You are on page 1of 6

DUSZPASTERSTWO

PROWADZ:

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm

BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm
3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
Parafia Matki Boej Czstochowskiej
Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc
10-05-2014

Zabito syna, bo nie chciano odda korzyci z winnicy.
Zabijamy Jezusa zawsze, gdy boimy si utraci to, co, jak
sdzimy, naley si nam od ycia. Istnieje pokusa,
by zinterpretowa t przypowie, zganiajc wszystko na
ydw, ktrzy odrzucali prorokw i samego Jezusa,
ale przecie... sami jestemy w takiej sytuacji. Nudzi ju
mnie, gdy sysz w czasie homilii o faryzeuszach sprzed
dwch tysicy lat. Tak, jakby nie byo ich dzisiaj! Jestemy
w winnicy Boga. To do nas posyani s prorocy, do nas
przychodzi Jezus. ycie nie jest dla wyycia si. Sytuacja
opisana w przypowieci kojarzy si z podstpem wa,
ktry skusi Ew do spoycia owocu. Nie potrafia si
wyrzec tej przyjemnoci. Tym razem jednak obiektem
podania sta si ju nie tylko owoc, ale caa winnica.
Winnica to ogrd, to raj, ktry powinnimy wyhodowa w tym yciu. Ale nawet to,
do czego doszlimy w yciu, nie jest waniejsze od samego Boga. Nie ma raju bez
wolnoci od Niego. Kade dobro staje si zasadzk, kiedy okazuje si bardziej
podane ni Bg. Prawdziwe wyrzeczenie nie zaczyna si od wielkich powice, lecz
od maych ksw. Tak byo w przypadku Adama i Ewy. Wielkie upadki zaczynaj si
od maych zaniedba i drobnych przywiza. Wielka wito zaczyna si w maych
wyrzeczeniach. Tym bardziej e Bg nie patrzy na ogrom naszych czynw ani nawet
na przeciwiestwa, ktre pokonalimy, ale na mio, ktra pobudza nas do ich
spenienia. Czowiek ma tylko dwie rce, ale chciaby nimi zgarn cay wiat, tracc
przy tym gow. Pracownicy nie chcieli si wyrzec owocu, dlatego w kocu musieli
wyrzec si Syna waciciela. Kiedy nie umiemy si uwolni od zachannoci, wczeniej
czy pniej stracimy Jezusa. Owoc winnicy w porwnaniu z przyjani z Synem
waciciela caego wiata jest doprawdy czym znikomym, ale wanie to jest
groteskowo tragiczne, e marne przywizania do bezwartociowych przyjemnoci s
dla nas potniejszymi kajdanami ni wizy mioci z Jezusem. Przyjemnoci zawsze
grozi niebezpieczestwo zawaszczenia, dlatego wici woleli znosi przykroci, gdy
serce ich byo wwczas wolne od tej pokusy. Odda Bogu cokolwiek, to odda siebie,
zatrzyma cokolwiek dla siebie, to straci Bo przyja. Izrael musia opuci Egipt,
aby sta si narodem wybranym, Mojesz musia wyrzec si kariery na dworze
faraona, by sta si prorokiem, Eliasz musia porzuci saw pogromcy 450 prorokw
Baala, by sta si godnym ogldania Boga na Horebie, Apostoowie musieli opuci
domy, pola i najbliszych, by sta si godnymi Chrystusa. Nawet mio atwo bywa
mylona z zalenoci. Wyrzeczenie daje czowiekowi to, czego zawsze bardzo pragn
wolno. Wszyscy czujemy si zniewoleni, ale gdy przychodzi zerwa jakiekolwiek
kajdany, krzyczymy: Nie! Nard wybrany musia wyrzec si nie tyle Egiptu, co bogw
Egiptu: pracy i tyranii, bogw Asyrii: zoci i wojny, bogw Babilonu: rozpusty i magii.
A my? Jacy bogowie rzdz naszym sercem?
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
9:00 + Bronisaw Kulpa w rocz. mierci
4:00 + Marianna, Antoni Mieczkowski - rodzina
5:30 + Helena Bienkowski - S. M. Zielonka
8:00 + Aleksandra, Stanisaw Pzik - crka
9:30 + Mary Martusiewicz - rodzina
11:15 + Zofia Hyjek - syn z rodzin
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla czonkw ywego Raca
1:00 - O ask zdrowia dla Alinki
1:00 - O opiek Ducha w. dla ukasza w dniu urodzin
1:00 + Anna Flak
1:00 + Czesaw Popielarczyk, Henryk Sakowski i zmarli z
rodziny
1:00 + Wanda, Wadysaw Goas
1:00 + Katarzyna Pisarska w 10 rocz. mierci - syn, crka
7:00 + Genowefa Babel - Jzef Sokoowski
9:00 + Genowefa Babel - Jadwiga Janik
7:00 + Jan Mandziuk w rocz. mierci
9:00 + Genowefa Babel - rodz. awniczak
7:00 + Czesaw Hondo
9:00 - Za parafian
7:00 + Wadysaw Kisaa - siostra
9:00 + Genowefa Babel - Kasia Koziatek
7:00 + Ryszard Stobbe w 12 rocz. mierci - ona
9:00 + Daniel abicki w 6 rocz. mierci - dziadek
7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Mieczysawa w 75
rocz. urodzin
7:00 - Msza w. dzikczynna i o zdrowie dla rodziny przez
wstawiennictwo Matki Boej Czstochowskiej
7:00 + Franciszek, Jadwiga Klejno
7:00 + Antoni Kuzia - ona z dziemi
7:00 + Anna Kamiska - L. S. abicki
7:00 + John Warzywoda - Nina Stephenson
9:00 + Irena, Franciszek Gardocki
4:00 + Janina Kielar - crka z rodzin
5:30 + Helena Bienkowski - M. J. Dojak
8:00 + Za zmarych z rodzin: Janiszewskich i Kabatw
9:30 + Rafa Gomka - siostra z mem
11:15 + Helena Ledziski - syn z on


LEKTORZY
Sobota/Niedziela 11/12 padziernika
4:00 - Celina Pultanis
5:30 - Jola Lewczuk, Monica Nowak
8:00 - Anna Szklarska, Celina Basta
9:30 - Barbara Kawaek, Maria Grot, Anna Marchel
11:15 - Dzieci
1:00 - Alina Zielonka, Stanisaw Bis, Renata Lisiak
7:00 - Mikoaj Pal
KOLEKTORZY

Sobota/Niedziela 11/12 padziernika
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Walkowicz
7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

SOBOTA - 4 PADZIERNIKA
XXVII NIEDZIELA ZWYKA - 5 PADZIERNIKA
PONIEDZIAEK - 6 PADZIERNIKA
WTOREK - 7 PADZIERNIKA
RODA - 8 PADZIERNIKA
CZWARTEK - 9 PADZIERNIKA
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
5 PADZIERNIKA, 2014

PONIEDZIAEK - Ga 1,6-12 Ps 111 k 10,25-37
WTOREK - Ga 1,13-24 Ps 139 k 10,38-42
RODA - Ga 2,1-2.7-14 Ps 117 k 11,1-4
CZWARTEK - Ga 3,1-5 k 1 k 11,5-13
PITEK - Ga 3,7-14 Ps 111 k 11,15-26
SOBOTA - Ga 3,22-29 Ps 105 k 11,27-28
NIEDZIELA - Iz 25, 6-10a Ps 23 Flp 4, 12-14. 19-20
Mt 22, 1-14
OFIARY Z NIEDZIELI 28 WRZENIA
2014
Ofiary z kopert - $ 5,095.00
Ofiary bez kopert - $ 1,220.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PITEK - 10 PADZIERNIKA
1:00 - O zdrowie i Boe b dla Honoraty i Eligiusza
Ratajczyk w 10 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej Fatimskiej dla
Franciszka, Stefanii i Krzysztofa
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Haliny i Jzefa Olchaww
w 25 rocz. lubu
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Haliny i Leszka Wjcikw
w 25 rocz. lubu
1:00 - O zdrowie i Boe b oraz opiek Matki Boej dla
Magdaleny i Tomasza z okazji 4 rocz. lubu oraz
dla Magdaleny z okazji urodzin
1:00 - O zdrowie I Boe b. dla Mariusza i Paulina
1:00 + Feliks Partyski w 1 rocz. mierci
1:00 + Jan, Jadwiga, Teodor, Stanisawa, Feliksa Kreska
1:00 + Edward, Franciszek Kolczykiewicz, Teresa
Mozolewska
1:00 + Jzef Brzozowski w 3 rocz. mierci - rodzina
7:00 + Jan Wjcik w 2 rocz. mierci
SOBOTA - 11 PADZIERNIKA
XXVIII NIEDZIELA ZWYKA - 12 PADZIERNIKA
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Czsto bierzemy do rki raniec. W padzierniku we
wszystkich katolickich kocioach gromadz si wierni na
wspln modlitw racow. Okazuje si, e zwyczaj
odmawiania pewnej iloci modlitw odliczanych dla
uatwienia przy pomocy sznurka z koralikami czy
wzekami by bardzo dawny i spotykamy go w wielu
religiach. Synny archeolog Austrin layard w roku 1849
odkry wrd ruin staroytnej Niniwy posek niewiasty
trzymajcej w rku co w rodzaju raca. Pochodzi on z
VIII a moe nawet z IX wieku przed Chrystusem. wity
Franciszek Ksawery by bardzo zdziwiony gdy udajc si
na misje do Japonii zobaczy u tamtejszych ludzi co
podobnego do naszego raca.
Najpikniejsz i najstarsz modlitw chrzecijask jest
"Modlitwa Paska". Nauczy j sam Jezus Chrystus swoich
uczniw. Jej sowami modlili si wyznawcy Pana od
pierwszych wiekw Kocioa i w niej szukali siy w czasie
przeladowa. Pierwsze reguy zakonne zobowizyway
swoich mnichw do wielokrotnego jej powtarzania
w cigu dnia. Tak na przykad regua benedyktyska
jeszcze w XI wieku nakazywaa braciom zakonnym
codziennie odmawia 150 "Ojcze nasz" na wzr
kapaskiego oficjum zoonego ze 150 psalmw. Od
pierwszych wiekw chrzecijastwa dostrzegano take
potrzeb modlitwy do Najwitszej Maryi Panny widzc w
Niej Poredniczk przed Bogiem. Od XII wieku
rozpowszechnia si w Kociele katolickim zwyczaj
odmawiania "Pozdrowienia Anielskiego". Modlitwa ta
skadaa si pocztkowo jedynie ze sw Anioa Gabriela:
"Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob. Bogosawiona
Ty midzy niewiastami" (k 1,28) Potem zaczto dodawa
do niej sowa wypowiedziane do Maryi przez w. Elbiet
(zob. k 1,42b), a nastpnie inne sowa. Tak wic do
"Ojcze nasz" zaczto dodawa "Zdrowa Maryjo". Te dwie
najpopularniejsze w Kociele modlitwy day pocztek
racowi katolickiemu. Za ojca raca witego uwaa
si w. Dominika. Legenda gosi, e tej modlitwy nauczya
go sama Najwitsza Maryja i polecia rozpowszechnia j
na caym wiecie. Nie by to jednak jeszcze raniec w
formie dzisiejszej. Raniec w jego obecnym ksztacie
ustali si dopiero w wieku XV dziki Dominikowi
Alamusowi a la Roche (1428-1475). On ustali liczb 150
Zdrowa na wzr Ksigi Psalmw, ktre podzieli na
dziesitki, kada przeplatana "Modlitw Pask". Dla
rozpowszechnienia tej modlitwy zaoy on te pierwsze
bractwo racowe. Dziki zakonowi dominikaskiemu
modlitwa racowa staa si ju w wieku XV znana
w caym Kociele, a bractwa racowe spotykamy we
wszystkich krajach. Zaczto powoli wprowadza te do
raca tajemnice do rozwaania z ycia Chrystusa
i Najwitszej Maryi Panny. W wieku XVI ustalono
ostatecznie trzy czci raca po pi tajemnic kada.
Pierwszym ladem modlitwy racowej w Polsce jest
znajdujcy si w kolegiacie gogowskiej grobowiec
przedstawiajcy niewiast z racem w doni, ktry ma
55 paciorkw. Modlitwa racowa bardzo szybko
znalaza oficjaln aprobat Kocioa. Papiee w swoim
nauczaniu zachcali wiernych do jej czstego odmawiania.
W racu widzieli ratunek wobec grocych Kocioowi
niebezpieczestw. Dnia 7 padziernika 1571 roku bya
stoczona pod Lepanto nad zatok Korynck bitwa morska
midzy flotyll chrzecijask i tureck. Zakoczya si
ona wielkim zwycistwem chrzecijan.
Zostao uwolnionych z galer bardzo wielu chrzecijan,
ktrzy musieli je obsugiwa jako niewolnicy. Ten wielki
triumf przypisuje si wstawiennictwu Matki Boej, gdy
przed t bitw wczesny papie w. Pius V zachca cay
wiat katolicki do modlitwy na racu. Bractwa
racowe rozwiny wtedy szczeglnie oywion
dziaalno. Jako podzikowanie za to zwycistwo papie
Pius V ustanowi na dzie 7 padziernika wito Matki
Boej Racowej. Papie Klemens XI po zwycistwie
odniesionym nad Turkami pod Belgradem w roku 1716
rozszerzy to wito na cay Koci. W roku 1885 papie
Leon XIII poleci odmawia raniec przez cay miesic
padziernik i wprowadzi do Litanii Loretaskiej
wezwanie: "Krlowo Raca witego, mdl si za
nami". Dzisiaj modlitwa racowa jest jedn
z najpopularniejszych modlitw Kocioa. Zna j kady
katolik. Jest ona odmawiana przez setki milionw
chrzecijan.
KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
udziau w konkursie na wasnorcznie zrobiony Raniec.
Swoje podpisane prace prosimy przypina na tablicy
w holu Kocioa.

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego do
wsplnoty Kocioa zostanie waczony Michael
Zywalewski. yczymy Boego bogosawiestwa i opieki
Matki Boej.

MSZA POGRZEBOWA
W ostatnim czasie do Pana odeszy .p. Aniela
Piskorowski, Krystyna Kwiatosz i Juliusz Przesmycki.
Promy o rado wieczn dla zmarych: Wieczny
odpoczynek racz im da Panie...

NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak, Jean
Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka, Edward Rdziniak
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
DZIKCZYNNA PIELGRZYMKA
ROWEROWA
Dla uczczenia kolejnej rocznicy wyboru na
Stolic Piotrow w. Jana Pawa II
zapraszamy: 11 padzi erni ka na
VI Pielgrzymk Rowerow jako dar wdzicznoci za
kanonizacj Jana Pawa II. Wyruszymy o godz. 10:00
rano z 24 Mile/Dequindre Rd. przy Onyx. Na zakoczenie
pielgrzymki zostanie odprawiona Msza w. o godz.
3:00 pm przy grocie w Orchard Lake.

WYCIECZKA - KOLORY JESIENI.
Koo Seniora Zota Ra zaprasza swoich czonkw jak
i wszystkich parafian i goci na wycieczk Kolory Jesieni -
na Pnoc Michigan. Wycieczka odbdzie sie w dniach 8-9
padziernika. Informacje i zgoszenia u prezeski Pani
Wandy Fleszar-Zych 586 808-0804

KONCERT JANA PIETRZAKA
Zapraszamy na koncert znanego
art yst y kabaret owego Jana
Pietrzaka pt. Humor i ojczyzna.
Konc e r t odb dz i e s i 1 0
padziernika o 8:30pm w sali Jana
Pawla II. Bilety w Polish Art &
Books a od niedzieli 28 wrzenia
rwnie w holu kocioa pomidzy
Mszami w. Jan Pietrzak przeznacza
cay dochd z koncertu na budow
uku Tr i umf al nego Bi t wy
Warszawskiej w stolicy Polski.

ZAPROSZENIE NA TEATR
Zapraszamy 12 padziernika
(niedziela) godz. 3:00 pm w Sali
Jana Pawa II na przedstawienie
pt.: Opowieci Poli Negri
w wykonaniu Agaty Pilitowskiej
i Marii Nowotarskiej z Teatru w
Toronto. Informacje i rezerwacje
Caf Prowincja (248) 790-9348
Cena biletu $15.00 dla dorosych,
$10.00 dla dzieci. Bilety mona
zakupi w niedziel po kadej
Mszy w. w holu Kocioa.
ZAPROSZENIE NA
GRALSK ZABAW
Koo Grali zaprasza na zabaw
Gralska Jesie w sobot 18
padziernika w sali Jana Pawa
II. Do taca bdzie gra zesp
Rytm oraz Kapela Hudobni
z Chicago. Do nabycia gralskie
jado.


PERYGRYNACJA OBRAZU
MATKI BOEJ
NIEPOKALANEJ Z QUEBEC
W KANADZIE
W dniu 8 padziernika do naszej
parafii przybdzie kopia Obrazu
Matki Boej Niepokalanego
Poczcia z Quebec z Kanady. Obraz
peregrynuje po tych parafiach,
w ktrych dziaaj Rady Rycerzy
Kolumba. Program Modlitwy
Maryjnej na cze Niepokalanego
Poczcia prowadzony jest dla
uhonorowania Matki Boej, ktra
zajmuje centralne miejsce w yciu Zakonu Rycerzy
Kolumba. Jest to ju 16-ty program modlitw Rycerzy
Kolumba skupiajcy si wok witego obrazu. Pierwszy
taki program zosta zorganizowany w 1979 roku z obrazem
Matki Boej z Guadelupe. Uroczyste powitanie bdzie w
rod 8 padziernika o godz. 6:00pm. Obraz pozostanie do
wtorku 14 padziernika. W programie wizyty, przewidziane
s codziennie raniec o godz. 6:30pm, Msza w. a po Mszy
w. Apel Jasnogrski. Przez cay czas peregrynacji Kocil
bdzie otwarty na indywidualn modlitw.

ZAPROSZENIE NA HARCERSK KAWIARENK
Harcerstwo zaprasza do kawiarenki w dniu 19 padziernika
Dochd bdzie przekazany dla pani Krystyny Mrukowicz
na opacenie kosztownego leczenia chemioterapii. Donacje
mona s k ada na s t r oni e i nt er net owej
http://www.gofundme.com/8qflp4

MSZA W. O
UZDROWIENIE
I UWOLNIENIE
W pitek 10 padziernika o godz.
7:00pm. Zapraszamy.

KAWIARENKA
W niedziel 28 wrzenia Rycerze Kolumba zorganizowali
kawiarenk. Dochd wynis $395.00. Bg zapa.

SPOTKANIE DLA RODZICW DZIECI
I KOMUNII
W najblisz niedziel 12 padziernika po Mszy
w. o godz. 11:15 odbdzie si spotkanie dla
rodzicw dzieci I Komunii w.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
9 X b. Wincenty Kadubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik
Soboru Lateraskiego IV; dzieem jego ycia s Kroniki polskie,
w ktrych zebra wszystkie podania i mity o pocztkach Polski;
uznawany za naszego pierwszego historyka
RADA DUSZPASTERSKA:

Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,

ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:

Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,

Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
CAF PROWINCJA

Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania
ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun

Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5
GRUPY PARAFIALNE

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976
LIDERZY

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org

Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344

Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636


6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW

Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr
SKLEPIK PARAFIALNY

Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA

Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codzinnie od Mszy
w. o godz. 9:00am do godz. 9:30pm. Mona si spotka
z Jezusem, powicajc swj czas na adoracj
Najwitszego Sakramentu

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.
NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm
SAKRAMENTY

CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

You might also like