You are on page 1of 2

INTELIGENTNA I BEZPIECZNA KOMUNIKACJA RADIOWA

W SYSTEMIE SCADA
Licencjonowane pasmo VHF / UHF
DANE TECHNICZNE
Aprisa SR w skrcie

Licencjonowane pasmo VHF / UHF

Protokoy RS-232 i IEEE 802.3

Szeroko kanau 12,5 kHz, 25 kHz

A do 19,2 kb/s prdko przesyu danych

Szyfrowanie 256-bitowym algorytmem AES

Modulacja 4-CPFSK

Temperatura otoczenia pracy: 40 do +70 C

Wymiary w mm: 177 szer. x 110 g. x 41,5 wys.

Pojedynczy lub podwjny pdupleks

Zgodno ze standardami ETSI (Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych)

Pena integracja z radiem Aprisa XE typu
punkt-punkt
Zastosowania Aprisa SR

Platformy wiertnicze i ldowe urawie
pompowe

Rurocigi przesyowe

Elektrownie

Dystrybutorzy energii elektrycznej

Oczyszczalnie wody i ciekw
Licencjonowane pasmo VHF / UHF
Aprisa SR: inteligenta i bezpieczna komunikacja SCADA typu punkt do wielopunktu do
monitoringu i kontroli w sektorze paliwowym i sektorze przedsiebiorstw komunalnych

Bezpieczestwo: Aprisa SR chroni przed zoliwymi atakami dziki systemowi Defence in Depth, w skad ktrego
wchodzi algorytm szyfrowania AES, uwierzytelnianie, fltrowanie adresu i kontrola dostpu uytkownika.

Umoliwienie przyszych aktualizacji: Aprisa SR wspiera interfejsy szeregowe, Ethernet i protok IP, a wszystko
to w jednej, kompaktowej obudowie. Aprisa SR umoliwia zgodne ze standardami, dugoterminowe wczenie do
sieci SCADA oraz prac ze starszymi generacjami urzdze szeregowych.

Wydajno: zdolno do konfguracji wielu parametrw radiowych oznacza, e wydajno i prac sieci mona
zoptymalizowa do dokadnej topologii sieci, bez wzgldu na jej zoono.

Elastyczno: Aprisa SR jest zdolna do integracji ze wszystkimi topologiami sieci; kad jednostk mona
skonfgurowa jako stacja bazowa, repeater (przekazuje dalej odebrany sygna) i jednostka zdalna.

atwo zarzdzania: atwy w obsudze grafczny interfejs uytkownika (GUI) wspiera lokalne zarzdzanie
elementami poprzez IP oraz bezprzewodowe zarzdzanie elementami zdalnymi. Protok SNMP umoliwia kontrol
caej sieci poprzez systemy zarzdzania strony trzeciej.

Niezawodno i wytrzymao: Aprisa SR nie wymaga rcznego dostrajania komponentw, utrzymuje wysok
moc wyjciow oraz wydajno w szerokim zakresie temperatur.
Dane kontaktowe
E-MAIL sales@4rf.com
ADRES www.4rf.com
DANE TECHNICZNE
O FIRMIE 4RF
Firma 4RF dziaa w ponad 130 krajach. Oferuje rozwizania dla przedsibiorstw komunalnych,
frm transportowych, frm sektora energetycznego, operatorw telekomunikacyjnych,
nadawcw radiowo-telewizyjnych, midzynarodowych organizacji pomocowych oraz sektora
bezpieczestwa publicznego. Wszystkie produkty frmy 4RF zostay zoptymalizowane do pracy
w nieprzyjaznym klimacie i trudnym terenie, obsuguj starsze aplikacje analogowe, szeregow
transmisj danych, PDH oraz IP.
Copyright 2012 4RF Limited. Wszelkie prawa zastrzeone. Ten dokument jest chroniony
prawem autorskim i nie moe by powielany lub publikowany w jakiejkolwiek formie w caoci
lub w czci bez uprzedniej pisemnej zgody frmy 4RF Limited. Chocia dooono wszelkich stara
podczas sporzdzania tego dokumentu, by zawarte w nim informacje byy prawidowe, frma 4RF
Limited nie ponosi odpowiedzialnoci za bdy, braki lub jakiekolwiek szkody wynike wskutek
uytkowania podanych w tym dokumencie informacji. Tre i specyfkacje techniczne produktu ujte
w tym dokumencie mog by przedmiotem zmian z powodu nieustannie dokonywanych ulepsze
produktu, oraz mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia. Aprisa i logo 4RF s znakami
handlowymi frmy 4RF Limited. Version 1.3.0 Polish
Licencjonowane pasmo VHF / UHF
OGLNA
TOPOLOGIA SIECI punkt wielopunkt(PMP); Repeater (wzmacniacz)
INTEGRACJA Z SIECI szeregowo i / lub L2 Ethernet
PROTOKOY
ETHERNET IEEE 802.3
SZEREGOWY standard RS-232
BEZPRZEWODOWY zastrzeony
RADIO PASMO ZAKRES STROJENIA KROK
ZAKRES CZSTOTLIWOCI 136 MHz 136 174 MHz 3.125 kHz
400 MHz 400 470 MHz 6.25 kHz
SZEROKO KANAU 12,5 kHz, 25 kHz
DUPLEKS pdupleks na jednej czstotliwoci
Pdupleks na dwch czstotliwociach
CZAS BLOKADY SYNTEZATORA CZSTOTLIWOCI < 1,5 ms (5 MHz step)
STABILNO CZSTOTLIWOCI 1,0 ppm
STARZENIE SI CZSTOTLIWOCI < 1 ppm / rok
NADAJNIK
MOC WYJCIOWA 0,1 5,0 W (20 37 dBm, w krokach co 1 dB)
MOC SSIEDNIEGO KANAU < 60 dBC
MOC PRZEJCIOWA SSIEDNIEGO KANAU < 50 dBC
EMISJE NIEPODANE < 37 dBm
CZAS REAKCJI < 1,5 ms
OKRES ZWALNIANIA < 1,5 ms
CZAS PRZEPYWU DANYCH < 10 ms
ODBIORNIK
12,5 kHz 25 kHz
CZUO (BER < 1E-2) 117 dBm 114 dBm
SELEKTYWNO SSIEDNIEGO KANAU > 60 dB > 45 dB
TUMIENIE KANAU LUSTRZANEGO > 12 dB
TUMIENIE INTERMODULACJI > 70 dB
BLOKOWANIE LUB ODCZULANIE > 90 dB
ODRZUCENIE NIEPODANYCH IMPULSW > 75 dB
MODEM
12,5 kHz 25 kHz
PRDKO PRZESYU DANYCH BRUTTO 9,6 kbit/s 19,2 kbit/s
MODULACJA 4-CPFSK
KOREKCJA BDW POWSTAJCYC
PODCZAS TRANSMISJI
modulacja kratowo-kodowa
BEZPIECZESTWO
SZYFROWANIE DANYCH AES 256 bitw
UWIERZYTELNIANIE DANYCH CCM
INTERFACES
ETHERNET 2-portowy przecznik 10/100 Base-T
SZEREGOWY 1 x RJ45 RS-232, do 115 200 bajtw/s
ZARZDZANIE 1 x USB mikro typ B (port urzdzenia)
1 x USB standardowy typ A (port hosta)
ANTENA 1 x TNC, 50 ohm, zcze eskie (2 x TNC dla wuportowe)
LED Status: OK, DATA, CPU, RF, AUX
Diagnostyka: RSSI
PRZYCISK TESTOWY wiato LED przecza diody
OPCJE PRODUKTU
DWA ZCZA ANTENOWEGO Oddzielne nadawania i odbioru anteny porty
CHRONIONE STATION Zapewnia zbdnych przeczania sprztu
ZASILANIE
NAPICIE WEJCIOWE 10 30 VDC (nominalnie N13,8 V)
TRYB ODBIORU < 430 mA (< 6 W), Pena aktywno Ethernet
< 330 mA (< 4,5 W), Brak aktywnoci Ethernet
TRYB NADAWANIA < 1630 mA (< 22,5 W), moc wyjciowa 5 W
< 540 mA (< 7,5 W), moc wyjciowa 1 W
CECHY FIZYCZNE
WYMIARY W MM 177 szer. x 110 g. x 41,5 wys.
MASA 720 g
MOCOWANIE ciana, stojak lub szyna DIN
RODOWISKO PRACY
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY 40 do +70 C
WILGOTNO WZGLDNA maksymalnie 95%, bez kondensacji
ZARZDZANIE i DIAGNOSTYKA
LOKALNY
Serwer sieciowy z pen kontrol / diagnostyk
Czciowa diagnostyka poprzez wiata LED i przycisk
testowy
Aktualizacja sprztu poprzez USB
ZDALNY Napowietrzne zarzdzanie elementem zdalnym oraz
kontrola/diagnostyka
SIE Poparcia dla integracji z zewntrznymi systemami
zarzdzania sieci
ZGODNO Z NORMAMI
12,5 kHz 25 kHz
CZSTOTLIWO RADIOWA RF EN 300 113 EN 302 561
ELEKTROMAGNETYCZNEJ EMC EN 301 489 czci 1 i 5
NORMA BEZPIECZESTWA EN 60950
NORMA RODOWISKOWA ETS 300 019 Klasa 3.4
SPECYFIKACJA SYSTEMU