You are on page 1of 22

Workbookmetoden bygger på teorier om människans naturliga beteende

att refektera över sina intryck och erfarenheter, samt att olika nivåer av
refektion sker vid olika tidpunkter under arbetets gång.
Workbookens dimensioner:
Produktion
1
Perception
2
Refektion
3
Arbetssätt
4
Komplexitet
5
Resultat
6
1. Produktion ● Hur har jag visualiserat under min process
- Skisser, Modeller, Koncept.
● Hur har jag provat och ändrat mina idéer och koncept
genom skisser och modeller under design/arbetsprocessen
● Vad har jag producerat under projektets gång
● Hur såg min produktion ut
Hur gör jag?
2. Perception ● Hur påverkar mina färg och formval helheten
● Hur har jag använt mig av disposition och detalj
● Hur kom jag fram till mina val av färg, form, struktur, balans.
● Hur har jag sett på mitt arbetssätt under projektets gång
Hur ser jag?
LOGO
KONVEX
SULA
DELNINGS-
ORANGE KONTRAST-
3. Refektion ● Hur uppfattar jag min egen förmåga att bedöma min
process och mitt resultat.
● Vad fnns det för styrkor och svagheter i mitt projekt.
● Hur använder och analyserar jag den kritik och
feedback jag får under projektets gång. Söker jag aktivt kritik?
● Vilka lärdomar tar jag med mig till nästa projekt
Hur tänker jag?
4. Arbetssätt ● Hur planerade jag mitt arbete
● Hur beskriver jag min designprocess
● Hur jobbade jag mot mina uppsatta mål och delmål
● Vilka slutsatser kan jag dra och vilka erfarenheter har
jag haft hjälp av under projektets gång.
● Vad skulle jag gjort annorlunda
Hur gjorde jag?
5. Komplexitet ● Har mitt projekt haft en hög komplexitet
● Vilka problem uppstod under projektet och varför
● Hur utvecklades jag under projektet och vilka nya vägar,
arbetssätt och metoder tillämpade jag
Hur svårt/lätt
gjorde jag det?
6. Resultat ● Hur ser mitt slutresultat ut jämfört med mitt förväntade
resultat?
● Analysera ditt resultat och sammanfatta hela din designprocess.
Hur blev det?
Upplägg
Exempel på innehåll som kan finnas med i WB
● Inledning -Bakgrund, Projektbeskrivning, Arbetsgång
● Projektbeskrivning -Frågeställning, Syfte, Bakgrund, Planering,
Personligt mål, Bollplank
● Användare/ Målgrupp
● I.T.K
● Research
● Skisser
● Tester
● Justeringar
● Material
● Färg, Form
● Modell
● Prototyp/Slutmodell
● Refektioner
● Handledningar
● Kontext
● Workbookens 6 dimensioner
Punkter som bör fnnas
med i en Workbook
Börja varje nytt projekt med en problematiserande
frågeställning.

Skriv ner vad du vill lära dig och vilka metoder du ska använda
samt varför. Detta ger dig ett underlag att stämma av mot under
och efter projektet är avslutat. Blev det som du hade tänkt dig?
Stäm av när du skriver Resultat-delen.
Refektera under hela projektets gång och beskriv din dagliga process
och utveckling i ord och bild. En löpande Workbook skapar en tydlig
och visuellt användbar dokumentation av ditt arbetssätt som möjliggör
att du kan följa din egen utveckling från projekt till projekt.
Testa olika sätt att arbeta med Workbookmetoden, tex klipp ut
skisser, bilder mm och klistra in eller skapa den digitalt och printa
den i projektets slut, eller blanda dessa två tekniker.
Låt Workbooken refektera projektet.
Innehåll:
2 Projektbesk/uppgift
3 Workshop
4 Tankar & research
5 Idegenerering
6 Tre koncept
7 Urval
8 Intervju
9 resultat av intervju
10 utveckling av koncept
11 research
12 modell
13 tester
14 justering av konceptet
15 Slutreflektion - 6 dimensioner
Projekt:
Uppgift:
Atatiis aboris inimolu ptatur?Undam
ducienem etur?
aliquia sam adi rem venihic iaturit
lique laut aboriate et laut qui
nemporerum elicabo ressinulla
velles aliquas
nonet antesci ustemquis dis etur,
sum, nobitiniae con reniscias qui
volorem. Nessinis doluptatur?
Projektbesk
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
cus derum nonsed esectiae odit
quamusd andipsame
Jag ska se till att
hålla min planering
denna gång...
D
et jag vill lära mig
är att förstå varför
vi ...
1
2
3
Komplexitet
Produktion
Perception
Reflektion
Arbetssätt
Resultat
1
2
3
Planering
Datum 1
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 2
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 4
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 6
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 8
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 10
• aktivitet
Datum 3
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 5
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 7
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 9
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Datum 11
• aktivitet
• aktivitet
• fxa
Workshop:
Research:
Uppgift:
Atatiis aboris inimolu ptatur?Undam
ducienem etur?
aliquia sam adi rem venihic iaturit
lique laut aboriate et laut qui
nemporerum elicabo ressinulla
velles aliquas
nonet antesci ustemquis dis etur,
sum, nobitiniae con reniscias qui
volorem. Nessinis doluptatur?
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
cus derum nonsed esectiae odit
quamusd andipsame
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla
Tekniken är komplex och
intressant
Det fnns forskning som säger...
Nästa gång skulle
jag testa mycket
mer...
Detta lärde jag mig
av workshoppen...
Resultatet blev
inte bra...
Metoder:
Detta lärde jag mig
av workshoppen...
Mindmap journalistens 6
Brainstorm
Traditionell
Innovativ
Crazy
Intressanta tankar:
Atatiis aboris inimolu ptatur?Undam
ducienem etur?
aliquia sam adi rem venihic iaturit
lique laut aboriate et laut qui nem-
porerum
Koncept
Vem
Var VarUcius
et utasper
esequi
VarUcius
et utasper
esequi
VarUcius
et utasper
esequi VarUcius
et utasper
esequi
VarUcius
et utasper
esequi
VarUcius
et utasper
esequi
VarUcius
et utasper
esequi
VarUcius
et utasper
esequi
VarUcius
et utasper
esequi
När Hur
Varför
Vad
Handledning
Skisser:
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
cus derum nonsed esectiae odit
quamusd andipsame
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla
Jag förstår synpun-
kterna och tar dem
till mig
Urval
Tester
Tejpkoncept
Glasögon
Armband
Jocke
Johanna
Sara
Det blev inte som jag
hade tänkt, ville göra
glajjorna...
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
cus derum nonsed esectiae odit
quamusd andipsame
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
cus derum nonsed esectiae odit
quamusd andipsame
Justeringar
Slutreflektion
Process
aliquia sam adi rem venihic iaturit lique
laut aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
nonet antesci ustemquis dis etur, sum,
nobitiniae con reniscias qui volorem.
Nessinis doluptatur?
Perception
aliquia sam adi rem venihic iaturit lique
laut aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
nonet antesci ustemquis dis etur, sum,
nobitiniae con reniscias qui volorem.
Nessinis doluptatur?
Reflektion
aliquia sam adi rem venihic iaturit lique
laut aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
nonet antesci ustemquis dis etur, sum,
nobitiniae con reniscias qui volorem.
Nessinis doluptatur?
Arbetssätt
aliquia sam adi rem venihic iaturit lique
laut aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
nonet antesci ustemquis dis etur, sum, no-
bitiniae con reniscias qui volorem. Nessinis
doluptatur?
Komplexitet
aliquia sam adi rem venihic iaturit lique
laut aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
nonet antesci ustemquis dis etur, sum, no-
bitiniae con reniscias qui volorem. Nessinis
doluptatur?
Resultat
aliquia sam adi rem venihic iaturit lique
laut aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
nonet antesci ustemquis dis etur, sum,
nobitiniae con reniscias qui volorem. Nessinis
doluptatur?
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
cus derum nonsed esectiae odit
quamusd andipsame
Atatiis aboris inimolu ptatur?Un-
dam ducienem etur aliquia sam
adi rem venihic iaturit lique laut
aboriate et laut qui nemporerum
elicabo ressinulla velles aliquas
cus derum nonsed esectiae odit
quamusd andipsame
Uppmuntar verkligen när ni tar er
vatten över huvudet!
Om ni inte misslyckas så
anstränger ni inte er tillräckligt!