = __________ m




44.




45.




Rajah berikut menunjukkan satu segi tiga.
Hitung perimeter segi tiga itu.



46.



Hitung perimeter segi empat tepat ini.




47.



Hitung perimeter bentuk gabungan 2-D ini




48.



49.





Berapakah luas kawasan berlorek?








50.































1
2
3
8