Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini.

ayam A a

buku B b

cawan C c

daun D d

epal E e

Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini.

feri F f

gajah G g

harima u H h

itik I i

jala J j

Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini.

katak K k

lori L l

mata M m

nanas N n

oren O o

Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini.

pokok P p

quran Q q

raga R r

singa S s

topi T t

Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini.

ular U u

van V v

wau W w

xylofo n X x

yu Y y

zirafah Z z

Padankan huruf yang sama

c e o k m p d g l u v h x

k p c g u e o m v x d l h a c

n w y b f s r j q z t i a a a

y s w n j q b t s i a z r a

Bulatkan huruf yang berbeza.

a u h b m t i p e u h b m f i p e u n b m t i p e u h b w t i b e n h b m t j p a u h d m t i p e

Warnakan huruf yang sama

Padankan huruf besar dengan huruf kecil, kemudian tulis semula

D

t

E R T B A Q G F M H J K

b a g d e r m q k j f h

Lengkapkan huruf di bawah ini

n

k

r

g

u

a

d

w

z

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful