You are on page 1of 5

Leerjaar 1

Docentenhandleiding/lesvoorbereidin
gen martine
(mijn planning voeg ik toe, misschien
heb je er wat aan)


Handleiding:
Werken met de website: maatschappijleerkerteam1.jouwweb.nl
Samenvatten is erg belangrijk in dit project omdat ze een proefwerk krijgen en anders alles
nog eens moeten lezen en doen om te kunnen leren, er zijn hiervoor verschillende keuzes
aangeboden, je kunt de leerlingen laten kiezen.
Verschillende digitale werkvormen afgewisseld met klassikale werkvormen en vaardigheden.
je kunt zelf een selectie maken en werkvormen aanpassen zodat er een gevarieerd aanbod is
in iedere klas.
Er zijn keuzemomenten, vrijwillige opdrachten toegevoegd die niet alleen zijn bedoeld voor
de leerlingen die eerder klaar zijn maar vooral ook voor de leerlingen die een extra steuntje
of duwtje nodig hebben.
Beoordeling: 2 proefwerken (PW), samenvatting(SO), werkstuk Amnesty(PW),
keuzeopdrachten(SO), opdrachten via magister samen(SO)
Inleveren documenten via magister bij de eigen docent(eerst opslaan bij bronnen, daarna
pas toevoegen)

paragra
fen
Downloaden document
Planning martine:
hfst werkvormen
Les 1 Inleiding

(Blijf dit project
leerlingen uitdagen de
terminologie uit het
project te gaan
gebruiken)
Uitleg website en samenvatting
Maken brainstorm op de padlet die je vindt op de
homepage van de website.
Bespreken en uitdagen verder door te denken.
Bespreek dat dit online brainstormen een voordeel heeft en dat is
dat we samen veel meer kunnen bedenken, maar dat het ook een
nadeel heeft en dat is dat we ervoor moeten waken dat er geen
rommel op komt.
Bespreek verschillende vormen van gezinnen uit de klas.
Groot/klein, gescheiden, 1-oudergezinnen, homostellen
etc.
Bespreek dat dit vroeger anders was, wat weten de
leerlingen hier al van?
Fotos van gezinnen

Les 2 Hoofdstuk 1 Kijken filmpje hfst 2 gezin. Duurt 15 min. Bespreken, mening geven.
(denk aan de samenvatting)
Maken 1.2. dit zijn weer 2 padlets, de teksten lezen en dan
discussiren met de padlet als aanleiding op het bord.

Het vervolg van 1.2 is nog wat verduidelijkend. Wat is een gezin en
wat is opvoeden.
Spel om af te sluiten:
Over de streep: iedere keer twee keuzemogelijkheden, voor leren
van je ouders ga je rechts staan voor leren van je omgeving links.
Loop altijd naar 1 kant.
Bijvoorbeeld:
Moedertaal
Samen spelen
Rekenen
Regels
Veilig in het verkeer
Etc.
Je kunt vragen hoe dat de ouders of anderen dat dan deden
Les 3 Hoofdstuk 2 Bekijk klassikaal het filmpje over socialisatie. (15min)
(samenvatten)
Bespreek n.a.v. de tekst op de site wat dit betekent.
Laat de tekst lezen.
Huiswerkopdracht:
Lees de tekst op de volgende pagina op de site, over normen,
waarden, regels en wetten.
(samenvatten)
Les 4 Hoofdstuk 3 Laat de klas proberen om een beslissing te nemen over iets
eenvoudigs als of deze les zelfstandig of klassikaal moet zijn. Laat
ze ondervinden waarom het nodig is een democratisch besluit te
nemen. Kies eventueel 3 vertegenwoordigers die ieder een van de
standpunten verdedigd en laat de klas kiezen wie hen mag
vertegenwoordigen. Laat dan die drie samen tot een beslissing
komen.
Maak de brug naar onze democratie en vertel het verhaal van de
eerste democratie.
Je kunt de situaties onder aan de pagina ook gebruiken om te
bespreken hoe ze in die situatie een democratisch besluit kunnen
nemen.
Laat ze de test jezelf maken na het lezen van de tekst.
Les 5 Hfst 3 Herhaal democratie m.b.v. de pagina zo dus
(samenvatten)
Laat de vragen maken in het filmpje wie is de baas Als je de scores
in wilt zien laat ze dan op het logo van EDPuzzle klikken, klik op im
a new student, vul de gegevens met echte naam, Join new class en
voer de code in.

Start eventueel met bespreken van de tijdlijn op de volgende
pagina.
(game is nog niet super maar toch gemaakt door leerlingen:
http://www.purposegames.com/game/geschiedenis-van-de-
democratie-game )
Huiswerk: zoek plaatjes bij de geschiedenis van onze democratie en
maak eventueel tekststukjes.

Les 6 Hfst 3 Maak een tijdlijn op een groot vel. Gebruik daarbij ook de
informatie die ze vinden in de quiz.
Les 7 3.4 Hoe maken we wetten en regels.
Kijk het filmpje (5min)
Laat ze het spel spelen
Vergelijk de manier van werken met beslissingen die je in het
dagelijks leven maakt.
Les 8 3.5 De plaatjes bevatten een link naar de informatiebronnen. Laat de
leerlingen het document downloaden en opslaan in hun mapje van
project op de usb-stick. Als de opdracht af is opslaan en uploaden
in bronnen van magister. Daarna docent toesturen.
Les 9 3.6-4.1 Geef in groepjes ieder een artikel uit het wetboek en laat ze
voorbeelden bedenken waarbij dit aan de orde is.
Maak een bruggetje van de grondwet naar het recht op gelijke
behandeling en discriminatie. Ook daarbij voorbeelden bespreken,
ervaringen uit de klas.
Huiswerk: kijk het filmpje over discriminatie (15min)
Les
10
4.1 Indelen in hokjes, stereotypen. Praat hier over en laat leerlingen
eventueel uitbeelden.
Verdeel de klas in groepjes zonder dat je uitlegt waarom wie bij wie
staat. Laat ze daarna zelf een overeenkomst zoeken in hun groepje,
bijvoorbeeld bruine, blauwe, sportschoenen, kleur haar etc.)
Laat ze de test jezelf maken waarbij ze oefenen met wat een
vooroordeel is.
Daarna de opdracht: plaatjes zoeken en hun best gevonden
stereotypen op de padlet laten plaatsen, zorg ervoor dat er niet
allemaal dezelfde figuren op komen.
Les
11
5.1 Multiculturele samenleving. Filmpje (15min) en beantwoorden
vragen. (samenvatten)
Les
12
5.2 geschiedenis van de immigratie in Nederland
Les
13
6 Cultuur en subcultuur, filmpje (14min) en tekst bespreken, welke
culturen zie je hier op school, en jeugdculturen? Brainstormen.
Les
14
6.1 Een stukje geschiedenis. Filmpje (4min) opdracht inleveren via
magister, huiswerk: interviewen
Les
15
6.2 Jeugdcultuur. Interview bespreken, wat is jullie opgevallen
Les
16
7 Arm en rijk, groepjes laten schrijven over wat ze van de fotos
denken met het thema arm en rijk. (Opdracht: maak een foto met
dit thema en bespreek deze met je klasgenoten.)
Huiswerk: kijk de trailer van slumdog miljonair en lees het stukje
Les
17
7.1
Liefst een blokuur
Start met kijken van de film, lees eerst de vragen door en vertel dat
dit een SO is.
Les
18
Vervolg slumdog
Les
19
7.2 Lees gezamenlijk de verhalen en laat ze daarna een eigen verhaal
schrijven. Bespreek daarvoor even wat opvallende zaken uit de
verhalen.
Laat een paar leerlingen voorlezen en elkaar beoordelen op de
besproken punten (die ze dus zelf belangrijk vonden)
Les
20
Amnesty Vrije opdracht, samenstellen van een klassenexpositie.
Les
21

Les
22

Les
23

Les
24

Les
25

Les
26

Les
27

Les
28