You are on page 1of 4

1.

Aktiviti ______________ badan perlu dilakukan sebelum memulakan
aktiviti.

A. Memanaskan
B. Bersenam
C. Menyejukkan

B .Isikan tempat kosong dalam ayat di bawah ini dengan jawapan sesuai.2. Kita mesti mematuhi ……………………… permainan.
3. Pastikan ……………….sukan dan permainan dalam keadaan baik
sebelum menggunakannya.
4. Kita harus memakai …………………. yang sesuai mengikut jenis
permainan.
5. Semasa melakukan aktiviti sukan dan permainan, kita perlu
mendengar ……………..guru.
6. Jangan lakukan aktiviti di …………………. ketika hujan lebat dan petir.
7. Kita harus sentiasa memakai………………….. yang sesuai dengan
tempat aktivitI


/ 30 markah
Pakaian peraturan kasut
padang peralatan arahan
/ 12 markah
C. Tandakan ( B ) pada pernyataan yang betul dan ( S ) pada pernyataan
yang salah.
8. Kita perlu mandi setiap hari.
9. Tukarlah baju setiap hari.
10. Kita perlu menjaga kebersihan badan.
11. Cucilah rambut sekali seminggu sahaja.
12. Susu baik untuk kebersihan gigi kita.
13. Kita mesti menggosok gigi selepas makan malam.
14. Sebelum makan kita tidak perlu mencuci tangan.


D. Padankan gambar anggota badan dengan jawapan yang betul.

15.


16.17.18.
/ 14 markah
gigi
mata
kaki
bahu


D. Labelkan anggota badan tersebut.


E. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai
37. .…………….. ialah sejenis sayur.
Sawi Nasi Vitamin C Bijirin Tomato
/ 8 markah
35.
36.
34.
33.
38. Gandum ialah sejenis …………………
39. ………………. ialah makanan asasi penduduk Malaysia
40. Sayur-sayuran dan buah-buahan mengandungi …………………
41. .……………. sejenis sayuran berbuah.

/ 10 markah