Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova Disciplina: Drept constitutional I Forma de invatamant: ZI, FR, ID Anul

de studiu: I

LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN DISCIPLINA: DREPT CONSTITUTIONAL I

1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept? Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 36, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

2. Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ? Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean 3.

Care autoritate sau fortă politică statală are dreptul de a adopta o constitutie ?

Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
4. Care este trasatura definitorie a constitutiei acordate ? Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean 5. Sub ce alta denumire mai este cunoscuta Constitutia acordata ? Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean 6. Care sunt criteriilei folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor? Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 120, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean 7. Care este definitia constitutiei conventie? Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 99, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale? Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 185, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
8. 9. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata ? Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean 10. Care sunt componentele conceptului de libera circulatie ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 230 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,

Ghe. Uglean 11. Care sunt componentele pe care le are în conŃinutul său dreptul la ocrotirea sanatatii? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 240 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
12. Care este conŃinutul dreptului la căsătorie, conform reglementarilor constitutionale privind familia, in literatura de specialitate ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 253 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 13. Care sunt coordonatele care definesc libertatea de exprimare, ce permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 261 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 14. Care sunt trăsăturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria drepturilor garantii ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 275 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 15. Care sunt unitatile administrativ teritoriale din Romania? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 16. Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 338 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este, potrivit reglementarilor constitutionale, statutul strainilor si apatrizilor in Romania ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 290 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
17. 18. Care sunt componentele ce definesc îndatorirea de aparare a patriei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

19. Care sunt caracterele statului roman ce rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 308 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 20. La sesizarea căror autorităŃi se pronunŃă Curtea Constitutionala asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina “Drept 21. Constitutional” ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 44 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In ce consta specificul normelor de drept constitutional? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 67 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
22. 23. Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o majoritate calificata? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 100, din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 24.

Care dintre statele lumii au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean Care sunt condiŃiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
25.

Care este definiŃia controlului constitutionalitatii legilor? 26. pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 115 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean La cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 136 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
27.

Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 280 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
28. 29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

30. Ce cuprinde, în principiu, conceptul de inviolabilitate a domiciliului ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
31. Care sunt elementele de conŃinut ale dreptului la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 32. Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si asistenta ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 255 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 33.

Care sunt elementele dreptului la informatie ca drept fundamental cu un continut complex si dinamic ?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 266 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
34. În care categorie de drepturi se încadrează dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt formele de exercitare pe care le-a cunoscut monarhia, ca forma de guvernamant ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
35.

Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor? 36. pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 37. Care este reglementarea pe care o primeşte dreptul la azil, conform art 18 din Constitutia Romaniei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean Care este definiŃia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala prevazuta de constitutie ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
38.

Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
39.

Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala în a se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
40.

Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 43 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
41. 42. Cum este definit regimul constitutional din punct de vedere material ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt consecinŃele pe care le impun trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 46 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
43. 44. Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea lor ?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137, din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
45.

Care sunt formele de control al constituŃionalităŃii legilor, determinate de criteriul organului competent sa efectueze acest control ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
46.

Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
47. 48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 49. Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psihica ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 50. Ce presupune conceptul de siguranta a persoanei? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt aspectele esenŃiale, enumerate în textul constituŃional, pe care le include dreptul la protectie sociala a salariaŃilor? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
51. 52. Care sunt elementele de conŃinut ale dreptului la protectie a persoanelor cu handicap ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 256 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Ce cuprinde în conŃinutul său constituŃional libertatea intrunirilor ca libertate cu caracter social politic? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
54. Care sunt, conform art 52 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

53.

Care sunt formele de exercitare, pe care le-a cunoscut republica, ca forma de guvernamant ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
55.

Care sunt trasaturile specifice numai normelor de drept constitutional ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
56.

Care sunt regulile pe care le stabileşte ConstituŃia României în domeniul extradarii si expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 209 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
57.

Care sunt elementele pe care le conŃine principiul exercitarii drepturilor si libertatilor? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
58.

Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
59. 60. De către cine pot fi formulate contestaŃiile cu privire la constituŃionalitatea unui partid politic,asupra cărora stabileşte Curtea ConstituŃională potrivit Constitutiei Romaniei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 61. Care sunt izvoarele formale ale dreptului constitutional român ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 109 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
62. 63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 110 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 64. Care sunt teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 285 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 119 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
65. 66. Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, după criteriul temporal? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,

Ghe. Uglean
67. Care sunt situaŃiile în care Curtea Constitutionala emite decizii ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt teoriile formulate în legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
68. 69. Care sunt elementele componente ale conceptului de libertate individuala ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 70. Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt elementele componente ale dreptului la greva ? 71. pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 247 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean Care sunt aspectele pe care le încorporează libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, cu un continut complex ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
72. 73. Care sunt regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este conŃinutul principiului restrângerii exercitării unor drepturi sau al unor libertăŃi, potrivit art 53 din Constitutie ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 216 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
74.

Care sunt formele structurii de stat ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
75. 76. Ce cuprinde în principal principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este conŃinutul principiului de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 213 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
77. 78. Care sunt elementele componente ale libertăŃii economice? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 211 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,

Ghe. Uglean
79. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt aspectele care determină obligaŃia de a respecta Constitutia şi supremaŃia ei, conform art.5 din Constitutie ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
80.

Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 57 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
81.

Care sunt criteriile folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 53 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
82. 83. Care este metoda de rigidizare pe care au imprimat-o cei care au adoptat constitutia scrisa, avind in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 102 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt aspectele ce reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
84. 85. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt formele de control realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
86. 87. Care sunt argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 118 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 88. Care principii considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 89. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt elementele componente ale dreptului la invatatura ca drept socialcultural ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 237 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
90.

Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept fundamental de traditie ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 249 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
91.

Care sunt teoriile ce au luat naştere în formularea conceptului juridic de libertate a constiintei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
92. 93. Care sunt trăsăturile definitorii ale dreptul de asociere? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 271 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 94. Care sunt trasaturile generale ale puterii organizate statal? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 331 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 95. Care a fost evoluŃia formei de guvernamant a Romaniei pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 96. Prin ce se caracterizează neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabilă tradiŃie a dreptului constituŃional pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 201 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt elementele pe care le include principiul accesului la justiŃie, reglementat de artr. 21 din ConstituŃia României pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 215 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
97. 98. Care sunt aspectele juridice specifice dreptului formulat simplu« nivel de trai » pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 251 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative: pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
99.

Care sunt efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
100. 101. Care entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 65 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,

Ghe. Uglean
102. Ce presupune definirea regimului constitutional in sens formal? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre aspecte considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
103. 104. Care este trasatura definitorie a conceptului de cetatenie? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 291 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 293 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
105. 106. Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este subiectul, la sesizarea căruia se poate exercita controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei României pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
107. 108. Care este argumentul adus in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 127 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 109. Ce garantează acele drepturi şi libertăŃi aflate în cuprinsul categoriei „Inviolabilitatile”? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 110. Care este trăsătura fundamentală a dreptului la aparare ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 229 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este trăsătura de bază a accesului la cultura, ca drept fundamental nou ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 238 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
111.

Care este trăsătura de bază prin care se defineşte libertatea de exprimare, ca una 112. dintre cele mai vechi libertati cetatenesti ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 262 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt semnificatiile si aspectele juridice specifice secretului corespondentei, drept reglementat de art 28 din Constitutia Romaniei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 274 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
113.

Ce au în cuprindere asociatiile de state ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
114. 115.

Prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 333 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean Care este componenta de bază a egalitatii in drepturi, ca principiu constitutional? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 203 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
116. 117. Care este trăsătura definitorie a fidelitatii fata de tara ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 118. Care sunt componentele care intră în conŃinutul dreptului la un mediu sanatos? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 200 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 119. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 138 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutie ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
120. 121. Care sunt, în Europa, primele legiuiri consemnate documentar ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 23 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 122. Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 123. Care este definiŃia constitutiei de tip « conventie » ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 99 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 124. De către cine se exercită puterea legiuitoare, potrivit « Statutului lui Cuza » ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 125. Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 168 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,

Ghe. Uglean
126. Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 179 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 127. Care este definiŃia monarhiei, ca forma de guvernamant? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 128. Care este definiŃia confederatiei de state? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 321 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 129. Care este definiŃia suveranităŃii de stat, ca trasatura a puterii statale? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 334 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 130. Care este definiŃia judeŃului ca formă de organizare administrativ-teritorială? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 131. În baza cărui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 299 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 132. Cine a definit dreptul ca fiind „Arta binelui si a educatiei”? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 21 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 133. Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 134. Care erau organele judecătoreşti, potrivit Constitutiei de la 1965? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 135. Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 136. Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 137. Care erau organele puterii de stat, potrivit Constitutiei de la 1965? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 138.

Care erau organele procuraturii, potrivit Constitutiei de la 1965?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
139. Care sunt formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura, stipulat in articolul 32 din Constitutie? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 239 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care decret interzice constituirea de partide fasciste? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 176 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
140.

Care decret a schimbat denumirea de miliŃie in cea de poliŃie? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 175 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
141.

Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 152 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
142. 143. Ce vizează ordinea constitutionala, prin normele sale de drept? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este trăsătura definitorie pentru o constitutie, in calitatea sa de izvor al dreptului constitutional? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 54 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
144. 145. Care sunt trăsăturile definitorii ale abrogarii unei Constitutii? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 108 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 146. Când a apărut Constitutia in Romania? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 144 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 147. Care sunt reglementările aduse de ConstituŃia României din 1948, cu privire la existenta proprietatii particulare? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 165 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

148.Care sunt drepturile exclusiv politice? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 149. Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 150.Care sunt atribuŃiile avocatului poporului,în sistemul nostru constitutional?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 151.Care sunt condiŃiile ce trebuie îndeplinite de către o persoană, în Romania, pentru a putea vota? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 152.Cine poate fi membru al guvernului, potrivit legislatiei Romaniei? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 153. Care sunt atributiile presedintelui, conform Constitutiei Romaniei in vigoare? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
154. Care sunt principalele trasaturi ale drepturilor subiective ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 11 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 155. Care ramuri de drept fac parte din dreptul privat? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 156. Care este considerata a fi prima Constitutie a României? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 157. Cui apartinea puterea executivă conform Constitutiei din 1923? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 158. Cine avea drept de initiativa legislativă ,conform ConstituŃiei din 1938? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 155 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 159. Care este perioada unui mandat al Preşedintelui României conform ConstituŃiei

României din 1991, revizuita in 2003? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 183 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
160. De catre cine era exercitată puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 150 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 161. Care drepturi fac parte din categoria inviolabilitatilor?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
162. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor exclusiv politice?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,

Ghe. Uglean
163. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 164. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 165. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor şi libertatilor social-economice si culturale? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 166. Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 167. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip

republica prezidentiala? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
168. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamânt de tip

republica parlamentara? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
169. Care dintre primele constitutii aparute au avut la baza importantul document Magna

Charta Libertatum? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 170. Care ramuri de drept intra in componenta dreptului privat? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
171. Prin ce s-a caracterizat, in istoria României, perioada dintre 1945-1989, din punct de

vedere al guvernării? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 156 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
172. Care este considerată a fi prima ConstituŃie scrisă în istoria universală? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 173. Care este considerată a fi prima ConstituŃie scrisă in Europa? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 174. Cine poate iniŃia revizuirea Constitutiei, conform actualei ConstituŃii a Romaniei?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
175. Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii

legilor? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
176. La cererea cărei autorităŃi publice, Curtea Constitutionala poate să soluŃioneze un

conflict de natură constituŃională, în calitate de mediator? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 143 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
177. Ce fel de stat este România, conform actualei sale ConstituŃii ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 178. Care este caracteristica principală a Uniunii reale de state? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 179. Care este caracteristica principală a Uniunii personale de state? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 180. Care este caracteristica principală a ConfederaŃiei de state? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 181. Care este structura Parlamentului federal ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 182. În câte titluri şi articole este structurată ConstituŃia actuala a Romaniei, din punct de

vedere juridic? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
183. Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adusă de Statutul lui Cuza

faŃă de ConvenŃia de la Paris? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
184. În care situaŃie prevede ConstituŃia actuală a României interzicerea revizuirii ConstituŃiei, conform art. 152? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 104 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 185. Care este articolul din ConstituŃie care face referire la libertatea intrunirilor? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

186. Care este articolul din ConstituŃie care face referire la libertatea conştiinŃei?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
187. Care este articolul din ConstituŃie care face referire la dreptul la viaŃă?

pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
188. Care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie în categoria drepturilor individuale

in functie de clasificarea drepturilor si libertatilor în drepturi individuale şi drepturi colective? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
189. Care categorie de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective, în functie de

clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
190. În care state intalnim forma de guvernământ de tip monarhie parlamentară

contemporană? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
191. In care state întalnim forma de guvernământ de tip republică parlamentară? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 192. în care state întâlnim forma de guvernămant de tip republică prezidenŃială? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 193. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean 194. Cui acorda dreptul de a initia modificarea constitutiei, Constitutia din 1923? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

fac parte Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 56 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
196. Care sunt Regulamentele Parlamentului? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

195. Din care categorie de drept

În baza cărui articol din ConstituŃia României se emit OrdonanŃele Guvernului? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
197.

Ghe. Uglean

198. Care este forma pe care o îmbracă din punct de vedere al conŃinutului, ConstituŃia României ? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 145 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
199. Care este unica autoritate legiuitoare a Ńării, conform art. 61 din Constitutia actuală a României? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 341 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de Constitutia actuala a României? pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I, Ghe. Uglean
200.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful