You are on page 1of 2

CAIUS in: EVEN VOOR DE DUIDELIJKHEID.

Bubbelebim

Caius liep op gewekt, zijn goed gedekte vriend. Op gemerkt liep hij niet. Althans, dat dacht
hij. Dat zijn goed gedekte vriend vandaag zo goed gedekt was dat gemerkt ook gedekt werd,
was hem totaal ontgaan, echter. Gewekt was wel vaker goed gedekt, wat zeg ik, ALTIJD!
Caius wist niet eens zeker of gewekt wel bestond. Maar ja, waarom wordt ik dan elke ochtend
gewekt en dan weer Caius? Maar bestaat gewekt wel als ik niet opsta? Op gewekt bedoel ik.

En met deze vraag in zijn hoofd begon Caius ook te twijfelen aan het werkelijk bestaan van
gemerkt. Caius had gemerkt tot hersenspinnen bedacht. (let niet te veel op de begrijpelijkheid
van die zin, het gaat erom dat je hem begrijpt (geldt ook voorige zin(endie))) Dus maakte hij
zijn hoofd open en viel buiten adem (een echt lijk dat op krachten komt, die jij en ik niet
kunnen verzinnen). Hij viel dus niet buiten echte lijken. Althans, dat dacht hij. Dat zijn goed
gedekte vriend vandaag zo goed gedekt was dat gemerkt ook () Althans, niet op ongemerkt
(het niet bestaande broertje van gemerkt (of misschien bestaat hij wel maar is zijn geboorte
ongemerkt voorbijgegaan)) Wel viel hij buiten adem (en niet buiten echte lijken dus!) op een
persoon die we in dit verhaal maar even voor de duidelijkheid zullen noemen. (Even voor de
duidelijkheid: even voor de duidelijkheid heet niet echt even voor de duidelijkheid maar voor
de duidelijkheid van dit verhaal noemen we hem even voor de duidelijkheid)
Even voor de duidelijkheid, u zult wel denken: wat is dat: voor een: rare: naam? Maar dan zal
ik u voor de duidelijkheid even melden dat voor de duidelijkheid van dit verhaal noemen we
hem even voor de duidelijkheid helemaal niet zon rare naam is in de wereld waarop Caius
loopt. Ik kan me nog herinneren dat Caius op een dag dacht in een koelkast en toen een wezen
genaamd mag ik er even langs mijn kat slikt ongelukken als aftakkingen tegenkwam
tegenkwam. Nu weet ik dat u niet zon open Meindert bent dus voor de duidelijkheid van dit
verhaal heb ik voor de duidelijkheid van dit verhaal noemen we hem even voor de
duidelijkheid, even voor de duidelijkheid genoemd. Duidelijk?

Tuurlijk!, hoor ik u denken, maar nu verder met het verhaal alstublieft. Dan heb ik een
vervelende mededeling voor u: Dit is het verhaal. Dit?, zult u denken en dan zeg ik: Ja.
Dit zult u denken omdat u vanochtend op het verkeerde been uit bed bent gezet. Maar ja, daar
kunt u niks aan doen. Misschien kunt u maar beter even stoppen met lezen. Ja, stop maar
even. Dat is beter voor u. U kunt beter even deze tekst wegleggen en iets anders gaan doen.
Iets nuttigs bijvoorbeeld. Dan kan ik gewoon verder gaan zonder dat u er de hele tijd
doorheen zit te denken. Nou, stop dan met lezen! Stop! Godverdomme! Wie denkt u wel niet
dat u bent? Wie bent u wel niet dat u dit leest? Wat denkt u wel niet dat u leest? Dit is mijn
tekst! Vooruit, oprotten! Ogen van het papier!

Al goed, als u niet wilt stoppen met lezen dan kunt u het krijgen ook:

Caius viel buiten echte lijken op alles en iedereen. Behalve op ongemerkt. En als we dat int
Engels behalven felt he dus onopgemerkt. Dus niemand wist of het niet gebeurde, dus had het
net zo goed wel kunnen gebeuren. Even voor de duidelijkheid had dit gezegd in de tijd dat
Caius buiten adem(een dorpje waarin steden over n kam waren geschoren) op hem was
gevallen. Maar even voor de duidelijkheid had niet door dat Caius binnen no-time was
gevallen als voor een blok voor als hij dat ooit nog nodig zou hebben. Even voor de
duidelijkheid had hier te gekscherend buiten adem, dus binnen n kam tegen opgeschoren, of
omgeplast, want dat hadden gewekt en gemerkt liever, tegen Caius over op gegeven tijdens de
no-time-val van Caius. Dus dacht niemand dat Caius uit andere dimensies gedachten ging,
zoals we die noch kennen, noch herkennen, noch erkennen, want daar kan de bewerkelijkheid
van Caius toch niet op tegen gewassen met schone hoeven van paarden die paren en even
voor de duidelijkheid nog even een dansje doen. En zodoende mensen, dat in Afrika ook met
poker omdat spelletjes meestal wel op hun plek vallen.

Althans, dat dacht Caius dus allemaal terwijl hij op gewekt zijn huis besloot en op gemerkt
voorbij ging!
Even voor de duidelijkheid: Adem is dus n een echt lijk dat op krachten komt die jij en ik
niet kunnen verzinnen n een dorpje waarin steden over n kam waren geschoren.
(Waarschijnlijk zijn die twee dingen dus naar elkaar toe genoemd)

Ach, hou je er buiten even voor de duidelijkheid!