Ang aking konklusyon dito sa aking nagawang pamanahong papel ay masasabi kong dapat nating

malaman kung ano ba talaga ang Tuberculosis at paano ito maiiwasan. Ito ay mahalaga sa pagkat ito ay
pangunahing sakit dito sa Pilipinas paano ito maiiwasan. Ito ay mahalaga sapagkat ito ay pangunahing
sakit dito sa Pilipinas na kailangan ng mga mag-aaral ng medisina upang gayumpaman ayPilipinas na
kailangan ng mga mag-aaral ng medisina upang gayumpaman ay magiging mapagmasid tayo sa ating
kapaligiran lalung-lalo na sa ating na siyang pangunahing mahahawaan ng sakit na ito.
Ang tuberculosis ay nakakasira sa ating malusog na pangangatawan kaya dapat tayong umiwas sa mga
pangunahing dahilan nito tulad ng pag-iinom
ng alak, paninigarilyo at paggamit ng nakamamatay na bawal na gamot o ipinagbabawal na droga. Sa
ganong paraan ay magiging maliwanag ang ating isipan at hind na tyo dapat mabahala sa ganitong
pangyayari.
II
Ilan sa mga napatunayan sa aking pag-aaral at pananaliksik ukol sa paksang ito ay ang mga
sumusunod:paksang ito ay ang mga sumusunod:
1. Higit na matibay ang resistensiya saHigit na matibay ang resistensiya sa TB
ng mga batang may wastong pagkain.
2. Mahahawa ang mga bata sa mga matatandang may sakit na ng mikrobyo ng mikrobyo ng
TB sa pamamagitan ng kanilang pag-ubo. Dapat magamot ang mga matatandang may TB . Hangga’t
maari, dapat lumayo sila sa mga bata upang hindi sila makahawa.
3. Ang malalan TB sa bata ay TB meningitis at TB sa buto. Kakailanganin ang napakamahal na
pagpapagamot sa ospital ng mga kapus-palad na batang ito.

Sa aking pagsasaliksik, kailangan ng bawat isa sa ating bansa ang ang maigting na pag-iingat sa ating mga
kalusugan sapagkat hindi natin alam na kumakalat na ang mga mikrobyong hindi nakikita ng ating mga
mata. Ang pag-iingat ay makatutulong sa mga taong nais magkaroon ng malusog na pangangatawan.
Dahil dito, ang patakaran ay naging mas aktibo na ngayon, at naghahandog ng proteksyon sa mga
kumakaharap sa mas mataas na panganib, lalo na ang mga bagong panganak na sanggol na mas
naganganib kung ihahambing sa pangkalahatang populasyon sa nahaharap sasa pangkalahatang
populasyon sa nahaharap sa TB.

2. Kongklusyon
Batay sa mga inilahad na datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod;
A. Ang kaalaman ng mga estudyante ng kolehiyo ng Narsing sa Unibersidad ng Perpetual hinggil sa
Lukemya ay katamtaman lamang.
B. Nababahala naman ang karamihan sa mga respondente hinggil sa pangkat ng mga Lukemya sa basa.
C. Ang kaalaman nila hinggil sa Lukemya ay sa paaralan nila nakha.
D. May itinuro hinggil sa Lukemya sa kolehiyo ng Narsing sa Perpetual.
E. Lamang ang katamtaman lang ng mga estudyante sa UP hinggil sa Lukemya.
F. Sapat lamang ang kakayahan ng mga ospital upang maakomodeyt ng mga posibleng biktima ng
Lukemya

Related Interests