Cuprins 
TITLUL I. DREPT CIVIL .................................................................................................. 1 
Capitolul I. Partea generală ........................................................................................... 3 
Capitolul II. Despre persoane ...................................................................................... 19 
Capitolul III. Drepturile reale principale ...................................................................... 24 
Capitolul IV. Teoria generală a obligațiilor .................................................................. 44 
Capitolul V. Contractele speciale ................................................................................ 67 
Capitolul VI. Succesiunile (moștenirea) ....................................................................... 96 
Capitolul VII. Despre familie ...................................................................................... 105 
Răspunsuri.............................................................................................................. 112 
 
TITLUL II. DREPT PROCESUAL CIVIL .......................................................................... 119 
Capitolul I. Principiile fundamentale ale procesului civil........................................... 121 
Capitolul II. Aplicarea în timp a legii procesual‐civile ................................................ 125 
Capitolul III. Acțiunea civilă ....................................................................................... 128 
Capitolul IV. Participanții la procesul civil ................................................................. 130 
Capitolul V. Competența instanțelor judecătorești .................................................. 136 
Capitolul VI. Dispoziţii generale de procedură .......................................................... 143 
Capitolul VII. Judecata în primă instanţă ................................................................... 150 
Capitolul VIII. Căile de atac ........................................................................................ 187 
Capitolul IX. Executarea silită .................................................................................... 195 
Capitolul X. Procedurile speciale ............................................................................... 199 
Răspunsuri.............................................................................................................. 209 
 
TITLUL III. DREPT PENAL .......................................................................................... 213 
Capitolul I. Partea generală ....................................................................................... 215 
Capitolul II. Partea specială ....................................................................................... 281 
Răspunsuri.............................................................................................................. 322 

 
TITLUL IV. PROCEDURĂ PENALĂ .............................................................................. 329 
Capitolul I. Partea generală ....................................................................................... 331 
Capitolul II. Partea specială ....................................................................................... 388 
Răspunsuri.............................................................................................................. 430 
 

                                    Indicațiile coordonatorilor cu privire la rezolvarea grilelor:     pot fi corecte doar una sau două variante de răspuns.   răspunsul corect/incorect trebuie analizat în continuarea premisei fiecărei grile.   pentru rezolvarea corectă a grilelor trebuie ținut seama de elementele oferite. deci  fără să se adauge alte cerințe. acestea presupunând cunoștințe și din  alte capitole anterioare sau ulterioare.   grilele nu sunt structurate strict pe capitole.    .

Related Interests