You are on page 1of 4

PENGENALAN

Keselamatan pesakit merupakan disiplin penjagaan kesihatan baru yang


menekankan laporan, analisis, dan pencegahan kesilapan perubatan sering membawa
kepada peristiwa penjagaan kesihatan yang buruk. Kekerapan elak peristiwa pesakit buruk
tidak terkenal sehingga tahun 1990-an , apabila beberapa negara melaporkan nombor
mengejutkan pesakit dicederakan dan dibunuh oleh kesilapan perubatan. Disedari bahawa
kesan ralat penjagaan kesihatan 1 dalam setiap 10 pesakit seluruh dunia , Pertubuhan
Kesihatan Sedunia panggilan keselamatan pesakit satu kebimbangan endemik.
Sesungguhnya , keselamatan pesakit telah muncul sebagai satu disiplin penjagaan kesihatan
yang berbeza disokong belum membangunkan rangka kerja saintifik. Terdapat satu badan
merentas disiplin penting teori dan penyelidikan yang memberitahu sains keselamatan
pesakit. Pengetahuan keselamatan pesakit terus memberitahu usaha penambahbaikan
seperti: mempelajari daripada perniagaan dan industri , penggunaan teknologi inovatif,
mendidik pembekal dan pengguna, meningkatkan sistem laporan kesilapan, dan
membangunkan insentif ekonomi yang baru.
Celik kesihatan adalah satu kebimbangan keselamatan biasa dan serius. Satu kajian 2,600
pesakit di dua hospital ditentukan bahawa antara 26-60% daripada pesakit tidak dapat
memahami arahan ubat, suatu persetujuan berdasarkan maklumat standard, atau bahan-
bahan penjagaan kesihatan asas. Ini tidak sepadan antara tahap pakar klinikal ini
komunikasi dan keupayaan pesakit untuk memahami boleh membawa kepada kesilapan
ubat dan hasil yang buruk. Institut Perubatan laporan mendapati tahap celik kesihatan
rendah mempengaruhi secara negatif hasil penjagaan kesihatan. Khususnya, pesakit-pesakit
ini mempunyai risiko yang lebih tinggi di hospital dan penginapan hospital yang lebih lama,

Banyak organisasi, cawangan kerajaan, dan syarikat swasta menjalankan kajian untuk
menyiasat kesihatan keseluruhan keselamatan pesakit di Amerika dan di seluruh dunia.
Walaupun statistik mengejutkan dan publisiti meluas pada kematian yang boleh dicegah
kerana kesilapan perubatan di hospital-hospital Amerika, Negara 2006 Laporan Kualiti
Kesihatan dipasang oleh Agensi Penyelidikan dan Kualiti ( AHRQ ) Healthcare mempunyai
penilaian yang menenangkan berikut:
Kebanyakan langkah-langkah Kualiti bertambah baik, tetapi kadar perubahan kekal
sederhana.
Peningkatan kualiti berbeza mengikut suasana dan fasa penjagaan.
Kadar peningkatan dipercepatkan bagi beberapa langkah manakala beberapa terus
menunjukkan kemerosotan.
Perbezaan dalam kualiti penjagaan kesihatan kekal tinggi.
Satu takrifan untuk keselamatan pesakit telah muncul dari gerakan kualiti penjagaan
kesihatan yang sama-sama abstrak, dengan pelbagai pendekatan untuk komponen penting
yang lebih konkrit. Keselamatan pesakit telah ditakrifkan oleh IOM sebagai " mencegah
kemudaratan kepada pesakit. Penekanan diberi kepada sistem penyampaian penjagaan yang
menghalang ralat; belajar dari kesilapan-kesilapan yang berlaku; dan dibina pada budaya
keselamatan yang melibatkan profesional penjagaan kesihatan , organisasi, dan pesakit.
Glosari istilah di Pesakit Rangkaian Keselamatan laman web AHRQ mengembang apabila
definisi pencegahan bahaya kebebasan dari kecederaan akibat kemalangan atau dicegah
dihasilkan oleh rawatan perubatan.
Amalan keselamatan pesakit telah ditakrifkan sebagai mereka yang mengurangkan risiko
kejadian buruk yang berkaitan dengan pendedahan kepada rawatan perubatan di pelbagai
diagnosis adalah konkrit tetapi agak tidak lengkap, kerana begitu banyak amalan tidak baik
dikaji berkenaan dengan mereka keberkesanan dalam mencegah atau membendung bahaya.
Amalan dianggap mempunyai keterangan yang mencukupi untuk dimasukkan ke dalam
kategori amalan keselamatan pesakit adalah seperti berikut:
Sesuai menggunakan profilaksis untuk mencegah thromboembolism vena dalam
pesakit yang mempunyai risiko
Penggunaan perioperative beta -blockers pada pesakit yang sesuai untuk
mengelakkan morbiditi dan kematian perioperative
Gunakan halangan steril maksimum manakala meletakkan kateter intravena pusat
untuk mencegah jangkitan
Sesuai menggunakan profilaksis antibiotik pada pesakit pembedahan untuk
mencegah jangkitan postoperative
Meminta bahawa pesakit menarik balik dan menyatakan semula apa yang mereka
telah diberitahu semasa proses dimaklumkan - persetujuan untuk mengesahkan
pemahaman mereka
Aspirasi berterusan rembesan subglotik untuk mengelakkan ventilator - berkaitan
radang paru-paru


Penggunaan bahan-bahan peralatan tempat tidur tekanan melegakan untuk
mencegah ulser tekanan