Minder belasting betalen als jongere? Lees hieronder hoe!

Valt de voorheffing te hoog uit omdat u in aanmerking komt voor loonheffingskorting dan kunt
u mogelijk dus belasting terugvragen door aangifte te doen.De achtergrond van loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de verzamelterm voor de gehele berg korting die wij krijgen op het
voldoen van loonheffingen als uitvloeisel van verschillende wetten en tevens een term die
gehanteerd wordt voor alle van de kortingen op zichzelf. Er zijn loonheffingskortingen voor
speciale groepen zoals bijvoorbeeld de ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de
levensloopkorting. Tevens zijn er loonheffingskortingen die voor bijna iedereen gelden: de
algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
Een deel van deze kortingen wordt uit zichzelf toegepast, zoals bijvoorbeeld de
levensloopkorting die automatisch mee wordt gerekend bij uitkering en de arbeidskorting die
uw baas toepast. Voor het ontvangen van andere kortingen moet u echter belastingaangifte
doen, zoals bijv. met de algemene heffingskorting. Het verschil komt doordat enkele
kortingen toegepast worden elke keer wanneer er salaris uitbetaald wordt terwijl de hoogte
van andere kortingen afhangt van het gehele jaarinkomen en pas aan het einde van een jaar
berekend kan worden.

Wat is algemene loonheffingskorting nou echt?

De algemene heffingskorting wordt telkens berekend bij het doen van belasting aangifte en
wordt berekend op basis van het complete inkomen en is onder andere afhankelijk van
ouderdom en niveau van het complete salaris. Het is voor veel mensen het grootste stuk van
hun complete loonheffingskorting.
Algemene heffingskorting kan overgedragen worden aan een fiscale partner, dit komt omdat
eenieder een invariabel bedrag algemene heffingskorting ontvangt. Wanneer u een laag loon
heeft waardoor het complete tarief dat u aan heffingen betaalt minder is dan uw maximale
heffingskorting, kan de belasting die een fiscale partner moet betalen na aftrekking van de
eigen heffingskorting aan u uitbetaald worden tot een grens van de voor u overgebleven
heffingskorting.
De betekenis van arbeidskorting

Arbeidskorting wordt gewoonlijk door degene die uw loon betaalt toegepast, maar kan nog
veranderen op grond van uw leeftijd en gehele inkomen. Belangrijk is dat als u meerdere
banen tegelijkertijd heeft, u alleen voor 1 van deze banen arbeidskorting toe kunt passen. Als
u in een jaar menige banen na elkaar heeft, kunt u bij deze elk arbeidskorting benutten. Als u
2 banen had en de aanstelling waar u de arbeidskorting liet toepassen wegvalt, kunt u de
arbeidskorting bij uw andere functie laten toepassen. Enkel dit gaat niet vanzelf en u moet bij
uw werkgever indienen dat u dit wilt.

Welke kortingen heb ik verder nog recht op?

De ouderenkorting is louter voor gepensioneerden en wordt vanzelf bij de aangifte
meegenomen. De levensloopkorting is voor iedereen een levensloopregeling heeft en wordt
door de uitkerende groepering automatisch toegepast.
De jong gehandicapten korting dient voor ieder die in aanmerking komt voor hulp van de
Wajong (Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten). Jongelui die geen
Wajong-uitkering opstrijken doordat ze een andere uitkering ontvangen of voldoende
verdiensten hebben waardoor deze vervalt, hebben nog immer recht op de volledige
jonggehandicaptenkorting.

Wie gebruikt er nog een T Biljet?

Je kan er gewis van zijn dat de Belastingdienst veel formulieren in omloop heeft. Legio
biljetten en legio certificaten. Daarom is het goed iets te weten over deze formulieren en
documenten, met name zodat je niet te veel belastinggeld betaald. Het eerste formulier dat je
tegen gaat komen is het t biljet of het tj biljet. Belasting terugvragen: hoe claim ik het terug?,
Wat krijg ik terug als loonheffingskorting?, Je belasting terugvragen in drie makkelijke
stappen