1

Universitatea Spiru Haret, Bucureşti An universitar 2013-2014
Facultatea de Arhitectură An V semestru IX
Catedra Sinteze de ProiectareLANSARE TEMA
PROIECT DE SPECIALITATE
Scenografia unui spectacol - O Piesă de Teatru
Luni, 8 octombrie 2013, orele 13.00, Sala Studio

1. Obiectul studiului:
Proiectul de specialitate- Scenografia unui spectacol – propune elaborarea unor proiecte concrete de
arhitectură-scenografie destinate montarii unei piese de teatru, a unui spectacol muzical sau a unui film,
studentul avand posibilitatea de a propune un spectacol din categoriile sus enumerate.

2. Cerintele temei:
- parcurgerea etapelor de Proiectare a Scenografiei unui Spectacol desfăsurat în spatiul scenic al sălii de
Teatru (documentare, schite de atmosferă, planuri, sectiuni, desfăsurări, detalii de constructie etc);
- elaborarea proiectului pentru decorurile scenei la teatru, la spectacole musicale sau la filme, crearea
costumelor, decorurilor de scena, incluzând toate detaliile tehnice necesare: realizarea desene si schite
pentru costume si decoruri etc., selectarea materialelor si obiectelor necesare;
Cercetarea aplicată si elaborarea proiectului se bazează pe scenariu si pe piesa, muzicalul sau filmul pus
în scena de regizor. Studentul arhitect coopereaza la punerea în scena a conceptiei scenografice cu
electricianul si cu atelierul unde se executa proiectele sale. Studentul arhitect va trebui să redea atmosfera
unei piese de teatru, subiectul (textul), fiind lăsat la libera lui alegere.
Cadrul scenografic stabilit pentru desfăsurarea proiectului va putea cuprinde atât spatiul scenic - scena -
cât si zona spectatorilor – sala propriu-zisă, dacă solutia scenografică o impune.
Spatiul scenografic (suprafata de joc) este cel impus de traditia Teatrului Italian sau Elisabetan si este
limitată la dimensiunile obisnuite ale unei scene de Teatru Clasic (8 madâncime , 10 mdeschidere, 6
metri înăltime)- vezi plansa cu planul sălii anexată temei proiectului).

3. Elemente de tema -Continutul proiectului:
Studentul va stabili împreună cu îndrumătorul de proiect tema (subiectul) si exigentele functionale
artistice impuse de alegerea textului. Rezolvarea scenografică poate presupune un parcurs arhitectural
adaptat subiectului preferat – denivelări, structuri aparente, decorarea elementelor constructive, volume în
miscare, compozitii abstracte alcătuite din umbră si lumină, atmosfera putând fi construită pe
expresivitatea plastică, pe mesajul culorii si luminii, al texturii, a performantelor acustice etc. Studentul
poate recurge pentru modularea spatială după propria-i viziune la: pictură, desen de completare,
perspective false, colaje, sculptură, papier-mache, efecte special generatoare de arhitectură scenografică
(imagini distorsionate ale unui perete de sticlă etc).

4. Redactarea proiectului:
Proiectul va cuprinde două faze-
Faza I, predare- 22 octombrie 2013; se cer urmatoarele piese:
- Caiet de documentare 10-15 planse, format A4;
- Schite de conceptie reflectând demersul ideei scenografice , format A3;
- Schite de atmosferă (Decorul raportat la personaj, se va reda gama cromatică a spatiului, texturile, tipul
de iluminare etc) format A3.
Faza II, predare - 8 ianuarie 2014; se cer urmatoarele piese:
- Planuri- Plantatii sc. 1 : 50;
2
-Vederi (1 sau 2 în functie de tipul decorului) sc. 1:50;
- 2 Sectiuni sc. 1: 50;
- detalii semnificative decor sc. 1 : 20 (cu specificarea dimensiunii spatiului, a tipului de material si a
posibilitătii de manevrare a elementelor decorului);
- Macheta spatiul de joc propus (cutia scenei) si constructia scenografică a textului ales;
- Detalierea unui obiect scenografic (obiect de decor) care sa cuprinda plan, vederi si sectiuni, sc. 1-20 ,

Faza II poate fi predată pe calculator, respectându-se scara grafică mentionată în temă.
Proiectul se va redacta pe format A3, paginatia sj tipul de grafică rămânând la alegerea studentului.
Toate plansele vor avea titlu si cartus în dreapta jos.
Schita de conceptie - plan, vederi, sectiuni-, si Schitele de atmosferă se vor prezenta obligatoriu la mâna
Ijberă, folosind tehnicile de redactare la alegere (pastel, laviu, acuarelă, colaje, creion colorat, tus, cărbune
etc).

Conform Regulamentului de Proiectare, studentul va fi obligat să facă minimum 2 corecturi după
stabilirea solutiei. Nerespectarea acestui criteriu precumsi a celorlalte cerinte ale temei va atrage după
sine depunctarea sau eliminarea din notare.
Prezentarea râmâne la alegere, în functie de solutia adoptată de fiecare student.

5. Predare finală: 8 ianuarie 2014

6. Bibliografie:
Liviu Ciulei - FilmVI, nr.4/aprilie 1956-Filmul si piesa de teatru
Paul Bortnovski, Ed Fundatiei Pro 2003
Radu Penciulescu Ed UATC 1999
Crin Teodorescu Ed. Crin Teodorescu
Revista Arta nr 4 /1983- spatiul scenografic
Enciclopedia della spettacolo, Ed Unedi , Roma 1975
M.Virgilio, La scenografia teatrale e cinematografica, Ed. Tricci, Sienna
1984 P. Brooke, On the art of the Theatre, Ed. Dobson, Londra 2004
H. Poelzig, Der dramatische Raum, Malerei, Theater, Film, Domus, nr 688
/1987 E. Schileru, Scenografia românească, Ed. Meridiane, 1965
Revista Teatrul
Theatre Revue, Columbia University Press, NY 2006


Întocmit:
Prof.univ. dr.arh. Andreea Hasnas

Coordonator proiectare an V:
Conf. univ. dr. George Rusu