Android Apps / Aplikasi Android

Fungsi SPS Lite
Objektif SPS Lite:
• SPS Lite menyediakan pelantar mudah alih supaya guru mudah mengambil
kedatangan pelajar.
• Guru boleh mengambil kehadiran murid menggunakan peranti android
atau ios.
• SPS Lite merupakan pilihan merekod kehadiran murid selain daripada
menggunakan buku kehadiran murid.

Ciri-ciri SPS Lite
 SPS Lite berhubung terus dengan sistem SPS pusat.
 Terdapat beberapa modul yang berada di dalam SPS Lite namun buat
masa ini hanya modul kehadiran sahaja boleh digunakan
 SPS Lite adalah satu aplikasi yang ringan dengan hanya menjalankan
beberapa fungsi sahaja berbanding sistem SPS pusat.
 SPS Lite boleh digunakan di dalam talian dan di luar talian internet.


Pra syarat aplikasi
Pra syarat bagi menggunakan SPS Lite :
1. Modul Pengurusan Maklumat Sekolah,Modul Pengurusan Staf,
Modul Pengurusan Pentadbir Sistem dan Modul Pengurusan
Murid mestilah lengkap di isi.
2. Peranti mestilah menggunakan android atau iOS .
3. Aplikasi perlu di muat turun dari Google Play StoreSistem
Pengurusan
Sekolah (SPS)
Lite
Login Page
SPS Lite Main
Page
Kehadiran Kelas
Pilih Kehadiran
Pelajar
Komen
Hantar SMS/
email kepada
Ibu Bapa
Carta Alir
Carta alir di sebelah menunjukkan proses penggunaan
SPS Lite.
Cara untuk masukkan aplikasi ke dalam
android
Cari dan tekan Play Store yang terdapat
di paparan peranti android
01
Taip pada search SPS Lite
02
Paparan aplikasi SPS Lite akan
keluar
Tekan pada Ikon untuk muat
turun aplikasi SPS Lite
03
04
Tekan pada butang INSTALL untuk
memasukkan aplikasi ini ke dalam
peranti android.
05
Aplikasi SPS Lite akan di masukkan ke
dalam peranti android
06
Paparan seperti ini akan muncul apabila aplikasi
SPS Lite berjaya di masukkan ke dalam peranti.
07
Cara untuk catat kehadiran murid
Tekan pada ikon SPS Lite untuk buka aplikasi
08
Masukkan ID Pengguna dan Kata laluan
yang sama digunakan untuk masuk ke SPS
pusat.
09
**rujuk pada pentadbir sistem sekolah jika terdapat
masalah ID Pengguna dan Kata Laluan.
Peringatan :
Untuk pertama kali login , pengguna perlu
berada dalam talian internet supaya SPS Lite
bagi kod sekolah berkenaan di aktifkan di
server.
Tekan butang Kehadiran
Modul-modul ini dalam proses
pengujian dan masih belum
boleh digunakan buat masa ini.
10
11
Paparan ini akan keluar apabila
pengguna berjaya login ke dalam
SPS Lite.
Di paparan ini menunjukkan senarai
nama murid di dalam kelas dengan
“default” semua hadir.
15
Bahagian ini memberi analisa mengenai status
bilangan murid dalam kelas berkenaan.
Nama Kelas
Paparan pilihan tarikh
Paparan Nama Guru dan Gambar
13
14
16
12
Paparan ini menunjukkan “default “ semua
hadir.
Tekan pada Hadir untuk ubahsuai dan paparan
seperti di bawah akan dipaparkan.
17
Guru perlu tekan untuk memilih status
kehadiran murid. Status kehadiran murid akan
di paparkan

18
Tekan butang Hantar selepas tanda kehadiran
murid untuk di simpan di server dan tekan butang
Batal sekiranya hendak batalkan. Butang hantar
hanya wujud sekiranya terdapat sambungan internet
jika tiada sambungan internet, butang Simpan akan
keluar
Butang hantar hanya wujud sekiranya
terdapat sambungan internet jika tiada
sambungan internet, butang Simpan akan
keluar

**
19
Apabila butang Hantar di tekan,
Paparan sedang diproses akan keluar
Makluman : Kehadiran telah di hantar akan
di paparkan apabila berjaya.
20
21
Guru boleh melihat status bilangan kehadiran murid
di bahagian ini.
Guru boleh melihat status kehadiran murid mengikut
tarikh dengan memilih tarikh yang dikehendaki.
Guru tidak boleh menukar status kehadiran murid bagi
tarikh sebelum atau selepas.
22
24
Peranti akan menerima pesanan atau
notification menunjukkan maklumat
kehadiran telah dihantar
25
Cara untuk menukar gambar profil guru
Tekan pada gambar guru untuk menukar
gambar profil
26
Paparan seperti di atas akan keluar dan guru
boleh memilih gambar yang dikehendaki dari
Gallery atau menggunakan kamera pada peranti
27
Cara untuk melihat Profil Saya
Untuk melihat Profil Saya, guru hanya perlu tekan
pada butang Profil Saya dan paparan akan keluar
28
Cara untuk Log Keluar
Tekan Log Keluar untuk keluar dari aplikasi
29