You are on page 1of 1

27 september 2014 Het Financieele Dagblad

Gezondheidszorg is het nieuwe


toverwoord in Silicon Valley
DIAGNOSE DIGITALISERING
Innovatieve healthtech-bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond
Sandra Olsthoorn
San Francisco
Je ziet ze hier overal op straat rondlopen:
mensen die hun lijf hebben behangen met
wearables. Denk aan slimme horloges en
kleding die, met behulp van sensoren, ie-
dere mogelijke lichaamsfunctie meet (van
bloeddruk tot hartritme en testosteronge-
halte). De informatie wordt automatisch
naar de telefoon gestuurd, geanalyseerd en
opgeslagen. Dit is eHealth, oftewel IT-tech-
nologie die moet leiden tot betere en goed-
kopere gezondheidszorg.
Ht eHealth-bedrijf dat door kenners
wereldwijd nu nauwlettend wordt ge-
volgd is Scanadu, opgericht door een
Belgisch echtpaar en gevestigd in Silicon
Valley. Scanadu staat op het punt een
apparaatje, ter grootte van een plat ei, op
de markt te brengen dat het lichaam van
de gebruiker in n minuut compleet
doorlicht, simpelweg door het tegen het
voorhoofd te houden.
De investeringen in digitale zorg-
technologien bedragen alleen al in de
Verenigde Staten zon $ 3 mrd per jaar.
Binnen een paar jaar is dat bedrag naar
verwachting ruim verdubbeld. Innova-
tieve giganten als Salesforce, dat naam
maakte met digitale platforms voor
marketing voor commercile bedrijven,
bombarderen de gezondheidszorg tot
speerpunt.
Dat de industrie rond digitale gezond-
heidszorg zo spectaculair groeit, is niet
vreemd. De zorgkosten rijzen wereld-
wijd, en nergens zo hard als in de Ver-
enigde Staten, de pan uit. Zorgsystemen
zijn bovendien doorgaans nog extreem
ineffcint. Wat betreft de inzet van di-
gitale technologien bevindt de sector
zich, bij wijze van spreken, nog in de
jaren tachtig. De zakelijke kansen liggen,
kortom, voor het oprapen.
Afgelopen week werden op de health-
tech-conferentie Health 2.0 in Silicon
Valley de nieuwste technologien gede-
monstreerd. En die hebben de potentie
de zorg beter, goedkoper en effcinter
te maken.
Pillen uitgerust met sensoren maken
het monitoren van medicijngebruik
een peulenschil. Apps, die iedereen
op zijn smartphone kan downloaden,
analyseren moedervlekken en sporen
gaatjes in tanden op. Slimme platforms
maken de communicatie tussen patint
en hulpverlener en tussen hulpverleners
onderling eindeloos veel makkelijker
dan nu. Dat scheelt veel administratieve
rompslomp. De oplossingen zijn er.
Toch staan we nog helemaal aan het
begin, zegt Maarten den Braber. Deze
zelfbenoemde digital health-strateeg
volgt de sector al jaren. We kijken nu
bij wijze van spreken naar de mobiele
telefoons van vijftien jaar geleden, die
vier kilo wogen en die je in een speciale
tas met je meedroeg, aldus Den Braber
tijdens het congres in Silicon Valley.
Neem Scanadu. De techniek waar het
bedrijf aan werkt, is zonder meer impo-
sant maar de toegevoegde waarde ervan
moet nog blijken. Scanadu kan de gebrui-
ker straks alleen zeggen of zijn of haar
waarden binnen de algemene normen
vallen of niet. Diagnoses stellen kan het
apparaat (nog) niet en het zal de gebrui-
ker vooralsnog ook niet waarschuwen een
dokter in te schakelen als de waarden een
langere periode niet goed zijn.
Net als aan het begin van het mobiele
telefoontijdperk is de scepsis over de
impact van digitale technologie in de
zorg bij veel partijen, zoals artsen, nog
groot. Want wie zit er eigenlijk op te
wachten om 24 uur per dag, zeven dagen
per week, zijn lichaamsfuncties door te
kunnen meten? En als je de data hebt,
wat kun je er als gebruiker dan mee? Wat
moeten artsen met al die informatie?
Er worden nu allerlei oplossingen op de
markt gebracht, waarvan eigenlijk nog
niet duidelijk is wat het probleem is dat
erbij hoort, aldus Den Braber. Maar dat
is niet erg, want voortbouwend op deze
technieken komen vanzelf de bedrijven
omhoog met de uitvindingen die wl de
juiste verbindingen gaan leggen.
Dat de gezondheidszorg net zon
fenomenale omwenteling staat te
wachten als eerder de muziekindustrie
of de uitgeverijen, is voor kenners een
gegeven. Binnen twintig jaar is een groot
deel van de diagnosticering en monito-
ring van patinten overgenomen door
informatietechnologie, voorspelt de
Amerikaans-Indiase multimiljardair en
investeerder Vinod Khosla.
Veel handelingen die nu nog worden
uitgevoerd door een specialist worden
straks gedaan door een verpleger of de pa-
tint zelf. Dat kan een enorme kostenbe-
sparing betekenen. Onze technologien
nemen artsen werk uit handen, waardoor
ze eindelijk tijd hebben echt aandacht
te besteden aan de patint, zegt Scana-
du-oprichter Walter de Brouwer.
Een andere belangrijke belofte van
digitalisering is dat preventie van ziek-
te makkelijker wordt. Als iedereen via
smartphone of iWatch makkelijk inzicht
in zijn data heeft, zal dat het bewustzijn
over gezondheid verhogen. Je bloeddruk
checken wordt bij wijze van spreken net
zon routine als je e-mail bekijken.
Maar zo veelbelovend als de health-
techsector is, zo taai zijn ook de regelge-
ving en de instituties in de gezondheids-
zorg. Toezichthouders eisen uitgebreide
testtrajecten en medici zijn vaak huiverig
om nieuwe technieken toe te passen.
Start-ups hebben dan ook een lange
adem en diepe zakken nodig. Tegenover
de 3000 healthtechbedrijven die jaarlijks
in de Valley worden opgericht, staan er
1500 die weer roemloos ten onder gaan.
(Om vaak snel daarna gewoon opnieuw
te beginnen.)
Controle
Pillen met sensoren
monitoren het
medicijngebruik
Check-up
Bloeddruk meten
wordt net zon routine
als je e-mail bekijken
Preventie
Inzicht in eigen data
verhoogt bewustzijn
van gezondheid
Op de jaarlijkse conferentie
Health 2.0 in Silicon Valley
worden alle nieuwe technologi-
sche snufjes op het gebied van
gezondheidszorg gedemon-
streerd.