SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST

JALAN HANG JEBAT 50150 KUALA LUMPUR
Rujukan : mbsskl/06/04/005/T4
Tarikh : 09/09/2014

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 2014
TARIKH
25/9
Khamis

WAKTU
0900-1100

26/9
Jumaat

0900-1100

1/10
Rabu

2/10
Khamis

3/10
Jumaat

7/10
Selasa

8/10
Rabu

9/10
Khamis

10/10
Jumaat

13/10
Isnin

14/10
Selasa

MASA
2 jam

0800-1100
1105-1130
1135-1350
1350-1355

MATA PELAJARAN
IGCSE 1
(Kelas 4K dan 4C sahaja) P&P
kelas lain adalah seperti biasa)
IGCSE 2
(Kelas 4K dan 4C sahaja) P&P
kelas lain adalah seperti biasa)
Sejarah 3
Rehat
Bahasa Inggeris 2
Pembersihan kelas

0830-1100
1105-1130
1135-1350
1350-1355

Bahasa Melayu 2
Rehat
Bahasa Melayu 1
Pembersihan kelas

2 jam 30 minit

0825-1055
1100-1125
1130-1230
1230-1235

Sejarah 2
Rehat
Sivik
Pembersihan kelas

2 jam 30 minit

0830-1100
0900-1100
1105-1130
1200-1345
1345-1355
0830-1100
0900-1100
1105-1130
1145-1345
1230-1345
1350-1355
0830-1100
0830-1100
1105-1130
1145-1345
1230-1345
1350-1355
0755-1055
0825-1055
1100-1125
1130-1230
1230-1235
0830-1100
0830-1100
1105-1130
1230-1345
1230-1345
1350-1355
0830-1100
0830-1100
0845-1100
0845-1100
1105-1130

Pendidikan Moral
Pendidikan Islam 1
Rehat
Bahasa Inggeris 1
Pembersihan kelas
Literature in English
Ekonomi Asas 2
Rehat
Matematik Tambahan 1
Perdagangan 1
Pembersihan kelas
ICT
Prinsip Perakaunan 2
Rehat
Perdagangan 2
Fizik 1
Pembersihan kelas
Pendidikan Seni 2
Biologi 2
Rehat
Sejarah 1
Pembersihan kelas
Kimia 2
Sains 2
Rehat
Kimia 1
Sains 1
Pembersihan kelas
Bible Knowledge
Tassawur Islam 2
Bahasa Cina 2
Bahasa Tamil 2
Rehat

2 jam 30 minit
2 jam

PENGAWAS
4K: HAD/NAK/NAR
4C: MAR/TK/MZIZ/LHC

2 jam

4K: HAD/WMH/LTL/NZA/NMT
4C: WMH/FAK/VR/MAR/BS

3 jam

4K:
4C:
4M:
4A:
4W:
4P:
4K:
4C:
4M:
4A:
4W:
4P:
4K:
4C:
4M:
4A:
4W:
4P:
4K:
4C:
4M:
4A:
4W:
4P:

LMK/VR/HAD/LTL
NMT/AMN/SZD/NZA
NZA/NMZ/MAR/VR
MZIZ/TK/VR/MAR
HAD/MAR/MRMN/RMY
NAK/KJ/LHC
CM/MFQ/WKT/RMY
NAK/NAW/TPC
NMT/MAZ/ZH/ARH
TK/LMK/SF
RRR/ANN/SNCA/LMK
ALH/ALH/SBI
HAD/NAK/NAR
AMN/WKT/LTL
MAR/TK/MZIZ/LHC
BS/NZA/HY/VR
RRR/MAR/NMZ/MRMN
NAK/HAD/TK
WKT/YN/MFQ/NZA
NAK/CM/NAK
MZA/ARH/ZH
SF/NMT/NAR
SBI/SSK/LMK
ALH/RRR/ALH
HAD/WMH/LTL/NZA/NMT
WKT
WMH/FAK/VR/MAR/BS
TPC
YAZ/RH/RMY/AMN
LHC
YAZ/RH/PD/NZA
YN
NMZ/KJ/TK/MAZ
NAW
YN/AI/SSK/RRR
SZD/ALH
MM/NAR/LTL
YN/HAD/BS
LHC/RV/VR
TPC/WKT/VR/MAR
MRMN/HY/RMY
TK/NAK/NMZ
MFQ/ARH/PD
SZD/NZA/NAK/TPC
WKT/NAW/SF/AFAM
ARH/LMK/MAZ
LMK/SSK/SNCA
ALH/ANN

4K:
4C:
4M:
4A:
4W:
4P:

LMK/VR/HAD/LTL
NZA/NMZ/MAR/VR
HAD/MAR/MRMN/RMY
CM/MFQ/WKT/RMY
NMT/MAZ/ZH/ARH
RRR/ANN/SNCA/LMK

4K:
4C:
4M:
4A:
4W:
4P:

HAD/NAK/NAR
MAR/TK/MZIZ/LHC
RRR/MAR/NMZ/MRMN
WKT/YN/MFQ/NZA
MZA/ARH/ZH
SBI/SSK/LMK

AMN/WKT/LTL
BS/NZA/HY/VR
NAK/HAD/TK
NAK/CM/NAK
SF/NMT/NAR
ALH/RRR/ALH

4K:
4C:
4M:
4A:
4W:
4P:

HAD/WMH/LTL/NZA/NMT
WMH/FAK/VR/MAR/BS
YAZ/RH/RMY/AMN
YAZ/RH/PD/NZA
NMZ/KJ/TK/MAZ
YN/AI/SSK/RRR

WKT
TPC
LHC
YN
NAW
SZD/ALH:

2 jam 15 minit

2 jam 15 minit

1 jam

1 jam 45 minit
2 jam 30 minit
2 jam
2 jam
1 jam 15 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam
1jam 15 minit
3 jam
2 jam 30 minit
1 jam
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
1 jam 15 minit
1 jam 15 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 15 minit
2 jam 15 minit

4K: YN/HAD/NZA/LTL
4C: KPL/MAR/VR
4M: MAR/MRMN/AMN/RMY
4A: NAK/HY/PD
4W: ZH/TK/SF
4P: SNCA/ALH/LMK
4K:
4C:
4M:
4A:
4W:
4P:

LMK/VR/HAD/LTL
NZA/NMZ/MAR/VR
HAD/MAR/MRMN/RMY
CM/MFQ/WKT/RMY
NMT/MAZ/ZH/ARH
RRR/ANN/SNCA/LMK

NMT/AMN/SZD/NZA
MZIZ/TK/VR/MAR
NAK/KJ/LHC
NAK/NAW/TPC
TK/LMK/SF
ALH/ALH/SBI

NMT/ VR/WMH/NAK
NMZ/RMY/HAD/MZIZ
KJ//NZA/HAD/WKT
NAW/FAK/CM/MFQ
MAZ/LMK/FAK/NMT
ANN/KPL/NFK
NMT/AMN/SZD/NZA
MZIZ/TK/VR/MAR
NAK/KJ/LHC
NAK/NAW/TPC
TK/LMK/SF
ALH/ALH/SBI

Pelajar yang dibuktikan kesalahannya dalam kes meniru. markah 0 akan diberikan. TIDAK DIBENARKAN keluar dari bilik peperiksaan sehingga peperiksaan tamat. Pastikan semua lampu dan kipas DITUTUP setelah tamat peperiksaan. perlu membuat kertas peperiksaan pada hari yang sama. Jika pelajar TIDAK HADIR tetapi ada surat. Kebersihan kelas MESTILAH dijaga seperti hari-hari persekolahan biasa. kertas akan disemak tetapi markah direkod sebagai tidak hadir. Dihasilkan oleh: Disemak oleh: …. DILARANG sama sekali membawa sebarang bentuk bahan rujukan/peralatan komunikasi ke dalam bilik darjah semasa peperiksaan. Pelajar yang MEWAKILI sekolah. Sila membawa kain buruk untuk mengelap meja dan lantai yang basah serta tidak membuang sampah ke dalam sinki di tandas. Alat tulis yang dibawa masuk ke bilik peperiksaan MESTILAH menggunakan bekas/plastik lut sinar. MOHAMAD NOR …………………………… WONG CHEE KHEON . Pelajar tidak dibenarkan duduk berkolompok di dalam kelas jika tiada peperiksaan pada masa tertentu.4W) Matematik Tambahan 2 Pendidikan Seni 1 Ekonomi Asas 1 Rehat Tassawur Islam 1 (Eksperimen Biologi di makmal) Pembersihan kelas (4P. Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk penutup kalkulator ke dalam bilik peperiksaan. TIDAK DIBENARKAN tidur semasa peperiksaan sedang berlangsung. atau perlu menduduki kertas alternatif jika dibuat pada hari yang lain. Meniru. Jika pelajar TIDAK HADIR untuk peperiksaan dan gagal menunjukkan surat. Pelajar DIWAJIBKAN untuk menghantar kertas soalan bersama dengan kertas jawapan kepada guru yang mengawas peperiksaan.4W) 1 jam 40 minit 1 jam 40 minit 1 jam 40 minit 2 jam 30 minit 1 jam 15 minit 1 jam 30 minit 2 jam 30 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 30 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam 2 jam 30 minit 45 minit 1 jam 30 minit 4K: 4C: 4M: 4A: 4W: 4P: MM/NAR/LTL LHC/RV/VR MRMN/HY/RMY MFQ/ARH/PD WKT/NAW/SF/AFAM LMK/SSK/SNCA YN/HAD/BS TPC/WKT/VR/MAR TK/NAK/NMZ 5 SZD/NZA/NAK/TPC ARH/LMK/MAZ ALH/ANN 4K: 4C: 4M: 4A: 4W: 4P: HAD/NAK/NAR MAR/TK/MZIZ/LHC RRR/MAR/NMZ/MRMN WKT/YN/MFQ/NZA MZA/ARH/ZH SBI/SSK/LMK AMN/WKT/LTL BS/NZA/HY/VR NAK/HAD/TK NAK/CM/NAK SF/NMT/NAR ALH/RRR/ALH 4K: 4C: 4M: 4A: 4W: 4P: HAD/WMH/LTL/NZA/NMT WMH/FAK/VR/MAR/BS YAZ/RH/RMY/AMN YAZ/RH/PD/NZA NMZ/KJ/TK/MAZ YN/AI/SSK/RRR WKT TPC LHC YN NAW SZD/ALH 4K: YN/HAD/NZA/LTL 4C: KPL/MAR/VR 4M: MAR/MRMN/AMN/RMY 4A: NAK/HY/PD 4W: ZH/TK/SF 4P: SNCA/ALH/LMK NMT/ VR/WMH/NAK NMZ/RMY/HAD/MZIZ KJ//NZA/HAD/WKT NAW/FAK/CM/MFQ MAZ/LMK/FAK/NMT ANN/KPL/NFK PERHATIAN:                    DIWAJIBKAN hadir untuk menduduki peperiksaan atau membuat ulang kaji di dalam kelas. Pelajar tidak dibenarkan ke tandas semasa peperiksaan sedang berlangsung kecuali atas budi bicara guru yang mengawas peperiksaan.14/10 Selasa 15/10 Rabu 16/10 Khamis 17/10 Jumaat 20/10 Isnin 1205-1345 1205-1345 1205-1345 1350-1355 0830-1100 1105-1130 1130-1245 1300-1430 1350-1355 0830-1100 0945-1100 0945-1100 1105-1130 1130-1245 1300-1430 1350-1355 0825-0940 0950-1105 1110-1135 1130-1230 1230-1235 0830-1100 1105-1130 1130-1215 1300-1430 1350-1355 Bahasa Cina 1 Bahasa Tamil 1 Pendidikan Islam 2 Pembersihan kelas Matematik 2 Rehat Matematik 1 (Eksperimen Kimia di makmal) Pembersihan kelas (4P. Botol minuman MESTILAH diletakkan di luar bilik darjah. Pelajar yang menduduki kertas Pendidikan Seni DILARANG sama sekali membawa bekas air yang diperbuat daripada kertas.4W) Biologi 1 Prinsip Perakaunan 1 Rehat Pendidikan Jasmani & Kesihatan Pembersihan kelas Fizik 2 Rehat Literasi Komputer (Eksperimen Fizik di makmal) Pembersihan kelas (4P. cuba meniru. Kertas tulis yang tidak digunakan MESTILAH diserahkan kepada guru yang bertugas. Setiausaha kelas MESTILAH menyediakan pelan kedudukan pelajar mengikut angka giliran /abjad dan ditampalkan di papan notis kelas.…………………………………… MOHD RITHAUDDIN B. Sebarang rayuan tidak akan dilayan. membantu untuk meniru atau cuba berkomunikasi dalam peperiksaan akan mengakibatkan pelajar mendapat markah 0. akan DIBUANG SEKOLAH.

Penyelaras Tingkatan 4 Pengetua .