RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tarikh :16 Oktober 2014
Tunjang : 2. Kemahiran Hari :Selasa
Tajuk : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan Masa : 8.30 – 9.00 pagi
(Lawan Sama Dia)
Kelas : 4 Semangat Bil Murid :30 (L :15 / P : 15)

Standard kandungan : Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul
Standard pembelajaran : 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan alatan dan anggota badan yang
dibenarkan.
1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan.
1.6.6 Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah dengan menggunakan alatan dan anggota badan yang
dibenarkan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :

Psikomotor : 1) Melakukan 3 kali dari 5 percubaan menolak bola kepada rakan dengan menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan pada jarak yang berlainan.
Kognitif : 1) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 aspek keselamatan yang terlibat semasa melakukan
aktiviti menggelecek dengan betul dan tepat.
2) Menyatakan teknik kemahiran menggelecek dengan betul dan tepat.
Afektif : 1) Menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi.




Pengalaman sedia ada : Murid pernah menonton perlawanan hoki di televisyen.
Strategi utama : Teori kecerdasan Pelbagai.
KBKK : Kebolehan menaakul
Kesepaduan : Matematik (Jarak yang ditetapkan untuk melakukan aktiviti)
Nilai Murni : mematuhi arahan guru dan semangat berpasukan.
Bahan bantu mengajar :

Perkara Perincian Kuantiti
1.. Kayu hoki 30
2. Bola getah 15
3. Kon besar 4
4. Wisel 1
5. Kon kecil 25














STRATEGI PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMEBLAJARAN



Bahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan / catatan
1. Permulaan
(5 mint)
1. Memanaskan
badan
a) Melakukan aktiviti
senamanrobik –
CD lagu Tahun 4










2. Regangan:
Menggapai bintang

- Meningkatkan kadar
denyutan jantung.
- Mewujudkan keseronokan
- Meningkatkan sushu untuk
aktiviti regangan









- Regangan: Menggapai
bintang
Perlakuan menggapai
bintang:
Berdiri tegak dan kaki
buka seluas bahu
Mata pandang hadapan
dan tangan di sisi
Melompat menggunakan
bebola kaki dan kaki
dibuka semasa melompat
Tangan diayunkan di sisi
dan tepuk tangan di atas
kepala
Fleksi lutut semasa
mendarat
Mendarat menggunakan
dua belah kaki
- Dalam kawasan yang
ditetapkan







- kon

- pelajar

- guru

Regangan: Menggapai bintang


Menggapai bintang



- kon
- cakera padat
- computer
- speaker


2. Perkembangan
(10 minit)

Langkah 1
Kemahiran asas
menghantar bola
kepada rakan

- Guru menunjukkan
demostrasi.
Kemahiran asas
menghantar bola kepada
rakan
 Buka kaki dalam keadaan
selesa
 Letakkan permukaan rata
kayu hoki di belakang bola
 Kedudukan kayu hoki dan
bola berada di sisi murid
 Bola dan kayu hoki
sentiasa rapat.
 Bermula pada jarak yang
dekat

Kemahiran asas menghantar
bola kepada rakan

 Murid dibahagikan kepada 5
kumpulan
 Berbaris memanjang dan
mengadap guru untuk
penerangan
 Penerangan guru diikuti
perlakuan murid secara
simulasi dan dengan
menggunakan bola getah
 Jarak ditambah sebagai ansur
maju







- kon

- pelajar

- guru

- arah







- bola
getah/hoki
- kayu hoki
- wisel
- kon


Langkah 2 Kemahiran
menggelecek secara
zig-zag

- Guru menunjukkan
demostrasi.
Menggelecek secara zigzag
 Buka kaki dalam keadaan
selesa
 Letakkan permukaan rata
kayu hoki di belakang bola
 Kedudukan kayu hoki dan
bola berada di sisi murid
 Bola dan kayu hoki
sentiasa rapat
 Tolak bola dengan
perlahan dan bawa bola
secara zig-zag melepasi
kon kecil.
 Mata mengadap arah
tolakkan
 Pusing balik dan beri bola
kepada rakan dalam
kumpulan yang sama

Menggelecek secara zigzag
 Organisasi murid dalam
kumpulan yang sama seperti
penerangan guru.













- kon

- pelajar

- guru

- arah

- kon kecil


- kon besar
- kon kecil
- wisel
- kayu hoki
- bola
getah/hoki
Kemuncak
(10minit)
Permainan kecil dan
peraturan: Lawan
Kita Lawan
Peraturan permainan:
1. Dalam kumpulan yang
sama, murid dikehendaki
mengaplikasikan
kemahiran menggelecek
rapat secara zig-zag.
Permainan kecil:
 Organisasi murid dalam
kumpulan yang sama seperti
penerangan guru.










2. Pelajar dibahagikan
kepada dua pasukan.
3. Berlawan antara stu sama
lain.
4. Kumpulan yang paling
banyak menjaringkan gol
pada masa 2 minit dikira
sebagai pemenang.
5. Sekiranya berlaku seri
penaltil strok akan menjadi
penentu.
















- kon

- pelajar

- guru

- gol


- kon besar
- kon kecil
- wisel
- kayu hoki
- bola
getah/hoki
- gol
Penutup
(5minit)
Strategi Utama : Teori
Kecergasan Pelbagai –
Kinestatit pergerakan .

1) Gerak Kendur
a) Bunga kembang
dan kuncup






Gerak Kendur
‘Lunges’
Berdiri dengan lutut
sebelah kaki di
hadapan dibenggokkan
dan belakang
diluruskan.
Rendahkan badan dan
kedua-dua belah
tangan menahan lutut
kanan.
Tukar kaki.








Organisasi gerak kendur











Regangan Triseps.
Tangan capai tulang
belakang.
Tarik siku kanan
dengan tangan bebas.
Tukar tangan.
Tarik siku kiri dengan
tangan bebas.
Kira dalam 8 kiraan


Tiup Belon
Berdiri tegak
Mata pandang
hadapan.
Tapak tangan kanan
mendatar di hadapan
mulut.
Tarik nafas
menggunakan hidung.
Secara perlahan,
hembus nafas melalui
mulut seperti meniup
belon
Lakukan sebanyak
tiga ulangan.

2) Rumusan
Soal Jawab :-
Apakah aktiviti yang
dijalankan?
Apakah aspek
keselamatan yang
perlu diutamakan

Gerak Kendur


‘Lunges’

Regangan Triseps




semasa bermain hoki?

Jawapan :-
Kemahiran
menggelecek sisi dan
bebas
Aspek keselamatan :
Pastikan kayu
hoki dalam
keadaan baik
Tidak
mengangkat
kayu hoki dengan
tinggi melebihi
aras kepala
Pastikan
kawasan
permainan
selamat
digunakan
Bermain dalam
pemerhatian guru
Tidak bergaduh
dengan rakan

Guru membuat refleksi
apa yang diajar.
Guru mengedarkan
lembaran kerja
sebagai pengukuhan.


Tiup belon


Related Interests