You are on page 1of 3

1 = A, E, (Elif

)
2 = B (Be)
3 = C (Cim)
4 = D (Dâl)
5 = H (He)
6 = V, U (Vav)
7 = Z (Ze)
8 = H (Ha)
9 = T (Tı)
10 = Y, İ (Ye)
20 = K (Kef)
30 = L (Lam)
40 = M (Mim)
50 = N (Nun)
60 = S (Sin)
70 = A (Ayn)
80 = F (Fe)
90 = S (Sad)
100 = K (Kaf)
200 = R (Re)
300 = Ş (Şın)
400 = T (Te)
500 = S (Se)
600 = H (Hı)
700 = Z (Zel)
800 = D (Dad)
900 = Z (Zı)
1000 = Ğ (Ğayn)

E:1
R:2
T:3
Y:4
U:5
I:6
O:7
P:8
G:9
Ü:10
A:20
S:30
D:40
F:50
Ğ:60
H:70
K:80
L:90
Ş:100
i:200
Z:300
C:400
V:500
B:600
N:700
M:800
Ö:900
Ç:1000

A=1
E=5
I=10
M=4
R=8
Ü=7
B=2
F=8
İ=10
N=2
S=0
V=6
C=3
G=8
J=3
O=7
Ş=0
Y=10
Ç=3
Ğ=4
K=4
Ö=7
T=4
Z=7
D=4
H=8
L=6
P=2
U=7

‫ ح‬Ha (kalın he harfi): Zorluk. e. . u harfleri): Murada erme. ‫ و‬Vav (ve harfi): Murada erme. ‫ ب‬Ba (be harfi): Bela ve sıkıntı. ‫ هـ‬Ha (he harfi): Sevinç ve mutluluk. ‫ ج‬Cim (ce harfi): Sevinç ve mutluluk. ‫ ز‬Za (ze harfi): İyi hal ve rahatlık. i.‫ ا‬Elif (a. işin zorluğu. ‫ د‬Dal (de harfi): Büyüklük.

‫ ط‬Ta (kalın te harfi): Yol veya yolculuk. ‫ خ‬Kha: İyi hal. ‫ م‬Mim (me harfi): İşlerde başarıya ulaşma. ‫ ظ‬Za (kalın ze harfi): Güç ve derman. ‫ ك‬Kaf (ke harfi): Yalan haber. ‫ ف‬Fa (fe harfi): Perişanlık ve hayıflanma. güven ve bereket. ‫ ض‬Zad: Kötü hal. ‫ ع‬Ayn: Saadet ve mutluluk. ‫ ن‬Nun (ne harfi): Zayıflık ve tembellikten kurtulma. ‫ ل‬Lam (le harfi): Sıkıntılardan kurtulma. ‫ غ‬Ğayn: Hayır. ‫ ص‬Sad (kalın se harfi): İyi haller. ‫ ث‬Sa (peltek se harfi): Bir kimseye karşı özlem. ‫ ق‬Gaf (Kalın ge harfi): Doğruluk ve güvenilirlik. ‫ س‬Sin (se harfi): Şeref ve yücelik. ‫ ر‬Ra (re harfi): Huzur ve mutluluk. ‫ ذ‬Zal (peltek ze harfi): Makamda terfilik ve yükseliş. Ebced Hesabının Kaynağı . perişanlık. ‫ ت‬Ta (te harfi): Mali zarar ve telef. ‫ ش‬Şin (şe harfi): Doğruluk ve güvenilirlik. ‫ ى‬Ya (ye harfi): Kalabalık ve birleşme.