You are on page 1of 16

Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir?

- Gizli ilimler Sitesi


On yedi yamda, bir arkada bana Binba L. A. Waddell'in "Lamaizm" [Not: Yol = lam, Tibetli
keiler = lama, Tibet'te yaygn Tantrik Mahayana Budizmi = Lamaizm] kitabn dn verdi. O
gnlerde, herhalde skolastik aratrma ve kavray vaat eden muazzam kalnlndan dolay,
beni bir hayli etkilemiti. Tabii ki, o zamanlarda Maji konusunda hi bilgim yoktu ve Teosofik
eserlerde birka referans dnda Budizm konusunda ok az ey biliyordum. Dolaysyla, kitabn
bir bilgi hazinesi olmasna ramen, kapsaml donelerini karm olmam gerekir.

Derken aradan yllar getikten sonra beklenmedik bir anda, bir arkadan araclyla tekrar
elime dt. Arada geen yllarn birikimi, kazanlan bir nebze bilgi ve deneyimin nda, ierii
bana muazzam heyecan verdi ve byk bir ilgiyle tekrar ele aldm. Benim iin ak sak ortada
duran en belirgin eylerden biri, Dou ve Bat yksek majikal kavramlarnn arasndaki
olaanst benzerlik, hatta temeldeki birlikti. Bunun sebebi, Dou bilgeliinin baz
savunucularnn iddia ettii gibi dou oklt felsefe ve uygulamalarnn batya direkt ithali olup
olmadn tartmak burada benim harcm deil, ama birikimlerime dayanan inancma gre
kesin olarak diyebilirim ki, Bat lkelerinde yzlerce yldr szl bir majikal gelenek, pratik
seviyede bir gizli reti muhafaza edilmitir. Hatta bu reti o denli srlarla rtlmtr ki, ou
insan tarafndan varl bile fark edilmemitir. Gizlenmi mabetlerin kaplarna ruhsal bir
rabtann ekimiyle grnmeyen bir akmla srklenen talihli bireylerin says ok kkt.

Zaman zaman, bu dikkatle korunan gelenein ufak bir ksm kitaplara szd. Bunlarn arasnda
Iamblichus ve ge Yeni-Platonistler, Cornelius Agrippa, Pietro d'Abano ve Eliphas Levi, vs.
tarafndan yazlan eserleri sayabiliriz. Daha kaba unsurlar ise eski by kitaplar, Klavikeller
[Not: anahtarlar], Grimoireler [Not: kara kitaplar, telaffuzu Gri-muar] ve Goetia [haykrmalar,
telaffuzu Go-ey-ya] gibilerinde ifade edilmitir. Yine de genel anlamda, gerek reti sinsilisi ve
pratik bilgilerinin muazzam imalar yukarda belirtildii gibi sk bir ketumlukla kapal bir evrenin
dna tamyordu. Bu gizliliin olas sebebi herhangi bir ada, lkede, toplulukta yksek maji,
Teurji'nin daha derin ve yce ynlerini takdir edecek kiilerin az olduu izlenimden
kaynaklanmaktadr. Bu anlaya varma derin bir sezgi ve ok alma gerektirir, bu da ok az
insanda vardr. Dolaysyla, anlalmama olasl yksek olan bu bilgelik prlantalarn
datmann fazla anlam olmuyor.

Bu ayn varsaymn Waddell'in Lamaizm kitabnda da desteklenmektedir. Hatta, bu eserde
farknda olmadan epey szm ona ezoterik majikal bilgi de sunulmaktadr. Dolaysyla,
Lamaizmin bu yn konusunda yazarn aklad fikirler rtlmektedir. Waddell'in iddia ettii
gibi Lamaizm'in baz uygulamalarnn tarihsel Budizm ile pek ilgisi olmad fikrine katlabilirim,
ama ezoterik Budizm'de ngrlen realitenin majikal yn konusunda fikirleri glntr, zira
yazd kitap bir trl gremedii majikal realiteyi aka sergilemekte.
1 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi

Kitap belli ki, Tibet'te yaygn olan ve keiler ve mnzevilerin uyguladklar Budizm'in objektif bir
aratrmasn gtmektedir. Maalesef, yazarn nyarglar ve yanlglar ak seik ortadadr.
phesiz Lamalarn masalarndan rasgele dklen baz ekmek krntlarn toplayp onlar sadk
bir ekilde olduklar gibi kaydetmitir, ama diyalog kurduu yksek inisiye Lamalarn sahip
olduu bilgiyi idrak edecek gerekli talim, bilgi ve i grye sahip olmad kesindir. Sonu olarak
o bilgiden herhangi bir anlam karamamt. Hatta Lamalar uygulamalar ile ilgili betimleri
sama ve absrd gelmektedir ve sonuta psikolojik olarak Lamalar deil sadece kendisini
komik hale getirmektedir.

Teurji veya Bat Majisinin baz ynleri gnmzde nispeten ak bir ekilde aklanmtr. "Hayat
Aac" (The Tree of Life) kitabm ilk eletirenler arasnda onun esas geleneksel majikal ilkelerin
olduka anlalr ve kapsaml bir aklamas olduunu ifade etmilerdir. Ayrca, Dion Fortune'n
bayapt "Mistik Kabala" (The Mystical Qabalah) Majikal uygulamalarn arkasndaki mistik
prensipleri ustaca ilemektedir. Dolaysyla, bu iki kitaptaki kuramlar Waddell'in "Lamaizm"
kitabna uyarlayp Tibet Majisinin baz mulak ve gizemli ksmlar konusunda bir anlaya
varabileceimizi dnyorum.

lk bata, majikal almalarn ou psiik planda, Toplu Bilinaltnn belirli seviyelerde cereyan
ettiklerini itiraf etmekte fayda vardr. Ancak bu, belirli baz mistik ekollerin yaptklar gibi, onu
tamamen karalamak anlamna gelmez. Onun farkl dallar hem dou, hem de bat efsanelerinde
geen yamur getirmek, iyi hasat temin etmek, cin ve ifritleri kovmak ve benzeri becerileri ierir.
Bu tr marifetleri aklamayp indirgemek iin rasyonalist bilim adamlar epey aba harcarlar.
Son olarak talihsiz olarak epey yer igal eden cadlk ve byclk snrlarn zorlayan karanlk
konulardr. Bunlar hi bir zaman, hi bir suretle ilgimi ekmedi. Ama, ister dou veya bat trden
olsun, Majinin esas itibaryla ilahi bir ilem, bir ruhsal kltr ve gelime olarak Teurji olduunu
savunurum. Psikolojik adan somut ve soyut objelerden enerji eken bir dizi teknikler olarak
yorumlanabilir, bylece libidonun dnyle uur yenilenmesi yeni yaratc frsatlar sunan prl
prl spontane bir yaam dourur. Kiilii arndrmak iin bazs basit, bazs son derece
karmak eitli teknik metotlar ierir, patolojik unsurlardan temizlenmi organizmann iine
Yksek Benlii davet eder. Bunlar dikkate alnrsa, Majide birbiriyle alakasz gibi gzken
unsurlar, baz invokasyon (davet/ar) ve imgeleme uygulamalar yeni bir anlam kazanr.
Bunlar zaman gelince lahi Ik iin uygun bir ara olabilmesi iin uuru slah etmek, iyiletirmek
ve yceltmek iin nemli psikolojik aralardr. Yllar nce, "Teosofinin zeti" (An Epitome of
Theosophy) brornde William Quan Judge tarafndan yazlan birka sz sanrm bunu iyi
ifade etmekte: "Gz nnde tutulmas gereken esas ama, alt benliimizi o denli amak ki
ruhsal varlmz iinden parlasn ve rehberimiz olarak hakim olsun. "Gelime" sadece zaman
geldiinde yksek benliimizin iine girecei bir aracn hazrlanmas eklinde geerlidir."

2 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
Bu kavram ayrca majikal sistemimizin grdr. "The Golden Dawn" eserinde, [Not: Regardie
tarafndan 1937 ylnda drt cilt eklinde baslan Altn afak Cemiyetinin gizli reti ve ritel
klliyat] sz edilen Majinin teknik formlar, rnein Pentagram ve dier riteller, Tanr
Formlarna astral olarak brnmek, elemental varlklar ve gezegen ruhlarnn evokasyonlar
(varlklar fiziksel tezahrata celp etmek art deil), Kutsal Koruyucu Melein invokasyonu,
hepsi tek bir amala uygulanr. Bat Teurji ve Dou gizemlerin takipileri bylece temel teorik
prensiplerde tamamen hemfikirdirler.

Bir majikal almann objektif kayd nasl tam bir yanlgyla yorumlanabilecei hakknda
sylediklerime aklk getirmek iin, Waddell'den bir iki alnty incelemenin ilgin sonu
vereceini dnyorum, ilk bata eserinin (2nci bask) 152'nci sayfasnda yle yazar:
"Arnm bir Gelupta Lama her sabah kalktnda ve odasndan kmadan nce ifritlerin
saldrsna kar korunmasn glendirmek zere rktc ifrit kralnn ruhsal ekline brnr...
Bylece Lama odasndan ktnda... ifrit kraln grntsn alm olur, ve daha kk ve er
ifritler Lamay kendi kindar krallar sanarak yanndan hemen kaarlar, ve bylece Lama zarar
grmez."

Bu phesiz ki ilkel bir yorumdur. Her ne kadar tanrlar veya mevki sahibi bedensiz varlklarn
ruhsal formlarna brnmek tamamyla doru aktarlmsa da, ona atfettii sebep ocuksu ve
aptaldr. Bat Teurjiye gelince, asrlar sren abalardan sonra bu uygulamann ruhsal deneyimin
en gl desteklerinden biri olduu grlmtr. Alt benliinin yksek psiik benliini
zmsemesi iin, astral olarak lahi bir Gcn veya Tanrnn majikal formuna brnmesi ve ayn
zamanda bir invokasyon davetini beyan ederek zihin ve ruhu huzuruna yceltmekle
uygulaycnn kalbine bir yandan Nur inebilir, dier yandan zihni ve ruhu tinin tarif edilmez
ihtiamna ulaabilir.

Bu srecin sebebi ve aklanmasna gelince, ksacas majikal hipoteze gre hem her yerde
varolan, hem her eyi aan, mutlak gce sahip, dirilten Bir Yaam btn evrene nfuz etmitir.
kez bilinmeyen karanlktan evrenin oluumunun banda, evrenin mimarlar ve inaatlar
Kozmokratlar (Cosmocratores) denilen yce tanrlar veya ruhsal gler tecelli oldu. Ruhsal
zlerinden baka hiyerariler dodu ve bunlar srasyla baka gruplar oluturdular. Bunlar psiik
varln gizli derinliklerinde Toplu Bilinaltnda srekli mevcut Jung'un arketipsel imgeleridir.
Bylece, beeri uurun tanrlarla birlemesiyle insan ruhu adm adm nihai meneine
yaklaabilir. Budist grnde buna "saf zihnin z", artsz ilahi Hakikat bedeni
Dharmakaya'dr. er varlklar korkutma amac bu teknikte yeri yoktur. Bu hipotezin Binba
Waddell'e zgn olup olmadn tespit etmek zor, ama bu tez btn ilkel halklarda ortak bir
temadr, olas olarak derin sorulara basit bir yant ile geitirmek zere mizah anlayl bir Lama
tarafndan sylenmi olabilir, ama ayn zamanda psiik tehlikelerde Tanr Formlara Brnmek
psiik korunma asndan son derece etkilidir. Bunun mekanizmas elemental varlk, cin veya
ifritin formdan korktuu iin deil, ama uygulayc sembolik formu zerine almakla ilahi ruhun
3 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
belirli bir ynne almaktadr ve bylece o Tanr veya Varln yetki ve hakimiyetiyle
donanmaktadr.

Majinin batdaki ekline gelince, Msr'da bu kozmik glere yakn ilgi gsterildi. zellikleri ve
davranlar gzlendi ve kaydedildi. Bylece, basit ve zarif ekilleriyle derin anlamlar tayan
tanrlarnn stilize resmedilileri geliti. Bat majisinde kullanlan tanr formlar, Tibet veya Hint
deil, Msr kkenlidir. Bu tanr formlarnn teknik kullanm irade gc, imgeleme, ses ve
renklerin kullanmn ierir. "Mahatma ("Yce-ruh", stad) Mektuplar" (The Mahatma Letters)
eserinde bu balamda ok anlaml bir metin geer, burada Mahatma K. H., Teosofi yazar A. P.
Sinnett'e yle yazmtr: "letiim yntemleri szlerle deil, ses ve renk titreimlerinin karlkl
etkileimleriyle olan bu yar zeki glerle nasl iletiim kurarsnz veya hakim olursunuz? Zira
ses ve k bu zeka mertebelerinin oluumunda balca unsurlardr ..."

Bu konuya daha derin girmek her ne kadar konumuzu asa da, K.H.'n tanmlar sadece
elemental glere deil, baka gler iin de geerli olduunu da ilave edebilirim. Hayal
gcnde yaratlan renk ve k formu iine teknik titreimler ve invokasyonlarla (arlar)
istenilen enerji veya ruhsal gcn enkarne olduu zel bir kalp veya odaklama yaratlmaktadr.
arlan gle diriltilmi tanrnn ideal formunu astral forumuna brndrerek, insann, lahi
Varlnn kalbine yceltileceine inanlr ve bylece esasen geldii o gizemli tarif edilmez
Meneine yaamyla kazanm olduu beeriyetini tayarak, ruh yava yava geldii o yere
dnebilir.

Waddell'in mizah ve kavray noksanlnn dier bir rneini 322. sayfada gryoruz. raklarn
eitiminde Lama'nn "olgunluk ve bilgelikten kaynaklandn aktarmak zere kaln ve derin bir
ses kullanr" yazlmaktadr. Okuyucularmn herhangi bir majikal seremoniyi izlediklerini veya
yetenekli bir operatr tarafndan beyan edilen bir invokasyon duydu mu bilmem, nk bu ok
az kiiye nasiptir, ama kullanlan ses tonu her zaman azami titreim verecek ekilde verilir. Bu
ses tonu iimizden gerekli sptil majikal gleri uyandrmann ideal tonudur. Ayrca
kaydedilmesi gerekir ki, en iyi invokasyonlar derin, zengin ve youn titreimsel olanlardr. Sesin
olgunluk ve bilgelik ima ettii fikir samadr. Bu batllarn yabanc bir sistemi anlamak yerine
onu kmsemelerinin dier bir rneidir. Waddell tarafndan verilen Tibet ritel rneklerinde
"Om", "Hum", "Has" ve "Fat" gibi birok mantra vardr, ayn ekilde Bat uygulamalarda "Yah",
"Agla", vs. gibi birok "barbar celp isimleri" kullanlr.

Majikal almalarda ses konusunu baka bir yazmda olduka kapsaml bir eklide
aklamtm. Burada, sadece Madam Blavatsky'nin "Gizli Doktrin" kitabnda almalarda
titreimsel kullanmn ok nemli bir anlam olduunu belirttiini ilave edebilirim. Kendisi bu
konuda yle yazmt: "Ses ve ritmin drt elementle yakn bir ilikileri vardr... Bu veya benzeri
4 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
titreimler tekabl eden gleri uyaraca kesindir, bu duruma gre iyi veya kt sonular
verecektir." Majisyen veya Lamalar bilgelik taslayan pozcular olarak pein hkm vermeye
cret etmeden nce, ses ve "barbar celp isimleri" kullanm iyice ett etmek gerekir.

Tibetlilerde batda "Kabalistik Ha" dediimiz uygulamaya benzer bir uygulama bulunmas
olduka dikkat ekicidir. Kitabn 423. sayfasnda yle yazmaktadr: "Her hangi bir ibadet
egzersizine balamadan nce, yksek Lamalar Hristiyanlarn istavroz karmaya benzer bir
ekilde zerlerinde ha izerler. Lama nazik bir ekilde ya parma ya da zile alnna deer ve
mistik "Om" hecesini syler, sonra gsne deer ve "Ah" der, sonra karn boluuna ve "Hum"
der. Baz Lamalar "Sva-Ha" mantrasn ilave ederler, bakalar da ha tamamlayarak sol
omuza deerler ve "Dam" hecesini sylerler ve sonra sa omuzda "Yam" derler. Bu hareketlerin
amac beden, sz, zihin gibi Sattva unsurlarnn iletiim kurulacak imaj veya kutsal varlk
zerinde odaklamak olduu iddia edilir."

Yukardaki metinin yorumunu yapmadan nce, Kabala ile ilgili baz kitaplarda baz temel
kuramlar gz geirmekte fayda vardr. Okuyucu, Dr. W. W. Wescott'un mkemmel "Kabala
ncelemesine Giri" yazsna veya Dion Fortune'un daha yeni "Mistik Kabala" kitabna ainaysa
on Sefirot'u bir insan bedenine yerletiren bir resim grmtr. Ban zerinde ilahi ruhu
simgeleyen ve bir ta oluturan Keter Sefiras veya kresi vardr, ayaklarda ise Malkut ve sa
ve sol omuzlarda Gevurah ve Gedulah (Hesed'in dier ad), Mars ve Jpiter, G ve Asalet
[Merhamet] kreleri vardr. Kabalistik gre gre Keter insann dnyada deneyim edinmek
zere enkarne olan dinamik ve z varl Monad'a tekabl eder. Bu Sefira veya gcn beyin ve
kalp yerine ban zerine konulmas son derece nemlidir. Her zaman aadaki karanln
iine nur yayan ruhun dr. (Kutsal metinlerde yazd gibi: "nsan ruhu Rabbn mumudur" ve
ayrca "Mumu bamn stne nur yadrd ve yla karanlkta yrdm.") Bu kavrama
paralellerini baka sistemlerde de grmek mmkndr. rnein, William Quan Judge'in
"Teosofinin zeti" (An Epitome of Theosophy) brornde yle yazar: "Denilir ki, yksek benlik
olan gerek insan, lahi Varln bir kvlcm olarak onunla birleme olaslna sahip grnen
beeri varl glgeler. Bylece denilir ki yksek Ruh aslnda insann iinde deil ama
stndedir."

Btn mistik ve majikal ilemlerin amac alt benlii arndrmaktr, bylece normal olarak
zerimizde olan yksek Benlik arnm ve kutsanm bir klfa inebilir. Teurjik geleneine gre,
dier baz uygulamalarla birlikte Kabalistik Han doru bir ekilde uygulanmasyla bu ama
baarlabilir. badetsel bir egzersiz veya meditasyon olarak aadaki gibi baz izimler, lahi
simlerin titreimleri ve drt yce bamelein invokasyonu ile birlikte yaplr:

1. Alna dokununuz ve "Atoh" (Siz) deyiniz
5 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi

2. Gse dokununuz ve "Malkut" (Krallksnz, Melekut) deyiniz

3. Sa omuza dokunuz ve "ve-Gevurah" (ve Kudretsiniz) deyiniz

4. Sol omuza deyiniz ve "ve-Gedulah" (ve htiamsnz) deyiniz

5. Elleri kalp zerinde kenetleyerek "le-Olahm. Amen" (sonsuza dek, Amin) deyiniz

6. Burada her drt pusula ynne doru uygun Pentagram (be keli Yldz ) izilir ve g
isimleri titreimli bir sesle zikredilir.

7. Kollar her bir yana ha eklinde alr ve yle sylenir:

8. nmde Rafael, arkamda Gabriel,

9. samda Mikael, solumda Auriel.

10. nmde Pentagram yanar.

11. ve arkamda alt keli Yldz ldar. [Not: Farkl usullerden biri, ste de olabilir]

12. 1-5 basamaklar ieren Kabalistik Ha tekrarla.

6 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
Bu ritele gelince, faaliyetlerini birka balk altnda anlatabiliriz. lk bata srekli bir denetim ve
klavuzluk kayna olarak yksek benliin glerini arr. Takip edecek ilemleri ilahi bir
kontrol mekanizmasnn altnda koyar. Uygun pentagramlarn izimiyle ve drt harfli Tanr
isimlerin zikredilmesiyle drt kardinal ynde btn gereksiz varlklar defedilir. Sonra isel psiik
dnyann drt somut ilevlerini resmeden drt Bamelek arlr, bunlar ayn zamanda iinde
majikal operasyonun cereyan ettii Benlik emberini evreleyen kreyi koruyucu kutuplaan iki
ift olarak sarmaktadr. Kapatmada, tekrar yksek Benlik arlr, bylece batan sonuna dek
btn ritel ruhun korumas altndadr. Birinci basamaktan beinciye dek ilk ksm operatrn
yksek Benlii Sefirotik evrenin yksek taraflaryla elemektedir. Hatta, ruhun z varln
insanolunun toplu bilinciyle birliini dile getirmektedir.

Eer daha fazla irdelemek istersek, "Siz" anlamna gelen brani szck Atoh, beyaz a, her
insan glgeleyen yksek Benlii temsil eder. I sembolik olarak ayaklar simgeleyen karn
boluuna (nk ayaklara kadar eilmek ritelde uygunsuz bir hareket olur) ekmekle k
hann dikey kanal hayal gcnde kurulmu olur. Yatay kanal da her iki omuza demekle ve
yksek benliin kaliteleri ayn zamanda g, ihtiam, metanet ve efkati ierdiini beyan eden
isimleri titremekle kurulur. Sembolik adan dengeleme han zelliidir ve Kabalistik Han
aurada izimi ruhun inmesini, uurda veya majikal krede dengeyi pekitirir. Bu mana ellerin
kalp zerinde kenetlemesi ve le-Olahm, Amen demekle daha da vurgulanmaktadr, zira kalp
merkezi Tifaret, ahenk ve denge merkezidir.

Sanskrit kelime Sattva saflk, ritim ve ahenk ima eder. Hint felsefesinin Guna'lar arasnda
Ruhu temsil eder. Benzeri bir ekilde ve temaya benzeen Bat sisteminde bu ilkenin
karlklar Simyann Tuz, Kkrt ve Merkrdr. Bunlarn arasnda Evrensel Merkr insan
glgeleyen koruyucu ve deneti kutsal melee Keter'e tekabl eder. O alttaki klfn kendi
ihtiamna yceltmek iin srekli dzenli bir uygulama beklemektedir. Dolaysyla, burada
yukardaki Tibet ibadetsel egzersiz ve Bat geleneindeki Kabalistik Majinin en nemli
uygulamalarndan biri arasnda byk bir benzerlik vardr.

Kitapta, Waddell'in Lamalarn Komnyon (Eucharist) ayinlerini anlatt blmde, dier bir
nemli benzerlik bulunmaktadr. Seremoniyi idare eden rahip veya Lamann nceki yirmi drt
saatin byk blmnde ayinsel ykanma kendisini arndrmas ve zihnini mantra veya
invokasyonlar tekrarlayarak zihnini yceltmek zorunda olduunu anlatmaktadr. Esas ritelin i
majikal yn pek iyi ifade edilmemekle beraber yle kaydedilmektedir: "Btn hazrlklar
tamamlandktan sonra ve katlmclar toplandktan sonra, yukarda anlatlan riyazet
uygulamalaryla arnan, cppe ve pelerinle giyen, rdor jehi t'ag'n vajra'sn (vajrann anlam iin
baknz Hermetik Dersler - 1) Amitayus Budann byk imajnn lambasnda tuttuu nektar
vazoya koyarak ve dier ucunu kalbi zerinde kendi gsne deyerek Amitayus'un ilahi
znden bir para ekip alr. Bylece ilahi ruh bir telgraf kablosundan geer gibi iplikten geer
ve Lama kalbinin bizzat tanr Amitayus ile birlik saladn ve geici bir sre iin kendisinin o
7 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
tanr olduunu zihinsel olarak hayal etmelidir.

Bu meditasyondan sonra pirin adaklar ve zel vazodaki sv "iddetli" invokasyonlar ve byk
zillerle kutsanr. Kutsanm yiyecek ve su katlmclar tarafndan yenilir.

Teurjik adan bakldnda Komnyon ayinin aklanmas basittir. Birok farkl amalara ynelik
farkl Komnyon eitleri olabilir. Belirli bir ruhsal g veya tanr ile sempati veya tekabl
kanununa gre zel ba olduu kabul edilen belirli bir cisim seilir ve trensel bir ekilde
kutsanr. Bylece bir buday rei Msr Tanrasna adanr, karl ya vens gezegeni veya
da toprak elementidir ve Seres veya Persefone tarafndan idare edilir. Cildimize ilenen ve
nfuz eden yalar zellikle idaresi Msr Tanrs Horus'a atfedilen Ate elementiyle
eletirilebilir. Zeytinler astrolojik bur Kova, Hava elementi ve Hathor Tanrasnn temsil ettii
g iin kutsal olur. arap ise, Diyonisus ve genelde gnesel tanrlar Osiris, Ra vs. ile ilgilidir.
Kapsaml bir tekabl tablosuyla herhangi bir eyi bir ruhsal kavramn tezahr olarak semek
mmkndr. ilahi bir gcn invokasyonu ile maddi eyin seremoni ile kutsanmas avam
tabirinde "dntrme mucizesi" (transubstantiation, Hristiyan Komnyon ayininde ekmei ve
arab sa'nn et ve kanna dntrme) denilen operasyon yaplr. Daha tercih edilir majikal
terminolojide cisim l ve cansz bir eyden canl bir organizmaya, hatta bir tlsma dnr.
Kutsanma onu arj etmekte ve adeta bir ruh vermektedir.

Bu noktada, modern psikoloji tarafndan yanl etkilenen bilim ve maji zerinde yazan baz
yazarlarn tlsmlarn etkilerini tamamen telkine dayandn yazanlara iddetle karym. Bu
dpedz samalktr. Bu konuda byle bir iddiay ortaya atanlarn bu tr majikal almalarda en
ufak deneyimi olmadklar aka ortadadr. Bu tr deneyimler Majinin teknik taraflar zerinde
ilke edinen pratik almalardr veya olmaldr. Bu basit teknik beceriler zerinde deneyimsiz
olanlarn hakknda yorumlar geersizdir.

Burada bir asr akn bir zaman nce farkl bir alanda karlalan ayn sorunla yz yzeyiz.
Deleuze, de Puysegur, du Potet ve Lafontaine gibi Mesmer'den sonraki erken dnem
manyetizmaclar irade ve imgelemeyle dtan gelen bir aka alabileceklerini ve kendi
organlarndan bir tr dirilik gc ve hayvansal manyetizma aktarabileceklerini iddia etmilerdi.
Btn uzay kapsamayan bu gc ifa iin kullanabileceklerini iddia ediyorlard. Daha sonra,
Mesmeristlerin trans ve ifa yntemlerini uygulamaya alan allm ekoller bal hekimler
aktarlabilen bir g kuramn devreden kardlar ve onun yerine telkin kuramn yerletirdiler.
Braid'den balamak bir dizi aratrmaclar psikolojik yntemlerle manyetik fenomenin ayns,
hayvani manyetizma hipotezine bavurmadan tekrarlayabilmilerdir.

8 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
Yine de, belirli bir metotla sonu alnabilirse, dier bir metotla ayn sonu elde edilmesi onun
yanl olduu anlamna gelmez. Her birinin kendi apta geerli olduu farkl hipotezlere
dayanan deiik tekniklerle benzeri sonular alnmas olasdr ve her biri deiik gereklere
aklk getirebilir. Her neyse, hayvansal manyetizma veya douda prana denilen enerji veya
gcn aktarmnn hi bir zaman olmad kantlanmad.

Aksine, onu tatmin edici bir ekilde kantlamak basit bir meseledir. her hangi bir normal salkl
insan parmaklarn ikinci bir kiinin kolu zerinde uzatsn ve parmak ularndan prana'nn uzun
enerji nlar eklinde zerine aktna konsantre olsun ve imgelesin. Eer ikinci kii sessizce
oturup objektif bir ekilde beklerse, kolunda ya prana akndan kaynaklanan serin bir esinti
veya parmak ularnda karncalanma hisseder. Bu deneyimin telkinle ilgisi yoktur, zira temel
ilkeler konusunda hi bir fikri olmayan, dolaysyla telkine maruz olmayan biriyle de denenebilir.
Spontane olarak ve ikaz edilmeden hissedilir bir enerji transferinin gerekletiini teyit
edeceklerdir. Bunu ok hassas bir aletle test etmenin usulleri olmaldr. Ayrca, karanlk bir
odada el siyah bir kuman nnde tutulursa bu aklar rahatlkla grlr.

Ayrca, bu gc retme becerisi gelitirmeye tabidir. Bu konuyu oto-terapi asndan "Gerek
ifa Sanat" yazmda aklamtm. Ayrca, ilgili okuyucunun telkin ve hayvansal manyetizma
konularnn deneysel almalarn nda uzun uzun ilendii Dr. Bernard Hollander'in "Hipnoz
ve Oto-Hipnoz" (Hypnotism and Self-Hypnotism) eserini okumasn neririm.

Ksa olarak, telkinin hi bir eklide hayvansal manyetizma ve arj edilmi tlsmlarn etkisini
yalanlamadn belirttim. Zira, daha nce ima ettiim gibi, yllar nce mesmerizmde gzlenen
trans ve ifa fenomenin gerekten telkine m, yoksa enerji yklemeye m borlu olduu sorunla
tekrar kar karya bulunmaktayz. Eer benim savmda olduu gibi bir insandan dierine g
aktarlabilirse, neden doas itibaryla zellikle arj almaya uygun olan bir cisme de olmasn?
Geleneksel kaynaklara gre, metaller, yar-kymetli talar ve kymetli talar, vellum (deri
parmen) ve parmen kad tlsmlar iin uygundur. Eer operatrn enerjisi "Gerek ifa
Sanat" eserinde belirttiim basit meditasyonlarla veya dorudan doruya invokasyon ve Tanr
Formlar imgeleme gibi majikal yntemlerle artrlrsa, o zaman tlsma ok gl bir arj
aktarlabilir.

Kendi bana tlsm hibir ey deildir. Sadece uygun bir ekilde kutsand ve arj edildii
zaman etkili olur. Dolaysyla Komnyon maddesi uygun majikal seremoni ile kutsanana dek ve
uygun bir gcn aracna dntrlnceye dek deersizdir. Tabii ki, bu tr kutsama baka bir
meseledir, uzun ve teknik bir konudur ve burada ayrntlarna giremeyeceiz. Bir tlsm ve
Komnyon maddesini kutsama seremonisinin nemli ksmlarndan biri astral olarak Tanr
formuna brnmektir. Operatr armak istedii ilahi gcnn zelliini belirledikten sonra ve
9 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
bu gce uygun maddeyi setikten sonra kutsama seremonisi srasnda ruhunu o denli
yceltmesi gerekir ki bir ekilde ard g veya ilahi varln uuruyla zdelemelidir. Bu
dinamik birleme ne denli tam olursa, arj etme ilemi o denli otomatik ve kolay olur. Komnyon
seremonisine gelince, ama sadece Bilinmeyen Evrensel Tanrya erimenin n adm olarak
ilahi bir ara tanryla ruhsal zdeleme deil, ama alt bedenin ihtiam bedenine simyasal
dnmdr. Majisyenin yksek uuru vecit olup eriyebilirken, ilahi uur ve fiziksel beden ve
duygular arasndan bir majikal ba kurmak hayati nem tar. Bylece ister rek, arap veya
bir ot olsun maddi bir cismin seremoniyle manyetize edilii onu ayn ilahi gle doldurur.
Sindirilmesiyle dntrc g majisyenin dnmn gerekletirmek zere varlna ve
dokusuna ilemektedir. stad Therion [Aleister Crowley] yazd gibi: "Majisyen Tanr ile dolar,
Tanr ile beslenir, Tanr ile mest olur. Yava yava bedeni Tanrnn isel durulamasyla arnr;
gn getike bedeni dnyevi elementleri dkerek gerek anlamda Kutsal Ruhun Mabedine
dnr. Gnden gne maddenin yerine Ruh alr, beerinin yerine ilahi geer, nihai olarak
deiim tamamlanr ve ad insan olarak tezahr etmi Tanr olur."

Bunu tam olarak taktir edebilmek iin biraz majikal deneyim gerekir, ama sanrm ki bu basit
aklama seremoninin esas zellii konusunda Waddell'in aklamasndan daha fazla k tutar.

Operatrn direkt uygulamad bir Komnyon seremonisi ne denli geerlidir konusunda sadece
bir ka sarf edeceim. Komnyon seremoninin sonucunda bir tlsm yaratld dnlrse,
byle bir operasyonun esas olarak uygulayann lehine yapld aikardr. Benim dnceme
gre bu seremoninin toplu bir ekilde uygulanmas kullanszdr. Buda'nn, kurtulu veya
aydnlk iin herhangi bir seremoninin gereksiz olduunu syledii bilinir. Fikrimce, bu szlerle
majikal gelenee saldrmyordu, ama seyircilerin katlmad toplu seremonilerden sz ediyordu.
radeli bir eklide ruhsal ynlerinin bir uyarm yoktur, sadece baka insanlarn emeklerini pasif
bir ekilde seyretmek var. Maji ve Budizm, Madam Blavatsky'nin deyiiyle hemfikirdir: "Ezoterik
felsefesinin kritik doktrini kiisel aba ve liyakatle kazanlanlar haricinde, herhangi imtiyaz ve
zel armaana izin vermez..."

Bu kyaslama etd brakmadan nce, deyinmek istediim son bir konu vardr. Bunu yapmak
iin bir sre Waddell'i brakp Madam Alexandra David Neel ve Dr. W. Y. Evans Wentz adnda
iki Tibet bilgininin yazlarna danmak gerekir. Bu iki bilgin Tibet dini ve majikal uygulamalar
hakknda sempati ve anlayla yazmlardr.

"od" bir tr mister tiyatrosudur ve majisyen veya yogi bu oyunun tek oyuncusudur. Dr. Evans
Wentz, "Tibet Yogas ve Gizli Doktrinler" (Tibetan Yoga and Secret Doctrines) eserine ustaca
yazm olduu bu oyun veya ritelin tercmesinin nsznde "od" ritelinin her eyden nce
tek bir oyuncu tarafndan oynanan ve majikal invokasyonlarnn sonucunda imgeledii veya
10 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
hayal ettii bir sr ruhsal varln katld bir mister oyunu olduunu aklar. Senaryosu vahi
ve hayret veren bir yerde, ou zaman deniz seviyesinden be bin metrenin zerinde Tibet
Himalayalarnn karl dalarnda geer. ou zaman tercihle llerin paralanp kurt ve
akbabalara verildii yerde geer. Bhutan ve Sikkim gibi daha dk irtifal komu lkelerde sk
aal bir ormann sessizlii seilebilir, ama Nepal ve Hindistan gibi llerin yakld lkelerde,
llerin yakld yerler tercih edilir. Mezarlklar, ifrit veya er ruhlarn hortlad yerler hep uygun
saylr.

"Aday, fiziksel adan tehlikeli olan bu ritele katlmaya uygun grlp izin verilmeden nce, bir
od stad altnda dzenli hazrlk gerektiren uzun bir raklk dnemi geirmesi gerekir ...
Ritelin doruunda uygulayc kendisini oklt taktiri ile gizemli g elde ettii, Her eyi Yerine
Getiren (veya Her eyi Yapan) Tanra olarak imgelemeli ve sonra kala kemii trompeti
alarken, gurular ve deiik ruhsal varlklar arrken, ritel dansa balar. Akl ve btn
enerjisi Mahayana doktrinin rettii gibi Nirvana ve Sangsara'nn aslnda birbirinden ayrlmaz
bir btn olduklarnn farkndalna adanmtr.

ten yediye kadar stanza'lar (blmler) riteldeki derin sembolizmi ima etmektedir. Bu
sembolizm greceimiz gibi Be Yn, geometrik ekilleri ile Lama kozmolojisindeki Be "Kta",
yoginin ayann altnda ifrit klnda ezdii Be Tutku (nefret, gurur, ehvet, kskanlk, aptallk)
ve bu Be Tutkuya panzehir olan Be Bilgelie dayanmaktadr ... dokuzuncu stanza'da Benliin
bu elementlerine dramatik bir ekilde Be Dakini varlk topluluun mzraklar geirilir. Mister
devam ettike ve yogi bedensel eklinin mistik kurban iin hazrlanrken, od veya "kesmein"
gerek anlam aklanr."

Bylece, Evans Wentz'in anlatt ekilde od seremonisi, Lamann kendisini Tanrann astral
veya ideal formuna brnerek zdeletii, seremoniye itirak etmeleri iin batda melek, ruh ve
elemental denilen varlklarn arlp davet edildii son derece karmak bir majikal seremonidir.
Bunlar, kendi alanna girebilmeleri iin kastl olarak davet eder. Dier invokasyon formlarnda
olduu gibi sadece belirli bir gc seip dierlerini uur alanndan dlamaya almamaktadr.
imdi iinde bir boluk yaratr; kendini tamamen aar ve kendine nfuz edecek btn etkilere
izin verir. Bir adan varln onlara kurban etmektedir. Zihni, duygular,bedeninin organ, uzuv
ve hcreleri, hepsi igalcilere isterlerse yemeleri iin sunulur. Ritelde yle der: "Asrlardr,
yaamdan yaama bedenimi beslemek, rahat ettirmek ve lmden uzaklatrmak iin saysz
canldan refahn, gdasn, giyimini, her trl hizmeti dn aldm. Bugn, borcumu dyorum,
bu denli gnlme yakn tuttuum bu bedeni tahrip olmas iin sunuyorum. Etimi alara, kanm
susuzlara, derimi plaklar giydirmek iin, kemiklerimi souktan donanlara yakt olarak
sunuyorum. Mutluluumu mutsuzlara, soluumu lenleri yaama geri getirmek iin sunuyorum."

11 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
Ksa olarak, bu btn kiiliin girip posede etmek isteyen herhangi bir gce ald son derece
idealletirilmi bir kiisel kurban trenidir. Majikal bir operasyon olarak yksek seviyede teknik
beceri gerektirdii kesindir ve bunu uygulamaya yeterli majikal hneri sahip kii iin sonu
asndan olduka etkin bir riteldir.

Oyunun son safhas Mme. David Neel tarafndan u metinde mkemmel bir ekilde aktarlyor:
"imdi, kk zamann karanlklarnda gml saysz yaam boyunca katlmda bulunduu
perianlk, sefalet, ahlak kirlilii, kt zararl eylemlerinin kara amur glnden, kan
kmrlemi bir kemik ynna dntn hayal eder. drak etmelidir ki, kurban olma fikrinin
kendisi bir illzyondur, kr yersiz kibrin bir yan rn. Hatta verecei hibir eyi yoktur, nk
kendisi bir de bir hitir. Hayalet 'Ben'in yok oluunu simgeleyen bu bu ie yaramaz kemikler
amurlu gle batabilir, hibir ey fark etmez. Feda edebilecei hibir eyinin olmadn fark
eden, sadece kurban fikrinin dourduu kibir ve sevinci tamamen silip feda eden mnzevi riteli
kapatr."

od Riteli ve batl majikal ritelleri birbirlerine kyasladmz zaman, birok kiinin sand gibi
kavram veya teknik beceri stnl gibi sorunlarla karlamyoruz, esas sorun metafizik
grteki muazzam farktr. Daha akcas, temelde felsefe ve pratik amata bir ztlk vardr.
Btn Budist ekol ve mezheplerde olduu gibi Mahayana da ego fikrine kardr. Tm felsefesi
ve etik deerleri "Ben" dncesini silmek zerinde kurulmutur. Bunun, ayn gnein dnya
etrafnda dnd gibi eksik bilgiden kaynaklanan ortaa kavram gibi, tamamen ocuksu
cehaletten gelen bir fantezi olduunu kabul eder. Dolaysyla, tm dini ve felsefi yaps
mritlerinin akllarndan bu fanteziyi kknden skmek zere kurulmutur. Bu Anatta doktrinidir
ve Budizm'de nemi, bu fanteziden btn ac, hzn ve kederin kaynakland inancna
baldr.

Oysa, Bat Majisi temel doktrinlerini Kabala'ya borludur. Budizm'in genel hatlaryla birok ortak
noktas olmasna ramen, Kabala'nn metafizii esas itibaryla tipik Avrupai bir ekilde ego
merkezlidir. Yine de, felsefi terimleri o denli geneldir ki, farkl alardan rahata yorumlanabilir.
Sahte ego anlaynn marazl ve kstlln vurgularken, egoyu yok etmeyi deil, ama Bat
pratiklii ile onun arndrmak ve entegre etmeye nem veriyor. Gerek Ben'in kendisi olmad
ve sadece belirli bir ara olduu, tm kiiliin daha byk alan iinde kk bir evre olduu
hususundaki gerekli ders ona verildikten sonra, o ok kullanll bir hale gelir. Dolaysyla, temel
teorik Kabala'dan bir st yap olarak ortaya kacak pratik teurji byle bir grten etkilenmi
olmaldr. Egoyu kesip atmaktan ziyade, snrlarn uzatmaya, faaliyet alann geniletmeye,
vizyonunu ve ruhsal kapasitesini iyiletirmeye alr. Ksacas psikolojik deerini o denli
artrmak ki her eyi nfuz eden evrensel "Ben"i idrak etsin ve o Ben ile zdelesin. te burada
temel bir fark yatmaktadr.

12 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
Nasl od riteli aka Mahanayanistler tarafndan deitirilen ve gzden geirilmise ve
kaynaklar Budist Tibet ncesi ilkel animist ve aman Bon dinine inmekteyse de, aada
nereceim Bat Riteli de ilkel bir kaynaktan gelmekte. tarihi olas olarak sa'dan nceki
yzyllara iner. Ksaca "Doumsuz Riteli" olarak gnmzde ad geen bu riteli Charles
Wycliffe Goodwin, M.A tarafndan 1852 ylnda kaleme alnan ve Cambridge Antiquarian Society
tarafndan baslan "Bir Greko-Msr Maji almasnn Fragmanlar" (Fragments of a
Graeco-Egyptian Work upon Magic) eserinde bulunabilir. O zamandan beri bu ritel epey
deiimden geti. Ktl defetmek iin basit bir duadan, Altn afak Hermetik Cemiyetinde
Bat Ezoterik Tradisyonunda talim gren hnerli teurjistlerin elinde son derece karmak, ama
etkili ve ilham verici bir esere dnt. imdiki haliyle ritel uzun bir iir eklindedir, zarif bir
baln altnda be elemental invokasyon. Aralarnda skk bir tr Komnyon seremonisi de
vardr.

ndeyite operatr imgelemeli Msr tanr Forumuna brnerek kendisini Osiri ile
zdeletiriyor. Ksacas, hayalinde Osiris'in eklini etrafnda canlandryor. Hayal Gc en ufak
giyim ve ss ayrntsn parlak renkte ve belirgin ekilde imgeleyecek kadar berrak, keskin ve
canl olmaldr. Bu abann sonucu olarak, baarlysa artk seremoni bir insan tarafndan deil,
tam aksine invokasyon ve emirler direkt lahn azndan gelmektedir. Majikal sembolizmde
Osiris insan uurunun kendisidir, nihai olarak arnp yceltildikten ve entegre olduktan sonra
insan egosu cennet ve dnya arasnda bir denge konumundadr ve her ikisini dengelemektedir.
Altn afak inisiyasyon ritelinde bu Tanrnn astral maskesini takan bir grevli zelliklerini yle
ifade eder: "Ben Osiris'im, arnmakla ykseiyle birlemi, ileyle mkemmellemi; snamayla
ululam ikiz ynyle Ruhum. Kudretli Adnn Gcyle yce Tanrlarn olduu yerden
geliyorum."

Ayn ekilde od riteli yaparken Lama da kendisini dakini'lerden biri, Her eyi Yerine Getiren
Bilgelik Tanras olduunu imgeler. Madam Alexandra David Neel'in yorumuna gre Tanra
Lama'nn ezoterik yksek iradesini temsil ediyor. Aslnda her iki riteldeki kavramlar birbirine
ok benzemektedir.

Ama bir yerde dzeysel benzerlik sona erir, zira od ritelinde lama veya mnzevi eitli ifrit ve
varlk topluluklar arr onlarla kendi gnahlarn zdeletirir ve kendini kurban eder. Egosunu
nefret, kibir, ehvet, kskanlk ve aptallktan olumu olarak grr ve bu kusurlar igal eden
varlklara yemesi iin nne atar. Bedenini fkeli Tanra tarafndan paralandn ve
organlarnn bir sr er varlk tarafndan kapldn imgeler. Ksacas burada bir tr ayrma
sz konusudur.

imdi Bat sisteminde Doumsuz Riteli srasnda da eitli elemental topluluk konumlarndan
13 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
arlmaktadr. Ama onlar majisyeni arndrmak zere iinden gemeleri emredilir, yok etmek
iin deil. Burada ama tamamen farkldr. Her bir konumda veya drt kardinal yndeki uygun
ilahi varlk, astral formun forml ve uygun izimlerle arlr. Douda, "kutsal ayinlerde tarif
edilmez bir gc" olan uygun "barbar celp isimlerin" titreimleriyle, Erk Kelimelerin
zikredilmesiyle Slifler [Not: Hava Elemental Varlklar] nazik bir esinti gibi duyusal alanndan
hzla geerken nlerinde mekruh bir toz bulutu gibi kibir flenip geip gider. Gneyde atelenen
ve alevlenen Salamanderler [Not: Ate Elemental Varlklar] yakp tketici bir alevde kskanl
ve nefreti kl edip yok ederler. Batda arlan Undinler [Not: Su Elemental Varlklar], majisyen
en saf sularla ykar ve o lekesiz ve kutsanm bir ekilde kar, ehvet ve Tutkuyu ykayp
arndrrlar. Dier yandan, Kuzeydeki Gnomlar [Not: Toprak Elemental Varlklar], ayn amurlu
suyun kumdan geerek temizlendii gibi, onu atalet ve aptallktan arndrrlar. Btn bu sre
zarfnda, operatr inisiyasyonlarnn birinde verilen talimat aklnda tutar, veya daha dorusu bu
talimat artk kiiliinin bir paras olmu, onun bilind dnya alglayyla btnlemitir:
"Bundan byle Slifler gibi hzl ve aktif olun, ama havai ve kaprisli olmaynz. Salamander gibi
enerjik ve gl olun, ama fkeli ve sinirli olmaynz. Undinler gibi, esnek ve imajlara yatkn
olunuz, ama aylak ve tutarsz olmaynz. Gnomlar gibi alkan ve sabrl olunuz, ama kaba ve
a gzl olmaynz. Bylece ruhsal glerinizi yava yava gelitirirsiniz ve elementalleri
hkmetmeye layk olursunuz."

Elemental invokasyonlar en az 70 - 80 dakika youn majikal konsantrasyon gerektiren ok zor
bir itir, bunlar tamamlandktan sonra, operatr arlan glerin geldiklerinden ve arnmalarn
faydal etkilerinden emin olunca, ikinci safhaya balar ve hem pozitif, hem de negatif ynleriyle
beinci elementi, simyasal beinci z, Akaa veya Eterin invokasyonunu yapar. Bu iki
invokasyonun etkisi hazrda operasyon mekanna celp edilmi dengelemek ve ayrca,
operatrn bilinalt psiik varl ile irtibat kurmak zere yksek ruhsal glerinin inecei bir
eterik kalp veya astral boluk yaratmaktr.

Bu noktada, mistik ziyafeti kutlamak adettir, bu da grne bakarsak od ziyafetindeki ama
itibaryla tam tersidir. "Sonuf vaorsagi goho lada balta" (Hak Rab, sizi yukardan hkmediyorum
dedi) ile balayan Mistik Birleim Tablosunun gl Enokyan invokasyonunu gl bir ekilde
okuduktan sonra, Magus (majisyen) drt elementin Komnyonunu kutlamaktadr. Bylece,
altarda (sunak) gl parfm, lambann alak alevi, ekmek, tuz ve arap, bylece kuvvetli bir
ekilde ilahi gle arj edilir. Bylece elementleri sindirdike, ruhsal enerji sadece kendi
egosunu deil, ama kendi alt aralarnn ierdii btn saysz hcre ve yaamlar da yceltir.
Hatta fazlas, invokasyonuna yant olarak astral evresini saran btn ruhsal varlk, melek,
elementalleri de etkiler. Bylece, btn dinlerin mistik esaslarnn paylat insann gelimesiyle
birlikte alt varlklarnn da yceltilmesi de gereklemi oluyor. Bu durumunda bunu majikal
invokasyon ve Komnyon ile gerekletiriyor, sadece kendisi ilahi ruhun iniiyle kutsanmyor,
ama btn varlklar onunla birlikte ihtiam paylayor. Kutsamay esirgemek diye bir ey yoktur,
nk ayn od ritelinde olduu gibi, hibir varlktan g esirgenmez.

14 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
Seromoninin banda btn g ve varlklar dikkatli bir ekilde uygun defetme ritelleri ile
defedilmektedir, bylece seremoninin uygulanmas iin temi ve kutsal bir alan alm oluyor.
Ama bu kutsanm kresel alann iine eylerin be blmesine tabi btn elemental varlklar
arlr. Dntrlecek bu gl cisim magusun kresindeki naho elementleri emerek
temizledikten sonra Komnyon ve inen ldayan Ik tarafndan kutsanr ve takdis edilir.
Operasyonun tamam aadaki hitabeyle kapanr:

"Oyum, O Doumsuz Ruh, ayaklarndan grebilen, kudretli ve ezeli ve ebedi Ate. Oyum, O
Hakikat, yeryznde erliin varoluundan nefret eden. Oyum, O imek arptran, yldrm
yadran. Oyum, O yeryzne yaam veren yamurlar yadran. Oyum, O daima azndan
alevler fkran. Oyum, O In iine douran ve tezahr ettiren. Oyum, O Dnyann Nuru,
Adm da Ylanla Sarl Kalptir."

Bu Osiris tanr formunun yeniden formle edilmesine denk gelir ve son hitabenin her szyle
majisyen bunlarn o anda dahi I zerine inen Tanrnn ilahi zelliklerine uyduu hayalini
etmek iin aba verir. Nihai sonu aydnlanma ve vecittir, magusun uurunun btn
yaayanlarn uuruyla zdelemesi, btn uzay ve zaman kapsayan Tek Yaam ile, Ik ile
tarif edilmez bir birlik.

mit ederim ki, maalesef son birka yldr birok kii tarafndan inanld gibi Bat Maji
kavramlar hi bir ekilde Tibet ve Douda yaygn olanlara kyasla noksan deildir. Sadece
felsefi yaplarnda baz deiikler vardr. Bu farkn kayna deiik psikolojik ihtiyalarda yatar
ve bunlar hi bir zaman uzlamaz deildir.

Burada Dou ve Bat arasnda ortak eitli majikal ilgi alanlarnn arasndaki kyaslamayla
tatmin olmak durumundaym. Bunlar kyaslama arzusu esasen, okuyucunun son derece ilgi
ekici dier konulara rastlayabilecei, Albay Waddell'in gerekten kapsaml ve skolastik
kitabnn okumamdan kaynakland. Ancak bence okuyucu Lamalarn uygulamalar ve eitli
seremonilerinin majikal anahtarlarna sahip deilse, olas olarak sklr ve bunlar tam olarak
anlamaz. Derin sayg ve huu beslediim Dou bilgelie bir yana, bu durumda Bat maharetiyle
gelitirilmi Teurji'nin etd Majikal yolda ruhsal gelimenin gerek nitelii konusunda daha iyi
k tutaca inancndaym. Doruktaki gz kamatrc vizyona erimenin yolu oktur ama ama
tekdir. Olas olarak meditasyon ve yogann isel tefekkr sreleri asndan Dou, Batdan ok
ileridir. phesiz ki bu konuda "Patanjali'nin Yoga Aforizmleri"nden daha iyi bir kitap yoktur ve
Blavatsky'nin Teosofi'yi Batya getirmesini takdirle karlyorum, ama Teurji, Bat ekollerinde
gneli zirvelere trmanmtr. Majinin d dnyann dikkatinden titizlikle korunduu, ama bir
ekilde baarl bir ekilde uzun sredir kullanld gizli inisiyasyon snaklarmz Dou
sistemlerinin herhangi birinde bulunanlardan daha ince, daha asil ve daha ruhsal bir yoruma
15 / 16
Douda ve Batda Maji 1 - Maji nedir? - Gizli ilimler Sitesi
sahiptir.

Kendi amdan, Teurji'nin ideallerini amaz bir ekilde ifade ettiini syleyebilirim. Waddell'in
kitabna baklrsa Tibet emasnda aka grlen ifrit ve cinlerin dehetengiz rktcl vs.
konusunda hibir kargaal batl inan sunmamaktadr. Lamalarn btn majikal abalar er
ruhlarn korkusu veya nefretinden kaynaklanyormu gibi anlatlmaktadr, ama birok Lamann
sistemleri konusunda bundan daha derin anlaylar olduu konusunda hi phem yoktur.
Teurji, insann enkarnasyonun gerek amacn gerekletirmek zere tekniinin ruhsal
gelimeyi pekitirmeye ynelik olduunu ileri srmektedir. Bu gelime bireysel de olsa, ama
kiinin bu vesileyle insanln dzenli gelimesine daha ok yardmc ve daha iyi katlmda
bulunabilmesi iindir, ta ki dnyann ihtiam geip bilgelik gnei azametli bir denizin zerinde
parlad o gn gelsin.

Yazan Dr. Israel Regardie

Tercme eden Kemal Menemenciolu

16 / 16