Gymnopédie 7

174

&
p

ú.

Î úú
ú
&
p ú.

174

&Ï Ï Ï

180

180

&

186

&

Î

ú.

úú
ú
Ï

ú

Î úú
ú
&
ú.

186

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

ú.

ú

Î úú
ú
ú.

Î úú

ú.

Î úú
ú
ú.

Î ú
úú
ú.

Î ú
úú
ú.

Î

Î

Ï

ú
Î

úú
ú

ú.

Ï Ï Ï
Î ú
úú
ú.

ú.

ú.
Î

ú.

úú
ú

Ï Ï Ï
Î

ú.

ú.

Î

úú
ú

ú.

Ï Ï Ï

ú.

Î úú
ú
&
ú.
¹

Î úú
ú. ú

Î úú
ú
ú.

Î úú
ú. ú

Î

Î

&
¹

ú.

192

& ú.

·

198

198

&

ú.

úú
ú

ú.

úú
ú

·
Î

ú.

úú
ú

úú
ú

ú.

ú.

Ï Ï Ï

192

·

Î

ú.

úú
ú

ú.
Î

ú.

úú
ú

·

Î

ú.

úú
ú

ú.

Î úú
ú
ú.

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

Î úú
ú
ú.

Î úú
ú
ú.

·

ú.

úú
ú

gg úúú ...
ggg ú .
ú.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

úú
ú

Ï

ú.
úú ..
úú ..
ú.

Gymnopédie 6

III
144

Lento y grave

144

Î

&

·

&
ú
p .

úú
ú

Ï Ï
Ï
&

·
Î

ú.

150

Î ú
& b úú
ú.

150

156

&

ú.

Î úú
ú
&
ú
ú.

156

162

& ú.

162

&

168

&

168

&

Î

ú.

úú
ú

Ï Ï Ï
Î

ú.

úú
ú

·
Î

úú
ú

Ï Ï Ï

ú.

Î

Î

úú
ú

ú.

ú.

Ï
Î Ï

ú

Î ú
úú
ú.

Î úú
ú
ú.

ú.
Î

ú.

úú
ú

¹
¹

·

úú
ú

ú.

Î

ú.

Ï

Ï Ï Ï

ú.

Î úú
ú
ú.

Î

ú.

Ï

úú
ú

ú.

Ï Ï Ï

úú
ú

ú.
ú.
úú
ú
ú

Î

ú.

Ï Ï Ï
Î ú
úú
ú.

Î ú
úú
ú.
ú.

Î ú
úú
ú.

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

ú.

Î úú
ú
ú.

Î

Î úú
ú
ú.

ú.
·

úú
ú

Î

ú.

úú
ú

Î ú
úú
ú.

úú
ú

ú.

ú

ú.

Ï Ï Ï

Î

úú
ú

Î

úú
ú

ú.
Î

ú.

Î

¹ ú.

úú
ú

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Î

ú.

úú
ú
·

·

úú
ú

Î úú
ú
ú.

Gymnopédie 5
121

&

ú.

Î úú
úú
&
ú.

121

·

127

&

Î
& ú.

127

úú
úú

ú.

Ï Ï Ï

Ï

Î n úú

ú.

Î úú
úú
ú.

Î n úú

ú.

Ï Ï Ï

ú.

ú.

f
Î

ú.

ú.

ú.

Î b úú
& b úú
ú.

Î

133

&

133

Ï

ú

Î
& ú.

úú
úú

139

&

139

úú
ú

Î

ú.

ú
( úú)

Î

ú.

ú.
·

Î

ú.

ú
b úú

¹

Î

ú.

ú.

úú
úú

Î n úú

ú.
¹

ú.

ú.

Î b úú
b úú
ú.

Î

Î

úú
ú

ú.

úú
úú

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b ú.
Î

úú
ú

ú.

ú
b úú

ú
b úú

b ú.

·
Î

úú
ú

ú.
Ï

ú

·
Î

·

ú.

ú.
b úúú

Ï ú
Î

Î b úú

ú.

ú.
úú
ú

Ï Ï

·
Î

ú.

úúú

Gymnopédie 4

·

91

&

91

&

97

&

Î

ú.

úú
ú

ú.

Î ú
úú
&
ú.
&

103

&

109

&

109

&

115

&

ú.
Î

ú.

úú
úú

ú.
Î

ú.

úú
úú

úú

ú.

Î ú
úú
ú.
·

p ú.

Î
ú.

ú
b úú

Î bú
b úú
ú.
·

Î n úú

ú.

Ï

úú
úú
ú.
Î úú
ú
ú.
·

Î úú
úú
ú.

Ï Ï Ï

ú.

Î

Ï Ï bÏ

Î b úú

ú.

Ï Ï Ï

Î b úú
b úú
ú.

Î ú
b úúú
ú.
ú.

Î b úú
ú
ú.

Î ú
b úú
b ú.

Î b úúú
ú.

Î b úúú
ú.

ú.

ú.

·

Î

úú
ú

Î

ú.

Î bú
b úú
ú.

Ï bÏ

Î úú
úú
&
ú.

115

Î
ú.

f

Ï bÏ Ï

97

103

·

ú.

f

ú
( úú)

ú.

Ï

ú.

Ï bÏ bÏ

Î úú
b úú
ú.

Î b b úú
ú
ú.

ú.

Ï Ï Ï

Î n úú

ú.

Î úú
úú
ú.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ï

ú.

ú.

Î b úú
ú
ú.

bú.
Î

bú.

ú
b úú

Ï Ï Ï
Î n úú

ú.

Gymnopédie 3

69

&

## ú .

ú
Î ú
ú
n úú
ú.

## Î ú
ú
&
n úú
ú.

69

75

&

75

&

## Ï

Ï

## Î

n n úúú

ú.

Ï

ú.

nú.


Ï nÏ

Ï Ï nÏ

Î úú
ú
ú.

Î n úú
ú
ú.

Î nú
n úú
ú.

Î ú
n úú
ú.

n ú.
Î

ÏÏ
Ï

ú.

ÏÏ
Ï
Ï

n ú.

ú.

nn

ggn úúú ...
gg ú .
ggg ú
.

ggn úúú ...
gg
ggg úú .
g ú ..

nn

II
79

&

79

Lento y triste

Î

&
¹ ú.

85

&

úú
ú

Ï Ï Ï

Î úú
ú
&
ú.

85

·

·

Î

ú.

úú
úú

·
Î

ú.

úú
ú

ú.

ú.

Î úú
úú
ú.

Î úú
ú
ú.

·
Î

ú.

úú
úú

p

Ï Ï Ï

ú.
Î

ú.

úú
ú

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

Î úú
úú
ú.

Î úú
ú
ú.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Î

ú.

úú
úú
Ï ú
Î úú
úú
ú.

31

&

## ú

Ï ú.

# # ggg úúú ...
& ggg ú .
gg ú .
ú.

47

&

##

ú.

55

&

##

·

·

Î úú
ú
ú.
¹

Î ú
úú
ú.

Î úú
ú
ú.

Î ú
úú
ú.

ú.

ú.

ú.

ú.

ú.

ú.

Ï Ï nÏ Ï Ï Ï

ú.

# # Î úú
ú
&
ú.

55

#
& # Ï nÏ Ï

63

## Î ú
úú
&
ú
ú.

63

·

Î Ï ÏÏ g úú ..
Ï ÏÏ ggggn úú ..
gg ú .
Ï
ú.

·

# # Î úú
ú
&
ú.

Î ú
úú
ú.

nú.

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï
Î
¹
Î ú
Î úú
Î úú
úú
ú
ú
ú.
ú.
ú.

47

Î úú
ú
ú.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.
Î úú
ú
ú.

39

39

ú.

Î úú
ú
ú.

## Î ú
ú
&
n úú
ú.

31

## ú .
&

Gymnopédie 2

Î úú
ú
ú .f

Î ú
úú
ú.

ú.
Î

ú.

ú.
Î
ú

úú
n úú

Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï
Î
Ï
ú.
¹
Î úú
Î ú Î úú
Î ú
úú
úú
ú
ú
ú.
ú. ¹ ú.
ú.

Î úú
ú
ú.

Î úú
ú
ú.

Î ú
úú
ú.

Î

ú.

ú.

úú
n úú

Î úú
ú
ú.

úú
Ï

Î úú
ú
ú.

Ï nÏ Ï
Î nú
n úú
ú.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ú.

Î ú
n úú
ú.

Ï

p

Î ú
n úú
ú.
p

nÏ Ï

Î ú
n úú
ú.

Î ú
úú
ú.

Ï Ï Ï
Î ú
úú
ú
ú.

ERIK SATIE

GYMNOPÉDIE
## 3
& 4

Lento y dolorido

Flauta

Guitarra
6ª en D

8

8

&

##

&

##

Ï Ï Ï Ï Ï
Î
Ï Ï Ï
¹

·

·

# # 3 Î úú
& 4 ú
¹ ú.

Î ú
úú
ú.

Î ú
úú
ú.

Î ú
úú
ú.

ú.

ú.

ú.

ú.

ú.

Ï Ï Ï Ï Ï
Î
Ï Ï Ï

ú.

ú.

ú.

Ï Ï Ï
Ï Ï nÏ

ú.

# # Î úú
ú
&
ú.

16

## Ï n Ï
Ï
&

24

## Î ú
úú
&
ú
ú.

24

I

·

# # Î úú
ú
&
ú.

16

Adaptación: Marcelo Amabile

Î ú
úú
ú. f

Î ú
úú
ú.

Î ú
úú
ú.

ú.

Î

ú.

ú
úú
n úú

Î

ú.

Î ú
úú
ú.

Î ú
úú
ú.

Î ú
úú
ú.

Î ú Î ú
úú
úú
ú. ¹ ú.

Î ú
úú
ú.

Î ú
úú
ú.

Î ú
n úú
ú.

Î ú
úú
ú.

ú.

Î ú
úú
ú.

ú.
Î

Î ú
úú
ú.

·

Ï
úú
n úú

Î ú
úú
ú.

úú

ú.
Î

ú.

Ï nÏ Ï

Ï

Î nú
n úú
ú.

Î ú
n úú
ú.

ú
n úú

nÏ Ï

amabilemarcelo@yahoo.com.ar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

p

Ï Ï Ï
Î ú
úú
ú
ú.

ú.
Î

ú.

úú
n úú