You are on page 1of 6

DUSZPASTERSTWO

PROWADZ:

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; dodatkowo
w rody i pitki o 7:00pm
Od padziernika codzienne
Msze w. wieczorne
o godz. 7:00pm

BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm
3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
Parafia Matki Boej Czstochowskiej
Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc
09-28-2014

Przypowie o dwch synach jest dalszym
komentarzem do opowieci o robotnikach
z winnicy. Tu jest konflikt dwch postaw:
kogo, kto deklaruje swoje zaangaowanie,
ale w rzeczywistoci jest opieszaym
i upartym pozerem przybierajcym maski
religijnej aktywnoci, i kogo, kto przez
jaki czas ycia odrzuca Bo mio,
ignorujc i lekcewac dar nieba, ale
w kocu si opamita i wszed do winnicy!
Dopki przypowie pozostaje na terenie
symboli, kady z nas moe j czyta
z bezpiecznym dystansem czowieka, ktry negocjuje w kamizelce kuloodpornej. Lecz
gdy tylko zadamy sobie pytanie, kim dzisiaj s ci, ktrzy mwi id, ale nie id,
i ci, ktrzy buntuj si przeciwko Bogu, lecz pniej gorliwie Mu towarzysz,
przypowie zaczyna drani sumienie. Sowa mdroci maj by jak ocienie, maj
bolenie pobudza do drogi. Sprawiedliwy rozpoczyna sw mow od oskarenia
samego siebie. Przypominam sobie, e w dniu wice powiedziaem Jezusowi Oto
id, Panie i miaem zamiar i z Nim wszdzie, gdzie On pokae. Tymczasem, kiedy
inni dwa razy w tygodniu poszcz o chlebie i wodzie, potrafi zajada pstrga,
usprawiedliwiajc si, e to nie miso. Kiedy opakujcy swe opnienie w wierze
modl si w wityni na czuwaniu do rana, ja spogldam na ekran. Dwa razy
w przypowieci pojawia si sowo opamita si! Mona je przetumaczy jako
poczucie alu, ktre prowadzi do nawrcenia. O czym trzeba sobie przypomina?
O wasnym grzechu i o tym, ile to kosztowao Chrystusa. To daje moc, by i i nie
zatrzymywa si. Dlatego w przypowieci pojawia si to istotne sowo, oznaczajce
postaw aktywn, dynamiczn: Id! Wychodzi od pamici o swoim grzechu
i dochodzi do krzya Chrystusa. Nieustanna pami o tych dwch punktach losu
chrzecijaskiego tworzy w nas tosamo dziecka Boego. Tosamo jest bowiem
efektem pamici (skd si wyszo) i nadziei (dokd si zmierza). Skorzystam z gry
sownej: pracowa nad winn latorol to pracowa nad wasn winn nieprawoci
dusz, tak by zakwita modlitw i wydaa owoc nawrcenia, gdy siekiera ju
przyoona do korzenia gorzkiego, ktry ronie ku zarozumiaoci. wita Katarzyna
ze Sieny otrzymaa od Jezusa sowa: Lecz spjrz i zobacz, jak oblubienica moja
zabrudzia sobie twarz, jak zaraona jest trdem nieczystoci i mioci wasnej, jak
nadta pych i chciwoci. Ciao powszechne, to jest religia chrzecijaska, i nawet
ciao mistyczne witego Kocioa, to jest moi sudzy, tucz si jej grzechem. Z jednej
strony redniowiecze byo mistyczne, radykalne i bogate w ubstwo witego
Franciszka, a z drugiej pene nepotyzmu, symonii, dzy wadzy i bogactwa.
W Kociele zawsze istniao to podwjne odniesienie do Jezusa. Oczywicie atwiej
zobaczy to w historii, bo to mniej zobowizuje.
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
9:00 + Genowefa Babel - Janina Witczak
4:00 + George Szymaski - mama z rodzin
5:30 + Helena Bienkowski - T. A. Zdanowicz
8:00 + Stefania, Czesaw Markowski - syn
9:30 + Wiktor Kolpak, Kazimierz Sienkiewicz
11:15 + Eugeniusz w 18 rocz. mierci, Franciszka Furlepa
- crki, wnuki
1:00 - O Boe b. dla Dominiki z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Jolanty i
Romualda Gmurowskich z okazji 44 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Romany i Wacawa
Muszyskich w rocz. lubu
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla Weroniki i Henryka
Ochab
1:00 - O Boe b. dla rodzin: Gosw, Zawadzkich i
Rutkowskich oraz za dusze w czycu cierpice
1:00 + Maria Derecka w 20 rocz. mierci - crka
1:00 + Marianna, Adam, Stanisaw Ostenda
7:00 - O Boe b. i zdrowie dla Marzeny i Ryszarda z
okazji rocz. lubu
9:00 - O zdrowie, Boe b. i opiek Matki Boej dla
Edwarda Rdziniak - ona z dziemi
9:00 - Za parafian
9:00 - O Boe b. dla ks. Proboszcza Sawomira Murawki
z okazji urodzin
7:00 + Genowefa Babel - rodz. Krzystaowicz
9:00 + Genowefa Babel - rodz. Byra
7:00 + Genowefa Babel - rodz. Urban
9:00 - W intencji Bogu wiadomej
7:00 - W intencji Bogu wiadomej dla Ireny
7:00 - O szczliw operacj dla Ireny
7:00 + Aleksander, Helena Biekowski - dzieci, wnuki
7:00 + Ryszard Topr
9:00 + Bronisaw Kulpa w rocz. mierci
4:00 + Marianna, Antoni Mieczkowski - rodzina
5:30 + Helena Bienkowski - S. M. Zielonka
8:00 + Aleksandra, Stanisaw Pzik - crka
9:30 + Mary Martusiewicz - rodzina
11:15 + Zofia Hyjek - syn z rodzin


LEKTORZY
Sobota/Niedziela 4/5 padziernika
4:00 - Celina Basta
5:30 - Alexander, Victoria Wystpek
8:00 - Iwona Jdrzejczak, Magorzata Mikoajczyk
9:30 - Zbigniew Purzycki, Teresa liwicka, Jolanta
Gmurowska
11:15 - Dzieci
1:00 - Olga Oko, Jzio Chmielarski, Krystyna Szymczakowska
7:00 - Nastasja Mirowska
KOLEKTORZY

Sobota/Niedziela 4/5 padziernika
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - S. Dudka, S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk
11:15 - Z. Wolan, K. Zadrozny, J. Rakowiecki, J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, J. Put, J. Walkowicz
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

SOBOTA - 27 WRZENIA
XXVI NIEDZIELA ZWYKA - 28 WRZENIA
PONIEDZIAEK - 29 WRZENIA
WTOREK - 30 WRZENIA
RODA - 1 PADZIERNIKA
CZWARTEK - 2 PADZIERNIKA
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
28 WRZENIA, 2014

PONIEDZIAEK - Dn 7,9-10.13-14 Ps 138 J 1,47-51
WTOREK - Job 3,1-3.11-17.20-23 Ps 88 k 9,51-56
RODA - Job 9,1-12.14-16 Ps 88 k 9,57-62
CZWARTEK - Job 19,21-27 Ps 27 k 10,1-12
PITEK - Job 38,1.12-21;40,3-5 Ps 139 k 10,13-16
SOBOTA - Job 42,1-3.5-6.12-17 Ps 119 k 10,17-24
NIEDZIELA - Iz 5,17 Ps 80 Flp 4,69 Mt 21,3343
OFIARY Z NIEDZIELI 14 WRZENIA 2014
Ofiary z kopert - $ 5,965.00
Ofiary bez kopert - $ 1,243.00
CSA - $340.00
OFIARY Z NIEDZIELI 21 WRZENIA 2014
Ofiary z kopert - $ 6,288.00
Ofiary bez kopert - $ 1,175.00
II Taca na Fundusz Komisji Chrzecijaskiej Pomocy
$ 1,243.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PITEK - 3 PADZIERNIKA
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla czonkw ywego Raca
1:00 + Anna Flak
1:00 + Czesaw Popielarczyk, Henryk Sakowski i zmarli z
rodziny
1:00 + Wanda, Wadysaw Goas
1:00 + Katarzyna Pisarska w 10 rocz. mierci - syn, crka
7:00 + Genowefa Babel - Jzef Sokoowski
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego do
wsplnoty Kocioa zostanie waczony Brody Stechly.
yczymy Boego bogosawiestwa i opieki Matki Boej.
SOBOTA - 4 PADZIERNIKA
XXVII NIEDZIELA ZWYKA - 4 PADZIERNIKA
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Przeywamy dzi 26 niedziel w cigu roku, ktra jest
zarazem ostatni niedziel miesica wrzenia. Liturgia
zwraca nasz uwag na sposb mylenia i postpowania.
Warto, bymy w tym rozpoczynajcym si tygodniu
powicili troch czasu na refleksj nad tym, jak wyglda
zgodno pomidzy tym, w co wierzymy, a tym, jak
postpujemy. Jest to szczeglnie istotne, jeli
uwiadomimy sobie, e naszym postpowaniem mamy
dawa wiadectwo naszej wiary. A zatem: jakie jest to
moje wiadectwo?
Za kilka dni rozpocznie si miesic padziernik. Jest on
w naszej polskiej tradycji powicony odmawianiu
raca witego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jake
skutecznej modlitwie, ktra bya tak bardzo doceniania
przez wielu witych. Rwnie nasz rodak papie Jan
Pawe II nie rozstawa si z racem. Zachcamy
wszystkich do udziau w Naboestwach Racowych.
Powierzajc swoje ycie Matce Boej, moemy ze
zdziwieniem odkry, jak bardzo zmienia si nasze
nastawienie do trudnoci i jak Ona pokazuje drogi wyjcia
z sytuacji, z ktrych wydaje si, e ju wyjcia nie ma.
KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
udziau w konkursie na wasnorcznie
zrobiony Raniec. Swoje podpisane prace prosimy
przypina na tablicy w holu Kocioa.

YCZENIA URODZINOWE DLA
KS. PROBOSZCZA
W rod 1 padziernika swoje urodziny
obchodzi bdzie ks. Proboszcz Sawomir
Murawka. Ksidzu Proboszczowi skadamy
najserdeczniejsze yczenia: bogosawiestwa
Boego, wiele pokoju serca oraz opieki Matki
Najwitszej.

II TACA
W nastpn niedziel 5 padziernika bdzie II taca na
Fundusz Komisji Chrzecijaskiej Pomocy.
ZMIANY W PARAFII
Do naszej parafii zosta skierowany nowy wikary
ks. Robert Wojsaw. Dziki temu od padziernika bd
dodatkowo codzienne Msze w. wieczorne o godz. 7:00
wieczorem. Na te Msze s otwarte intencje, ktre mona
zamawia.

BOGOSAWIESTWO ZWIERZT
Z okazji wita w. Franciszka z Asyu,
zapraszamy w sobot 4 padziernika o godz.
12:00 w poudnie przy bacwce, ze swoimi
czworononymi przyjacimi do bogosawiestwa.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE - 35 LAT PARAFII
Nasza Rodzina silniejsza Modlitw, Ewangeli i Tradycj
Celebrujc 35 lat istnienia naszej parafii pragniemy
zaprosi wszystkich parafian do Sali Jana Pawa II,
na spotkanie w niedziel, 5 padziernika po Mszy w.
o godzinie 1:00pm. Przy kawie i ciecie bdziemy wraca
do pocztkw naszej wsplnoty parafialnej,
aby wspomina i przeywa na nowo minione lata.
Zachcamy wszystkich do udziau w spotkaniu, a take
podzielenia si z nami najciekawszymi wspomnieniami
z tego czasu.
Rada Duszpasterska
Suy sobie nawzajem...
Tegoroczna akcja CSA cieszy sie odezw
ze strony naszych parafian i pragniemy
poinformowa, e z dniem 22 wrzenia 2014 nasz
wkad wynosi $ 36,625.00 co stanowi
60.1% caej sumy!
Nadal zapraszamy parafian, ktrzy jeszcze nie
odpowiedzieli na ten apel o wzicia udziau w tej zbirce.
Prosimy o jak najbardziej hojne darowizny na ten cel.
Darowizny w wysokoci $120.00 na rodzin umoliwi
zebranie caej sumy w tym roku. Przypominamy,
e zbirka na 2014 trwa cay czas i bdzie trwa do
nastpnego roku. Jeeli nie jest moliwe, aby wpaci ca
sum, mona rozoy wpaty na kilka miesicy. Poprzez
rok, to tylko $10.00 miesicznie. Kada darowizna
przyblia nas do celu.
Poprzedni rok zamknlimy wkadem parafian
w wysokoci $ 37,234.55, co stanowio 65% wyznaczonej
sumy. Aby sprosta zadaniu rnica, $ 20,024.45 zostaa
pokryta z naszych parafialnych funduszy.
W tym roku pragniemy unikn tej sytuacji i nakaniamy
usilnie, aby wszyscy hojnie dooyli swoj cegiek.
Przypominamy, e dajc i biorc udzia w corocznej
zbirce kady z nas wypenia katolick powinno.
Pamitajmy o tym i wypenijmy nasz coroczny obowizek.
Koperty z napisem CSA s w skadzie naszych zestaww na
niedzielne skadki oraz w holu kocioa. Nadal take s
dostpne broszurki z informacjami o CSA.

Rada Duszpasterska i Rada Finansowa

NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Krystyna Kwiatosz, Elbieta Sieradzka,
Sophie Chrobak, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko,
Maria Roek, Mirosaw Wilk, Helena Salbut,
Izabella Kuniec, Helena Kimler, Franciszka
Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Pawe Kuniec,
Franciszka Kownacka, Edward Rdziniak
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
SPOTKANIE POPIELGRZYMKOWE PRZY
OGNISKU
Zapraszamy wszystkich ptnikw na spotkanie
popielgrzymkowe w sobot 4 padziernika o godz. 7:00
wieczorem na boisku przy szkole. Prosimy o przybycie
w naszych pielgrzymkowych koszulkach i ze piewnikami
w rkach. Niech atmosfera wsplnoty, ktr
dowiadczylimy w drodze, przeduy si przez to kolejne
nasze spotkanie.

DZIKCZYNNA PIELGRZYMKA
ROWEROWA
Dla uczczenia kolejnej rocznicy wyboru na
Stolic Piotrow w. Jana Pawa II
zapraszamy: 11 padziernika na VI Pielgrzymk
Rowerow jako dar wdzicznoci za kanonizacj Jana
Pawa II. Wyruszymy o godz. 10:00 rano z 24 Mile/
Dequindre Rd. przy Onyx. Na zakoczenie pielgrzymki
zostanie odprawiona Msza w. o godz. 3:00 pm przy
grocie w Orchard Lake.

WYCIECZKA - KOLORY JESIENI.
Koo Seniora Zota Ra zaprasza swoich czonkw jak
i wszystkich parafian i goci na wycieczk Kolory Jesieni -
na Pnoc Michigan. Wycieczka odbdzie sie w dniach 8-9
padziernika. Informacje i zgoszenia u prezeski Pani
Wandy Fleszar-Zych 586 808-0804
PIERWSZY CZWARTEK MIESICA
w czwartek 3 padziernika ks. Tomasz serdecznie zaprasza
wszystkich ministrantw na wieczorn Msz w. Po Mszy
w. odbdzie si spotkanie dla rodzicw ministrantw.
Chopcw chtnych do suenia w czasie Mszy w. prosimy
o zgaszanie si do ks. Tomasza.

I PITEK ORAZ I SOBOTA
w tym tygodniu 4 padziernika przypada
pierwszy pitek miesica.
Caodobowa Adoracja Najw. Sakramentu
Oka z j a do s powi e dz i wi t e j
pierwszopitkowej rano od godz. 8:30 i wieczorem od
godz. 6:00.
W pierwsz sobot miesica 5 padziernika zapraszamy
na piewanie godzinek o godz. 8:30am, a po Mszy witej
na modlitw racow.PODZIKOWANIE
Niedawno zosta odrestaurowany parkiet w
sali w. Jana Pawa II. Zaja si tym firma
naszego parafianina Amber Construction
LLC. Koszt wynis $3,500.00. Serdecznie
dzikujemy za sprawne i dobre wykonanie pracy. Koszty
zostay pokryte dziki darowinie zespow
Dunajec ($3,000.00), Czarny Dunajec ($300.00) oraz
Taca Towarzyskiego dla dzieci ($200.00). Wszystkim
serdeczne Bg zapa.

KAWIARENKA
W niedziel 14 wrzenia rodzice ministrantw
zorganizowali kawiarenk. Dochd wynis $1,099.00.
21 wrzenia kawiarenk przygotowa zesp Dunajec.
Dochd wynis $841.00. Bg zapa.

WYMIANA TAJEMNIC RACOWYCH
Wymiana tajemnic dla dorosych po Mszy w.
o godz. 1:00pm.

KONCERT JANA PIETRZAKA
Zapraszamy na koncert znanego
artysty kabaretowego Jana Pietrzaka
pt. Humor i ojczyzna. Koncert
odbdzie si 10 padziernika
o 8:30pm w sali Jana Pawla II. Bilety
w Polish Art & Books a od niedzieli
28 wrzenia rwnie w holu kocioa
pomidzy Mszami w. Jan Pietrzak
przeznacza cay dochd z koncertu
na budow uku Triumfalnego Bitwy
Warszawskiej w stolicy Polski.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
30 IX w. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor
Kocioa, ktremu zawdziczamy tumaczenie Pisma
witego na jzyk aciski
1 X w. Teresa od Dziecitka Jezus (1873-1897), dziewica i
doktor Kocioa, patronka misji katolickich
2 X - wspominamy witych Aniow Strw.
4 X - wspomnienie w. Franciszka z Asyu, zaoyciela
franciszkanw, ktry przez swoje ycie zgodne z
wymogami Ewangelii przyczyni si do odnowy caego
wczesnego Kocioa.
RADA DUSZPASTERSKA:

Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,

ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:

Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,

Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
CAF PROWINCJA

Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania
ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun

Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5
GRUPY PARAFIALNE

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976
LIDERZY

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org

Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344

Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636


6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW

Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr
SKLEPIK PARAFIALNY

Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA

Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codzinnie od Mszy
w. o godz. 9:00am do godz. 9:30pm. Mona si spotka
z Jezusem, powicajc swj czas na adoracj
Najwitszego Sakramentu

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.
NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO MATKI BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJWITSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
SAKRAMENTY

CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.