www.nackastrandsmassan.

se
Välkommen till
möjligheternas hus!
”Din personliga
mötesplats i
Stockholm!”
Teamet
Malin
Erik
Hanna
Marianne
Zoi
Marianne Wallberg CEO/VD
marianne@nackastrandsmassan.se
+ 46 (0)70 - 584 94 94
Erik Ellström Projektledare
erik@nackastrandsmassan.se
+ 46 (0)70 - 698 94 94
Malin Åkerström Projektkoordinator
malin@nackastrandsmassan.se
Hanna Reuterwall Projektassistent
hanna@nackastrandsmassan.se
Zoi Mitakidou Projektassistent
zoi@nackastrandsmassan.se
info@nackastrandsmassan.se
www.nackastrandsmassan.se
NackaStrandsMässan AB
Box 1114, SE –131 26 Nacka Strand, Sweden
Besöksadress: Augustendalstorget 6
+ 46 (0)8 - 505 844 70
Som en kameleont kan vackra Nacka-
StrandsMässan ändra skepnad för att följa
önskemålen för just ditt arrangemang.
Här finns mäss-/utställningshallar, event-
lokaler och konferensrum för alla typer
av arrangemang – både stora och små.
Vi hjälper dig med:
• Luncher, middagar, dryckesprovningar,
fester, barer och underhållning
• Personal och projektledning
• Marknadsföring, utskick, inbjudningar
och reklambyråtjänster
• Pressbearbetning och mediakontakter
• Monterbyggen, möblering, teknik
och ljus
Du kan givetvis även hyra lokalerna som
de är – och sedan ordna det mesta själv.
”Möjligheternas hus”
”En enorm kreativitet i
organisationen för att
ge oss något utöver det
vanliga”
Berit Hansson, Ericsson
Metallgjuteriet
Snickeriet
”Kick-offs, möten,
banketter, mässor
– vi ordnar allt,
stort som litet”
2- 6 000
personer

Monteringen/hörsal Diesel
Metallgjuteriet Bensin
”Våra kick-offs har
alltid varit fantastiska”
Bilfabriken
Bilfabriken
”Unik atmosfär och
fantastisk service”
Metallgjuteriet
Metallgjuteriet
med

Från bilfabrik
till mötesplats.
De vackra tegelhusen i Nacka Strand
byggdes i början av 1900-talet för att bli
bilfabrik. När husen sedan byggdes om
till mässa nästan 100 år senare, behölls
industrikaraktären. Traverserna fick
vara kvar i det höga taket och original-
fönstren renoverades. Tegelgolven
kompletterades med genuina marmor-
golv. Husen har fått behålla sin lite råa
industriatmosfär, vilket gör denna mäss-
anläggning till den unika och trivsamma
mötesplats den idag är.
Stockholm Beer & Whisky Festival, världens
största och viktigaste dryckesmässa i sitt
slag, med mer än 37 000 besökare.
Established 1992.
M
ä
s
s
a

&

U
t
s
t
ä
l
l
n
i
n
g

M
E
T
A
L
L
G
J
U
T
E
R
I
E
T


J
Ä
R
N
G
J
U
T
E
R
I
E
TS
N
I
C
K
E
R
I
E
TB
I
L
F
A
B
R
I
K
E
N

C
U
I
S
I
N
E
N
H
A
L
L
S
T
O
R
L
E
K
2
3
0
0

k
v
m3
2
0

k
v
m
3
4
0

k
v
m2
4
0
0

k
v
m

3
2
5

k
v
m
T
A
K
H
Ö
J
D
4
,
8
0
-
5
,
2
0
m4
,
8
0
-
5
,
2
0
m
4
,
8
0
-
5
,
2
0
m2
,
7
0
-
4
,
4
0
m
F
e
s
t

&

E
v
e
n
tM
E
T
A
L
L
G
J
U
T
E
R
I
E
T


J
Ä
R
N
G
J
U
T
E
R
I
E
TS
N
I
C
K
E
R
I
E
TB
I
L
F
A
B
R
I
K
E
N


K
A
R
O
S
S
E
N

C
U
I
S
I
N
E
N
B
A
N
Q
U
E
T

L
Å
N
G
B
O
R
D


2
2
0
0
3
0
0

3
0
0
2
1
0
01
0
02
0
0
B
A
N
Q
U
E
T

R
U
N
D
A

B
O
R
D2
0
0
0
2
5
0

2
5
0
2
0
0
0

7
01
5
0
C
O
C
K
T
A
I
L
/
W
A
L
K

&

T
A
L
K

2
4
0
0
2
5
0

2
5
0
2
4
0
01
5
02
0
0
M
ö
t
e

&

K
o
n
f
e
r
e
n
s


M
E
T
A
L
L
G
J
U
T
E
R
I
E
T


S
N
I
C
K
E
R
I
E
T
B
I
L
F
A
B
R
I
K
E
NK
A
R
O
S
S
E
N


L
A
C
K
E
R
I
N
G
E
N


C
U
I
S
I
N
E
N
P
A
R
K
E
T
T
2
5
0
03
0
0

2
0
0
0
1
5
04
02
0
0
S
K
O
L
S
I
T
T
N
I
N
G
1
6
0
01
8
08
0
0
7
21
81
2
0
K
o
n
f
e
r
e
n
sM
O
N
T
E
R
I
N
G
E
N


T
Ä
N
D
K
U
L
A
N
A
V
A
N
C
E

1

+

2


D
I
E
S
E
L
P
A
R
K
E
T
T
1
0
5
6
0
8
0-
S
K
O
L
S
I
T
T
N
I
N
G


8
5
4
01
8
+
1
8
-
S
T
Y
R
E
L
S
E
S
I
T
T
N
I
N
G-
-


-
1
0
T
E
G
E
L
B
E
N
S
I
NF
O
T
O
G
E
N


O
L
J
A
P
A
R
K
E
T
T
6
01
6
1
61
6
S
K
O
L
S
I
T
T
N
I
N
G
2
8
1
2
1
21
2
S
T
Y
R
E
L
S
E
S
I
T
T
N
I
N
G2
01
2
1
21
2
Kapacitet
1. Bilfabriken
2. Lackeringen
3. Karossen
4. Cuisinen
14. Metallgjuteriet
15. Järngjuteriet
16. Snickeriet
5. Avance I + II
6. Vardagsrum
7. Tändkulan
8. Diesel
9. Monteringen/hörsal
10. Olja
11. Fotogen
12. Bensin
13. Tegel

¸
¹
ƹ
ƺ
µ
Entré 2
Entré 1
Ƹ
ƻ
M
ä
s
s
a

&

U
t
s
t
ä
l
l
n
i
n
g

M
E
T
A
L
L
G
J
U
T
E
R
I
E
T


J
Ä
R
N
G
J
U
T
E
R
I
E
TS
N
I
C
K
E
R
I
E
TB
I
L
F
A
B
R
I
K
E
N

C
U
I
S
I
N
E
N
H
A
L
L
S
T
O
R
L
E
K
2
3
0
0

k
v
m3
2
0

k
v
m
3
4
0

k
v
m2
4
0
0

k
v
m

3
2
5

k
v
m
T
A
K
H
Ö
J
D
4
,
8
0
-
5
,
2
0
m4
,
8
0
-
5
,
2
0
m
4
,
8
0
-
5
,
2
0
m2
,
7
0
-
4
,
4
0
m
F
e
s
t

&

E
v
e
n
tM
E
T
A
L
L
G
J
U
T
E
R
I
E
T


J
Ä
R
N
G
J
U
T
E
R
I
E
TS
N
I
C
K
E
R
I
E
TB
I
L
F
A
B
R
I
K
E
N


K
A
R
O
S
S
E
N

C
U
I
S
I
N
E
N
B
A
N
Q
U
E
T

L
Å
N
G
B
O
R
D


2
2
0
0
3
0
0

3
0
0
2
1
0
01
0
02
0
0
B
A
N
Q
U
E
T

R
U
N
D
A

B
O
R
D2
0
0
0
2
5
0

2
5
0
2
0
0
0

7
01
5
0
C
O
C
K
T
A
I
L
/
W
A
L
K

&

T
A
L
K

2
4
0
0
2
5
0

2
5
0
2
4
0
01
5
02
0
0
M
ö
t
e

&

K
o
n
f
e
r
e
n
s


M
E
T
A
L
L
G
J
U
T
E
R
I
E
T


S
N
I
C
K
E
R
I
E
T
B
I
L
F
A
B
R
I
K
E
NK
A
R
O
S
S
E
N


L
A
C
K
E
R
I
N
G
E
N


C
U
I
S
I
N
E
N
P
A
R
K
E
T
T
2
5
0
03
0
0

2
0
0
0
1
5
04
02
0
0
S
K
O
L
S
I
T
T
N
I
N
G
1
6
0
01
8
08
0
0
7
21
81
2
0
K
o
n
f
e
r
e
n
sM
O
N
T
E
R
I
N
G
E
N


T
Ä
N
D
K
U
L
A
N
A
V
A
N
C
E

1

+

2


D
I
E
S
E
L
P
A
R
K
E
T
T
1
0
5
6
0
8
0-
S
K
O
L
S
I
T
T
N
I
N
G


8
5
4
01
8
+
1
8
-
S
T
Y
R
E
L
S
E
S
I
T
T
N
I
N
G-
-


-
1
0
T
E
G
E
L
B
E
N
S
I
NF
O
T
O
G
E
N


O
L
J
A
P
A
R
K
E
T
T
6
01
6
1
61
6
S
K
O
L
S
I
T
T
N
I
N
G
2
8
1
2
1
21
2
S
T
Y
R
E
L
S
E
S
I
T
T
N
I
N
G2
01
2
1
21
2
Kapacitet
1. Bilfabriken
2. Lackeringen
3. Karossen
4. Cuisinen
14. Metallgjuteriet
15. Järngjuteriet
16. Snickeriet
5. Avance I + II
6. Vardagsrum
7. Tändkulan
8. Diesel
9. Monteringen/hörsal
10. Olja
11. Fotogen
12. Bensin
13. Tegel

¸
¹
ƹ
ƺ
µ
Entré 2
Entré 1
Ƹ
ƻ
Metallgjuteriet
med

Från bilfabrik
till mötesplats.
De vackra tegelhusen i Nacka Strand
byggdes i början av 1900-talet för att bli
bilfabrik. När husen sedan byggdes om
till mässa nästan 100 år senare, behölls
industrikaraktären. Traverserna fick
vara kvar i det höga taket och original-
fönstren renoverades. Tegelgolven
kompletterades med genuina marmor-
golv. Husen har fått behålla sin lite råa
industriatmosfär, vilket gör denna mäss-
anläggning till den unika och trivsamma
mötesplats den idag är.
Stockholm Beer & Whisky Festival, världens
största och viktigaste dryckesmässa i sitt
slag, med mer än 37 000 besökare.
Established 1992.
”Charmigare lokaler
för våra arrangemang
finns inte i Stockholm”
Heléne Reuterwall Thideman
PR Manager, Pernod Ricard
Monterservice
Design
Byggnation
Uthyrning
Tekniska tjänster
Ljus och ljud
Projektledning
Dryckesprovningar
All service i huset
Maximal flexibilitet
• Kökskapacitet för upp till 2 400 gäster
• Samarbete med alla betydande dryckes-
producenter och importörer
• Permanent serveringstilstånd – fram till kl 03 (05)
• Boende finns på många bra hotell
i närheten av mässan
Du bestämmer – vi fixar.
Mat, dryck
och boende
Stockholm City
8 minuter
NackaStrandsMässan AB
Box 1114, SE –131 26 Nacka Strand, Sweden
Besöksadress: Augustendalstorget 6
+ 46 (0)8 - 505 844 70
info@nackastrandsmassan.se
www.nackastrandsmassan.se
Lätt att komma hit
Bil: Endast 8 minuter från city
Båt: En fantastiskt vacker båttur
på 15 minuter från city
Buss: 8 minuter från Slussen
Taxi: Alla taxibolag hittar hit
Parkering: Massor av parkering.
2 000 parkeringsplatser i området!
Sjönära