You are on page 1of 1

CAIUS en de hoofdletters

1995/98 Bubbelebim

In de ruimte waar de jongens Caius niet hadden afgeslacht, zoals in het vorige niet
verschenen hoofdstuk wordt verteld, ligt de handdoek van Loetje Hamlip, die er de dagen
ervoor zijn lijfspreuken in had gelegd en dat vandaag dus waarschijnlijk weer zal doen,
zei CAIUS tegen de jongens. De jongens werden opeens erg opgelevend en CAIUS dacht
dat dat door zijn zin kwam en herhaalde hem terwijl hij zich uitkleedde voor de jongen
die daarvan moest kotsen, zei Xantippus tegen zijn hond, die geen hoofdletter van het
verhaal begreep. Vandaar ook dat Xantippus met zulke lange zinnen vertelde zonder veel
hoofdletters, want die begreep zijn hond niet, maar natuurlijk sprak hij tegen zijn vrouw
wel met korte zinnen, zongen de jongens in koor.
Dit lied hadden ze van Xantippus geleerd en ze zongen het vaak en lachtten om de zin
over de hond. Ze vonden het wel moeilijk om over de hond te lachen want de hond was
erg groot en zon afstand van hoogte was moeilijk te overbruggen met een lach. Hierbij
vonden ze meteen Bassie uit met: altijd blijven lachen. Maar omdat er toen nog geen
copywright bestond heeft Bassie later zichzelf nog eens bedacht en kreeg hij alle eer.
(haha) Terwijl de jongens het eigenlijk aan Xantipje (koosnaampje, zo noemde zijn
moeder de postbode) te danken hadden (over nadelig gesproken!).
De jongens hielden niet van verhalen zonder boeven. Toen Xantippus weer een verhaal
van Bassie had verteld hadden de jongens gezegd: Drommels Drommels en nog eens
drommels En de volgende dag was Bassie doodgeschoten door een boef die de hele tijd
drommels, drommels en nog eens drommels zei. Dat vonden de jongens niet puik en ze
gingen Xantippus slaan, maar ze vergaten CAIUS zodat de schreeuwende man zei dat de
terugkomst beter was dan de hoofdletters. CAIUS was trouwens zeer verdrietig, waarom
dat is geheimmm (Bassie). Xantippus was net niet dood en de sigarenhouders verzorgden
hem, maar n de hond:

n dit verhaal zijn de hoofdletters weggelaten. o kun je lezen hoe ander ( o heet de hond
van antippus) een verhaal leest. et verhaal is wel kort.

Het lijk van het huis dat achter de berg lag belde de sigarenhouders op, die niet thuis
waren, dus namen de politiemannetjes de telefoon als verdachte op uit de hoorn. Ze
hoorden wat gekrommel voor hun neus en merkten dat het Caius was die aandacht wilde.
Ze schrokken wel van het krommelen en Caius merkte dit. Hij vertelde het aan
MALOVALander (want zo heet de hond van Xantippus). Die schreef het op een
roddelmuurkrant. Daardoor kwam heel Rome erachter en ze krommelden de politie uit
Rome weg. Dit was voor Caius erg afnemend omdat het zijn schuld was. Hij zocht het
lijkenhuis af maar vond geen geschikt lijk om af te nemen, dus maakte hij drie of vier
saltos (dit was niet helemaal duidelijk) en dwong de politie hem dood te schieten.
(PANG) (haha)

Related Interests