Padankan gambar dengan huruf awal

n k f h t i u m l
Bulatkan huruf awal berdasarkan gambar

b

d

a

r

n

h

i

e

a

a

j

g

i

e

a

a

o

u

j

z

n

i

u

a

v

w

n

t

k

l

c

w

a

q

p

o

s

c

g

u

o

a

b

k

u

Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula perkataan

ayam

adik

api

awan

Bunyikan vokal ( i ), sebut dan tulis semula perkataan

ikan

itik

ibu

isi

Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula perkataan

ulat

ular

ubi

udang

Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula perkataan

oren

otak

obor

orang

Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula perkataan

emak

enam

ekor

epal

Bunyikan vokal ( a,e,i,o,u), sebut dan warnakan huruf

Padankan gambar dengan huruf vokal

a e i o u
Bulatkan huruf awal berdasarkan gambar

a

i

u

i

u

a

i

e

a

a

u

o

i

e

a

a

o

u

a

i

u

i

u

a

o

e

a

a

e

u

e

i

a

i

e

a

u e i u

o

a i e a

Tuliskan huruf awal berdasarkan gambar

p

i

l a t

p a

l

t

a k

t

i k

l a r

m a k

y a m

b o r

w a n

n a m

k a n

d a n g

r e n

d i

k

Padankan gambar dengan perkataan.

epal ulat oren itik ayam m