You are on page 1of 8

Mabuhay

10 Mabuhay

Hamon sa diwa ng sambayanang Pilipino
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980 NOB. 27 - DIS. 3, 2009

10
a rt
angel
at kay GMA ang Maguindanao Massacre LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980
printshop
Printing is our profession
Service is our passion
67 P. Burgos St., Proj. 4, QC 1109, Philippines
MALOLOS—Isang hamon sa diwa ng (CCJD), , Philippine Press Institute (PPI), ang lahat ng private army, partikular na bansa upang kalampagin ang pamahalaan (0632) 912-4852 (0632) 912-5706
sambayanang Pilipino at kay Pangulong College Editors Guild of the Philippines iyong mga sangkot at ginamit sa masaker; at ipabatid ang kanilang pagsuporta sa ISSN–1655-3853 • NOB. 27 - DIS. 3, 2009 • VOL. 30, NO. 48 • 10 PAHINA • P10.00
Gloria Macapagal Arroyo ang walang- (CEGP), Freedom Fund for Filipino Jour- at mga biktima ng Maguindanao Massacre.

Sila ang 57 kapwa Pilipino
awang pamamaslang sa may 57 katao nalists (FFFJ), National Union of Journal- 6. Pumili ng mga taong walang dungis Sa lalawigan ng Bulacan naman ay
kabilang ang 30 mamamahayag sa bayan ists of the Philippines (NUJP) at Philip- ang kakayahan para sa buong proseso. naghahanda na ang mga mamamahayag,
ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguin- pine Human Rights Reporting Project Nagpahayag din ng suporta sa mga mga mag-aaral at kasapi ng iba pang
danao noong Lunes, Nobyembre 23. (PHRRP). (Basahin ang pahayag sa Pilipinong mamamahayag partikular na sa sektor upang makiisa sa panawagan ng
Ito ang buod ng mga bukas liham at wikang (Ingles sa pahina 3.) mga biktima ng Maguindanao Massacre IFJ na magsagawa ng mga rally.
mensahe na ipinadala kay Gng. Arroyo ng Ayon pa sa nagkakaisang pahayag, ang Confederation of Asean Journalists Noong Nobyembre 25 ay nagsagawa ng
iba’t ibang grupo ng mamamahayag sa “ang Maguindanao massacre ay nanga- (CAJ), at ang International Federation of isang indignation at prayer rally sa He-
bansa at mga kalapit bansa sa rehiyon ng ngailangan ng mabilisang katarungan, na Journalists (IFJ). roes’ Park ng Bulacan State University
Timog Silangang Asya. maihahatid lamang sa pamamagitan ng Ayon sa CAJ, ang Maguindanao Mas- (BulSU) ang mga mamamahayag, guro,

na bumabagabag sa budhi
Kaugnay nito, nakatakdang makiisa sa may kredibilidad at malayang proseso, na sacre ay higit na nagpatibay ng kanilang mag-aaral at mga historyador sa lalawigan
panawagan ng International Federation of maisasagawa lamang kung hindi maki- paninindigan para suportahan ang mga kung saan ay kinondena nila ang Ma-
Journalists (IFJ) para sa Global Action kialam ang administrasyon ng pamaha- Pilipinong mamamahayag na sa mga guindanao Massacre at nag-alay ng
patungkol sa Maguindanao Massacre na laang salat sa tiwala ng tao.” nagdaang panahon na sumailalim sa mga panalangin para sa mga biktima at naulila,
isasagawa sa Disyembre 9. Hinamon din nila si Arroyo at iba pang banta at insidente ng pamamaslang na at nagsindi ng kandila para sa kapa-
Ang mga mamamahayag sa Bulacan ay namumuno ng pamahalaan na magbitiw halos walang naparusahan. (Basahin ang yapaan.
nagpahayag ng pagkondena sa karumal- sa tungkuling kung hindi maibibigay ang liham ng CAJ kay Pangulong Arroyo Batay sa tala ng National Union of
dumal na pamamaslang nang sila’y mga sumusunod na kahilingan. sa pahina 4.) Journalists of the Philippines (NUJP),
magsagawa ng indignation rally sa Heroes 1. Paglikha ng isang komisyon na hindi Direktang hiniling ng CAJ kay Arroyo umabot sa 57 katao ang biktima sa

at konsiyensiya ng bayan!
Park ng Bulacan State University noong bahagi ng gobyerno upang magsagawa ng na gawin ang lahat upang mabigyan ng Maguindanao Massacre, kung saan ay 30
Nobyembre 25. imbestigasyon sa maramihang pama- katarungan ang mga biktima ng pama- na ang nakilalang mamamahayag na
“Ang walang-awa at walang habas na maslang; maslang sa Maguindanao sa pamamagitan pinaslang, dalawa ang abogada, tatlo ay
pamamaslang sa 57 katao kabilang ang 30 2. Arestuhin at usigin ang lahat ng ng pag-usig at pag-aresto sa mga taong kaanak ng pamilya Mangudadatu, saman-
mamamahayag sa bayan ng Ampatuan sa sangkot lalo na ang mga pumatay at ang sangkot sa krimen. talang ang iba pa ay hindi pa nakikilala.
lalawigan ng Maguindanao ay huma- mga taong nagkakanlong at protektor nila; Namahagi na rin ng liham ang IFJ sa Ang mga biktima ay lulan ng limang
hamon sa konsensiya ng bawat isa sa 3. Pagbuo ng isang espesyal na korte kanilang mga kasapi sa iba’t ibang bansa sasakyang na hinarang ng may 100
atin,” ani ng nagkakaisang pahayag na ipi- na uusig sa kaso; sa Asya at nakapaligid sa Dagat Pacifico. armadong kalalakihan na ayon sa mga
nalabas ng Center for Media Freedom and 4. Bigyan at garantiyahan ang sapat na Ayon sa IFJ, ang mga nasabing liham ulat, ilan sa mga ito ay kagawad ng pulisya
Responsibility (CMFR), Center for Com- kaligtasan ng mga saksi; ay ihahatid ng kanilang mga kasapi sa mga at mga Cafgu.
munity Journalism and Development 5. Bawiin ang mga armas at buwagin embahada ng Pilipinas at sa iba’t ibang sundan sa pahina 8

´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹
Genalin Mangudadatu Eden Mangudadatu Farhana Mangudadatu Mamotabai Mangudadatu Rowena Ante Francisco Subang Gina dela Cruz Eleanor Dalmacio Maritess Cablitas Ernesto Maravilla Jose Duhay
Mangudadatu Socsargen Today Saksi News Socsargen Today News Focus Bombo Radyo Koronadal Gols Star Daily

´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹
Atty. Cynthia Atty. Ma. Concepcion Rahima Palawan Anthony Ridao Jepon Cadagdagon Pinky Balayman Henry Araneta Andres Teodoro Marife Montaño Alejandro Reblando Victor Nuñez MacMac Arriola
Oquendo-Ayon Brizuela DZRH Central Mindanao Inquirer Saksi News Manila Bulletin UNTV UNTV

´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹
Lailanie Balayman Wahida Ali-Kalim Farida Sabdula Raida Sapalan Abdul Norton Edza Romeo Jimmy Cabillo Rey Merisco Ronnie Perante Bienvenido Legarte Hannibal Cachuela Reynaldo Momay
Midland Review Periodico Ini Gold Star Daily Midland Review Punto News Midland Review

´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹
Zoraida Berman Miriam Colicol Mercy Palabrica Rasul Daud Abdula Hadji Wilhelm Palabrica Joel Parcon Noel Decina John Caniban Arturo Betia Fernando Razon Rubello Bataluna
Prontiera News Periodico Ini SK Gazette Periodico Ini Periodico Ini Gold Star Daily

´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹ ´¹
Patrick Pamansan Catalina Oquendo Jr. Cecile Lechonsito Eduardo Lechonsito Benjie Adolfo Jolito Ebardo Daniel Tiamson Napoleon Salaysay Rosell Morales Santos Gatchalian Lindo Lupogan
UNTV UNTV Mindanao Gazette News Focus DXGO Mindanao Daily Gazette

Talaan ng mga biktima ng Maguindanao massacre mula sa DSWD

30mab48 frontspread Boch.pmd 1 12/11/2009, 2:21 PM
2 Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980 NOBYEMBRE 27 - DISYEMBRE 3, 2009

BALIK-TANAW Promdi DINO BALABO

Banta ng kasaysayan Bawiin ang mga kopya ng DB Magazine
(Bilang paggunita sa kaarawan nina dating Senador Benigno
DAPAT bawiin ang mga kopya ng tanggol sa Bulacan lalo na’t ka- na kampanyang pampulitika?
“Ninoy” Aquino Jr. at Gat Andres Bonifacio ay muli nating DB Magazine na inilathala ng saysayan ang pag-uusapan. ***
tunghayan ang editoryal na unang inilimbag ng Mabuhay sa Bahay Saliksikan ng Bulacan *** Sayang umalis agad si Bokal
sipi nito noong Disyembre 4, 1983. — PATNUGOT) ayon kay Dr. Jaime Veneracion, Malaki rin ang pananagutan Sulit, hindi tuloy niya narinig ang
ang pangunahing historyador na nina Mendoza at Dr. Crisostomo dapat niyang gawin batay sa
Bulakenyo na nagtuturo sa Uni- sa mga Bulakenyo hinggil sa pahayag ni Dr. Veneracion na
MAY hiwaga raw ang kasaysayan. Isang halimbawa nito versity of the Philippines (U.P.). pagkakalimbag ng DB Maga- bawiin ang kopya ng DB Maga-
ang pagkakasunod ng kaarawan ni Benigno S. Aquino Ayon kay Veneracion, “every zine ng Bahay Saliksikan ng zine.
Jr. noong Nobyembre 27 at ni Andres Bonifacio noon page of that magazine is riddled Bulacan na maraming mali ang Bilang tagapangulo ng lupon
with errors.” nilalalman. sa kultura at kasaysayan sa Sang-
namang Nobyembre 30. *** Ito ay dahil sa ang pondong guniang Panglalawigan, dapat
Ayon sa pagpapahalaga ng maraming tagamasid ng Ang suhestiyon ni Veneracion ginamit sa pagkakalimbag doon sana ay sinabi na ni Sulit na
kasaysayan, si Ninoy Aquino raw ay maituturing na isang ay kanyang ipinahayag sa pag- ay mula sa Kapitolyo. Ibig sabi- bubuo siya ng isang resolusyon
tatapos ng “Bulacan 1578: A Bu- hin, mula sa buwis ng mga Bula- upang suportahan at ipag-utos ni
makabagong bayani at maaaring ihanay sa mga Rizal, lacan History Forum” na isina- kenyo—pera ng Bulakenyo. Gob. Joselito Mendoza ang pag-
Del Pilar at maging Bonifacio. gawa sa Bulacan State University *** papabawi sa mga kopya ng DB
Para rin namang pinag- (BulSU) noong Nobyembre 28. Habang pinag-uusapan ang Magazine upang maprotek-
Ito ay batay na rin sa panukala pagpapabawi sa mga kopya ng syunan ang mga kabataang Bula-
tiyap, namatay si Ninoy sa ng Promdi na kabilang sa mga DB Magazine, sinabi ni Dr. kenyo na makakabasa ng maling
tarmac ng Manila Interna- nagsilbing reactor sa nasabing Crisostomo sa Promdi,” alin ba impormasyong nakatala doon.
tional Airport na ang panga- panayam pangkasaysayan na ang ang mga mali sa nilalaman.” ***
layunin ay matukoy ang tamang Hindi na kumibo ang Promdi Mas maganda pa sana kung
lang nakalimbag sa kan- petsa ng pagkakatatag ng Bula- at naisip tuloy na hindi ba niya isasama sa gagawing resolusyon
yang pasaporte ay Marcial can, at linawin ang usapin hinggil nabasa ang kopya ng DB Maga- ni Bokal Sulit ang pagpapasunog
Bonifacio. Kung ganoon ay sa pahayag ni Provincial Admin- zine na kanilang inilathala o sa mga kopya ng DB Magazine
istrator Pearly Mendoza na hindi ba dumaan sa kanyang pag- na mababawi, at pagbibigay ng
isa rin siyang Bonifacio ng “Anak ng Pampanga ang Bula- susuri ang mga artikulong inilat- parusa sa mga taong sangkot sa
oras na yaon. can.” hala doon bago iyon inilimbag? pagpapalimbag niyon na luma-
Sinasabi ng mga histo- *** *** labag na lumustay ng pera ng
Isa sa mga dahilan kung bakit Batay naman sa komento ni Bulakenyo.
riador na nauulit ang kasay- ipinanukala ang pagpapabawi sa Dr. Veneracion, dapat dumaan sa Sayang, umalis agad si Bokal
sayan sa ibang paraan at mga ipinamahaging kopya ng DB masusuring pagsusuri o critique Sulit. Mukhang abala talaga sa
naniniwala silang ang na- Magazine ay dahil sa maling im- ng mga historyador ang mga susunod na kampanya.
pormasyon na inilathala doon. impormasyong inilathala ng DB ***
gaganap ngayon ay isang paalala sa atin na heto na Minsan nang binanggit ng Magazine. Simple lang usapin dito. May
nga’t nagkakaroon ng pag-uulit ang panahon. Promdi nakung maling impor- “Ang hirap, theory pa lang ay pagkakamali ang mga nama-
Kung ginugunita ng maraming Pilipino ang kaarawan masyon ang mababasa ng mga inilathala na agad na parang mahala sa Bahay Saliksikan ng
kabataang Bulakenyo ay isang aceepted fact,” ani Veneracion. Bulacan na nagpalimbag ng DB
ni Ninoy noong nakaraang Linggo, dapat daw na isama malaking kapahamakan ang *** Magazine, at may pagkukulang
siya sa paggunita ng mga pambansang bayani noong magiging bunga nito dahil mali Bago naman tuluyang umalis din sila sa pagbibigay ng maling
Miyerkules. ang kanilang matututunan. si Bokal Ernesto Sulit sa nasa- impormasyong binasa ni Men-
*** bing panayam ay sinabi niya sa doza sa Pampanga noong Mayo
Ayon sa mga pag-aaral, naglulundo ang kasaysayan Binanggit na rin ng Promdi Promdi, “paano mo papana- 12. Hindi ba nararapat lamang
sa isang pagbalikwas ng panahon gaya noong panahon na dapat ituwid o kaya’y linawin gutin ‘yung mga tao, hindi ka silang papanagutin?
ng pananakop ng mga Kastila. ni Mendoza ang kanyang naging naman judge.” Narito ang tanong. Bakit
pahayag noong Mayo 12 Holy Hindi nga isang hukom ang kapag mamamahayag ang nagka-
Ang pagbalikwas noon ng panahon ay pinangu- Angel University sa Lungsod ng Promdi, pero nagsusuri ako sa mali ay idenedemanda ng kasong
nahan muna ng mapayapang Kilusang Repormista sa Angeles, Pampanga kung saan mga pangyayari at mga respon- libelo. Pero bakit kapag mga
pangunguna nina Rizal, Del Pilar, Jaena, Ponce at Luna. isinagawa noon ang unang Pam- sibilidad ng mga opisyal ng opisyal ng Kapitolyo at Bahay
bansang Kumperensiya para sa bayan, bilang isang mamama- Saliksikan ng Bulacan at Sang-
Ang nagaganap sa ngayon ay isang pagpapagunita Kultura, Kasaysayan at Sining ng hayag. guniang Panglalawigan ang nag-
sa balana na naririto ang muling pagkabuhay ng Bulacan at Pampanga. *** kamali o nagkulang ay tahimik
Kilusang Repormista sa anyo ng mga lider-negosyante Ngunit nanatiling tahimik si Sayang, umalis agad si Bokal sila? Espesyal ba sila o mga anak
Mendoza. Maging ang Bahay Sa- Sulit, hindi ko tuloy nasabi sa ng Diyos?
ng Makati at iba pang lider-Oposisyon. liksikan ng Bulacan ay tikom ang kanya na siya ay may panana- ***
Dumanak ang dugo noong Panahon ng Kastila nang bibig. gutan din bilang tagapangulo ng Kung totoo ang sinabi ni Gob.
dumating na ang panahon ng isang Bonifacio. *** Committee on Culture sa Sang- Mendoza at dating Gob. Josie
Sa pananaw ng Promdi, ma- guniang Panglalawigan. Dela Cruz na isa sa mga layunin
Ngayon, isipin nating mabuti: Nagbabanta ang laki ang pananagutan ni Men- Bilang isang halal na opisyal ng Partido Del Pilar ay ang
kasaysayan na muling mabuhay ang isang makabagong doza at ng Bahay Saliksikan ng at tagapangulo ng nasabing pagkakaroon ng pananagutan ng
Bonifacio. Mapapayagan ba ito? Bulacan na pinamumunuan ni lupon, hindi ba’t pananagutan ni mga kasapi nito at pagpapataas
Dr. Agnes Crisostomo sa samba- Sulit na ang mga impormasyong sa antas ng pananagutan ng mga
yanan. kanilang ilalabas ay suriin bilang taong nasa gobyerno, palagay
Ito ay hindi dahil sila ang proteksyon sa mga Bulakenyong ko’y ito na ang kanilang pagka-
otoridad sa kasaysayan ng Bula- kanyang pinangakuang pagliling- kataon na patunayan kung ano

Mabuhay
can, sa halip ay dapat sila ang kuran. O baka naman abala na ang ibig sabihin ng pananagu-
mga nararapat na unang mag- siya sa paghahanda sa susunod tang kanilang ipinagmamalaki.
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980

Kastigo BIENVENIDO A. RAMOS
EDITORIAL
Jose L. Pavia Alfredo M. Roxas, Jose Romulo Q. Pavia, Jose
Publisher/Editor Gerardo Q. Pavia, Joey N. Pavia , Jose Visitacion
Q. Pavia, Carminia L. Pavia, Perfecto Raymundo

Kasumpa-sumpang krimen!
Perfecto V. Raymundo Jr., Dino Balabo
Associate Editor
ADVERTISING
Anthony L. Pavia Jennifer T. Raymundo
ANG kahila-hilakbot na marami- 2007, bagamat natalo ang kara- dang pilosopya na “crime does
Managing Editor PRODUCTION han at malabarbarong pagpatay mihan ng kanilang kandidatong not pay”.
Jose Antonio Q. Pavia, Jose Ricardo Q. Pavia, sa humihigit-kumulang 57 ka- senador. Pagkaraang malampasan ang
e-mail Mark F. Mata, Maricel P. Dayag, tao, mga babae at mga mama- mga banta ng “people power re-
mabuhaynews25@yahoo.com PHOTOGRAPHY / ART hayag, ay isa lamang kump- Pagkunsinti sa katiwalian volt”, coup d’etet o mutiny, im-
PPI-KAF Eden Uy, Allan Peñaredondo, likasyon ng malubhang sakit ng ANG nalantad na pandaraya sa peachment complaints, alam ni
Community Joseph Ryan S. Pavia pulitika sa Pilipinas, na ang halalan noong 2004, kung susu- Aling Gloria, na hindi na niya
Press unang sintomas ay ipinakita ng riin, ang naging parang sumpa, maiiwasan na usigin siya sa mga
Awards BUSINESS / ADMINISTRATION
“Hello, Garci” tape. Ang “Hello, na nagpagulo sa bansa, umaag- hukuman oras na bumaba siya
Loreto Q. Pavia, Marilyn L. Ramirez, Garci” tape ang di mapupuwing nas sa pundasyon ng mga insti- sa Malakanyang.
Peñaflor Crystal, J. Victorina P. Vergara, na katotohanan, na nagkaroon tusyon ng demokrasya, at nagla- Kaya ngayon ay sinisikap pa
Best Cecile S. Pavia, Luis Francisco, Domingo Ungria, ng malawakang dayaan sa hala- gay sa Pilipinas sa perpetwal na rin ng kanyang mga kapanalig sa
Edited Weekly Harold T. Raymundo, lang pambansa noong 2004, na krisis—laganap na kahirapan, Kongreso na isulong ang Cha-
2003 + 2008 CIRCULATION ang nakapagdududang ipinaha- kababaang-moral, kawalang- cha—sa pamamagitan ng Consti-
Robert T. Raymundo, Armando M. Arellano, yag na nagwagi ay si Gng. Maca- delicadesa, pagkakawatak-watak tutional Convention. Na ka-
Best Rhoderick T. Raymundo pagal-Arroyo. ng mga Pilipino, atbp. kandidato umanong kinatawan
in Photojournalism The Mabuhay is published weekly by the At hindi rin mapabubulaanan Bilang ganti at pagtanaw ng sa Pampanga si GMA, hahanga
(ulit-ulit mang itanggi ng mga utang na loob sa mga nakatulong ring maging espiker ng naka-
1998 + 2005 MABUHAY COMMUNICATIONS SERVICES —
Rasputin at Goebbels ng Mala- sa kanyang kaduda-dudang pa- pakababang kapulungan, o ma-
DTI Permit No. 00075266, March 6, 2006 to
March 6, 2011, Malolos, Bulacan. kanyang), na ang kasangkot sa nanalo sa eleksyon noong 2004, ging Unang Ministro o Pre-
A proud member of maramihang pagpatay sa Ma- kinailangang paglaruan at ba- sidente—sa sistemang parlia-
PHILIPPINE PRESS INSTITUTE The Mabuhay is entered as Second Class Mail guindanao kamakailan ay ang luktutin ng Administrasyon ang mentary—ay niluluto ng Admi-
Matter at the San Fernando, Pampanga Post magkakalabang angkan ng di- mga batas, hustisya, tradisyon, nistrasyon.
Office on April 30, 1987 under Permit No. 490; nastiyang pampulitika — na iginagalang na panuntunan, at Ang pananatili lamang sa
and as Third Class Mail Matter at the Manila lumilitaw na kapwa kakampi ng maging ang Konstitusyon. Ma- poder ang tanging paraan upang
Central Post Office under permit No. 1281-99- Administrasyong Arroyo. At ging ang lahat ng a-political, makaiwas si GMA sa pag-uusig
NCR dated Nov. 15, 1999. ISSN 1655-3853 hindi isang paninira lamang, na konstisyonal na ahensiya, tulad sa ipinalalagay na maraming
Principal Office: 626 San Pascual, Obando, ang pamilya Ampatuan (hinihi- ng mga hukuman, komisyon sa kasalanan niya sa bayan—kabi-
WEBSITE Bulacan 294-8122 nalang nasa likod Maguindanao Halalan, Sandatahang Lakas ng lang ang katiwalian at paglabag
http://mabuhaynews.com massacre) ay kinunsinti, pi- Pilipinas, ay pinakialaman, si- sa mga karapatang-pantao.
Subscription Rates (postage included): P520 for one year or 52 nalayaw ng Administrasyong nalaula ng Administrasyong Ar- Pero ngayong maganap ang
issues in Metro Manila; P750 outside Metro Manila. Advertising base Arroyo — bilang ganting-bayad royo. Ang “Presidential preroga- malabarbarong pagpatay sa may
rate is P100 per column centimeter for legal notices. sa pagkakapanalo ni GMA sa tive” at “executive privilege” ay humigit-kumulang na 60 katao,
eleksiyon noong 2004 (at noong inabuso—at sinira ang matan- sundan sa pahina 7
NOBYEMBRE 27 - DISYEMBRE 3, 2009
Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980 3
Depthnews
A Challenge
JUAN L. MERCADO

“IT is by the goodness of God that
Three precious things
“The Philippine Constitution In Laos, “officials generally
of Conscience
… we have three unspeakably provides for freedom of religion, respected constitutionally guar-
precious things,” Mark Twain and other laws and policies con- anteed rights of members of most EDITOR’S NOTE: Following is the statement issued by national media
wrote. The first two were free- tributed to the generally free religious groups to worship, al- organizations six days after the November 23 Maguindanao massa-
dom of speech and of conscience practice of religion,” the report beit within strict constraints.”
or religion. And third was “pru- says. “There were no … forced Government, however, pro- cre “calling for swift justice, which can only be achieved through a
dence to practice neither.” religious conversion or religious motes Buddhism. And this gave credible and independent process, which in turn can only be achieved
Constitutions of Asean coun- detainees.” Government fosters the religion an elevated status. without the hand of this government.”
tries guarantee freedom of reli- interfaith dialogue. Public Some provinces report incidents
gious belief, notes the U.S. State schools give “religious groups of “intolerance for minority reli- THE brutal, indiscriminate mass murder on Monday in
Department’s “International Re- opportunity to teach moral val- gious practice”, particularly Prot-
ligious Freedom Report 2009” ues during school hours”. estants. “Local officials pressured Ampatuan town, in Maguindanao province, raises the
that covers 198 countries. But the Some Christians discriminate Protestants in some villages to ultimate challenge of conscience. It carries the culture
practice is spotty. against minorities. “Combined renounce their faith on threat of of impunity at work in this country to such levels of hor-
Constitutions didn’t didn’t with economic disparities, these arrest or forceful eviction.”
shield Buddhist monks from be- contributed to persistent conflict Provisions in Malaysia’s con- ror that, if it remains unpunished for long, can send the
ing killed by Burmese tatmadaw. in certain Mindanao provinces.” stitution crimps its overarching nation into an inexorable descent into absolute dehu-
Nor did they ensure rights of Indonesia demonstrated declaration for religious freedom. manization.
non-Muslims, in Brunei, to be “growing willingness to pursue Islam is designated as “religion
educated in faiths of their choos- criminal actions in cases of vio- of the Federation”. Like it or not, The crime thus calls for swift justice, which can only
ing. lence against religious minorities. all ethnic Malays are defined as be achieved through a credible and independent pro-
Thailand, Indonesia and the Two leaders of hardline Muslim Muslim. Government regulates cess, which in turn can only be achieved without the
Philippines, allow “generally free organizations were convicted af- Islamic religious affairs. It pro-
practice of religion”. There is now ter they broke up “peaceful dem- hibits propagation of other faiths hand of this government – a government justly mis-
more elbow room in Vietnam. onstration in support of religious among Muslims. trusted generally and openly friendly precisely to the
Institutionalized bias in Malay- freedom and pluralism.” There were few reports of so- very members of the clan accused in the massacre.
sia shows little sign of erosion. Jakarta curbs “unrecognized cietal abuses or discrimination
“The right to believe or not to religions”. Central government based on religious affiliation, be- We, ourselves, colleagues of the more than a score
believe, without fear of govern- didn’t overturn local laws that lief, or practice. Minorities re- of journalists who were killed, demand the following:
ment interference or restriction, restricted rights. Thus, religious mained generally free to practice One, the creation of a commission outside the gov-
provides an essential foundation minorities experience discrimina- their beliefs.
for human dignity, robust civil tion in civil registration of mar- But Shari’a courts prohibit ernment to investigate the crime;
society, and sustainable democ- riages and births or issuance of officially registered Muslims from Two, the arrest and prosecution of all the people in-
racy,” it stresses. identity cards. continued on page 8 volved in it in any way, as murderers themselves or their
protectors;
Three, the formation of a special court to try the case;
Cebu Calling FR. ROY CIMAGALA Four, fully guaranteed protection for the witnesses;
Five, the disarming and dismantling of all private
armies, such as those evidently employed in the mas-
sacre.

Barbarianism
Six, the enlistment of persons of unquestioned pro-
bity in the whole process;
And finally, the resignation of the government if it fails
WE seem to be swinging from one manently. Let’s remain positive in their assertions. More and
outrage to another these days. In and hopeful! Let’s do everything more shenanigans are now ex- to deliver such basic satisfaction – indeed, the very same
the local scene, we just had that to make this a thing of the past, posed. What the hell is this! government that has encouraged, by partisanship and
shocking massacre in never to happen again in the fu- Though there are many global conspiracy, the culture of impunity of which the massa-
Maguindanao. Everything in it ture. warming skeptics who also are
was just unspeakable. Is it still But as if this black-eye to hu- scientists, these have been effec- cre has been the most abominable manifestation.
possible to have such brutality at manity is not yet enough, we also tively sidelined and projected as
this stage of our national life? are now witnessing another form obstructionists to what they call Signed:
This looks like our version of of barbarianism in the world as obvious pieces of evidence of — Center for Community Journalism and Development (CCJD)
America’s 9/11 carnage. The de- stage, perpetrated by highly edu- global warming. — Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR)
liberate malice put into it, the cated people, the elite of the Al Gore, the self-appointed
conscience-less killing of every- world of sciences and technology, patriarch of this group, managed — College Editors Guild of the Philippines (CEGP)
one in the group irrespective of the cutting-edge in human to make the film, “The Inconve- — Freedom Fund for Filipino Journalists (FFFJ)
whatever, in short, barbarianism knowledge, but, sadly, not much nient Truth,” that mesmerized a — National Union of Journalists of the Philippines (NUJP)
in its distilled form, is simply too more. lot of people and won him a Nobel
much for an average heart to Lately it has been discovered Prize. I heard that he is raking — Philippine Human Rights Reporting Project (PHRRP)
bear. by hacking the computer of the in a lot of moolah! — Philippine Press Institute (PPI)
I normally don’t like to talk Climate Research Unit of But the first time I heard
about this kind of events. Silence Britain’s University of East about global warming, I checked
is a preferable option if only to Anglia that many of the data the relevant write-ups in the
lighten the ugly scenario. Talk-
ing adds fuel rather than douses
made to support all this hyster-
ics about global warming and cli-
Internet, and while I followed the
arguments of the supporters, I Regarding Henry
water to the sickening situation. mate change are not all true. was also aware that there were
But this one grates at the guts Some important data, signifi- dissenters who sounded to me
and one simply has to instinc- cant to the issue but contrary to also serious.
tively react. their position, have been I was amazed that the doubt-
Let’s pray that this incident dumped, and there appears a ers and deniers were not given a
will yield us tremendous lessons massive and systematic effort to fair chance to present their ideas HENRYLITO D. TACIO
we need to learn quickly and per- manipulate the public to believe continued on page 4

Forward to Basics FR. FRANCIS B. ONGKINGCO
Going, going gone?
“WE are losing biological diversity shows promise against breast can-
at an unprecedented rate,” decried cer and ovarian cancer, was ini-
the Food and Agriculture Organi- tially found in the western yew.
zation (FAO) of the United Na- Asian cattle have been crossed
The first gifts of Christmas tions during the World Food Day
celebration more than two decades
ago. Today, the predicament con-
with dairy breed of Europe to
boost their milk and meat output.
Unfortunately, the world’s
“I’M just curious,” I asked the the stories about the different fig- “Given to someone or some- tinues. biodiversity is collapsing at noth-
musical shop owner. “You’re say- ures around the manger. You may thing else?” I asked. Biological diversity (biodi- ing less than mind-boggling rates.
ing that what you have here is the now want to hear about the first “Yes, take for example Mary’s versity) is made up of all species “Difficult as it is to accept, mass
original drum that the legendary gifts of Christmas,” he motioned motherly concern to wrap Her of plants and animals, their ge- extinction has already begun,”
Drummer Boy played?” to the crèche. Child with something decent and netic material and the ecosys- deplores Harvard biologist Ed-
“Well, not exactly …,” he “First gifts of Christmas? warm when He was born,” he tems of which they are a part. ward O. Wilson.
scratched his stubble-ridden chin That’s the first time I’ve heard pointed to the figure of the Child Species diversity refers to the va- The Geneva-based Worldwide
as if trying to find the best words of them. What would they be and in the manger wrapped with riety of species within a given Fund for Nature (WWF) estimates
to explain things. “Actually, the to whom were they given?” swaddling clothes. area.Genetic diversity, on the there are on earth at least 30 mil-
only thing that remains of his “They were gifts that Mary “You mean, She actually had other hand, refers to the varia- lion species, of which “all but a few
drum is the skin. Leather has and Joseph intended to give to made a sort of mantle for Jesus?” tion of genes and genotypes be- thousand are at risk.” Less than
quite an extraordinary way of Jesus,” his lips pursed as he be- “Of course, what mother’s tween and within species. two million species have been
lasting throughout years, even gan to narrate the story. love will neglect such a basic need Plant and animal species pro- studied by man. Yet, over a thou-
centuries.” “Surely, these are not found in of any newborn child?” vide genetic materials for im- sand, maybe 10,000 more, are be-
“Okay, okay. I know that. But the Gospels,” I added. *** proved varieties or breeds. High- ing lost each year, mostly unseen
what I mean is how did you end “Quite true, besides these are yielding varieties rice developed at and unrecorded.
up with it?” rather simple gifts and I don’t “The Child’s Mantle” the Laguna-based International Wilson estimates that, at a
“Naturally sir, as with many think the Gospels weren’t meant Three months helping her Rice Research Institute, for in- minimum, 50,000 invertebrates
things in life it was inherited. to go into every single detail.” cousin Elizabeth gave Mary no stance, is a cross between a Chi- species per year - nearly 140 each
That is, handed on…” “But I thought you said they leisure to think about Herself. nese dwarf strain and a tall, tra- day - are condemned to extinction.
“…from one generation to an- were gifts to Jesus?” She put herself to the task –in a ditional plant from Indonesia. “Of all the global problems
other,” I impatiently butted in. “Yes, but they ended up being natural and hidden way–, of be- Two of the most important that confront us, species extinc-
“Precisely,” he said. “Oh, sir,” gifts for someone or something ing Zachary and Elizabeth’s anti-cancer drugs in the world tion is the one that is moving the
he obviously sounded that he else,” he said as though his handmaid. come from the rosy periwinkle, most rapidly and the one that will
wanted to change the topic. “Per- thoughts were wandering off into As She journeyed back to found in Asia’s tropical rain- have the most serious conse-
haps I may have already told you the scenes of the crèche. continued on page 8 forests. Taxol, the only drug that continued on page 7
4 Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980 NOBYEMBRE 27 - DISYEMBRE 3, 2009

Buhay Pinoy Kakampi mo ang Batas ATTY. BATAS MAURICIO

MANDY CENTENO Pagtatama sa kasarian sa birth certificate
TANONG: Atty. Batas. Tinatawagan makukuha sa SSS. Hawak ko po ang isang kasapi ng SSS pero kung ang
Takbuhan sa panguluhan ko po kayo sana para makausap kayo
pero mahirap pong makalusot. Pu-
dating ATM card niya. May ka-
rapatan po ba akong habulin ang
kasal namang ito ay pangalawa o
pangatlo na ng nasabing kasapi, ang
wede po bang malaman ko po ngayon SSS? Hindi ko alam na may ibang makakakuha pa rin ng benepisyo ay
sino na naman sa kanila? ang sagot sa tanong ko about sa birth
certificate ng baby girl na male ang
babae ang asawa ko. Kasal po kami.
Please help me. Mrs. Luz Fabellar.
ang unang pinakasalan.
Sa kabilang dako, para sa ka-
nalagyan ng check. Puwede po bang –09213354760 ragdagang paglilinaw, o para sa
‘Sang tanong, ‘sang sagot noong nakaraan ma-correct na di na dadaan sa court? Sagot: Mrs. Luz Fabellar, ma- sinumang nagnanais na humingi ng
Hangad na maglingkod sa ‘ting sambayanan Salamat po, Bea. – 09284392314 raming salamat sa text question na tulong sa amin, maaari po kayong
Ang tatakbo ka ba do’n sa panguluhan ? Sagot: Salamat po sa text ques- ito. Sa ilalim ng Republic Act 1161, tumawag sa amin sa aming mga
Iisa ang sagot, ito ay tiyakan. tion na ito, Bea. Sa ilalim ng mga umi- as amended by Republic Act 8282, o landlines, (02) 994-68-05, 02-433-75-
Wala nang atrasan, “Ako ay tatakbo” iral na alituntunin sa pagbabago sa kilala bilang Social Security Law of 49 at 02-433-75-53, o di kaya ay sa
Pangunahing layon itong pagbabago mga maling impormasyong nakasaad 1997, ang mga benepisyo sa Social Se- aming mga cellphones, 0917-984-24-
Pagkat malala na ang pang-aabuso sa birth certificate ng isang tao, hindi curity System ay makukuha lamang 68 at 0919-609-64-89. Maaari din po
Tiwaling opisyal ng ating gobyerno. pupuwedeng hindi daanin sa korte ng legal na asawa ng isang kasapi. kayong sumulat sa amin sa aming
ang pagbabago sa maling “gender” o Ang ibig sabihin ng legal na asawa address: 18 D Mahiyain corner
Masasabing matso ang unang pumorma “sex” ng may-ari ng birth certificate. ay asawang pinakasalan, sa harap ng Mapagkawanggawa, Teachers Vil-
Ang kanyang dating boss ay kinalaban pa Kailangang magsumite ng kaso sa pari o religious leader, huwes o al- lage, Diliman, Quezon City.
Sa kaso ni Da Sir sinasangkot siya hukuman ang isang may-ari ng birth kalde o mayor. Ang binibigyan kasi ***
Sa halip pagtakbo umatras na una. certificate na mali ang gender o sex, ng pagkakataong makakuha ng mga Maaari rin kayong mag-e-mail sa
Sa kombensyon naman LAKAS makaasar at ang tawag sa kasong ito ay “peti- benepisyo mula sa SSS o sa iba pang amin sa website na ito:
Ang Tiyo Doro ko siya’y nalamangan tion for correction of entry in the civil mga government agencies ay ang mga — www.batasmauricio.com o
Sa halip tumigil hangad maglupasay registry.” Isinusumite ito sa Regional tinatawag lamang na “legitimate re- — batasmauricio@yahoo.com.
Kaya tatakbo din kahit solo lamang. Trial Court sa lugar kung saan nan- lations”, o mga kapamilyang legal o ***
dodoon ang Local Civil Registry na lehitimo ang relasyon. BATAS RADIO: Pakinggan po ang
Kakampi ni Juday tatakbo daw noon nag-iingat ng birth certificate na Hindi pupuwedeng makakuha ng BATAS INTERNET RADIO, isang
Kaibigan niya ay itong VILLAdoR iwawasto. benepisyo ang mga illehitimong mga Internet radio station sa ilalim ng
Ang pinagtalunan Lansangan-C iyon kamag-anak, maliban na lamang sa dalawang website, ang www.batas-
Tumikom ang bibig, walang imik ngayon. Lehitimong asawa lang ang
mga illehitimong menor de edad na mauricio.com at ang www.eradio-
puwedeng tumanggap ng pension anak ng isang kasapi ng SSS. Sa portal.com. Pumasok po kayo sa
DAPAT ay katribo ng Tiyo During ko
at iba pang benepisyo sa SSS kabilang ako, kailangang tiyakin ng alinman sa dalawang sites na ito, i-
MatiPUNOng kahoy “May Bukas Pa” ito
Inaawit niya kahit saang dako TANONG: Atty. Batas, tama po ba isang asawa ng isang kasapi ng SSS click ang BATAS RADIO, at mapapa-
Sa halip humirit atras na po dito. na kahit kasal kami ng asawa ko ay na ang kanyang kasal sa nasabing kinggan na ninyo kami sa loob ng 20
hindi ko makukuha ang pension kasapi ay unang kasal, hindi pa- oras sa isang araw, mula alas 4 ng
Pumalit sa kanya sa DVD sikat claim ko. Bago namatay ang husband ngalawa o pangatlong kasal ng madaling araw hanggang alas dose ng
EDUdulot baga, “Game Ka Na Ba” erpat? ko ibinilin niya na may pension akong kasapi. Kahit kasal ang isang tao sa hatinggabi.
Sino ang “first lady” na karapat-dapat?
Magpahanggang ngayon wari’y naghahanap.

Asean journalists appeal to President Arroyo
Iba itong gimik tisoy Pinoy-Kano
Wala nang istapan at “Go, go, go “ na po
Sinong natulungan lahat ay tumayo?
At doon sa Clarkfield boluntir magtungo.
Tsokaran ni Efren Bata sa tumbukan 30 November, 2009 velopment that has no parallel elsewhere. Words
Ang makakatambal ay dating kalaban HER EXCELLENCY are not enough to describe the depth of anguish
“Leron-Loren Sinta” sikat sa taniman that we at the CAJ, as well as journalists else-
Pagdating sa dulo baka pa sumemplang. GLORIA MACAPAGAL ARROYO where, now feel over this mass killing, in a single
Pare kong eks-konbik umaarangkada President of the Republic of the Philippines day, of our fellow media practitioners.
Ang kaselda niya, Makati-Obama Malacañang Palace It has not only blacken the reputation of an
Idol ng mahirap at dukha talaga
Pobre na kawawa sa kangkungan sila. Manila Asean neighbour that we hold in high regards but
also send a chilling reminder to the world that
Si Bro, Ed, Kaka Mike at Padre Pangliliyo Dear Madam President, press freedom and the profession of journalism
Tig sasangkaterba mga hatak nito On behalf of the Confederation of Asean Jour- continues to be under threat even in a democratic
Sino sa ilalim, sino sa pangulo ?
Ang payo ni Juan, pagsugalan ninyo nalists (CAJ), the largest association of journal- country like yours.
ists and media practitioners in Southeast Asia, Incidentally, the issue of media killings in the
Ang batang si ISKO sumikat na bigla
Umagang darating kanyang paghahanda allow me to express our sincere sympathy over Philippines, which was brought to our attention
Laman ng tinapay ay naglahong bigla the violence that erupted on November 23, in by our colleagues at the NPC in our last assem-
Bata ka pa naman, may gatas sa baba. Maguindanao province, Mindanao which resulted bly, is among the major concerns that the CAJ
Hindi nag-iisa si Kristeta ni Yap
in the death of at least 57 people. has adopted to be resolved during our term of of-
Si Dongdong at Darna siya ay niyakap As good neighbours in the Asean community, fice that would end in 2011.
Maging ang “megastar, Trudislit” kaharap please do not misconstrue this letter as a form of This despicable development gives us in the
Si NOMAR, black-dilaw kanilang nilingap. interference with the judicial matters of your CAJ further resolve to assist our Philippine com-
At sa unang araw C o C lantaran country nor in the ongoing official investigation rades in their fight for a safer and humane envi-
Ito ay K N K bilang Katibayan being undertaken by Philippine authorities in
Ng Kandidatura sa pangpanguluhan ronment to practice their profession and to at-
relation to this tragic event. tain justice to those in their ranks who have fallen
Ang mga “early birds” ay nagtilaukan.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
As practicing journalists, however, we cannot victims to violence.
stand aside and not express our indignation over
Cebu Calling from page 3 this episode where dozens of our fellow mediamen,
We therefore appeal to you, Madam President,
to spare no effort in giving justice to the victims
to the public. Dialogue and discussion between the two totally defenseless at the time, were senselessly and to use the full force of the Philippine judicial
camps were discouraged. That’s when I started to look killed while performing their duties. system and your national security forces in en-
deeper into the issue and to probe into who the people, From the reports we have received thus far suring that the suspects are immediately appre-
pro and con, involved are. from the National Press Club of the Philippines hended whoever they may be.
I just wanted to have glimpses of whether they are
competent scientists who also are believers, or just scien- (NPC), whose president, Mr. Benny Antiporda, We shall be one with our Filipino colleagues,
tists but not men of faith and vulnerable to play politics who was elected CAJ Vice President during the through the NPC, in monitoring the development
or to ideological biases. CAJ assembly in Kuala Lumpur last month, more in this case.
Sorry, I have to use these criteria in this increasingly than 34 practicing Filipino journalists were among
maddening world driven by all sorts of man-made inven- those massacred together with other innocent ci- Thank you for your kind attention.
tions but putting God aside.That’s my basic guiding prin- vilians. Horrifically, some of the women victims Sincerely,
ciple. Science has to go with faith. Any attempt to sepa-
rate the two is immediately suspicious to me. were reportedly violated before they were killed.
NORILA DAUD
This issue cannot be resolved by science alone, espe- Like the rest of the international community,
cially if it’s a science already prostituted by politics and we condemn this appalling and truly shocking de- CAJ President
ideologies. Faith has to come in. Our human condition
demands it.
And I found out that while all sorts of people can be
found in both camps, the supporters tend to be non-be- EXTRA-JUDICIAL SETTLEMENT
lievers and just contented with being “pure” scientists,
while the doubters and deniers are at least open to the Magboluntaryo• Manindigan• Magbantay OF ESTATE WITH WAIVER OF SHARE
Notice is hereby given that the estate of the
faith. Nalalapit na naman ang halalan at alam nating palaging
Of course, there are many who are neither strong sup- late Victoria Cabanting Doles who died in-
porters nor strong deniers, but are just swept away by sinasabing may dayaan sa gawaing ito. Totoo man o hindi testate on January 10, 2007 in Sta. Maria,
the bandwagon effect of the controversy. They like mouth- ang dayaan kung halalan, ang mga alegasyong ito ay Ilocos Sur left real property with transfer
ing hand-me-down clichés just to be with the flow. patuloy na nagpapababa sa pananaw ng bawat isa sa certificate of title No. T-9921551 and con-
Among these are clerics and other religious people atin sa sagradong gawaing ito na siyang bunga ng
whose pronouncements peppered with global warming taining an area of one hundred twenty (120)
terms sound really funny and ridiculous. I just pray for demokrasya. sq.m. more or less was extra-judicially sett-
them and hope their embarrassment will not be too bit- Dahil dito, kami sa Mabuhay ay nananawagan sa inyo led and equally divided among legitimate
ing. na makiisa, makipagtulungan, maging responsable, at heirs: Elena Doles Andress, Bernardo Ca-
Of course, many public officials like to play Pied Piper magboluntaryo sa pagbabantay ng mga balota sa panahon banting Doles, Herminigildo Cabanting Doles
mostly for the fund of it. I often wonder whether they ng halalan hindi lamang upang matiyak ang panalo ng and Irene Cabanting Doles-Martin with wai-
really know what they are talking about.
This is now the modern, very sophisticated barbari- karapat-dapat, kungdi upang matiyak natin na hindi ver of rights as per Doc. No. 189;page No.
anism that seems to be committed flagrantly and with mabibigyan ng pagkakataon ang mga mandaraya at 38; Book No. I; Series of 2009 in the Notary
impunity against the whole of humanity, and not just magnanakaw ng boto na nagnanais dungisan ang bilang Public of Atty. Randy P. Bareng.
Maguindanao. ng mga botong sagrado. Mabuhay: November 13, 20 & 26, 2009
Let’s pray, learn our precious lessons and move on!
NOBYEMBRE 27 - DISYEMBRE 3, 2009
Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980 5
Republic Of The Philippines Republic Of The Philippines Republic of the Philippines
Regional Trial Court Of Bulacan Regional Trial Court Of Bulacan Regional Trial Court of Bulacan
Third Judicial Region Third Judicial Region
Office Of The Clerk of Court and Ex-officio Sheriff Office Of The Clerk of Court and Ex-officio Sheriff Third Judicial Region
Malolos City, Bulacan Malolos City, Bulacan Malolos City, Bulacan
Branch 20
EJF NO. B-263-2009
EJF NO. B-261-2009 SP. PROC. No. 269-M-2009
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE
Mortgagee/Assignee, EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE Mortgagee/Assignee, OF REAL ESTATE PROPERTY/IES IN RE: PETITION FOR CORRECTION OF ENTRY
OF REAL ESTATE PROPERTY/IES UNDER ACT NO. 3135 IN THE RECORDS OF BIRTH OF
-VERSUS- UNDER ACT NO. 3135 -VERSUS- AS AMENDED BY ACT 4118
AS AMENDED BY ACT 4118 JOMARIE GAMIAO PARTICULARLY
SPS. EUSEBIO T. DY, JR. SPS. ALIPIO/ALPIO S. SALVIO ENTRY NO. 18 TO THE DATE AND PLACE
AND GRACE LEILA Y. DY, AND GODIESA S. SALVIO OF MARRIAGE OF HER PARENTS
CARMELA SANTOS-UEDA Mortgagor/s,
AND CARMELITA T. SANTOS JOMARIE GAMIAO,
x------------------------x Petitioner
Mortgagor/s, NOTICE OF SHERIFF’S SALE
x------------------------x – VERSUS –
Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended, filed by
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th Floor, BPI THE CIVIL REGISTRAR OF MEYCAUAYAN,
NOTICE OF SHERIFF’S SALE Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against SPS. ALIPIO/ALPIO BULACAN & THE NATIONAL STATISTICS
Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended, filed by S. SALVIO AND GODIESA S. SALVIO, with postal addresses at #128 Saog II, OFFICE (NSO),
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th Floor, BPI Marilao, Bulacan and lot 8, Blk. 3, Ph. II-B, Atis St., Palmera Homes Northwinds
City II, BO. Santo Cristo, San Jose Del Monte City, Bulacan, the mortgagor/s, to
Respondents
Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against SPS. EUSEBIO T. DY,
JR AND GRACE LEILA Y. DY, with postal address at #1028 G. Masangkay St., satisfy the mortgage indebtedness which as of July 20, 2009 amounts Two x---------------------------------------------------x
Hundred Thirty Three thousand One Hundred Pesos (PHP. 233,100.00), Philip-
Binondo, Manila and CARMELA SANTOS-EUDA AND CARMELITA T. SANTOS,
with postal address at 39 Iba Street, Sta. Mesa Heights, Quezon City, the mort-
pine Currency, including/excluding interest, penalties and charges thereon, in- ORDER
cluding/excluding 25% of the total indebtedness by way of Attorney’s fees, plus
gagor/s, to satisfy the mortgage indebtedness which as of July 06, 2009 amounts daily interest and expenses thereafter, also secured by said mortgage and such A verified petition dated October 28, 2009 has been filed by petitioner,
Two Hundred Ninety Eight Thousand Six Hundred Fifty Eight Pesos and 59/100 other amount which may become and payable to the aforementioned mortgagee. praying that, after due notice, publication and hearing, judgment be
(PHP. 298,658.59), Philippine Currency, including/excluding interest, penalties The Ex-Officio Sheriff of Bulacan thru the undersigned Sheriff hereby gives notice rendered ordering the Local Civil Registrar of Meycauyan, Bulacan, to
and charges thereon, including/excluding 25% of the total indebtedness by way to all interested parties and to the public in general that on DECEMBER 21, 2009 correct the entries in the Certificate of Live Birth of Jomarie Gamiao
of Attorney’s fees, plus daily interest and expenses thereafter, also secured by at 10:00 A.M., or soon thereafter infront of the Office of the Ex-Officio Sheriff of
said mortgage and such other amount which may become and payable to the Bulacan located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, Provincial Capitol
with respect to Entry #18 concerning the date and place of marriage
aforementioned mortgagee. The Ex-Officio Sheriff of Bulacan thru the under- Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru sealed bidding, to of her parents.
signed Sheriff hereby gives notice to all interested parties and to the public in the highest bidder for CASH, Philippine Currency, the real property/ies below It appearing that the petition is sufficient in form and substance,
general that on DECEMBER 21, 2009 at 10:00 A.M., or soon thereafter infront of together with all the improvements existing thereon: the same is hereby set for hearing in January 20, 2010, at 8:30 a.m.,
the Office of the Ex-Officio Sheriff of Bulacan located at the back of the Bulwagan TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-208083 (M) at the Bulwagan Ng Katarungan II, Regional Trial Court, Branch 20,
ng Katarungan, Provincial Capitol Compound, Malolos, Bulacan, will selI at pub- Registry of Deeds for Meycauayan Branch- Province of Bulacan Malolos City, Bulacan.
lic auction thru sealed bidding, to the highest bidder for CASH, Philippine Cur- “A parcel of land (Lot 8, Blk. 5 of the cons. subd. plan Pcs-031420-004998 Let copy of this Order be published, at the expense of the peti-
rency, the real property/ies below together with all the improvements existing being a portion of cons. lots 1-41, blk. 1, blk. 2, lots 1-38,blk. 3, lots 1-30, blk. tioner, once a week for three (3) consecutive weeks, prior to the date
thereon: 4, lots 1-42, blk. 5, lots 1-25, blk. 6, lots 1-21, blk 7, lots 1-16, blk. 8, lots 1-35, of hearing, in a newspaper of general circulation in the Province of
TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-208723 (M) blk. 9, lots 1-25, blk 10, blk. 11 (open space) lots 1-55, blk. 12, blk. 12-A, lots 1-
6, blk. 13, lots 1-8, blk. 14, lots 1-15, blk. 15, lots 1-18, blk. 16, lots 1-32, blk. Bulacan.
Registry of Deeds for Meycauayan Branch- Province of Bulacan
17, rd. lots 1-13, alley 1-5, & lot 1 NPC (ROW) all of Pcs-031420-004377 LRC Let a copy of this Order be posted, at the expense of the peti-
“A parcel of land (Lot 23, Blk. 404 of the cons. subd. plan Psd-031411-064811, Rec. No.), situated in the Bo. of Sto. Cristo, Mun. of San Jose del Monte, Prov. of tioner, at least three (3) weeksprior to the date of hearing, in three (3)
being a portion of lot 3, Pcs-031411-005417 LRC Rec. No.), situated in the Bo. Bul.xxx containing an area of FIFTY (50) SQ.METERS xxx”
of Bahay Pari, Mun. of Marilao, Prov. of Bul.xxx containing an area of NINETY SIX
conspicuous public places; at the main entrance of the Bulacan Pro-
This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty vincial Capitol Building, at the City Hall Building of Maycauyan, Bulacan,
(96) SQ.METERS xxx” (20) days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality
This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the and at the door of the courtroom of this Court.
(20) days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period in The Civil Registrar of Meycauyan, Bulacan and any person hav-
where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the the Mabuhay a newspaper of general circulation in the province of Bulacan, once ing or claiming any interest under the entries whose correction is sought
sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period in a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale. may, within fifteen (15) days from notice of the petition, file an opposi-
the Mabuhay a newspaper of general circulation in the province of Bulacan, once All sealed bids with its accompanying transmittal letter addressed to this tion thereto, comformably with Section 5, Rule 108 of the Revised
a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale. office must be submitted to the undersigned on or before above stated date and
All sealed bids with its accompanying transmittal letter addressed to this hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened. Rules of Court.
office must be submitted to the undersigned on or before above stated date and In the event the public auction should not take place on the said date, it Furnish copies of this order to the counsel of the petitioner and
hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened. shall be held on December 28, 2009 without further notice. to the Civil Registrar of Meycauyan, Bulacan.
In the event the public auction should not take place on the said date, it Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them- The petitioner is also directed to furnish copies of the petition to
shall be held on December 28, 2009 without further notice. selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be. the Office of the Solicitor General, and submit proof of compliance
Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them- Malolos City, Bulacan, November 18,2009.
herewith within ten (10) days from receipt of a copy of this Order.
selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be. EMMANUEL L. ORTEGA
Malolos City, Bulacan, November 18,2009. Ex-Officio Sheriff
SO ORDERED.
BY: RUFINO D.J. SANTIAGO
Malolos City, Bulacan, November 12, 2009.
EMMANUEL L. ORTEGA
Sheriff IV Oscar C. Herrera, Jr.
Ex-Officio Sheriff
Copy furnished: Presiding Judge
BY: RUFINO DJ SANTIAGO
Sheriff IV – SPS. ALIPIO/ALPIO S. SALVIO AND GODIESA S. SALVIO Mabuhay: December 27, 4 and 11, 2009
Copy furnished: – BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC.,
SPS. EUSEBIO T. DY, JR AND GRACE LEILA Y. DY Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009
Balikatan Housing Finance, Inc.
EXTRA-JUDICIAL SETTLEMENTOF ESTATE
Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009
Notice is hereby given that the estates of the deceased Sps. Crispulo
Republic Of The Philippines
Regional Trial Court Of Bulacan Constantino and Angelina Pile who died intestate on July 27, 1969 in
Republic Of The Philippines Third Judicial Region Sabang, Baliwag, Bulacan and November 8, 1995 in Caloocan City
Regional Trial Court Of Bulacan Office Of The Ex-officio Sheriff respectively, left a parcel of land which more described as Transfer
Third Judicial Region Malolos City, Bulacan EJF NO. B-256-2009
Certificate Title No. RT - 9835 (T- 53595) located at San, Rafael, Bulacan
Office Of The Clerk of Court and Ex-officio Sheriff was extrajudicially settled among legitimate heirs as per Doc. No. 154;
Malolos City, Bulacan EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., OF REAL ESTATE PROPERTY/IES Page No. 32; Book No. 108; Series of 2009 in the Notarial Registry
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., EJF NO. B-270-2009 Mortgagee/Assignee, UNDER ACT NO. 3135 ofAtty. Feliciano F. Buenaventura Jr..
AS AMENDED BY ACT 4118
Mortgagee/Assignee, -VERSUS- Mabuhay: November 27, December 4 & 11, 2009
EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE
OF REAL ESTATE PROPERTY/IES MERCEDES E. ORLINA,
-VERSUS- Mortgagor/s,
UNDER ACT NO. 3135
SPS. ROMEO C. CORDOVA AS AMENDED BY ACT 4118 x------------------------x
AND GINA M. CORDOVA
Mortgagor/s, NOTICE OF SHERIFF’S SALE
x------------------------x Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended by Act 4118,
filed by BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th
NOTICE OF SHERIFF’S SALE Floor, BPI Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against MERCEDES
Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended, filed by E. ORLINA , the mortgagor/s, to satisfy the mortgage indebtedness which as of
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th Floor, BPI March 20, 2009 amounts to ONE HUNDRED NINETY FOUR THOUSAND SIX
Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against SPS. ROMEO C.
th HUNDRED SIXTY ONE PESOS AND 49/100 (PHP. 194,661.49), PHILIPPINE
CORDOVA AND GINA M. CORDOVA, with postal addresses at #440 10 Av-
enue, Grace Park, Caloocan City and Lot 27, Blk. 50 Ph. II, Libra St., Heritage CURRENCY,including/excluding interest, penalties and charges thereon, includ-
Homes, BO. Bahay Pare, Marilao, Bulacan, the mortgagor/s, to satisfy the mort- ing/excluding 25% of the total indebtedness by way of Attorney’s fees, plus daily
gage indebtedness which as of July 30, 2009 amounts Two Hundred Ninety interest and expenses thereafter, also secured by said mortgage and such other
Seven Thousand Six Hundred Seventy Eight Pesos and 81/100 (PHP. 297,678.81), amount which may become and payable to the aforementioned mortgagee. The
Philippine Currency, including/excluding interest, penalties and charges thereon, Ex-Officio Sheriff of Bulacan thru the undersigned Sheriff hereby gives notice to
including/excluding 25% of the total indebtedness by way of Attorney’s fees, all interested parties and to the public in general that onDecember 21, 2009 at
plus daily interest and expenses thereafter, also secured by said mortgage and 10:00 A.M. or soon thereafter infront of the Office of the Ex-Officio Sheriff of
such other amount which may become and payable to the aforementioned mort- Bulacan located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, Provincial Capitol
gagee. The Ex-Officio Sheriff of Bulacan thru the undersigned Sheriff hereby gives Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru sealed bidding, to
notice to all interested parties and to the public in general that on DECEMBER 21, the highest bidder in Cash and in Philippine Currency, the described real prop-
2009 at 10:00 A.M., or soon thereafter infront of the Office of the Ex-Officio
erty/ies below together with all the improvements existing thereon:
Sheriff of Bulacan located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, Provincial
Capitol Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru sealed bid- TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-184322(M)
ding, to the highest bidder for CASH, Philippine Currency, the real property/ies Registry of Deeds for Province of Bulacan- Meycauayan Branch
below together with all the improvements existing thereon:
“A parcel of land (Lot 15, Blk. 5 of the subd. plan Psd-031423-051905 being
TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-165093 (M) a portion of Pcn-03-000147 LRC Rec. No.), situated in the Bo. of san Jose,
Registry of Deeds for Meycauayan Branch- Province of Bulacan Mun. of Sta. Maria Prov. of Bulacan. xxx containing an area of SIXTY (60)
“A parcel of land (Lot 27, Blk. 50 of the cons. subd. plan Pcs- 03-003556, being SQUARE METERS. xxx”
a portion of cons. lots 3817, 3821, 3822, & 3824, Lolomboy Est., LRC Rec. This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty (20)
No.), situated in the Bo. of Bahay Pari, Mun. of Marilao, Prov. of Bul.xxx contain- days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality
ing an area of SIFTY (60) SQ.METERS xxx” where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the
This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period
(20) days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality
where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the in the MABUHAY a newspaper of general circulation in the province of Bulacan,
sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period in once a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale.
the Mabuhay a newspaper of general circulation in the province of Bulacan, once ALL SEALED BIDS with its accompanying transmittal letter addressed to
a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale. this office must be submitted to the undersigned on or before above stated
All sealed bids with its accompanying transmittal letter addressed to this date and hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened.
office must be submitted to the undersigned on or before above stated date and In the event the public auction should not take place on the said date, it
hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened. shall be held on December 28, 2009 without further notice.
In the event the public auction should not take place on the said date, it
Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them-
shall be held on December 28, 2009 without further notice.
Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them- selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be.
selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be. Malolos City, Bulacan, November 25, 2009.
Malolos City, Bulacan, November 18,2009. EMMANUEL L. ORTEGA
Ex-Officio Sheriff
EMMANUEL L. ORTEGA
Ex-Officio Sheriff BY: GODOFREDO C. VILLARENTE
Sheriff IV
BY: GLEN A. UMALI
Sheriff IV
Copy furnished:
Copy furnished:
– MERCEDES E. ORLINA,
– SPS. ROMEO C. CORDOVA ANG GINA M. CORDOVA
– BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC.,
– Balikatan Housing Finance, Inc.
Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009 Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009
6 Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980 NOBYEMBRE 27 - DISYEMBRE 3, 2009

Republic Of The Philippines Republic Of The Philippines Republic Of The Philippines
Regional Trial Court Of Bulacan Regional Trial Court Of Bulacan Regional Trial Court Of Bulacan
Third Judicial Region Third Judicial Region Third Judicial Region
Office Of The Ex-officio Sheriff Office Of The Ex-officio Sheriff
Office Of The Ex-officio Sheriff
Malolos City, Bulacan Malolos City, Bulacan
Malolos City, Bulacan
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., EJF NO. B-274-2009 BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., EJF NO. B-283-2009 EJF NO. B-290-2009
Mortgagee/Assignee, Mortgagee/Assignee,
EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE
-VERSUS- OF REAL ESTATE PROPERTY/IES -VERSUS- OF REAL ESTATE PROPERTY/IES Mortgagee/Assignee, OF REAL ESTATE PROPERTY/IES
HERMINIA G. RAMOS UNDER ACT NO. 3135 UNDER ACT NO. 3135 -VERSUS- UNDER ACT NO. 3135
AS AMENDED BY ACT 4118 NELSON V. GARCIA, AS AMENDED BY ACT 4118 AS AMENDED BY ACT 4118
Mortgagor/s, Mortgagor/s,
x------------------------x DOLORES M. ALMARIO,
x------------------------x Mortgagor/s,
NOTICE OF SHERIFF’S SALE NOTICE OF SHERIFF’S SALE x------------------------x
Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended, filed by
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th Floor,
Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended by Act 4118, NOTICE OF SHERIFF’S SALE
BPI Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against HERMINIA G. filed by BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended by Act 4118,
RAMOS with postal addresses at 128 LUGAM, MALOLOS, BULACAN and LOT Floor, BPI Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against NELSON filed by BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th
2, BLK. 51, PH 2A, WRIGHT ST. CORNER ROAD LOT 3, CARISSA HOMES V. GARCIA, with postal address at 136-K 1st St., Kamuning Rd., Quezon City Floor, BPI Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against DOLORES
NORTH II, BO. SANTO CRISTO, SAN JOSE DEL MONTE CITY, BULACAN, the and/ Lot 32, Blk. 7, Ph. II-B, Apple St., Palmera Homes Northwinds City II, Sto.
M. ALAMARIO, with postal addresses at canalate, Malolos, Bulacan and Lot
mortgagor/s, to satisfy the mortgage indebtedness which as of June 29, 2009 Cristo, San Jose del Monte, Bulacan, the mortgagor/s to satisfy the mortgage
2-B, Road Lot, Bo. Canalate, Malolos, Bulacan, the mortgagor/s to satisfy the
amounts toTWO HUNDRED TWENTY THREE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY indebtedness which as of August 25, 2009 amounts to TWO HUNDRED THIRTY
mortgage indebtedness which as of MARCH 20, 2009 amounts to THREE
NINE PESOS AND 64/100 (PHP. 223,559.64), Philippine Currency, including/ THREE THOUSAND ONE HUNDRED (PHP. 233,100.00), Philippine Currency,
excluding interest, penalties and charges thereon, including/excluding 25% of HUNDRED NINETY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED NINETEEN PESOS & 18/
including/excluding interest, penalties and charges thereon, including/exclud-
the total indebtedness by way of Attorney’s fees, plus daily interest and ex- ing 25% of the total indebtedness by way of Attorney’s fees, plus daily interest 100 (PHP.395,219.18), PHILIPPINE CURRENCY, including/excluding interest,
penses thereafter, also secured by said mortgage and such other amount which and expenses thereafter, also secured by said mortgage and such other amount penalties and charges thereon, including/excluding 25% of the total indebted-
may become and payable to the aforementioned mortgagee. The Ex-Officio which may become and payable to the aforementioned mortgagee. The Ex- ness by way of Attorney’s fees, plus daily interest and expenses thereafter,
Sheriff of Bulacan thru the undersigned Sheriff hereby gives notice to all inter- Officio Sheriff of Bulacan thru the undersigned Sheriff hereby gives notice to also secured by said mortgage and such other amount which may become
ested parties and to the public in general that on DECEMBER 21, 2009 at all interested parties and to the public in general that on December 21, 2009 at and payable to the aforementioned mortgagee. The Ex-Officio Sheriff of Bulacan
10:00 A.M., or soon thereafter infront of the Office of the Ex-Officio Sheriff of 10:00 A.M., or soon thereafter infront of the Office of the Ex-Officio Sheriff of thru the undersigned Sheriff hereby gives notice to all interested parties and to
Bulacan located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, Provincial Capitol the public in general that on December 21, 2009 at 10:00 A.M. or soon there-
Bulacan located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, Provincial Capitol
Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru sealed bidding, after infront of the Office of the Ex-Officio Sheriff of Bulacan located at the
to the highest bidder for CASH, Philippine Currency, the real property/ies be- Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru sealed bidding,
to the highest bidder in Cash, Philippine Currency, the real property/ies below back of the Bulwagan ng Katarungan, Provincial Capitol Compound, Malolos,
low together with all the improvements existing thereon:
together with all the improvements existing thereon: Bulacan, will selI at public auction thru sealed bidding, to the highest bidder in
TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-189863 (M) CASH, Philippine Currency, the real property/ies below together with all the
Registry of Deeds for Meycauayan Branch- Province of Bulacan TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-186952 (M)
improvements existing thereon:
“A parcel of land (Lot 2, Blk.51 of the cons. subd. plan Pcs-031420-004906 Registry of Deeds for Meycauayan Branch (Province of Bulacan)
being a portion of consolidated lots 1-36 blk 1; lots 1-19, blk. 2; blk. 20A; lots “A parcel of land ( Lot 32, Blk.7 of the cons. subd. plan. Pcs- 031420-004998 TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-39267
1-31 Blk. 3; lots 1-69 blk. 4; lots 1-33 blk. 5; lots 1-40 blk. 6; lots 1-49 blk. 7; being a portion of cons. lots lots 1-43 Blk.2, Lots 1-38 Blk. 3, Lots 1-30 Blk 4. Registry of Deeds for Meycauayan Branch - Province of Bulacan
lots 1-46 blk. 8; lots 1-16, blk 9; lots 1-57 blk. 10; lots 1-28 blk. 11; lots 1-31 4, Lots 1-42 Blk. 5, Lots 1-25 Blk. 6; lots 1-21 Blk. 7, lots 1-16 Blk. 8, Lots 1- A parcel of land (Lot 2-B of the subd. plan, Psd-031410-057543, being a
blk 12; lots 1-35 blk. 13; lots 1-49 blk. 14; lots 1-52 blk. 15; lots 1-90 blk. 16; 35 Blk. 9, Lots 1-25 Blk. 10, Blk 11 (open space) Lots 1-55 Blk. 12; Blk. 12- portion of Lot 2, Blk. 1, Psd-03-032014 LRC Rec.No.), situated in the Bo. of
blk. 16-A; lots 1-42 blk. 17; lots 1-34 blk. 18; lots 1-32 blk. 19 lots 1-40 blk A, Lots 1-6 Blk. 13, lots 1-8 Blk. 14, Lots 1-15 blk. 15, lots 1-18, Blk. 16, Lots Canalate, Mun. of Malolos, Prov. of Bul. xxx containing an area of ONE HUN-
20; lots 1-48 blk. 21; lots 1-43 blk. 22; lots 21, 24 to 27 blk. 23; alleys 1-8; 1-32 Blk. 17, Rd. lot 1-13 Alley 1-5 & lot & lot 1 NPC (R.O.W.) all of Pcs- DRED TWENTY (120) SQ.M. xxx”
road lots 1 to 21 all Psd-031420-054124 LRC Rec. No.), situated in the Bo. of 031420-004377, LRC Rec. No.), situated in the Bo. of sto Cristo, Mun. of San This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty (20)
Sto. Cristo, Mun. of San Jose del Monte, prov. of Bul.xxx containing an area of Jose del Monte, Prov. of Bulacan. xxx conyaining an area of FIFTY (50) SQ. M.
FIFTY THREE POINT FIFTY (53.50) SQ.M. xxx” days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality
xxx” where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the
This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty (20)
This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty (20) sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period
days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality
where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality in the MABUHAY a newspaper of general circulation in the province of Bulacan,
sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the once a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale.
in the MABUHAY a newspaper of general circulation in the province of Bulacan, sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period
in the MABUHAY a newspaper of general circulation in the province of Bulacan, ALL SEALED BIDS with its accompanying transmittal letter addressed to
once a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale. this office must be submitted to the undersigned on or before above stated
ALL SEALED BIDS with its accompanying transmittal letter addressed to once a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale.
this office must be submitted to the undersigned on or before above stated ALL SEALED BIDS with its accompanying transmittal letter addressed to date and hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened.
date and hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened. this office must be submitted to the undersigned on or before above stated In the event the public auction should not take place on the said date, it
In the event the public auction should not take place on the said date, it date and hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened. shall be held on December 28, 2009 without further notice.
shall be held on December 28, 2009 without further notice. In the event the public auction should not take place on the said date, it Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them-
Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate shall be held on december 28, 2009 without further notice. selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be.
for themselves the title to the property and the encumbrances thereon Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them- Malolos City, Bulacan, November 18, 2009
if any there be. selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be.
Malolos City, Bulacan, November 18, 2009. EMMANUEL L. ORTEGA
Malolos City, Bulacan, November 18,2009. Ex-Officio Sheriff
EMMANUEL L. ORTEGA EMMANUEL L. ORTEGA
Ex-Officio Sheriff Ex-Officio Sheriff BY: NELSON R. PERONA
Sheriff IV
BY: GLENN A. UMALI BY: NORMAN S. IPAPO
Sheriff IV Sheriff IV Copy furnished:
Copy furnished: Copy furnished: – DOLORES M. ALMARIO
– HERMINIA G. RAMOS – Nelson V. Garcia – BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC.,
– BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC. – BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC.
Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009 Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009 Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009

Republic Of The Philippines Republic Of The Philippines Republic Of The Philippines
Regional Trial Court Of Bulacan Regional Trial Court Of Bulacan Regional Trial Court Of Bulacan
Third Judicial Region Third Judicial Region Third Judicial Region
Office Of The Ex-officio Sheriff Office Of The Ex-officio Sheriff Office Of The Clerk of Court and Ex-officio Sheriff
Malolos City, Bulacan Malolos City, Bulacan Malolos City, Bulacan
EJF NO. B-293-2009 EJF NO. B-309-2009 EJF NO. B-249-2009
BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC.,
Mortgagee/Assignee, EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE Mortgagee/Assignee, EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE
OF REAL ESTATE PROPERTY/IES OF REAL ESTATE PROPERTY/IES Mortgagee/Assignee, OF REAL ESTATE PROPERTY/IES
-VERSUS- UNDER ACT NO. 3135 -VERSUS- UNDER ACT NO. 3135 UNDER ACT NO. 3135
AS AMENDED BY ACT 4118 AS AMENDED BY ACT 4118 -VERSUS- AS AMENDED BY ACT 4118
MYRNA L. CARANGUIAN, SPS. IRENE P. LOFAMIA AND
Mortgagor/s, PAUL ROMER B. LOFAMIA, SPS. ROBERTO N. SIBUL
x------------------------x Mortgagor/s, AND ZENAIDA O. SIBUL
x------------------------x Mortgagor/s,
NOTICE OF SHERIFF’S SALE x------------------------x
Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended by Act 4118, NOTICE OF SHERIFF’S SALE
filed by BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended by Act 4118, NOTICE OF SHERIFF’S SALE
Floor, BPI Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against MYRNA filed by BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended, filed by
CARANGUIAN, with postal addresses at 736 Quezon Avenue, Quezon City and Floor, BPI Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against SPS. BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., with postal address at the 24th Floor, BPI
Lot 39 Blk. 21 Ph. 2-B, Nazareth, Carissa Homes North II, Sto. Cristo, San IRENE P. LOFAMIA and PAUL ROMER B. LOFAMIA, with postal address at Lot Buendia Center, Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, against SPS. ROBERTO N.
Jose del Monte, Bulacan, the mortgagor/s, to satisfy the mortgage indebted- 15, Blk. 1, Ph IV, Psalms St., Palmera Homes-Northwinds City Bo. Santo Cristo, SIBUL AND ZENAIDA O. SIBUL, with postal addresses at Lot 30, Blk 1, Hilcrest
ness which as of March 20, 2009 amounts to ONE HUNDRED SEVENTY TWO San Jose del Monte City, Bulacan,the mortgagor/s to satisfy the mortgage St., Cubao, Quezon City and Lot 2 Blk. 33, PH. I, Generosity St., Heritage Homes,
THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY (PHP. 172,750.00), PHILIPPINE indebtedness which as of October 2, 2009 amounts to TWENTY THREE THOU- BO. Bahay Pare, Marilao, Bulacan, the mortgagor/s, to satisfy the mortgage in-
CURRENCY,including/excluding interest, penalties and charges thereon, includ- SAND NINE HUNDRED SEVENTY SIX PESOS & 80/100 (PHP. 23,976.80), Phil- debtedness which as of June 23, 2009 amounts Four Hundred Nineteen Thou-
ing/excluding 25% of the total indebtedness by way of Attorney’s fees, plus ippine Currency, including/excluding interest, penalties and charges thereon, sand Six Hundred Fifty Five Pesos and 24/100 (PHP. 419,655.24), Philippine
daily interest and expenses thereafter, also secured by said mortgage and including/excluding 25% of the total indebtedness by way of Attorney’s fees, Currency, including/excluding interest, penalties and charges thereon, including/
such other amount which may become and payable to the aforementioned plus daily interest and expenses thereafter, also secured by said mortgage and excluding 25% of the total indebtedness by way of Attorney’s fees, plus daily
mortgagee. The Ex-Officio Sheriff of Bulacan thru the undersigned Sheriff hereby such other amount which may become and payable to the aforementioned interest and expenses thereafter, also secured by said mortgage and such other
gives notice to all interested parties and to the public in general that onDecember mortgagee. The Ex-Officio Sheriff of Bulacan thru the undersigned Sheriff hereby amount which may become and payable to the aforementioned mortgagee. The
21, 2009 at 10:00 A.M. or soon thereafter infront of the Office of the Ex-Officio gives notice to all interested parties and to the public in general that on De- Ex-Officio Sheriff of Bulacan thru the undersigned Sheriff hereby gives notice to
Sheriff of Bulacan located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, Provin- cember 21, 2009 at 10:00 A.M. or soon thereafter infront of the Office of the all interested parties and to the public in general that on DECEMBER 21, 2009 at
cial Capitol Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru sealed Ex-Officio Sheriff of Bulacan located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, 10:00 A.M., or soon thereafter infront of the Office of the Ex-Officio Sheriff of
bidding, to the highest bidder in Cash and in Philippine Currency, the described Provincial Capitol Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru Bulacan located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, Provincial Capitol
real property/ies below together with all the improvements existing thereon: sealed bidding, to the highest bidder in Cash, Philippine Currency, the real Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru sealed bidding, to
TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-201092 (M) property/ies below together with all the improvements existing thereon: the highest bidder for CASH, Philippine Currency, the real property/ies below
Registry of Deeds for Province of Bulacan- Meycauayan Branch TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-204036(M) together with all the improvements existing thereon:
“A parcel of land (Lot 39, Blk. 12 of the subd. plan Psd-031420-057744 being Registry of Deeds for Meycauayan Branch (Province of Bulacan) TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-158392 (M)
a portion of lot 1 (LRC) Psd-39675, LRC Rec. No.), situated in the Sto. Cristo, “A parcel of land (Lot 15, Blk. 1 of the subd. plan Pcs-031420-061468, being Registry of Deeds for Meycauayan Branch- Province of Bulacan
Mun. of San Jose del Monte, Prov. of Bulacan. xxx containing an area of THIRTY a portion of blk. 10, Pcs-031420-004622 LRC Rec. No. ), situated in the Bo. “A parcel of land (Lot 2, Blk. 33 of the cons. subd. plan Pcs-03-003556, being a
FIVE (35) SQUARE METERS. xxx” of Sto. Cristo, Mun. of San Jose del Monte, Prov. of Bul. xxx containing an area portion of the cons. lots 3817, 3821, 3822 & 3824, Lolomboy Est., LRC Rec.
This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty (20) of SEVENTY SEVEN (77) SQ. M. xxx” No.), situated in the Bo. of Bahay Pari, Mun. of Marilao, Prov. of Bul.xxx contain-
days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty (20) ing an area of NINETY-FOUR (94) SQ.METERS xxx”
where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of twenty
sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the (20) days in three (3) of the most conspicuous public places in the municipality
in the MABUHAY a newspaper of general circulation in the province of Bulacan, sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period where the subject property is located and at Malolos City of Bulacan where the
once a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale. in the MABUHAY a newspaper of general circulation in the province of Bulacan, sale shall take place, and likewise a copy will be published for the same period in
ALL SEALED BIDS with its accompanying transmittal letter addressed to once a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale. the Mabuhay a newspaper of general circulation in the province of Bulacan, once
this office must be submitted to the undersigned on or before above stated ALL SEALED BIDS with its accompanying transmittal letter addressed to a week for three (3) consecutive weeks before the date of auction sale.
date and hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened. this office must be submitted to the undersigned on or before above stated ALL SEALED BIDS with its accompanying transmittal letter addressed to
In the event the public auction should not take place on the said date, it date and hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened. this office must be submitted to the undersigned on or before above stated date
shall be held on December 28, 2009 without further notice. In the event the public auction should not take place on the said date, it and hour at which time all sealed bids thus submitted shall be opened.
Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them- shall be held on december 28, 2009 without further notice. In the event the public auction should not take place on the said date, it
selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be. Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them- shall be held on December 28, 2009 without further notice.
Malolos City, Bulacan, November 18, 2009. selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be. Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investigate for them-
Malolos City, Bulacan, November 18, 2009. selves the title to the property and the encumbrances thereon if any there be.
EMMANUEL L. ORTEGA Malolos City, Bulacan, November 18,2009.
Ex-Officio Sheriff EMMANUEL L. ORTEGA
Ex-Officio Sheriff
EMMANUEL L. ORTEGA
BY: FELIXBERTO R. SAMONTE Ex-Officio Sheriff
Sheriff IV BY: RAFAEL P. REYES BY: NORMAN S. IPAPO
Sheriff IV
Sheriff IV
Copy furnished: Copy furnished:
Copy furnished:
– MYRNA L. CARANGUIAN – SPS. IRENE P. LOFAMIA AND PAUL ROMER B. LOFAMIA – SPS. ROBERTO N. SIBUL AND ZENAIDA O. SIBUL
– BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC. – BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC., – BALIKATAN HOUSING FINANCE, INC.,
Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009 Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009 Mabuhay: November 20, 27 & December 4, 2009
NOBYEMBRE 27 - DISYEMBRE 3, 2009
Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980 7
Bumaba ng 32,562 ang bilang ng botante sa Bulacan
NI DINO BALABO (ERB) noong Nobyembre
16.
MALOLOS—Nabawasan Ipinaliwanag niya na isa
ng mahigit sa 30,000 ang sa dahilan ng pagbaba ng
bilang ng rehistradong bilang ng rehistradong
botante sa Bulacan batay botante sa lalawigan ay
sa huling tala ng Commis- dahil sa masusing paglilinis
sion on Elections (Comelec) ng Comelec ng kanilang
nitong Nobyembre 16 kum- listahan kung saan ay ti-
para naitalang bilang sa nanggal nila ang mga bo-
halalang pambarangay tanteng hindi bumoto sa
noong 2007. 2007 mid-term synchro-
Ipinaliwanag ng Come- nized national and local
lec na ilan sa dahilan ng elections na isinagawa
pagbaba ng bilang ng re- noong Mayo 17, 2007; at sa
histradong botante sa ta- halalang pambaragay na
ong ito ay ang masusing isinagawa noong Oktubre
paglilinis nila ng listahan 29, 2007.
kung saan ay tinanggal nila “Tinanggal na namin sa
ang mga botanteng hindi listahan ‘yung hindi bu-
bumoto sa nagdaang hu- moto sa huling dalawang
ling dalawang halalan, halalan, pati ‘yung mga
bukod pa sa mga namatay. namatay,” ani Mejarito.
Para naman sa ilang Sinabi niya na hindi rin
botante, wala silang interes sila nagkulang ng paalala
na bumoto kaya hindi na sa mga nabubuhay pang
sila muling nagparehistro, botante na hindi bumoto sa
sapagkat nawalan na sila nakaraang dalawang hala-
ng pag-asa na magbabago lan dahil pinadalhan nila
ang pamahalaan. ang mga ito ng liham bi-
Ayon kay Abogado Sa- lang paalala. BUMABA man ang bilang nila, sa araw ng halalan inaasahang may siksikan sa paghahanap ng pangalan.
bino Mejarito, provincial “Basta lumitaw sa lis-
election supervisor ng Bu- tahan namin na failed to nabing hindi rin sila nabi- diwang ang kanyang ika-70 inimprove lang ‘yung ilang balota ay ipapasok iyon sa
lacan, umabot lamang sa vote twice, pinadalhan bigyan ng kopya ng mga kaarawan ilang buwan na bahagi tulad ng pagbibi- PCOS machine, at kapag
1,480,827 ang rehistradong namin ng sulat, buhay man death certificates ng re- ang nakakaraan. lang ng boto at pagpa- natapos ang botohan sa
botante sa lalawigan na sila o patay, pero kung histradong botante mula sa Ang ilan naman ay nag- pahatid ng kopya ng elec- ganap na ika-anim ng gabi
makakaboto sa makasay- buhay, dapat ay nagpa-reg- tanggapan ng mga civil reg- sabing, hindi sila nakata- tions returns (ER),” ani at awtomatikong bibila-
sayang 2010 automated ister uli sila para makaboto istrar. nggap ng liham mula sa Mejarito patungkol sa pag- ngin ang mga boto ng ma-
elections. next year,” ani Mejarito. Kaugnay nito, ilang re- Comelec, samantalang ang gamit nila ng Precinct kina at ipapahatid ang ER
Ito ay mas mababa ng Isa sa dahilan kung ba- histradong botanteng na- iba pa ay nagpahayag ng Count Optical Scanner sa iba’t ibang partido at
32,562 kumpara sa kit maging ang namatay ng kapanayam ng Mabuhay pagkailang sa panibagong (PCOS). grupong may akreditasyon
1,513,389 bilang ng rehis- botante ay pinadalhan pa ang nagsabing wala silang sistema ng pagboto na ipa- Ang nasabing makina ng Comelec.
tradong botante sa lala- nila ng liham ay dahil sa interes bumoto kaya hindi tutupad ng Comelec sa ay ilalagay sa mga clus- Hinggil naman sa pag-
wigan na naitala bago isa- hindi nila alam na patay na sila nagparehistro, o hindi susunod na taon. tered precint o ang lima taas ng bilang ng rehis-
gawa ang halalang pamba- ito, at ang basehan lamang bumoto sa mga nagdaang Ngunit para kay Me- hanggang pitong presin- tradong botante sa lala-
rangay noong Oktubre 29, nila ay ang talaan nila na halalan. jarito, halos walang pagba- tong pinagsama-sama na wigang sa pagitan ng dala-
2007. hindi nakaboto sa huling “Hindi na ako bumoto bago sa proseso ng pagboto may bilang ng botante na wang halalan noong 2007,
Sinabi ni Sabino sa dalawang halalan ang bo- noong nakaraan at hindi na at ito ay nakakatulad din hindi tatas sa 1,000. sinabi ni Mejarito na mas-
Mabuhay na ang kasa- tante. ako boboto sa 2010 dahil lamang ng lumang proseso Batay sa pahayag ng yadong magkalapit ang
lukuyang bilang ng rehis- “Sa totoo lang, we have pare-pareho lang naman na naranasan ng mga bo- Comelec, matapos kulayan panahon ng dalawang hala-
tradong botante sa lala- no right to declare them ang ibinoboto, wala na- tante sa mga nagdaang ng mga botante ang bilog lan at hindi nagkaroon ng
wigan ay batay sa resulta dead. Korte lang ang may mang nangyayari sa ba- halalan. na pahaba sa tapat ng kan- pagkakataon ang Comelec
ng isinagawang pulong ang karapatan na magdeklara yan,” ani Carolina Bautista “Hindi naman binago didatong iboboto nila na na linisin ang kanilang
Election Regulatory Board noon,” ani Mejarito at si- ng Hagonoy na ipinag- ang proseso, pareho pa rin, nakasulat sa malapad na listahan noon.

Tambalang Josie-Aniag, Willy-Daniel magtutunggali
MALOLOS — Inaasahang magi- natatalo sa kampanyang pam- Nahalal si Dela Cruz bilang ng kanyang maybahay na si pa ng ibang pelikula at palabas
ging mabigat ang tunggalian ng pulitika sina Dela Cruz at Alva- kauna-unahang babaeng go- Marivic bilang kinatawan ng sa telebisyon kabilang ang tele-
nina dating Gob. Josie Dela Cruz rado mula nang sila ay pumasok bernador ng lalawigan noong unang distrito sa Kongreso nang nobelang “Kirara” kung saan ay
at Bise-Gob. Willy Alvarado sa sa larangang ito, samantalang 1998 at nanungkulan hanggang siya ay mahalal noong 2007. gumanap siya bilang “Ka Puroy.”
darating na 2010 automated elec- sina Aniag at Fernando ay kapwa 2007, kung kailan ay inendorso Katulad ni Alvarado, si Dela Kilala bilang Cesar Ramirez sa
tions, dahil kapwa hindi pa sila mayroon ng naitalang pagkatalo. niya ang kanyang kapatid na si Cruz ay wala pang talo sa puli- tunay na buhay, sinabukan ni
nakakatikim ng talo sa kanilang Narito ang mga tala na naipon Gob. Joselito “Jonjon” Mendoza tika, ngunit ang kanyang ka- Fernando na pumasok sa pulitika
magkahiwalay na laban sa pu- ng Mabuhay hinggil sa labang na tumalo kay dating Gob. Pag- tambal na si Aniag ay tinalo ni noong 1998 nang siya ay kuman-
litika. pinagdaanan ng apat na kan- danganan na hinalinhan ni Dela Alvarado noong 2007 kung kailan didatong independienteng al-
Ngunit ang kanilang mga didato. Cruz. ay kumandidato si Aniag bilang kalde ng Guiguinto.
napiling katambal na sina dating bise-gobernador ni Gob. Men- Ngunit tinalo siya noon ng
Senior Board Member Pacifico Josie Dela Cruz Willy Alvarado doza. negosyanteng si Ambrosio Cruz
Aniag at dating Senior Board Si Dela Cruz ay unang puma- Si Alvarado naman ay nag- na nagsilbing akalde ng Gui-
Member Daniel Fernando ay sok sa larangan ng pulitika simulang manungkulan bilang Pacifico Aniag guinto hanggang 2007. Si Cruz ay
kapwa na nakatikim ng pag- noong 1980 kung kailan siya alkalde ng bayan ng Hagonoy Si Aniag ay nagsimula sa muling kakandidatong kina-
katalo sa mga kamay ni Alvarado nahalal na pinakabatang kon- noong 1986 hanggang 1998. Mula larangan ng pulitika biilang tawan ng Ikalawang Distrito sa
noong 2007 elections kung kailan sehal ng bayan ng Bocaue, at 1995 hanggang 1998 ay nagsilbi kapitan ng Barangay Atlag sa Kongreso matapos siyang talunin
silang tatlo ay kumandidatong nanuparang bise-alkalde ng na- siya bilang pangulo ng mga Malolos, at noong 1998 ay ku- ni Kint. Pedro Pancho noong
Bise Gobernador. sabing bayan mula 1982 hang- alkalde sa Bulacan. mandidato siyang Bokal. Na- 2007.
Sina Dela Cruz at Aniag ay ka- gang 1986. Noong 1998, nahalal siya nungkulan siyang Bokal hang- Noong 2001, kumandidato at
kandidato sa ilalim ng bandila ng Noong 1988, nahalal siya bi- bilang kongresista ng unang gang 2007. nanalo bilang Bokal si Fernando.
Partido Del Pilar na nakipag- lang pinakabatang Bokal ng distrito ng Bulacan. Ang posis- Muli siyang nahalal sa nasabing
koalisyon sa Liberal Party (LP); Bulacan, at noong 1992 nahalal yong ito ay hinawakan niya Daniel Fernando posisyon noong 2004, ngunit
samantalang sila Alvarado at bilang unang babaeng bbise- hanggang 2007 kung kailan ay Si Fernando naman ay nag- nang kumandidato siya bilang
Fernando ang mga kandidato ng gobernador ng lalawigan. Na- kumandidato siyang bise gober- simula bilang artista sa entablado bise gobernador noong 2007 bi-
Lakas-Kampi-CMD sa lalawigan. natili siya bilang bise-gobernador nador at tinalo sina Aniag at hanggang sa gumanap siya sa lang katambal ni dating Bise Go-
Batay sa mga tala na naipon ni dating Gob. Roberto Pag- Fernando. pelikulang “Scorpio Nights 1” bernador Aurelio Plamenco, siya
ng Mabuhay, kapwa hindi pa danganan hanggang 1998. Si Alvarado ay hinalinhinan noong dekada ‘80 na nasundan ay tinalo ni Alvarado. — DB
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Regarding Henry from page 3 Kastigo mula sa pahina 2
quences,” contends Dr. Peter About 98 of mammal species genes from the country’s wild spe- a signatory. mga babae at mamamahayag,
Raven, another noted American are endemic to the Philippines. In cies that may help in the develop- Among these are the Philippine hindi lamang ang mga hukuman
biologist. the last seven years, experts have ment of new anti-cancer drugs, eagle, tamaraw, pangolin, Philip- sa Pilipinas ang uusig kay
Unlike other global ecological discovered 12 mammal species in lists the entire Philippine archi- pine tarsier, Philip-pine palm PGMA, kundi ang buong sibi-
problems, he stressed, the crisis is the country seen nowhere else on pelago as among five biogeo- civet, calamanian deer and fruit lisadong daigdig, at ang kasay-
completely irreversible. “Extinc- the planet. “The number com- graphical areas in the world con- bats. All the marine turtles found sayan ng mundo.
tion is forever,” said the Washing- pares with other countries like sidered the “hottest of the hot in the Philippines - the green sea Sapagkat ang hinihinalang
ton-based Worldwatch Institute. Brazil,” says Philippine fauna spe- spots,” a hot spot being an area turtle, hawksbill, loggerhead, ol- nasa likod ng kakila-kilabot na
The Philippines, with more cialist Dr. Lawrence Heaney of the whose high biodiversity is gravely ive ridley, and leatherback turtle - pagpatay na ito sa mga walang
than seven thousands islands, is Field Museum of Natural History threatened. are considered threatened rep- kalaban-labang sibilyan, ay isa
considered by respected scientists in Chicago. “But compare their Filipino scientist Dr. Lee Tal- tiles, along with Philip-pine and lang sa mga makapangyarihang
as one of the countries with the sizes. For such a small area, the bot agreed: “A few decades ago, the estuarine crocodiles, lizards and “kakampi” ni Gng. Arroyo, na
highest degree of biodiversity in Philippine rockets ahead.” wildlife of the Philippines was no- phytons. nakatulong sa kanyang kaduda-
the world. Brazil has a total land area of table for its abundance; now, it is The following plants are listed dudang pagwawagi sa eleksiyon
Out of the 500 known coral spe- 3,286,488 square kilometers while notable for its variety; if present by CITES as rare, threatened and ng 2004—na ginantihan niya ng
cies worldwide, about 488 coral the Philippines has a total land trend of destruction continues, endangered species: sander’s kaluwagang mag-abuso sa ka-
species in 78 genera are found in area of 115,800 square kilometers. Philippine wildlife will be notable alocasia, striped alocasia, pitcher pangyarihan—tulad din ng gi-
the Philippines. There are only Indonesia, another biodiversity- for its absence.” plant, orchids, “bungang ipot,” nawa ni Aling Gloria sa may 10
about 50 species of seagrasses in rich country, has a total land area Although no endemic species lady’s slipper, cycas or “pitogo,” all taong kinasuklamang pamama-
the world. A total of 16 species can of 741,101 square kilometers. yet in the Philippines are reported species of ferns, and cactus. hala niya sa bansa.
be found in the country, and this While its diversity is among the to have been extinct, several made “Once these species are gone,
is the second highest diversity that highest, the Philippines’ ecosys- it to the list of rare, threatened and they are gone forever, leaving be-
exist in one country; only Western tems are among the most threat- endangered species compiled by hind an imbalance in ecology and BAYAN MUNA
Australia has more with 17 spe- ened. The US National Cancer the Conven-tion for International beauty difficult to determine and
cies. At least 2,000 fish species are
found in the Philippines.
Institute, which has worked with
the National Museum to find
Trade of Endangered Species
(CITES), of which the country is
restore,” said a Filipino environ-
mentalist. BAGO ANG SARILI!
8 Mabuhay LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980 NOBYEMBRE 27 - DISYEMBRE 3, 2009

Hamon sa diwa ng sambayanang Pilipino Republic of the Philippines
Regional Trial Court of Bulacan
Third Judicial Region
Malolos City, Bulacan
 mula sa pahina 1 tiwala ng tao, ngunit kilalang dikit na kaibigan ng pumatay at ang mga taong nagka-
Ayon sa NUJP, 37 ang mama- mga kasapi ng angkan na inaakusahan sa pama- kanlong at protektor nila; Branch 9
mahayag na inimbitahan ni Vice maslang. — Patnugot) Ikatlo, pagbuo ng isang espesyal LRC Case No. P-568-2009
Mayor Esmael Mangudadatu ng na korte na uusig sa kaso;
bayan ng Buluan upang saksihan ANG walang-awa at walang habas na Ika-apat, bigyan at garantiyahan IN RE: RECONSTITUTION OF THE
ang pagsusumite ng kanyang certifi- pamamaslang sa 57 katao kabilang ang sapat na kaligtasan ng mga saksi; ORIGINAL COPY OF THE TCT. NO.
cate of candidacy sa kapitolyo sa ang 30 mamamahayag sa bayan ng Ikalima, bawiin ang mga armas at 242332 AND REISSUANCE TCT
Shariff Aguak. Ampatuan sa lalawigan ng Maguin- buwagin ang lahat ng private army, NO. 242332
Kasama ng 37 mamamahayag na danao ay humahamon sa konsensya partikular na iyong mga sangkot at
VENILDA L. ACOSTA
inimbitahan ay ang asawa at da- ng bawat isa sa atin. Nakapasan dito ginamit sa masaker;
REPRESENTED BY HER ATTORNEY-
lawang kapatid na babae ni Ma- ang “culture of impunity” o kawalan Ika-anim, pumili ng mga taong
IN-FACT VIOLETA L. ERVITE
ngudadatu at dalawang babaeng ng napaparusahan sa mga katulad na walang dungis ang kakayahan sa
abogado. insidente sa bansa, na kung mag- buong proseso. Petitioner
Silang lahat ay di-armado at papatuloy, ay maaaring maghulog sa At higit sa lahat, kung hindi x------------------------x
walang security escort na pulis o bansa sa pagiging makahayop. maibibigay ang mga nabanggit na
sundalo. Ang pamamaslang sa Maguinda- kahilingan, dapat magbitiw sa tung-
Ayon sa pahayag ni Vice Mayor nao ay nangangailangan ng mabi- kulin ang mga namumuno sa gob- ORDER
Mangudadatu, kaya mga babae ang lisang katarungan, na maihahatid yerno—ang mga namumunong hu- A verified amended petition was filed on September 14, 2009 by the
magpa-file ng kanyang COC na lamang sa pamamagitan ng may mikayat at nagbigay daan, sa pa- petitioner thru counsel praying for, among other things, that after due
pinasamahan sa mga mamamahayag kredibilidad at malayang proseso, na mamagitan ng pakikipagsabwatan at notice and hearing, an order be issued directing the Office of the Reg-
ay upang hindi magkatensyon at maisasagawa lamang kung hindi pagkakahat-hati, sa culture of impu- ister of Deeds of Bulacan to reconstitute the original copy of the Trans-
makaiwas sa gulo sa paniniwalang makikialam ang administrasyon ng nity, kung saan ang Maguindanao fer Certificate of Title No. 242332 which was lost and/or destroyed
hindi gagalawin ng mga kalaban niya pamahalaang salat sa tiwala ng tao, Massacre ang kasumpa-sumpang during the fire on March 7, 1987 in the Office of the Register of Deeds
sa pulitika ang mga babae at mga ngunit kilalang dikit na kaibigan ng halimbawa. of Bulacanas well as to issue a second owner’s copy of said title in lieu
mamamahayag, bukod pa sa hindi mga kasapi ng angkan na inaaku- of the lost one which is beyond recovery.
armado ang mga ito. sahan sa pamamaslang. Nilagdaan: The petitioner alleged that she is the registered owner of a parcel
Kami, na mga kaibigan at kasama — Center for Community Journalism and De- of land recovered by Tax Declaration No. 2003-000004277 located at
Hamon sa konsiyensiya sa trabaho ng mga mamamahayag na velopment Tabang, Plaridel, Bulacan. Petitioner further alleged that the original
(Narito ang pahayag ng mga pambansang pinaslang ay hinihiling ang mga — Center for Media Freedom and Responsi- certificate of title which was kept in the custody of the Register of
samahan ng mga mamamahayag anim na araw sumusunod: bility Deeds of Bulacan of Bulacan, in Tabang, Guguinto, Bulacan was de-
matapos ang Maguindanao Massacre na isinalin Una, paglikha ng isang komisyon — College Editors Guild of the Philippines stroyed when the Office of the Registry of Deeds was gutted and razed
sa wikang Pilipino na humihiling ng mabilisang na hindi bahagi ng gobyerno upang — Freedom Fund for Filipino Journalists by the fire and the owner’s copy of the said title which used to be in the
katarungan, na maihahatid lamang sa pamama- magsagawa ng imbestigasyon sa — National Union of Journalists of the Philip- custody of petitioner was also lost and nowhere to be found and that
gitan ng may kredibilidad at malayang proseso, maramihang pamamaslang; pines no co-owner’s or other duplicates of said certificate of the title had
na maisasagawa lamang kung hindi makikialam Ikalawa, arestuhin at usigin ang — Philippine Human Rights Reporting Project been issued. Petitioner claimed that she is in actual possession of the
ang administrasyon ng pamahalaang salat sa lahat ng sangkot lalo na ang mga — Philippine Press Institute property and that the line property is free from all liens and encum-
brances of any kind whatsoever. Petitioner also claimed that there are
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
no deed or instrument affecting the property which have been pre-
Forward to Basics from page 3
sented for and pending registration to this date in the Office of the
Register of Deeds concerned.
Nazareth and immediately pre- lage. Children were curios with the beautiful clothe,” the girl was reluc- Notice is hereby given that the petitioner is set for hearing on
pared for the Child’s birth. Later on, newcomers and flocked around them. tant to accept it. March 16, 2010 at 8:30 a.m. before this Branch of the Court, on which
She learned from Joseph that some Mary and Joseph greeted them and “It’s alright, I can make another date, time and place, any interested person/s may appear and show
things were going to complicate their blessed them. one,” Mary smiled. cause why the petition should not be granted.
plans. Was She ready to travel with Among the children they noticed a The Shei’la’s face was filled with Let copies of this Order be published in two (2) successive is-
him to Bethlehem? little girl who didn’t want to approach joy. She embraced Mary and Joseph sues of the Official Gazette at the expense of the petitioner with the last
With so little time and money, them. Mary called her, but she swayed and ran back to the field to gather issue not less than thirty (30) days prior to the date of the aforestated
Mary began to weave a simple mantle her head to say ‘no’. She lifted her more wheat. She headed home when hearing. Likewise, let copies of this Order be posted at the bulletin
made of wool. Extracting thread from little hands that were clasping some- she was satisfied with what she col- board of this Court, at the main entrance of the Municipal Hall of Plaridel,
the pile of wool wasn’t easy. It took a thing as though she were holding a lected. Bulacan, at the lobby of the Provincial capitol Building of Bulacan, and
few hours before She was able to ball between them. As she got closer and closer to in a conspicuous place where the property is located.
come out with a decent amount to “What are you holding?” Mary their house she smelled the smoke Furthermore, let copies of this Order be furnished the Office of
being weaving. It wasn’t very easy to asked. from the fireplace. She couldn’t help the Solicitor General, the Office of the Land Registration Authority, the
do since She had not yet acquired the “Some wheat and other grains,” imagine how many loaves of bread Office of the Register of Deeds of Bulacan, the Office of the Provincial
skills of the older women in Her vil- she shyly replied and was surprised her mother could not prepare with Prosecutor of Bulacan and the regional Technical Director, Department
lage. She knew, however, that what to find herself slowly approaching what she collected. of Environment and Natural Resources (DENR), San Fernando, Pam-
was important was to do it with love. Mary and Joseph. As she approached the house, she panga and the adjoining owners of the property subject of this petition.
The weaving and sewing part was “What will you do with them?” noticed something strange. The The petition is hereby directed to furnish the above agencies
much harder. Once in every while Joseph asked. mantle with wheat seemed to weigh with the copies of the petition witn annexes and to submit her compli-
She would accidentally prick Her fin- “Our father Ahram is old and heavier than before. But she gave this ance in Court before the date of the scheduled hearing.
ger with the fishbone needle. Thim- crippled. He used to work hard as a no further notice and greeted her SO ORDERED.
bles probably still didn’t exist then. mason. Now that he’s weak and blind, family, “I’m home, everyone!” Malolos City, September 14, 2009.
Each time Mary pricked Herself, She I have to help gather whatever wheat Shei’la placed the mantle on the
would squeeze the wounded finger that the harvesters may leave behind table and her mother asked, “Where Veronica A. Vicente – De Guzman
against the wool. She decided to sim- in the field. Our father doesn’t want did you get that?” Presiding Judge
ply wash away the little stains of us to beg,” tears started streaming “A wonderful lady gave it to me Mabuhay: December 27, 4 and 11, 2009
blood after She was done with the from her round blue eyes. so I could gather more wheat,” she
mantle. “What’s your name,” Mary asked. said. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Finally, Mary finished the mantle. “I’m Shie’la,” she answered. “It’s so beautifully and delicately
Fetching some water She started to
gently wash and scrub the clothe.
“Did you get plenty?” Joseph
asked.
made!” her mother and sisters said.
Her mother took the mantle and
Depthnews from page 3
The dust and dirt from the fresh “Only what my two hands could before she could unwrap it she said converting to another faith. Converts are deemed “apos-
mantle disappeared. But She was gather,” she said trying to dry her rather puzzled, “But child, what did tates”. Some were “sent to religious ‘rehabilitation’ cen-
surprised, and no matter how hard tears with her shoulder. “I don’t have you gather, rocks?” ters for coerced religious instruction.”
She tried, that the small stains of anything to gather more grain with.” Shei’la couldn’t believe her eyes. The civil court system has gradually ceded jurisdic-
blood couldn’t be removed. In the “Maybe you can use this,” Mary When her mother untied the mantle tion to Shari’a courts, particularly in areas of family law
end, She left the mantle as it was. took the mantle She made from her there was amongst the grains three involving disputes between Muslims and non-Muslims.
*** bag. “We don’t need it right now, so freshly baked loaves of bread and Minorities report violations of property rights and limi-
The trip to Bethlehem was long, you can have it.” She wiped the tears some gold coins that were enough to tations on religious expression. Some Hindu temples were
cold and tiring. On their way, they from the girl’s eyes. pay their debts and make a decent demolished
stopped to rest in a very small vil- “I wouldn’t want to dirty such a living with throughout their lives. The report does not cover the recent controversy over
confiscation of Bibles. Bahasa translations use “Allah”
for “God”. Only Muslims may do so, claim Malaysian re-
Republic Of The Philippines bidding, to the highest bidder in Cash and in Philippine Currency, the ligious leaders.
Regional Trial Court Of Bulacan described real property/ies below together with all the improvements “Respect for religious freedom and practice continued
Third Judicial Region existing thereon: to improve in Vietnam. But significant problems remain.”
Office Of The Ex-officio Sheriff TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-271361 Hanoi facilitated construction of new training facili-
Malolos City, Bulacan “A parcel of land (Lot 24 Block 10 of the subd. plan, Pcs-031407- ties for Buddhist monks, Catholic priests and nuns, and
004074 being a portion of the consolidated lot 2-A-2-A (LRC) Psd- Protestant pastors. New congregations were registered.
BPI FAMILY SAVINGS BANK, INC., 78876, lot 2-F Psd-22093 and lot 2-A-2B (LRC) Psd- 115903, LRC
EJF NO. 313-2009 “Citizens were generally allowed to practice religion
Mortgagee, Rec. No.), situated in theBarrio of San Marcos, Municipality of Calumpit, more freely. The Catholic Church, Protestant congrega-
EXTRA-JUDICIAL FORECLOSURE Prov. of Bulacan. xxx containing an area of ONE HUNDRED TWENTY
-VERSUS- tions, and other smaller religious groups reported their
OF REAL ESTATE PROPERTY/IES FOUR (124) SQUARE METERS. xxx”
BENEDICTO T. CRUZ, UNDER ACT NO. 3135
ability to worship improved.”
This NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be posted for a period of Government eased restrictions on the assignment of
Mortgagor, AS AMENDED BY ACT 4118 twenty (20) days in three (3) of the most conspicuous public places new clergy.” Virtually all religious groups have unresolved
in the municipality where the subject property is located and at Malolos property claims lodged with government.
x------------------------x
City of Bulacan where the sale shall take place, and likewise a copy In Burma, most adherents of registered religions were
NOTICE OF SHERIFF’S SALE will be published for the same period in the MABUHAY a newspaper permitted to worship as they chose. But the 2008 Consti-
of general circulation in the province of Bulacan, once a week for tution “grants broad exceptions that allow the junta to
Upon extra-judicial petition for sale under Act 3135 as amended
three (3) consecutive weeks before the date of auction sale. restrict freedom of worship at will”.
by Act 4118, filed by BPI FAMILY SAVINGS BANK, INC., with principal
ALL SEALED BIDS with its accompanying transmittal letter ad- Government agents infiltrate virtually all organiza-
office and business at 109 dela Rosa St. cor. Paseo de Roxas, Makati
dressed to this office must be submitted to the undersigned on or tions, including religious ones.
City, the mortgagee against BENEDICTO T. CRUZ, with residence and
before above stated date and hour at which time all sealed bids thus It restricted efforts by Buddhist clergy to promote
postal address at M. del Rosario street, Gerden Ville, Calumpit, Bulacan,
submitted shall be opened. human rights and political freedom. Many Buddhist
the mortgagor to satisfy the mortgage indebtedness which as of Octo-
In the event the public auction should not take place on the said monks, at the 2007 pro-democracy demonstrations, were
ber 27, 2009 amounts to THREE MILLION FOUR HUNDRED FIFTY-
date, it shall be held on December 28, 2009 without further notice. jailed.
FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY-FIVE PESOS AND FORTY
Prospective bidders or buyers are hereby enjoined to investi- Anti-Muslim violence continued, as did the close moni-
SEVEN CENTAVOS (PHP. 3,455,745.47), PHILIPPINE
gate for themselves the title to the property and the encumbrances toring of Muslims’ activities. Restrictions on Christians
CURRENCY,including/excluding interest, penalties and charges thereon,
thereon if any there be. and other non-Buddhist minority groups continued.
including/excluding 25% of the total indebtedness by way of Attorney’s
Malolos City, Bulacan, November 23, 2009. There were no new reports of forced conversions of non-
fees, plus daily interest and expenses thereafter, also secured by said
mortgage and such other amount which may become and payable to EMMANUEL L. ORTEGA Buddhists. But the Government pressures students and
the aforementioned mortgagee. The Ex-Officio Sheriff of Bulacan thru Ex-Officio Sheriff poor youth to convert to Buddhism. “Adherence to Bud-
the undersigned Sheriff hereby gives notice to all interested parties dhism remains generally a prerequisite for promotion to
BY: ALVIN G. PADILLA senior government and military ranks.”
and to the public in general that on December 21, 2009 at 10:00 A.M.
or soon thereafter infront of the Office of the Ex-Officio Sheriff of Bulacan Sheriff IV Was it Thomas Jefferson who wrote: “Legitimate pow-
located at the back of the Bulwagan ng Katarungan, Provincial Capitol Copy furnished: All parties concerned ers of government extend to deeds injurious to others. It
Compound, Malolos, Bulacan, will selI at public auction thru sealed does me no injury for my neighbor to say there are 20 gods
Mabuhay: November 27 & December 4 & 11, 2009 or no god. It neither picks my pocket, nor breaks my leg.”