You are on page 1of 8

Utbildningsdag av Elevkulturombud

Sofie Johansson
Nelly Rosendahl
Johanna Lindhe Hagdahl
Lucas Persson
Johan Mix
Sara Dahlin
Ruken Kizil
Leo Werme
Oskar Sollgard- Ehnrot
Nora Hedlund
Cecilia Mangs
Stina Fahlberg
Frida von Seth
Anton Lindroth
Erik Jönsson
Selma Ljusteräng
Minelle Munter
Leona Weibel
Kevin Östman
Oliver Wassén
Wilma Forsberg
Liam Dahlström
Wilma Strömberg
Anna Jakobsson
Peter Jakobsson
Ida Andersson
Ingela Andersson
Wiking Kjellson
Elin Bergman
Amanda Wiklund
Veronica Ström – Olsson
Emma Lagerberg
Lina Lagerberg
Moa Y
Vidar
Rasmus
Filip Lidén
Linn Olsson
Lovisa JakobssonAnmälda elevkulturombud:

Projektledare: Mattias Dristig
Processledare: Ulrika Öhrn och Camilla Nyman
Museipedagog: Annacari Jadling Ohlsson
Sammanställning av dokumentation: Ulrika Öhrn och Lena Nyberg

Medverkande vuxna från kommunalverksamhet:
Åke Nyström, Karl Larsson, Lollo Rosén, Linda Kjellgren Meurling, Joakim Lindblad
Harriet Sjögren, Eva Ersbacken, Melker Brodin, Gun-Britt Hurtig

Så här gick det till:
Dagen började med att alla deltagare fick
anmäla sig och fick skriva sitt namn på en
namnskylt. Sedan bjöds alla på frukost i form
av smörgås och varm choklad. Totalt var det
fem kommuner som medverkade (Älvdalen,
Falun, Mora, Avesta och Hedemora).
39 elevkulturombud i åldrarna 10 – 15 år var
med tillsammans med sina kommunala
samordnare.
Presentation och Alla som…
Mattias, projektledare för Kultur hjärta skola
hälsade alla välkomna och berättade om vad
vi skulle göra under dagen. Sedan
presenterade sig processledarna, Camilla och
Ulrika.
Annacari som är museipedagog berättade om
platsen, Dalarnas museum och vad som finns
här.
Sedan gjorde vi ”Alla som…” - en
presentationsövning där alla som stämde in på
ett påstående ställde sig upp. Det kunde vara;
Alla som rest långt i dag, Alla som har pratat
med någon som de inte pratat med förut idag,
Alla som varit på museet förut och liknande
frågor. Syftet var att se varandra i den stora
gruppen, få veta mer om varandra och att röra
på sig.
Socialt kontrakt – våga prata
Därefter fick man två och två, surra i bikupor
en stund. Vi pratade om vad som är viktigt för
att man ska vilja och våga diskutera med
varandra.

Alla fick sedan säga något eller några saker
som man kom fram till och de skrevs upp på
en whiteboard. Det blev den gemensamma
överenskommelsen, socialt kontrakt, för vad vi
skulle tänka på och ta hänsyn till under dagen.
Efter det delades gruppen i två delar, en grupp
som fört skulle följa Annacari på visning i
museet och den grupp som stannande kvar i
rummet för att jobba med olika metoder för
inflytande.
Lära känna varandra med Picasso
Första uppgiften var att under tystnad ställa
sig i ett led i bokstavsordning utifrån sitt
förnamn, från A-Ö. Därefter fick alla en
tuschpenna och tre vita papper. Man skulle nu
rita porträtt av varandra, utan att titta på
papperet. Tre personer skulle man måla av
och i slutet få tre porträtt av sig själv.

Därefter samlades vi i ring. Var och en valde ut
ett av porträtten som de tyckte liknande dem
själva på något sätt. Man skrev ner varför man
valt porträttet och sedan sattes bilderna upp
på väggen.
Två uppdrag på kort tid
Sedan delades man in i grupper utifrån vilken
kommun man kom från. Man fick 15 minuter
på sig att gemensamt samla in så många
tankar, idéer och synpunkter som möjligt från
barn och unga. Frågan fick ställas till varandra,
sig själv och leta upp andra unga som de
mötte. Till hjälp fanns läsplattor med tillgång
till internet, Facebook och Instagram. Man fick
också använda sig av telefon och SMS.
Det fanns två olika uppdragskuvert och alla
grupper fick därför inte samma fråga att
besvara. De två olika uppdragen var;
 Ta reda på vad unga vill med kulturen i
Dalarna
 Ta reda på vad som är kultur för barn
och unga i Dalarna
Många svar samlades in av grupperna. Utöver
SMS, Facebook, och fråga varandra så
kontaktade en av grupperna en lärare i SO
som under sin lektion ställde frågan till
eleverna där. Andra letade upp andra unga på
museet eller ringde hem och frågade syskon.
(Resultatet finns i slutet av det här pappret)
Metoden är ett exempel på hur man som
elevkulturombud kan göra för att lyssna in vad
andra barn och unga tycker. På så sätt vidgas
den demokratiska processen och flera ungas
synpunkter kan komma fram.
Efter insamlandet gjordes en kort reflektion
kring vad som kommit in. Om det var något
svar som hade förvånat eller om man kunde
se att några svar dök upp oftare än andra.
Kunskapspass
Det var en föreläsning med bilder via
projektor. Det handlade om politik och hur
demokratin är uppbyggd i Sverige i riksdagen,
landstinget Dalarna och i kommunerna.
Vi pratade om vad för kultur som räknas in i
kulturpolitikområdet. Och om vad det betyder
att ha inflytande och vara delaktig. Vi tog en
tårta som exempel: Är det att dekorera
tårtan? Baka den? Smaka den?
Rundvandring på Dalarnas museum
Visning av dräktsamlingarna
AnnaCari gör en rundvandring i museet. Vi fick
veta mer om dräkter man hade förr i tiden. Till
exempel berättade hon att dräkterna var
något man hade på sig till vardags. Nu har
man dem bara till festliga tillfällen. Som ett
alternativ till kostym, slips och festklänning.

Dalmåleriet
I museet fanns målningar hämtade från
husväggar runt om i Dalarna. AnnaCari
berättade om varför man började måla figurer
och berättelser på väggarna. De vanligaste
förekommande målningarna var bibliska
motiv, men det finns också en del målningar
med humor- och nyhetsinslag.
Selmarummet
Selma Lagerlöf bodde i Falun 12 år. Hon hade
hon kvar sitt hus resten av sitt liv. På museet
fick vi se delar ur hennes hem.
Sedan var det dags för lunch och byte av
gruppaktivitet.
Dags för diplomutdelning
När sedan alla hade gjort sina två
utbildningspass återsamlades vi och pratade i
storgrupp om vad vi varit med om hittills
under dagen. Vi pratade om det var något som
överraskat eleverna under dagen. Och om de
tankar som väckts under visningen, uppdraget
eller kunskapspasset.
Alla nya elevkulturombud (EKO) fick också ett
utbildningsbevis som visar att man deltagit i
utbildningen.
Alla elevkulturombud fick också en biljett till
Dalasinfoniettans TV-spelskonsert SCORE den
3-4 oktober.


Därefter reste Älvdalen och Avesta hemåt. De
var tvungen att åka tidigare eftersom de har
en lång resväg hem.
Då var det dags för fika och en journalist kom
och intervjuade några av deltagarna.

Lek med historien
Tillsammans med AnnaCari gick hela gruppen
ut i museet på uppdrag. Deltagarna fick två
och två en sak av Annacari som de skulle
matcha med något historiska föremål på
museet. De skulle sedan skapa en egen
berättelse kring hur sakerna hängde ihop. Den
berättades sedan för de andra.
Samtal i varje kommun:
Tillsammans med sina kommunala
samordnare satt man i grupper och pratade
om vad man tyckte om dagen osv. Här är vad
Hedemora, Falun och Mora kom fram till:
1. Okej. Nu är ni EKO. Vad är era
förväntningar på det framöver?
Bestämmer mer i skola vad som ska hända
Få vår röst hörd, vara med och förändra vissa
saker
Blir roligare att ha kultur i skola
Återkoppling?
Vara med och påverka kulturen i Mora.
Fler resor.
Att kommunen tar hänsyn till våra åsikter.
Bättre återkoppling
Fler träffar
Att vi ska sprida detta till klasskompisar så att
de får mer kunskap om vad kultur är
Beskriva vad vi vill ha för kultur i skolan
2. Hur kan kontakten ske mellan er alla i
framtiden? Räcker det med era kommunala
träffar eller kan ni mötas på något annat sätt
mellan träffarna? Hur då i så fall?
Facebook, Snapchat
telefon
lite likt elevrådets organisation
Bestämma träffar i Hda (Hedemora?) 1
ggr/mån
Gemen… elevråd. 1 ggr per månad.
Samordnare sammankallar till möten.
Facebookgrupp (mest med de från egna
skolan)
Nyhetsmail om vad som händer
Möten ibland tillsammans med ”vuxna”
3. Den 19 november är det
Delaktighetskonferens i Borlänge. Till den är
alla EKO inbjudna tillsammans med politiker
och de som arbetar i kommunerna (rektorer
och lärare osv). I programmet finns 45
minuter avsatt till ett kulturinslag eller
föreläsare som EKO väljer. 10 000 kr är er
budget. Vad vill ni ha?
Komiker (Robert Gustavsson)
Teater
Musik (Någon som man känner till eller typ
esteter)
Teater
Inga föreläsare
”Standup”
Standup, komiker (komedi något roligt)
Musikal
4. Hur kan ni ta tillvara era kompisars åsikter
om kultur och delaktighet i framtiden?
Kontakta läraren att eleverna kan få boka
Be läraren prata med varandra - > sina elever
ex förslagslåda genom elevråden
Brevlåda.
Stående punkt på klassråd
En brevlåda där man kan skriva och lämna sina
åsikter
Kanske via mail
UTVÄRDERING
Hur har dagen varit? Något som har varit
bra? Något som har varit mindre bra?
Jättebra. Kul. Roligt
Träffade nya personer från andra kommuner
Veta mer om EKO. Vad vi ska göra som EKO.
Hur man kan framföra åsikter till skola. Lärt sig
mer. Pratat med andra. Lite stressad.
Jättebra
Intressant
Frukosten
Det fanns många aktiviteter
Fick känslan av att kunna påverka
För få raster (?)
Intressant
Väl omhändertagna
Morotskaka
Något övrigt som ni vill tillägga?
Får ”vi” fortsätta som EKO?
Vill bestämma över vilket fika vi ska ha
Mattias kommentar till frågan om vilka som
får fortsätta som EKO: Hur kommunerna utser
sina EKO och hur länge de får vara detta har vi
ännu inte bestämt då det kommunala
självstyret är viktigt. Det kan säkert finnas
fördelar att ha samma elevkulturombud under
flera år för att verkligen få en stabilitet i
uppdraget. Man bör i så fall ha ett kommunalt
tänk kring hur man gör den dagen ett
elevkulturombud slutar. Risken finns att man
bygger en fast struktur som utestänger övriga
intresserade. Men finns det tankar kring
kommunala faddersystem osv där
erfarenheten kan delas mellan nytillkomna
och äldre EKO så behöver inte det bli ett
problem. Att olika kommuner har olika
lösningar kommer resultera i en bred
kunskapsbank.
1. Ta reda på vad unga
vill med kulturen i
Dalarna
Om du fick bestämma över
kulturen, vad är det första
du skulle satsa på? (63 svar)
Sång
Musik
Teater
Dans
Slopestyle och bigair backar
Dagis
Kulturskola
Bättre slalombackar
Kulturella tillställningar
Musik
Teater och dans webbsida
Teater
Ekonomi
Gratis evenemang
Kulturens dag
Mat
Trafik
Mer och olika
fritidsaktiviteter
Lärare
Kulturella tillställningar
Mer kultur i skolan
Musiktävling
Miljö
Konserter
Möjligheter till att alla får
sin röst hörd
Gitarr
Matpengar
Mer historisk konst
Dans
Musik
Teater
Kör
Spelningar
Gatu"jam"
Utbildning
Gruppsamtal
Musik
Bättre ungdomsgårdar
Bättre skolmiljöer
Musik
Ungdomshus
Fler aktiviteter
Dansuppvisningar
Konserter
Ungdomstillställningar
Museievenemang
Ungdomsgårdar
Folk som träffas
Konst
Konserter
Biblioteket
Fler affärer
Teatrar
Estetiska evenemang
Bio
Tivoli
Hemsida för marknadsföring
Platser ute för ungdomar att
hänga
Diskon
Musiktillställningar
Bra musik o teater för barn
Museum
Litteraturevenemang
2. Ta reda på vad som är
kultur för barn och unga i
Dalarna.
Vad är kultur? (116 svar)
Jag tänker musik, målningar,
skulpturer, traditioner
Handarbete
Hantverk
Kultur för mig betyder sätt
att leva på som är baserat
på nationalitet eller
etnicitet
Teater
Musik
Kultur är för mig något man
kan frammana med sin
fantasi
Kindpussar
DE (Danmark)
Skulpturer
Idrott
Många olika kulturer ex.
raggarkulturen, man har
egna kulturer inom sin
familj
Uppleva
Typ musik
Historia
Religion
Olika saker från land till land
Resultat: De två uppdragen – Kultur för unga
Intressen, sporter eller
andra saker man gör
Kan handla om traditioner
eller nyskapande
Dans!
Roligt
Utställningar
Djur
Olika saker för olika
människor
Svårt att definiera, inte så
mycket rätt och fel
Fotografi
Något mer abstrakt än bara
vetenskap
Dans- och musikskola
Musik
Konstnärer
Spännande
Intressant
Skapande
Slöjd
Landskap
Traditioner
Film
Utställningar
Språk
Böcker
Saker som är skapat av
människor
Museum
Sång
Spel
Film, TV, Video
Konst, sång och dans
Teater
Olika sätt att uttrycka och
dela med sig av känslor
Mode, design, inredning
Drama
Teater, musik, drama, dans,
läsa
Teater
Fotboll
Musik
Dans
Att vara och tänka
Konst
Läsa
Matkultur
Skriva
Musik och dans
Historiska händelser som
har gjort så andra vill göra
också
Hantverk
Kulturer kan definieras som
ett livsmönster tex. Konst
och musik
Traditioner
Samhälle
Få leva med naturen
Museum
TV-spel
Litteratur
Bibliotek
Nyheter
Bättre slalombackar
Kulturarv
Traditioner
Film
Natur
Konst
Antikt
Sport
Blommor
Inget
Teater
Historia
Allt möjligt
Landskap och natur
Kultur för mig är saker att
förkovra sig i. ”Sakerna” har
väl ofta någon anknytning
till någon typ av skapande
Fågelkvitter
Film
Poesi
Humor, underhållning, nöje
Kultur för mig är att få leva
med konst och musik och få
utveckla varje inovation (?)
Samhälle
Folkgrupps sätt att leva:
seder, traditioner, lagar och
regler
Konst är hur människor
lever. Också konst och
museum
Teater och konst
Konst
Litteratur
Foto
Film
Hantverk
Slöjd
Dans
Teater
Musik
Sång
Konst
Gemenskap ”Se någon åka
ner i diket” kan vara kul
Ha kul!
Skapande
Jag tycker kultur betyder
gammalt och död
Konst- ett sätt att leva
Kultur är hemligt
Målningar, tavlor när man
visar upp saker på scenen
Kreativitet