You are on page 1of 2

Nagusien eta gaztetxoen ibilbideak

paperezko zintez daude marratuta.
Nagusiei dagokienez, talde bakoitza bi
pertsonaz osatutakoa izango da.
Ibiltariren batek bikoterik gabe izena
ematen badu, saririk jasotzeko
eskubidea ez du izango.

Bikote bakoitzeko bi kideek elkarrekin
igaro behar dute kontrolguneen aurrean,
eta hola egiten ez duen bikotea lehiatik
kanpo geratuko da.

Hamarretakoa hartzeko gunean 10
minutuko geldialdia egingo da.

12:45 etan itxiko da Nagusien
heldueraren Kontrol-mahaia eta,
ondorioz, beranduago iritsiko diren
bikoteek ez dute saririk jasotzeko
eskubiderik izango.

Gaztexoen sari banaketa 12:00 etan
hasiko da eta Adultoenak 13:30etan
Algortako Batzokiko jolastokian. Sariak
banatzen diren une horretan jaso behar
dira eta ekitaldi hau bukatu eta ordu
laurdena igaro ondoren saria ezingo da
jaso.

Gaztetxoen ibilaldia herrikoia da eta
banaka emango dute izena partaideek.

Gertatu daitezken arazoak baztertze
aldera, partaide guztiek marratutako
bidearen barruan ibili behar dute.

Bere borondatetik kanpoko arrazoirik
gertatuz gero, Antolakundeak egitaraua
edo/eta ibilbidea aldatzeko eskubidea
izango du.
Los recorridos de Adultos y de
Gaztetxoak estn marcados con cintas
de papel.

Las patrullas, en Adultos, se
compondrn de dos personas. En el
supuesto de que un marchista se apunte
individualmente no tendr derecho a
premio.

Ser obligatorio que los dos
componentes de cada patrulla pasen
juntos por todos los controles, siendo
descalificados los que no lo hagan as.

En la zona de avituallamiento habr una
parada de 10 minutos.

A las 12:45 se realizar el Cierre del
Control de Llegada de los Adultos, de tal
forma que los que lleguen
posteriormente no tendrn derecho a
premio.

La entrega de premios de los Gaztetxos
ser a las 12:00 y los de los Adultos a
las 13:30 horas en el patio del Batzoki
de Algorta. Estos premios debern ser
recogidos en el momento de la entrega y
nunca ms tarde de 15 minutos desde
su finalizacin.

La marcha de Gaztetxoak es marcha
popular, apuntndose individualmente.

Se ruega a todos los participantes que
no se aparten del camino trazado para
evitar todos los problemas posibles.

La organizacin se reserva el derecho
de alterar el programa o el recorrido de
la marcha si hubiese algn motivo ajeno
a su voluntad.

URRIAK 12 de OCTUBRE de 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OHARRAK NOTAS

XXXII IBILALDI NEURTUA
MARCHA EUROPEA
ONDA VASCA GETXO KIROLAK
BAR SALEM BAR OLLARRETA
TABERNA UNAI
BAR GETXO RUGBY
HAMAR ESTILO
FORUM SPORT BURDINOLA BAR
BAR CHARLOT LECOA XXI
HARATEGIA URDAITEGIA JOSE MARI
AMETS KAMISETAK & FOTOKOPIAK
BAR CARPANTA
SARINTEL INFORMATIKA eta TELEKOMUNIKAZIOAK
TABERNABERRI BAR
E. MOLANO GASOLINERA Neguri
JOYERIA IAKI
A. MOLANO - CARNICERIA BAR TANGORA LASAI BAR
E.I.T. GETXO S.L.
KANTXA KIROL MODA BAR KANTAREPE
BAR BIKAIN
LA TABERNA
BAR ETXETXU ANTOLAKETA eta ZERBITZUAK
F. DEPORTE RURAL VASCO ESTANCO AMESTI
DYA
BAR SUSTRAI RESTAURANTE UGARTENA BARBARELA
PROPLANOS
BATZOKIKO TABERNA
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA
DEPORTES GAZTAAGA
BAR ATERPE BIDEZABAL
BAR RESTAURANTE BOGA
JOSE MARIA SOROA VINOS y CAVAS
ALGORTAKO BATZOKIA
LAGUNTZAILEAK