You are on page 1of 6

Soalan 1 hingga 3.

Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik kuat.
1.


2.
3.


Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik lembut

4.
5.Soalan 6 hingga 9

Bandingkan pergerakan di antara dua binatang ini. Tandakan ( )
pada pergerakan tempo lambat dan tandakan ( X ) pergerakan
tempo cepat.

6.


7.8.


9.


Soalan 10 hingga 13
Warnakan tekstur vokal (suara) tebal atau nipis untuk setiap
gambar binatang tersebut.

10.

11.

12.

13.tebal
nipis
tebal
nipis
tebal
nipis
tebal
nipis
Soalan 14 hingga 18
Bulatkan lima alat muzik tersembunyi di dalam gambar.

14 15.
16. 17.
18.


Soalan 19 hingga 23
Tuliskan isyarat solfa mi dan so pada carta ikon di bawah.


Soalan Pic
19


So


mi


so

20


Mi


so

mi
21


Mi

mi


so
22


So


so


mi

Soalan 22 hingga 30
Suaikan lirik lagu dengan mud yang betul.

22.23.


24.

25.
Mari kawan kawan
Menyanyi dan bertepuk
tangan
Ikut rentak begini
Trala la la la la la
Siapa siapa siapa
Siapa ganggu saya
Saya Sang Harimau sedang
tidur lena
Jangan jangan jangan
Jangan marah
Saya saya hanya gurau
senda
Ayah dan ibu
Ayah dan ibu
Itulah permulaan kami
Dapat melihat bulan dan
matahari
Ahai
riang
marah
takut
sedih