P2I2 si diagrama os de peste in managementul riscurilor

Valentin Mazareanu www.managementul-riscurilor.ro

Diagrama Cauză – Efect (exemplu)
Timp Tehnic (maşină) Metodă Material

Defect Major

Energie

Măsurătoare

Personal

Mediu

Diagrama Cauză - Efect
 Diagrama „os de peşte” ilustrează relaţiile existente între

factorii care pot influenţa abilitatea unei organizaţii de a administra riscurile.  Diagrama a fost inventată de un statistician japonez, dr. Kaoru Ishikawa, fapt ce determină ca diagrama să fie întâlnită şi sub numele de diagrama Ishikawa.

Boehm B. - factorii de succes ai unui proiect – formula P2I2
 persoane, oameni – people (P)  Persoanele participă la managementul riscurilor prin implementarea procesului de managementul riscurilor conform planului de management al riscurilor. Deoarece oamenii sunt cei ce proiectează şi scriu codul necesar sistemelor software, ei reprezintă un factor deosebit de important în comunicarea problemelor, a situaţiilor îngrijorătoare şi a incertitudinilor identificate în munca lor, aspecte ce se traduc în riscuri.

 procese – process (P)  Procesul transformă incertitudinea (intrările – input) în riscuri acceptabile (rezultatele – output) prin activităţile de management al riscurilor. Procesul este un factor major în capacitatea managementului riscurilor deoarece acesta descrie paşii către rezultate previzibile ale managementului riscurilor.

Boehm B. - factorii de succes ai unui proiect – formula P2I2 (2)
 infrastructură – infrastructure (I)  Infrastructura specifică modul în care organizaţia solicită utilizarea managementului riscurilor în proiecte prin stabilirea de politici şi standarde. Infrastructura este un factor major în capacitatea managementului riscurilor deoarece aceasta stabileşte cultura pe care se sprijină folosirea managementul riscurilor.  implementare – implementation (I)  Implementarea reprezintă planul şi metodologia utilizată pentru a desfăşura managementul riscurilor asupra unui proiect specific. Implementarea este un factor major al capacităţii managementului riscurilor deoarece atribuie proiectului responsabilitatea şi autoritatea de a executa planul.

Factorii de succes în managementul riscurilor prezentaţi în cadrul unei diagrame „os de peşte”