You are on page 1of 596

GEORGE K R.

MARTIN
KI LI LARI N
FI RTI NASI
K I SI M I I
(e)psi Ion
oeppfescptta^
Kllarn Frtnas II
Orijinal Ad: A Storm of Swords
Yazar: George R. R. Martin
Genel Yayn Ynetmeni: Meltem Erkmen
eviri: Sibel Ala
Editr: Yasin zdemir
Dzelti: Fahrettin Levent
Dzenleme: Ceyda akc Ba
Kapak Uygulama: Berna zbek Kele
1. Bask: Mays 2012
ISBN: 978-9944-82-534-4
YAYINEV SERTFKA NO: 12280
2000 George R. R. Martin
Trke YaymHakk: Akal Ajans aracl ile
Epsilon Yaynclk Hizmetleri Tic. San. Ltd. ti.
Bask ve Cilt: Ecem Basn Yayn
Tel: (0212) 886 20 10 - 05
ecembasinyayin@hotmail.com
Bask Sertifika No: 16266
Yaymlayan:
Epsilon Yaynclk Hizmetleri Tic. San. Ltd. ti.
Osmanl Sk, Osmanl Merkezi No:18 / 4-5 Taksim / stanbul
Tel: 0212 252 38 21 pbx Faks: 252 63 98
nternet adresi: www.epsilonyayinevi.com
e-mail: epsilon@epsilonyayinevi.com
k u i l a r i n
FIRTINASI
KISIM II
Ge o r g e r . r . Ma r t i n
eviri
Sibel Ala
BRAN
Kule, bir adann stnde dikiliyordu, durgun mavi sularda
akis halindeki ikizi vard. Rzgr estiinde gln yzeyinde olu
an dalgacklar, oyun oynayan ocuklar misali birbirini kovalyor
du. Gl kys boyunca sk mee aalar vard. Meelerin altn
daki zemin yere den pelitlerle kaplyd. Aalarn ardnda ky
uzanyordu, daha dorusu kyden geriye kalanlar.
Da eteklerinden ayrldklarndan beri grdkleri ilk ky buy
du. Meera, harabelerin arasnda pusuya yatan kimse olmadn
dan emin olmak iin nden gitti. Elinde a ve mzra, mee
lerin ve elma aalarnn arasnda dolat. Meerann rktt
alageyik, fundaln iinden kp zplayarak uzaklat. Yaz,
ani hareketi grd ve ayn anda hayvanlarn peine dt. Bran,
uzun admlarla uzaklaan ulu kurdu izledi ve bir an iin kurdun
derisine brnp onunla birlikte komay her eyden ok istedi
ama Meera el sallyor ve onlar aryordu. Bran, ban isteksizce
Yazdan evirdi ve yola devam etmesi iin Hodoru drtt, kye
doru. J ojen onlarn yannda yrd.
Burasyla Surun arasndaki zemin ayrlkt, Bran bunu bili
yordu; nadasa braklm tarlalar ve dalgal alak tepeler, yksek
otlaklar ve dz bataklklar. Bu yoldan gitmek arkadaki dalar do
lamaktan ok daha kolay olurdu ama bunca ak arazi Meerayi
huzursuz ediyordu. Kendimi plak hissediyorum, diye itiraf
etti kz. Saklanacak hibir yer yok.
Bu arazi kimin elinde? diye sordu J ojen, Brana.
Gece Nbetileri, diye cevaplad Bran. Buras Ltuf. Yeni
Ltuf, burann kuzeyi de Brandonn Ltf. stat Luwin,
Brana bu arazilerin tarihini retmiti. Mimar Brandon, Surun
gneyindeki yirmi be fersah mesafeye kadar btn toprakla
r kara kardelere verdi. Onlarn... maieti ve mesnedi iin. Bran
bu ksm hl hatrlad iin gururluydu. Baz statlar, araziyi
verenin Mimar Brandon deil baka bir Brandon olduunu sy
ler ama neticede hl Brandonn Ltf. Binlerce yl sonra, yi
Kralie Alysanne, ejderhas Gmkanatn srtnda Suru ziyaret
etti. Gece Nbctilerinin ok cesur olduunu dnd ve Yal
Kral'dan Nbetin topraklarnn iki katna, elli fersaha karlma
sn istedi. Bu da Yeni Ltuftu. Bran elini sallad. Buras. B
tn bu arazi.
Kyde uzun yllardr kimse yaamyordu, Bran bunu grebi
liyordu. Btn evler yklmt. Han bile. Grnne baklrsa
hibir zaman ahm ahm bir han olmamt ama imdi ta bir ba
cadan ve bir dzine elma aacnn arasndaki iki atlak duvardan
ibaretti. Aalardan biri ortak salonun iinde byyordu, salonun
zemini kahverengi slak yapraklarla ve rk elmalarla kaplyd.
Elma sirkesine benzeyen tiksindirici kokuyla arlaan hava nere
deyse boucuydu. Meera, kurbaa mzran elmalara saplayarak
hl yenebilecek durumda olan meyveler bulmaya alt ama el
malarn hepsi rm ve kurtlanmt.
Huzurlu bir yerdi; durgun, sakin ve bakmas gzel, fakat Bran,
bu bo hanla ilgili hzn verici bir eyler olduunu dnyor
du, Hodor da ayn eyi hissetmiti sanki. Hodor? dedi akl ka
rm gibi. Hodor? Hodor?
Bu iyi bir arazi. J ojen, yerden ald bir avu topra parmak
larnn arasnda ovuturdu. Bir ky, bir han, gln iinde salam
bir hisar, btn bu elma aalar... ama insanlar nerede Bran? n
san byle bir yeri neden terk eder?
Yabanllardan korkuyorlard, dedi Bran. Yabanllar; ya
malamak, almak, kadn karmak iin Surun zerinden ya da
dalarn iinden gelir. Seni yakalarlarsa kafatasn kadeh yapar
ve iinden kan ierler, Yal Dad byle derdi eskiden. Nbet,
Brandonm ya da Kralie Alysannein zamannda olduu kadar
kuvvetli deil artk, bu yzden daha fazla gei var. Sura en yakn
yerler yle ok yamaland ki insanlar gneye, dalarn iine ya
da Kral Yolunun dousundaki Umber arazilerine g ettiler. ri
J onun halk da yamaland ama bir zamanlar L tuf da yaayan
insanlar kadar deil.
J ojen Reed, sadece kendisinin duyabildii mzii dinleyerek
ar ar ban evirdi. Burada konaklamamz gerek. Bir frtna
geliyor. Kt bir frtna.
Bran gkyzne bakt. Gzel, gneli ve neredeyse lk bir
6
sonbahar gn geirmilerdi ama imdi batda kara bulutlar vard
ve rzgr iddetleniyor gibiydi. Hann yalnzca iki duvar var ve
ats yok, dedi Bran. Hisara gitmeliyiz.
Hodor, dedi Hodor. Belki de Bran onaylamt.
Sandalmz yok Bran. Meera, kurbaa mzrayla yapraklar
kartryordu.
Bir yol var. Suyun altna gizlenmi ta bir yol. Yryebiliriz.
Aslnda onlar yryebilirdi; Bran, Hodorun srtnda yol almak
zorundayd ama bu sayede kuru kalrd en azndan.
Reedler bakt. Bunu nereden biliyorsun? diye sordu J ojen.
Buraya daha nce gelmi miydin prensim?
Hayr. Yal Dad sylemiti. Hisarn tepesi altn, bak. Elini
gle doru uzatt. Mazgall siperlerin altn rengi boyasnn pul
pul dkld grlebiliyordu. Kralie Alysanne orada uyudu,
siperleri onun onuruna altn rengine boyadlar.
Bir yol? J ojen gl inceledi. Bundan emin misin?
Eminim, dedi Bran.
Bakmay bilen Meera yolun ucunu kolayca buldu; yaklak ya
rm metre geniliindeki ta patika dorudan nehrin iine giriyor
du. Meera, kurbaa mzrayla yolu yoklayarak, dikkatli admlar
atarak dierlerine liderlik etti. Patikann tekrar nerede su yzeyi
ne ktn grebiliyorlard; yol, suyun iinden adaya trmanyor
ve hisarn kapsna kan ta basamaklara dnyordu.
Ayn hizada duran patika, basamaklar ve kap, yolun dmdz
ilerlediini dndryordu ama yol dz deildi; gln altnda
zikzak iziyor, hisarn kapsna ulamadan nce adann evresinin
te birini dolayordu. Dnemeler tehlikeliydi ve uzun patika,
hisara yaklamaya alanlarn kuleden frlatlan ate oklarna uzun
sre maruz kalaca anlamna geliyordu. Suyun iine gizlenmi
talar amurlu ve kaygand; Hodor iki kez dme tehlikesi geirdi
ve dengesini tekrar kazanmadan nce korkuyla, uHODOR\n diye
bard. kinci tehlike Bran fena halde korkuttu. Hodor srtnda
ki sepetle birlikte suya derse Bran pekl boulabilirdi, zellikle
de, dev seyis yama zaman zaman yapt gibi panikleyip Branm
orada olduunu unutursa. Betki de handa kalmalydk, elma aacnn
altnda, diye dnd Bran ama ge olmutu artk.
7
krler olsun ki nc bir tehlike yaanmad ve sular
Hodorun belinden yukar kmad, buna karlk Reedler g
slerine kadar suyun iindelerdi. ok gemeden adaya ktlar,
hisarn basamaklarn trmandlar. Kap hl salamd ama yllar
iinde eilip bklen mee kiriler yznden tam olarak kapan
myordu. Meera kapy itip ardna kadar at, pas tutmu demir
menteeler lk att. ne eil Hodor, dedi Bran, Hodor eildi
ama Brann, ban kapya arpmasn engelleyecek kadar deil.
Actt, diye ikyet etti Bran.
Hodor, dedi Hodor dorulurken.
Kendilerini, drdnn zar zor sabildii karanlk bir kasa
odasnda buldular. Kulenin i duvarna gmlm basamaklar
sol taraftan yukar kyor ve sa taraftan aa iniyordu ama n
lerinde demir kafesler vard. Bran yukar bakt ve kafasnn tam
stnde bir baka kafes grd. Bir katil delii. Y ukarda, zerlerine
kzgn ya dkecek kimse olmad iin memnundu.
Kafesler kilitliydi ama demir parmaklklar iyice paslanmt.
Hodor soldaki kapy tutup ekti, harcad g yznden inle
di. Hibir ey olmad. Bu defa itmeyi denedi ama sonu aynyd.
Parmaklklar sarst, tekmeledi, omzuyla itti, gcrdatt, kocaman
elleriyle menteeleri yumruklad, hava pas zerreleriyle doldu ama
demir kap kmldamad. Aa inen basamaklarn nndeki kap
da daha uysal deildi. eri girmenin bir yolu yok, dedi Meera
omuzlarn silkerek.
Katil delii, Hodorun srtndaki sepette oturan Brann ba
nn tam stndeydi. Bran ansn denemek iin yukar uzanp
parmaklklar yakalad. Aa ektii kafes, pas ve ufalanm talar
yadrarak yerinden kt. HODOR! diye bard Hodor. Ar
demir kafes Branm kafasna bir darbe daha indirdi ve grltyle
J ojenin ayaklarnn yaknna dt. Meera gld. una bir bak
prensim, dedi, Hodordan daha glsn. Bran kzard.
Hodor, kafes yoldan ekildiinde Meera ve J ojeni ak katil
deliinden ieri itebildi. Adal, Bran kollarndan tutarak yukar
ekti. Hodoru delikten ieri sokmak iin zor ksmyd. Dev adam,
Reedlerin Bran kaldrdklar gibi kaldramayacaklar kadar ar
d. Sonunda Bran, Hodora, gidip byk talar bulmasn syledi.
8
Adada ta bulmak zor deildi. Hodor, katil deliinin ufalanm
kenarlarn yakalayp ieri trmanmasna yetecek ykseklikte bir
ta yn oluturabild. Herkese srtarak,Hodor, dedi mutlu
bir ekilde, soluk solua.
Kendilerini bo ve karanlk hcrelerden oluan bir labirentin
iinde buldular ama Meera etraf aratrp merdivenlere dnen
yolu buldu. Onlar yukar trmandka k oald; nc katta
ki kaln d duvara ok pencereleri almt, drdnc katta ger
ek pencereler vard. Beinci ve en yksek kat geni, yuvarlak bir
odayd. Odann yannda, kk ta balkonlara alan kemerli
kaplar vard. Drdnc kapnn ardnda, dorudan gle dklen
bir boaltma kanalnn stne tnemi bir tuvalet odas vard.
Bran ve yanndakiler atya vardnda gkyz tamamen ka
palyd ve batdaki bulutlar siyaht. Rzgr yle sert esiyordu ki
Brann pelerini uup aklad. Hodor, dedi, sesi duyan Hodor.
Meera kendi etrafnda dnd. Dnyaya bu kadar yukardan
bakarken kendimi neredeyse bir dev gibi hissediyorum.
Boazda bundan iki kat yksek olan aalar var, diye hatr
latt J ojen.
Evet ama o aalarn etrafnda onlar kadar yksek baka aa
lar var, dedi Meera. Boazdaki dnya skk ve gkyz ok
daha kk. Burada... rzgr hissediyor musun kardeim? Ve
dnyann nasl genilediine bir bak.
Doruydu, buradan baknca uzun mesafeleri grebiliyordu
insan. Gneyde bayrlar ykseliyordu, arkalarnda gri ve yeil
dalar. Dier ynlerde Yeni L tuf un dalgal vadileri gz alabildi
ince uzanyordu. Buradan Suru greceimi ummutum, dedi
Bran hayal krklyla. Aptalcayd, hl elli fersah uzakta olmal
yz. Bundan bahsetmek bile Branm kendini yorgun ve m
hissetmesine sebep oldu. Sura vardmzda ne yapacaz J ojen?
Amcam, Surun ne kadar byk olduundan bahsederdi srekli.
Ykseklii iki yz on be metreymi ve taban yle kalnm ki
kaplar kapdan ok buzun iine oyulmu tnellere benzermi.
gzl kargay bulmak iin Suru nasl geeceiz?
Sur boyunca terk edilmi kaleler olduunu duymutum,
diye cevaplad J ojen. Gece Nbetileri tarafndan ina edilmi
ve sonradan boaltlm hisarlar. Onlardan biri geiimizi sala
yabilir.
Yal Dad onlara hayalet kaleler derdi. Bir zamanlar stat
Lvvi, Sur boyunca dizilen kalelerin lcr birinin ismini Braa
ezberletiti. Bu zor olmutu; toplam on dokuz kale vard ama
bu kalelerin 011yediden fazlas hibir zaman ayn anda garnizon
sahibi olmamt. Bran, Kral Robert Kyar ziyareti onuruna
verilen ziyafette, kalelerin ismini amcas Benjee ezbere saym
t, nce doudan batya, sonra da batdan douya. Benjen Stark
glm ve, Onlar benden daha iyi biliyorsun Bran. Ba K oru
cu sen olmalsn belki de. Ben de senin yerine burada kalrm,
demiti. Ama Bran dmeden nceydi bu. Krlmadan nceydi.
Bran, uykusundan sakat bir halde uyandnda Benjen amcas
Kara Kaleye dnmt.
Amcam, terk edilmesi gereken kalelerin kaplarnn buz ve
tala kapatldn sylemiti, dedi Bran.
yleyse onlar tekrar amak zorunda kalacaz, dedi Meera.
Bu fikir Bran huzursuz etti. Bunu yapmamalyz. Dier
taraftaki kt eyler ieri girebilir. Kara Kaleye gitmeli ve Lord
Kumandandan gei izni istemeliyiz.
Majesteleri, dedijojen, Kara Kaleden uzak durmalyz, tp
k Kral Yolundan uzak durduumuz gibi. Orada yzlerce adam
var.
Gece Nbetilerinin adamlar, dedi Bran. Onlar, sava ve
benzeri eylerin bir paras olmayacaklarna dair yemin ederler.
Evet, dedi jojen, ama yeminini bozmaya gnll bir adam,
senin srrn demiradamlara ya da Bolton Piine satmaya yeter.
stelik, Nbetin gememize izin vereceinden emin olamayz.
Bizi tutmaya ya da geri gndermeye karar verebilirler.
Ama babam Gece Nbetilerinin dostuydu, amcam da Ba
Korucu. O, gzl kargann nerede yaadn biliyor olabilir.
J on da Kara Kalede. Bran, J onu ve Benjen amcasn yeniden
grmeyi umuyordu. Kyarn ziyaret eden son kara kardeler,
Benjen Starkn bir keif gezisinde kaybolduunu sylemiti ama
Benjen imdiye kadar geri dnm olmalyd. Bahse girerim ki
Nbet bize atlar bile verir, diye devam etti Bran.
Sessiz. J ojen eliyle gzlerini glgeledi ve batan gnee doru
bakt. Bak. Bir ey var... bir svari sanrm. Onu gryor mu
sun?
Bran da gzlerini glgeledi, buna ramen gzlerini ksmak zo
runda kald. nce hibir ey gremedi, sonra bir hareket grp
dnd. Grd eyin Yaz olabileceini dnd nce ama de
ildi. Atl bir adam. Svari, daha fazla bir ey grlemeyecek kadar
uzaktayd.
Hodor? Hodor da elini gzlerinin zerine koymutu ama
yanl yne bakyordu. Hodor?
Adamn acelesi yok, dedi Meera, ama bana yle grnyor
ki kye doru geliyor.
Grnmeden nce ieri girsek iyi olur, dedi J ojen.
Yaz, kyn yaknlarnda, diye itiraz etti Bran.
Yaza bir ey olmayacak, diye sz verdi Meera. Y orgun bir
atn srtndaki bir adam sadece.
Onlar aa kata inmek iin ieri girerken, yere birka iman
su damlas dt. Zamanlamalar iyiydi; ok gemeden bardak
tan boanrcasna yamur yamaya balad. Gln yzeyini d
ven yamur damlalarnn sesi kaln duvarlarn ardndan bile du
yuluyordu. Y uvarlak bo odada, gittike younlaan karanln
ortasnda yere oturdular. Kuzeye bakan balkon terk edilmi ky
gryordu. Meera, atl adamn ne yaptna bakmak iin karnnn
stnde srnerek balkona kt ve gln karsn izledi. Hann
ykntlarnn arasna snd, dedi geri dndnde, grne
gre minede ate yakyor.
Keke biz de ate yaksak, dedi Bran. Merdivenlerin dibinde
krk mobilyalar var, grdm. Hodor onlar krabilir, snrz.
Hodor bu fikri sevmiti. Hodor, dedi umutla.
J ojen ban iki yana sallad. Ate, duman anlamna gelir. Bu
kuleden ykselen duman ok uzaklardan grlebilir.
Grecek biri olsayd, diye itiraz etti Meera.
Kyde biri var.
Bir adam.
Bir adam, eer yanl adamsa, Bran dmana vermeye yeter.
Dnden kalan yarm rdeimiz var. Karnmz doyurup dinlen-
11
meliyiz. Sabah olduunda adam kendi yoluna gidecek, biz de ayn
eyi yapacaz.
J ojen kendi bana buyruktu, hep yleydi. Meera, iki gn nce
yakalad rdei drde bld; bataklktan havalanmaya alan
hayvan artm ve ana drmt. rdek bu souk haliy
le, scak ve tr tr olduu zamanki kadar lezzetli deildi ama
en azndan Bran ve dierleri a kalmayacakt. Meera ve Bran g
s etini paylat, J ojen butu yedi. Her srktan sonra, Hodor,
diye mrldanp parmaklarndaki ya yalayan Hodor da kanad
ve baca yuttu. Hikye anlatma sras Brandayd; arkadalarna
bir baka Brandon Stark anlatt, Gn Batm Denizinin tesine
yelken aan Brandon.
rdek ve hikye bittiinde akam karanl kmt ve hl
yamur yayordu. Bran, Yazn ne kadar uzaa gittiini ve geyik
lerden birini yakalayp yakalamadn merak etti.
Kaleyi dolduran gri kasvet ar ar karanla dnt. Hu-
zursuzlaan Hodor bir sre daireler izerek duvarlar arnlad,
her turda bir kez duruyor ve ieride ne olduunu unutmu gibi
tuvalet odasna bakyordu. Glgelerin gizledii J ojen kuzey bal
konunun yannda ayaktayd, geceyi ve yamuru seyrediyordu.
Kuzeyde bir yerde bir imek akt, kulenin ii bir an iin aydn
land. Hodor zplad, korku dolu bir ses kard. Bran sekize kadar
sayd, gk grltsn bekledi. Gk grlts geldiinde Hodor
bard: Hodorl
Umarm Yaz da korkmuyordur, diye dnd Bran. Tpk Ho
dor gibi, Kyannn barnandaki kpekler de gk grltl fr
tnalardan rkerdi. Gidip bakmalym, onu sakinletirmek iin...
Tekrar imek akt ve bu defa gk grlts altda geldi.
Hodor! diye bard Hodor tekrar. HODOR! HODOR! Fr
tnayla dvmek istiyormu gibi klcm ekti.
Sessiz ol Hodor, dedi J ojen. Bran, ona barmamasn sy
le. Klc ondan alabilir misin Meera?
Deneyebilirim.
Hodor, , dedi Bran. imdi sessiz ol. Aptalca hodorlamak
yok. Otur.
12
Hodor? Seyis yama klcn uysalca Meeraya verdi ama
yz akl karklndan ibaret bir maske gibiydi.
J ojen tekrar karanla dnd, herkesin duyabilecei ekilde i
geirdi. Ne oldu? diye sordu Meera.
Kydeki adamlar.
Daha nce grdmz adam m?
Baka adamlar. Silahllar. Bir balta ve mzraklar grdm.
J ojenin sesi, hi byle olduu yataki ocuk gibi kmamt daha
nce. Onlar imek aktnda grdm, aalarn altnda hare
ket ediyorlard.
Ka kiiler?
Kalabalklar. Saylamayacak kadar oklar.
Atllar m?
Hayr.
Hodor. Hodorun sesinde korku vard. Hodor. Hodor.
Bran da biraz korkmutu ama bunu Meerann nnde syle
mek istemedi. Ya buraya gelirlerse?
Gelmezler. Meera, Brann yanna oturdu. Neden gelsin
ler?
Snmak iin. J ojenin sesi tatszd. Frtna dinmezse. Me
era, aa inip kapy srgleyebilir misin?
Kapatamam bile. Ahap fazla eilmi. Demir kaplar gee
mezler zaten.
Geebilirler. Kilitleri veya menteeleri krabilirler. Ya da bi
zim yaptmz gibi katil deliine trmanrlar.
imek gkyzn yard, Hodor inledi. Sonra gln stnde
bir gk grlts yuvarland. HODOR! diye kkredi Hodor,
elleriyle kulaklarna vurarak, tkezleyerek, karanlkta daireler i
zerek komaya balad. HODOR! HODOR! HODOR!
HAYIRl diye geri bard Bran. HODORLAMAKY OK!
Barmak ie yaramad. HODOOOOR! diye feryat etti Ho
dor. Meera, seyis yaman yakalayp onu sakinletirmeye alt
ama Hodor ok glyd; sadece omuz silkerek Meeray kenara
frlatt. imek tekrar gkyzn doldururken, HOOOOOO-
DOOOOOR! diye lk att seyis yama ve imdi J ojen bile
baryordu, Brana ve Meeraya Hodoru susturmalar iin ba
ryordu.
Sessiz ol! dedi Bran korkudan tizlemi sesiyle, Hodor
nnden geerken Bran beyhude bir abayla ne uzanp adamn
bacan yakalamaya alt, uzand, uzand.
Hodor sendeledi, azn kapad. Ban ar ar iki yana sallad,
tekrar yere kt ve bada kurup oturdu. Yeni gk grltsn
Hodor duymam gibi grnyordu. Drt kii karanlk kulede
oturdular, nefes almaya bile cesaret edemiyorlard.
Bran, ne yaptn? diye fsldad Meera.
Hibir ey. Bran ban iki yana sallad. Ama yapmt. Ona
ulatm, Yaz*a ulatm gibi. Yarm kalp at sren bir an iin Ho
dor olmutu. Bu onu korkuttu.
Gln karsnda bir eyler oluyor, dedi J ojen. Kuleyi iaret
eden bir adam grdm sanrm.
Korkmayacam, diye dnd Bran. O Kyar Prensiyd, Ed-
dard Starkn oluydu, neredeyse yetikin bir erkek ve bir varg-
d, Rickon gibi kk bir bebek deildi. Yaz korkmazd. Byk
ihtimalle birka Umberdir, dedi. Dalardan inen Knottlar,
Norreyler ya da Flintler de olabilir, hatta Gece Nbetilerinin
kardeleri. Siyah pelerinleri var myd J ojen?
Geceleri btn pelerinler siyahtr Majesteleri. stelik im
ek, adamlarn ne giydiini gremeyeceim kadar abuk yanp
snd.
Meera temkinliydi. Kara kardeler olsalard atl olurlard, de
il mi?
Bran baka bir ey dnd. nemli deil, dedi kendinden
emin bir ekilde. Bir kayklar olmad ya da gizli yolu bilme
dikleri takdirde, isteseler bile bize ulaamazlar.
Gizli yol! Meera, Brann salarn kartrp alnn pt. Bi
zim tatl prensimiz. Bran hakl J ojen, gizli yolu bilmiyorlar. Bilse
lerdi bile, gece gece bu yamurda asla karya geemezlerdi.
Ama gece bitecek. Sabaha kadar kalrlarsa... J ojen cmlenin
devamn getirmedi. Birka dakika sonra, lk adamn yakt atei
besliyorlar, dedi. Gkyznde bir imek akt, kule kla dol-
du, Bran ve dierlerinin glgeleri duvarlara vurdu. Hodor mrl
tlar kararak ileri geri sallanyordu.
Bran, o kl anda Yazn korkusunu hissetti. ki gzn kapa
tp ncsn at ve kuleyi arkasnda brakrken ocuk derisin
den bir pelerinmiesine syrld...
...ve kendini darda, yamurun altnda buldu, midesi geyikle
doluydu, bann zerindeki gkyz yarlp grlerken, o, funda
lklarn arasna sinmiti. rk elmalar ve slak yapraklar insan
kokusunu neredeyse bomutu ama koku oradayd. ngrty ve
sert derinin yere srnn duydu, aalarn altnda hareket
eden adamlar grd. Bana geirdii hayvan postuyla krleip
sarlaan sopal bir adam sendeleyerek nnden geti. Kurt, s
tnden sular damlayan dikenli bir alln arkasndan ve bir elma
aacnn plak dallarnn altndan dolaarak adamn peinden git
ti. Konuan insanlar duyabiliyordu. Ve yamurun, yapraklarn,
atlarn kokusunun altndan, korkunun keskin ve kpkrmz ufu
neti geliyordu...
15
JON
Zemin am ineleriyle ve yere den yapraklarla kaplyd,
son yamurlar yznden hl slak olan yeil ve kahverengi hal,
J onun ve dierlerinin ayaklarnn altnda pelte gibi eziliyordu.
Etraflar iri meelerle, uzun muhafz aalaryla ve asker amlar
dan oluan ordularla sarlmt. Y ukardaki tepede, kadim ve terk
edilmi bir baka ember kule vard. Kulenin cephesine trmanan
kaln yosun tabakas neredeyse zirveye kyordu. Bunu kim ina
etmi, byle her yan tatan? diye sordu Ygritte. Bir kral m?
Hayr. Eskiden burada yaayan adamlar.
Onlara ne olmu?
lmler ya da uzaklara gitmiler. Brandonn L tfunda
binlerce yl boyunca iftilik yaplmt ama Nbet kldke
tarlalar srecek, ar kovanlaryla ilgilenecek ve meyve bahelerini
ekecek daha az insan kalmt, bu yzden pek ok tarla ve ev vah
i doaya teslim olmutu. Yeni L tuf ta kyler ve hisarlar vard,
buralardaki i gcnden ve ticari mallardan alnan vergiler kara
kardelerin yiyecek ve giysi ihtiyacn gidermeye yardm ediyordu
ama kyler de byk lde azalmt.
Byle bir kaleyi terk etmek iin aptal olmak gerek.
Bu yalnzca bir kule ev. Orada bir zamanlar ailesi ve birka
yeminli adamyla birlikte nemsiz bir lord yayordu. Aknclar
geldiinde lord atda bir iaret atei yakyordu. Kyarnda bun
dan kat byk kuleler var.
Ygritte, J onun btn bunlar uydurduunu dnyormu
gibi grnyordu. nsanlar, talar kaldracak devler olmadan
nasl bu kadar yksek binalar ina edebilir?
Efsane, Mimar Brandonn Kyarm ina ederken devlerden
yardm aldn sylerdi ama J on konuyu kartrmak istemiyor
du. nsanlar bundan ok daha yksek binalar ina edebilir. Eski
ehirde Surdan daha yksek bir kule var. Y grittein ona inan
madn grebiliyordu J on. Keke ona Kyartnt gsterebilseydim...
ona cam bahelerden bir iek verebilseydim, Byk Salonda yemek
yedirebilseydim ve tahtlarnda oturan ta krallar gsterebilseydim. Scak
16
havuzlarda ykanr ve tanrlar bizi izlerken yrek aacnn altnda sevi
lirdik.
Bu tatl bir ryayd... ama Kyar aslajonun olmayacakt. K-
yar, J onun kardeine aitti, Kuzey Kralna. J on bir Kard, Stark
deil. Pi, yemin bozan, dnek...
Belki sonra buraya dner ve bu kulede yaarz, dedi Ygritte.
Bunu ister misin J on Kar? Sonra?
Sonra. Kelime bir mzrak darbesiydi. Savatan sonra. Fetihten
sonra. Yabanllar Suru getikten sonra...
J onun babas bir keresinde, yeni lordlar ilan etmekten ve on
lar Yabanllara kar birer kalkan olarak terk edilmi hisarlara
yerletirmekten bahsetmiti. Bu plan, Nbetin Yeni Ltuf un
byk bir blmn geri vermesini gerektiriyordu ama J onun
amcas Benjen, yeni lordlarn Kyar yerine Kara Kaleye vergi
demesi halinde Lord Kumandann ikna edilebileceine inan
yordu. Bu bir ilkbahar ryas geri, demiti Lord Eddard. K
kapdayken, arazi vaadi bile adamlar kuzeye ekmez.
K abucak gelip geseydi ve ardndan bahar gelseydi, bu kulelerden
birini babamn adna tutmak zere seilebilirdim. Ama Lord Eddard
lmt ve kardei Benjen kaypt; birlikte hayalini kurduklar
kalkan asla dvlmeyecekti. Bu arazi Nbete ait, dedi J on.
Y grittein burnundan alev kyordu. Burada kimse yaam
yor.
Aknclarnz insanlar uzaklara srd.
yleyse burada yaayanlar korkakm. Araziyi istiyorlarsa bu
rada kalp savamalar gerekirdi.
Belki de savamaktan bkmlard. Her gece kaplarn srg-
lemekten ve ngraklnn ya da onun gibi birinin, onlarn karla
rn karmak iin srgleri krp krmayacan merak etmekten
bkmlard. Hasatlarnn ve sahip olduklar btn deerli eyle
rin alnmasndan bkmlard. Aknclarn menzilinin tesinde
bir yere g etmek daha kolay. Ama Sur derse btn kuzey akn
clarn menzilinde uzanacak.
Hibir ey bilmiyorsun J on Kar. Kzlar alnr, karlar deil.
Hrsz olan szlersiniz. Btn dnyay aldnz ve zgr insanlar
darda brakmak iin Suru ina ettiniz.
yle mi yaptk? J on, Ygrttein ne kadar vahi olduunu unu
tuyordu bazen ve sonra kz bunu hatrlatyordu ona. Bu nasl
oldu?
Tanrlar dnyay btn insanlarn paylamas iin yaratt. Ama
krallar talaryla ve elik kllaryla geldiklerinde, dnyann sadece
onlara ait olduunu iddia ettiler. Benim aalarm, dediler, elmalar
yiyemezsiniz. Benim derem, burada balk tutamazsnz. Benim ormanm,
siz avlanatnazsnz. Benim topram, benim suyum, benim kalem, benim
kztn, ellerinizi uzak tutun yoksa keserim ellerinizi, lkin diz kerseniz
koklamanza izin veririm belki. Bize hrsz diyorsunuz ama bir hrsz
cesur, zeki ve hzl olmak zorundadr en azndan. Bir diz kenin
yapmas gereken tek ey diz kmektir.
Harma ile Kemik Torbas, balk ve elma yamalamak iin gel
miyor. Onlar elik kllar ve baltalar alyor. Baharatlar, ipekler ve
krkler. Bulabildikleri btn sikkeleri, yzkleri ve mcevher kak
mal kadehleri kapyorlar. Yazn arap, kn bira flar ve kadnlar
her mevsimde alyorlar, onlar Surun tesine karyorlar.
Karsalar ne olur? Gl bir adam tarafndan alnmay, ba
bam tarafndan zayf birine verilmeye tercih ederim.
Byle diyorsun ama nasl bilebilirsin? Ya nefret ettiin biri ta
rafndan alnrsan?
Beni almak iin hzl, kurnaz ve cesur olmas gerekir. Oulla
r da gl ve zeki olur. Niye byle bir adamdan nefret edeyim?
Belki de hi ykanmyordur ve bir ay gibi kokuyordur.
O zaman onu bir dereye iterim ya da bandan aa bir kova su
dkerim. Bir adam iekler gibi tatl kokmamal zaten.
ieklerin nesi kt?
Hibir eyleri, bir ar iin. Ben yatak iin bunlardan birini iste
rim. Ygritte, J onun pantolonunun nn tutmak iin uzand.
J on, kzn bileini yakalad. Y a seni alan adam ok iiyorsa?
diye srar etti. Ya gaddar ve acmaszsa? Ne demek istediini an
latmak iin Ygrittein bileini daha fazla skt. Y a senden daha g
lyse ve seni kanl kanl dvmekten holanyorsa?
Uyurken boazn keserim. Hibir ey bilmiyorsun J on Kar.
Ygritte bir ylan bal gibi kvrlp J onun kskacndan kurtuldu.
Bir ey biliyorum. Kemiklerine kadar yabanl olduunu biliyorum.
18
Baz zamanlar bunu unutmak kolayd, birlikte glyor ya da p-
yorlarken. Ama sonra biri bir ey sylyor veya yapyordu ve J on
aniden, kzn dnyasyla kendi dnyas arasndaki duvar hatrlyor
du.
Bir adam bir kadna ya da bir baa sahip olabilir, dedi Yg-
ritte, J ona, ama hibir adam ikisine birden sahip olamaz. Bunu
btn kk kzlar annelerinden renir. Meydan okurcasna e
nesini kaldrd ve gr, kzl salarn sallad. Ve insanlar, denize ya
da gkyzne sahip olamayacaklar gibi topraa da sahip olamazlar.
Siz diz kenler olabileceinizi dnyorsunuz ama Mance size
tersini gsterecek.
Ho ve cesur bir bbrlenmeydi ama bo tnlamt. J on,
Magnarn duyma mesafesinde olmadndan emin olmak iin ar
kasna bakt. Errok, ri ban ve Kendir Dan birka metre geride
yryorlard amajonla Y grittee dikkat etmiyorlard. ri ban po
posundan ikyet ediyordu. Ygritte, diye fsldad J on, Mance bu
sava kazanamaz.
Kazanabilir! diye srar etti kz. Hibir ey bilmiyorsun J on
Kar. zgr insanlar dvrken grmedin hi!
Yabanllar, kahramanlar ya da eytanlar gibi dvrd; bu ki
minle konutuuna balyd ama nihayetinde btn sylenenler
ayn kapya kard. Yabanllar pervasz bir cesaretle dvyor, her adam
an peinde kouyor. Hepinizin ok cesur olduundan phem yok
ama i mcadeleye geldiinde, disiplin her seferinde cesareti yener.
Mance, ondan nceki btn Surun tesindeki Krallar gibi yenile
cek sonunda. Yenildiinde leceksiniz. Hepiniz.
Ygritte yle fkeli grnyordu ki, kzn ona saldrmak zere
olduunu dnd J on. Hepimiz, dedi Ygritte. Sen de. Sen artk
karga deilsin J on Kar. Olmadna dair yemin ettim, olmasan iyi
edersin. Bir aacn gvdesine yaptrd J onu orackta, dank
kafilenin ortasnda dudaklarndan pt. J on, Kei Griggin Ygrittee
yola devam etmesini sylediini duydu. Baka biri gld. J on b
tn bunlara ramen Y grittein pcne karlk verdi. Sonunda
ayrldklarnda Y grittein yz kpkrmzyd. Sen benimsin, diye
fsldad kz. Benim, ben de eninim. Ve lrsek lrz. Btn
insanlar lmek zorunda J on Kar. Ama nce yaayacaz.
19
Evet, dedi J on. Sesi kalnlamt. nce yaayacaz.
Ygritte, J onun her naslsa sevmeye balad arpk dilerini
gstererek srtt. Kemiklerine kadar yabanl, diye dnd J on yine,
midesinin ukurunda hasta ve zgn bir duygu vard. Kl eli
nin parmaklarn esnetti ve kalbinin iindekileri bilse Y grittein
ne yapacan merak etti. J on otursa, hl Ned Starkn olu ve
Gece Nbetilerinin adam olduunu anlatsa kz ona ihanet eder
miydi? J on yle olmayacan umuyordu ama bu riski gze alma
ya cesaret edemezdi. Pek ok hayat, Sura bir ekilde Magnardan
nce varmasna balyd... yabanllardan kamak iin bir frsat bu
lacan farz ederse.
ki yz yldr bo olan Bozkalkanda Surun gney cephesi
ne indiler. Devasa ta basamaklarn bir blm bir asr nce
kmt ama buna ramen ini, trmantan ok daha kolayd.
Nbetin mutat devriyelerinden uzak durmak iin, Styrin n
derliinde L tuf un derinliklerine yrdler. Kei Grigg onlar
bu arazilerde kalan birka meskn kyden geirdi. Gkyzn
tatan parmaklar misali drten birka ember kule bir kenara b
raklrsa, hi insan izine rastlamadlar. Souk, slak tepelerde ve
rzgrl dzlklerde yrdler, izlenmeden, grlmeden.
Senden ne istenirse istensin geri adm atmamaksn, demiti Y armel.
Onlarla birlikte at sr, yemek ye, dv, ne kadar gerekirse o kadar za
man. J on fersahlarca at srm ve daha fazlasn yrmt, yaba
nllarn ekmeini ve tuzunu paylamt, Y grittein battaniyesini
de, lkin yabanllar ona hl gvenmiyordu. Thennler, bir ihanet
belirtisine kar gece gndz onu izliyordu. J on kaamyordu ve
yaknda ok ge kalm olacakt.
Kendi cann Uzun Peneye teslim etmeden nce, onlarla bir
likte dv, demiti Qhorin... ama iler o noktaya gelmemiti, he
nz. Bir kardein kann dktm anda kaybolurum. O zaman
Suru sonsuza dek getim demektir, geri dnm olmaz.
Magnar her gnn sonunda J onu huzuruna aryor, Kara
Kalenin garnizonu ve savunmas hakknda maksatl sorular so
ruyordu. J on, cesaret edebildii yerlerde yalan sylyor, zaman
zaman da cahil rol oynuyordu ama Kei Griggle Errok da ce
20
vaplar dinliyordu ve bu iki adam Sur hakknda yeterince ey bi
liyordu, J on dikkatli olmak zorundayd; fazla aikr bir yalan ona
ihanet ederdi.
Ama gerek korkuntu. Bizzat Surdan baka savunmas ol
mayan Kara Kale, ahap siper kazklarndan ya da toprak setlerden
dahi yoksundu. Kale, te ikisi harabeye dnm i hisarlardan
ve kulelerden baka bir ey deildi. Garnizona gelince, Yal Ay
iki yz adam keif gezisi iin almt. Geri dnen oldu mu? Kalede
belki drt yz adam kalmt ama adamlarn ou inaatlar ve
khyalard, korucular deil.
Thennler deneyimli savalard ve yabanllarn sradan asker
lerinden daha disiplinlilerdi; Mance onlar bu sebeple semiti
phesiz. Kara Kalenin mdafaaclarnn iinde kr stat Ae-
mon ve onun yar kr khyas Clydas, tek kollu Donal Noye,
sarho Rahip Cellador, sar Dick Follard, a parmak Hobb,
yal Sr Wynton Stout, onlara ilaveten Halder, Kurbaa, Pyp,
Albett ve J onla birlikte eitim alan dier ocuklar olacakt ve
Mormontun yokluunda kale kumandan olan tknaz Lord Kh
ya Bowen Marsh tarafndan komuta edileceklerdi. Efkrl Edd,
Marsha Yal Nar derdi ve bu lakap Marsha, Yal AyTnn
Mormonta uyduu gibi uyard. Dmanlar araziye ktnda
nde olmasn isteyecein adam Marshtr, derdi Edd her za
manki kasvetli sesiyle. Sana dmanlarn saysn bir rpda sy
ler. O adam tam bir hesap eytandr.
Eer Magnar, Kara Kaleyi gafil avlarsa krmtzt bir katliam yaanr.
ocuklar, daha saldrya uradklarn bile anlamadan yataklarnda kat
ledilir. J on onlar uyarmak zorundayd ama nasl? Yiyecek aramak
ya da avlanmak iin dar gnderilmiyordu ve tek bana nbet
tutmasna izin verilmiyordu. Ygritte iin de endieleniyordu. Kz
yannda gtremezdi, fakat onu geride brakrsa, Magnar, J onun
ihanetinin hesabn kzdan sorar myd? Tekmigibi atan iki kalp...
Ygrittele J on her gece ayn uyku postlarn paylayordu, Yg
ritte ban J onun gsne yaslyordu, kzn kzl salar J onun
enesini gdklyordu ve J on yle uykuya dalyordu. Ygrittein ko
kusu J onun bir paras haline gelmiti. Kzn arpk dileri, az-
21
n tad, gslerinin J onun elinde brakt his... bunlar J onun
neesi ve kederiydi. J on pek ok geceler scak Y grittele birlikte
yataa uzanyor ve lord babasnn, J onun annesi her kimse, onun
hakknda byle karmakark duygular hissedip hissetmediini me-
rak ediyordu. Ygritte tuza kurdu ve Matce Rayder beni tuzan iine
itti.
Yabanllarn arasnda geirdii her gn, J onun yapmak zorun
da olduu eyi biraz daha zorlatryordu. J on, bu adamlara ihanet
etmenin bir yolunu bulmaya mecburdu ve bulduunda adamlar
lecekti. J on onlarn arkadaln istememiti, Y grittein akn is
tediinden fazla deil. Ama yine de... Thennler, Eski Dilde konu
uyordu ve J ona neredeyse tek kelime bile etmiyorlard ama J arln
aknclar farklyd, Suru aan adamlar. J on, kendisine ramen on
lar tanmaya balamt: Sska, sessiz Errok ve arkada canls Kei
Grigg, Quort ve Bodger isimli delikanllar, ipi Kendir Dan. Gru
bun en kts Deldi, J onun yandaki at suratl delikanl, almaya
niyetli olduu yabanl kz romantik szlerle anlatp duruyordu.
ansl bir kz, senin Ygrittein gibi. Atele plm.
J on dilini srmak zorunda kald. Delin sevgilisini, Bodgern
annesini, Mifer Henkin geldii deniz kenarndaki yeri, Griggin
Yzler Adasndaki yeil adamlar grmeyi ne ok istediini ya da
bir geyik tarafndan kovalanan Baparmakn aaca trmanmak zo
runda kald zaman bilmek istemiyordu. ri bann poposun
daki ban, Ta Parmakm ne ok bira iebileceini, Quortun k
k kardeinin, J arlla gitmemesi iin aabeyine nasl yalvardn
duymak istemiyordu. Quort on drt yandan byk olamazd
ama daha imdiden kendine bir e almt ve bir bebek bekliyordu.
Belki de olum bir kalede doar, diye bbrleniyordu delikanl.
Bir lord gibi bir kalede doar! Grd kalelerden ok etkilen
miti, kale sand eyler gzc kuleleriydi aslnda.
J on, Hayaletin nerede olduunu merak etti. Kara Kaleye git
mi miydi yoksa bir kurt srsyle birlikte ormanda kouyor muy
du? J on, ulu kurdu ryalarnda bile hissedemiyordu. Bu durum,
bir paras kesilmi gibi hissetmesine sebep oluyordu. Y gritte onun
yannda uyurken bile J on kendini yalnz hissediyordu. Yalnz l
mek istemiyordu.
22
O leden sonra aalar seyreklemeye balad ve yabanllar
hafif dalgal dzlklerden geerek douya doru yrd. Etrafta
ki imenler bel yksekliindeydi ve yabani budaylar rzgr es
tike lgt lgt dalgalanyordu ama gnn byk bir blm lk
ve gneliydi. Bununla birlikte, gn batmna doru batda birik
meye balayan bulutlar, ok gemeden turuncu gnei sarmala
dlar. Lenn, kt bir frtnann yaklat kehanetinde bulundu.
Lennin annesi bir orman cadsyd, bu yzden btn aknclar,
Lennin havay nceden tahmin edebilmek gibi bir yetenei ol
duu konusunda hemfikirdi. Yaknlarda bir ky var, dedi Kei
Grigg, Magnara. ki, mil uzakta. Oraya snmalyz. Styr
hemen kabul etti.
Kye vardklarnda hava tamamen kararmt ve frtna id
detleniyordu. Bir gln kenarna kurulmu olan ky yle uzun
zamandr terk edilmi haldeydi ki evlerin ou kmt. Bir
zamanlar yolcular iin memnuniyet verici bir grnt oluturan
kk ahap han bile yar yklm ve atsz bir halde duruyor
du. Buras yetersiz bir snak olacak, diye dnd J on kederle. Her
imek aktnda, gldeki adadan ykselen ta ember kuleyi
grebiliyordu ama kayklar olmadan kuleye varmalar mmkn
deildi.
Errok ve Del, harabeleri aratrmak iin nden gittiler ama
Del hemen geri dnd. Styr kafileyi durdurdu, bir dzine mz
rakl Thenni aceleyle ileri yollad. O esnada J on da grd: Hann
bacasn krmzlatran atein hafif prlts. Yalnz deiliz. Dehet,
bir ylan misali J onun iine reklendi. J on bir atn kinediini
duydu, ardndan barmalar. Onlarla birlikte at sr, yemek ye, d
v, demiti Qhorin.
Ama dv bitmiti. Sadece bir kii vard, dedi Errok geri
dndnde. At olan yal bir adam.
Magnar, Eski Dilde emirler yadrd ve yirmi Thenn, kyn
evresinde savunma oluturmak iin dald. Dierleri, devrik
talarn ve yabani otlarn arasnda baka birilerinin saklanmad
ndan emin olmak iin evleri kolaan etmeye gitti. Geri kalanlar,
mineye yakn olabilmek iin birbirlerini itip kakarak atsz ha
nn iinde toplandlar. Yal adamn yakt krk sralar sdan ok
23
duman karyordu ama byle sert ve yamurlu bir havada her
scaklk memnuniyetle karlanrd. Thennlerden ikisi, yere fr
lattklar yal adamn eyalarn kartryordu. Bir dieri adamn
atn tutarken kii de adamn eyer heybelerini yamalyordu.
J on uzaklat. Topuunun altnda rk bir elma ezildi. Sfyr
onu ldrecek. Magnar bu kadarn Bozkalkanda sylemiti; kar
latklar btn diz kenler, kimseyi tehlikeye kar uyarmama
lar iin hi vakit kaybetmeden ldrlecekti. Onlarla birlikte at
sr; yemek ye, deViV. Yabanllar yal bir adamn boazn keserken
J onun dilsiz ve aresiz bir ekilde durmas gerektii anlamna m
geliyordu bu?
J on, kyn snrna yakn bir yerde, Styrin yerletirdii n
betilerden biriyle yz yze geldi. Thenn, Eski Dilde bir eyler
kkredi ve mzrayla han gsterdi. Adamn, ait olduun yere dn,
dediini tahmin ettijon. Ama oras neresi?
Jon suya doru yrd ve byk blm viran haldeki bir
kulbenin eimli kerpi duvarlarnn altnda hemen hemen kuru
bir nokta kefetti. Ygritte, oturduu yerden yamurun kamlad
gl seyreden J onu orada buldu. Ygritte yanna oturduunda,
Bu yeri biliyorum, dedi J on. u kule... imek aktnda tepe
sine bak ve bana ne grdn syle.
yle istiyorsan tamam, dedi Ygritte ve sonra ekledi, Thenn-
ler, oradan gelen sesler duyduklarn sylyorlar. Barmalar,
dediler.
Gk grlts.
Barmalar dediler. Belki de hayaletlerdir.
Yamurla dvlen gln evreledii tal adann stnde fr
tnaya kar simsiyah dikilen hisarn tekinsiz bir grnts vard
gerekten. Gidip bakabiliriz, diye nerdi J on. imdikinden
daha slak olacamzdan pheliyim.
Yzmek? Frtnada? Bu fikir Ygrittei gldrd. Kyafetle
rimi karmam iin hile mi yapyorsun J on Kar?
Bunun iin hileye ihtiyacm var m artk? diye dalga geti
J on. Yoksa kula atamyor musun? J on, bu sanat Kyarnn
muazzam hendeinde renmi bir ocuk olarak gl bir y
zcyd.
24
Ygritte, J onun kolunu yumruklad. Hibir ey bilmiyorsun
J on Kar. Ben yar balm. Bunu sana gstereceim.
Yar balk, yar kei, yar at... senin ok fazla yarn var Ygritte.
J on ban iki yana sallad. Eer buras dndm yerse, yz
memize gerek yok. Yryebiliriz.
Ygritte geri ekilip J ona bakt. Suyun stnde mi yryece
iz? Bu ne eit bir gneyli by?
By deil... diye balad J on, muazzam bir yldrm gky
znden yere indi ve gln yzeyine dokundu. Dnya, yarm kalp
at boyunca, bir len vakti kadar parlak oldu. Gk grlts o
kadar iddetliydi ki nefesini tutan Ygritte kulaklarn kapad.
Gk grlts kaybolurken ve gece tekrar siyaha dnerken,
Baktn m? diye sordu J on. Grdn m?
Sar, dedi Ygritte. Bunu mu kastediyordun? Tepede dikilen
talarn bazlar saryd.
Biz onlara mazgall siperler diyoruz. Uzun zaman nce sarya
boyanmlar. Bu Kralienin Tac.
Gln karsndaki kule tekrar siyaht, zar zor seilen belli be
lirsiz bir suret. Orada bir kralie mi yaard? diye sordu Ygritte.
Bir kralie orada bir gece kald. Hikyeyi J ona Yal Dad
anlatmt ama stat Luwin hikyenin byk bir blmn do
rulamt. Alysanne, Kral Arabulucu J aehaerysin kars. J aeha-
erys, ok uzun zaman hkm srd iin Yal Kral olarak anlr
ama Demir Tahta ilk ktnda genti. O gnlerde, kraln deti
btn diyar gezmekti. Kyarna geldiinde kraliesini, alt ejder
hasn ve maiyetinin yarsn getirdi. Kraln, Kuzey Muhafzyla
mzakare edecei meseleler vard, Alysanne skld, Gmkanat
isimli ejderhasna bindi ve Suru grmek zere kuzeye utu. Bu
ky, kralienin durduu yerlerden biriydi. Daha sonra ky halk,
bu hisarn tepesini, kralienin onlarn arasnda geirdii gece tak
t altn taca benzetmek iin sarya boyad.
Ben hi ejderha grmedim.
Kimse grmedi. Son ejderha yz yl nce ld, belki de daha
ok oldu. Ama bu olay daha nceydi.
Kralie Alysanne mi dedin?
Daha sonra yi Kralie Alysanne olarak anld. Surdaki kaleler
25
den biri de onun ardndan isimlendirildi. Kralie Kaps. Kralienin
ziyaretinden nce Kar Kapsyd.
Eer o kadar iyiydiyse, u Suru yerle bir etmesi gerekirdi.
Hayr, diye dnd J on. Sur diyar korur. tekilerden... senden
ve senin gibilerden tatln. Ejderhalar dleyen bir arkadam daha
vard. Bir cce. Bana dedi ki...
UJON KR! Thennlerden biri Ygrittele J oun tepesinde
belirdi, ask suratlyd. Magnar istemek. J on, bu adamn, Suru
trmanmadan bir gece nce onu maarann dnda bulan adam
olabileceini dnd ama emin deildi. Ayaa kalkt. Ygritte de
onunla gitti. Kzn bu tavr Styri her seferinde fkelendiriyordu
ama Magnar kz ne zaman kovmaya alsa Ygritte ona bir diz
ken deil bir zgr kadn olduunu hatrlatyordu. Diledii gibi
gidip geliyordu.
Magnar, ortak salonun zemininde byyen aacn altnda bul
dular. Magnarn tutsa, ahap mzraklar ve bronz kllarla evre
lenmi halde minenin nnde diz kmt. Tutsak, yaklaan
J onu izledi ama konumad. Yamur, duvarlardan szlyor ve
hl aaca tutunan son birka yapran stnde ptrdyordu, mi
nedeki ateten youn duman ykseliyordu.
Adam lmeli, dedi Magnar Styr. Yap, karga.
Yal adam tek kelime etmedi. Yabanllarn arasnda duran J ona
bakt yalnzca. Sadece atele aydnlanan yamurun ve dumann or
tasnda, J onun batan ayaa siyahlar kuandn grm olamazd.
Olabilir mi?
J on, Uzunpene yi knndan kard. Yamur, elii ykad ve
atein klcn kenarna koyu turuncu bir izgi ekti. Bir adamn
hayatna mal olmak iin nasl da kk bir ate. Qhorin Yarmelin,
lk Geidindeki atei grdklerinde sylediklerini hatrlad J on.
Buralarda ate hayat demektir, demiti adam, ama lm anlamna da
gelebilir. Fakat Ayaz Diin ykseklerindeydi bu, Surun tesindeki
kanunsuz vahilikte. Buras, Gece Nbetileri ve Kyarnn kuv
veti tarafndan korunan Ltuftu. Bir adam, uruna can vermeden
zgrce ate yakabilmeliydi burada.
Neden tereddt ediyorsun? dedi Styr. i bitir, onu ldr.
Tutsak o zaman bile konumad. Merhamet, diyebilirdi. Ya
26
da Atm, sikkemi, yiyeceimi aldnz, brakn da hayatm bana
kalsn. Veya Hayr, ltfen, ben size hi zarar vermedim. Bin
lerce ey syleyebilirdi, alayabilirdi, tanrlarna yakarabilirdi.
imdi onu hibir sz kurtaramazd geri. Belki de bunu biliyor
du. Dilini tuttu, itham ve mnacatla J ona bakt.
Senden ne isterlerse istesinler geri adm atmamaksn. Onlarla birlikte
at siir, yemek ye, dv... ama bu yal adam hi direni gsterme
miti. O sadece ansszd. Kim olduu, nereden geldii, srt g
k atna binip nereye gitmek istedii... bunlarn hibiri nemli
deildi.
O yal bir adam, dedi J on kendine. Elli yanda, hatta altm bile
olabilir. ou insandan daha uzun bir hayat yaad. Thennler onu her
halkrda ldrecek, benim syleyeceim ya da yapacam hibir ey onu
kurtaramaz. J onun elindeki Uzunpene kurundan ard sanki,
yukar kaldrlamayacak kadar ar. Tutsak, kuyular gibi byk
ve kara gzleriyle hl J ona bakyordu. O gzlerin iine dp bo
ulacam. Magnar da J ona bakyordu ve J on gvensizliin tadn
alabiliyordu. Adam l saylr. Onu katleden bettim elim olsa ne dei
ir? Tek kesik yeter, hzl ve temiz. Uzunpene, Valyria eliinden
dvlmt. Buz gibi. J on baka bir itlaf hatrlad; dizlerinin
stne dm bir kaak, onun yuvarlanan kafas, kardaki kann
parlakl... J onun babasnn klc, babasnn yz...
Yap unu J on Kar, diye srar etti Ygritte. Bir karga olma
dn, zgr insanlardan biri olduunu ispat etmek iin yapmak
zorundasn.
Bir atein yannda oturan yal bir adam?
Orell de bir atein yannda oturuyordu. Onu yeterince a
buk ldrmtn. Ygrittein J ona att bak sertti. Bir kadn
olduumu grene kadar beni de ldrmeye niyetliydin. Ve ben
uyuyordum.
O farklyd. Siz askerdiniz... gzcydnz.
Evet, siz kargalar da grlmek istemiyordunuz. Bizim imdi
grlmek istediimizden fazla deil. Ayn ey. ldr onu.
J on srtn tutsaa dnd. Hayr.
Magnar yaklat; uzun, souk ve tehlikeli. Ben evet dedim.
Burada komuta bende.
27
Sen Themlcri komuta ediyorsun, dedi J on, zgr insan
lar deil."
Ben li zgr insan grmyorum. Bir karga ve bir karga ka
rs gryorum.
Ben karga kars deilim! Ygritte ban knndan kard.
hzl adn att, salarndan yakalad yal adamn ban geri
ekti ve boazn boydan boya kesti. Adam lrken bile feryat et
medi. Hibir ey bilmiyorsun J on Kar, diye bard Ygritte, kanl
ba J onun ayaklarnn dibine frlatt.
Magnar, Eski Dilde bir ey syledi. Thennlere, J onu dur
duu yerde ldrmelerini sylyor olabilirdi ama J on bunun
gerekliini asla bilemeyecekti. Gkyznden inen mavi beyaz
dalayc yldrm, gldeki kulenin tepesine dokundu. Yldrmn
fkesini koklayabiliyorlard, yldrmn ardndan gelen gk grl
ts geceyi sarst.
Ve lm, aralarna srad.
Yldrm, gzlerini kr etmiti ama J on hzla geen glgeyi bir
an iin grd, ykselen l duymadan yarm kalp at nce.
lk Thenn, yal adamla ayn anda ld, paralanm boazndan
kan fkrd. Sonra k gitti, karanlktaki ekil dnd, hrlyordu,
sonra bir adam daha dt. Kfrler, barmalar, ac dolu
lklar vard. J on, ri bann geriye tkezlediini ve arkasndaki
adam yere devirdiini grd. Hayalet, diye dnd lgn bir
an boyunca. Hayalet, Suru gemi. Sonra yldrm, geceyi gndze
dntrd ve J on, Delin gsne ken kurdu grd, hayvann
enesinden kara kan akyordu. Gri. Bu kurt gri.
Karanlk, gk grltsyle birlikte indi. Thennler, hzla ara
larndan geen kurdu mzraklaryla drtmeye alyorlard. Yal
adamn ksra katliam kokusuyla ldrmt, hayvan ahland ve
toynaklaryla havay dvd. Uzunpene hl J onun elindeydi.
J on Kar aniden bundan daha iyi bir frsat bulamayacan anlad.
Kurda doru dnerken ilk adam ldrd, kincisini iterek
geti, ncy kesti. lgnln iinden, birilerinin onun adn
seslendiini duydu ama seslenen Y gritte miydi yoksa Magnar m
syleyemezdi. At dizginlemeye alan Thenn, J onu hi grme-
di. Uzunpene ty haffliindeydi. J on, klcn adamn baldrnn
arkasna indirdi ve eliin kemie kadar girdiini hissetti. Yaba
nl devrildiinde ksrak ileri frlad ama J on bir ekilde bo eliyle
hayvann yelesini yakalamay ve kendini atn srtna atmay ba
ard. Bir el J onun ayak bileini tuttu, J on klcn ele indirdi ve
Bodgern yznn bir kan glnn iinde kaybolduunu gr
d. n ayaklarn savurarak ahlanan ksran tekmesi, atrtyla
Thennlerden birinin alnna indi.
Ve sonra kouyorlard. J on, at idare etmek iin aba harcama
d. Btn yapabildii amurun, yamurun ve gk grltsnn
iine dalan hayvann srtnda kalmakt. Islak otlar yzn kam
lad, kulann dibinden bir mzrak geti. At der de bacan krarsa,
beni yakalar ve ldrrler, diye dnd ama eski tanrlar onunlayd
ve at tkezlemedi. Siyah gk kubbede bir yldrm titredi ve gk
grlts tarlalarn stnde boylu boyunca yuvarland. J onun
arkasnda kalan barmalar gittike azald ve duyulmaz oldu.
Uzun saatler sonra yamur durdu. J on kendini, uzun siyah
otlardan ibaret bir denizin ortasnda tek bana buldu. Sa uy
luunda derin bir zonklama vard. Eilip bakt, bacana sapla
nan oku grnce ard. Bu ne zaman oldu? Okun sapn tutup
ekmeye alt ama ucu ete iyice gmlmt, J onun hissettii
ac ikence ediciydi. Handaki lgnl dnmeye alt ama tek
hatrlad o kasl, gri ve korkun canavard. Stradan bir kurt ola
mayacak kadar iriydi. O halde bir ulu kurt. yle olmak zorunda. Daha
nce bu kadar hzl hareket eden bir hayvan grmemiti J on. Gri
bir rzgr gibi... Robb kuzeye dnm olabilir miydi?
J on ban iki yana sallad. Verecek cevab yoktu. Dnmek
zordu... kurt, yal adam, Ygritte ya da olup biten her ey hakkn
da...
Beceriksiz hareketlerle ksran srtndan aa kayd. Yara
l baca kvrld, J on ln yutmak zorunda kald. Bu byk
tzdrap verecek. Ama ok dar kmak zorundayd ve beklemenin
bir faydas yoktu. J on sapn kavrad oku ileri itti. nledi, sonra
kfretti. Can yle ok yanyordu ki durmak zorunda kald. Do
ranm bir domuz gibi kanyorum, diye dnd ama ok dar kana
kadar yapacak bir ey yokt. Y zn buruturup tekrar denedi...
ve ok gemeden titreyerek tekrar durdu. Bir kez daha. J on bu
sefer lk att ama iini bitirdiinde, okun ucu uyluunun n
tarafndan dar kyordu. J on, oku daha iyi kavrayabilmek iin
kanl pantolonunu geri itti ve okun sapm bacandan ar ar
ekti. Bunu baylmadan nasl yaptn hi bilmiyordu.
Ardndan, dln smsk tutarak ve sessizce kanayarak yere
uzand, hareket edemeyecek kadar gszd. Bir sre sonra, ken
dini hareket etmeye zorlamad takdirde muhtemelen kan kay
bndan leceini fark etti. J on, ksran su itii s dereye doru
srnd, souk suyla ykad bacan, pelerininden yrtt ku
ma eridiyle skca balad. Elinde evirerek oku da ykad. Okun
tyleri gri miydi, yoksa beyaz m? Y gritte, oklarn gri rdek ty
leriyle dengelerdi. Kaarken bata ok mu frlatt? Kz bu yzden
sulayamazd J on. Ygrittein onu mu yoksa at m hedef aldn
merak etti. Ksrak devrilseydi J on hayatn kaybederdi. Araya ba
cam girdii iin anslym, diye mrldand.
Atn otlamasna izin vermek iin bir sre dinlendi. Hayvan
fazla uzaklamad. Bu iyiydi. J on aksayan bacayla at asla yaka
layamazd. J onun tek yapabildii, kendini ayaa kalkmaya zorla
mak ve atn srtna trmanmak oldu. Bu ata daha nce nasl hindim;
eyersiz, zengisiz, tek elimde bir kl varken? Cevaplayanaca bir
baka soruydu bu.
Uzaktan hafif bir gk grlts geldi ama J onun bann
stndeki bulutlar dalyordu. J on, Buz Ejderhay bulana dek
gkyzne baknd, sonra ksra kuzeye evirdi, Sura ve Kara
Kaleye doru. Yal adamn atn mahmuzladnda, J on bacak
kasna saplanan ac yznden yzn buruturdu. Eve gidiyorum,
dedi kendi kendine. Fakat bu doruysa, neden kendini bu kadar
bo hissediyordu?
Yldzlar, gzler gibi aa bakarken, J on afak vaktine dek at
srd.
DAENERYS
Dothrakl keifileri durumun ne olduunu ona anlatmt
ama Dany kendi gzleriyle grmek istedi. Sr J orah Mormont,
bir hu aac ormannn iinden geerken ve eimli bir kumta
bayr trmanrken Danyyle birlikte at srd. Tepeye vardklarn
da, Y eterince yakn, diye uyard Danyyi.
Dany ksrann dizginlerini ekti, araziye bakt ve yolun
Y ukai ordusu tarafndan enine kesildiini grd. Beyazsakal,
Dayye, dmann saysn en doru ekilde saymay retmiti.
Be bin, dedi Dany bir an sonra.
Bence de yle. Sr J orah eliyle gsterdi. Y an taraftakiler
paral askerler, yakn dv iin kllar ve baltalar var. kinci
Oullar sol kanatta, Frtna Kargalar sada. Her birinde yaklak
be yz adam. Sancaklar gryor musunuz?
Y unkainin harpiyasnn penelerinde, uzun bir zincir yerine
bir kam ve bir demir tasma vard. Ama paral askerler, hizmet
ettikleri ehrin sancaklarnn zerinde kendi sancaklarn dalga
landryorlard: Sada, apraz yldrmlarn arasnda drt karga ve
solda krk bir kl. Merkezi bizzat Y unkaililer tutmu, dedi
Dany. Bu mesafeden, Y unkainin subaylarn Astaporunkilerden
ayrt etmek olanakszd; uzun, parlak miferler ve ltl bronz
disklerle bezenmi pelerinler. Subaylarn nclk ettii adamlar
kle askerler mi?
Byk ounluu. Fakat Lekesizlere denk deiller. Yunkai
yatak kleleri eitmekle mehurdur, savalar deil.
Ne diyorsun? Bu orduyu yenebilir miyiz?
Kolaylkla, dedi Sr J orah.
Ama kansz bir ekilde deil. Astaporun dt gn ehrin
kiremitleri bolca kan imiti ama o kann ok az Dany ye ya da
onun insanlarna aitti.
Burada bir mcadele kazanabiliriz ama byle bir bedeli var
ken ehri alamayz.
Bu her zaman var olan bir risk Khaleesi. Astapor rahat ve sa
vunmaszd. Y unkai nceden uyarld.
Dany durumu dnd. Kle ordusu, kendi ordusunun sa-
31
ysyla kyaslandnda kk grnyordu fakat paral asker
ler atlyd. Dany, atl savalarn piyadelere yapabilecei eyle
re kar salkl bir bak asna sahip olacak kadar uzun zaman
Dothraklarla birlikte at srmt. Lekesizler saldr karsnda mu
kavemet gsterebilir ama azatl klelerim katledilir. Kle tacirleri ko
numay sever, dedi. Onlar bu akam adrmda kabul edece
im haberini gnder. Paral asker birliklerinin kumandanlarn da
davet et. Ama birlikte deil. Frtna Kargalar len vakti gelsin,
kinci Oullar da onlardan iki saat sonra.
Nasl isterseniz, dedi Sr J orah. Ama gelmezlerse...
Gelecekler. Ejderhalar grmek ve syleyeceklerimi duymak
iin heveslenecekler. Zeki olanlar, bu daveti kuvvetimi lmek
iin bir frsat olarak grecek. Dany gm ksran evirdi.
Onlar adrmda bekleyeceim.
Arduvaz gkyz ve sert rzgr, Danyyi ordusuna geri g
trd. Kamp evreleyecek olan derin hendein yars imdiden
kazlmt. Orman, kazklara dntrmek zere hu aac dalla
r kesen Lekesizlerle doluydu. Gri Solucan, hadmlarn tahkim
edilmemi bir kampta uyuyamayaca konusunda srar etmiti.
Dany, hazrlklar izleyen adamla konumak iin durdu. Yunkai
mcadele iin hazrlanm.
Bu iyi Majesteleri. Adamlarmz kana susad.
Dany, Lekesizlere, kendi aralarndan subaylar semeleri iin
emir verdiinde, Gri Solucan en yksek rtbe iin ezici bir o
unlukla tercih edilmiti. Dany, adam komuta etmek konusunda
eitmesi iin Sr J orah grevlendirmiti. Srgn valye, gen
hadmn imdiye kadar sert fakat adil bir tavr sergilediini, abuk
rendiini, yorulmak bilmediini ve dikkatini tamamyla detay
lara verdiini sylemiti.
Bilge Ustalar bizi karlamak iin bir kle ordusu toplam.
Yunkaideki bir kle, i ekmenin yedi eidini ve zevkin on
alt makamn renir Majesteleri. Lekesizler mzran eidi
ni renirler. Gri Solucannz bunu size gstermeyi umuyor.
Astaporun dnden sonra Danynin yapt ilk ey,
Lekesizlere her gn yeni bir kle ismi verme detini bozmak ol
mutu. zgr doanlarn ou doduklarnda aldklar isimlere
32
geri dnmt; en azndan o isimleri hl hatrlayanlar. Dierleri
kahramanlarn, tanrlarn, bazen silahlarn, deerli talarn, hatta
ieklerin adlarn almt ve neticede, Danynin kulana ok tu
haf gelen isimlere sahip askerler ortaya kmt. Gri Solucan, Gri
Solucan olarak kalmt. Dany bunun sebebini sorduunda, Bu
ansl bir isim, demiti adam. Bu kulunuz lanetli bir isimle do
du. Kle olarak alndnda o isme sahipti. Ama Gri Solucan, bu
kulunuzun Daenerys Frtnadadoan tarafndan zgr brakld
gn ektii isimdi.
Eer bir mcadele olursa, Gri Solucan kahramanlk gster
dii kadar akl da gstersin, dedi Dany. Kaan ya da silahn
brakan klelerin cann bala. Ne kadar az insan katledilirse,
mcadeleden sonra bize katlacak o kadar ok insan kalr.
Bu kulunuz bunu unutmayacak.
Unutmayacan biliyorum. len vakti adrmda ol. Paral
askerlerin kumandanlaryla grrken senin ve dier subayla
rmn orada olmasn istiyorum. Dany atn kampa doru mah-
muzlad.
Lekesizlerin kurduu evre savunmasnn iinde sralar halin
de adrlar ykseliyordu, Danynin altn renkli uzun adr mer
kezdeydi. Danynin kampnn hemen arkasnda ikinci bir kamp
vard; ilkinden be kat byk, dank ve karmakark, ikinci
kampn hendekleri, adrlar, nbetileri, at sralar yoktu. Atlar
ya da katrlar olanlar, atnabilecekleri korkusuyla hayvanlarnn
yannda uyuyordu. Keiler, koyunlar ve alktan krlmak zere
olan kpekler; kadnlardan, ocuklardan ve yal adamlardan olu
an srnn arasnda dolayordu. Dany, Astaporu; bir ifac, bir
hoca ve bir rahip tarafndan ynetilen bir konseyin ellerine brak
mt. Hepsi de bilge ve adil adamlar, diye dnd. Buna ramen
on binlerce insan, Astaporda kalmaktansa Danynin peinden
Y unkaiye gelmeyi tercih etmiti. Onlara ehri verdim ama ou, ehri
almaya cesaret edemeyecek kadar korkmutu.
Azatl klelerden oluan perian ordu, Danynin kendi ordu
sunu kck gsteriyordu ama bu kalabalk krdan ok klfetti.
Belki yz kiiden birinin bir eei, devesi veya kz vard. Pek
ou, bir kle tacirinin silahhanesinden yamalanm silahlar ta
33
yordu ama sadece 011 kiiden biri dvecek kadar glydii ve
hibiri eitimli deildi. Getikleri arazileri, sandal aalarndaki
ekirgeler misali tketiyorlard. Ama Dany, kansvarilerinin ve
Sr J orahn srarna ramen bu insanlar terk edemiyordu. On~
hra zgr olduklarn syledim. imdi onlara, bana katlmakta zgr
olmadklarn syleyemem. Dany ikinci kampn yemek atelerinden
ykselen dumana bakt ve i geirdi. Dnyann en iyi piyadeleri
ne sahip olabilirdi ama en ktleri de onundu.
Artan Beyazsakal, Danynin adrnn giriinde duruyordu,
yakndaki imenlerin stnde bada kurmu halde oturan G
l Behvas bir kse incir yiyordu. Yolda Danyyi korumak bu iki
adamn omuzlarna dmt. Dany; J hogo, Aggo ve Rakharoyu,
kansvarileri olmalarnn yan sra ko yapmt ve onlarn Danynin
ahsn korumaktan ok Dothraklar komuta etmeleri gerekiyor
du. Danynin khalasar kkt, otuz ksr atl savann ou
sa rgsz olanlar ve beli bklm yal adamlard. Yine de
sahip olduu tek svariler onlard ve Dany yola onlarsz kmaya
cesaret edemezdi. Lekesizler, Sr J orahn iddia ettii gibi btn
dnyadaki en iyi piyadeler olabilirdi ama Danynin keifilere ve
nc svarilere de ihtiyac vard.
adrn iinde Beyaz Sakala, Y unkai savaacak, dedi Dany.
Missandei tozlu havay tatlandrmak iin tts yakarken, Irri ve
J hiqui zemini hallarla kaplyordu. Drogon ve Rhaegal, birbirleri
ne dolanm halde minderlerin stnde uyuyorlard ama Viseri-
on, Danynin bo banyo teknesinin kenarna tnemiti. Missan
dei, Yunkaililer hangi dili konuuyor, Valyria Dili mi?
Evet Majesteleri, dedi kk kz. Astaporlulardan farkl
bir lehe kullanyorlar ama anlalacak kadar yakn. Kle tacirleri
kendilerine Bilge Ustalar diyorlar.
Bilge? Dany bada kurarak bir mindere oturdu, Viserion
altn beyaz kanatlarn aarak Danynin yanma utu. Ejderhann
pullarla kapl kafasn karken, Ne kadar bilge olduklarn gre
ceiz, dedi Dany.
Sr J orah Mormont bir saat sonra geri dnd, yannda Frtna
Kargalarnn kumandan vard. Adamlar cilal miferlerine si
yah tyler takmlard ve onur ile yetkide hepsinin eit olduunu
%4
iddia ediyorlard. rri ve J hiqui arap doldururken Dany adamlar
inceledi. Prendahl na Ghezn tknaz yapl bir Ghiscarlyd, ge
ni bir yz ve grilemeye balam koyu renk salar vard. Kel
Sallorun solgun Qarthl yananda eri br bir yara izi gr
nyordu. Daario Naharis, bir Tyroshlu iin bile ziyadesiyle gz
alcyd. Adamn sakallar dili bir atal eklinde ayrlm ve
maviye boyanmt, gzleri ve omuzlarna dklen lleli salar
da ayn renkteydi. Pala byklar altn rengine boyanmt. Kyafet
lerinde sarnn her tonu vard; yakasndan ve kol azlarndan ya
rengi Myr dantelleri dklyordu, takmna hindiba iei ek
linde pirin madalyonlar dikilmiti, uyluklarna kadar kan deri
izmeleri altn iiyle sslenmiti. Yumuak, sar setten dikilmi
eldivenleri, altn yaldzl halkalardan oluan kemerinin kenarna
sktrlmt ve adamn trnaklarna mavi cila srlmt.
Ama paral askerlerin adna Prendahl na Ghezn konutu. Ayak
takmnz baka bir yere gtrseniz iyi olur, dedi. Astaporu hi
leyle aldnz ama Yunkai o kadar kolay dmez.
Benim on bin Lekesizime kar sizin be yz Frtna
Karganz, dedi Dany. Ben sadece gen bir kzm ve savatan
anlamam ama bu ihtimal bana zayf grnyor.
Frtna Kargalar tek bana durmuyor, dedi Prendahl.
Frtna Kargalar hi durmuyor. Frtnann ilk iaretinde uu
yorlar. Siz de u anda uuyor olmalydnz belki. Paral askerlerin
sadakatsizlii mehurdur diye duydum, ikinci Oullar taraf de
itirdiinde, sadakatinizin size ne faydas olacak?
Byle bir ey olmayacak, diye inat etti Prendahl, Danynin
szlerinden etkilenmemiti. Olsa bile nemi yok. kinci Oullar
deersizdir. Biz Y unkainin gz pek adamlarnn yannda dv
yoruz.
Siz mzraklarla silahlanm yatak olanlarnn yannda d
vyorsunuz. Dany kafasn dndrdnde sa rgsndeki
anlar hafife nlad. Mcadele baladnda merhamet bekle
meyin. Bununla birlikte, imdi bana katln ve Yunkaiden ald
nz altnn yan sra ganimetin bir ksmna da sahip olun, kral
lma vardmda daha byk dllere de kavuursunuz. Bilge
statlar iin savan ve yevmiyeniz lm olsun. Sizler duvarlarn
dibinde benim Lekesizlerim tarafndan katledilirken Y unkainin
kaplar aacan m sanyorsunuz?
Kadn, bir ahmak gibi anryorsun ve ancak o kadar mantk
lsn."
Kadn? Dany kkrdad. Bunun beni aalamas m ge
rekiyor? Bu tokada karlk verirdim, seni bir erkek olarak ka
bul etseydim. Dany adamn gzlerine bakt. Ben, Targaryen
Hanedanndan Daenerys Frtnadadoan, Ate Geirmez, Ejder
halarn Anas, Drogonun svarilerinin khaleesisi ve Batdiyarn
Yedi Krallkmm kraliesi.
Sen, dedi Prendahl na Ghezn, bir at efendisinin fahiesisin.
Bozguna urattmzda, seni aygrmla iftletireceim.
Gl Belwas arakhn ekti. Gl Belwas bu adamn irkin
dilini kk kralieye verecek, eer kralie isterse.
Hayr Belwas. Bu adamlara gvende olacaklarna dair sz
verdim. Dany glmsedi. Syle bana... Frtna kargalar kle
midir, zgr m?
Biz, zgr adamlardan oluan bir kardeliiz.
Gzel. Dany ayaa kalkt. O halde git ve kardelerine sy
lediklerimi anlat. Bazlar, akam yemeinde lm yerine altn
yemeyi tercih edebilir. Cevabn yarn sabah istiyorum.
Frtna Kargalarnn kumandanlar ayn anda ayaa kalk
t. Cevabmz hayr, dedi Prendahl na Ghezn. Dier iki adam
Prendahl takip ederek adrdan kt ama Daario Naharis dar
karken arkasna bakt ve kafasn ne eerek nazike selam ver
di.
ki saat sonra kinci Oullarn kumandan tek bana geldi.
Soluk yeil gzleri ve neredeyse kemerine kadar inen kzl altn
sakallan olan devasa bir B r a a v o s l u y d u . Ad M eroyd fakat ken
disine Titan Pii diyordu.
Mero, ikram edilen arab bir dikite iti, azn elinin tersiy
le sildi ve ehvetli gzlerle Danyye bakt. Memlekette, bir zevk
evinde ikiz kardeini becerdim sanrm. Y oksa o sen miydin?
Sanmyorum. Senin kadar azametli bir adam unutmayaca
mdan eminim.
Evet, aynen yle. Titan Piini hibir kadn unutmamtr.
36
Braavoslu, kadehini J hiquiye uzatt. u kyafetlerini karp
kucama oturmaya ne dersin? Beni memnun edersen kinci
Oullar senin tarafna geirebilirim.
kinci Oullar benim tarafma geirirsen seni idi etmeye
bilirim.
ri adam gld. K k kz, bir zamanlar baka bir kadn beni
dileriyle idi etmeyi denemiti. imdi hi dii yok ama klcm
her zamankinden daha uzun ve daha kaln. Onu dar karp
sana gstereyim mi?
Gerek yok. Hadmlarm kestikten sonra klcn dilediim
gibi inceleyebilirim. Dany bir yudum arap iti. Yalnzca gen
bir kz olduum ve savatan anlamadm doru. Bana, on bin
Lekesizi be yz adamla nasl yenmeyi dndn akla. Saf
olabilirim ama bu ihtimal bana zayf grnyor.
kinci Oullar daha kt ihtimallerle de karlat ve kazan
d.
kinci Oullar daha kt ihtimallerle de karlat ve kat.
Qohorda, Bin karlarna dikildiinde. Yoksa bunu inkr m
ediyorsun?
Bu ok uzun yllar nceydi. Titan Pii, kinci Oullarn ba
na gemeden nce.
Cesaretlerini senden alyorlar demek? Dany, Sr J oraha
dnd. Mcadele baladnda ilk olarak bunu ldrn.
Srgn valye glmsedi. Memnuniyetle Majesteleri.
Elbette, dedi Dany, Meroya, tekrar kaabilirsiniz. Sizi dur
durmayz. Y unkaili altnlarnz aln ve gidin.
Daha nce Braavostan Titan grm olsaydn aptal kz, asla
kamayacan bilirdin.
yleyse kal ve benim iin dv.
Urunda savamaya deer, bu doru, dedi Braavoslu, ve
zgr olsaydm klcm pmene seve seve izin verirdim ama
Y unkainin sikkelerini aldm ve kutsal bir yemin verdim.
Sikkeler iade edilebilir, dedi Dany. Sana daha fazlasn de
rim. Fethedilecek baka ehirler ve yarm dnya uzakta beni bekle
yen btn bir krallk var. Bana sadakatle hizmet et ve ikinci Oul
lar bir daha asla efendi aramasn.
37
Bra.vosl, gr ve kzl sakallarn ekitirdi. Daha fazla sikke
ve belki hr de pc k, ha? Ya da pckten fazlas? Benim kadar
azametli bir adam iin?
Bir ihtimal.
Dilinin tadndan holanacam dnyorum.
Day, Sr J orah fkesini hissedebiliyordu. Bettim siyah aytn
bu pme bahsitiet holanmad. Bu gece, sylediklerimi dn.
Cevabn yarn alabilir miyim?
Alabilirsin. Titan Pii srtt. Kumandanlarma gtrmek
iin u iyi araptan bir srahi alabilir miyim?
Bir f alabilirsin. Astaporun yi Ustalarnn mahzenlerinden
geldi, bende arabalar dolusu var.
yleyse bana bir araba dolusu ver. yi niyetinin gstergesi ola
rak.
Byk bir susuzluun var.
Benim her eyim byk. Ve ok fazla kardeim var. Titan Pii
yalnz imez Klaleesi.n
O zaman bir araba dolusu, salma ieceine sz verirsen.
Anlatk! diye grledi adam. Anlatk ve anlatk! erefine
kez kadeh kaldracaz ve sabah olduunda sana bir cevap getire
ceiz.
Ama Mero gittiinde, Bu adamn eytani bir hreti vardr,
Bandiyarda bile, dedi Artan Beyazsakal. Tavrlar sizi aldatma
sn Majesteleri. Bu gece erefinize kez kadeh kaldrr ve sabaha
size tecavz eder.
Yal adam ilk kez hakl, dedi Sr J orah. kinci Oullar eski
bir gruptur ve cesaretten yoksun deillerdir ama Meronun ko
mutasnda neredeyse Cesur Dostlar kadar kt oldular. Bu adam,
dman iin olduu kadar efendisi iin de tehlikelidir. zgr
ehirlerden hibiri onu tutmuyor artk.
Ben Meronun hretini deil be yz atn istiyorum. Frtna
Kargalaryla ilgili bir umudumuz var m?
Hayr, dedi Sr J orah aka. Prendahl denen adam kan yo
luyla Ghiscarldr. Byk ihtimalle Astaporda akrabalar vard.
Yazk. Pekl, belki de savamamza gerek kalmaz. Bekleye
lim ve Y unkainin syleyeceklerini duyalm.
Y unkainin elileri gne batarken geldi; olaanst siyah at
larn ve beyaz bir devenin srtnda elli adam. Adamlarn mifer
leri balarndan iki kat uzundu, miferlerin altndaki yalanm
salarn tuhaf kvrmlar, kuleleri ve ekilleri ezilmesin iinmi
gibi. Eliler, keten eteklerini ve tuniklerini koyu sarya boyam,
pelerinlerine bronz diskler dikmilerdi.
Beyaz devenin srtndaki adam, adnn Grazdan mo Eraz ol
duunu syledi. nce yapl sert adamn dudaklarndaki beyaz
glmseme, yz Drogon tarafndan yaklana kadar Kraznysin
dudaklarnda duran glmsemeye benziyordu. Adamn salar,
alnndan kan bir tekboynuzun etrafna sarlmt ve tokannm
kenarlarna altn renkli Myr danteli geilmiti. Dany adrna
buyur ettiinde, Kadim ve anl Yunkai, ehirlerin kraliesidir,
dedi Grazdan. Duvarlarmz salamdr, soylularmz gururlu
ve acmaszdr, halkmz korkusuzdur. Bizimkisi, Valyria henz
alayan bir bebekken, eski bir imparatorlua sahip olan kadim
Ghisin kandr. Oturup konumakla aklllk ettiniz Khaleesi. Bu
ray kolayca fethedemezsiniz.
Gzel. Lekesizlerim biraz dvmekten byz haz alr.
Dany, Gri Solucana bakt, adam bayla onaylad.
Grazdan omuzlarn silkti. Eer istediiniz kansa, brakn ak
sn. Hadmlarnz azat ettiiniz sylendi bana. zgrln bir
hadm iin, bir apkann bir morina bal iin olduu kadar anla
m vardr. Gri Solucana glmsedi ama hadm tatan yaratlm
gibiydi. Sa kalanlar tekrar kleletireceiz ve onlar Astaporu
ayak takmndan geri almak iin kullanacaz. Sizi de kleye d
ntrebiliriz, bundan phe etmeyin. Lyste ve Tyroshta, son
Targaryenla yataa girmek iin iyi cret deyecek adamlarla dolu
zevk evleri var.
Kim olduumu bildiinizi grmek gzel, dedi Dany zarif
bir ekilde.
Aptal ve vahi bat hakkndaki bilgimle gurur duyarm.
Grazdan, bir uzlamaya varmak istiyormu gibi ellerini at.
Bununla birlikte, neden birbirimize byle sert szler syleye
lim? Astaporda vahet dolu tavrlar sergilediiniz doru ama biz
Y unkaililer ok balayc insanlarz. Sizin kavganz bizimle deil
39
Majesteleri. Babanzn uzak Batdiyardaki tahtn geri almak iin
btn adamlarnza ihtiya duyacakken, neden kuvvetinizi bizim
kudretli duvarlarmza saldrarak heba edesiniz? Bu abanz kar
snda Yukai size sadece iyi dilekler sunar. Bunu ispatlamak iin
size bir hediye getirdim. Adam ellerini birbirine vurdu. Sedir
aacndan yaplm, kenarlar altn ve bronzla kaplanm ar bir
sandk tayan iki refakati ne kt ve sand Danynin ayakla
rnn dibine brakt. Elli bin altn sikke, dedi Grazdan sakince.
Hepsi sizin, Y unkainin Bilge Ustalarnn dostluunun iareti.
Karlksz verilen altn, kanla alnan ganimetten iyidir phesiz?
Bu sand aln ve gidin derim Daenerys Targaryen.
Dany kk, terlikli ayayla sandn kapan at. Sandk,
tam da elinin syledii gibi altn sikkelerle doluydu. Dany eli
ne ald bir avu dolusu altnn, parmaklarnn arasndan dkl
mesine izin verdi. Y ere den altnlar ldyordu; ou yeni ba
slmt, bir yzlerinde basamakl bir piramit, dierinde Ghisin
harpiyas vard. ok gzel. ehrinizi aldmda bunun gibi ka
sandk bulacam merak ediyorum.
Grazdan gld. Hi, nk ehri alamayacaksnz.
Benim de size bir hediyem var. Dany sand grltyle ka
pad. gn. nc gnn sabahnda klelerinizi gnderin.
Hepsini. Her erkee, her kadna ve her ocua bir silah, yiyecek,
giysi, sikke ve tayabilecei kadar eya verilsin. Eyalar, ustalar
nn mal varlklarnn iinden zgrce semelerine msaade edil
sin, yllardr verdikleri hizmetin karl olarak. Btn kleler
ayrldnda kaplar aacaksnz, L ekesizlerimin ehre girmesine
ve kimsenin esir kalmadndan emin olmak iin arama yapma
sna izin vereceksiniz. Bunlar yaparsanz Y unkai yaklmayacak,
yamalanmayacak ve insanlarnzn hibiri rahatsz edilmeyecek.
Bilge Ustalar arzu ettikleri bara sahip olacak ve gerekten bilge
olduklarn kantlayacak. Ne diyorsunuz?
Delisiniz diyorum.
yle miyim? Dany omuzlarn silkti ve, Dracarys, dedi.
Ejderhalar cevap verdi. Rhagal tslayp duman kard, Vi-
serion kanatlarn rpt ve kzl siyah alevler tkrd. Alevler
Grazdann tokannn kvrmlarna dokundu ve ipek bir anda tu
tutu. Eli sanda taklp derken altn sikkeler hallarn stne
sald. Beyazsakal alevlerin zerine bir srahi su boaltana dek
Grazdan yksek sesle kfrler etti ve koluna vurup durdu. G
vende olacama dair yemin etmitiniz, diye bard Yunkaili
eli-
Btn Y unkaililer alazlanm bir tokar iin bu kadar mzmz
lanyor mu? Size yenisini alrm... eer klelerinizi gn iinde
teslim ederseniz. Aksi halde Drogon size daha scak bir pck
verir. Dany burnunu buruturdu. Altnz pislettiniz. Altnnz
alp gidin ve mesajmn Bilge Ustalara ulatndan emin olun.
Grazdan mo Eraz parman dorulttu. Bu kstahln y
znden piman olacaksn fahie. Sana sz veriyorum ki bu k
k kertenkeleler gvende olman salamayacak. Y unkainin bir
fersah yaknma gelirlerse havay oklarla doldururuz. Bir ejderha
ldrmenin ok zor olduunu mu sanyorsun?
Bir kle tacirini ldrmekten daha zor. gn Grazdan.
Onlara syle. nc gnn sonunda Y unkaide olacam, be
nim iin kaplar asanz da amsanz da.
Y unkaili adam kamptan ayrldnda hava tamamen kararm
t. Kasvetli bir gece olaca belliydi; batdan esen souk, nemli
rzgrla birlikte aysz ve yldzsz bir gece. Gzel ve siyah bir gece,
diye dnd Dany. Her yerde ateler yanyordu, tepeye ve arazi
ye yaylm kk, turuncu yldzlar. Sr J orah, dedi, kansva-
rilerimi arn. Dany, kansvarilerini beklemek iin bir minder
ynn stne oturdu, ejderhalar yanndayd.
Adamlar toplandnda, Gece yarsndan bir saat sonra uygun
zamandr, dedi Dany.
Evet Khaleesi, dedi Rakharo. Ne iin uygun zaman?
Saldrmz balatmak iin.
Sr J orah Mormont kalarn att. Paral askerlere...
...yarn sabah cevap getirmelerini syledim. Bu geceyle ilgili
bir sz vermedim. Frtna Kargalar teklifim hakknda tartacak,
ikinci Oullar, Meroya verdiim arapla sarho olacak ve Y unka
ililer gnleri olduuna inanyor. Onlar bu karanlk rtnn
altnda avlayacaz.
Bizi gzleyen keifileri vardr.
41
Ve bu karanlkta, yzlerce kamp atei grecekler, dedi Dany
Eer bir ey greceklerse.
K i t a b e s i dedi J hogo. Keifilerle ben ilgilenirim. Onlar s
vari deil, sadece ata binmi kleler.
Aynen yle, dedi Dany. U koldan taarruz etmeliyiz san
rm. Gri Solucan, Lekesizler sadan ve soldan saldrmal. Kolarm
svarilerime nderlik ederek kama dzeniyle merkezi delmeli.
Kle askerler atl Dothraklarn karsnda duramaz. Glmsedi.
phe yok ki ben sadece gen bir kzm ve sava hakknda az ey
biliyorum. Siz ne dnyorsunuz lordlarm?
Rhaegar Targaryenn kardei olduunuzu dnyorum,
dedi Sr J orah kederli bir yarn glmsemeyle.
Evet, dedi Artan Beyazsakal, ve ayn zamanda bir kralie.
Btn ayrntlarn zerinden gemek bir saat ald. Kuman
danlar grevlerinin bana gitmek iin ayrlrken, imdi en tehlikeli
vakit balyor, diye dnd Dany. Gece karanlnn, hazrlklar
dmandan gizlemesi iin dua edebiliyordu sadece.
Sr J orah gece yarsna yakn Gl Belvvas itip geerek gel
diinde Dany korktu. Lekesizler paral askerlerden birini gizlice
kampa girmeye alrken yakalad.
Bir casus? Bu Danyyi korkutmutu. Birini yakaladlarsa,
daha ka kii kam olabilir?
Hediyeler getirdiini iddia ediyor. u mavi sal, sar soyta
r.
Daario Naharis. Demek o. yleyse onu dinleyeceim.
Srgn valye paral askeri getirdiinde, Dany, birbirinden
bu kadar farkl iki adam daha olup olmadn sordu kendine. Sr
J orah esmerken Tyroshlu sarnd; valye kaslyd, paral asker
esnek; Mormont kelleiyordu, dier adamn salar omuzlarna
dklyordu ama valyenin kll olduu yerlerde Tyroshlunun
teni przszd. Ve Danynin valyesi basit kyafetler giyerken
dier adam bir tavus kuunun renksiz grnmesine sebep olabi
lirdi. Tyroshlu bu ziyaret iin, parlak sar giysilerinin stne siyah
ve ar bir pelerin atmt geri. Omzunda ar, keten bir uval
tayordu.
Khaleesi diye bard adam. Hediyeler ve gzel havadisler
42
getirdim. Frtna Kargalar sizindir. Glmsediinde, aznn
iinde altn bir di prldad. Daario Naharis de yle!
Dany kukuluydu. Eer Tyroshlu casusluk yapmaya geldiyse,
bu beyan, kellesini kurtarmak iin sergiledii umutsuz bir oyun
dan baka bir ey olmayabilirdi. Prendahl na Ghezn ve Sallor bu
ie ne diyor?
Az ey. Daario uvaln azn zd ve Prendahl na Ghezn
ile Kel Sallorun balar Danynin hallarna dkld. Ejderha
kraliesine hediyelerim.
Viserion, Prendahln boazndan szan kann kokusunu ald,
ejderhann azndan l adamn yzn tamamen yutan ve kan
sz yanaklarn karartp kabartan alevler kt. Drogon ve Rhaegal
kzarm etin kokusuna doru dndler.
Bunu sen mi yaptn? diye sordu Dany, midesi kalkmt.
Bakas deil. Daario Naharis ejderhalar yznden huzur
suz olduysa bile bunu iyi saklyordu. Adamn onlar ne kadar
umursadna baklrsa, ejderhalar bir fareyle oynayan kk
kedi olabilirdi.
Neden?
nk ok gzelsiniz. Adamn elleri byk ve glyd.
Sert bakl mavi gzlerinde ve kemerli byk burnunda, bir av
kuunun fevkalade iddetini hatrlatan bir eyler vard. Prendahl
ok fazla konuup ok az ey sylerdi. Daarionun kl zengin
olmasna ramen ypranm haldeydi; izmeleri tuz lekeleriyle
kaplyd, trnaklarnn cilas dklmt, dantellerinde ter lekele
ri vard ve Dany, adamn pelerininin anm ularn grebiliyor
du. Sallor da sm altnm gibi burnunu kartrrd. Daa
rio, ellerini apraz ekilde kalalarna koyup ayaa kalkt, avular
baklarnn kabza topuzlarnda duruyordu; sol kalasnda kavisli
bir Dothrak arakh, sanda bir Myr haneri. Silahlarn kabzalar,
birbirinin ayn bir ift altn kadnd, plak ve ahlaksz.
Bu gzel baklar kullanmakta usta msn? diye sordu Dany,
adama.
l adamlar konuabiliyor olsayd, Prendahl ve Sallor size
yle olduumu sylerlerdi. Bir kadn sevmediim, bir dman
katletmediim ve iyi bir yemek yemediim gn yaanm say
43
man... ve yaanm gnlerim gkyzndeki yldzlar kadar 0|
tur. Ben katliam gzellie dntrrm. Pek ok taklac ve ate
danss, benim yarm kadar hzl ve drtte birim kadar zarif ola
bilmek iin tanrlara yakarmtr. Size katlettiim btn adamla
rn isimlerini sayardm ama ben listeyi bitiremeden ejderhalarm*
kaleler kadar byr, Yunkainin duvarlar sar tozlara dnr, k
gelir, geer, tekrar gelir.
Dany gld. Daario Nahariste grd tekebbrden holan-
mt. Klcn ek ve bana ballk yemini ver.
Daarionun arakl', gz ap kapaynca kadar knndan kurtul
du. Adamn teslimiyeti dier her eyi gibi aryd, gsterili bir
hareket yzn Danynin ayaklarna indirdi. Klcm szindir.
Hayatm sizindir. Sevgim sizindir. Kanm, bedenim, arklarm,
hepsi size ait. Sizin emrinizle yaayacam ve leceim gzel kra
lie.
O halde yaa, dedi Dany, ve bu gece benim iin dv.
Bu akllca olmaz kraliem. Sr J orah, Daarioya sert ve so
uk bir bak att. Bu adam, mcadele dvlp kazanlana ka
dar burada, gzetim altnda tutun.
Dany bir an iin dnd, sonra ban iki yana sallad. Bize
Frtna Kargalarn verebilirse srpriz kesin olur.
Ve size ihanet ederse srpriz kaybedilir.
Dany tekrar yerdeki paral askere bakt. Askerin glmseme
si Danynin kzarmasna ve ban baka tarafa evirmesine sebep
oldu. hanet etmeyecek.
Bunu nasl bilebilirsiniz?
Dany, ejderhalar tarafndan lokma lokma tketilen kararm
et beini gsterdi. Buna onun samimiyetinin kant derim.
Daario Naharis, Frtna Kargalarna git, taarruzum baladnda
Yunkaililerin art kuvvetine saldrmak iin hazr olsunlar. G
venle geri dnebilir misin?
Beni durdururlarsa gzclk yaptm ve hibir ey grme
diimi sylerim. Tyroshlu ayaa kalkt, reverans yapt ve adr
dan ayrld.
Sr J orah Mormont oyaland. Majesteleri, dedi, bu bir ha
tayd. Bu adam hakknda hibir ey bilmiyoruz...
44
Byk bir sava olduunu biliyoruz.
Byk bir konumac olduunu biliyoruz demek istiyorsu
nuz.
Bize Frtna Kargalarn getiriyor. Ve mavi gzleri var.
Sadakatleri pheli be yz paral asker.
Byle zamanlarda btn sadakatler phelidir, diye hatrlat
t Dany. Ve iki ihanet daha greceim, biri altnda, biri akta.
Daenerys, benim yam seninkinin kat, dedi Sr Jorah.
nsanlarn nasl sahte olduunu grdm. ok az gvenmeye
deerdir ve Daario Naharis onlardan biri deil. Sakalnda bile
sahte renkler var.
Bu szler Danyyi kzdrd. Ama senin drst sakallarn var,
bunu sylemeye mi alyorsun? Gvenebileceim tek adam sen
misin?
J orah gerildi. Bunu sylemedim.
Bunu her gn sylyorsun. Pyat Pree yalanc, Xaro dzen
baz, Belwas palavrac, Artan suikasti... Benim hl bir bakire
kz olduumu mu sanyorsun, kelimelerin arkasndaki kelimeleri
duyamadm?
Majesteleri...
Dany valyeye yklendi. Benim iin tandm herkesten
daha iyi bir arkada, Viserysten daha iyi bir aabey oldun. Kra
lie Muhafzlarmm birincisi, ordumun kumandam, en kymetli
danmanm ve sa elimsin. Sana sayg duyuyor ve deer veriyo
rum... ama seni arzulamyorum. J orah Mormont, sadece ve sade
ce sana gvenmem iin dnyadaki dier btn adamlar benden
uzaklatrmandan bktm. Bu ie yaramaz ve seni daha ok sev
memi salamaz.
Dany konumaya baladnda Mormontun yz kzarmt
ama Danynin szleri bittiinde valyenin yz yine solgundu.
J orah ta kadar kprtsz duruyordu. Eer kraliem emrediyor
sa, dedi sert ve souk bir sesle.
Dany her ikisine de yetecek kadar scakt. Emrediyor dedi.
imdi gidip Lekesizlerinizi grn sr. Dvecek ve kazanacak
bir mcadeleniz var.
Mormont gittiinde Dany kendini yastklarnn stne, ejder
halarnn yanna att. Sr J oraha o kadar sert davranmak isteme,
miti ama adamn bitmez tkenmez pheleri Danynin iindeki
ejderhay uyandrmt sonunda.
Betti affedecek, dedi Dany kendine. Ben otutt efend isiyim - J orahn
Daario hakknda hakl olup olmadn dnrken buldu kem
dini. Birdenbire ok yalnz hissetti. Mirri Maz Duur, Danynin
bir daha asla canl bir ocuk douramayacana dair sz vermiti.
Targaryen Hanedan benimle son bulacak. Bu dnce Danyyi h
znlendirdi. Sizler benim ocuklarm olmalsnz, dedi ejder
halara, benim fkeli ocuum. Artan, ejderhalarn insanlar
dan daha uzun yaadn sylyor, yani ben ldkten sonra siz
devam edeceksiniz.
Drogon boynunu kvrp Danynin elini diledi. Hayvann
dileri ok keskindi ama byle oyun oynarlarken Danynin tenini
asla yrtmyordu. Dany gld, Drogonu ileri geri yuvarlad, so
nunda hayvan kkredi ve kuyruunu krba gibi sallamaya balad.
Kuyruu eskisinden daha uzun, Dany grd, yarn daha da uzun ola
cak. Artk ok hzl byyorlar ve onlar bydnde ben kanatlara sahip
olacam. Dany bir ejderhann srtna bindiinde kendi adamlarn
mcadeleye gtrebilirdi, Astaporda yapt gibi, fakat ejderhalar
Danynin arln tayamayacak kadar kkt henz.
Gece yars gelip getiinde kampn zerine bir sessizlik k
t. Dany hizmetileriyle birlikte adrnda kald, Artan Beyazsa-
kal ve Gl Belwas nbetteydi. Beklemek iin en zor ksmyd.
Onun mcadelesi onsuz dvlrken hibir ey yapmadan a
drda oturmak, Danynin kendini tekrar yar ocuk gibi hissetme
sine sebep oluyordu.
Zaman, kaplumbaa ayaklaryla srnyordu. Dany, omuz
larndaki dmler J hiqui tarafndan ovulduktan sonra bile uyu-
yamayacak kadar huzursuzdu. Missandei, Barl nsanlarn
bir ninnisini sylemeyi nerdi ama Dany ban iki yana sallad.
Bana Arstan getir.
Yal adam geldiinde Dany hrakkar postunun altna kvrl-
mt, postun kfl kokusu ona hl Drogoyu hatrlatyordu.
Adamlar benim iin can verirken uyuyamam Beyazsakal, dedi
Dany. Bana aabeyim Rhaegar biraz daha anlat. Gemide anlat-
46
tn hikyeyi sevmitim, bir sava olmaya nasl karar verdiiyle
ilgili olan.
Majesteleri byle sylemekle nezaket gsteriyor.
Viserys, aabeyimizin pek ok turnuva kazandn syler
di.
Artan beyaz ban saygyla ne edi. Majesteleri Kraln sz
lerini inkr etmek benim haddim deildir...
Ama? dedi Dany serte. Anlat. Sana emrediyorum.
Prens Rhaegarn mahareti sorgu kabul etmezdi lkin kendi
si ender olarak msabaka meydanna kard. Rhaegar, kllarn
arksn hibir zaman Robertn ya da J aime Lannisterm sevdi
i gibi sevmedi. Bu yalnzca yapmak zorunda olduu bir eydi,
dnyann ona bitii bir vazife. Vazifesini laykyla yerine getirdi,
her eyi laykyla yapard. Bu onun tabiatyd ama bundan keyif
almyordu, insanlar, Rhaegarn, arpn mzrandan ok sevdii
ni sylerdi.
Birka turnuva kazand elbette, dedi Dany hayal krklyla.
Majesteleri genliinde, Frtna Burnundaki turnuvada ok
iyi at srd. Lord Steffon Baratheon, Lord J ason Mallister,
Dorneun Kzl Y lann ve sonradan Kral Orman haydutlarnn
kt hretli efi Simon Toyne olduu anlalan gizemli valye
yi yendi. O gn Sr Arthur Daynee kar on iki mzrak krd.
ampiyon oldu mu peki?
Hayr Majesteleri. Bu onur, son dvte Prens Rhaegar at
sz brakan bir baka Kral Muhafzlar valyesine gitti.
Dany, Rhaegarm atsz brakln duymak istemiyordu. Ama
aabeyim hangi turnuvalar kazand?
Majesteleri. Yal adam tereddt etti. Turnuvalarn en b
yn kazand.
O hangisiydi? diye sordu Dany.
Yalanc bahar ylnda, Lord Whent tarafndan Harrenhalda,
Tanr Gznn yannda dzenlenen turnuva. Muteber bir ha
diseydi. Mzrak msabakasnn yan sra, yedi takm valye ara
snda dvlen eski usl bir meydan dv, okuluk, balta fr
latma, at yar, arkc turnuvas, soytar gsterisi, pek ok ziyafet
ve elence de vard. Lord Whent zengin olduu kadar ak elliydi.
47
Vadettii cmert keseler yzlerce cesur adam HarrenhalaeJ^
miti. Hatta, yllardr Kzl Kaleden ayrlmayan soylu babanz bile
HarrenhaPa gitmiti. Yedi Krallkn en byk lordlar ve kudreti;
valyeleri o turnuvada at srd ve Ejderha Kayas Prensi hepsim
geti.
Ama bu, aabeyimin Lyanna Stark ak ve gzellik kraliesj
olarak talandrd turnuvayd! dedi Dany. Prenses Elia ora
dayd, kendi kars, fakat aabeyim tac Stark kzna verdi ve daha
sonra onu nianlsndan ald. Bunu nasl yapabildi? Dornelu ka-
din ona ok mu kt davranyordu?
Aabeyinizin kalbinde neler olabileceini sylemek benim
gibilere dmez Majesteleri. Prenses Elia iyi ve zarif bir leydiydi
fakat sal her zaman hassast.
Dany aslan postunu skca omuzlarna sard. Viserys bir kere
sinde bunun benim suum olduunu sylemiti, ge doduum
iin. Bunu iddetle inkr ettiini hatrlyordu Dany. Asl sulu
nun, bir kz olarak domad iin Viserys olduunu syleyecek
kadar ileri gitmiti. Viserys bu kstahl yznden Danyyi za
limce dvmt. Eer ben daha zamanl dosaydm Rhaegarn
Elia yerine benimle evleneceini ve her eyin farkl olacan
sylemiti. Eer mutlu bir evlilii olsayd, Rhaegar, Stark kzna
ihtiya duymazd.
Belki de yle Majesteleri. Beyazsakal bir an duraksad. L
kin Rhaegarn mutlu olmaya kabiliyeti olduundan emin dei
lim.
Onu ok huysuz bir adama dntrdn, diye itiraz etti
Dany.
Huysuz deil, hayr ama... Prens Rhaegarda bir hzn vard,
bir his... Yal adam yine tereddtlyd.
Syle, diye srar etti Dany. Bir his...?
Kara kader hissi. Aabeyiniz keder iinde domutu kraliem
ve btn hayat boyunca bu glgeyle yaad.
Viserys, Rhaegarn doumundan sadece bir kez bahsetmiti
Belki de hikye onu ok zyordu. Aabeyime musallat olan Yaz
Kalesinin glgesiydi, deil mi?
Evet. Buna ramen Yaz Kalesi prensin en ok sevdii yerdi
48
Zaman zaman oraya giderdi, yanna sadece arpn alrd. Orada
Kral Muhafzlarnn valyeleri bile prense elik etmezdi. Rhae-
gar, kalenin harap salonunda, ayn ve yldzlarn altnda uyumay
severdi. Her geri dnnde yeni bir ark getirirdi. Gm telli
yksek arpn alar, alacakaranlklar, gzyalar ve krallarn lm
leri hakknda arklar sylerdi. Bu arklar duyan insan, prensin
kendinden ve sevdiklerinden bahsettiini hissederdi.
Ya galci? O da hznl arklar alar myd?
Artan kkrdad. Robert? Robert onu gldren arklar se
verdi, ne kadar mstehcen olursa o kadar iyi. Sadece sarho oldu
unda ark sylerdi, Bir F Bira ya da Elli Drt F ya da Ay
ve Gzel Bakire gibi arklar. Robert fazlasyla...
Ejderhalar ayn anda kafalarn kaldrp kkrediler.
Atlar! Dany, aslan postunu kavrayarak ayaa frlad. Dar
dan Gl Belwasm bir ey bardn duydu, sonra dier sesleri
ve ok sayda atn kinemesini. rri, gidip neler olduuna...
adrn kaps ald ve Sr J orah Mormont ieri girdi. st
ba tozlanmt ve giysilerinde kan lekeleri vard ama bunun d
nda mcadeleden km biri iin kt durumda saylmazd.
Srgn valye Danynin nnde tek dizinin stne kt ve,
Majesteleri, dedi, size zafer getirdim. Frtna Kargalar bizim
tarafmza geti, kleler dald ve ikinci Oullar tpk sizin de
diiniz gibi dvemeyecek kadar sarhotu. ki yz adam ld,
ounluu Y unkaililerden. Kleler mzraklarn brakp kat ve
paral askerler teslim oldu. Binlerce tutsamz var.
Bizim kaybmz?
Bir dzine. En fazla.
Dany ancak o zaman glmsedi. Ayaa kalk benim iyi ve ce
sur aym. Grazdan alnd m? Titan Pii?
Grazdan sizin artlarnz iletmek zere Yunkaiye gitti. Sr
J orah ayaa kalkt. Mero, Frtna Kargalarnm taraf deitirdiini
anlad anda kat. Adamlarm peinde. Fazla uzaa gidemez.
ok gzel, dedi Dany. Paral asker ya da kle, bana ballk
yemini edenlerin cann balayn. Eer kinci Oullardan yeteri
kadar adam bize katlrsa gruba dokunman.
Ertesi gn Y unkaiye doru son fersah yrdler. ehir,
49
krmz yerine sar tulalardan ina edilmiti, bunun dnda en
batan Aspatordu buras; ayn ufalanan duvarlar, basamakl pira^
mitler ve ehir kaplarnn stndeki muazzam harpiya heykeli
Duvar ve kuleler arabaleti ve sapanc kaynyordu. Sr J orahla
Gri Solucan, Danynin adamlarn konulandrd, Irri ve Jhiqj
adrn kurdu, Dany beklemek iin oturdu.
nc gnn sabahnda ehir kaplar ald ve bir kle nehri
dar akmaya balad. Dany kleleri karlamak iin gm ksra
gna bindi. Kk Missandei, geen klelere, zgrlklerini Dae-
nerys Frtnadadoanaborlu olduklarn syledi, Ate Geirmez,
Batdiyarm Yedi Krallknn Kraliesi ve Ejderhalarn Anas.
Mhysal diye bard esmer tenli bir adam. Adamn omzunda
kk bir kz vard, ince sesiyle o da ayn kelimeyi baryordu.
Mhysal Mhysal
Dany, Missandeiye bakt. Ne sylyorlar?
Eski ve saf Ghiscar dili. Anne, demek.
Dany gsnde bir hafiflik hissetti. Vcudumda asla bir bebek
hayat bulmayacak, diye hatrlad. Yukar kaldrd eli titredi. Belki
de glmsedi Dany. Glmsemi olmalyd nk adam srtt
ve tekrar bard, dierleri de adama katld. Mhysal diye seslen
diler. Mhysal MHYSAl Btn kleler ona glmsyordu, ona
uzanyorlard, nnde diz kyorlard. Bazlar, Maela, derken
dierleri, Aelalla, ya da, Qathei, veya, Tato, diye sesleniyordu
ama hangi dilde olursa olsun btn kelimeler ayn anlam ta
yordu. Anne. Bana anne diyorlar.
Sesler byd, yayld, kabard. Sesler yle ok byd ki
Danynin ksra rkt, geriledi ve ban sallayp gmi gri kuy
ruunu savurdu. Sesler yle byd ki Y unkainin sar duvarlar
titredi. Kaplardan her dakika daha fazla kle akyordu ve dar
ktklarnda onlar da arkya katlyordu. imdi Danyye doru
kouyorlard, tkezliyorlard, Danynin eline dokunmak, atnn
yelesini okamak, ayan pmek istiyorlard. Danynin zavall
kansvarileri btn kleleri geride tutamyordu, Gl Belwas
bile dehet iinde homurdanp kkryordu.
Sr J orah, gitmesi iin srar etti ama Dany, l m s z l e r
Saraynda grd ryay hatrlad. Bana zarar vermeyecekler,
50
dedi valyeye. Onlar benim ocuklarm J orah. Gld, atm
mahmuzlad ve klelere doru kotu, salarndaki anlar tatl bir
zafer arks sylyordu. nce trs gitti, sonra ekin kotu, ardn
dan drtnala kalkt, sa rgs arkasndan akyordu. zgr bra
klm kleler Danynin nnde topland. Anne, diye seslendi
yz, bin, on bin boaz. Anne, diye ark sylediler, nlerinden
geen Danynin bacaklarna parmaklaryla dokundular. Anne,
ARYA
Arya, uzakta beliren ve len gneiyle altn gibi parlaya^
muazzam tepenin suretini grd anda neresi olduunu anlad
Onca yolu geri dnp tekrar Yce Yreke gelmilerdi.
Gne batarken zirvede kamp kuruyorlard, burada hibir Cy
onlara zarar veremezdi. Arya, Lord Bericin yaveri Nedle birlikte
bvet aac kklerinden oluan emberi dolat. Kklerden biri-
nin stne ktlar ve gnein son klarnn batda kayboluunu
izlediler. Arya bu ykseklikten, kuzeyde bir frtnann ykseldii,
ni grebiliyordu ama Yce Yrek yamurun zerinde duruyordu.
Rzgrn zerinde deildi geri; yle iddetli bir bora esti ki Arya,
arkasnda pelerinini ekitiren biri varm gibi hissetti. Ama dn
dnde arkasnda kimse yoktu.
Hayaletler, diye hatrlad. Yce Yrek tekinsiz bir yer.
Tepenin zirvesinde byk bir ate yaktlar. Myrli Thoros ba
da kurarak atein yanma oturdu, dnyada baka hibir ey yok
mu gibi alevlerin iine bakyordu.
Ne yapyor? diye sordu Arya, Nede.
Bazen alevlerin iinde bir eyler gryor, dedi yaver. Ge
mi. Gelecek. ok uzakta olan eyler.
Arya gzlerini kst ve rahibin grd eyleri grp greme
yeceini anlamak iin atee bakt ama bu sadece gzlerini sulan
drd ve Arya ok gemeden ban baka tarafa evirdi. Gendry
de krmz rahibi izliyordu. Orada gelecei grebiliyor musunuz
gerekten? diye sordu aniden.
Thoros i geirerek ateten dnd. Burada deil. imdi deil.
Ama baz gnler evet, Ik Tanrs bana imgeler bahediyor.
Gendry kukulu grnyordu. Ustam, sizin bir ayya, sah
tekr ve gelmi gemi en kt rahip olduunuzu sylerdi.
Bu ok krcyd. Thoros kkrdad. Doru fakat krc. Us
tan kimdi? Seni tanyor muydum evlat?
elik Caddesindeki zrh ustas Tobho Mottun rayd m.
Eskiden kllarnz ondan alrdnz.
Aynen yle. Kllar bana iki kat pahalya satard, sonra da on- ;
lan atee verdim diye beni azarlard. Thoros gld. Ustan doru
52
M
sylemi. ok ruhani bir rahip deildim. Ben sekiz kardein en
k olarak dodum, babam beni Krmz Tapnaka verdi ama
benim seeceim yol bu olmazd. Dualan okudum, byleri ez
berledim ama ayn zamanda mutfak basknlarna nclk ettim ve
ara sra yatamda kzlar buldular. ok ahlaksz kzlar, tapnaa na
sl geldiklerini hi bilemedim.
Ama dillere kar istidadm vard ve bazen alevlere baktmda
bir eyler gryordum. Buna ramen kymetten ok belaydm, so
nunda beni, yedi kere sarho Batdiyara tanrnn n gtrmem
iin Kral Topraklarna yolladlar. Kral Aerys atei yle ok seviyor
du ki onun din deitirebilecei dnlyordu. Gel gr ki kraln
alev kehanetileri benden daha iyi numaralar biliyordu.
Ama Kral Robert benden holand. Alevli klla meydan dv
ne ilk kez katldmda, Kevan Lannistern at ahland ve adam
yere frlatt. Majesteleri bu olaya yle ok gld ki onun patlayaca
n dndm. Bu an krmz rahibi glmsetti. Ama bir klca
yle davranlmaz, ustan bu konuda hakl.
Ate tketir. Lord Beric, Thorosla Gendrynin arkasnda du
ruyordu ve adamn sesinde Thorosu bir anda sessizletiren bir ey
vard. Tketir ve iini bitirdiinde geride hibir ey kalmaz. Hibir
w
Beric. Tatl dost. Thoros yldrm lordunun koluna dokundu.
Ne sylyorsun?
Daha nce sylemediim bir ey deil. Alt kez Thoros? Alt
kez ok fazla. Beric aniden uzaklat.
O gece rzgr neredeyse bir kurt gibi uluyordu ve batda,
rzgra ders veren gerek kurtlar da vard. Notch, Anguy ve Ay
Kasabasndan Merrit nbetteydi. Arya, atlarn arkasnda srnen
kk ve solgun sureti grdnde Ned, Gendry ve dierlerinin
ou uykuya dalmt. Eri br bir bastona dayanan kadnn ince,
beyaz salar lgnca uuuyordu. Kadn doksan santimden uzun
olamazd. Atein , kadnn gzlerinin J onun kurdunun gzleri
kadar krmz parlamasna sebep oluyordu. O da bir hayaletti. Arya
yaklat ve izlemek iin diz kt.
Cce kadn davet edilmeden atein yanna oturduunda,
Thoros ve Lim, Lord Bericle birlikteydi. Kadn, scak kmrlere
53
benzeyen gzlerini ksarak adamlara bakt. Kz, Limon ve JV}a
jesteleri Ceset Lordu beni tekrar onurlandrmaya gelmi.
Kt alametli bir isim. Bu ismi kullanmaman istemitim.
Evet istedin. Fakat stndeki lm kokusu taze lordum.
Kadnn yalnzca bir dii kalmt. Bana arap verin yoksa gide,
rim. Kemiklerim yaland. Rzgr estiinde eklemlerim ary0r
Burada srekli rzgr esiyor.
Ryalarn iin bir gm geyik leydim, dedi Lord Beric cid
di bir nezaketle. Bizim iin havadislerin varsa bir gm daha.
Gm bir geyii ne yiyebilirim ne de srebilirim. Ryalarm
iin bir matara arap ve havadislerim iin sar cbbeli sersemden
bir pck. Kk kadn gld. Evet, slak bir pck, biraz da
dil. ok uzun zaman oldu, ok uzun. Onun aznda limon tad
olacak benimkinde kemik. Ben ok yalym.
Evet, diye ikyet etti Lim. arap ve pck iin fazla yal
sn. Benden btn alacan klcmn kenar olur kocakar.
Salarm avu avu dklyor ve bin yldr kimse beni p
medi. Bu kadar yal olmak kolay deil. Pekl, o zaman bir ark
isterim. Havadislerim karlnda Yedilerin Tomundan bir ar
k.
Tomdan arkn alacaksn, diye sz verdi Lord Beric. arap
matarasn kadna bizzat verdi.
Cce kadn kana kana iti, enesinden arap szld. Mataray
aa indirdi, buruuk elinin tersiyle azn sildi. Eki havadisler
iin eki arap, bundan daha uygun ne olabilir? Kral ld, bu sizin
iin yeterince eki mi?
Aryanm yrei azna geldi.
Hangi kahrolas kral ld kocakar? diye sordu Lim.
Islak olan. Deniz canavar kral lordlarm. Ryamda onun l
dn grdm ve kral ld. imdi demir mrekkep balklar
birbirleriyle kavga ediyor. Ah, Lord Hoster Tully de ld ama
bunu biliyorsunuzdur yle deil mi? Kei, krallarn salonunda
tek bana oturuyor ve byk kpek onun stne kerken o ya
np tutuuyor.
Byk kpek. Kadn, Tazdan m bahsediyordu? Belki de
Taznn aabeyinden, Y ryen Dadan? Arya emin deildi. k
54
adam da ayn armay tayordu, sar zemin stnde siyah k
pek. Aryamn lmeleri iin dua ettii adamlarn yars Sr Gregor
Cleganee aitti; Polliver, Dnsen, Tatl Raffve bizzat Sr Gregor.
Belki de Lord Beric hepsini asar.
Ryamda, yamurda uluyan bir kurt grdm ama kurdun
kederini kimse duymuyordu, diyordu cce kadn. yle iddetli
bir grlt vard ki bam atlayacak sandm; davullar ve borular,
borazanlar ve lklar ama en hznl ses kk anlarn sesiy
di. Bir ziyafette, salarnda mor ylanlar olan bir bakire grdm,
ylanlarn diinden zehir damlyordu. Sonra ryamda o bakire
yi bir kez daha grdm, kardan ina edilmi bir kalede bir devi
katlediyordu. Cce kadn ban serte dndrd ve karanln
iinden dorudan Aryaya glmsedi. Benden saklanamazsn
ocuk. Yakla.
Aryamn boaznda souk parmaklar gezindi. Korku, klttan
derin keser. Arya ayaa kalkt ve temkinli admlarla atee yaklat,
kamaya hazr bir ekilde hafife topuklarna basyordu.
Cce kadn, snk krmz gzleriyle Aryay inceledi. Seni
gryorum, diye fsldad. Seni gryorum kurt ocuu. Kan
ocuu- lm kokusunun lorddan geldiini sanyordum... Ka
dn hkrarak alamaya balad, minik bedeni sarslyordu. Be
nim tepeme geldiin iin zalimsin, zalim. Ben Yaz Kalesinde
kedere doydum, senin kederine ihtiyacm yok. Buradan git kara
yrek. Git!
Kadnn sesinde yle bir korku vard ki Arya geri adm att, ka
dnn deli olup olmadn merak etti. ocuu korkutma, dedi
Thoros. Onun iinde ktlk yok.
Lim Limoncbbeli elini burnuna gtrd. Bundan ok emin
olma.
Lord Beric, Kz yarn sabah bizimle birlikte buradan ayrla
cak, diyerek kk kadn temin etti. Onu Nehirovaya, anne
sine gtryoruz.
Hayr, dedi cce. Gtrmyorsunuz. Nehirler kara baln
elinde artk. Eer anneyi istiyorsanz onu kizlerde arayn. n
k orada bir dn olacak. Tekrar gld. Atelerinin iine bak
pembe rahip, greceksin. Ama imdi deil, burada deil, burada
hibir ey gremezsin. Buras hl eski tanrlara ait... onlar da be.
nim gibi burada oyalanyor, klm ve halsiz kalm ama henz
lmemi. Atei de sevmiyorlar. nk meeler pelitleri anmsar
ve pelitler meeleri dler, kk her ikisinin iinde de yaar. Ve
kkler, avularnda atele gelen lk nsanlar hatrlar. Cce kadn
mataradaki son arab drt byk yudumda iti, mataray kenara
frlatt ve deneini Lord Berice dorulttu. dememi imdi ala
cam. Bana sz verdiin arky alacam.
Lim, Yeditelli Tomu uyandrd ve esneyen adam elinde ah
ap arpyla atein yanma getirdi. Yine ayn ark m? diye sordu
Torn.
Ah, evet. J ennymin arks. Baka bir ark var m?
Torn syledi. Cce kadn gzlerini kapad, arknn szlerini
mrldanp alayarak ileri geri salland. Thoros, elini skca tut
tuu Aryay kenara ekti. Brak da huzur iinde arknn tadn
karsn, dedi. Sahip olduu tek ey bu.
Onu incitmeyecektim, diye dnd Arya. kizler derken ne
kastetti? Annem Nehirovada, yle deil mi?
Oradayd. Krmz rahip enesini ovuturdu. Bir dn,
dedi. Greceiz. Nerede olursa olsun, Lord Beric onu bulur.
ok vakit gemeden gkyz yarld. imek akt ve tepe
lerin zerinde gk grlts yuvarland. Y amur, kr edici bir
hzla yamaya balad. Haydutlar aa dallar toplayp derme at
ma smaklar kurarken, cce kadn geldii kadar ani bir ekilde
ortadan kayboldu.
Yamur gece boyunca srd, sabah olduunda Ned, Lim ve
Watty titreyerek uyandlar. Watty sabah kahvaltsn midesinde
tutamad. Nedin atei vard ve teni yap yapt. Notch, Lord
Berice, yarm gn mesafede terk edilmi bir ky olduunu sy
ledi; orada daha iyi bir smak bulabilir, iddetli yamurlarn din
mesini bekleyebilirlerdi. Bylece tekrar eyerlerine bindiler ve at
larn muazzam tepeden aa doru srdler.
Yamur dinmedi. Ormanda ve arazilerde yol aldlar. Su se
viyesinin atlarn beline kadar kt kabark derelerden getiler.
Arya, pelerinin baln kafasna geirip kamburlat, kemiklerine
kadar slanmt ve titriyordu ama dmemeye kararlyd. Merrit
56
ve Mudge, Watty kadar kt ksryordu ve zavall Ned her milde
daha da beter hale geliyormu gibi grnyordu. Miferimi tak
tmda yamur damlalar elie vuruyor ve bam aryor, diye
ikyet etti ocuk. Ama miferi kardmda da slak salarm y
zme yapp azma giriyor.
Bir ban var, dedi Gendry. Salarn seni o kadar rahatsz
ediyorsa kahrolas kafan tra et.
Neddet holanmyor. Yaver, Aryaya kar yeterince nazikti, belki
biraz utangat ama iyi huylu bir ocuktu. Arya, Domelularn ufak
tefek ve esmer insanlar olduunu duymutu, gr siyah salan ve
kk siyah gzleri vard. Ama Nedin gzleri iri ve maviydi, yle
koyu bir maviydi ki neredeyse mor grnyordu, salar da ak
saryd, baldan ok kl rengi.
Ne kadar zamandr Lord Bericin yaverisin? diye sordu Arya,
ocuun akln zdrabndan uzaklatrmak istiyordu.
Halamla nianlandnda beni yaver mezi olarak ald. ocuk
ksrd. Y edi yandaydm, on yama bastmda beni yaverlie
ykseltti. Bir keresinde dl kazandm, mzrak msabakasnda.
Ben mzrak kullanmay renemedim ama klta seni yene-
rim, dedi Arya. Birini ldrdn m hi?
Bu soru Nedi artm gibiydi. Sadece on iki yandaym.
Arya az kalsn, ben sekiz yandayken bir ocuk ldrdm, diyecek
ti ama susmann daha iyi olacan dnd. Ama mcadelelere
katldn.
Evet, dedi Ned, bundan pek gurur duymuyormu gibi konu
mutu. arlatan Kysndaydm. Lord Beric nehre dtnde,
boulmamas iin onu kyya ektim ve klcmla banda bekledim
ama dvmek zorunda kalmadm. Bedeninden krk bir mzrak
kyordu, bu yzden kimse bizi rahatsz etmedi. Tekrar topland
mzda, Yeil Gergen, lordu bir atn srtna koydu.
Arya, Kral Topraklarndaki seyis yaman hatrlyordu. Ondan
sonra Harrenhalda boazn kestii nbeti ve gln kenarndaki
hisarda ldrd adamlar vard, Sr Amorynin adamlar. Weese
ve Chiswyckin ya da gelincik orbasyla lenlerin saylp saylma
yacandan emin deildi... Birdenbire kendini ok zgn hissetti.
Babamn ad da Neddi, dedi.
57
Biliyorum. Onu El turnuvasnda grmtm. Yanna gitmek
ve onunla konumak istemitim ama ne syleyeceimi bileme-
mitim. Ned, soluk mor renkli srlsklam pelerinin altnda tit
redi. Sen de turnuvada miydin? Ablan grmtm. Sr Loras
Tyrell ona gl vermiti.
Bana sylemiti. Btn bunlar ok eskide kalm gibiydi. Ab
lamn arkada J eyne Poole senin Lord Bericine k olmutu.
Lord Beric benim halama sz verildi. Ned rahatsz grn
yordu. Geri bu ncedendi. Lord Beric...
...lmeden nce? diye dnd Arya, Ned tuhaf bir sessizlie
gmld. Atlarn ayaklar amura batp karken slak sesler
karyordu.
Leydim? dedi Ned sonunda. Gayrimeru doan bir aabe
yiniz var... J on Kar?
Surda, Gece Nbetileri yle birlikte. Belki de Nehirova yerine
Sura gitmeliyim. Jon kimi ldrdm ya da salarm tarayp tarama
dm umursamaz... J on bana benzer, pi olarak domasna ra
men. Eskiden salarm kartrr ve bana kk kardeim derdi.
Arya en ok J onu zlyordu. Aabeyinin sadece adn sylemek
bile onu hznlendiriyordu. J onu nereden biliyorsun?
O benim stkardeim.
Karde? Arya anlamamt. Ama sen Dornelusun. Sen ve
J on nasl ayn kandan olabilirsiniz?
Stkardeiyiz. Kan deil. Ben kkken leydi annemin hi
st yokmu, bu yzden beni Wylla emzirmi.
Aryann kafas iyice karmt. Wylla kim?
J on Karn annesi. Sana hi sylemedi mi? Wylla yllar bo
yunca bizim hizmetimizdeydi. Ben domadan nce balam.
J on annesini hi tanmad. Adn bile bilmiyordu. Arya,
Nede temkinli bir bak att. Onu tanyor muydun? Gerekten
mi? Benimle dalga m geiyor? Yalan sylersen yzne yumruk
atarm.
Wylla benim stannemdi, diye tekrar etti Ned ciddi bir ta
vrla. Hanedanmn onuru stne yemin ederim.
Bir hanedann m var? Bu soru aptalcayd; ocuk bir yaverdi,
bir hanedan vard elbette. Sen kimsin?
58
Leydim? Ned utanm gibi grnyordu. Ben Edric Day-
ne... Kayanyldz Lordu.
Arkadan gelen Gendry homurdand. Lordlar ve leydiler,
dedi tiksinti dolu bir sesle. Arya, yanndan getii aacn daln
dan prsm bir yaban elmas kopard ve elmay Gendryye att.
Elma, Gendrynin kaln kz kafasndan sekti. Ah, dedi Gend
ry. Actt. Gzlerinin zerindeki deriye dokundu. Ne eit bir
leydi insanlara yaban elmas frlatr?
Kt olanlar, dedi Arya, birdenbire utanmt. Nede dn
d. zr dilerim, kim olduunu bilmiyordum. Lordum.
Benim hatam leydim, dedi Ned, ok nazikti.
Jonun bir annesi var. VVylla, ad Wylla. Arya bu ad unutmama
lyd, J onu bir dahaki grnde ona sylerdi. J onun ona hl
kk kardeim deyip demeyeceini merak etti. Artk o kadar
kk deilim. Beni baka bir isimle armak zorunda kalacak. Arya,
Nehirovaya vardnda J ona bir mektup yazar ve Ned Daynein
sylediklerini anlatrd belki. Bir Arthur Dayne vard, diye ha
trlad. nsanlarn Sabah Klc dedii valye.
Babam, Sr Arthurun byk aabeyiydi. Leydi Ashara da
halamd. Onu hi tanmadm geri. Ben daha domadan nce
kendini Solgunta Klcnn tepesinden aa atm.
Bunu neden yapm? dedi Arya aknlkla.
Ned tedirgin grnyordu. Aryann ona bir ey frlatacan
dan korkuyordu belki de. Lord baban ondan hi bahsetmedi
mi? dedi. Kayanyldzdan Leydi Ashara Dayne?
Hayr. Babam onu tanr myd?
Robert kral olmadan nce. Halam, senin baban ve onun aa
beyleriyle Harrenhalda tanm, yalanc bahar ylnda.
Ah. Arya, baka ne syleyeceini bilmiyordu. Peki neden
denize atlam?
Kalbi krkm.
Sansa olsa i eker ve gerek ak iin gzya dkerdi ama Arya
bunun ok aptalca olduunu dnd. Fakat bunu Nede sy
leyemezdi, ocuun halasndan bahsediyorlard. Biri kalbini mi
krm?
Ned tereddt etti. Belki de benim haddim deil...
59
Syle.
Ned rahatsz bir ekilde Aryaya bakt. Halam Allyria, Leydj
Ashara ve senin babann Harrenhalda birbirlerine k olduunu
syler.
Bu doru deil. Babam anneme kt.
Bundan eminim leydim fakat...
Babamn sevdii tek kadn annemdi.
yleyse o pii bir kabak yaprann altnda bulmu olmal,
dedi Gendry.
Arya, Gendrynin kafasna atmak iin bir yaban elmas daha
olmasn isterdi. Babam onurlu bir adamd, dedi fkeyle. s
telik seninle konuan yok. Neden Tal Septe dnp o kzn aptal
anlarn nlatmyorsun?
Gendry bunu duymazdan geldi. En azndan senin baban pi
ini bytm, benimkinin aksine. Ben babamn adn bile bilmi
yorum. Bahse girerim ki le kokulu bir ayyat, annemin biraha
neden eve srkledii adamlardan biri. Annem ne zaman bana
kzsa, Baban burada olsayd seni eek sudan gelinceye kadar d
verdi, derdi. Babamla ilgili bildiim tek ey bu. Gendry tkr
d. Babam imdi burada olsayd, belki de ben onu eek sudan ge
linceye kadar dverdim. Ama ld sanrm, senin baban da ld,
kiminle yattnn ne nemi var artk?
Neden nemli olduunu syleyemezdi ama Arya iin nemi
vard. Ned onu zd iin Aryadan zr dilemeye alyordu
ama kz, ocuun zrn duymak istemiyordu. Atn mahmuzla-
d ve Nedle Gendryyi arkada brakt. Yayc Anguy birka metre
nde at sryordu. Arya delikanlya yetitiinde, Dornelular ya
lan syler, deil mi? diye sordu.
Yalanclklaryla mehurlar. Yayc srtt. Ama onlar da biz
Hudutlular iin ayn eyi syler. Sorun nedir? Ned iyi bir deli
kanl...
O sadece aptal bir yalanc. Arya patikadan ayrld, rk bir
ktn zerinden atlad ve bir dere yatann karsna geti,
arkasndan baran haydutlar duymazdan geldi. Bana daha fazla
yalan sylemek istiyorlar yalnzca. Haydutlardan kamay d n d
60
ama adamlar ok kalabalkt ve bu topraklar ok iyi tanyorlard.
Yakalanacaksan kamann ne anlam vard?
Sonunda Aryann yanna gelen Harwin oldu. Nereye gittii
nizi sanyorsunuz leydim? Kamamalsnz. Bu ormanda kurtlar
ve daha kt eyler var.
Korkmuyorum, dedi Arya. Ned dedi ki...
Evet, bana syledi. Leydi Ashara Dayne. Bu eski bir hikye.
Sizin imdiki yanzdan daha byk deilken Kyarnda duy
mutum. Harwin, Aryann atnn yularn skca tuttu ve hayva
n evirdi. Hikyenin gerekliinden pheliyim ama gerek olsa
bile ne kar? Ned o Dorne leydisiyle tantnda Nedin aabe
yi Brandon hl hayattayd ve Leydi Catelynle nianlyd, yani
babanzn onurunda hibir leke yok. nsann kannn kaynamas
iin bir turnuvadan daha uygun bir yer yoktur, belki de bir gece
bir adrda birka sz fsldand, kim bilebilir? Szler, pckler,
belki daha fazlas ama zarar bunun neresinde? Bahar gelmiti ya
da geldiini sanyorlard ve ikisi de kimseyle szl deildi.
Ama leydi kendini ldrm, dedi Arya kukuyla. Ned,
leydinin bir kuleden denize atladn syledi.
Atlad, diye onaylad Harwin, Aryay geri gtrrken, ama
bahse girerim ki bunu keder yznden yapt. Aabeyini kaybet
miti, Sabah Klcn. Ban iki yana sallad. Bu meseleyi unu
tun leydim. Onlar ld, hepsi. Unutun... ve Nehirovaya gittii
mizde annenize bu konuyla ilgili hibir ey sylemeyin ltfen.
Ky, tam olarak Notchun syledii yerdeydi. Gri talardan
ina edilmi bir ahra sndlar. atnn sadece yars kalmt ama
kydeki dier binalarn tmnden yarm at fazlayd bu. Buras
ky deil, sadece kara talar ve eski kemikler. Anguyun atlar kurula
masna yardm eden Arya, Burada yaayan insanlar Lannisterlar
m ldrd? diye sordu.
Hayr, dedi Anguy, elini kaldrd. Talarn stndeki yo
sunlarn kalnlna bak. Talar uzun zamandr kimse kprdat
mam. Ve duvarn dnda byyen bir aa var, gryor mu
sun? Bu ky ok uzun zaman nce atee verilmi.
yleyse kim yapm? diye sordu Gendry.
Hoster Tully. Notch; kambur durulu, gri sal, bu civarda
61
domu zayi f bir adamd. Buras Lord Goodbrookun kyy
dii. Nelirova, Roberta ballk yemini verdiinde Goodbr0
ok krala sadk kald. Bunun stne Lord Hoster, ate ve kli|a
Goodbrooka saldrd. Goodbrookun olu, Dili Mzraktan
sonra Robert ve Lord Hosterla bar yapt ama bunun llere bir
faydas olmad.
Bir sessizlik kt. Gendry, Aryaya tuhaf bir bak attktan
sonra atn tmarlamak iin uzaklat. Darda bardaktan boanr
casna yamur yayordu. Bir ate lazm, dedi Thoros. Gece
karanlk ve dehet dolu. Ayrca slak, ha? ok slak.
ansl J ack bir at blmesinden kuru ahap kesti, Notch ve
Merrit ra olarak kullanmak iin saman toplad. Kvlcm biz
zat Thoros tututurdu ve Lim, alevler kvrlp kkreyene kadar
san cbbesiyle atei yelledi. ok vakit gemeden ahrn ii nere
deyse scak oldu. Thoros, tpk Yce Y rekin zirvesinde yapt
gibi bada kurarak atein nne oturdu, gzleriyle atei yiyordu.
Arya dikkatle rahibi izledi, dudaklar bir kez kprdayan adamn,
Nehirova, diye mrldandn duyar gibi oldu. Lim bir ileri
bir geri volta atyordu, uzun bir glge, ksrerek yryen adam
adm adm takip ediyordu. Y edilerin Tomu izmelerini kard
ve ayaklarn ovdu. Nehirovaya geri dndm iin ldrm
olmalym, diye yaknd arkc. Tullyler bu yal arkcya asla
ans getirmedi. Beni yksek yola gnderen Lysayd, ay adamlar
altnlarm, atm ve btn kyafetlerimi aldnda. Edep yerlerimi
sadece arpmla rterek Kanl Kapya gittim, Vadide bunu hl
anlatan valyeler vardr. Bana sim Gn ocuunu ve Y
reksiz Kral sylettiler. Tek tesellim, ilerinden nn glerken
lmesi oldu. O zamandan beri Kartal Yuvasna gitmedim ve Cas-
terly Kayasnn btn altnn da verseler Yreksiz Kral da bir
kez daha sylemem.
Lannisterlardedi Thoros. Krmz ve altn rengi kkrerler.
Ayaa kalkt, Lord Bericin yanna gitti. Lim ve Tom vakit kay
betmeden onlara katld. Arya adamlarn ne konutuunu daya
myordu ama arkc srekli ona bakyordu ve Lim bir seferinde
yle fkelendi ki duvar yumruklad. te o zaman, Lord Beric bir
el iaretiyle Aryay ard. Aryamn yapmak istedii son eydi
62
bu ama Harwn elini kzn beline koydu ve onu ileri itti. Arya iki
adn att, duraksad, dehet doluydu. Lordum. Lord Bericin
syleyeceklerini duymak iin bekledi.
Syle ona, dedi yldrm lordu, Thorosa.
Krmz rahip, Aryann yanna meldi. Leydim, dedi,
Tanr bana Nehirovadan bir manzara bahetti. Bir ate denizi
nin ortasndaki bir adaya benziyordu. Alevler, srayan aslanlard,
uzun ve krmz peneleri vard. Ve nasl da kkryorlard! Bir
Lannister denizi leydim. Nehirova yakn zamanda saldrya u
rayacak.
Thoros, Aryann midesini yumruklamt sanki. Hayrl
Tatlm, dedi Thoros, alevler yalan sylemez. Bazen onlar
yanl okurum, kr bir aptal olduumdan, lkin bu sefer deil
sanrm. Lannisterlar ksa zaman iinde Nehirovay kuatacak.
Robb onlar yener. Aryann gzlerine inat bir bak yerle
ti. Onlar daha nce yapt gibi yener.
Aabeyin gitmi olabilir, dedi Thoros. Annen de yle.
Alevlerin iinde onlar grmedim. Yal kadnn bahsettii d
n, kizlerdeki dn... o yal kadnn kendi yntemleri var,
baz eyleri renmek iin. O uyuduunda, bvet aalar onun
kulaklarna fsldyor. Eer yal kadn annenin kizlere gittiini
sylyorsa...
Arya, Tomla Lime dnd. Beni yakalamasaydnz orada ola
bilirdim. Evde olabilirdim.
Lord Beric, Aryann taknlm nemsemedi. Leydim,
dedi bezgin bir nezaketle, bykbabanzn kardeini simasndan
tanyabilir misiniz? Sr Brynden Tully, lakab Karabalktr. Bir
ihtimal o sizi tanyabilir mi?
Arya perian halde ban iki yana sallad. Annesinin Sr Br
ynden Karabalktan bahsettiini duymutu ama adamla tantysa
bile hatrlayamayaca kadar kkken olmutu bu.
Karabalkn, tanmad bir kz iin iyi fidye demesi uzak
bir ihtimal, dedi Tom. Tullyler huysuz ve phecidir, Sr Br
ynden byk ihtimalle ona sahte mal sattmz dnr.
Onu ikna ederiz, diye steledi Lim Limoncbbeli. Kz ikna
63
I
eder, olmad Harwin. E yakn yer Nehirova. Kz oraya gtr^
lim, altnmz alalm ve onunla iimizi bitirelim derim.
Ya aslanlar bizi kalenin iinde yakalarsa? dedi Torn. Lordu,
muzu bir kafese kapatp Casterly Kayasnn tepesine asmay her
eyden ok isterler.
Yakalanmaya niyetim yok, dedi Lord Beric. Sylenmemi
ilk kelime havada asl kald. Canl. lk kelimeyi hepsi duymutu
Arya bile, kelime Lord Bericin dudaklarna hi demedii halde.
Bununla birlikte, oraya kr gzlerle gitmeye cesaret edemeyiz
Ordularn nerede olduunu renmek istiyorum, hem kurtlarn
hem de aslanlarn. Sharna bir eyler biliyordur, L ord Vancein
stad daha fazlasn bilir. Pelit Kalesi uzak deil. renmek in
keifileri nden gndeririz, o esnada Leydi Smallwood bizi bir
sre saklar...
Lordun szleri Aryanm kulana davul misali vuruyordu ve
bir anda her ey onun dayanabileceinden fazla oldu. Nehirovay
istiyordu o, Pelit Kalesini deil; annesini ve aabeyi Robbu isti- 5
yordu, Leydi Smallwoodu ya da hi tanmad annesinin amcas- 1
n deil. Dnd, kapya doru kotu. Harwin kolunu yakalamaya ;
altnda, Arya bir ylan kadar hzl hareket ederek Harwindeii =
kurtuldu. Darda hl yamur yayordu, batda uzak bir imek
akt. Arya koabildiince hzl kouyordu. Nereye gittiini bil
miyordu. Btn seslerden, bo laflardan ve tutulmayan szlerden 1
uzakta yalnz olmak istiyordu sadece. Btn istediim Nehirova'ya
gitmekti. Harrenhaldan ayrlrken Gendry ve Al Turtay da yan-
na ald iin, btn bunlar kendi suuydu. Tek bana daha iyi l
olurdu. Tek bana olsayd haydutlar onu asla yakalayamazd ve |
Arya imdi annesiyle Robbun yannda olurdu. Onlar benim sriim i.
deildi. Olsalard beni brakmazlard. amurlu bir su birikintisine 1
bast. Birileri onun adn baryordu, ihtimalle Harwin, belki de
Gendry, yldrmdan yarm kalp at sonra gelen gk grlts
tepelerden yuvarlanyor ve sesleri bouyordu. Yldrm lordu, diye
dnd Arya fkeyle. Lord lemiyor olabilirdi ama yalan syle
yebiliyordu.
Aryanm sol yannda bir yerde bir at kinedi. Arya ahrdan elh i
metreden fazla uzaklam olamazd ama daha imdiden kemik' ..
64
I
i
lerine kadar slanmt. Y osunlu duvarlarn onu yamurdan koru
yaca umuduyla meldi, ykk evlerden birinin kesini dnd
ve nbetilerden birinin avcuna dt. elik eldivenli bir el ko
lunu tuttu.
Canm actyorsun dedi adamn kskancnda debelenirken.
Brak, geri dnecektim. Ben...
Geri? Sandor Cleganein kahkahas taa srtnen demirdi.
Bo versene kurt kz. Sen benitnsin. Aryann ayaklarn yerden
kesmek ve onu atma doru srklemek iin Sandor Cleganein
sadece tek ele ihtiyac vard. Souk yamur her ikisini de kam
lad ve Aryann lklarn bodu. Aryann tek dnebildii
Taznn ona sorduu soruydu. Kpeklerin kurtlara neler yaptn
biliyor musun?
65
/AIME
Atei inatla dmyordu ama kesik bilei temiz bir ekilde iyj,
leiyord ve Qyburn kolunun artk tehlikede olmadn sy|e,
miti. J aime gitmeye hevesliydi, Harrenhalu, Kanl Oyuncular
ve Tarthl Briennei arkasnda brakmaya. Kzl Kalede onu ger,
ek bir kadn bekliyordu.
Kaleden ayrlacaklar sabah, Qyburnii sizinle gnderiyorum
Kral Topraklarna giden yolda sizinle ilgilenmesi iin, dedi R0.
ose Bolton. Qyburn, babanzn minnettarlk duygusuyla Hisara
bask yapacana ve zincirini geri vermelerini salayacana dair
samimi bir umut besliyor.
Hepimizin samimi umutlar var. Bana yeni bir el karsn ve
babam onu Yce stat yapsn.
J aimenin rekafakatilerini elikincik Walton komuta ediyor
du; akszl, sert, acmasz, kalben basit bir asker. J aime hayat
boyunca Walton gibi adamlarla birlikte hizmet vermiti. Onun
gibi adamlar lordlarnn emriyle ldrr, mcadele sonrasnda
kanlan kaynarken tecavz eder ve frsat olduunda yama ya
pard ama sava bittiinde evlerine dner, mzraklarn apalarla
deitirir, komularnn kzlaryla evlenir ve alayan ocuklardan
oluan bir sr yetitirirlerdi. Onun gibi adamlar sorgusuz itaat
ederdi ama Cesur Dostlarn ktcl zalimlii bu adamlarn tabi
atnn bir paras deildi.
Her iki kafile de, yamur vadeden souk ve gri gkyznn
altnda Harrenhaldan ayn sabah ayrld. Sr Aenys Frey gn
nce yola dmt, Kral Y oluna kmak iin kuzeybatya vur
mutu. Bolton onu takip etmek niyetindeydi. Dili Mzrak
tam, dedi J aimeye. Yakut geitten gemek bile zor olacak.
Babanza iten selamlarm iletecek misiniz?
Robb Starka benim selamlarm iletirseniz.
leteceim.
Cesur Dostlardan birka adam, kafilenin gidiini izlemek iin
avluda toplanmt. J aime, atn adamlarn durduu yere doru
srd. Zollo. Beni uurlaman ne byk incelik. Pyg. Timeon-
Beni zleyecek misiniz? Paylaacak son bir akan yok mu Sha-
66
gwell? Yolumu aydnlatmak iin? Ve Rorge, bana elveda pc
vermeye mi geldin?
Hadi yaylan ktrm, dedi Rorge.
Israr ediyorsan. Ama emin ol ki geri dneceim. Bir Lan-
nister borcunu mutlaka der. J aime atn evirdi ve elikincik
Waltonla onun iki yz adamna katld.
Lord Bolton, J aimeyi bir valye gibi donatmt, Boltonn
grmezden gelmeyi tercih ettii kesik el, bu askeri kyafetin ko
mik grnmesine sebep oluyordu. J aime, kemerinde bir kl
ve bir hanerle at sryordu, eyerinden bir mifer ve bir kal
kan sarkyordu, koyu kahverengi pelerininin altnda bir rg
zrh vard. Bununla birlikte J aime, Lannister aslann ya da Kral
Muhafzlarnn Y eminli Kardei olarak kazand beyaz arma
y kollarnda tayacak kadar aptal deildi. Silahhanede eski bir
zrh bulmutu, ypranm ve paralara ayrlm zrhn pul pul
dklm boyas, Lothson Hanedannn altn ve gm zemin
stndeki devasa siyah yarasasnn byk blmn hl gste
riyordu. Zamannda gl bir aile olan Lothsonlar, Harrenhalun
Whentlerden nceki sahipleriydi ama soylar alar nce tken
miti, J aimenin bu armay tamasna itiraz edecek biri yoktu
yani. J aime kimsenin kuzeni, kimsenin dman, kimsenin ye
minli klc olmayacakt... yani hi kimse olacakt.
Harrenhalun kk dou kapsndan ktlar ve alt mil iler
ledikten sonra Roose Bolton ve ordusundan ayrldlar, bir sre
gl yolunu takip etmek zere gneye dndler. Walton, Kral
Yolundan mmkn olduunca uzak durmak istiyordu, Tanr
Gznn yaknlarndaki ifti yollarn ve av patikalarn tercih
ediyordu.
Kral Y olu daha hzl olurdu. J aime, Cerseiye olabildiince
abuk dnmek istiyordu. Acele ederlerse J ofFreynin dnne
bile yetiebilirdi.
Sorun istemiyorum, dedi elikincik. Kral Yolunda kim
lerle karlacamz tanrlar bilir.
Korkman gereken biriyle deil phesiz. ki yz adamn
var.
Evet ama baka birinin daha fazla adam olabilir. Lordum sizi
67
sa saln babanza teslim etmemi syledi ve ben de bunu yapn^ =
niyetindeyim.
Birka mil sonra, gln yanndaki terk edilmi deirmeni ge^ i
tiklerinde, bu yoldan daha nce de getim, diye dnd J aime. Bir
zamanlar deirmencinin kznn J aimeye utanga bir ekilde g
lnsedii yerde yabani otlar vard imdi, deirmencinin kendisi
avaz kt kadar barmt, Turnuva yolun dier ucunda sr." t
Ben bilmiyordum sanki. 1
Kral Aerys, J aimenin atama trenini byk bir gsteriye d- i
ntrmt. J aime, diyarn yars onu izlerken, beyaz zrhyla I
yeil imenlerin stnde diz km ve kraln adrnn nnde '
yemin etmiti. Sr Gerold Hightower, ayaa kaldrd J aimenin ;
omuzlarna beyaz pelerini serdiinde, J aimenin bunca yl sonra I
hl hatrlad bir tezahrat ykselmiti. Ama Aerys ayn gece hr- ;
nlamt, Harrenhalda yedi Kral Muhafzna ihtiyac olmadn i
sylemiti. J aimeye, kalede kalan kralieyi ve kk Prens Viserysi i
korumak zere Kral Topraklanna dnmesi emredilmiti. Beyaz
Boa, J aimenin Lord Whentin turnuvasnda yarabilmesi iin va- f
zifeyi almay nermiti ama Aerys bu teklifi reddetmiti. Burada i
hibir zafer kazanmayacak, demiti kral. O artk benim, Tywinin [
deil. Ben nasl uygun grrsem yle hizmet verecek. Ben kralm, j
Ben emrederim, o boyun eer.
Jaime ilk kez o zaman anlamt. Ona beyaz pelerini kazand- [
ran, kl ve mzrak kullanmaktaki mahareti ya da Kral Orman t
Kardeliine kar gsterdii kahramanlk deildi. Aerys, J aimeyi, j
Lord Tywini incitmek iin semiti, onu vrisinden mahrum b-
rakmak iin.
J aime yeni beyaz pelerininin iinde bo bir kaleyi korumak ze
re gneye giderken dayanlmayacak kadar ar olan bu dnce,
bunca yl sonra bile ok acyd. O gn, yapabilseydi, o pelerini he
men orackta yrtp atard J aime ama ge olmutu. Diyarn yars
onu izlerken ant imiti ve bir Kral Muhafz btn mr boyunca
hizmet ederdi.
Qybum, J aimenin yanma geldi. Eliniz size rahatszlk m ve-1
riyor? *
Bana elimin yokluu rahatszlk veriyor. En zoru sabahlard j|
68

J aime ryalarnda btn bir erkekti, her afakta yar uyank bir
halde uzanyor ve parmaklarnn hareket ettiini hissediyordu. Bu
bir kbus, diye fsldyordu bir yan, imdi bile inanmay reddedi
yordu, sadece bir kbus, ama sonra J aime gzlerini ayordu.
Geen gece bir ziyaretiniz vard sanrm, dedi Qyburn.
Hanmefendinin arkadalndan keyif aldnz umarm?
J aime rahibe souk bir bak att. Onu kimin gnderdiini
sylemedi.
stat mtevaz bir ekilde glmsedi. Ateiniz byk lde
azalmt, biraz idman yapmak hounuza gider diye dndm.
Pia epey hnerlidir, sizce de yle deil mi? Ve... ok isteklidir.
te buna phe yok. Piann kapdan girip kyafetlerini karmas
o kadar hzl olmutu ki J aime hl ryada olduunu sanmt.
Kz, battaniyenin altna girmi ve J aimenin salam elini kendi
gsne koymutu, J aime ancak o zaman tahrik olmutu. Kk,
sevimli bir eydi stelik. Lord Whentin turnuvasna geldiinizde ve
kraldan pelerininizi aldnzda ben minicik bir kzdm, diye iti
raf etmiti Pia. Beyazlar iinde ok yakklydnz ve herkes sizin
ne kadar cesur bir valye olduunuzdan bahsediyordu. Bazen,
bir adamla birlikteyken, gzlerimi kapatyorum ve stmde sizin
olduunuzu hayal ediyorum, przsz teniniz ve altn bukleli
salarnzla. Size gerekten sahip olabileceimi hi dnmemi
tim aslnda.
Bundan sonra kz gndermek kolay olmamt ama J aime
gndermiti yine de. Benim bir kadnm var, diye hatrlatmt ken
dine. Herkese kz gnderiyor musun seni slk? diye sordu
Oyburne.
ounlukla Lord Vargo kzlar bana gnderir. Onlar muaye
ne etmemi ister, eyden nce... ey, bir keresinde aklszca sevdi
ini sylemem yeterli, bunu tekrarlamak istemiyor. Lkin endie
etmeyin, Pia olduka salkl. Tarthl bakireniz de yle.
J aime adama keskin bir bak att. Brienne?
Evet. O gl bir kz ve hl bakire. En azndan dn geceye
kadar yleydi. Qyburn kkrdad.
Vargo, Briennei muayene etmeni mi istedi?
Elbette. Lord Vargo... titizdir, diyebiliriz.
69
Bu fidyeyle mi ilgili? diye sordu J aime. Briennein bab
onun hl bakire olduuna dair kant m istedi? 1
Duymadnz ini? Qyburn omuz silkti. Lord Sehvynd^
bir mektup aldk. Benim mektubuma cevaben. Akamyldz, ^
znn sa salim iade edilmesi iin yz ejderha teklif etti. Lord
Vargoya Tarthta hi safir olmadn syledim ama dinlemedi
Akamyldznn onu kandrmak istediine inanyor.
yz ejderha bir valye iin adil bir fidyedir. Kei alabil,
diini almal.
O kei Harrenhal Lordu ve Harrenhal Lordu pazarlk et
mez.
Haberler J aimenin cann skmt ama bunun olacan tah
min de etmeliydi. Sylediim yalan seni bir sre korudu fahie. Bu
kadarna kret. Eer Briennein kzlk zar da geri kalan kadar
sertse, kei ieri girmeye alrken aletini krar, diye aka yapt
J aime. Briennein birka tecavzden sa kacak kadar dayankl
olduunu tahmin ediyordu ama kz ar kuvvetle direnirse, Vargo
kzn ellerini ve ayaklarn kesmeye balayabilirdi. Kesse bile neden
umurumda olsun? Brienne aptallk etmeyip kuzenimin klcn almama
izin verseydi hl bir elim olabilirdi. J aime indirdii o ilk darbeyle,
Briennein bacan neredeyse bizzat almt ama kz daha sonra
J aimeye arzu ettiinden fazlasn vermiti. Hoat, Brienne*in nasl
olaanst gl olduunu bilmiyor olabilir. Dikkatli olsa iyi eder yoksa
kz onun sska boynunu krar. Ve bu ok gzel olmaz m ?
Qyburnn arkadalndan usanan J aime kafilenin bana do
ru at srd. Kk ve yuvarlak bir keneye benzeyen, Nage isimli
kuzeyli adam bir bar sancayla birlikte elikincikin nnden
gidiyordu. Gkkuann izgilerini tayan yedi kuyruklu sancak,
tepesinde yedi keli bir yldz olan bir direin tepesinde dalga
lanyordu. Siz kuzeylilerin daha farkl bir bar sanca olmas
gerekmez mi? diye sordu J aime, Waltona. Y edinin sizin iin
ne anlam var?
Gneyli tanrlar, dedi adam, ama sizi sa salim babanza
gtrebilmek iin bir gney barna ihtiyacmz var.
Babam. Keinin fidye talebinin Lord Tywine ulap ulama
dn merak etti J aime, rm eliyle birlikte ya da deil- Kik
70
eli olmayan bir klt adamtmn deeri nedir? Casterly Kayasndaki altnn
yars? yz ejderha? Ya da hi? J aimenin babas, hibir zaman
duygulardm gereksiz yere etkilenen bir adam olmamt. Bir za
manlar, Tywin L annistern kendi babas Lord Tytos, asi bir san
cak beyi olan Lord Tarbecki zindana attrmt. Korkusuz Leydi
Tarbeck, Lord Tytosa L annister esir alarak cevap vermiti.
Tutsaklarn arasnda gen Stafford da vard ve Staffordm kz kar
dei J oanna, kuzen Tywinle nianlyd. Bana lordumu ve akm
geri gnderin. Aksi halde, lorduma gelecek herhangi bir zarar
bu Lannister der, diye yazmt kadn Casterly Kayasna.
Gen Tywin, Lord Tarbecki para halinde geri gnderme
yi nermiti. Lkin Lord Tytos daha nazik bir asland, bylece
Leydi Tarbeck koyunkafal lordu iin birka yl daha kazanmt.
Stafford evlenmi, remi ve kzaznda yapt o ciddi hataya
kadar hayatna devam etmiti. Ama Tywin Lannister ayaktayd,
Casterly Kayas kadar ebed. Ve imdi, bir ccenin yan sra bir de k
trm olunuz var lordum. Bundan nasl da nefret edeceksiniz...
Yol, kafileyi yaklm bir kyn iinden geirdi. Kyn atee
verilmesinin stnden bir yl ya da daha ok vakit gemi olma
lyd. K ulbeler kara ve atszd ama etraftaki araziler bel bo
yunda yabani otlarla kaplyd. elikincik, atlarn su imesine izin
vermek iin kafileyi durdurdu. K uyunun yannda beklerken, bu
ky de biliyorum, diye dnd J aime. imdi birka temel tann
ve bir bacann durduu yerde, eskiden kk bir han vard, J aime
bir kupa bira imek iin buraya girmiti. Koyu renk gzleri olan
bir hizmeti kz, J aimeye peynir ve elma getirmiti ama hanc,
J aimenin sikkelerini almay reddetmiti. Bir Kral Muhafzlar
valyesini atmn altnda arlamak benim iin ereftir sr, de
miti adam. Torunlarma anlatacam bir hikyedir bu. J aime,
yabani otlarn arasndan ykselen bacaya bakt ve hanc adamn
o torunlara sahip olup olamadn merak etti. Torunlarna, Kral
Katiliktin bir zamanlar onun birasn iip elmalarn yediini mi anlatt
yoksa benim gibi birini doyurduunu itiraf etmekten utand m? J aime
bunu asla bilemeyecekti; han her kim yaktysa, byk ihtimalle
hancnn torunlarn da ldrmt.
J aime hayalet parmaklarnn kvrldn hissedebiliyordu.
71
elikicik, belki bir ate yakp bir para yemek yemeleri gerel^
ini sylediinde J aime ban iki yana sallad. Buradan holar)
inadn. Yola devam edeceiz.
Akam kerken gl yolundan ayrlp, meelerden ve kar^
alardan oluan ormann iindeki patikay takip etmeye ba|a
dlar. elikicik kanp kurmaya karar verdiinde J aimenin kes^
bileinde donuk bir zonklama vard. krler olsun ki Qybu^
bir matara rya arab getirmiti. Walton nbetileri yerletirir
ken J aime atein yanna uzand ve drlm bir ay postunu br
aa ktne dayayp ba iin yastk yapt. Fahie burada ols^
J aimeye uyumadan nce yemek yemesini sylerdi, gcn ko^
rmas iin. Fakat J aime a olduundan ok yorgundu. Gzlenin
kapad ve ryasnda Cerseiyi grmeyi umdu. Ateli ryalar son
derece canlyd...
Tek bana ve rlplak uyand, etrafn dmanlar sarmt,
beyaz ta duvarlar stne geliyordu. Kaya, J aime anlamt. Ba-
nn zerinde Kayann muazzam arln hissedebiliyordu. Ev-
deydi. Evdeydi ve btnd.
Sa elini kaldrd ve parmaklarndaki kuvveti hissetmek iin
onlar esnetti. Sevimek kadar iyi hissettirmiti bu. Be pamuk.
Ryasnda sakat olduunu grmt ama deildi. Hissettii ra
hatlama ban dndrd. Elim, salam elim. Bir btn olduu s
rece hibir ey onu incitemezdi.
Etrafnda bir dzine karanlk suret duruyordu, yzlerini giz
leyen balkl kyafetler giymilerdi, ellerinde mzraklar vard
Kimsiniz? diye sordu J aime. Casterly Kayasfnda ne iiniz
var?
Adamlar cevap vermedi, J aimeyi mzraklarnn ucuyla drtt
ler sadece. J aimenin inmekten baka seenei yoktu. Kvrml bir
koridordan aa yrd, deniz tandan oyulmu dar basamakla
r indi, aa ve aa. Yukar gitmeliyim, dedi kendine. Yukan, off'
deil. Neden aa iniyorum? Yer altnda onu felaketi bekliyordu, bir
ryann sarahatiyle biliyordu J aime bunu. Orada korkun ve ka
ranlk bir ey dolayordu, J aimeyi isteyen bir ey. J aime durntfvj
alt ama adamlar onu ileri doru drtyordu. Keke kltn ^
sayd, o zaman hibir ey bana zarar veremezdi.
12
Yankl karanln ortasnda basamaklar aniden bitti. J aime
nndeki usuz bucaksz boluu sezdi, irkilerek durdu, hiliin
kenarnda sendeliyordu. Bir mzrak ucu J aimenin beline batt
ve onu uuruma itti. J aime bard ama d ksayd. Ellerinin
ve dizlerinin stne indi, yumuak kumdan ve s sudan ibaret
bir zemindeydi. Casterly Kayasnn altnda sulak maaralar vard
ama buras J aimeye yabancyd. Bu yer de ne?
Senin yerin. Ses yankland; yzlerce sesti, binlerce ses, Akll
Lannden bu yana gnlerin afanda yaayan btn Lannisterlarn
sesi. Ama en ok babasnn sesiydi ve Lord Tywinin yannda
jaimenin kz kardei duruyordu, solgun ve gzel, elinde bir me
ale vard. J offrey de oradayd, birlikte hayat verdikleri oul. Ve
onlarn arkasnda, bir dzine altn sal karanlk suret daha.
Kardeim, babamz neden buraya getirdi bizi?
Biz? Buras senin yerin kardeim. Bu senin karanln. Ma
aradaki tek k Cerseinin mealesiydi. Cerseinin mealesi b
tn dnyadaki tek kt. Cersei gitmek iin dnd.
Benimle kal, diye yalvard J aime. Beni burada tek bama
brakma. Ama gidiyorlard. Beti karanlkta brakmaynl Burada
korkun bir ey yayordu. En azndan bir kl verin bana.
Sana bir kl verdim, dedi L ord Tywin.
Kl, J aimenin ayann dibindeydi. J aime, klcn kabzas
n kavrayana dek eliyle suyun altn arad. Bir klcm olduu sre
ce hibir ey beni incitemez. J aime elii havaya kaldrrken, klcn
ucunda solgun bir alev belirdi, klcn kenar boyunca yrd ve
kabzadan bir kar uzakta durdu. eliin rengini alan ate, g
mi mavi bir kla yand ve karanlk geri ekildi. J aime, karanl-
miinden gelebilecek eylere kar hazr bir halde yere meldi,
etraf dinleyerek bir emberin iinde hareket etti. izmeleri diz
yksekliindeki souk suyla doldu. Suya dikkat et, dedi J aime ken
dine. Suda yaayan yaratklar olabilir, gizli derinlikler...
Arkadan iddetli bir su sesi geldi. J aime sese doru dnd...
ama solgun k sadece T arthl Briennei ortaya kard, kzn el
leri ar zincirlerle balanmt. Seni gvende tutacama dair
yemin ettim, dedi fahie inatla. Bir ant itim. Kz plakt, elle-
r'n'J aimeye doru kaldrd. L tfen sr. Y alvarrm.
73
elik halkalar ipek gibi ayrld. Bir kl, diye yalvard Brj
cne ve ite oradayd, kn, kemer, her ey. Briene, kemeri kahn
beline balad. Ik o kadar lotu ki, aralarnda sadece birka adm
mesafe olmasna ramen J aime kz zar zor gryordu. Bu ^
ta giizel bile olabilir, diye dnd. Bu kta bir valye bile olabilir
Briennein klc da alev ald, gmi mavi parlad. Karanlk bira?
daha geriledi.
Cerseinin, Alevler sen yaadn srece yanacak, dediim
duydu J aime. Onlar ldnde sen de lmelisin.
Kardeimi diye bard J aime. Benimle kal. Kail Uzaklaan
admlarn yumuak sesinden baka bir cevap gelmedi.
Brienne uzunklcn ileri geri savurdu, titreyip yer deitiren
gmi alevleri izledi. Yanan klcn aksi, Briennein ayaklarnn
altndaki durgun ve kara suyun yzeyinde parlad. J aimenin ha
trlad kadar uzun ve glyd kz ama imdi daha bir kadn
gibi grnyordu sanki.
Burada bir ay m saklyorlar? Brienne hareket ediyordu, ar
ve temkinli, klc elindeydi; adm, dn ve dinle. Her admda su
sesleri duyuluyordu. Bir maara aslan? Ulu kurtlar? Ay? Syle
bana J aime. Burada ne yayor? Karanlkta yaayan ne?
Felaket.J aimenin bildii biray yoktu. Aslan yoktu. Sadece
felaket.
Kllarn souk, gmi mavi nda, iri fahie solgun ve
acmasz grnyordu. Buray sevmedim.
Ben de ok dkn deilim. Kllar bir k adas oluturu
yordu ama adann etrafnda sonsuz bir karanlk denizi uzanyor
du. Ayaklarm sland.
Bizi buraya getirdikleri yoldan geri dnebiliriz. Omuzlarma
karsan u tnelin azna rahata ulaabilirsin.
O zaman Cerseinin peinden gidebilirim. J aime bu dncenin
onu sertletirdiini hissetti ve Briennein grmemesi iin arkasn
dnd.
Dinle. Brienne, elini J aimenin omzuna koydu, bu beklen'
medik dokunu J aimeyi titretti. Scak. Bir ey geliyor. Brienne.
klcnn ucuyla J aimenin sol tarafn gsterdi. Orada.
J aime, Briennein grdn grene kadar karanla bakt
74
Karanln iinde J aimenin seemedii bir ey hareket ediyor
du...
Atl bir adam. Hayr, iki. Yan yana iki svari.
Burada, Kayann altnda? Bu ok anlamszd. Ama solgun
atlar sren iki svari geliyordu, hem adamlar hem de binekler
zrhlyd. Sava atlar ar admlarla siyahln iinden hsl oldu.
Hayvanlarn hi ses karmadn fark etti J aime. Ne su prts,
ne zrh ngrts, ne de nal sesi. Aerysin taht odas boyunca at
sren Eddard Stark hatrlad, adam sessizlikle sarmalanmt, sa
dece gzleri konuuyordu; bir lordun gzleri, souk, gri ve yarg
dolu.
Sen misin Stark? diye seslendi J aime. ne k. Canlyken
asla korkmadm senden, lyken de korkmuyorum.
Brienne, J aimenin koluna dokundu. Daha fazlas var.
J aime de grd. Kardan zrhlar giymilerdi ve omuzlarnda sis
eritleri dalgalanyordu. Miferlerinin gz siperleri kapalyd ama
J aime Lannister, onlar tanmak iin yzlerini grmeye ihtiya
duymuyordu.
Adamlardan bei J aimenin kardeleriydi. Oswell Whent ve
J on Darry. Lewyn Martell, bir Dorne prensi. Beyaz Boa Gerold
Hightower. Sabah Klc Sr Arthur Dayne. Ve onlarn yannda,
sis ve kederle sarmalanm Rhaegar Targaryen at sryordu, Ej
derha Kayas Prensi ve Demir Tahtn meru veliaht.
Adamlar J aimenin iki yanma gemek iin ayrlrken, Beni
korkutmuyorsunuz, diye seslendi J aime kendi etrafnda d
nerek. Y zn ne tarafa evireceini bilmiyordu. Sizinle teker
teker ya da hep birlikte dvrm. Ama fahieyle kim dello
yapacak? Onu bo braktnz anda karya geer.
Onu gvende tutacama dair yemin ettim, dedi Brienne,
Rhaegarn glgesine. Kutsal bir ant itim.
Hepimiz yeminler ediyoruz, dedi Sr Arthur Dayne, ok
zgnd.
Glgeler hayalet atlarndan indiler. Uzunkllarn ektikle
rinde hi ses kmad. ehri yakacakt, dedi J aime. Roberta
sadece kl brakmak iin.
O senin kralnd, dedi Darry.
75
Onu gvende tutmak iin yemin etmitin, dedi Whent.
Ve ocuklar da, dedi Prens Lewyn.
Prens Rlaegar souk bir kla yanyordu, kh beyaz, kh kr
mz. kh siyah. Karm ve ocuklarm senin ellerine brakm,
tn."
Onlara zarar verecei hi aklma gelmedi. J aimenin kllc
daha az parlyordu imdi. Ben kralla birlikteydim...
Kral ldryordun, dedi Sr Arthur.
Boazn kesiyordun, dedi Prens Lewyn.
Uruna leceine dair yemin ettiin kral, dedi Beyaz Boa.
Kllarn kenarnda yanan ateler snmek zereydi, Jaime
Cerseinin sylediklerini hatrlad. Hayr. Dehet, J aimenin bo
azn skyordu. Sonra klc snd, hayaletler J aimeye doru
atlrken sadece Briennein klc yanyordu.
Hayr, dedi J aime. Hayr, hayr, hayr. Hayutttrl
Kalbi gm gm atarken srayarak uyand ve kendini aala
rn ortasnda, yldzl bir karanln iinde buldu. Aznda safra
tad vard ve ayn anda hem scak hem souk terler dkyordu.
Kl eline bakt; kolu, irkin bir bilek kknn etrafna sarlm
deri ve ketenle bitiyordu. Gzlerinin yalarla dolduunu hissetti.
Hissettim, parmaklarmdaki kuvveti ve klcmn kabzasndaki sert deriyi
hissettim. Elim...
Lordum. Qyburn, J aimenin yanna diz kt, adamn baba
can yz endieyle karmt. Ne oldu? Bardnz duydum.
elikincik Walton, J aimeyle Qyburnn tepesinde dikiliyor
du, uzun ve suratsz. Ne oldu? Neden lk attnz?
Bir rya... sadece bir rya. J aime, etrafndaki kampa bakt,
bir an iin kaybolmutu. Karanlktaydm ama elim vard. Kesik
bileine bakt ve kendini yine hasta hissetti. Kayantn altnda yle
bir yer yok, diye dnd. Midesi bo ve ekiydi, aa ktne
yaslad ba zonkluyordu.
Qyburn, J aimenin alnna dokundu. Hl ateiniz var.
Ateli bir ryayd. J aime doruldu. Y ardm et. elkincik,
salam elinden tuttuu J aimeyi ayaa kaldrd.
Bir kadeh rya arab daha? diye sordu Qyburn.
Hayr. Bu gece yeterince rya grdm. afaa ne kadar vakit
76
kaldn merak etti J aime. Her naslsa, gzlerini kaparsa o karan
lk ve slak yere dneceini biliyordu.
O halde haha st? Ve ateiniz iin bir ey? Hl gszs
nz lordum. Uyumaya ve dinlenmeye ihtiyacnz var.
Yapmaya niyetli olduum son ey bu. J aimenin ban dayad
aa ktnde solgun ay prldyordu. Ktn stnde
yle kaln bir yosun tabakas vard ki, aacn beyaz olduunu daha
nce fark etmemiti J aime. Kyarn ve Ned Starkn yrek aa
cn dnd. O deildi, dedi kendine. Asla o deildi. Ama aa k
t lyd, Ned Stark ve dierleri de yle, Prens Rhaegar, Sr
Arthur ve ocuklar. Ve Aerys. En l olanlar Aerys. Hayaletlere
inanr msn stat? diye sordu Qyburne.
Adamn yz tuhaflat. Bir keresinde Hisarda bo bir oda
ya girdim ve bo bir sandalye grdm. Lkin orada bir kadn ol
duunu biliyordum, sadece bir saniye nce. Kadnn oturduu
minder kmt, kuma hl scakt ve havada kadnn kokusu
vard. Eer bir odadan ayrlrken arkamzda kokumuzu brakyor
sak, bu hayattan ayrlrken de ruhumuzun bir paras geride kal
yor olmal. Qyburn ellerini at. li statlar bu dncemden
holanmyordu geri. Pekl, Marwyn holanyordu ama sadece
o vard.
J aime, parmaklarn salarnn iinden geirdi. Walton, dedi,
atlar eyerle. Geri dnmek istiyorum.
Geri? Walton kukulu gzlerle J aimeye bakt.
ldrdm dnyor. Belki de ldrdm. Harrenhalda bir ey
braktm.
Kale imdi Lord Vargonun elinde. Onun ve Kanl
Oyuncularn.
Sende iki kat fazla adam var.
Sizi, bana emredildii gibi babanza gtrmezsem Bolton de
rimi yzer. Kral Topraklarna devam ediyoruz.
J aime bir zamanlar bir glmseme ve bir tehditle cevap ve
rebilirdi ama tek elli ktrmler o kadar byk bir korku telkin
etmiyordu. Erkek kardeinin bu durumda ne yapacan merak
etti. Tyrion bir yol bulurdu. Lannisterlar yalan syler elikincik.
Lord Bolton sana sylemedi mi?
Adan pheyle kalarn att. Sylediyse ne olacak?
Beni Harrenlala geri gtrmezsen, babama syleyecei^
ark Dehet Kalesi Lordunu duymak istedii ark olmayabiljr
Hatta elimin kesilmesi iin emir verenin Bolton, klc savuramn
da elikicik Walton olduunu bile syleyebilirim.
Walton, J aimeye bakakald. Bu doru deil.
Hayr ama babam kime inanr? J aime kendini glmseme,
ye zorlad, dnyadaki hibir eyin onu korkutmad zamanlar,
da glmsedii gibi. Sadece geri dnsek her ey ok daha ko
lay olur. ok vakit harcamadan tekrar yola koyuluruz ve Kral
Topraklarnda yle tatl bir ark sylerim ki kulaklarna inana
mazsn. Kz alrsn, teekkr olarak da iman bir altn kesesi.
Altn? Walton bundan yeterince holanmt. Ne kadar al
tn?
Ottu avcuma aldm. Ah, ne kadar isterdin?
Ve gne doduunda, Harrenhala dnen yolun yarsn ge
milerdi.
J aime, atn bir gn ncekinden ok daha fazla zorlad ve
elikincikle kuzeyli adamlar onun hzna yetimek zorunda
kald. Buna ramen, gln kenarndaki kaleye vardklarnda gn
ortas olmutu. Devasa duvarlar ve be muazzam kule, yamur
vadeden gri gkyznn altnda kapkara ve uursuz bir ekilde
dikiliyordu. Nasl da lii grnyor. Duvarlar botu, kaplar kapa
tlm ve srglenmiti. Ama gzetleme kulesinin zerinde, bir
sancak gevek bir halde asl duruyordu. Qohortm siyah keisi, J ai
me biliyordu. Ellerini azna gtrp bard. Sen, oradaki! Ka
plan a yoksa onlar yerle bir ederim!
Qybum ve elikincik seslerini J aimenin sesine eklediler ve
sonunda yukardaki mazgall siperlerde bir ba grnd. Adam
aa bakt, sonra kayboldu. ok vakit gemeden yivli kapnn
yukar ekildiini duydular. Kaplar ardna kadar ald ve J aime
Lannister atn mahmuzlayp duvarlar geti, altndan getii katil
deliklerine neredeyse hi bakmad. Keinin onlar kabul etmeye
ceinden endielenmiti ama grne gre Cesur Dostlar onlar
hl mttefik olarak dnyordu. Aptallar.
D avlu terk edilmiti; sadece, damtayla kapl uzun atlar
78
olan ahrlarda yaam belirtisi vard ve atlar o anda J aimeyi hi il
gilendirmiyordu. J aime dizginlerini ekti ve etrafa bakt. Hayalet
Kulesinin arkasndan bir yerden gelen sesleri ve yarm dzine
farkl dilde konuan adamlarn barmasn duyabiliyordu. eli-
kincik ve Qyburn, J aimenin iki yanna geldiler. Ne almaya gel-
diyseiz al ve tekrar yola kalm, dedi Walton. Oyuncularda
hibir sorun yaamak istemiyorum.
Adamlarna, ellerini kabzalarndan ayrmamalarn syle ve
Oyuncular seninle hibir sorun yaamak istemesin. kiye kar
bir, unuttun mu? J aimenin ba, uzaktan gelen zayf fakat yr
tc bir kkremeyle irkilerek dnd. Harrenhalun duvarlarnda
yanklanan kkremenin ardndan deniz gibi kabaran kahkahalar
duyuldu. J aime neler olduu bir anda anlad. ok mu ge kaldk?
Midesi kasld, J aime atn mahmuzlad, d avlu boyunca drt
nala kotu, kemerli bir ta kprnn altndan, nleyen Kulenin
etrafndan ve Akanta Avlusundan geti.
Onu ay ukuruna atmlar.
Kara Kral Harren, ay yemlemeyi bile gsterili bir ekilde
yapmak isterdi. ukur, on metre apnda ve be metre derinliin-
deydi. Duvarlar tat, zemini kumla kaplyd ve alt kat mermer
srayla evriliydi. Cesur Oyuncular sralarn sadece drtte birini
doldurmutu, J aime hantal hareketlerle atndan inerken grd
bu manzaray. Paral askerler kendilerini aadaki gsteriye yle
kaptrmt ki J aime ve beraberindekilerin geliini sadece uku
run karsndakiler fark etti.
Brienne, Roose Boltonla yedikleri yemekte giydii elbiseyi
giymiti. Kalkan, gs plakas, rg zrh, hatta kaynatlm de
rileri bile yoktu, sadece pembe saten ve Myr danteli. Belki de kei,
kzn kadn gibi giyindiinde daha komik olduunu dnd. Briennein
elbisesi paavraya dnmt ve ay tarafndan trmalanan sol kolu
kanyordu.
Ona bir kl vermiler en azndan. Fahie, klc tekeliyle tutuyor
du, yanlamasna hareket ediyor ve ayyla arasna mesafe koymaya
alyordu. Bu ie yaramaz, ember ok kk. Briennein dv
hzlca bitirebilmesi iin saldrmas gerekiyordu. yi elik her ay
nn hakkndan gelirdi ama fahie, ayya yaklamaktan korkuyor-
mu gibi grnyordu. Oyuncular, kza hakaretler ve mstehceil
teklifler yadryordu.
Bu mesele sizi hi ilgilendirmez, diye uyard elikincil
J aimeyi. Lord Bolton, fahienin Oyunculara ait olduunu sy
ledi, ona ne isterlerse yaparlar.
Onun ad Brienne. J aime basamaklar indi, bir dzine akn
paral askeri geti. Vargo Hoat, lord kulbesini en alt sraya kur-
durmutu. Barmalarn stnden, Lord Vargo, diye seslendi
J aime.
Qohorlu neredeyse arabn dkyordu. Kal Katili? Ada-
mm yznn yars acemice sarglanmt, kulan kapatan keten
sargda kan lekeleri vard.
Kz oradan kar.
Bi kesik bilek daha istemiyosan bu ie kama Kal Katili,
dedi Vargo. arap kadehini sallad. Senin dii fae kulam sp
kopatt. Babasnn bu uube iin fidye dememesine amamak
geek.
Bir kkreme, J aimenin arkasna dnmesine sebep oldu. Ay
nn boyu iki buuk metreydi. Gregor Cleganein postlu hali, diye
dnd J aime, yalnz byk ihtimalle daha zeki. Bununla birlikte
bu canavarda, Gregor Cleganein o devasa klcyla sahip olduu
menzil yoktu.
Hiddetle kkreyen ay, sar ve byk dilerle dolu azn gs
terdi, tekrar drt ayann stne dt ve dorudan Briennee
gitti. te sana frsat, diye dnd J aime. Saldrl imdi!
Brienne saldrmak yerine, etkisiz bir ekilde, klcnn ucuyla
ayy drtt. Hayvan geri ekildi, sonra kkreyerek yaklat. Bri
enne sola kayd ve aynn yzn tekrar drtt. Ay bu sefer pen
esini kaldrd ve klc yana itti.
Hayvan temkinli, diye fark etti J aime. Baka adamlara kar da
dvm. Kllarn ve mzraklarn ona zarar verebileceini biliyor. Atn
onu Brienneden uzun sre uzak tutmaz bu. ldr unu! diye ba
rd J aime fakat sesi dier seslerin iinde kayboldu. Brienne onu
duyduysa bile hi belli etmedi. ukurun evresinde dolat, srt
n duvardan ayrmyordu. ok yakn. Ay onu duvara mhlarsa...
Hayvan beceriksizce dnd, fazla uzak ve fazla hzl. Brien-
80
ne bir kedi evikliiyle yn deitirdi. te benim hatrladm fahie.
Brienne zplad ve aynn srtna bir darbe indirdi. Hayvan kkre
di ve tekrar arka ayaklarnn stne kalkt. Brienne hzla ve sen
deleyerek geri ekildi. Kan nerede? J aime bir anda anlad. Hoata
kt. Ona turnuva klc vermisin.
Kei anrr gibi kahkaha att. Tabii ki.
Kzn kahrolas fidyesini ben deyeceim. Altn, safir, ne is
tersen. Onu oradan kar.
Kz m istiyorsun? Git ve al.
Ve J aime gitti.
Salam elini mermere koydu ve korkuluun zerinden atlad,
kuma arptnda yuvarland. Ay gm sesine dnd, etraf koklu
yor ve temkinli gzlerle bu yeni mtecavizi izliyordu. J aime tek
dizinin stnde doruldu. Pekl, imdi ne yapacam? Avularm
kumla doldurdu. Briennein afallam halde, Kral Katili? dedi
ini duydu.
J aime. J aime kalkt, avularndaki kumu aynn yzne fr
latt. Ay havay trmalad ve ate gibi kkredi.
Burada ne yapyorsun?
Aptalca bir ey. Arkama ge. J aime, Briennee doru bir dai
re izdi, kendini Briennele aynn arasna koydu.
Sen arkaya ge. Klc olan benim.
Ucu ve kenar olmayan bir kl. Arkama ge\ J aime, yars
na kadar kuma gmlm bir ey grd, salam eliyle kumdaki
nesneyi kapt. Bulduu eyin bir insann ene kemii olduunu
anlad, kemiin stndeki yeilimsi et paralar kurtuk kayn
yordu. Kimin yzn tuttuunu merak ederek, ne kadar sevimli,
diye dnd. Ay yaklayordu, J aime kolunu sallad, kemii, eti
ve kurtuklar hayvann yzne frlatt. Ve en az bir metreyle s
kalad. Sol elimi de kesmeliyim, iitne bu kadar ok yarad iin.
Brienne ne atlmaya alt ama J aime kzn ayaklarn yerden
kesti. Brienne ie yaramaz klc kavrayarak kuma dt. J aime,
ata biner gibi Briennein stne oturdu ve ay hcum ederek gel
di.
Pes bir vzlt duyuldu. Aniden, aynn sol gznn altna ty-
81
lii bir ok sapland. Hayvann ak azndan kan ve salya boalt,
bir baka ok hayvan bacandan yakalad. Ay kkredi ve gerile
di. Tekrar Briennele J aimeyi grd ve hantal hareketlerle onlara
doru yrd. Daha fazla arbalet atelendi, oklar deriyi ve krk
deldi. Yayclar bu kadar ksa mesafeden hedefi karmazd. Oklar
birer grzmesine iniyordu ama ay bir adm daha att. Zavall
aptal, cesur hayvan. Ay, penesini ona doru savurduunda J aime
bararak ve kumlar tekmeleyerek yana kayd. Ay ikencecisini
takip etmek iin dnd ve srtna iki ok daha ald. Son bir kez I
kkredi, sarsnn stne oturdu, kanla slanm kuma uzand |
ve ld. |
Brienne dizlerinin stnde doruldu, klca tutunmutu, ksa
ve dzensiz nefesler alyordu. elikincikin yayalar arbaletlerini
gerip yeni oklar ekerken, Kanl Oyuncular onlara kfrler ve
tehditler savuruyordu. J aime; Rorge ve Baparmakn klla
rn ektiklerini grd, Zollo da kamsn zyordu.
Aym lddn! diye crlad Vargo Hoat.
Ve bana sorun karrsan sana da aynsn yaparm, diye kar
lk verdi elkincik. Fahieyi alyoruz.
Onun ad Brienne, dedi J aime. Brienne, Tarthn bakiresi.
Hl bakiresin umarm?
Kzn geni ve irkin yz kzard. Evet.
Ah, gzel, dedi J aime. Ben sadece bakireleri kurtarrm.
Hoata dnd. Fidyeni alacaksn. Her ikimiz iin de. Bir Lan-
nister borcunu der. imdi gidip biraz ip getir ve bizi buradan
kar.
Bo versene, diye grledi Rorge. kisini de ldr Hoat.
Yoksa ldrmediine piman olursun!
Qohorlu tereddt etti. Adamlarnn yars sarhotu, kuzeyli
adamlar ta kadar aykt ve saylar onun adamlarndan iki kat faz*
layd, arbaletilerin bazlar yaylarn yeniden doldurmutu bik
Onlar dar ekin, dedi Hoat, sonra J aimeye dnd, Merha- |
metli olmay terih ediyoum, babana syle. f
Syleyeceim lordum. Sana bir faydas olacandan deil. |
Harrenhaldan yarm fersah uzaklap duvarlardaki yayclar*11|
82 I
menzilinden ktktan sonra elikincik fkesini kustu. Sen l
drdn m Kral Katili? lmeye mi niyetlisin? Hibir adam plak
elleriyle bir ayyla dvemez!
Bir plak el ve bir plak bilek kk, diye dzeltti J aime.
Ama ay beni ldrmeden nce senin ayy ldreceini um
dum. Aksi halde Lord Bolton seni portakal gibi soyard, hayr
m?
elikincik, Lannister aptall iin J aimeye hararetli kfrler
savurduktan sonra atn mahmuzlad ve kafilenin bana doru
drtnala kotu.
Sr J aime? Brienne, lekeli pembe satenlerin ve yrtk dantel
lerin iinde bile, mnasip bir kadndan ok elbise giymi bir erke
e benziyordu. Mteekkirim fakat... epey uzaktaydnz, neden
geri dndnz?
Her biri bir ncekinden daha zalim onlarca ineli sz geldi
aklna ama J aime sadece omuzlarn silkti. Seni ryamda gr
dm, dedi.
CATELYN
Robb, gen kraliesiyle kez vedalat. lk kez tanr korusun
daki yrek aacnn nnde, tanrlarn ve insanlarn ahitliincje
kinci kez yivli kapnn altnda, J eynein ona uzun uzun sarldj
ve daha uzun pt yerde. Ve nihayet Tkeztatan bir saat ile,
ride, iyice terlemi bir atn srtnda drtnala gelen kz gen kralna
onu da yanma almas iin yalvardnda.
Robb mtehassis olmutu ama utanmt ayn zamanda, Ca-
telyn bunu gryordu. Nemli ve gri bir gnd, yamur isele-
meye balamt ve Robbun istedii son ey, amurun iinde di
kilmek ve ordusunun yarsnn nnde gz yal gen karsn
teselli etmek iin yryn durdurmakt, ikisini izlerken, kzla
nazik bir ekilde konuuyor, diye dnd Catelyn, ama nezaketinin
altnda fke var.
Kral ve kralie konuurken Boz Rzgr srekli onlarn etra
fnda dnyordu, tylerindeki suyu silkelemek ve yamura di
gstermek iin duruyordu sadece. Robb nihayet karsn son bir
kez ptnde ve onu Nehirovaya geri gtrmeleri iin bir d
zine adam grevlendirip tekrar atma bindiinde ulu kurt ilen
kotu, bir uzunyaydan salnan ok kadar hzlyd.
Kralie J eynein sevgi dolu bir kalbi olduunu gryorum,
dedi Aksak Lothar Frey, Catelyne. Benim kz kardelerimden
farkl deil. Roslinin u anda, Leydi Tully, Leydi Tully, Leydi
Roslin Tully, diye arklar syleyerek kizlerin etrafnda dans et
tiine dair bahse girebilirim. Yarn sabahtan itibaren, Nehirova
krmzsna ve mavisine boyanm kumalar yanana tutacak ve
gelin pelerinin iinde nasl grneceini hayal edecek. Eyerin
de dnd ve Edmurea glmsedi. Ama siz ok sessizsiniz Lord
Tully. Siz ne hissediyorsunuz merak ediyorum?
Sava borular almadan nce Ta Deirmende nasl hisset-
tiysem yle, dedi Edmure yar akayla.
Lothar iyilik dolu bir kahkaha att. Dua edelim de evliliini'
zin sonu mutlu olsun lordum.
Olmazsa tanrlar bizi korusun. Catelyn atn mahmuzlad ve &r
deiyle Aksak Lothar babaa brakt.
84
I Robb, J eynei yannda gtrmeyi tercih ederken, kzn
I Nehirovada kalmas iin srar eden Catelyndi. Lord Wlder,
? kralienin yokluunu yeni bir saygszlk olarak yorumlayabilirdi,
ancak kralienin varl da bir eit hakaret olacakt, yal adamn
yarasna tuz basacaklard. Wlder Freyin keskin bir dili ve sa
lam bir hafzas vardr, diye uyarmt Catelyn olunu. Senin,
bir ittifakn bedeli olarak yal bir adamn azarlamalarna katlana
cak kadar dayankl olduundan phem yok. Lkin babana o ka
dar ok benziyorsun ki, o adam J eynein yzne hakaret ederken
sen orada ylece oturamazsn.
Robb, annesinin szlerindeki mant inkr edemezdi. Buna
ramen bana gcendi, diye dnd Catelyn bezgince. Jeynei imdi
den zledi ve bir yan onun yokluu iin beni suluyor, doru akl verdi
imi bildii halde.
Robbla birlikte Sarpkayadan gelen alt Westerlingten sadece
biri Robbun yannda kalmt; J eynein aabeyi ve kraliyet san
caktar Sr Raynald. Robb, Lord Tywinin tutsak dei tokuuna
raz olduu haberini ald gn, J eynein amcas Rolph Spicer,
gen Martyn Lannister Altn Die teslim etmek zere gnder
miti. Mesele ustalkla halledilmiti. Martynin gvenliinden
endie eden Robb huzur bulmutu, kardei Robettin Glgeli
1 Vadiye giden bir gemiye bindirildiini duyan Galbart Glover ra-
I hatlamt, Sr Rolphun nemli ve itibarl bir grevi olmutu...
[ ve Boz Rzgr bir kez daha kraln yanndayd. Ait olduu yerde.
Leydi Westerling ocuklaryla birlikte Nehirovada kalmt;
J eyne, J eynein kk kardei Eleyna ve Robbun yaveri gen Rol-
lam. Delikanl, arkada brakld iin ac ac ikyet etmiti ama
onu kizlere gtrmemek de akllcayd. Olyvar Frey, Robbun
eski yaveriydi ve ablasnn dnnde hazr bulunacana phe
yoktu; kendisinin yerini alan kiiyi delikanlnn gzne sokmak,
hem nezaketsizlik hem de aptallk olurdu. Sr Raynalda gelince,
Wlder Freyin hibir hakaretinin onu tahrik etmeyeceine dair
yemin eden, gleryzl gen bir valyeydi o. Dua edelim de u
ramak zorunda kalacamz tek ey hakaretler olsun.
Catelyn bu konuda endieliydi. Lord Hoster, Di-
85
li Mzraktan sonra Wlder Freye asla giivenmemiti ve
tely bu gvensizlii her zaman dikkate almt. Kralie J eyne
Nehirovanm yksek ve salam duvarlarnn ardnda, Karabalkn
korumasnda emniyette olurdu. Robb, Karabalk iin yeni bir un
van bile karmt, Gney Hudutlar Muhafz. Dili Mzrak
en iyi koruyacak adam Sr Bryndend.
Bununla birlikte, Catelyn amcasnn sert yzn zleyecekti,
Robb da onun tavsiyelerini. Sr Brynden, Robbun kazand her
zaferde nemli bir rol oynamt. Keifilerin ve nc svarile
rin komutasn, Sr Bryndena vekleten Galbart Glover almt.
Glover iyi, sadk ve istikrarl bir adamd fakat Karabalkn deha
sndan yoksundu.
Robbun yry hatt, Gloverm keifilerinin arkasnda
miller boyunca uzanyordu. nc kuvvetin banda ri J on vard.
Catelyn, elie brnm adamlarn srd sava atlar tarafn
dan kuatlm olan ana kafileyle yolculuk ediyordu. Daha sonra
yk arabalar geliyordu. Yiyecek, hayvan yemi, kamp malzemele
ri, dn hediyeleri ve yryemeyecek kadar zayf haldeki yara
llarla dolu olan arabalar, Sr Wendel Manderly ve onun Beyaz
Liman valyelerinin temkinli gzetimi altndayd. Koyun, kei
ve bykba hayvan srleri kafileyi takip ediyordu, onlarn da
arkasnda, ayaklarna kara sular inmi kamp takipilerinden olu
an kk bir kuyruk vard. Daha da geride Robin Flint ve art
kuvvet yer alyordu. Kafilenin arkasnda yzlerce fersah boyunca
dman yoktu ama Robb hibir eyi ansa brakmamt.
bin be yz kiilerdi; Fslth Ormanda kana bulanm,
Kamplar Savanda, kzaznda, Klizinde, Sarpkayada ve
Lannister batsnn altn zengini tepelerinde kllarn krmz
ya boyam bin be yz kii. Edmureun mtevaz maiyeti ve
Dili Mzrakn lordlar, Kral Robb kuzeyi geri alrken nehir
topraklarn korumak zere arkada kalmt. leride Edmureun
mstakbel kars ve Robbun bir sonraki mcadelesi bekliyordu-
ve benim iin iki l oul, bo bir yatak ve hayaletlerle dolu bir kale. k'
rartc bir dnceydi. Brienne neredesin? Bana kzlarm getir. Onlar*
sa salim geri getir.
Yola ktklarnda iselemeye balayan yamur, len vakti
86
yumuak ve srekli bir yaa dnt ve gecenin ge saatlerine
kadar devam etti. Ertesi gn kuzeyli adamlar gnei hi grme
diler, gzlerini yamurdan korumak iin balklarn kafalarna
geirdiler ve kuruni gkyznn altnda at srdler. Yollan
amura, arazileri batakla eviren ve nehirleri kabartp aalar
yapraklarndan soyan youn bir yat. Yamurun biteviye sesi
havadan sudan sohbetleri gletiriyordu, bu yzden adamlar
sadece syleyecek bir eyleri olduu zaman konuuyordu ve bu
nadiren gerekleiyordu.
Grndmzden daha glyz leydim, dedi Leydi Ma-
ege Mormont at srerlerken. Catelyn, Leydi Maegeyi ve leydi-
nin en byk kz Daceyyi seviyordu; J aime Lannister konusun
da pek oundan daha anlayl olmulard. Kz uzun ve inceydi,
anne ksa ve toplu, ama her ikisi de rg zrhlar ve deriler giyi
yordu, kalkanlarnda ve pelerinlerinde Mormont Hanedannn
siyah ays vard. Catelyne gre bir leydi iin tuhaf bir klkt bu,
fakat Dacey ve Leydi Maege hem birer sava hem de birer kadn
olarak Tarthl kzdan ok daha rahat grnyorlard.
Btn mcadelelerde Gen Kurtun yannda dvtm,
dedi Dacey Mormont neeyle. Henz bir mcadele bile kay
betmedi.
Hayr ama geri kalan her eyi kaybetti, diye dnd Catelyn, fa
kat bunu yksek sesle dile getirmek olmazd. Kuzeyliler cesaret
ten yoksun deildi lkin evden ok uzaktalard ve ayakta kalmak
iin gen krallarna olan inanlarnn dnda ok az eyleri vard.
Ne pahasna olursa olsun inan korunmalyd. Gl olmalytm,
dedi Catelyn kendi kendine. Robb iin gl olmalym. Umutsuzlu
a kaplrsam kederim beni tketir. Her ey bu evlilie balyd. Eer
Edmure ve Roslin birbirlerinden mutlu olurlarsa, eer Merhum
Lord Freyin gnl alnr da adamn kuvveti bir kez daha Robbun
kuvvetiyle birleirse... O zaman bile, Lannister ile Greyjoy'un arasnda
skmken ne anstmz olabilir? Catelynin stnde durmaya cesaret
edemedii bir meseleydi bu ama Robbun daha fazla dnd
bir ey yoktu. Catelyn, her kamp kurduklarnda, Robbun harita
c nasl incelediini ve kuzeyi geri kazanmak iin bir yol bulmaya
altn gryordu.
87
Edmureun baka tasalan vard. Arkadalar ve Catelynle bir
Iikte yksek tavanl, eritli adrnda otururken, Lord Waldern
btn kzlarnn ona benzediini dnmyorsunuz deil mi?
diye sordu.
Pek ok t'arkl anneden doduklar dnlrse, kzlardan bir,
ka alml olmal, dedi Sr Marq Piper, ama yal sefil sana ne,
den gzel bir kz versin ki?
Hi sebep yok, dedi Edmure skkn bir sesle.
Catelynin tahamml edebileceinden fazlayd bu. Cersei Lan.
nister da alml, dedi serte. Roslinin, akll bir baa ve sadk bir
kalbe sahip, gl ve salkl bir kz olmas iin dua et. Ve bunlar
syledikten sonra Edmureun adrndan ayrld.
Edmure bunu iyi karlamad. Ertesi gnk yryte Marq
Piper, Lymond Goodbrook, Patrek Mallister ve gen Vancein
arkadaln tercih ederek ablasn tamamen grmezden geldi. O
leden sonra, kardei arkadalaryla birlikte tek kelime etmeden
hzla yanndan getiinde, onlar akalamalar dttnda Ednureun yz
n astnnyor, dedi Catelyn kendine. Ben Edmurea her zaman ok sert
davrandm, imdi de kederim her kelimemi keskinletiriyor. Kardeine
kt iin pimanlk duyuyordu. Gkyznden yeterince yamur
iniyordu, Catelynin daha fazla yamur yaratmasna gerek yoktu.
Ve gzel bir ee sahip olmay arzu etmek o kadar kt bir ey miy
di? Eddard Stark ilk grdnde yaad ocuksu hayal krkl
n hatrlad Catelyn. Eddardn, aabeyi Brandonn daha gen bir
kopyas olacan dnmt ama bu yanlt. Ned daha ksa boy
luydu, daha gsterisiz bir yz vard ve fazlasyla esmerdi. Gen
adam yeterince nazik konuuyordu ama Catelyn kelimelerin altn
daki soukluu seziyordu. Ned, sevinleri de fkeleri kadar iddetli
olan Brandondan ok farklyd. Catelynin bekretini aldnda
bile, sevimelerinde tutkudan te grev hissi vard. Ama o gece
Robbu yaptk, birlikte bir kral yarattk. Ve savatan sonra, Kyartnda,
Nedin ciddi yznn altndaki iyi ve tatl kalbi bulduumda her kadiri
yetecek kadar sevgiye sahip oldum. Edmureun Roslinde ayn eyi bulma
mas iin bir sebep yok.
Tanrlarn ii olsa gerek, izledikleri yol onlar Robbun ilk b
yk zaferini kazand Fsltl Ormana soktu. J aime Lannister n
88
adamlarnn o mukadder gecede yapt gibi, dar vadinin zemi
ninde akan kvrml derenin yatan takip ettiler. O zaman hava
suakt, diye hatrlad Catelyn, aalar hl yeildi ve dere kendi k
ylarna (amamt. Kayalarn ve kklerin arasnda slak dmler
halinde yatan sonbahar yapraklar aknty bouyordu imdi. Ve
bir zamanlar Robbun ordusunu gizleyen aalar, yeil elbiseleri
ni, Catelyne pas ve kan hatrlatan kahverengi ve krmz lekeli
altn yapraklarla deitirmiti. Sadece ladinler ve asker amlar hl
yeildi, uzun ve koyu renkli mzraklar misali bulutlarn karnna
saplanyorlard.
O zamandan bu yana aalardan fazlas ld, diye dnd Catel
yn. Fsltl Ormann akamnda, Ned, Yksek Aegon Tepesinin
altndaki hcresinde hl hayattayd. Bran ve Rickon, Kyarnm
duvarlarnn ardnda gvendelerdi. Theon Greyjoy, Robbun ya
nnda dvyordu ve Kral Katiliyle karlkl kl sallamaya ne
kadar yaklatn anlatp bbrleniyordu. Keke sallasaydt. Eer
Lord Karstarkm oullar yerine Theon lm olsayd, kim bilir ka uur
suzluk hi yaanmazd?
Muharebe meydanndan geerlerken, Catelyn orada vuku bu
lan katliamn izlerini grd; ii yamur suyuyla dolu ters dnm
bir mifer, paralanm bir mzrak, bir atn kemikleri. Burada can
vermi adamlardan bazlarnn stne mezar niyetine ta ynla
r dklmt fakat le yiyici hayvanlar cesetleri oktan didikle-
miti. Catelyn, dalm ta ynlarnn arasndaki parlak renkli
kuma ve ldayan metal paralarn fark etti. Talarn iinden
kendisine bakan yz grd, erimi kahverengi etin altnda bir
kafatasnn hatlar belirmeye balamt.
Bu grntnn ardndan Nedin nerede dinlendiini merak
etti Catelyn. Sessiz rahibeler, Nedin kemiklerini, Hallis Mollen
ve kk bir eref muhafzlar birlii eliinde kuzeye gtr
mt. Ned, kalenin altndaki karanlk mahzen mezara, aabeyi
Brandonn yanna defnedilmek zere Kyarna varabilmi miy
di? Yoksa kaplar, rahibelerin ve Halin gemesine frsat kalmadan
^0at Uailinde kapanm myd?
U bin be yz atl, Fsltl Ormann kalbinden geerek vadi-
nn dolambal zemini boyunca yol ald ama Catelyn Stark kendi-
89
i ok yalnz hissediyordu. Getii her fersah, onu Nehirovada
biraz daha uzaklatryordu. Catelyn kaleyi bir kez daha grp
remeyeceini merak ediyordu. Yoksa kale onun iin sonsuza de^
kayp myd artk, dier pek ok ey gibi?
Be gn sonra keif grubu dnd ve Panayr Pazarndab
ahap kprnn kabaran sular tarafndan ykldna dair kafi,
leyi uyard. Galbart Glover ve gz kara iki adam, ahmerdan
Geidinde, atlarn Mavi ataln alkantl sularnda yzdrerek
karya gemeyi denemilerdi. Atlardan ikisi suyun altna ekilip
boulmutu, svarilerden biri de yle. Glover, adamlar tarafn
dan dar ekilene kadar bir kayaya tutunmay baarmt. Nehir
bahardan beri hi bu kadar ykselmedi, dedi Edmure. Yamur
byle yamaya devam ederse daha da ykselir.
Eskiden babasyla birlikte sk sk bu arazilerden geen Catelyn,
Nehrin yukarsnda, Eski Tan yaknnda bir kpr var, diye
hatrlad. Daha eski ve daha kk bir kpr ama hl ayaktay
sa...
O kpr gitti leydim, dedi Galbart Glover. Panayr
Pazarndaki kprden nce ykld.
Robb, Catelyne bakt. Baka bir kpr var m?
Hayr. Geitler de kullanlmaz haldedir, dedi Catelyn. Ha
trlamaya alt. Mavi atal geemezsek nehir boyunca ilerle
mek zorunda kalrz, Yediaydan ve Cad Bataklndan geme
miz gerekir.
Batakllar ve kt yollar ya da hibir ey, diye uyard Edmu
re. ok ar yol alrz ama nihayetinde gideceimiz yere varrz
sanrm.
Lord Walderm bekleyeceinden eminim, dedi Robb. Lot
har ona Nehirovadan bir ku gnderdi, geldiimizi biliyor.
Evet. Lkin Wlder aksi ve yaratl itibaryla pheci bir
adam, dedi Catelyn. Bu gecikmeyi kastl bir hakaret olarak ala
bilir.
Pekl. Lorddan, ge kaldmz iin de af dilerim. Ald1
her nefeste zr dileyen ok zgn bir kral olurum. Robb y
zn buruturdu. Umarm Bolton yamur balamadan nce
Dili Mzrak geer. Kral Yolu dorudan kuzeye gidiyr'
90
Boltonn yry zor olmayacak. Yayan halde bile kizlere
bizden nce varr.
Peki onun adamlarn kendi adamlarna kattktan ve kardeim
Edmureun evlendiini grdkten sonra ne yapacaksn? diye sor
du Catelyn.
Kuzey. Robb, Boz Rzgrn kulann arkasn kad.
Yol azndan? Moat Cailine kar?
Robb, annesine gizemli bir glmsemeyle karlk verdi. Bu,
gidilecek yollardan biri, dedi ve Catelyn olunun ses tonundan
onun daha fazla konumayacan anlad. Akllt bir kralfikirlerini gizli
tutar, diye hatrlatt kendine.
Sekiz gnlk biteviye yamurun ardndan Eski Taa vardlar ve
Mavi atala yukardan bakan tepenin stnde, kadim nehir kralla
rnn viran haldeki kalelerinin iinde kamp kurdular. Yabani otlarn
arasndaki temel kalntlar, kale duvarlarnn ve i kalelerin eskiden
nerede olduunu gsteriyordu ama talarn ou uzun zaman nce
allar, septler ve hisarlar ina etmek zere yerli halk tarafndan
gtrlmt. Bununla birlikte, bir zamanlar kalenin avlusu olan
alann merkezinde tatan oyulmu bir lahit duruyordu; dibudak
aalarnn arasndaki devasa kabir, bel yksekliindeki kahverengi
otlarn iinde yar gizlenmi haldeydi.
Lahdin kapa, altnda kemiklerini barndrd adamn suretine
benzetilerek oyulmutu fakat rzgr ve yamur zerlerine deni
yapmt. Kraln sakallar olduu grlebiliyordu fakat bir azn,
bir burnun, gzlerin ve akaklara inen bir tacn belli belirsiz izleri
dnda adamn yz dmdz ve hatszd. Kraln elleri, gsne
yerletirilmi bir sava ekicinin sapnn stnde duruyordu. Za
mannda, sava ekicinin stne, silahn adn ve tarihini anlatan
yazlar oyulmu olmalyd fakat geen yzyllar harfleri silmiti.
Tan kendisi atlakt ve keleri ufalanmt, yzeyine yaylan be
yaz tamantarlar yznden rengi yer yer bozulmutu, kraln ayak
larndan gsne kadar yabani gller trmanmt.
Catelyn, Robbu orada buldu. Gen kral, ken alacakaranln
!mde hznl bir halde duruyordu, yannda yalnzca Boz Rzgr
vard. Yamur ilk kez dinmiti ve Robbun ba plakt. Bu kale
nin bir ad var m? diye sordu Robb, Catelyn ona yaklatnda.
91
Ben kk bir kzken halk bu kaleye Eski T a derdi ama kral
rm makam olduu zamanlarda baka bir ismi vard mutlaka. 9
telyn burada bir kez babasyla kamp kurmutu, Denizgzcs
gidiyorlard. Petry de bizimleydi...
Bir arks var, diye hatrlad Robb. Eski Tan J ennySj
salarnda kr iekleri.
Nihayetinde hepimiz arkyz. Eer anslysak. Catelyn 0
gn J enny olmutu, salarna ieklerden bir ta bile takmt
Petyr da onun Kzbcei Prensini oynamt. Catelyn on iki ya.
ndan byk olamazd, Petyr ise bir olan ocuuydu.
Robb lahdi inceledi. Bu kimin mezar?
Burada, Bu simle Anlan Drdnc Kral Tristifer yatyor
Nehirlerin ve Tepelerin Kral. Babas bir zamanlar Catelyne
kraln hikayesini anlatmt. J ennyden ve onun prensinden
binlerce yl nce, lk nsanlarn krallklarnn, Andallarn vah
i saldrlaryla art arda devrildii gnlerde, Dili Mzraktan
Boaza kadar hkmetti. Ona Adalet ekici derlerdi. Yz mca
delede savat ve doksan dokuz mcadeleyi kazand, daha dorusu
ozanlar byle syler. Ykselttii bu kale, Batdiyardaki en salam
kaleydi. Catelyn elini olunun omzuna koydu. Y znc mca
delesinde can verdi, Andal krallar ona kar g birlii yapmt.
Beinci Tristifer onun dengi deildi, ok zaman gemeden krallk
kaybedildi, daha sonra kale ve en sonunda da btn soy. Andallar
gelmeden nce binlerce yl boyunca nehir topraklarna hkme
den Mudd Hanedan, Beinci Tristiferle birlikte ld.
Veliaht onu baarszla uratt. Robb, elini anm tata
gezdirdi. J eynei kamnda bir bebekle brakmay umuyordum...
yeterince denedik ama emin deilim...
Her zaman ilk seferde olmaz. Sen olmutun geri. Y znc se
ferde bile olmayabilir. Daha ok gensin.
Gencim ve kralm, dedi Robb. Bir kraln veliaht olmaldr
Bir sonraki mcadelemde lrsem, krallk benimle birlikte lme
meli. Kanunlara gre taht srasndaki bir sonraki kii Sansa, ya*11
Kyan ve kuzey ona geecek. Robbun az gerildi. Ona ve lord
kocasna. Tyrion Lannister. Buna izin veremem. Buna izin vertnt'
yeceim. O cce asla kuzeyin sahibi olmamal.
Hayr, diye onaylad Catelyn. J eyne sana bir oul verene dek
bir veliaht ilan etmelisin. Bir an dnd. Babann babasnn
kardei yoktu ama babasnn babas, Lord Raymar Royceun hane
dannn alt dalma mensup bir oulla evlenen bir kz kardee sahipti.
O kzlar oldu, kzlarn hepsi Vadinin kk lordlaryla evlendi,
gir Waynwood ve bir Corbray olduklarndan eminim. En genci...
bir Templeton olabilir ama...
Anne. Robbun ses tonu keskindi. Unutuyorsun. Benim ba
bamn drt olu var.
Catelyn unutmamt; bu gerei grmek istemiyordu ama ger
ek oradayd ite. Bir Kar, bir Stark deildir.
J on, Kyarm bir kez bile grmemi kk bir Vadi lordun
dan daha fazla Starktr.
J on, Gece Nbetilerinin kardei. Evlenmeyeceine ve mlk
edinmeyeceine dair yemin etti. Siyahlar kuananlar mr boyu
hizmet ederler.
Kral Muhafzlarnm valyeleri de yle. Fakat Lannisterlar
durdurmad bu, Sr Barristan Selmy ve Sr Boros Blounf la ileri
bittiinde onlarn beyaz pelerinlerini karmaktan ekinmediler.
Eer Sura J on yerine yz adam gnderirsem, bahse girerim ki onu
verdii yeminlerden azat etmenin bir yolunu bulurlar.
Bu konuda kararn vermi. Olunun ne kadar inat olabileceini
biliyordu Catelyn. Bir pi miras alamaz.
Bir kraliyet fermanyla meru klnmad takdirde, dedi
Robb. Bir pii meru klmann, bir Yeminli Kardei yemininden
azat etmekten daha ok emsali vardr.
Emsal, dedi Catelyn ac ac. Evet, Drdnc Aegon lm
deindeyken btn pilerini meru kld. Peki bu ne kadar
acya, kedere, savaa ve cinayete sebep oldu? J ona gvendii
ni biliyorum. Ama onun oullarna gvenebilir misin? Ya oul
larnn oullarna? eytan Karaatein taht talipleri, Targaryen
Hanedamm be nesil boyunca rahatsz etti, Cesur Barristan son
talibi Basamaktanda katledene kadar. Eer J onu meru klar
san, onu tekrar pi yapmann bir yolu yok. O evlenir ve rerse,
senin J eyneden yapacan hibir oul asla gvende olmaz.
J on benim oluma asla zarar vermez.
Theon Greyjoyun Brana veya Rickona zarar vermedii g^-
mi?
Boz Rzgr, Kral Tristiferin mezarnn stne zplad, dilerjnj
gsterdi. Robbun yz souktu. Haksz olduu kadar zalim bir
soru bu. J on, Theona benzemez.
yle olmas iin dua ediyorsun. Kz kardelerini dndn
m? Onlarn haklar ne olacak? Kuzey, blisin eline gememeli, bu
konuda hemfikiriz ama Arya ne olacak? Kanunlara gre Sansadan
sonra o geliyor... senin z kardein, meru doumlu...
...ve lii. Babamn bann kesildii gnden beri hi kimse
Aryay grmedi, duymad. Neden kendine yalan sylyorsun?
Arya gitti, Bran ve Rickon gibi. Cce ondan bir ocuk yaptnda
Sansay da ldrecekler. Geri kalan tek kardeim J on. Bir evlada
sahip olamadan lrsem, J onun benden sonraki Kuzey Kral ol
masn istiyorum. Seimimi destekleyeceini ummutum.
Yapamam, dedi Catelyn. Dier konularn hepsinde Robb.
Her eyde. Ama bu... samalkta deil. Benden bunu isteme.
stemek zorunda deilim. Ben kralm. Robb arkasn dnp
uzaklat, Boz Rzgr mezardan aa atlad ve Robbun peinden
gitti.
Tristiferin ta lahdinin yannda tek bana kalan Catelyn, ben
ne yaptm? diye dnd bezgince. nce Edmureu kzdrdm, imdi
de Robbu fakat btn yaptm dorulan konumakt. Er kekl er gerekleri
duymaya katlanamayacak kadar hassas m? Catelyn o anda alayabilirdi,
gkyz onun yerine alamaya balam olmasayd. Catelynin b
tn yapabildii, adrna dnmek ve orada sessizce oturmak oldu.
Takip eden gnlerde, Robb her ve hibir yerdeydi; nc kuv
vetin banda ri J onla birlikte at srd, Boz Rzgrla kefe kn*
kafilenin sonuna koturup art kuvvetin ve Robin Flintin ya111'
na gitti. Adamlar gururla, her afakta ilk uyanann ve geceleri son
uyuyann Gen Kurt olduunu sylyordu ama Catelyn onun hi
uyumadndan pheleniyordu. Ulu kurdu kadar zayf ve a grm1'
Yr
Bir sabah, biteviye yamurun altnda at srerlerken, Leydi111
dedi Maege Mormont, hznl grnyorsunuz. Bir sorun
var?
94
Lord kocam ldii, babam da yle. ki olum katledildi. Kzm, onun
aalk ocuklarn tamas iin inansz bir cceye verildi. Dier kzm
kayp, byk ihtimalle l. Son olum ve tek kardeim, ikisi de bana kz-
gtn. Ne sorun olabilir ki? Ama bu gerekler Leydi Maegenin duy
mak isteyeceinden fazlayd. Aklndan geenleri sylemek yerine,
Bu eytani bir yamur, dedi Catelyn. Y eterince ac ektik ve
nmzde daha fazla tehlike, daha fazla keder var. Bunlar y
reklice karlamamz gerek, ten borularla ve cesurca dalgalanan
sancaklarla. L kin bu yamur bizi kryor. Sancaklar gevek ve s
rlsklam bir halde yere sarkyor, adamlar pelerinlerinin altna g
mld, birbirleriyle hemen hemen hi konumuyorlar. Ate gibi
yanmas gereken yreklerimizi ancak eytani bir yamur byle
soutabilir.
Dacey M ormont gkyzne bakt. stme yamur yama
sn, ok yamasna tercih ederim.
Catelyn kendine ramen glmsedi. Sen benden daha cesur
sun korkarm. Ay Adasnn btn kadnlar byle sava m
dr?
Evet, dii aylar, dedi Leydi Maege. Olmak zorundaydk.
Eski zamanlarda, dar gemilere binmi demiradamlar ya da Donuk
Kydan yabanllar yama iin gelirdi. Erkeklerimiz balk tutmak
iin uzaa gitmi ol urdu. Arkalarnda braktklar kadnlar, ken
dilerini ve ocuklarn savunmak zorundayd aksi takdirde ka
rlrlard.
K apmzn stnde bir oyma vardr, dedi Dacey. Ay pos
tu giymi bir kadn. Bir kolunda, gsnden st emen bir bebek
tar. Dieri elinde bir sava baltas vardr. Mnasip bir leydi de
ildir ama onu her zaman ok sevmiimdir.
Y eenim J orah bir keresinde eve mnasip bir leydi getirmi
ti, dedi Leydi Maege. Onu bir turnuvada kazanmt. Kadn o
oymadan nasl da nefret ederdi.
Ve geri kalan her eyden, dedi Dacey. u Lynessein altn
dan erilmi gibi salar vard. K rema gibi teni. Ama yumuak
elleri balta tutmak iin yaratlmamt.
Gsleri de emzirmek iin yaratlmamt, dedi kzn an-
nesi serte.
95
Catelyn, anne kzn kimden bahsettiini biliyordu;
Mormont ikinci karsn ziyafetler iin Kyarna getirirdi vehjr
keresinde on be gn boyunca kalede konuk olmulard. Catelyn
Leydi Lynessein ne kadar gen, gzel ve mutsuz olduunu ha
trlyordu. Gen kadn bir gece, mteaddit kadeh araptan sonra
kuzeyin Eski ehirli bir Hightowera gre olmadn itiraf etmi
ti Catelyne. Kz teselli etmeye alarak, Bir zamanlar, ayn ey.
leri hisseden Nehiroval bir Tully vard, demiti Catelyn, ama
zaman iinde, burada sevebilecei pek ok ey buldu.
imdi hepsi kayp, diye dnd. Kyar, Ned, Bran, Rickot,
Sansa, Arya, hepsi gitti. Yalnzca Rohh kald. Neticede Catelynin
iinde fazlaca Lynesse Hightovver ve ok kk bir para Stark
m vard? Keke bir baltann nasl savrulacam bilseydim, belki onlar
daha iyi koruyabilirdim.
Gnler gnleri kovalad ve yamur yamaya devam etti. Mavi
atal boyunca at srdler. nce, nehrin aylardan ve derelerden
ibaret bir karmaaya zld Yediay, sonra da, prltl yeil
havuzlarn gafilleri yutmak zere bekledii ve atlarn ayaklarnn
yumuak zemin tarafndan annesinin gsndeki a bir bebek
misali emildii Cad Batakln getiler. lerleyileri ardan da
ard. Arabalarn yarsn bataklk amurunda brakmak zorunda
kaldlar; ykleri, katrlar ve yk beygirleri arasnda bltrd
ler.
Lord J ason Mallister, Cad Bataklnn amurlarnn ortasn
da onlara yetiti. Mallister, adamlaryla birlikte kafileye doru at
srerken gnein batmasna daha bir saat vard ama Robb kafileyi
defaten durdurdu. Sr Raynald Westerling, Catelyni kraln ad
rna gtrmek zere geldi. Catelyn olunu bir maltzn yannda,
kucanda bir haritayla buldu. Boz Rzgr, Robbun ayaklarnn
dibinde uyuyordu. ri J onun yan sra Galbart Glover, Mae-
ge Mormont, Edmure ve Catelynin tanmad bir adam daha
Robbla birlikteydi. Kel, etli butlu ve dalkavukluk tavrl yabancy1
grd anda, bu adam bir lord deil, diye dnd Catelyn.
sava bile deil.
J ason Mallister yerini Catelyne vermek iin ayaa kalkt. A^3
96
mn salarnda, hemen hemen kahverengiler kadar beyazlar var
d ama Denizgzcs Lordu hl yakklyd; ince ve uzun bir
beden, gzelce tra edilmi bir yz, kk elmack kemikleri ve
hararetli mavi gri gzler. Leydi Stark, sizi grmek byk zevk.
Gzel havadisler getirdim.
Gzel havadislere ziyadesiyle ihtiyacmz var lordum, dedi
Catelyn. Bann zerindeki adr bezine vuran yamurun grl
tsn dinleyerek oturdu.
Robb, Sr Raynaldn adrn kapsn kapatmasn bekledi.
Tanrlar dualarmz duydu lordlarm. Lord J ason bize, Eski e
hirli bir ticaret gemisi olan Myrahamm kaptann getirdi. Kaptan,
onlara bana anlattklarn anlat.
Tamam Majesteleri. Adam gergin bir ekilde kaln dudak
larn yalad. Denizgzcsnden nce son uradn liman
Pyketaki Lord Limanyd. Demiradamlar beni yarm yldan fazla
orada tuttular, evet yaptlar. Kral Balonn emri. Yalnz, pekl,
szn uzunu ve ksas, kral ld.
Balon Greyjoy? Catelynin kalbi bir vuru atlad. Bize Ba
lon Greyjoyun ldn m sylyorsunuz?
Hrpani kaptan bayla onaylad. Pyken uurumlu bir ada
nn stnde ina edildiini biliyorsunuz. Kalenin baz blmleri,
kynn aklarndaki byk kayalarn ve adacklarn stne kurul
mutur ve aralarnda kprler vardr. Lord Limannda duydukla
rma gre batdan bir frtna gelmi, yal Lord Balon kprlerden
birini geerken rzgr kpry parampara etmi. Kral iki gn
sonra kyya vurmu, cesedi davul gibiymi ve btn kemikleri
krkm. Gzlerini yengeler yemi diye duydum.
ri J on gld. Kral yengeleri olmal, akam yemeinde by-
ksine soylu bir pelte yediklerine gre, ha?
Kaptan ban sallad. Evet ama hepsi bu deil, hayr! ne
eildi. Kraln kardei geri dnd.
Victarion? diye sordu Galbart Glover, aknd.
Euron. Ona Kargagz derler, bugne kadar denize alm
korsanlarn en karasdr. Yllardr yoktu ama Lord Balonn bede-
n sour soumaz ortaya kt, gemisi Sknetl Lord Limanna
girdi. Siyah yelkenler, krmz bir gvde ve dilsizlerden oluan b
mrettebat. Duyduuma gre Asshaiye gidip gelmi. Her ncre
ye gittiyse imdi evine dnd, dorudan Pykea gitti ve popoSUr)ij
Denizta Tahta oturttu, Lord Botley buna itiraz ettiinde adar^
bir f deniz suyunda bodu. te ben o arada, ortalk karm^
kaabileceim umuduyla Myrahan a kotum ve demir aldm. Ka
may baardm ve buradaym.
Adamn konumas bittiinde, Kaptan, dedi Robb, size mjn.
netarm ve buradan dlsz ayrlmayacaksnz. imiz bittiinde
Lord J ason sizi geminize geri gtrecek. Ltfen darda bekle
yin.
yle yapacam Majesteleri. yle yapacam.
Kaptan adrdan kar kmaz ri J on glmeye balad ama Robb,
adam bir bakla susturdu. Eer Theonun Euron Greyjoyla ilgili
sylediklerinin yars doruysa, o adam hi kimsenin akimdaki kral
figr deil. Theon tahtn meru veliaht, eer lmediyse... ama
Demir Donanmay Victarion komuta ediyor. Euron Kargagz,
Denizta Tahtnda otururken, Victarionun Moat Cailinde kala
cana inanmam. Geri dnmek zorunda.
Balonn kz da var, diye hatrlatt Galbart Glover. Derinor-
man Kalesini alan kz. Robettin kars ve ocuu da onun elinde.
Derinorman Kalesinde kalrsa, elinde tutmay umabilecei tek
ey o kale olur, dedi Robb. Kardeler iin gerek olan ey, kz
iin daha da gerek. Euronu tahtan indirmek ve kendi hakkn ta
lep etmek iin evine yelken amas gerekir. Lord J ason Mallistera
dnd. Denizgzcsnde bir donanmanz var?
Bir donanma m Majesteleri? Yarm dzine dargemi ve iki sa
va kadrgas. Kendi kylarm aknclara kar savunmak iin ye*
terli ama Demir Donanmayla bir mcadelede karlamay haya*
edemem.
Sizden bunu istemeyeceim zaten. Demirdoumlular Pykea
doru yelken aacak. Theon, insanlarnn nasl dnd anlat
mt bana. Her kaptan kendi gvertesinde kraldr. Btn kaptan
lar taht konusunda sz hakk isteyecek. Lordum, iki dargenin>zl11
Kartal Burnunun evresinden dolaarak Boaza kmas ve BzSl
Gzcsne gitmesi gerek.
98
Lord J ason tereddt etti. Bir dzine akarsu sulu ormana akar,
hepsi s, alvyon dolu ve haritalarda yok. Onlara nehir bile di
yemem. K anallar srekli yn deitiriyor ve deiiyor. Usuz bu
caksz ky dilleri ve rk aalarn devrilmesiyle oluan ynlar
var. stelik Bozsu Gzcs hareket ediyor. Gemilerim onu nasl
bulsun?
Benim sancam dalgalandrarak nehir yukar gidin. Adallar
sizi bulur. M esajmn Hovvland Reede varma ansn ikiye katla
mak iin iki gemi istiyorum. Bir gemide Leydi Maege, dierinde
Galbart olacak. Robb, adlarn zikrettii kiilere dnd. Kuzey
de kalan lordlarm iin yazdm mektuplar tayacaksnz ama
yakalanma ihtimalinize kar mektuplardaki btn emirler sahte
olacak. Eer yakalanrsanz, onlara kuzeye gittiinizi sylemeli
siniz. Ay Adasna dndnz veya Tal Kyya yelken at
nz. Parman haritaya vurdu. Anahtar, Moat Cailin. Lord
Balon bunu biliyordu, bu yzden kardei Victarion Greyjoy
kuvvetinin sert kalbiyle birlikte oraya gnderdi.
Taht kavgalar olsun ya da olmasn, demirdoumlular Moat
Cailini terk edecek kadar aptal deiller, dedi Leydi Maege.
Deiller, diye kabul etti Robb. Victarion, garnizonunun en
iyi ksmn orada brakr diye tahmin ediyorum. Yine de yanna
alaca her adam, dvmemiz gereken adamlar bir kii eksiltir.
Ayrca, kaptanlarnn ounu da beraberinde gtrecek buna ina
nn. Liderler. Eer Denizta Tahtnda oturmak istiyorsa, onun
lehine konumalar iin bu eit adamlara ihtiyac olacak.
Yol azndan saldrmay dnemezsiniz Majesteleri, dedi
Galbart Glover. Giriler ok dar. K onulanmann bir yolu yok.
Moat Cailini bugne kadar kimse alamad.
Gneyden alamad, dedi Robb. Ama biz ayn anda hem
kuzeyden hem batdan saldrrsak ve demiradamlar, yol aznda,
benim ana kuvvetim zannetikleri eyi pskrtrken arkadan ya
kalarsak, ite o zaman bir ansmz olur. Lord Bolton ve Freylerle
birletiimde on iki binden fazla adamm olacak. Onlar yarmar
gn arayla mcadeleye blmek ve yol azndaki mcadeleyi
balatmak niyetindeyim. Eer Greyjoylar Boazm gneyini gz
lyorlarsa, btn kuvvetimin aceleyle ve pervaszca Moat Cailine
akn ettiini grecekler.
Roose Bolton art kuvveti alacak, ben de merkezi kom
edeceim. ri J on, sen Moat Cailine kar nc kuvvetin ban^
olacaksn. Hcumun yle amansz olsun ki, demirdoumlu] *
kuzeyden stlerine doru srnen birileri olup olmadn mera(!
etmeye vakit bulamasn.
ri J on kkrdad. Srngenleriniz hzl gelse iyi olur, y0j^
adamlarm o duvarlara ylr ve siz daha yznzn bile gs
teremeden Moat Cailini kazanr. Siz sahana sahana geldiiniz^
kaleyi size hediye ederim.
Sahip olmaktan mutluluk duyacam bir hediye, dedi
Robb.
Edmure somurtuyordu. Demiradamlara arkadan saldrmak
tan bahsediyorsunuz efendimiz, ama onlarn kuzeyine nasl ge-
eceksiniz?
Boazda, hibir haritada grnmeyen yollar vardr day. Yal-
nzca adallarn bildii yollar; bataklklarn arasndaki dar patikalar
ve sazlklarn iinde sadece kayklarn takip edebilecei slak erit
ler. Robb, iki ulana dnd. Howland Reede bana rehberler
gndermesini syleyin, ben yol azndaki mcadeleyi balattk
tan iki gn sonra. Bizzat benim sancamn dalgaland merkez
mcadeleye. kizlerden ordu ayrlacak fakat sadece ikisi Moat
Cailine varacak. Benim mcadelem, Ateli Nehirde tekrar orta
ya kmak zere eriyip Boaza karacak. Daymn dnnden
sonra tez hareket edersek, yl sonunda hepimiz mevzide olabili
riz. Demiradamlar nceki gece itikleri arap yznden balan
zonklayarak uyanrken, biz yeni yzyln ilk gnnde taraftan
Moat Cailine saldrrz.
Bu plan sevdim, dedi ri J on. ok sevdim.
Galbart Glover azn ovuturdu. Riskler var. Adallar sn
yzst brakacak olursa...
Eskisinden kt durumda olmayz. Ama beni yzst brak
mayacaklar. Babam, Howland Reedin kymetini bilirdi.
haritay drd ve ancak o zaman Catelyne bakt. Anne.
Catelyn gerildi. Bu planda benim de bir grevim var itu?
Senin grevin gvende olmak. Boazdan geen yolum1'2
100
tehlikeli olacak ve kuzeyde bizi savatan baka bir ey beklemiyor.
Lkin Lord Mallister sava bitene dek seni Denizgzcsnde,
gvende tutmay nerdi. Orada rahat edersin, biliyorum.
Jot Kar meselesinde sana kar kmamn cezas bu mu? Ya da bir
kadtt olmamn? Ve daha kts, bir anne olmamn? Herkesin onu iz
lediinin farkna varmak Catelynin birka dakikasn ald. Biliyor
lard, diye dnd. armamas gerekirdi; Kral Katilini serbest
brakarak arkada kazanmamt ve ri J onun, kadnlarn muhare
be meydanlarnda ii olmadn sylediini defalarca duymutu.
Catelynin fkesi yznde yanyor olmalyd, nk o bir ke
lime sylemeden nce Galbart Glover konutu. Leydim, Majes
teleri hakl. En iyisi bizimle gelmeniz.
Denizgzcs varlnzla aydnlanacak Leydi Catelyn, dedi
Lord J ason Mallister.
Beni bir tutsak yapacaksnz, dedi Catelyn.
Bir onur konuu, diye srar etti Lord J ason.
Catelyn oluna dnd. Lord J ason gcendirmek istemem,
dedi resmi bir sesle, lkin yola seninle devam edemiyorsam
Nehirovaya dnmeyi tercih ederim.
Karm Nehirovada braktm. Annemin baka bir yerde ol
masn isterim. Btn hzineni tek kesenin iine koyarsan, seni
soymak isteyenlerin iini kolaylatrm olursun. Dnden son
ra Denizgzcsne gideceksin, bu kral emridir. Robb ayaa
kalkt, Catelynin kaderi bir rpda belirlenmiti. Robb bir yaprak
parmen ald. Bir mesele daha var. Umuyoruz ki, Lord Balon
arkasnda bir karmaa brakt. Ben ayn eyi yapmayacam. He
nz ocuum yok, kardelerim Bran ve Rickon ld, kz karde
imbir Lannisterla evli. Benim ardmdan kimin geleceini uzun
uzun ve ok fazla dndm. imdi, gerek ve sadk lordlarm
olarak sizlere, kararmn ahitleri sfatyla bu belgeyi mhrleme
nizi emrediyorum.
Bir kral gerekten, diye dnd Catelyn yenilmi bir halde.
Robbun Moat Cailin iin kurduu tuzan, az nce Catelyni
drd tuzak kadar iyi ilemesini umuyordu sadece.
SAMVVELL
Btyazaa(, diye diitindti San. Ltfen Btyazaga 0lsun
Bevazaa' latrlyordu. Beyazaa, kuzeye giderlerken i2(jj^
haritalarda vard. Eer bu ky Beyazaa ise, Sam nerede olduk,
larn biliyordu. Ltfen, olmak zorunda. Bunu o kadar ok istiyordu
k ayaklarn bir an iin unutmutu, baldrlarndaki ve srtndaki
ary, zar zor hissettii donmu parmaklarn unutmutu. Lord
Mormonf u ve Craster, yaratklar ve tekileri bile unutmutu
Btyazaga, diye dua etti Sam, dinliyor olmas muhtemel btn
tanrlara.
Ama btn yabanl kyleri birbirine benziyordu. Bu kyn
ortasnda devasa bir bvet aac vard... fakat beyaz bir aa, ille
de Beyazaa anlamna gelmezdi. Beyazaataki bvet aac bun
dan daha byk deil miydi? Belki de yanl hatrlyordu Sam
Aacn kemik beyaz gvdesine oyulan yz uzun ve hznlyd;
gzlerinden, kurumu zsuyunda mtevellit krmz gzyalar
akyordu. Kuzeye geldiimizde de byle mi grnyordu? Sam hatrla
yamyordu.
Aacn evresinde tek odal, atlar kesek kapl birka kulbe,
ktklerden ina edilmi ve duvarlar yosunla kaplanm bir uzun
salon, bir ta kuyu ve bir al duruyordu... ama ne koyun vard
ne de insan. Yabanllar, Mance Raydera katlmak zere Ayazdie
gitmiti, evleri dnda sahip olduklar her eyi yanlarna alm
lard. Sam bunun iin mteekkirdi. Gece yaklayordu ve bir
kez olsun bir atnn altnda uyumak iyi olacakt. ok yorgundu
Kendini btn hayat boyunca yrm gibi hissediyordu. iz*
meleri paralanmt, ayaklarndaki su kabarcklar patlam ve na
sra dnmt ama imdi nasrlarn altnda yeni su kabarckla^1
vard ve ayak parmaklan donuyordu.
Ama ya yryecekti ya da lecekti, Sam bunu biliyordu. eb'
boy doum yznden hl zayft ve bunun yan sra bebei ta
yordu; ata, Samden daha ok ihtiyac vard. kinci at, Crastft
Kalesinden gn uzakta lmt. Zavall, yar a hayvann 0
kadar dayanmas bile mucizeydi. Byk ihtimalle hayvann
ni Samin arl bitirmiti. Ata iki kii binmeyi deneyebiliri
102
aa Sam yine ayn eyin olmasndan korkuyordu. Ben yrsem
daha iyi olur.
ebboyu ate yakmas iin zu salonda brakt, kendisi kul
belere gz atacakt. ebboy ate yakmakta daha iyiydi; Sam ralar
bir trl tututuramyordu ve akmak tan elie srterek k
vlcmkarmaya alt son seferde, bayla kendini kesmeyi
baarmt ebboy bak yarasn kapatmt ama Sanin eli hl
kat ve arlyd, stelik eskisinden daha beceriksizdi. Sam, yaray
ykamas ve sargy deitirmesi gerektiini biliyordu ama kesie
bakmaya korkuyordu. Ayrca hava o kadar souktu k eldivenleri
ni karmaktan nefret ediyordu.
Bo evlerin iinde ne bulmay umduunu bilmiyordu. Belki
de yabanllar geride biraz yiyecek brakmt. Bakmak zorunday
d. Kuzeye giderlerken, J on, Beyazaataki kulbeleri aramt.
San bir kulbenin iinde, karanlk bir keden gelen fare tkrt
larn duydu, bunun dnda evlerin hibirinde eski samanlardan,
eski kokulardan ve duman deliklerinin altndaki kllerden baka
bir ey yoktu.
Sambvet aacna dnd ve bir sre oyma yz inceledi.
Bizim grdmz yz deil, bu diye itiraf etti kendine. Bu aa,
Bqdzaatakini yars kadar bile deil. Aacn krmz gzleri kan
alyordu ve Sam bunu da hatrlamyordu. Hantal hareketlerle
dizlerinin stne kt. Eski tanrlar, duam duyun. Yedi, baba
mn tanrlaryd ama ben Nbete katldmda size yemin ettim.
imdi bize yardm edin. Korkarm ki kaybolmu olabiliriz. ste
lik az ve ok yoruz. Artk hangi tanrlara inandm bilmi
yorum... ama ltfen, eer oradaysanz bize yardm edin. Gillynin
minik bir olu var. Samin aklna gelenler bunlard. Alacakaran
lk koyulayordu, bvet aacnn yapraklar hafife hrdyordu,
kan krmz bin el misali dalgalanyorlard. J onun tanrlarnn
onu duyup duymadn syleyemezdi Sam.
Sam uzun salona geri dndnde ebboy atei yakmt.
Krklerini am, gsnde bebeiyle atein yaknma oturmu
tu. Bebek de bizim kadar a, diye dnd Sam. Yal kadnlar,
Crasterm kilerinden onlar iin yiyecek armt ama Sam ve
ebboy yiyeceklerin ounu imdiye kadar tketmilerdi. Sam,
103
avn bol olduu ve tazlarla avclarn ona yardm ettii Boynu?
Tepede bile umutsuz bir avcyd. imdi bu sonsuz ve bomb0
ormanda herhangi bir ey yakalama ihtimali ok azd. Gller^
ve yar donmu derelerde balk tutma abalar da kederli muvaf.
fakiyetsizliklerdi.
Daha ne kadar var San? diye sordu ebboy. Hl ok m
uzak?
ok uzak deil. Eskiden olduu kadar uzak deil. Sam srt
heybesini kard, hantalca yere oturdu ve bada kurmaya al,
t. Srt yrmekten o kadar ok aryordu ki, tavan destekleyen
ahap stunlardan birine dayanmak istiyordu ama ate salonun
ortasnda, duman deliinin altndayd ve Samin rahattan ok s
cakla ihtiyac vard. Birka gn sonra orada oluruz.
Samin haritalar yanndayd fakat bu ky Beyazaa deil
se haritalar ok ie yaramayacakt. Gln etrafndan dolamak iin
fazlaca douya gittik, diye endielendi ya da ayn yoldan geri dnmeye
altmda fazlaca batya. Gllerden ve nehirlerden nefret etmeye
balamt. Buralarda tekneler ya da kprler yoktu, yani glle
rin etrafn dolamak ve nehirlerde geitler aramak zorundalard.
Bir av patikasn takip etmek allarn iinde debelenmekten daha
kolayd, bir bayrn etrafndan dolamak o bayra trmanmaktan
daha kolayd. Bannen ya da Dyven bizimle olsayd imdiye kadar Kara
Kaleye varmtk, ortak salonda ayaklarmz styorduk. Ama Bannen
lmt ve Dywen; Grenn, Efkrl Edd ve dieriyle birlikte git
miti.
Sur yz fersah uzunluunda ve iki yz on be metre yksekliinde,
diye hatrlatt Sam kendine. Eer gneye doru gitmeye devan
ederlerse er ya da ge onu mutlaka bulurlard. Ve gneye gittik
lerinden emindi Sam. Gndzleri ynn gne sayesinde bu
luyordu ve gkyznn ak olduu gecelerde Buz Ejderhanm
kuyruunu takip edebiliyordu, ikinci at ldnden beri geceleri
pek yolculuk etmiyorlard geri. Aalarn alt dolunayl gecelerde
bile ok karanlkt, Samin ya da son atn bacaklar kolayca krl*'
bilirdi. imdiye kadar epey gneye gelmi olmalyz, olmak zorundayz-
Samin emin olamad ey, istemeden ne kadar douya ya da
ne kadar batya kaydklaryd. Sura varacaklard, evet... bir gn ya
104
da on be sonra, Sur daha uzakta olamazd, bu kesindi, kesin...
ama neredeydi? Bulmalar gereken ey Kara Kaledeki kapyd; yz
fersah boyunca Suru gemenin tek yolu.
Sur, Crastern eskiden syledii kadar byk m? diye sor
du ebboy.
Daha byk. Sam neeli bir sesle konumaya alyordu.
O kadar byk ki, arkasnda saklanan kaleleri bile gremezsin.
Ama oradalar, greceksin. Sur tamamen buzdur ama kaleler ta
tan ve ahaptan ina edilmitir. Y ksek kuleler, derin mahzenler
ve minesinde gece gndz byk atelerin yand kocaman bir
uzun salon vardr. Oras yle scaktr k ebboy inanamazsn.
Atein yannda durabilir miyiz? Ben ve bebek? Uzun zaman
iin deil, sadece kendimizi iyi ve snm hissedene kadar?
Atein yannda istediin kadar durabilirsin. Y iyecek ve iecek
de olacak. Baharatl scak arap, bir kse soanl geyik eti yahnisi
ve Hobbun f rndan yeni km ekmekleri. Ekmekler yle s
cak olacak ki parmaklarn yanacak. Sam, ellerini atee uzatmak
iin eldivenlerini kard ve ok vakit gemeden bunu yaptna
piman oldu. U yumu haldeki parmaklar tekrar his kazanrken
can yle yand ki Sam neredeyse lk atyordu. Acy aklndan
uzaklatrmak iin, Bazen kardelerden biri ark syler, dedi.
En iyi ark syleyen Dareondur ama onu Dougzcsne
gnderdiler. Geri Hal der var. Ve Kurbaa. Gerek ad Todder,
ama bir kurbaaya benziyor, biz de ona bu lakab taktk. ark
sylemeyi seviyor ama korkun bir sesi var.
Sen ark sylyor musun? ebboy krklerini yeniden d
zenledi ve bebei dier gsne ald.
Sam kzard. Ben... ben birka ark biliyorum. Kkken
ark sylemeyi severdim. Dans da ederdim ama babam bundan
hi holanmazd. Eer etrafta zplamak istiyorsam, bunu elimde
hir klla avluda yapmam gerektiini sylerdi.
Bir gney arks syler misin? Bebek iin?
Eer istiyorsan. Sam bir an dnd. Eskiden, uyku vak
timiz geldiinde, rahibimizin bana ve kz kardelerime syledii
hir ark vard, Y edi nin arks. Sam boazn temizledi ve yu
muak bir sesle sylemeye balad:
105
Babann yz glii ve kat,
Oturur ve ayrr doruyla yanl.
Tatlar ksa ve uzun hayatlarmz
Ve Baba sever kk ocuklar
Anne hayat armaan verir
Btn kadnlar gzetir
Glmser ve bitirir kavgay
Ve Anne sever kk ocuklarn
Sava dmann nnde durur
Nereye gitsek bizi korur
Elinde klc, kalkan, mzra, yay
Ve Sava savunur kk ocuklar
Yal Hatun ok bilgedir ok yal
O grr btn yazgmz
Altn ltl fenerini kaldrr
Ve aydnlatr kk ocuklarn yollarn
Dem irci gece g dz al r
Doruya sevk eder insanlar
ekile, sabanla, parlak atele
Kk ocuklar iin yapar binalarn
Bakire gkyznde raks eder
O her an i ekiindedir
Gl kulara umay retir
Ve kk ocuklara ryalar verir
Yedi Tanr yaratt hepimizi
Seslenirsek duyarlar sesimizi
Hadi kapat gzlerini dmeyeceksin
Onlar seni gryor kk ocuk
Sadece kapat gzlerini dmeyeceksin
Onlar seni gryor kk ocuk.
San, bu arky son kez syledii zaman hatrlad, annesiyle
birlikte bebek Dickon uyutmak iin sylemilerdi. Babas sesle
rini duyup fkeyle odaya dalmt. Lord Randyll, Buna daha fazla
katlanmayacam, demiti karsna sert bir ekilde. Bu yumuak
rahip arklaryla bir ocuu mahvettin zaten, ayn eyi bu bebee
r)emi yapacaksn? Sonra Same bakmt, ark sylemek zo
rundaysan gidip kz kardelerine syle, demiti. Seni olumun
yaknlarnda istemiyorum.
ebboyun bebei uykuya dalmt. yle kk ve sessiz bir
eydi ki Sam onun iin korkuyordu. Bir ad bile yoktu. Sam,
ebboya bu konuyu sormutu ama kz, bir ocua iki yandan
nce i si m vermenin kt ans getireceini sylemiti. ocuklarn
pek ou lmt.
ebboy, gsn krklerin iine soktu. ok gzeldi Sam. yi
ark sylyorsun.
Asl Daeronu duymalsn. Sesi arap kadar tatl.
Biz en tatl arab, Crastern beni kars yapt gn itik. O
zaman yazd, hava bu kadar souk deildi. ebboy kafas kar
m gibi Same bakt. Sadece alt tanry m syledin? Craster siz
gneylilerin yedi tanrs olduunu sylerdi.
Yedi, diye onaylad Sam, ama kimse Y abancy sylemez.
Yabancnn yz lmn yzyd. Ondan bahsetmek bile Sami
huzursuz ediyordu. Bir eyler yemeliyiz. Bir iki lokma.
Tahta kadar sert birka sosisten baka yiyecekleri kalmamt.
Sam, her ikisi iin birka ince dilim kesti. Harcad g yzn-
s '/ uue yoa aevam eaer. kj o k cesur bir kzd, San
den kolu armt ama sebat etmeye yetecek kadar at. Sosis ye
terince uzun inendiinde yumuuyordu, tad da gzel oluyor
du, Crasterm karlar sosisi sarmsakla tatlandrmt.
Yemek bittikten sonra Sam, ebboydan msaade istedi ve
emsu dkmek hem de ata bakmak iin dar kt. Kuzeyden
107
gibi deildi. Keke Kara Kaleye vardklarnda kzla ne yapacaa
bilseydi San. ebboy, San isterse onun kars olacan syley^
duruyordu ama kara kardeler e almazd. stelik Sam, BoynUz
Tepeli bir Tarlyydi, bir yabanlla asla evlenemezdi. Baka bir ^
dnrm. Sur'a sa salim ulaalm da gerisi sortin deil, gerisi hi sorun
deil.
At uzun salona doru yrtmek yeterince kolayd. Onu ka
pdan ieri sokmak deil, ama Sam inat etti. Hayvan salona sok
tuunda ebboy oktan szmt. Sam bir kede atn ayaklarm
balad, atee odun att, ar pelerinini kard ve yabanl kadnn
yannda krklerin altna kvrld. Samin pelerini nn de s
tn rtecek ve bedenlerinin ssn muhafaza edecek kadar b
ykt.
ebboy; st, sarmsak ve kfl krk kokuyordu ama Sam
bu kokuya almt artk. Ona gre gzel kokulard bunlar.
ebboyun yannda uyumay seviyordu. Kzn yannda uyumak,
Boynuz Tepede kocaman bir yata iki kz kardeiyle paylat
eski zamanlan hatrlatyordu. Lord Randyll bu durumun onu bir
kz kadar yumuak yaptna karar verdiinde, Samin kardele
riyle birlikte uyuma meselesi son bulmutu. Souk hcremde tek
bama uyumak beni daha sert ya da daha cesur yapmad geri. Onu im
di grse babasnn ne dneceini merak etti Sam. tekilerden
birini ldrdm lordum, dediini hayal etti. Onu birobsidiyet hanerle
kestim, arkadalarm bana Katil Sam diyor artk. Ama Lord Randyll,
Samin hayallerinde bile pheyle kalarn atyordu sadece.
O gece tuhaf ryalar grd Sam. Yine Boynuz Tepedeydi,
kalede, ama babas orada deildi. Kale Samindi artk. J on Kar
onunlayd. Yal Ay Lord Mormont da yle. Grenn, Efkrl
Edd, Pyp, Kurbaa ve Nbetteki dier btn arkadalar. Ama
siyahlar yerine parlak renkler giyiyorlard. Sam yksek masaday
d ve btn dostlarna ziyafet veriyordu, babasnn byk kl1
Yrekfelaketiyle rostodan kaln dilimler kesiyordu. Yemek in
tatl kekler ve imek iin ball arap vard, arklar ve danslar vard,
herkes scakt. Ziyafet bittiinde Sam uyumak iin yukar kt;
annesinin ve babasnn yaad lord dairesine deil, bir zamanlar
kz kardeleriyle paylat odaya. Ama byk ve yumuak yata11
108
iinde, kardeleri yerine ebboy bekliyordu, stnde kabark bir
krkten baka bir ey yoktu, gslerinden st szyordu.
Sam aniden uyand, yordu ve dehet iindeydi.
Ate, dumanl kzlere dnmt. Havann kendisi donmu
gibiydi, ok souktu. Salonun kesindeki at kiniyor ve arka
ayaklaryla ktkleri tekmeliyordu. ebboy atein yannda otu
ruyordu, bebeine sarlmt. Uyku mahmuru Sam doruldu, a
zndan kan nefes buharlayordu. Uzun salon koyu glgelerle
doluydu, siyah ve daha siyah. Samin kolundaki tyler rperdi.
Bir ey yok, dedi Sam kendine. iidm, hepsi bu.
Sonra, kapda, glgelerden biri hareket etti. Byk bir glge.
Hi ryadaym, diye dua etti Sam .Ah, ltfen hl uyuyor olaym,
bu bir kbus olsun. O ld, o tdii, onun ldn grdm. Bebek iin
geldi, dedi ebboy alayarak. Bebein kokusunu alyor. Yeni
domu bir bebek hayat kokar. Hayat iin geldi.
Kocaman, koyu ekil, kap pervaznn altndan geerken eildi,
salona girdi ve ayaklarn sryerek onlara doru ilerledi. Glge,
atein lo nda Minik Paule dnt.
Git buradan, diye bard Sam. Seni burada istemiyoruz.
Paulun elleri kmrd, yz st, gzleri ac mavi parlyordu.
Sakallar krayla beyazlamt ve omzuna bir kuzgun tnemiti.
Kuzgun, Paulun yanaklarn gagalyordu, beyaz ve l eti yiyor
du. Sam idrarn sald ve bacaklarndan aa inen scakl hisset
ti. ebboy, at sakinletir ve onu dar kar. Sen bunu yap.
Sen... diye balad kz.
Benim bam var. Ejderhacam haner. Sam ayaa kal
karken el yordamyla haneri bulup kard, tik haneri Grenne
vermiti ama krler olsun ki Craster Kalesinden kamadan
nce Lord M ormontun hanerini almay akl etmiti. Haneri
skca tuttu, ateten uzaklat, ebboydan ve bebekten uzaklat.
Paul? Cesur bir tonla konumaya almt ama azndan kan
ses bir crlamayd. Minik Paul. Beni tanyor musun? Ben Sam,
iman Sam, dlek Sam, ormanda beni kurtardn. Ben bir adm
daha atacak durumda deilken sen beni tadn. Bunu baka kim-
se yapamazd ama sen yaptn. Sam geri ekildi, burnunu ekerek
109
alyordu, haner elindeydi. Nasl da korkam. Bize zarar ver^
Paul. Ltfen. Bize neden zarar vermek isteyesin ki?
ebboy toprak zeminde srnerek geri geri gitti. Yaratk, k2a
bakmak iin ban evirdi ama Sam bard, LL4Y7/?! ve Pauj
tekrar ona dnd. Paulun omzundaki kuzgun, adamn solgun ve
lime lime yanandan bir para et kopard. Sam haneri kaldrd
bir demirci kr gibi nefes alyordu. ebboy salonun karsn
daki ata ulat. Tanrlar bana cesaret verin, diye dua etti Sam. Bir kez
olsun bana bir para cesaret verin. Onun kamasna yetecek kadar bir za
man iin.
Minik Paul, Same doru hareketlendi. Sam, srt ahap duvara
yaslanana kadar geri ekildi. Sabit tutabilmek iin haneri iki eliyle
birden kavrad. Yaratk ejderhacammdan korkuyormu gibi g
rnmyordu. Belki de ejderhacamnn ne olduunu bilmiyordu.
Ar ar hareket ediyordu ama Minik Paul hayattayken bile hzl
bir adam deildi. Yaratn arkasndaki ebboy, at sakinletirmek
iin bir eyler mrldanyor ve hayvan kapya doru itiyordu. Ama
at, yaratn tuhaf ve souk kokusundan bir nefes alm olmalyd.
Aniden durdu, ahland, n ayaklar buzlu havay tekmeledi. Paul
sese doru dnd, Same olan ilgisini tamamen kaybetmi gibi g
rnyordu.
Dnmek, dua etmek ya da korkmak iin vakit yoktu. Sa-
mwell Tarly ne frlad ve haneri Minik Paulun srtna saplad.
Paul onun geldiini grmemiti bile. K uzgun bir lk atarak ha
valand. Sen ldn! diye bard Sam yarat hanerlerken. Sen
ldn, sen ldn. Hanerledi, bard, tekrar ve tekrar, Paulun
siyah pelerininde byk yrtklar at. Bak, ynn altndaki demir
zrhn stnde paralanrken etrafa ejderhacam krklar sald.
Samin feryad siyah havada beyaz sise dnt. Sam, ie ya
ramaz haner kabzasn yere drd ve Minik Paul arkasn d
nerken o geriye doru hzl bir adm att. Dier ban, btn
kardelerin tad elik ban karamadan, yaratn kara ellen
Samin boazna yapt. Paulun parmaklar yle souktu ki yan
yordu deta. Parmaklar, Samin boaznn yumuak etine gml
d. Ka ebboy, ka, diye barmak istedi Sam ama azn atnda
dar sadece boulma sesi kt.
110
Parmaklar sonunda haneri buldu ama Sam yaratn karnna
vurduunda ban ucu demir halkalarda kayd ve haner Samin
elinden frlad. Minik Paulun parmaklar merhametsizce kasld
ve bklmeye balad. Kafam koparacak, diye dnd Sam are
sizce. Boaz donmu gibiydi, cierleri alev almt sanki. Beyhu
de bir abayla yaratn bileklerim yumruklad, ekitirdi. Paulun
bacaklarnn arasn tekmeledi, nafileydi. Dnya k mavi yld
za, korkun ve ezici bir arya ve Samin gzyalarn gzlerinde
donduracak kadar acmasz bir soua dnt. Sam kvrand, de
belendi, umutsuzca... ve sonra ne doru yalpalad.
Minik Paul iri ve glyd, bununla birlikte Sam ondan daha
ard. stelik yaratklar hantald, Sam bunu Y umrukta grm
t. Paul bu beklenmedik hareket yznden bir adm geri sendele
di ve canl adam ile l olan, birlikte yere devrildiler. Boazndaki
ellerden biri arpmann etkisiyle zld ve Sam, buzlu kara par
maklar geri dnmeden nce cierlerine ksa bir nefes ekebildi.
Az kan tadyla doldu. Ban aramak iin boynunu dndrd
ve turuncu bir prlt grd. Atei Sadece kzler ve kller kalmt
ama yine de... Sam nefes alamyordu, dnemiyordu... Paulu
de onunla birlikte ekerek yana yuvarland. Kollar toprak zemin
de rpnd, arad, uzand, klleri kartrd, sonunda scak bir ey
bulana dek... siyahn arasnda krmznn ve turuncunun iin iin
yand kmrlemi bir odun paras. Sam, parmaklaryla kavra
d odun parasn Paulun azna indirdi, yle sert vurmutu ki
yaratn dilerinin paralara ayrldn hissetti.
Buna ramen, yaratn kskac gevemedi. Samin son dn
celeri, onu seven annesine ve hayal krklna uratt babasna
aitti. Paulun krk dilerinin arasndan ykselen duman grd
nde, uzun salon Samin etrafnda frl frl dnyordu. Sonra
l adamn yz alev ald ve eller gitti.
Sam cierlerini havayla doldurdu ve bitkin bir halde yana
yuvarlanarak Paul den uzaklat. Y aratk yanyordu, sakallarn
dan kra damlarken sakallarnn altndaki eti kararyordu. Sam
kuzgunun ln duydu ama Paul hi ses karmyordu. Y aratk
azn atnda dar sadece alevler kt. Ve gzleri... Gitti, mavi
tyh gitti.
111
Sam kapya doru srnd. Hava yle souktu ki nefes aln^
can yakyordu ama nasl gzel, nasl tatl bir acyd o. Aceley|e
salondan kt. ebboy? diye seslendi. ebboy, onu ldrd^
eb...
Kz bvet aacna yaslanmt, bebek kollarndayd. Yaratklar
tarafndan sarlmt. Bir dzine yaratk vard, yirmi, daha fazla.
bazlar bir zamanlar yabanld ve hl derilerle hayvan postlar
giyiyorlard... ama ou Samin kardeleriydi. Kz Kardeli Lark
grd Sam. Sessizayak, Ryles. Chettin boazndaki ya beze
si siyaht, banlar ince bir buz tabakasyla kaplyd. te u da
Hakee benziyordu ama adamn kafasnn yars yokken emin ol
mak zordu. Zavall at paralara ayrmlard ve kanl elleriyle hay-
vann barsaklarn karyorlard. Atn karnndan beyaz buharlar
ykseliyordu.
Samin azndan alamakl bir ses kt. Bu haksizlik...
Hakszlk. Kuzgun, Samin omzuna kondu. Hakszlk, hak
szlk, hakszlk. Kanatlarn ap ebboyla birlikte lk att.
Yaratklar neredeyse kzn stndeydi. Bvet aacnn krmz
yapraklarnn hrtsn duydu Sam, onun bilmedii bir dilde
birbirlerine fsldyorlard. Yldzlarn klar telala kprdanyor
gibiydi ve etraftaki btn aalar inleyip atrdyordu sanki. Sam
Tarly kesik st rengine dnd ve gzleri tabak gibi byd. Kuz
gunlar Bvet aacndalard, yzlercesi, binlercesi, kemik beyaz
dallara tnemilerdi, yapraklarn arasndan bakyorlard. lklar
atp kanat rparak, fkeli bir bulut halinde yaratklarn stne
kondular. Chettin yzne akn edip adamn mavi gzlerini ga
galadlar. Kz Kardeliyi sinekler gibi kapladlar. Haken para
lanm kafasnn iinden et paralar kardlar. yle ok kuzgun
vard ki Sam yukar baktnda ay gremedi.
Git, dedi Samin omzundaki kuzgun. Git, git,git.
Sam kotu, azndan buzlu buharlar ttyordu. Yaratklar
kendilerine saldran kara kanatlarla ve keskin gagalarla cebelle
iyordu, uursuz bir sessizliin iine dmlerdi, ne bir hrl
t vard ne de bir lk. Ama kuzgunlar Sami umursamyordu.
Sam, ebboyun elini yakalad ve kz bvet aacndan uzaklatr
d. Gitmek zorundayz.
112
Ama nereye? ebboy, Samin arkasndan kotu, bebei ku
candayd. Atmz ldrdler. Biz nasl...
Kardeimi Nida gecenin iinden geldi, bin kuzgunun l
nn iinden. Aalarn altnda, tepeden trnaa siyahlara ve grilere
brnm bir adam vard, bir geyiin srtndayd. Buraya diye
seslendi binici. Bir balk yzn glgeliyordu.
S i y a h giyiyor. Sam, ebboyu adama doru itti. Geyik devasay
d, bir sn geyiiydi, omuz boyu metreydi ve bir o kadar ge
ni boynuzlar vard. Hayvan, ebboyda Sami srtna almak iin
dizlerinin stne kt. Buraya, dedi binici, ebboyu yukar
ekip arkasna oturtmak iin eldivenli elini uzatt. Sonra Samin
sras geldi. Teekkr ederim, diye poflad Sam. Ama kendisine
uzatlan eli yakaladnda, binicinin eldiven takmadn fark etti.
Adamn ta kadar sert parmakl eli siyah ve souktu.
113
ARYA
Bayrn tepesine vardklarnda ve nehri grdklerinde, Sando
Clegae dizginlerini serte ekip kfretti.
Demir siyahlndaki gkyznden boalan yamur, yej| V
kahverengi aknty ot bin klla deliyordu. Bir mil uzakta olmal
diye dnd Arya. Dne dne akan sularn iinden elli aacn
tepesi ykseliyordu, aalarn gkyzne uzanan dallar, bou.
lan adamlarn kollar gibi grnyordu. Islak yapraklardan oluan
kaln hallar sahil eridini bomutu, Arya kanaln daha ilerisinde
solgun ve imi bir ey grd, bir geyik ya da l bir at, akntyla
birlikte ar ar srkleniyordu. Bir ses de vard, duyma eiinin
snrnda pes bir hrlt, bir kpein havlamadan hemen nce -
kard ses gibi.
Arya eyerinde kprdand ve srtnda Taznm rg zrhnn
halkalarn hissetti. Taznn kollan Aryay sarmt; solda yank
kol vard, adam muhafaza iin elik bir kol zrh takmt ama
Arya, Tazy sarglar deitirirken grmt, sarglarn altndaki
et hl yaral ve iltihaplyd. Fakat yanklar Taznn cann yak
yorsa bile adam bununla ilgili bir ipucu vermiyordu.
Bu Karasu Nehri mi? Y amurun ve karanln iinde, pati-
kasz ormanlardan ve isimsiz kylerden geerek yle uzun bir yol
katetmilerdi ki, Aryanm nerede olduklarna dair hi fikri yoktu.
Gemek zorunda olduumuz bir nehir. Bilmen gereken tek
ey bu. Clegane zaman zaman Aryay cevaplyordu ama onu
karlk vermemesi konusunda uyarmt. O ilk gn, Aryaya pek
ok uyarda bulunmutu adam. Bana bir daha vurmaya kalkt
nda ellerini arkadan balarm, demiti. Bir daha kamaya a
ltnda ayaklarn birbirine balarm. lk atarsan, barrsan
ya da beni srrsan azn balarm. At birlikte srebiliriz ya &
seni doranmaya giden bir domuz gibi balayp atn srtna ata
rm. Senin tercihin.
Arya at srmeyi tercih etmiti ama ilk kamp kurduklarnda-
Taznn uyuduundan emin olana kadar beklemi ve adamn r
kin kafasn ezmek iin kocaman, sivri kenarl bir ta bulmutl1
114
Adana doru srnrken, glge kadar sessiz, demiti kendine ama
yeterince sessiz deildi anlalan. Taz uyumamt neticede. Bel
ki de uyanmt. Sebep her ne idiyse, Tazfmn gzleri almt,
az seyirmiti ve adam Aryann elindeki ta bir bebein elinden
alr gibi almt. Ta allarn iine frlatrken, Bunu grmezden
geleceim, demiti. Ama tekrar denemek gibi bir aptallk yapar
san cann yakarm.
Neden beni imdi ldrmyorsun? Mycah ldrdn gibi?
diye barmt Arya. O zamanlar hl cretkrd, korkak deil
fkeliydi.
Tuniinden yakalad Aryay yank yznn dibine ekerek
cevap vermiti Taz. Bu ismi bir daha sylersen seni yle kt
dverim ki lmek istersin.
Bu olaydan sonra, her gece uyumaya giderken Aryay atn bat
taniyesine sarm, ayak ve gs ksmn iplerle balamt. Arya
skca kundaklanm bir bebee benziyordu bylece.
Yamur tarafndan kamlanan nehri izlerken, Karasu olmal,
diye karar verdi Arya. Taz, J offreynin kpeiydi; Aryay Kzl
Kaleye geri gtryordu, onu J offreyle kralieye verecekti. Arya
havann gneli olmasn dilerdi, o zaman hangi yne gittikleri
ni anlayabilirdi. Aalardaki yosunlara daha fazla baktka kafas
daha ok karyordu. Karasu, Kral Topraklarnda bu kadar geni de
ildi ama yamurlardan nceydi bu.
Btn geitler yok olacak, dedi Sandor Clegane, nehri y
zerek gemeye alacak da deilim.
Karya gemenin yolu yok, diye dnd Arya. Lord Beric bizi
mutlaka yakalar. Clegane, byk siyah aygrn ok hzl kotur-
mutu, izleri yok edip takipten kurtulmak iin ayn yoldan
kez geri dnmt, hatta bir keresinde, kabarm bir nehrin or
tasnda yarm mil boyunca akntya kar at srmt... ama Arya
ne zaman arkasna baksa haydutlar grmeyi umuyordu hl. Su
dkmek iin allarn arasna gittiinde adn aalarn gvdesi
ne kazyarak haydutlara yardm etmeye almt ama drdnc
seferde Tazya yakalanmt ve yardm konusu kapanmt. So-
rm fcily demiti kendi kendine, Thoros beni alevlerinin iinde bulur.
Ama bulmamt. Henz deil. Ve nehri getiklerinde...
115
Harrovvay Kasabas fazla uzakta olamaz, dedi Taz. Lq^
Rooteu, Yal Kral Andalara ait iki bal su atn tuttuu yer
Belki oradan geeriz.
Ary a, Yal Kral Adahar hi duymamt. ki bal at da gl
memiti, zellikle de suyun stnde koan bir at, ama bir ey Sor
mamas gerektiini bilecek kadar akllyd. Taz, aygr dndrp
bayr izgisi boyunca koturarak nehir yatan aa doru takip
ederken, Arya dilini tuttu ve atn stnde kaskat oturdu. im.
di yamur srtlarna vuruyordu en azndan. Arya, gzlerine batp
onu yar kr eden ve yanaklarndan aa szlp onu alyormu
gibi gsteren yamurdan bkmt. Kurtlar asla alamaz, diye hatr
latt kendine, yine.
Vakit, leni fazla gemi olamazd ama gkyznde akam
karanl vard. Aryann sayabileceinden fazla gndr gnei
grmemilerdi. Arya kemiklerine kadar slanmt, eyer yaralar
vard, burnu akyordu, ar ekiyordu. Atei de vard, bazen n
lenemez bir ekilde titriyordu ama Tazya hasta olduunu sy
lediinde adam sadece hrlamt. Burnunu sil ve eneni kapa,
demiti. Taz, zamannn yarsn eyerinde uyuyarak geiriyordu
artk. Srd aygrn, stnde olduklar ifti yolunu ya da av
patikasn takip edeceine gveniyordu. Hayvan ar bir svari
atyd, hemen hemen bir sava at kadar iriydi fakat ok daha hz
lyd. Taz ona Yabanc diyordu. Arya bir seferinde, Clegane bir
aacn dibine su dkerken at almay denemiti, Tazya yaka
lanmadan kaabileceini dnmt. Y abanc az kalsn Aryann
yzn paralyordu. Sahibine kar yal bir idi kadar uysald
ama bunun dnda, kendisi kadar kara bir mizac vard. Arya daha
nce bu kadar hzl tekmeleyen ya da sran bir at grmemiti.
Saatler boyunca nehrin kenarndan gittiler, Sandor Clegane in
bahsettii yere varmadan nce, nehrin ince kollar olan iki amurln
derenin iinden getiler. Lord Harrowayin Kasabas, dedi Taz
ve sonra, Yedi cehetnetnl Kasaba suya gmlm ve terk edil'
miti. Y kselen sular nehrin kylarndan tamt. Harrovvay den
geriye kalan; kerpi bir hann st kat, batk bir septin yedi kej1
tepesi, tatan ina edilmi bir ember kulenin te ikisi, saz M7
birka at ve bir baca ormanyd.
116
Fakat kulenin bacasndan duman ttyordu ve kemerli bir
pencerenin altna dz tabanl geni bir tekne zincirlemiti. Tek
nenin bir dzine skarmozu vard, ahaptan oyulmu iki byk
at ba teknenin bana ve kna yerletirilmiti. ki bal at, diye
dnd Arya. Gverteni n tam ortasnda, ats kesek kapl ah
ap bir evcik vard ve T az ellerini azna gtrp bardnda
iki adam kt. Bir ncs ember kulenin penceresinde belir
di, ok taklm bir arbalet tayordu. Ne istiyorsun? diye bard
adam alkantl kahverengi sularn karsndan.
"Bizi karya geirin, diye geri bard Taz.
Teknedeki adamlar birbirleriyle konutular. Gri salar, kaln
kollar ve yamuk bir srt olan adam kpeteye yaklat. Bir bedeli
t /ir.
yleyse derim.
Neyle? diye merak etti Arya. Haydutlar Taznn altnlarn al
mt ama L ord Beric ona biraz gm ve bakr brakm olabilir
di. Bir tekne yolcul uu birka bakrdan daha pahal olamazd...
Teknedeki adamlar yine birbirleriyle konuuyorlard. Sonun
da, yamuk srtl olan dnd ve bard. Ortaya alt kii daha kt,
kafalarn yamurdan korumak iin balklarn taktlar. Pence
reden hl adamlar kyordu, gverteye atlyorlard. Adamlarn
yars, yamuk srtl tekneciye adamn akrabalar olabilecek kadar
ok benziyordu. Bazlar zincirleri zp uzun srklar kaldrd,
dierleri geni azl krekleri skarmozlara yerletirdi. Tekne
dnd ve sla doru ar ar yzmeye balad, gvdenin iki
yanndaki krekler dzenl i bir ekilde suyu dvyordu. Sandor
Clegane tekneyi karlamak iin bayr aa at srd.
Teknenin k taraf bayrn eteine dayandnda, teknedeki
adamlar oyma at bann altndaki geni kapa atlar ve dar
geni bir mee kalas uzattlar. Y abanc, suyun kenarnda duraksa
d ama Taz hayvann sarsn tekmeledi ve onu iskele tahtasna
kmaya zorlad. Y amuk srtl adam onlar gvertede bekliyordu.
Sizin iin yeterince slak m sr? diye sordu glmseyerek.
Taznn az seirdi. Teknene ihtiyacm var zekna deil.
Clegane atndan indi ve Aryay aa, yanna ekti. Adamlardan
biri Yabancnn dizginlerine uzand. Hayvan ifte atarken, Ye
117
rinde olsam bunu yapmazdm, dedi Taz, adama. Adam geri s
rad, slak gvertede kayd ve sert bir ekilde poposunun stne
dt, kfrler ediyordu.
Yamuk srtl tekneci artk glmsemiyordu. Sizi karya gej,
rebiliriz, dedi aksi bir tavrla. Sana bir altna mal olur. Bir taneat
iin. Bir tane de delikanl iin.
ejderha? Clegane havlar gibi gld. ejderha karla
nda tekneyi almam gerekir.
Geen yl alabilirdin. Ama nehir byleyken, srf denizin yz.
lerce mil ana srklenmemek iin srklarda ve kreklerde faz.
ladan ellere ihtiyacm var. te sana seenek. Ya ejderha verirsin
ya da u cehennem atma suyun stnde yrmeyi retirsin.
Drst ekyalar severim. Dediin gibi olsun. ejderha..,
bizi sa salim kar kyya kardn zaman.
Ya altnlar imdi alarm ya da karya gemeyiz. Adam, kaln
ve nasrl elini ne uzatt, avcu yukardayd.
Clegane, knn iindeki ba gevetmek iin uzunklcn silkti.
te sana seenek. Ya kuzey kysnda altn ya da gneyde elik.
Adam, Taznn yzne bakt. Orada grd eyden holan
mad belliydi. Teknecinin arkasnda bir dzine adam vard, el
lerinde krekler ve ahap srklar olan gl adamlar, fakat hibiri
tekneciye yardm etmek iin ne kmyordu. Hep birlikte Sandor
Cleganei alt edebilirlerdi ama Taz devrilmeden nce adamlardan
birkan ldrrd byk ihtimalle. Bir sre sonra, Szn tuta
can nereden bileyim? diye sordu yamuk srtl tekneci.
Tutmayacak, diye barmak istedi Arya. Barmak yerine duda
n srd.
valye onuru, dedi Taz glmsemeden.
O valye bile deil. Arya bunu da sylemedi.
Bu ie yarar. Tekneci tkrd. Gelin yleyse, sizi akam
kmeden karya geirebiliriz. At balayn, biz seyir halindeyken
rkmesini istemiyorum. Siz ve olunuz snmak isterseniz kabinde
bir maltz var.
Ben onun aptal olu deilimV' dedi Arya fkeyle. Taznn olu
sanlmak bir olan sanlmaktan bile ktyd. Arya o kadar ok
kzmt ki adamlara gerek kimliini aklayabilirdi ama Taz onu
118
yakasnn arkasndan yakalad ve tek eliyle havaya kaldrp ayak
larn gverteden kesti. Sana u kahrolas azn kapal tutman daha
Ita kez sylemem gerek? dedi. Aryay, dilerim takrdatacak ka
dar sert bir ekilde sarstktan sonra yere brakt. eri gir ve adamn
dedii gibi kurulan.
Arya kendisine syleneni yapt. Byk demir maltz krmz
ldyordu ve oday boucu bir syla dolduruyordu. Atein yann
da durmak, ellerini stmak ve bir para kurumak Aryaya iyi gel
miti ama ayaklarnn altndaki zeminin hareket ettiini hissettii
anda kabn kapsndan dar kt.
ki bal at, boulmu Harrovvayin atlarnn ve bacalarnn
arasnda dikkatlice ilerleyerek slklarn iinde ar ar yzyordu.
On iki adam krek ekiyordu. Bir kayaya, aaca ya da suya gml
m bir eve fazlaca yaklatklarnda tekneyi srklarla geri iten drt
kii daha vard. Y amuk srtl adam dmendeydi. Yamur damlalar
gvertenin yumuak kaplamasnda ptrdyor, teknenin bandaki
ve kndaki uzun at balarndan sekiyordu. Arya yine slanyordu
ama umurunda deildi. Grmek istiyordu. Arbaletli adamn hl
ember kulenin penceresinde olduunu grd. Tekne, kulenin al
tndan kayarken, arbaletli adamn gzleri Aryay takip etti. Arya bu
adamn Taznn bahsettii Lord Roote olup olmadn merak etti.
Bir lord gibi grnmyor, tabii, Aryann da bir leydi gibi grnd
sylenemezdi.
Kasabay arkalarnda brakp nehre ktklarnda aknt iyice id
detlendi. Arya, yamurun yaratt gri pusun iinden kar kydaki
uzun ta stunu seebiliyordu. Stunun, teknenin yanaaca is
keleyi iaretlediine phe yoktu ama Arya stunu grr grmez
ondan uzaa srklendiklerini fark etti. Krekiler krekleri daha
byk kuvvetle ekiyordu imdi, nehrin fkesiyle bouuyorlard.
Nehirdeki yapraklar ve krk dallar bir mancnktan frlatlm gibi
hzl akyordu. Srkl adamlar suya eilmiti, tekneye yaklaan her
eyi uzaa itiyorlard. Burada rzgar da daha sertti. Arya ne zaman
nehrin yukarsna bakmak iin dnse yznde yamur patlyordu.
Gverte hareket ettike Yabanc kiniyor ve tekmeler atyordu.
Eer yan taraftan suya atlarsam, daha Taz yokluumun farkna bile
Aramadan nehir beni alr gtrr. Arya omzunun zerinden arkas
119
na bakt ve Sador Clegaein rkm atyla cebelletiini grd
Tazfdan kamak iin bundan daha iyi bir frsat bulamazd, fi,/
nunla birlikte, boulabilirim. J on, Aryann bir balk gibi yzdn
sylerdi eskiden ama bu nehirde bir balk bile sorun yaayabilirdi
Buna ramen, boulmak, Kral Topraklarna gitmekten daha iyj
olabilirdi. Arya, J offreyyi dnd ve pruvaya doru srnd
Yamurla kamlanan nehir, amur yznden kahverengine dn
mt, sudan ok orba gibi grnyordu. Arya suyun ne kadar
souk olduunu merak etti. imdikinden daha fazla tslanamam. Tek
elini kpeteye koydu.
Ama suya atlayamadan nce bir barma duydu ve kafasn
evirdi. Adamlar, ellerinde srklarla n tarafa doru koturuyor
du. Arya bir an neler olduunu anlayamad. Sonra grd: K
knden sklm devasa ve korkun bir aa, teknenin stne
doru geliyordu. Srklenen aacn dm halindeki kkleri ve
dallar, kocaman bir deniz canavarnn kollarym gibi suyun d
na uzanyordu. Krekiler, siya ettikleri krekleri lgnca eki
yordu, tekneyi alabora edecek ya da gvdeyi ieri grecek bir
arpmadan kanmaya alyorlard. Yal adam dmeni krd,
pruvadaki at nehrin aasna doru dnmeye balad ama ok
yavat. Siyah ve kahverengi prldayan aa bir gemi mahmuzu
misali hzla tekneye doru geliyordu.
Mrettebattan iki adam, uzun srklar kullanarak aac bir e
kilde yakaladnda, aa, pruvadan en fazla metre uzaktayd.
Srklardan biri krld, havaya kymklar saan uzun aaaaatttrty
duyanlar, ayaklarnn altndaki gvertenin paralandn zanne
debilirdi. Ama ikinci adam aac serte itmeyi baard, ynn
deitirip tekneden bir para uzaklatrmaya yetecek kadar. Aa,
teknenin sadece birka santim uzandan geti, dallar pruvadaki
at ban pene misali trmalad. Tam tehlike gemi gibi gr
nrken, canavarn ana dallarndan biri tekneye bir yan darbe in
dirdi. Tekne titredi. Arya kayd, acyla tek dizinin stne dt.
Krk srkl adam o kadar ansl deildi. Arya, bordadan suya d
en adamn ln duydu. Sonra kahverengi fkeli sular adamn
stne kapand, Aryann tekrar ayaa kalkt sre iinde adam
gzden kaybolmutu. Baka bir adam bir ip kangal kapt fak*1
suyun iinde ipi ataca kimse yoktu.
120
Belki de nehrin aasnda bir yerde sudan kar, diye dnmeye
alt Arya ama bu dnce bo nlyordu. Arya yzme hevesim
tamamen kaybetmiti. Sandor Clegane ona seslenip de kanl bir
dayak yemeden nce ieri girmesini sylediinde, Arya uysal bir
ekilde kabine gitti. O esnada tekne, onu denize srklemekten
baka hibir ey istemeyen nehirle savaarak kendi rotasna dn
meye alyordu.
Sonunda karaya ulatklarnda, mutat iskele yerinden en az iki
mil aadalard. Tekne kyya yle sert arpt ki bir srk daha k
rld ve Arya az kalsn tekrar dyordu. Sandor Clegane, Aryay
bir bez bebekten daha ar deilmi gibi kaldrp Y abancnn sr
tna oturttu. Btn tekne mrettebat donuk ve bitkin gzlerle
onlara bakyordu, avcunu ne uzatan yamuk srtl adam dnda.
Alt ejderha, dedi adam. U tane gei, tane de kaybettiim
adamiin.
Sandor Clegane kesesini kartrd ve adamn avcuna buru
buru bir parmen tomar koydu. te. On tane al.
On? Teknecinin akl karmt. Bu ne imdi?
l bir adamn senedi, dokuz bin ejderha ediyor ya da ona
yakn. Taz eyere trmanp Aryann arkasna oturdu ve naho bir
glmsemeyle aa bakt. On tanesi senin. Geri kalann almak
iin bir gn dneceim, yani hepsini harcamaya kalkma.
Adam gzlerini ksarak parmene bakt. Yazlar. Y azlar ne
ieyarar. Altn sz verdin. valye onuru dedin.
Kahrolas valyelerin onuru yoktur. Bunu renmenin
vaktidir yal adam. Taz, Y abancy mahmuzlad ve drtnala
yamurun iine dald. Teknedeki adamlar arkalarndan kfr
ler savurdu, birka ta frlatt. Clegane kfrleri de talar da
umursamad. ok gemeden aalarn karanlnda kayboldular,
arkalarnda kalan nehir gittike hafifleyen bir grltyd artk.
Tekne yarn sabaha kadar karya gemeyecek, dedi Taz, ve
teknedeki adamlar, bizden sonra karlarna kacak aptallardan
Mpt vaatler almayacak. Eer haydut dostlarn bizi kovalyorsa,
ok gl yzcler olmalar gerek.
Arya kamburlat ve dilini tuttu. Valar morghulis, diye dnd
kederle. Sr Ilyt, SrMeryn, KralJoffrey, Kralie Cersei. Dunset, Pol-
^Wer>Tatl Rajf, Sr Gregor ve Vaeci. Ve Taz, Taz, Taz.
121
Yamur durduunda ve bulutlar daldnda Arya yle
titreyip aksryordu ki Clcgane gece iin mola verdi, hatta birJ ^
yakmaya alt. Ancak topladklar dallar ok slakt. Taznnya^
t hibir ey bir kvlcm karmaya yetmiyordu. Sonunda dallarj
tiksintiyle tekmeleyip datt. Yedi kahrolas cehennem, diye]a
net okudu. Ateten nefret ediyorum.
Bir mee aacnn altndaki nemli kayalarda oturdular. Sert
ekmek, kfl peynir ve ttslenmi sosisten oluan souk akan
yemeklerini yerken, yapraklardan damlayan suyun yumuak pmN
tlarn dinlediler. Taz, haneriyle eti dilimledi ve Aryay baa
bakarken yakaladnda gzlerini kst. Aklndan bile geirme.
Geirmiyordum, diye yalan syledi Arya.
Taz, bu cevapla ilgili ne dndn gstermek iin aa-
lama dolu bir kahkaha att ama Aryaya kaln bir dilim sosis verdi.
Arya gzlerini Tazdan hi ekmeden sosisi kemirdi. Ablan asla
dvmedim, dedi adam. Ama mecbur brakrsan seni dverim.
Beni ldrmek iin bir yol dnmeyi brak. Bulacan hibir yol
iine yaramaz.
Aryann buna verecek cevab yoktu. Sosisi kemirdi ve souk
gzlerle adama bakt. Ta kadar sert, diye dnd.
Sen yzme bakyorsun en azndan. Hakkn yemeyeyim, ;
seni kk dii kurt. Holanyor musun bari?
Holanmyorum. Y zn yank ve irkin.
Clegane, hanerinin ucundaki peynir parasn Aryaya uzatt.
Sen kk bir aptalsn. Kamay baarsaydt bile bu ne iine ya
rard? Sadece daha kt biri tarafndan yakalanrdn.
Yakalanmazdm, diye srar etti Arya. Daha kt biri yok. ,
Aabeyimle hi tanmadn. Gregor bir keresinde, s r f horlu- |
yor diye bir adam ldrmt. Kendi adamn. Taz srttnda, j
yznn yank taraf geriliyor ve az naho bir biimde kvr- f
lyordu. Y znn bu tarafnda dudak yoktu, sadece bir kula11
kk vard.
Aabeyini ok iyi tanyorum. imdi dnnce, belki de
Da daha ktyd gerekten. Onu, Dunsen, Polliver, T^1j
Raff ve Vadeciyi \
Taz akn grnyordu. Peki Ned Starkm kk ve ky j
metli kz bu eit adamlar nereden tanyor? Gregor evcil farele
rini asla meclise gtrmez.
Onlar kyden tanyorum. Arya peyniri yedi ve bir para sert
ekmek almak iin uzand. Gln kenarndaki ky. Gendryyi,
beni ve Al T urtay orada yakaladlar. L ommy Yeileli de yaka
ladlar ama Tatl Raff onu ldrd, nk ocuun baca yara
lyd.
Cleganein az seirdi. Seni yakaladlar? Aabeyim seni ya
kalad? Bu fikir adam gldrd, yar hrlama yar kkremeye
benzer kekremsi bir ses. Gregor elinde ne olduunu bilmiyor
du deil mi? Biliyor olamaz, bilseydi seni barta barta Kral
Topraklarna geri gtrr, Cerseinin kucana atard. Ah, bu
ok gzel. Ona bu hikayeyi mutlaka anlatacam, kalbini skme
den nce.
Taz, Da l drmekten ilk kez sz etmiyordu. Ama o senin
aabeyin, dedi Arya kukuyla.
ldrmek istediin bir aabeyin olmad m hi? dedi Taz.
Tekrar gld. Belki de bir abla? Aryann yznde bir ey gr
m olmalyd, nk ne eilip ona yaklat. Sansa. O, deil
mi? K k dii kurt, sevimli kuu ldrmek istiyor.
Hayr, diye parlad Arya. Ben seni ldrmek istiyorum.
Kk arkadan ikiye bldm iin mi? Ondan ok daha
fazlasn l drdm, sana yemin ederim. Bunun beni bir eit ca
navar yaptn dnyorsun. Pekl, belki de yapyor, lkin ab
lann hayatn da kurtardm. Ayak takm tarafndan atndan aa
ekildii gn, kalabal yardm ve onu kaleye geri gtrdm.
Bunu yapmasaydm ablann bana da Lollys Stokewothn ba
na gelenler gelirdi. Ve bana ark syledi. Bunu bilmiyordun deil
mi? Ablan bana kk, tatl bir ark syledi.
Yalan sylyorsun, dedi Arya hemen.
Bildiini dndn eylerin yars kadarn bile bilmiyor
sun. Karasu? Y edi cehennemin neresinde olduumuzu sanyor
sun sen? Nereye gittiimizi sanyorsun?
Taznn sesindeki tahkir, Aryann tereddt etmesine sebep
ldu. Kral Topraklarfna dnyoruz, dedi. Beni J offreyye ve
kralieye gtryorsun. Arya birdenbire bunun yanl olduunu
anlad, sadece Tazfnn sorular sorma eklinden. Aa bir ey sy,
mek zorundayd.
Seni kr, aptal, kk, dii kurt, dedi Taz. Sesi demir bir
ee kadar sert ve przlyd. J otTreyyi bo ver, kralieyi bo
ver, kardeim dedii o arpk ve kk gargoyleyi bo ver. Onlarn
ehriyle iim bitti, Kral Muhafzlaryla iini bitti, Lannisterlarla
iini bitti. Bir kpein aslanlarla ne ii olur sorarm sana? Su ma
tarasna uzand, byk bir yudum ald. Azn silerken mataray
Aryaya uzatt. Getiimiz nehir Dili Mzrakt ocuk.
Dili Mzrak, Karasu deil. Becerebilirsen, haritay kafanda can
landr. Yarn Kral Y oluna varacaz. Ondan sonra daha hzl yol
alrz, dorudan kizlere. Seni annene teslim eden kii ben olaca
m. O soylu yldrm lordu ya da o alevli rahip bozuntusu deil.
Aryann yzndeki ifadeyi grnce srtt. Sadece haydut dost
larnn fidye kokusu alabildiini mi dnyordun? Dondarrion
benim altnm ald, ben de seni aldm. Sen, benden alnanlar
dan iki kat deerlisin derim. Seni korktuun gibi Lannisterlara
satsam kat deerlisin ama bunu yapamayacam. Bir kpek
bile tekmelenmekten bkar nihayetinde. Eer u Gen Kurtta,
tanrlarn kurbaalara verdii kadar akl varsa, beni lord ilan eder
ve hizmetine girmem iin yalvarr. Bana ihtiyac var, bunu henz
bilmiyor olabilir geri. Belki onun iin Gregoru bile ldrrm,
bundan holanr.
Seni asla almaz, diye parlad Arya. Seni almaz.
O zaman ben de tayabileceim kadar altn alr, Gen
Kurtun yzne gler ve yola derim. Beni almazsa ldrmeli,
aklllk etmi olur. Lkin yapmaz, duyduklarmdan anlyorum
ki babasna ok benziyor. Benim iin hava ho. Her halkrda
ben kazanyorum. Sen de yle dii kurt. imdi zrlamay ve bana
parlamay brak. eneni kapal tut ve sana ne diyorsam onu yap.
bakarsn daynn kahrolas dnne bile yetiiriz.
124
J ON
Ksrak nefes nefeseydi ama J on hayvan zorlamaya mecburdu.
Sura Magnardan nce varmak zorundayd. Eyeri olsayd stn
de uyuyabilirdi ama yoktu ve dmeden atn srtnda kalmak uya
nkken bile zordu. Y aral bacandaki ar dinmiyordu, yarann
iyilemesi iin J onun dinlemesi gerekirdi ama buna cesaret ede
miyordu. Aksine, her ata biniinde yaray batan kanatyordu.
Bir yokuun bana ktnda ve tepelerle tarlalarn arasndan
kvrlarak kuzeye giden Kral Yolunu grdnde J on ksran
boynunu okad ve, imdi yapmamz gereken tek ey yolu takip
etmek kzm, dedi. Sur yaknda. Baca ktk gibi katlamt.
Ba ate yznden yle sersemlemiti ki J on kendini iki kez yan
l yne giderken bulmutu.
Sur yaknda. Dostlarn ortak salonda baharatl scak arap
ierken hayal etti. Hobb tencerelerinin banda olmalyd, Donal
Noye dkmhanede, stat Aemon kuluun altndaki dairesin
de. Ve Yal A y ? Sam, Grenn, Efkrl Edd, ahap dileriyle Dyven..
Jon, bazlarnn Yumruktan kaabilmi olmas iin dua edebili
yordu sadece.
Ygritte de hep akimdayd. Kzn salarnn kokusunu hatrl
yordu, bedeninin scakln... ve yal adamn boazn keserken
yznden beliren ifadeyi. Onu sevmekle hata ettin, diye fsldad bir
ses. Onu terk etmekle hata ettin, dedi bir bakas. Lord Starkn, Ley
di Catelyne dnmek iin J onun annesini terk ederken byle par
alanm hissedip hissetmediini merak etti J on. O Leydi Catelyne
yeminliydi ben de Gece Nbetilerine.
Atei yle yksekti ki, Kstebek Kasabasndan az kalsn nere
deolduunu bilmeden geiyordu J on. Kasabann byk blm
yer altna gizlenmiti, klen ayn nn altnda sadece birka
kk kulbe grnyordu. Genelev, tuvalet kabini bykl
nde bir barakayd, barakann rzgrla sallanan krmz feneri,
karanln iinden bakan kanl bir gze benziyordu. J on, genele
vin bitiiindeki ahrda durdu. Ksrann srtndan yar yuvarla-
n,r gibi aa inerken ahrdaki iki uyank ocua seslendi. tiraz
kabul etmeyen bir ses tonuyla, Yeni bir ata ihtiyacm var, dizginli
125
ve eyerli, dedi. ocuklar J onu istediklerini getirdiler; ayrca bjr
matara arap ve yarm somun esmer ekmek. Kasabay uyandrn
dedi J on ocuklara. Onlar uyarn. Surun gneyinde yabanlla
var. Eyalarnz toplayn ve Kara Kaleye gidin. Bacandaki ac
yznden dilerini skarak, ocuklarn getirdii siyah idie bindi
ve kuzey iin drtnala at srd.
Dou semasndaki yldzlar snmeye balarken, afak sisinin
ve aalarn zerinde ykselen Sur, J onun nnde belirdi. Ay
buzun stnde solgun prldyordu. J on idiini mahmuz-
lad. Kara Kalenin, muazzam buz uurumu altnda krk oyun
caklar misali ylan ta kulelerini ve ahap salonlarn grene dek
amurlu yolu takip etti. O srada Sur, afan ilk klaryla pembe
ve mor prltlara brnmt.
D binalarn nnden geerken J ona meydan okuyacak bir
nbeti grnmedi. Y olunu kesmek iin kimse gelmedi. Kara
Kale, Bozkalkan kadar viran grnyordu. Avlularn talarnn
arasndaki atlaklarda kahverengi yabani otlar bymt. Eski
karlar Ta Klann atsn kaplam ve J onun, Yal Aynn kh
yas olmadan nce uyuduu Hardin Kulesinin kuzeyinde ynlar
halinde birikmiti. Yangn srasnda pencerelerden taan dumann
isli parmaklar, Lord Kumandan Kulesine siyah izgiler izmi
ti. Mormont yangndan sonra Kral Kulesine tanmt ama Jon
orada da hi k grmedi. Y erden bakarken, iki yz on be metre
ykseliindeki Surun stnde yryen nbetiler olup olmad
n syleyemezdi ama buzun gney cephesine ahap bir yldrm
gibi trmanan zikzakl merdivende hi kimse yoktu.
Silahhanenin bacasndan duman ykseliyordu; ok inceydi,
kuzey semasnda belli belirsiz seiliyordu ama yeterliydi. Jon
atndan indi ve topal admlarla silahhaneye yrd. Ak kapdan
dklen s scak bir yaz nefesi gibiydi. eride, tek kollu Donal
Noye krklerin banda alyordu. Sesi duyunca ban evirdi.
J on Kar?
Ta kendisi. J on; atee, yorgunlua, bacana, Magnara, yal
adama, Y grittee, her eye ramen glmsedi. Geri dnmek g"
zeldi. Kocaman gbei, omzuna inelenmi kol yeni ve siyah sa
kallarla kapl enesiyle Noyeu grmek gzeldi.
126
Demirci, krkleri brakt. Y zn...
Jon yzn neredeyse unutmutu. Bir derideitiren gzle
rimi oymaya alt.
fsjoye kalarn att. Yaral ya da przsz, greceimi d
n d m son yz setinkiydi. Mance Raydern tarafna geti
ini duyduk.
Jon devrilmemek iin kapya tutundu. Bunu size kim syle
di?
J arrnan Buckwell. On be gn nce dnd. Buckvvellin ke
ifileri seni kendi gzleriyle grdklerini iddia ediyorlar, koyun
derisi bir pelerinin iinde yabanl kafilesiyle birlikte at sryor-
nusun. Noye, J onu szd. Pelerin ksmnn doru olduunu
gryorum.
Aslnda hepsi doru, diye itiraf etti J on. Ama baka eyler
devar.
O halde seni demek iin bir kl ekmeli miyim?
Hayr. Aldm emre gre davranyordum. Qhorn Y armelin
son emri. Noye, garnizon nerede?
Senin yabanl dostlarna kar Suru savunuyorlar.
Evet ama nerede?
Heryerde. Kpekbal Harma, Havuzdaki Ormangzcsnde
grld. ngrakl, Uzun Mezarda. Alak da Buzizinde. B
tn Sur boyunca... buradalar, oradalar, Kralie Kapsnn yak
nnda Sura trmanyorlar, Bozkalkann kaplarna saldryorlar,
Dougzcsnn karsna ylyorlar... ama siyah bir pelerin
grdkleri anda yok oluyorlar. Ertesi gn baka bir yerdeler.
J on boazndan ykselen iniltiyi yuttu. Y anltma hareketle
ri. Mance kuvvetimizi blmek ve zayflatmak istiyor, anlamyor
musun? Ve Boven Marsh da onu memnun ediyor. Kap burada.
Saldr burada.
Noye, J onun yanma gitti. Bacan kan iinde.
Jon ifadesiz gzlerle bacana bakt. Doruydu. Yaras yine
almt. Bir ok yaras...
Bir yabanl oku. Bu bir soru deildi. Noyeun yalnzca bir
kolu vard ama o kol kaln ve kaslyd. J onun koluna girdi. St
gibi beyazsn, ayrca yanyorsun. Seni Aemona gtryorum.
127
Vakit yok. Yabanllar Surun gneyinde, kapy amak
Kralienin Tacndan geliyorlar. ^
Ka kiiler? Noye, J onu kapnn eiine tad.
Yz yirmi, yabanllar iin iyi silahlanm saylrlar. Br0n
zrhlar, biraz elik. Burada ka adam kald?
Krk ksr, dedi Donal Noye. Sakatlar, zayflar ve hl ej
timde olan yeil ocuklar.
Eer Marsh gittiyse kale kumandan kim?
Zrh ustas gld. Sr Wynton, tanrlar onu korusun. Kale
deki tek ve son valye. Mesele u ki, Stout kumandan ilan edil-
diini unutmu gibi grnyor ve kimse de gidip adama bunu
hatrlatmyor. Sahip olduumuz tek kumandan benim sanrm
Sakatlarn en acmasz.
En azndan bu iyi bir haberdi. Tek kollu zrh ustas iini bilen
bir adamd ve sava konusunda tecrbeliydi. te yandan Sr Wy
nton Stout... bir zamanlar iyi bir adam olduu hususunda herkes
hemfikirdi ama korucu olarak geirdii seksen yln ardndan ne
gc ne de zeks kalmt. Bir keresinde akam yemei srasnda
uyuyakalmt, bir kse bezelye orbasnn iinde bouluyordu
neredeyse.
Kurdun nerede? diye sordu Noye avluyu geerlerken.
Hayalet. Sura trmanrken onu brakmak zorunda kaldm.
Buraya geri dneceini ummutum.
zgnm delikanl. Onu hi grmedik. Topal admlarla
kuluun altndaki uzun, ahap i kaleye gidip stadn kapsna
ktlar. Zrh ustas kapy tekmeledi. Clydas l
Bir sre sonra, siyahlara brnm, dk omuzlu, ufaktefck
bir adam kapda belirdi. J onu grdnde adamn minik peri#
gzleri geniledi. Delikanly yatr. stad getireceim.
minede ate yanyordu ve oda ok havaszd. J on scal
yznden sersemledi. Noye onu srtst yere yatrd andajn ^
dnyann frl frl dnmesine engel olmak iin gzlerini kapa^1 ^
Yukardaki kulukta gaklayan ve szlanan kuzgunlarn sesini duy3
biliyordu. K a r diyordu bir ku. Kar, kar, kar. Bu Samin u13 ^
rifetiydi, J on hatrlad. Samwell Tarly sa salim eve dnebil^ ^
miydi? Yoksa sadece kular m gelmiti? *
;
aklk d
128
0stat Aemonn gelmesi uzun srmedi. Ar ar hareket
ordu, lekeli ellerinden birini Clydasn omzuna koymutu,
^k ve dikkatli admlarla ilerliyordu. Adamn ince boynunda
^ stat zinciri vard; demir, kurun, sa ve dier baz metallerin
snda altn ve gm halkalar ldyordu. J on Kar, dedi stat,
kendini daha gl hissettiinde, bana grdn ve yaptn her
i anlatmalsn. Donal, atee bir kazan arap ve demirlerimi koy.
Kor gibi olmalarn istiyorum. Clydas, senin u keskin bana
ihtiyacmolacak. stat yz yan gemiti; krlgan, sasz ve
tamamen krd. Ama st rengi gzleri hibir ey grmyor olsa
hilestadn zeks hl genliindeki kadar keskindi.
Clydas pantolonunun bacandan kard bakla J onun eski
kanlakatlam ve yeni kanla slanm siyah pelerinini keserken
jon, Yabanllar geliyor, dedi stada. Gneyden. Biz Suru tr
mandk...
Clydas, J onun kabaca balanm sargsn kestiinde, stat
Aemon havay koklad. Biz?
Onlarla birlikteydim. Qhorin Y armel onlara katlmam em
retmiti. stadn parmaklar drterek ve bastrarak yaray in
celerken J on irkildi. T henn Magnar... ahhhh, canm yanyor.
Dilerini skt. Y al Ay nerede?
Jon... bunu sylemek bana keder veriyor ama Lord Kumandan
Mormont, Craster Kalesinde ldrld, Y eminli Kardelerinin
eliyle.
Kard... kendi adamlarmz? A emonn szleri, parmaklarndan
yz kat beter ac vermiti. Y al Ayy son grd haliyle ha-
tlrhd J on; omzunda msr iin gaklayan kuzgunuyla, adrnn
0nnde dururken. Mormont ld m? Y umruktaki mcadelenin
12lerini grdnden beri bundan endie ediyordu ama ald
ar z buna ramen ard. Kim yapt? Ona kim ihanet etti?
k ^ki ehirli Garth, Ollo Kesikel, Kama... hrszlar, korkak-
J VeEtiller, sr halinde. Bunun olacan tahmin etmeliydik.
et eskisi gibi deil. Serserileri hizada tutmak iin ok az d-
du u m Var Dcmal Noye stadn baklarn atete eviriyor-
Bir dzine sadk adam geri dnmeyi baard. Efkrl Edd,
arkadan Y aban kz. Hikyeyi onlardan duyduk.
129
Sadece bir diizine adam m? Kara Kaleden, Lord Kumandan
Mormontla birlikte iki yz adam ayrlmt. Nbetin en iyjje
riden iki yz adam. Marshn artk Lord Kumandan oldua
anlamna m geliyor bu? Yal Nar cana yakn bir adam ve sebat
kr bir Ba Khya'yd fakat bir yabanl ordusuyla yzlemek i|n
acnacak derecede uygunsuzdu.
imdilik, bir seim dzenlenene kadar, dedi stat Aemon
Clydas, bana mataray getir.
Bir seim. Qhorin Y armel ile Sr J aremy Rykker lyken ve
Ben Stark hl kaypken, seilecek kim vard? Bowen Marsh yada
Sr Wynton Stout olmayaca kesindi. Thoren Smallwood yada
Sr Ottyn Wythers, Y umruktan sa kmay baarabilmiler miy
di? Hayr, yeni kumandan Cotter Pyke yahut Sr Detys Mail ister olur.
Ama hangisi? Glge Kuledeki ve Dougzcsndeki kumandan
lar iyi adamlard fakat ok farkllard; Sr Denys soylu ve ihtiyat
lyd, cesur olduu kadar yalyd, Pyke daha genti, gayrimeru
domutu, akszl ve fazlasyla cretkrd. Daha kts, iki
adam birbirinden nefret ediyordu. Yal Ay onlar srekli Surun
iki ucunda, birbirlerinden uzakta tutmutu. Mallisterlarn de-
mirdoumlulara kar duyduu gvensizlik adamlarn kemikle
rine ilemiti, J on bunu biliyordu.
Bak gibi bir sanc J ona kendi kederlerini hatrlatt. stat,
J onun elini skt. Clydas, haha stn getir.
J on dorulmaya alt. Haha stne ihtiyacm yok.
Var, dedi Aemon serte. Bu cann yakacak.
Donal Noye odasnn karsna geip J onu tekrar srtnn s
tne itti. Kprdama yoksa seni balarm. Demirci tek kolla bile,
J onu bir ocukmu gibi kolayca hareketsiz hale getirmiti. Cly
das yeil bir matara v e ta bir kupayla geri dnd. stat Aemon
kupay azna kadar doldurdu. Bunu i.
J on mcadelelerinde dudaklarm srmt. Y oun ve tebe-
rimsi svya karan kann tadn alabiliyordu. Tek yapabildii* i
tii st kusmamaya almak oldu.
Clydas bir anak scak su getirdi. stat Aemon, yaradaki iri
ni ve kan ykad. Adam ok nazik davranyordu ama en hafi
dokunu bile J onun lk atmak istemesine sebep oluyordu
130
Magnarma(^am^an disiplinli ve bronz zrhlar var, dedi Jon.
Konumak, akln bacandan almasna yardm ediyordu.
Magnar, Skagostaki bir lorddur, dedi Noye. Sura ilk
geldiimde, Dougzcsnde Skagos Oullar vard, onlarn
jVlagnardan bahsettiini hatrlyorum.
J on bu kelimeyi eski anlamnda kullanyor bence, dedi stat
Aemon. Bir hanedan ad deil de bir unvan olarak. Eski Dilden
gelir.
Lord demek, diyerek stad onaylad J on. Styr, Ayazdiin
en kuzeyinde yer alan T henn isimli bir yerin Magnar. Kendisine
ait yz adam ve L tuf u en az bizim kadar iyi bilen yirmi svarisi
var. Geri Mance boruyu bulamad, bu da bir ey saylr. K Bo
rusu; Stnehri boyunca arad ey buydu.
stat Aemon elindeki pamuk bezle duraksad. K Borusu
kadim bir efsanedir. Surun tesindeki Kral byle bir eyin var
olduuna inanyor mu gerekten?
Hepsi inanyor, dedi J on. Y gritte yzlerce mezar atklarn
syledi... Stnehri Vadisinin drt bir yanndaki kral ve kahraman
mezarlarn amlar ama boruyu bulama...
Ygritte kim? diye sordu Donal Noye dorudan.
zgr insanlardan bir kadn, dedi J on. Onlara Y grittei nasl
aklayabilirdi? ok scak, zeki ve komik bir kz. Bir erkei pebilir ya
da boazm kesebilir. Styrle birlikte ama o... gen, yalnzca bir kz
aslnda, vahi ama ... Ate yakt iin yal bir adam ldrd. J on,
dilinin kalnlatn ve peltekletiini hissediyordu. Haha st
akln bulandrmt. Onunla yeminimi bozdum. Amacm asla
bu deildi ama... Hatayd. Onu sevmek hatayd, onu terk etmek hatay
d... Y eterince gl deildim. Y armel bana emir verdi, onlarla
birlikte at sr, yemek ye, gzle, geri adm atmamalym, ben...
Ba slak ynlerle sarlm gibiydi.
stat Aemon J onun yaralarn tekrar koklad. Kanl bezi a
naa batrd ve, Donal, scak ba ver l tfen, dedi. Delikanly
hareketsiz tutman gerekecek.
Korlam ba grdnde, barmayacam, dedi J on kendi
kendine. Ama bu yeminini de bozdu. Clydas stadn eline rehber-
hk ederken Dnel Noye, J onu yere bastrd. J on hareket etmedi,
131
yumruunu tekrar ve tekrar yere vurmak dnda. Acs yle b,
ykt ki, o acnn iinde kendini kk, zayf ve aresiz hissetti
karanlkta alayan bir ocuk gibi. Y ank et kokusu burnuna arp,
tnda ve kulaklarnda kendi l yanklandnda, Ygritte, diye
dnd. Mecburdum. ektii ac, tek kalp at boyunca azalmaya
balad. Ama sonra demir tekrar dokundu ve J on bayld.
Gz kapaklar titreyerek aldnda, J on kaln ynlere sarl
mt ve yzyordu. Hareket edemiyordu ama sorun deildi. Bir
sre iin Y grittein onunla birlikte olduunu ve nazik elleriyle ona
dokunduu hayal etti. Sonunda gzlerini kapad ve uykuya dald.
Bir sonraki uyan o kadar halim deildi. Oda karanlkt ama
battaniyelerin altndaki ac geri dnmt. J onun bacaklarndaki
zonklama en kk harekette kor bir baa dnyordu. J on
bunu, hl bir baca olup olmadn anlamak iin bakmaya a
lrken en sert ekilde rendi. Soluu kesilmi halde ln
yuttu ve yine yumruunu skt.
J on? Odada bir mum belirdi, kocaman kulaklar ve her e
yiyle ok iyi hatrlanan bir yz J ona bakyordu. Hareket etme
melisin.
Pyp? J on uzand ve dier ocuk J onun elini tutup skt.
Gittiini dnmtm, dedi J on.
Yal Narla birlikte mi? Hayr, benim fazla ufak ve yeil ol
duumu dnyor. Grenn de burada.
Ben de buradaym. Grenn yatan dier yanma yrd.
Uyuyakalmm.
J onun boaz kurumutu. Su, diye inledi. Grenn su getirdi,
barda J onun dudaklarna gtrd. Y umruku grdm, dedi
J on byk bir yudumdan sonra. Kan, l atlar... Noye bir d
zine adamn geri dndn syledi... kimler?
Dywen dnd. Dev, Efkrl Edd, Tatl Donnel Hill, Ulmer,
Solak Lew, Garth Bozty. Drt ya da be kii daha. Ben.
Sam?
Grenn baklarn kard. tekilerden birini ldrd J on.
Grdm. tekini, onun iin yaptn ejderhacam hanerle b
aklad. Ona Katil Sam demeye baladk. Bundan nefret ediyor
du.
132
Katil Sam. Sam Tarlyden daha az sava olabilecek birini ha
yal bile edemiyordu J on. Ona ne oldu?
Onu braktk. Grennin sesi periand. Onu sarstm, ona
bardm, hatta yzn tokatladm. Dev onu ayaa kaldrmaya
alt ama Sam ok ard. Eitimde nasl yere kvrldn ve
alayarak ylece yattn hatrlyor musun? Craster Kalesinde
alamyordu bile. Kama ve Ollo yiyecek bulmak iin duvarlar
ykyordu, Garthla Garth dvyordu, dierlerinden bazlar
Crastern karlarna tecavz ediyordu. Efkrl Edd, btn sadk
adamlarn Kamann grubu tarafndan ldrleceini dnd,
neler yaptklarn anlatmamza engel olmak iin. Bizim bir ada
mmza kar onlarn iki adam vard. Sami Yal Ayyla braktk.
Yerinden kalkmyordu J on.
Sizleronun kardeleriydiniz, demek zereydi J on. Onu yabanlla
r n ve katillerin arasnda nasl brakabildiniz?
Hl hayatta olabilir, dedi Pyp. Yarn ortaya kp hepimizi
artabilir.
Evet, hem de Mance Rayderm kafasyla. Grenn sesinin
neeli kmas iin abalyordu, J on bunun farkndayd. Katil
Sam!
Jon tekrar oturmaya alt. lk seferdeki kadar byk bir ha
tayd bu. Kfrler ederek bard.
Grenn, gidip stat Aemon uyandr, dedi Pyp. J onun
haha stne ihtiyac olduunu syle.
Evet, diye dnd J on. Hayr, dedi. Magnar...
Biliyoruz, dedi Pyp. Surun stndeki devriyelere gzle
rini gneyden ayrmamalar sylendi ve Donal Noye, Rzgrsrt
Bayrna Kral Y olunu gzlemeleri iin adamlar gnderdi. stat
Aemon da Dougzcsne ve Glge Kuleye kular yollad.
stat Aemon ayaklarn sryerek yatan yanna geldi, elini
Grennin omzuna koydu. J on, kendine fazla yklenme. Uyan-
m olman iyi ama iyilemek iin zamana ihtiyacn var. Yaran
taynar arapla boduk ve srgan otu, hardal tohumu ve kfl ek-
mek lapasyla rttk ama dinlemezsen...
Yapamam, dedi J on. Acyla cebelleerek dorulmaya alt.
Mance yaknda burada olacak... binlerce adam, devler, mamut-
133
lar... Kyarfa haber salnd m? Ya krala? Alnndan ter daml
yordu. Bir an iin gzlerini kapad.
Gren, Pype tuhaf bir bak att. Bilmiyor.
J on, dedi stat Aemon. Sen uzaklardayken ok ey oldu ve
bunlarn ok az iyi. Balon Greyjoy kendini tekrar kral ilan etti ve
dargemilerini kuzeye kar gnderdi. Drt bir yanda yabani otlar
misali krallar bitti. Biz hepsine dilekeler gnderdik ama hibiri
yardma gelmedi. Kllar iin daha acil meseleleri var, biz gz.
lerden raz ve unutulmuuz. Ve Kyar... J on, metin ol. Kyan
artk yok...
Artk yok mu? J on, Aemonn beyaz gzlerine ve krk y
zne bakt. Kardelerim Kyarnda. Bran ve Rickon...
stat, J onun alnna dokundu. ok, ok zgnm J on. Kar
delerin, Theon Greyjoyun emriyle ldler. Theon, Kyarn
Lord Balon adna ele geirdikten sonra. Babann sancak beyle
ri Kyarm geri alma tehdidinde bulununca Theon kaleyi atee
verdi.
Kardelerinin intikam alnd, dedi Grenn. Boltonn olu
btn demiradamlar ldrd ve sylenenlere gre, yaptklarn
dan tr Theonu santim santim yzd.
zgnm J on. Pyp, J onun omzunu skt. Hepimiz zg
nz.
J on, Theon Greyjoydan hibir zaman holanmamt ama o
babasnn muhafzyd. Bacana yeni bir ac dalgas yrd ve
J on tekrar srtnn stne devrildi. Bir hata var, diye srar etti.
Kralienin Tacnda bir ulu kurt grdm...gri bir ulu kurt... gri-
betti tamd Eer Bran ldyse, bir paras kurdunda yayor ola
bilir miydi? Orellin kartalnda yaad gibi?
unu i. Grenn kupay J onun dudaklarna gtrd. Jonun
kafas kurtlar ve kartallarla doluydu, kardelerinin sesleri ve kah
kahalaryla. J ona bakan yzler bulanklap kaybolmaya balad.
lm olamazlar. Theon bunu asla yapmaz. Ve Kyan... gri granit,
mee ve demir, kulelerin etrafnda dnen kargalar, tann korusundaki scak
havuzlardan ykselen buhar, tahtlarnda oturan ta krallar... Kyar nasl
gitmi olabilir?
Ryalar onu ele geirdiinde, J on kendini bir kez daha evinde
134
, Babasnn yzne sahip, byk, beyaz bir bvet aacnn
ltdaki scak havuzdayd. Ygritte onunlayd, ona gld, isim g-
3 deki kadar plak kalana dek krklerini kard, J onu pmeye
1st ama pemedi, nk J onun babas onlar izliyordu. J on,
Kyarnn kanyd, Gece Nbetilerinin adamyd. Bir piin ba
bas o l m a y a c a m , dedi kza. Olmayacam, olmayacam. Hibir ey
bilmiyorsun J on K31" diye fsldad kz, derisi scak suda zl-
ordu. Derisinin altndaki et, kemiklerinin stnden syrlyor
du sonunda geriye sadece bir kafatas ve bir iskelet kald. Havuz,
kesif ve kpkrmz fokurduyordu.
CATE LYN
Yeil atal' grmeden nce sesini duydular; devasa bir cana
varn homurtusuna benzeyen sonsuz bir uultu. Nehir fkeli bir
sele dnmt, geen ylk halinden yar kat daha geniti. Robb
ordusunu burada ikiye blm ve nehri gemesinin karln^
bir Frey kzyla evleneceine dair yemin etmiti. O zamanlar Lord
IValdera ve lordun kprsne ihtiyac vard, imdi bunlara ok daha fazla
ihtiyac var. Dne dne akan amurlu yeil sular izlerken, Catelynin
kalbi kayglarla doluydu. Nehri gemenin ya da karya yzmenin bir
yolu yok ve sularn tekrar alalnas bir ay bulabilir.
Kafile kzlere yaklarken Robb tacn takt ve Catelynle
Edmureu yannda at srmeleri iin artt. Robbun sancan Sr
Raynald Westerling tayordu; Starklarn buz beyaz zemin stn
deki ulu kurdu.
Kap kulbelerinin kuleleri yamurun iinden hayaletler gibi
kyordu; kafile yaklatka belirginleen puslu gri suretler. Frey
hisar bir kale deildi, iki kaleden oluuyordu; slak talardan mte
vellit akisler, suyun mukabil taraflarnda duruyor ve muazzam bir
kavisli kpryle birbirine balanyordu. K prnn tam ortasnda
Su Kulesi ykseliyordu. Nehir, kulenin altndan dmdz ve hzla
akyordu. kizlerden her birini birer adaya evirmek iin, iki ky
dan kanallar alm ve hendekler meydana getirilmiti. Hendekler
yamur yznden s glcklere dnmt.
Catelyn alkantl sularn karsnda, dou kalesinin etrafnda
kamp kurmu binlerce adam grebiliyordu. Adamlarn adrlar
nn dndaki mzraklardan, boulmu kedilere benzeyen slak san
caklar sarkyordu. Sancaklarn renklerini ve stlerindeki armalar
semek yamur sebebiyle imknszd. ou gri gibi grnyordu
Catelyne, byle bir gkyznn altnda btn dnya griydi geri
Burada ok hassas admlar at Robb, diye uyard Catelyn olu
nu. Lord Wlder son derece alngandr ve ok sivri bir dili vardr
Lordun baz oullar da babalarna ekmitir phesiz. Seni kkrt
malarna izin vermemelisin.
Freyleri tanyorum anne. Onlara kar ne byk bir hatayap'
136
tm ve onlara ne ok ihtiyacn olduunu biliyorum. Bir rahip ka-
dar tatl olacam.
Catelyn eyerinin stnde huzursuzca kprdand. Oraya var
m z d a ikramda bulunulursa hibir ekilde reddetme. Sunulan
her eyi, herkesin grebilecei bir yerde ye, i. Eer bir ey ikram
edilmezse; ekmek, peynir ve bir kadeh arap iste.
A olduumdan ok slam...
Robb, beni dinle. Lordun ekmeini ve tuzunu yediin anda mi
safir hakkna sahip olursun ve onun atsnn altnda misafirperver
lik yasalaryla korunursun.
Robb korkmu deil elenmi gibi grnyordu. Beni koru
yacak bir ordum var anne. Ekmee ve tuza bel balamama gerek
yok. Ama Lord Wlder bana kurtuklarla piirilmi karga yahnisi
ikrametmekten memnun olacaksa, yahniyi yerim ve bir kse daha
isterim.
Ar pelerinlere ve gri ynlere sarnm drt Frey, bat kap ku
lbesinden dar kt. Catelyn, Lord Walderin ilk ocuu olan
merhumSr Stevronun olu Sr Ryman tand. Ryman, babas
nnlmyle kzlerin vrisi olmutu. Adamn balnn altndan
grnen yz etli, geni ve aptald. Dier kii byk ihtimalle
Rymann oullaryd, Lord Walderin olunun torunlar.
Edmure bunu teyit etti. En bykleri Edwyn, u kabzm gibi
grnen solgun, zayf adam. nce uzun, sakall olan da Kara Wl
der, kendisi tatsz bir meseledir. u doru ata binen talihsiz yzl
delikanlnn ad Petyr. Aabeyleri ona Sivilceli Petyr der. Robbdan
sadecebirka ya byk ama on yandayken Lord Wlder tara
fndan kendisinden kat yal bir kadnla evlendirildi. Tanrlar,
umanmRoslin ona ekmemitir.
Ev sahiplerinin onlara gelmesini beklemek iin durdular.
Robbun sanca, direinden gevek bir ekilde sarkyordu ve ya
murun biteviye sesi, sa taraflarndaki kabark Yeil atalm grl
tsne karyordu. Boz Rzgr ne frlad, kuyruunu dikti, altn
rengi ksk gzleriyle adamlar izledi. Freyler alt metre kadar yak
tnda, Catelyn kurdun hrldadn duydu, hayvann kard
Pes hrlt nehrin grltsyle neredeyse aynyd. Robb endieli
grnyordu. Boz Rzgr, bana gel. Batta gel!
137
M
yit"
bir3
balc
lairr
Ama ulu kurt hrlayarak ne zplad.
Sr Rymann binei korku dolu bir kinemeyle geri ekildi ve
Sivilceli Petyrm at ahlanp delikanly yere frlatt. Yalnzca Kara I
Wlder atn kontrol edebilmiti. Adam, klcnn kabzasna uzand ^
Robb, Haytrl diye baryordu. Boz Rzgr buraya. BurayaQa
telyn, ulu kurtla atlarn arasna girdi. Boz Rzgrn nn kesen
ksran toynaklarndan amur sald. Ulu kurt dnd ve ancak o
zaman Robbun sesleniini duymu gibi grnd.
Bir Starkm hatalarn telafi etme ekli bu mudur? diye bard
Kara Wlder elindeki plak elikle. Kurdunuzu stmze salma
nz kt bir selamlama oldu derim. Bunun iin mi geldiniz? net
Sr Ryman, Sivilceli Petyr ayaa kaldrmak iin atndan indi. \
Delikanl amurlanmt ama zarar grmemiti. ca^
Hanedannza kar ilediim kusurdan tr zr dilemeye I
ve daymn dnn grmeye geldim. Robb, eyerinden aa at- i. ^
lad. Petyr, atm al. Seninki ahra geri dnd bile. ^
Petyr babasna bakt ve, Aabeylerimden birinin arkasna otu
rabilirim, dedi. [j
Freylerde en ufak bir hrmet belirtisi yoktu. Ge geldiniz, ^
dedi Sr Ryman.
Bizi yamur geciktirdi, dedi Robb. Size bir ku gnder-
dim.
Kadn grmyorum.
Sr Rymann kadn derken J eyne Westerlingi kastettiini hepsi
biliyordu. Leydi Catelyn zr dileyen bir ifadeyle glmsedi. Kra- b
lie J eyne onca yolculuun ardndan ziyadesiyle bitkindi srlerim Lo
Daha uygun bir zamanda ziyarete gelmekten memnun olacaktr rev
phesiz. E
Bykbabam bundan holanmayacak. Kara Wlder, klcn1
knna sokmutu ama sesinde dostluk yoktu. Kendisine leydi hak' par
knda ok ey anlattm, kralieyi kendi gzleriyle grmek istiyor'
yu
du. V
Edwyn boazn temizledi. ll bir nezaketle, Sizin iin Su diy
Kalesinde bir daire hazrladk Majesteleri, dedi Robba. Lr^ ;
Tully ve Leydi Stark iin de elbette. Lord sancak beylerinizin & j Viv]
atmzn altnda ve dn ziyafetinde yerleri vardr. j ^
138
,yc .id.unl.irmi? diye sordu Robb.
lorJ bykbaban bu kadar byk bir orduyu doyurama-
^ve barnd ra m ayaca e; iin esef duyuyor. Kendi askerleri
mi n erzak ve hayvan yemi bulmakta bile zorlanyoruz. Ama
" 'Ularm2 ihmal edilmeyecek. Karya geip bizim kampmzn
ak zere, kar kyya muazzam ziyafet adr kurduk.
3 Lord babanz son derece nazik. Adamlarm kendisine min
n e t t a r olacak. Uzun ve slak bir yoldan geldiler.
E dmure Tully atn ileri srd. Nianlmla ne zaman tana
cam?
Sizi ieride bekliyor, dedi Edwyn Frey. Biraz utanga g
rnse de onu balayacanz biliyorum. Bugn heyecanla
bekledi, zavall kz. Ama sohbetimize yamurdan uzak bir yerde
devametmeliyiz belki?
Gerekten yle. Sr Ryman tekrar atna bindi, Sivilce
li Petyr ekip arkasna oturttu. Beni takip edin ltfen, babam
bekliyor. Atnn ban kizlere doru evirdi.
Edmure, Catelynin yanna geldi. Merhum Lord Frey bizi
bizzat karlamalyd, diye ikyet etti. Ben onun metbu lordu
yumve mstakbel damadym. Robb da onun kral.
Doksan bir yana geldiinde, yamur altnda at srmeye ne
kadar hevesli olacan greceksin kardeim, dedi Catelyn. Ama
btn meselenin bundan ibaret olup olmadn merak ediyordu,
kordWlder st kapal bir tahtrevanla dolard genelde, taht
revanonu en kt yamurdan bile korurdu. Kasti bir hakaret mi?
%r yleyse, gelecek pek ok hakaretin ilki olabilirdi bu.
Kap kulbesinde daha fazla sorun kt. Boz Rzgr alr ka-
anr kprnn ortasnda durdu, silkindi ve yivli kapya uludu,
k sabrszca slk ald. Boz Rzgr. Ne oldu? Boz Rzgr,
Jnagel. Ama ulu kurt yalnzca dilerini gsterdi. Buray sevmedi,
Vednd Catelyn. Robb, yere melmek ve kurdun kulana
yivi sz'er fsldamak zorunda kald, hayvan ancak o zaman
der \ '^n e5meye raz oldu. O esnada Aksak Lothar ve Wal-
ebir de dar kmt. Suyun sesinden korkuyor, dedi
^ kanp kurabilirler, oraya herkese yetecek kadar arap ve
)01 fsn gtreceiz, L ord Edmure ve einin salna kadeh
firmalar iin. Askerlere yamurdan korunacak barnaklar sa-
139
Nehir. Hayvanlar takn nehirlerden uzak durmak gerektii
bilir."
Kuru bir barnak ve bir koyun budu onu sakinletirir, decj
Lotlar neeyle. Barnak bamz artaym m?
O bir ulu kurt, kpek deil, dedi Robb, gvenmedii in
sanlara kar tehlikelidir. Sr Raynald, onunla kaln. Onu bu hal
de Lord Waldern salonuna sokamam.
Meseleyi ustaca halletti, diye dnd Catelyn. Bylece IVesterlingj
de Lord IValderdat uzak tuttu.
Gut hastal ve krlgan kemikler Lord Walder epey yprat
mt. Onu yksek koltuunda, arkasnda bir minder ve kucan
da bir kakm kaftanla otururken buldular. L ordun koltuu kara
meeden yaplmt. K oltuun arkas, iki salam kule ve onlar
balayan kavisli kpr eklinde oyulmutu. K oltuk o kadar b
ykt ki, stnde oturan yal adam grotesk bir ocua dnt
ryordu. Lord Walderda akbabalar anmsatan bir ey vard, daha
fazla bir eyler de gelincikleri hatrlatyordu. L ordun yallk le
keleriyle dolu kel kafas, uzun ve pembe boynunun stnde clz
omuzlarnn arasndan dar frlyordu. Dk enesinin altnda
gevek bir deri paras sallanyordu. Gzleri sulu ve bulutluydu.
Srekli hareket eden disiz az, annesinin gsn emen bir be
bek gibi bo havay emiyordu.
Sekizinci Leydi Frey, Lord Waldern yksek koltuunun ya
nnda duruyordu. L ordun ayaklarnn dibinde, kendisinin biraz
daha gen hali oturuyordu; ellili yalarnda, hafif kambur, zayf
bir adam. Adamn mavi ynden ve gri satenden dikilmi pahal
kyafeti, tuhaf bir ekilde bir tala ve kk pirin anlarn ss
ledii bir boyunlukla vurgulanmt. Adamla lordun arasndaki
benzerlik arpcyd, gzleri dnda; Lord Freyin gzleri kk
soluk ve pheciydi, dier adamnkilerse byk, dost canls ve
bo. Catelyn, L ord Waldern erkek yavrularndan birinin, ylhr
nce eksik akll bir ocuk sahibi olduunu hatrlad. Geit Lor
du, Catelynin nceki ziyaretleri boyunca bu eksik aklly gzden
uzak tutmaya zen gstermiti. Her zaman bir soytar tac takyof
muydu yoksa ama Robbla alay etmek mi? Catelynin sormaya cesaret
edemeyecei bir soruydu bu.
140
Salonun geri kalanm Frey oullan, kzlar, ocuklar, torunla-
kocalar, karlar ve hizmetkrlar doldurmutu. Ama yal adam
konutu- Diz kmediim iin beni affedeceinizi biliyorum. Ba-
aldarmeskisi gibi deil artk ama aralarnda sallanan ey ziyade
siyleiyi hizmet veriyor, hah." Yal adamn gzleri Robbun tacna
bakarken, az disiz bir glmsemeyle ald. Bazlar, bronz ta
takankraln fakir bir kral olduunu syler Majesteleri.
Bronz ve demir, altn ve gmten daha gldr, diye cevap
verdi Robb. Eski K Krallar bu eit kl talar takard.
Ejderhalar geldiinde o talar pek ilerine yaramad. Hah" Bu
hal, ban saa sola sallayp tacm ve boyunluunu nlatan ya-
nmaklly elendirmi gibiydi. Efendimiz, dedi Lord Wlder,
Aegonn grltsn balayn. Bir adaldan daha aptal ve daha
nce bir kralla karlamad. Stevronun oullarndan biri. Ona
ngrak diyoruz.
Sr Stevron ondan bahsetmiti lordum. Robb, yarm akl
lyaglmsedi. Tantmza sevindim Aegon. Baban cesur bir
adamd.
ngrak anlarn nlatt. Glmsediinde, aznn bir kena
rndan dierine tkrk akt.
Soylu nefesinizi bouna tketmeyin. Onunla konutuunuz
kadar bir lazmlkla da konuabilirsiniz. Lord Walderin baklar
dierlerine kayd. Pekl Leydi Catelyn, gryorum ki bize geri
dnmsnz. Ve gen Sr Edmure, Ta Deirmenin muzaffe-
n. Ank Lord Tully, bunu unutmamam gerekecek. Siz tandm
beinci Lord Tullysiniz. Dier drdnden uzun yaadm, hah.
Mstakbel karnz buralarda bir yerde. Ona bir bakmak istersiniz
sanrm.
sterim l ordum.
0 halde bakacaksnz. Ama kyafetli haline. O iffetli bir kzdr
vebakiredir. Yataa girene kadar onu plak gremezsiniz. Lord
^alder kkrdad. uHah. Y aknda, yaknda. Ban uzatp etrafa bak-
tl benfrey, kardeini getir. abuk ol. Lord Tully, Nehirovadan
buraya onca yol geldi. Drt paraya blnm bir cbbe giyen
8enbir valye reverans yapt ve salondan ayrld. Yal adam tek-
Jar bobba dnd. Einiz nerelerde Majesteleri? Gzel kralie
Vne bana Sarpkayadan bir Westerling olduu sylendi, hah"
141
Onu Nehirovada braktm lordum. Sr Rymana da syle
digimiz gibi, kendisi daha fazla yolculuu kaldramayacak kadar
yorgundu.
Bu beni lmne zd. Onu kendi zayf gzlerimle grrn^
istiyordum. Hepimiz istiyorduk, hah. yle deil mi leydim?
Solgun ve ufak tefek Leydi Frey, konumas istendii iin a
rm gibi grnyordu. E-evet lordum. Kralie J eynee hr
metlerimizi sunmay hepimiz ok istiyorduk. Kendisi gzel ol-
mal.
ok gzeldir leydim. Robbun sesinde, Catelyne Eddard
hatrlatan buzlu bir dinginlik vard.
Yal adam bunu ya duymad ya da nemsemedi. Benim kz
larmdan daha gzel demek, hah? Aksi halde kendilerinin yz ve
bedeni, Majesteleri Krala kutsal yeminini nasl unutturabilirdi?
Robb bu sitemi arballkla karlad. Sylenecek hibir sz
bu durumu dzeltemez biliyorum ama hanedannza kar ile- i
diim kusur iin zr dilemeye ve afifinizi rica etmeye geldim
lordum.
zrler, hah. Evet, zr dileyeceinize dair yemin etmitiniz,
hatrlyorum. Yalym ama byle eyleri unutmam. Baz krallarn
aksine. Genler bir gzel yz ve bir ift diri gs grdklerinde
her eyi unutuyorlar, yle deil mi? Ben de aynydm. Bazlar
hl yle olduumu syleyebilir, hah hah. Gelgelelim yanlrlar,
sizin gibi yanlrlar. Neyse, hatanz telafi etmek iin buradasnz,
lkin hakaretinize maruz kalanlar kzlarmd, belki de affedilmek
iin yalvardnz duymak onlarn hakkdr Majesteleri. Bakire
kzlarm. te buradalar, onlara bir bakn. Yal adam parmak
larn salladnda, bir kadn srs duvarn dibindeki yerinden
ayrlp yksek platformun nnde sraya girdi. ngrak da ayaa
kalkmak iin hareketlendi, anlar neeyle nlyordu ama Leydi
Frey yarm aklly kolundan yakalad ve onu tekrar yere oturttu
Lord Wlder isimleri sayd. Kzm Arwyn, dedi on drt ya
nda bir kz gstererek. Shirei, meru kzlarmn en k-
Ami ve Marianne torunlarm olurlar. Amiyi Y ediaydan Patek
evlendirmitim ama Y ryen Da o sersemi ldrd, ben de
Amiyi geri aldm. Bu Cersei ama biz ona K k Ar deriz, annesi
142
jjjr Beesburyydi- Bunlar da torunlar. Birinin ad Walda, dierle-
neyse, hepsinin birer ad var ite...
Ben Merryyim lord bykbaba, dedi kzlardan biri.
Gevezesin, bu kesin. Gevezenin yanndaki, kzm Tyta. Son
cabir Walda daha. Alyx, Marissa... sen Marissa msn? yle oldu
unu biliyordum. Hep kel deildir. stat onun salarn kazd
aapek yaknda tekrar uzayacaklarn syledi. kizler Serra ve
Sarra Lord Wlder gzlerini ksarak daha kk kzlardan birine
bakt. Hah, sen de bir baka Walda msn?
Kz drt yandan byk olamazd. Ben, Sr Aemon Nehirin
Waldasiyim lord byk bykbaba, dedi, reverans yapt.
Sen ne zamandr konuuyorsun? Syleyecek mantkl bir
eyinolsa bari, babann hibir zaman yoktu. Ayrca senin baban
bir piin olu, hah. Git, burada yalnzca Freyleri istiyorum. Ku
zeyKral gayrimeru soyla ilgilenmiyor. ngrak ban sallayp
anlarn nlatrken Lord Wlder, Robba bakt. te buradalar,
hepsi bakire. ey, bir tane de dul ama bozulmu kadnlardan ho-
lananlardavar. lerinden herhangi birini alabilirdiniz.
Bu imknsz bir seim olurdu lordum, dedi Robb dikkatli
bir nezaketle. Hepsi ok gzel.
Lord Wlder gld. Bir de benim gzlerimin iyi grmediini
sylerler. Bazlar ie yarar sanrm. Dierleri... neyse, artk bir
nemi yok. Kuzey Kral iin yeterince iyi deildiler, hah. imdi,
nesylemek istiyorsunuz?
Leydilerim. Robb umutsuzca rahatsz grnyordu ama bu
anngelmek zorunda olduunu da biliyordu. Btn adamlar
verdikleri szleri tutmaldr, en ok da krallar. inizden biriyle
evleneceime dair yemin ettim ve bu yeminimi bozdum. Hata
sizdedeil. Yaptm eyi size hakaret etmek iin yapmadm, sa
decebaka birini sevdim. Bu durumu hibir sz dzeltemez, bi
liyorum, lkin af dilemek iin nnze geldim, Geitin Freyleri
VeKyarnn Starklar bir kez daha dost olabilsinler diye.
Kk kzlar huzursuzca kprdanyordu. Ablalar, kara mee
fchttaoturan Lord Walderi bekliyordu. ne arkaya sallanan
lngrakn tacndaki ve boyunluundaki anlar nlyordu.
Gzel, dedi Geit Lordu. Bu ok gzeldi Majesteleri. Bu
143
durumu hibir sz dzeltemez, hah. yi sylediniz, iyi syledi,
niz. Diiiin festivalinde kzlarmla dans etmeyi reddetmezsiniz
umarm. Yal bir adamn kalbini sevinle doldurmu olursunuz
hal." Pembe, buru buru kafasn, yarm akll torununun yapt
gibi yukar aa sallad, Lord Walderm anlar yoktu geri. jte
burada Lord Edmure. Kzm Rosli, benim en kymetli tomur
cuum, hah."
Sr Benfry, kz salona getirdi. Gen kz ve valye birbirleri
ne z kardeler olacak kadar ok benziyorlard. Y alarna baklrsa
her ikisi de altnc Leydi Freyin ocuklaryd; bir Rosby, diye ha
trlad Catelyn.
Rosli yana gre ufak tefekti, az nce bir st banyosundan
km gibi beyazd. Y z gzeldi; kk bir enesi, narin bir
burnu ve kahverengi iri gzleri vard. K estane rengi gr salar
dalgalar halinde beline kadar iniyordu. K zn beli, Edmureun iki
eliyle kavrayabilecei kadar inceydi. Roslini giydii soluk mavi
elbisenin dantelli korsajnn altndaki gsler kk fakat ekilli
grnyordu.
Majesteleri. Roslin dizlerinin stne kt. Lord Edmure,
umarm sizin iin bir hayal krkl deilimdir.
Bilakis, diye dnd Catelyn. Kz grdnde Edmureun
yz aydnlanmt. Benim iin gzelliksiniz leydim, dedi Ed
mure. Ve hep yle olacaksnz, biliyorum.
Roslinin iki n diinin arasnda, kzn rahata glmsemesine
engel olan bir boluk vard fakat bu kusur neredeyse sevimliydi.
Yeterince giizel, diye dnd Catelyn, ama ok ufak tefek ve R o s b y
soyundan geliyor. Rosbyler hibir zaman shhate gl olmam
t. Catelyn, salondaki daha byk kzlardan bazlarnn bnyesini
tercih ederdi; kzlar ya da torunlar, emin olmak zordu. Crakehall
gibi grnyorlard ve L ord Waldern nc kars o hanedana
mensuptu. ocuk douracak geni kalalar, onlar emzirecek byk g
sler, onlar tayacak gl kollar. Crakehalllar her zaman iri k e m i k ti
ve shhatli bir aile oldu.
L ordum ok nazik, dedi Leydi Roslin, Edmurea.
Leydim ok gzel, dedi Edmure. Kzn elini tuttu ve onu
ayaa kaldrd. Ama neden alyorsunuz?
144
Mutluluktan, dedi Roslin. Mutluluktan alyorum lor
dum.
Yeter, diyerek araya girdi Lord Wlder. Evlendikten sonra
istediiniz kadar alar ve fsldarsnz, hah. Benfrcy, kardeini
odasnagtr, hazrlanaca bir dn var. Ve yatak, hah, iin tat
l ksm. Yal adamn az ieri dar hareket etti. Dnde
mzik olacak, ok tatl bir mzik, arap da olacak, hah, krmz
lar akacak ve biz baz yanllar dzelteceiz. Ama imdi yorgun
veslaksnz, salonuma damlyorsunuz. Sizi bekleyen ateler var,
baharatl scak araplar ve eer istiyorsanz banyolar var. Lothar,
konuklarmz odalarna gtr.
Nehrin karsndaki adamlarm grmem gerek lordum,
dedi Robb.
Kaybolmazlar, diye ikayet etti Lord Wlder. Kpry daha
ncede getiler yle deil mi? Kuzeyden geldiinizde. Siz ge
mek istediniz, ben de izin verdim ve siz asla belki demediniz, hah.
Amakeyfinize bakn. sterseniz, adamlarnz ellerinden tutarak
teker teker karya geirin, benim iin sorun deil.
Lordum! Catelyn neredeyse unutuyordu. Biraz yiyecek iin
mteekkir oluruz. Yamurun altnda uzun fersahlar katettik.
Wlder Freyin az ieri ve dar hareket etti. Yiyecek, hah.
Bir somun ekmek, bir para peynir, belki bir de sosis.
Yannda biraz arap, dedi Robb. Ve tuz.
Ekmek ve tuz. Hah. Elbette, elbette. Yal adam ellerini rp
t. arap srahilerinin yan sra ekmek, ya ve peynirle dolu tep
siler tayan hizmetkrlar salona girdi. Lord Wlder da bir kadeh
krmz arap ald ve kadehi lekeli eliyle yukar kaldrd. Konuk
larm, dedi. Benim onur konuklarm. atmn altna ve sofra
maho geldiniz.
Konukseverliiniz iin biz teekkr ederiz lordum, diye
karlk verdi Robb. Edmurela birlikte ri J on, Sr Marq Piper ve
dierleri Robbu tekrar etti. Lord Walderin arabn itiler, pey
nirini ve ekmeini yediler. Catelyn arabn tadna bakp bir para
ekmek srd ve kendini ok daha iyi hissetti. te imdi gvende ol
anz gerekir, diye dnd.
Yal lordun ne kadar ucuz olabileceini bilen Catelyn, ken-
145
ililenc tahsis edilen odalarn kasvetli ve keyifsiz olacan d,
mt. Ama grne gre Freyler, konuklan iin yeterin,
den fazla hazrlk yapmlard. Gelin dairesi geniti ve zengince
denmiti. Odaya, direkleri kizler eklinde oyulmu ku ty
yatak hakimdi. Y atan demesinin rengi Tully krmzs Ve
mavisiydi, bu ho bir nezaketti. Ahap zemin gzel kokulu ha
llarla kaplanmt ve panjurlu uzun pencere gneye alyordu.
Catelyni odas daha kkt ama gzel denmiti ve rahatt,
yanan bir minesi vard. Aksak L othar, Robb iin krallara uygun
bir geni daire hazrland konusunda teminat verdi. Bir eye
ihtiyacnz olursa nbetilerden birine sylemeniz yeterli, dedi.
Reverans yaparak ekildi, topal admlaryla sarmal merdivenlere
doru yrd.
Kaplara kendi nbetilerimizi koymalyz, dedi Catelyn kar
deine. Odasnn kapsnda Stark ve T ully adamlar olursa daha
rahat dinlenirdi. L ord Walderla yaptklar grme endie ettii
kadar ac verici olmamt ama buna ramen Catelyn bu iin bir
an nce bitmesini istiyordu. Birka gn daha, sonra Robb mcadeleye
gidecek, ben de DenizgzciisiV tideki daha konforlu esarete. Lord J ason
ona her trl nezaketi gsterecekti, Catelyn bundan hi phe
etmiyordu ama esaret fikri onu hl kederlendiriyordu.
Atl adamlar bir kuleden dierine varmak iin kpry geer
ken, Catelyn aadan gelen at seslerini duyabiliyordu. Kprnn
talar, ar ykl arabalarn geiiyle gmbrdyordu. Catelyn
pencereye gitti ve Robbun ordusunun doudaki ikizden kn
izlemek iin dar bakt. Y amur azalyor gibi.
Artk ierideyiz ya. Edmure atein nnde duruyordu, elle
rini styordu. Roslin hakknda ne dnyorsun?
ok minik ve narin. Doum yapmak onun iin zor olacak. Ama
Edmure kzdan ok memnun kalm gibi grnyordu, Catelyn
sadece, Tatl, dedi.
Benden holandna inanyorum. N eden alyordu?
Dnnn arifesindeki bir bakire o. Birka damla gzya
gayet normal. Lysa, kendi dnlerinin sabahnda gller kadar
alamt lkin fildii ve mavi pelerin J on A rryn tarafndan omuz
larna serilirken kuru gzl ve ltl olmay baarmt.
146
Ummaya cesaret ettiimden ok daha gzel." Edmure,
Catelynin konumasna frsat vermeden bir elini havaya kaldr-
Daha nemli meseleler olduunu biliyorum, vaazn kendi
nesakla rahibe. Buna ramen... Freyin sergiledii dier kzlan
grdn m? Seyirmesi olan mesela? Titreme hastal m o?
Yzlerinde Sivilceli Petyrnkinden bile fazla ukur ve knt
olan ikizlere ne demeli? O sry grdmde, Roslinin kel
ve tek gzl olduundan emindim, ngrakm zeks ve Kara
Walderin mizacyla birlikte. Lkin gzel olduu kadar nazik g
rnyor. Edmureun kafas karm gibiydi, u yal gelinciin
niyeti bana iren birini kakalamak deildiyse, neden kendi terci
himi yapmamama izin vermedi?
Senin gzel yzlere olan dknln gayet iyi bilinir, diye
hatrlatt Catelyn. Belki de Lord Wlder senin yeni einle mutlu
olman istiyordur gerekten. Ya da daha byk ihtimal, senin bir
sivilce yznden ayak diremeni ve onun btn planlarn bozmam iste-
miyordur. Roslin yal adamn en gzde kz da olabilir. Nehirova
Lordu, Frey kzlarnn ounun umabilcceinden ok daha iyi bir
ksmet.
Doru, dedi Edmure ama hl emin deilmi gibi grn
yordu. Kzn ksr olmas mmkn m?
Lord Wlder torununun Nehirova vrisi olmasn istiyor.
Sanaksr bir e vermek ona nasl hizmet edebilir ki?
Hi kimsenin almayaca bir kzdan kurtulmu olur.
Bunun ona ok bir faydas olmaz. Wlder Frey aksi bir adam
dr, aptal deil.
Yine de... mmkn m?
Evet, diye kabul etti Catelyn gnlszce. Bir kzn ocuk
luunda geirdii baz hastalklar, ileride gebe kalmasna engel
olabilir. Lkin Leydi Rosinin byle bir hastala yakalandna
inanmak iin bir sebep yok. Oday inceledi. Dorusunu syle-
nemgerekirse, Freyler bizi beklediimden daha nazik bir ekilde
karlad."
Edmure gld. Birka dikenli kelime ve mnasebetsiz ine
leme. Yal gelinciin arabmza iemesini ve mahsl vmemizi
stemesini bekliyordum.
147
Bu latife, Catelyni tuhaf bir ekilde sessizlie gmlmesi
ne sebep oldu. zin verirsen, u slak kyafetlerimi deitirme
liyi.
Nasl istersen. Edmure esnedi. Bir saat kestireyim.
Catelyn kendi odasna ekildi. Nehirovadan getirdii kyafet
sand yukar tanm ve yatan ayana braklmt. Soyunduk-
tan ve slak giysilerini atein yanna astktan sonra, Tully krmzs
n ve mavisini tayan yn bir elbise giydi, salarn ykayp frala
d ve kurumas iin ak brakt, sonra da Freyleri aramaya gitti.
Salona girdiinde, Lord Waldern kara mee tahtnn bo ol
duunu grd ama lordun oullarndan birka atein yannda
iki iiyordu. Aksak Lothar, Catelyni grdnde hantalca ayaa
kalkt. Leydi Catelyn, dinleneceinizi dnmtm. Size nasl
hizmet edebilirim?
Bu beyler kardeleriniz mi? diye sordu Catelyn.
Kardeler, vey kardeler, kaynbiraderler ve yeenler. Ray-
mund ve ben ayn annedeniz. Lord Lucias Vypren, benim vey
kardeim L ythenein kocas olur, Sr Damon da onlarn ocuklar.
vey kardeim Sr Hosteeni tandnza inanyorum. Bunlarda
Sr Leylyn Haigh ve onun oullar, Sr Harys ve Sr Donnel.
Memnun oldum srlerim. Sr Perwyn buralarda m? Robb
tarafndan Kral Renlyyle grmek zere Frtna Burnuna gn
derildiimde, Sr Pervvyn gidi ve dn yolunda bana elik et
miti. Onu tekrar grmek iin sabrszlanyordum.
Penvyn uzakta, dedi Aksak Lothar. Ona selamlarnz ileti
rim. Sizi kard iin ok zleceini biliyorum.
Leydi Roslinin dnne kadar dner elbette?
Dnmeyi umuyordu, dedi Aksak Lothar, ama bu yamur
da... nehirlerin nasl aktn grdnz leydim.
Grdm gerekten, dedi Catelyn. Beni stadnza gtrme
nezaketi gsterebilir misiniz acaba?
yi deil misiniz leydim? diye sordu Sr Hosteen, keli bir
eneye sahip gl bir adamd.
Bir kadn ikyeti. Endielenmeniz gereken bir ey deil lor
dum.
Lothar her zamanki nezaketiyle Catelyni salondan kard
148
Birka basamak trmanp st kapal bir kprden getiler ve bir
dier merdivenin bana geldiler. stat Brenneti en tepedeki
y u v a r la k odada bulabilirsiniz leydim, dedi Lothar.
Catelyn, stadn da Wlder Freyin oullarndan biri olacan
dnmt ama Brenett bi r Frey gibi grnmyordu. Kocaman,
iman bir adamd. Kel bi r kafas ve gdl bir enesi vard. Cb
besinin kollarndaki kuzgun pislii lekelerine baklrsa, temizlii
ne dkn biri de deildi ama yeterince dost canlsyd. Catelyn,
Edmureun, L eydi Rosl i nin dourganlna dair endielerinden
bahsettiinde stat kkrdad. L ord kardeinizin korkmasna ge
rek yok Leydi Catelyn. Roslin ufak tefektir, doru, kalalar da
dardr lkin annesi de aynyd ve Leydi Bethany, Lord Waldera
her yl bir ocuk verdi .
Ka ocuk bebekl i k dnemi ni geebildi? diye sordu Catelyn
akszl bir ekilde.
Be, dedi stat. Sosis gibi kaln parmaklarn gsterip say
maya balad. Sr Perwyn. Sr Benfrey. stat Willamen, kendisi
geen yl yemin etti ve imdi Vadide, L ord Huntern hizmetin
de. Olunuzun yaverliini yapan Olyvar. Ve Leydi Roslin. Drt
i olana bir kz. L ord Edmure, ne yapacan bilemeyecei kadar
okoula sahip olacak.
| Bunun onu ok mutl u edeceinden eminim. Roslin, gzel
yzl olduu kadar dourgand demek. Edmure*un ii rahatlayabilir
[ artk. Catelynin grd kadaryla L ord Wlder, Edmurea ik
yet etmek iin hi bi r bahane brakmamt.
Catelyn, stadn yanndan ayrldktan sonra kendi odasna
j dnmedi; Robba gitti. Robi n Flint, Sr Wendel Manderly ve
hijonu Robbun yannda bul du. ri J onun, babasnn cssesini
gemek zere ol duu halde hl K k J on olarak anlan olu da
r oradayd. Hepsi slakt. K enarlan krkl, soluk pembe bir pelerin
t giymi baka bi r adam, dierl eri nden daha slak bir vaziyette ate-
j in banda duruyordu. uL ord Bol ton, dedi Catelyn.
; Leydi Catelyn, diye karlk verdi adam, sesi fslt gibiy-
- disizi tekrar grmek ne byk zevk, byle zorlu bir zamanda
bile.
ok naziksiniz, dedi Catelyn. Odadaki yeisi hissedebiliyor-
149
d. ri J on hile zgn ve sessiz grnyordu. Catelyn adamlarn
ask suratlarna bakt ve, Ne oldu? diye sordu.
Lansterlar Dili Mzrakta, dedi Sr Wendel mutsuz
bir sesle. Kardeim yine esir alnm.
Ve Lord Bolto, Kyaryla ilgili baka haberler getirdi, diye
ekledi Robb. Hayatm kaybeden tek iyi adam Sr Rodrik deih
ini. Cley Cerwyn ve Leobald Tallhart da katledilmi.
Cley Cerwyn daha ocuktu, dedi Catelyn hznle. Yani
doru mu? Herkes ld ve Kyar gitti mi?
Boltonn solgun gzleri Catelynin gzleriyle bulutu. De-
miradamlar hem kaleyi hem de k kasabasn yakm. nsanlar
nzdan bazlar, olum Ramsey tarafndan Dehet Kalesine g
trlm.
Piiniz korkun sularla itham ediliyor, diye hatrlatt Catel
yn serte. Cinayet, tecavz ve daha beterleri.
Evet, dedi Roose Bolton. Onun kan lekeli, bu inkr edile
mez. Lkin kendisi iyi bir savadr, korkusuz olduu kadar bece
riklidir. Demiradamlar Sr Rodriki ve hemen ardndan Leobald
Talllart ldrdnde, mcadeleyi komuta etmek Ramsaye
dm ve o da bunu yapm. Ramsey, Greyjoy kuzeyde kald
srece, klcn knna sokmayacana dair yemin ediyor. Byle
bir hizmet, tad pi kannn ona ilettii sular az da olsa telafi
eder belki. Omuzlarn silkti. Belki de etmez. Sava bittiinde
bunu Majesteleri tartmal ve karar vermeli.
Bu souk bir adam, diye dnd Catelyn, kim bilir kanc kez.
Ramsay, Theon Greyjoydan bahsetti mi? diye sordu Robb.
O da ldrlm m yoksa kam m?
Roose Bolton, kemerindeki keseden lime lime bir deri eridi
kard. Olum mektubuyla birlikte bunu gndermi.
Sr Wendel ban baka tarafa evirdi. Robin Flitle Kk
J on Umber bakt ve ri J on bir boa gibi gld. Bu... insan
derisi mi? diye sordu Robb.
T heon Greyjoyun sol elindeki kk parmaktan y zlm
bir deri paras. Olum zalimdir, bunu itiraf etmeliyim. Lkin-
iki gen prensin hayatyla karlatrldnda bir deri parasnn
ne deeri var? Siz onlarn annesiydiniz leydim. Bunu size verebi
lir miyim... intikamn kk bir nian olarak?
150
Bir yan, bu tyler rpertici andac alp kalbine bastrmak st-
dt ama Catelyn bu istee kar koydu. unu kaldrn ltfen "
Theonm derisini yzmek kardelerimi geri getirmez, dedi
Robb. Onun kellesini istiyorum derisini deil.
Theon, Balon Grcyjoyun yaayan tek olu, dedi Lord Bolto
y u m u a k bir sesle, odadakler bunu unutmu gibi. Ve u anda De
mir Adalarnn meru kral. Tutsak bir kral, bir rehine olarak ok
deerlidir.
Rehine? Bu kelime Catelyni sinirlerini kaldrmt. Rehine
l er sklkla dei toku edilirdi. L ord Bolton, iki olumu ldren
adam zgr brakmamz nermiyorsunuzdur umarm.
Deizta Tahtn kazanan her kim olursa olsun Theon
Greyjoyun lmesini isteyecek, dedi Bolto. Theon, zincire vu-
ruluyken bile amcalarndan daha salam bir iddiaya sahip. Onu
tutalmve infaznn bedeli olarak demirdoumludan imtiyazlar
isteyelimderim.
Robb bu neriyi gnlszce deerlendirdi ama sonunda bayla
onaylad. Evet. Pekl. yleyse onu hayatta tutun. imdilik. Biz
kuzeyi geri alana dek onu Dehet Kalesine hapsedin.
Catelyn tekrar Roose Boltona dnd. Sr Wendel,
Lannisterlarm Dili M zrakta olduuyla ilgili bir eyler sy
ledi?
Syledi leydim. K endimi suluyorum. Harrenhaldan ayrlma
dan nce orada ziyadesiyle oyalandm. Aenys Frey benden gnler
nce yola kt ve yakut geitte Dili Mzrak geti, bu kolay
olmad geri. Biz vardmzda nehir kudurmutu. Adamlarm
kk teknelerle karya tamaktan baka seeneim yoktu ve ok
az sayda teknemiz vard. K uvvetimin te ikisi kuzey kysnday-
ken, Lannisterlar, hl karya gemek iin bekleyen adamlarma
saldrd. Ekseriyetle Norrey, L ocke ve Burly adamlar, art kuvvet
olarak Sr Wylis M anderly ve onun Beyaz L iman valyeleri vard.
Ben Dili Mzrakm yanl tarafmdaym, adamlarma yardm
edemedim. Sr Wylis adamlarmz elinden geldiince toparlad
ana Gregor Clegane ar atlarla saldrd ve onlar nehre dkt. Bo
ranlar kadar klla l drl enl er de oldu. ou kat, dierleri
bal nd .
151
Gregor Clegane her zaman kt havadisti. Robb onunla *
ramak iin tekrar gneye gitmek zorunda m kalacakt? y0^ I
Yryen Da buraya m geliyordu? O halde Clegane nehrin^
snda m? diye sordu Catelyn.
Hayr, dedi Bolton, sesi hafif fakat emindi. Geitte altya
adam braktm. Derelerden, dalardan ve Beyaz Baktan mz.
raklar, Hornwooddan yz yayc, baz hrsvariler ve vasfSl2
valyeler, onlar pekitirmek iin Stout ve Cerwyn adamlarn,
dan oluan salam bir kuvvet. Komuta, Ronnel Stout ve Sr Kyle
Condonda. Sr Kyle, merhum Lord Cerwynin sa koluydu
bunu bildiinizden eminim leydim. Aslanlar kurtlardan iyi yze-
mez. Sr Gregor nehir yksek olduu srece karya geemez.
Y ol azna karken ihtiya duyacamz son ey, Dan sra
mzda olmas, dedi Robb. yi i kardnz lordum.
Majesteleri ok nazik. Yeil atalda zc kayplar verdim, j
Glover ve Tallhartn Glgeli Vadideki kayplar daha da ard. j
Gtgeli Vadi. Bu isim Robbun aznda bir kfre dn- j
mt. Robett Glover grdmde, kendisi bunun cevabn j
verecek bundan emin olabilirsiniz. i
Samalk, diye onaylad Lord Bolton, lkin Glover, Deri- j
norman Kalesinin dtn rendikten sonra kendini kaybet- j
ti. Keder ve fke bir insan o hale getirebilir.
Glgeli Vadi meselesi kapanm, soumutu, Catelyni endie- i
lendiren gelecek mcadelelerdi. Oluma ka adam getirdiniz?
diye sordu Roose Boltona.
Bolton cevap vermeden nce renksiz, tuhaf gzleriyle
Catelynin yzn inceledi. Be yz ksr atl ve bin piyade
leydim. ounlukla Dehet Kalesi adamlar, Karhold adamlar^3
var. Karstarklarn sadakati artk pheli olduu iin onlar gz
nnde tutmann iyi olacan dndm. Daha ok adam getl
remediim iin zgnm. j
Bu say yeterli olacaktr, dedi Robb. Art kuvvetimi siz k j
muta edeceksiniz Lord Bolton. Daym evlenir evlenmez BogaZ j
doru yola kmak niyetindeyim. Eve gidiyoruz. f
152
ARYA
baamrl0 yolda g bela ilerlerken, Yeil ataln bir saat
- iidi gzc svarilerle karlatlar.
^Kafan ne e ve sesini karma, diye uyard Taz, Aryay.
' svari onlara doru geliyordu; hzl binek atlar sren, hafif
rhbr kuanm bir valye ve iki yaver. Clegane atlar kamlad;
dahagzel gnler grm olan bir ift yk beygiri. Araba salla-
gcrdyordu. Byk ahap tekerleklerin her dn, yoldaki
derintekerlek izlerinden dar amur fkrtyordu. Y abanc arka
d a n geliyordu, arabaya balyd.
ri ve asabi svari atnn ne zrh vard, ne eyeri, ne de koum
[akm. Taz ise yeil renkli lekeli ynler ve koyu gri bir ifti min-
un giyiyordu; giysinin bal adamn kafasn yutuyordu, gzle
rini yerde tuttuu srece yz grnmyordu. Taz bu haliyle
sefil bir iftiye benziyordu. Ama iri bir iftiye. Kaba ynlerin
atandakaynatlm deri ve rg zrh vard, Arya bunu biliyordu.
Aryadabir iftinin oluna ya da bir domuz obanna benziyor
du. Arkalarndaki arabada drt byk f salamura domuz eti ile
tuzlubir domuz budu vard.
Svariler daha yakna gelmeden nce ayrldlar ve bir gz at
makiin arabann evresini sardlar. Clegane arabay durdurdu ve
sabrlasvarilerin iinin bitmesini bekledi. valye mzrak ve k-
btayordu, yaverlerin uzunyaylar vard. Svarilerin deri yelek-
lerindeki brolar, pelerinlerine ilenmi armalarn kk halleriy
di, kzl kahverengi zemine apraz izilmi altn eridin stnde
syahbir dirgen. Arya, karlatklar ilk gzc svarilere kimliini
^klamay dnmt ama gri pelerinler giyen ve gslerin-
u u kurt armalar tayan adamlar hayal etmiti. Umberlarm
lneya da Gloverlarn yumruuna bile razyd ama bu dirgen
piyesini tanmyordu ve onun kime hizmet ettiini bilmiyor-
^ imdiye kadar Kyarnda grd nesnelerin iinde dirgene
yakn olan ey, Lord Manderlynin balk adamnn elindeki
dl5, mzrakt.
Tl . ?
erde iiniz mi var? diye sordu valye.
153
Sizi memnun edecekse, dn ziyafeti iin tuzlu do^
getirdik sr." Taz, kelimeleri aznda geveleyerek konusm ^
gzleri yerdeydi, yz grnmyordu. U
Tuzlu domuz beni asla memnun etmez. Dirgen valyes
Tazy stnkr baklarla szd ve Aryayla hi ilgilenrned'
ama Y abancya uzun uzun, dikkatlice bakt. Aygrn bir saban '
olmad ilk bakta anlalyordu. Byk siyah aygr, yaverlerden
birinin bineini srmaya altnda yaver neredeyse amuru
boyluyordu. Bu canavar nereden buldun? diye sordu dirgen
valyesi.
Leydim onu getirmemi syledi sr, dedi Clegane saygh bir
tonla. Gen Lord Tully iin bir dn hediyesi.
Hangi leydi? Kime hizmet ediyorsun?
Yal Leydi Whent, sr.
Harrenhalu bir atla geri alabileceini mi sanyor? diye sordu
valye. Tanrlar, yal bir aptaldan daha aptal var mdr? Buna
ramen elini sallayarak yolu gsterdi. Hadi gidin yleyse.
Tamam lordum. Taz, kamsn tekrar aklatt ve yal bey
girler bezdirici ilerine devam ettiler. Tekerlekler mola srasnda
iyice amura gmlmt, onlar saplandklar yerden kurtarmak
hayvanlarn epey vaktini ald. Gzc svariler uzaklamt artk.
Taz son bir kez adamlara bakt ve gld. Sr Donnel Haigh,
dedi. Ondan sayabileceimden fazla at aldm. Zrh da. Bir kere
sinde bir meydan dvnde onu neredeyse ldryordum.
yleyse seni nasl tanmad? diye sordu Arya.
nk valyeler aptaldr, stelik mide bulandrc bir ky
lye iki kez bakmak ona yakmazd, dedi Taz. Atlar kamlad
Gzlerini aada tut, saygl bir tonla konu ve bol bol sor de,
valyelerin ou sana bakmaz bile. Atlar, kk insanlardan faz
la ilgilerini eker. Y abancy tanyabilirdi ama beni onu srerken
grmedi hi.
Yzn tattrd. Arya bundan emindi. Bir kez grdkten sonra
Sandor Cleganein yanklarn unutmak kolay deildi. Taz.yan'k
izlerini bir miferin arkasna da saklayamazd; meerki migfer
hrlayan bir kpek suretinde yaplm olsun.
te bu yzden arabaya ve tuzlu domuz buduna ihtiyalar var
134
' beyini0 nne zincirlere vurulmu bir halde srklenmeye-
-j demiti Taz, ve ona ulamak iin adamlarnn arasndan
i n e k de istemem. Bu yzden kk bir oyun oynayacaz.
Kral Yolunda ans eseri karlalm bir ifti; onlara araba-
atlar, kyafetleri ve flar temin etmiti, bunu kendi isteiyle
mamt geri. Taz her eyi klcnn ucuyla almt. ifti ona
hrsz olduu iin kfrettiinde, Hayr, demiti Taz, hrsz
deil malzemeci. amarlarn almadm iin kret. imdi u
i zmel eri ni kar, yoksa bacaklarn keserim. Tercih senin. ift
i Clegane kadar iriydi ama buna ramen izmelerinden vazge
meyi vebacaklarn korumay tercih etmiti.
Akamkaranl kerken onlar hl ar admlarla Yeil atala
velord Freyin ikiz kalelerine doru yol alyordu. Az kald, diye
dnd Arya. Heyecanl olmas gerektiini biliyordu ama mi
desi dmlenmiti. Bunun sebebi gnlerdir boutuu yksek
ateti belki, belki de deildi. Geen gece kt bir rya grmt,
korkun bir rya. Ryasnda neler grdn hatrlamyordu ama
oberbat duygu btn gn gememiti, aksine daha da kuvvetlen
miti. Korku, kltan derin keser. imdi gl olmalyd, babasnn
syledii gibi. Annesiyle onun arasnda bir kale kaps, bir nehir
vebir ordudan baka bir ey yoktu... ama bu Robbun ordusuydu,
yani ortada gerek bir tehlike yoktu. Var myd?
Fabt Roose Bolton da onlardan biriydi. Haydutlarn de
yiiyle Slk Lord. Bu dnce Aryay huzursuz etti. Arya,
Harrenhaldan, Kanl Oyunculardan olduu kadar Boltondan
uzaklamak iin de kamt ve kamak iin Boltonn muhafz
larndan birinin boazn kesmiti. Bolton bunu biliyor muydu?
YoksaGendryyi ve Al Turtay nu sulamt? Aryanm annesine
bundan bahseder miydi? Aryay grrse ne yapard? Muhtemelen
beni tanmaz bile. Arya bu gnlerde, bir lordun kadeh taycsn
n ok slak bir fareye benziyordu. Islak bir erkek fareye. Taz
dahaiki gn nce Aryamn salarn kesmiti. Y orenden bile kt
bir berberdi; Aryann kafasnn bir yann kel brakmt. Bahse
Sterim ki Robb da beni tanmaz. Hatta annem bile. Arya onlar son
grdnde kk bir kzd, Lord Eddard Starkm Kyarndan
ayrld gn.
155
Kaleyi grmeden nce mzik sesini duydular; nehrin k^
meinin ve balarn dven yamurun ptrtsnn altnda sili^
en davul gmbrts, borazanlarn pirin t ve fltlerin i
haykr. Dn kardk, dedi Taz, ama seslere bakl **
ziyafet devan ediyor. Yaknda senden kurtulacam.
Hayr, ben senden kurtulacan, diye dnd Arya.
Yol buraya kadar ounlukla kuzeybatya doru akmt ama
imdi, bir elma bahesinin ve yamurla ezilmi slak bir msr S
lasnn arasndan tam olarak batya gidiyordu. Arya ve Taz son
elma aacn getiler, bir yokuun tepesine trmandlar ve sonra
kaleler, nehir ve kamplar ayn anda oraya kt. Y zlerce at ve bin.
lerce adam vard. Adamlarn ou, kale kaplarnn karsndaki
byk ziyafet adrnn etrafnda aylak aylak dolayordu. Yan
yana kurulmu adrlar, yelken bezinden ina edilmi muaz
zam uzun salon gibi grnyordu. Robbun kamp duvarlarn
epey uzanda, daha yksek ve daha kuru zeminde kurulmutu
ama Yeil atal yatandan tam ve hatta dikkatsizce yerletiril
mi birka adr almt.
Kalelerden ykselen mzik burada daha grltlyd. Da
vullarn ve borularn sesi kamp boyunca yanklanyordu. Daha
yakn olan kaledeki mzisyenler, uzak kyda ykselen kaledeki
mzisyenlerden farkl bir ark alyordu, bu yzden, gelen sesler
bir arkdan ok bir mcadeleye benziyordu. ok iyi deiller,"
dedi Arya.
Taznm kard ses bir kahkaha olabilirdi. Lannis
Limannda bu grltden ikyet eden yal ve sar bir kadn
var. Wlder Freyin gzlerinin ie yaramadn duymutum ama
kimse kahrolas kulaklarndan bahsetmemiti.
Arya kendini, vaktin gece deil de gndz olmasn dilerken
yakalad. Gne parlasayd ve rzgr esseydi Arya sancaklar daha
iyi grebilirdi. Starklarm kurdunu bulmaya alabilirdi, belki
Cerwynlerin sava baltasn ya da Gloverlarn yumruunu. Faka1
akam karanlnda btn renkler gri grnyordu. Yamur ince
bir isiltiye, neredeyse sise dnmt ama daha evvel de
saanak btn sancaklar bulak bezine evirmiti, srksklam
okunamaz.
156
herhangi bir saldrya kar stnkr bir duvar oluturmak
aJiaclyla, kampn evresine at arabalarndan oluan bir it ekil
miti. Nbetiler Aryayla Tazy orada durdurdu. Nbetilerin
a v u u n u n tad fenerden yaylan k, Aryann, adamn giydi
i pelerinin soluk pembe olduunu grmesine yetti, pembenin
stnde krmz gzyalar vard. avuun komutasndaki asker
l e r i n gsne Slk L ordun armas ilenmiti; Dehet Kalesinin
crisi yzlm adam. Sandor Clegane, askerlere, gzc svari
lereanlatt hikyenin ayns anlatt ama Boltonn avuu, Sr
Donnel Haighden daha etin bir cevizdi. Salamura domuz bir
lordun dn ziyafeti iin uygun bir et eidi deil, dedi km
semedolu bir sesle.
Tuzlu domuz budumuz da var sor.
Ziyafet iin yok. Ziyafetin yars geti. Ve ben bir kuzeyliyim,
az st kokan gneyli bir valye deil.
Bana khyay ya da ay grmem sylendi...
Kaleler kapal. L ordlar rahatsz edilemez. avu bir an d
nd. Y kn uradaki ziyafet adrlarna boaltabilirsin. Zrh
i eldivenli eliyle adrlar gsterdi. Bira insan acktrr ve yal
| Frey birka domuz budunun yokluunu hissetmez. Et ineye-
I cek dileri de yok zaten. Sedgekinsi sor, seninle ne yaplacan
[ o bilir. avu bararak emir verdi ve askerler arabalardan birini
j kenaraekerek Taz iin yol at.
[ Taznn kams beygir atlarn adrlara doru koturdu.
| Kimsenin onlarla ilgilendii yoktu. Sular sratarak parlak renkli
f byk adrlarn nnden getiler. erlerde yanan ya lambala-
| n vemaltzlar, ipek duvarlar sihirli fenerler misali ldatyordu;
j pembe ve altn rengi prldyordu duvarlar, izgili, helezon ve ka-
| reli; kular ve canavarlarla sslenmilerdi, zikzaklar ve yldzlarla,
| tekerlekler ve silahlarla. Arya sar bir adr grd, duvarnda alt
meepalamudu vard; n stnde iki, ikinin stnde bir. Lord
$fnallwood}un armas, Arya tand, ok uzaklardaki Pelit Kalesini
Veona gzel olduunu syleyen leydiyi hatrlad.
Ama ltl her byk adra karlk, iki dzine kee ya da
branda adr vard, duvarlar k geirmez ve karanlkt. Her biri
^rk asker barndracak byklkte kla adrlar da mevcuttu
157
ama ii muazzam ziyafet adrnn yannda ok kk grn..
lard. Grne gre iki fasl saatlerdir sryordu. erefe
kadehlerin ngrts, olaan kamp seslerine karyordu- ki
atlar ve havlayan kpekler, karanlkta gcrdayan arabalar k?*1
halar ve kfrler, ahap atrts ve elik nlamas. Taz vea
kaleye yaklarlarken mzik sesi oald ama mzik sesininalt
da daha derin, daha koyu bir ses ses vard: Nehir. K abarm
atal, ininin iindeki bir aslan gibi kkryordu. ^
Arya, her yere ayn anda bakmaya alarak oturduu yer(j
dnp duruyordu; bir ulu kurt armas, gri ve beyaza brnnr
bir adr ya da Kyarndan tand bir yz grmeyi umuy0r
du ama sadece yabanclar gryordu. Sazlarn arasndasudken
bir adama bakt ama adam Biragbek deildi. Bir adrn iinden
yar plak bir kz kahkahalar atarak kt ama adr ak maviydi
Aryamn ilk bakta dnd gibi gri deildi. Kzn arkasnda
koan adamn kyafetindeki arma bir aa kedisiydi, bir ulukun
deildi. Bir aacn altnda, uzunyaylarnn entiklerine mumlu
ipler takan drt oku oturuyordu ama onlar Aryann babas
nn okular deildi. Arabann nnden bir stat geti amas
tat Luwin olmak iin fazla gen ve zayft. Arya ban kaldrp
kizlerebakt, ate yanan yerlerdeki yksek kule pencerelerinden
yumuak klar szlyordu, kaleler yamur pusunun iinde
Yal Dadnn hikyelerinden kp gelmiler gibi rktc ve
gizemli grnyordu ama Kyar deildi.
En youn kalabalk, ziyafet adrlarndayd. adrlarn geni
kaplar geri ekilip balanmt; ellerinde iki boynuzlar vebira
kupalar olan adamlar, birka kamp takipisiyle birlikte kap l ardan
girip kyorlard. T az ilk ziyafet adrnn nnden geerken Arya
ieri bakt ve sralarda oturan, arap ve bira flarnn ba nda iti
ip kakan yzlerce adam grd. adrn iinde admatacak yef
yoktu ama kimse bunu umursamyordu. En azndan scakve ku
ruydu adamlar. Souk ve slak Arya onlara gpta etti. Bazlar ar
bile sylyordu. Kapnn etrafndaki ince ve sisli yamur, adr1
iinden kaan s yznden buharlayordu. Lord Edmure u^
Leydi Roslinin erefine, dedi bir ses. Herkes ikisini iti ve
bard, Gen Kurtun ve Kralie J eynein erefine.
158
grHeJeyne de kitn?diye dnd Arya bir an. Onun tand
^e, Cerseiyd
^zTafet adrlarnn dna kazlm ate ukurlar, hasrdan
hayvan derisinden yaplm tentelerin altnda yamurdan
VCunyor^u damlalar dmdz aa dt srece. Rzgr
hnstnden esiyordu geri, alevlerin tslamasna ve kvrl
asnay etecek kadar isenti her halkrda atelere ulayordu.
yamaklar alevlerin zerindeki zgaralarda byk et paralan
evi ri yordu. Et kokusu Aryann azn sulandrd. Durmamz
rekmiyor mu? diye sordu Arya, Sandor Cleganee. adrlar
dakuzeyli adamlar var. Kuzeyli adamlar sakallarndan, yzlerin
den ay postlarndan ve fok derisinden yaplm cbbelerinden
tan yordu, yar duyulur konumalarndan ve syledikleri arklar
dan; Karstarklar, Umberlar ve da kabilelerinin adamlar, Gen
K u r t u n adamlar, Starklar ulu kurtlar.
Aabeyinkalede olacak, dedi Taz. Annen de yle. Onlar
istiyormusun istemiyor musun?
Evet,dedi Arya. Sedgekins ne olacak? avu, Sedgekinsi
bulmalarn sylemiti.
Sedgekinskzgn bir demirle kendi kendini becerebilir, dedi
Taz. Kamsn at. Savrulan kam yamurun iinde tslayarak
beygirinbrn srd. Benim istediim senin kahrolas aabe
yin.
159
CATELYN
Davullar gmliiyordu, gmltiyordu, gmlyordu, CatelVn>
ba da onlarla birlikte. Salonun ayak tarafndaki mzisyen
risinde borular inliyor ve fltler titriyordu; kemanlar tiz ,^ *
atyor, borazanlar tyor ve gaydalar canl bir melodi haykry0r
du ama davullar hepsini bastryordu. Salondaki konuklar yer, jer
ve birbirlerine barrken sesler kirilerde yanklanyordu. Wald(r
Freyin bu grltye mzik diyebilmesi iin bir ta kadar sar okt,sl
gerekir. Catelyn arabn yudumlad ve Alysannenin mziiyie
dans eden ngrak izledi. En azndan bu arknn Alysanne"
olmak iin alndn dnyordu. Bu mzisyenlerle hi zor-
lanmadan Ay ve Gzel Bakire de olabilirdi.
Darda hl yamur yayordu ama kizlerin iindeki hava
ar ve scakt. minede bir ate grlyor ve duvarlardaki demir
apliklerde sra sra mealeler yanyordu. Fakat snn ou, sra
larda skk halde oturan konuklarn bedenlerinden geliyordu.
Sralar yle kalabalkt ki, kadehini kaldrmaya alan her adam
komusunun kaburgalarn dirsekliyordu.
Yksek platformdakiler bile Catelynin arzu ettiinden daha
yaknd. Kendisi Sr Ryman Frey ile Roose Boltonn arasna
oturtulmutu ve her iki adamdan da keskin kokular ykseliyor
du. Sr Ryman, Batdiyarda arap ktl balamak zereymi gibi
iiyordu ve itii btn araplar koltuk altlarndan ter ol arak k
yordu. Adam limon suyunda ykanm, diye karar verdi Catelyn, ama
hibir limon bu kadar ok teri maskeleyemezdi. Roose Boltonn
daha ekerli bir kokusu vard ama daha ho deildi. Bolton sek
arap ya da bal likr yerine baharatl arap iiyordu ve ok az
yemek yiyordu.
Catelyn adam itahsz olduu iin sulayamazd. D n ziya
feti fazla duru bir prasa orbasyla balamt. orbann ard ndan
yeil fasulyeli, soanl ve pancarl salata, badem stnde piirilm'S
nehir turnas, daha masaya varamadan soumu algam PreSI
jleli buza beyni ve sinirli sr eti gelmiti. Bir krala su n u l n j *
yacak kadar fakir bir ikramd ve buza beyni Catelynin m
160
sini kaldrmt. Buna ramen Robb yemekleri ikyet etmeden
i y o r d u , Edmure ise yeni eiyle ilgilenmekten yemeklere dikkat
etmeye frsat bulamyordu.
Edmureun, Nelirovadan Ikizlere kadar biitn yol boyunca
R o s l i n d e n ikayet ettiini asla tahmin edemezsin. Kar ve koca ayn ta
baktan yiyor, ayn kadehten iiyor ve yudumlar arasnda birbirle
rinemasum pckler veriyorlard. Edmure yemeklerin ounu
geri gnderiyordu. Catelyn onu sulayamazd. Kendi dn zi
yafetinde ikram edilen yemeklerin ok azn hatrlyordu. Yemek
l e r i n tadna baktm m ? Yoksa btn geceyi Nedit yzn seyrederek mi
girdim, kim olduunu merak ederek?
Zavall Roslinin glmsemesinde sabit bir keyfyyet vard,
biri o glmsemeyi kzn yzne dikmiti sanki. Pekl, o evli bir
kz ama srada yatak var, bir zamanlar benim olduum kadar tedirgin
olduuna phe yok. Robb, Alyx Freyle Gzel Waldanin arasnda
oturuyordu; gelinlik ana gelmi Frey kzlarndan ikisi. Dn
festivalinde kzlarmla dans etmeyi reddetmezsiniz umarm, de
miti Wlder Frey. Yal bir adamn kalbini sevinle doldurmu
olursunuz. Lordun kalbi sevinle dolup tam olmalyd; Robb
vazifesini bir kral gibi yerine getirmiti. Kzlarn her ikisiyle,
Edmureun karsyla, sekizinci Leydi Freyle, dul Amiyle, Roose
Boltonn kars iko Waldayla, sivilceli ikizler Serra ve Sarrayla,
hattaLord Walderin en kk kz Shireiyle bile dans etmiti, kz
enfazlaalt yanda olmalyd. Catelyn, Geit L ordunun tatmin
olup olmadn merak etti. Yoksa yal adam, kralla dans etmemi
dier btn kzlarn ve kz torunlarn bahane ederek szlanacak
myd? Kardeleriniz ok iyi dans ediyor, dedi Catelyn, Sr Ry-
manFreye, cana yakn davranmaya alyordu.
Onlar halalarm ve kuzenlerim. Sr Ryman byk bir yu
dumarap iti, yanaklarndan szlen ter sakallarna akyordu.
Aksi ve sarho bir adam, diye dnd Catelyn. Merhum Lord
Frey>konuklarn doyurmaya gelince pinti olabilirdi ama iki
konusunda cmertti. Bira, arap ve bal likr dardaki nehir ka-
dar hzl akyordu. ri J on imdiden sarho naralar atyordu. Lord
^ldern olu Merret kadeh kadeh onu takip ediyordu ama Sr
halen Frey onlara ayak uydurmaya alrken szmt. Catel-
yn, Lord Umberin ayk kalmasn tercih ederdi lkin ri J 0n-
imemesini sylemek, nefesini birka saat tutmasn sylen,^
aynyd.
Kk J on Umber ve Robi Flint, Robbun yaknnda, Q
zel Walda ve Alyxin iki yannda saygl bir ekilde oturuy0rlar
d. kisi de iki imiyordu; bu gece, Patrek Mallister ve Dace
Mormontla birlikte Robbun muhafzlar onlard. Bir dn 2j
yafeti, bir mcadele alan deildi ama sarho adamlarn oldu^
yerde tehlike de daima olurdu ve bir kral asla korumasz brakl,
manialyd. Catelyn muhafzlarn varlndan memnundu ve du-
varlardaki kancalara aslm kl kemerleri onu daha da memnun
ediyordu. Hibir adam jleli buza baniyle uramak iin bir uzutkt-
lca ihtiya duymaz.
Leydi Walda Bolton, sesinin mziin stnden duyulmas
iin bararak, Herkes lordumun Gzel Waldayi seeceini d
nyordu, dedi Sr Wendela. iko Walda yuvarlak, pembe,
ya tulumu gibi bir kzd. Sulu mavi gzleri, cansz sar salar ve
son derece geni bir gs vard, buna ramen sesi titrek ve tiz
di. Onu pembe dantellilerinin ve sincap krk pelerininin iinde
Dehet Kalesinde hayal etmek zordu. Ama Lord bykbabam,
Roosea, seecei kzn arlnca gm nerdi, eyiz olarak.
Lordum Bolton da beni seti. Gldnde kzn gds salland,
Ben Gzel Waldadan otuz sekiz kilo daha arm ama ilk kez o
zaman buna memnun oldum. Ben artk Leydi Boltonm, kuze
nimse hl bakire, stelik ok yaknda on dokuz yanda olacak,
zavall ey.
Dehet Kalesi Lordu bu lafgzafla hi ilgilenmiyordu. Ara
sra bir atal undan, bir kak bundan tadyor, uzun ve gl par
maklaryla bir para ekmek koparyordu ama yemek Bolton m
akln datamazd. Bolton dn ziyafeti baladnda Lord
Walderin torunlar iin kadeh kaldrm ve Wlder ile Wlder n.
Ramseyin himayesinde olduundan zellikle bahsetmiti. Ca
telyn, Lord Walderin gzlerini ksarak Boltona bakndan, ya1
adamn gizli tehdidi duyduunu anlamt.
Tarihte bundan daha neesiz bir dn var mdr? diye merakett
sonra zavall Sansay ve onun blisle yapt evlilii h a t r l a d . ^
162
0 0 m e r h a m e t et. Ottun narin bir ruhu var. Scak ve duman Catclyni
hasta ediyordu. Galerideki mzisyenler kalabalk ve grltlyd
ama yetenekli olduklar sylenemezdi. Catelyn bir yudum arap
daha iti ve bir uan kadehi tekrar doldurmasna izin verdi. Bir-
h a s a a t d a h a , sonra en kts bitmi olacak. Y arn bu saatlerde, Robb
baka bir mcadeleye gitmek zere yolda olacakt, bu sefer Moat
Calindeki demiradamlarla arpacakt. Bu dncenin neredey
s e rahatlatc olmas tuhaft. Mcadeleyi kazanacak. O btn mcade
l e l e r i kazanr, stelik demiradamlarn bir kral yok. Hepsinden nemlisi,
Ne onu iyi eitti. Davullar gmlyordu. ngrak zplayarak bir
kez daha Catelynin nnden geti ama mzik yle yksekti ki
Catelyn soytarnn anlarn zar zor duydu.
Bir et paras iin kavga eden iki kpein ani havlamalar g
rlty bastrd. K pekler birbirlerini srarak yerde yuvarlanr
ken salondan nee dolu barmalar ykseldi. K onuklardan biri
kpeklerin stne bir f bira boaltt ve hayvanlar ayrld, bir
tanesi topallayarak yksek platforma doru yrd. Islak kpek
silkindi, Lord Walderin torunlar ndan nn stn bira ve
ty iinde brakt, L ord Walderin disiz az havlamaya benzer
bir kahkahayla ald.
Kpekleri grmek Catel ynin bir kez daha Boz Rzgr zle
mesine sebep oldu ama Robbun ulu kurdu ortalkta deildi. L ord
Wlder hayvann salona girmesine izin vermemiti. Duyduu
ma gre senin vahi canavarn insan eti seviyormu, hah, demiti
yal adam. Boaz paralyormu, evet. Roslinimin ziyafetinde
byle bir yaratn yeri yok; kadnlarn, kklerin ve benim b
tn tatl masumlarmn arasnda.
Boz Rzgr onlara zarar vermez l ordum, diye itiraz etmiti
Robb. Ben yannda olduum srece bir ey yapmaz.
Sen benim kaplarmdaydn deil mi? O kurt seni karlama
yagelen torunlarma saldrdnda? Her eyi duydum, duymad
m sanma, h a h
Bir zarar vermedi...
Vermedi, diyor kral. V ermedi? Petyr atndan dt, dt. Bir
tarm byle kaybetmitim, dmt. L ord Walderin az ieri
Vedar hareket etti. Y oksa hafifmerep kadnn biri miydi? Pi
163
Walderin annesi, evet, imdi hatrladm. Attan dt ve kafa
krd. Petyrn boynu krlsayd Majesteleri Kral ne yapacakt
Bana bir torunun yerine bir zr daha m verecekti? Hayr ha
yr, layr. Kral olabilirsiniz, olmadnz sylemeyeceim, iu
Kral, hah, lkin benim atmn altnda benim kuralm geer y
kurdunuzu sein ya da dn efendimiz, ikisini birden alamaz
siniz.
Catelyn olunun fkelendiini anlamt ama Robb toparl3ya
bildii btn nezaketle teslim olmutu. Lord Wlder bana kurtuk-
hrla piirilmi karga yahnisi ikram etmekten memnun olacaksa, demiti
Robb, Catelyne, yahniyi yerim ve bir kse daha isterim. Ve yle yap.
mt.
ri J on, Lord Walderin yavrularndan birini daha masaya de
virdi, bu sefer Sivilceli Petyr. Delikanlnn midesi ri Jonunkinin
iite biri kadar, ne bekliyordu ki? Lord Umber azn sildi ve ark !
sylemeye balad. Biray vard, biray, birAYP. Batan ayaa karayd
ve kllarla kaplydl Umberin sesi hi fena deildi ama iki yzn
den kalnlamt. Ne yazk ki, yukardaki kemanclar ve davulcu
lar Bahar ieklerini alyordu ve bu arknn melodisi Ay ve
Gzel Bakirenin szlerine, salyangozlarn bir kse yulaf lapasna
uyduu kadar uyuyordu. Zavall ngrak bile ortaya kan kaka-
foni yznden elleriyle kulaklarn kapad.
Roose Bolton, duyulmas mmkn olmayan bir fsltyla bir
eyler syledi ve bir tuvalet aramaya gitti. Kalabalk salon, konuk
larn ve srekli hareket eden hizmetkrlarn biteviye grltsyle
doluydu. Catelyn, dier kalede, valyeler ve nemsiz lordlar iin
ikinci bir ziyafet verildiini biliyordu. Lord Wlder gayrimeru
ocuklarn ve onlarn zrriyetlerini nehrin o kysna srmt,
bu yzden Robbun kuzeyli adamlar kardaki davete pi ziya*
feti diyordu. Baz konuklarn, pilerin onlardan daha iyi va^
geirip geirmediini grmek iin svtna phe yoktu. Baz
lar kamplar kefediyor bile olabilirdi. Freyler, sradan askerler
Nehirovayla kizlerin evliliine kadeh kaldrabilsin diye, araba
lar dolusu arap, bira ve bal likr temin etmiti.
Robb, Roose Boltonn bo sandalyesine oturdu. Birka saat
sonra bu fars oyunu bitmi olacak, dedi fsltyla. ri J on, sa
164
rnda bal olan bakirenin arksn sylyordu. Kara Wlder ilk
kez bir kuzu kadar mlayim. Edmure daym da karsyla mut-
luymu gibi grnyor. Robb, Catelynin stnden ne eildi.
Sr Ryman?
Sr Ryman gzlerini krpt. Efendimiz. Buyrun?
Olyvardan yaverim olmasn isteyecektim, kuzey iin yola
ktmzda, dedi Robb, ama onu burada gremedim. Dier
ziyafette mi olacakt?
Olyvar? Sr Ryman ban saa sola sallad. Hayr. Olyvar
olmaz. O gitti. Kalelerden ayrld. Grev.
Anlyorum. Robbun ses tonu tam tersini sylyordu. Sr
Ryman baka bir ey nermeyince kral tekrar ayaa kalkt. Be
nimle dans eder misin anne?
Teekkr ederim ama hayr. Kafas byle zonklarken
Catelynin ihtiya duyduu son ey dans etmekti. Lord Walderm
kzlarndan biri sana memnuniyetle elik eder phesiz.
Ah, phesiz. Robbun glmsemesi bezgindi.
Mzisyenler o srada Demir MzraklarT alyordu ve ri J on
ehvetli Geni sylyordu. Biri onlart birbirlenyle tantrmak,
bu sayede armonileri geliebilir. Catelyn tekrar Sr Rymana dnd.
Kuzenlerinizden birinin arkc olduunu duymutum.
Alesander. Symondn olu. Alyx onun kardei. Adam kade
hini kaldrd ve Robin Flintle dans eden kz gsterdi.
Alesander bu gece bizim iin alacak m?
Sr Ryman gzlerini ksarak Catelyne bakt. O olmaz. Uzak
ta. Alnndaki teri silip ayaa kalkt. zninizle leydim. zninizle.
Catelyn, adamn kapya doru yryn seyretti.
Edmure, Roslini pyor ve kzn elini tutuyordu. Salonun
bakabir yerinde, Sr Marq Piper ve Sr Danwell Frey iki ime
yunu oynuyordu. Aksak Lothar, Sr Hosteene komik bir ey-
*er anlatyordu. Daha gen Freylerden biri, birka kkrdayan
iin hanerle hokkabazlk yapyordu. ngrak yere otur-
mu, parmaklarndaki arab yalyordu. Hizmetkrlar, sulu kuzu
etlyledolu byk tepsileri salona getiriyordu, konuklarn btn
8eceboyunca grd en leziz ikramd bu. Ve Robb, Dacey
orrnntla dans ediyordu.
Leydi Maegein kz, zrh yerine bir elbise giydiinde epey
gzeldi; uzun ve zarifti, utanga glmsemesi uzun yzn ay
dnlatyordu. Onun, dans pistinde de talim alanndaki kadar zarjjr
olduunu grmek hotu. Catelyn, Leydi Maegenin Boazava.
rp varmadn merak etti. Leydi dier kzlarn beraberinde g.
trmtii ama Dacey, Robbun sava arkadalarndan biri olarak
onun yannda kalmay tecih etmiti. Nedit sadakat uyandran tabi,
atn alniq. Olyvar Frey de Robba byle balyd. Robb, J eynele
evlendikten sonra bile Olyvar onunla kalmak istememi miydi?
Mee kulelerinin arasnda oturan Geit L ordu lekeli elleri,
ni birbirine vurdu. Ellerinin kard ses yle zayft ki yksek
platformda oturanlar tarafndan bile zar zor duyuldu ama Sr
Aenysle Sr Hosteen lordun hareketini grdler ve bira kupala
rn masaya vurmaya baladlar. Aksak L othar onlara katld, sonra
da Marq Piper, Sr Danwell ve Sr Rymund. ok gemeden ko
nuklarn yars kadehlerini masalara vuruyordu. Sonunda galeri
deki mzisyen etesi bile grlty fark etti. Fltler, davullar ve
kemanlar sustu.
Majesteleri, diye seslendi Lord Wlder, Robba. Rahip du
alarn okudu, baz szler sylendi ve L ord Edmure benim tatl
kzma balkl pelerini giydirdi, lkin henz kar koca olmadlar.
Bir klcn bir kna ihtiyac vardr, lah, bir dnn de yataa.
Efendimiz ne derler? Onlar yataa gtrmek uygun mudur?
Lord Wlderm baz oullan ve torunlar tekrar kupalarn vur
maya ve barmaya baladlar. Yataa! Y ataa! Onlarla birlikte yata
a'. Roslin bembeyaz kesildi. Kzn, bekretini kaybetmekten mi
yoksa yataa girme treninden mi korktuunu merak etti Catel
yn. Roslinin saysz kardei vard, bu trene aina olmalyd, fakat
yatak treni senin iin yapldnda iler deiiyordu. Catelynin I
kendi dn gecesinde, onu bir an nce soymak isteyen Jorry
Cassel o aceleyle Catelynin elbisesini yrtmt. Sarho Desmond
Grell mstehcen esprileri iin zr dileyip durmutu ama her z
rn ardndan yeni bir espri yapmt. L ord Dustin, Catelyni p'
lak grdnde Nede dnm ve Catelynin gslerinin ona
tekrar st emme arzusu verdiini sylemiti. Zavall adan, diye
dnd Catelyn. Lord Dustin, Nedle beraber gneye gitmive
166
dnmemiti. Bu gece burada olan adamlardan kann yl bit-
^den lm olacan merak etti. Korkann pek ou.
111Robb elini kaldrd. Eer siz vaktin uygun olduunu dnii-
orsanz Lord Wlder, onlar yataa gtrelim.
^ R obb u n duyurusu onay dolu bir grltyle karland. Ga
l eri deki mzisyenler fltlerini, borularn ve kemanlarn tekrar
ellerinealdlar ve Kralie Terliini kard, Kral Tacn isimli
arky almaya baladlar. ngrak bir ayandan dierine zp
layarak kendi tacnn anlarn nlatt. Duyduuma gre Tully
erkeklerinin bacaklarnn arasnda kam yerine alabalk varm,
diyebard Alyx Frey arszca, onu kaldrmak iin bir solucan
m gerek? Sr Marq Piper kza cevap verdi, Bettim duyduu-
| magre Frey kadnlarnn bir yerine iki kaps varm! Alyx altta
> kalmad, Evet ama senin gibi kk eyler iin ikisi de kapal
I ve srgl! Salonda bir kahkaha frtnas koptu. Patrek Mallister
| bir masaya kt ve Edmureun tek gzl balna kadeh kaldrd,
j Veo nasl da kudretli bir turnadr! diye bard. iko Walda ce-
[ vapverdi, Hayr, bahse girerim ki alt st kk bir golyandr.
I Sonrayine ayn grlt ykseldi, Yataa! Yataa!
\ Konuklar yksek platforma akn etti, en sarholar her zamanki
gibi en ndeydi. Roslinin etrafn saran yetikin erkekler ve gen
delikanllar kz havaya kaldrdlar. Anneler ve kzlar, Edmureu
ayaakaldrdlar ve onun kyafetlerini ekitirmeye baladlar.
Edmureglyor ve edepsiz akalar yapyordu fakat mziin sesi
; ok yksekti, Catelyn kardeinin ne dediini duyamyordu. Ama
i rijonu duydu. Bu kk kuu bana verin, diye kkredi U m
ber, dier adamlarn arasndan geerek Roslini yakalad ve kz
omzunaatt. u kk eye bakn. stnde bir dirhem et yok!
Catelyn kz iin zlyordu. Gelinlerin ou bu akalara kar
lk verir, en azndan eleniyormu gibi yapard ama Roslin deh-
lekaskat kesilmiti, adamn onu yere dreceinden korku-
yrmu gibi ri J ona smsk tutunmutu. stelik alyor, diye fark
Catelyn. Sr Marq Piper kzn ayakkablarndan birini kard.
>narmEdmure bu zavall ocua nazik davranr. Galeriden hl o
neelive edepsiz ark dklyordu; kralie fistann karyordu
5lrndi, kral da gmleini.
| 167
Catelyn, kardeinin etrafn saran kadnlara katlmas gereli
ii biliyordu ama onlara katlrsa sadece elencelerini mahveder
di. Mstehcenlik u anda hissettii son ey bile deildi. Edrnu'
re onun yokluunu affederdi, Catelyn bundan emindi; bir g*.
ehvetli ve neeli Frey tarafndan soyulup yataa gtrlmek, ^
suratl ve kederli bir abla tarafndan gtrlmekten ok dahake
yifliydi.
Kadn ve erkek, arkalarnda bir insan nehriyle birlikte salon
dan karlrken Catelyn, Robbun da gitmediini grd. Walder
Frey, bunu kzma yaplm bir hakaret olarak grebilecek kadar
huysuz bir adamd. Robb, Roslinin yatak trenine kattlmalt ama bunu
sylemek bana der mi? Catelyn, dierlerinin de salonda kaldm
fark edene dek ok gergindi. Sivilceli Petyr ve Sr Whalen hl
uyuyordu, kafalar masadayd. Merrett Frey kendine bir kadeh a
rap dolduruyordu. ngrak, salondan ayrlanlarn tabaklarndaki
artklar aryordu. Sr Wendel Manderly ehvetli bir ekilde bir
koyun buduna saldryordu. Ve elbette Lord Walder, birinden
yardm almadan yerinden kalkamayacak kadar zayft. Robbun
trene gitmesini bekleyecek. Catelyn, yal adamn, Majestelerinin
neden onun kzn plak grmek istemediini sorduunu duyar
gibi oluyordu. Davullar tekrar gmlyordu, gmlyordu, gm*
lyordu.
Catelynin yan sra salonda kalan tek kadnm gibi grnen
Dacey Mormont, Edwyn Freyin yanna gitti ve adamn koluna
hafife dokunup kulana bir eyler syledi. Edwyn, yakksz
bir sertlikle kzdan uzaklat. Hayr, dedi ziyadesiyle yksek bir
sesle. Yeterince dans ettim. Y z solan Dacey arkasn dnd.
Catelyn ar ar ayaa kalkt. Orada ne oldu yle? Bir an nce sa
dece bezginlikle dolu olan kalbi imdi phe tarafndan ele gei
rilmiti. nemli bir ey deildir, demeye alt kendine, odun
iinde canavarlar gryorsun, keder ve korkunun hasta ettii yal veap^
bir kadna dntn. Catelynin duygular yznden okunuyor ol
malyd. Sr Wendel Manderly bile fark etmiti. Bir sorun mu
var? diye sordu adam, kuzu budu hl elindeydi.
Catelyn cevap vermek yerine Edwyn Freyin peinden gltt1'
Galerideki mzisyenler, kral ve kralieyi isim gn giysderne
168
kadar soymutu nihayet. ok ksa bir aradan sonra bambaka bir
ark almaya baladlar. Kimse szleri sylemiyordu ama Catel-
yn bu arky biliyordu: Castemere Y amurlar. Edwyn kapya
doru kouyordu. Catelyn arkyla mteharrik daha hzl kotu.
Alt byk admdan sonra adama yetiti. Ve sen kimsin, dedi gu
rurlu lord, niye bam ne emeliyim? Edwyni kolundan yakalad.
Veipein altndaki demir halkalar hissettiinde, Catelyn tepeden
trnaa buz kesti.
Catelyn, Edwynin yzne yle sert bir tokat indirdi ki ada
mn duda ald. Olyuar, diye dnd Catelyn, Pernyn, Alesan-
der, hibiri yok. Ve Roslit alyordu...
Edwyn Frey, Catelyni kenara itti. Dier btn sesleri boan
mzik, bizzat talar tarafndan icra ediliyormu gibi duvarlarda
yanklanyordu. Robb, Edwynee fkeli bir bak att, adamn yo
lunu kesmek iin hareketlendi... ve yan tarafna, omzunun he
men altna saplanan ok yznden sendeledi. lk attysa bile
fltler, borular ve kemanlar Robbun sesini bomutu. Catelyn
ikinci bir okun Robbun bacan deldiini grd. Robb dt.
Galerideki mzisyenlerin yarsnn elinde, udlar ve davullar ye
rine arbaletler vard. Catelyn oluna doru kotu, sonra bir ey
Catelynin belini yumruklad ve ta zemin yzne arpt. Robb
diye bard Catelyn. Bir masann st ksmn ayaklarndan ko
parmaya alan K k J on U n beri grd. Kk J on masa s
tn kralna doru frlatrken bir, iki, ok masann ahap yze
yine sapland. Freyler, Robin Flintin etrafm sarmt, hanerleri
inip kalkyordu. Sr Wendel Manderly ar ar ayaa kalkt, kuzu
budu elindeydi. Adamn ak azndan ieri giren ok, boynundan
dar kt. Sr Wendel ne doru devrildi, masann ayaklar k
rld; kupalar, srahiler, tepsiler, tabaklar, algamlar, pancarlar ve
arap yere sald.
Catelynin srt alev alev yanyordu. Ona ulamak zorundaym.
Kk J on, bir koyun buduyla Sr Raymund Freyin yzne
vuruyordu ama kl kemerine uzand anda bir arbalet oku ta
yfndan dizlerinin stne drld. Pelerini ister alttn olsun ister
hrnz, her aslan penelidir. Catelyn, Sr Lucas Blackwoodun Sr
Hosteen Frey tarafndan ldrldn grd. Vancelerden biri
169
Sr I (.iris I Lglfle bozuurken, dizlerinin arkasna ald,
darbesvle Kara Wlder tarafndan sakat brakld. Benim peneleri^
t Je uzun re keskindir lordum, sennkler kudur uzun ve keskindir.
baletler Donel Locke', Owen Norreyi ve yarm dzine adam
dala yere indirdi. Gen Sr Befrcy, Dacey Mormonfu kolun.
dan yakalad ama Dacey dier eliyle ald arap srahisini val
yenin yzne indirip kapya doru kotu. Dacey varamadan, kap,
ardna kadar ald. Tepeden trnaa eliklere brnm olan Sr
Ryan Frey salona girdi. Adamn arkasnda hr dzine Frey aske-
n vard. Askerler ar sava baltalaryla silahlanmt.
\/rr/<wer.r diye feryat etti Catelyn ama borular, davullar ve
elik ngrtlar yakarn bodu.
Sr Ryman sava baltasnn bam Daceyi midesine gmd.
O srada dier kaplardan da adamlar akmaya balamt; ellerinde
elikler tayan, rg zrhl, krk pelerinli adamlar. Kuzeyli adam-
lar\ Catelyn, yarm kalp at boyunca onlarn kurtarc olduunu
dnd ama sonra, adamlardan br K k J o un kafasn iki
balta darbesiyle uurdu. Umut, frtnadaki mum misali snd.
Geit Lordu, katliamn tam ortasnda, oymal mee tahtnda
oturuyor ve olan biteni a gzlerle seyrediyordu.
Yerde, Catelynin birka adn uzanda bir haner vard. K
k J on masay devirdiinde oraya sekmit belki, belki de len
adamlardan birinin elinden dmt. Catelyn hanere doru
emekledi. Kollan ve bacaklar kurun gibi ard ve aznda kan udi
vard. Bir masann altnda saklanan ngrak hanere daha yakn
d ama Catelyn silah kaptnda soytar irkilerek geri ekildi. Yqh
adam ldreceim, en azndan bunu yapabilirim.
Kk J onun, Robbun stne frlatt masa st yer deitir
di. Robb glkle dizlerinin stne kalkt. Brnde bir ok vard.
kincisi bacagndayd ve ncs gsnde. L ord Wlder elini kal
drd, bir davul dnda btn mzik aletleri sustu. Catelyn uzakun
gelen mcadele seslerini ve daha yakndaki kurt ulumasn duydu
Boz Riizgr, diye hatrlad, ge hatrlamt. uH a h diye gld Lo^
Wlder, Robba. Kuzey Kral ayaa kalkyor. Grne baklrsa
birka adamnz ldrdk Majesteleri. Ah, ama sizden zr dikye'
ceim, adamlarnz dzelecek, h a h
170
Cately. ngrak uzun salarn yakalad ve adam sakland
rde dar ekti. Lord Wlder! diye bakrd. L ORD WAI.-
pE#! Davul, ar ar ve derinden vuruyordu, imi gidtn gm.
-Yeter, dedi Catelyn. Yerer diyorum. hanete ihanetle karglk
verdiniz, artk durun. 1laeri ngrakm boazna dayadnda,
grann hasta odasn ve kendi boazna dayanan elii hatrlad,
pavul vuruyordu, $m gm gm gm gm gm. Ltfen, dedi Ca
telyn. O benim olum. Ben ilk olum, benim son olum. Onu
brakn. Onu brakn, bunu unutacaz yemin ediyorum... burada
yaptnz her eyi. Eski ve yei tanrlarn nnde yemin ediyo
rum, biz... biz intikam almayacaz...
Lord Wlder itimatszlk dolu gzlerle Catclyne bakt. Bu zr
v ay a ancak bir aptal inanr. Benim bir aptal olduumu mu sanyor
sunuz leydim?
Bir baba olduunuzu biliyorum. Beni rehin aln. ldrme-
diyseniz Edmureu da. Ama Robbu brakn.
Hayr. Robu sesi zor duyulur bir fsltyd. Anne hayr...
Evet. Robb, ayaa kalk. Ayaa kalk ve dar k, ltfen, ltfen...
benimiin deilse J eye iin yap.
Jeyne? Robb masann kenarna tutundu ve kendini ayaa
kalkmayazorlad. Anne, dedi, Boz Rzgr...
Ona git. imdi. Robb, tk buradan.
Lord Wlder gld. Ve ben, buna niye izin vereyim?
Catelyn, ngrakn boazna dayad haneri daha derme
bastrd. Yarm akllnn gzleri sessiz bir yakarla kadna bak
yordu. Burnu kt bir kokuyla dolan Catelyn bunu davullarn
biteviyevurularndan fazla umursamad, gm gm gm gm gm
gm. Sr Ryman ve Kara Wlder etrafnda dnyordu; Catelyn'in
umurunda deildi, ona istediklerini yapabilirlerdi; hapsedebi-
lirlerdi, tecavz edebilirlerdi, ldrebilirlerdi, hibirinin nemi
yoktu. Catelyn yeterince uzun yaamt ve Ned onu bekliyor
du. 0 Robb iin korkuyordu. Tully onurum stne, dedi Lord
Waldera, Stark onurum stne, olunuzun hayatn olunum
hayatylatakas edeceim. Bir oula karlk bir oul. Catelyn c\~
lenyle kt titriyordu ki ngrakn kafasndaki anlar nl
yordu.
171
Davullar giimlyordu, giim gm gm. Yal adamn dudakl
hareket etti. Catelyin elindeki bak titredi; terle kayganlap
Bir oul a karlk bir oul hah, diye tekrar etti yal adam.
o bir torun... bir ie yarad da yok. J
Koyu renk zrh ve kan lekeli pembe pelerin giymi bir ada
Robbun yanna gitti. J aine Lannister selamlarn gnderdi
Uzunklcn Robbun kalbine saplad ve bkt.
Robb yeminini bozmutu ama Catelyn szn tuttu. Aegonln
salarn serte ekti. Adamn boazn, bak kemie dayanana
kadar testereyle keser gibi kesti. Parmaklarndan scak kanlar akt
Yarm akllnn anlar nlyordu, n t n, davullar vuruyordu
gm giin gm.
Sonunda biri haneri ald. Gzyalar Catelynin yanakla
rn ate gibi yakyordu. Onlarca kuzgun, keskin peneleriyle
Catelynin yzn trmalyordu, kopan et eritlerden geriye,
ilerinden kpkrmz kan akan derin oluklar kalyordu. Catelyn
dudaklarndaki kann tadn alabiliyordu.
ok actyor, diye dnd. Btn ocuklarmz, Ned, btn gzel
bebeklerimiz. Rickon, Bran, Arya, Sansa, Robb... Robb... ltfen Ned,
ltfen, durdur unu, acy durdur... Beyaz gzyalaryla krmz gz
yalar birlikte akt; Catelynin yz, Nedin sevdii o yz tama
men yrtlp paralanana kadar. Catelyn Stark ellerini havaya kal
drd, uzun parmaklarndan akp bileklerine inen ve elbisesinin
kolunun iine giren kan seyretti. Gdklyor. Kollarnda ar ve
krmz solucanlar dolayordu. ldrd, dedi biri. Akln kay
betti, dedi bir bakas, una bir son verin. Ve bir el Catelynin
salarn yakalad, tpk onun ngrakn salarn yakalad gibi
Hayr, diye dnd Catelyn, hayr salarm kesmeyin, Nedsalantnt
ok sever. Sonra elik, Catelynin boazndayd, sr krmz ve
souktu.
ARYA
Ziyafet adrlar arkalarnda kalmt artk. Islak amurun ve
ezilmi imenlerin stne basarak aydnlktan ktlar ve tekrar
karanla girdiler. leride kalenin kap kulbesi grnd. Arya
duvarlarda titreyen mealeleri grebiliyordu, alevler rzgrla
uuup dans ediyordu. I slak miferlerin ve zrhlarn stnde sol
gun ltlar vard. kizleri birbirine balayan kprnn stnde
dahafazla meale hareket ediyordu, bir sra k bat kysndan
dou kysna doru akyordu.
Kale kapal deil, dedi Arya aniden. avu kapal olaca
n sylemiti ama yanlmt. Aryann kaleye bakt esnada yiv
li kap yukar kaldrlyordu, kpr hlihazrda aa indirilmi,
hendein karsna uzatlmt. Arya, kaleye girme taleplerinin
Lord Freyin muhafzlar tarafndan reddedileceinden korku
yordu. Dudan srd, glnseyemeyecek kadar kayglyd.
Taz birdenbire dizginleri ekti, bunu o kadar ani yapmt
ki Arya az kalsn arabadan dyordu. Y edi kahrolas, kr olas
cehennem, dedi Taz, arabann tekerlekleri amura gmlmeye
balamt. Araba hafife yana yatt. Yere /,** diye kkredi Clega-
ne, elinin ayasyla A ryann omzuna vurdu ve onu arabann ke
narndan aa itti. Arya, Syrionun rettii gibi yumuaka yere
indi ve ayn anda ayaa kalkt, yz amur iindeydi. Bunu neden
yaptn? diye bard. Taz da aa atlad. Arabann nndeki sele
yi koparp att ve selenin altnda saklad kl kemerine uzand.
Arya, bir ate ve elik nehri halinde kale kapsndan akan sva
rileri ancak o zaman duydu. K pry geen sava atlarnn grl
ts, bleden gelen davul seslerinin altnda kaybolmutu. Adam
lar ve binekler zrhlyd, her on svariden biri meale tayordu.
Dierlerinin baltalar, dikenli uzun baltalar ve kemik krc, zrh
ezici byk kllar vard.
Arya, uzakta bir yerde bir kurdun uluduunu duydu. Kamp
islerine, mzie ve vahi akan nehrin uursuz homurtusuna k
yadazayf bir sesti ama Arya duymutu. Belki de kula deildi
ses duyan. Ac ve kederle keskinlemi ses, Aryann iine bak
173
gibi saplanmt. Kaleden daha tazla atl kyordu, drt sral V
sonu olmayan bir kafile; valyeler, yaverler, hrsvariler, me^
leler ve uzun baltalar. stelik arkadan gelen sesler de vard.
Arya etrafa baktnda, eskiden ziyafet adr olan yer(je
imdi sadece iki adr kaldn grd. Ortadaki kmt. Arya
bir an iin grd eyin ne olduunu anlamad. Sonra devrik^,
drdat alevler ykseldi ve imdi dier ikisi de kyordu, yahVc
ar branda bezi, aadaki adamlarn stne seriliyordu. Havada
bir ate oku srs utu. kinci adr alev ald, ardndan nc,
s. lklar yle iddetlenmiti ki Arya mzie ramen kelime
leri duyabiliyordu. Alevlerin nnden karanlk suretler geiyor
du, elik zrhlar uzaktan turuncu parlyordu.
Bir mcadele, Arya biliyordu. Bu bir mcadele ve bu svariler...
adrlar seyretmek iin vakit yoktu artk. Nehir tamt.
Alr kapanr kprnn sonundaki alkantl sular bir atn be
line varacak kadar ykselmiti. Buna ramen svariler, mzikle
mahmuzlam atlarn suyun iine doru sryorlard. Bu sefer
iki kaleden de ayn ark ykseliyordu. Bu arky biliyorum, diye
fark etti Arya aniden. Haydutlarn, rahiplerle birlikte bira imalat
hanesinde konaklad yamurlu gecede, Yedilerin Tomu onlara
bu arky sylemiti, Ve sen kimsin, dedi gururlu lord, niye bam ne
emeliyim?
Frey svarileri amurun ve sazlklarn iinde ilerlemek iin
mcadele veriyordu ama ilerinden bazlar arabay grmt.
Arya, ana kafileden ayrlp atlarn slk boyunca koturan sva
rileri izledi. Farkl bir pelerin giymi bir kedisin sadece, hudut biitn
bildiim.
Clegane, Yabancnn iplerini tek kl darbesiyle kesti vehay
vann srtna atlad. Svari at kendisinden ne istendiini biliyor
du. Kulaklarn dikti ve hzla yaklaan sava atlarna dnd. Pfa
rini ister altn obun bter krmz, her aslan penelidir. Benim penelerim
de uzun ve keskindir lordum, sizinkiler kadar uz u n ve keskindir. Arya-
Taznn lmesi iin yzlerce, yzlerce kez dua etmiti amaim
di... elinde bir ta vard, amurla kayganlamt, ta yerden al11
bile hatrlamyordu. Kime atacam?
Birbirine arpan eliklerin sesi Aryay yerinden zplatt; e'
174
^,eilk balta darbesini karlamt. Taz ilk adamla dvrken,
kinci adan onun arkasna geti ve belini hedef alarak baltasn
kaldrd .Yabanc kendi etrafnda dnyordu, Taz bu sayede ha
fif bir yan darbeyle kurtuldu, giydii bol ifti gmleinde olu
an gem y,rtlk a^ttak* rg zrh ortaya kard. U kiiye kar
tir kii- Ta hl Aryann elindeydi. Ottu ldrecekleri kesin. Arya,
jycahy1dnd; kasabn olu ksack bir zaman iin Aryann
arkada olmutu.
Sonra nc svarinin ona doru geldiini grd. Arabann
arkasna geti. Korku, kltan derin keser. Davullar, sava borular
n ve gaydalar duyabiliyordu, aygrlar kouyordu, elie arpan
elik lk atyordu ama btn sesler ok uzaktayd. Sadece yak
laan svari vard ve onun uzun baltas. Adam, zrhnn stne
bir cbbe giymiti. Arya, svarinin bir Frey olduuna iaret eden
iki kuleyi grd. A nlayamyordu. Edmure days Lord Freyin k
z yl a evleniyordu. Freyler, Robbun arkadalaryd. Svari, araba
nn evresinde dolarken, Yaptna\ diye bard Arya ama adam
umursamad.
Svari ileri atldnda Arya elindeki ta frlatt, bir keresinde
Gendryye yaban elmas frlatt gibi. Gendryyi gzlerinin tam
ortasndan vurmutu ama bu sefer doru nian alamamt; ada
mn akan syrp geen ta, svarinin atan krmaya yetti ama
bakabir ie yaramad. Arya amurlu zemine topuklaryla basa
rak hzla geri ekildi, adamla arasna bir kez daha arabay soktu.
Svari trs yryle onu takip etti, miferindeki gz siperinde
yalnzca karanlk vard. Aryanm frlatt ta, adamn miferinde
bir entik bile amamt. A rabann etrafnda bir kez dndler, iki
kez, kez. valye kfr etti. Sonsuza dek kaamaz...
Baltann ba, adamn kafasnn tam arkasna indi, miferi ve
Miferin altndaki kafatasm krd, valye eyerinden utu, yzs
t yere dt. valyenin arkasnda Taz vard, hl Y abancTm
hrtndayd. Arya, baltay nereden buldun? diye soracakt ki grd;
freylerden biri lmek zere olan atnn altnda skmt, bir
kar suda bouluyordu. nc svari srtst yere serilmiti,
areket etmiyordu, bir boyun zrh takmamt ve enesinin al
andan krk bir klcn ucu kmt.
175
Miferimi getir, diye kkredi Clegane.
Mifer, domuz butlarnn arkasndaki kurutulmu elma
linin dibine tklmt. Arya uval ba aa etti ve miferi Taz,^
att. Taz, tekeliyle havada yakalad miferi bana takt. Taz/*
oturduu yerde elik bir kpek vard imdi, alevlere hrlyor^"1
Aabeyim...
ld, diye bard Taz. Adamlarn katledip onu sa b.
Takacaklarn m dnyorsun? Ban kampa doru evirdi
Bak. Bak kahrolas.
Kamp, bir sava meydanna dnmt. Hayr, bir mezbaha
Ziyafet adrlarndan ykselen alevler gkyzne trmanyordu
Barakalardan bazlar ve elli ipek adr da yanyordu. Kllar her
yerde ark sylyordu. Ama imdi salonunda yamurlar alyor ve
yamuru kimse duymuyor. Y anan adrlardan birine bir varil arpt
paraland ve alevler iki kat yksee zplad. Bir mancnk, Arya bi
liyordu. Kaleden ya, zift ya da baka bir ey frlatlyordu.
Benimle gel. Sandor Clegane elini uzatt. Buradan gitmek
zorundayz. Hemen imdi. Y abanc sabrszca kafasn sallyor
du, burun delikleri kan kokusu yznden genilemiti. ark bit
miti. Tek davul vard sadece, ar ve biteviye vurular, devasa bir
kalbin at gibi nehir boyunca yanklanyordu. Kara gkyz a
lad, nehir homurdand, adamlar lanetler okudu ve ld. Aryamn
aznda amur vard, yz slakt. Yamur. Sadece yamur. Hepsi bu.
Buradayz ite,diye bard Arya. Sesi incecik ve rkekti, kk
bir kz ocuunun sesiydi. Robb kalenin iinde, annem de yle.
Kap da ak. Dar kan baka Frey yoktu. ok yaklatm. Gi
dip annemi almalyz.
Seni kk aptal srtk. Taznn miferinin burnunda
alevler ldyordu ve elik dileri prldyordu. eri girersen d
ar kamazsn. Frey, annenin cesedini pmene izin verir belki
Belki onu kurtarabiliriz...
Belki sen kurtarabilirsin. Benim yaamakla iim bitmedi he
nz. Taz, atn Aryaya doru srd. Kal ya da gel dii kurt
Yaa ya da l. Senin ...
Arya dnd ve kapya doru komaya balad. Yivli kap aa?1
iniyordu, lkin ar ar. Daha hzl komalym. amur AryaytY2
176
rdu sonra da su. Bir kurt kadar hzl ko. Kpr kalkmaya
v3l at > stncen sicim gibi sular akyor, byk topaklar ha-
^a aIT1Urlar dklyordu. Daha hzl. Arya arkasna bakt, pc-
gelen Yabancy grd. Hayvann att her admda hava-
51sUdamlalar sryordu. Arya, kan ve beyin paralar yznden
l s l ak olan uzun baltay da grd. Ve kotu. Artk aabeyi iin
k o m u y o r d u , annesi iin bile komuyordu, kendisi iin kou
y o rdu. Daha nce hi komad kadar hzl kotu, ba ndeydi,
ay ak l ar nehri kprtyordu, Tazdan kaarken Mycah da byle
komu olmalyd.
Adamn baltas, Aryay bann arkasndan yakalad.
TYRION
Akam yemeini yalnz yediler, sk sk yaptklar gibi.
Bezelyeler fazla pimi, dedi kars.
Sorun deil, dedi Tyrio. Koyun eti de yle.
Bu bir latifeydi ama Sansa bir eletiri olduunu dnd
zgnm lordum.
Neden? zgn olmas gereken kii a. Sen deilsin. Bezel
yeler senin sorumluluun deil Sansa.
Ben... lord kocam honutsuz olduu iin zgnm.
Hissettiim herhangi bir honutsuzluun bezelyelerle en
ufak bir ilgisi yok. Beni honutsuz etmek zere J offrey, ablam
ve yz Dornelu var. Tyrio, Prens Oberyn ve lordlarn
Tyrelllerin uzana, ehre bakan bir ke hisarna yerletirmi-
ti; onlar Kzl Kaleden tamamen dar karmadan koyabilecei
en uzak yere. Ama yeterince uzak deildi. Bit ukurundaki bir
gveide bir arbede yaanmt bile, Tyrellin silahl askerlerin
den biri lm ve Lord Gargaleninkilerde ikisi halanmt. Ve
Mace Tyrellin prsk annesi, Ellariaya ylann fahiesi, dedi
inde, avluda tatsz bir karlama yaanmt. Tyrion ne zaman
Oberyn Martellle karlasa, adaletin ne zaman yerini bulacan
soruyordu adam. Fazla pimi bezelyeler Tyrionn dertlerinin en
kyd ama o, gen karsn bu skntlarla zmek istemiyor
du. Sansann kederleri kendine yetiyordu.
Bezelyeler iyi, dedi Tyrion serte. Yeil ve yuvarlak, bir
bezelyeden daha fazla ne beklenebilir? Pekl, leydim memnun
olacaksa yeni bir porsiyon alacam. Podric Paynee bir el iareti
yapt, Pod tabaa yle ok bezelye koydu ki Tyrion koyun etim
gremez oldu. Bu aptalcayd, dedi kendi kendine. imdi bunlarn
hepsini yemek zorundaym, yoksa Sansa yine zlr.
Akam yemei gergin bir sessizlik iinde bitti, pek ok akam
yemei gibi. Ardndan, Pod kadehleri ve tabaklar masadan kal
rrken, Sansa tanr korusuna gitmek iin msaade istedi.
Nasl istersen, dedi Tyrion, karsnn akam dualarna a
mt. Sansa septte de dua ediyordu, Anneye, Bakireye ve
Hatuna mumlar yakyordu. Dorusunu sylemek gerekirse
178
rion ibadetin bu kadarn ar buluyordu ama Sansann yerinde
olsayd o da tanrlarn yardmn isteyebilirdi. tiraf etmeliyim k
eski tanrlar hakknda ok az ey biliyorum, dedi sevimli olmaya
alarak. Belki bir gn beni aydnlatrsn. Hatta sana elik bile
edebilirim-
Hayr, dedi Sansa hemen. Siz... bu nazik bir teklif ama... bir
ibadet yok lordum. Rahipler, arklar ya da mumlar yok. Sadece
aalar ve sessiz dualar. Sklrsnz.
Kesinlikle haklsn. Beni dndmden daha iyi tanyor.
Yine de tanrnn yedi sureti hakknda mrldanp duran bir rahi
bekyasla, hrdayan yapraklarn sesi ho bir deiiklik olabilir.
Tyrio elini sallad. Seni rahatsz etmeyeceim. Kaln bir eyler
giy leydim, rzgr sert esiyor. Kza ne iin dua ettiini sormak
istiyordu ama Sansa yle vazifeinast ki soruya gerekten cevap
verebilirdi ve Tyrion bunu bilmek istediinden emin deildi.
Sansa ayrldktan sonra T yrion iine geri dnd. Sereparmakm
hesap defterlerindeki labi rentl erde birka altn ejderha bulmaya
alyordu. Petyr Baelish altnlarn ylece oturup tozlanmasn
dan holanmyordu, bu kesindi ama Tyrion, Sereparmakn he
saplarndan bir anlam karmaya altka daha fazla ba ars e
kiyordu. Ejderhalar bi r hazine dairesine kapatmak yerine onlarn
remesini salamak lafta ok gzeldi, fakat bu yatrmlardan ba
zlar bir haftalk bayat balk gibi kokuyordu. Boynuzlu Adamlarhn
kraliyetten bu kadar ok bor aldttu bilseydim, Joffreyfnin o kahrolas
pileri duvarlarn zerinden frlatmasna o kadar abuk izin vermezdim.
Tyrion, adamlarn vrislerini bulmas iin Bronnu gnderecekti
ama bunun, bir gm balndan gm karmaya almakla
ayn ey olacandan korkuyordu.
Lord babasnn daveti ulatnda, Tyrion hayatnda ilk defa
Sr Boros Blountu grecei iin mutl u oldu. Hesap defterlerini
cinnetle kapad, ya lambasn sndrd, omuzlarna bir pelerin
ald ve kalenin kar tarafndaki El K ulesine doru paytak adm
larlayrd. Rzgr, T yri onn Sansay uyard zere sert esi
yordu ve havada yamur kokusu vard. Belki de, Lord Tywinin
onunla ii bittiinde T yri on tanr korusuna gitmeli ve Sansay,
12srlsklam olmadan nce eve gtrmeliydi.
179
Lkin Tyrion, ELin alna odasna girip de Cerseiyi, Sr
Kcvan ve Yce stat Pycelli L ord T ywi nin etrafnda toplan.
m halde grdnde btn bunlar aklndan uup gitti. J offrey
neredeyse olduu yerde zplyordu, Cersei kk ve kibirli bir
glmsemenin tadn karyordu ama L ord Tywi n her zamanki
gibi nenruttu. Glmsemek istese bile glmseyebilir mi merak ediy0~
mm. Ne oldu? diye sordu Tyrion.
Babas ona bir parmen rulosu uzatt. Biri parmeni ap
dzletirmiti ama o hl kvrlmak istiyordu. Roslin iman bir
alabalk yakalad, diyordu mesaj. A abeylerinden dn hedi
yesi olarak bir ift kurt postu ald. Tyrion, krk mhr ince
lemek iin parmeni evirdi. M hr mumu gmi griydi ve
muma bastrlm figr Frey Hanedamnm ikiz kuleleriydi. Ge
it Lordu airane olduunu mu hayal ediyor? Y oksa niyeti ka
famz kartrmak m? Tyrion gld. Alabalk dedii Edmure
Tlly olmal, postlar...
O ldl J offreynin sesi yle gururl u ve mutl u kyordu ki
duyan, Robb Starkn derisini bizzat o yzm sanrd.
nce Greyjoy, imdi de Stark. O anda tanr korusunda dua eden
kk karsn dnd Tyrion. Babasttm tanrlarna, aabeyine za
fer bahetmeleri ve annesini gvende tutmalar iin yalvartyor phesiz.
Grne gre eski tanrlar, dualar yeni tanrlardan fazla nem
semiyordu. Tyrion bununla avunmalyd belki de. Krallar son
bahar yapraklar gibi dklyor, dedi. yle grnyor ki bizim
kk savamz kendiliinden kazanlyor.
Savalar kendiliinden kazanlmaz T yrion, dedi Cersei, se
sinde zehirli bir tatllk vard. Bu sava lord babamz kazand.
Arazide dmanlarmz olduu srece hibir ey kazanlma
d, dedi Lord Tywin.
Nehir lordlar aptal deil, diye karlk verdi kralie. Arkala
rnda kuzeyliler olmadan Y ksek Bahenin, Casterly Kayasnn
ve Dorneun mterek gcne kar koymay umamazlar. Boyun
emeyi yok olmaya tercih edecekler elbette.
ou, diye kabul etti Lord Tywin. Nehirova duruyor, fa
kat Wlder Frey, Edmure Tullyyi rehin tuttuu srece Karabahk
saldrmaya cesaret edemez. J ason Mallister ve Tytos Blackwo-
180
d onurlar akna savaacaklar, fakat Freyler, Mallistcrlar
p^jzgzciisnden kmasn engelleyebilir ve J onos Bracken
oru bir telkinle taraf deitirmeye ikna edilebilir. Nihayetinde
hepSi kecek, evet' Onlara cmert teklifler sunmak niyeti n-
deyim- Bize teslim olan btn kaleler balanacak, biri dnda.
E fendisini iyi tanyan Tyrion, Harrenhal? dedi.
Diyarn u Cesur Dostlardan kurtulmas gerek. Sr Gregora
kaleyi kltan geirmesini emrettim.
Gregor Clegate. Grnne gre Lord Tyvvin, onu Dorne
adaletineteslim etmeden nce Dadaki son maden cevherini bile
kazmak niyetindeydi. Cesur Dostlarn akibeti, kazklara geiril
mi kafalar eklinde olacakt, sonra da Sereparmak, o gsterili
kyafetlerinde bir damla kan olmakszn Harrenhala gidecekti.
Tyrion, Petyr Baelishin Vadiye varp varmadn merak etti.
Taunlar merlametliyse, Serepannak denizde bir frtnaya tutulup boul
mutur. Ama tanrlar hangi vakit merhametli olmutu ki?
Hepsi kltan geirilmeli, dedi J offrey aniden. MMallisterlar,
Blackwoodlar, Brackenlar... hepsi. Onlar hain. Onlarn ldrl
mesini istiyorum bykbaba. Benim cmert tekliflerim olmayacak.
Ycestat Pycellee dnd. Ayrca Robb Starkn kafasn is
tiyorum. Lord Freye bir mektup yazn ve bunu syleyin. Kral
emrediyor. Dn ziyafetimde Robbun ban Sansaya servis
edeceim.
Efendimiz, dedi Sr Kevan dehet dolu bir sesle. Leydi
Sansa, evlilik yoluyla akrabanz artk.
Latifeydi. Cersei glmsedi. J off ciddi deildi.
Evet ciddiydim, diye srar etti J offrey. Robb haindi ve ben
onun kafasn istiyorum. Onu Sansaya ptreceim.
Hdyr. Tyrionn sesi sertti. Artk Sansaya ikence edemez
sin. Bunu iyi anla canavar.
Joffrey alay eder gibi glmsedi. Canavar olan sensin day.
yle mi? Tyrion kafasn yana edi. O halde benimle daha
Yumuak bir ekilde konumalsn. Canavarlar tehlikeli yaratk-
lr- Krallar son zamanlarda sinekler gibi lyor.
Bunu sylediin iin dilini kestirebilirim, dedi ocuk kral,
0 edenyz kzarmt. Ben kralm.
181
Cersei bir elini koruyucu bir tavrla olunun omzuna k
Brak da cce istedii kadar tehdit savursun J off. Lord bab
ve amcamn onun gerek yzn grmesini istiyorum. ^
Lord Tywin, Cerseiyi duymazdan geldi, dorudan JofFrey
konutu. Aerys de insanlara kral olduunu hatrlatma ihtiy^
duyard. Dil kesmeye de ziyadesiyle dknd. Bunu Sr HCl
Paynee sorabilirsin, bir cevap alamazsn geri.
Sr Ilyn, Aerysi, sizin blisinizin J offreyyi kkrtt gibj
kkrtmaya asla cesaret etmedi, dedi Cersei. Onu duydunuz
Canavar dedi. Majesteleri Krala. Ve onu tehdit etti...
Sessiz ol Cersei. J ofFrey, dmanlarn sana meydan okudu
unda onlara kl ve atele karlk verirsin. Ama senin nnde
diz ktklerinde onlarn tekrar ayaa kalkmasna yardm eder
sin. Aksi takdirde bir daha hibir adam sana diz kmez. Ve Ben
kralm diyen bir adam, gerek bir kral deildir. Aerys bunu asla
anlamad ama sen anlayacaksn. Bu sava senin iin kazandm
gn, kral barn ve kral adaletini yeniden tesis edeceiz. u anda
seni ilgilendiren yegne ey, Margaery Tyrellin bekreti.
J offreynin yznde o somurtkan ve huysuz ifade vard. Cer
sei, olunun omzunu smsk tutuyordu, belki de onu boazndan
tutmalyd. J ofFrey gvenli bir ekilde kayasnn altna ekilmek
yerine, meydan okur bir ekilde dikildi ve, Aerysten bahsedi
yorsun bykbaba, Fakat sen ondan korkuyordun, dedi.
Ah tanrlar, iler imdi ilginleiyor ite, diye dnd Tyrion.
Lord Tywin sessizlik iinde torununun yzn inceledi, so
luk yeil gzlerinde altn lekeler ldyordu. J ofFrey, bykba
bandan zr dile, dedi Cersei.
J ofFrey annesinin elinden kurtuldu. Neden dileyeyim? Bu
nun doru olduunu herkes biliyor. Btn mcadeleleri babam
kazand. Prens Rhaegar ldrd ve tac ald, o srada settin baban
Casterly Kayasnn altnda saklanyordu. J offrey meydan okur
ekilde bykbabasna bakt. Gl bir kral cesur eylemlerde bu
lunur, sadece konumaz.
Bu bilgelik dolu ders iin teekkr ederim Majesteleri, dedi
Lord Tywin, kulaklar donduracak kadar souk bir nezaketle ko
numutu. Sr Kevan, kraln ok yorgun olduunu grebiy0
182
n. Ltfen onu odasna gtrn. Pycelle, Majcstelcrini hu-
urlauyumas iin bir urup hazrlayabilirsin belki?
Riiya arab olur mu lordum?
Ben rya arab istemiyorum, diye inat etti J offrey.
Lord Tywin, kede ciyaklayan bir fareyi daha fazla umursaya
bilir^. Rya arab ie yarar. Cersei, Tyron, siz kaln.
Sr Revan, J otTreyyi omzundan yakalad ve dar kard, ka
pdaiki nbeti bekliyordu. Y ce stat Pycelle, yal ve titrek ba
cak l ar n n izin verdii kadar hzl admlarla onlarn peinden gitti.
Tyrion olduu yerde kald.
Baba, zgnm, dedi Cersei kap kapandnda. J offrey her
zaman ok inatyd, seni uyarmtm...
nat olmakla aptal olmak arasnda dalar kadar fark var.
Gl bir kral cesur eylemlerde bulunur. Bunu ona kim sy
ledi?
Ben sylemedim, yemin ederim, dedi Cersei. Byk ihti
malleRoberttan duyduu bir ey...
Senin Casterly Kayasnm altnda saklanmanla ilgili blm
Robertn azndan km gibi geliyor gerekten. Tyrion, Lord
Tywinin bu ksm unutmasn istemiyordu.
Evet imdi hatrlyorum, dedi Cersei, Robert, J offreyye,
bir kraln cretkr olmas gerektiini sylerdi sk sk.
Peki sen ona neler sylyordun tanrlar akna? Kral ikinci
Robert Demir Tahta oturtmak iin savamadm ben. Olann,
babasn hi nemsemediine inanmam saladn.
Neden nemsesin? Robert onu grmezden gelirdi. Eer izin
verseydimonu dverdi. Beni evlenmeye zorladn o vahi, bir ke
resinde J offreyye yle sert vurdu ki ocuun iki st diini krd,
bir kediyle ilgili kk bir yaramazlk yznden. Bunu bir kez
dahayaparsa onu uykusunda ldreceimi syledim, bir daha
yapmad ama bazen baz eyler sylerdi...
Sylenmesi gereken eyler olduu belli. L ord Tywn,
Cerseiye iki parman sallad, kabaca bir kovutu. Git.
Cersei gitti, burnundan soluyarak.
ikinci Robert deil, dedi Tyrion. nc Aerys.
ocuk daha on yanda. Daha vakit var. Lord Tywin pen
183
cereye yiiriid. Ondan beklenecek bir ll deildi bu; belli et
isteyeceinden fazla keyifsizdi. Ona sert bir ders lazm.
Tyrion kendi sert dersini on yanda almt. Yeeni
neredeyse zgnd. te yandan, bunu J oiFreyden daha fazla hjJ
eden biri yoktu. Bu kadar J offrcy yeter, dedi. Savalar kalen
lerle ve kuzgunlarla kazanlr, byle sylememi miydin? Se'
tebrik etmeliyim. Sen ve Wlder Frey, bu entrikay ne zamandr
planlyordunuz?
Bu kelimeden holanmadm, dedi Lord Tywin serte.
Ben de karanlkta braklmaktan holanmyorum.
Sana anlatmam iin bir sebep yoktu, zira bu ite bir roln
yoktu.
Cerseinin haberi var myd? diye sordu Tyrion talepkr bir
tonla.
Kimsenin haberi yoktu, dedi Lord Tywin, oynayacak bir
rol olanlarn haricinde. Onlara da sadece bilmeleri gerektii ka
dar anlatld. Bir sr saklamann bundan baka yolu olmadn
bilmen gerekir... bilhassa burada. Benim amacm, tehlikeli bir
dmandan mmkn olduunca ucuz bir ekilde kurtulmakt,
senin meraklarn tatmin etmek ya da Cerseiin kendini nemli
hissetmesini salamak deil. Kalarn atarak panjurlar kapad.
Zeki bir adam olduuna phe yok Tyrion ama aikr gerek u
ki, ok konuuyorsun. Senin u gevek dilin, senin sonun ola
cak.
J offreynin dilimi kesmesine izin vermelisin, diye nerdi
Tyrion.
Beni kkrtmasan iyi edersin, dedi Lord Tywin. Bu konu
yu daha fazla konumayacam. Oberyn Martell ve maiyetini na
sl sakinletireceimi dnyordum.
Ah? Bilmeme msaade edilen bir konu mu bu? Yoksa mese
leyi kendinizle tartmanz iin sizi yalnz m brakmalym?
Lord Tywin, Tyrionm ineli szlerini duymazdan gP^-
Prens Oberynin burada olmas talihsizlik. Aabeyi temkinli bir
adamdr, mantkldr, kurnazdr, hatta bir dereceye kadar arkan
hdr. Her kelimenin ve her hareketin sonucunu hesaplar. Lkin
Oberyn her zaman yar deliydi.
184
gir vakitler Dorneu Viserys iin ayaklandrmaya alt
doru mu?
Kimse bundan bahsetmez ama evet. K uzgunlar utu, svari
l e r a t koturdu, hangi gizli mesajlar tadklarn asla reneme
dimJ on AnT11 Prens L ewynin kemiklerini iade etmek zere
Gne Mzrana yelken at, Prens Doranla masaya oturdu ve
sava bahsini kapatt. Ama ondan sonra Robert, Dornea asla git
medi ve Prens Oberyn oradan ok ender ayrld.
Pekl, imdi burada, kuyruunda Dore soylularnn yars
var ve her geen gn biraz daha sabrsz oluyor, dedi Tyrion.
Belki de ona Kral Topraklarnn genelevlerini gstermeliyim,
bu sayede dikkati dalabilir. Her i iin bir alet, iler byle y
rmyor mu? Benim aletim enindir baba. Lannister Hanedan
borularn aldnda Tyrion cevap vermedi demesin kimse.
Lord Tyvvinin az gerildi. Ne kadar da komik. Sana bir soytar
kyafeti diktireyim mi? Ve stnde anlar olan kk bir apka?
Eer o kyafeti giyersem, Majesteleri Kral J offrey iin istedi
imher eyi syleyebilecek miyim?
Lord Tywin tekrar oturdu, Ben babamn aptallklarnn ce
fasn ekmek zorunda kaldm. Seninkilerin cefasn ekmeyece
im. Yeter.
ok gzel, madem bu kadar nazik bir ekilde soruyorsun...
Kzl Ylan latif olmayacak korkarm... yalnzca Sr Gregorun
kellesiylede yetinmeyecek.
Gregorun kafasn ona vermemek iin bir sebep daha.
Vermemek iin...? Tyrion ok armt. Ormann canavar
larladolu olduu hususunda anlatmz dnyordum.
nemsiz canavarlar. Lord Tywin, parmaklarn enesinin
altndabirletirdi. Sr Gregor bize iyi hizmet etti. Diyarda, d
manlarmzn stne yle korku salan bir valye daha yok.
Oberyn, Eliann katilinin Gregor olduunu biliyor.
O hibir ey bilmiyor. Baz hikyeler duydu o kadar. Ahr de
dikodular ve mutfak iftiralar. Elinde kantn krnts yok. Sr
Gregorun bir itirafta bulunmayaca da kesin. Dornelu adamlar
Kml Topraklarnda olduu srece, Sr Gregoru epey uzaklarda
tutmak niyetindeyim.
185
"Peki Oberyn almaya geldii adaleti talep ettiinde?
Ona, Ela'y ve ocuklarn Sr Amory Lorchun ldrd-
n syleyeceim, dedi Lord Tywin sakince. Sorarsa sen de^
syleyeceksin. ^e
Sr Amory Lorch ld, dedi Tyrio.
Aynen yle. Vargo Hoat, Harrenhal dtkten sonra S
Amory yi bir ayya paralatt. Bylesine korkun bir ceza Obe *
Martelbi bile sakinletirmeye yeter.
Sen buna adalet diyebilirsin...
nk bu adalet. Bilmen gerekirse, bana kzn cesedini Sr
Amory getirdi. Rhaegarn onu hl koruyabileceine inanan kz
babasnn yatann altna saklanmt, Amory onu orada buldu
Prenses Elia ve bebek alt kattaki ocuk odasndayd.
Pekl, bu bir masal. Sr Amory de bu masal inkr edecek
durumda deil. Oberyn, Lorchun kimden emir aldn sorduu
zaman ne syleyeceksin?
Sr Amory, yeni kraln tevecchn kazanmak umuduyla
kendi bana hareket etti. Robertn Rhaegara duyduu nefret bir
sr deildi.
e yarayabilir, Tyrion bunu kabul etmek zorundayd, ama y-
lan hi mutlu olmayacak. Senin zekn sorgulamak benim haddim
deil baba ama yerinde olsaydm bu kan Robert Baratheonmel
lerinde brakrdm.
Lord Tywin, Tyrionm akln kaybettiini dnyormu
gibi bakt. yleyse u soytar kyafetini gerekten hak ediyor
sun. Robertn davasna ge katldk. Sadakatimizi gstermemiz
gerekiyordu. O cesetleri tahtn nne yatrdmda, Targaryen
Hanedann sonsuza kadar terk ettiimizden kimse phe duya
mazd. Robert gzle grlr ekilde rahatlamt. Btn aptall
na ramen, tahtn gvende olmas iin Rhaegarn ocuklar
nn lmesi gerektiini o bile biliyordu. Bununla birlikte, Robert
kendini bir kahraman olarak gryordu ve kahramanlar ocuklar
katletmezler. Omuzlarn silkti. tiraf etmeliyim, korkun bit
katliamd. Aslnda Eliann zarar grmesine gerek yoktu, bu bs
btn samalkt. Eliann kendi bana hibir kymeti yoktu.
yleyse Da, onu neden ldrd?
186

nk ona prensesin cann esirgemesini sylememitim.


sesi n lafm ettiimden bile emin deilim. Daha nemli me-
j el eri m vard. Ned Stark nc kuvveti Dili Mzraktan
hzlagneye geliyordu, onlarla aramza kllarn girmesinden
jdieediyordum. Ve Aerysin aklnda J aimeyi ldrmek vard,
huuntek sebebi bana duyduu kindi. En ok bundan korku-
rdun . Bundan ve bizzat J aimenin yapabileceklerinden. Lord
Tyvvinyumruunu skt. Gregor Cleganein tabiatn da tam
olarak kavrayamamtm, sadece devasa bir adamd ve sava mey
danndakorkuntu. Tecavz... senin bile beni bu emri vermekle
ithametmeyeceini umuyorum. Sr Amorynin Rhaenyse yap
t da canavarlkt. Daha sonra ona, iki... belki yanda bir kz
l drmek iin neden elli darbe gerektiini sordum. Kzn onu
tekmel edi i ni ve srekli lk attn syledi. Eer Lorchta, tan
rlarnpancarlara verdii akln yars olsayd, kz birka tatl szle
sakinletirir ve ku ty bir yastk kullanrd. Lord Tywinin az
tiksintiylearpld. Adamn iinde kan vard.
Ama sende yok baba. Tywin Latnisterm iinde hi kan yok. Robb
Stark ldren ku ty bir yastk myd?
Edmure Tullynin dn ziyafetinde, bir ok tarafndan l
drld. Delikanl sava meydannda fazla ihtiyatkrd. Etraf
korumalarla ve keif svarileriyle evriliydi, adamlar gayet ter
tipliydi.
Bu yzden Lord Wlder onu kendi atsnn altnda, kendi
sofrasndaldrd? Tyrion yumruunu skt. Ya Leydi Catel-
yn?
O da ldrlm derim. Bir ifi kurt postu. Frey, leydiyi rehin
tutmay dnyordu ama belki de bir eyler ters gitti.
Misafir hakknn sonu.
Wlder Freyin elleri kana buland, benimkiler deil.
Wlder Frey, gen karsn okamak ve maruz kald hakaret
i m stne kulukaya yatmak iin yaayan aksi ve yal bir adam.
murtadan irkin bir tavuk kardna phe yok ama korunma
Soz almadan byle bir ey yapmaya cesaret edemezdi.
Sen olsan delikanlnn cann balar ve Lord Freye, onun
a tine ihtiyacn olmadn sylerdin sanrm? Bylece yal
aptal tekrar Starldarn kollarna koard, sen de savaa bir yl daha
eklemi olurdun. Ltfen bana akla; bir sava alannda on bjn
adam ldrmek, neden bir ziyafette on adam ldrmekten daha
soylu bir eylem? Tyron cevap vermeyince L ord Tywin devam
etti. Her ekilde ucuz bir bedeldi. K arabalk teslim olduunda
Nehirova kraliyet tarafndan Sr Emmon Freye balanacak.
Lance ve Daven, Frey kzlaryla evlenmek zorunda. J oy yeter|j
yaa geldiinde, Lord Waldern meru klnm pilerinden bi
riyle evlenecek. Roose Bolton, K uzey M uhafz olacak ve Arya
Stark eve gtrecek.
Arya Stark? Tyrion ban yana edi. Ve Bolton? Freyintek
bana hareket edecek cesarete sahip olmadn biliyordum ama
Arya... Varys ve Sr J acelyn, yarm yldan uzun zaman boyunca
onu aradlar. Arya Starkn ldne phe yok.
Karasuya kadar Renly de l yd.
Bunun anlam ne?
Belki de Varysle senin uvalladnz noktada Sereparmak
baarl oldu. Lord Bolton, Arya Stark pi oluyla evlendirecek.
Dehet Kalesinin birka yl boyunca demiradamlarla savamas
na izin vermeliyiz. Bahar geldiinde hepsi gcn tketmi ve
diz kmeye hazr durumda olacak. K uzey, senin Sansa Starktan
doan oluna gidecek... kendinde bi r olan yapmaya yetecek ka
dar erkeklik bulabilirsen tabii. U nuttuysan hatrlataym, bir kzn
bekretini almak zorunda olan tek kii J ofFrey deil.
Unutmadm ama senin unutmu olman umuyordum. Peki Sansa
ne zaman en dourgan durumda ol ur sence? diye sordu Tyrion,
sesinden asit damlyordu. Ona annesini ve aabeyini nasl ldr
dmz anlatmadan nce mi, sonra m?
DAVOS
Kral, kendisine sylenen eyi duymam gibiydi. Haber kar-
' sndane memnuniyet, ne fke, ne de aknlk gstermiti, hatta
rahatlamarmt bile. Dilerini skp Boyal Masaya bakt. Emin
misin?" diye sordu.
Cesedi grmedim Majesteleri, hayr, dedi Salladhor Saan.
Yine de ehirde zplayp dans eden aslanlar var. Sradan insanlar
dne Krmz Dn adn vermi. L ord Frey delikanlnn ka
fasn kesmi, yerine ulu kurdunun kafasn dikmi ve alnna bir
I
tatakm. Delikanlnn leydi annesi de katledilmi ve rlplak
vaziyette nehre atlm.
Bir dnde, diye dnd Davos. Katilinin sofrasnda otururken,
ottun atsnn altnda konukken. Bu Freyler lanetli. Y anan kann ko
kusunu ald yine, maltzdaki scak kmrlerin stnde tslayp
trdayan slklerin sesini duydu,
t Onu Tanrnn fkesi katletti, dedi Sr Axell Florent.
r Rhllorun eli katletti!
I uItk Tannstna senada bulununl diye akd Kralie Selyse; b-
I yk kulaklar ve tyl bir st duda olan, zayf, uzun, sert bir
kadnd.
; Rhllorun elleri lekeli ve sarsak m? diye sordu Stannis. Bu
herhangi bir tanrnn deil Wlder Freyin elii gibi grnyor.
; Rhllor icap eden vastalar kendi arzusuna gre seer.
t Melisandrenin boazndaki yakut kpkrmz ldyordu. Usulle-
\ ti gizemlidir lkin onun ateli iradesine hi kimse kar koyamaz.
; Hi kimse ona kar koyamazl diye haykrd kralie.
Sessiz ol kadn. u anda bir gece ateinin banda deilsin.
Stannis, Boyal Masay inceledi. K urt hi vris brakmad, deniz
[ canavarnn vrisi ok. Aslanlar onlar bir lokmada yutacak, me-
I Nci... Saan, Demir Adalarna ve Beyaz L imana eliler gnder-
' mek zere en hzl gemilerine ihtiyacm var. A f teklif edeceim.
Snnisin dilerinden gelen gcrt, onun bu kelimeden ne kadar
32 holand gsteriyordu. Hainliklerinden tr nedamet gs
terenler ve meru krallarna ballk yemini verenler iin tam af.
^mal l ar ki...
Anlamayacaklar. Melisandrenin sesi yumuakt (j
nm Majesteleri. Bu bir son deil. ok yaknda, len k ^'
talarm almak iin daha fazla sahte kral doacak. ar'n
Daha fazla? Stanis, Melisandrenin boazn memnu
le skabilirmi gibi grnyordu. Daha fazla igalci? DaC'T''
hain? ^
Alevlerin iinde grdm.
Kralie Selyse kraln yanna gitti. Ik Tanrs, Melisandre
zafer yolunda size rehberlik etmesi iin gnderdi. Onu dinleyip
size yalvaryorum. Rhllorun kutsal alevleri yalan sylemez *
Yalanlar ve yalanlar var kadn. Bana yle geliyor ki o alevler
dorular konutuklarnda bile hileyle dolular.
Bir kraln szlerini duyan bir karnca, o kraln ne syledi-
i anlamayabilir, dedi Melisandre, ve tanrnn ateli yznn
nnde btn insanlar karncadr. Eer ben zaman zamanbir
uyary bir kehanetle ve bir kehaneti bir uyaryla karmyorsam,
hata okuyucudadr, kitapta deil. Ama kati olarak bildiimbir ey
var... imdi eliler ve aflar iinize yaramaz, slklerden fazlade
il... Diyara gerek bir iaret gstermelisiniz. Kuvvetinizi kant
layan bir iaret!
Kuvvet? Kral gld. Ejderha Kayasnda bin yz adamm
var, Frtna Burnunda yz adam daha. Eli Boyal Masada
gezindi. Batdiyarn geri kalan dmanlarmn elinde. Sallad-
hor Saann donanmasndan baka donanmam yok. Paral asker
tutacak sikkem yok. Hrsvarileri davama ekecek bir ganimetya
da an ihtimali yok.
Lord kocam, dedi Kralie Selyse, Aegonn yz yl nce
sahip olduundan daha ok adamnz var. Tek eksiiniz ejderha
lar.
Stannisin kralieye att bak karanlkt. nc Aegon111
gizli yumurtalarn krmak iin dokuz byc denizin kars^
geti. Kutsanm Baelor yarm yl boyunca dua etti. Drdne11
Aegon ahaptan ve demirden ejderhalar yaptrd. Parlakalev Aerl
on kendini ejderhaya dntrmek iin lgnate iti. Byc
baarsz oldu, Kral Baelorun dualar yantsz kald, ahap CJ e
halar yand ve Prens Aerion lklar atarak ld.
190
KraeSelysekararlyd. Onlarn hibiri Rhllorun seilmi-
[jj Onlarn geliini mjdelemek iin gkyznde krmz
jju yldzlar parlamad. Onlarn hibiri k Getireni sa-
^ ad vehibiri bedeli demedi. Leydi Melisandre size syler
lordum Hayatn bedelini yalnzca lm deyebilir.
ocuk? dedi kral, tkrr gibi.
ocuk, diye onaylad kralie.
ocuk,diyetekrar etti Sr Axell.
O sefil ocuk, beni doumundan nce bile lmne hasta
edi y ordu, diye szland kral. Onun ad kulaklarmn iinde bir
uultu, ruhumun zerinde kara bir bulut.
ocuu bana verin ve bir daha asla onun adnn sylendiini
duymayn, dedi Melisandre.
Hayr, ama Melisandre tarafndan yaklrken att tlklar duyar
s n z . Davos dilini tuttu. Kral emredene kadar konumamak en
iyisiydi.
ocuu Rhllor iin bana verin, dedi krmz kadn, ve ka
dimkehanet gereklesin. Ejderhanz uyansn ve ta kanatlarn
asn. Krallk sizin olsun.
Sr Axell tek dizinin stne kt. Size yalvaryorum efen
dimiz. Ta ejderhay uyandrn ve brakn hainler titresin. Siz de
Aegongibi Ejderha Kayas L ordu olarak baladnz. Aegon gibi
fethetmelisiniz. Brakn da hainler ve kaypaklar alevlerinizi his
setsin.
Kendi karnz da yalvaryor lord kocam. Kralie Selyse kraln
nndeiki dizinin stne kt, ellerini dua eder gibi birletirdi.
RobertlaDelena bizim yatamz lekeledi ve birliimizin st
nebir lanet serdi. Bu ocuk, bir zinann bozuk meyvesi. Onun
glgesini rahmimden kaldrn, size pek ok meru oul doura-
Cagn, biliyorum. Kollarn kraln bacaklarna dolad. O, sizin
aabeyinizinehvetinden ve benim kuzenimin utancndan doan
blr ocuk.
O ocuk benim kanmdan. Bana yapmay brak kadn. Kral
jjhnnis elini kralienin omzuna koydu, beceriksiz hareketlerle
lnn kskacndan kurtuldu. Belki Robert dn yatamz
^ekten lanetledi. Niyetinin beni utandrmak olmadna dair
191
yemi etti, sarho olduuna ve hangi odaya girdiini bilmedijne
dair. Ama ne fark eder? Gerek ne olursa olsun ocuun bir
nal yok.
Melisadre elini kraln koluna koydu. Ik Tanrs nasum
aziz tutar. Ondan daha kymetli bir kurban yoktur. ocuun fo-a|
kanndan ve lekesiz alevinden bir ejderha doar.
Stannis, Melisandreni dokunuundan, kralienin dokunu,
undan kat gibi kamad. K rmz kadn, Selysenin olmad
her eydi; gen ve dolgundu, yrek eklindeki yz ve olaanst
krmz gzleriyle tuhaf bir gzellie sahipti. Gnlszce de olsa,
Tan hayat bulduunu grmek fevkalade bir ey olur, diye ka
bul etti Stannis. Ve bir ejderhaya binmek... babamn beni ilk kez
meclise gtrd zaman hatrlyorum, Robert elimi tutmak
zorunda kalmt. Drt yandan byk deildim sanrm, bu du
rumda Robert da be ya da alt yandayd. Daha sonra kraln ok
asil, ejderhalarn ok korkutucu olduuna karar vermitik. Gl
d. Babamz yllar sonra, Aerysin o sabah tahtta kendini kesti
ini, bu yzden onun yerini Kral Elinin aldn syledi. Bizi o
kadar etkileyen adam Tywin L annisterd . Stannisin parmaklar,
vernikli tepeleri usulca takip ederek masann yzeyinde gezindi.
Robert tac taktnda kafataslarn duvarlardan indirdi ama gn
l onlar yok etmeye raz olmad. Batdiyarn zerinde ejderha
kanatlar... bu son derece...
Majesteleri! Davos ne kt. K onuabilir miyim?
Stannis azn yle sert kapad ki dileri birbirine vurdu. Ya
mur Orman lordum, eer konuman iin deilse seni ne iin
El yaptm dnyorsun? Kral, elini sallad. Ne istiyorsan
syle.
Savat, bana cesaret ver. Ejderhalar hakknda az ey bilirim ve
tanrlar hakknda bildiklerim daha da azdr... lkin kralie lanet
lerden bahsetti. Hibir adam bir akraba katili kadar lanetli deil
dir, hem tanrlarn hem de insanlarn gznde.
Rhllordan ve adnn anlmamas gereken tekiden baka
tanr yok. Melisandrenin az ince ve sert bir izgiye dnt
Ve sradan adamlar anlayamadklar eyleri lanetler.
Ben sradan bir adamm, diye kabul etti Davos, bu yzden
192
anaa^atn ^ey^*m u muazzam ta ejderhanz uyandrmak iin
eden Edric Frtnaya ihtiyacnz var? ocuun adn mmkn
^uunca sk kullanmaya kararlyd.
Hayatn bedelini yalnzca lm deyebilir lordum. Azametli
j,ir ltuf iin azametli bir kurban gerekir.
E Azamet, gayrimeru bir ocuun neresinde?
t Onun damarlarnda bir kraln kan var. Bir damla kann neler
yapabildiini grdnz...
t Ben sizin birka slk yaktnz grdm.
1
Veiki sahte kral ld.
Robb Stark, Geit L ordu Wlder tarafndan ldrld ve Ba
lon Greyjoyun bir kprden dtn duyduk. Sizin slkle-
riniz kimi ldrd?
\ Rhllorun gcnden phe mi ediyorsunuz?
t Hayr, diye dnd Davos. O gece Frtna Burnunun altn-
[ da, Melisandren in rahminden kvrlarak kan canl glgeyi ok
l iyi hatrlyordu, glgenin siyah elleri krmz kadnn kalalarna
[ tutunmutu. imdi ok dikkatli olmalym, yoksa benim peime de bir
l glgediier. Bir soan kaaks bile iki soanla soan arasndaki

fark bilir. Bir kral eksiiniz var leydim.


Stannis homurdanr gibi gld. Sizi yakalad leydim. ki,
deildir.
Elbette Majesteleri. Bir kral ans eseri lebilir, hatta iki... ama
I ? Eer J offrey, btn o kuvvetinin ortasnda, etraf ordular ve
t Kral Muhafzlar tarafndan evriliyken lrse... Tanrnn gc-
f ngstermez mi bu?
^ Gsterebilir, dedi kral , sesi ki n dol uydu.
\ Gstermeyebilir de, dedi Davos korkusunu saklamaya a-
I Earak.
Joffrey lecek, dedi Kralie Selyse kendinden emin olmann
: irdii dinginlikle.
= Hlihazrda lm olabilir, diye ekledi Sr Axell.
' Stannis skntyla odadakilere bakt. Sizler, bana srayla gakla-
iin eitilmi kargalar msnz? Y eter.
Kocam, dinleyin beni... diye steledi kralie.
193
Neden? ki, deildir. Krallar da kaaklar kadar say say
bilir. Gidebilirsiniz.
Melisandre kralienin ayaa kalkmasna yardm etti. Selys
hzl admlarla odadan kt, krmz kadn da onun peinden. S
AxeII bir an durdu ve son bir kez Davosa bakt. irkin biryzd^
irkin baktlar, diye dnd Axellin baklaryla karlaan Da.
vos.
Dierleri oday terk ettiinde Davos boazn temizledi. Kral
yukar bakt. Sen neden hl buradasn?
Efendimiz, Edric Frtnayla ilgili...
Stannis sert bir el hareketi yapt. K endine sakla.
Davos srar etti. Kznz onunla birlikte dersler alyor. Her
gn Aegonm Bahesinde onunla oyunlar oynuyor.
Bunu biliyorum.
ocua kt bir ey olursa kznz ok zlr.
Bunu da biliyorum.
Onu bir kez grseniz...
Onu grdm. Roberta benziyor. Ve ona tapyor. Kymetli
babasnn onu ne kadar az dndn sylesem mi ona? Aa
beyim ocuk yapmay ok severdi lkin doumdan sonra ocuklar
onun iin sknt haline gelirdi.
Her gn sizi soruyor, o...
Beni kzdryorsun Davos. u pi olanla ilgili baka bir ey
duymak istemiyorum.
Onun ad Edric Frtna, efendimiz.
Onun adn biliyorum. Bundan daha uygun bir isim var m
dr? ocuun piliini, soylu kann ve yaratt karmaay be
yan ediyor. Edric Frtna. te syledim. Tatmin oldun mu lord
Ettin?
Edric... diye balad Davos.
...yalnzca bir ocukl dedi Stannis. Bugne kadar yaayan
ocuklarn en iyisi olabilir ve bu hibir eyi deitirmez. Benim
vazifem diyara kar. Elleri Boyal Masada gezindi. Batdiyarda
ka erkek ocuk yayor? Ka kz ocuk? Ka erkek, ka kadm
Karanlk hepsini yiyip yutacak, Melisandre byle sylyor. A^a
bitmeyen gece. K ehanetlerden bahsediyor... denizde yen<kn
doan bir kahraman, l tatan can bulan ejderhalar... iaretlerden
bahsediyor ve onl ar n beni gsterdiine dair yemin ediyor. Bunu
ben istemedim, kral olmay istediimden fazla deil. Ama kad
n sarfnazar etmeye cret edebilir miyim? Dilerini gcrdatt.
Kaderimizi kendimi z semiyoruz. Ama vazifemizi yerine getir-
neliyiz deil mi? Byk ya da kk, vazifemizi yerine getirmeliyiz.
fdelisandre beni alevlerin iinde grdne dair yemin ediyor,
k Getireni havaya kald rm bi r halde karanlkla yzleirken.
Ipk Getireni Stannis alayc bi r ekilde gld. ok gzel ld
yor, hakkn teslim edeyim. L kin bu sihirli kl, Karasuda bana
sradan bir elikten daha iyi hi zmet etmedi. Bir ejderha o mca
delenin kaderini deitirebilirdi. Bir zamanlar Aegon burada du
ruyor ve bu masaya bakyordu, benim imdi yaptm gibi. Eer
ejderhalar olmasayd, onu bugn Fatih Aegon adyla anar mydk
t sence?
Majesteleri, dedi Davos, Bunun bedeli...
t Bedelinin ne olduunu biliyorutnl Geen gece mineye bakar-
i ken alevlerin iinde ben de baz eyler grdm. Bir kral grdm,
|| banda alevden bi r ta vard, yanyordu... yanyordu Davos. Onu
kendi tac tketti ve etl eri ni kle evirdi. Bunun ne anlama geldi
ini Melisandreden duymaya ihtiyacm var m sence? Ya da sen
den? Kral hareket etti, glgesi K ral Topraklarnn zerine dt.
Eer J offrey lrse... bi r kralla karlk bir piin hayat nedir
: ki?
Her ey, dedi Davos yumuak bir sesle.
Stannis ona bakt, enesi kenetlenmiti. Git, dedi kral so
nunda, daha fazla konuup kendini tekrar zindana attrmadan
nce.
Bazen frtna rzgrlar yle sert eserdi ki, yelkenlerini indir
mekten baka seenei kalmazd insann. Tamam Majesteleri.
j Davos reverans yapt ama Stannis onu oktan unutmu gibi g-
? hinyordu.
5 Davos, Ta Davuldan ayrldnda avlu souktu. Duvarlarda-
| ki sancaklar sert esen poyrazla rpnp atrdyordu. Davos hava-
|bki tuz kokusunu alabiliyordu. Deniz. Bu kokuyu seviyordu. Bu
i ku ona bir gvertede yrmek istei veriyordu, Marya ve iki
kk ocuuna gitmek iin gneye yelken amak istei. Dav0
lcr gn dnyordu onlar, c ok da geceleri. Bir yan, Deva^
da alp eve gitmeyi her eyden ok istiyordu. Yapamam. Hen^
hyil. imdi bir lordum ve Kral Eliyint, kralt yar yolda brakamam
Duvarlara bakmak iin gzlerini kaldrd. Mazgall siperler
yerme, her biri dierinden farkl bin gargoyle ile karlat; vj.
verler, grifnler, eytanlar, mantikorlar, ninotorlar, basiliskjer
cehennem tazlar, kokatrisler ve ok daha tuhaf yaratklar, sanki
orada filizlenmi gibi kale siperlerinde bymlerdi. Ve ejder,
halar her yerdeydi. Byk Salon, karnnn stne uzanm bir
ejderhayd, insanlar onun ak azndan geerek ieri giriyordu
Mutfak, top gibi kvrlm bir ejderhayd, ocaklarn duman ve
buhar ejderhann burun deliklerinden dar kyordu. Kuleler,
duvarlarn zerine eilmi ya da umak iin durum alm ejderha
lard. Rzgr Ejderi meydan okuyormu gibi grnrken, Deniz
Ejderi Kalesi sakince sular seyrediyordu. Daha kk ejderhalar
kaplar ereveliyordu. Duvarlardan kan peneler mealeleri
tutuyordu, ta kanatlar dkmhaneyi ve silahhaneyi kucaklyor
du, ejderhalarn kuyruklar kemerleri, kprleri ve d merdiven
leri oluturuyordu.
Davos, Valyria byclerinin, ta sradan ta ustalar gibi ke
sip yontmadklarn defalarca duymutu; onlar ta ate ve byy
le ekillendiriyordu, bir mlekinin kili ekillendirdii gibi. L
kin imdi merak ediyordu Davos, ya bunlar bir ekilde taa dnmj
gerek ejderhalarsa?
Krmz kadn onlar hayata dndrrse kale ker diye d
nyorum. Hangi ejderha odalarla, basamaklarla ve mobilyalarla
dolu olur ki? Ve pencereler. Ve bacalar. Ve tuvalet ukurlar.
Davos dnd, yannda duran Sallador Saan grd. haneti
mi affettiin anlamna m geliyor bu Salla?
Yal korsan, parman Davosa sallad. Affettim, evet. Unut
madm, hayr. Pene Adasndaki onca kymetli ey benim olabi
lirdi, bunu dnmek kendimi yal ve yorgun hissetmeme sebep
oluyor. Fakirlemi bir halde ldmde, karlarm ve metresle
rim sana lanet okuyacak Soan valyesi. Lord Celt i garn, art
adamayacam bildiim kaliteli araplar vard, bilekten havalan
tnay rettii bir deniz kartal ve derinlerdeki deniz canavarlarn
aran bir borusu. Oyle bir boru ok iime yarard, Tyroshlar
vedier can skc yaratklar dibe ekmek iin. Ama o boru benim
oldu mu? Hayr. nk kral, benim eski dostumu El ilan etti.
Saan, kolunu Davosun koluna dedirdi ve, Kralienin adamlar
seni sevmiyor eski dostum, dedi. Duyduuma gre malum bir
giyeni arkadalar ediniyormu. Bu doru, evet mi?
ok fazla ey duyuyorsun yal korsan. Bir kaak, insanlar dal
galar kadar iyi tanmalyd yoksa kaaklk yapacak kadar uzun
yaayamazd. K ralienin adamlar Ik Tanrsnm ateli takip
ileri olmaya devam edebilirdi fakat Ejderha Kayasnn sradan
insanlar btn mrleri boyunca tandklar tanrlara geri mey
lediyorlard. Stannisin bylendiini sylyorlard; Melisandre,
kral Yediden dndrm ve onu glgelerden gelen bir eytann
nnde diz ktrmt... gnahlarn en kts... krmz kadn
v e kadnn tanrs, Stannisi yzst brakmt. Ayn ekilde d
nen valyeler ve kk lordlar da vard. Davos onlar arayp
bulmu, bir zamanlar mrettebat seerken gsterdii zenle se
miti. Sr Gerald, K arasuda cesurca savamt ama daha sonra,
takipilerinin bir cce ve l bir adam tarafndan kovulmasna
gz yuman Rhllorun gsz bir tanr olmas gerektiini sy
lerken duyulmutu. Sr A ndrew Estermont kraln kuzeniydi ve
yllar nce onun yaverliini yapmt. Stannisi, Salladhor Saanm
kadrgalannn gvenliine ulatran art kuvveti Gece arks
Pii komuta etmiti fakat adam cokun bir inanla Savaya tap
yordu. Kraln adamlar, kralienin deil. Ama onlarla bbrlenmek
yanl olurdu.
Bir zamanlar bir Lysli korsan, iyi bir kaak gzlerden uzak
durur demiti bana, dedi Davos dikkatlice. Siyah yelkenler, ses
siz krekler ve dilini tutmay bilen bir mrettebat.
Lysli gld. Dilsiz bir mrettebat daha da iyidir. Okuma yaz-
mabilmeyen iri ve gl dilsizler. Ama sonra ciddileti. Biri
cinin seni kolladn bilmek gzel eski dostum. Kral, ocuu
hrmizi kadna verecek mi sence? Kk bir ejderha bu byk
sava bitirebilir.
Davos, eski alkanlyla ansna uzand ama parmak kemik-
i o-*
cr boynunda deildi artk, hibir ey bulamad. Bunu yapp,
t ak, dedi. Kedi kanna zarar vermez. ^a>
Lord Renly bunu duyduuna sevinecek.
Rely silahl bir haindi. Edric Frtnann hibir suu y0j.
Majesteleri adil bir adamdr.
Salla omuz silkti. Greceiz. Ya da sen greceksin. Bendenize
dnyorum. Baz aalk kaaklar u anda bile Karasu Koyunu
geiyor olabilir, lordlarna demeleri gereken yasal vergilerden
kamak umuduyla. Davosun srtna vurdu. Kendinize iyi ba.
kn. Sen ve dilsiz dostlarn. Artk ok nemli bir adamsn lkin bir
adam ne kadar ykselirse d de o kadar uzun olur.
Davos, kuluun altndaki stat dairesine gitmek iin Deniz
Ejderi Kalesinin merdivenlerini trmanrken Sallann syledik-
lerini dnd. ok ykseklere trmandn Salladan duymas
na gerek yoktu. Okuyamyorum, yazamyorum, lordlar beni hor gr
yor, hkmetmekle ilgili hibir ey bilmiyorum, nasl Kral Eli olurum? Beti
bir geminin gvertesine aidim, bir kalenin kulesine deil.
Davos bu kadarn stat Pylosa da sylemiti. Siz dikkate
deer bir kaptansnz, diye yantlamt stat. Bir kaptan gemi
lerine hkmeder, yle deil mi? Tehlikeli sularda gezinir, rzgr
yakalamak iin yelkenlerini aar, frtnann ne zaman geleceini ve
ondan nasl kurtulacan bilir. Bu da hemen hemen ayn ey.
Pylos iyi niyetle konumutu ama teminatlar bo tnlyordu.
Kesinlikle ayn ey deil! diye itiraz etmiti Davos. Bir krallk,
bir gemi deildir... iyi ki de deil, yoksa bu krallk batar. Ahab,
ipi ve suyu bilirim evet, lkin bu ne iime yarar imdi? Stannis
tahta fleyecek rzgr nereden bulacam?
stat glmt. Buldunuz bile lordum. Kelimeler rzgrdr
ve siz benim kelimelerimi kendi aklseliminizle tarumar ettiniz
Majesteleri sizde ne bulduunu biliyor bence.
Soanlar, demiti Davos hznle. Bende bulduu ey ^
ite. Kral Eli soylu olmaldr, akll ve eitimli, bir sava kuman
dam ya da byk bir valye...
Sr Ryam Redwyne zamannn en byk valyesiydi ve
krala hizmet etmi Ellerin en ktsyd. Rahip Murmison1
dualar mucizeler yaratrd ama rahip El olduktan ksa zaman son
198
f3 btiin diyar onun lmesi iin dua ediyordu. Lord Butterwelt
zeksyla mehurdu, Myles Smallwood cesaretiyle, Sr Otto
Hightower tahsiliyle, fakat El olarak hibiri baar gsteremedi.
Soylu olmaya gelince, ejderha krallar Ellerini kendi kanlarnn
arasndan seerdi, sonuta Baelor K rkmzrak ve Zalim Mae-
gor kadar farkl Eller dodu. Buna karlk elimizde Rahip Barth
var; bir demircinin oluydu, Yal Kral tarafndan Kzl Kalenin
ktphanesinden karld, diyara bar ve bereket dolu bir krk
yl verdi. Pylos glmseniti. Tarihinizi okuyun L ord Davos,
kayglarnzn yersiz ol duunu greceksiniz.
Okuma bilmiyorken tarihimi nasl okuyabilirim?
Herkes okuyabilir l ordum, demiti stat Pylos. Sihre ya
dasoylu bir kana gerek yok. K raln emriyle olunuza bu sanat
retiyorum. zin verin size de reteyim.
Davos bu nazik teklifi reddemezdi. Bylece her gn Deniz Ej
deri Kulesinin en tepesindeki stat dairesine gitmeye balam
t. Parmenlerin, ktlarn ve byk deri ciltlerin stne eilip
birka kelime daha renmeye alyordu. Harcad aba ou
zaman ban artyordu ve Davos kendini Y amal Y z kadar aptal
hissediyordu. Davosun olu Devan 011 iki yana bile basmam
t ama babasndan epey ilerideydi. Okumak, Prenses Shireen ve
Edric Frtna i n nefes almak kadar doal bir eymi gibi grn
yordu. kitaplara gelince Davos hepsinden daha ocuktu. Ama
inat ediyordu. O imdi Kral Eliydi. Kral Eli okuyabilmeliydi.
Deniz Ejderi Kalesinin dar ve dolambal merdivenleri, kala
s krldktan sonra stat Gressen iin arl bir imtihana dn
mt. Davos yal adam hl zlyordu. Stannisin de zledi
ini tahmin ediyordu. Pylos zeki, alkan, iyi niyetli bir adamd
amaok genti ve kral bu gen adama, Cressene gvendii kadar
gvenmiyordu. Cressen ok uzun vakit Stannisin yannda ol
utu... Melisandre'yle ters dene ve bu yzden lene dek.
Davos, basamaklarn sonunda, yalnzca Y amal Y ze ait ola
bilecek an sesleri duydu. Soytar, stadn kapsnn dnda sadk
bit taz gibi prensesi bekliyordu. Hamur gibi yumuak ve dk
muzlu adamn geni yznde, kare ekilli krmz yeil dvmeler
Vard. Yamal Y z, stne geyik boynuzlar balanm teneke bir
199
kovay mi f er ni yeti ne tak yordu. B oynuzl ar n atal l ar na asl^
onl arca an. soytar hareket etti ke nl yordu... bu srekl i mj^
d kl ar anl am na gel i yordu nk soytar n n sabi t durduu y0j!
tu. Y amal Y z nereye gi tse ng rday p t ng rd yordu; pyj0s,
onu Shi rec i n dersl eri ne sokmamas bouna dei l di . DeniZin
al t nda yal bal k gen bal y er, di ye m r l dand soytar . Ban,
sal l ad , anl ar nl ad , t nl ad , ark syl edi . B en bi l i ri m, ben bi
l i ri m, oh, oh, oh.
H er oturup okumaya al t nda k endi si ni hi ol mad kadar
yal hi sseden D avos, B urada gen bal k yal bal ei ti r, dedi
O na okumay reten ki i yal stat G ressen ol sayd iler dei-
i rdi ama Pyl os, D avosun ol u ol abi l ecek kadar genti .
Pyl osu, ki tapl arl a ve parmenl erl e kapl ahap masann ba
nda, ocuun kar s nda o tur m u hal de bul du. Prenses Shi-
reen iki ol an n aras nda o turuy o rdu. D avos, kendi kan nn, bir
prenses ve bi r kral n pi i yl e arkadal k etti i ni grmekten imdi
bi l e byk memnuni y et duyabi l i rdi . Devan lord olacak artk, yalnz
ca bir valye deil. Yamur Orman Lordu. D avos bununl a, bu un
van bi zzat ta yor ol maktan f azl a gururl an y ordu. stelik okuyor.
Okuyor ve yazyor, bunu yapmak iin domu gibi. Pyl os, Devann
al kanl n vyordu. Si l ah ustas o n u n k l ve mzrakta da
parl ak ol duunu syl yordu. Ayrca dindar bir delikanl. Davos
ona drt aabeyi ni n nas l l dn anl att nda, Aabeylenm,
T anr n n yan nda oturmak z ere I kl S al ona yksel di , demiti
D evan. G ece atel eri nde onl ar i i n dua edecei m, seni n iin de
edecei m baba, hayat n n sonuna k adar I k T anr s nm aydnl
nda yryebi l men i i n.
D avosu, H ay rl sabahl ar baba, di y erek kar l ad ocuk.
Dalein on iki yandaki haline ok benziyor, di ye dnd Davos.
D al e, yaver k yaf etl eri ni n i i nde hi bi r zaman D evan kadar k
ol mam t el bette ama i ki karde ayn kare eki l l i gsteri si z yze
ayn drst bak l kahverengi gzl ere ve ayn i nce, kahverengi
sal ara sahi pti . D evanm enesi nde ve yanak l ar nda bi ten sar ny
l er, mnasi p bi r ef tal i yi k endi nden utand rabi l i rdi ama delik#1
sakal l ar yl a byk gurur duy uy ordu. Tpk bir zamanlar Dd(1,1
duyduu gibi. M asadaki ocuun en by D e v a n d.
200
Buna ramen E dri c F rt nan n boyu seki z santi m dal a uz t n-
gs ve kol l ar daha geni ti . E dri c bu a dan tan babas n n
y. sabahlar k l ve kal k an tal i ml eri ni de asl a k a rm yordu.
Robertn ve R enl y i n o c uk l uunu bi l ecek kadar yal ol anl ar,
olann onl ara, S tanni si hi bi r zaman benz emedi i kadar
^ b e n z e d i i n i sy l y ordu; k m r karas sal ar, koyu mavi gz
ler az e ne , el mac k k emi k l eri . E dri ci annesi ni n bi r F l ore t
olduunu hat rl atan tek ey o c uun kul akl ar yd .
Evet, hay rl gnl er l o r d u m , di ye tek rar etti E dri c. f kel i
vegururlu bi r ocuk ol abi l i rdi ama o n u y eti ti ren statl ar, kal e
kumandanlar ve si l ah ustal ar , ona nez ak et k ural l ar n da gayet iyi
retmilerdi. A mcam n y an ndan m gel i yorsunuz? M aj estel eri
nasllar?
yi, diye yal an syl edi D avos. D r st ol mak gereki rse kral
bitkin ve ruhen peri an g r ny o r du ama ocuu bunl arl a tedi r
gin etmeye gerek y ok tu. D ersi ni z i b l medi m umar m.
imdi bi ti rdi k l o r du m , dedi stat P yl os.
Kral B i ri nci D aer o n o k u y o r du k . P renses S hi reen zgn,
tatl, hassas bi r ocuk tu ve gzel ol mak tan ok uzakt . S tanni s ona
bre ekilli enesi ni v ermi ti , Sel yse de F l o rent k ul akl ar n . V e za
lim bir bil geli e sahi p ol an tanr l ar, k z n i rk i nl i i ni gri hastal kl a
pekitirmeyi uygun g r mt. S hi r eeni n bi r yana ve boaz n n
yars, henz bei kteyken gei rdi i hastal k nedeni y l e gri , prz l
vesertti, kr ki hayat ve g rme yetenei ba l anm t . Savaa
gitmi ve D orneu f ethetmi . O n a G en E j derha di y orl arm .
Sahte tanr l ara tap y o rmu, dedi D evan, ama bunun d n
da byk bi r kral ve cesur bi r sava ym .
yleymi, di ye onayl ad E dri c F rt na, ama beni m babam
daha cesurdu. G en E j derha bi r gn i i nde mcadel e kazan
mam.
Prenses kocaman a l m gzl eri yl e E dri ce bakt . R obert am
cambir gnde mcadel e mi k az and ?
P ocuk ba yl a onayl ad . S ancak l ar n a rmak i i n i l k kez
eve geldii zaman. L ord G randi son, L ord C af F eren ve L ord F el l ,
^az Kalesinde k uvvetl eri ni bi rl eti rmey i ve F rt na B ur nuna y -
201
rmeyi planlyorlard ama babam bir muhbir sayesinde bu
rendi. Hi vakit kaybetmeden btn valyeleri ve yaverle^'
birlikte yola kt. Komplocular teker teker Yaz Kalesine
ide, babam her birini srayla malup edip birlemelerini '
gelledi. Lord Felli teke tek bir dvte ldrd ve lordun i
Gm Balta yi esir ald. g
Devan, Pylosa bakt. Byle mi oldu?
stadn cevap vermesine frsat brakmadan, yle olduunu
syledim, deil m? dedi Edric Frtna. n de ezdi veyle
cesurca dvt k daha sonra Lord Grandison ve Lord Cafferen
onun adamlar oldular, Gm Balta da yle. Babam hi kimse
yenemedi.
Edric, bu kadar bbrlenmemelisin, dedi stat Pylos. Kral
Robert da dier adamlar gibi yenilgiler yaad. Ashfordda Lord
Tyrell tarafndan hezimete uratld ve pek ok turnuva msaba
kasn kaybetti.
Ama kaybettiinden ounu kazand ve Dili Mzrakta
Prenses Rhaegar ldrd.
te bunu yapt, diye onaylad stat. Lkin imdi dikkati
mi, bizi sabrla bekleyen Lord Davosa vermeliyim. Yarn Kral
Daeronun Dorneu Fethini okumaya devam ederiz.
Prenses Shireen ve delikanllar nazik bir ekilde veda ettiler.
ocuklar odadan ayrldktan sonra stat Pylos, Davosa yaklat.
Lordum, belki siz de Dorneut Fethinden bir blm denemek is
tersiniz? Deri ciltli ince kitab Davosa doru itti. Kral Daeron
latif bir sadelikle yazm ve kraln tarihi kanla, mcadeleyle, kah
ramanlkla dolu. Olunuz epey ilgilendi.
Olum henz on iki yanda bile deil. Ben Kral Eliyim
Mmknse bana bir mektup daha verin.
Nasl arzu ederseniz lordum. stat Pylos, eitli p a r m e n
leri ap tekrar bir kenara brakarak masay kolaan etti. Yem
mektup gelmedi, belki eski bir tanesi...
Davos da iyi bir hikyeden herkes kadar keyif alrd ama Stan
nis onu elensin diye El yapmamt. Onun ilk vazifesi, kj^
hkmetmesine yardmc olmakt ve bunu yapabi l mek n
gunlarn getirdii kelimeleri anlamas gerekiyordu. Bir ey1
202
renmenin en i yi y o l u o eyi y apmak t ; y el k enl er ya da parmen
ler, bir ey f ark etm i y o r du .
Bu i i mi ze y ar abi l i r. P y l o s, D av o sa bi r mek tup uzatt .
Davos, kare ek l i ndek i b u r u u k par meni at ve gzl eri ni k
s a r a k kargac k bur gac k h ar f l er e bak t . O k u m a i i gzl er i i n zor
du, Davos bu k adar n er k en d en r enm i ti . H i sar n, en k k
harflerle yazan stada d l v er di i ni d n y o r du bazen. P yl os
bu fikre gl mt ama...
Be... kral a, di y e o k u d u D av o s, yaz l hal i ne s k rastl amad
bete hafi fe ter ed d t etm i ti . S u r un... te... S urun... tek i n-
deki r
*tesindeki, di y e d z el tti P y l os.
Davos y z n b u r u tu r d u . S u r u n tesi ndek i K ral ... gne-
f... gel iyor. B y k b i r o r d u n u n ba... ba mda...
Ba nda.
...bir ya... yaba... y aban l o r d u su . L ord M o... M or... M or-
mont, T e... T e...
T eki nsi z. T e k i n s i z O r m a n P y l os, parma n n ucuyl a kel i me
lerin al t n i zdi .
...T eki nsi z O r m an d an b i r k u z g u n gnderdi . Sal d r al ... al
tnda?'
Evet.
Davos k endi nden m em n u n bi r ek i l de devam etti . O zaman
dan beri ba... bak a k ul ar da gel di ... hi ... hi bi ri mek tup ta., ..
myordu. M o r m o n tu n b t n k .. k v eti , hay r kuvveti, kuvveti y
le birlikte... kat., k atl edi l ... M o r m o n tu n b t n kuvveti yl e bi rl i kte
katl edi l di i nden k o r k u y o r u z . . . D av os bi r anda ne o k uduunun
farkna vard . M ek tu b u ev i rdi ve m h r m u m u n u n si yah o l du
unu grd. B u m ek tu p G ece N b et i l er i n d en gel mi . stat,
Kral Stanni s bu m ek tu b u g r d m ?
M ektup i l k gel di i nde o n u L ord A l estere gtrdm. K en
disi o vaki t E l di . K o nuy u k ral i eyl e tart t na i nan yorum. B i r
cevap gndermek i steyi p i stemedi i ni sorduumda bana aptal l k
etmememi syl edi . M aj estel eri k endi mcadel esi nde dvecek
adam s k nt s ek erk en y aban l l ar i i n bi r adam bi l e heba ede
mez/ dedi .
203
Bu yeterince doruydu ve u be kral bahsinin Stannisj
racama phe yoktu. Sadece alktan krlan bir adambirdik'
cide ekek dilenir, diye mrldand Davos. etu
Afedersiniz lordum?
Bir zamanlar karmdan duyduum bir ey. Davos,
m parmaklarn masann stne vurdu. Suru ilk grdip ^
de Devadan daha kkt. Penelikedi isimli bir gemide ^
Ulorise hizmet veriyordu. Roro, Dar Denizin aasnda^
yukarsnda Kr Pi olarak tannan bir Tyroshluydu amager^
te ne krd ne de gayrimeru. Kr Pi, Skagosu geip Titreyen
Denize girmi ve daha nce bir ticaret gemisi grmemi yzlerce
kk krfezi ziyaret etmiti. Krk, fildii, kehribar ve obsidiyen.
le takas edilmek zere elik tayordu; kllar, baltalar, mifer.
ler, rg zrhlar. Penelikedi gneye dndnde ambarlar tka
basa doluydu ama Fok K rfezinde karlat siyah kadrga
tarafndan Dougzcsne gtrlmt. Gemi btn ykn
kaybetmiti. Pi de, yabanllara silah satmak suuyla, kafasn.
Davos, kaaklk gnlerinde Dougzcsnde ticaret yap-
initi. Kara kardeler zorlu dmanlard fakat doru yk olan
bir gemi iin iyi mterilerdi. Davos onlarn sikkelerini alm
olabilirdi ama Kr Piin kafasnn Penelikedi'nin gvertesinde
nasl yuvarlandn asla unutmamt. Kk bir ocukken bir
ka yabanlla tanmtm, dedi stat Pylosa. yi hrszlard ama
kt pazarlk ediyorlard. lerinden biri kamara kzmz alm
t. Neticede dier insanlar gibi grnyorlard, kimi gzel, kimi
irkin.
nsan insandr, diye onaylad Pylos. Okumamza geri d
nelim mi lord Elim?
Beri Kral Eliyim, evet. Stannis ismen Batdiyar Kral olabilir*
di ama gerekte Boyal Masa Kralyd. Ejderha Kayas ileFrtna
Burnu onun elindeydi ve Sallador Saanla her an
bozulabilecek
bir ittifak vard ama hepsi buydu. Nbet nasl olur daya^nl
almak iin ona el aard? Onun ne kadar gsz olduunu, dava
n nasl kaybettiini bilmiyor olabilirler. Kral Stannisin bu mektu^
hi grmediinden emin misiniz? Ya da Melisandrenin?
Evet. Mektubu onlara gtreyim mi? Hatta imdi?
204
rledi Davos hemen. Mektubu Lord Alesterc g-
Uayr, acu . ^
' zdevazifenizi yerine getirdiniz. Eer Mclsadre bu
bugrrse... Ne demiti? Adm anlnanas gereken, kuvve-
Ilie Manaya balad Davos Seavorth. Yaknda souk gelecek. Ve
^ h'neyengece... Ve Stannis alevlerin iinde imgeler grmt;
1rniinde, etraf korkuyla dolu bir meale emberi.
^Lordum, iyi deil misiniz? diye sordu Pylos.
korkuyorum iistat, diyebilirdi Davos. Salladhor Saanm anlatt
hikyeyi hatrlyordu; Azor Ahainin, I k Getireni, ok sevdii ka
rsnnkalbinesaplayarak souttuu hikyeyi. Karanlkla savamak
iti kendi karsn ldrd. Eer Stannis yeniden dnyaya gelmi Azor
Mai ise, Eric Frtna, Nissa Nissann roln m oynacak? Dn
yordumstat. zr dilerim. Bir yabanl kral kuzeyi fethetse ne
olurdu?Kuzey Stannisin elinde deildi ki. Majestelerinden, onu
kral olarak tanmay reddeden insanlar savunmas beklenemezdi.
Banabakabir mektup verin. Bu mektup ok...
...zor?dedi Pylos.
Yaknda souk gelecek, diye fsldad Melisandre, ve asla bitmeyen
^ Rahatsz edici, dedi Davos. ok... rahatsz edici. Baka bir
mektup, ltfen.
Yanan Kstebek Kasabasnn dumanna uyandlar. 1
Kral Kulesinin tepesindeki J on Kar, stat Aemonmved- *
kol deneine yasland ve kasabadan ykselen gri duman bulu/ 1
rn izledi. Styr, J on ondan katnda, Kara Kaleyi gafil avlamak]
ilgili btn umudunu kaybetmiti ama geliini bu kadar ak b ^
ekilde bildirmesi de gereksizdi. Bizi ldrebilirsin, diye dnd }
J on, ama kimse uykusunda katledilmeyecek, hi deilse bu kadarm ba. j
ardm. J
Arln stne verdiinde baca hl alev alev yanyordu -
J on o sabah, yeni ykanm siyahlarn giymek ve izmelerini ba- f
lamak iin Clydasn yardmna ihtiya duymutu ve giyinme ii j
bittiinde kendini haha stnde bomak istemiti. Bunun yeri- I
ne bir kupa rya arabna, bir para gke aac kabuuna vekol ?
deneine raz olmutu. Rzgrsn Bayrndaki fener yanyordu |
ve Gece Nbetilerinin her adama ihtiyac vard. i
Onu durdurmaya altklarnda, Dvebilirim, diye srar
etmiti J on.
Bacan iyileti yle mi? diye glmt Noye. O halde sana
bir tekme atmam umursamazsn? j
Atmaman tercih ederim. Bacam hl sert ama yryebi
lirim, ayakta durabilirim ve bana ihtiyacnz olursa dvebili
rim.
Yabanllara mzran hangi ucunu saplayacan bilen her
adama ihtiyacm var.
Sivri ucunu. J on bir zamanlar kk kz kardeine de buna
benzer bir ey sylediini hatrlamt.
Noye fra sertliindeki sakallarn ovuturmutu. e yaraya
bilirsin. Seni bir uzunyayla birlikte bir kuleye koyarz ama aa
dersen alayarak bana gelme.
J on, kahverengi tarlalarn ve rzgrl tepelerin arasndan kvfl
larak gneye giden Kral Yolunu grebiliyordu. Magnar gn bit
meden bu yoldan gelecekti. Thennler ellerinde sava baltalar ve
mzraklarla, srtlarnda bronz ve deri kalkanlarla Magnar n ar
nda yryecekti. Kei Grigg, Quort, ri ban ve dierleri de gelecek.
S0 ^ tte'Yabanllar h ib ir zaman J onun arkadalar o l m a m l a r
d amaY gritte...
Jon bacandaki ary hissedebiliyordu; Ygrittein yayndan
l^n okun, etin ve kaslarn iine gmld yerdeki zonkla
may. Yal adamn gzlerini ve boazndan akan siyah kan da
hatrlyordu. Ama en iyi maaray hatrlyordu, Y girttein meale
ndaki plak grntsn, J onun aznn altnda alan az
n n tadn. Ygritte, buradan uzak dur. Gneye git ve yama yap, gidip o
oksevdiin etnber kulelerden birinde saklan. Burada lmden baka bir
^bulamayacaksn.
Avlunun karsnda, eski Ta Klann atsndaki yayalardan
b i r i pantolonunun backlarn zd ve bir mazgaln iine iedi.
Adam yal, turuncu salarndan tand J on. Dier atlar
davekule tepelerinde de siyah pelerinli adamlar grnyordu
ama her on adamdan dokuzu aslnda samandan yaplmt. Donal
Noyeonlara, Karga korkuluu devriyeler, diyordu. Ama karga
lar biziz, diye dnd J on, ve oumuz yeterince korktuk.
simleri ne olursa olsun saman askerler stat Aemonn fk-
nydi. Depolarda, Nbetteki adamlarn doldurabileceinden ok
daha fazla pantolon, yelek ve tunik vard. O halde neden onlar
samanla doldurup omuzlarna birer siyah pelerin atmasnlar ve
nbete dikmesinlerdi? Noye, saman askerleri btn kulelere ve
pencerelerin yarsna yerletirmiti. Bazlarnn elinde mzraklar
bile vard, bazlarnn kollarnn altna yaylar sktrlmt. Bura
daki umut, Thennlerin saman askerleri uzaktan grecei ve Kara
Kalenin saldrlamayacak kadar iyi savunulduuna karar verecek
leriydi.
J on, Kral Kulesinin atsn alt korkulukla paylayordu, ger
ekten nefes alan iki kardein yan sra. Sar Dick Follard bir
Mazgaldaoturuyordu, makarann taklmadan alacandan emin
bnak iin arbaletinin mekanizmasn dzenli olarak temizleyip
Ryordu. Eski ehirden gelen ocuk huzursuzca parapetlerin
gafnda dolayor, saman adamlarn kyafetleriyle urayordu.
1de doru konum alrlarsa daha iyi savaacaklarn dnyor. Belki
u bekleyi benim sinirlerimi ypratt gibi onunkileri de ypratyor.
D el i kanl on seki z ya nda o l duunu i ddi a edi yordu,
bykt ama buna ramen i menl er kadar yei l di . Ona, G ^
N bet l eri ni n y nn, rg z rh n ve k aynat l m derisini
a n i ken bi l e Saten di yorl ard ; bu ad doup byd gene
l evde al m t . K oyu renk gz l en, y umuak ci l di ve simsiyah 1
l eri yl e bi r kz kadar gzel di ama K ara K al ede gei rdi i yann
yl el l eri ni sertl eti rmi ti ve N oy e, del i k anl n n arbal ette hi fetla
ol mad m syl yordu. A ma gel en eyl e yzl eecek cesareti var
m yd ?
J on, kul eni n tepesi nde dol amak i i n kol denei ni kulla
n yordu. K ral K ul esi kal eni n en uz un k ul esi dei l di ... bu onur
yksek, i nce ve k r k dk k M z rak a ai tti ama O thel l Yarwyck,
M zrak n her an kebi l ecei ni syl emi ti . K ral K ul esi en salam
kul e de dei l di ... K ral Y ol un un k enar ndak i M uhaf z K ulesi ok
daha eti n bi r cevi z ol urdu. A ma K ral K ul esi yeteri nce yksek,
yeteri nce sal amd ve S urun k enar ndak i k o numu iyiydi, kapy
ve ahap merdi venl eri n aya m y uk ar dan gry ordu.
J on, K ara K al eyi k endi gzl eri yl e i l k grdnde, duvarlan
ol mayan bi r kal e i na etmeni n aptal ca bi r ey ol duunu dn
mt. B yl e bi r kal e nas l mdaf aa edi l ebi l i rdi ?
E di l emez, demi ti amcas . A ma da bu zaten. Gece N
beti l eri , di yar n kavgal ar nda tar af tutmay aca na dai r ant imi
ti r. B una ramen yzy l l ar i i nde, ak l dan ok ki bi r sahibi olan
baz L ord K umandanl ar y emi nl eri ni u n u tm u ve hrslaryla bizi
neredeyse yok etmi l erdi r. L ord K umandan R uncel Hightower,
N beti pi ol una mi ras b rak maya al m t . L ord Kumandan
R odri k F l i nt, kendi ni S urun tesi ndek i K ral yapmay dnm
t. T ri stan M udd, D el i M arq R ank enf el l , R obi n H i l l ... alt yz
y l nce, K ar K ap s ndaki ve G ece K al esi ndek i kumandanlarn
birbirlerine kar savat n bi l i yor m u y dun? V e L ord Kumandan
onl ar durdurmaya al t nda o n u l d r m ek i i n gl erini bir
l eti rdi kl eri ni ? K yar ndak i S tark mesel ey e el atmak ve ikisinin
de kaf as n al mak z orunda k al m t . B u n u kol ayl kl a yapt nk
kumandanlarn kaleleri mdafaa edilemezdi. G ece N beti l eri ni
J eor M ormonttan nce dok uz y z do k san al t L ord K umanda^
ol du, bunl ar n ou cesur ve o n u r l u adaml ard ... ama biznl
208
korkaklan112 ve aptallarmz vard, zorbalarmz ve delilerimiz
V^ijnmz devam ediyor nk Y edi Krallkn krallar ve lordlar,
onlar ii bir tahdit oluturmadmz biliyor, komutamz kimde
olursa olsun. Bizim yegne dmanmz kuzeyde ve kuzeyde Sur
var.
Ama imdi o dman, gneyden kmak zere Sur'u geti, diye dii-
iindjon, Yedi Krallkm kralart ve lordlar bizi unuttu. eki ile rsn
arasnda sktk. Kara Kale, bir duvar olmadan elde tutulamazd,
bunu herkes kadar Donal Noye da biliyordu. Kale onlarn bir ii
neyaramaz, demiti zrh ustas kk garnizonuna. Mutfaklar,
ortak salon, ahrlar, hatta kuleler... brakn hepsini alsnlar. Silal-
haneyi boaltacaz, tayabildiimiz kadar levazm Surn tepesi
ne karacaz ve mdafaamz kapnn evresinde kuracaz.
Bylece Kara Kale bir eit duvara sahip olmutu, yarm ay
eklindeki metrelik barikat, levazmlardan ina edilmiti, ivi
varilleri ve tuzlu domuz eti flar, kasalar, siyah uha balyalar,
ktk ynlar, keresteler, atete sertletirilmi kazklar ve uval-
larca tahl. Bu ilkel istihkm, savunulmaya deer en nemli iki eyi
kuatyordu; kuzeye alan kap ve buzun iine iyice gmlm
aa gvdesi kalnlndaki direklerle desteklenen, Surun cephe
sinesarho bir yldrm gibi tutunup yukar trmanan zikzakl ah
ap merdiven.
Jon, son birka kstebein uzun trmana devam ettiini
grd, kara kardeler onlara yardm ediyordu. Grenn, kk bir
olan kollarnda tayordu, iki kat aadaki Pyp, yal bir adama
destek vermiti. En yal kasaballar, kafesin tekrar aa inip onlar
almasn bekliyordu. Bir kadn, ellerinden tuttuu iki ocuu yu
kar ekiyordu, daha byk bir ocuk basamaklar hzla trmana
rak onlarn yanndan geti. Onlardan altm metre yukarda, Gk
Mavisi Su ve Leydi Melina (kzn btn arkadalar, onun gerek
birleydi olmadnda hemfikirdi) bir sahanlkta bekliyor, gneye
bakyorlard. Duman J ondan daha iyi grdklerine phe yoktu.
J n, kamamay tercih eden kasaballar merak etti. Kamayacak
kadar inat, aptal ya da cesur birka kii her zaman kard; sava-
may, saklanmay ya da diz kmeyi terc;h eden insanlar. Belki de
^bennler onlarn canlarn balard.
209
Yaplmas gereken ey yabanllara saldrmakt, diye dnd J 0
yi donanml elli korucu onlar yolda durdurabilirdi. Fakat ne elli ^
rucular vard ne de bu saynn yars kadar atlar. Garnizon o
dnmemiti, nerede olduklarn veya Noyeun gnderdii sva
lerin onlara ulap ulamadn bilmenin bir yolu yoktu. >
Garnizon biziz, dedi J on kendine ve halimize bir bak. Bo^
Marsln kalede brakt kardeler; yal adamlar, sakatlar veye I
il delikanllard, tpk Donal Noyeun J ona syledii gibi.j0n
basamaklarda ve barikatta varillerle cebelleen baz kardeleri gl
rebiliyordu; her zamanki gibi ar hareket eden tknaz F, ^
ta bacann stnde zplayarak ilerleyen Eksik izme, kendim
Soytar Floriann yeniden domu hali zanneden yar deli Kolay
Dornelu Dilly, Gl Ormamndan Kzl Alyn, Gen Henly (elli,
sini oktan gemi), Yal Henly (yetmiini oktan gemi),Kll i
Hal, Bakire Havuzundan illi Pate. Adamlardan bazlar, Kral I
Kulesinin tepesinden kendilerine bakan J onu grd ve el sallad.
Dierleri arkalarn dndler. Hl bir dnek olduumu dnyor
lar. Bu ac vericiydi ama J on onlar sulayamazd. Nihayetinde
bir piti o. hanet ve ehvetten doan pilerin, yaratl itibaryla
ahlaksz ve tehlikeli olduunu herkes bilirdi. Ve J on, Kara Kalede
dostlar kadar dmanlar da edinmiti... en bata Rast. J on bir ke* f
resinde, Rast, Samwell Tarlyye ikence etmekten vazgemedii
takdirde boazn Hayalete paralatmakla tehdit etmiti veRast
byle eyleri unutmazd. Delikanl, sprd kuru yapraklar
ynlar halinde merdivenin altna topluyordu ama arada srada
duruyor ve J ona kin dolu baklar atyordu.
Aada, Donal Noye, Kstebek Kasabasndan adama- ^
Hayr, diye kkredi. Zift kafese gidiyor, ya merdivene, arba ,
let oklar drdnc, beinci ve altnc sahanla, oklar birinci ve
kinciye. Domuz yalarn basamaklarn altna ym, evet r^
payandalarn arkasna. Et kasalar barikat iin. imdi, sizi iek
zuu saban hayvanlar, MD\
Bu adamda lord sesi var, diye dnd J on. Bir mcadel ede,'
mandann cierlerinin en az kl kolu kadar nemli ^
sylerdi babas. Eer emirleri duyulmuyorsa, bir kuman * ^ ^
ne kadar cesur ya da akll olduu nemli deildir, derdi
210
d oullarna, bu yzden Robbla J on, Kyarnn kuleleri-
kar ve avlunun iki ucundan birbirlerine barrlard. Donal
'un sesi ikisini de bastrabilirdi. Kstebekler Noyeun kor-
* 5 , dolayordu, haklydlar, nk Noye onlar kafalarn
toparmakla tehdit ediyordu srekli.
Kasabann drtte J onun uyarsn ciddiye alm ve sn
mak iin Kara Kaleye gelmiti. Noye, bir mzrak tutacak ya da
baltasallayacak kadar din olan her adamn barikat mdafaa et-
meine karar vermiti, aksi takdirde evlerine dner ve Thennlere
lar anslarn denerlerdi. A damlarn eline iyi elik vermek iin
silahhaneyi boaltmt; ift bakl byk baltalar, ustura keskin
liinde hanerler, uzunkllar, tokmaklar ve dikenli grzler. Deri
yelekler ve rg zrhlar kuanm, baldr zrh giymi ve balar
n omuzlarnn stnde tutabilmek iin boyunluk takm birka
adamneredeyse sava gibi grnyordu. Kt kta. Gzlerini
harsan.
Noye, kadnlara ve ocuklara da grevler vermiti. Dve-
meyecek kadar kk olanlar su tayacak ve atelerle ilgilenecek
ti. Kstebek Kasabasmn ebesi, yarallar tedavi eden Clydasa ve
stat Aemona yardmc olacakt. parmak Hobb birdenbire
onlarcazgaracya, kazancya ve soan doraycya sahip olmu
tu. Hatta fahielerden ikisi savamay teklif etmi ve arbalette, on
'ki metre yukardaki basamaklarda bir yer kazanacak kadar beceri
gstermilerdi.
ok souk. Saten ayaa kalkt. Ellerini kollarnn altna sok-
tU'Yanaklar kpkrmzyd.
Jn glmsedi. Ayazdi souk. Bu canl bir sonbahar gn.
yleyse Ayazdii asla grmemeyi umarm. Eski ehirde, a
dna buz atmay seven bir kz tanrdm. Buz iin en iyi yer oras
^'fitt. arabn iindeki buz. Saten, gneye bakt, kalarm at-
1Sizcesaman askerler onlar korkutmu mudur lordum?
kJmit edebiliriz. J on bunun mmkn olabileceini dn-
i 'ma daha byk ihtimal, yabanllarn biraz tecavz ve yama
^stebek Kasabasnda duraksam olmasyd. Ya da Styr ak-
i i n *rnasn bekliyordu, stne karanl rterek hareket etmek
211
le vakti gelip geti, Kral Y olunda Thennlerin izi g^j
medi. Ama J on kulenin iinde ayak sesleri duydu; kz Owen
trman yznden kpkrmz kesilmi bir halde yatay kapda be
lirdi. Bir kolunun altnda bir sepet rek, dierinde bir tekerlek
peynir vard, elinde de bir soan torbas sallanyordu. Hobb sizj
beslememi syledi, bir sre iin burada esir kalma ihtimalinize
kar.
Ya da son yemeimizi yememiz iin. Ona bizim admza teekkr
et Owen.
Dick Follard bir ta kadar sard ama burnu iyi alyordu
Sepeti kartrd ve frndan yeni km scak reklerden birini
ald. Sepette bir anak ya da buldu, haneriyle reinin stne
srd. Kuru zmler, dedi neeyle. Fstk da var. Konumas
bouktu ama insan altnda ocuun ne dediini kolayca anl
yordu.
Benimkileri de alabilirsin, dedi Saten. A deilim.
Ye, dedi J on. Bir daha ne zaman frsat bulacamz bil
miyoruz. Kendisi iki rek ald. Fstklar am fstyd, kuru
zmler de kurutulmu elma paralar.
Yabanllar bugn gelecek mi Lord Kar? diye sordu Owen.
Gelirlerse anlarsn, dedi J on. Borular dinle.
ki. Yabanllar iin iki. Owen uzun boyluydu, kabarksan
salar vard ve scakkanlyd. Y orulmak bilmez bir iiydi veah
apla alrken, mancnklar tamir ederken ya da bunlara benzer
iler yaparken artc ekilde hnerliydi ama onun da memnuni
yetle beyan edecei gibi, henz bebekken annesi tarafndan ba
nn stne drlmt ve zekasnn yars kulaklarndan dar
akmt.
Nereye gideceini hatrlyor musun? diye sordu Jon<
Owena.
Merdivene gitmem lazm, Donal Noye syledi. nc sa
hanla gideceim ve barikat gemeye alan yabanllan arba
letimle vuracam. nc sahanlk, bir, iki, . Owen, ba1
yukar aa sallad. Eer yabanllar saldrrsa, kral bize yaf
etmeye gelir deil mi? O kudretli bir sava, Kral Robert. M
ka gelir. stat Aemon ona bir ku gnderdi.
212
Owena Robert Baratheonn ldn sylemek bir ie ya
kmazd. Unuturdu. Daha nce de unuttuu gibi. stat Aemon
0nabir ku gnderdi, diye onaylad J on. Bunu duymak Oweni
mutlu ediyor gibiydi.
stat Aemon pek ok ku gndermiti... sadece bir deil drt
krala- Yabanllar kapda, diyordu mesaj. Diyar tehlikede. Kara Kale'ye
gnderebildiiniz tm yardm gnderin. K uzgunlar, Eski ehir ve Hi
sar kadar uzak yerlere bile umutu, ayrca kalelerinde oturan elli
kudretli lorda. Nbetin en gl umudu kuzeyli lordlard, bu
yzden Aemon onlara ikier ku gndermiti. Kuzgunlar Kara
Kalenin ricasn Umberlara ve Boltonlara, Cerwyn Kalesine
ve Torrhen Kalesine, K arholda ve Derinorman Kalesine, Ay
Adasna, Eski Kaleye, Dulkadn Gzcsne, Beyaz Limana,
Hyklere, Derelere, L iddlelarn Burieylerin, Norreylerin
Harclaylerin ve Wulllarin dalardaki snklarna gtrmt.
Yabanllar kapda. Kuzey tehlikede. Btn kuvvetinizle gelin.
Kuzgunlarn kanatlar olabilirdi ama lordlarn ve krallarn
yoktu. Yardm gelecekse bile bugn gelmeyecekti.
Sabah, leden sonraya devrilirken K stebek Kasabasndan
ykselen duman dald ve gney semas tekrar berraklat. Bulut
yok, diye dnd J on. Bu iyiydi. Y amur veya kar herkesin fela
keti olabilirdi.
Clydas ve stat A emon, vincin kafesiyle Surun tepesine k
mlar ve gvenlie kavumulard, K stebek Kasabasnn ka
dnlarnn ou da yle. Siyah pelerinli adamlar kule tepelerinde
Huzursuzca volta atyor ve avlularn bir ucundan dierine, bir
birlerine baryorlard. Rahip Cellador barikattaki adamlara dua
ettiriyor ve Savaya onlara g vermesi iin yalvaryordu. Sar
H)ick Foliard pelerininin altna kvrlp uykuya dalmt. Saten,
daireler izerek yz fersah yrmt, mazgall siperlerin etra-
Hndadnp duruyordu. Sur alad, gne mavi gkyz boyunca
rnd. Akama doru kz Owen bir somun kara ekmek ve
Jdobbun en iyi koyun etiyle dolu bir kovayla birlikte geri dnd,
yun eti bira ve soanla piirilmiti. Bunun iin Dick bile uyan-
l-demein her lokmasn yediler, kovann dibini ekmek para-
I nyh syrdlar. Y emei bitirdiklerinde gne batda alalmt,
kalenin drt bir yanndaki glgeler karanlk ve keskindi.
yak, dedi J on, Satene, ve kovalara ya doldur.
J on, hem kapy srglemek hem de bacandaki katlp
dermek iin bizzat aa indi. ok gemeden bunun bir hataol'
duunu anlad ama kol deneine tutundu ve yapmas gerekeni
yapt. Kral Kalesinin kaps meeden yaplm ve demir iviier|
kuvvetlendirilmiti. Thennleri bir sre oyalayabilirdi ama ierj
girmek isterlerse onlar durduramazd. J on, srgy entiklere
oturttu, tuvaleti ziyaret etti -bu son ans olabilirdi- ve tekrar at
ya dnd, bacandaki ar sebebiyle yzn buruturmutu.
Bat ufku kan r rengine dnmt ama yukardaki gk.
yz kobalt mavisiydi, mora devriliyordu ve yldzlar grnmeye
balamt. J on, iki mazgal diinin arasna oturdu ve gkyznde
drtnala koan Aygr izledi. Y oksa bu Boynuzlu Lord muydu!
Hayaletin imdi nerede olduunu merak etti. Ygrittei de merak
etti ve byle dnmeye devam ederse akln kaybedeceini sy
ledi kendine.
Gece geldiler, elbette. Hrszlar gibi, diye dnd Jon. Ktik
gibi.
Borular ttnde Saten altn slatt ama J on bunu grmemi?
gibi yapt. Gidip Dickin omzunu drt, dedi Eski ehirli ocu
a, yoksa btn mcadele boyunca uyur.
Korkuyorum. Satenin yz l gibi bembeyazd.
Onlar da korkuyor. J on, kol deneini bir mazgal diine yas
layp uzunyayn ald, kaln ve przsz Dorne porsuunu bkt,
yay ipini entiklere geirdi. Dicki uyandrp geri dnen Sateni j
Hedefi tam olarak grmediin takdirde ok ziyan etme, e1 <
Burada kafi tedarikimiz var ama kafi olmas bitip tkenmez0^:
duu anlamna gelmiyor. Ve yaya yeni ok takmak iin bir j
'ifl
diinin arkasna ge, saman askerlerin arkasna saklanmaya
ma. Dick Follarda bir ey sylemedi. Dick, yeterli k oldu^1
da dudak okuyabiliyordu ve sylenenleri anlyordu ama ]
sylediklerini hlihazrda biliyordu.
, ember kulenin yannda durum ald. J on kh ^
rine bir sadak ast ve bir ok ekti. Okun gvdesi siyaha, ()
tyleri gri. J on, oku ipe takarken, bir zamanlar Theon Gre'
ujrav sonrasnda syledii bir eyi hatrlad. Yaban domuzunun
ji |eri ve aynn peneleri olabilir, demiti Theon her zamanki
riilmsenesiyle. Ama gri bir rdein ty kadar lmcl bir
!y yoktur-
J on hibir zaman Theon kadar iyi bir avc olmamt ama
uzUI1yaymyabancs da deildi. Silahhanenin etrafnda, srtla
r taadnk koyu ekiller vard ama J on onlar bir ok harcaya
c a k kadar iyi gremiyordu. Uzaktan gelen barmalar duydu ve
Muhafz Kulesindeki yayalarn zemine ok saldn grd. Onu
ilgilendirmeyecek kadar uzakta oluyordu her ey. Ama elli met
retedeki eski ahrlardan ayrlan glgeleri grdnde mazgala
kt, yayn kaldrd ve ipi gerdi. Glgeler kouyordu, onlar takip
etti, bekledi, bekledi...
pten kurtulan ok yumuak bir ts sesi kard. Bir an sonra bir
homurtu duyuldu ve iki glge aniden avlu boyunca komaya ba
lad. imdi daha hzl kouyorlard ama J on sadaktan ikinci oku
almt bile. Bu sefer at aceleye getirdi ve hedefi skalad. Yay
tekrar gerdiinde yabanllar gitmiti. J on baka bir hedef arad ve
drt hedef birden buldu, Lord Kumandan Kulesinin bo kabu
unun etrafnda kouturuyorlard. Mzraklarnn, baltalarnn ve
deri bkanlarndaki dehet verici sslemelerin stnden ay
yansyordu; kafataslar ve kemikler, iblisler, ay peneleri, arpk
eytanyzleri. zgr insanlar, J on biliyordu. Thenler, kaynatl-
msiyah deriden yaplm, bronz kasnakl kalkanlar tard ama
onlarn kalkanlar dz ve sssz olurdu. Bunlar, aknclarn daha
hafif hasr kalkanlaryd.
Jon, rdek tyn kulann arkasna kadar ekti, nian ald ve
ku sald, sonra tekrar ekti ve tekrar sald. lk ok, ay peneli kal-
n deldi, kincisi bir boaz. Yabanl yere devrilirken lk att.
n slunda duran Sar Dickin arbaletinin pes vmltsm duydu,
,lr an sonra da Sateninkinin. Birini vurdum! diye bard deli-
njn Birini gsnden vurdum!
birini daha vur, diye seslendi J on.
^Artk hedef aramak zorunda deildi; sadece seiyordu. pine
takmak zere olan bir yabanl yayasn devirdi, sonra Hardin
esinin kapsn krmaya alan bir baltacnn stne bir ok
215
gnderdi . Bu sefer shlad ama mee k ap da ti trey en oku gren
yaban l n bi r kez daha d n m e s i n e s e b e p ol du. Y aban l koara^
uzakl a rken, adam n ri o b a n o l du u n u f a r k etti J on. Yarm
kalp at zaman sonra, T a K l an n at s ndak i yal M ul l y yaba.
nht bacana bi r ok saplad, ri ban k anl ar i i nde emekl i yordu
Bu sayede banyla ilgili szlanmaya bir son verir, di y e dnd J on.
Sadak boal nca J o n yeni si ni al maya gi tti ve Sa r Dicle
Follard'm yan ndaki mazgal a ta nd . S a r D i c k i sal d her oka
kar l kJ on ok f rl att ama bu uz uny ay n avantaj yd . A rbaletle-
ri n f rl att okl ar n hedef e daha deri n sapl and syl eni rdi fakat
al eti tekrar dol durmak zaman al an, k l f etl i bi r i ti . J o n, yabanl
l ar n bi rbi rl eri ne ba rd kl ar n duy abi l i y o r du ve bat da bi r yerde
bi r sava borusu ty ordu. D ny a ay ndan ve glgelerden
i baretti . Z aman, bi tmez tk enmez bi r tak, ek , b rak halkasna
dnmt. J o n un yan ndak i saman ask eri n boaz na bi r yaba
n l oku sapl and ama J o n neredey se b u n u n f ark na bi l e varmad.
B abas n n tanr l ar na, bana Them M a g t a rtna doru temiz bir aty
imkan verin, di ye dua etti . M agnar, J o n u n n ef r et edebi l ecei bir
dmand en az ndan. Bana S t y r i verin.
P armakl ar uyumaya bal am t ve baparma kan yordu ama
J on takmaya, ekmeye, b rak may a dev am etti . B i r al ev damlas
gzl eri ni al d , J on d np bak t nda o r tak sal o n u n tututuunu
grd. Sadece bi rka daki ka so nra b y k ahap sal onun tamam
yan yordu. parmak H o bb ve o n u n K stebek K asabal yardm
c l ar , S urun tepesi nde gv endey di , J o n bi l i y o r du, buna ramen
sal onun yand n grnce mi desi ne y u m r u k y emi gi bi oldu.
uJ O N di ye ba rd Sa r D i ck bo u k sesi y l e, silahhate't"aba-
n l l ar at ya km t . B i ri ni n meal esi v ard . D i c k daha iyi nian
al abi l mek i i n mazgal n stne k t , ar bal eti ni omz una ekti ve
meal el i adama doru bi r ok g nder di . I sk al ad .
O nun al t ndaki ok u sk al amad .
F ol l ard hi ses k armad , sadece si per i n z eri nden ba aag1
ne devri l di . A vl u otuz metre aa dayd . J o n , o k u n nereden gel'
di i ni anl amak i i n bi r saman ask eri n ark as ndan aa bakarken
gm sesi ni duydu. Sa r D i ck i n b ed en i n d en en f azl a mettf
uzakta deri bi r kal kan, eski psk bi r pel er i n ve karmakar k ^
lar grd. Atele plm di ye dnd, ansl. Y ay m kal d rd
^laparmaklar bi rbi ri nden ayr l m yordu ve k z ortaya ktm ka-
hzl bi r eki l de k aybol du. J o n k f r ederek dnd, s l al ha-
neiin atsndaki adaml ara ok f rl att , onl ar da skal ad .
Dou ah rl ar da y an y ordu art k, hayvan bl mel eri nden d ar
s i y a h dumanl ar ve yan k samanl ar ak yordu. at k tnde ha-
vayaykselen al evl eri n k k remesi yl e i ddetl i ydi ki , T hennl c r i n
savaborul ar n n sesi boul du. E l l i T henn, s k k bi r s ra hal i nde
Kral Y olundan gel i yordu, k al k anl ar n bal ar n n zeri ne kal d r
mlard. D i erl eri sebze bahesi ne, ta avl uya, eski kuyuya ak n
ediyordu. stat A emon n, k ul uun al t ndaki ahap i kal ede yer
alan dai resinin kap l ar na ki i dayanm t ve Sessi z K ul e i n
tepesinde umutsuz bi r dv devam edi y ordu, uzunk l l ara kar
bronz baltalar. B unl ar n hi bi ri neml i dei l di . Dans devan ediyor,
diye dnd J on.
Topallayarak S ateni n y an na gi tti ve del i kanl y k ol undan ya
kalad. B eni ml e gel , di ye ba rd . B i rl i kte k uzey si peri ne gi tti
ler. Burada K ral K ul esi , kap y ve D onal N o y eun k tk l erden,
varillerden, m s r uval l ar ndan mtev el l i t derme atma duvar n
yukardan gryordu. T h en n l er oradayd . Y ar m mi f erl er gi y
milerdi, uzun deri mi ntanl ar na i nce bronz di sk l er di ki l mi ti .
Bazlar bronz bal tal ar k ul l an y ordu, baz l ar n n el i nde prz l
tatan yap lm bal tal ar vard . B y k ounl uu k sa m zrakl ar ta
yordu, m zrakl ar n yaprak eki l l i ul ar , yanan ah rl ardan gel en
kla krmz parl yordu. B ari kata sal d r rken E ski D i l de l kl ar
atyorlard, D onal N oy eun basamakl ara yerl eti rdi i okul ar n
yadrd okl ar n al t nda m zrakl ar n sapl yor, bronz bal tal ar n
sallyor, eit bi r cokuyl a kan ve m s r dkyorl ard .
Ne yapacaz? di ye ba rd Saten.
Onlar l drecei z, di ye ba rd J o n, el i nde si yah bi r ok v ar
d.
Bir oku bundan daha kol ay bi r hedef i steyemezdi . Y ar m ay
akndeki bari kata sal d ran ve si yahl adaml ara ul amak i i n uval
n , varillerin stne t rmanan T hennl eri n s rtl ar K ral K ul esi ne
nkt. J on ve Saten ans eseri ayn hedef i seti l er. B oynuna ve
rek kemi kl eri ni n aras na i ki ok sapl anan adam henz bari kat n
tepesine varmt, bir an sonra karnna bir uzunkl gircjj V
banl, arkasndaki adamn stne devrildi. J on sadaa uzand,^
yine bo olduunu grd. Saten, arbaletinin makarasn saryo^
J on delikanly brakp ok almaya gitti, daha adm atmam, !
atnn yatay kaps ardna kadar ald. Kahretsin, hapnn knld*
duymadm hile.
Dnmek, plan yapmak ya da yardm armak iin vakit yoj
tu. J on yayn yere att, omzunun zerinden srtna uzand, Uzu^
Peneyi knndan ekti ve ba, kapdan kan ilk banortas
na gmd. Bronz, Valyria eliinin dengi deildi. Kl
Thenin miferim biti ve kafatasn paralad, adamgeridevri-
lerek geldii yere dnd. len adamn arkasnda bakalar davar,
d, J on barmalardan anlad. Geri ekilip Satene seslendi. Ku-
leye trmanan ikinci adamn yanana bir arbalet oku sapland. 0
da gzden kayboldu. Ya, dedi J on. Saten bayla onaylad. kisi
birlikte, atein yannda braktklar kee paralarn aldlar, kay
nar ya ile dolu ar kazan kaldrdlar ve deliin iine, aadaki
Thennlerin stne boalttlar. Adamlarn lklar, J onun ogne
kadar duyduu en korkun sesti, Saten kusacakm gibi grn
yordu. J on yatay kapy tekmeleyerek kapad, demir kazan kapnn
stne koydu ve gzel yzl delikanly serte sarst. Sonrakusar
sn, diye bard. Ge/.
Siperlerden sadece birka dakika ayrlmlard ama aada her
ey deimiti. Bir dzine kara karde ve birka Kstebek Kasa
bal adam hl kasalarn ve varillerin tepesindeydi fakat yabanllar
barikat boyunca saldryor ve onlar geri itiyordu. J on, Yabanllar
dan birinin, Rastn karnna bir mzrak sapladn grd. Gen
Henly lmt ve etraf dmanla evrili olan Yal Henly l
mek zereydi. Kolay, daireler izerek klcn savuruyor vedeli
gibi glyordu. Dizlerinin altna bir bronz balta indi veadamn
kahkahalar tiz lklara dnt.
Krlyorlar, dedi Saten.
Hayr, dedi J on, krldlar. . ^
Her ey abucak oldu. Bir kstebek kat, sonra bir dier* ^
denbire btn kasaballar silahlarn atyor ve barikat t e r k e
du. Kardeler, barikat tek balarna mdafaa edecek kadar
218
. j|di. J on onlarn tekrar bir hat oluturmak iin abalaym
ledi an,aThennler, mzraklar ve baltalarla kardelerin stne
*Z&dlar. sonrasnda kardeler de kayordu. Dornclu Dilly kay-
J ) V e y z s t yere kapakland. Bir yabanl, mzran Dillynin
krekkemiklerinin arasna gmd. F, ar ve nefes nefese, ne
redeyseilk basamaa varyordu ki bir Thenn onu pelerinin ucun-
dany a k a l a d i vegeri ekti... fakat Thennin baltas aa inmeden,
bir ar b a l e t oku adam yere devirdi. Vurdum, diye bard Saten.
F , merdivenekotu ve hem ellerini hem ayaklarn kullanarak
basamaklar trmanmaya balad.
Kapy kaybettik. Dnel Noye kapatm ve zincirlemiti fakat
l ap elegeirilmek zere ylece duruyordu, arkasnda souk ve
karatnel vard, demir srgler yangnn yla krmz parl
yordu. Kimse kapy savunmak iin arkada kalmamt; gvenli
ol an tek yer Surun tepesiydi, arpk ahap merdivenlerin iki yz
onbemetreyukars.
Hangi tanrlara dua ediyorsun? diye sordu J on, Satene.
Yedi,dedi Eski ehirli ocuk.
yleyse dua et, dedi J on. Y eni tanrlarna dua et, ben de
benimeski tanrlarma dua edeceim. Her ey orada deiti.
Jon, yatay kapdaki karmaa yznden sadan doldurmay
unutmutu. Topallayarak atnn kar tarafna gitti ve sada dol
durdu, yayn da ald. Ya kazan brakt yerde duruyordu, yani
imdilikyeterince gvendelermi gibi grnyordu. Dans devam
ediyor, biz galeriden izliyoruz, diye dnd geri dnerken. Saten,
basamaklardaki Thennlere ok frlatyordu, sonra bir mazgal dii
ninarkasnameliyor ve arbaletini kuruyordu. Gzel olabilir ama
aynzamanda hzl.
Gerek mcadele basamaklardayd. Noye, en alak iki saha-
hamzraklar yerletirmiti ama adamlar, kaan kasaballar y
zndenpaniklemi ve kaa katlmlard. Thennler geride kalan
herkesi ldrrken, mzraklar hzla nc sahanla doru
koturuyordu. Daha yksek sahanlklardaki okular ve arbalet-
*kronlarn balarnn zerinden ok frlatmaya alyordu. J on
Vaynaok takt, ekti, brakt ve merdivenlerden aa yuvarlanan
Yabanl grdnde memnun oldu. Y angnlarn scakl Surun
alamasna sebep oluyordu, alevler buzun stnde prldayp dan
ediyordu. Basamaklar, hayatlarn kurtarmak iin koan adamla^
admlaryla titriyordu.
J o yayna tekrar ok takt, ekti ve brakt, fakat sadece bir J0t
vard ve bir Saten. En az altm ya da yetmi Thenn basamaklar d
viiyordu, nlerine kanlar ldryorlard, zaferle sarho olm^
lard. Siyah pelerinli karde drdnc sahanlkta omuz omu
za duruyordu, ellerinde uzunkllar vard, ok gemeden dv
tekrar balad. Ama yalnzca kiilerdi ve ok gemeden Thenn
dalgas tarafndan bouldular, kanlar basamaklardan damlad. Bir
adamn bir mcadele srasndan en savunmasz olduu an kat
andr, demiti Lord Eddard, J ona. Koan bir adam, bir asker iin
yaral bir hayvandan farkszdr. Onun kana susamln uyand
rr. Beinci sahanlktaki okular, mcadele henz onlara ulama
dan kamt. Bu bir hezimetti, krmz bir hezimet.
Mealeleri getir, dedi J on, Satene. Atein yannda, balarna
yal bez sarlm drt meale ve bir dzine ate oku vard. Eski
ehirli ocuk mealelerden birini atete tututurdu, dierlerini ko
lunun altna sktrp J onun yanna geldi. Y ine korkmu grn
yordu, korkmas gerekirdi. J on da korkuyordu.
J on o srada Styri grd. Magnar barikata trmanyordu; de
linmi msr uvallarn, paralanm varilleri, dostlarn ve d
manlarn ayn ekilde eziyordu. Bronz pullu zrh atein nda
koyu prltlar sayordu. Styr, zaferinin manzarasn izlemek iin
miferini karmt, elinde bvet aacndan yaplm, bronz bal,
uzun bir mzrak vard. Kapy grdnde, mzran kapya do
ru dorulttu ve etrafndaki bir dzine T henne Eski Dilde bir ey
bard. ok ge, diye dnd J on. Adamlarn barikatn stnden t
irmeliydin, belki birka kiiyi kurtarabilirdin.
Y ukardan uzun ve pes bir boru sesi geldi. Surun tepesinden
deil, altm metre yukardaki dokuzuncu sahanlktan, Donal
Noyeun durduu yerden.
J on, yayna bir ate oku takt. Saten, mealeyle okun ucunu yak'
t. J on parapete kt, yaym gerdi, nian ald, brakt. Ok, tu^3'
yarak ve arkasnda alevden kurdeleler brakarak hzla aa utu vf
hedefe sapland.
Styr de'l- Basamaklar. Ya da daha ak olmak gerekirse, Noyal
etarafndan ykseklii ilk sahanla varacak ekilde basamak-
arkasna yerletirilmi variller, flar ve uvallar; domuz ya
^lamba yayla dolu variller, kuru yapraklar ve yal aputlarla
dolu uvallar, yarlm ktkler, aa kabuklar ve talalar. Tek
rar dedi J on ve, Tekrar, ve, Tekrar. Dier yayclar da ok frla
t y o r d u , menzilin iinde kalan btn kulelerden. Bazlar, oklarn
geni kavislerle havaya frlatyordu, Surun nne dmeleri iin.
Ate oklar tkendiinde, J on ve Saten mazgallarn arasndan me
alefrlatmaya baladlar.
Yukarda baka bir ate grlyordu. Yal ahap basamaklar ya
snger gibi emmiti; Donal Noye, dokuzuncu sahanlktan yedinci
sahanla inen btn basamaklar iyice slatmt. J on, kendi insan
larnn, Noyeun mealeleri frlatmasndan nce yukar trmanp
gvenlie ulam olmasn umuyordu. Kara kardeler bu plandan
haberdard ama kasaballar deildi.
in geri kalann rzgr halletti. J onun yapmas gereken tek
eyizlemekti. Aadaki ve yukardaki alevlerin arasna skan ya
banllarn gidecek bir yeri yoktu. Bazlar yukar kmaya devam
etti ve ld. Bazlar aa indi ve ld. Bazlar olduu yerde kald.
Onlar da ld. Pek ou, yanmadan nce basamaklardan atlad
ved yznden ld. Buz, s yznden atrdamaya balad
nda, yirmi ksr T henn birbirlerine sokulmu halde hl ate
lerinarasnda duruyordu. Basamaklarn alt blmnn te biri,
tonlarca buzla birlikte kt. J on Karn Styri son gryd bu,
Thenn Magnarn. Sur kendi kendini mdafaa ediyor, diye dn
d.
J on, avluya inmek iin Satenden yardm ald. Yaral baca yle
kt acyordu ki kol deneiyle bile zar zor ayakta durabiliyordu.
Mealeyi getir, dedi Eski ehirli delikanlya. Birini aramam la-
*ln- Basamaklardaki insanlarn ou Thenndi. zgr insanlarn
azlan kamt phesiz. Mancein insanlar, Magnarnkiler de-
j ^Britte de onlardan biri olabilirdi. Satenle birlikte aa indi-
j^>yatay kapy zorlayan adamlarn cesetlerinin yanndan getiler.
f k0^unu kol deneine, dier kolunu Eski ehirde fahie-
yaPm delikanlnn omzuna dolam halde karanlkta gezindi.
221
Aa indiklerinde, ahrlar ve ortak salon kze dnmt
barikattaki yangn devam ediyordu, basamaktan basamaa sah^
lkta sahanla yukar trmanyordu. Ara sra bir kkreme, ard,^
dan bir aaaaaatrt duyuluyordu ve Surdan bir buz paras dah
dyordu. Hava kl ve buz kristalleriyle doluydu. J
J on, Quortu l ve Ta Parmak lmek zere halde buld
len ve lmek zere olan, hibir zaman gerekten tanrnad '
Thennler buldu. Kan kayb sebebiyle gszlemi ama hlhf
yatta olan ri ban buldu.
Ygrittei, Lord Kumandan Kulesinin altnda, eski bir kar y,
nn stne serilmi halde buldu, kzn gslerinin arasna bir ok
saplanmt. Yz buz kristalleriyle kaplyd ve ay nda, pm|.
tl bir gm maske takm gibi grnyordu.
Ok siyaht, J on grd, ama okun tyleri beyazd. Benim okum
deit, dedi J on kendine, benimkilerden biri deil. Ama onunmu gibi
hissediyordu.
J on karlarn iinde diz ktnde Ygritte gzlerini at. Jon
Kar, dedi hafife. Sesine baklrsa, ok akcierini bulmutu. Bu
gerek bir kale mi imdi? Sadece bir kule deil mi?
Gerek bir kale. J on, kzn elini tuttu.
Gzel, diye fsldad Ygritte. Gerek bir kale grmek isti
yordum. lmeden... lmeden nce...
Yzlerce kale greceksin, diye sz verdi J on. Mcadele bit
ti. stat Aemon seninle ilgilenecek. Kzn salarna dokundu
Sen atele pldn unuttun mu? ansl. Seni ldrmek iinbir
oktan fazlas gerek. Aemon oku karacak ve yaran saracak, ann
iin sana haha st verecek.
Ygritte sadece glmsedi. Maaray hatrlyor m u s u n ? 0 ma
arada kalmalydk. Sana sylemitim.
Maaraya dneceiz, dedi J on. lmeyeceksin Ygritte. l
meyeceksin.
Ah. Ygritte, J onun yzn ellerinin arasna ald. Hi^
ey bilmiyorsun J on Kar, dedi i eker gibi, lrken.
BRAN
Molozdan, ykntdan ve yabani otlardan ibaret harabeye ba
larken, Bu sadece baka bir bo kale, dedi Meera Reed.
Hayr, diye dnd Bran, bu Gece Kalesi ve buras dnyann
etitt. Dalardayken, Branm dnd tek ey Sura varmak ve
gzl kargay bulmakt ama imdi buradayd ve ii korkuyla
doluydu- Grd rya... Yazn grd rya... Hayr, o ryay
diimemeliyinL Ryay Reedlere bile anlatmamt ama Meera
yanl bir eyler olduunu sezmi gibi grnyordu. Bran rya
danhi bahsetmezse ryay grdn unuturdu belki, sonra
r y a gereklemezdi ve Robbla Boz Rzgr hl...
Hodor. Hodor arln bir bacandan dierine verdi,
Bransalland. Dev seyis yama yorulmutu. Saatlerdir yryor
lard. En azndan korkmuyor. Bran bu yerden korkuyordu, bunu
Reedlereitiraf etmekten daha ok korkuyordu. Ben kuzeyin pren
siyim, Ksyarnt Starkytn, yetikin bir erkek saylnn, Robb kadar
cesur olmak zorundaym.
Jojen, koyu yeil gzleriyle Brana bakt. Burada bize zarar
verebilecek bir ey yok Majesteleri.
Bran bundan emin deildi. Gece Kalesi, Yal Dadnn en
korkun hikyelerinde yer alrd. Gece Kral, ismi insanln ha
fzasndan silinmeden nce burada hkm srmt. Fare A,
Andal kralna, kraln prensini ve domuz pastrmas tartn burada
servis etmiti. Y etmi dokuz devriye nbetteyken, gen ve cesur
Danny Flint burada tecavz uram ve ldrlmt. Kral She-
ntteski Andallar bu kalede lanetlemiti. Buras, rak ocukla
rngecegelen eyle yzletii yerdi. Kr Symeon Y ldzgzn,
dven cehennem tazlarn grd yer. Deli Balta bir zaman-
br bu avlularda yrm, bu kulelere trmanmt, kardelerini
Oranlkta katlederek.
btn bunlar yzlerce, binlerce yl nce olmutu elbette, baz
c hi olmamt belki de. stat Luwin, Yal Dadnn hikyele
rininbir btn olarak yutulmamas gerektiini sylerdi hep. Ama
lr besinde Benjen amca, aabeyi Lord Stark grmeye gelmiti
'n/
ve Bran ona Gece Kalesiyle ilgili sorular sormutu. Ben
hikyelerin doru olduunu sylememiti ama yanl oITl.^
da sylememiti, sadece omuzlarn silkmi ve, Gece K al *1
iki yz yl nce terk ettik, demiti, bu bir cevapm gibi ^ ^
Bran kendini etrafa bakmaya zorlad. Sabah souk fa^
lakt, koyu mavi gkyznde gne ldyordu ama Bran d^
duu seslerden holanmyordu. Krk kulelerin arasnda esen ^
gr fkeli bir slk alyordu, i kaleler homurdanyordu ve
byk salonun zemininde kouan fareleri duyabiliyordu
Atnn ocuklar babalarndan kayor. Avlular, clz aalarn T
dallarnn birbirine doland vc l yapraklarn eski kar taba^
larnn stnde hamam bcei misali gezindii kk ormanla
dnmt. Eskiden ahrlarn olduu yerde aalar bymt
ve kubbeli mutfan atsndaki delikten eri br, beyaz bir b
vet aac kyordu. Buras Yaz bile huzursuz ediyordu. Bran
sadece bir an, Yazm derisine brnd, bu yerin kokusunu almak
iin. Kokuyu da sevmedi.
Ve buradan gei yoktu.
Bran olmayacan sylemiti. Defalarca sylemiti amajojen
Reed kendi gzleriyle grmek iin srar etmiti. Bir yeil rya
grmt ve J ojenin yeil ryalar yalan sylemezdi. Kaplar in
amyorlar, diye dnd Bran.
Gece Kalesi tarafndan korunan kap, kara kardelerin katr
larn ve atlarn ykleyip Derin Gle gitmek zere kleden ay
rld gnden beri kapalyd; yivli kap indirilmiti, bpy yukan
kaldran zincir gtrlmt, tnele doldurulan talar ve moloz
lar donarak birbirlerine yapm ve bizzat Sur kadar delinmez
olmulard. Tneli grdnde, J onu takip etmeliydik, dedi
Bran. Yazn onu bir frtnann iinde at srerken grd gece
den beri sk sk pi aabeyini dnyordu. Kral Yolunu bul
mal ve Kara Kaleye gitmeliydik.
Buna cesaret edemezdik prensim, dedi J ojen. S a n a bunun
sebebini sylemitim. ...
Ama yabanllar var. Baz adamlar ldrdler ve Jon u ao
drmek istediler. J ojen, yzlerce yabanl vard. ^
yle dedin. Biz drt kiiyiz. Aabeyine yardm ettin, g
n kii gerekten oysa, lkin az kalsn Yaz kaybediyordun-
224
Biliyorum, dedi Bran sefil bir halde. Ulu kurt ya da drt
^i ldrmt, belki de daha fazla ama ok adam vard. Y abanil
er uzun boylu, kulaksz adamn evresinde sk bir ember olu
turduklarnda, Yaz aralarndan geip yamura karmaya alm
t fakat bir yabanl oku hzla arkasndan gelmiti. Ve Bran, bak
gibi saplanan ar yznden ulu kurdun derisini terk edip kendi
derisine dnmek zorunda kalmt. Sonunda frtna dindiinde
birbirlerine sokulmular ve Hodorun derin nefeslerini dinleye
rek, sabah olduunda yabanllarn gl gemeyi deneyip dene
meyeceini merak ederek, bir ate yakmadan karanln iinde
oturmulard, birka fsltl kelime dnda hi konumamlard.
Bran zaman zaman Y aza ulamaya almt ama karlat ar
yznden geri ekilmiti; kora dnm bir kazana uzandnda,
onu tutmak istediin halde s yznden elini geri ektiin gibi.
0 gece sadece Hodor uyumutu, Hodor, hodor, diye mrlda
narak sarslm ve dnp durmutu. Yazn darda, karanln
iindelmek zere olduunu dnmek Bran dehetle doldur
mutu. Ltfen eski taunlar, diye dua etmiti, Ktyartn aldnz, ba
bam aldnz, bacaklarm aldnz, ltfen Yaz da almayn. Jon Kar da
koruyun ve yabanllarn gitmesini salayn.
Gldeki tal adada hi bvet aac yoktu ama eski tanrlar du
ay duymu olmalyd. Ertesi gn, yabanllar kyden ayrlmadan
ncehi acele etmeden kendi llerinin ve ldrdkleri yal
adamn bedenini soymu, hatta glde birka balk tutmutu. le
rinden suyun altndaki gizli yolu bulup yrmeye baladn
dakorkutucu bir an yaanmt... ama gizli yol kvrlmt, yaba
nllarsabunu yapmamt, dierleri tarafndan dar ekilmeden
nceadamlardan ikisi az kalsn bouluyordu. Uzun boylu kel
adamonlara barmt, adamn szleri suyun zerinde J ojenin
bilebilmedii bir dilde yanklanmt ve yabanllar bir sre sonra
kalkanlarn, mzraklarn toplayp kuzeydouya doru yrmeye
balamt, J onun gittii yne. Bran da oradan ayrlmak istemi-
tI>Yaz aramak iin, fakat Reedler hayr demiti. Biz bir gece
dahakalacaz, demiti J ojen, yabanllarla aramza mesafe koy
malyz. Onlarla tekrar karlamak istemezsin deil mi? O gn
leden sonra, Yaz her nerede saklanyorduysa oradan km ve
225
geri dnmt. arka ayam sryordu. Meera, hayvann baca
d.ki oku karm ve kulenin etrafnda yetien baz bitkiler
zsyuyla yaray ykamt. Ulu kurt hl topallyordu ama her
geen gn biraz iyileiyornn gibi geliyordu Brana. Tanrlar du
av duymutu.
Belki de baka bir kile denemeliyiz, dedi Meera, kardeine
Belki baka bir yerdeki kapdan geebiliriz. stersen nden gidip
aratrrm, tek bama daha hzl hareket ederim.
Bra bam iki yana sallad. Douya gidersen orada Derin
Gl var, sonra da Kralie Kaps. Batda Buzizi. Onlar da bunun
ayns, yalnzca daha kkler. Kara Kale, Dougzcs ve Glge
Kledekiler hari btn kaplar kapal.
Bra'n szlerine karlk, Hodor, dedi Hodor. Reedler
bakt. En azndan Surun tepesine trmanaym, dedi Meera.
Belki oradan bir eyler grrm.
Ne grmeyi umuyorsun? diye sordu J ojen.
Bir ey, dedi Meera, ilk kez son derece kararlyd.
O ben olmalydm. Bran, Sura bakmak iin ban kaldrd ve
kendini santim santim yukar trmanrken hayal etti, parmakla
ryla buzdaki atlaklara tutunduunu ve buzu ayak parmaklaryla
tekmeleyerek basamaklar atm. Bu hayal onu her eye ramen
glmsetti; ryalara, yabanllara ve J ona ramen. Kkken
Kyannn duvarlarna ve btn kulelerine trmanrd ama onla
rn hibiri bu kadar yksek deildi ve onlar sadece tatand. Gri ve
ukurlu Sur, tatan yaplm gibi grnebilirdi ama sonra bulutlar
alr ve gne bambaka bir ey sylerdi, Sur birdenbire deiir ve
mavi, beyaz, prl prl bir halde orada dikilirdi. Y al Dad, Surun
dnyann sonu olduunu sylerdi hep. Dier tarafta canavarlar,
devler ve gulyabaniler vard ama Sur sapasalam durduu srece
bu tarata geemezlerdi. Meerafyla birlikte tepede durmak istiyorum,
diye dnd Bran. Tepede durmak vegrtnek istiyorum.
Ama ie yaramaz bacaklar olan sakat bi r ocuktu o, yani ya
pabilecei tek ey, Meera onun yerine tepeye karken aadan
bakmakt.
Meera, Brann eskiden yapt gibi gerekten trmanmyordu
aslnda. Gece Nbetilerinin yzlerce, binlerce yl nce kestg1
maltlara basarak yukar doru yryordu. stat Luwn, bz-
Surun buzundan kesilmi basamaklar olan tek kalenin ('ece
filesi olduunu sylemiti, Bran hatrlyordu. Benjen amcas da
leri olabilirdi. Daha yeni kalelerin basamaklar ahap ya da
p t bazlarnn toprak ve akldan yaplm uzun rampalar vard.
$r ok tehlikeli. Bunu Brana syleyen Benjen amcasyd. Sur
cephesi zaman zaman buzlu gzyalar dkyordu fakat iindeki
^kirdek asla erimiyor ve kaya kadar sert kalyordu. Kara kardeler
laleyi terk ettiinden bu yana, basamaklar binlerce kez erimi ve
tekrar donmu olmalyd. Ve her seferinde biraz daha ufalm,
biraz daha przszlemi ve ok daha tehlikeli hale gelmilerdi.
Vedaha kk. Sur onlar tekrar iine ekiyor sanki. Mcera Reed
ok salamadmlar atan bir kzd, buna ramen bir yumrudan
dierine geerken ok ar hareket ediyordu. Basamaklarn he
menhemen tamamen kaybolduu iki yerde ellerinin ve ayaklar
nnstne kt. Aat inii daha kt olacak, diye dnd Bran.
Bunaramen yukarda olmay dilerdi. Meera, en yksekteki ba
samaklardan geriye kalan buzlu yumrularda emekleyerek tepeye
vardnda gzden kayboldu.
uNe zaman aa inecek? diye sordu Bran, J ojene.
Hazr olduu zaman. yice bakmak isteyecektir... Sura ve
tesindekilere. Biz de burada ayn eyi yapmalyz.
Hodor? dedi Hodor phe dolu bir sesle.
Bir ey bulabiliriz, diye srar etti J ojen.
Ya da bir ey bizi bulabilir. Ama Bran bunu yksek sesle syle
yemezdi; J ojenin, onun bir korkak olduunu dnmesini iste
miyordu.
Bylece kefe ktlar. J ojen Reed nden gidiyordu, Bran,
H o d o r u n srtndaki sepetin iindeydi, Yaz yanlarnda yryordu.
U l u k u r t bir keresinde hzla karanlk bir kapdan girdi ve dile
din arasnda gri bir fareyle geri dnd. Fare A, diye dnd
j?ran fekt fare yanl renkteydi ve ancak bir kedi kadar bykt.
areA beyazd ve hemen hemen bir dii domuz kadar iriydi...
Gece Kalesinde pek ok karanlk kap ve bir sr fare vard.
an niahzenlerde, kilerlerde ve onlar birbirlerine balayan z-
ranlk tnellerde dolaan fareleri duyabiliyordu. J ojen aa
inip mahzenleri ve kilerleri kolaan etmek istedi ama
-**a Hodo- I
fikre, Hodor, dedi, Bran da, Hayr. Gece Kalesinin alt
karanlkta farelerden ok daha kt eyler vard. ^
Bo pencerelerden szlen gne nn tozlu stunl
stne dt koridorda yrrlerken, Buras eski birye/^
grnyor, dedi J ojen. 1
Kara Kaleden iki kat eski, dedi Bran. Surdaki ilk ve
byk kaleydi. Ama ayn zamanda ilk terk edilendi, Yaj, ^
zamannda. O zamanlarda bile kalenin drtte botu veba
km ok pahalyd. yi Kralie Alysanne, Nbetin yeni vedah
kk bir kaleye tanmasn nerdi; yeni kale, Gece Kalesinin
sadece yedi mil dousunda, Surun gzel ve yeil bir gln byls
boyunca kvrld mevkide ina edilecekti. Derin Gln masra
f kralienin mcevherleriyle dendi. Kale, Eski Kraln kuzeye
gnderdii adamlar tarafndan ina edildi ve kara kardeler Gece
Kalesini farelere terk etti.
Ama bu iki asr nceydi. Derin Gl, yerini ald kalekadar
botu imdi. Ve Gece Kalesi...
Burada hayaletler var, dedi Bran. Hodor daha nce hik
yeleri duymutu ama J ojen duymam olabilirdi. Yal Kraldan,
hatta Ejderha Aegondan nceki yal hayaletler. Haydut olmak
iin gneye giden yetmi dokuz kaak. lerinden biri Lord
Ryswellin en kk oluydu, hendek mezarlara vardklarnda
lordun kalesine snmak istediler ama Lord Ryswell onlar esir
ald ve Gece Kalesine iade etti. Lord Kumandan, Surun tepesin
de ukurlar atrd, kaaklar o buz ukurlarna canl canl gmp
stlerini kapad. Kaaklarn mzraklar ve borular vard, adam
larn yz kuzeye dnkt. Onlara yetmi dokuz devriye denir
Hayattayken vazifelerini terk ettiler, bu yzden lyken tuttuk
lar nbet sonsuza kadar srecek. Yllar sonra Lord Ryswell, iyce
yalandnda ve lm vakti yaklatnda kendini Gece Kalesi ne
tatt, bylece siyahlar kuanacak ve olunun yannda olacakt
Olunu, onuru iin Sura teslim etmiti ama onu hl sevyo
ve onun nbetini paylamaya gelmiti. .
Gnn yarsn kaleyi kolaan ederek geirdiler. Kule e ^
bazlar kmt, dierleri de tehlikeli grnyordu aua
1sine (anlar gitmiti) ve kulua (kular gitmiti) trmand-
Bira imalathanesinin altnda, Hodor vurduunda bo tnlayan
*af ..j, mee flarla dolu bir mahzen buldular. Bir ktphane
llar kmt, kitaplar gitmiti ve fareler her yerdeydi) bul
dular Be yz tutsa barndrabilecek byklkte hcreleri olan
inli ve lo bir zindan buldular ama Bran pasl parmaklklardan
birini tutup ektiinde parmaklk Brann elinde kald. Byk
salondan geriye, ufalanm bir duvar kalmt. Hamam zemine
gmlm gibi grnyordu. Bir zamanlar kara kardelerin k
llarla, kalkanlarla ve mzraklarla alt talim avlusu dikenli
allar tarafndan ele geirilmiti. Silahhane ve dkmhane hl
ayaktayd ama baklarn, krklerin ve rslerin yerini rmcek
alar, fareler ve tozlar almt. Yaz bazen Brann sar olduu
sesler duydu ya da boynundaki tyleri kabartarak ortada olma
yan eylere dilerini gsterdi... ama ne A Fare, ne yetmi dokuz
devriye, ne de Deli Balta cisme brnd. Bran epey rahatlamt.
Belki de buras bo ve harap bir kale sadece.
Meera dndnde, gne batdaki dalarn sadece bir nefes
zerindeydi. Neler grdn? diye sordu J ojen, ablasna.
Tekinsiz OrmanT grdm, dedi Meera zlem dolu bir ses
le. Balta dememi aalarla dolu vahi tepeler gz alabildiince
uzanyordu. stnden gne nlar yansyan bir gl ve batdan
gelenbulutlar grdm. Eski kar ynlar grdm ve mzraklar
kadar uzun buz sarktlar. Daireler izerek uan bir kartal bile
grdm. Sanrm o da beni grd. Ona el salladm.
Aa inen bir yol grdn m?
Meera ban iki yana sallad. Hayr. Dimdik bir ini ve buz
okprzsz... iyi bir ipim ve tutunacak yerler amak iin bir
taltamolsayd aa inebilirdim ama...
biz inemezdik, diye bitirdi J ojen.
nemezdiniz, diye onaylad Meera. Ryanda grdn ye-
rnburas olduundan emin misin? Belki de yanl kaledeyiz.
Hayr. Kale bu. Burada bir kap var.
w, diye dnd Bran, ama ta ve buzla tkanm bir kap.
^ kalelerin &teesini uzatrken rzgr daha sert esmeye
3 kuru ve l yapraklar avlular boyunca hrdayarak uutu.
ken karanlk Brann aklna Yal Dadnn baka bir hik
de
getirdi, Gece Kraln yksn. Gece Nbetilerine
eden 011 nc adamd, korku nedir bilmeyen bir - ^
savayd. >.
derdi Yal Dad, ve ondaki kusur buydu, diye eklerdi
btn insanlar korkuyu bilmelidir. Kraln k sebebi bir^
dindi; teni ay kadar beyaz, gzleri yldzlar kadar mavi bir 1^
Surun tepesinden glmsemiti. Hibir eyden korkmayan kr^
kadnn peine dm, onu yakalam, onu sevmiti ama kadn^
teni buz kadar souktu ve kral ona tohumlarn verdiinde ruhu
nu da vermiti.
Kadn Gece Kalesine getirmi ve onu kralie, kendisini de
onun kral ilan etmiti. Yeminli Kardelerini baz tuhaf bylerle
kendi iradesine balamt. Gece Kral ve onun ceset kraliesi, on
yl boyunca hkm srmt, sonunda Kyannn Starkive
yabanllarn J oramunu Nbeti bu esaretten kurtarmak zerei
birlii yapana dek. Kral dtkten ve Otekilere kurbanlar verdii
ortaya ktktan sonra, Gece Krahnn btn kuyudat silinmi ve
adnn anlmas yasaklanmt.
Bazlar bir Bolton olduunu syler, diye bitirirdi Yal
Dad. Bazlar Skagosun dndan bir Magnar, bazlar birUm-
ber, Flint ya da Norrey olduunu syler. Bazlar, demiradamlar
gelmeden nce Ay Adasna hkmeden Woodfootlardan biri ol
duunu inanman salayabilir. Ama deildi. O bir Starkt. Onu
deviren adamn kardeiydi. Sonra Brann burnunu skard, Bran
bunu asla unutamazd. O Kyarndan bir Starkt ve kimbilir,
belki de ad Bratdot'd 1. Belki de tam bu odann iinde, tambu
yatakta uyurdu.
Hayr, diye dnd Bran, ama bu kalede yrd, bizim bugp
uyuyacamz kalede. Bran bu dnceden hi holanmad. Gece
Kral gn nda sadece bir adamd, Yal Dad hep byle sy
lerdi, ama geceler krala aitti, o geceleri hkm srerdi. Ve bvi
kararyor.
Reedler mutfakta uyumaya karar verdi. Bu krk kubbeli^
oktagon, devasa merkez kuyunun yanndaki arduvaz zemi ^
kp atdaki delie doru verevlemesine byyen ve
beyaz dallarn gkyzne uzatan bvet aacna ramen,
230
binalarn hepsinden daha iyi bir snak vadediyord. Tuhaf bir
aan rann o gne kadar grd btn bvet aalarndan
aha clzd ve bir yz yoktu ama en azndan eski tanrlar burada,
onun yanndaym gibi hissettiriyordu Brana.
Brann mutfaa dair sevdii tek ey buydu geri. atnn ou
duruyordu, yani yine yamur yaarsa slanmayacaklard ama bu
rada snabilecekler ini dnmyordu. Arduvaz zeminden szan
souu hissedebiliyordu insan. Bran glgelerden, glgeleri ak
azlar gibi kuatan byk tula ocaklardan, pasl et engellerin
den, duvar boyunca uzanan et tahtasndaki entiklerden ve leke
lerden de holanmamt. Fare A, prensi burada paralara ayrd,
Bran biliyordu ve turtay bu ocaklardan birinde piirdi.
Ama en sevmedii ey kuyuydu. ap drt metreydi, tama
men tat, i tarafna yerletirilmi basamaklar dne dne karanla
iniyordu. Duvar nemliydi ve gherileyle kaplyd ama dipteki
suyu kimse gremiyordu, keskin avc gzleriyle Meera bile. Bel
ki de dibi yoktur, dedi Bran tereddtle.
Hodor, kuyunun diz boyu yksekliindeki azndan ieri
bakt ve, HODOR! diye bard. K elime kuyuda yankland,
hodorhodorhodorhodor, ses gittike zayflad, hodorhodor-
hodorhodor, sonunda fsltdan bile hafif oldu. Hodor akn
grnyordu. Sonra kahkaha att ve krk bir arduvaz parasn
almak iin yere eildi.
Hodor yapmal dedi Bran ama ge kalmt. Hodor ta kuyu
yaatt. Bunu yapmamalydn, dedi Bran. Bir eye zarar verebi
lirsin... ya da bir eyi uyandrabilirsin.
Hodor masum gzlerle Brana bakt. Hodor?
ok, ok, ok aadan, suyu bulan tan sesi geldi. Ses bir lop
deildi aslnda, daha ok bi rgulp gibiydi, aadaki her ne ise, buz
luazn am ve Hodorun tan yutmutu sanki. Belli belirsiz
yanklar kuyu boyunca yryp yukar kt ve Bran bir an iin
eyin hareket ettiini duyar gibi oldu, suyun iinde rpnan
bir ey. Belki de burada kalmamalyz, dedi huzursuzca.
Kuyunun yannda m? diye sordu Meera. Y oksa Gece
i si nde mi?
Evet, dedi Bran.
Mecra gld ve odun toplamas iin Hodoru dar v n
Yaz da gitti. Artk lava kararmt ve ulu kurt avlanmak
d u . ' yor-
Uodor, kuca krk dallarla dolu bir halde tek bana dnj
Meera, son getikleri derede yakalad bal temizlerken
je Reed akmaktan ve ban karp ate yakmaya koyi|J
Bra, Gece Kalesinin mutfanda piirilen son yemekten buyj
ka yl getiini merak etti. Y emei kimin piirdiini de
etti ama bilmemek daha iyiydi belki.
Alevler gzelce ykselmeye baladnda Meera bal atqe
koydu. En azndan et turtas deil. Fare A, Andal kralnn olunu
byk bir turtann iinde soanlarla, havularla, mantarlarla bir
sr karabiber ve tuzla, bir dilim domuz pastrmasyla vekoyu
krmz Dorne arabyla piirmiti. Sonra turtay prensin babasna
servis etmiti. Kral, turtann tadn vm ve bir dilim dahaiste
miti. Bunun ardndan tanrlar, sadece kendi ocuklarn yiyebilen
azman bir beyaz fareye dntrmt ay. A o zamandan
beri Gece Kalesinde dolayordu, ocuklarn yiyordu fakat al
gemiyordu. Tanrlar onu cinayet iin lanetlemedi,demiti
Yal Dad, Andal kralna bir turtann iinde kendi olunu servis
ettii iin de deil. Bir insann almaya hakk vardr. Anaa,
kendi atsnn altnda bir konuu ldrd ve bu tanrlarn asla
affetmeyecei bir sutur.
Karnlarn doyurduktan sonra, Uyumalyz, dedi Jojen
ciddi bir sesle. Ate kze dnmeye balamt. J ojen bir sopayla
kzleri kartrd. Belki bize yol gsterecek yeni bir yeil rya
grrm.
Hodor oktan kvrlmt, hafif hafif horluyordu. Zaman za
man pelerinin altnda kprdanyor, Hodor, olabilecek b i r eylet
mrldanyordu. Bran atein yaknna srnd. Scak kendini y*
hissetmesini salyordu ve atein trtlar onu s a k i n l e t i r i y o r d u
ama uyku bir trl gelmiyordu. Darda, rzgrn gnderdii l
yaprak ordusu, avlularn bir ucundan dier ucuna yryor, kap1
lar ve pencereleri hafife trmalyordu. Brann, Yal Dad|1,n
hikyelerini dnmesine sebep oluyordu sesler. Bran, Sur^
tepesindeki hayalet devriyelerin birbirlerine seslendiin* ve
i I botubrnl flediini duyuyordu deta. Kubbedeki delikten
l I Eiren solgun ay , atya doru uzanan bvet aacnn
j I i^J1 t doyuyordu. Aa, ay yakalamak ve onu kuyunun iine
kn*e^sYr Skiydi. Eski tanrlar, diye dua etti Bran, eer beni
^ orsanz, bu gece bana rya gndermeyin. Gnderirseniz degiizel bir
%o\sun. Tanrlar cevap vermedi.
Brangzlerini kapad. Hatta biraz uyudu belki, belki de sa
deceuyuklad, insann yar uyank yar uyur haldeyken havada
yzmesi gibi. Deli Bahay, Fare Ay ya da geceleri gelen eyi
dnmemeyealt.
Sonrasesi duydu.
Gzlerini at. Bu neydi? Nefesini tuttu. Rya myd? Aptal bir
kbus mu gryordum? Meera ve J ojeni kt bir rya yznden
uyandrmak istemiyordu ama... ite, ayaklarn yere srnmesine
benzeyen bir ses, uzakta... Yapraklar, dardaki duvara srtnen ve
hrdayan yapraklar... ya da rzgr, rzgr olabilir... Ama ses dar
dan gelmiyordu. Bran kollarndaki tylerin rperdiini hissetti.
Ses ieride, burada, bizimle ve gittike ykseliyor. Tek dirseinin st
ne doruldu, dinledi. Rzgr vard, uuan yapraklar da, ama bu
bakabir eydi. sesleri. Biri bu tarafa doru geliyordu. Bir ey
butarafadoru geliyordu.
Devriyeler deildi, Bran biliyordu. Devriyeler Surdan asla ay
rlmazd. Ama Gece Kalesinde baka hayaletler de olabilirdi, ok
dahakt hayaletler. Yal Dadnn Deli Balta hakknda syledii
eyleri hatrlad, izmelerini nasl kardn ve karanlkta, kale
ninkoridorlarnda nasl plak ayakla dolatn. Deli Balta nere
li deolduunu belli edecek tek ses karmazd; baltasndan, dirsek
lerindenve krmz slak sakallarndan den kan damlalarndan
baka. Belki de bu Deli Balta deildi, belki de geceleri gelen eydi.
; fal Dad, btn rak ocuklarn o eyi grdn sylemi
im 11Fakat daha sonra, ocuklar grdkleri eyi Lord K umandana
f ulattnda, her birinin tarifi farkl olmutu. ocuk o yl iinde
( ^ drdimcii ocuk ldrd ve o ey yz yl sonra tekrar geldiinde, trak
i faklar zincire vurulu bir halde onun pei sra yrrken grld.
f yalnzca bir hikyeydi geri. Bran sadece kendi kendim
[ tutuyordu. Geceleri gelen bir ey yoktu, stat Luwin olmad-
m syl emi ti . B i r zamanl ar vard ysa bi l e art k dnyadan gjt
ti , devl er ve ej derhal ar gi bi . Hibir ey yok, di ye dnd Bran ^
A ma sesl er daha gi i l yd i mdi .
Kuyudan geliyor, di ye f ark etti B ran. B u o nu daha beter k0
kuttu. B i r ey yeri n al t ndan y uk ar gel i y ordu, bi r ey karanl /
i i nden yukar k yordu. Hodor onu uyandrdt. O aptal arduvaz^1
asyla ottu uyandrdt. Ve o ey imdi yukar geliyor. H odorun horla
mas n n ve B ran n k al bi ni n g m b r t s n n aras ndan sesi du
mak zordu. B i r bal tadan daml ayan k an n sesi mi ydi bu? Y0^
hayal et zi nci rl eri n uzak ve bel l i bel i rsi z ng rt s m ? Bran daha
di kkatl i dinledi. Ayak sesleri. B unl ar k esi nl i k l e ayak sesleriydi, her
bi ri bi r nceki nden grl tl ad ml ar. A ma B ran ka kainjn
gel di i ni syl eyemezdi . Sesl er k uy u y z n den yanklanyordu
D aml ama ya da zi nci r ng rt s duy mad ama baka bi r ey ^rd
bouk sol ukl ar ve ti z bi r al ama, bi ri ac i i ndeymi gibi . Ama en
grl tl ol an ayak sesl eri ydi . A yak sesl eri yakl a yordu.
B ran ba ramayacak kadar k o r k mutu. B tn arkadal ar uyu
yordu ve ate bi r para sol gun kze d n m t . B ran, kendi de
ri si nden s yr l p Y aza ul amay d n d ama ul u kurt millerce
uzakta ol abi l i rdi . K uyudan gel en ey her ne i se, arkadalarn bu
karanl kta o eyl e yal n z b rak amaz d B ran. Onlara buraya gelme
yelim demitim, di ye dnd peri an bi r hal de. Burada hayaletler
olduunu sylemitim. Kara Kale'ye gitmemiz gerektiini sylemitim.
T aa srtnen ad ml ar a r ve hantal d . Kocaman bireyotm.
Y al D ad n n hi kyel eri ndeki D el i B al ta i ri bi r adamd ve ge
cel eri gel en ey devasayd . Sansa bi r k eresi nde, K yar nda, eer
battani yesi ni n al t na sakl an rsa k aranl n canavarl ar n n ona do
kunamayaca n syl emi ti B rana. B ran, bi r prens ve yetikin bir
erkek ol duunu hat rl amadan nce az k al s n yap yordu bunu.
B acakl ar n arkas ndan srk l ey erek yerde srnd ve
M eeraya yakl at , k z n aya na do k undu. M eera hemen uyand
B ran, M eera R eed kadar abuk uy anan ya da tehl i keyi onun kadar
h zl al g l ayan bi ri ni hi tan mam t . P arma n duda na gtr
d, M eera konumamas gerek ti i ni anl ad . Sesi o da duynutu>
B ran k z n yznde grebi l i yordu bu n u ; yank l anan ayakseskrl-
bel l i bel i rsi z bi r i ni l ti , a r sol ukl ar.
(Vleera tek kel i me etmeden ayaa kal kt ve si l ahl ar n al d. p
lakayakla kuyuya doru y r d, di l i kurbaa m zra sa el i n
deydi vc sol el i nden k atl anm bi r a sark yordu. J oj en her eyden
habersiz hl uy uy ordu. H o do r huz ursuz uykusunda m r l dan p
kp rdanyordu. M eera gl gel erden kmadan hareket etti , bi r
j.ecli kadar sessi z bi r ek i l de ay n n etraf ndan dol at . B ran
gzlerini ay rmadan o n u i z l i y ordu, buna ramen k z n m zra
nn sol gun l t s n zar z or grebi l i yordu. Otum o eyle tek bana
Mfttes,e zifl veremem' di ye dnd. Y az uzaktayd fakat...
...kendi deri si nden so y undu ve H o do r a uzand .
Y az n i i ne gi rmey e benz emi y o rdu bu. U l u kurdun deri si
ne brnmek art k o k adar kol ayd ki B ran bunu dnmeden
yapyordu. H o d o r u n i i ne gi rmek daha zordu, sa aya n i z
menin sol tek i ne sok may a al maya benz i yordu. A yak i zmeye
uymuyordu ve i z me de korkuyordu. i z me nel er ol duunu anl a
myordu. i z me, aya geri i ti y ordu. B ran, Hodorm boaz ndaki
kusmuk tad n hi ssetti ve bu kamas i i n yeterl i ydi . A ma kamak
yerine ei l i p bk l d , k endi ni i tti , bacakl ar n topl ad - i ri ve g
l bacakl ar n - ve ayaa k al k t . Ayaktaym. B i r ad m att . Yryo
rum. O kadar tu h af bi r duy guy du ki B ran az kal s n dyordu.
Souk ta z emi nde k endi bedeni ni grebi l i yordu, kk ve k r k
bir ey, ama i mdi k r k dei l di B ran. H o do r un uzunk l c n al d.
Soluklar, bi r demi rci k r k adar grl tl y d i mdi .
K uyunun i i nden bi r f ery at yk sel di , B ran n bedeni ne b ak
gibi sapl anan del i ci bi r l k. ri , si yah bi r eki l kendi ni yukar
ekti, karanl a k t ve sendel ey en ad ml arl a ay na doru y
rd. i nde y k sel en deh et yl e y oundu ki B ran, H odorun
klcn ekmeyi bi l e d n em ed en k endi ni tekrar yerde bul du.
Hodor, gl deki k al ede h er i mek akt nda ba rd eki l de,
Hodor hodor H O D O R di y e ba r yordu. A ma gecel eri gel en
ey de ba r yor ve M eer an n a n n i i nde rpm yordu. B ran,
Meeran n m z ra n n, o eye sapl anmak zere karanl n i i nden
kzla kt n g rd. G ecel eri gel en ey sendel edi ve yere dt,
ai l e cebel l ei yordu. K uy udan hl al ama sesi gel i yordu, i mdi
daha yksekti . Y ere dev r i l en si yah ey rp n y or, mcadel e edi -
yr>ba r yordu, Hayr, haytr, yapma, ltfen, Y A P M A .
Meera yerdeki siyah eyin tepesine dikildi, kurbaa m*r
nn dilerinden gmi ay yansyordu. Kimsin?diyes
kz talepkr bir sesle. r^
Ben SAM, diye hkrd siyah ey. Sam, Sam, ben$a
beni adan kar, beni bakladn..." Ay na doru yuvarla^
Meerann ann dmlerinin iinde rpnyordu. Hodor hk
baryordu, Hodor hodor hodor.
Atei dallarla besleyen ve alevler trdayarak ykselene dekf
leyen J ojendi. Artk k vard. Bran, kuyunun azndaki solgun
ve zayf yzl kz grd. Kocaman bir pelerinin altna krkler Ve
deriler giymi olan kz, kucandaki alayan bebei susturmaya
alyordu. Yerdeki ey, bana uzanmak iin tek kolunu adan
geirmeyi deniyordu ama dmler ona engel oluyordu. Yer-
deki bir canavar deildi, kana bulanm Deli Balta deildi; siyah
ynller, siyah deriler ve siyah bir zrh giymi iman bir adamd
sadece. O bir kara karde, dedi Bran. Meera, bu adamGece
Nbetilerinden.
Hodor? Hodor, an iindeki adama bakmak iin meld.
Hodor, dedi tekrar.
Evet, Gece Nbetileri. iman adam hl krk gibi solu
yordu. Ben Nbet kardeiyim. Adam, enesinin altndaki ap
yznden ban yukarda tutmak zorunda kalyordu, dier ipler
de yanaklarna gmlmt. Ben bir kargaym, ltfen. Beni bu
radan karn.
Bran aniden kukuya kapld. Sen gzl kargamsn?Uf
gzl karga olamaz.
Sanmyorum, dedi iman adam, gzlerini yuvarlad ama sa
dece iki gz vard. Ben yalnzca Samim. Sam Tarly. BenirV1
karn, canm yanyor. Tekrar debelenmeye balad.
Meera bkkn bir ses kard. Debelenmeyi brak. Am yr
tarsan seni yine kuyuya atarm. Kprdamadan durursan seni o*
zerim.
Sen kimsin? diye sordu J ojen bebei olan kza.
ebboy, dedi kz. ebboy ieinin ad. O da San.
kutmak istememitik. Bebeini sallad, ona bir eyler mrldan 1
ve bebek nihayet alamay kesti.
236
Meera iman kardei zyordu. Jojen kuyuya gidip aa
hakti- Nereden geldiniz?
Craster Kalesinden, dedi kz. Sen o musun?
jojendnp kza bakt. O?
Atl. Samin o olmadn syledi, diye aklad kz. Baka
bri var, dedi. Baka birini bulmak iin gnderilmi.
Kimdedi? diye sordu Bran.
Soukel, diye cevaplad ebboy hafif bir sesle.
Meera, an bir ucunu geri ekti. iman adam oturabiliyordu
artk. Titriyordu ve hl nefes nefeseydi. nsanlar olacan sy
ledi,diyepuflad. Kalede. Basamaklarn tepesinde olacanz
bilmiyordumgeri. stme a atacanz ya da beni yaralayaca
nz dabilmiyordum. Siyah eldivenli eliyle karnna dokundu.
Kanyor muyum? Gremiyorum.
Seni sadece drttm, ayaa kaldrmak iin, dedi Meera.
Dur bir bakaym. Dizinin stne kt ve iman adam gbe
ini yoklad. Zrhn var. Derine yaklamamm bile.
Amayine de acd, diye ikyet etti Sam.
Gece Nbetilerinin kardei misin gerekten? diye sordu
Bran.
Bran bayla onaylayan iman adamn gds salland. Cil
di solgunve sarkkt. Sadece bir khyaym. Lord M ormonf un
kuzgunlarylailgileniyorum. Bir an alayacakm gibi grnd
adam. Ama onlar Y umrukta kaybettim. Benim suumdu. Biz
debybolduk. Suru bile bulamyorum. Y z fersah uzunluunda
veiki yz on be metre yksekliinde ve ben Suru bulanuyoruml"
Pekl, imdi buldun, dedi Meera. Poponu yerden kaldr,
agm geri istiyorum.
Samayaa kalkmak iin urarken, Suru nasl getiniz?
sordu J ojen. Kuyu bir yeralt nehrine mi iniyor? Oradan m
geldiniz?Islak bile deilsiniz...
Bir kap var, dedi iman Sam. Gizli bir kap, bizzat Sur
tadar eski. Atl, Kara Kap dedi.
Peedler bakt. Bu kapy kuyunun dibinde mi bulacaz?
Samban iki yana sallad. Bulamayacaksnz. Sizi ben gtr-
zorundaym.
237
Neden? diye sordu Meera. Eer bir kap varsa..
Bulamazsnz. Bulsanz bile almaz. Size almaz o k
Kap." Sam, kol yenindeki rengi solmu siyah ynleri eki
Atl, kapy yalnzca Gece Nbetilerinden bir kardein aabjj'
ceini syledi. Szleri sylemi olan bir Yeminli Karde. C
Atl syledi. J ojen kalarn att. u... Soukel mi?
Gerek ad bu deildi, dedi bebeini sallayan ebboy. $an
ve ben ona bu ad verdik. Elleri buz gibi souktu ama bizi l
adamlardan o kurtard, o ve kuzgunlar. Sonra bizi geyiine bn
dirip buraya getirdi.
Geyii? dedi Meera, aknd.
Kuzgunlar? dedi J ojen.
Hodor? dedi Hodor.
Yeil miydi? diye sordu Bran. Boynuzlar var myd?
iman adamn kafas kart. Geyik mi?
Soukel dedi Bran sabrszca. Yeil adamlar geyik srer,
Yal Dad sylemiti. Bazen boynuzlan da olur.
Yeil bir adam deildi. Nbetin kardeleri gibi siyahlar giy-
miti ama kendisi bir yaratk kadar beyazd. Yaratklarn mavi gz
leri olur geri, dilleri yoktur ya da dillerini nasl kullanacaklarn
unutmulardr. iman adam, J ojene dnd. Bizi bekliyor.
Gitmeliyiz. Giyecek daha kaln bir eyin var m? Kara Kap souk,
Surun dier taraf daha da souk. Sen...
Neden seninle gelmedi? Meera, ebboyu ve bebei gster
di. Onlar seninle gelmi, o neden gelmedi? Neden onu da Kara
Kapdan geirmedin?
O... o geemez.
Neden?
Sur. Surun sadece buz ve ta olmadn syledi. Surailen'
mi tlsmlar var... eski ve gl tlsmlar. Soukel, Surun tesine
geemez.
Kale mutfana sessizlik kt. Bran, atein yumuak trt1
larn, yapraklar gecenin iinde srkleyen rzgr, aya uzanan
clz bvet aacnn trtlarn duyabiliyordu. Yal Dadn1'1
sylediklerini hatrlad; kaplarn ardnda canavarlar yayor, dev
ve gulyabaniler. Ama Sur sapasalam durduu srece hibiri bu lar-'
238
eftez Y^z ^eu ra^at tlYu benim kk Brandonm, benim gzel
f i j(0rktna. Burada canavarlar yok.
uvala benzeyen lekeli siyahlarn iindeki Same, Ona gtr
eni istedii kii ben deilim, dedi J ojen. O.
Ah. Sam, kukulu bir ifadeyle Brana bakt. Onun sakat ol
duunu ancak o zaman fark etti. Ben... ben seni tayacak kadar
ldeilim. Ben... ^
Hodor beni tar. Bran sepetini gsterdi. Ben o sepetin
iinde, Hodorun srtnda yolculuk ediyorum.
Sam, gzlerini krpmadan Brana bakyordu. Sen J on Karn
kardeisin. Kuleden den...
Hayr, dedi J ojen. O ocuk ld.
Syleme, diye uyard Bran. L tfen.
Sambir an akn grnd ama sonunda, Ben... ben sr tuta
bilirim, dedi. ebboy da yle. Kza baktnda, ebboy bayla
onaylad. J on... J on benim de kardeimdi, dedi Sam. Hayatm
boyunca sahip olduum en iyi dosttu. Ama Qhorin Y armelle
birlikte Ayazdii kefe gitti ve geri dnmedi. Y umrukta onu bek
liyorduk... yaratklar...
Jon burada, dedi Bran. Y az onu grd. Y abanllarla birlik
teydi ama onlar yal bir adam ldrd, J on da adamn atn alp
kat. Bahse girerim ki Kara K aleye gitti.
Samkocaman alm gzleriyle Meeraya dnd. Grdn
kiinin J on olduundan emi n misin? Onu grdn m?
Ben Meera, dedi Meera glmseyerek. Y az...
Yukardaki krk kubbeden bir glge ayrld ve mutfaktaki ay
ann iine atlad. U l u kurt, yaral bacana ramen, kar taneleri
tadar yumuak bir ekilde yere indi. ebboy korku dolu bir ses -
tard, bebeine yle sk sarld ki bebek tekrar alamaya balad.
Sana zarar vermez, dedi Bran. Bu, Y az.
Jon hepinizin kurtlar olduunu sylemiti. Sam tek eldive
n i kard. Hayaleti tanyorum. Titrek elini uzatt, parmaklar
S0SISg'bi beyaz, yumuak ve tombuldu. Yaz yaklat, parmaklar
taklad ve Samin elini yalad.
bfan o anda karar verdi. Seninle geleceiz.
Hepiniz? Sam buna arm gibiydi.
239
M ecra, B ran' n sal ar n kar t rd . O bi zi m prensi mi z *
Y az, etraf kokl ayarak k uy unun evresi ni dol at . Son b
makta durdu ve B rana bakt . Gitmek istiyor. asa'
ebboy ben geri dnene kadar burada kal sa gvende 0|
mu? di ye sordu Sam. r
O l ur, dedi M eera. A tei mi zi n yan nda yeri var.
K ale bo, dedi J oj en.
Gi l l y etraf a bakt . C raster bi ze k al el erl e i l gi l i hi kyel er anlatr
d eski den ama bu kadar by k ol acak l ar n tahmi n etmezdi m"
Burast sadece mutfak. ebboyun, K yar n grse ne dneCe
i ni merak etti B ran.
Eyal ar n topl amak ve B ran H o d o r un s rt ndaki hasr se-
pete oturtmak bi rka daki kal ar n al d . O n l ar gi tmek iin hazr
ol duunda, ebboy bebei ni em z i r mek i i n atei n yan na oturdu
Beni al mak i i n geri dnecek si n, dedi S ame.
M mkn ol duunca er k en, di ye sz v erdi Sam, sonra scak
bi r yere gi decei z. B ran bunu duy duunda, bi r yan ne yaptn
dnd. Beti bir daha scak bir yere gidebilecek miyim?
nden gi decei m, yol u ben bi l i y o r um . Sam basamaklarn
ba nda tereddt etti . o k f azl a basamak v ar, di yerek i geirdi,
aa i nmeye bal ad . S ami J o j en tak i p etti , sonra Y az, sonra Ho-
dor ve onun s rt ndaki B ran. M eera en arkadayd , el i nde mzra
ve a vard .
A a i nen yol uz undu. K uy unun st ay yl a ykanyordu
ama k her dnemete azal yor ve snk l ei y ordu. Ayak seslen
neml i tal arda yank l an yordu ve su sesi oal yordu. Meale ge
ti rmel i mi ydi k? di ye sordu J oj en.
G zl eri ni z karanl a al acak, dedi S am. T e k e l i n i z duvarda
ol sun, dmezsi ni z.
K uyu her dnemete daha k aranl k ve daha souk oldu. Bran
sonunda ba n arkaya evi ri p y uk ar bak t nda, kuyunun agz>
yar m aydan daha by k dei l di . H odor, di ye fsl dad Hodr
Hodorhodorhodorhodorhodor di ye geri f s l dad kuyu. Su sesi ya
k ndan gel i yordu ama B ran aa bak t nda karanl ktan baka
ey grmyordu. tf
Sam, bi r ya da i ki d n sonra ani den durdu, hran
Hordan, kuyunun evresinin drtte biri kadar uzakta ve iki
etre kadar aadayd, buna ramen Bran onu zar zor gryor
duAma kapy grd. Sam Kara Kap demiti ama kap kesinlikle
siyahdeildi.
Beyaz bvet aacyd ve stnde bir yz vard.
Aatan bir lt geliyordu, st ve ay gibi. yle belli be
lirsizdi ki, kapnn kendisinden te hibir eye dokunmuyordu
sanki, tam nde duran Same bile. Aataki yz, yal ve solgun
du burumutu ve klmt. l grnyor. Az ve gzleri
kapalyd, yanaklar kmt, alm kurumutu, enesi sarkmt.
Bir adatt bin yl yaayabilse, sadece yalansa ve asla lmese, yz byle
jrniir.
Kap gzlerini at.
Gzleri de beyazd. Ve kr. Kimsin? diye sordu kap ve kuyu
fsldad, uKim, kim, kim, kim, kim, k i m
Ben karanlktaki klcm, dedi Samvvell Tarly. Ben duvar
daki gzcym. Ben soukta yanan ate, afak vaktindeki m.
Benuyurlar uyandran nida, diyar halkn koruyan kalkanm.
0 halde ge, dedi kap. Dudaklar ald, geniledi, geniledi,
geniledi; krklardan ibaret bir halkann iindeki ak azdan
bakahibir ey kalmayana kadar. Sam kenara ekildi ve J ojeni
kapdan geirdi. Yaz etraf koklayarak J ojeni takip etti ve sonra
Brann sras geldi. Hodor eildi ama yeteri kadar deil. Kapnn
st duda Brann bana hafife dokundu. Brann bana bir su
damlas dt, burnundan yavaa aa szld. Tuhaf bir ekil
delkt ve gzya gibi tuzlu.
DAENERY S
Meereen; Astapor ve Y unkainin toplam kadar bykt
r k
rm2
de ehirleri gibi kiremitten ina edilmiti fakat Astap
ve Yunkai saryken, Meereen rengrenk kiremitlerden yapm
Duvarlar Yunkaininkilerden yksekti ve daha iyi durumda^'
burlarla glendirilmi ve btn kelere yerletirilen savun^
kuleleriyle desteklenmiti. Duvarlarn arkasnda, ban g^
zne dayam Byk Piramitin tepesi grnyordu, iki yz elli
metre yksekliindeki muazzam yapnn zirvesinde devasabir
bronz harpiya vard.
Bu harpiya korkak bir ey, dedi Daario Naharis heykeli gr
dnde. Bir kadnn kalbine ve bir tavuun bacaklarna sahip.
Oullarnn duvarlarn arkasna saklanmas bouna deil. [
Ama kahraman saklanmamt. ehir kaplarndan kt, bronz \
ve karakehribar pullaryla bezenmi bir zrh vard, beyaz bir sava j
at sryordu. Atn srtndaki pembe beyaz izgili rt, kahrama- i
nn omuzlarndan akan ipek pelerinle aynyd. Kahramann ta- {
d mzrak buuk metreydi, gvdesine pembe beyaz eritler \
sarlmt. Adamn salar, kvrml iki boynuz olacak ekildeta
ranm, toplanm ve cilalanmt. Kahraman, rengrenk kiremit- ,
lerden yaplm duvarn altnda bir ileri bir geri at koturuyordu- *
onunla teke tek dvte yzleecek bir kahraman gndermeler1t
iin kuatmaclara meydan okuyordu. ,
Danynin kansvarileri kahramanla yzlemek iin o k^ar *
hevesliydi ki az kalsn dvmeye gidiyorlard. Kanmn fa11 j
lar, dedi Dany, sizin yeriniz benim yanm. Bu adamvz1^ ?
yan bir sinekten baka bir ey deil. Onu grmezden gelin*^|
uzatmadan gider. Aggo, J hogo ve Rakharo cesur savajam1^
gentiler ve tehlikeye atlamayacak kadar deerliydiler
. D a n y 11
khalasar'n bir arada tutuyorlard; en iyi svarileri onlardi-
Danynin adrnn nnde kahraman izlerlerken, ^
hallettiniz, dedi Sr J orah. Brakn da bu aptal, at topala
dek bir ileri bir geri koturup dursun. Bize zarar veremez- ^
Verir, diye srar etti Artan Beyazsakal. Savalar
242
ve kalkanlarla kazanlmaz sr. Muadil kuvvette iki ordu
karya Sclir ama ^'r' krlp kaarken teki ayakta kalr. Bu
^ man kendi adamlarnn kalbinde cesaret ina ederken, bizim
^iplerimize phe tohumlar ekiyor.
s r J o r a h kmser gibi gld. Eer bizim kahramanmz
bedecek olursa, bu ne eit bir tohum eker yal adam?
^ M c a d e l e d e n korkan bir adam zafer kazanamaz sr.
Mcadeleden bahsetmiyoruz. Meereenin kaplar bu aptaln
dmesiyle almayacak. Neden bir can bir hi uruna tehlikeye
atalm?
Onur iin derim.
Yeterince dinledim. Dany, onu rahatsz eden dier btn
soranlarn stne iki adamn ekimesini de eklemek istemiyor
du. Meerende, hakaretler yadran pembe beyaz bir kahraman
danok daha ciddi tehlikeler vard ve Dany dikkatinin dalma
snaizin veremezdi. Y unkaiden sonra ordusu sekiz bin kiiyi
gemiti ama ordudakilerin drtte birinden az savayd. Geri
kalan... Sr J orah onlara ayakl azlar diyordu ve ok yaknda
alktankvranacaklard.
Meereenin Ulu Ustalar, Danyden nce davranp geri ekil-
miti, toplayabildikleri btn mahsl toplam, toplayamadk
t yakmlard. Danyyi her yerde kavrulmu tarlalar ve ii-
neti r katlm kuyular karlamt. En kts, Ulu Ustalar,
Yunkai den itibaren ky eridi boyunca btn mil direklerine
lrer kleocuk ivilemiti. ocuklar hl canlyken, barsaklar
'^r dklr halde ve tek kollar Meereene giden yolu iaret
lder ekildeivilenmiti. Danynin ordusunun nc kuvvetine
edik eden Daario, ocuklarn Dany onlar grmeden nce aa-
_lrilmesini emretmiti ama Dany konuyu renir renmez
,^nnun emrini feshetmiti. Onlar greceim. demiti.
k.er. k'r'n greceim, onlar sayacam, yzlerine bakacam ve
Jyacam.
dj C^rn yanndaki tuzlu sahilde oturan Meereene vardklarn-
Styl Vl' 1
tm olmutu. Bu e h r i a l a c a m , diye ant imiti
pybH ez daha.
^ beyaz kahraman, kuatmaclar bir saat boyunca taciz
243
etti; erkeklikleriyle, anneleriyle, karlaryla ve tanrlarylada]
geti. Meereenin mdafaaclar, kahraman ehir duvarlar
alklad. Esmer Ben Plumm sava konseyinden dnd T
Kahramann ad Oznak zo Pahl, dedi Danyye. Plumm, ifoC-
Oullarn yeni kumandanyd, paral asker arkadalarnn 0^1'
seilmiti. Bir zamanlar onun amcasnn korumasydm lyJ
ci Oullara katlmadan nce. Ulu Ustalar, ikin solucanlardan
oluan bir srdr. Kadnlar o kadar kt deildir ama yanlbi
rine yanl bir ekilde bakman hayatna mal olur. Bir adamtanr,
dm, Scarb, u Oznak onun cierini skt. Bir leydinin onurunu
savunduunu iddia etti, Scarbn o leydiye gzleriyle tecavz etti,
ini syledi. Bir fahieye gzlerinizle nasl tecavz edersiniz sora
rm size? Ama Oznakn amcas Meereenin en zengin adamyd
babas da ehir muhafzlarnn kumandan, velhasl, Oznak beni
de ldrmeden nce bir fare gibi kamak zorunda kaldm.
Oznak zo Pahlm beyaz sava atndan inmesini, pantolonu
nu indirmesini, erkekliini dar karmasn ve Danyninaltn
renkli adrnn bulunduu, yank aalarla dolu zeytin bahesine
doru iemesini seyrettiler. Daario Naharis eline arakl'n alarak
ayaa kalktnda Oznak hl iiyordu. O eyi kesip adamna
zna tktraym m Majesteleri? Daarionun atall sakallarnn
mavisinin arasndan altn dii prldad.
Ben onun ehrini istiyorum, clz erkekliini deil.Dany
fkelenmeye balamt. Bunu biraz daha grmezden gelirsem, k(td>
insanlarm benim zayf olduumu dnecek. Ama kimi gnderebilir
di? Daarioya da kansvarilerine olduu kadar ihtiyac vard. Bu
gsterili Tyroshlu olmadan, ounluu Prendahl naGheznn
ve Kel Sallorun eski takipileri olan Frtna Kargalarnahkme*
demezdi.
Meereenin yksek duvarlarndaki alayc banmalar oa
kahraman rnek alan yzlerce mdafaac, kuatmaclara duy ^
lar tiksintiyi gstermek iin siperlerin arasndan aa S1?0*
Bizden ne kadar az korktuklarn gstermek iin klelerin stn* w .
diye dnd Dany. Kaplarnn dnda duran bir Dothrak*ta
olsayd byle bir ey yapmaya asla cesaret edemezlerdi. ^
Bu meydan okuyua bir cevap verilmeli, dedi Artan
j ( a h r a r n a n , penisini tekrar pantolonuna sokarken, Verilecek,
pany. Gl Belvvasaona ihtiyacm olduunu syle.
ri veesmer hadm Danynin adrnn glgesinde oturmu
sosisyerken buldular. Hadm sosisi srkta bitirdi, yal elle
rini pantolonuna sildi ve Artan Beyazsakalaeliini getirmesini
syledi- Yal yaver, Belwasn arakl'n her gece biliyor ve parlak
krmz ya |e ovuyordu.
Beyazsakal klc getirdiinde, Gl Belvvas gzlerini ksarak
eliinkenarna bakt, homurdand, ba deri knna geri soktu
ve kl kemerini geni beline takt. Artan, Gl Belwasm kal
kann dagetirmiti: Bir turta tabandan daha byk olmayan
bir elik disk. Hadm, kalkan, Batdiyar tarzndaki gibi koluna
balamak yerine bo eliyle tuttu. Cier ve soan bul Beyazsa
kal,dedi. imdi iin deil, sonra iin. Adam ldrmek Gl
Belwas acktryor. Cevap almak iin beklemedi, zeytin bahe
sindenOznak zo Pahladoru yrd.
Neden onu setiniz KhaleesiV diye sordu Rakharo. O i
manveaptal.
Gl Belvvas buralardaki dv ukurlarnda kleydi. Eer
usoyluOznak onun gibi birine yenilirse Ulu Ustalar utanr,
eer galipgelirse... bu onun kadar soylu biri iin sefil bir zafer
olur, Meereenin gurur duyamayaca bir zafer. Ayrca hadm;
Sr Jorahn, Daarionun, Esmer Benin ve kansvarisinin ak
sinebirlikleri kumanda etmiyordu, mcadele planlamyordu ve
Danyyedanmanlk yapmyordu. Belwas yemekten, bbrlenmek-
tenveArstana barmaktan baka bir ey yapmyor. Danynin en kolay
gzdenkarabilecei adam oydu. Ve Yarg Illyrionun Danyye
neeitbir koruma gnderdiini anlamann vakti gelmiti.
Belvvasehre doru ar ar yrrken grldnde, kuat
mahatlarnn arasnda heyecanl mrltlar dolat, Meereenin
^varlarndan ve kalelerinden alay dolu barmalar ykseldi.
znak zo Pahl tekrar atna bindi, eritli mzran dikeltti, bekle
di Savaat sabrszca kafasn sallyor ve kumlu topra eeliyor-
uHadm, btn iriliine ramen atl valyenin yannda kk
grnyordu.
Mert bir adam atndan inerdi, dedi Artan.
245
244
O znak zo R l l m zra n i ndi rdi vc sal d r ya geti .
B ekvas bacakl ar n i yi ce aarak dur du. T ek el i nde kk
kan vard , di eri nde A rstan n z enl e i l gi l endi i kavisli arakk
B el i ne sard sar kua n stndek i k ocaman esmer gbei ve
sark k gsl eri pl akt . B el was deri y el ei nden baka zrh giy
memi ti , yel ek yl e sa na bi r ek i l de k k t ki adam n gs
ul ar n bi l e rtmy ordu. A ni den endi el enen D any, Ona rg
z rh g ydi rmel i ydi k, dedi .
Z rh onu sadece yaval at r, dedi S r J o rah. D v ukurla
r nda z rh gi ymezl er. nsanl ar n grmey e gel di i ey kand r.
B eyaz sava at n n ay ak l ar ndan to z l ar uutu. Oznak, G
l B ekvasa doru at l d , i zgi l i pel eri ni omuz l ar ndan akyordu
B tn M eereen ehri O z nak i i n ba r y or gi bi ydi . O nl ara kyasla
k atmac l ar n tezahratl ar ok az ve g sz d; L ekesi zl er sessiz
s ral ar hal i nde bek l i yor ve tatan y z l erl e i z l i y ordu. Belvvasta ta
tan yap l m ol abi l i rdi . A t n y o l unda d u r d u , dar yel ei geni sr
t nda i yi ce geri l di . O z ak n m z ra , B el vvas n gsnn ortasn
hedef al d . M zra n el i k ucu gne nda gz k rpt . Delinecek,
di ye dnd D any... had m d n er ek k enara kayarken. Ve atl,
gz a p kapayana kadar B el w as n tesi ndey di , at n dndrd ve
m zra n kal d rd . B ekvas atl ya sal d r mak i i n hareketlenmedi .
D uvarl ardaki M eereenl i l er daha y k sek l k l ar att . N e yap
yor? di ye sordu D any.
A yak tak m na bi r gsteri su n u y o r , dedi S r J orah.
O znak , at na geni bi r dai re i z di r er ek B ehvas n ev r esi nde
dol at , sonra at mahmuz l ad ve tek r ar sal d r ya geti. Bekas
yi ne bekl edi , sonra d n d ve m z r a n u c u n u kenara savurdu.
K ahraman, B ehvas n y an ndan gei p gi der k en D any, had m n
tarl al arda yank l anan k ahk ahas n duy du . M z rak ok uzun, dedi
Sr J orah. B ekvas m yapmas gerek en tek ey kendi ni m zra n
ucundan sak nmak. u aptal k ahraman, B el w as g s t e r i l i bir eki l
de del meye al mak y eri ne at n d m d z o n u n zeri ne sr mel i
O z nak zo P ahl nc k ez sal d rd v e b u sef er Dany, nU1T
B el was n yan ndan getiini a ka g r d; B at di yarl bi r val ye
ni n, raki bi ni n stne gi tmek y eri ne ei ml e yakl amas gibi, dm*'
n n atl a ezen bi r D othrak l gi bi . D z z emi n, sava atnn iyibr
246
hzlakalkmasna i21 veriyordu ama hadmn buuk metrelik
hantal mzraktan kamasn da kolaylatryordu.
jVleereenin pembe beyaz kahraman, bu sefer hadmn hareke
ti ni n c ed en tahmin etmeye alt, darbelerden kenara srayarak
kurtul an Gl Behvas yakalamak iin mzran son saniyede
yana sav u r d u . Ama hadm da bu hareketi nceden tahmin etti ve
hu sef er kenara sramak yerine yere kt. Mzrak hibir zarar
v ermeden hadmn bann zerinden geti. Sonra hadm birden
bi re yuvarland ve ustura keskinliindeki arakl'n gm bir ka
visle s av u r d u . Bacaklar bak tarafndan nlan sava atnn l
duyul du ve sonra hayvan dyordu, kahraman yere devriliyordu.
Meereenin kiremit siperlerine ani bir sessizlik kt. imdi
Danynin insanlar tezahrat lklar atyordu.
elik, elikle ark syledi. Darbeler Danynin takip edemeyece
i kadar hzl ve fkeliydi. Belwasm bedeni, gslerinin altndaki
kesikten akan kanla slandnda ve Oznak zo Pahln boynuzlar
nn arasna bir arakl gmldnde, aradan on kalp vuruundan
fazlazaman gemi olamazd. Hadm, arakh'n sapland yerden
kurtard ve kahramann ban vahi darbeyle bedeninden ayrd.
Meereenlilerin grmesi iin kafay havaya kaldrd, sonra, ehir ka-
planna doru frlatt kafann kumda yuvarlann seyretti.
Meereenin kahraman buraya kadarm, dedi Daario gle
rek.
Anlam olmayan bir zafer, diye uyard Sr J orah. Meereeni,
mdafaaclarn teker teker ldrerek kazanmayacaz.
Hayr, diyerek onaylad Dany, ama bu mdafaacy ldr
dmz iin memnunum.
Duvarlardaki mdafaaclar Belwasa arbalet oklar frlatmaya
balamt fakat oklar ksa dyor ya da bir zarar vermeden yer
desekiyordu. Hadm, elik ulu yamura srtn dnd, pantolo
nunu indirdi ve ehre doru pisledi, Oznakn izgili peleriniyle
temizlendi, zeytin bahesine doru yrmeye balamadan nce
Aramann cesedini yamalamak ve lmek zere olan atn zd-
rabna son vermek iin oyaland.
Kuatmaclar, kampa varan Belwas cokuyla karlad. Do-
raklar barp lk att. Lekesizler, mzraklarn kalkanlarna
1X1
vurarak bi i yi i k grl t kopard . yi i , dedi S r J orah, Belwasa
E smer B en, had ma ol gun bi r eri k uzatt ve, T atl bi r dv jjn
tatl bi r meyve, dedi . D a ny ni D otl rak l hi zmeti l eri bi |e
vg doi szl er syl edi . S al ar m rer ve rgne bi r an takar,
di k G l Bel vvas," dedi J hi qui , gel gr ki rl ecek sa n yok.
G l B el wasi n ng rdayan bi r ana i hti yac yok. Hadm
E smer B en'i eri i ni drt by k s r kl a yedi ve eki rdei ni bir
kenara f rl att . G l B cl w asi n ci ere ve soana i hti yac var.
stedi i ni al acaks n, dedi D at y. G l B el was yaraland.
H ad m n karn , gsl eri ni n al t ndak i etl i yar k tan akan kanla k r.
m z ya boyanm t .
B u bi r ey dei l . B i r adam l d r m eden nce onun beni bir
kez kesmesi ne i zi n v eri ri m, dedi B el w as. K anl gbei ne vurdu.
K esi kl eri say n, G l B el w asi n ka adam katl etti i m renir
si ni z.
A ma D a y, K ahl D ro go yu da benz er bi r yara yznden kay
betmi ti . M i ssandci yi , i f a sanat ndak i maharetl eri y l e nl Yun-
kai l i azatl kl eyi bul maya g nderdi . B el w as homurdand , ikyet
etti ama D any had m azarl ad , o na b y k ve kel bi r bebek oldu
unu syl edi . S onunda had m, y aras n n i f ac taraf ndan sirkeyle
y kanmas na, di k i l mesi ne ve ate arab yl a sl at l m keten erit
l erl e sar l mas na i zi n verdi . D any , k umandal ar n , tavsiyelerini
al mak zere ancak o zaman ad r na g t r d .
B u ehri al mal y m, dedi onl ara, bi r m i nder y n n st
ne oturdu, ej derhal ar y an nday d . I rri v e J h i q u i arap doldurdu.
ehri n ambarl ar t ka basa dol u. P i r am i tl er i n terasl ar nda incir-
l er, hurmal ar ve zeyti nl er yeti i y or. K i l erl erde f l arca tuzlu balk
ve f me et var.
A l t n, gm ve deerl i tal arl a i mi sand k l ar da var, diye
hat rl att D aari o. D eerl i tal ar u n u tm ay al m .
Y z karaya d nk duv arl ar i nc el edi m ve zay f bir nokta
gremedi m, dedi S r J o r ah M o r m o n t. B el l i bi r zaman iin^e
bi r k ul eni n al t n kaz p bi r gei t aabi l i ri z l k i n kaz yapt111112
zaman boyunca ne yi yecei z? E rz a m z tamamen tkendi.
uKara duvarl ar nda bi r zay f l k y o k ? dedi D any. M e e r e e n , #
ve kahverengi S k ahaz adhanm K l e K rf ez i ne dkl dmn1
l bir kara kntsnn stnde duruyordu. ehrin kuzey d-
'e^nehir kys boyunca uzanyordu, bat duvar da krfez kys
boyunca- Nehirden ya da denizden saldrabileceimiz anlamna
m geliyor bu?
gemiyle mi? Kaptan Groleoda nehir boyunca uzanan
duvar incelemesini isteriz. Lkin duvar ufalanm halde deilse,
bu sadece lmenin daha slak bir yolu olur.
Yakuatma kuleleri ina edersek? Aabeyim Viserys bu eit
hikyeler anlatrd, ina edilebileceklerini biliyorum.
Ahaptan Majesteleri, dedi Sr J orah. Kle tacirleri, yirmi
fersahlk apn iindeki btn aalan yakm. Ahap olmadan;
duvarlar delecek mancnklarmz, duvaralar gemek iin merdi
venlerimiz, kuatma kulelerimiz, kaplumbaalarmz ve koba-
larmz da olmaz. Kaplara baltalarla saldrlabilir elbette ama...
K aplarn stndeki bronz kafalar grdnz m? diye sor
du Esmer Ben Plumm. Sra sra dizilmi azlar ak harpiya
kafalarn? Meereenliler, o kafalarn azndan kaynar ya boaltr
vebaltaclar durduklar yerde piirir.
Daario Naharis, Gri Solucana scak bir ekilde glmsedi.
Belki de baltalar Lekesizler sallamal. Duyduuma gre kaynar
yasizin iin lk bir banyodan farkszm.
Bu yanl. Gri Solucan glmsemedi. Lekesizler yanklar
hissetmez, bununla birlikte, kaynar ya insan kr eder ve ld
rr. Lekesizler lmekten korkmaz geri. Bize bir koba verin, ya
bu duvarlar ykar geeriz ya da ykmaya alrken can veririz.
Can verirsiniz, dedi Esmer Ben. Y unkaide, ikinci Oullarn
komutasn aldnda, yz mcadelenin muharibi olduunu iddia
etmiti. Ama hepsinde cesurca dvtm sylemem. Yal
paral askerler ve cesur paral askerler vardr, lkin yal ve cesur
paral askerler yoktur. Dany bunun doru olduunu grmt.
I geirdi. Lekesizlerin hayatn heba etmeyeceim Gri Solu
can. ehrin alktan teslim olmasn salayabiliriz belki.
Sr J orah mutsuz grnyordu. Biz onlardan ok daha nce
ahktan krlrz Majesteleri. Burada yiyecek yok, atlarmz ve ka
klarmz iin yem yok. Bu nehir suyundan da holanmyorum.
Meereen, Skahazadhann iine pisler ama ime suyunu kuyu-
larrian eker. Daha imdiden kamplarda hastalk olduunaa
raporlar aldk; ate, karabacak hastal ve kanl ishal. Burad *
hrsak daha fazlas da olacak. Kleler yry yznden bitkjn
Azatl kleler, diye dzeltti Dany. Onlar artk kle deil *
Kle ya da zgr, onlar a ve yaknda hasta olacaklar.
bizden daha tedarikli, stelik su sayesinde ikmal yapabilir, Sj^
geminiz, ehrin hem nehre hem de denize ulamasna enge|
olmaya yetmez.
O halde ne neriyorsun Sr J orah?
Holanmayacaksnz.
Yine de duymak isterim.
Nasl arzu ederseniz. Bu ehri rahat brakalm derim. Dn
yadaki btn kleleri kurtaramazsnz KJaleesi. Sizin savanz
Batdiyarda.
Batdiyar unutmadm. Dany baz geceler, hi grmedii
o masals topraklar dlyordu. Ama Meereenin kiremit du
varlarnn beni byle kolayca malup etmesine izin verirsem.
Batdiyarn muazzam ta kalelerini nasl alacam?
Aegonn ald gibi, dedi Sr J orah, atele. Biz Yedi Krallka
vardmzda ejderhalarnz bym olacak. Kuatma kuleleri
ve mancnklar da ina edeceiz, burada yoksun olduumuz her
eyi... ama Uzun Yaz Topraklarndan geen yol uzun ve meak
katli, tahmin edemeyeceimiz tehlikelerle dolu. Siz Astaporda
bir ordu satn almak iin durdunuz, bir sava balatmak iin deil.
Mzraklarnz ve kllarnz Yedi Krallk iin saklayn kraliem.
Meereeni Meereenlilere brakn ve Pentos iin yryn.
Malup bir halde? dedi Dany fkeyle.
Gerek malup, duvarlarn arkasna saklanan korkaklardr
Khaalesi, dedi Ko J hogo.
Dier kansvarileri onaylad. Kanmn kan, dedi Rakharo,
korkaklar, yiyecekleri ve yemleri yakp saklandklarnda, byk
khallar daha cesur dmanlar aramaldr. Bu bilinir.
Bilinir, diye onaylad J hiqui arap doldururken.
Ben bilmem. Dany, Sr J orahn tavsiyelerine byk kytflet
veriyordu ama Meereeni hi dokunulmam halde brakp g11
meyi hazmedemezdi. Direklere ivilenmi ocuklar u n u t a n #
250
onlarn sahil yolunu iaret eden kollarn, kargalar tarafndan
^ ralanan barsaklarn. Sr J orah, hi yiyeceimizin kalma
dn sylyorsun. Eer batya yrrsem azatl klelerimi nasl
doyurabilirim?
Doyuramazsnz. zgnm Khaalesi. Ya kendi kendilerini
doyururlar ya da alktan lrler. Y ry srasnda pek ou le
cek evet. Bu zor olacak ama onlar kurtarmann bir yolu yok. Bu
kavruk topraklar arkamzda brakmak zorundayz.
Dany kzl topraklardan geerken, arkasnda cesetlerden olu
anbir iz brakmt. Bir daha asla grmek istemedii bir manza
rayd bu. Hayr, dedi. nsanlarm lsnler diye yola karma
yacam. ocuklarm. Bu ehre giren bir yol olmal.
Ben bir yol biliyorum, dedi Esmer Ben Plumm, gri beyaz
sakallarn svazlad. Lamlar.
Lamlar? Ne demek istiyorsun?
ehrin atklar, byk kiremit lamlardan Skahazadhana
boaltlr. Lamlara giren yollar var, bazlarna. Scarb ban kay
bettikten sonra ben Meereenden yle kamtm. Esmer Ben
yzn buruturdu. O koku beni hi brakmad. Baz geceler
ryalarma giriyor.
Sr J orah kukulu grnyordu. Bana yle geliyor ki, dar
kmak ieri girmekten daha kolaydr. Lamlar nehre boalyor
dedin deil mi? O halde lamlarn az duvarlarn hemen altn
da.
Ve demir kafeslerle kapatlmlar, diye kabul etti Esmer Ben.
Ama bazlar pasl, aksi halde pisliin iinde boulurdum. e
ri bir kez girince, gerisi zifir karanlkta uzun ve pis kokulu bir
trman. nsan o kiremit labirentlerin iinde sonsuza dek kay
bolabilir. Pislik asla bel seviyesinden aa inmiyor ve duvarlarda
grdm lekelere baklrsa ba seviyesine kadar ykselebiliyor.
Orada baz eyler de var. Grebileceiniz en byk fareler ve daha
kt eyler. Berbat.
Daario Naharis gld. Srnerek dar ktndaki sen ka
dar berbat m? Eer bir adam bunu deneyecek kadar aptalsa, da-
nkt anda Meereendeki btn kle tacirleri kokusunu alr.
Esmer Ben omuz silkti. Majesteleri ieri giren bir yol olup
251
olmadn sordu, ben de syledim... ama Ben Plumm o la
tekrar girmiyor, Yedi Krallktaki btn altn verseler bil<f
bunu denemek isteyen baka birileri varsa, buyursunlar.
Aggo, J hogo ve Gri Solucan ayn anda konumaya balad,
Dany sessizlik salamak iin elini kaldrd. Lamlar pek ^
vadetmiyor, dedi. Emir verdii takdirde, Gri Solucann Lekcs^
ler lamlara sokacan biliyordu, kansvarileri de bundan az
yapmazd ama hibiri bu grev iin uygun deildi. Dothraklar
adamlaryd ve L ekesizlerin kuvveti muharebe meydanndaser
gledikleri disiplindi. Bu adamlar bu kadar clz bir umut urunaka
ranlkta lmeye gnderebilir miyim? Bunu biraz daha dnmeliye
Grevlerinize dnn.
Kumandanlar reverans yapp ayrldlar ve Danyyi hizmetileri
ve ejderhalaryla yalnz braktlar. Ama Esmer Ben giderken Vse-
ron beyaz kanatlarn at, tembelce adamn kafasna utu. Kanat
lardan biri paral askerin yzn tokatlad. Beyaz ejderha tek aya
n adamn omzuna, dierini kafasna koyarak tuhaf bir ekilde
indi, bard ve tekrar havaland. Senden holanyor Ben,dedi
Dany.
Holanmas gerek. Esmer Ben gld. Bende debir damla
ejderha kan var, bilirsiniz ite.
Sende? Dany armt. Plumm zgr birliklerin yaratyd,
sevimli bir melezdi. Krk burunlu esmer bir yz ve kvrck gri
sal bir kafas vard. Badem eklindeki iri ve koyu renk gzlerim
Dothrakl annesinden miras almt. Yar Braavoslu, yar Yaz Ada
l, yar bbenli, yar Qohorlu, yar Dothrakl, yar Dornelu, yar
Batdiyarl olduunu iddia ediyordu ama Dany, Targaryen bnn
ilk kez duyuyordu. Adamn yzn inceledi ve, Bu nasl olabi
lir? dedi.
Pekl, dedi Esmer Ben, Gn Batm Krallklarnda yaayan
eski bir Plumm varm, bir ejderha prensesiyle evlenmi. Kral Ae-
gon zamannda yaam. Bana bu hikyeyi bykannem anlatt
Hangi Kral Aegon? diye sordu Dany. BatdiyardabeA^n
hkm srd. Danynin aabeyinin olu altnc Aegon olabil^1
ama Igalcinin adamlar onun kafasn bir duvara vurmutu.
Be mi? te bu kark bir ey. Size rakam verememn*
252
u eski Plumm bir lordmu, kendi zamannda nl
^adan olmal, btn diyarn bahsettii bir adam. Gerek u k,
ksek afimizi rica ederek syleyeyim, yz seksen santimlik bir
aleti varm
Dany gldnde sa rgsndeki an nlad. On sekiz
santim demek istiyorsun sanrm.
Yz seksen, dedi Esmer Ben kendinden emin bir ekilde.
()nsekiz olsayd, kim o alet hakknda konumak isterdi ki Ma
jesteleri?
Dany kk bir kz gibi kkrdad. Bykannen bu mucizeyi
bizzatgrm m?
Kocakar bizzat grmemi. Kendisi yar bbenli, yar
Qohorluydu, Batdiyara hi gitmemiti. Ona bykbabam sy
lemiolmal. Bykbabam ben domadan nce bir Dothrakl ta
rafndanldrlm.
Peki bykbabann malmat nereden geliyormu?
ocuk emzirirken anlatlan masallardan birinden herhlde.
Esmer Ben omuzlarn silkti. Bilmem Kanc Aegon ve Lord
Plummn kudretli erkeklii hakknda btn bildiklerim bunlar
korkarm. Gidip Oullarma baksam iyi olacak.
Hadi gidip bak, dedi Dany.
Esmer Ben gittikten sonra Dany minderlerin stne uzand.
Eer yetikin olsaydn, dedi Drogona, u duvarlarn zerinde
uar veo harpiyay eritip crufa evirirdim. Ama ejderhalarn
binilecek kadar bymesine yllar vard. Ve bydklerinde onlar
hini srecek?Ejderhann ba var ama benim sadece bir. Daarioyu
dnd. Eer bir kadna gzleriyle tecavz edebilecek bir adam varsa...
Dany de en az o kadar suluydu elbette. K umandanlar tavsiye
vermeyegeldiinde, Dany kendini Tyroshluya gizli baklar atar
kenyakalyordu ve baz geceler, adam glmsediinde altn dii
ninnasl prldadn hatrlyordu. Bunu ve gzlerini. Parlak mavi
fitlerini. Yunkaiden buraya gelen yol boyunca, Daario her akam
raPr vermeye geldiinde Danyye bir iek ya da bir bitkinin fli-
21111getirmiti... bunu, Danynin araziyi tanmasna yardm etmek
1(*,nyaptn sylemiti. An st, esmer gl, yabani nane, leydi
danteli, haner yapra, katrtrna, harpiya altn... Beni l o-
? 5^
tklarn gi'rntsnden esirgemek de istedi. Buttu yapmamalyd atna
niyetliydi. V e D aari o N al ari s, D a y yi gl dry o rdu, Sr J orah^
asla yapmad bi r eydi bu.
D aari o' un onun pmesi ni n nas l bi r ey ol aca n hayal et
meye al t D a y, Sr J orahm o n u gv ertede pt gibi. B
dnce ayn anda hem heyecan veri ci hem de rahats z ediciy.
di . ok biiyiik bir risk. T y roshl u paral ask er i yi bi r adam deildi
D anyni n bunu herhangi bi ri nden duy mas na gerek yoktu. B
tn o gl msemel eri n ve l ati f el eri n al t nda tehl i k el i bi r adam var-
di , hatta zal i m bi r adam. S al l or ve P rendahl bi r sabah Daari onun
ortakl ar ol arak uyanm l ard ve D aari o ayn gece onl ar n kafasn
Da y ye geti rmi ti . Khal Drogo da zalim olabiliyordu ve ondan daha
tehlikeli bir adam yoktu. B una ramen D a y o n u sevmi ti . Daariop
sevebilir miyim? Eer onu yatama alrsam bu ne anlama gelir? Ona
ejderhann balarndan biri yapar m? S r J o r ah f kel eni rdi , Dany
bunu bi l i yordu ama D any ye i ki k oca al mas n syl eyen oydu.
Belki de ikisiyle birden evlenip bu ii bitirmeliyim.
A ma bunl ar aptal ca dncel erdi . D an y ni n al mak zorun
da ol duu bi r ehi r vard . pc k l eri ve bi r paral askeri n mavi
gzl eri ni hayal etmek M eer eeni n duv arl ar n gemesi ne yardm
etmeyecekti . Ben ejderhann kanym, di y e hat rl att kendi ne. D
ncel eri , kendi k uy ruunu k oval ayan bi r f are gi bi dnp duru
yordu. D any ani den, ad r n kapal s n r l ar na bi r an daha taham
ml edemeyecei ni hi ssetti . Rzgr yzmde hissetmek ve denizin
kokusunu almak istiyorum. M i ssandci , di y e sesl endi , gmm
eyerl e. K endi at m da.
K k kti be ei l di . E mredersi ni z M aj estel eri . Si zi koruma
lar i i n kansvari l eri ni zi de a ray m m ?
A rstan al aca z. K amptan ay r l may a ni yetl i deilim.
D anyni n ocukl ar n n aras nda d m an y o k tu ve yal yaver ne
B el was kadar ok k onuuy ordu ne de o na D aari o gi bi bakyordu.
D anyni n ad r n n k ur ul duu y an k z ey ti n bahesi denizin
yan ndayd , D othrak l ar n ve L ek esi z l eri n k ampl ar n n arasnda.
A tl ar eyerl endi i nde, D any ve ref ak ati l eri k y eri di boyunca
ehi rden uzaa doru at srd. B una ramen D any, arkasnda
kal an M eereeni n onunl a al ay etti i ni hi ssedebi l i yordu. Omzu*
254
un zermacn ^ u u , c orauayu , n yuK r r amu
epesindeki bronz harpi y adan i k i ndi gnei yans yordu. B i raz
dan M cereeni i i ndek i k l e taci rl eri psk l l tokarhr\y\<\ a-
^ oturacak ve k uz u eti , z ey ti n, domam kpek yavrul ar , bal l
fndk i arel eri ve di er l ez i z y i y ecek l erl e besl enecekti . D ar da,
panynn ocuk l ar at . D a y ani den vahi bi r tkcyl e dol du.
Seni devireceim, di ye y em i n etti .
H ad ml ar n k am p n ev rel ey en kaz kl ar n ve ukurl ar n
nnden geerk en, G r i S o l ucan ve av ul ar n n bi r grup L ekesi ze
lulkan, k sak l ve a r m z rak l arl a tal i m yapt rd n duydu, bi r
dier grup deni z de y k an y o r du, stl eri nde sadece beyaz keten
petemaller vard . P aral ask er l er den baz l ar , D any ni babas n n
D e m i r T ahta k ay betti i g n d en beri y k anmam gi bi kokuyor
du ama L ekesi zl er h er ak am bany o y ap y ordu, btn gn yr
m olsal ar bi l e. S u bul amad k l ar nda k endi l eri ni D othrak l ar gi bi
kumla temi z l i yorl ard .
Dany geerken h ad m l ar di z k t, y umruk l ar n gsl eri ne
kaldrdlar. D any sel am v er m ek i i n d nd. D eni z yksel i yordu,
kyya vuran dal gal ar g m at n ayak l ar nda k pry ordu. D any
ak deni zde du r an gem i l er i n i g rebi l i y ordu. E n yak ndaki gemi
Bderiondu, bi r z amanl ar Sadulecm ad yl a bi l i nen by k gke, yel
kenleri topl anm t . D ah a i l eri de k ad rgal ar Meraxes ve Magar var
d, eski i si ml eri yl e M u z i p Joso ve Yazgnei. A sl nda gemi l er Y arg
Illyrioya ai tti , D an y ye dei l , b u n a ramen D any hi dnme
den onl ara yeni i si m l er v er m i ti . E j derha i si ml eri ve daha fazl as ;
Balerion, M eraxes v e V hagar, K y ametten nce eski V al yri ada
tanrlard.
K az kl ardan, u k u r l ar d an , tal i ml erden ve y kanan had ml ar
dan ol uan muntaz am di y ar n gney i nde azatl kl el eri n kamp
uzanyordu; ok daha g r l t l ve hercmer i i nde bi r yerdi .
Dany eski k l el eri , A stapo r dan ve Y unk ai den al d si l ahl arl a
mmkn ol duunc a i yi si l ahl and rm t ve S r J orah adaml ar
drt bi rl i e terti p etmi ti ama burada tal i m yapan ki mse yoktu.
Dany ve ref akati l eri bi r atei n n n d en geti l er, yz ki i bi r at
Nini k zartmak z ere atei n ba nda topl anm t . D any eti n ko-
255
ksm ald ve cazrdayan yan sesini duydu ama bu uan
sadece kalarn atmasna sebep oldu. *ara E
Day'in ve yandakilerin atlarnn peinden ocuklar k T
yordu, zplayp kahkahalar atyorlard. Burada selam duru^ t
rine, farkl dillerden oluan bir uultu drt bir yandan Dan^ m
sesleniyordu. Baz azatl kleler Danyyi, Anne, diyerek selamf %
yordu, dierleri nimet ya da yardm iin yalvaryordu. Bazlar tu \
haf tanrlarn Danyyi kutsamas iin dua ediyordu; bazlar Da j *
tarafndan kutsanmak istiyordu. Dany saa sola dnerek onlara 1*
glmsedi, ellerini uzatanlarn ellerine dokundu, diz kenlerin !
onun eyerine ya da bacaklarna dokunmasna izin verdi. Azatl \
klelerin ou, Dany ye dokunmann uur getirdiine inanyor,
du. Eer bu cesaret kazanmalarna yardm ediyorsa brak dokunsunlar
diye dnd Dany. nmzde zorlu imtihanlar var...
Dany, doacak ocuunun Ejderhalarn Anas tarafndan isim- |
lendirilmesini isteyen hamile bir kadnla konumak iin durdu,o :
srada biri uzand ve Daynin sol bileini yakalad. Dany dnd; *
uzun boylu, kel kafal, yz gne yan, pejmrde bir adamgr- i
d. O kadar sert deil, diye konumaya balad ama cmlesini I
bitiremeden, adam btn gcyle onu eyerinden ekti. Gm ;
at kineyip geri ekilirken Dany yere dt, nefesi kesildi. akn
bir halde yana yuvarland ve dirseinin stne doruldu...
...sonra klc grd. 1*
te hain domuz, dedi adam. Bir gn ayan ptrmek iin ]1
geleceini biliyordum. Adamn ba karpuz gibi keldi, krmz
burnunun derisi soyuluyordu ama Dany bu sesi ve bu solgunyeil f
gzleri tanyordu. e gslerini kesmekle balayacam.Dany, i
Missandeinin yardm lklarnn belli belirsiz farkndayd. Bir *
azatl kle Danyye yaklat... ama yalnzca bir adm. Hzl bir dar* 1
be ve azatl kle dizlerinin stndeydi, yznden kan akyor^1
Mero, klcn pantolonuna srerek temizledi. Srada kimvar #
Ben. Artan Beyazsakal atndan aa atlad ve D a n y n i n te T
peine dikildi. Tuzlu rzgr yal yaverin kar beyaz salar1
arasndan geiyordu, yaverin iki eli de uzun, ahap asadayd1 jg
Bykbaba, dedi Mero, ben sopan ikiye ayrmadan ves *
onunla becermeden nce ka... p
Yal adam asasnn bir ucuyla saldrr gibi yapt, asay geri ekti
vC so pan n dier ucunu, Danynin inanamad bir hzla savurdu,
titan P1geriYe sendeleyip suya dt, harabeye dnen azn
dank an vekrk di tkrd. Beyazsakal, Danynin nne geti.
jViero, klcn yaverin yzne savurdu. Yal adam kedi kadar hz-
I, bir ekildegeri ekildi. Asa, Meronun kaburgalarna indi, adam
sendeledi. Artan yana zplad, kavisli bir kl darbesini savutur
du, ikinci darbeden kat, ncy engelledi. Hareketler yle
hzlyd ki Dany glkle takip ediyordu. atrty duyduunda
Missadei tarafndan ayaa kaldrlyordu. Dany nce Arstann
asas n n krldn dnd ama sonra Meronun baldrndan fr
l ayan kemii grd. Titan Pii yere devrilirken dnd, ne atld,
k l c n n ucu yal yaverin gsn hedef almt. Beyazsakal, ne
redeysekmser bir tavrla darbeyi bertaraf etti ve asasnn di
er ucunu Meronun akana indirdi. Mero yere serildi, dalgalar
bedenini kaplarken azndan kan kabarcklar kyordu. Bir an
sonraazatl kleler de Meronun bedenini kaplamt. Baklar,
talar vefkeli yumruklar lgnca inip kalkyordu.
Dany arkasn dnd, midesi bulanyordu. Olay gerekleir
kenkorktuundan fazla korkuyordu imdi. Beni ldrebilirdi.
Majesteleri. Artan diz kt. Ben yal bir adamm ve
utan iindeyim. O adam sizi yakalayabilecek kadar yaknnza
aslagelmemeliydi. hmalkrdm. Sakal ve sa yokken onu tan
yamadm.
Ben de tanmadm. Dany, titremesini durdurmak iin de
rinbir nefes ald. Her yer dmanla dolu. Beni adrma gtr lt
fen.
Mormont geldiinde Dany aslan postuna sarnmt, bir kadeh
Baharatl arap iiyordu. Nehir duvarna baktm, diye balad
Sr Jorah. Dierlerinden birka metre daha uzun ve onlar kadar
Salam. VeMeereenliler, siperlerin altna, atee vermek zere bir
dzinegemi enkaz balam...
Beni Titan Piinin katna dair uyarabilirdin.
Jorah kalarn att. Sizi endielendirmenin gereksiz olduu-
nudndm Majesteleri. Onun ba iin dl koydum...
dl Beyazsakala ver. Mero, Y unkaiden beri bizimleymi.
Sakaln kesmi ve azatl klelerin arasna karm, intikam
iin frsat kollam. Artan onu ldrd. ^
Sr J orah yal adama uzun bir bak att. Sopal bir
Braavoslu Meroyu ldrd, yle mi? ^aVer
Sopal, diye dorulad Day, ama artk yaver deil. Sr
ral, Arstann valye ilan edilmesini istiyorum.
Hayr.
Yksek sesli ret yeterince artcyd ama daha tuhaf olan iti
razn iki adamdan ayn anda gelmi olmasyd.
Sr J orah klcn ekti. Titan Pii be para etmez bir adamd
ve ldrmekte ustayd. Kimsin sen yal adam?
Sizden daha iyi bir valye, sr, dedi Artan buz gibi bir ses-
le.
valye? Danynin kafas karmt. Bir yaver olduunu sy
lemitin.
yleydim Majesteleri. Artan dizlerinin stne k
t. Genliimde Lord Swannn yaverliini yaptm ve Yarg
I llyrionun emriyle Gl Belwasn hizmetine girdim ama bu iki
grevin arasndaki yllarda Batdiyarda valyeydim. Size yalan
sylemedim kraliem, lkin sakladm gerekler var, bu ve dier
btn gnahlarm iin yalnzca affnz istirham edebilirim.
Hangi gerekleri sakladn? Dany bundan holanmamt.
Bana anlatacaksn. imdi.
Artan ban edi. Qarthta, bana adm sorduunuzda, bana
Artan dendiini sylemitim. Bu kadar doruydu. Belwasve
ben size gelmek iin douya doru yolculuk ederken pek ok
adam beni bu isimle aryordu. Fakat bu benim gerek adm
deil.
Dany kzgn olduundan ok aknd. Beni katdrdt, tpk
Jorahn syledii gibi ama daha demin hayatm kurtard.
Sr J orah fkeden kpkrmz kesilmiti. Mero sakallarm
kesti ama sen sakal braktn deil mi? Neden o kadar tandk g
rndn imdi anlyorum...
Onu tanyor musun? diye sordu Dany srgn valyeye
Onu defalarca grdm... genellikle uzaktan, kardeleri111^1
yannda dururken ya da bir turnuvada at kotururken. Ama
allktaki her adam Cesur Barristan tanr. J orah, klcnn
cunu Yh adamm boazna dayad. Khateesi, nnzde diz
kenadam Sr Barristan Selmydir. galci Robert Baratheona
hizmet etmek iin sizin hanedannza ihanet eden Kral Muhafz
l a Lord Kumandan.
Yal valye gzlerini bile krpmad. Karga, kuzguna karasn
di yor ve sen ihanetten bahsediyorsun.
Neden buradasn? diye sordu Dany. Eer Robert, seni beni
ldrmen iin gnderdiyse neden hayatm kurtardn? gakiye
h i z m e t etmi. Rhaegarhn ansna ihanet etmi ve Viserysi srgnde yaayp
lmeye terk etmi. Ama benim lmemi isteseydi, sadece kenara ekilmesi ye
terdi... imdi btn gerei istiyorum, valye onurunla cevap ver,
galcinin adam msn benim mi?
Beni kabul ederseniz sizinim. Sr Barristanm gzlerinde
yavard. Robertn affn aldm, evet. Kral Muhafzlarnda ve
mecliste ona hizmet ettim. Kral Katili ve en az onun kadar kt
adamlarla birlikte hizmet verdim, giydiim beyaz pelerini le
keleyen adamlarla birlikte. Bunu hibir ey affettiremez. Demir
Tahtta oturan aalk ocuk beni bir kenara atmasayd hl Kral
Topraklarnda hizmet veriyor olabilirdim, bunu kabul etmek
beni utanca bouyor. Ama o ocuk, omuzlarma Beyaz Boa tara
fndan serilen pelerini aldnda ve ayn gn beni ldrmeleri iin
adamlar gnderdiinde gzlerimdeki perdeyi de kaldrd. Artk
gerek kralm bulmam ve onun hizmetinde lmem gerektiini
biliyordum...
Bu dilei yerine getirebilirim, dedi Sr J orah.
Sessiz ol, dedi Dany. Onu dinleyeceim.
Bir hain gibi lmeliyim belki, dedi Sr Barristan. Lkin yle
leceksemyalnz lmemeliyim. Robertn affn almadan nce,
U Dili Mzrakta ona kar savatm. Sen mcadelenin dier ta
undaydn Mormont, deil miydin? Cevap almak iin bekleme-
di. Majesteleri, sizi yanlttm iin zgnm. L annisterlarn size
tldm renmesini engellemek iin yaptm. zleniyorsunuz,
^beyiniz de izleniyordu. Lord Varys yllar boyunca aabeyini-
Zlnattl0 her adm rapor etti. K k konseyde otururken bu eit
ce rapor duydum. Ve Khal Drogoyla evlendiiniz gnden
itibaren, yannzda srlarnz satan bir muhbir vard. rmc k
altn ve vaatler karlnda fsltlar veriyordu. e
Kastettii... hayr olamaz. Yanlyorsun. Dany, J orah Mormont
bakt. Ona yanldn syle. Muhbir filan yok. Sr Jorah s i*
ona. Biz seninle birlikte Dothrak denizini getik, kzl toprak^
getik... Danynin kalbi tuzaa dm bir ku gibi rpnyordu'
Syle ona J orah. Nasl yanl anladn syle.
Seni tekiler alsn Selmy. Sr J orah uzunklcn yere att
Khaleesi, sadece en batayd, sizi tanmadan nce... sizi sevmek
den...
Tek kelime etmel Dany, J orahtan uzaklat. Nasl yaptn? .
galci sana ne vadetti? Altn, altn m? lmszler, Danyniniki
ihanete daha urayacan sylemiti; biri akta, biri altnda. Sana
ne vadedildiini syle.
Varys... eve gidebileceimi syledi. J orah ban edi.
Seni eve ben gtrecektim1. Ejderhalar Danynin fkesini sezmiti.
Viserion kkredi, burnundan gri dumanlar kt. Drogon siyah
kanatlaryla havay dvd. Rhaegal ban dndrp alev kustu. <
Kelimeyi syleyip ikisini de yakmalytm. Danynin gvenebilecei ,
kimse yok muydu? Onu gvende tutacak kimse yok muydu? !
Batdiyarn btn valyeleri siz ikiniz kadar sahte mi? Defo
lun, ejderhalarm ikinizi de kzartmadan nce gidin. Kzartlm
yalanclar nasl kokar? Esmer Benin lamlar kadar iren mi?
Gidini
Sr Barristan ar ar ayaa kalkt. lk kez kendi yanda gr
nyordu. Nereye gidelim Majesteleri?
Cehenneme, Kral Roberta hizmet etmek iin. D a n y , yanak
larndaki scak gzyalarn hissetti. Drogon kuyruunu ileri geri
sallayarak lk att. kinizi de tekiler alsn. Gidin, ikiniz k
sonsuza kadar gidin. Yzlerinizi bir daha grdmde o hain kafalarnz
alacam. Ama bu szleri syleyemiyordu Dany. Bana ihanet etti
ler. Ama beni kurtardlar. Ama bana yalan sylediler. Gidin... Bett,,n
aym, benim gl ve fkeli aym, onsuz ne yapacam? Ve W' ^ 0>
aabeyimin dostu. Gidin... gidin... Nereye?
Ve sonra Dany biliyordu.
TYRION
Tyrion, karsnn yumuak soluklarn dinleyerek karanlkta
giyindi. Birlikte paylatklar yatakta yatan Sansa bir eyler mrl
danp-belki de bir isimdi ama anlalmayacak kadar belirsizdi- di
er yanna dndnde, rya gryor, diye dnd Tyrion. Kar
kocaolarak bir evlilik yata paylayorlard ama hepsi buydu.
Gzyalarn bile kendine saklyor.
Tyrion, Sansaya aabeyinin lmnden bahsettiinde keder
vefkegrmeyi beklemiti ama Sansann yz yle ifadesiz kal
mt ki bir an iin kzn anlamadndan korkmutu. Ancak daha
sonra, aralarndaki ar mee kap kapandnda, Tyrion karsnn
hkrklarn duymutu. Y anna gitmeyi, onu elinden geldiince
teselli etmeyi dnmt. Hayr, diye hatrlatmak zorunda kal
mt kendine, bir Lannistern tesellisini istemez. Tyrionn yapabil
dii tek ey, karsn, Krmz Dnn kizlerden gelen daha
irkin ayrntlarndan esirgemekti. Sansa, aabeyinin nasl kesilip
paralaraayrldn ya da annesinin cesedinin, Tullylerin cenaze
teamlleriyle vahice alay eden bir trenle, rlplak bir halde
Yeil atala atldn bilmese de olurdu, Tyrion buna karar ver
miti. Sansann ihtiya duyduu son ey kbuslarnn daha ok
beslenmesiydi.
Ama bu yeterli deildi. Tyrion, kendi pelerinini Sansanm
omuzlarna sermi ve onu koruyacana dair yemin etmiti. Fakat
bu, Freylerin, Robb Starkn ulu kurdunun kafasn kesip deli
kanlnn basz cesedine dikmesi ve sonra o kafaya bir ta giydir
mesi kadar zalim bir akayd. Byle olduunu Sansa da biliyordu.
Tyriona bak ekli, paylatklar yataa yatarken kaskat kesilme-
s,~Tyrion, Sansann yanndayken kim ya da ne olduunu bir an
bile unutamyordu. Sansann unutabildiinden fazla deil.
K12 hl her akam tanr korusuna gidiyordu ve Tyrion, karsnn
0nun lm iin mi dua ettiini merak ediyordu. Sansa evini,
^nyadaki yerini, sevdii ve gvendii herkesi kaybetmiti. K
eliyor, diye uyaryordu Stark szleri ve k Starklar iin gerekten
j>elmiti, intikamla birlikte. Ama Lantister Hanedan iin yaz ortas.
eh neden bu kadar ok yorum ?
Tyrion izmelerini giydi, pelerininin yakasn aslan ba
deki bir brola balad ve meale yla aydnlatlm koridora
Evlilii iin kadar sylenebilirdi; Tyrionm Maegor Hisar^
kamasn salamt. Tyrion bir kars ve bir hanesi vard art,
bu yzden lord babas, onun daha mnasip bir eve ihtiyac oldu
unu kabul etmiti ve Lord Gyles, Mutfak Kalesinin tepesinde^
dairesinden beklenmedik bir ekilde tahliye edilmiti. Fevkalade
bir daireydi; byk bir yatak odas, kfi bir alma odas, Sansa iin
bir banyo ve soyunma odas, Pod ve Sansann hizmetileri iinde
bitiik hcreleri vard. Bronnun, merdivenlerin yanndaki hcresi
bir eit pencereye bile sahipti. Tamam, daha ok bir oku delii atna
ieri k alyor. Kalenin ana mutfa avlunun tam karsndayd, do
ru, lkin Tyrion mutfan seslerini ve kokularn, Maegor ablasy
la paylamaya ye buluyordu. Cerseiyi ne kadar az grse o kadar
mutlu bir adam oluyordu.
Hizmeti hcrelerinin nnden geerken Brellann horlama
larn duydu. Shae, kadnn horlamasndan ikyetiydi ama bu k
k bir bedeldi. Brellay Varys tavsiye etmiti; kadn daha nceden
Lord Renlynin ehirdeki hanesini ekip evirmiti, bu sayede kr,
sar ve dilsiz olmakta byk tecrbe edinmiti.
Tyrion bir mum yakarak hizmeti merdivenine dnd veba
samaklardan inmeye balad. Dairesinin altndaki katlar sessizdi.
Tyrion kendininkilerden baka ayak sesi duymuyordu. Aa indi,
kubbeli ats olan karanlk bir mahzene varmak iin zemin kanna
ve daha tesine. Kalenin ou blm yer altndan birbirine ba
lyd, Mutfak Kalesi de istisna deildi. Tyrion arad kapy bulana
kadar karanlk bir koridor boyunca yrd ve kapdan ieri girdi
eride ejderha kafataslan bekliyordu, Shae de yle. Lordumun
beni unuttuunu sanmtm. Kzn elbisesi, hemen hemen Shae
kadar uzun, siyah bir diin stnden sarkyordu, Shae rlp^
bir halde ejderhann enesinin iindeydi. Balerion, diye dnd
Tyrion. Yoksa Vhagar myd? Kafataslan birbirine benziyordu.
Kzn sadece grnts bile Tyrion sertletirmiti. kra
dan. fdj
kmam. Shae en edepsiz glmsemesiyle glmse ^
Lordum beni ejderhann enesinden kurtaracak, biliyorUil1
y^na Tyrion ejderhaya yaklatnda Shae ne eildi ve mumu
sndrd.
Shae... Tyrion uzand fakat Shae kenara kayp kurtuldu.
Beni yakalamak zorundasn. Kzn sesi Tyrionn solundan
geliyordu. L ordum kkken canavarlar ve kzlar oyunu oyna
m olmal.
Bana canavar m diyorsun?
Ben ne kadar bakireysem sen de o kadar canavarsn, dedi
Shae. Tyrionn arkasndayd, zemindeki ayak sesleri yumuakt.
Yine de beni yakalaman gerekecek.
Tyrion sonunda onu yakalad ama Shae izin verdii iin. Kz
kollarna aldnda, Tyrion ejderha kafataslarnn iinde tkezle-
mekten kzarm ve nefes nefese kalmt. Y znde kzn kk
gslerini hissettii anda her eyi unuttu. Slaein kk ve sert
gs ular, Tyrionn dudaklarn ve bir zamanlar burnunun ol
duu yerdeki yara izini okuyordu. Tyrion kz yere ekti. Tyrion
iine girerken, Benim devim, diye fsldad Shae. Devim beni
kurtarmaya geldi.
Sonra, ejderha kafataslarnn arasnda sarma dola yatarlar
ken, Tyrion bam kzn bana dayad, salarnn temiz kokusunu
iine ekti. Geri dnmeliyiz, dedi gnlszce. afak skmek
zere. Sansa birazdan uyanr.
Ona rya arab iirmelisin, dedi Shae. Leydi Tanda,
Lollyse iiriyor. Karma uyumadan nce bir kadeh rya arab
ver. Yatan iinde, onun yan banda seviiriz, uyanmaz bile.
Kkrdad. Bir gece bunu yapmalyz belki de. L ordum bundan
holanr m? Eli, Tyrionm omzunu buldu ve oradaki kaslar ov
maya balad. Boynun ta kadar sert. Cann skan nedir?
Tyrion burnunun ucundaki parmaklarn gremiyordu, buna
ramen btn skntlarn parmaklaryla saymaya balad. Karm.
Ablam. Yeenim. Babam. Tyreller. br eline geti. Varys. Py-
ceMe. Sereparmak. Dorneun Kzl Y lan. Son parmana gel
miti. Ykanrken, suyun yzeyinden bana bakan yz.
Shae, Tyrionn kesik ve yaral burnunu pt. Y iit bir yz.
az*k ve iyi bir yz. Keke imdi onu grebilseydim.
dnyann btn masumiyeti kzn tatl sesindeydi. Masumi
yet? Setli aptal, o bir fahie. Erkeklere dair bildii tek ey, onlarn bacakl
rtntn arastadaki para. Aptal, aptal. Senin grmen benim grmem'
den iyidir. Tyrion doruldu. nmzde uzun bir gn var
mumu sndrmemeliydin. Kyafetlerimizi nasl bulacaz?
Shae gld. Belki de plak gitmek zorunda kalrz.
Ve biri bizi grrse lord babam seni asar. Shaei Sansann hiz
metilerinden biri olarak tutmak, Tyrionn kzla konuurken
grlmesine mazaret yaratmt ama Tyrion gvende olduklarn
dnerek kendini kandrmyordu. Varys onu uyarmt. Shaee
sahte bir gemi verdim ama bu Lollys ve Leydi Tanda iindi. Ab
lanz daha kukucu biri. Bana Shae hakknda ne bildiimi soracak
olursa...
Ona zekice bir yalan sylersin.
Hayr. Kzn, Yeil ataldaki mcadeleden nce aldnz ve
babanzn kati emrine ramen Kral Topraklarna getirdiiniz s
radan bir kamp takipisi olduunu sylerim. Kralieye yalan sy
lemem.
Ona daha nce yalan syledin. Bunu kendisine anlatmal m
ym?
Hadm i geirmiti. Bu, baktan daha derin keser lordum.
Size sadakatle hizmet ettim lkin mmkn olduunda ablanza
da hizmet etmeliyim. Eer onun herhangi bir iine yaramazsam,
yaamama ne kadar izin verir sanyorsunuz? Beni koruyacak ce
sur paral askerlerim yok. ntikamm alacak yiit kardelerim
yok. Kulama fsldayan kk kularm var sadece. O fsltlarla,
hayatm her gn yeniden satn almak zorundaym.
Senin iin alamazsam affet ltfen.
Ederim ama Shae iin alamazsam siz de beni affedin, itini
ediyorum, o kzda, sizin kadar zeki bir adamn bu kadar aptalca
hareket etmesine sebep olan ne var anlamyorum.
Bir hadm olmasaydn anlayabilirdin.
Bu mudur? Bir adam ya akla sahip olabilir ya da bacaklarm11
arasndaki et parasna ama ikisine birden asla? Varys hafife gu
mt. Kesildiim iin mteekir olmalym bel ki de.
rmcek haklyd. Tyrion, ejderhalarn dadand karanl1^
iinde el yordamyla i amarlarn arad, kendini berbat
yordu. Gze ald risk yznden davul derisi gibi gergindi ve
su11^ hissi de vard. Sululuk hissimi tekiler alsn, diye dn
dtuniini giyerken. Neden sulu olaym? Karm benim hibir yerimi
temiyor, bilhassa onu istiyormu gibi grnen yerimi. Belki de Sansaya
Shaeden bahsetmeliydi. Bir metres tutan ilk erkek Tyron deildi
. Sansann -aman ne kadar onurlu- babas, kzna pi bir aa
bey vermiti. Tyrionn bildii kadaryla Sansa, kocasnn Shaei
becerdiini renmekten mutluluk duyard, bu durum Tyrionn
istenmeyen dokunularn ondan uzak tuttuu srece.
Hayr, cesaret edemem. Evlilik yemini var ya da yok, Tyrion ka-
nsna gvenemezdi. Sansa bacaklarnn arasnda bakire olabilirdi
amaihanet konusunda hi de masum deildi; bir zamanlar z
babasnn planlarn Cerseiye anlatmt. stelik onun yandaki
kzlar sr saklamalaryla mehur deillerdi.
Tek gvenilir yol Shaeden kurtulmakt. Onu Chatayaya gn
derebilirim, diye dnd Tyrion gnlszce. Shae, istedii btn
ipeklilereve mcevherlere sahip olurdu orada, ayrca en nazik
soylumterilere. Tyrionn onu bulduu zamanki hayatndan
ok daha iyi bir hayat olurdu bu.
Yada, eer Shae ekmeini yatarak kazanmaktan yorulduysa,
Tyrion onun iin bir evlilik ayarlayabilirdi. Belki Broun? Paral
asker, efendisinin tabandaki artklar yemekten hibir zaman
ekinmemiti. stelik Bronn bir valyeydi artk, Shae bundan
dahaiyi bir ksmet umamazd. Ya da Sr Tallad? Tyrion, onun
Shaeearzu dolu gzlerle baktn defalarca grmt. Neden
olmasn? Tallad uzun boylu, giilii, eli yz dzgn, istidatl gen bir
valye. Ama Tallad, Shaei, kalede hizmet veren gzel bir leydi
Hizmetisi olarak tanyordu sadece. Kzla evlenir ve onun bir fahie
olduunu renirse...
Lordum, neredesin? Ejderhalar seni yedi mi?
Hayr. Buradaym. Tyrion bir ejderha kafatasn yoklad.
ayakkab buldum ama senin sanrm.
Lordumun sesi ok ciddi geliyor. Memnun edemedim mi?
Hayr, dedi Tyrion fazla ters bir ekilde. Beni her zaman
Memnun ediyorsun. Bizim tehlikemiz de orada ite. Tyrion byle
2amanlarda Shaei uzaklara gndermeyi hayal ediyordu ama bu
luy.il uzun srmyordu. Karanln iinde kzn belli belirs2;
retim grdii, ince bacana yn orabn ekiyordu. Grebil^'
Mahzen duvarnn yukarsndaki dar ve uzun pencerelerden,l,,,I
szyordu. Karanln iinde Targaryenlarn ejderhalar belirip
du. siyahn ortasnda gri. Giin ok abuk geliyor. Yeni bir^
Yeni bir yl. Yeni bir asr. Yeil ataldan ve Karasu'dan sa ktn,}^
Jojfrty'tin kahrolas dnnden de karn elbet.
Slae, ejderhann diinden kapt elbiseyi giydi. nce ben
yukar kaym. Brella banyo suyu iin yardm ister. Tyriona
son bir pck vermek iin ne eildi. Lannister devim. Sem
ok seviyorum.
Ben de seni seviyomn tatlm. Slae bir fahie olabilirdi ama
Tyrion'n ona verebildiinden daha fazlasn hak ediyordu. Onu
Sr Talladla evlendireceim. O dzgn bir adam gibi grnyor. h
uzun boylu...
266
SANSA
tfegzel bir ryayd, diye dnd Sansa uyku sersemi bir hal
deKsyarndaydi, Leydiyle birlikte tanr korusunda kouyor
lard. Babas oradayd, kardeleri de, hepsi scak ve gvendeydi.
0 e ryalar gerek olabilseydi...
stndeki pikeyi kenara att. Cesur olmaltytm. ektii iken
ceyaknda bitecekti, yle ya da byle. Leydi burada olsayd kork
mazdm. Ama Leydi lmt; Robb, Bran, Rickon, Arya, babas,
annesi, hatta Rahibe Mordane. Benden baka herkes ld. Sansa bu
dnyadayapayalnzd artk.
Lord kocas yatakta deildi ama Sansa buna alkt. Tyrion iyi
uyuyamyordu ve ou zaman afak skmeden nce kalkyordu.
Sansaonu genellikle alma odasnda, bir mumun yannda, eski
bir parmenin ya da deri ciltli bir kitabn iinde kaybolmu halde
buluyordu. Bazen, frndan kan sabah ekmeklerinin kokusunun
peinden mutfaa gidiyordu Tyrion, bazen de at bahesine k
yor yada Hain Yolunda tek bana yryordu.
Sansapanjurlar at, titredi, kollarndaki tyler rperdi. G
ne demetleri dou semasnda biriken bulutlar deliyordu.
Sabahsemasnda yzen iki byk kaleye benziyordu bulutlar.
Sansa, kalelerin ta duvarlarn, kudretli hisarlarn ve burlar
n grebiliyordu. Kulelerde dalgalanan kk sancaklar, hzla
snkleen yldzlara uzanmaya alyordu. Kulelerin arkasnda
gne ykseliyordu. Sansa onlarn siyahtan griye ve pembenin,
sarnn, kzln binlerce tonuna devrilmesini izledi. ok vakit
gemeden rzgr, bulutlar birbirine kartrd ve artk iki yerine
tek kalevard.
Sansa kapnn aldn duydu, hizmetiler banyo iin scak
sugetirmiti. Kzlarn ikisi de Sansann hizmetinde yeniydi; Ty-
ron, daha nceki hizmeti kadnlarn Cerseinin muhbirleri ol
uunu sylemiti, tpk Sansann her zaman phelendii gibi.
Gelin de bakn, dedi Sansa hizmetilere. Gkyznde bir kale
var.
Kzlar bakmak iin geldiler. Altndan yaplm. Shaein ksa
syahsalar ve koyu renk gzleri vard. Ondan istenen her eyi
267
yerine getiriyordu fakat bazen Sasaya kmseyici bakla
yordu. "Altndan yaplm bir kale. te bu grmekten holan***' -
manzara. aca'
"Bir kale, yle mi? Brella gzlerini ksmak zorunda bl j
"Kule devriliyornu gibi grnyor. Kale harabeye dnm * j
Sansa devrilen kuleleri ya da harabeye dnen kaleleri duv *
istemiyordu. Panjurlar kapad. Kralienin kahvaltsna beld *
yoruz, dedi. Lord kocan alma odasnda m? I
"Hayr leydim, dedi Brella. Onu grmedim.
Babasn grmeye gitmi olabilir, dedi Shae. Kral Eli o n u n
tavsiyesine ihtiya duymutur belki.
Brella burnunu ekti. Leydi Sansa, su soumadan tekneye j
girmek istersiniz. *
Sansa, elbisesinin Shae tarafndan karlmasna izin verdi ve *
byk alap teknenin iine girdi. Sinirlerini yattrmak iin bir ]
kadeh arap imek istiyordu. Dn, len vakti ehrin kar ta
rafndaki Yce Baelor Septinde gerekleecekti. Akam da taht
odasnda bir ziyafet verilecekti; bin konuk, yetmi yedi eit ye
mek, arkclar, hokkabazlar, oyuncular. Ama nce Kralienin
Balo Salonunda, yz ksr valye ve lordun yan sra, Lannister
ve Tyrell erkekleri -Tyrell kadnlar kahvalty Margaeryyle yapa- I
akt- iin kahvalt vard. Beni bir Lannister yaptlar, diye dnd !
Sansa acyla.
Sansann srtn ykayan Brella, Shaei daha fazla scak su ge
tirmesi iin gnderdi. Titriyorsunuz leydim.
Su yeterince scak deil, diye yalan syledi Sansa.
Hizmetiler Sansay giydirirken Tyrion, peinde Podrc
Paynele ortaya kt. Gzel grnyorsun Sansa, dedi. Yaveri
ne dnd. Pod, iyi bir ocuk ol ve bana bir kadeh arap getir
Kahvaltda arap olacak lordum, dedi Sansa.
Burada arap var. Ablam ayk bir kafayla grmemi bekle
miyorsun benden deil mi? Bu yeni bir asr leydim. Aegon>n
Fethinden beri yznc yl. Cce, Podrickin getirdii kr
mzy ald ve kadehi yukar kaldrd. Aegona. Ne ansl adan*
m. ki kz karde, iki e ve byk ejderha. Bir adam daha a
ne isteyebilir? Azn elinin tersiyle sildi.
268
L Sansa, blisin k yafetl erini n lekeli ve dank olduunu fark
[ etti; Tyrion kyafetleriyle uyumu gibiydi. Temiz kyafetler gi
yecek misiniz l ordum? Y eni takmnz ok ho.
Takm ok ho, evet. T yri on kadehi bir kenara brakt. Gel
! p0d, beni daha az cce gsterecek bir giysi bulabilecek miyiz ba-
; Leydi karm utand rmak istemem.
blis ksa bir zaman sonra geri dndnde, yeterince dzgn
i yehatta biraz daha uzundu. Podric Payne de stn deitirmiti,
k kez mnasip bir yaver gibi grnyordu. Geri Podun bur-
? nunun kenarndaki byk krmz sivilce, ocuun kyafetindeki
fevkalade morun, beyazn ve altn renginin etkisini bozuyordu.
Sasl da ekingen bir olan. Sansa ilk zamanlarda Tyrionn yaveri
ne kar temkinliydi; o bir Paynedi. Sansann babasnn kafasn
kesenSr Ilyn Paynein kuzeni. Fakat ksa zaman sonra, Podun
ondan, onun Ilyn Payneden korktuu kadar korktuunu fark et
miti. Sansa ne zaman onunla konusa, ocuun yz krmznn
entelal tonuna dnyordu.
Sansa nazike, Mor, altn ve beyaz, Payne Hanedannn
renkleri mi? diye sordu ocua.
Hayr. Yani evet, dedi Pod, yz kzard. Renkler. Arma
mz mor ve beyaz damaldr leydim. Altn sikkeler vardr. Karele
riniinde. Mor ve beyaz. kisi de. Sansann ayaklarna bakt.
O sikkelerin ardnda bir hikye var, dedi Tyrion. Pod bir
gno hikayeyi ayaklarna anlatr mutlaka. Lkin imdi Kralienin
BaloSalonunda bekleniyoruz. Gidelim mi?
Sansa gitmemek iin yalvarmak istiyordu. Ona midemin bo
zulduunu ya da ay kanmn geldiini syleyebilirim. Tekrar yataa
girmek ve cibinlii ekmekten daha ok istedii bir ey yoktu.
Gergin bir halde lord kocasnn koluna girerken, Robb gibi cesur
1 olmalym, dedi kendi kendine.
Kralienin Balo Salonunda; soan, peynir ve dilimlenmi yu
murtann ac biberle piirildii bir Dorne yemei, brtlen ve
fndklapiirilmi ball kek, ekmek paralaryla kzartlm balk
mn, domuz biftei ve sonbahar armutlarndan oluan kahvaltya
burdular. Yetmi yedi eit yemek ikram edilecek bir ziyafetin
ncesinde, itah amak iin byle salkl bir kahvaltdan iyisi
269
yok. dedi Tvron tabaklar doldurulurken, ileceklerin yan^
siirahilercc st, siirahilerce bal likr ve tatl, hafif iirnli altmh,*
sat arab vard. Masalarn arasnda gaydalar, fltler ve keman|ar
alan mzisyenler dolayordu. Sr Dontos sprge atyladrt
nala kouyor, Ay Olan yanaklaryla osuruk sesleri karp konuL
lar hakknda kaba arklar sylyordu.
Tyrio, yemeine neredeyse hi dokunmad ama kadehlerCe
arap iti. Sansa, Dore yumurtalarndan bir para denedi amabi.
herler azn yakt. Bunun dnda meyvelerden, balktan vebalh
kekten minik srklar ald. JofTreyye her baknda midesi alb-
tanyordu, hr yarasa yutmutu sanki.
Yemekler kaldrldnda, kralie, Margaerynin omuzlanna
serilecek evlilik pelerinim resmi bir ekilde JotTa sundu. But
Robert beni kraliesi olarak aldnda giydiim pelerin, annem
Leydi J oannan lord babamla evlendii gn giydii pelerin."
Sansa pelerinin eski psk grndn dnd, o kadar ok
kullanld iindi belki.
Sonra hediye zaman geldi. Geline ve damada dn sabahn
da hediye vermek bir Menzil teamlyd. Gelinle damat, d
nn ertesi gn bir ift olarak daha ok hediye alacaklard ama
bugnk hediyeler ahslarna aitti.
JofTrey, Jalabhar Xhodan, altn aacndan yaplm bir b
yk yay ve yeil krmz tylerle dengelenmi uzun oklarladolu
bir sadak; Leydi Tandadan bir ift yumuak binici izmesi; Sr
Kcvandan, krmz deriden yaplm olaanst bir mzrak m
sabakas eyeri; Dornelu Prens Oberynden, krmz altndan ak
rep eklinde dklm bir bro; Lord Mathis Rovvandan ipek
bir turnuva adr ald. Lord Paxter Redwyne, o esnada Arborda
ina edilmekte olan iki yz krekli bir sava kadrgasnn ahap
modelini getirdi. Majesteleri memnun kalrsa, kadrgann ad
Kral Joffreynin Hamaseti olacak, dedi ve JofTrey gerekten men1'
nun kaldn gsterdi. Hain amcam Stannisi ldrmek zere
Ejderha Kayasna yelken atmda, bu kadrgay amiral gem*111
yapacam.
Bugn nazik kral rol oynuyor. JofTrey, kendisine yaJct111
da kibar olabiliyordu, Sansa bunu biliyordu, fakat kibar olm
in stne gn getike daha az yakyordu. Nitekim
joflfay ^ hediyesini verdii anda J ofFu btiin nezaketi
"^boldu: Drt Kraln Hayat isimli, deri ciltli, olaanst ssle-
^leriebezenmi eski bir kitap. Kral, hi ilgi gstermeden kitabn
falarm evirdi. Peki b nedir day?
B i r k i t ^ P - J offrey kitap okurken o solucanms iman dudakla-
nrll kprdatyor mudur diye merak etti Sansa.
Gen Ejderha Daeron, Kutsanm Baelor, Deersiz Aegon
veyi Daeronn, Yce stat Keath tarafndan yazlm saltanat
tarihleri, dedi Sansann minik kocas.
Her kraln okumas gereken bir kitap Majesteleri, dedi Sr
Kevan.
Babamn kitaplara ayracak vakti yoktu. J offrey kitab ma
sannkarsna itti. Daha az okusaydn imdiye kadar Leydi
Sansamn karnnda bir bebek olabilirdi day. Kral gld... ve kral
gldnde btn meclis onunla birlikte glerdi. zlme San
sa,dedi J offrey. Kralie Margaeryyi hamile brakr brakmaz
seninyatak odan ziyaret edeceim ve minik dayma bu iin nasl
yapldn gstereceim.
Sansakzard. Onun syleyebilecei eylerden korkarak en
dieyleTyriona bakt. Onlarn dn ziyafetinde yaanan yataa
sokmameselesi kadar irkinleebilirdi bu durum. Ama bu kez
cce, azn kelimeler yerine arapla doldurdu.
Lord Mace Tyrell hediyesini vermek zere ne kt: Ssl ve
kvnml iki kulbu, deerli talarla prldayan yedi yz olan, dok
sansantimuzunluunda altn bir kadeh. Majestelerinin yedi
ball iin yedi yz, diye aklad gelinin babas. Konuklara,
yedi yzn her birinin bir byk hanedann armasn tadn
gsterdi: Yakut aslan, zmrt gl, akik geyik boynuzu, gm
babalk, yeim kartal, opal gne ve inci ulu kurt.
Fevkalade bir kadeh, dedi J offrey, fakat kurdu karp yeri-
nemrekkep bal koymalyz sanrm.
Sansa bunu duymam gibi yapt.
JoffMargaery VC kCn zYa^ette adamakll ieceiz kaynbaba.
tald^' ^Cr^es*n haYranI,k duymas iin kadehi bann zerine
Lanet olas eyin boyu benim boyum kadar, diye mr h
T yrion. J otTrey yarm kadehte sarho olup devrilir.
Gzel, diye dnd Sansa. Bakarsn boynunu krar.
Lord Tywin, krala kendi hediyesini vermek iin son anafo
dar bekledi: Bir uzunkl. Klcn kn kiraz aacndan, altnd
yal krmz deriden yaplm ve altn aslan balaryla siislennT
ti. Sansa, aslanlarn yakut gzleri ol duunu grd. Joffrey foj,
knndan karp bann zerine kaldrrken balo salonundan t
kmyordu. eliin stndeki krmz ve siyah hareler sabah
mda prldyordu.
Fevkalade, dedi Mathis Rowan.
Hakknda ark sylenecek bir kl, efendimiz, dedi Lord
Redwyne.
Bir kral klc, dedi Sr Kevan L annister.
Kral J offrey, hemen imdi ve orackta birini ldrmek istiyor
mu gibi grnyordu, ok heyecanlyd. Klc havaya savurdu
ve gld. Byk bir klcn byk bir ismi olmal lordlarm!
Ona ne ad vereyim?
Sansa, Aryann Dili M zraka att Aslan Diini hatrla
d. Ve Y rekyiyeni. J offrey mcadeleden nce, Sansay o klc
pmeye zorlamt. J offreynin Margaeryden bu klc pmesini
isteyip istemeyeceini merak etti Sansa.
K onuklar yeni bak iin isimler baryordu. J offrey holan
d ismi duymadan nce onlarcasn reddetti. Dul Feryadtldiye
bard. Evet! Saysz dul da yaratacak! Klc tekrar savurdu,
Ve Stannis amcamla yzletiimde, Dul Feryad onun sihirli
klcn temizce ikiye ayracak. J off, bir aa darbe denedi, Sr
Balon Swann geriye doru telal bir adm atmak zorunda kald
adamn yzndeki ifade btn salon boyunca yanklanan kahka
halara sebep oldu.
Dikkat edin Majesteleri, diye uyard Sr Addam Marhran
kral. Valyria elii tehlikeli bir ekilde keskindir.
Hatrlyorum. J offrey, Dul Feryadn vahi bir
ruuyla Tyrionn hediye ettii kitabn stne indirdi. Ar
kapak tek darbede paraland. K eskin! Size syledim, Vaf
eliine yabanc deilim. K aln cildi paralamak iin bir 1
nedarbe daha gerekti, J offrey iini bitirdiinde nefes nefeseydi.
Sansa, kocasnn fkesiyle mcadele ettiini hissedebiliyordu. Sr
Osmund Karakazan bard, O eytani kenar asla bana doru
doru evirmeyin efendi mi z.
Bana asla bir sebep vermediinizden emin olun sr. J offrey,
Drt Kraln Hayatn n paralarn klcnn ucuyla masadan aa
savurdu ve klc knna geri soktu.
Majesteleri, dedi Sr Garlan Tyrell, muhtemelen bilmi
yordunuz. Btn Batdiyarda, bu kitabn bizzat Kaethin eliyle
sslenmi sadece drt nshas vard.
Artk nshas var. J offrey, yeni kl kemerini takmak
iin eskisini kard. Sen ve L eydi Sansa bana daha iyi bir hediye
borlusunuz blis day. Bu hediye paralara ayrld.
Tyrion, birbiri nden farkl renklerdeki gzleriyle yeenine
bakt. Bir baa ne dersiniz efendimiz? Klcnza uyacak bir b
ak. Ayn kaliteli Valyria eliinden yaplm bir haner... diyelim
ki, kabzas ejderha kemi i nden?
J off, Tyriona keskin bi r bak att. Sen... evet, klcma uyacak
bir haner, gzel. Bayla onaylad. Kabzas altn olsun... yakut
kakmal. Ejderha kemii fazla sade.
Nasl arzu ederseniz M ajesteleri. Tyrion bir kadeh daha a
rap iti. Sansaya gsterdii ilgiye baklrsa, alma odasnda tek
bana oturuyor da olabilirdi ama gitme vakti geldiinde Sansann
elini tuttu.
Sansa ve Tyrion avluyu geerken Dorne Prensi Oberyn yan
larna geldi, kolunda siyah sal metresi vard. Sansa merakl gz
lerle kadn szd. K adn alt tabakadan geliyordu, evli deildi ve
prens iin iki pi kz dourmutu ama kralienin gzlerinin iine
bakmaktan dahi korkmuyordu. Shae, Ellariann Lysli bir ak tan
s na taptn sylemiti. Prens onu bulduunda kadn nere
deyse bir fahieymi leydim, demiti hizmeti, ve imdi nere
deyse bir prenses. Sansa, Dornel u kadna ilk kez bu kadar yakn
Yuyordu. Gerekten gzel saylmaz, diye dnd, ama bu kadnda
cezbeden bir eyler var.
bir keresinde, Drt Kraln Hayatn m Hisardaki nshas-
n grmek gibi byk bir talihe nail olmutum, diyordu Prens
01%
Oberyn, Tyriona. Sslemeler fevkaladeydi laki Kaeth
Viserys'i ziyadesiyle nazik anlatm. a
Tyrion prense sert bir bak att. Ziyadesiyle nazik? Banal
lrsa Viserysi utan verecek lde kltm. Kitabn ad Be
Kraln Hayat olmalyd. *
Prens gld. Viserys en fazla on be gn hkm srd.
Bir yldan uzun hkmetti, dedi Tyrion.
Oberyn omuz silkti. Bir yl ya da on be gn, ne fark eder?
Taht almak iin z yeenini zehirledi ve aldktan sonra hibir ey
yapmad.
Baelor kendini alktan ldrd, oru tutarak, dedi Tyrion
Amcas ona El olarak sadakatle hizmet etti, ondan nce Gen
Ejderhaya hizmet ettii gibi. Viserys sadece bir yl hkm sr
m olabilir fakat diyar on be yl boyunca o ynetti, o srada
Daeron savamakla, Baelor da dua etmekle meguld. Yzn
buruturdu. Yeenini ortadan kaldrm olsa bile, onu sulaya
bilir misiniz? Biri, diyar Baelorun aptallklarndan korumak zo
rundayd.
Sansa ok armt. Ama Kutsanm Baelor byk bir kral
d. Dornela bar yapmak iin Kemik Y olunu yaln ayak yrd
ve Ejderha valyesini bir ylan ukurundan kurtard. ok saf ve
kutsal bir adam olduu iin ylanlar ona saldrmad.
Prens Oberyn glmsedi. Eer bir ylan olsaydnz leydim,
Kutsanm Baelor gibi kansz bir sopay srmak ister miydiniz?
Ben olsam dilerimi daha sulu biri iin saklardm...
Prensim sizinle dalga geiyor Leydi Sansa, dedi Ellaria Kum
denen kadn. arkclar, ylanlarn Baeloru srmadn syle
mekten holanr ama gerek ok farkldr. Elli kez srld vebu
yzden lmeliydi.
Baelor lseydi Viserys onlarca yl hkm srerdi, dedi
Tyrion, ve Yedi Krallk ok daha iyi bir hizmet alrd. Bazlar,
Baelorun onca zehir yznden akln kaybettiine inanr.
Evet, dedi Prens Oberyn, ama u sizin Kzl Kalede hi
ylan grmedim. J offrey iin neler dnyorsunuz?
Dnmemeyi tercih ediyorum. Tyrion ban serte eg1
Msaadeniz olursa, arabamz bekliyor. Tyrion, S ansan n ara
274
inmesine yardm etti ve onun ardndan sakar hareketlerle
j^ndi trmand. L tfen perdeleri kapat leydim.
j^patmasak olmaz m lordum? Sansa perdelerin ardnda ka-
al kalmak istemiyordu. Gn ok gzel.
^Kral Topraklarnn iyi insanlar arabaya pislik atabilir, iinde
beni grrlerse. kimize de bir iyilik yap leydim. Perdeleri ka-
pat.
Sansa syleneni yapt. Arabann iindeki hava snp arlar
kensessizce oturdular. Kitabnz iin zldm lordum, deme
yezorlad Sansa kendini.
O J offreynin kitabyd. Onu okusayd birka ey renebilir
di Tyrionn sesi, akl baka yerdeymi gibi geliyordu. Daha iyi
bilmeliydim. Grmeliydim... onca ey.
Belki haner onu daha ok memnun eder.
Cce yzn buruturduunda yara izi gerilip bkld.
ocuk bir haneri hak etti deil mi? krler olsun ki Tyri-
on, Sansann cevab iin beklemedi. J off, Kyarnda aabeyin
Robbla tartmt. Syle bana, Majesteleriyle Bran arasnda da
tatszlk var myd?
Bran? Soru, Sansann akln kartrd. Bran dmeden
ncemi demek istiyorsunuz? Sansa gemii hatrlamaya alt.
Her ey ok uzun zaman nce olmutu. Bran tatl bir ocuktu.
Herkes onu severdi. O ve Tommen ahap kllarla dvmt,
hatrlyorum ama sadece oyun oynuyorlard.
Tyrion karamsar sessizliine geri dnd. Sansa dardan ge
lenzincir ngrtlarn duyabiliyordu; yivli kap yukar ekiliyor
du. Bir an sonra bir barma sesi geldi ve araba sallanarak hareket
etmeye balad. Dardaki manzaradan yoksun kalan Sansa, kuca-
gmdabirletirdii ellerine bakmay tercih etti, kocasnn rahatsz
edici baklarnn farkndayd. Bana neden byle bakyor?
Kardelerini seviyordun, benim J aimeyi sevdiim kadar.
Bent haince konuturmak iin kurulmu bir Lannister tuza m bu?
Benimkardelerim haindi ve hain mezarlarn boyladlar. Boy
lerini sevmek ihanettir.
Sansann minik kocas gld. Robb, meru kralna kar si-
a,aayakland. Bu eylem onu kanunlarn nnde hain yapar. Di-
275
ger kardelerin hainliin ne olduunu bilemeyecek kadar kijL '
yata ldler. Tyrion burnunu ovdu. Sansa, Kyarnda Bran
ne olduunu biliyor musun? a
Bran dt. Srekli bir eylere trmanyordu ve sonunda d
tti. Deceinden her zaman korkuyorduk. Ve Theon Greyj0 i
onu ldrd, fakat bu daha sonrayd.
Theon Greyjoy. Tyrion i geirdi. Leydi annen beni su.
lamt... neyse, seni irkin detaylarla zmeyeceim. Beni haksz
yere sulamt. Ben kardein Brana asla zarar vermedim. Ve sana
vermeye de niyetim yok.
Ne sylememi istiyor? Bunu bilmek gzel lordum. Tyrion on
dan bir ey istiyordu fakat Sansa ne ol duunu bilmiyordu. A bir
ocuk gibi grnyor ama benim ona verecek yiyeceim yok. Neden beni
rahat brakmyor?
Tyrion tekrar yarasn ovuturdu, insann gzn Tyrionm
irkin yzne eken irkin bir alkanlkt bu. Bana Robbunya
da leydi annenin nasl ldn hi sormadn.
Ben... bilmemeyi tercih ederim. Bilirsem kt ryalar gr
rm.
O halde baka bir ey sylemeyeceim. \
ok... ok naziksiniz. j
Ah evet, dedi Tyrion. Ben nezaketin ta kendisiyim. Vekt j
ryalar iyi bilirim. j
TY R ON
Lord T y w i n i n nana verdii yeni ta, ayak takm tarafndan
ralanandan iki kat daha uzundu; kristalin ve rg altnn ha-
meti. Yce Rahip ban her oynattnda etrafa gkkua klar
salyordu. Tyrion, bu arla dayanabilen rahibi takdir etmek
zorundayd. Ve hatta, Anne ve Bahann altn yaldzl uzun hey
kellerin arasnda duran J offrey ve Margaerynin muhteem bir ift
oluturduunu da kabul etmek mecburiyetindeydi.
Gelin, fildii ipek ve Myr danteli iinde gzeldi. Elbise
sinin etekleri, kk incilerin arasna serpitirilmi iek de
senleriyle sslenmiti. Margaery, Renlynin dulu olarak Ba-
ratheon Hanedannn altn ve siyah renklerini giyebilirdi ama
Lannisterlara, yeil kadifenin stne dikilmi y z l e r c e altn
dokuma glden oluan bir bakire pelerininin iinde, bir Tyrell
olarak gelmiti. Tyrion, kzn gerekten bakire olup olmadn
merak etti. Joffreynin aradaki fark bildii yok geri.
Geyik boynuzlu ve aslanl armayla sslenmi kpkrmz kadife
pelerinin altna giydii koyu gl rengi takmn iinde kral da gelin
kadar muhteem grnyordu. Altn rengi buklelerinin stne
altn tacn yerletirmiti. O lanet olas tac onun iin ben korudum.
Tyrion rahatsz bir ekilde arln bir ayandan dier ayana
verdi. ok fazla arap. Kzl Kaleden ayrlmadan nce su dkmeyi
akl etmeliydi. Shaele geirdii uykusuz gece de kendini hisset
tirmeye balamt fakat T yrionn en ok istedii ey kahrolas
soylu yeenini bomakt.
Valyria eliine yabana deilim, diye bbrlenmiti ocuk. Ra
hipler, Yukardaki Bahann hepimizi nasl yargladn anlatr
dururdu. Eer Baba imdifoffreynin stne devrilir ve onu bir bok b-
ce$gtbi ezerse buna inanabilirim.
Tyrion bunu uzun zaman nce grmeliydi. J aime kendi ci
hetini kendi ilerdi, asla baka adam gndermezdi. Cersei, izi
gldnde onu iaret edecek bir bak kullanmayacak kadar
Urnazd. Ama J ofF, o kibirli, habis, aptal, kk sefil...
Tyrion, Kyar ktphanesinin d merdivenlerinden aa
udii ve Prens J ofFreyTe Tazy kurtlar ldrmekle ilgili akala-
irke bulduu o souk sabah hatrlad. Bir kurdu ldrmek '
kpek gnder, demiti J otfrey. Auajoffrey bile, Sandor Cle^^
Eddard Starku oluu ldrmesini emredecek kadar apM^
ildi; Taz, Cerseiye giderdi. J offrey, maasn, kuzeye d ^
ilerleyen kral kafilesinin peine taklan sefil srnn iinde h
svarilerin, tacirlerin ve kamp takipilerinin arasnda bulmutu
Bir prensin takdiri ve birka sikke iin hayatm tehlikeye atmay gze alan
deersiz bir yarm akll. Brann boazn kesmeden nce Robert
Kyarfdan ayrlmasn beklemenin kimin fikri olduunu me
rak etti Tyrion. Byk ihtimalle Joff un. Bu fikrin, kurnazln zirvesi
olduunu dnd phesiz.
Tyrion, prensin kendi hanerinin mcevherli bir kabzas ve
altn kakmal bir ba olduunu hatrlar gibiydi. J off o haneri
kullanacak kadar aptalca davranmamt en azndan. Bunun yeri
ne babasnn silahlarn kartrmt. Robert Baratheon dikkatsiz
ce cmert bir adamd ve oluna onun istedii her haneri vere
bilirdi... ama Tyrion, J off un haneri ardn tahmin ediyordu.
Robert, Kyarna, valyelerden ve hizmetlilerden oluan bir
kuyruk, devasa bir araba ve bir yk vagonuyla gelmiti. Hi phe
yok ki vazifeinas bir hizmetkr, Robertn silahlardan birini arzu
etme ihtimaline kar, kraln silahlarnn da kralla birlikte geldi
inden emin olmutu.
J ofFun setii haner iyi ve sadeydi. Altn sslemesi, kabza
snda mcevheri, banda gm kakmas yoktu. Kral Robert o
haneri asla kullanmyordu, byk ihtimalle byle bir eye sahip
olduunu bile unutmutu. Ama Valyria elii lmcl derecede
keskindi... deriyi, eti ve kas tek darbede biip geecek kadar kes
kin. Valyria eliine yabanc deilim, demiti J off. Ama yabancyd,
deil mi? Aksi takdirde Sereparmakn hanerini seecek kadar
aptalca davranmazd.
J ofFun bunu neden yapt Tyrion iin hl muammayd.&
dece zalimlikti belki? J off da fazlasyla zalimlik vard. Tyrion, id1
btn arab kusmamak ve pantolonuna iememek iin *
yordu. Rahatsz bir ekilde kprdand. Kahvaltda dilini tutm^
zorunda kalmt. Olan bildiimi biliyor. Yemin ederimki iu
azm lmm olacak.
278
Yedi ycin vtmu*, vu< uMiuu ve yeu vaa munauee
edildi- Dn arks sylendiinde ve evlilie itiraz eden kim
sekmadnda pelerinleri dei toku etme vakti geldi. Tyrion,
arl1111bir bodr bacandan dierine verdi, babasnn ve Ke-
van amcasnn arasndan treni grmeye alt. Eer tanrlar iyiy-
S(!)Joffb ii eline yiiziite bulatrr. fkesini gzlerinden okumasn
diyeSansaya bakmyordu. Eilebilirdin seni tanrnn belas. O kaskat
Stark dizlerini biraz bkmek ve gururumun birazn korumama izin ver-
ek ok mu zordu?
Joffrey, kardei Tomnendan ald katlanm gelin pelerini
ni gsterili bir ekilde silkelerken, Mace Tyrell, kznn bakire
pelerinini nazike kard. On yandaki ocuk kral, on alt
yandaki gelin kadar uzundu; karsnn boyuna yetimek iin
bir soytarnn srtna kmasna gerek yoktu. Joffrey, krmz ve
altn renkli pelerini Margaerynin omuzlarna serdi ve pelerinin
yakasn balamak iin ne eildi. Ve Margaery, bu kadar kolay
bir ekilde babasnn korumasndan kocasnn korumasna geti.
Peki onu Jofftan kim koruyacak? Tyrion, dier Kral Muhafzlaryla
birlikteduran iek valyesine bakt. Klcnz keskin tutsanz iyi
olur Sr Loras.
Bu pckle ak yemini veriyorum! diye duyurdu Joff
rey nlayan bir tonla. Margaery ayn szleri tekrarladnda,
Joffrey kz kendine ekti ve onu uzun uzun pt. Yce Rahip,
Baratheon ve Lannister Hanedanlarndan J offreyyi ve Tyrell
Hanedanndan Margaeryyi resmi olarak tek beden, tek yrek,
tek ruh ilan ederken, rahibin bandaki tata bir kez daha gkku
a klar dans etti.
Gzel, bu i bitti. imdi kahrolas kaleye dnelim de ieyebileyim.
Septten kmak iin sralanan dn alaynn banda, beyaz
pullu zrhlar ve kar beyaz pelerinler giyen Sr Loras ve Sr Mer-
ynvard. Onlarn arkasndan, bir sepetin iinden gl yapraklar
saarak kral ve kralienin nnde yryen Prens Tommen ge-
Hyordu. Kraliyet iftini, Kralie Cersei ve Lord Tyrell takip edi
yordu, pelerinde gelinin annesi ve Lord Tywin vard, kol kola
yryorlard. Onlarn arkasnda yalpalayarak yryen Diken
^hesinin tek eli bastonunda, tek eli Sr Kevan Lanistern
279
kulundayd. Diken Kraliesiin ikiz muhafzlar, kadnn dm
ihtimaline kar yakn takipteydi. Daha sonra Sr Garlan TyrelJ C
leydi kars geliyordu. Ve sonunda, sra Tyrionla Sansaya gelj
Leydim. Tyrion kolunu Sansaya uzatt. Sansa vazifejnas
bir ekilde kocasnn koluna girdi ama birlikte koridor boyunCa
yrrlerken Tyrion karsnn katln hissedebiliyordu. Sansa
bir kez bile gzlerini aa indirip ona bakmyordu.
Tyrion, henz kapya bile varmadan dardaki tezahrat sesle-
rii duydu. nsanlar Margaeryyi yle ok seviyordu ki JofFreyyi
tekrar sevmeye bile gnllydler. Margaery bir zamanlar
Rely'ye aitti; bu insanlar, onlar kurtarmak iin makberden -
kp gelecek kadar ok seven gen ve yakkl prense. Margaeryyle
birlikte Yksek Bahenin cmertlii de gelmiti, Gl Yolundan
gneye akmt cmertlik. Ama bu aptallar, Gl Y olunu en bata
kapatann ve o kanl ktl balatann bizzat Mace Tyrell olduu
nu unutmu gibi grnyorlard.
Septin kapsndan serin sonbahar havasna ktlar. Asla kaa
mayacamzdan korkmutum, dedi Tyrion.
Sansann Tyrona bakmaktan baka ans yoktu artk. Ben...
evet lordum. Dediiniz gibi. zgn grnyordu. Lkin gzel
bir trendi.
Bizimkinin tersine. Uzundu. Bu kadarm syleyebilirim. Ada
makll iemek iin kaleye dnmeliyim. Tyrion burun kkn
ovuturdu. Keke beni ehirden uzaklatracak bir grev bulsay-
dm. Sereparmak zeki bir adam.
Kral Muhafzlar tarafndan evrilmi olan J offrey ve Mar-
gaery, geni mermer meydana bakan basamaklarn en tepesinde
duruyordu. Sr Addamn komutasndaki altn pelerinliler, Kral
Kutsanm Baelorun heykelinin hamiyetperver bir edayla yuka
rdan seyrettii kalabal geride tutuyordu. Tyrionn, yeni evli
ifti kutlamak zere dierleriyle birlikte sraya girmekten baka
seenei yoktu. Margaerynin parmaklarn pt ve kza mutlu
luklar diledi. krler olsun ki arkadaki insanlar kendi sralarm
bekliyordu, Tyrionla Sansa fazla oyalanmak zorunda kalmadk
Arabalar gnein altndayd, bu yzden ierisi epey snm
t. Araba hareket ettiinde, Tyrion ban koluna dayayp uzand
Sansa, gzlerini ellerine dikerek oturdu. En az Tyrell kz kadar
^ i i z e l - Salar sonbahar kzlyd, gzleri koyu Tully mavisi. Keder,
jflh ve hassas bir ifade vermiti yzne ve bu ifade onu daha g-
cl yapmt. Tyrion ona uzanmak istedi, onun nezaket kalkann
tarmak. Tyrion konuturan bu istek miydi? Yoksa akln idrar
kesesindeki ikinlikten uzaklatrma ihtiyac m?
Yollar tekrar gvenli hale geldiinde Casterly Kayasna yol
culuk edebileceimizi dndm. Joffreyden ve ablamdan uzaa.
Tyrion, J offreynin Drt Kraln Hayat'nz yapt eyi dndke
d a h a huzursuz oluyordu. Orada bir mesaj vard, ah evet. Sana Altn
Galeriyi, Aslan Azn ve kk birer ocukken J aimeyle oyun
lar oynadmz K ahramanlar Salonunu gstermek beni mutlu
eder. Denizin kalenin altna girdii yerden gelen gmbrtleri
duyabilirsin...
Sansa ban ar ar kaldrd. Tyrion onun ne grdn
biliyordu; ikin ve hayvani bir aln, bir burun kk, pembe ve
eri br bir yara izi ve birbirinden farkl renklerdeki gzler.
Sansann gzleri kocamand, maviydi ve botu. Lord kocamn
arzuettii her yere giderim.
Bu yolculuun seni memnun edeceini ummutum ley
dim.
Lordumu memnun etmek beni memnun eder.
Tyronm az gerildi. Sen ne zavall bir adamsn. Aslan Azyla
ilgili gevezelik etmenin onu glmseteceini mi sandn?Bir kadm al
tndan baka bir eyle glmsettiin oldu mu hi? Hayr, aptalca bir
fikirdi. Kayay yalnzca bir Lannister sevebilir.
Evet lordum. Nasl isterseniz.
Tyrion, sradan insanlarn Kral J offreynin adn bardn
duyabiliyordu. O zalim ocuk ii yl iinde yetikin bir erkek olacak,
meru hakkm ynetecek... ve banda azck akl olan btn cceler Kral
Topraklarimn ok uzana kaacak. Belki Eski ehir. Hatta belki
^zgr ehirler. Tyrion her zaman Braavosun Titann gr-
mek istemiti. Belki Sansay da mutlu ederdi bu. Nazik bir sesle
^aavostan bahsetti ve bir zamanlar stnde yrd Sur kadar
buzlu ve teslim olmaz bir nezaket duvaryla karlat. Bu duvar
tyrion bezdirmiti.
281
Yol geri kalann sessizlik iinde geirdiler. Tyrion birs
sonra Sansann bir ey sylemesini umarken buldu kendi*
herhangi bir ey, kiiciik bir kelime ama Sansa hi konumad"
Araba kilenin avlusunda durduunda, T yrion bir seyisin yar(j
myla aa indi. Bir saat sonra ziyafette olmamz gerekiyor ley'
dini. Birazdan sana katlacan. Uyumu bacaklaryla uzaklat
Avlunun karsndan, Margaeryni n nefes nefese kahkahalarm
duyabiliyordu, J offrey onu eyerinden i ndiri yordu Jojfrey bir
laime kadar uzun olacak, diye dnd ve ben otum ayaklarnn al.
tndaki cike olarak kalacam. Ve birgiin Joffrey beni daha da ksa boylu
yapmak isteyecek...
Tyrion bir tuvalet buldu ve sabah arabn mesanesinden bo
altrken minnetle i geirdi. emeni n, bi r kadna sahip olmak
kadar gzel olduu zamanlar vard ve bu onl ardan biriydi. Tyrion
phelerinden ve gnahlarndan da bu kadar kolay arnabilmek
isterdi.
Podric Payne, Tyrionm dairesi ni n kapsnda bekliyordu.
Yeni takmnz kardm. Burada deil. Y atanzn stnde. Ya
tak odasnda.
Evet, yata yatak odasnda tutuyoruz. Ziyafet iin hazrla
nan Sansa odada olmalyd. Shae de 'y/e. Pod, arap.
Tyrion arabn pencere sekisine oturarak iti, aadaki mut
faklarn karmaasn dnd. Gne, kale duvarnn tepesine
dokunmamt henz ama Tyrion pien ekmeklerin ve kzaran
etlerin kokusunu alabiliyordu. Beklentilerle dolu konuklar bi
razdan taht odasna akn edecekti; arklarn ve ihtiamn akam
olacakt bu. Bu akamsadece Yksek Bahe ile Casterly Kayasn
evlendirmek iin deil, bu iki hanedann zenginliini ve kuvve
tini, Joffreynin hkmranlna hl kar olmay dnebilecek
herkese bir ders olarak gstermek iin tertip edilmiti.
Lkin Stannis Baratheon ve Robb Starkn bana gelenler
den sonra kim Joffreynin hkmranlna itiraz edecek kadar
lgn olabilirdi imdi? Nehir topraklarnda hl kavga vard fa
kat emberler her yerde daralyordu. Sr Gregor Clegane,
Dili Mzrak gemi ve yakut geidi almt, bunun ardndan
Harrenhalu neredeyse hi uramadan ele geirmiti. DenizgZ'
.. j Kara Wlder rrey e teslim olmutu. Lord Randyll 1ary,
fi1kire Havuzunu, Glgeli Vadiyi ve Kral Y olunu tutuyordu.
atda, Sr Daven L annister, Altn Die gitmi ve Nehirovann
stne yrmek zere Sr Forley ile birlemiti. Sr Ryman
prey onlara katlacak iki bin mzraknn banda kizlerden ay-
rlm- Ayrca Paxter Redwyne, kendi donanmasnn ksa zaman
iinde Arbordan yelken aacan, Dorneu dolaacak ve Ta
Basamaklardan geecek olan uzun deniz seferinin balayaca
n sylemiti. Stannisin bir Lysli korsan gemisine kar on gemi
ol acakt . statlar tarafndan Be Kraln Sava olarak anlan m
cadele sona ermek zereydi. Mace Tyreil, Lord Tywinin ona hi
zafer brakmadndan ikyetiydi.
Lordum? Pod, Tyrionn yanndayd. stnz deiti
recek misiniz? Takmnz koydum. Y atanzn stne. Ziyafet
15
iin.
Ziyafet mi? dedi Tyrion ask suratla. Hangi ziyafet?
Dn ziyafeti. Pod istihzay anlamamt elbette. Kral
Joffrey ve Leydi Margaery. Y ani Kralie Margaery.
Tyrion bu akam ok ama ok sarho olmaya karar vermiti.
Pekl gen Podrick, gidip beni ziyafet havasna sokalm.
Tyrion ve Pod odaya girdiinde, Shae, Sansann salarn ya
pyordu. Nee ve keder, diye dnd onlar bir arada gren Tyri
on. Kahkahalar ve gzyalar. Sansa, yakas renkli krkle sslenmi
gmi gri bir elbise giymiti, mor astarl elbisenin yarasa kesimli
kollar neredeyse yere deiyordu. Shae, Sansann salarn, koyu
mor talarla sslenmi gm bir sa filesinin iine ustaca top
lamt. Sansay daha nce hi bu kadar gzel grmemiti Tyri
on ama kz o uzun, saten kollarn altna hzn giyiyordu. Leydi
Sansa, dedi, bu gece salondaki en gzel kadn siz olacaksnz.
L ordum ok naz i k .
Leydim, dedi Shae istekli bir sesle. Gelip masalara hizmet
edemez miyim? Turtann iinden kan gvercinleri grmeyi ok
'stiyorum.
Sansa kararsz bir ifadeyle Shaee bakt. Kralie btn hiz
metkrlar seti.
stelik salon ok kalabalk olacak. Tyrion fkesini yutmak
283
zorunda kald. Ama mzisyenler btn kaleyi dolaacak ve
avluda herkesin yiyip imesi iin masalar kurulacak. Yeni ta^
mim inceledi; krmz kadifeden dikilmiti, ceketin vatkal omu
lar vard, kabark kollarndaki kesiklerin iinden siyah saten asta
grnyordu. Ciizel bir kyafet, istedii tek ey onu giyecek yakk!, b'
adan. Gel Pod, unun iine girmeme yardm et.
Tyrio giyinirken bir kadeh arap daha iti, sonra kolundan
tuttuu Sansay, taht odasna doru akan ipek, saten ve kadife
nehrine kartrmak zere Mutfak Kalesinden kard. Baz ko
nuklar sralardaki yerlerini bulmak iin salona girmiti. Dierleri
leden sonrann mevsim d scaklnn tadn kararak kapu <
lar nnde dolayordu. Tyrion ve Sansa, gerekli nezaket hare
ketlerini yerine getirmek iin avluda gezindiler. 1
Lord Gylese ksrn daha iyi olduunu syleyen, Elinor
Tyrellin kyafetine iltifat cde, J alabhar X hoya Yaz Adalarndaki
dn teamlleriyle ilgili sorular soran Sansay izlerken, bu
ite iyi, diye dnd Tyrion. Sr Kevan, Tyrionn kuzeni Sr
Lanceli avluya getirmiti, gen valye mcadeleden beri ilk kez
hasta yatandan kmt. Korkun grnyor. Lancelin salar in
celmi, beyazlamt ve delikanl bir sopa kadar zayft. Yannda
onu ayakta tutan babas olmasa yere ylaca kesindi. Ancak San
sa gen valyenin kahramanln vp onun tekrar glendiini
grmenin ne kadar gzel olduunu sylediinde, hem Lancelin
hem de Sr Kevann yz ldad. Sansa, Joffrey iin daha iyi bir
kralie ve daha iyi bir e olurdu, Joffreyde onu sevecek duygu olsayd. Ty
rion, yeeninin herhangi birini sevmeye istidad olup olmadn
merak etti.
Leydi Olenna Tyrell, kendisinden daha ar grnen altn
kumal elbisesinin iinde Sansayla Tyrionn yanna geldiin
de, Muhteem grnyorsun ocuum, dedi Sansaya- L
kin salarna rzgr demi. Ufak tefek yal kadn elini uzatt
ve birka dank bukleyi yerine sokup Sansann sa filesini d
zeltti. Kayplarm duyduumda ok zldm, dedi Sansa nin
salarna dokunurken. Biliyorum aabeyin korkun bir haindi
fakat dnlerde insan ldrmeye balarsak, insanlar evlilikten
u anda korktuklarndan bile fazla korkarlar. te, imdi daha ly1
Leydi Olenna glmsedi. ki gn sonra Yksek Baheye
0 meLiin yola kacam sylemekten mutluluk duyuyorum.
^ is kokulu ehri yeterince grdm, teekkr ederim. Erkekler
srken sen kk bir ziyaret iin bana elik etmek istersin bel
ki? j^argaeryyi ve onun gzel leydilerini dehetle zleyeceim.
Senin refakatin benim iin ok tatl bir teselli olur.
o k naziksiniz leydim, dedi Sansa, lkin benim yerim lord
kocamn yan .
Leydi Olenna buruuk ve disiz azyla Tyriona glmsedi.
Ah? Bu aptal ve yal kadn balayn lordum, niyetim gzel
karnz almak deildi. eytani bir dmana kar bir Lannister
ordusunun banda uzaklarda olacanz dnmtm.
Ejderhalardan ve geyiklerden oluan bir ordu. Hazine ba,
btn ordularn masraflarnn dendiinden emin olmak iin
mecliste kalmak zorunda.
Elbette. Ejderhalar ve geyikler, bu ok zekice. Ve cce mete
likleri. Cce meteliklerini duydum. Onlar toplamak korkun bir
angaryaolmal.
Toplama iini bakalarna brakyorum leydim.
Ah, yle mi? Bizzat ilgilenmek isteyeceinizi dnrdm.
Kraliyetin o cce metelikleriyle dolandrlmasna izin veremeyiz,
yledeil mi?
Tanrlar korusun. Tyrion, Lord L uthor Tyrellin o uurum
dankasten atlayp atlamadn merak etmeye balyordu. Msa
adeederseniz Leydi Olenna, yerlerimize geme vakti geldi.
Ben de geeyim. Y etmi yedi eit yemek, sylemeye dilim
varmyor. Bunu bir para ar bulmuyor musunuz lordum? Ben
tandi adma drt lokmadan fazla yiyemiyorum, tabii siz ve
benziyadesiyle ufak yaplyz, yle deil mi? Leydi Olenna tek
rar Sansann salarna dokundu. Pekl, git bakalm ocuum ve
biraz daha mutlu olmaya al. Bak imdi, muhafzlarm nereye
kayboldu? Sa, Sol, neredesiniz? Gelin de yksek platforma git
meme yardm edin.
karanla hl bir saat olmasna ramen, taht odas imdiden
^k iinde yzyordu; btn apliklerde mealeler yanyordu,
^grtkanlar ieri giren lordlarn ve leydilerin isimlerini ve u-
yanlarm duyururken, konuklar masalarn yannda duruy0rcj
Kraliyet niformas giyen yaver mezleri, lordlara ve leydik
geni merkez koridor boyunca elik ediyordu. Salonun stndel
galeri mzisyenlerle doluydu; davulcular, fltler, kemancla
yayllar, flemeliler ve vurmal alglar.
Tyrion, Sansann kolunu yakalad, ar ve paytak admlar
la koridoru yrd. zerindeki gzleri hissedebiliyordu; onu
eskisinden bile irkin yapan taze yara izine bakyorlard. Brak
baksnlar, diye dnd Tyrion yerine otururken. Brak doyadoya
baksnlar ve fsldansnlar, onlar istiyor diye kendimi saklamayacam
Tyrion ve Sansann ardndan Diken Kraliesi ieri girdi, ayak-
larn sryerek minik admlarla yryordu. Tyrion kimin daha
tuhaf grndn merak etti; Sansa ile o mu yoksa iki metrelik
ikiz muhafzlarn arasnda yryen buruuk kadn m?
J offrey ve Margaery, taht salonuna birbirinin ayn iki beyaz
sava atnn srtnda girdiler. Y aver mezleri onlarn nnde ko
uyor ve hayvanlarn ayaklarnn altna gl yapraklar sayordu.
Kral ve kralie de ziyafet iin stlerini deitirmilerdi. Joffrey,
siyah krmz eritli bir pantolon ve altn dokuma kumatan di
kilmi bir ceket giymiti, ceketin kol yenleri siyah satendi ve akik
dmeleri vard. Margaery, septte giydii arbal elbiseyi ok
daha dekolte bir kyafetle deitirmiti, dar bir beden ksm olan
yeil atlas elbise, kzn kollarn ve gslerinin stn akta b
rakyordu. Margaery salarn toplamamt, kahverengi yumuak
bukleler kzn beyaz omuzlarna dklyor ve hemen hemen be
line kadar iniyordu. Gen kralienin banda ince, altn bir ta
vard. Margaerynin glmsemesi utanga ve tatlyd. Sevimli tir
kz, diye dnd Tyrion ve yeenimin hak ettiinden daha nazik bit
kader.
Kral Muhafzlar yeni evli ifti yksek platforma gtrd,
dn iin Baratheon altn, L annister krmzs ve Tyrell yeil1
eritlerle donatlan Demir T ahfm glgesinin altndaki onur kol*
tuklarma. Cersei, Margaeryye sarld ve kzn yanaklarn pt
Sonra Lor d Tywin, Lancel ve Sr Kevan ayn eyi yapt. JofLrcy.
gelinin babasndan ve aabeyleri L oras a Garlandan sevgi o
pckler ald. Kimse Tyrion pmek iin acele ediyormu g1
nnedi- Kral ve kralie yerlerine oturduunda, Yce Rahip
flT fi l ere dua ettirmek iin ayaa kalkt. Tyrion, bu rahip selefi
uyuuk deil en azndan, diye avuttu kendini.
'Tyrion ve Sansa kraln sa tarafnn uzana, Sr Garlan Ty-
|1i l e onun kars Leydi Leonettein yanna oturtuldu. Bir dzine
^kjoffreynin daha yaknnda oturuyordu ve alngan bir adam
bunubir hakaret olarak kabul edebilirdi, zellikle de ksa bir za
manncesine kadar Kral Eli olduunu dikkate alrsa. Ama Tyri
onJoffreyle arasnda yz kii olsayd daha mutlu olurdu.
Tanrlar dualarn aldktan sonra, Kadehler dolsun artk!
diyebard Joffrey. Kraln kadeh taycs, btn bir srahi Ar-
bor krmzsn Lord Tyrellin o sabah verdii altn dn kade
hinin iine boaltt. Kral, kadehi iki eliyle birden kaldrd. Kralie
kannrn erefine!
Margaery! diye bard salon. u Margaery! Margaery! Kralieye!"
Binkadeh tokutu ve dn ziyafeti tam anlamyla balad. Tyri
onLannister da dier konuklarla birlikte iti, kadehini boaltt ve
yerineoturur oturmaz tekrar doldurulmas iin iaret verdi.
lk yemek, altn yaldzl kselerde servis edilen kremal mantar
vesalyangoz orbasyd. Tyrion sabah kahvaltsna neredeyse hi
dokunmamt ve itii arap imdiden ban dndrmeye bala
mt, bu yzden yemei memnuniyetle karlad. orbay abu
cakbitirdi. Biri bitti yetmi alts kald. Yetmi yedi eit yemek, ehirde
hlalktan krlan ocuklar ve bir turp uruna cinayet ileyecek adamlar
varken. Bizi imdi grebilselerdi Tyrellleri o kadar ok sevmeyebilirlerdi.
Sansaorbadan bir kak tatt ve kseyi itti. Beenmediniz mi
leydim? diye sordu Tyrion.
ok fazla yiyecek servis edilecek lordum. Benim kk bir
midemvar, dedi Sansa. Gergin bir ekilde salarn dzeltti ve
Joffreynin yeni kraliesiyle birlikte oturduu yere bakt.
Margaerynin yerinde olmak n isterdi? Tyrion kalarn att. Bir
Me daha fazla aklselim sahibi olurdu. Kafasn datmak iin
^ tarafa dnd ama bakt her yerde gzel, mutlu ve dier
damlara ait kadnlar vard. Yedi yzl byk kadehten J offreyyle
1te iki ien ve tatl tatl glmseyen Margaery. Margaerynin
nnesi kydi Alerie, gm sal ve gzel, Mace Tyrellin yann-
287
J. l.J. gururlu. Kralienin ii gen kuzeni, Kuar Kadar cv]tl
l. Lord Merryvvcathern siyah sal Myrl kars, kocaman sjy3j,
gzleri fettan bakl. DoreJ u adamlarn arasnda oturan (CerSej
Dornelu adamlar, yksek platformun hemen altndaki ok itibar],
fakat Tyrelllerde salonun boyunun izin verdii lde uzakbir
masaya oturtmutu) ve Kzl Ylann anlatt bir eye glen ]larja
Kum.
Ve bir kadn daha vard, soldan nc masann neredeyse
sonunda oturuyordu... Fossovaylerden birinin kars, diye dnd
Tyrion ve kamnda onun bebeini tayor. Kadnn ikin gbei, onun
ne narin gzelliini ne de yemeklerden ve elenceden ald keyfi
azaltyordu. Tyrion, kansm kendi tabandan besleyen adam izle
di. kisi ayn kadehten iiyordu, sk sk ve beklenmedik bir ekilde
pyorlard. Ne zaman pseler, adam elini nazik bir ekilde
karsnn gbeine koyuyordu, evkatli ve esirgeyici bir hareketti, i
imdi ne uzansa ve onu pse Sansann ne yapacan merak
etti Tyrion. Biiyk ihtimalle irkilip geri ekilir. Ya da cesur davranr ve bir I
grevmiesine buna katlanr. Benim karmn en nemli izeli ii vazifeinas I
olmas. Tyrion, bu gece onun bekaretini almak istediini sylesey- I
di, Sansa buna da vazifeinas bir ekilde katlanr ve gerekenden I
fazla alamazd. I
Tyrion arap istedi. arap geldiinde ikinci yemek servis edli- j
yordu; domuz eti, am fst ve yumurtayla doldurulmu hamur j
torbas. Sansa yemekten sadece bir lokma ald, o srada rtkanlar j
yedi arkcnn ilkini aryordu.
Gri sakall Arp Hamish insanlarn ve tanrlarn kulaklar iin,
daha nce Yedi Krallkn hibir yerinde duyulmam bir ark
syleyeceini duyurdu. arknn ad Lord Renlynin Yolculuu
idi.
Adamn parmaklar yksek arpn tellerinde dolat, taht odas
tatl seslerle doldu. Kemik tahtta oturan lm Lordu aa bakt w
katledilmi lordu grd diye balad Hamish, yeeninin tacn al'
maya teebbs eden Renlynin nasl tvbe ettiini, lm Lorduna
nasl bizzat meydan okuduunu ve diyar aabeyine kar savun
mak iin yaayanlarn topraklarna nasl geri dndn anlatarak
devametti.
l e z a i l l i Symot srf buttun iin kendini bir kse kahverenginin
iinde buldu, diye dnd Tyrion. arknn sonunda Kralie
[argaeryn i n gzleri slakt; cesur Lord Renlyni glgesi, ger-
I aknn yzn son bir kez grmek iin Yksek Baheye u-
| tuunda. Renly Baratleon hayat boyunca hibir ey iin tvbe
; etmedi, dedi blis, Sansaya, ama bana sorarsan Hanish az nce
altn yaldzl bir ut kazand.
| Arp pek ok tandk ark da syledi. Altn Gl Tyrelller
iindi phesiz ve Castemere Yamurlar Lord Tywinin gu
rurunu okamak iin sylenmiti. Bakire, Anc ve Yal Hatun
YceRahipi memnun etti. Leydi Karm kalpleri akla dolu b
tnkk kzlar ve hi phesiz baz kk olanlar sevindirdi.
Tyrion, sulu hamura bulanp yada kzartlm tatl msrlarn,
hurma, elma ve portakal paralaryla piirilmi scak yulaf ekme-
I inin tadna bakar vc yaban domuzu pirzolasn dilerken arklar
[ yarmkulakla dinledi.
| Bundan sonra yemekler ve gsteriler artc bir savurganlkla
arkaarkaya geldi, arap ve bira sel gibi akt. Hamish salondan ay
rld. Onun yerini alan kk ve yal ay, davullarn ve fltlerin
eliindehantalca dans ederken, dn konuklar badem parala
rylapiirilmi alabalk yediler. Ay Olan uzun tahta bacaklarnn
| stnekt ve masalarn arasnda Lord Tyrellin sama bir ekilde
E imansoytars Ya Toparn kovalad, o srada lordlar ve leydi
ler kzarm alaca balkln ve peynirli soanl turtann tadna ba
kyordu. Pentoslu taklaclar; parende attklar, amuda kalktklar,
plak ayaklarla tabaklar evirdikleri ve birbirlerinin omuzlarna
karak bir piramit oluturduklar bir gsteri sundular. Onlarn
marifetlerine, ateli dou baharatlaryla kaynatlm yengeler,
bademstnde havularla birlikte piirilmi koyun etleri, kuru
kmler, soanlar, frndan yeni km balk tartlar elik etti.
Sonra rtkanlar bir baka arkc ard; parlak krmz sa-
| kallanve Symonn syledii kadar tuhaf bir aksam olan Tyroshlu
| Collio Quaynis. Collio, kendine zg yorumuyla syledii Ej-
^halarn Dansfyla balad ama bu ark, biri erkek biri kadn
jj arkc iin daha uygundu. Tyrion, balla kzartlm zence-
111keklik vc Dek rnk kadeh arabn vardmvla sarkva katland.
Valyriann Kyametinin ortasnda len iki am hikv
latan dokunakl balat, konuklarn ounun konuamadk v '3n'
Valyria dilinde sylenmeseydi salonu memnun edebilirdi p
Birac Bessa edepsiz szleriyle konuklar geri kazand C II
davulcuyu yanna arp Lord Tyvvinin nnde eilerek p f
tamere Yamurlarn sylerken, hurmalarla doldurulup bp
halinde kzartlan tavus kular, tyleriyle birlikte servis edild^
Eer bu arknn yedi farkl yorumunu duymak zorundaysam Bit
ukurunagidip yahniden zr dileyebilirim. Tyrion karsna dnd
Pekl, hangisini tercih edersin?
Sansa aknlkla Tyriona bakt. Lordum?
arkclar. Hangisini tercih edersin?
Ben... zgnm lordum. Dinlemiyordum.
Yemek de yemiyordu. Sansa, bir sorun mu var? Tyrion d
nmeden konumu ve konutuu anda samaladm fark et
miti. Btn yaknlan katledildi, benimle evli ve ben sorunun ne oldu
unu merak ediyorum.
Hayr lordum. Sansa ban evirdi ve Sr Dontosu hurma
larla dven Ay Olan yapmack bir ilgiyle izledi.
Drt usta alev kehanetisi, ateli penelerle birbirlerine sald
ran canl alev canavarlar yarattlar. O srada hizmetkrlar, kep
elerle blendisori doldurduklar kseleri getiriyordu; i i n e soyul
mu badem ile horoz eti paralar katlm ball kaynar arap ve
sr eti suyu karm. Daha sonra safran ve eftaliyle piirilmi
kuu dilimleri, (Mcadelenin arifesinde ablasyla y e d i i akam
yemeini hatrlayan Tyrion, Yine mi kuu? diye mrldand)
yal bezelyeler ve krk cevizle birlikte gaydaclar, a k l l kpek
ler ve kl yutan hokkabazlar geldi. Bir jonglr bir d z i n e klf
ve baltay havada evirirken, czrdayan kan sosisi ileri masalar3
getirildi. Tyrion bu yan yana sunumun, ok zevkli o l m a s a da o
zekice olduunu dnd. ,
rtkanlar borazanlarn ttrdler. Altn udu kazanp
iin syleyecek, diye bard biri, karnzda C u y d a n Gay
o n .
F gsl, siyah sakall, kel kafal bir adam olan
salonun her kesini dolduran gk grlts gibi bir sese
290
Galyeon kendisine elik etmeleri iin alt mzisyen getirmiti.
Soylu lordlar ve gzel leydiler, bu gece sizler iin sadece bir ark
syleyeceim," diye duyurdu. Karasu Nehrinin arks, diyarn
nas,l kurtulduunun arks. Davulcu ar ve meum bir ritm
tutturdu.
Kara lord kara kara dnd kulesinde, diye balad Galyeon,
yce kadar kara kalesinde.
Salar karayd, ruhu kara, diye syledi mzisyenler bir az
dan. Flt girdi.
Kana susamt, gptayla beslendi, kinle doldurdu kadehini, diye
devam etti Galyeon. Bir zamanlar aabeyim yedi krall ynetti, dedi
cad karma. Onun olan her eyi alacam ve benim yapacam. Onun
o l u n a battmn ucunu tattracam.
uAltm sal, gen ve cesur bir olan, diye syledi mzisyenler,
yksek arp ve keman almaya balad.
Eer tekrar El olursam ilk iim btn arkclar asmak ola
cak, dedi Tyrion, fazla ykses bir sesle.
Leydi Leonette hafife gld. Sr Garlan ne eildi ve, Dile
getirilmemi cesur bir amel daha az cesur bir amel deildir,
dedi.
Kara lord askerlerini toplad, askerler onun etrafnda karga gibi top
land. Kana susam bir halde yelken atlar.
...ve zavall Tyrionn burnunu kopardlar, diye bitirdi Ty
rion.
Leydi Leonette kkrdad. Belki de arkc olmalsnz lordum.
Kafiyeleriniz Galyeonunkiler kadar iyi.
Hayr leydim, dedi Sr Garlan. L annister lordum byk
kahramanlklar yapmak iin yaratlm, onlar hakknda ark
sylemek iin deil. Onun kudretli zinciri ve lgnatei olma
sayd dmanlar nehri geebilirdi. Ve Tyrionn vahileri Lord
Stannisin keif svarilerinin ounu katletmeseydi Stannisi asla
Safil avlayamazdk.
Garlanm szleri Tyrionm tuhaf bir minnettarlk hissetmesi-
nesebep oldu. Galyeon, ocuk kraln ve kraln annesi altn kra-
Jjenin hamasetiyle ilgili bitmez tkenmez drtlkler sylerken,
yfion o szlerin yardmyla sakin kalabildi.
291
Kralie b asla yapmad, dedi Sansa aniden.
arklarda duyduunuz eylere asla inanmayn leydim.
on kadehlerini tekrar doldurtmak iin bir hizmetkr ard.
ok gemeden, uzun pencerelerin dndaki hava tamamn
karard ve Galyeon hl sylyordu. arksnn yetmi yedi kta
s vard ama bin ktas varm gibi geliyordu insana. Salondaki her
konuk iin bir kta. Tyrion, kulaklarna mantar tkamak iin duydu-
u arzuya direnebilmek adna son yirmi ktay arap ierek geiri
arkc sonunda eilip selam verdiinde, baz konuklar kendi kast-
sz elencelerini balatmaya yetecek kadar sarhotu. Yaz Adasndan
gelen danslar parlak tylerden ve duman rengi ipekten yaplp
elbiselerin iinde dnerken Yce stat Pycelle uyuyakald. Lord
Rovvan valyelerinden biri bir Dornelu adam bakladnda,
kfl peynirle doldurulmu geyik madalyonlar servis ediliyordu.
Altn pelerinliler iki adam da dar kard; biri orada rmek
zere bir hcreye, dieri dikilmek iin stat Ballabara gtrld.
Tyrion; tarn, karanfil, eker ve badem style tatlandrlp j
leyle piirilmi domuz ba etiyle oyalanrken Kral J oflrey birden
bire ayaa kalkt. araptan kalnlam sesiyle, Kraliyetin mzrak
msabklarn getirin! diye bard.
Yeenim benden beter sarho, diye dnd Tyrion. Altn pelenn-
liler salonun sonundaki byk kaplar at. Salona yan yana iki atl
girdi, Tyrion oturduu yerden iki eritli mzran tepesini gre
biliyordu sadece. Merkez koridordan krala doru ilerleyen atllar
bir kahkaha dalgas takip ediyordu. Midilliler sryor olmallar, diye
dnd Tyrion, ta ki... onlar grene kadar.
Mzraklar bir ift cceydi. Biri, irkin bir gri kpein srt
na binmiti. Dieri kocaman, benekli bir dii domuz sryordu.
Minik valyeler eyerlerinin stnde yukar aa zplarken boyal
ahap zrhlar takrdyordu. Kendi boylarndan byk kalkanlar ta
yan cceler bineklerinin srtnda ilerlerken mzraklarnn arl
yla erkeke cebelleiyor, bir o yana bir bu yana sallanrken kahka
ha frtnalar yaratyorlard. valyelerden biri batan ayaa altnla
iindeydi, kalkanna siyah bir geyik boyanmt. Dier valyegr>
beyaz giyinmiti ve kalkannda bir kurt vard. Binekleri de ayn e
kilde giydirilmiti.
v0rve oturaugu y 7U,UU> *u y--
dldekkrdiyord1!- Hatta Lord Tywin bile hafiften eleniyornu
. Y ksek masada oturanlarn iinde sadece Sansa
glmsemiyordu. Tyrion yalnz bunun iin sevebilirdi onu ama
dokuyu sylemek gerekirse Stark kznn gzleri uzaklardayd.
S a n s a nnde zplayan gln valyeleri hi grmemi gibiydi.
C c e l e r i n suu yok, diye karar verdi Tyrion. Gsterileri bittiinde
o n l a r kutlamak ve bir kese dolusu gm vermeliyim. Yarn, bu kk
elenceyi kimin planladm renir ve baka trl bir teekkr ayarla
nn.
Cceler, kral selamlamak iin yksek platformun nnde
dizginlerini ektiinde kurt valyesi kalkann drd. O, kal
kan almak iin ne eildiinde, geyik valyesi ar mzrann
kontroln kaybetti; mzrak, kurt valyesinin srtna indi. Kurt
valyesi darbenin etkisiyle domuzunun srtndan dt, mzra
geyik valyesinin kafasna arpt. ki valye koca bir dm
halinde yerdeydi. Ayaa kalktklarnda ikisi de kpein srtna
binmeye alt. Barp ititiler. Sonunda eyerlere oturmay ba
ardlar ama yanl hayvanlara binmilerdi, yanl kalkanlar ta
yorlard ve yanl yne bakyorlard.
Bu karlkl zmeleri biraz zaman ald ama nihayetinde
hayvanlarn salonun iki farkl ucuna doru koturdular ve mz
rak msabakas iin durum aldlar. Lordlar ve leydiler kahkaha
lar atar ve kkrdarken kk adamlar arpt. Kurt valyesinin
mzra, geyik valyesinin miferine arpt ve ban kopard,
kesik ba kanlar saarak havaya utu ve Lord Gylesm kucana
dt. Basz cce, kollarn rparak masalarn etrafnda kotur
du. Kpekler havlad, kadnlar lk att ve Ay Olan uzun tah
tabacaklarn stnde tehlikeli bir ekilde ne arkaya sallanarak
byk bir gsteri sergiledi; Lord Gyles, krk miferin iinden
krmz sular damlatan bir karpuz karana kadar. O anda geyik
valyesi, ban zrhnn iinden kard ve salon yeni bir kahkaha
itinasyla sarsld. valyeler kahkahalarn susmasn beklediler,
'mirlerinin evresinde dnerek renkli kfrler ettiler. Yeni bir
tur iin birbirlerinden ayrlmak zerelerken, gri kpek binicisi^
yere att ve domuzun stne kt, iri domuz acyla bard. D(j
konuklar glmekten krld, zellikle de geyik valyesi kurt
valyesinin stne atlayp, ahap zrhnn bacak ksmn karp
dmannn alt blgesini lgnca pompalamaya baladnda.
Teslim oluyorum, teslim oluyorum, diye bard alttaki
cce. Merhametli sr, klcnz kaldrn!
Kaldrrm, kaldrrm ama knn oynatmay brakrsan!diye
karlk verdi stteki cce.
Burun deliklerinden arap akan J offrey glmekten nefessiz
kalm bir halde ayaa kalkt, az kalsn iki kulplu uzun kadehini
deviriyordu. Bir ampiyon, diye bard. Bir ampiyonumuz
var! Kraln konutuunu gren salon sessizleti. Cceler ayrld,
bir kraliyet teekkr bekliyorlard phesiz. Gerek bir ampi
yon deil geri, dedi J off. Gerek bir ampiyon btn meydan
okuyanlar yener. Kral, masann stne kt. Minik ampiyo
numuza meydan okuyacak biri var m? Sinsi bir glmsemeyle (
Tyriona dnd. Day! Diyarmn onurunu savunacaksn deil
mi? Domuza binebilirsin!
Kahkahalar Tyriona dalgalar misali arpt. Tyrion Lannister
ne ayaa kalktn ne de sandalyesine trmandn hatrlyordu ]
ama kendini masann stnde buldu. Salon, meale yla aydn- 1
latlm kt niyetli suretlerden ibaret bir bulanklkt. Tyrionn j
yz, Yedi Krallkm grd en irkin, en alayc glmsemeyle j
arpld. Majesteleri, diye seslendi Tyrion. Domuza binerim.
ama siz de kpee binerseniz!
J off kalarn att, kafas karmt. Ben mi? Ben cce dei
lim. Neden ben?
Ama dtn Joff. nk btn salonda, yeneceimden emin
olduum tek adam sensin!
Tyrion hangisinin daha tatl olduunu sylemezdi; bir anlk
akn sessizlik mi, sessizliin ardndan gelen kahkaha frtnas m.
yoksa yeeninin yzndeki fke ifadesi mi. Tyrion tatmin olmu
bir halde yere atlad. Arkasna dnp baktnda Sr O s m u n d ve
Sr Merryn, J ofFu da aa indiriyordu. Cerseinin ona baktn
gren Tyrion, kralieye bir pck gnderdi.
7Qd
jylzisyenler almaya baladnda herkes rahatlad. Minik -
ler kpei ve domuzu salondan kardlar, konuklar domuz
* etiyle dolu tabaklarna geri dndler ve Tyrio bir kadeh
daha istedi. Ama birdenbire, kolunda Sr Garlann elini lis-
^ Lordum, dikkatli olun, diye uyard valye. Kral.
Tyrion sandalyesinde dnd. J offrey neredeyse tepesndeydi,
kzarmt, yalpalayarak yryordu, iki eliyle tad dev ka-
ehazna kadar arap doluydu. Tyrion, Majesteleri, diyecek
' kadar bir vakit buldu, sonra kral, kadehi Tyrionn bana geirdi.
arap, ccenin yzne krmz bir dere gibi akt, salarn slatt,
gzlerini srd, yarasn yakt, yanaklarndan szld ve yeni ta-
1 knmn kadifesini srlsklam etti. Bundan holandn m blis?
i diyealay etti J offrey.
| Tyrion, ceket kolunun i tarafyla yzn sildi, yanan gzleri
ni krptrp baklarn netletirmeye alt. Sr Garlann, Bu
ok kabayd Majesteleri, dediini duydu.
Hi de deil Sr Garlan, dedi Tyrion. Bu iin imdikinden
dahairkin bir hl almasna izin veremezdi; burada, diyarn yar
s izlerken olmazd. Mtevaz bir kulu, kraliyet kadehiyle arap
sunarak onurlandrmak her kraln aklna gelmez. arabn dkl
mesi talihsizlik oldu.
arap dklmedi, dedi J offrey, Tyrionn nerdii bar ka
bul etmeyen bir nezaketsizlikle. Ve sana arap da sunmuyordum.
Kralie Margaery anszn J offreynin yannda belirdi. Tatl
kralm, dedi Tyrell kz yalvaran bir tonla, gelin, yerinize d
nn, yeni bir arkc bekliyor.
Eysenden Alaric, dedi Leydi Olenna Tyrell. Bastonuna yas
lanm yal kadn, arapla srlsklam olmu cceye torunun gs-
terdii ilgiden fazlasn gstermiyordu. Umarm bize Casteme-
reYamurlarn alar. Bir saati geti. arknn nasl ilerlediini
unuttum.
Sr Addam da erefe kadeh kaldrmak istiyor, dedi Marga-
e7' Majesteleri, ltfen.
arabmyok, dedi J offrey. arabm yokken nasl kadeh kal-
^a. blis day, bana hizmet edebilirsin. Benim iin mzrak
Vuyapmyorsan, benim kadeh taycm olacaksn.
295
eref duyarm.
eref duyman iin deili diye crlad J offrey. Y ere eil ve]^
defni al. Tyrio yere eildi ama J offrey kadehi tekmeledi 4/
unu! irkin olduun kadar beceriksiz misin? Tyrion,
almak iin emekleyerek masann altna girmek zorunda kald
Gzel, imdi onu arapla dol dur, dedi J off. Tyrion bir hizmeti
kzdan bir srahi arap istedi ve kadehin te birini doldurdu
Hayr, dizlerinin stnde cce. T yrion, diz km bir halde
bir arap banyosu daha yapp yapmayacan merak ederek ar
kadehi yukar kaldrd. Ama J offrey kadehi tek eliyle ald, bana
dikti ve masaya brakt. imdi kalkabilirsin day.
Tyrion ayaa kalkmaya alrken bacaklarna kramplar girdi,
az kalsn tekrar yere devriliyordu. Dengesi ni bulmak iin bir san
dalyeye tutundu. Sr Garlan, T yri ona elini uzatt. J offrey gld,
Cersei de yle. Ve sonra dierleri. T yri on kimlerin gldn
gremiyordu ama onlar duyabiliyordu.
Majesteleri. L ord Tywi ni sesi kusursuz bir ekilde sahihti.
Turtay getiriyorlar. Klcnza ihtiya var.
Turta m? J offrey, kraliesinin elini tuttu. Gelin leydim.
Turta.
Konuklar ayaa kalkt. Yarm dzine gsterili ann ektii
arabann stndeki muazzam turta koridor boyunca ar ar iler
lerken konuklar bard, alklad ve kadeh tokuturdu. Turtann
ap iki metreydi, st tr tr ve altn rengiydi, iinden cikle-
meler ve kanat sesleri geliyordu.
Tyrion sandalyesine oturdu. imdi tek ihtiyac, bir gverci
nin gelip onun stne pislemesiydi, gn o vakit tamam olurdu.
arap, takmnn altna gemi ve i amarlarna kadar ilemiti,
Tyrion tenine deen slakl hisedebiliyordu. stn deii'
meliydi ama yataa sokma trenine kadar kimsenin salondan ay
rlmasna izin verilmezdi. Trene en az yirmi ya da otuz yemek
olduunu tahmin etti.
Kral J offrey ve Kralie Margaery, turtay yksek platformu11
altnda karladlar. J off klcn knndan ekerken, Margaeryel
ni kocasnn koluna koydu. Dul Feryad turta di l i ml emek kn
v a n l m a H
D o r u . J oftrey sesini ykseltti. Sr Ily, klcnz!
Sr Ilyn, salonun arkasndaki glgelerin iinden kt. Kara
kuru ve gaddar Kral Adaleti ne doru yrrken, ziyafetteki zeba
ni d i y e dnd Tyrion. Sr I lyni, adamn dili kesilmeden nce
taI11yacak yata deildi. O zamanlar farkl bir adamd phesiz ama
imdi sessizlik de o bo gzler, o pasl rgii zrh ve srtndaki o uzunktl
gibi onun bir paras.
Sr llyn, kral ve kralienin nnde eildi, omzunun zerin
den srtna uzand ve stne parlak hiyeroglifler ilenmi iki met
r e l i k gsterili gm ekti. Devasa klc J offreyye sunmak iin
dizlerinin stne kt, nce kabza; kabzann glen bir kafatas
eklinde yontulmu ejderhacam topuzundaki yakut gzlerde,
kpkrmz alevler prldad.
Sansa sandalyesinde kprdand. Bu kl da ne?
Tyrion arap yznden hl yanan gzlerini krptrd ve kl
catekrar bakt. Sr I lynin byk klc Buz kadar uzun ve geniti
amagmi prlts fazlayd; Valyria elii siyaha yakn olurdu
veruhunda matlk barndrrd. Sansa, Tyrionn koluna yapt.
Sr Ilyn babamn klcna ne yapm?
Buz't Robb S t ark'a geri gndermeliydim, diye dnd Tyrion.
Babasna bakt fakat L ord Tyvvin kral izliyordu.
Joffrey ile Margaery byk klc birlikte kaldrdlar ve gm
bir kavisle aa indirdiler. Turtann tn krldnda, beyaz bir
ty girdab halinde dar frlayan gvercinler, pencerelere ve at
kirilerine doru uarak drt bir yana daldlar. Masalardan nee
dolu sesler ykseldi, galerideki kemanclar ve mzisyenler hayat
dolu bir melodi almaya balad. J off, karsn kolundan tuttu ve
kz neeyle dndrd.
Bir hizmetkr Tyrionn nne bir dilim scak turta koydu ve
Artann stn bir kak limonlu kremayla rtt. Bu turtann iin-
degerekten pimi gvercinler vard ama Tyrion onlar salonda
kanat rpan gvercinlerden daha itah ac bulmuyordu. Sansa da
Emiyordu. ok solgunsun leydim, dedi Tyrion. Temiz hava
knaya ihtiyacn var, benim de temiz bir takma. Ayaa kalkt ve
d,ni Sansaya uzatt. Gel.
Ama onlar masadan ayr lamadan J offrey geri dnd. D ay
reye gidiyorsun? Sen benim kadeh taycmsn, unuttun mu?^ 3
Temiz kyafetler giymem gerek Majesteleri. Msaadenizi ric '
edebilir miyim?
Hayr. Bu halini daha ok seviyorum. Bana arabm getir
Kadeh masada, kraln brakt yerdeydi. Tyrion ulamak ijn
tekrar sandalyesine trmanmak zorunda kald. Kral, Tyrionmelin
den kapt kadehi bana dikti, enesinden aa arap szlrken
boaz hareket ediyordu. Lordum, dedi Margaery, yerlerimize
dnmeliyiz. Lord Buckler erefimize kadeh kaldrmak istiyor.
Daym gvercin turtasn yememi. J off tek eliyle kadehi tu
tuyordu, dier elini Tyrionn turtasna gmd. Azn scak gver
cin turtasyla doldururken, Turtay yememek uursuzluk getirir,
diye homurdand, ksrd ve azna bir avu turta daha tkt. Ama
kuru olmu. Y utmak iin sv lazm. J off bir yudum arap iti ve
tekrar ksrd, bu sefer daha iddetli. u domuza, h, bindiini,
h fh, grmek... istiyorum day. Kelimeleri ksrklerle bl- j
nyordu. i
Margery endieli gzlerle J off a bakt. Majesteleri? \
Turta, h, bir ey... h h, yok. J off bir yudum arap daha
iti ya da imeye alt ama yeni bir ksrk dalgasyla iki bk
lm olurken itii btn arab geri kard. Nefes, h, alam
yorum, h h h h.. Kadeh, kraln elinden dt ve koyu
krmz arap masann stne yayld.
Bouluyor, dedi Kralie Margaery dehetle.
Diken Kraliesi torununun yanna geldi. Bedeninden on kat
daha byk bir sesle, Zavall ocua yardm edin! diye bar
d. Ahmaklarl ylece durup bakacak msnz? Kralnza pdffl
edinl
Sr Garlan, Tyrion kenara itti ve J offreynin s rt n a vurmaya
balad. Sr Osmund Karakazarf, kraln takmnn yakasn yrta
rak at. J offreynin boazndan korku dolu tiz bir ses kt, bir
derenin iinden bir nehir emmeye alan birinin sesi; sonra ses
kesildi ve bu ok daha korkuntu. Onu ters evirin! diyeba
rd Mace Tyrell herkese ve kimseye. Onu ters evirin veba
aa sallayn! Bir baka ses, Su, ona biraz su verin! diye bar
Rahip yksek sesle dua etmeye balad. Yce stat Pycelle
odasna
* gidip iksirlerini almak iin yardm istedi. J offrey boaz
" rmalanaya balad, ocuun trnaklar etinin stnde kanl
klar ayorc^u*Derinin altndaki kaslar ta kadar sertti. Prens
mmen l k arak alyordu.
lecek, diye dnd Tyrion. Etrafn saran kargaaya ramen
hafhir ekilde sakindi, insanlar tekrar J off un srtna vuruyor
du amaocuun yz gittike kararyordu. Kpekler havlyordu,
uklar alyordu, erkekler birbirlerine ie yaramaz neriler ba-
' nvordu. Dn konuklarnn yars ayaktayd, olan biteni daha
iyi grebilmek iin birbirlerini itiyorlard, dierleri bir an nce
kaabi l mek iin kaplara doru kouyordu.
Sr Meryn, kraln azn zorla ap boaznn iine bir ka
k soktu. O srada J offreynin gzleri Tyrionn gzlerini bul-
du.Jaimenin gzlerini alm. Fakat J aimeyi hi bu kadar korkmu
grmemiti Tyrion. ocuk daha on yanda. J offrey konumaya
alrken kuru ve przl bir ses kard, gzleri korkuyla dar
frlamt, elini kaldrd... daysna uzanyordu. Ya da onu gste
riyordu... Benden af m dileniyor, yoksa onu kurtarabileceimi mi d
nyor? Hayr, diye feryat etti Cersei, baba ona yardm et, biri
onayardmetsin, olum, olum...
Tyrion, Robb Stark dnrken buldu kendini. imdi gemie
baknca benim dnm ok daha iyi grnyor. Sansann ne yapt
n merak ederek etrafa baknd ama salonda ok fazla karma
avard, onu bulamad. Gzleri yerdeki dn kadehine takld.
Tyrion gidip kadehi ald. Kadehin dibinde hl bir parmak arap
vard. Tyrion bir an dnd ve arab yere dkt.
Margaery Tyrell bykannesinin kollarnda alyordu, ya-
hMi, Cesur ol, cesur ol, diyordu torununa. Mzisyenlerin
ukamt ama galerideki son flt bir at alyordu. Taht
fasnn arka tarafndaki kargaa kaplara tamt, konuklar bir-
1 rinin stne basyordu. Sr Addamn altn pelerinlileri ye
lden dzen salamak iin harekete geti. Konuklar aceleyle gece
(jj30. na Syordu, kimi alyor, kimi tkezliyor ve kusuyor-
u*dierleri korkudan bembeyaz kesilmiti. Tyrionn akima, ge
sa>onun da salondan ayrlmasnn akllca olaca geldi.
299
Cerseinin ln duyduunda J offreynin ldn bi|
yordu. *'
Gitmeliyim. imdi. Bunu yapmak yerine Cerseiye doru
riid.
Cersei bir arap glcnn ortasnda oturmu, olunun be
denine sarlmt. Elbisesi yrtk ve lekeliydi, yz tebeir gibi be
yazd. Zayf, siyah bir kpek Cerseinin yanna geldi, Joffreynin
bedenini koklad. ocuk gitti Cersei, dedi Lord Tywin. Eldi,
venl elini kznn omzuna koydu, lordun muhafzlarndan bin
kpei kovdu. imdi onu brak. Gitmesine izin ver. Cersei duy.
mad. Kadnn parmaklarn amak iin ki Kral Muhafz gerekti
ve Kral J offrey Baratheonn bedeni cansz bir halde yere yld.
Yce Rahip, J offreynin yanna diz kt. Yukardaki Baba, iyi
Kral J offreymizi adilce yargla, dedi, llerin ardndan okunan
duann bayd bu. Margaery Tyrell hkrmaya balad. Tyrion,
Margaerynin annesi Leydi Alerinin, O bouldu tatlm. Tur
ta yznden bouldu. Seninle bir ilgisi yok. Bouldu. Hepimiz
grdk, dediini duydu.
O boulmad. Cerseinin sesi Sr Ilynin klc kadar kes
kindi. Olum zehirlendi. Kralie, etrafnda aresizce bekleyen
beyaz valyelere bakt. Kral Muhafzlar, vazifenizi yapn.
Leydim? dedi Sr Loras tereddtle.
Kardeimi tutuklayn, diye emretti Cersei. Bunu o yapt,
cce. O ve kk kars. Olumu onlar ldrd. Kralnz. Onlar
alm\ kisini de aln!
SANSA
ehri n kar tarafnda bir an almaya balad.
Sansa bir ryann iindeymi gibi hissediyordu kendini. J off-
ey ld, dedi aalara, konumak onu uyandracak m anlamak
iin.
Sansa taht odasndan ayrldnda J offrey yayordu. Geri diz
lerinin stndeydi, boazn trmalyordu, nefes almak iin m
cadele verirken kendi etini paralyordu. Bunu seyretmek zordu,
Sansahkrklar iinde salondan kamt. Leydi Tanda da ka
mt. Sizin iyi bir yreiniz var leydim, demiti Sansaya. Onu
bir kenara frlatan ve sonra da bir cceyle evlendiren bir adamn
ard ndan byle alayacak kadn azdr.
yi bir yiirek. Benim iyi bir yreim var. Sansa, boazndan yk-
i selenhisterik kahkahalar yuttu. anlar alyordu; ar ar ve yas
f dolu. n, n, n. Kral Robert iin de byle almt anlar. J off-
; reylmt, lmt, lmt. Aslnda dans etmek istiyorken
! nedenalyordu Sansa? Sevin gzyalar myd bunlar?
i Kyafetlerini bir gece nce saklad yerde buldu. Yardm ede-
cek hizmetiler yokken elbisesinin backlarn zmek normal-
i dendaha uzun zaman ald. Elleri tuhaf bir ekilde beceriksizdi
f amaSansa korkmuyordu, korkmas gerekirdi hlbuki. Onu bu
l kadar gen ve yakklyken alan tanrlar zalim olmal, demiti
Leydi Tanda, Sansaya.
j Tanrlar adaletli, diye dnd Sansa. Robb da bir dn zi
yafetindelmt. Sansa, Robb iin alyordu. Ve Margaery iin.
Zavall Margaery, iki kez evlenmi ve iki kez dul kalmt. Sansa
i elbisesini kard, top haline getirip bir mee aacnn gvdesin-
deki kovua soktu ve oraya saklad giysiyi silkeledi. Stcak tutacak
bir eyler giy, demiti Sr Dontos, koyu renk bir eyler giy. Sansann
l sy*hKyafeti yoktu, bu yzden kahverengi yn bir elbise se-
[ m t. Elbisenin beden ksm tatl su incileriyle sslenmiti geri.
!
Pelerin onlar saklar. Pelerin koyu yeildi ve geni bir bal vard.
^ansaelbiseyi ve pelerini giymiti ama imdilik bal takmam-
Ayakkablar da vard; basit, dayankl, topuksuz ve yuvarlak
s urunlu. Tanrlar dualarm duydu, diye dnd Sansa. Kendini
301
uyumu ve dalgn hissediyordu. Tetim porselene dnt,
u\ elie. Elleri beceriksizce, tuhaf bir ekilde hareket ediy0r(ju
daha nce Sasann salarn hi amamlard sanki. Bir ani^
Shae'in orada olmas istedi, sa filesini karmasna yardmiin
Sa filesi ktnda, Sansann kestane rengi uzun sa]ar
omuzlarna ve srtna dkld. Gm ipten rlm a, paN
inaklarnda sallanyordu, ince metal ipler ay nda hafife par.
lyordu, talar siyah grnyordu. Asshaidet gelen siyah ametistler
Talardan biri eksikti. Sansa daha yakndan bakmak iin fileyi yu.
kar kaldrd. Tan dt gm yuvada siyah bir leke vard.
i ani bir dehetle doldu. Kalbi kaburgalarn dvyordu ve
bir an nefesini tuttu. Niye bu kadar ok korkuyorum ?Sadece bir ame
tist, Asshaidet gelen siyah bir ametist, hepsi bu. O karmaada dm
olmal. Gevedi ve dt. imdi taht odasnda bir yerde ya da avluda,
meerki...
Sr Dontos bu sa filesinin sihirli olduunu ve Sansay eve
gtreceini sylemiti. J offreynin dn ziyafetinde fileyi tak
mas gerektiini sylemiti. Gm tel, Sansann parmaklannn
stnde iyice gerildi. Baparma bo ta yuvasnn stnde gidip
geliyordu. Sansa durmaya alt ama parmaklar ona ait deildi.
Baparma bo yuvaya kar koyamyordu; eksik bir diin bolu
una kar koyamayan dil gibi. N e eit bir sihir? Kral lmt, bin
yl nce Sansann kahraman olan zalim kral. Eer Dontos sa
filesi hakknda yalan sylediyse, dier eyler hakknda syledikle
ri de mi yaland? Ya hi gelmezse? Ya bir gemi yoksa, nehirde bir tekne
yoksa, ka yoksa? O zaman Sansaya ne olurdu?
Yapraklarn hafif hrtsn duydu ve gm sa filesini pele
rinin cebine soktu. Orada kim var? diye alad. Kimo? Tann
korusu lo ve rktcyd. anlar J offreyyi mezara gtrmek
iin alyordu.
Benim. Sr Dontos aalarn altndan kt, sarho bir halde
sallanyordu. Dengesini bulmak iin Sansann kolunu yakalad.
Tatl Jonquil. Geldim. FlorianTn geldi, korkma.
Sansa, adamn dokunuundan kat. Sa filesini takmamgP
rektiini syledin. Gm sa filesini, stnde... bunlar nee!t
talar?
Ametist. Asshaiden gelen siyah ametistler leydim.
Bunlar ametist deil. Deil mi? Deil mi? Yalan syledin.
Siyah ametistler, diye yemin etti Dontos. Onlarda sihir var-
Onlarda cinayet vard!
Yava leydim, yava. Cinayet yok. Kral, gvercin turtasyla bo
uldu. Dontos kkrdad. Ah, leziz leziz turta. Gm ve ta, hep
si bu. Gm, ta ve sihir.
anlar alyordu ve rzgrn kard ses onun nefes almaya
alrken kard sese benziyordu. Onu zehirledin. Yaptn. Sa
mdan bir ta aldn...
. kimizin de lm olacaksn. Ben bir ey yapmadm. Gel,
uzaklamamz gerek. Seni arayacaklar. Kocan tutukland.
Tyrion? dedi Sansa aknlkla.
Baka kocan var m? blis, cce day; kralie onun yaptn d
nyor. Dontos, Sansann elini yakalad ve onu kendine ekti.
Bu taraftan, gitmeliyiz, imdi, korkma.
Sansa direnmeden adam takip etti. Kadnlarn alamasna asla ta
hamml edemem, demiti J off bir keresinde ama imdi alayan tek
kadn onun annesiydi. Yal Dadnn hikyelerindeki cinler, bir
dilei gerekletirebilen sihirli nesneler retirdi. Onun lmesini mi
diledim?diye dnd Sansa ve sonra cinlere inanacak yata olma
dn hatrlad. Onu Tyrion m zehirlemi? Sansa, cce kocasnn
Joff dan nefret ettiini biliyordu. Sa Jilemin sihirli olduunu biliyor
muydu? Siyah ametistleri biliyor muydu? Jojfreyye arap getirdi. Birini,
arabnabir ametist koyarak nasl boabilirdin ki? Bunu Tyrion yap
aysa, cinayette benim de parmam olduunu dnecekler, diye idrak etti
Sansakorkuyla. Nasl dnmesinlerdi? Tyrion ile Sansa evliydi
veJoff, Sansann babasn ldrm, aabeyinin lmyle dalga
imiti. Tek beden, tek yrek, tek ruh.
imdi sessiz ol tatlm, dedi Dontos. Tanr korusunun d-
lnda hi ses karmamalyz. Baln tak ve yzn gizle. Sansa
Ayla onaylad ve Dontosun dediini yapt.
Dontos yle sarhotu ki dmemek iin zaman zaman
tansann omzuna tutunmak zorunda kalyordu. ehrin drt bir
yannda alan anlara her an bir yenisi ekleniyordu. Sansa ban
303
nde tuttu, glgelerin iinden ayrlmad ve Lsontos un emenya.
nnda viirdii. Sarmal merdivenden inerlerken Dontos dizlerinjn
iisriine diit ve kustu. Adam, kol yeniyle azn silerken, zavall
Florian'tm diye dnd Sansa. Adam, Sansaya koyu renk bireyler
giy demiti ama kendisi balkl kahverengi pelerininin iine ^
cbbesini giymiti; stnde altn ta olan siyah eridin altn-
da, krmz ve pembe yatay izgiler, Hollard Hanedannn arma-
s. Neden cbbeni giydin? Joff, tekrar bir valye gibi giyinmi
halde yakalanrsan lmle cezalandrlacan sylemiti... ah...1
J oflreynin syledii hibir eyin nemi yoktu artk.
Bir valye olmak istedim. En azndan bu gece iin. Dontos
tekrar ayaa Laikti ve Sansanm kolunu tuttu. Gel. imdi sessiz
ol, soru sorma.
Sarmal merdivenden indiler ve ukur bir avludan getiler.
Dontos ar bir kapy ap mum yakt. Uzun bir galerinin iin
deydiler. Duvarlara bo zrhlar dizilmiti. Koyu ve tozlu zrhlarn
miferleri, srtlarna kadar inen metal pul dizileriyle sslenmiti.
Dontos ve Sansa aceleyle zrhlarn nnden geerken, mum
pullarn glgesini uzatp bkyordu. Bo valyeler ejderhalara d
nyor, diye dnd Sansa.
Bir baka merdiven, onlar demir srgyle srglenmi bir
mee kapya gtrd. imdi gl olJ oquiPim, az kald. Don
tos demir srgy kaldrp kapy atnda, Sansa yzne vuran
souk esintiyi hissetti, duvar boyunca drt metre kadar yrd
ve sonra kalenin dndayd, bir uurumun tepesideydi. Aada
nehir vard, yukarda g.kyzii ve biri dieri kadar siyaht.
Aa inmeliyiz, dedi Sr Dontos. Uurumun di bi nde bizi
gemiye gtrecek bir adam bekliyor.
Derim. Bran dmt ve o trmanmay seviyordu.
Hayr dmeyeceksin. Bir eit merdiven var, gizli bir merdi
ven, kayalara oyulmu. Bak, basamaklar hissedebilirsin leydim-
Dontos, Sansann elini tutup dizlerinin stne kt ve kzn
uurumun kenarndan aa sarkmasn salad. Sansa, uurumun
yzne oyulmu basamaklar el yordamyla buldu. Neredeyse
demir basamaklar kadar iyi, dedi Dontos.
yle de olsa, uurum ok yksekti. Yapamam.
kapmak zorundasn.
Bakabir yol yok mu?
Yol bu. Senin kadar gen ve kuvvetli bir kz iin zor deil.
Sk sk tutun, aa hi bakma, gz ap kapayncaya kadar aa
ndaolacaksn. Dontosun gzleri parlyordu. Senin zavall
floriann iman, yal ve sarho. Korkmas gereken kii benim.
skiden atmdan derdim, hatrlamyor musun? Bizimhikye
miz byle balamt. Ben sarhotum, atmdan dtm vejoffrey
benimaptal kellemi istedi ama sen beni kurtardn. Beni kurtardn
tatlm.
Sansa, Dontosun aladn fark etti. Ve imdi de sen beni
kurtardn, dedi.
Gidersen kurtarm olacam, gitmezsen ikimizi de ldr
m olurum.
0 yapt, diye dnd Sansa. Joffreyyi o ldrd. Kendisi iin
olduukadar Dontos iin de gitmek zorundayd. nce siz inin
sor,dedi. Dontos gerekten derse, Sansann bana arpar ve
ikisini birden uurumdan aa devirebilirdi.
Leydimnasl isterse. Dontos, Sansaya slak bir pck ver
di bacan uurumun kenarndan aa sarktt, basama bula
nakadar sa solu tekmeledi. Ben biraz aa inene kadar bekle,
sonrapeimden gel. Geleceksin deil mi? Yemin et.
Geleceim, diye sz verdi Sansa.
Sr Dontos gzden kayboldu. Sansa, aa inen adamn oflayp
pofladn duyabiliyordu. alan anlar dinledi, her vuruu say
d. Onuncu vuruta, bacan dikkatlice uurumun kenarndan
aa sarktt, ayan koyacak bir yer bulana kadar parmaklarnn
ucuylakayalar yoklad. Byk kale duvarlar Sansann zerin
deykseliyordu. Bir an iin, kendini yukar ekmeyi ve Mutfak
Kalesindeki scak odasna dnmeyi her eyden ok istedi. Cesur
dedi kendine, arklardaki leydiler gibi cesur ol.
Aa bakmaya cesaret edemiyordu. Gzlerini uurumun
yznden ayrmyordu. Bir sonraki basamaa inmek iin hare-
tat etmeden nce, bast basamakta salamdurduundan emin
Yuyordu. Uurumun yzndeki talar sert ve souktu. Sansa
Wn parmaklarnn kaydn hissediyordu. Basamaklarn ara-
305
sdaki boluklar istedii kadar eit deildi. anlar susmuv
Sasann kollar daha yolun yarsna varmadan titremeye balat
Deceini biliyordu. Hareket etmek zorundayd. EerdurUr*
bir daha hi hareket edemezdi ve afak, onu uurumun yznd
donmu halde bulurdu. Bir adm daha, bir adm daha.
Zemin onu gafil avlad. Sansa tkezleyip dt, bibi g^
gm arpyordu. Srtnn stne yuvarlanp indii uuruma ba-
knca ba dnd ve parmaklar topra trmalad. Baardm, Bapr.
dun. Dmedim. Uurumdan indim ve imdi eve gidiyorum.
Sr Dontos, Sansay ayaa kaldrd. Bu taraftan. Sessiz ol
Sessiz, sessiz. Uurumlarn altnda uzanan koyu glgelerden
kmadan ilerlediler. krler olsun ki uzun bir yol yrmek zo
runda kalmadlar. Nehrin aasna doru elli metre ileride, kara
ya vurmu ve orada yanm bir gemiden geriye kalanlarn arasnda
gizlenen kk bir kayn iinde bir adam oturuyordu. Dontos
poflayarak adama doru yrd. Oswell?
sim yok, dedi adam. Binin. Y al, ince uzun bir adamd.
Uzun beyaz salar ve engelli bir burnu vard. Gzleri bir ba
lk tarafndan glgelenmiti. Binin. abuk olun. Uzaklamamz
gerek.
Sansa ve Dontos kazasz belasz kaya bindiinde, balkl
adam krekleri suya indirdi ve kanala doru krek ekmeye ba
lad. Geride kalan anlar hl ocuk kraln lmn duyuruyor
du. Karanlk nehir btnyle onlara aitti.
Ar ve istikrarl krek darbeleriyle aknt ynnde ilerlediler,
batk kadrgalarn arasndan kaydlar, krk direklerin, yank gv
delerin ve yrtk yelkenlerin nnden getiler. Iskarmozlara kaln
bezler sarlmt, bu yzden krekler neredeyse hi ses karma
dan hareket ediyordu. Suyun zerinde sis ykseliyordu. Sansa,
blisin vin kulelerinden birinin mdafaa siperlerini grd ama
kudretli zincir indirilmiti, bu sayede binlerce adamn can ver
dii mahalden bir engelle karlamadan getiler. Ky uzaklat,
sis younlat, anlarn sesi siliklemeye balad. Sonunda kla
bile gitti, kayn arkasnda bir yerde kayboldular. Kayk, Karasu
Koyuna girmiti artk. Dnya karanlk sulardan, uuan sisten ve
kreklerin zerine eilmi sessiz krekiden ibaretti. Daha ne
kadar gideceiz? diye sordu Sansa.
m
Konumak yok, dedi kreki. Yal bir adamd ama grn
eninden daha glyd ve sesi acmaszd. Adamn yznde
tuhaf bir ekilde tandk bir eyler vard ama Sansa bunun ne ol-
J ounu damyordu.
Fazla kalmad. Sr Dontos, Sansanm elini tuttu. Arkadan
yaknda, seni bekliyor.
Konumak yokl diye homurdand kreki. Sesler suyun s
t n d e yrr Sr Soytar.
Sansa utanm bir halde dudan srd ve sessizce kamburla
t Gerisi, hi durmadan ekilen kreklerdi.
Dou semasnda afan ilk izleri belirdiinde, uzakta, karan
lniinde hayaletimsi bir ekil grd Sansa; bir ticaret kadrgas,
yelkenleri toplanmt, tek sra krekle ar ar hareket ediyordu.
Kayk kadrgaya yaklanca, Sansa geminin ba ssn grd; de
niz kabuundan yaplm byk bir boru fleyen, tal bir balk
adam. Bir bart duyuldu ve gemi ar ar dnmeye balad.
Gemiyle tekne yan yana geldiinde kadrgann kpetesinden
bir ip merdiven sarktld. Kreki kreklerini brakt ve Sansann
ayaakalkmasna yardm etti. imdi yukar, hadi kzm, seni tu
tuyorum. Sansa adama nezaketi iin teekkr etti ama homurtu
danbaka bir yant almad. p merdiveni trmanmak uurumdan
inmekten ok daha kolayd. Kreki Oswell, Sansann hemen
arkasndan geliyordu, Sr Dontos kaykta kalmt.
ki denizci, Sansann gverteye kmasna yardm etmek iin
kpetenin yannda bekliyordu. Sansa titriyordu. Bir adamn,
yor, dediini duydu. Adam pelerinini kard ve Sansann
omuzlarna koydu. te leydim, byle daha iyi mi? Rahatlayn,
enkts geride kald.
Sansa bu sesi tanyordu. Ama o Vadide, diye dnd. Sr Lot-
hr Brune bir mealeyle birlikte adamn yannda duruyordu.
Lord Petyr, diye seslendi Dontos. Artk geri dnmeliyim,
dirileri beni aramay akl etmeden nce.
^tyr Baelish tek elini kpeteye koydu. Ama nce demeni
diyorsun. On bin ejderhayd deil mi?
On bin. Dontos, elinin tersiyle azn ovdu. yle sz ver
eni z lordum.
307
Sr Lothor, dl.
Lothor Brune mealesini indirdi. adam kpeteye g e j
arbaletlerini kaldrdlar, oklar saldlar. Oklardan biri, kay^^
yukar bakan Dontosun gsne sapland, cbbesindeki tal^
dan solda olan deldi. Dier oklar adamn karnna ve boazln'
isabet etti. Her ey o kadar abuk oldu ki ne Sansa ne de Dont0
lk atacak vakit bulabildi. bittiinde, Lothor Brune mealeyi
cesedin stne att. Kadrga uzaklarken kk kayk alev alv
yanyordu.
Onu ldrdnz Sansa kpeteye tutundu ve arkasn dne-
rek kustu. Lannisterlardan, daha beter bir eye yakalanmak iin
mi kamt?
Leydim, diye mrldand Sereparmak, kederinizi bylebir
adam iin heba etmeyin. O bir ayyat ve kimsenin dostu deildi.
Ama o beni kurtard
O sizi on bin ejderha vaadine satt, dedi Sereparmak
Ortadan kaybolmanz, sizi J offreynin lmnde phel i gs
terecek. Altn pelerinliler ava kacak ve hadm kesesi ni ngr
datacak. Dontos... pekl, onu duydunuz. O sizi altn iin sara
ve altnlar suyunu ektiinde yine satard. Ejderhalarla dolu bir
torba bir adamn sessizliini geici olarak satn alr ama hedefim
bulmu bir ok o sessizlii sonsuza kadar satn alr. H znl e g
lmsedi. Dontos yapt her eyi benim emrimle yapt. Size ak
ak dostluk gstermeye cesaret edemedim. J off un turnuvasn
Dontosun hayatn nasl kurtardnz duyduumda onun
sursuz bir maa olacan anladm.
Sansa kendini hasta hissediyordu. Benim Florianm ol
nu sylemiti.
Babanzn Demir Tahtta oturduu gn size ne syk(
hatrlama ihtimaliniz var m?
O an son derece net bir biimde Sansann kafasnda & ^
Bana, hayatn bir ark olmadn sylemitiniz. Bunu
zlerek reneceimi. Sansa gzlerinin slandn hsse
yordu. Ama Sr Dontos Hollard iin mi, J of f iin mi, Tyd ^
mi yoksa kendisi iin mi aladn sylemezdi. He ps i ya*
sonsuza kadar, her ey ve herkes?
308
,fenlen hemen herkes. Sizin ve benim dmda elbette, dedi
5feparmak. Glmsedi. Eve dnmek istiyorsan bu gece tanr koru-
^ Kot- siz miydiniz?
Tanr korusu olmak zorundayd. Kzl Kalede baka hibir
hadm'11kk kularndan korunamaz... ya da benim deyi
minle f a r e l e r i n d e n . Tanr korusunda duvarlar yerine aalar var.
Tavan yerine gkyz. Farelerin orada sinsi sinsi koturacak bir
yeri yok. Fareler saklanma ihtiyac duyar, biri onlar klla de
mesi n diye. Lord Petyr, Sansamn kolunu tuttu. Size kantarnz
gstereyim. Uzun ve zor bir gn geirdiniz. Bitkin olmalsnz.
Geride kalan kk kayk, kvrlarak yukar trmanan duman
lara v e kk bir atee dnmt bile, alacakaranln enginlii
iinde bybolmak zereydi. Artk geri dn yoktu; mevcut tek
yol ileri gidiyordu. ok bitkinim, diye kabul etti Sansa.
Sereparmak, Sansay alt gverteye indirirken, Bana ziyafeti
anlatn, dedi. Kralie byk zahmete girdi. arkclar, hokka
bazlar, dans eden ay... minik kocanz benim mzrak ccelerimi
sevdi mi?
Sizin?
Onlar Braavostan getirmek ve bir genelevde saklamak zo-
'""da kaldm. Sebep olduklar sknt, masraflarn geti. Bir
ceyi saklamak artc ekilde zor ve J offrey... bir kral suya
irebilirsiniz ama sz konusu J off olunca, iilebilir olduunu
oktana kadar saa sola sudan sratmanz gerekir. Ona kk
SUrPrizimden bahsettiimde, Majesteleri, Ziyafetimde neden
Min cceler olsun isteyeyim, ccelerden nefret ederim, dedi.
Unkolunu tutmak ve kulana fsldamak zorunda kaldm,
^'nz kadar etmiyorsunuz.
ls erte ayaklarnn altnda salland ve Sansa tm dnya alka-
^ mu5gibi hissetti. J offreyyi Tyrionm zehirlediini d-
y?rhr. Sr Dontos onu tutukladklarn syledi.
g rSeParmak glmsedi. Dulluk size yakacak Sansa.
bir(j ^nce Sansa nn midesinde kelebekler uuturdu. Sansa
0nUnaas^a Tyrionla ayn yataa girmek zorunda kalmayabilirdi.
lstedii de buydu... deil miydi?
Kamara alak ve skkt ama dar ranzaya ku ty bir i|t
serilmi ve iltenin stne kaln krkler ylmt. Kk ol
duunu biliyorum ama fazla rahatsz olmayacanz tahmin edi
yorum. Sereparmak, kamara penceresinin altnda duran sedir
sand gsterdi. Sandn iinde temiz kyafetler bulacaksnz
Elbiseler, i amarlar, oraplar, bir pelerin. Maalesef sadece yn
ve pamuklu eyler. Sizin kadar gzel bir kza layk deiller ama
daha iyi bir eyler bulana kadar kuru ve temiz kalmanz salaya-
caklar.
Btn bunlar benim iin hazrlatm. Lordum, ben... ben anla
myorum... Joffrey size Harrenhalu verdi, sizi Dili Mzrakn
AzamLordu yapt... neden...
Neden onun lmesini isteyeyim? Sereparmak omuz silkti.
Bir amilim yok. Ayrca, Vadide bin fersah uzaktaym. Dma
nnn kafas sana dair, dima kark olsun; senin kim olduunu
ve ne istediini bilmezse bir sonraki admn da tahmin edemez.
Bazen dman artmann en iyi yolu, belli bir amaca hizmet
etmeyen hareketler yapmaktr. Oyunu oynamaya baladnda
bunu hatrla Sansa.
Oyun... ne oyunu?
Yegne oyun. Taht oyunu. Sereparmak, Sansann alnna
den bir tutam sa geri itti. Annenle benim arkadatan te ol
duumuzu anlayacak yatasn. Bir zamanlar, bu dnyada istediim
tek ey Catti. Sahip olabileceimiz hayatn ve onun bana verecei
ocuklarn hayalini kurmaya cesaret ettim... ama o Nehirovanm
ve Hoster Tullynin kzyd. Aile, Grev, Onur:; Sansa. Aile, Grev,
Onur, onun elini asla tutamayacam anlamna geliyordu. Ama
Catelyn bana ok daha gzel bir ey verdi, bir kadnn yalnzca
bir kez verebilecei bir hediye. Onun kzna nasl srtm dnebi
lirim? Sen, daha gzel bir dnyada benim kzm olabilirdin, Ed-
dard Starkn deil. Benim sadk ve sevgi dolu kzm... J offrey y
aklndan kar tatlm. Dontosu, Tyrion, hepsini... Seni bir daha
asla rahatsz etmeyecekler. Artk gvendesin ve nemli olan tek
ey bu. Benimle gvendesin ve eve gidiyorsun.
JAIME
Kral ldii, d e d ile r o na . J o f fr e y n i n , o n u n sadece h k md a r de-
' 1 olu da o ld u u n u h i b i l m e d e n .
Geceyi g e ird ik le ri h a n d a , b l i s b i r ha n e rle boaz n kes
mi, dedi b i r s eyyar m e yve s a tc s . B y k b i r a ltn kupadan
kann imi K a l k a n n d a k o c a m a n b i r yarasa o la n s akall ve te k
elli valyeyi ta n m y o r d u a d a m, d in l e y e n i n k i m o ld u u n u bils e
syleyemeyecei e yle r s y l y o r d u b u y z d e n .
Zehir k u lla n m , d iy e s ra r e tti ha n c . o c u u n yz e rik
gibi morarm .
Baba o n u a dilc e y a r g l a s n , d iye m r l d a n d b i r rahip.
C cenin k a rs da y a r d m e tm i , d iye y e m in e tti L o rd
Rowanm n i fo r m a s n g i y m i b i r o k u . C in a ye tte n sonra, kz
bir kkrt b u l u tu n u n i i n d e s a lo n d a n k a yb o lmu ve K z l K alede
dolaan bir u lu k u r t g r l m , a z n d a n ka n d a m lyo rm u .
Btn b u n la r k o n u u l u r k e n J a im e sessizce o tu rd u , ke lime le
rin ona arpmas na i z i n v e r d i , s a la m e l in d e k i b ira y u n u tmu tu .
Joffrey. Benim kanm. B e n i m ilk olum. J o ffr e y n i n y z n hayal et
meye alt ama o c u u n h a tl a r C e rs e iye d n p d u ru yo rd u .
Yas tutacak; salar dank, gzleri alamaktan kzarm olacak; konu
maya altnda dudaklar titreyecek. Beni grdnde tekrar alayacak
mgzyalaryla mcadele edecek. C e rs e i , J a im e yle o ld u u z aman
lar dnda o k e n d e r a la rd . B a k a la rn n o n u n z a y f o ld u u n u
dnmesine d a ya n a ma z d . Y a ra l a r n sadece ik iz in e g s te rird i o.
Tesellt bulmak ve intikam almak iin bana bakacak.
Ertesi gn J a i m e n i n s r a r y l a h i d u rm a d a n y o l aldlar.
J aimenin o lu l m t ve k a rd e i n i n o na ih tiy a c va rd.
J aime L a n n is te r, s r t n a la c a ka ra nla ya s la m gz c kule le -
ryle birlikte n n d e b e l i r e n e h ri g rd n d e , a tn e l i k i n c i k
^altonn ya nma s r d , b a r s a n c a n ta yan N a g e in arkasna.
Bu iren k o k u da n e ? d iy e ik ye t e tti k u z e y li adam.
Olum, diye d n d J a i m e a ma, D u m a n , te r ve d k. K saca
to p ra k la r, d e d i. y i b i r b u r n u n vars a h a i n l i i n k o k u s u n u
a alabilirsin. D a h a n c e b i r e h ri k o k la m a d n m h i ?
Beyaz L i m a n k o k l a d m . H i b yle i re n k o k m a z d .
K arde im T y r i o , S r G re g o r C l e g a e e kyasla neyse, Be
L iman, K ral T o p ra k la rna kyas la o d u r .
N age ka file yi alak b i r te peden i n d i rd i . Y e di kuyruklu ba
sanca rzgrla havalanp d a lg a la n yo rd u , ye di keli yldz san I
cak dire in in z e rinde p a rly o rd u . J a in e o k yaknda Cerseiyj j
grecekti. V e T y r o ve ba b a la rn. Kardeini ocuu ldrm ok. j
bilir mierekten? Jsitne buna in a n ma kta z o rla n yo rd u . j
T u h a f b ir ekilde s a kindi. o c u u n u kaybeden bir adam ke
der yz nden ld rm a ly d , b u n u b i l i y o rd u . S alarn yolmal
tanrlara lanet o ku ma l ve ka n l i n ti k a m y e m in le ri etmeliydi. Peki
J aine neden b k d a r az ey h is s e d iyo rd u ? ocuk, atasnn Robun
Baratheott olduunu bilerek yaad re ld.
J aine o nu n d o u m u n u g rm t , b u d o ru yd u ama ocuk
tan ok C ers ei i in o ra da yd. L k in bebei kucana almamt
hi. K a dnlar s onunda oda dan a y rld n d a , B u nasl grnr?"
diye uyarm t C ers ei o n u . J ofT rey, sen o n u n z erine eilmeden
de sana benz iyor, bu ye te rinc e k t . J a ime hemen hemen hi
mcadele etmeden te s lim o l m u tu . C iya kla ya n , kk, pembe
b ir eydi ocuk, C e rs e ide n o k ey ta le p e d iyo rd u ; C erseinin za
man, C ers ei i n sevgis i, C e rs e in i n g s le ri.
Ve imdi l . j o f f u z e h ird e n k a ra rm b i r yz le , souk ve hare
ketsiz b ir ekilde yerde ya ta rke n hayal e tti ve yine bir ey hisset
medi. B e lki de ins a nla rn s yle d i i g i b i b i r canavard o. Yukardaki
Baba aa inse ve ona ya o lu n u ya da e l i n i geri vereceini sy
lese, J aime hangis ini te rc ih e de c e ini b i l i y o rd u . kinc i bir olu
ve daha pek ok oul yapmaya ye te c e k kadar to humu vard ni
hayetinde. Eer Cersei bir ocuk daha isterse ona bunu veririm... vt bu
defa bebei kucama alrn, bundan holanmayanlan da tekiler alsM
R obert mezarda r y o rd u ve J a ime ya la nla rda n bkmt.
J aime aniden d n d ve B rie n n e i b u l m a k i in drtnala g^1
kotu. Neden zahmete girdiimi tanrlar bilir. Tanma talihsizliim
olduum en souk yaratk o. F ahi e, k a file n in en gerisinde ve bit
ka metre anda at s r y o rd u , o n la rd a n b i r i olmadn beyan
ediyo rmu gibi. B rie nn e i in y o l b o yu n c a e rke k kyafetleri top
lam lard; buradan b i r tu n i k , uradan b i r minta n, bir Pant0^
ba lkl b ir pe le rin, hatta es ki b i r gs kalkan. Brienne^er
k ya fe tle rinin iinde daha rahat g r n y o rd u ama giydi*
bir ey onun daha gzel g rnme s ini salayamazd. Ya da mutlu.
Harrenhaldan a yrldktan ksa b ir sre sonra, kz n her zamanki
domuz kafal ina t l ke nd ini yeniden gs termi ti. S ila hla rm
ve zrhm geri is tiyo ru m, diye s rar e tmi ti fahie. A h elbette,
sana tekrar elik giydirme miz e iz in ve r, diye ya ntla m t J aime.
zellikle de b ir mife r. A z n ve gz s iperini kapal tutarsan
hepimiz daha m u tlu o lu ru z .
Brienne bu kada rn ya pm t ama ok gemeden kz n i ka
rartc sessizlii J aimen it iyi ru h h a lini ypratmaya ba lam t,
Qyburnn kendini s e vdirme k i in harcad aba da yle. Ce
os Freyin arkadalm zleyeceim aklma bile gelmezdi, tanrlar bana
prdn etsin. K z ayya bra kma dna pi man olmaya ba lyordu
J aime.
Briennei bulduunda , K ral T o p ra kla r, diye d u yu r
du. Y olculuumuz b i tti le ydim. Y e min i n i tu ttu n ve beni K ral
Topraklarna ge tirdin. B irka parmak ve b ir el haricinde, b tn
olarak.
Briennein gz le ri cans z d. Y e m in i m in sadece yars yd bu.
Leydi C atelyne k z la rn ona geri g trec eimi s ylemi tim. E n
azndan Sansay. V e imd i. ..
Robb Starkla hi tanmad ama onun Robb iin duyduu keder,
benim Joffrey iin duyduum kederden byk. B e lki de L eydi C a tel-
yn iin yas tu tu yo rd u kz . H a be ri Benekaa Kasabasnda, S r
Bertram Beesbury is im li k r m z s uratl b i r valyeden alm lard.
valyenin armas, s iyah ve sar e ritli z e min s tnde aryd.
Lord P ipern adamlarndan b ir grup, daha dn Benekaatan
geti, demiti B ees bury. K e ndi bar s ancaklarnn altnda K ral
Topraklarna gid iyo rla rd . G en K u rt lnce P iperm savaa
devam etmesi i in b i r sebep kalmad. O lu k iz le rde tuts ak.
Briennein az, gevi g e tirirke n boulan b ir ine k gibi ak ka lm -
tJ K rmz D n n hikye s ini ekmek de J aimeye d m t.
J aime daha sonra, H e r b y k lo rd u n , o n u n makamm ks
kanan bir sancak beyi v a rd r, de mi ti B rie nn e e. B abamn
Reyneleri ve T a rbe c kle ri vard. T y re llle rin F lo re n tle ri, H o s te r
Tnynin Wlder F reyi. B u eit adamlar yerlerinde tutan sade-
Cekuvvettir. B ir z a yflk s ez dikleri anda... K ahramanlar a nda,
Bltonlar S tarklar yz er ve de rile rinde n cbbe d ik tirirle rd i. B ri-
313
enne yle perian g r n yo rd u k i J a ime o n u tes elli etmek isterke
bulmu tu ke ndini. n \ -
B renne o gnden beri yar l g ib i yd i. J a ime n in ona fahie* ?
demesi bile kz n b ir ya nt ve rme s in i s a la myo rdu. Btn gc ta
kendi. B u kadn, R o bin R yge rn s tne kaya devirmi , bir ayya
kar turnuva klc yla d v m , V a rgo H o a tu n kula n dileriyle {
koparm ve J a ime yle d v p o n u de rma ns z brakm t... ama
km t artk, ii b itmi ti. S eni T a r th a ge ri g ndermek iin ba. i >
bamla konuacam, eer s eni m e m n u n ede rs e, dedi J aime. Ya da J
kalmay tercih edersen sarayda s e nin i i n b i r ye r b u la b ilirim.
K ralie nin leydi e likis i o la ra k m ? de d i B rie nn e souk bir
sesle.
J aime, B rie nne in pembe ip e k e lb i s e n in i in d e nasl grnd
n hatrlad ve C e rs e in i n b yle b i r e lik iye ne le r syleyecei
ni tahmin etmemeye al t. B e lk i e h ir M u h a fz la rn d a bir g
rev...
Y e min boz anlar ve ka tille rle b i r l i k te h i z m e t e tme m.
O halde neden zahmet edip bir kl tayorsun? d i y e b ilird i J aime ama
kelimeleri yuttu. N a s l is ters en B r i e n n e . A t n te k eliyle evirdi
ve kz n yanndan a yrld.
ehre va rdkla rnda T a n r K a ps a k t ama y o lu n kenarna iki
dzine araba d iz ilmi ti. A ra ba la r e lma s u yu f la ryla , elma kasa
laryla, saman balyalaryla ve J a ime n i n o g n e kadar grd en
byk balkabaklaryla d o lu yd u . H e m e n h e m e n he r arabann ba
nda muhafz lar va rd; k k l o r d l a r n a rm a la rn tayan silahl
askerler, rg z rh ve k a yn a tlm d e ri g iye n pa ra l askerler, ula
r atete s ertle tirilmi ev y a p m m z ra k la r ta yan pembe yanakl
ift i ocuklar. J aime arabala rn n n d e n gee rken muhafzlara
glms edi. K apdaki a ltn p e le rin lile r, a ra ba la rn ieri girmesine
iz in vermeden nce s r c le rd e n s ikke to p lu y o rd u . B u ne? diye
s ordu e likinc ik.
ehrin iinde mal satma h a k k a lm a k i i n bedel demek zo
rundalar. K ral E lin in ve ha z ine b a n n e m ri y l e .
J aime, arabalardan ve y k a tla rn d a n o lu a n u z u n sraya bakt.
B una ramen bedel d e me k i i n s raya g iriy o r l a r ?
A r t k sava b i tti i i in e hirde i y i para kazanlyor, dedi en
yakn arabadaki d e irme nc i. S esi nee d o l u y d u . ehri artk Lan
O 1 A
terlar tutuyor, Kayanm yal Lord Tywini. Onun gm s-
1 syleniyor.
Altn, diye d z e ltti J aime. V e S ereparmak s ikke le ri sar ba
hardan basyor, ye m in e d e rim.
imdi hz inenin ba nda b lis va r, dedi kap kuma nda n,
paha dorusu va rd, o n u k ra l ld rm e k s uuyla tu tu k la d la r.
Kumandan phe d o lu g z le rle k u z e yli adamlar s zd. S iz
kimsiniz?
Lord B o lto nm a da mla ryz . K ra l E l i n i grmeye ge ldik.
Kumandan, bar sanca ta yan N a te e bakt. D i z kmeye
geldik demek is tiyo rs u n u z . l k de ils iniz . D o ruc a kaleye g idin
ve sorun karmayn. E l i n i s allayp i e ri g irm e le rin i iaret e tti ve
arabalara dnd.
Eer K ral T o p ra k la r le n o c u k kra l i in yas tutuyo rs a bile
J aimenin bunu fa rk e tme s i m m k n de ildi. B i r yalvaran kar
de, T ohum C addes inde J o ffre y n i n ru h u i in yks e k sesle dua
okuyordu ama yo lda n g e e n le rin ona g s te rdii ilg i, rz gr y
znden arpan b i r pencere ye g s te re c e kle ri ilg id e n fazla deildi.
Dier yerlerde he r z a ma nki ka la b a lk do la yo rdu; siyah z rh l al
tn pelerinliler; ta rtla r, e k m e k le r ve s cak tu rta la r satan f r n c o
cuklar, yarsna kadar ba la nm ko rs a jla ryla pencerelerden sar
kan fahieler, d k y a n d ra n k o k u la ry la s efil adamlar. J aimen in
kafilesi, bir ara s okan a z n da ki l at s rkle me ye alan be
adamn yanndan geti. Ba ka b i r ye rde , b i r jo n g l r, b ir grup sar
ho Tyrell as kerini ve k k o c u k la r e le n d irme k i in havada
baklar d n dryo rd u.
ki yz kuz eyli, z in c irs iz b i r s tat ve ucube b i r kadnla ta n d k
caddelerden geen J a ime , k im s e n in ona ik i n c i kez bakmadn
fark etti. E lenmes i m i , yoks a rahats z o lma s m ge re kirdi b i l m i
yordu. L os traclar M e y d a m nda n ge e rlerken, B e ni ta n m yo r
lar, dedi e lik in c ik e.
Y znz dei ti, a rma n z da yle , de di kuz e yli adam, ve
imdi yeni bir K ra l K a ti l i ne s a hiple r.
Kzl Kalen in ka p la r a kt ama b i r dz ine mz ra kl ehir M u -
hatl2iyolu kapatm t. e lik in c ik y a n l a rn a gitti inde mz ra kla rn n
Ucunu aa in d i rd ile r fakat J a ime mu h a fz la rn ba ndaki beyaz -
valyey tanyordu. S r M e ry n .
315
S r M e ryn in sarkk gz kapaklar hayretle ald. Sr
H a trlanmak ne gzel. A damla r kenara ekin. e'"
O n u n e mrini yerine getirmek i in bu kadar abuk hareket h
b irin i grmeyeli ok uz un zaman olmu tu. J aime bundan ^
ho landn unutmu tu. nas'
D avluda iki K ral M u h a fz daha buldular; J aime buradayken
beyaz pelerinler giymeyen ik i kii. Cersei beni Lord Kumandan jfon
ediyor ama meslektalarm bana danmadan seiyor, diye dnd Ja
ime. A nladm kadaryla b iri bana yeni kardeler vermi, dedi
atndan inerken.
O erefe nail o ld u k s r. i e k valyesi, beyaz pullarn ve
ipeklerin iinde yle gzel ve nez ih grnyo rdu ki J aime onun
karsnda kendini sefil ve baya b ir ey gibi hissetti.
M e ryn T ra n ta dnd. S r, ye ni kardelerimize vazifelerini
retmekte ihmalkr davranm s nz .
H angi vazife? dedi M e ryn T ra n t ke nd ini savunur bir tonla.
K ral canl tutmak. ehirden a yrldmda n bu yana b kral
kaybettiniz? ki, deil mi?
S onra S r B alon, J aimen in b ile in i grd. Eliniz...
J aime zorla glms edi. A r t k sol e limle dvyorum. Mca
deleyi daha z o rlu k lyo r. L o rd babam nerede bulabilirim?
L ord T yre ll ve P rens O b e ryn ile alma odasnda.
Mace Tyrell ve Kzl Ylan ayn sofrada m oturuyor? Tuhaf ve dahi
tuhaf. K ralie de onlarla b irlik te mi?
H a yr lo rd u m, dedi S r B a lon. K ra li e yi septte bulabilirsi
niz. K ral J o ffre y i in dua...
S en!
S on kuz eyli adam da atndan in m i ti. V e S r Loras, Briennei
grm t.
S r L oras. B rienne, elinde d iz g in i aptal aptal duruyordu.
L oras T yre ll kza do ru y r d . N e de n? dedi. Bana ne e
n in i syleyeceksin. Sana he r z aman na z ik davrand, sana go
a pe le rini verdi. O n u neden ld rd n ?
ld rme d im. B en o n u n i in l rd m .
leceks in. S r L oras u z u n k lc n ekti.
B en yapmadm.
^'"oadnn d ndayd, g rme di...
adrn iinde senden ve L e ydi S tarktan baka kims e yo ktu,
y l bir kadnn sert elii kesecek b ir darbe in d i rd i in i m i iddia
edyorsun-
Bir goge vard. K ulaa nas l lgnca geldiini b iliyo ru m
ania ben R enV y e z rh n g iyd iriyo rd u m, sonra mumla r s nd
v e her yerde kan vard. L e ydi C a telyn, S tannis in ya ptn syle
di onun... glgesinin. B en b i r ey yapmadm, o n u ru m s tne
yemin...
Senin onurun yok. K l c n ek. S eni e lle rin bo ken ka tle tti
imi sylemelerine iz in verme ye c e im.
J aime, Lorasla B rie n n e i n arasna girdi. K l c n z k a ld rn
sor.
Sr Loras, J aimen in e tra fnda n dola t. H e m ka til hem de
korbk msn B rienne? B u yz de n m i katn, elinde o nu n ka ny
la? K/tfiMi kaditli
Dua edelim de ekmes in. J aime te kra r L oras n nne geti.
Yoksa dar karacamz ceset size ait o lu r. B u fahie, G regor
Clegane kadar gl, o n u n kadar gz el olmasa da.
Bu mesele sizi ilg ile n d irme z s r. S r L oras, J aimeyi kenara
itti.
J aime, salam eliyle d e li k a n ly yakalad ve sarsarak d n d r
d. Ben Kral Muhafzlar Lord Kumandanym seni k i b i r l i kpe k
yavrusu. O beyaz pe le rin i g iyd i in srece s enin kuma nda nnm.
imdi kahrolas klcn k n n a sok, aksi takdirde o k lc a lr ve
Renlynin bile bula mad ye rle re s o ka rm.
Delikanl bir an te re ddt e tti, S r B a lo nn mdahele etme s i-
ne yetecek kadar uz un b i r an. L o rd K uma nda nn s yle diini yap
jras, dedi adam. O srada baz a ltn p e le rin lile r k l la rn ekti,
u hareket kuzeyli ada mlarn da ayn eyi yapmasna sebep o ldu ,
. diYe d nd J aime, atmdan yeni indim ve birazdan avluda
lr kan glmz olacak.
Sr Loras T yre ll k l c n fke yle kn n a s oktu.
ok zor saylmazd, deil mi?
Emn1011 sen*n yaptna dair yemin etti, hem de son ne-
317
O nun tutuklanmas n is tiyo ru m, dedi S r Loras Bri
gstererek. L eydi B rienne, s izi L o rd R e nly Baratheonm
tiyle s uluyo rum. lna^e'
na nr ms nz bilme m ama, dedi J aime, kzn onuru
S izde grdmden daha fazla. V e hatta B rienne doru svl ^
olabilir. T amam, fazla zeki b iri saylmaz ama yalan sylemek '
teseydi daha iyi b ir yalan b u lu rd u , be nim atm bile bundan daha
iyi b ir yalan uydurur. Y ine de eer s rar ediyorsanz... Sr Balon
L eydi B riennei b ir kule hcres ine g t r n ve orada gzetim al
tnda tutun. e likin c ik ve adamlar i in de, babam onlar grene
kadar kalabilecekleri uygun b i r ye r b u lu n .
T amam lo rdum.
Balon S wann ve b ir dz ine a ltn p e le rin li tarafndan gtrlen
B riennein gzleri k rg n lk do lu ydu. Bana pckler gndermelisin
fahie, demek istedi J aime. N e de n ya pt her kahrolas ey yanl
anlalyordu? Aerys. Hepsinin kayna Aerys. J aime, s rtn fahieye
dnd ve avlunun karsna do ru y r d .
K raliyet s eptinin kaps nda b i r baka beyaz z rhl valye var
d; uz un boylu, siyah sakall, geni o mu z lu ve kanca burunlu bir
adam. valye, J aimeyi g rdnde pis pis s rtt ve, Nereye git
tiini sanyorsun? dedi.
Septe. J aime kes ik bile iyle gs terdi, uradaki septe. Krali
eyi greceim.
M ajesteleri yas tutuyo r. A yrc a, neden senin gibi bir adam
grmek istesin?
nk ben onun aym ve ldrlen olunun babasym, demek
istedi J aime. Sen kims in?
K ral M uha fz la rn n valyes iyim. S en de biraz sayg ren
sen fena olmaz olak, yoksa b r e lin i de ben keserim, sabahlan
yula f lapan emmek z orunda k a lrs n .
Ben kralienin karde iyim s r. .. .
Beyaz valye bun un k o m ik o ld u u n u d nd. Katn o
mi? B oyun da b ir para uzam lo rd u m . . n,
ubr kardei, ahmak. V e K ra l M u h a fz la r L ord Kuman
imdi kenara ekil yoksa pi man o lu rs u n . u
A dam bu sefer daha uz un bakt. S iz... S r J aime. D ur $
dzeltti. A ffe din lo rd u m . S iz i ta n ma d m. B e nde niz , S r O s mu n d
^k a z a n o lma k o n u ru n a s a h ib im.
O n u r bunun neresinde? B i r s re ka rde imle ya lnz ka lma k is tiyo
rum $eP te ^ mse g irme s i n s r. R ahats z e dilecek o lurs a k ke lle niz i
alrn.
Tamam lo rd u m , e mre d e rs in iz . S r O s mu n d kapy at.
Cersei, A nne n i n m i h r a b n n n n d e d iz km t. J o ffre yn in
cenazeteskeresi, ye n i le n le ri die r dnyaya g tre n Y abancnm
altnabraklm t. H a va da t ts ko ku s u va rd ve yanan yz lerce
mum yukarya dua lar g n d e riy o rd u . Joffun her duaya ihtiyac var.
Cersei o mz u n u n z e rin d e n ba kt. K i m o? dedi, sonra da, J a
ime? Ayaa ka lkt, g z le ri yala d o lu yd u . G erekten sen mis in?
Fakat J aimeye g itme d i. O hibir zaman bana gelmedi, diye d nd
Jaime. Hep bekledi, benim ona gitmemi istedi. Verir, ama nce istemem ge
rekir. J aime ona s a rldn da , D a ha e rke n g e lme liyd in , diye m r l
dand Cersei. N e d e n daha nce ge lip o n u ko ruma dn? O lu m.. .
Olumuz. E li md e n g e ld ii kadar a buk ge ld im, dedi J aime.
Cerseiyi brakt ve b i r a d m geri e kild i. D arda sava var kar
deim
ok z ayf g r n yo rs u n . V e s alarn, a ltn s alarn...
Salar yine uz a r. J a ime ke s ik b ile in i ka ldrd. Bunu grmesi
gerek. Bu uzamaz.
Cerseinin gz le ri b y d . S tarklar...
Hayr. B u V argo H o a tu n m a ri fe tiyd i.
Bu isim C ersei i in h i b i r ey ifade e tmiyo rdu . K im?
Harrenhal K eis i. B i r s re i in .
Cersei dnd ve J o ffre y n in cenaze teskeresine bakt. l kra
la altn yaldzl b ir z rh g iyd irmi le rd i. T yle r rpe rtic i b ir ekilde
J aimeninkine benzeyen b i r z rh. M i fe rin gz siperi in d irilmi ti
aua mum klar a ltn n s tnde yumu a k b ir ekilde prld yo rd u ;
ocuk, lmn iinde ces ur ve ltl g rn yo rdu bylece. M u m
gklar, C ersein in yas elbis es inin bedenini ssleyen yakutlar da
^andryordu. C ers ein in salar da nk b ir halde omuz larna d
kyordu. O nu ld rd J aime. S ylemi ti. K e ndimi gvende ve
^utlu hisettiim b ir gn geleceini ve mu tlu lu u mu n az mdaki
hiii
lere
dneceini s yle mi ti.
B n T y r i o m s yledi? J aime buna inanmak istemiy0rcj
A kraba katletmek kral ka tletmekten daha k tyd, hem insanla^
hem ta nrla rn gznde. ocuun benim olduunu biliyordu. Tyri0n>
sevdim. Ona iyi davrandm. T a ma m, b ir olay haricinde... ama bl *
o olayn gereini b ilm iyo rd u . Yoksa biliyor mu? J offreyyi neden
ldrs n?
B ir fahie i in . C ers ei, J a ime n in salam elini yakalad V
kendi e lle rin in arasnda s k s k tu ttu . B u n u yapacan syle
mi ti bana. J o f f b iliyo rd u . l rk e n k a tilin i iaret etti. Bizim k
k, arpk ve canavar ka rde imiz i g s te rdi. J aimenin parmakla
rn pt. O n u be nim i in ld re c e ks in deil mi? Olumuzun
in tik a mn alacaksn.
J aime geri e kildi. O hl b e n im ka rde im. K esik bileini,
belki g rme mi tir diye C e rs e in i n y z n e sallad. Ve herhangi
b irin i ldrece k duru md a d e ilim .
B ir e lin daha var deil mi? S enden b i r mcadelede Tazy
yenmeni is te miyo ru m. T y r i o n b i r cce. B i r hcrede kilitli. N
betiler senin i in yo lda n e k i l i r .
T y rio n ld rm e k f i k r i J a ime n i n mid e s in i bulandryordu.
B u ko nuyu daha iy i re n me liyim. N a s l o ldu unu.
re neceks in, diye sz ve rd i C e rs ei. B ir yarglama ola
cak. T y rio n n yapt eyleri d u yd uunda , o n u n lmesini sende
be nim kadar is teyeceks in. J a ime n i n y z n e dokundu. Sensiz
kaybo lmu tum J aime. S tarklar bana s e nin ba n gnderecek diye
ko rkuyo rdum. B una da ya na ma z dm. J a ime yi pt. Hafif bir
pc kt. D u da kla r J a ime n i n d u d a kla rna b e lli belirsiz dokun
mu tu ama J aime k o lla rn C e rs e in i n bedenine sardnda kad
n n titre d i in i his s etti. S ensiz y a r m m .
J aimen in C e rs eiye ve rd i i p c k te efkat deil alk vard.
C e rs ein in az J a ime n i n d i l i i in a ld . H a yr, dedi Cersei.
J aimen in duda kla r o n u n b o yn u n a ine rke n, burada olmaz. Ra'
h ip le r. ..
R a hiple ri te k ile r als n. J a ime o n u te kra r pt, onu sessizce
pt, o nu inle tene kadar p t . S onra m u m l a r devirdi ve Cersei y1
A n n e n in mihra bna o tu r ttu , k a d n n e te ini ve etein altn a
k ilii yuka r s y rd . C e rs c i gs z yu m ru k la rla J a imc n in
^ ne vu ru yo rd u , te h lik e le r ha kkn da m rl d a n y o rd u , babas
hakknda ra hiple r h a k k n d a , ta n rla rn gazab hakknda. J aime
oiu duymad. P a n to l o n u n u n b a c kla rn z d, mihra ba t r
mand ve C e rs ein i n beyaz b a c a kla rn aralad. T e k parma ka d
nn ama rlarnn a ltn a ka yd. J a ime i ama rn y r t p ka r
dnda, ama rn s t n d e C e rs e in i n ay kan o ld u u n u g rd
ama bunun hi n e m i y o k tu .
Acele et. C e rs e i f s l d y o r d u a rtk, abuk, abuk ol, imdi,
beni imdi becer. J a ime J a ime J a ime . E ll e ri J aimeye yo l gste
riyordu. J aimey i i in d e h is s e tti in d e , E ve t, dedi C ers ei, kar
deim, tad ka rde im, evet, yle , evet, be n imle s in, evdesin artk,
evdesin. C ersei, J a ime n i n k u la n p t ve ks ack s alarn oka
d. J aime ke nd ini o n u n i in d e ka ybe tti. C e rs e in in , o nu n kalbiyle
birlikte atan k a lb i n i ve o n u n to h u m la ry la birle en ka nn n s lak
ln his s edebiliyordu.
Ama i leri b ite r b itm e z , B e n i aa i n d i r , dedi kralie. B u
halde yakalanacak o lu rs a k . . .
J aime gnls z ce yana y u va rla n d ve C e rs e iyi mihra pta n in
dirdi. S oluk re n k li m e rm e r kanla le ke le nmi ti. J aime kan dam
lalarn koluyla s ild i ve d e v ird i i m u m l a r almak i in yere eildi.
krler ols un k i ye re d e n m u m l a r n heps i s nm t. Sept tu
tutayd fark etmezdim bile.
Bu a pta llkt. C e rs e i e lbis e s ini d z e ltti. B abamz kaledey
ken... J aime, d ik k a tli o l m a k z o ru n d a yz .
Dikkatli o lma kta n b k t m . T a rga rye nle r karde leri evlendi
riyordu, biz neden a yn eyi ya pma ya lm? C ers ei evlen benimle.
Diyarn nnde d u r ve b e n i is te d i in i syle. K e ndi dn ziyafe
timizi verelim ve J o ffr e y n i n ye rin e ye ni b ir oul yapa lm.
Cersei geri e k ild i. B u h i k o m i k de il.
K krda dm d u y d u n mu ?
A kln N e h iro v a da m b ra k tn ? C e rs ein in sesi kes kindi.
Tommenn ta htta ki h a k k R o b e rttan geliyor, bun u b iliy o r
sun.
C asterly K ayas o n u n olacak, bu ye te rli deil mi? B ra k tahtta
babamz otursun. Benim tek istediim sensin. J aime, Cer
yanana dokunmak iin hareketlendi. Eski alkanlk!^^
unutulmuyordu, J aime sa kolunu kaldrmt. 0'ay
Cersei, J aimenin kesik bileinden kat. Yapma... bvl
numa. Beni korkutuyorsun J aime. Aptal olma. Tek yanl
ve bize her eyi kaybettirirsin. Sana ne yaptlar? S*'
Elimi kestiler.
Hayr, daha fazlas var, deimisin. Cersei bir adm geri gitf
Sonra konuuruz. Y arn. Sansa Starkn hizmetilerini bir kule
hcresine attrdm, onlar sorgulamam gerek... babama gitmeij
sin.
Sana gelmek iin bin fersah atm ve yolda en iyi param
kaybettim. Bana gitmemi syleme.
"Beni yalnz brak, diye tekrarlad Cersei arkasn dnerken.
J aime pantolonunu balad ve Cerseinin dediini yapt. ok
yorgun olmasna ramen bir yatak arayamazd; lord babas onun
ehre dndn renmi olmalyd.
El Kulesi, Lannisterlarn zel muhafzlar tarafndan korunu
yordu, muhafzlar J aimeyi bir bakta tand. Tanrlar merha
metliymi sr, dedi biri, sizi bize geri verdiler.
Tanrlarn bu ile ilgisi yok. Beni Catelyn Stark geri verdi. 0
ve Dehet Kalesi L ordu.
J aime merdiveni trmand ve kapy almadan alma odasna
girdi, babasn atein yannda oturur halde buldu. Lord Tywn
yalnzd, J aime bunun iin kretti; kesik elini Mace Tyrell eya
da Kzl Ylana gstermek istemiyordu henz, hele ikisine ayn
anda hi.
J aime, dedi Lord Tywin, birbirlerini en son kahvaltda gr
mler gibi. Lord Bolton seni daha nce greceimi inanman11
salamt. Dnden nce burada olacan u m u y o r d u m .
Geciktim. J aime kapy yavaa kapatt. Kz kardeim ^
dini am diye duydum. Y etmi yedi eit yemek ve bir kra t
yeti, byle dn grlmemitir. zgr olduumu ne zama
biliyorsun? ^
Kandan birka gn sonra hadmdan rendim- ^
topraklarna seni aramalar iin adamlar gnderdim. Greg0lj ^
gane, Samwell Spicer, Plumm kardeler. Varys de saa so
322 I
jj ana g*z^ce>z g r olduunu ne kadar az insan bilirse, o
j^jgraz insan peine der diye dndk.
Varys bundan bahsetti mi? Jaime, babasnn grmesi iin
ateeyaklaU-
L ord Tywin koltuundan kalkt, nefesi dilerinin arasnda tit
riyordu. Bunu kim yapt? Eer Leydi Catelyn...
Leydi Catelyn boazma bir kl dayad ve kzlarn geri gn
dereceime dair yemin etmemi istedi. Bu, keinin marifetiydi.
VargoHoat, Harranhal Lordu!
Lord Tywin tiksintiyle baka tarafa bakt. Artk deil. Kaleyi
SrGregor ald. Paral askerlerin hemen hepsi sabk kumandanla
rn terk etti ve Leydi Whentin eski adamlarndan birka bir yan
kapy at. Clegane, Hoatu Y z mineli Salonda yar delirmi
bir haldebuldu. ltihapl bir yarann sebep olduu ate yznden
o haldeymi. Kula diye duydum.
Jaimeglmek zorundayd. ok gzeli Kulal Briennee syle
mek iin sabrszlanyordu, geri fahie bu olay J aimenin buldu
ukadar komik bulmazd. ld m?
Yakndr. Adamn ellerini ve ayaklarn da kestiler ama Cle
gane, Qohorlunun salya aktma eklinden holanyormu gibi
grnyor.
Jaimenin glmsemesi ekidi. Cesur Dostlardan ne ha
ber?
Harrenhalda kalanlar ld. Dierleri dald. Limanlara git-
^ yada ormanlarda kaybolmaya alacaklarn garanti ede-
rm- Lord Tywinin gzleri J aimenin kesik bileine gitti ve az
fkeylegerildi. Hepsinin ban alacaz. Her birinin. Sol elinle
^kullanabilir misin?
k sabah giyinmeyi bile zor becerdim. J aime, sz geen elini ba-
lriInteftii iin yukar kaldrd. Be parmak, dierinin ayns.
efen aYn ekilde almasn?
tyi* Lord Tywin oturdu. Bu iyi. Sana bir hediyem var. D-
ra* 1^n*Varys bana senin zgr olduunu syledikten son-
Sl ^ eryeni bir el deilse bekleyebilir. Jaime, babasnn kar-
koltua oturdu. Joffrey nasl ld?
Z e h ir. B ir para ye me k y z n d e n b o u lm u g ib i grne
planlanm ama J o f r c y n i b o a z n a t rd m , s tatlar herh ^
b ir tk a n k lk b u la ma d . an
C ers e b m T y r i o n y a p t n id d i a e d i y o r.
K arde in krala z c l i r l arap s u n d u , b i n k i in in gzlerinin
nnde ."
B yk a pta llk e tmi .
T y r o n m ya ve rini g z a ltn a a l d m . K a r s n n hizmetilerini
de. Bize s yleyecek b ir e yle ri va r n g re c e iz . S r A ddamm al
tn p e le rin lile ri S tark k z n a ry o r, V a rys de b i r d l koydu. Kral
adaleti ye rini bula cak.
Kral adakti. z o lu n u in fa z m e d e c e k s in ?
B ir kra l ld rm e k ve k e n d i a k ra b a s n ka tle tme kle sulan
yor. E er mas umsa ko rka c a k b i r e yi y o k . n c e o n u n lehine ve
aleyhine olan d e li lle ri in c e l e m e l i y i z .
Delil. J aime, ya la n c la rla d o l u b u e h ird e ne e it deliller bu
lunacan b iliy o rd u . R e n ly de tu h a f b i r e k ild e ld , Stannisin
onun l m n e ih tiya c v a rk e n .
L o rd R e nly ke n d i m u h a f z l a r n d a n b i r i ta ra fn d a n ldrld,
T a rth l b ir ka dn .
O T a rth l ka dn , b e n im i m d i b u ra d a o l m a m n msebbibi.
S r L oras m e mn u n e tme k i i n k z b i r k u l e hc res ine attrdm
ama o nun R e nlyye b i r z a ra r v e r d i i n e i n a n m a d a n nce Renlynin
hayaletine in a n rm . L k in S ta n n i s . . .
J o ffre yyi z e hir l d rd , b y d e i l . L o r d T y w i n , kesik bi
lee bakt. K l e lin o lm a d a n K r a l M u h a f z l a r n d a hizmet ve
remez s in...
V e re b ilirim , d iye re k b a b a s n n s z n ke s ti J aime. Ve ve
receim. E ms alle ri var. s te rs e n B e ya z K i ta p a b a k a r bulurum. Sa
kat ya da b t n , b i r K ra l M u h a f z l a r va lye s i mrnn sonuna
kadar h iz me t v e rir.
C ers ei, S r B a rris ta n ya h a d d i n d e n g re vd e n aldnda bu
teamle son ve rd i. n a n a b a la na c a k m n a s ip b i r h e d i y e , Yce
K a hpi seni y e m in le rin d e n az at e tme ye ik n a eder. K z kardein
S or S e lmyy g n d e re re k a p ta l l k e tti e lb e tte ama a rtk kapl#1#
birinin o ka p la r te kra r kapatmas g e re kir. 1 J aime ayaa
laikti S oylu ka d n la rn s tme b o k kovas bo altmas ndan b k
t m baba. Bana kims e L o rd K uma n da n o lma k is teyip is te me dii
m i sormad ama g rn e gre yle yim. B ir g re vim var...
E vetvar. L o rd T y w i n de ayaa ka lkt. L a nnis te r l la ne da nna
kar bir grev. S en C a s te rly K ayas n n vris is in. O lma n gere
ken yer orasl* T o m m e n sana e lik e tme li, ves ayetindeki yaverin
olarak. B ir L annis te r o lm a y renecei ye r K ayad r, ayrca o nu
annesinden u z a kla trma k is tiy o ru m . C e rs ei i in yeni b i r koca
bulmak n iye tinde yim. O b e ry n M a rte ll o la b ilir, T y re lle ri bu e vli
l i i n Y ksek Bahe i in b i r te h d it o lma d n a ikna eder etmez. Ve
senin evlilik va ktin ge ld i de ge iyo r bile . T y rc lle r, M argaery i n
Tommenla e vlenmes i hus us unda s ra rl ama o n u n yerine seni
nerirsem...
HAYIRl J aime ka tlanabilec ei ka da rn duymu tu. H a yr,
katlanabileceinden fazlastt. H e r eyden b k m t, lordlardan
ve yalanlardan, babas ndan, k z karde inden, b t n bu kanl i
lerden. H a yr. H a y r. H a y r. H a yr. H a yr. D u yma n i in daha
ka kez hayr d e me liyim? Oberyt Martell? A d a mn nasl k t b ir
hreti o lduunu b i l m i y o r mus un? s te l i k hreti sadece z e hirli
kllarndan ka yn a kla n myo r. R o b e rtn sahip o lduunda n faz
la pii var, olanlarla da ya tyo r. V e eer b i r a alk an i in bile
J ofFreynin dulu yla e vle ne c e imi d nyo rs a n...
Lord T yre ll k z n ba kire o ldu una da ir ye min e d iyo r.
sterse bakire o la ra k l e b ilir, u m u ru md a deil. Onu isteniyo-
rum. Senin Kaya*m da istemiyorum!
Sen benim o lu ms u n .. .
Ben K ral M u h a f z l a r n n valyes iyim. Kral Muhafzlar Lord
Kutnandaml Ve o lm a k is te d i im tek ey b u !
Lord T y w in in y z n ereveleyen sert fa vo rile r, atein -
mh altn gibi p a rlyo rd u . L o rd u n a lnnda b i r damar nabz gibi
Ryordu ama lo rd ko nu ma d . V e konu mad. V e konu mad.
Gergin sessizlik J aime daha fazla dayanamayana kadar devam
ettl- Baba... diye re k sze balad.
Sen benim o lu m de ils in. L o rd T y w i n s rtn d nd. K ral
Muhafzlar L o rd K uma n da n o ld u u n u s ylyo rs un. P ekl sr.
Git ve grevini yap.
DAVOS
S esleri k z le r g ib i u u tu , d n e d n e n o r re n k li gkyzne
yks e ldile r. B iz i k a ra n lk ta n k a r ta n r m z . K a lple rimiz i atele
d o ld u r, d o ld u r k i s enin l t l y o l u n d a y r y e b i l e l i m .
kme ye balayan k a ra n l n o rta s n d a gece atei yanyordu
B y k ve parlak c a na va rn s r e k l i h a re k e t ede n turunc u alev
le ri, avluya alt me tre b o yu n d a g lg e le r d r yo rd u . Ejderha
K ayasn d u va rla rn d a k i e jd e rh a la r ve tu h a f ya ra tkla r hareket
ediyo rmu g ib i g r n y o rd u .
Davos , a vlu n u n y u k a rs n d a k i g a l e r i n i n y ks e k ve kemerli
penceres inden aa b a k y o rd u . T i tr e y e n a le v l e ri kucaklamak is-
tiyormu as na k o l l a r n aan M e l i s a n d r e y i iz le d i. R hllo r, diye
akd ka dn yks e k ve n e t b i r s es le, s en g z le rim iz d e k i ksn,
y re k le rimiz d e k i ate s in, k a r n l a r m z d a k i s c a klks n . Gnleri
miz i aydnlata n gne s e n in , k a r a n l k ta y o l u m u z u gsteren yl
dz la r s e nin.
Itk Tanrs bizi savm. Gece karanlk ve dehet dolu Kralie
S elyse du a n n cevap b l m l e r i n e n c l k e d i y o rd u , solgun yz
tu tku yla d o lu yd u . K ra l S ta n n is k r a l i e n i n y a n n d a y d , enesi sm
s k p e r in le n mi ti. K ra l b a n h e r o y n a tt n d a , k r m z altndan
ya plm ta c n n s iv ri u la r l d y o r d u . Onlarla birlikte ama onlar
dan biri deil, diye d n d D a vo s . P re ns e s S h ire e n de oradayd,
y z n d e ki g ri le ke le r a te in n d a n e re d e ys e s iyah grnyor
du.
Ik Tanrs bizi koru, d iy e a k d k ra li e . K ra l dierleriyle
b irlik te cevap ve rm e d i. A le v le re b a k y o r d u . A d a m n alevlerde ne
g rd n me ra k e tti D a vo s . Gelecek bir savan imgeleri mi?
eve daha yakn bir ey m i ?
B iz e nefes ve re n R h l l o r s ana k r e d i y o r u z dedi Melisand-
re. B iz e g n d z le ri ve re n R h l l o r s ana k r e d i y o r u z .
B i z i stan gne iin sana krediyoruz, d iye kar lk verdi
K ra li e S elyse ve d i e r ta p n a n la r. B i z i gzeten yldzlar iin sana
krediyoruz. Ocaklarmz ve vahileri u zak ta tutan mealelerimiz fl
sana krediyoruz. D u a n n c e va p b l m l e r i n i b i r gece ncekinden
daha az ins an o k u y o rm u g i b i g e l d i D a v o s a. A te in evresin e,
turuncu kla a ydn la na n dala az insan vard sanki. A ma
nn biraz daha az alacaklar m y d . . . yoks a oalacaklar myd?
F gibi gs ve a rp k baca klaryla ayakta d ra S r A xell
florentin sesi b i r bo ra z a n kadar yks e k k yo rd u , atein
adann yz n ko c a ma n tu ru n c u b i r d il g ibi ya lyo rdu. Davos,
Sr Axellin daha s o nra ona te e kkr e dip etmeyeceini merak
etti. Axell, D a vos u n b u gece yapaca i sayesinde E l o la b ilird i,
tam da hayal e tti i g ib i.
Sana, s enin in a ye tin l e k r a l m z o lan S tanns i in kre diyo
ruz,wdiye ba rd M e lis a n d re , O n u n fa z ile tin in beyaz ve temiz
atei iin k re d iyo ru z , o n u n e lin d e k i k r m z k lc n adaleti iin
krediyoruz, o n u n s a dk k u lla rn a bes ledii sevgi i in kran
duyuyoruz. O n a y o l g s te r ve o n u s avun, ona d ma nla rn ta ru
mar etmek i in k u v v e t ba la .
O m kuvvet bala, d iye k a r lk ve rd i K ralie S elyse, S r
Axell, Devan ve d i e rle ri. Ona cesaret bala. Ona ifan bala
Davos k k b i r o c u k k e n ; irfa n i in Y a l H a tu n a, cesaret
iin Savaya, k u v v e t i i n D e m i r c i ye dua e tme yi renmi ti ra
hiplerden. A ma im d i A n e ye dua e d iyo rd u ; s evgili o lu D evan,
krmz ka dn n e yta ni ta n rs n d a n ko ruma s i in.
L ord Davos ? G its e k i y i o la c a k. S r A n d re w hafife Davos un
koluna d o ku ndu. L o r d u m ?
Bu unvan k u la k l a rn d a hl tu h a f t n l y o r d u ama Davos pence
reden dnd. E ve t. V a k i t g e ld i. S tannis , M e lis a ndre ve kralie
nin adamlar b irka saat daha duada olaca kt. K r m z ra hiple r her
gn gne batarken ate ya ka rd ; b ite n g n i in R h l l o r a te ekkr
eder, gne ini y a rn te k ra r g n de rme s i ve ken karanl dat
mas iin ona y a lv a rrla rd . Bir kaak dalgalar tanmak ve onlar ne
zaman yakalayacan bilmek zorunda. D avos buyd u niha yetinde; b ir
kaak. S akat e lin i ans na d o k u n m a k i in boazna g trd, b ir
ey bulamad. E l i n i aa i n d i r i p daha h z l yrme ye balad.
Ona e lik e de nle r de o n u n a dmla rn a uydula r. G ece arks
i i n i n iek b o z u u b i r y z ve valyelere ait b ir edas va rd;
Sr Gerald G o w e r geni y a p l , a ks z l ve s ar nd; S r A n d -
rewE s te rmont o nd a n b i r ba u z u n d u , yaprak e killi b ir sakal ve
hverengi ka ba rk ka lar va rd. H e p s in in k e n d ile rin e gre iyi
327
.ulamlar o klu u n u d n yo rd u u a vo s . v e ou gecekt i yolunda
mezsc hepsi lii adamlar olacaklar.
Davos, alevlere bakarak gelecei g rm e y i re nme k istedie
de, Ate canl b ir e ydir, d e m i ti k r m z ka dn . S rekli hareket
eder, s rekli dei ir... o kuma ya a l t n anda bile dans eden,yer
dei tiren harflerle d o lu b i r kita p g ib i . A l e v l e r i n ardndaki ekil,
leri grmek i in y lla r s ren b i r e itim g e re k ir. e killerin olacak
eyleri mi, olabilec ekleri m i yoks a o l m u l a r m anla ttn syle
yebilmek daha uz un y lla r a lr. O z a ma n b ile z o rd u r, zor. Siz bunu
anlayamazsnz, siz gn b a tm to p r a k l a r n n ins a nla r. yleyse
S r AxeU in bu ii nas l bu kada r h z l re n d i i s ormu tu Davos.
K rmz kadn giz e mli e kilde g l m s e m i ve , H e r kedi alevlere
bakabilir ve o yun oynayan k r m z b i r fa re g r e b i l i r, demiti.
Davos, kra ln a da mla rna h i b i r k o n u d a ya la n sylememiti.
K rmz kadn yapmaya n iy e t e tti i m i z eyi g re b i l i r, diye uyar
m t onlar.
yleyse, ie o n u ld rm e k l e b a la m a l y z , de mi ti Balk
L ewys. O na pus u k u ra b ile c e im iz b i r y e r b i l i y o r u m , drdmz
ve keskin k l la rm z . . .
H e p imiz in fe la ke ti o l u r s u n , d e m i ti D a vo s . s ta t Cressen
onu ldrme ye al t ve k r m z k a d n h e m e n anla d. Alevlerinde
grd s anrm. B ana yle g e l i y o r k i , b u k a d n k e n d i ahsna y
ne lik te hditle ri s ez mekte o k h z l , l k i n h e r eyi gremez elbette.
O ndan uzak dururs a k, o n u n d i k k a ti n d e n k a a b iliriz belki.
L ord G unc e rn M e lis a n d re n i n a te le rin e gitme s inden evvel
b ir S unglass adam o la n e n ti k te p e i i S r T r i s to n , S aklanmak ve
sinsi sinsi dola mak o n u r l u e yle r d e i l , d iy e itira z etmi ti.
Y akmak o n u rlu b i r ey m i ? d iy e s o r m u tu Davos. Lord
S unglassn l m n i z le d in . s te d i i n b u mu ? imdi onurlu
adamlara ih tiya c m y o k b e n im . K a a k la ra ih ti y a c m var. Benim
le mis in, deil mis in ?
O nunla yd la r. T a n rla ra k r, o n u n l a y d l a r .
Davos ka py a tnda s ta t P ylo s , E d ri c F r t n a ya hesap a'
l tryo rd u . S r A n d re w , D a vo s u n h e m e n arkas mdayd, dier
leri me rd ive nle ri ve k i l e r k a p s n k o l l u y o r d u . s ta t dersi kesti
im d ili k bu kadar ye te r E d r i c .
gu mdahale o c uu a rtt. L o rd Davos , S r A ndre w, r 1c-
sJpyap>yrduk
Sr A ndrew g l ms e d i. S e nin ya ndayken hesaptan nefret
derdini kuzen.
Ben de pek s e vm iyo ru m ama ta rihe ba ylyo ru m. H ikyelerle
dolu-
E dric, dedi s ta t P ylo s , ko da p e le rin in i al. L o rd Davos la
gideceksin.
yle mi? E d ric ayaa k a lk t. N e re ye gidiyo ruz ? o cuun
jgz inatla ge rildi. I k T a n rs i in dua etmeye gitme m. Ben
Savamn a da mym, babam g ib i .
B iliyoruz , de di D a vos . H a d i d e lika n l, oyalanmamalyz .
Edric, boya nma m y n d e n ya p lm ba lkl pe le rin ini giydi,
yzn giz lemek i in ba l kafas na ge irdi. S iz de biz imle ge
l i yor musunuz s tat? diye s o rdu.
Hayr. P ylos b o y n u n d a k i z in c ire d o ku ndu. B e nim yerim
burada, E jderha K ayas nda. im d i L o rd D a vos la git ve o ne der
seonu yap. O K ra l E li , s a kn u n u tma . S ana K ra l E li hakknda ne
sylemitim?
El kraln sesiyle k o n u u r.
Gen stat g l ms e d i. A yn e n yle. imd i g it.
Davos, P ylos tan e m in o la ma m t. B e lki de C res s enin ye rini
ald iin ona k z m t. A m a im d i ada mn cesaretine hayranlk
duymaktan baka b i r ey ya p a myo rd u . Bu i onun hayatna da mal
olabilir.
Sr G erald G o w e r s ta t d a ire s in in d nda, merdivenlerde
bekliyordu. E d ric F r t n a me ra kla adama bakt. Basamaklar ine r
lerken sordu, N e re ye g id i y o ru z L o rd Davos ?
Suya. B ir gemi s eni b e k li y o r.
ocuk aniden d u rd u . B i r ge mi?
Salladhor S aanm g e m ile rin d e n b iri. S alla iyi d o s tumdur.
Ben de s eninle gele c eim ku z e n , dedi S r A n dre w. K o rka
cak bir ey yo k.
Korkmuyorum, de di E d ric gc e nmi b i r sesle. Sadece... S hi-
reen de geliyor mu ?
329
H a yr, dedi Davos. P renses, annes i ve babasyla burada 1^]
mal."
O halde o nu g rm e liy im , d iye a kla d E dric . Vedaetm^
iin. Y oksa z l r.
Setlin yandm grrse daha ok zlr. V a k it yo k , dedi Davos
P rensese onu d n d n s yle ye c e im. s te lik, gidecee
yere vardnda ona me k tu p y a z a b ilirs in .
o c uk yz n ast. G i tm e m g e re k ti in d e n emin misiniz?
A mcam beni neden E jd e rh a K a y a s n d a n gnders in? Onu z
dm m? z me k is te me d im . o c u u n y z n d e yine o inat!
ifade vard. A mc a m g rm e k i s ti y o r u m . K ra l S tannis i grmek
is tiyo rum.
S r A n dre w ve S r G e ra ld b a k t. B u n u n i in vakit yok ku
zen, dedi S r A n dre w .
O nu g rme k i s ti y o r u m ! d iye s ra r e tti E d ric , daha yksek
sesle.
O seni g rme k is te m i y o r. D a vo s , o c u u n hareket etmesi
iin bir ey s ylemek z o ru n d a yd . B e n o n u n E l iym. Onun se
siyle ko nu uyo rum. K rala g id i p sana s yle n e n i yapmadn m
anlatmalym? B una ne kada r k z a c a n b i l i y o r mus un? Amcan
kz gnken g rdn m h i ? E l d i v e n i n i k a r d ve S tannisin k
saltt d rt parma ocua g s te rd i. B e n g r d m .
H eps i yaland; S tannis B a ra th e o n , s o a n valye s inin parmak
larn keserken kz g n d e ild i, s adece d e m i r d e n b i r adalet duygu
su vard. A ma o z aman, E d ri c F r t n a d o m a m t henz, bunu
bilemez di. D avos u n te h d id i e tk i s i n i g s te rd i. B u n u yapmama
lym , dedi o c uk ama D a vo s u n o n u n e l i n i tutmas na ve onu
basamaklardan aa i n d i rm e s in e i z i n v e r d i .
Gece arks P i i k i l e r ka p s n d a o n la ra k a tld . Hzlca y
rdle r, glgeli b i r a vlud a n g e tile r, d o n m u b i r ejderhann ta
ku yruun un a ltnda ki b i r m e rd i v e n d e n i n d i l e r . B a lk Lewysve
O me r B la c kbe rry ka le n in ya n k a p s n d a b e k li y o rd u , ayaklarnn
dibinde e lle ri k o lla r ba la n m i k i n b e t i va rd . Tekne? diye
s ordu Davos.
O rada, dedi L ewys . D r t k r e k i . K a d rg a burnun hemen
ile ris inde d e m irli. Deli Pretdos.
un
pavos gld. Deli bir adamn isimi verilmi bir gemi. Evet, bu gayet
Sallada k o rs a n la rn kara m iz a h n d a n iz le r va rd,
pavos, E dric F r t n a n n n n d e d iz kt . imd i senden ay-
n|mahym dedi- S e ni ka drga ya g t rm e k z ere b i r tekne be k
liyor. Sonra deniz e a la c a ks n. S en R o b e rt n o lu s un, ya ni ces ur
olacan1b iliy o ru m , ne o lu rs a o ls u n .
Olacam. Y a ln z . . . o c u k te re d d t e tti.
Bunu b ir macera o la ra k d n l o r d u m . D avos neeli b ir
sesle konumaya a l y o rd u . H a y a t n n en b y k maceras nn
balangc bu. S ava s e ni s a vu n s u n .
Ve Baba s iz i a dilc e y a rg la s n L o r d D a vo s . o c u k, kuz e ni
Sr A ndrewla b i r l i k te ya n ka pya g i tti . D i e rle ri o n la r ta kip e tti,
Gece arks P i i h a ri . Baba betti adilce yarglasn, diye d nd
Davos kederle. A m a i m d i o n u as l i l g il e n d ire n , k ra ln yargs yd.
Kapy kapatp s rg le d i in d e , B u ik is i ne olacak? diye s or
du Sr R olland.
O nlar b ir ma hz e ne g t r. E d ric gve n i in d e yo la ktnda
serbest b ra k a b ilirs in .
Pi, bayla o n a yla d . S yle n e c e k b i r ey k a lma m t, i in kolay
bsm bitmi ti. D a vo s e l d i v e n i n i ta k t, ans n ka ybe tme mi o lma
y dilerdi. O k e m i k to rb a s b o y n u n d a a s lyke n daha iyi ve daha
cesur bir adamd. K s a p a rm a k l a r n inc e lme ye balayan kahve
rengi salarnn i in d e n g e ird i, s a la rn n kes ilmeye ihtiya c var
m diye merak e tti. K r a l n n n d e d u ru rk e n b a k m l g rnme
liydi.
Ejderha K ayas daha nc e h i b u kadar k a ra n lk ve rk t c
grnmemiti. D a vo s a r a r y r d , ayak s es leri duvarlarda ve
. ejderhalarda y a n k l a n d . Umarn ki asla uyanmayacak olan ejderhalar.
f l Ta Davul b t n h e yb e tiyle D a vo s u n n n d e yks e ldi. K u le n in
tapsndaki n b e t ile r, D a vo s ya kla rke n apraz ekilde duran
mzraklarn a tla r. Soan valyesi iin deil, Kral Eli iin. Davos
eri girerken E l d i en a z nd a n, d a r ka rke n ne olacan mera k
; etti. Eer karsam...
Basamaklar e s kis id e n daha u z u n ve daha d ik mi g ibi geldi
avosa. B e lki de sadece y o rg u n d u . Anne, beni byle iler iin yarat-
1 "tomt. Davos o k y k s e k le re o k h z l k m t ve dan tepes in
f 331
deki hava nefes alamayaca ka da r i n c e y d i. o c u k k e n zengin]^
hayalleri ku ra rd D a vos ama b u o k e s k i d e n d i . . . S onra, by
dnde , b t n is te dii b irk a d n m i y i a ra z i, i inde yala,
ca b i r mekan ve o u lla r i i n da ha i y i b i r ha ya t olmu tu. Kr
P i, a k ll b ir ka a k n n asla fa z la y k s e e uzanmayacam Ve
d ik ka tle ri s tne e kme ye c e in i s y l e r d i e s kid e n . Birka dnm
arazi, ahap bir at ve admn niinde bir sr. Mu tlu olurdum. er
bu geceden sa kars a, D e v a n a lp G a z a p B u r n u na ve sevgi];
M a rya s a ye lke n aacakt D a vo s . l oullarmz iin birlikte yas
tutacaz, sa olanlar iyi adamlar olarak byteceiz ve krallardan hi
bahsetmeyeceiz.
Davos i e ri g ird i in d e B o y a l M a s a O d a s k a ra n lk ve botu;
kral, M e lis a nd re ve k r a l i e n i n a d a m l a r y l a b i r l i k te gece ateinin
bandayd. Davos min e d e ate y a k m a k i i n d iz l e ri n i n stne
kt, odadaki s ouu k r m a k ve g l g e l e r i k e le rin e geri gn
dermek is tiyo rd u . S o nra o d a y d o l a t ve s ra yla h e r pencerenin
nnde d u rd u , a r p e rd e le ri e k i p ah a p p a n j u r l a r at. Deniz
ve tuz ko kus uyla k e s k in l e mi r z g r i e r i g i r d i , D a vos un kah
verengi, sade p e le rin in i e k i ti r d i .
Davos kuz e y pe n c e re s in d e p e rva z a y a s la n d ve s o uk gece ha
vasndan b i r nefes e kti, Deli Prendos'u n y e l k e n a t n grmeyi
umu yo rd u ama d e n iz g z a l a b i l d i i n c e b o ve ka ra nlkt. Yoksa
oktan gitti mi? D a vos , g e m i n i n o c u k l a b i r l i k te g i tm i olmas iin
dua e d e bilirdi sadece. Y a r m ay, b i r g r n p b i r kaybolarak ince
ve yks ek b u l u tl a r n a ra s nda k a y y o r d u . D a v o s ta n d k yldzlar
g re biliyo rdu. K a drg a o ra d a y d i te , b a ty a y e lk e n amt. Ya
l H a tu n u n F e n e ri de o ra d a y d , a l t n b i r p u s u evreleyen drt
parlak yld z . B u l u tl a r B u z E j d e r h a n m o u n u giz liyo rdu ama
kuz eyi i aret eden b y k ve p a r l a k m a v i g z o rta da yd. Goky^
kaaklarn yldzlaryla dolu. O n l a r e s k i d o s tl a r d , o yldz lar. Da*
vos b u n u n iyi ans a n la mn a g e l d i i n i u m d u .
A ma g z le rin i y ld z l a rd a n ka le s i p e r l e r i n e in d ird i in d e o ka
dar e min de ildi. T a e jd e rh a l a r n k a n a tl a r gece ate inin 1^ 2
siyah, muaz z am g lg e le r y a r a t y o r d u . O n l a r n s o u k ve cansz
oymalardan baka b i r ey o l m a d n s yle m e ye al t Dav^
kendine. Buras bir zamanlar onlarn yeriydi. Ejderhalarn ve ej ?r
( rdlaflt yeri* Targaryen Hanedanttt makam. T a rga rye nla r E s ki
yjlyriamH ka nyd .. .
Odada b ir e s in ti d o la t, m in e d e k i a le vle r titre y ip b k ld .
paVOs, k t kle rin t r t l a r n d i n l e d i . P e nc ereden a y rld , glge
si nnden y r y o r d u , u z u n ve z a yf, s o nra b i r k l g ib i B o ya l
Masann s tne d t g lge . D a vo s u z u n s re mas ann ba n
da durdu, bekle di. T a m e rd i v e n l e r i trm a n a n iz m e le ri duyd u.
Kraldan nce sesi g e ld i, ... d e i l , d i y o r d u kra l.
, tr, d iye cevap v e r d i M e lis a n d re . Y e m in e d iyo ru m
Majesteleri, o n u n l d n ve a n n e s in in a la dn g rd m .
Gece ate inde. S ta n n is ve M e lis a n d re b i r l i k te i e ri g ird ile r.
Alevler hile le rle d o lu . N e o l d u , ne ola c a k, ne o la b ilir. B ana kes in
olarak s yleye mez s in...
M ajesteleri. D a vo s n e k t . L e y d i M e lis a n d re d o ru g r
d. Y eeniniz J o ffr e y l d .
Eer S tannis, D a v o s u B o y a l M a s a da b u l d u u n a ardysa
bile belli etme di. L o r d D a v o s , d e d i. O b e n im ye e n im de ildi.
Yllarca yeenim o l d u u n a in a n m a m a ra m e n .
Dn z iy a fe tin d e b i r lo k m a y e m e k y z n d e n b o u ld u ,
dedi Davos. Z e h i r l e n m i de o l a b i l i r .
O nc, d e d i M e l i s a n d re .
Saymay b i l i y o r u m k a d n . S ta n n is mas a bo yu n c a y r d ,
Eski ehiri ve A r b o r g e ti, K a lk a n A d a l a r na ve M a n d e rin a
zna doru ile rle rd i. G r n e g re , d n l e r mc a de le le rd e n
daha tehlikeli hale g e ld i. Z e h i r l e y e n k i m m i . B i l i n i y o r m u ?
Daysnn ya p t s y le n iy o r. b l i s .
Stannis d i l e ri n i g c r d a tt . T e h l i k e l i b i r adam. B u n u
Karasuda re n d im. B u b i l g i y e n a s l u la tn ?
Lysli hl K ra l T o p r a k l a r n d a tic a re t ya p yo r. S a lla dho r
S&n m bana yalan s yle m e s i i i n b i r s ebep y o k .
Sanrm y o k . K ra l, e l i n i mas ada g e z d ird i . J o ffre y. . . H a t r -
'yorum da b ir m u tf a k k e d is i va rd . . . a la r o n u a rtk la rla , b a l k
ularyla b e s liyo rd u. l e r i n d e n b i r i J o f fr e y ye k e d i n i n ka rn n d a
Vurular o lduu s yle d i, o n u n b i r ya v ru is te ye b ile c e in i d n
d . Joffrey b u n u n d o ru o l u p o l m a d n g rm e k i in z a va ll
havva m k a rn m ya rd. Y a v ru la r b u l d u u n d a o n la r babasnags
termeye g itti. R o be rt ocua y le s e rt v u r d u k i o n u ldrd^
s a ndm. K ral, ta e k a rp mas aya k o y d u . C c e ya da slk-^
katl diyara iyi h iz m e t e tti. im d i b e n i a rm a k zorundalar."
a rma ya c a kla r, d e d i M e lis a n d re . J o f fr e y n in bir erkek
kardei va r.
T o m m e n , de d i kra l k i n d o l u b i r s es le.
T o m m e a ta g iy d i re c e k le r v c o n a ve k le te n diya r ynete-
e kle r.
S tanis y u m ru u n u s k t. T o m m e n , J o f fr e y de n daha nazik
ti r ama avn ens es tten d o d u . B y m e k te o la n b i r canavar. Diya
rn s tnde b i r s l k daha. B a t d i y a r n b i r e rk e in eline ihtiyac
var, b ir o c uun d e il.
M e lis a ndre krala ya kla t. D i y a r n in s a n l a r n kurta rn lor
dum. T a e jde rha la r u y a n d rm a m a i z i n v e r i n . B ana ocuu ve
r i n .
E d ric F rt n a , d e d i D a vo s .
S tanns s o uk b i r fk e y le D a vo s *a k t . O mm adn biliyo
rum. S ite m le rin i k e n d in e s akla. B u n d a n b e n de e n az senin kadar
h o la n myo ru m ama b e n i m v a z i fe m d iy a ra ka r . B enim vazi
fe m... M e lis a n d re ye d n d . B a ka b i r y o l o lma d nda n emin
mis in? H a ya tn s t n e y e m i n e t. Y a l a n s yle rs e n ye min ederim
k c a nn lo k m a lo k m a a l r m .
O te k i n i n ka r s nda d u r m a s g e re k e n k i i s iz s iniz . Gelecei
be b in y l nc e de n b i l d i r i l m i o l a n k i i . K r m z kuyrukluyldz
s iz in m jd e c in iz d i. S iz v a d e d ile n p r e n s s i n i z , s iz d ers eniz dnya
da d e r. M e lis a n d re k r a l n y a n n a g i tti , k a d n n k r m z dudak
la r a yrld , b o a z n d a k i y a k u t n a b z g i b i a t y o r d u . Bana ocuu
ve rin , diye fs ld a d , b e n de s iz e k r a l l n z ve re yim .
V e re me z , d e d i D a vo s . E d r i c F r t n a g i tti .
G i tti mi? d e d i D a vo s . G i tti de n e d e m e k ?
B i r L ys ka drg a s yla d e n iz e a l d . D a v o s , Melisandre um
ka lp e k lin d e k i s o lg u n y z n i z l e d i . O ra d a a k n lk ve bekieu
m e d k b r te re d d t g rd . E rit'in ka m grmemii
K ra ln g z le ri, a d a mn y z n d e k i i k i b o lu a oturmu koy^
rklerdi. Hi, benim iznim olmadan E jderha Kayas nda
^ m? kadrga m de d in? E e r o L ys li kors an o c uk saye
c e benden a ltn s z d ra b ile c e in i s anyo rs a...
Sl Bu sizin E li n i z i n m a ri fe ti y d i e fe n d im iz . M e lis a n d re a r i f
gzlerle Davosa ba kt. O n u g e n g e tire c e ks iniz lo rd u m . G e ti
receksiniz.
ocua ula amam a r t k , d e d i D a vos . S iz de ula amaz s nz
leydim-
Kadnn k rm z g z le ri k s l d . S iz i karanla te rk e tm e liyd im
sor Ne yaptnz b i l i y o r m u s u n u z ?
Grevimi.
Bazlar buna ih a n e t d i y e b i l i r . S ta nns geceye ba kma k i in
pencereye gitti. Gemiyi mi artyor? S eni p is lik te n k a rttm D a
vos. Kraln sesi k z g n d a n o k yo rg u n d u . K a r l n d a sadakat
beklemek ok m u yd u ?
Drt olum K a ra s uda s iz in i in ld . B e n de le b ilird im .
Ben size her zaman s a d m. D a vo s S eavvorth bun da n s onra s y
ledii kelimeleri u z u n u z u n ve o k iy i d n m t ; h a ya tnn bu
szlere bal o ld u u n u b i l i y o r d u . M a je s te le ri; size d r s t tavs i
yeler vereceime, itaatte tez o lac a ma, d iy a rn z d manla ra ka r-
51 savunacama ve insanlartntz koruyacama d a ir ye m in e ttird in i z
bana.Edric F rtna s iz in in s a n la rn z d a n b i r i de il mi? K o ruya ca
ma dair yemin e tti im ins a n la rda n b iri? B e n y e m i n i m i tu ttu m .
Bu nasl ha inlik o lu r?
Stannis tekrar d i l e ri n i g c rd a tt . B u tac be n is te me dim. A l
ton, souk ve ba mn s t n d e ar. L k in kra l o ld u u m srece
Bir grevim var... eer m i ly o n la rc a o c uu ka ra nlkta n ku rta rma k
'mbir ocuu alevlere feda e tme m gerekiyors a... Fedakrlk... asla
kolay deildir Davos. A ks i halde gerek b ir fe da k rlk de ildir. L ey-
dim syleyin ona.
Azor Ahai, I k G e tire n i s evgili k a rs n n kalbinde s outtu. B in
lnegi olan bir adam in e k le rin d e n b i r i n i tanrya verirs e bu h i b i r
^ydir. Ama bir adam s ahip o ld u u te k inei s unarsa...
ineklerden bahs ediyor, de di Davos , krala. B e n b i r ocuktan
a ^diyorum, k z n z n arkada ndan, aabeyiniz in o lu nda n.
kraln olu. D a ma rnda kral ka nn n gc va r.
M e ls a ndre 'nin boaz ndaki yakut k rm z b ir yldz gibi n
d . O ocuu k u rta rd n z m s anyors unuz Soan val
U z u n gece ktnde E dric F rtna da dierleriyle birlikte l^*'
nerede saklanrsa saklansn. S iz in o u lla rnz da lecek. D
karanlk ve souk rtecek. H i anla madnz meselelere kar J y^
s unuz .
A nlama dm ok ey va r, diye kabul etti Davos. Aslaanly0r
mu gibi davranmadm. B en d e n iz le ri ve nehirle ri bilirim, sahille
rin eklini, kya la rn ve s lk la rn ye rin i. B ir delikanlnn kimseye
grnmeden kabilecei k rfe z le r b i l i r i m . Ve krallarn, insanlarm
ko rudukla rn b ilirim , aksi ta kdirde kral de ildir onlar.
S tannisin yz karard. B e n imle yz me baka baka alay m,
ediyors un? B ir kra ln g re vin i b i r soan kaaksndan m rene
ceim?
Davos diz kt. S iz i gc e ndirdiys e m bam aln. Yaadm
gibi l r m, s iz in s adk a da mnz olarak. A ma nce beni dinleyin.
Size ge tirdiim s oanlarn ha trna , benden aldnz parmaklarn
hatrna d in le yin .
S tannis, I k G e tire n i k n n d a n e kti. K l c n oday doldur
du. N e syleyeceksen s yle ama a buk o l. K raln boynundaki
kaslar kabarm t.
Davos, e lin i p e le rin in i ine s o ktu ve buru buru bir parmen
parasn d ar ka rd. nce ve gs z b ir eydi ama Davosun
sahip o lduu tek kalkan o ydu . B i r K ra l E li okuyup yazabilmeli
s tat P ylos bana re tiyo rd u . D a vos par men parasn dizine
koyup dz e ltti ve s ih irli k l c n nda okumaya balad.
336
J ON
Ryasnda K ya rnd a yd , ta htla rn da o tura n ta k ra lla rn
n n d en geiyordu. K ra lla rn g ra n it g z le ri o n u iz liyo rd u . G ri
granit parmaklar, ku c a kla rn d a dura n pas l k l la rn kabz a larn
slla sk kavram t. Seti bir Stark deilsin, diye m rl d a n d k la rn
A yabiliyordu J o n. K a ln , g ra n it seslerle ko nu u yo rla rd . Burada
yetin yok- Git. J o n k a ra n l n i ine y r d . Baba? diye seslendi.
Rickon? K ims e cevap ve rme d i. B o ynuna s ouk b ir rz gr v u r
du. A n c a ? diye s es lendi J o n. B e nje n amca? Baba? L tfe n baba,
bana yardm e t. Y u k a rd a n gelen da vul s es lerini duydu. Byk
Salonda ziyafet veriyorlar ama ben orada istenmiyorum. Ben bir Stark
filini ve burada yerim yok. K o l denei kayd ve J o n d iz le rin in
stne dt. M a h z e n me z a r g ittik e daha ka ra n lk o luyo rdu . Bir
yerde bir k snd. Y g ritte ? diye fs ld a d J on. B e ni affet. L t
f en. Ama sadece b i r u l u k u r ttu . G ri , hayalet gibi, t yle ri ka nl b ir
ulu ku rttu , a ltn g z le ri k a ra n l n i ind e h z n le pa rlyo rdu...
Hcre k a ra n lk t ve ya ta k s e rtti. K e n d i yata, J o n ha trla d.
Yal A ynn d a ire s in in a ltn d a k i hc re de , ke nd i yatandayd.
Aslnda bu yatak daha g z e l r ya la r v e rm e liy d i ona. J o n kaln
krklerin altnda b ile y o rd u . K e i f ge z is inde n nce H a yalet de
bu hcrede k a ly o rd u , h c re y i ge c e nin s ouuna kar s tyo rdu.
Ve vahiliin i in d e Y g ri tte va rd , J o n u n ya nnda uyuyo rdu . kis i
de gitmiti a rtk. J o n , Y g r i tte i k e n d i e liyle ya km t; k z n byle
isteyeceini b i l i y o rd u ve H a ya le t.. . neredesin? H a ya le t de lm
myd? J o nun g rd r ya b u anla ma m ge liyo rd u, mahz en
mezardaki ka nl k u rt? A m a r ya d a ki k u r t g riyd i, beyaz deil. G ri,
Bratm kurdu gibi. T h e n n l e r , K ra li e n i n T a c ndan sonra B ra n
yakalam ve ld rm m y d ? E er byleys e, J on, B ra n s on
suza dek ka ybe tmi ti.
Boru tt nde g rd rya da n b i r anlam karmaya al
yordu.
K B orus u, d iye d n d hl u yk u s ers emi b i r halde. A ma
Mance, J o ra munu n b o ru s u n u b u la ma m t, o olamaz d. k in c i
t duyuldu, i l k i ka da r u z u n ve pes. J o n yataktan ka lkp S ura
meliydi, b i l i y o rd u ama b u o k z o rd u . ..
337
K rkleri kenara itip doruldu. Bacandaki ar matlarru
biydi, dayanamayaca bir ey deildi. Daha az mek iin ^
tolonum ve tunii karmadan uyumu tu, bu yzden sadece
melerini, rg z rhn ve pe le rinini giymes i gerekti. Boru tek)*'
tt, iki uzun t. J o, U z tnpe n e yi omz una ast, kol dene*
ni buldu ve topal admlarla basamaklardan indi.
Dars kr karanlkt, ac s ouktu ve bulutluydu. Kara karde
ler kulelerden ve i kalelerden d ar d klyo rdu, kl kemer
lerini balyor ve S ura doru yr yo rla rd . J on, P yp ve Grenri
arad ama onlar bulamad. B e lki de ikis inde n b iri boruyu fleyen
devriyeydi. Mancegeldi, diye d nd J on. Sonunda geldi. Bu iyiydi
Savaacaz ve sonra dinleneceiz. Olii ya da diri, dinleneceiz.
E skiden merdivenin o lduu yerde, S urun altnda, kmrle-
m ahap ve k rk buzdan ibaret kocaman b ir dm vard. Kar
deler vinle yukar kyo rdu a rtk, fakat kafes b ir seferde ancak
on adam alabiliyordu ve J on geldiinde yuka r kmaya balam
t. S rasn beklemek z orunda yd. D i e rle ri de onunla birlikte
bekledi; Saten, M u lly, E ks ik iz me , F , at di li sarn Hareth.
Kstebek Kasabasnda ahr i ili i yapan H a re th e herkes Beygir
diyordu, Kara K alede kalan birka kasabaldan biriydi adam. Di
er kasaballar tarlalarna, allarna ya da yeraltna kurulmu ge
nelevdeki yataklarna kam t. A ma B e ygir s iyahlan giymek iste
mi ti, at di li koca sersem. A rbale tte o k usta olduunu kantlayan
fahie Zei de gitme mi ti. V e N o ye , babalar basamaklarda len
yetim olan himayes ine alm t. K k o c ukla rd -dokuz, sekiz
ve be- ama kimse onla r is te me mi ti.
Kafesin geri dnmes ini be kle rle rke n, C lydas onlara baharatl
scak arapla do lu kupalar g e tirdi, p a rma k H o b b da kara ekmek
paralar datyordu. J o n b i r s o mu n u n u c u n u ald ve kemirmeye
balad.
Mance R ayder m geliyor? diye s o rdu S aten e n d i e l i bir ses
le.
tt yle olmas n u m a lm . K a ra n l n iinde yabanllar'
dan ok daha k t eyler va rd. Y a ba nl kra ln , l k nsanlar n
Y u mruunda, pembe ka rn orta s nda duru rla rke n syledii ey
le ri hatrlad J on. ller yrdnde duvarlarn, kazklarn i'e
I brtu bir anlam kalmaz. llerle savaatnazsn Jon Kar. Bunu kimse
betuimiyi bilemez. B unu sadece dnmek bile rzgrn daha souk
esmesini sebep olmu tu sanki.
Sonunda kafes tekrar aa indi. U z un zincirin ucunda sallana
rak durdu. Kara kardeler sessizce kafese girdiler ve kapy kapad-
lar.
Mully, an ipini kez ekti. Kafes ykselmeye balad, nce
sarslp tekleyerek, sonra daha rahat bir ekilde. K imse konumad.
Kafes tepeye vardnda iki yana sallanp durdu ve kara kardeler
birer birer dar trmand. Beygir, elini J ona uzatp onun buzun
stne kmasna yardm etti. S ouk, J onun dilerine bir yumruk
gibi vurdu.
Surun tepesinde, insan boyundan uzun direklerin stne otur
tulmu demir sepetlerin iinde b ir sra ate yanyordu. Rzgrn
souk ba alevleri eip bkyordu, bu yzden parlak turuncu
klar srekli hareket ediyordu. D emet halindeki oklar ve mzraklar
drt bir yanda kullanlmaya haz r b ir halde bekliyordu. metre
yksekliinde ta ynla r olu turulmu tu. Ta ynlarnn yanna
zift ve lamba ya f la r diz ilmi ti. B owen Marsh, Kara Kaleyi her
eye fazlasyla sahip b ir durumda brakm t; adam dnda. Rzgr,
ellerinde mzraklaryla s iperler boyunca diz ilmi saman askerlerin
siyah pelerinlerini kam lyordu. J on, Donal N o yeun yanna gitti.
Umanm boruyu fleyen onlardan b iri deildir, dedi adama.
Sesi duydun mu? diye s ordu N oye.
Rzgr vard, atlar, b ir ey daha. M a mu t, dedi J on. Bu bir
mamuttu.
Silah ustasnn nefesi, adamn geni ve bask burnundan k
a anda donuyordu. S urun kuzeyi, sonsuza kadar uzanyormu
gibi grnen karanlk b ir deniz di. J on, ormann iinden geen uzak
atelerin belli belirs iz k rm z p rlts n grebiliyordu. Mance geli
yordu, gn doumu kadar kes indi bu. tekile r meale yakmazd.
"Onlar gremezsek nasl savaabiliriz? diye sordu Beygir.
Donal Noye, B o wen M a rs hn emriyle tamir edilip kulla nlr
getirilen iki devasa mancna dnd. Bana k verin! diye
kkredi.
Zift flar aceleyle kaylara ye rle tirildi ve b ir mealeyle
339
tu tu tu ru ld u . R z g r, a le vl e ri k r n z b i r fke ye d n tr^
M D V ' diye b a rd N o y e . D e n g e a r l k l a r aa indi, f rl a t^
k o lla r yu k a r ka lk t. Y a na n z i f t f l a r , a a da ki z e minin zeri
ne t y le r rp e rtic i k la r d re r e k k a r a n l n i in e frlad. J 0n
a laca kara nln i in d e , h a n ta lc a y r y e n m a m u tl a r n b ir anlk g'
riin t s n yakala d ve g r n t a y n h z l a k a yb o ld u . Bir dzine
belki daha ok. F la r ye re a rp p p a tla d . S u r u n tepesindekilerpes
b ir b o ru sesi d u yd u . B i r de v, E s k i D i l d e b i r ey kkre d i. Devin
sesi J o un o m u rg a s n r p e r te n k a d i m b i r g k grlts yd.
"Tekrar! d iye b a rd N o y e , m a n c n k l a r te k ra r dolduruldu
Y anan z iftle d o lu i k i v a r i l da ha a t r t l a r k a r a r a k karanln iine
u tu ve g r l t y l e d m a n n a ra s n a d t . B u kez , varillerden
b i n l b i r aaca d e n k g e ld i, a le v l e r a a c s a rd . Bir dzine deil,
J o n g rd , y z mamut.
J o n d u v a rn k e n a rn a g i tti . D i k k a t l i ol , d i y e h a t r l a tt kendine,
aaya inen yol ok u z u n . K r m z A l y n d e v r i y e b o ru s u n u tekrar
tt rd . Aaaaaahoooooooooooo, aaaaaaaloooooooooo. V e bu sefer
ya ba nlla r k a r lk v e r d i , s adece b i r b o r u y l a d e i l , onlarca boru,
davul ve gaydayla. B i z geldik, d i y o r l a r d s a n k i , Sur' unuz u krinaya
geldik, topranz almaya ve k z l a n n z t almaya geldik. R z gr uludu,
ma n c n k la r a trd a d ve g m l e d , f l a r u tu . J o n , mamutlarn
ve d e vle rin arka s nda , y a y la r ve b a l ta l a r l a S u r a yakla an adamlar
g rd. Y i r m i ada m m v a r d , y i r m i b i n m i ? K a ra n l k ta buna cevap
ve rme k m m k n d e i l d i . Kr adamlarn sava bu, ama Mancein kr
adamlar bizimkilerden birka bin kii f a z l a .
K a p ! d iye b a rd P yp . K 4 P / D . 4 L / h R !
S ur, a l l m y n te m l e r l e s a l d r l a m a y a c a k kada r bykt;
m e rd ive n le r ya da k u a tm a k u l e l e r i i i n fa z la y k s e k ti, koba-
la r i in faz la k a l n d . S u r u d e l e b i l e c e k b y k l k te ta frlatacak
m a n c n k y o k tu . V e S u r u ate e v e r m e y e k a lk rs a n , eriyen buz
b t n a le vle ri s n d r r d . S u r u t r m a n a r a k g e e b ilird in , akn
c la rn B o z ka lk a n y a k n l a r n d a y a p t g i b i . A m a b u n u n iin ok
g l , z in d e ve d e n g e li o l m a n g e r e k i r d i . V e o z a ma n bile , hayatn
b i r aacn d a l n d a s o n b u l a b i l i r d i , J a r l g i b i . Kapy almak zorunda
lar, yoksa geemezler.
F akat ka p , b u z u n i i n d e k i e r i b r b i r t ne ld i. Ved
340
jfrallktaki b t n kale ka p la rn d a n daha k kt . O kadar dard
j korucul ar k k a tla rn te k sra ha linde y r tm e k z orunda
iirdi. geidi d e m i r kafes ka pa tyo rdu. H e r b iri z in c irli ve
kilitliydi ve b ir ka til d e li i ta ra fn d a n k o ru n u yo rd u . D kap me -
eden yaplm t, y i r m i i k i s a ntim k a ln l n d a yd ve de mir m h
larla g le ndirilmi ti, k r p gemes i z o rdu. Ama Mance'in mamut
lar var, diye h a trla tt J o n ke n d in e . Devleri de.
Aas s ouk o l m a l , d e d i N o ye . N e de rs iniz de lika nlla r,
onlar s talm m ? D u v a r n ke na rna b i r dz in e lamba ya kp
dizildi. P yp, b i r me a le yle k p s ras bo yunc a yrye re k lamba
yan tutu turdu. k z O w e n , P ypi ta kip ederek k ple ri te
ker teker aa i tti . S o n k p de g itti in d e , G re n n b i r z ift f s n n
nndeki takoz u te k m e le d i ve f yuva rla na ra k duva rn ke na rn
dan aa utu. A a da n ge le n s es ler bar malara ve lklara
dnt, yu k a rd a k i le rin k u la n a ta tl b i r m z i k gibi vurdu.
Ama davullar hl a ly o rd u . M a n c n k la r z angrda yp gm-
lyordu ve gayda la rn sesi ge c e nin i in d e fk e li ku la rn tu h a f
arks gibi s r k le n i y o rd u . R a hip C e la d o r da ark s ylemeye
balad, sesi arap y z n d e n k a ln ve titre k ti.
ejkatli anne, merhamet pnar
Kom savatan oullarmz
Oklar al ellerinden ve kllar
Grsnler daha gzel...
Donal N o ye ra h ib e k t. B u ra d a ki he r adam k l c n elinde
tutacak, tutma ya nn b u r u u k p o p o s u n u te kme le r, o nu S urdan
aag atarm... s enden ba la rm ra hip. Okular! L anet o k ula rmz
yok mu biz im?
Buradaym, d e d i S aten.
Buradaym, de d i M u l l y . A m a he de fi nas l bulacam? E tra f
bir domuzun mide s i ka da r ka ra n lk . Y a ba nlla r nerede?
Noye eliyle k u z e yi g s te rdi. Y e te rin c e o k gnder, be lki b i r -
km bulurs un. E n a z nd a n o n la r k o rk u tmu o lu rs u n . A te
yla aydnlanm y z le re ba kt. K a py krarlars a, t n e li k o
c a m a yardm edecek i k i yaycya ve i k i mz ra k ya ihtiya c m
341
olacak.** O ndan fazla kara karde ne kt ve demirci iler ,
d rt kii seti. J o , ben dnene kadar S ur senin. etl
J on b ir an i in yanl duyd uunu d nd. Noye, kom
ona brakyormu gibi konu mu tu. L o rdum? ^
Lord mu? Ben d e mir us tas ym. S ur senin dedim.
Daim yal adamlar var, de me k is tedi J on, daha iyi adamlar Ben
hl yaz imenleri kadar yeilim. Yaralym ve kaak olmakla sulan,p
mm. Jon az ke mik gibi k u ru mu tu . T a ma m, demeyi baard
Daha sonra her ey, o geceyi sadece ryasnda grm gibi ge
lecekti J o K a ra. Y a r do n mu e lle rind e uzunyaylar ya da arbalet-
ler tutan saman as kerlerle yan yana dura n okular, hi grmedik
leri d mann z erine yz lerc e o k s rs saldlar. Zaman zaman
cevap olarak b ir yabanl o ku geldi. J o n, daha kk mancnklarn
bana adamlar g nde rdi ve havay b i r dev yumruu bykln
deki s ivri kayalarla d o ld u rd u ama ka ra nlk talar yuttu, bir ada
mn b ir avu fn d yutma s gibi. M a m u tla r karanlkta kkredi,
tu h a f sesler tu h a f d ille rd e ba r t ve R ahip C ellador yle yksek
sesle dualar o ku d u ki J o n o n u d u va rn kenarndan bizzat aa
atmak is tedi. B ir m a mu tu n S u ru n d ib in d e ldn duydular
ve b ir d i e rin in alevler i ind e yalpalayarak, insanlar ve aalan
ayn ekilde ezerek o rma na d o ru g i tti i n i grdler. Hobb, soan
orbas do lu kupalarla yu k a r k t. O w e n ve C lydas kupalar ok
ulara g t rd ; o ld u k la r yerde i k i at arasnda iebilsinler diye.
Z e i, arbaletiyle b irlik te o k u la rn aras nda yer ald. Saatlerce tek
rarlanan at lar, sa tara fta ki b y k ma n c n n iindeki bir eyin
gevemesine sebep o ld u ve m a n c n n denge arl grltyle
ye rinde n k u rtu ld u , frla tm a k o lu a nide n ve yk c bir ekilde yana
s a vruldu, a trtyla paralara a y rld . S ol taraftaki mancnk f fr
latmaya devam e tti fakat ya ba nlla r, ma n c n n yknn nereye
i n d i in i abucak re n mi ti.
ki deil yirmi mancnmz olmalyd. Onlar kzaklara ve fM
platformlara yerletirmeliydik, bu sayede hareket ettirebilirdik. Beyhude
b i r d nc e ydi bu. B in a d a mn n daha o lma s n da dileyeb r
J o n, be lki b i r ejderha. Y a da .
D o n a l N o ye geri d n me d i. O s o uk ve karanlk tneli kor^
ma k z ere o n u n la b i r l i k te g id e n le r de yle. N e zaman gcu
342
n hissetse, Str benim, d iye h a trla tt J o n ke nd i kendine. O
bir z uya y a lm t, ya r d o n mu p a rma k la rn n kat ve bece
riksiz o lduunu h is s e d iyo rd u . A te i te kra r y ks e lmi ti ve yaral
baca1 ko ntro l e d ile me z b i r e kilde ti tr i y o r d u . Bir ok daha, sonra
dinleneceim, de di k e n d in e y z le rc e kez. Sadece bir ok daha. S ada
0e zanan boalsa, y e ti m k s te be kle rde n b i r i ona ye nis ini g e tiri
yordu. Bir ok daha ve iim bitecek. afak o k uz akta olamaz d.
Sabah o ld u u n d a , kara ka rd e le rin h i b i ri b u n u n tam olarak
farkna varamad nce . D n y a hl k a ra n lk t ama siyah griye
devrildi, ka ra nl n i in d e ya r g r n r e kille r be lirme ye balad.
J on, do s emas n ka pla ya n b u l u t y n n a ba kma k i in ya yn
indirdi. B u lu tla rn a rka s nda b i r l t g re b il iyo rd u , yalnz ca ha
yal ediyordu b e lk i de. Y a yn a b i r o k daha ta kt.
Sonra gne y k s e ld i, b u l u tl a r n aras ndan muharebe meyda
nna solgun m z ra k la r g n d e rd i. J o n , S u rla T e k in s iz O rm a n n
arasnda uzanan, e z ilm i y a rm m i l l i k araziye bakarken nefes ini
tuttu. A raz iyi y a rm gece i in d e ; ka ra rm o tla rda n, kaynayan z i ft
ten, krk ta lardan ve c e s e tle rde n m te v e llit b i r m e tru k alana d
ntrmlerdi. K a rga la r im d id e n m a m u t le le rin in s tndeydi.
Yerde l de vle r de va rd ama o n la rn arkas nda...
J onun sol ta ra fn d a b i r i in le d i. V e J o n, R a hip C e lla d o run,
Anne merha me t et. A h , ah ah, Anne merhamet et, de diini d u y
du.
Aalarn a ltn d a d n y a n n b t n ya ba nlla r va rd; aknclar
ve devler, va rgla r ve d e rid e i tire n le r, da ada mlar, tu z lu deniz
kalyoncular, b u z lu n e h i r ya mya mla r, bo ya l y z le riyle maara
adamlar, D o n u k K y da n k p e k arabalar, kaynam deriye ben
zeyen tabanlaryla B o yn u z a ya k a da mla r, M a n c e in S uru gemek
iin toplad b t n tu h a f ins a nla r. Bu sizin topranz deil, diye
barmak is tedi J o n . Burada size yer yok. Gidin buradan. T o rm u n d
Devfelaketin in bun a g l d n d u ya b iliyo rd u . H i b i r ey b i l
miyorsun J on K a r, d e rd i Y g ritte . J o n k l e lin i es netti, parmak
l n ap kapad ama k l l a r n burada h i b i r ie yaramayacan
ok iyi b iliyo rd u .
m t ve atei va rd , uz u n ya yn a rl n tayamayaca
hissetti b i r an. M a g n a ra kar ve rd ik le ri mc adele nin h i b ir
343
ev o ld u u n u . ula d ve d n ge c e ki kavga h i b i r eyden de a2(j
k k b ir yo kla ma yd sadece, o n l a r h a z r l k s z yakala maya ^]1
an b ir han erdi. A s l m c a d e le i m d i b a l y o rd u .
B u kadar ok o l d u k l a r n h i b i l m i y o r d u m , de d i Saten.
J o b iliy o rd u . O n l a r daha n c e g r m t , fakat byle deil
b ir sava ha ttna y l m ha ld e d e il. Y a b a n l l a r yrrke n, kafi^
uz un fers ahlar bo yunc a y a y l m t , devas a b i r s oluca na benziy0r.
du, b t n ya b a n lla r a yn anda g r m y o r d u ins a n. A ma imdi
G e liy o rla r, de di b i n p r z l b i r s es le.
Y abanl h a tt n n m e rk e z in d e m a m u tl a r v a rd . T okmaklar ve
by k ta ba lta la r ta yan d e v le r m a m u tl a r n arkas nda yd. Yanla
rnda daha fazla de v y r y o r d u , m u a z z a m te k e rle k le rin stnde
ucu s i v rilti lm i b i r aa g vd e s i ta y o r l a r d . B i r koba, diye d
nd J o u muts uz c a . A a d a k i k a p d u r u y o r s a bile , bu eyin
birka p c yle pa r a la ra a y r l r d . D e v l e r i n h e r ik i yannda,
ka yna tlm d e rid e n k o u m ta k m l a r o l a n ve ate te sertletirilmi
mz ra kla r ta yan a tlla r, k o a ra k i l e r l e y e n b i r m z ra k yn; kar
glar, s apanlar, s o pa la r ve d e r i k a l k a n l a r ta ya n yz le rc e piyade
a kyo rdu. ri , beyaz k p e k l e r ta r a f n d a n e k i l e n D o n u k K ynn
ke mik arabalar, ta la rn ve k k l e r i n s t n d e z p la yp ngrda
yarak kanatlarda i l e r l i y o r d u . G a y d a l a r n ti z t n , kpeklerin
havlamas n, m a m u tl a r n g m b r t s n , z g r ins anlarn slk
la rn ve l k l a r n , d e v l e ri n E s k i D i l d e h o m u r d a n n dinler
ken, yabann fkesi, d iye d n d J o n . Y a b a n l l a r n davullar gk
g r lt s g ib i y a n k l a n y o r d u .
E tra fn d a k i u m u ts u z l u u h i s s e d e b i l i y o r d u J o n . Y z bin kii
o lm a l, diye in l e d i S a ten. B u k a d a r o k in s a n nas l durduru
ruz ?
J o n k e n d in i, O n l a r S u r d u r d u r a c a k , d e r k e n duyd u. Arkas
na d n d ve daha y k s e k s es le te k r a r e tti . O n l a r Sur durdura
cak. Sur kendini savunur. B u n l a r b o s z l e r d i a ma J o n sylemek
z o ru n d a yd , k a rd e le rin b u s z l e r i d u y m a y a i h ti y a c vard. Man-
ce, ka la b a lk o rd u s u y la b i z i k o r k u tm a k i s ti y o r . Aptal olduumuzu
m u s a nyo r? J o n b a r y o r d u a r t k . O a ra b a la r, a tlla r, yrye
re k ile rle ye n o nc a s o yta r. . . b iz e b u r a d a ne ya pa bilirle r? Duvar
trm a n a n b i r m a m u t g r d n z m h i ? G l d . P yp, Owen
A A
dzine karde daha o n u n la g ld . O n la r b ir hi, onla r biz im
jiran karde lerimiz den b ile faydas z , biz e ulaamazlar, bize zarar
remezler ve b iz i k o rk u ta ma z la r, k o rk u ta b ilirle r mi?
H d Y /#! diye b a rd G re n n .
Onlar aada, b iz yu k a rd a y z , de di J on, ve kapy tu ttu u
muz srece gee mez le r. Geemezler! A r t k b t n kardeler ba
ryordu, J o nun s z le rin i o na geri k k r yo rla rd , k l la rn ve
uzunyaylarn havada s a lly o rla rd , ya na kla r kz a ryo rdu. J on, sava
borusuyla b irlik te ke na rda d u ra n F y g rd. K arde im, dedi,
borunu mcadele i i n a l.
F gld, b o ru s u n u d u d a k la rn a g t rd ve yabanllar anlamna
gelen iki uz un ses fle d i. D i e r b o ru la r da tme ye balad, sonunda
bizzat S ur ttriy o rm u g ib i gelene kadar s us madlar. B o rula rn pes
ve derin in le me le rin i n y a n k l a r die r b t n sesleri bodu.
O kular, d e d i J o n b o ru l a r s us tuunda. K oba n tayan
devleri hedef a ln , h e r b i r i n i z . B e n im e m ri m le o k saln, daha evvel
deil. DEVLER V E K O B A I . A tt k l a r he r admda balarna ok
yamuru yamas n i s ti y o r u m ama me n z ile g irme le rin i bekleyece
iz. Bo yere o k harc ayan h e r adam, aa in ip o o ku almak zorunda
kalr, duydunuz m u ?
D uydum, d iye b a rd k z O w e n . S izi duyd um L ord
Kar.
J on gld, s arho ya da d e li b i r adam g ib i g ld ve adamlar
onunla b irlikte g ld le r. K p e k arabalar ve koan a tlla r merkez in
epey nndeydi a rtk , J o n g rd . Y a ba nlla r, ya rm m i l i n te b iri
ni gememilerdi ama m c a de le ha tla r imdide n z lmeye bala
mt. M ancna d i k e n l i d e m i r to p u y k le y i n , dedi J on. O wen,
F, kk m a n c n k la r h a tt n me rke z ine do ru evirin. A krepler,
ate oklar y k le yi n ve b e n im e m ri m le f rl a t n . K s tebek Kasabal
ocuklar iaret e tti. S en, s en ve sen, me alele rin yannda d u ru n .
Y abanl o k u la r S u ra ya kla rke n o k frla tma ya balad; ne f r -
hyor, duruyor, o k s a lyo r ve s onra b i r o n me tre daha ko uyo rlar
d O kadar ka la b a lkla rd k i g k y z s re kli oklarla d o lu yo r ama
tapsi ksa d yo rd u . sraf, diye d n d J on. Yabanllarn disip-
b ihtiyac kendini gsteriyor. z g r ins a n la rn bo yn uz ve aatan
yaplan k k y a y l a r n n m e n z i l i , G ece N b e t ile rin in po rs uk
345
alcndan yaplm zunyaylannn menzilinden ok daha lys
d ve yabanllar, kendilerinden iki yz on be metre yksek '*'
adamlar vurmaya alyorlard. Brak atsnlar, dedi J on. nV
le. Tut." Kara kardelerin pelerinleri arkalarnda dal gal an^
Rzgr yzmze doru esiyor, bize menzil kaybettirir. Bek] ^
Daha yahu, daha yakn. Gaydalar inledi, davullar vurdu,
rpnp dt.
E K " J o n ke nd i y a yn k a l d r d ve o k u kulana ekti. Saten
de ayn eyi yapt. V e G re n n , k z O w e n , E k s ik izme, Kara
J ack B ulwe r, A rro n , E m ric k . Z e i , a r b a le tin i omz una ald. J 0n
gittike yaklaan ko ba n i z l i y o r d u . K o b a n n iki yanndaki
devler ar ar ile rl i y o r d u . O ka da r k k g rn yo rla rd k ij0n
onla r tek eliyle e z e b ilird i. Keke elim yeterince byk olsayd. Devler
lm sahasna g ird i. Y a b a n lla r d e v l e ri n y a n n d a n hzla geerken
ma mt le inin s t n d e n y z le rc e ka rga ha va la nd. Daha yakn,
daha yakn, ta ki...
BIKAKl
S iyah o kla r ts la ya ra k aa u tu , t y l ka na tla n olan ylanlar
gibi. O k la r n nereye s a p la n d n g r m e k i i n durma d J on. lk
o k yay te rk eder etme z o y e n i b i r o k a ld . T A K . EK. BIRAK."
O k uar umaz J o n y e n is i n i b u l u y o r d u . T A K . EK. BIRAK."
T e kra r ve te kra r. J o n m a n c n k i i n b a rd , y z dikenli demir
top dne dne havaya u a rk e n f r l a tm a k o l u n d a n gelen atrty
ve gmle me yi d u yd u . Kk mancnklar, d iye bard, akrepler,
yayalar, emirle s a l n Y a b a n l o k l a r S u r a s a l d r y o r d u imdi. kinci
b ir dev d n d ve s e nd e le di. Tak. e k. Brak. B i r mamut, yann
daki baka b i r ma mu ta a rp t, h a y v a n l a r n s rtn d a k i devler yere
d e vrildi. Tak. ek. Brak. K o b a y e r d e y d i ve o n u eken devler
ya l ya da lm e k z e re yd i, J o n g r d . Ate oklar, diye bard
O ko ba nn ya n ma s n i s ti y o r u m . Y a ra l m a mu tla rn feryatlar*
ve d e vle rin g rle ye n l k l a r , d a v u lla ra ve gaydalara karp kor
kun b i r mz ie d n t . A m a j o n u n o k u l a r o k s a l m a y a devan
e tti, heps i b ird e n l D i c k F o l l a r d k a d a r s a r o lm u tu sanki. On
lar d z e n in a rt k l a r y d b e l k i a ma h e r b i r i G ec e Nbetiler* nin
a da myd. te bu yzden bizi geemeyecekler.
M a mu tla rd a n b i r i lg n c a h a re k e t e d i y o rd u , gvdesiyle y
jllar savuruyor, ayaklaryla ok ula r ez iyordu. J on yayn b ir
^da ha kaldrd ve aadaki canavarn t yl s rtna bir ok sapla-
fa hayvan biraz daha hare ke tle ndirme k iin. Y abanl ordus unun
jogu ve bat kanad b ir engele taklmadan S ura ulamt. A tlla r
buzdan uurumun altnda amaszca dola rken, kpek arabalar ya
duruyor ya da gen d n yo rdu. Kapda] diye bard b ir ses. E ks ik
Cizmeydi belki. Mamut kapda
Gnderin. diye bard J on. G renn, P yp.
Grenn, yayn yere b ra kt, b ir ya va rilin i yana devirdi ve S urun
kenarna yuvarlad. P yp, va rilin az n tkayan tpay kard, delie
bir kuma paras s oktu ve mealeyle tutu turdu. G re nnle birlikte
aa ittii varil, o tuz metre kadar aada S ura arpt ve patlad.
Hava tahta kymkla r ve yanan ya ile doldu. G renn o srada ikinci
varili yuvarlyordu. K eg de b ir va ril alm t. P yp ikis ini de tutu tur
du. Owm vurdum] diye ba rd S aten, kafasn aa yle bir sarkt-
mt ki, J on o nun d me k zere olduundan emindi. Onu vur
dum, vurdum, VURDUM] J o n atein kkremes ini duyabiliyordu.
Aada alev alev yanan b i r dev g rnd, yerde debeleniyordu.
Sonra, mamutlar aniden kamaya balad, ko rku iinde duman
dan ve alevlerden kaarken arkalarndaki mamutlara arpyorlard.
Onlar da geriledi, ma mu tla rn arkas ndaki devler ve yabanllar hay
vanlarn yolundan e kilme k i in saa sola kat. M cadele hatt
nn merkezi bir anda kt. K anatlardaki atllar te rk e dildiklerini
grdler ve onlar da geri ekilmeye karar verdiler. K e mik arabalar
bile grltyle ge riliyo rdu, ko rku tu c u g rnme k ve grlt kar
maktan baka bir ie yara myo rla rd zaten. Y abanllarn kan iz
leyen J on Kar, bozguna uradklarnda kt datltyorlar, diye dnd.
Davullar susmutu. Bu arky sevdin mi Mance? Domelunun karsnn
tidm sevdin mi? Y a ra lmz var m? diye sordu.
Kahrolas he rifle r bacam vu rd u . Y edek iz me, bacandaki
ku karp sallad. T ahta bacam!
Kardelerden nee do lu sesler yks eldi. Zei, O we n ellerinden
yakalad ve delikanly d n drd, o nu herkesin gz le rinin nnde
Uzun uzun pt. J o n u da pmeye alt ama J on, kz omuz la
rdan yakalayp na z ik fakat kararl b ir ekilde itti. H a yr, dedi.
pcklerle iim bitti. B irde n bire ayakta duramayacak kadar b itk in
347
olduunu fark etti. Baca, diz inde n kasna kadar zdran h
ekili ti. J on kol deneini arad. P yp, beni kafese gtr r
c
bur se.
Be/? dedi G renn. O ? dedi P yp. H a ngis inin d a h a o k ^
tuunu sylemek zordu. A - ma , diye kekeledi Grenn, yabanl'
lar tekrar saldrrsa ne yapacan?
O nla r d urdur, dedi J on.
Kafesle aa inerlerken P yp mi fe rin i kard ve alnn sildi
D onmu ter. D o nmu ter kadar iren b ir ey var mdr? Gl
d. T anrla r, daha nce hi bu kadar ackmam tm. Btn bir
yaban kz n yiye b ilirim, ye min ede rim. Sence Hobb bizim
iin G renni pi irir mi? J o n u n y z n grdnde glmeyi b
rakt. S orun ne? Bacan m?
Bacam, diye onaylad J on. K o nu ma k bile zordu.
A ma mcadele deil? M c a de le yi kaz andk.
K apy grdmde tekra r s or, dedi J o n serte. Bir ate istiyo
rum, scak bir yemek, scak bir yatak ve bacamn artsnt durduracak bir
ey, dedi kendi kendine. A ma nce ka py k o n tro l etmeli ve Donal
N o yea ne olduunu re nme liydi.
T he nnle rle olan mcadeleden s onra, i kapya ylan buzlar
ve k rk kiri leri ka ldrma k neredeyse b t n b ir gnlerini almt.
i l l i P ate, F ve in aatlardan baz la r, M a nc e e bir engel daha
yaratmak adna y k n tla rn orada kalmas gerektiini savunmu
tu. A ma yk n tla r orada bra kma k, t n e lin savunmasn da b
rakmak demekti ve N o ye b u n u ka bul edemezdi. Katil delikle
rinde adamlar ve ie ride ki kafes lerin he r b ir i n i n ardnda okular
ile mz raklar varken, birka ka ra rl karde kendi saylarnn yz
kat yabanl d u rd u ra b ilir ve t n e li ces etlerle tkayabilirdi. Noye,
M ancein buz u rahata gemesine iz in vermeye niyetli deildi
Bylece, k r k basamaklar kaz malarla, kreklerle, iplerle kenara
ekmi ler ve i kapnn n n am lard.
J on, yedek anahtar almak iin stat Aemona giden PyP1
souk demir parmaklklarn nnde bekledi. artcdr ki, PyP
dndnde bizzat stat ve bir fener tayan Clydas da onu ^
birlikteydi. Pyp zincirlerle urarken stat Aemon, iimiz ^
ricrinde gelin beni gr dedi Tona. Sarglarn deitirmem
yjrana yeni me rh e m s rm e m gerek, a rn i in biraz rya arab
da istersin.
J on gsz b i r e kilde ba yla o na yla d. K a p a ld. P yp nden
rritti, arkasnda C lyda s ve fe n e r va rd . J o n u n b t n yapa bildii
( j s t a t A emona ayak u y d u rm a k t . B u z l u t n e l o k da rd ve J on ke
kiklerine i leyen s o u u h is s e d e b iliyo rd u , S ur u n b t n a rl
bann z e rinde ydi. B u z d a n b i r e jd e rh a n n boaz nda yrme ye
benziyordu bu. T n e l k v r l d , s o nra b i r kez daha. P yp, ik in c i de
mir kapnn k i l i d i n i a t. D a h a i l e r i y r d le r, te kra r d n d le r ve
ileride, buz un i in d e k i s o lg u n ve b e l l i b e lirs iz g rdle r. Bu
10. J on hemen a n la m t. Bu ok kt.
Sonra, Y e rde ka n v a r , d e d i P yp.
T nelin s on a lt m e tre s in d e d v m ve lm le rd i. D e m ir
mhl mee kap k r l m , p a r a la n m ve s o nunda mafs allarndan
sklmt. D e v le rd e n b i r i k y m k l a r n aras nda emekleyerek
tnele girmi ti. F e n e r k o r k u n ma nz a ra y kas vetli, k r m
zms bir kla y k y o r d u . P yp d u va ra d n p kus tu. J on, s ta t
Aemonm k r l n k s k a n rk e n b u l d u k e n d in i.
Noye ve a d a mla r t n e l d e , P y p i n az nce at i k i ka pn n
ayns olan d e m ir p a r m a k l k l a r n a rd n d a b e kle mi ti. D e v onlara
doru s rnrke n, i k i a rb a le tte n b i r d z in e o k frla m t. S onra
mzraklar ne g e lm i o l m a l y d , d e m i r p a rma k la rn arasndan
deve vurmu la rd. A m a d e v; n e uz anacak, i l l i P atein b o yn unu
kracak, d e mir k a p y ya ka la ya c a k ve p a rm a k lk la r bke c ek gc
bulmutu. K r k z i n c i r i n h a lk a la r ye rle re s a lm t. Bir dev. B
tn bunlar tek devin marifeti.
Hepsi lm m ? d iy e s o rd u s ta t A e m o n yumu a k b ir
sesle.
Evet. D o n a l s o n u n c u y m u . N o y e u n k l c de vin boazna
gmlmt. S ila h us ta s h e r z a ma n o k i r i b i r adamm gibi
grnmt J o n a a ma i m d i d e v in k o lla rn d a k k b i r ocua
benziyordu. D e v o n u n o m u r g a s n k r m . l k k i m lm b i l
iy o ru m . J o n fe n e r i a ld ve daha i y i b a kma k i in ne y r d .
Mag. Ben son devm j o n b u ra d a k i h z n his s e d e b iliyo rd u ama
zn iin va k it y o k tu . K u d r e tl i M a g mi . D e v le rin k ra l.
J n un gne e i h ti y a c v a r d a rtk . T n e l i n i i o k s ouk ve
k a ra n lk t, ka nn ve l n n ko ku s u bo uc uydu. F eneri Cl a
ge ri ve rd i, l b e d e nle rin ya n n d a n ge ip b k lm parmak^*
k rn aras ndan ka yd ve pa r a la nm k a p n n tes inde neler old
u u g rme k i in gn na d o ru y r d .
B i r m a mu t lei g iri i ks me n k a p a tm t. J o n kenardan geer
ken, p e le rin i ha yva nn b o y n u z la rn d a n b i r i n e ta klp yrtld D
arda dev daha cans z y a ty o rd u ; ta la rn, amurlu karn ve
s ertle mi z i fti n a ltna ya r g m l m ha lde le rdi. Atein Suru
e ritti i ye rle ri g re b il iy o rd u J o n ; ge ni bu z tabakalar syla yer
le rin d e n k o p mu ve ka ra rm z e m in e a rp p paralanmt. J on
ba n k a ld rp buz ta b a ka la rn n g e ld i i ye re bakt. Buradan bak.
nda usuz bucaksz grnyor, seni birazdan ezecekmi gibi.
J o n i e ri d n d . D k a p y m m k n o ldu unc a onarmamz
ve sonra t n e lin bu k s m n k a p a tm a m z gerek. M o lo z , buz par
alar, ne olurs a. Y a p a b ilirs e k i k i n c i ka pya kadar. S r Wyntonin
ko mu ta y almas la z m, sa ka la n s o n valye o. Fakat hemen
hareket e tme li, d e vle r o k ks a z a ma n s o nra te kra r gelecek. Ona
s yle me liyiz . . .
O na ne is ters en s yle , d e d i s ta t A e m o n nazike. Glm
seyecek, ba n s allayacak ve u n u ta c a k . O tu z y l nce, S r Wynton
S to ut b i r d z in e L o rd K u m a n d a n a d a y n n i ind e ydi. yi bir ku
mandan da o l u r d u . O n y l n c e s in e ka da r hl e hildi. A rtk deil.
B u n u D o n a l kada r sen de b i l i y o r s u n J o n .
B u d o ru yd u . O ha lde e m ri s iz v e r i n , d e d i J on, stada. Siz
b t n ha ya tn z b o yu n c a S u rd a y d m z , a da mla r sizi takip eder.
K a py ka pa tma k z o ru n d a y z .
B en z i n c i r l i ve y e m i n l i b i r s ta d m . B e n i m m a k a m m hizmet
eder J o n. B iz tavs iye v e r i r i z , e m i r d e i l .
B i r i b u n u ya p m a l. . .
S en. L id e r sen o l m a l s n d e l i k a n l .
H a y r.
E ve t J o n . U z u n z aman i i n o lm a s ge re kme z . Sadece garnizon
d ne ne kadar. D o n a l s eni s e ti. O n d a n nc e de Q h o rin Yarime!
L o rd K u ma n d a n M o r m o n t s eni k hya s ya p t. S en K yannnog
lu s u n , B e nje n S ta rk n ye e n is in . Y a s en o l u r s u n ya da kimse. Sut
ARYA
^er sabah uya n dnda i in d e k i bo lu u his s e diyo rdu. A l k
' idi bu, zaman z aman o da va rd geri. u k u r b i r ye rdi, b i r za-
Cnlar kalbinin o ld u u ye rde b i r b o lu k, b i r z amanlar karde le
rinin annesinin ve ba ba s nn ya ad yerde. Ba da ac yordu. l k
z am ank i kadar de ild i ama epey k t y d hl. A rya buna al m t
oeri, in iyo rd u en a z nda n. A ma i in d e k i b o lu k hep ayn
k al y o r d u . Boluk asla daha iyi olmayacak, d iy o rd u ke ndine uyuma
ya giderken.
Baz sabahlar u ya n ma y h i is te mi yo rd u . P e le rin in in altna
k v r l y o r , g z le rini s m s k k a p a tyo r ve te kra r uyumaya al
yordu. Keke T a z o n u ra ha t b ra ks a yd, b t n gn ve b t n gece
uyurdu.
Ve rya g rrd. B u en gz e l b l m d , ryalar. H e me n he
menher gece k u rtl a r g r y o r d u rya s nda . K oca b i r k u r t s rs ,
balarnda Arya. O b t n k u rtla rd a n daha i r i y d i , daha g lyd,
daha evikti, daha h z l y d . A tl a r ge e bilir, as lanlar ye n e b ilird i.
Dilerini gs terdiinde in s a n la r b ile o nd a n kaard, mide s i asla
uzun zaman bo k a l m y o r d u ve t y l e r i o n u s re kli scak tu tu
yordu, rzgr s ouk e s ti in d e b ile . K a rde le ri de o n u n la yd , ke n
di kardeleri ve daha faz las . K z g n , k o rk u n ve ona ait. O n la r
Aryay asla te rk e tme z d i.
Fakat A ryan n ge c e le ri k u r tl a rl a d o lu ols a da, g n dz le ri k
pee aitti. S andor C le ga ne o n u h e r sabah z o rla k a ld ryo rd u , A rya
istese de istemese de. P r z l s es iyle k f r l e r e d iyo rdu ona ya
ekitirerek ayaa k a l d r p s a rs yo rdu o n u . B i r keres inde b ir
mifer dolusu s o u k s u yu A ry a n n ba ndan aa d km t.
%a titreyerek ve a z nda n s u la r p s k rte re k ayaa z pla m , o nu
J ekmelemeye a l m t ama T a z sadece g lm t . K u ru la n ve
3net ^as atlar d o y u r, d e m i ti. V e A rya a da mn de d iini yap
mt.
*ki atlar va rd ; Y a ba nc ve k z l re n k li k k b ir bine k
Arya hayvana d l e k a d n v e rm i ti n k T a z , bu hayvann
d i n*ar S ^i k i z l e r de n ka m o la bile c e ini s ylemi ti.
!katliamdan s o n ra k i sabah, b i r araz ide s rc iis z dola -
irketi bulmu la rd. A s lnda iy i b i r k s ra k t ama A rya bir dl -
sevemezdi. Vabana mcadele ederdi. Y in e de, A rya ksraa elinj
geldiince iyi ba kyo rdu. T a z y l a a yn ata b i n m e k te n iyiydi,
ca. dle k korkak o la b ilird i ama a yn z a ma nda gen ve glyd"
E er i oraya varrsa, d l e k le Y a b a t c y ge e bile c e ini dn
yordu A ry a.
T az ilk z amanlardaki kada r ya k n d a n iz l e m i y o r d u onu. Bazen
A rya n n kalmas ya da g itme s i u m u r u n d a b i l e d e ilmi gibi grl
niiyo rdu ve geceleri o n u b a la m y o rd u a r t k . Onu bir gece uykuma
da ldreceim, de mi ti A rya k e n d i k e n d i n e ama ldrmemi ti.
gn dlek'in srtnda uzaklara kaacan ve o beni yakalayamayacak
diye d nm t ama b u n u da y a p m a m t . N e re ye gidecekti ki?
K yar yo ktu a rtk. B y k b a b a s n n k a rd e i N e h i r o v a dayd ama
ne A rya onu ta n yo rd u ne de o A r y a y . B e l k i de P e lit Kalesindeki
L eydi S mallwood o n u a l r d , b e l k i de a lm a z d . . . A yrc a Arya, Pe
lit K alesini tekra r bulabileceinden b i l e e m i n d e ild i. Sharnann
hanna geri d n e bile c e ini d n y o r d u ba z e n, eer seller han
ykmadysa. A l T u r ta yla k a l a b i l i rd i , b e l k i de L o r d B eric gelir onu
bulurdu. A n guy'da n yay k u l l a n m a y r e n i r d i , G e n d ryyle at s
rerdi ve b ir ha ydut o l u r d u , a rk la rd a k i B e ya z A h u Wenda gibi.
A ma bunla r a ptalcayd, S ans a n n h a ya l e de c e i trden eyler
di. A l T urta ve G e n d ry o n u i l k frs a tta te r k e tm i ti . L o rd Beric ve
haydutlar, tp k T a z g ib i , o n u s adece fi d y e i i n is temi lerdi. Hi
biri A ryan n etrafta o l m a s n i s te m i y o r d u . Onlar asla bettim srm
olmadlar, Al Turta re Gendry bile. yle olduklarn dnmekle aptallk
ettim. Kk bir k z gibi davrandm, bir ku r t gibi deil.
Bylece A rya, T a z yla k a l m t . H e r g n at s ryo rla rd, ayn
yerde asla ik i kez u y u m u y o r l a r d . K y l e r d e n , k asab al ar d an ve ka
lelerden m m k n o ld u u n c a u z a k d u r u y o r l a r d . B i r keresinde
S andor C leganee nere ye g i tti k l e r i n i s o r m u tu A rya. Uzaa,
demi ti adam. B il m e n g e re ke n te k ey b u . A r t k b e n im iin zerre
kadar deerin yo k ve s e n in m z m z l a n m a l a r n d u y m a k istemiyo
rum. O kahrolas kaleye g i r m e n e i z i n v e r m e l i y d i m .
V e rm e liyd in , d iye o n a y l a m t A r y a a n n e s in i dnerek.
V e rs eydim l r d n . B a na te e k k r e tm e n la z m. Bana tat1
arklar s ylemen la z m , a bla n g i b i .
C T
ela bir baltayla vu rmu muydun?
baltann kr kenaryla v u rd u m sem k k s rtk. K eskin
?Iiavursaydm kafatas nn paralar hl Y eil atalda y z ii-
lrdu inc^ l anct ^as eneni kapat. Bende akl olsayd seni
^ hibelere ve rirdim. O n la r ok konu an kz la rn d ille rin i ke-
5CSSZ r a n
syleyerek ha ks z lk e tmi ti T az . A rya, o b ir sefer dnda
devse hi konu mam t. B t n gnler ikis inin azndan da
kel i me kmadan geiyo rdu. A rya konuamayacak kadar hotu,
Taz da bir o kadar fkeli. A d a mn i inde ki fkeyi his s edebiliyordu
^ya- y z nde, aznn ge rilip biiklme s nde , ona att baklar
da grebi l i yordu bunu. N e zaman ate yakmak i in dal kesmesi
gerekse, baltasn ka ryo r ve buz gibi b ir fke giyin iyo rd u adam.
Alara ya da k rk dallara vahice vuru yo r, ihtiya duyduklarndan
virmi kat fazla odun ve ra kesene kadar durmuyo rdu. Bazen o ka
d a r y orul uyordu ki, yere uz a nyo r ve daha ate bile yakmadan uyu-
yakalyordu. B unun olmas ndan ne fret e diyo rdu A rya, T a z dan da
nefret edi y ordu. Baltaya en uz un bakt gecelerdi onlar. Korkun
tpmmyoratM bahse girerim ki onu savurabilirim. A rya, T a z ya bal
tann kr kenaryla da vurma z d s telik.
Bazen yol alrken baka ins anlar da g ryo rla rd; tarlalarndaki
iftiler, domuzlarn gez diren obanlar, ineini yrte n b ir st
bz, tekerlek izleriyle do lu b ir yolda mesaj tayan b ir yaver. Arya
onlarla da konumak is te miyo rdu. ns anlar uzak b ir diyarda yayor
ve tuhaf bir dil konu uyorlard sanki; ne o nla rn A rya yla bir ii
vard, ne de Aryann onlarla.
Ayrca, insanlara g rnme k gve nli deildi. Zaman zaman,
bvnml ifti yollarndan sra sra atllar geiyordu, F reylerin ikiz
kuleleri nlerinde dalgalanyordu. Babo dolaan kuz eylileri ar
yorlar, diyordu T az, adamlar geip gittiinde. N a l sesi duydu-
gun anda ban ne e, gelenler byk ihtima lle dost deildir.
bir gn, devrik bir mee aacnn k kle ri tarafndan alm
toprak bir kovukta, kiz le rden kurtula n b ir baka adamla yz yze
1er- Adamn gsndeki armada, ipeklerin iinde dans eden
^ e bir kz vard. S r M a rq P ipe rn yayala rndan b iri o ld u -
u syledi adam ama ya yn kaybetmi ti. S ol kolu tamamen
353
bklm ve omzuyla birletii yerde fena halde imiti- V I
kran ve rg zrhn paralayp etine gmlen bir g^ a ^ I
yznden olduunu syledi adam. Bir kuzeyliydi,diye t
Armasnda kanl bir adam vard. Benim armam grnce l
yapt, krmz adam ve pembe kz, belki de birlikte olmallarf" ;
onun Lord Boltonna itim, o da benim Sr Marqma j,"
Lord E dmurela Leydi Roslinin ve Kuzey Kralnn erefine^
deh kaldrdk. Ve sonra beni ldrd. Adam bunlar sy^
gzleri alev parlaklndayd ve Arya onun doru sylediini '
rebiliyordu; adamn kolu korkun bir ekilde imiti, bedenim'
sol yan kan ve irin lekeleriyle kaplyd. stelik berbat kokuvo-
du. C e s e t g i b i k o k uy o r . Adam bir yudum arap iin yalvard.
arabm olsayd kendim ierdim, dedi Taz. Sanasuver.
bilirim, bir de merhamet.
Adam uzun uzun Tazya baktktan sonra, Sen JofFrevnt
kpeisin, dedi.
Artk kendi kendimin kpeiyim? Suyu istiyor musun?"
E vet, dedi adam. Yutkundu. Ve merhamet.
Az geride kk bir gletin yanndan gemilerdi. Tm
Aryaya miferini verdi ve doldurmasn syledi. Arya yrveret
su kenarna gitti. izmelerinin ucu amura gmld. Kpekba
m kova olarak kulland. Sular gz deliklerinden dar aknaau
miferin dibi epey su tuttu.
Arya geri dndnde, oku yzn yukar kaldrd ve M1
suyu adamn azna dkt. Kz suyu ne kadar hzl boaltrsa adan-
o kadar hzl yuttu, yutamadklar yanaklarna dkld ve ^
kanla sertlemi sakallarna szld, sonunda adamn sakalla
dan pembe gzyalar damlyordu. Su bittiinde, adan
yakalad ve elii yalad. Gzel, dedi. Ama keke arap sa-
arap istiyordum.
Ben de. Taz, neredeyse efkatli bir ekilde, hanerim^
gsne saplad. Hanerin ucu Taznm arlyla adann ^
rinini, rg zrhn ve zrhn altndaki dolgulu ih* If
geri ektii haneri adamn stne silerken Arya'ya ba *
buradadr kzm. Bir adam ldrmenin yolu budur, e
Y o l l a r n d a n b i r i b ud u r . Onu gmecek miyiz?
354
n
,1-
fl
V
f "
jlP
vjedct1? dedi Sandor. Onun umrunda deil, bizim de k-
'tiiiz yk- Onu kurdara ve vahi kpeklere brakacaz. Senin
^ |cr , ve benimkilere. Aryaya sert bir bak att. Ama
nCeonu soyacaz.
Okunun kesesinden iki gm geyik ve yaklak otuz bakr
nkti- Hanerinin kabzasnda pembe bir ta vard. Taz, haneri
adamnelinden ekip Aryaya frlatt. Arya haneri kabzasndan
yakalad, kemerine soktu ve kendini daha iyi hissetti. ne deildi
amaelikti. l adamn oklarla dolu bir sada da vard ama ok
l a r y a y olmadan pek bir ie yaramazd. Okunun izmeleri Arya
i i n ok byk, Taz iin ok kkt, izmeleri braktlar. Arya
neredeyse burnuna kadar inmesine ramen adamn apka eklin
deki miferini de ald, etraf grebilmek iin miferi geri itmesi
gerekti. Bir at da olmal, yoksa kaamazd, dedi Clegane etrafa
bkarak, ama oktan uzaklamtr. Adamn ne kadar zamandr
buradaolduunu sylemek imknsz.
Kendilerini Ay Dalarnn eteklerinde bulduklarnda ya
murlar iyice azalmt. Arya gnei, ay ve yldzlar grebiliyordu
vedouya doru yol alyorlarm gibi geliyordu ona. Nereye gi
diyoruz? diye sordu tekrar.
Taz bu defa cevap verdi. Kartal Y uvasnda bir teyzen var.
Teyzensenin clz popon iin fidye demek ister belki. Yksek
ylubulduumuzda, yol bizi Kanl Kapya kadar gtrr.
Lysa teyze. Bu dnce Aryann iindeki boluu azaltmad.
^nesini istiyordu o, annesinin kardeini deil. Lysa teyzesini,
uyk days Karabalk tandndan iyi tanmyordu. Kalenin
^ girmeliydik. Annesinin ldn kesin olarak bilmiyorlard,
un da yle. Onlar lm ya da lmek zereyken grm
Belki de Lord Frey onlar sadece tutsak almt. Belki
(jn, ^un zindanlarnda zincire vurulmulard, belki de Freyler
diy0 Topraklarna gtryordu, J offrey kafalarn kessin
'ilmiyorlard. Ani bir kararla, Geri dnmeliyiz, dedi Arya.
% v 6 ^nP annemi almalyz. lm olamaz. Ona yardm
5 Zorundayz.
dandTasi arklarla dolu olan, ablan sanyordum, diye homur-
az. Frey, anneni fidye iin sa brakm olabilir, bu do-
355
r. A a onu o kahrolas kaleden
san ok ya nlyo rs un.
T ek bana deil. B en de gele ceim
T az kahkahaya benzer b ir ses ka rd. te bu yal adam
dn patlatr. ln
Sen sadece lme kte n k o rk u y o rs u n ! dedi Arya aa]am
dolu b ir sesle.
B u sefer gerekten gld C legane. l m beni korkutmaz Sa
dece ate. imdi sessiz ol, yoks a d i l i n i biz z a t kesip sessiz rahibele
ri zahmetten ku rta rrm. V a d iye g id i y o ru z .
T a z nn o nun dilini gerekten kes eceini d nmyordu Arya
eskiden P embegzn, seni v c u d u n d a n kan gelene kadar dve
rim, dedii gibi b ir eydi bu. Y in e de A rya adam denemeyecekti
T az, P embegz gibi b ir adam d e ild i. P embegz insanlar kese
rek ikiye ayrmaz, onlara baltayla vu rma z d . B altann kr kena
ryla bile.
A rya o gece annes ini d n e re k ve T a z y uykusunda ld
rp L eydi C a te lyni te k bana ku rta rma s m gerektiini merak
ederek uykuya dald. G z le rin i kapa dnda , gz kapann siyah
lnda annes inin y z n g rd. O kadar yakn ki, neredeyse onun
kokusunu alacam...
...ve sonra o nu n ko k u s u n u ald. K o k u , die r kokularn altnda
belli belirs iz di, yo s un la rn, a m u ru n ve s uyun, ryen sazlarn
ve ryen ins anlarn u fu n e ti n i n a ltnda . Y umu a k zeminde ar
ar yryerek n e h rin ke na rna g i tti , d i l i y l e b i r yudum su iti, ba
n ka ldrp havay ko kla d . G k y z g riy d i ve bulutlarla kaply
d, nehir ye ildi ve suda yz e n eylerle d o lu yd u . l adamlar s
lklarda b irik mi ti, ba z la r s u yu n ha re ke tiyle hl kprdyordu,
dierleri ne h rin kys na v u rm u tu . A rya n n kardeleri cesetlerin
bana m t, le z z e tli ve s u lu e tle ri paralyorlard.
K argalar da oradayd; k u rtla ra b a ryo r, havay tylerle dol
duruyo rla rd. O n la rn ka n daha s c a kt; A rya n n kz kardeleri'
den b iri, havalanmak z ere o la n b i r kargaya doru atld ve onu
kanadndan yakalad. B u n u g re n A rya da b i r karga yakalan
istedi. K a nn ta dn almak, d i le rin in arasnda krla n kemikle^
a trtla rn duymak, mid e s in i s o e uk ve rine l k etle doldun
te k bama ,karacam, ^
fiyordu. A rya at ve e tra f etle d o lu yd u ama o nla r yiyemeyece-
L i biliyordu.
Koku daha g l yd imdi. A rya kula kla rn d ik ti ve s r
snn h o mu rtu la rn d in l e d i; kz g n kargalarn lkla rn , ka
natlarn p rp rn ve akan s uyun sesini. U z a klardan b ir yerden at
kinemeleri ve ca nl ins a n la rn sesi de ge liyo rdu ama ne mli olan
onlar deildi. A rya te kra r havay ko kla d. te oradayd, imdi o nu
grebiliyordu s te lik; a k n tyla s rkle ne n, b ir engele a rptn
da yn dei tiren s o lgu n ve beyaz b i r ey. S azlar o nu n nnde
eiliyordu.
Arya s lk bo yunc a g r lt y le ko tu ve ke nd ini de rin sulara
att, bacaklar s uyu a lka lyo rd u . A k n t g lyd ama A rya daha
glyd. B u rn u n u ta kip ede rek yz d. N e h ri n ko kula n youn
ve slakt ama o n u eken k o k u la r b u n la r deildi. S ouk kann kes
kin ve krmz fs lts n a , l m n ta tl ve r k kokus una doru
yzd. A alarn aras nda gez inen b i r al geyii kovalyormu ca-
sna kovalad k o k u la r ve s o nunda o n la r yakalad; di leri, beyaz
bir kolun s tne ka pa nd. O n u hareket etmes i i in sarst ama
Aryann aznda sadece l m ve kan va rd. Y o rulma ya balamt
artk, btn ya pa bildii cesedi kyya s rkle me k oldu. A rya ce
sedi nehrin a mu rlu ke na rna ekerken, k k erkek karde lerin
den biri yanna ge ldi, d i l i az ndan d ar s arkyordu. A rya karde
ini uzaklatrmak i in h rla m a k z o runda kald, bun u yapmasayd
kardei cesedi ye rd i. O n u g n d e rd ikte n sonra tyle rinde ki suyu
silkelemek i in d u rd u . B eyaz ey yz s t amurda yatyordu,
cansz eti buru mu ve beya z lam t, boaz ndan souk kan s z
yordu. Kalk, diye d n d A rya . Kalk, ye ve bizimle birlikte ko.
At seslerini duyu nc a ba n e virdi. nsanlar. R zgra kar ko
uyorlard, A rya bu y z d e n k o k u la rn alamam t ama gelmek
zerelerdi. rp ma n s iyah, sar, pembe kanatlar ve parlak elik
peneleriyle atl ins anlar. A rya n n k k erkek karde lerinden
bazlar, b uld ukla r ye me i s avunmak i in di le rini gs terdiler
ama Arya onlara h rla d ve da lma la rn salad. D o ann dz eni
buVdu. G eyikler, tav anlar ve kargalar kurtla rda n kaard, kurtla r
da insanlardan. A rya s o uk ve beyaz d l n amurun iinde b -
ra*ct1, krt ve bunda n uta nma d.
Sabah olduunda, T az , A rya y uyandrmak iin bar
onu sarsmad. Hatta A rya i l k kez ondan nce uyanm atlar
bile iirmi ti. S essizlik iinde kahvalt ettile r, sonunda S andr^
t tu, A nnenle ilg ili mesele...
ne mli deil, deil dedi A rya d o n uk b ir sesle. ldn
biliyo rum. O nu ryamda g rdm.
T az uz un uz un A ryan n yz ne bakt ve sonra bayla ona
lad. B u konuyla ilg il i baka b ir ey konu ulmad. Dalara doru
yol aldlar.
Daha yks ek tepelerde, gri ye il muha fz aalan ve uzun
mavi asker amlarla e vrili b ir kye ras tladlar. Clegane kye gN
me ris kini almaya karar verdi. Y iyecee ihtiyacmz var, dedi
ve bir atya. B y k ih tima l k iz le rde olanlardan habersizler
ansmz varsa beni de tanmaz lar.
K yller, evlerin etrafna ahap kaz klardan oluan bir it ina
ediyordu. T a z nn o mu z la rn n ge n i liini grdklerinde, i kar
lnda yemek, barnak ve hatta s ikke ne rdiler. arap davarsa
yaparm, diye ho murda nd T az . S o nunda biraya raz oldu ve her
gece szana kadar iti.
A ma A ryay L eydi A r r y n e satma hayali orada, tepelerde son
buldu. Y u ka rmz da buz var, yks e k geitlerde de kar, dedi k
yn kdemlis i. D o nma z ya da alktan krlmazsanz, glge ke
dilerine ya da maara aylarna yem o lurs unuz . Kabileler de var.
T ekgz T ime tt savatan d ndnd e n beri Y a n k A damlar pek
korkus uz. Y a rm y l nce, G u rn o lu G u n th o r, Ta K argalar bu
radan en fazla sekiz m il uz aktaki b i r kye in d ird i. B tn kadnlar,
her zerre ta hl aldlar ve e rke kle rin ya rs n ldrdler. A rtk e
likleri var, iyi k l la r ve z rh l ye le kle ri. Y ks ek yolu gzlyorlar.
Ta K argalar, S t Y la nla r, S is in O u lla r, hepsi. Belki birkan
devirirs in ama nihayetinde seni ld r rle r ve kz n karrlar.
Ben onun kz deilim, diye b a ra b ilird i A rya, eer o kadar yor
gun olmasayd. O kims e nin k z de ildi artk. O kimseydi. Arya
deil, G e linc ik deil, N a n deil, A rry , G vercin, hatta Yumurt^
kafa bile deil. G ndz le ri, b ir kpekle b irlik te kaan ve gece e
ryasnda k u rt olan b ir k z d sadece.
K y sessizdi. T az ve A rya n n , i inde ok da fazla pire o
I C O
saman dolu yataklar va rd , ye me kle r bas it ama do yuruc uydu
yan atu ko kuyo rdu. B una ramen, A rya ksa zaman iinde
Vt 11 nefret ettiine karar ve rdi. K yl le r ko rka kt. T a z nn
^ e bile ba ka myo rla rd. B az ka dnla r A ryaya elbise giyd ir-
^ alun ve o n u ine i i yapmaya z o rla m t ama onlar L eydi
ulhvood deildi ve A rya b u n la r n h i b i rin i kabul etmemi ti,
gir de, Aryann peine ta kla n u k z va rd, kasabann k de mlis i
ninkz- A rya y^ ayn ya tayd ama daha ocuktu; diz i kanasa al
yorduve nereye gitse e lin d e k i o aptal bez bebei de g tryo rdu.
Bebek, bir eit s ila hl askere b e n z e tilm i ti bu yz de n kz ona S r
Asker diyordu ve as kerin o n u nas l k o ru d u u n u anlatp b brle
niyordu. Y z kere, G i t ba mda n , d e mi ti A rya kza. B e ni rahat
brak.Ama kz d in l e m e m i ti, s onunda A rya bebei k z n elinden
alm, dikilerini am ve i in d e k i paavralar te k parmayla d
ar karmt. B ebei dereye atmadan nce, te imdi b ir asker
gibi grnyor gerektenl diye b a rm t. B unda n sonra A ryaya
asknt olmay b ra k m t kz . A rya g n le ri n i d le k ve Y abancyla
ilgilenerek ya da o rma nda ge z in e re k ge iriyo rdu. Bazen b ir sopa
buluyor ve ine i i a l yo rd u ama s onra k iz le rde olanlar h a tr
lyor ve sopay k rla n a kada r aalara vu ru yo rd u .
Belki de b ir sre bura da k a lm a lyz , dedi T a z on be gn
sonra. Bira yz nde n s a rho tu ama u y k u lu o lduunda n ok d
nceliydi. K artal Y u va s na asla varamayacaz ve F reyler sa ka
lanlar bulmak i in n e h ir to p ra k la rn a ryo r olacak. B urada yeni
kllara ihtiya var g ib i, u yamac ka bile le r yz nde n. yice
inleniriz, teyzene b i r m e k tu p g n d e rme n in yo lu n u da b ulu ruz
belki. Bunu duyd u u n d a A ry a n n y z karard. K yde kalmak
demiyordu ama gide c e k b i r ye r de yo ktu . E rtes i sabah, T az aa
kesmek ve k t k ta ma k i i n g itti in d e A rya tekra r yataa girdi.
Ama i bitti inde ve y ks e k ahap s etin inas ta ma mla nd
r a , kasabann k d e m lis i k yde o n la r i in ye r o lma d n aka
syledi.
bnacajz,
dekan g e tirir
^ dorun az g e rild i. B e n im k im o ld u u mu b iliyo rs u n de
K ge ldiinde k e n d i in s a n la rmz bes lemekte bile z o r-
diye akla d. V e sen... s enin e ibi b i r adam be rabe rin-
359
E vet. B uraya y o lc u l a r g e lme z , d o ru ama b iz pazarlara V f
tvallere gide riz . K ra l J o f fr e y n i n k p e i n i ta n y o ru z . es'
u T a K a rga lar g e ld i in d e b i r k p e i n i z o ld u u iin ^
d e b ilirs i iz .
O l a b i l i r . A d a m te re d d t e tti. S o n ra c e s a re tini toplad.
d iyo rla r ki, mid e n K a ra s ud a n s o n ra d v ka ldrmyo rmu ]y
yo rla r k i. . .
N e d e d ik le rin i b i l i y o r u m . S a n d o r u n sesi, birbirine srtk
nen ik i testere g ib i y d i. B a na s i k k e l e r i m i ve r, s onra gideceiz
K yden a y rld k la rn d a , T a z n b a k r d o l u b i r kesesi, bir ma-
tara eki biras ve y e n i b i r k l c v a r d . D o r u y u sylemek gere.
kirs e ok eski b i r k l t ama S a n d o r i i n y e n i y d i . K lc n sahibine
k z le rde b u ld u u ve A r y a n n k a fa s n i irm e k i in kulland
baltay ve rmi ti. B ira b i r g n d e n ks a z a ma n i in d e tkendi ama
T az k lc he r gece b ile d i, k l c n e s ki s a h ib in e baktaki her en
ti k ve pas lekes i i in k f r l e r e d e re k . Midesi sava kaldrmyom, ne
den klcnn keskin olmasn istiyor? A r y a b u s o ru y u sormaya cesaret
e de miyo rdu ama b u k o n u y u u z u n u z u n d n yo rd u . Adamn
k iz le rden k a ma s n n ve A r y a y da y a n n d a gtrme s inin sebe
bi bu muydu?
N e h i r to p ra k la rn a d n d k l e r i n d e , y a m u r l a r n azaldm ve
ta kn s ula rn e k ilm e ye b a la d n g r d l e r . T a z gneye dn
d, yine D i l i M z r a k a d o r u . l d r d yaban tavann
kz a rtrke n , N e h i r o v a ya g i d e c e i z , d e d i A ry a y a . Karabalk
kendine b i r d i i k u r t a lm a k is te r b e l k i .
O be ni ta n m y o r . B e n i m g e r e k te n b e n o ld u u mu bile bil
m iyo r. N e h iro v a ya va rma ya a l m a k ta n y o r u l m u tu Arya. Yl
la rd r oraya va rma ya a l y o rm u g i b i y d i , o ra ya h i ulaamadan
N e zaman N e h i r o v a ya g i tm e y i d e n e s e da h a k t b i r yerde bulu
yo rd u ke n d in i. S ana fi d y e d e m e z . B y k i h tim a lle seni asar.
D e ne me kte z g r. T a v a n e v i r d i .
Midesi dv kaldrmyormu gibi konumuyor. N ereye gidebih
c e imi b i l i y o r u m , d e d i A ry a . H l b i r a a be yi vard. Kimse sk
rnese bileJon beni ister. Bana k k kardeim der ve salarm k<mpnr
A ma yo l o k u z u n d u ve A r y a o ra ya te k ba n a gi debi l ecei ni san
m yo rd u . N e h i r o v a ya b i l e g i d e m e m i ti . S u r a gidebiliriz-
Sandorun kahkahas yar kkre me ydi. K k di i k u rt G ece
betilerine ka tlma k is tiyo r yle mi?
Aabeyim S urda, dedi A rya inatla.
Taznn az s eirdi. S ur buradan b in fersah uzakta. S adece
floaza varabilmek i in bile kahrolas F reylerde dv mek z o
runda kalrz. O b a ta klkla rn i inde, k u rtla r kahva lt niye tine y i
yen aslan kerte nkeleleri var. D e rim iz yz lme de n kuzeye varsak
bile, kalelerin yars de mira da mla rla do lu . O rta lk ta binle rc e ka h-
rolasca, becerilesice k u z e yli adam da do la yo r.
Onlardan k o rk u yo r mus un? diye s ordu A rya. M id e n dv
kaldrmyor mu?
Arya bir an i in a da mn ona vura c a n sand. T av an kz a rm t
artk, hayvann c z rda ya n de ris ind e n damlayan yalar yemek ate
ine dyordu. S andor, tav an iten ka rd, kocaman elle riyle
ikiye bld ve ya rs n A rya ya att. M id e md e h i b i r s orun yo k,
dedi tavann b u d u n u k o pa rrke n. A ma seni ya da aabeyini zerre
umursamyorum. B e n im de b i r aabeyim va r.
y
TY R.I ON
Tyrion, dedi Sr Kevan Lannister bitkin bir sesle
Joffreynin lmnde gerekten masumsan, bunu yartn ^
kolayca kantlarsn.
Tyrion pencereden dnd. Beni kim yarglayacak?
Adalet tahta aittir. Kral ld fakat baban hl El. Sud
kendi olu ve kurban da torunu olduu iin, Lord Tyrell ve
Oberynden onunla birlikte yarg koltuuna oturmalarn i ^
di. Ste'
Tyrion ikna olmamt. Mace Tyrell ksa bir zaman iin(je
olsa Joffreynin kaynbabasyd. Kzl Ylan da... yland ite. D
vle yarglama talep etmeme izin verilecek mi?
Bunu tavsiye etmem.
Neden? Dvle yarglama onu Vadide kurtarmt, burada
neden kurtarmasnd? Bana cevap ver amca. Dvle yarglama
talep etmeme ve masumiyetimi bir ampiyonla kantlamama izin
verilecek mi?
E lbette, eer arzun buysa. Yine de bilmen gerekir ki bu eit
bir yarglama sz konusu olursa ablan kendi ampiyonu olarak
Sr Gregor Cleganei seecek.
Bu s r t k b e n i m h a m l e l e r i m i b e n o n l a r y a pm a d a n n c e engelliyor.
K a r a k a z a n s e m e m e s i t a l i h s i z l i k o l m u. Bronn, karde in her
birini kolayca hallederdi ama Yryen Da farkl b i r rengin ka
zanyd. Bu konuyu dnmeliyim, dedi Tyrion. Br o n t h
n um a l y m , b i r a n n c e . Bunun ona neye mal olacan dnm
istemiyordu. Bronnun kendi derisinin deeriyle i l g i l i abartl t
kirleri vard. Cerseinin bana kar ahidi var m?
Her gn daha ok.
O halde benim de kendi ahitlerim olmal. .
Kimleri istediini syle, Sr Addam, Muhafzlar gn
onlar durumaya getirsin.
Onlar kendim bulmay tercih ederim.
Kral ldrmek ve akraba katl etmekl e sulanyorsun-
in gibi gidip gelmene izin verileceini mi dnyor^1
ekten? Sr Kevan masay gsterdi. Kalemin, nreJ
kkebin
inen*n var ^stcc^'8'n ahitlerin isimlerini yazarsan onlar
f3|niaki*n elimden gelen her eyi yaparm, bir Lannister olarak
^veriyorlnl- A1113durumaya gitmek dnda bu kuleden ayrl-
^ayacaksn.
fyri on yalvararak kendini kk drmeyecekti. Yaverimin
j i p gelmesine izin verir misin? Podrick Paynein?
Arzun buysa elbette. Onu sana gnderirim.
B unu yap. Erken olmas ge olmasndan iyidir ve imdi ol
mas erken olmasndan iyidir. Tyrion yaz masasna gitti. Ama
tap n n aldn duyunca arkasna dnd ve, Amca? dedi.
SrKevan duraksad. Evet?
Bunu ben yapmadm.
Buna inanabilmek isterdim Tyrion.
Kap kapandnda Tyrion L annister sandalyeye kt, bir ka
lemi sivriltti ve bo bir parmen ald. Kim benim lehime konuur?
Kalemi hokkaya batrd.
Podric Payne geldiinde parmen hl bakireydi. Lordum,
dedi ocuk.
Tyrion kalemi masaya brakt. Bronnu bul ve onu bir an
nceburaya getir. Ona iin iinde altn olduunu syle, hayal
edebileceinden fazla altn. Onsuz geri dnme sakn.
Evet lordum. Hayr demek istedim. Onsuz dnmem. Pod-
nCgitti.
Negne batarken dnd ne de ay karken. Tyrion pencere
ikisinde uyuyakald ve afak vakti kaskat, arl bir halde uyand.
hizmetkar kahvalt iin bir kupa birayla yulaf lapas ve elma
j>etlrdi. Tyrion yemeini masada yedi, bo parmen nndeydi.
lr s^at sonra, hizmetkr bo kseyi almak iin dnd. Yaveri-
1Srdn m? diye sordu Tyrion adama. Adam ban iki yana
Allad.
'fyhon i geirerek masaya dnd ve kalemi tekrar hokkaya
atlrdl- Sansa, yazd parmenin stne. Uzun uzun isme bakt,
esni yle sert skmt ki dileri acd,
bil . reVnin bir para yemek yznden boulduuna Tyrion
^^H^ yordu, Sansa onu zehirlemi olmalyd. J off, arap
ln bredeyse kzn kucana brakmt ve ona ziyadesiy-
363
Ic sebep de v e rm i ti. K a rs o rta d a n k a y o o a g u n a a J yrion
b t n ter eddtle r d e k a y b o l m u t u . T e k beden, tek yrek, tek ruh
Tyrion az s e ird i. B u yeminlerin ona ne kadar a z ey ifade ettii
kantlamaktagecikmedi deil mi? P e k i ne bekliyordun k i cce?
Ama bununla birlikte... Sansa zehri nereden bulacakt? Tyn,
011. kzn bu ite tek bana olduuna inanmyordu. Onugerekten
bulmak istiyor muyum? Yarglar, T yri onn ocuk karsnn, koca,
snn n laber olmadan bir kral zehirlediine inanacak myd?
Ben olsam inanmazdm. Cersei, Sansa ve T yri onn bu ii birlikte
yaptklar konusunda srar edecekti.
Buna ramen, Tyrio ertesi gn parmeni amcasna verdi.
Sr Ken an ismi grnce kalarn att. T ek ahidin Leydi Sansa
m?"
Dierlerini zaman iinde dnecei m.
imdi dnsen iyi olur. Yarglar durumay gn sonra
balatmaya niyetli.
Bu ok erken. Beni buraya kapatp gzaltna aldnz. Bu du
rumda masumiyetimi ispat edecek ahitleri nasl bulabilirim?
Ablan suunu ispat edecek ahitler bulmakta hi zorlanmad.
Sr Kevan parmeni drd. Sr Addan n adamlar karn ar
yor. Varys, onun yeriyle ilgili haber verene yz geyik, kzn kendi
sine getirene de yz ejderha vadett. Kz bulunabilir bir yerdeyse
bulunacak ve ben onu sana getireceim. Kar kocann ayn hcreyi
paylap birbirini tescili etmesinde bir saknca grmyorum.
ok naziksin. Yaverimi grdn m?
Onu dn sana yollamtm. Gel medi mi ?
Geldi, dedi Tyrion, sonra da gitti.
Tekrar gnderirim.
Ama Podric Payne ancak ertesi sabah dnd. Tedirgin bir hal
de odaya girdi, yznden korku okunuyordu. Bronn ocuun ar-
kasndayd. Paral asker, gm dmel i deri bir yelek ve ar bir
sr pelerini giymiti, iyi deriden yap lm bir ift eldiveni kl
kemerine sktrmt.
Tyrion, Bronnun yzne bir kez bakt ve midesini kaldran
bir ey hissetti. ok ge kaldn.
ocuk ok yalvard, yoksa hi gelmeyecektim. S tokeworth
Kalesinde akam yemeine bekl eni yorum.
S to ke worth? T y rio n yataktan atlad. T a n rla r akna,
okeworth'te senin i in ne var?
gir gelin. B ronn, babo b i r kuz uya bakan b ir k u rt gibi g i i -
edi ki gn sonra L o llys le e vle n iyo ru m.
^L o llys - Mkemmel. L eydi T andanm ya rm a k ll k z , val-
bir koca ve karnnda ki pi i in b ir eit baba a lyo rdu , K arasu
evalvcsi Sr B ro nn da b ir basamak daha yks e liyo rd u. B u ite
C e r s e i n i n pis ko kulu pa rma kla r vard. A bla m sana topal b ir at
atm- Kz yarm a k ll .
Zek isteseydim s eninle e vle n ird im.
Lollys bir baka ada mn ocuuna ha mile .
Onu dar ka rdnda be n im ocuuma ha mile k a lr.
0 kz S tokeworthn vris i bile de il, dedi T y rio n . B ir ab
las var. Falyse. Evli b ir abla.
On yldr evli ve hl oc uu yo k , dedi B ro n n . L o rd kocas
onun yatandan uz ak d u ru yo r. D e diko dula ra gre ba kire le ri te r
cih ediyormu.
sterse keileri bile te rc ih e d e b ilir, b i r ey dei mez . L e ydi
Tanda ldnde araz iler he rh lk rda F alys ee geecek.
Eer Falyse annes inden nce lmez s e.
Cersei, L eydi T a nda ya ko ynu nda bes les in diye ne e it b ir
ylan verdiinin fa rknda m diye me ra k e tti T y rio n . Farkndaysa
bile, umurunda m? O halde neden burada s n?
Bronn omuz s ilkti. B i r keres inde bana, b i r i benden seni sat
mam isterse fiya t i k i ka tna karacan s yle mi tin .
Evet. ki kar m is tiyo rs u n yoks a ik i kale mi?
Her birinden b i r tane yeter. A ma benden s enin i in G re
gor Cleganei ld rm e m i is tiyeceks en o k byk b ir kale olsa iyi
olur.
Yedi K rallk s oylu ba kire le rle d o lu yd u ama en ya l, en fa kir,
en irkin, en evde ka lm k z bile B ro n n g ib i alt tabaka d o u mlu
^pis likle evlenmek is teme z di. Meerki hamur gibi bir bedeni, ha-
'^rgibi bir beyni, kartmda yz kere tecavze uramaktan peydahlanm
aKz bir bebei olsun. L e yd i T anda, L o llys e b i r koca b u lma k i in
^ umutsuzca rp n y o rd u ki, b i r sre T y r i o n bile ko va la m -
1 stelik K ral T o p ra k la rn n yars L o llys i s tne kma da n
nceydi bu. C ersei, bu te k lifi b ir ekilde tatlandrm olmalya
bette, ayrca B ronn b ir valyeydi artk, kk bir hanedann
i in uygun bir ks metti.
N e yazk ki u an i in kale ve s oylu bakire skntm var a
kabul etti T yrio n. A ma sana a ltn ve minnetta rlk nerek;
eskisi gibi.
A ltn m var. M in n e tta rlkla ne satn alabilirim?
N e le r alabileceini bils en arrsn. B ir Lannister borcunu
mutlaka der.
A blan da b ir L annis te r.
L eydi karm K ya rn n vris i. B u iten, bam hl omuzla
rmn s tndeyken k u rtu la bilirs e m b i r gn karmn adna kuzeyi
y ne te bilirim. Sana da pastadan b y k b ir d ilim keserim.
E er, b ir gn, olurs a, dedi B ro nn . s te lik oralar ok so
uk. L ollys yumu ak, scak ve yakn. k i gn sonra onu drtyor
o la b ilirim.
K afamda canla ndrmak is teyeceim b ir grnt deil.
yle mi? B ro n n s rtt. K a bul et blis . L ollys i becermekve
Dala dv mek arasnda b i r te rc ih yapmak zorunda kalsaydn,
ben daha g z m krpamadan sen pa nto lo nunu indirirdin.
Lanet herif beni ok iyi tanyor. T y r i o n fa rkl bir taktik denedi.
S r G regorun K z l a talda yara la ndn duydum, sonra da
G lgeli V a dide. Y aralar o n u yava latm o lma l.
B ro nn rahatsz o lmu g ib i g r n yo rd u . O hibir zaman hz
l deildi. Sadece ano rmal derecede i r i ve gl. Hakkm vereyim,
o cssede b ir adamdan bekle yeceimden daha hz l. ok uzun bir
me nz ili var ve ald darbele ri, n o rma l b i r adamn hissedecei gibi
his s etmiyor s anki.
B ro n n u k krta c an umarak, S eni bu kadar ok mu korku
tuyor? diye s ordu T y rio n .
B eni korkutma ma s i in koca b i r aptal olmam gerekirdi,
dedi B ro nn. O mu z la rn s ilkti. O n u de vire bilirim belki. Bana
s aldrmas na iz in ve ririm , yo rg u n lu k ta n k lc n kaldramayan
hale gelene kadar etra fnda dans ede rim. A yan bir ekilde yer
den kes erim. Y ere s e rildikle rind e b o yla rn n ne kadar uzun o
un un ne mi kalmaz. B una ramen, bu i ok riskli. Nedenken
dimi tehlikeye ataym? K k ve irkin b ir fahie evlad olmana
rafl^ 11 senc*en Yeterince ho lanyorum... ama senin i in dv-
rsem, neresinden tuts am kaybederim. Y a Y ryen Da bar
daki^ 11111 ^l an dker ya da ben onu ld rrm ve S tokevvorth
l aybederi m. B enim k lc m s a tlktr, hediye deil. Ben senin
kahrolas kardein de ilim.
Hayr, dedi T yrio n z ntyle . D e ils in. E lin i sallad. G it
yleyse. S tokeworthe ve L eydi L o llys e ko. U ma rm e vlilik ya
ta nda, benim kendi yatamda bulduumdan fazla m u tlu lu k
bulursun.
Bronn kapda duraks ad. N e yapacaksn blis ?
Gregoru kendim ldreceim. B u n d a n neeli bir ark k
maz m?
Umarm o arky du ya rm. B ro nn son b ir kez s rtt. K ap
dan, kaleden ve T y r i o n n hayatndan kt.
Pod ayan yere s rtt. z g n m .
Neden? B ro n n un ks tah ve kara ka lpli b ir pis lik olmas se
nin hatan m? B ro n n her zaman ks tah ve kara kalpli b ir pis likti
ve ben onun bu z e ll ik le ri n i s e viyo rdum. T y rio n kendine b ir
bdeh arap do ld urd u ve pencere sekisine gitti. D ardaki manza
ra gri ve yamurlu olmas na ramen T y r i o n n ru h halinden ok
daha neeliydi. P odu, S haggay aramak zere K ral O rma mna
gnderebilirdi T y rio n ama o rma n n de rinlikle rde haydutla rn on
yllardr saklanmak i in ku lla n d son derece giz li yerler vard.
Ve Pod, onu peynir almas iin aa gnderdiimde mutfan yerini bul
makta bile zorlanyor bazen. T im e tt o lu T im e tt imdiye kadar A y
Dalarna geri d nm o lma lyd . V e B ro n n a ne sylemi olurs a
olsun, T yrionm S r G re g o ru biz z at ldrme ye almas J o fF un
dnndeki mz ra k ccelerden daha b y k b ir fars o yunu ya
ratrd. K ulaklarnda kahkaha frtn a la r nla rken lmeye n iye tli
deildi T yrion. Dvle yarglanma konusu burada kapanr.
Sr Kevan ayn gn daha ge b ir vakitte T y rio n tekra r z i-
yaret etti, ertesi gn b i r kez daha. N a z ik b ir ekilde Sansanm
henz bulunamad b ilg is in i ve rdi. A yn gece ortadan kaybolan
Sr Dontostan da haber yo ktu. T y r i o n n duru maya armak
lstedii bir ahit var myd? Y o k tu . Joffrey}nin kadehini doldurduu
367
mu gren bin iman rarken, o kahrolas araba zehir katmadmu n
kantlayacam?
T yrio n btn gece l uyumad.
Y atan kubbesine bakarak ve hayaletlerini sayarak karanlkta
uzand. O nu perken glmseyen T ys la y grd, rlplak bir
halde korkudan titreyen Sansay grd. Boazn yrtan J offreyyj
grd, yz gittike kararan ocuun boynundan kan szlyor
du. C ersein i gz lerini grd, B ro n n un kurtlarnkine benze-
yen glmsemesini, Shaein edepsiz s rt n. Shaei dnmek
bile T y rio tahrik etmedi. A le tin i uya ndrp onu tatmin ederse
sonrasnda biraz daha rahat dinlenebile ceini dnerek kendini
okad ama bu da ie yaramad.
S onra afak skt ve duru ma vakti geldi.
O sabah T yrio n almaya gelen S r K cvan deildi; bir dzi
ne altn pelerinliyle b irlikte A ddan M a rbra nd gelmiti. Tyrion
halanm yumurta, yank do muz pas trmas ve kzarm ekmekle
kahvalt edip en gzel kya fe tini giydi. S r A ddam, dedi. Ba
bamn beni durumaya g trme k zere K ral M uhafz larn gn
dereceini d nm tm. Ben hl kra liye t ailesinin mensubu
yum, yle deil mi?
yles iniz lo rdum. L kin K ral M u h a fz la rmn ou aleyhi
nizde ta nklk edecek ko rka rm. L o rd T y w in size onlarn elik
etmes inin mnas ip olmayacan d n d .
T anrla r biz i nami'masip b ir ey yapmaktan korusun. Buyu
run, gide lim.
T yrio n, J o ffre ynin ld taht odas nda yarglanacakt. Sr
A ddam tarafndan yks ek bro nz kaplardan geirilirken zerin
deki gzleri his s edebiliyordu. Y z lerce ins an o nun yarglandn
grmek iin toplanm t. T y rio n b u n u n i in gelmi olduklarn
umuyo rdu en azndan. Bildiim kadaryla hepsi aleyhimde tanklk
edecek. Y ukardaki galeride o tura n K ralie Margaeryyi grd
Yasla solgun ve gzel. ki kere evlendi, iki kere dul kald ve daha on
alt yanda. K z n bir yannda annesi duru yo rd u , dier yannda
bykannes i vard, le ydile r ve babas nn hanesinden valyeler
gale rinin geri kalann do ld u rmu tu .
Y ks ek pla tfo rm hl bo D e m ir T a h tm altndayd, platform
. 1Tiasalardan sadece biri kaldrlmamt. Masann arkasnda,
1stne altn desenli bir mintan giyen tknaz Lord Mace Ty-
^|1ileturuncu, sar ve krmz izgili uuan bir kyafet giyen
lfeizun Prens Oberyn oturuyordu. Lord Tywin Lannister iki
ainy arasndayd. Benim iin hl umut var belki de. Domeluyla
)'tsekBaheli birbirinden nefret ediyor. Bunu kullanmann bir yolunu
bulabilirse"1-
Yce Rahip bir dua okumaya balad, Yukardaki Babann
onlaraadalet yolunda rehberlik etmesini istedi. Rahip duay bi
tirdiindeaadaki baba ne eildi ve, Tyrion, Kral J offreyyi
ldrdn m? dedi.
Biran bile harcamad. Hayr.
Pekl, bu i imiz i rahatlatt, dedi O be ryn M a rte ll kuru b ir
sesle.
0 halde Sansa S tark m yapt? diye s ordu L o rd T yre ll.
Onun yerinde olsaydm ben yapardm. A ma Sansa her neredeyse
vebu iteki rol her ne ise, hl T y r i o n n kars yd. T yrio n onun
omuzlarna kendi ko ruma p e le rin in i s ermi ti, bunu yapmak i in
bir soytarnn s rtna kma k z orunda kalm olsa bile. J o ffre yyi
tanrlar ldrd. G ve rc in turtas yerken bo uldu.
Lord T yrellin yz kz a rd. P astaclar m sulayacaksn?
Onlar ya da gve rc inle ri. B e ni bu i in d nda bra kn da.
Tyrion gergin kahkahalar duyd u ve hata e tti in i anlad. Diline
dikkat et seni kk aptal, yoksa mezarm dilin kazacak.
Sana kar ahitler var, dedi L o rd T yw in . nce o nla r d in
leyeceiz. Daha sonra sen de ke ndi a hitle rini gs terebilirs in. Sa
dece bizim iz nimiz le konu acaks n.
Tyrionn, bayla onaylamaktan baka yapacak b ir eyi yo ktu.
Sr Addam doru s yle mi ti; ieri arlan i l k adam, K ral
Muhafzlarndan S r B a lon S vvanndi. Y ce R ahip tarafndan
sadece dorular s yleyeceine ye min e ttirild ik te n sonra, L o rd
E1- diye balad valye, gemi kprs nde olunuz la yan yana
savama erefine nail o ldu m. K endis i boyundan ok daha b y k
lr cesarete sahip ve bu ii o n u n yaptna asla inanmayacam.
Salondan mrltla r yks eldi ve T yrio n , C ers ein in hangi lgn
yunu oynadn merak etti. Neden benim masum olduuma inanan
369
bir ahit gstersin? o k gemeden rendi. S r Balon, iSyan .. \
T yrio J ortrey i stnden nasl ektiini gnlszce anT^ I
Evet Majesteleri'ne saldrd ama hepsi bu kadard. B ir fke anyd
B ir yaz frtnas. Ayak takm neredeyse he pimiz i ldrecekti
T argaryelar zamannda, kraliyet kanna saldran adamn sal
drda kulland eli kes ilirdi, dedi D o rn e un K z l Y lan. Cce
nin eli tekrar byd, yoksa siz K ral M uha fz la r olarak grevi
iz i mi unuttunuz ?
S aldran da kraliyet kanyd, diye yantlad S r Balon. Aynca
K ral E li yd i.
H a yr, dedi L ord T yw n . E lin g re vini yrtyordu, bana
vekleten.
Sr M eryn T rant ahit olarak ye rin i aldnda, Sr Balonn
hikyesini memnuniyetle detaylandrd. K ra l yere devirdi ve onu
tekmelemeye balad. M a je s te le ri'ni, ayak ta kmn n elinden zarar
grmeden kurtulmas nn adalets iz lik o ld u u n u syledi.
T yrion ablasnn pla nn anlamaya ba lam t. Cersei, drstl
yle mehur bir adamla baladt ve onu son damla stne kadar sad. B u n
dan sonra gelecek her ahit daha ktii bir hikye anlatacak ve ben sonunda,
Zalim Maegor ile Deli Aetysin karm kadar kt grneceini, b ah ar a t
olarak da bir imdik Deersiz Aegot.
S r M eryn, T y rio n n, Sansa S tark cezalandran J ofFreyyi nasl
durdurduunu anlatarak devam e tti. C c e, Majestelerine, Aerys
T argaryenn bana ne ge ldiini b ilip b ilme d i in i sordu. SrBo-
ros kralmz s avunmak i in sesini yks e lttiinde , blis onu lmle
tehdit etti.
B ir sonraki ahit biz z at B lo u n ttu , ayrt kede rli hikyeyi tekrar
etti. O nu K ral M uha fz la rndan uz akla tran C ers eiye kar besle
dii nefrete ramen C e rs ein in is te dii eyleri syledi.
T yrio n d ilin i daha fazla tuta ma d. Y a rglara J offrey nin m a r i
fetlerini de anlatsanza, neden a nla tmyo rs u n u z ?
B yk eneli adam T y r i o n a b a kt. Y abanilerinize, azm
atm takdirde be ni l d rm e le rin i e m re ttin iz , yarglara anla
tacam bud ur.
T y rio n , dedi L o rd T y w i n . S adece b iz s ylediimiz zaman
konuacaksn. B u nu b i r uya r o la ra k ka b u l et.
'Tyrion SUS- ^ u u u y u u u .
paha sonra K arakazalar geldi, de, srayla. Osney ve Osf-
j Tfyrionn K arasu Savandan nce Cerseiyle yedii akam
ineini ve T yrionn tehdi tlerini anlatt.
^ Majestelerine onu inciteceini syledi, dedi Sr Osfryd.
Ona zarar vereceini, diye ssledi Osney. Onun gvende ve
mUtlu olduu bir gn bekleyeceini ve mutluluunu azndaki
kllet evireceini syledi. A damlarn ikisi de Alayayadan bah
setmedi.
K usursuz zrh ve bembeyaz pelerini iinde valyeliin res-
nigibi grnen Sr Osmund K arakazan, Kral J offreyni, days
Tyrionm onu l drmeye niyetli olduunu uzun zamandr bil
diine dair yemin etti. Bana bu beyaz pelerini verdikleri gnd
lordlarm, dedi yarglara. O cesur delikanl bana dedi ki, yi
Sr Osmund, beni iyi koruyun, nk daym beni sevmiyor. Be
nim yerime kral ol mak istiyor.
Tyrion bu kadarn hazmedemezdi. Yalanctl Altn pelerinli
ler tarafndan geri eki l meden nce ne doru iki adm att.
Lord Tywin kalarn att. Sradan bir ekya gibi ellerini ve
ayaklarn zincirlememiz mi gerek?
Tyrion dilerini skt, ikinci hata, aptal, aptal, aptal ciice. Sakin ol
pha iin bitecek. Hayr. L tfen affedin lordlarm. Yalanlar beni
fkelendirdi.
Dorular demek i stiyorsun, dedi Cersei. Baba, ltfen onu
zincire vurun, sizin gvenliiniz iin. Nasl biri olduunu gr
yorsunuz.
Ben bir cce gryorum, dedi Prens Oberyn. Bir ccenin
fkesinden korktuum gn, kendimi bir f krmzda boaca-
gndr.
Zincire ihtiya yok. L ord Tywin pencerelere bakt ve aya
akalkt. Vakit ge oldu. Y arn sabah kaldmz yerden devam
edeceiz.
0 gece, kule hcresinde bo bir parmen ve bir kadeh a-
raPk yalnzken, T yrion kendini karsn dnrken buldu.
Sansay deil; ilk karsn, Tyshay. Fahie kartm, kurt kartm deil.
Manm ona duyduu ak sahteydi ama Tyrion inanmt ve o
/!>. ;
f
inancn iinde sevin bulmutu. Sen bana tatl yalanlar ver ve b
n i t ac gereklerini saklayaym. arabn iti ve Shaei dnd
sonra, Sr Kevan olaan akam ziyaretini yaptnda ona V
sordu. ^
Hadmn senin lehine konuacan m dnyorsun?"
Onunla konuana kadar bunu dnemem. Bana bir ivil l
1 1
ve onu buraya gnder amca.
Nasl istersen.
stat Ballabar ve stat Frenken durumann ikinci gQnfl
n atlar. Kral Joffreynin soylu cesedini de atklarna ve onun
soylu grtlanda gvercin turtas veya baka bir yemek paras
bulmadklarna dair yemin ettiler. Kralmz zehir ldrd lord-
larm, dedi Ballabar, Frenken zgn bir halde bayla onaylad.
Daha sonra, uzun tavuk gdsndan beyaz tyler kan ve basto
nuna iyice yaslanp titrek admlarla yryen Yce stat Pycellei
ne getirdiler. Yal adam ayakta duramayacak kadar krlgand,
bu sebeple yarglar, stat iin bir sandalye ve masa getirilmesine
izin verdiler. Masann stnde birka kk kavanoz vard. Py-
celle her birinin adn sylemekten mutluluk duydu.
Bozila, dedi titrek bir sesle, kurbaa dksndan yaplr
Gece glgesi, tatl uyku, eytan dans. Bu krgz. Buna dulkan
denir, renginden tr. Zalim bir zehirdir. nsann mesanesini
barsaklarn tkar, insan sonunda kendi zehriyle lr. B u kurt
felaketi, bu ylan zehri ve bu da Lysin gzyalar. Evet, hepsi111
biliyorum. blis Tyrion Lannister beni hileyle zindana attrd11
da bunlar benim odamdan ald.
Babasnn fkesini gze alarak, Pycelle, diye ses^en^ ^ r
on, bu zehirlerden herhangi biri, bir adamn nefesini kese
mi? ^
Hayr. Bunu yapmak iin daha nadir bir zehir
kir. Ben Hisarda kk bir ocukken, hocalarm o zehre
boucu derdi.
Fakat bu nadir zehir bulunmad deil mi? ^
Hayr lordum. Pycelle, Tyriona bakt. nk s*z ^itf
tanrlarn yeryzne gnderdii en soylu ocuu ldrme
kullandnz.
372
^yrion111 fkesi, mantn yendi. Joffrey zalim ve aptald
oitf ben ldrmedim. sterseniz kafam kesin, yeenimin
mnde benim Parmam yk-
0 Sessizlik'." dedi Lord Tywin. Seni kez uyardm. Bir dahaki
fere az>n balanr ve zincire vurulursun.
Cpycellein ardndan bitmez tkenmez ve bezdirici bir geit
alay geldi- Lordlar, leydiler ve soylu valyeler. Yksek doum
lular ve mtevaz kanllar. Hepsi dn ziyafetindeydi, hepsi
jofreynin boulduunu ve yznn bir Dorne erii gibi karar
dn grmt. Lord Redwyne, Lord Celtigar ve Sr Flemet
Brax, Tynonn kral tehdit ettiini duymutu. ki hizmetkr,
birhokkabaz, Lord Gyles, Sr Hobber Redvvyne ve Sr Philip
Foote onu dn kadehini doldururken grmt. Leydi Mer-
ryweather,Joffve Margaery turtay keserken, kraln arabna bir
eyatan cceyi grdne dair yemin etti. Yal E stermont, gen
Peckledon, arkc Galyeon, yaverler Moros ve Jothos Slynt, Joff
reylrken ccenin kadehi nasl kaldrdn ve dibindeki zehirli
arab nasl yere dktn anlatt.
Ne vakit bu kadar ok dmanm oldu? Leydi Meryvveather bir
yabancdan baka bir ey deildi. Kadnn kr m yoksa satlm
w olduunu merak etti Tyrion. Galyeon hikyesini mzikle an-
htmamt en azndan, aksi takdirde ifadesinin yetmi yedi ktas
olurdu.
0 gece, akam yemeinden sonra gelen Sr Kevan souk ve
Mesafeliydi. O da benim yaptm dnyor. Bizim iin ahidin
arn? diye sordu amcas.
Henz yok. Karm bulduysan baka.
r Kevan ban iki vana sallad. Duruma senin adna ok
i gidiyor.
' dr. Vle mi diyorsun? Dikkat etmemitim. Tyrion yarasna
^ " V . r y s g e l m e d , .
elmeyecek de. Y arn sana kar tanklk edecek.
r*k T "Anyorum. Tyrion sandalyesinde kprdand. Me-
l tyorum. Sen her zaman adil bir adam oldun amca. Seni ne
: aetti?
nlar kullanmaya niyetli olmasaydn Pycellein zehirlerini
373
almazdn, dedi Sr Keva akszllkle. Ve Leydi Me
atler sei araba bir ey attn... r^Ve*
"...grmedi'. Grecek bir ey yoktu. Ama bunu nasl kantlar
Burada kapalyken herhangi bir eyi nasl kantlarm?
Belki de itiraf etme vaktin gelmitir.
Tyrion, Kzl Kalenin kaln duvarlarna ramen yamuru
biteviye sesini duyabiliyordu. unu tekrar syler misin amca?
Beni itiraf etmeye tevik ettiine yemin edebilirim.
Eer tahtn nnde suunu kabul edersen ve piman olduu,
u sylersen, baban seni kltan esirgeyebilir. Siyahlar giymene
izin verilebilir.
Tyrion amcasnn yzne gld. Cerse, Eddard Starkaayn
artlan nermiti. O hikyenin nasl sonladm hepimiz bil iyo
ruz.
Babann o ite bir rol yoktu.
En azndan bu kadar doruydu. Gece Nbetileri katiller
le, hrszlarla ve tecavzclerle dolu, dedi Tyrion, ama orada
bulunduum sre iinde bir kral katiliyle tantm hatrlam
yorum. Eer bir akraba ve kral katili olduumu kabul edersem,
babamn sadece ban sallayacana, beni affedeceine ve birka
para yn kyafetle birlikte Sura postalayacana inanmam m
bekliyorsun? Tyrion amcasn kaba bir ekilde yuhalad.
Ben balanmaktan bahsetmedim, dedi Sr Kevan sert bir
ekilde. Bir itiraf bu meseleyi zer ve unutturur. Babann be
nim araclmla bu teklifi gndermesinin sebebi budur.
Benim adma kendisine teekkr et amca, dedi Tyrion,ama
ona itiraf havasnda olmadm syle.
Senin yerinde olsam havam deitirirdim. Ablan ban isti
yor ve en azndan Lord Tyrell ona istediini vermeye meyilli
Y arglarmdan biri hkmm oktan verdi demek, savun
mamn tek kelimesini duymadan? Tyrionn beklediinden faz
la deildi bu. Buna ramen konumama ve ahit sunmama zn
verilecek mi? v^
ahidin yofe, diye hatrlatt amcas. Tyrion, eer bu aa
cinayetten suluysan, Sur senin hak ettiinden ok daha y1
kader demektir. Ve eer bir suun yoksa... kuzeyde sava var,
rur buna ramen oras senin iin Kral Topraklarndan daha
^venli bir yer olur, bu durumann sonucu ne olursa olsun. e-
halla senin sulu olduundan emin, seni paralara ayrrlar.
Bu ihtimalin seni kadar zdn grebiliyorum.
Sen benim aabeyimin olusun.
Bunu ona da hatrlatabilirsin.
Eer onun ve J oannann kann tamasaydn senin siyahlan
giymene izin verir miydi sanyorsun? Tywin sana sert bir adam
gjhi grnyor biliyorum, fakat artlarn gerektirdiinden daha
sert bir adam deil. Bizim babamz nazik ve cana yakn biriy
di ama o kadar zayft ki, kendi sancak beyleri iki masalarnda
onunla dalga geerdi. Bazlar ona ak ak meydan okumaktan
ekinmezdi. Dier lordlar altnlarmz bor olarak alr ve geri
demeye zahmet etmezdi. Mecliste disiz aslanlar hakknda a
hlar yaplrd. Metresleri bile ondan bir eyler alard. Fahie
likten en fazla bir basamak yksekte olan bir kadn, annemizin
mcevherlerini armt! L annister Hanedann ait olduu yere
geri koymak Tyvvine dt. Tpk, daha yirmi yana gelmeden
budiyar ynetmenin ona dt gibi. Bu ar yk yirmi yl bo
yuncatad ve btn kazanc deli bir kraln kskanl oldu. Hak
ettii saygy grmek yerine, saysz hakarete katlanmak zorunda
kald. Buna ramen Y edi Krallka huzur, bolluk ve adalet verdi.
Oadil bir adamdr. Ona gvenirsen aklllk etmi olursun.
Tyrion aknlkla gzlerini krptrd. Sr Kevan her zaman
sert, duygusuz ve mantkl bir adam olmutu; daha nce onu by
lehararetle konuurken grmemiti Tyrion. Onu seviyorsun.
0 benim aabeyim.
ben... ben sylediklerini dneceim.
0 halde dikkatli dn. Ve abuk.
Tyrion o gece baka bir ey dnmedi ama sabah olduun-
ababasna gvenip gvenmeyeceine dair bir karar verebilmi
^ di- Bir hizmetkr kahvalt iin yulaf lapas ve bal getirdi ama
ynon itiraf dnnce azna sadece safra tad geldi. Bam haya-
1,1sonuna kadar akraba katili diyecekler. Bin ya da daha uzun yllar
n nCa>6^r ^atlr^anaca^sam>&eni yeeni kendi dnnde zehirleyen
arcce olarak hatrlanacam. Bu dnce onu yle fkelendir-
d ki, Tyriot kseyi ve ka odann kar tarafna frlatp dUv
yulaf lapas lekeleri brakt. Sr Addam Marbrand, Tyrion^3
rnaya gtrmek zere odaya geldiinde duvardaki lekeye
rakla bakt aa ne olduunu sormayacak kadar terbiyesi vard
Lord Varys, dedi rtkan, muhbir ba.
Pudral, ssl psl ve gl kokulu rmcek, btn konu
mas boyunca ellerini birbirine srtt. Hadm, blisin, Joffreyyj
Taznn korumasndan ayrmak zere nasl komplo hazrlada
ve Bronnla, Prens Tonmen tahta karmann faydalar hakkn
da neler konutuunu yas dolu bir ses tonuyla anlatrken, sanki
ellerini ykyor ne hayatn ellerinden akp gidiyor, diye dnd Tyr.
011. Yarm dorular, bsbtn yalanlardan daha kymetliydi. Di
erlerinin aksine Varysi belgeleri vard; titiz bir ekilde notlarla,
detaylarla, tarihlerle, tam diyaloglarla doldurulmu parmen
ler. Varys, Tyrionn Yce stat Pycellee yapt gece ziyareti
ni ve zehir hrszlm dorulad. Tyrion o akam yemeinde
Cerseiyi tehdit ettiim dorulad. Kraln zehirlenmesi dndaki
her kahrolas eyi dorulad. Prens Oberyn btn bunlar bilme
sinin nasl mmkn olabileceini sorduunda, Kk kularm
syledi, dedi hadm kkrdayarak. Bilmek onlarn varlk amac,
benim de yle.
Kiiiik bir kuu nasl sorgulayabilirim? diye dnd Tyrion. Kral
Topraklarndaki ilk gnmde hadmn kafasn kesimliydim. Lanet ol
sun ona. Ve ona gvendiim iin bana lanet olsun.
Varys salondan ayrlrken, Her eyi duyduk mu? diye sordu
Lord Tywin kzna.
Hemen hemen, dedi Cersei. Y arn son bir ahit getirmeme
izin vermenizi rica ediyorum.
Nasl istersen, dedi Lord Tywin.
Al, gzel, diye dnd Tyrion fkeyle. Bu duruma gldk
siinden sonra infaz edilmek deta huzur bulmak olacak.
O gece, pencerede oturmu arap ierken, Tyrion kapsn
dnda sesler duydu. Sr Kevan cevabm almak iin geldi, diye
nd hemen, fakat gelen Sr Kevan deildi. .
Tyrion, Sr Oberyne alayc bir reverans yapmak
kalkt. Yarglarn sanklar ziyaret etmesine izin veriliyr
Prensler istediklere yere gitmekte zgr. Daha dogrus mu-
hatizlarma byle syledim. Kzl Y lan bir sandalyeye oturdu.
Babam sana kzacak.
Lord Tyvviin mutluluu, ilgilendiim eylerin listesinde
3sl a st sralarda olmad. tiin Dore arab m?
Arbor.
Oberyn yzn buruturdu. Krnz su. Onu zehirledin
HU?
Hayr. Ya sen?
Prens glmsedi. Biitn ccelerin dilleri seninki gibi ini? Bu
gnlerden birinde, biri o dilini kesecek.
Bunu ilk syleyen sen deilsin. Belki de dilimi kendim kes-
meliyim, sorun yaratmaktan baka bir ie yaramyor.
Evet grdm. Sanrm L ord Redwynen arabndan biraz
ieceim.
Nasl istersen. Tyrio prense bir kadeh arap verdi.
Adan bir yudum ald, arab aznda alkalad ve yuttu. im
dilik ie yarar. Y arn sana sert bir Dorne arab gndereceim.
Bir yudum daha iti. Aradn altn sal fahieyi buldum.
Chatayann evini buldun demek?
Chatayann evinde siyah derili kzla yattm. Ad Alayaya sa
nrm. Srtndaki kam izlerine ramen fevkalade bir kz. Lkin
benimbahsettiim fahie, abland.
Seni de batan kard m? diye sordu Tyrio, akn deil
di.
Oberyn yksek sesle gld. Hayr ama fiyatn dersem
karacak. Hatta st kapal bir ekilde evlilikten bile bahsetti.
Majestelerinn yeni bir kocaya ihtiyac var, bir Dorne prensinden
dahaiyisini m bulacak? Ellaria bu evlilii kabul etmem gerekti
ineinanyor. Cerseiyi yatamzda hayal etmek bile slanmas
nayetiyor. stelik cce meteliini dememiz bile gerekmiyor.
Ablann benden tek istedii; normalden byk ve burunsuz bir
kafa.
Ve? dedi Tyrion, bekledi.
Prens Oberyn cevap olarak kadehini dndrd ve konuma-
Vabalad. Gen Ejderha ok uzun zaman nce Dorneu fet-
177
lettiinde, bizim ynetimimizi Y ksek Bahe Lorduna bral^
Gne Mzra'nn Mutavaatndan sonra. u Tyrell, dizlerim
zin biikl halde durduundan emin olmak iin kuyruunu
leden kaleye gezdirdi. Tm gcyle geliyordu, kendine bir kal
alyordu bir ay dnm kalyordu ve bir sonraki kaleye gidiy0r
du. Lordlar odalarndan karmak ve onlarn yataklarn kendine
almak gibi bir alkanl vard. Bir gece kendini ar, kadife bir
kubbenin altnda buldu. Y astklarn yaknna, karyolann direi-
ne bir kuak aslmt, olur da lord bir fahie armak ister diye
u Tyrell, Dornelu kadnlara dknd, onu kim sulayabilirin
Velhasl kua ekti, yatan kubbesi aldnda lordun kafasna
yz tane kzl akrep dt. Onun lm, ksa zamanda Dorneun
her yanna yaylan bir ate yakt. Gen Ejderhanm zaferleri on
be gn iinde silindi. Diz ken adamlar ayaa kalkt ve biz yine
zgrdk.
Hikyeyi biliyorum, dedi Tyrion. Y ani?
Sadece bu. Eer bir gn yatamn yannda bir kuak bulur da
onu ekersem, stme akreplerin dmesini, btn plak gzel
liiyle kralienin dmesine tercih ederim.
Tyrion srtt. yleyse ortak bir ynmz var.
Ablana teekkr de borluyum phesiz. Eer ziyafette seni
sulamasayd, benim seni yarglamam yerine sen beni yarglyor
olabilirdin. Prensin gzleri keyifle karard. Kim zehri Dorneun
Kzl Ylanndan daha iyi bilir neticede? Tyrelleri tahttan uzak
tutmak iin kimin daha iyi bir sebebi vardr? Ve J offrey artk
mezarda; Dorne kanunlarna gre, Demir Taht onun bir kk
kardei Myrcellaya gemeli ve Myrcella senin sayende benim ye
enimle nianl.
Dorne kanunlar burada gemez. Tyrion kendi sorunlarnn
iinde yle kslp kalmt ki tahta kimin geeceini dnmek
iin durmamt bile. Babam tac Tommena giydirecek, bundan
emin olabilirsin.
Tac Tommena giydirebilir gerekten, burada, Kral
Topraklannda. Aabeyimin de Gne Mzranda M yrc e lla ya
ta giydireceini sylemeye gerek yok. Baban, kuzenin adna ku
zinine kar sava aar m sence? Ya ablan? Oberyn o m u z l a r m
Belki de kralieyle evlenmeliyim, oluna kar kzn des-
S')demesi artyla. Bunu yapar m sence?
tC/sla, demek istedi Tyrion ama kelime boaznda takld. Ccr-
cinsiyeti sebebiyle gten mahrum braklmaktan her zaman
nefret etmiti. Dorne kanunlar batda geseydi, Cersei kendi bana
CastertyKayasntn vrisi olurdu. O ve J aime ikizdi ama dnyaya ilk
Cersei gelmiti ve bu yeterliydi. Myrcellann davasn destekle
mekle kendi davasn desteklemi olurdu. Ablamn, Myrcella ve
Tommen arasndan nasl bir tercih yapacan bilmiyorum, diye
kabul etti Tyrion. Bir ey deimez. Babam ona asla byle bir
tercih hakk vermez.
Baban, dedi Prens Oberyn, sonsuza dek yaamayacak.
Prensin ses tonundaki bir ey Tyrionm boynundaki tyleri
rpertti. Tyrion aniden Eliay ve Oberynin kl tarlasndan ge
erlerken syledii eyleri hatrlad. Sadece klta savuran eli deil,
miri veren kafay da istiyor. Kzl Kalede byle hainliklerden bah
setmek aptallk olur prensim. K k kular dinliyor.
Brak dinlesinler. Bir adamn lml olduunu sylemek
hainlik midir? Eski Valyriada valar norghulis derlerdi. Btn in
sanlar lmeli. Sonra Kyamet geldi ve bunu kantlad. Dornelu
adampencereye gidip geceye bakt. Bize gsterecek bir ahidin
olmad syleniyor.
u tatl yzme bir kez bakmanzn, masumiyetime inanma
nz iin yeterli olacan umuyordum.
Yanlyorsun lordum. Y ksek Bahenin iman Gl, senin
sulu olduundan epey emin ve ldn grmeye kararl. Bize
naz elli kez hatrlatt gibi, onun kymetli Margaerysi de ayn
tadehten iiyordu.
Yasen? dedi Tyrion.
insanlar genellikle grndkleri gibi deillerdir. O kadar
sulu grnyorsun ki masum olduuna inandm. Buna ra-
men byk ihtimalle mahkm edileceksin. Dalarn bu tara
fndapek adalet yok. Elia, Aegon ya da Rhaenys iin hi yoktu.
eden senin iin olsun? J ofireynin gerek katilini bir ay yedi
J ^1 Topraklarnda sklkla olan bir ey bu. Ah, dur, ay
arrenhaldayd, imdi hatrladm.
Oynadmz oyun bu mu? Tyrion yaral burnunu ovutu
du. Obcrync gerei sylemekte bir saknca grmedi. Harrn
lal'da bir ay vard ve Sr Amoryyi gerekten ldrd.
Onun iin ne kadar zc, dedi Kzl Ylan. Senin iin de
Btn burunsuz adamlar bu kadar kt m yalan sylyor aca
ba?
Yalan sylemiyorum. Sr Anory, Prenses Rhaenysi baba
snn yatann altndan ekip kard ve onu lmne baklad
Amorynin yannda birka silahl asker vard ama onlarn isimleri-
i bilmiyorum. Tyrion ne eildi. Prens Aegon kafasn du
vara vuran ve ellerinde hl onun kan ve beyin paralar varken
senin kz kardeine tecavz eden Sr Gregor Cleganedi.
Bu ne imdi? Gerek, bir L annisterdan? Oberyn souk bir
ifadeyle glmsedi. Emirleri baban verdi, evet?
Hayr. Tyrion hi tereddt etmeden yalan sylemi ve bunu
neden yapmas gerektiini kendine sormak iin hi duraksama-
mt.
Dornelu adam ince ve siyah kan kaldrd. Nasl da vazife
inas bir evlat. Ve ok zayf bir yalan. Ablamn ocuklarn krm
z Lannister pelerinlerine sarlm bir halde Kral Robertasunan
Lord Tyvvindi.
Belki de bu konumay babamla yapmalsn. O oradayd. Ben
Casterly Kayasndaydm. Ve o kadar kktm ki bacaklarmn
arasndaki eyin sadece iemeye yaradn sanyordum.
Evet ama imdi buradasn ve bana kalrsa bir sorunun var.
Masumiyetin, yzndeki yara kadar aikr olabilir ama bu seni
kurtarmayacak. Baban da yle. Dorne prensi glmsedi. Ama
ben kurtabilirim.
Sen? Tyrion prensin yzn inceledi. Sen yargtan sa
dece birisin. Beni nasl kurtarabilirsin?
Yargcn olarak deil. ampiyonun olarak.
JAIME
geyaz b*r 0{^a^a beyaz bir masann stnde, beyaz bir kitap
^Oda yuvarlakt, beyaz boyal duvarlara beyaz yn goblenler
aslm*1Bu oda, Beyaz Kl Kulesinin ilk katn oluturuyordu,
{(alc duvarlarnn bir kesine ina edilmi drt katl, ince uzun
kulekoya bakyordu. Mahzen kat silahlar ve zrhlar barndr-
ordu, ikinci ve nc katlarda Kral Muhafzlarnn alt karde
in ayr ayr uyku hcreleri vard.
0 hcrelerden biri on sekiz yldr J aimeye aitti ama o bu sa
bahbtn eyalarn, tamamyla Lord Kumandan dairesi olarak
tahsisedilen en st kata tamt. Dairedeki odalar da ayr ayryd
fakat hcrelerden ok daha geni ve havadarlard; stelik d du
varlarn zerindeydiler, yani J aimenin deniz manzaras olacakt.
Bundan holanacan, diye dnd J aime. Manzaradan ve dier her
eyden.
Oda kadar solgun olan J aime, Kral Muhafzlar beyazlarnn
iindekitabn bana oturdu ve Y eminli Kardelerini bekledi.
Kalasndan bir uzunkl sarkyordu. Yanl kalasndan. Eskiden
klc sol tarafna takard hep. Ve silahn, bedeninin aprazndan
ekipknndan karrd. Klc bu sabah sa kalasna kaydrm
t, ayn minvalde sol eliyle ekebilmek iin. Ama klcn oradaki
arl tuhaf geliyordu ve J aime silah knndan ekmeye alt
ndabtn hareket hantal ve gayritabii grnmt. Kyafetleri
dekt duruyordu. Kral Muhafzlarmn k esvaplarn giymiti;
beyazlatlm ynden bir tunik, bir pantolon, kaln bir beyaz pe-
lerinama hepsi stnden dyordu.
Jaime, gnlerini kardeinin durumasnda geirmiti, salonun
en s nda durarak. Ya Tyrion onu hi grmemiti ya da tan-
mamt ama bu artc bir ey deildi. Sarayn yars artk onu
^nmyormu S*bi grnyordu. Kendi hanedanmda yabancym,
^ ^nd J aime. Olu lmt, babas onu evlatlktan red-
!t ve kz kardei... Cersei, J offreynin mumlarn arasnda
lj j kraliyet septindeki o ilk gnden sonra, J aimenin onun-
nz i mas na bir kez bile izin vermemiti. J offreyyi, Y ce
Hac lor Septfndeki laldic gtrmek zere ehrin kar tar f
tadklarnda bile J ameyle arasnda bir mesafe olmasna dikj^
etmiti. *
J ae bir kez daha ember Odaya bakt. Duvarlar beyaz yn
goblenlerle kaplanmt ve minenin zerine bir kalkan veap
raz ekilde duran iki kl aslmt. Masann arkasndaki sandalye
kara meeydi, minderleri beyazlatlm inek derisinden yaplp
t. deri incelmiti. Cesur Barristann kemikli poposu ve ondan nceki
Sr Gerold Hightower tarafndan andrld. Ejderha valyesi Prens
Aemon, Sin Rymat Redyte, Darrynit eytan, Sr Uzun Duncun
re Solgun Orijin Alyn Connington tarafndan andrld. Kral Katil
bylesne hametli bir toplulua nasl ait olabilirdi?
Ama buradayd ite.
Masa bvet aacyd, kemik kadar beyazd, beyaz aygr tara
fndan tanan bir kalkan eklinde oyulmutu. Lord Kumandan,
det olduu zere kalkann stnde oturuyordu vc iki yannda
er karde duruyordu; yedi valyenin tm ender durumlar
da bir arada olurdu. J aimenin nndeki kitap devasayd; altm
santim boyunda ve krk be santim enindeydi. Altn mafsallanve
altn kilidi olan beyaz deri kapaklarn arasnda, bin sayfa kaln ve
halis parmen vard. Resmi ad Kardelerin Kitab'yd ama ksaca
Beyaz Kitap olarak anlyordu.
Beyaz Kitapn iinde Kral Muhafzlarnn tarihi vard. Birlie
hizmet eden her valye, adnn ve yapt her iin kaydedildii
bir sayfaya sahipti. Her sayfann sol st kesinde, valyenin Kral
Muhafz olarak seildii tarihte tad kalkann renkli mrek
keplerle izilmi resmi vard. Sa alt kede Kral M u h a fz la rnn
kalkan duruyordu; kar beyaz, bo ve temiz. Yukardaki kalkanlar
birbirinden farklyd, alttakilerin hepsi ayn. Kalkanlarn arasn
daki bolua her adamn hayatnn ve hizmetinin ayrntlar yaz
lyd. Hanedan armalarnn izimleri ve sslemeler, Yce Baelor
Septinden ylda kez gnderilen rahipler tarafndan yapl^1
ama kaytlar gncel tutmak Lord K umandann greviydi.
Artk benim grevim. Sol eliyle yazmay rendiinde olacakt
Beyaz Kitap epey gerideydi. Sr Mandon Moore ve Sr Preston
Greenfeldin lmleri kaytlara geirilmeliydi, lanet olas Sand
ein ksa sreli hizmeti de yle. Sr Balon Swann, Sr Os-
d Karakaza ve iek valyesi iin yeni sayfalar almaly-
j 0n^nfl kalkanlarn izdirmek iin bir rahip artmam gerekecek.
Sr Barristan Selmy, Lord Kumandan olarak J aimenin sele-
*Hi Selmynin sayfasndaki kalkanda Selmy Hanedanfnn ar
m a s vard: Kahverengi zemin stnde sar buday anz. Sr
g ar r i stan n , Kzl Kaleden ayrlmadan nce kendi ihracn kay
detmeyevakit ayrmas, J ameyi ok elendirmesine ramen a
rtmad-
S e l m y Hanedanndan Sr Barristan. Hasat Kalesinden Sr Lyo-
nel S e l m y ' n i n ilk olu. Sr Manfredin yaveri olarak hizmet verdi. 10.
ylnda, Karalimatda dzenlenen turnuvada gizemli valye olarak boy
g ster mek iizere dn alnm bir zrh kuandnda, Cesuradn ald,
bu t u r n u v a d a malup edildi ve Prens Ejderkanat Duncan tarafndan
mi f e r s i z brakld. 16. ylnda, Kral Topraklartndaki k turnuvasnda,
Prens K k Duncan ve Kral Muhafzlar Lord Kumandan Sr Uzun
D u n a m malup ederek gsterdii olaanst cesaret ve baardan sonra,
K r a l V . A e g o n Targaryen tarafndan valye ilan edildi. Karaatein Taht
T a l i p l e r i m i n sonuncusunu, Dokuz Metelik Krallartun Sava srasnda
teke t e k b i r mcadelede katletti. Lormelle Uzun Mzrak, Cedrik Frtna
l e B r o n z k a p Piiti yendi. 23. ylnda, Lord Kumandan Sr Gerold
H i g h t o w e r tarafndan Kral Muhafz ilan edildi. Gm Kpr turnu
vasnda, geidi btn msabklara kar korudu. Bakire Havuzuida d
z en l en en meydan dv msabakasnn muzafferi oldu. Glgeli Vadi
ls]/amn d a , gsne ald bir ok yarasna ramen, Kral I I . Aerysigven
lie kavuturdu. Yeminli Kardelerinden Sr Gvayne Gauttun lii-
m ' i n ii n intikamm ald. LeydiJeyne Svatn ve rahibesini, Sitnon Toyte
veGlmseyen valyeyi yenerek ve dierlerini ldrerek Kral Orman
beliinin elinden kurtard. Eski ehirdeki turnuvada, Karazrh
,s,fnIi gizemli valyeyi yendi. Gizemli valyeyi mifersiz brakarak,
nlninkar Topraklar Pii olduunu aa kard. Frtna Burtutdaki
lUr,m v a d a ; Lord Robert Baratheon, Prens Oberyt Martelli, Lord Ley-
^ Hightower), Lord Jon Comington, LordJasot Mall is ter ve Prens
aeg a r Targaryen atsz brakarak turnuvann yegne ampiyonu oldu.
^Hili Mzrak Savattda, Yeminli Kardelerinin ve Ejderha Kayas
(tlS*^ laegarw yatmda dvrken ok, mzrak ve kl yaralan ald.
383
Affedildi 't' Kral /. Robert BaratUeon tarafndan Kral Muhafzlar L 0 r ( j
Kumandam ilan edildi. Lannister Hanedanndan Leydi Cerseiyi fcr j
Robert'la evlenmek iizere Kral Topraklardm getiren eref muhafizlar
tun arasnda grev ald. 57. ylnda, Balon Greyjoy syan srasnda Bsk'
IVyk'e kar dzenlenen saldry komuta etti. 61. ylnda, ya haddinde
tr Kral 1. Jeffrey BaratUeon tarafndan grevinden alnd.
Sr Barristan meslek hayatnn erken dnemleri, Sr Ge-
rold Hightower tarafndan iri ve kaba harflerle kaleme alnm,
t. Barristan Dili Mzrakta ald yaralardan itibaren.
Selmynin daha kk harfli, zarif yazs balyordu.
Selmyninkine kyasla J aimenin sayfas ok ksrd.
Lannister Hanedantndan Sr Jaitne. Casterly Kayasndan Lord
Tyvin ve LeydiJoannann ilk oullar. Lord Sumner Crakehall'un ya
veri olarak, Kral Orman Kardeliine kar hizmet verdi. 15. ylmda,
arazide gsterdii baarlardan tiirii Sr Arthur Dayne tarafndan
valye ilan edildi. 15. ylnda, Kral II. Aerys Targaryen tarafndan Kral
Mdafzlartna seildi. Kral Topraklarnn gali srasnda, Kral II,
Aerysi Demir Tahtn dibinde katletti. Bunda sonra "Kral Katiliola
rak anld. Kral I. Robert BaratUeon tarafndan affedildi. Kardei Leydi
Cerseiyi, Kral Robertla evlenmek zere Kral Topraklanna getiren eref
muhafzlarnn arasnda grev ald. Kral Topraklarnda bu diiiin iin
gerekletirilen turnuvann ampiyonu oldu.
Byle zetlenince, J aimenin hayat ksr ve bo bir ey gibi
grnyordu. Sr Barristan, J ai menin dier turnuvalarndan
birkan da kaydedebilirdi en azndan. Ve Sr Gerold, Sr Art
hur Daynein Kral Orman K ardeliini datt sradaJ aimenin
gsterdii baarlar anlatan birka kelime daha yazabilirdi. Ja
ime, Lord Sumnern hayatn kurtarmt, hem de Koca Gbek
Ben adamn kafasn paralamak zereyken. Kendi hayatn da
Glmseyen valyeye kar kurtarmt. Ama ne dvt o, ne
dmand. Glmseyen valye lgn bir adamd, zalimliin ve
kahramanln harmanyd, lkin korkunun anlamn bilmiyordu
Ve Dayne, elinde afak... dvn sonunda haydutun uzunklcnda
yle ok entik vard ki, Sr A rthur durmu ve haydutun yeni bir
kl almasna izin vermiti. Dv tekrar baladnda, Benimis
tediim u senin beyaz klcn, demiti hrsz valye, ama o srada
. udundaki bir dzine yaradan kan szyordu. yleyse alacaks-
V sr/ diye karlk vermiti Sabah Klc ve ii bitirmiti.
pfiy daha basitti o zamanlar, diye dnd J aime ve hem adamlar,
ficinde kthlar daha iyi bir elikten yaplyordu. Yoksa o vakitler sadece
0nbe yanda olduu iinjaimeye mi yle geliyordu? imdi hepsi
mezardayd; Sabah Klc ve Glmseyen valye, Beyaz Boa ve
prens Lewyn, kara mizacyla Sr Oswell Whent, azimli J on Dar-
fy Simon Toyne ve onun Kral Orman Kardelii, akszl yal
Sumner Crakehall. Ve ben, o zamanlar olduum ocuk... ben ne zaman
0tn? Beyaz pelerini giydiimde mi?Aerysin boazm kestiimde mi? O
ocuk, Sr Arthur Dayne olmak istiyordu ama yolun bir yerinde
Glmseyen valyeye dnmt.
J a i m e , kapnn aldn duyduunda Beyaz Kitap kapad ve
Y e m i n l i Kardelerin karlamak iin ayaa kalkt. lk gelen Sr
O s m u n d Karakazand. J aimeye eski silah arkadalarym gibi srt
t. Sr J aime, dedi, eer geen gece imdiki gibi grnseydiniz
sizi b i r bakta tanrdm.
Tanr mydnz gerekten? J aime bundan emin deildi. Hiz
metkrlar banyo yaptrm, tra etmi, salarn ykam ve taram
t. Jaime aynaya baktnda, BrienneTe birlikte nehir topraklarn
geenadam grmemiti... ama kendisini de grmemiti. Yz
inceve kmt, gzlerinin altnda izgiler vard. Yal bir adam
gibigrihyomm. Sandalyenizin yannda bekleyin sr.
Karakazan emre itaat etti. Dier Y eminli Kardeler sra halinde
birer b i r e r ieri girdi. Bei de toplandnda, Srler, dedi J aime
resmi b i r tonla, kral kim koruyor?
Kardelerim Sr Osney ve Sr Osfryd, diye cevaplad Sr Os
mund.
Ve aabeyim Sr Garlan, dedi iek valyesi.
Onun gvende olmasn salayacaklar m?
Evet lordum.
0 halde oturun. Bu szler riteldi. Yedi valye toplantya
0lurmadan nce kraln gvenlii teminat altna alnmalyd.
Sr Boros ve Sr Meryn, Dorneda olan Sr Arys Oakheart
lnularnda bo bir sandalye brakarak J aimenin sana otur-
^ar- Sr Osmund, Sr Balon ve Sr Loras, J aimenin solundaki
385
sandalyeleri aldlar. Hskiler ve yeniler. J aie bunun bir anlam ol
olmadn merak etti. Kral Mulafzlarnn tarihinde, ovalye
lern kendi iinde blnd zamanlar vard, bunun en dikl^
eken ve en ok ac veren rnei Ejderhalarn Dans srasndaya
yanmt. J ameni de korkmas gereken bir ey var myd?
Yllar boyunca Cesur Barrstan oturduu Lord Kumandan
sandalyesinde oturmak J aimeye tuhaf geldi. Ve burada sakat bir
halde oturmak daha da tuhaf. Ama bu J amenin sandalyesiydi Ve
bunlar faine'nin Kral Mulafzlaryd. Tommen*m yedisi.
J aime yllar boyunca Meryn Trat ve Boros Blountla birlikte
hizmet vermiti; kifayetli dvlerdi lkin T rant sinsi ve zalim
di, Blount da homurtulu havayla dolu bir torba. Sr Balon giydii
pelerine yakyordu ve iek valyesi bir valyeden beklenen
her eye sahipti. Beinci adam J aime iin yabancyd, u Osmund
Karakazan.
Sr Arthur Dayne yaasayd bu grup hakknda neler syler
di, merak etti J aime. Kral Muhafzlar nasl bu kadar aa dtii/'
derdi biiyk ihtimalle. Benim y z m d e n d i y e cevap vermek zorunda
kalrdm ben de. Kapy ben atm ve haaratlar srnerek ieriimde
baladnda hibir ey yapmadm.
Kral ld, diye balad J aime. Kz kardeimin oluydu, on
yanda bir ocuktu, kendi salonunda kendi dn ziyafetinde
ldrld. Beiniz de oradaydnz. Beiniz de onu koruyordu
nuz. Adamlarn bunlara ne karlk vereceini grmek iin dur
du ama hibiri boazn bile temizlemedi. Tyrell ocuu fkeli ve
Balon Swann utanyor, diye dnd J aime. Dier n d e sadece
umursamazlk sezdi. Bu ii kardeim mi yapt? diye sordu ak
a. Y eenimi Tyrion m zehirledi?
Sr Balon oturduu yerde huzursuzca kprdand. Sr Bo
ros yumruunu skt. Sonunda cevap veren Meryn Trant oldu.
J ofTreynin kadehine arap doldurdu. Zehri o srada kadehe at'
m olmal.
Zehirli maddenin arap olduundan emin misiniz?
Baka ne olabilir? dedi Sr Boros Blount. blis kadehin d*'
bindeki tortuyu yere dkt. Onun sulu olduunu kantlayabil
cek araptan kurtulmak iin yapmadysa neden yapt bunu?
a r a b n zehirli olduunu biliyordu, dedi Sr Meryn.
$ot Balon Swan kalarn att. blis yksek platformda yalnz
sildi Katiyen. Ziyafetin sonlarna doru insanlar ayaa kalkrn-
0rtada dolayorlard, yer deitiriyorlard, hizmetkrlar salona
'np k y o r du... kral ve kralie dn turtasn yeni kesmilerdi,
fondaki btn gzler ya onlarn ya da kere kahrolasca gver
cinlerin stndeydi. Kimse arap kadehini gzlemiyordu.
Yksek platformda baka kimler vard? diye sordu J aime.
Sr Meryn cevaplad. Kraln ailesi, gelinin ailesi, Yce stat
Pycelie, Yce Rahip...
tezehirciyi bulduk, dedi Sr Oswald Karakazan sinsi bir g
l msemeyl e. O yal adan ziyadesiyle kutsal. ahsm adna onun
grntsnden hibir zaman holanmadm. Gld.
Hayr, dedi iek valyesi ciddi bir tavrla. Zehirci Sansa
Starkt. Hepiniz unutuyorsunuz, kardeim de ayn kadehten ii
yordu. Salonda, Margaerynin lmesini istemek iin sebebi olan
tekkii oydu, kral ldrmek iin de sebebi vard. Dn kadehine
zehir katarak ikisini birden ldrebilirdi. Eer sulu deilse cina
yettensonra neden kat?
ocuk mantkl konuuyor. Tyriot masum olabilir. Ama kz kim
sebulamyordu. Belki de J aime bu konuyla bizzat ilgilenmeliydi.
Balang olarak, kzn kaleden nasl ktn bulmak iyi olurdu.
Vwys'in bu konuda fikri olabilir. Kzl Kaleyi hadmdan iyi bilen kim
seyoktu.
Yinede bu bekleyebilirdi. J aimenin ilgilenmesi gereken daha
acil meseleler vard. Kral Muhafzlar Lord Kumandam olduunu sy
lyorsun, demiti babas. Git ve grevini yap. Bu be adam J aimenin
geei kardeler deildi ama sahip olduu kardelerdi; onlarn
idaresini almann zaman gelmiti.
Her kim yaptysa, dedi J aime adamlara, J offrey ld ve De-
^rTaht artk Tommena ait. Onun, salar beyazlayana ve dileri
dklenekadar orada oturmasn istiyorum ve bunlar zehir yzn
denolmayacak. Sr Boros Blounta dnd. Adam son yllarda tk-
^lamt ama o arl rahata tayacak kadar iri kemikliydi. Sr
J rs, yemek yemekten keyif alan birine benziyorsunuz. Bundan
ye.Tommenn yiyip itii her eyin tadna bakacaksnz.
Sr Osmud Karakaza yksek sesle gld ve iek val
glmsedi ama Sr Borosun yz koyu krmz bir pancara d
d. Ben enici deilim! Ben Kral Muhafzlar valyesiyim
Maalesef ylesiniz. Cersei, bu adamn beyaz pelerinini asi
kartmamalyd ama Lord Tywin o pelerini geri vererek adam
utancn arttrmt sadece. Kz kardeim, yeenimi Tyrionn
paral askerlerine nasl kolayca teslim ettiinizi anlatt. Havular
ve bezelyeleri daha az tehditkr bulacanz umuyorum. Yeminli
Kardeleriniz avluda kl ve kalkanla talim yaparken, siz de kak
ve tabaklarla talim yaparsnz. Tommen elmal turtadan holanr
Paral askerlerin turtalar armasna izin vermeyin.
Siz benimle bu ekilde konuuyorsunuz? S/>?
Tommenin karlmasna izin vermeden nce lmeliydiniz.
Sizin Aerysi korurken ldnz gibi mi sr? Sr Boros
ayaa kalkt ve klcnn kabzasn kavrad. Ben... ben buna kat
lanmayacam. Bana kalrsa enici siz olmalsnz. Bir sakat baka
ne ie yarar?
J aime glmsedi. Size katlyorum. Kral korumak iin en az
sizin kadar namnasibm. Pekl, u tuttuunuz klc ekin de
sizin iki elinize kar benim tek elim neler yapacak grelim. Ni
hayetinde birimiz lrz ve Kral Muhafzlar slah edilmi olur.
Ayaa kalkt. Ya da, eer tercih ederseniz, grevinizin bana d
nebilirsiniz.
Hah\ Sr Boros, J aimenin ayann dibine bir topak yeil bal
gam tkrd ve odadan kt, klc hl knmdayd.
Adam dlein teki ve bu iyi bir ey. iman, yal ve sradan olma
sna ramen Sr Boros, J aimeyi kanl paralara ayrabilirdi. Am
Boros bunu bilmiyor, dierleri de bilmemeli. Eskiden olduum adandan
korkuyorlard, imdi olduum adama acrlar.
J aime tekrar oturdu ve Karakazana dnd. Sr Osmund, sz
tanmyorum. Bunun tuhaf olduunu dnyorum. Turnuva
larda, meydan dvlerinde ve Yedi Krallkm drt bir yanndaki
mcadelelerde dvtm. Btn vasfsz valyeleri, hrsvarikn
ve msabaka meydannda hibir kabiliyeti olmadan mzrak krma
ya cret etmi her kstah yaveri tanrm. Peki nasl oldu da sizi hi
duymadm Sr Osmund?
388
Bunu bilemem lordum, dedi adam. Y znde byk, geni
^jr glmseme vard; o ve J aime, elenceli bir oyun oynayan iki
laharkadaym gibi. Ben askerim, turnuva valyesi deil.
Kardeim sizi bulmadan nce nerede grev yaptnz?
Orada burada l ordum.
Gneyde E s ki e h ir, k u z e yd e K ya rnda b u lu n d u m . B a t
da Lannis L im a n , d o u d a K r a l T o p ra k l a r nda b u lu n d u m . A ma
hibir zaman Orada b u l u n m a d m . Burada da. J aime, b i r parman
zlemini duyarak, b i l e k k k n S r O s m u n d u n b u rn u n u n ucuna
kaldrd. B ir kez daha s o ra c a m. Nerede grev yaptnz?
Basamaktanda . B i r s re M n z a a l T o p ra k la rda. O rada di
ma sava va rdr. Y i i t A d a m l a r la at s rd m . L ys ve T yro s h i in
savatk.
cretini deyen herkes iti dvrsn. valyeliinizi nerede ka
zandnz?
Bir muharebe meydannda.
Sizi kim valye ilan etti?
Sr R obert... T a . K e n d i s i l d l o r d u m .
E lbette. S r R o b e r t T a n , M n z a a l T o p ra k la rda k l c
n satan V a dli b i r p i o l d u u n u d n d J a ime . te yandan bu
adam, Sr O s m u n d u n l b i r k ra ld a n ve b i r kale duva rnd a n o lu
turduu sahte b i r i s i m d e n i b a re t de o l a b i l i rd i . Cersei bu herife beyaz
pelerin verirken ne dnyordu?
Karakazan b i r k l ve b i r k a l k a n n na s l k u l l a n l d n b iliy o r
olmalyd en a z n d a n . P a ra l a s k e rle r d n y a d a k i en o n u rl u adam
lar deillerdi ama h a ya tta k a l a b i l m e l e r i i i n baz ye te ne kle re s ahip
olmalar ge re kird i. P e k l s r , d e d i J a ime , g i d e b i l i r s i n i z .
Adamn s r t g e r i d n d , O s m u n d s a ln a ra k odadan k t.
Sr M e ry n . J a im e , k z l s a la r ve to rb a l g z le ri o la n s ura t
sa valyeye g l m s e d i . D u y d u u m a g re J ofF rey, S ansa S ta rk
Y alandrmak i i n s iz i k u l l a n y o r m u . B e yaz K i ta p te k e liyle
Y rdi. B u yru n , y e m i n i m i z i n n e re s in d e k a d n la r ve o c u kla r
dveceimize d a ir a n t i ti i m i z i bana g s te r i n .
Ben M a je s te le rin i n e m i r l e r i n i y e rin e g e ti r d i m . ta a t edecei
me dair ant i i y o r u z .
Bundan b yle o i ta a ti t adil e d e c e k s i n i z . A b la m V e k il K r a l i
389
e. Baban Kral Eli. Ben Kral Muhafzlar Lord Kumandan
Bize itaat edin. Baka kimseye deil. ly%
Sr Mery yzne inat bir ifade yerleti. Bana kral
etmememi i sylyorsunuz? ltaat ^
Kral sekiz yanda. Bizim ilk grevimiz onu korumak
kendinden korumak da bu greve dahil. Miferinizin iindel^
irkin eyi kullann. Eer Tommen sizden atn eyerlemenizi
terse, ona itaat edin. Eer sizden atn ldrmenizi isterse ban
gelin.
Evet. Emredersiniz lordum.
ekilebilirsiniz. valye odadan karken J aime, Sr Balon
Svvana dnd. Sr Balon, sizi saysz kere mzrak msabaka-
larnda izledim ve meydan dvlerinde sizinle ve size kar d
vtm. Kahramanlnz Karasu Sava srasnda yzlerce kez
kantladnz sylendi bana. Kral Muhafzlar varlnzdan eref
duyuyor.
O eref bana ait lordum. Sr Balonn sesi endieliydi.
Size soracam tek soru var. Bize sadakatle hizmet verdi
niz, bu doru... lkin Varys, kardeinizin nce Renly, sonrada
Stannisle birlikte at srdn syledi. Babanz da sancak bey
lerini hi armamay ve btn mcadele boyunca Tamiferin
duvarlarnn arkasnda kalmay tercih etmi.
Babam yal bir adam lordum, krkn epey geti. Onun sava
gnleri sona erdi.
Ya kardeiniz?
Donnel mcadele srasnda yaraland ve Sr Elwood Hartea
teslim oldu. Fidyesi dendikten sonra Kral J offreyye ballk ye
mini verdi, dier pek ok tutsak gibi.
Evet yle, dedi J aime. Yine de... Renly, Stannis, Jof&fy
Tommen... nasl oldu da Balon Greyjoyu ve Robb Stark atlad
Kardeiniz, btn diyarda, alt kraln hepsine birden ballkf
mini veren ilk valye olabilir.
Sr Balonm huzursuzluu aikrd. Donnel hata etti afli
imdi Tommenn adam. Ben kefilim.
Beni endielendiren Sr Payidar Donnel deil. S*zs*n*z'verj;
me ne eildi. Cesur Sr Donnel klcn bir baka igalciyeV
ve bir gn hmla taht odasna girerse siz ne yapacaksnz? Orada,
beyaZpelerin*n*z*n ritde, kralnzla kannzn arasnda duruyor
sunuz- N e yapacaksnz?
Ben... lordum, bu asla olmayacak.
Bana oldu, dedi Jaime.
Swann, koluyla alnn sildi.
Bir cevabnz y o k mu ?
Lordum. S r B a lo n d o ru ld u . K l c m n , o nu rumun, baba
mn adnn s tne y e m in e d iyo ru m. .. ben s iz in yaptnz yap
a c a m .
Jaime gld. G z e l. G re v in iz in bana dnn... ve S r
Donnele, k a lk a n n n s t n e b i r rz g rgl daha takmasn sy
leyin.
Ve J aime, i e k va lye s iyle ka ld.
Bir kl g ib i inc e , es ne k ve z inde S r L oras T yre ll, kar be
yaz bir keten tu n i k ve beyaz y n b i r pa n to lo n giymi ti. Beline
altn bir kemer ta k m ve ip e k p e le rin in in yakas n a ltn b ir glle
tutturmutu. S alar y u m u a k l le le r ha linde d k lyo rdu. K ah
verengiydi g z le ri, k s ta h lk la ld yo rd u . Butum bir turnuva ol-
\ dutmu ve onun srasnn geldiini dnyor. O n yedi yanda ve
f bir Kral M u h a fz la r va lye s i, de d i J aime. G u ru r duymals nz .
Ejderha valyesi P re ns A e m o n , Y e m i n l i K arde olduunda on
yedi yandayd. B u n u b i l i y o r m u yd u n u z ?
Evet lo rd u m .
Ben on be ya md a yd m, b u n u b il i y o r muydunuz ?
O nu da b i l i y o r u m l o r d u m , de di S r L oras, glms edi.
J aime o g l ms e me d e n n e fre t e tti. S izden daha iyiyd im S r
Loras. Daha i r i y d i m , daha g l yd m , daha h z lyd m.
Ve imdi daha ya ls n z , de di ocuk. L o rd u m.
J aime g lme k z o ru n d a yd . Tyrion duysayd benimle zalimce alay
^erdi, yeil bir ocukla sidik yartryorum. Daha yal ve daha a kll,
sr. Benden b i r eyler re n m e lis in iz .
Sizin S r B o ro s ve S r M e ry n den re ndiiniz gibi mi?
ok, he de fin o k ya k n n a s aplanm t. B en Beyaz Boadan
i Cesur B a rris ta nda n re n d im , diye ka r lk ve rdi J aime. Sa
tyfe su dke rken, s ol e liyle be in iz i birde n ldrebilec ek olan Sa-
ao
bal Klc Sr Arthur Dayneden rendim. Her biri iyi acj
olan Dorne Prensi Lewynden, Sr Oswell Wlentten ve 1 r
Darryden rendim. 0r
Her biri l olan adamlar.
Bu ocuk, benim, diye fark etti J aime aniden. Kendimle konu
mm, o yataki halimle, btn o kendinden emin kibre ve bo cesarete
halimle. O kadar erken yata o kadar iyi olmann insana yapt ey bu P
Kl dvnde olduu gibi, bazen farkl bir vuru denemek
en iyisiydi. Mcadelede olaanst dvtnz syleniyor
neredeyse yannzda at sren Lord Renlynin hayaleti kadar iyi. gjr
Yeminli Karde, Lord Kumandanndan sr saklamamak Syleyin
sr. Renlynin zrhm kim giyiyordu?
Loras Tyrell bir an itiraz edecekmi gibi grnd ama sonra
yeminim hatrlad. Aabeyim, dedi ask suratla. Renly benden
uzundu ve gs benimkinden geniti. Zrh bana bol geldi ama
Garlana tam oturdu.
Klk deitirmek sizin fikriniz miydi yoksa aabeyinizin mi?
Lord Sereparmakn neriiydi. Renlynin zrhnn, Stannisin
cahil askerlerini korkutacan syledi.
Korkuttu da. Baz valyeleri ve lordlar da korkuttu. Pekl, ar
kclara kafiye yazacaklar bir hikye vermi oldunuz, bunda hor
grlecek bir taraf yok sanrm. Renlyyi ne yaptnz?
Onu kendi ellerimle gmdm, Frtna Burnunda yaverlik
yaptm srada bana gsterdii bir yere. Onu kimse bulamaya
cak ve rahatsz edemeyecek. Sr Loras meydan okuyan gzlerle
J aimeye bakt. Y emin ederim ki Kral Tommen btn gcmle
koruyacam. Eer gerekirse onun can iin kendi canm verece
im. Lkin Renlyye asla ihanet etmeyeceim, ne szle ne fiille
O, tahtta olmas gereken krald. Btn krallarn en iyisi oydu.
Belki en iyi giyinendi, diye dnd J aime ama bu s e f e r yksek
sesle sylemedi. Sr Loras, Renlyden konumaya balad anda
btn kibrinden syrlmt. Drste cevap verdi. Gururlu, p ^ u
ve takn ama hilekr deil. imdilik. Dediiniz gibi olsun. Birjf
daha, sonra grevinizin bana dnebilirsiniz.
Evet lordum?
Tarthl Brienne hl bir kule hcresinde.
392
pelikl1111 az gerildi. Kara bir hcre daha iyi olurdu.
Hak ettii eyin bu olduundan emin misiniz?
O ltt^y! hak ediyor. Bir kadnn Gkkua Muhafzlannda
yer olmadm Renlyye sylemitim. Meydan dvn hileyle
kazand-
Hilelere dkn bir baka valye hatrlar gibiyim. Asabi mi
zal bir aygrn stne, kzgnlk dnemindeki bir ksra sr
mt- Brienne ne eit bir hile kulland?
Sr Loras kzard. Zplad... bir ey fark etmez. Kazand, hak
k n yemeyeceim. Majesteleri onun omuzlarna gkkua pele
rinini serdi. Ve o kral ldrd. Ya da lmesine izin verdi.
Arada byk bir fark var. Bettim suum ve Sr Boros Bloutttun
umtantn arasndaki fark.
Brienne onu koruyacana dair yemin etmiti. Sr Emmon
Cuy, Sr Robar Royce, Sr Parmen Crane, onlar da yeminliydi.
Brienne adrn iinde ve dierleri adrn hemen dndayken,
herhangi biri Renlyye nasl zarar verebilirdi? Bu iin paras ol
madklar srece?
Beiniz de dn ziyafetindeydiniz, dedi J aime. J offrey na
sl ldrlebilirdi? Sizler bu iin paras olmadnz srece?
Sr Loras doruldu. Y apabileceimiz hibir ey yoktu.
Brienne de ayn eyi sylyor. O da sizin gibi Renly iin yas
tutuyor. Ben Aerys iin asla yas tutmadm, emin olabilirsiniz.
Brienne irkin ve domuz gibi inat. Lkin onda yalanc olmaya
yetecek akl yok. stelik, o kz mantk snrlarn zorlayan bir e
kildesadk. Beni Kral Topraklarna getireceine dair yemin etti
veite burada oturuyorum. Kaybettiim ele gelince... pekl, bu
onun olduu kadar benim de suumdu. Beni korumak iin yapt-
t eyleri dnnce, eer ortada dvecei bir dman olsayd,
Brienne, Renly iin dvrd buna hi phem yok. Ama bir
glge? J aime ban sallad. Klcnz ekin Sr Loras. Siz bir
glgeyle nasl dvrdnz bana gsterin. Bunu grmek iste
rim.
Sr Loras ayaa kalkmak iin hareketlenmedi. Kat, dedi.
^ ve Catelyn Stark, Renlyyi kendi kannn iinde brakp kat-
ar Bu onlarn marifeti olmasayd kaarlar myd? Masaya bakt.
393
"R enl y bana nc k u w c ti v ermi ti . Y ok sa o na z rh n giydiren
ben ol acakt m. B u grevi genel l i k l e bana tesl i m ederdi . O g ece
o gece bi rl i kte dua etti . O n u B r i en n e l e b r ak t m . Sr P armenVe
Sr E n n on ad r k o r uy o r du, S r R o bar R oy ce da oradayd . Sr
E mmen, R enl yyi B r i ennei n l d r d n e dai r yemi n... ama.. *
B i r tereddt sezen J a m e, E v et? d i y er ek del i kanl y tevik
etti .
B oyun z rh k esi l i p a l m t . el i k b i r bo y u n z rh n kesen
tek ve temi z bi r darbe. R enl y n i n z r h en i y i si y di , en iyi elikten.
B ri em e bunu nas l y apabi l di ? K en d i m d en ed i m , el i i kesmek
mmk n dei l di . B ri enne bi r k ad n i i n o l aanst gl ama
Y ryen D a bi l e a r bi r bal tay a i h ti y a d u y ar d . stel i k, neden
nce z rh n gi ydi ri p sonra bo az n k essi n ? L oras, akl kar k bir
hal de J ai meye bakt . A ma o y apm ad y sa... nas l bi r glge olabi
l i r?
O na so r u n . J ai m e bi r k ar ar v er m i ti . H c r esi n e gi di n. Soru
l ar n z sorun ve o n u n cev apl ar n d y u n . B u n a ramen Renlyyi
onun l dr dn d n r sen i z , b u n u n hesab n vermesini
sal ayaca m. S ei m si z i n ol acak . O n u su l ay n ya da serbest b
rak n. S i zden tek i stedi i m o n u ad i l c e y ar g l am an z , valyelik
o nur unuz ad na.
S r L oras ayaa k al k t . y l e y apac a m . O n u r u m ad na.
O hal de i i mi z b i tti .
G en adam k ap ya d o r u y r m ey e bal ad . A ma kap da geri
dnd. R enl y o n u n sama o l d u u n u d n y o r d u . E rke k zrh
gi yen ve val ye tak l i di y apan b i r k ad n .
E er o nu pembe saten l er i n v e M y r d an tel l er i n i n i i nde gr
m ol sayd i k ayet etm ez d i .
O kadar tu h af o l d u u n u d n y o r sa o n u neden yannda
tu ttuunu so r dum. D i er b t n v al y el er i n i n o ndan bi r eyler
i stedi i ni syl edi ; k al el er, u n v an l ar y a d a z en g i n l i k ama Brienne m
i stedi i tek ey o n u n i i n l m ek ti . R en l y y i k anl ar i i nde grd
mde, B ri enne k a m k en v e d i er l er i h i z arar g rme mi ke n-
eer B ri enne masumsa, o h al de R o b ar v e E m m o n . . . iek
val yesi k el i mel eri az ndan k ar am y o r m u gi bi g r n yo rd u
l ai me. konunun bu ta r a f n dnmek i ri n durak samad . Ben
yapardm sr. Yalan kolayca gelmiti ama Sr Loras
dCTn fin mteekir grnyordu.
0 I kanl gittiinde, Lord Kumandan beyaz odada tek bana
a dnd. iek valyesi, Renly iin duyduu keder y-
otur yie delirmiti ki kendi Y eminli Kardelerinden ikisini
ZU*1tmiti ama J offreyyi korumakta baarsz olan be kiiye ayn
ei y a p m a k J aimenin aklna hi gelmemiti. O benim olumdu,
llllgizli olutt... bana kalan elimi, kendi kannm ve tohumumun in
tikamn almak iin kullanmayacaksam, ben neyim'? J aime en azndan
Sr Borosu ldiirmeliydi, srf ondan kurtulmak iin.
B i l e k kkne bakt ve yzn buruturdu. Bununla ilgili bir ey
y a p m a l y m . Eer merhum Sr J acelyn Baywater demir bir el ta-
kabildiyse, J aimenin altn bir eli olmalyd. Cersei bundan holana
bilir. Onun altn salarm okamak ve bedenini kenditninkine bastrmak
iitt a l t n bir el.
Ama eli bekleyebilirdi. J aimenin daha nce ilgilenmesi gere
ken eyler vard. denecek baka borlar vard.
SANSA
st gverteye ka merdiven dar ve kaygand; Sansa,
Brnen uzatt eli kabul etti. Sr Lothor, diye hatrlatmak ^
rda kald kendine; adam, Karasuda gsterdii cesaretten t
r valye ilan edilmiti. Geri hibir mnasip valye uyan^
kahverengi pantolonu, eski psk izmeleri ya da su lekeleriyle
kapl deri ceketi giymezdi. Kare suratl, bask burunlu, ty gibi gri
salara sahip, tknaz bir adam olan Brune ok ender konuuyor,
du. Ama grndnden daha gl. Sansa, adamn onu hi arl
yokmu gibi kolayca kaldrmasndan anlamt bunu.
Merling Kral t'nm pruvasnn nnde tal, rzgrl, aasz ve
cazibesiz bir sahil uzanyordu. Buna ramen memnuniyet verici
bir manzarayd. Gemi uzun zamandr kendi rotasna dnmeye
alyordu. Son frtna, gemiyi kara grntsnn dna srk
lemi ve bordalar ap gverteye arpan dalgalar yaratmt. Dal
galar yle iddetliydi ki Sansa gemideki herkesin boulacandan
emin olmutu. Yal Oswell iki adamn denize srklendiini,bir
dierinin de direkten derek boynunu krdn sylemiti.
Sansa ok ender olarak tek bana gverteye kmaya cesaret
ediyordu. Kk kamaras nemli ve souktu ama Sansa yolcu
luun byk blmnde hastayd... korkudan hastayd, ateten
hastayd ya da deniz tutmas yznden hastayd... Midesinde
hibir ey kalmyordu. Uyumak bile zor geliyordu. Sansa neza
man gzlerini kapasa; kendi kyafetinin yakasn yrtan, boaz
nn yumuak derisini paralayan, dudaklarnda turta krntlar ve
takmnda arap lekeleriyle len J offreyyi gryordu. Geminin
halatlarnda at yakan rzgr, J offreynin nefes almaya ala
ken kard o ince, korkun sesi hatrlatyordu. Sansa ryasnda
Tyrion da gryordu bazen. O hibir ey yapmad, demiti bir
keresinde Sereparmaka, adam onun nasl olduuna bakmakn1
kamaraya geldiinde.
J offreyyi ldrmedi, bu doru. Fakat ccenin elleri o &
dar da temiz saylmaz. Senden nce bir kars vard, bunubi l i y0
muydun?
Bana sylemiti.
Peki ondan skldnda onu babasnn muhafzlarna hediye
fiini de sylemi miydi? Zaman iinde sana da ayn eyi yapa
bilirdi. blis iin hi gzya dkme leydim.
Rzgr, tuzlu parmaklarn Sansann salarnn iinden geir
di kz titredi. Karaya bu kadar yaknken bile, geminin sallan
midesini bulandryordu. Banyo yapmaya ve stn deitirmeye
g er ek ten ihtiyac vard. Bir ceset kadar perian grnyor ve kusmuk
kokuyor olmalym.
Lord Petyr her zamanki neeli haliyle Sansann yanna geldi.
yi sabahlar. Tuzlu hava insana zindelik veriyor, yle deil mi?
Benim itahm aar. Kolunu efkatle Sansann omuzlarna do
lad. yi misin? ok solgun grnyorsun.
Sadece midem. Deniz tutmas.
Biraz arap buna iyi gelir. Karaya kar kmaz sana bir ka
deharap iireceiz. Petyr, ana hatlar plak ve gri gkyzne
izilmi eski ta kuleyi gsterdi. Dev dalgalar kulenin dibindeki
kayalar dvyordu. Mutluluk verici, yle deil mi? Korkarm
buradagvenli bir demirleme yeri yok. Karaya bir tekneyle ka
caz.
Burada? Sansa burada karaya kmak istemiyordu.
Parmaklarn kasvetli bir yer olduunu duymutu, stelik bu
kk kulenin grntsnde meyus ve perian bir eyler vard.
Beyaz Limana gitmek iin yelken aana kadar gemide kalamaz
mym?
Kral, Braavosa gitmek zere buradan batya dnecek. Biz
siz.
Ama... lordum, siz dediniz ki... eve gittiimizi sylediniz.
ite karnda duruyor, btn perianlyla. Atalarmdan ka-
anevim. Bir ad yok korkarm. Byk bir lordun makam bir
sahip olmal, sence de yle deil mi? Kyar, Kartal Yuvas,
ehirova, bunlar kale. imdi Harrenhal Lorduyum, tatl bir tn-
Var fakat b<
kal
en daha nce neydim? Koyunboku Lordu ve Kasvet-
'esi Beyi. Bu unvanlarda bariz bir eksiklik var. Adamn gri ye-
masum bir ekilde Sansaya bakt. zgn ve tedirgin
511gzleri
Brnyorsun. Kyarna gittiimizi mi dnyordun tatlm?
Kyar ele geirildi, yakld ve yamaland. Tandn vese^
herkes ld. Demiradamlara yenilmeyen kuzeyliler ise kendi ^
larnda savayor. Kyar senin ocukluunun eviydi Sansa ^
artk ocuk deilsin. Yetikin bir kadnsn ve kendi yuvan
1 ^blf.
man gerek.
Ama burada deil, dedi Sansa kederle. ok kk,
ve... ^
...yoksul mu grnyor? Bunlarn hepsi ve daha az. Pa^
lar gzel bir yerdir, eer bir tasan. Ama korkma, burada on K
gnden fazla kalmayacaz. Teyzen bizimle bulumak iin^
kmtr bile. Leydi Lysa ve ben evleniyoruz.
E vlenmek? Sansa afallamt. Siz ve teyzem?
Harrenhal Lordu ve Kartal Yuvas Leydisi.
Annemi sevdiini sylemitin. Ama Leydi Catelyn lmt,yam
Petyr gizlice sevmi ve ona bekretini vermi olsa bile bunlarn
bir nemi yoktu artk.
ok sessizsin leydim? dedi Petyr. Bana hayr duas vermek
isteyeceinden emindim oysa. Talarn ve koyun pisliklerinin
vrisi olarak domu bir ocuun, Hoster Tullynin kz vejon
Arrynn duluyla evlenmesi az rastlanr bir eydir.
Ben... birlikte uzun yllar geirmenizi, pek ok ocuk sahibi
olmanz ve birbirinizi mutlu etmenizi dilerim. Sansa, annesinin
kardeini en son yllar nce grmt. Annemin hatrna hanaf
davranacak elbette. O benim kendi kanm. s t e l i k Arryn Vadisi
bir yerdi, btn arklar byle sylerdi. Bir sre burada kalmako
kadar da kt bir ey deildi belki de. j
Onlar kyya gtren teknenin kreklerini Lothorve s '
ekti. Sansa, rzgra kar baln yzne indirerek veonu
ler beklediini merak ederek pelerininin altnda kam ^ ^
teknenin ba tarafnda oturdu. Kuleden onlar karlama ^
hizmetkrlar kt; zayf, yal bir kadn ve tombul, or jj
kadn; ok yal, beyaz sal iki adam ve
ya da u yanda bir kz ocuu. Lord Petyr gorup tan ^
da kayalarn stnde diz ktler. Hanem, dedi Serep1 ^
ocuu tanmyorum. Kellann pilerinden biri sann111,
yl arayla bir tane dourur.
398
C'
ki yas1*,^,n' ^ans;1 11111eteklerinin slanmamas iin uylukla-
|;adar suya girdiler ve onu tekneden kyya tadlar. Oswell,
rl"'' ve Sereparnak suyun iinden yryerek kyya ktlar.
^yal kadn yanandan pt ve daha gen olan kadna srt
a n babas kim Kella?
j^nan kadn gld. Kesin olarak sylemem lordum. Onlara
bayr diyemiyorum.
Bunun iin btn delikanllarn minnettar olduundan emi-
] im-
Sizi evde grmek gzel lordum, dedi yal adamlardan biri.
naz seksen yanda grnyordu ama ivili bir gs zrh gi-
y0rdu ve kalasnda bir uzunkl aslyd. Ne kadar kalacaks-
V
nzr
Mmkn olduunca ksa Bryen, endielenme. Kule u anda
yaanacak halde mi?
Geleceinizi bilseydik temiz hasrlar sererdik lordum, dedi
yal bdn. Yanan bir tezek ateimiz var.
a I Hibir ey yanan tezein kokusundan daha iyi ev diyemez.
n I Petyr, Sansaya dnd. Grisel benim stannemdi ama imdi
kalemle ilgileniyor. U m f r e d benim khyam. Ve Bryen... buraya
ji ] n geliimde seni muhafzlarn komutan ilan etmemi miydim
ben?
yi 1 Ettiniz lordum. Birka adam getireceinizi de sylediniz ama
el I etlrmediniz. Btn nbetleri ben ve kpekler tutuyoruz.
o I Ve bu ii ok iyi yapyorsunuz. Aka gryorum ki kim-
Sekayalarm ya da koyun pisliklerimi almam. Petyr, iman
eli 1 ^ln gsterdi. Kella benim srlerimle ilgilenir. u anda ka
\t' | 0yunum var Kella?
'P I n j ^ ln ^'r an dnmek zorunda kald. Yirmi lordum. Yr-
e'x I v kuzdu ama kpekler birini ldrd. Biz de bazlarn kestik
y,if 1 etl tuzladk.
1 AK
* I t^ Souk ve tuzlu koyun eti. Evde olmalym. Kahvaltda mar-
1 gwUrtas ve yosun orbas itiimde bundan emin olacam.
^ i Lo lStersen* lordum, dedi yal kadn Grisel.
^ 1 ^ buruturdu. Gelin, evim hatrladm ka-
SVet ni bir bakalm. rk yosunlarla kayganlam ka-
399
valar stne basarak kydan uzaklap yukar doru yrdl
Ta kulenin dibinde gezinen bir avu koyun, al ile saz atl
r arasnda byyen ince otlar yiyordu. Sansa dikkatli adm/'
atmak zorundayd; her yerde koyun pislikleri vard. ar
Kule, ie girildiinde daha da kk grnyordu. Akb
ta merdiven, i duvara tutunarak dne dne mahzenden at
kadar kyordu. Her kat tek odayd. Hizmetkrlar zemin katta
ki mutfakta yayordu, buray benekli bir omar ve yarm dzine
oban kpeiyle paylayorlard. Mutfan stnde mtevaz bir
salon ve salonun stnde yatak odas vard. Hi pencere y0ktu
ama d duvara, merdivenin kvrmlar boyunca belli aralklarla
oku delikleri gmlmt. minenin zerine krk bir uzun-
kl ve ypranm bir mee kalkan aslmt, kalkann boyas pul
pul dklmt.
Sansa, kalkann stne boyanm olan armay tanmyordu;
ak yeil zeminde, acmasz gzleri olan gri bir ta kafa. Aryanm
kalkana baktn gren Petyr, Bykbabamn kalkan, diye
aklad. Kendi babas, Lord Corbray tarafndan tutulduktan
sonra Vadiye gelen Braavoslu bir paral askermi, bu sebeple b
ykbabam, valye ilan edildiinde Titann ban arma olarak
semi.
Acmasz grnyor, dedi Sansa.
Benim gibi dost canls bir adam iin ok daha acmasz, dedi
Petyr. Ben kendi alaykuumu ziyadesiyle tercih ederim.
Oswell, gemideki erzaklar karaya karmak iin iki kez daha
Merling /Cra/fna gidip geldi. Y klerin arasnda ok sayda arapf
s da vard. Petyr, sz verdii gibi Sansaya bir kadeh arap dol
durdu. te leydim, bunun midene iyi geleceini umuyorum.
Ayann altnda sert bir zemin olmas iyi gelmiti hlihazrda,
Sansa iki eliyle tuttuu kadehi nezaketle kaldrd ve bir yudum
ald. arap ok kaliteliydi; Arbor tnahsulu, diye dnd Sansa-
Mee aac, meyve ve yaz gnei tad, gnete aan ieklermi
azna yayld. Sansa arab midesinde tutabilmek iin dua ediyor
du yalnzca. Lord Petyr ok nazik davranyordu ve Sansa adam
stne arap kusarak her eyi mahvetmek istemiyordu.
Petyr, kendi arap kadehinin zerinden Sansay ince yr
i yeil gzlerini dolduran... zevk miydi o? Yoksa baka bir ey
11P Sansa emin deildi. Grisel, diye seslendi Petyr yal kadna,
biraz yiyecek getir. Ar bir eyler olmasn, leydimin midesi has
sas. Meyve olabilir. Oswell, Kraldan portakal ve nar getirdi.
Tamam l ordum.
Scak b i r ba n yo da ric a e d e b ilir m iy im ? diye s ordu Sansa.
K ellay a su e k ti r i r i m l e y d i m .
Sansa b ir y u d u m arap daha i ti ve s yleyecek na z ik b ir ey-
[er dnd ama L o r d P e tyr o n u b u abadan ku rta rd . G ris e l ve
dier hiz me tk rla r g i tti i n d e , L ys a te k ba na gelmeyecek, dedi
petvr. O bura ya va rma d a n nc e s e nin k i m o ld u u n hus us unu
netletirmemiz g e re k iy o r.
K im o ld u u m . . . a n la m a d m .
Varysin h e r ye rd e m u h b i r l e r i var. E er S ansa S tark, V a dide
grlrse, h a d m b i r ay d n m i in d e b u n u re n ir ve bu baz
talihsiz... k a r k l k l a r y a ra tr. u anda b i r S ta rk o lma k gve nli de
il. Bu yz de n L ys a n n m a iy e tin e , s e nin, b e n im nfus uma kabul
ettiim k z m o l d u u n u s yle ye c e iz .
N fu s u n u z a k a b u l e tti i n i z ? S ansa deh et i inde ydi. B ir
pi demek i s ti y o r s u n u z .
P ekl, b e n i m m e ru k z m o lm a ih ti m a l i n yok. H i evlen
medim ve b u gaye t i y i b i l i n i y o r . A d n ne o ls un ?
Ben... be n annemin a d yla a n l a b i l i r i m .
C atelyn? F az la b a riz . . . ama b e n im a n n e min ad ie yarayabi
lir. Alayne. B e e n d in m i ?
Alayne gz e l b i r i s i m . S ansa b u ad ha trla ma y umdu. H i z
metinizdeki b i r v a ly e n in m e ru k z olamaz mym? B ir mca
delede kahra ma nc a l m ve . ..
B enim h i z m e ti m d e k a h ra ma n valye ler yo k A layne. B yle
bir hikye, ka rg a la r k e n d in e e ke n b i r ceset mis ali is tenmeyen
sorular eker. A s l n d a b i r adama ga yrime ru ocuuyla i l g i l i so
fular s ormak k a b a l k t r . S e r e p a rma k ba n yana edi. P ekl,
s^n kims in?
A layne... T a m o la c a k? P e tyr ba yla onayladnda, A ma
annem kim? d iye s o rd u S ansa.
K ella?
401
Hayr, ltfen, dedi Sansa dehetle.
aka yapyordum. Annen Braavoslu bir hanmefendiydi
cir bir prensin kzyd. Onunla, ben oradaki limann bamdayke'
Mart Kasabasnda tantk. Annen seni doururken ld ve seni
aa emanet etti. Gz gezdirmen iin birka dini kitap vere'
ceim. O kitaplardan bir iki alnt ren. stenmeyen sorularn
cesaretini krmann en iyi yolu dindar mrltlardr. Soran olursa
iek atnda bir rahibe olmak istemediine karar verdin ve bana
mektup yazdn. Senin varlndan ilk o zaman haberim oldu
Petyr, sakalna dokundu. Btn bunlar hatrlayabilir misin?
Umarm. Bir oyun oynamak gibi olacak, deil mi?
Oyunlar sever misin Alayne?
Bu yeni isme almak biraz vakit alacakt. Oyunlar. Ben... sa
nrm oyunun ne olduuna...
Baka bir ey sylenmeden, Grisel elinde geni bir tepsiyle
tekrar ortaya kt. Getirdiklerini Sansayla Sereparmakmaras
na koydu. Elmalar, armutlar, narlar, solgun zmler ve kocaman
bir kan portakal vard. Yal kadn yuvarlak bir ekmek ve bir a
nak ya da getirmiti. Petyr nar haneriyle ikiye bld, yarsn
Sansaya uzatt. Yemeye almalsn leydim.
Teekkr ederim lordum. Nar taneleriyle uramak pis bir
iti; Sansa tepsiden bir armut seti ve meyveden kk, nazik bir
srk ald. Armut ok olgundu. M eyvenin suyu Sansann ene
sinden aa akt.
Lord Petyr hanerinin ucuyla bir nar tanesi kard. Baban
ok zlyor olmalsn, biliyorum. Lord Eddard cesur, drst ve
sadk bir adamd... ama umutsuz bir oyuncuydu. Ban ucun
daki taneyi azna gtrd. Kral Topraklarnda iki eit insan
vardr. Oyuncular ve piyonlar.
Ve ben bir piyon muydum? Sansa alaca cevaptan korku
yordu.
Evet ama bunun seni rahatsz etmesine izin verme. Sen hl
yar ocuksun. En bata her adam bir piyondur, her kz da yle
Oyuncu olduunu dnenlerden bazlar bile. Petyr bir nar ta
nesi daha yedi. En bata Cersei. Kurnaz olduunu sanyor ama
gerekte son derecede tahmin edilebilir bir kadn. Onun gc
zelliine soyuna ve zenginliine dayanyor. Bunlardan sadece
gerekten ona ait ve yakn zamanda onu terk edecek. te o
vakit Cerseiye acrm. O g istiyor ama gc kazandnda ne
nacam bilmiyor. Herkes bir ey ister Alayne. Ve bir insann ne
istedii11*rendiinde, onun kim olduunu ve onu nasl oyna
mam da renirsin.
Joffreyyi zehirlemesi iin Dontosu oynattnz gibi mi?
D ontos yapm olmalyd, Sansa bu sonuca varmt.
Sereparmak gld. Sr Krmz Dontos bacaklar olan bir
arapmatarasyd. Bylesine byk ve habis bir grevde ona asla
gvenilemezdi. Ya her eyi yzne gzne bulatrr ya da bana
i hanet ederdi. Hayr, Dontosun btn yapt seni kaleden kar
makt... ve gm sa filesini taktndan emin olmak.
Siyah ametistler. Ama... eer Dontos deilse kim? Baka... pi
yonlarnz m var?
Btn Kral Topraklarn ba aa eder ve kalbinin stne
alaykuu ilenmi bir adam bile bulamazsn ama dostlanm olma
d anlamna gelmez bu. Petyr basamaklara gitti. Oswell, bura
yagel de Leydi Sansa sana bir baksn.
Yal adam bir an sonra srtarak ve reverans yaparak ortaya
kt. Sansa tereddtle adama bakt. Ne grmem gerekiyor?
Onu tanyor musun?
Hayr.
Daha dikkatli bak.
Sansa, yal adamn rzgr yan izgili yzn, kancal bur
nunu, beyaz salarn ve byk eklemli ellerini inceledi. Adamda
tandk bir eyler vard ama Sansa ban iki yana sallad. Onu
tanmyorum. Oswelli o gemiye binmeden nce hi grmedim,
eminim.
Oswell, arpk dilerle dolu azn gstererek srtt. Hayr,
kakinleydim olumla tanm olabilir.
Sansay uyandran oul ve o glmsemeydi. KarakazanV
Asann gzleri geniledi. Sen bir Karakazansn!
Evet leydim, memnun olacaksanz.
Memnuniyetten kendini kaybetti. Lord Petyr bir el hareke-
eadam gnderdi, Oswell basamaklardan aa inerken Petyr
narna geri dnd. Syle bana Alayne... hangisi daha tehlik
dmann tarafndan saa sola savrulan bir haner mi v k
tanmadn biri tarafndan srtna dayanan gizli bir haner m>
Gizli haner.
te zeki bir kz. Petyr glmsedi, ince dudaklar nartan
leri yznden parlak krmzya boyanmt. Muhafzlar i j
tarafndan gnderildiinde, Cersei kendine paral askerler tut$
mak iin Sr Lanceli grevlendirdi. Lancel, Karakazanlar bul
du. Bu durum senin lord kocan ziyadesiyle memnun etti zira
Karakazanlar, kendi adam Bronn zerinden maaa balamt *
Gld. Ama Bronnun kl aradn duyduumda, OsweHe
oullarn Kral Topraklarna gndermesini syleyen bendim
Kusursuzca yerletirilmi gizli haner Alayne.
Y ani zehri J offreynin kadehine koyan kii Karakazanlardan
biriydi? Sansa, Sr Osmundun btn gece boyunca kraln yak
nnda olduunu hatrlad.
Ben byle bir ey syledim mi? Lord Petyr kan portakal
n haneriyle ikiye kesti ve yarsn Sansaya uzatt. O delikan
llar byle bir komploya dahil edilemeyecek kadar hainler... ve
Osmund, Kral Muhafzlarna katldndan beri bahusus gve
nilmez biri oldu. enesini yukar kaldrp kan portakaln skt,
bylece meyvenin suyu aznn iine akt. Portakaln suyunu se
viyorum ama parmaklarmn yap yap olmasndan hi holan
myorum, diye ikyet etti ellerini silerken. Temiz eller Sansa.
Ne yaparsan yap, ellerinin temiz olduundan emin ol.
Sansa kendi portakalnn suyunu kaklad. Fakat Karakazan-
lar ya da Sr Dontos yapmadysa... siz ehirde bile deildiniz,Ty*
rion da olamaz...
Baka tahminin yok mu tatlm?
Sansa ban sallad... Y ok...
Petyr glmsedi. Bahse girerim ki o akam devam ederken
bir noktada, biri sana sa filenin yamulduunu syledi ve
senin iin dzeltti. ^
Sansa elini azna gtrd. Kastettiiniz... o beni u
Baheye gtrmek ve torunuyla evlendirmek istedi..-
Nazik, dindar, iyi yrekli Willas Tyrell. Kurtulduun
Af\A
.^-etmelisin. Willasn skclndan azn kururdu. Ama hak-
^ ! yemeyeyina, yal kadn hi skc deil. Korkun bir cadaloz.
7 vfve krlganm gibi yapyor ama kesinlikle deil. Margaery
in pazarlk etmek zere Y ksek Baheye gittiimde, olunun
banp armasna izin verdi ama bana J offreynin mizacyla ilgi
li maksatl sorular sordu. J offreyyi vp gklere kardm elbet-
te adamlarm Lord Tyrellin hizmetkarlarnn arasnda rahatsz
edici hikyeler yayarken. Oyun byle balad ite.
Sr Lorasn beyazlar giymesi fikrini de ben ortaya attm. Ak
ak n e r m e d i m tabii, bu ok acemice olurdu. Ama kafilemdeki
adamlar, ayak takmnn Sr Preston Greenfeldi nasl ldrd
ve Leydi Lollyse nasl tecavz ettiiyle ilgili tyler rpertici hik
yeler anlattlar ve Lord Tyrellin arkc ordusunun eline; Lord
Redvvyne, Ayna Kalkanl Serwyn ve Ejderha valyesi Prens Ae-
mon hakknda arklar sylemeleri iin birka gm sktrdlar.
Bir arp, doru ellerde bir kl kadar tehlikeli olabilir.
Mace Tyrell, Sr Lorasn Kral Muhafzlarna dahlini evlilik
anlamasnn bir paras yapmann kendi fikri olduuna gerek
teninand. Kzn, valye olundan daha iyi kim koruyabilirdi?
| stelik bu sayede, nc bir oul iin araziler ve bir gelin bul-
I mayaalmak gibi zor bir iten kurtuldu, bu asla kolay deildir,
Sr Lorasm durumunda iki kat zordur.
! Leydi Olenna, kymetli torununun J off tarafndan incitilmesi
neizin vermeye niyetli deildi lkin olunun aksine, Sr Lorasn
f btn o ieklerin ve gzel kyafetlerin altnda en az J aime Lan-
r nister kadar asabi olduunu da biliyordu. J offreyyi, Margaeryyi
veLoras bir kazana atarsan, bir kral katili yahnisi iin gerekli
malzemelerin var demektir. Yal kadn baka bir eyi de iyi an-
lamt; olu, Margaeryyi kralie yapmaya kararlyd ve bunun
mbir krala ihtiyac vard... amaJoffrey'ye ihtiyac yoktu. Yaknda
bir dnmz daha olacak, bekle ve gr. Margaery, Tommenla
elenecek. Kralie, tacn ve bekretini koruyacak, aslnda her iki-
dezellikle istedii eyler deil ama ne fark eder? Byk bat
r >g muhafaza edilecek... en azndan bir sre iin.
^dargaety ve Totnmen. Sansa ne diyeceini bilmiyordu.
argaeryden holanmt, onun keskin dilli ufak tefek bykan
405
nesinden de. zlem dolu bir halde, avlular ve mzisyeni
Y ksek Baheyi dnd, Manderdaki zevk mavnalarru^
kasvetli sahilden dnyalar kadar farkl. En azndan burada ^
deyim. Joffrey ld, artk bana zarar veremez ve ben imdi pi b i f ^ '
sadece. Alayne Tan ne bir kocas ne de bir miras vard. steT
Lysa da yaknda burada olacakt. Kral Topraklarnn uzun sre
kbusu geride kalmt, Sansann evlilik diye yaad o maska
ralk da yle. Burada kendine yeni bir yuva yaratabilirdi, tpfo
Petyrn syledii gibi.
Lysa gelene kadar sekiz uzun gn geti. Sekiz gnn beinde
yamur yad. Sansa o gnler boyunca sknt ve huzursuzluk-
la atein banda, yal kpein yannda oturdu. Kpek, Bryenle
birlikte nbet tutamayacak kadar disiz ve hastayd, genellikle b
tn yapt uyumakt ama Sansa onun srtn okadnda hayvan
mrldanp kzn elini yalad ve bundan sonra sk dost oldular.
Y amur dindiinde Petyr, Sansaya arazisini gezdirdi, bu i yanm
gnden az vakit ald. Petyrn bir sr kayas vard, tpk syledii
gibi. Dalgalarn bir kaya deliinden hzla dar kp on metre
yukar trmand bir yer vard. Baka bir yerde, birileri byk
bir kayann stne yeni tanrlarn yedi keli yldzn kazmt.
Petyrn sylediine gre bu yldz, Vadiyi lk nsanlarn elinden
almak zere denizin karsndan gelen Andallarn karaya kt
yerlerden birini iaretliyordu.
Denizden uzaktaki i arazilerde, bir turba bataklnn yann
daki yma ta evlerde bir dzine aile yayordu. Bizzat benim
halkm, dedi Petyr, ama sadece en yal adam onu tanyormu
gibi grnyordu geri. Petyrn arazisinde bir kei maaras da
vard ama kei yoktu. l d, dedi Petyr, ocukken b a b a m beni
onu grmeye gtrmt. Adam krk yldr ykanmamz, nasl
koktuunu tahmin edebilirsin ama kehanet yetenei vard gya
Bana dokundu ve byk bir adam olacam syledi, bu kehane
ti iin babam ona bir matara arap verdi. Kmser gibi gu
Ben ayn eyi yarm kadeh arap iin sylerdim.
Sonunda, gri ve rzgrl bir len sonrasnda, Bryen a
havlayan kpeklerle birlikte koarak kuleye dnd ve
arkasnd3
varikrlfl
Af\a
^ineybatdan yaklatn syledi. Lysa, dedi Lord Petyr. Hadi
J ayne, gidip onu karlayalm.
P el eri nl eri ni giydiler ve darda beklediler. Svariler yirmi ki-
jden fazla deildi; Kartal Yuvas Leydisi iin ziyadesiyle mtevaz
bir maiyet. hizmeti kz ve bir dzine zrhl valye Lysayla
birlikte at sryordu. Lysa, bir rahibin yan sra ince bir by ve
uzun san lleleri olan yakkl bir arkc da getirmiti.
Bu benim teyzem olabilir mi? Leydi Lysa, Sansann annesinden
lci ya kkt ama bu kadn on ya byk grnyordu. Kesta
nerengi gr bukleler belinden aa uzanyordu ama pahal kadife
elbisenin ve mcevherli yelein altndaki beden sarkk ve prtlek
ti. Lysann yz pembe ve boyalyd, gsleri bykt, kollar
vebacaklar kalnd. Kadn, Sereparmaktan daha uzun ve daha
ard, beceriksiz hareketlerle atndan aa inerken herhangi bir
zarafet de gstermedi.
Petyr, kadnn parmaklarn pmek iin diz kt. Kraln k
k konseyi, size kur yapmam ve sizi kazanmam emretti leydim.
Beni lordunuz ve kocanz olarak alabileceinizi dnyor mu
sunuz?
Leydi Lysa dudaklarn bzd ve yanana bir pck kon
durmak iin Petyr ayaa kaldrd. Ah, ikna edilebilirim belki.
Kkrdad. Kalbimi eritmek iin hediyeler getirdin mi?
Kral bar.
Ah, bar bo ver, bana baka ne getirdin?
Kzm. Sereparmak bir el hareketiyle Sansay ne ard.
Leydim, size Alayne Ta takdim etmeme izin verin.
Lysa Arryn, Sansay grmekten ok memnun olmu gibi g
rnmyordu. Sansa ban eerek derin bir reverans yapt. Teyze
sinin, Bir pi? dediini duydu. Petyr, eytanlk m yaptn? Bu
tazn annesi kimdi?
Annesi ld. Alaynei Kartal Yuvasna gtrmeyi umuyor
dum.
Orada onunla ne yapacam?
Bir iki fikrim var, dedi Lord Petyr. Ama u anda, benim
sz,nle ne yapacamla daha ok ilgileniyorum leydim.
Lysann yuvarlak ve pembe suratndaki sertlik eridi, Sansa bir
407
an iin Leydi Arrynn alamak zere olduunu dnd T
Petyr, seni ne ok zledim bilmiyorsun, bilemezsin. Yohn R '
bir sr sorun kard, sancaklarm arp savaa gitmemi ^
di. Dierleri de bama t; Hunter, Corbray ve o dehet >er^
Nestor Royce, hepsi benimle evlenmek ve olumun vesayetin
almak istiyor ama hibiri beni gerekten sevmiyor. Sadece sen
Petyr. ok uzun zaman seni hayal ettim.
Ben de seni leydim. Petyr, kolunu Lysann beline dolad Ve
kadn boynundan pt. Ne zaman evlenebiliriz?
imdi, dedi Leydi Lysa i geirerek. Kendi rahibimi getir-
dim, ayrca bir arkc ve dn ziyafeti iin bal likr.
Burada? Bu fikir Petyr memnun etmemiti. Seninle Kar
tal Yuvasnda evlenmeyi tercih ederim, btn sarayn nnde."
Saray bo ver. ok uzun zamandr bekliyorum, bir dakika
daha beklemeye dayanamam. Lysa, kollarn Petyra dolad. Bu
gece yatan paylamak istiyorum tatlm. Bizim iin bir ocuk
daha yapmak istiyorum, Roberta bir erkek karde ya da kk ve
tatl bir kz ocuu.
Ben de bunun hayalini kuruyorum tatlm. Lkin byk bir
umumi dnn kazandraca ok ey var, btn Vadinin ka
tlmyla...
Hayr. Lysa ayan yere vurdu. Seni imdi istiyorum, tam
olarak bu gece. Ayrca seni uyarmalym, sessizlik ve fsltyla ge
en bunca yln ardndan, beni sevdiinde lk atmak niyetin
deyim. yle yksek lk atacam ki beni Kartal Yuvasndan
duyacaklar!
Seninle imdi yataa girer ve sonra evlenebilirim belki?"
Leydi Lysa kk bir kz gibi kkrdad. Ah Petyr Baelish, ok
edepsizsin. Hayr, hayr diyorum. Ben Kartal Yuvas Leydisiy*111ve
sana benimle tam u anda evlenmeni emrediyorum!
Petyr omuzlarn silkti. O halde leydim nasl emrederse. Se
nin nnde aresizim, her zaman olduu gibi.
O saat iinde, gne batda alalrken, gkyz mavisi bir go
geliin altnda yeminlerini ettiler. Daha sonra kk ta kulen1
altna ahap masalar kuruldu; bldrcn, geyik eti, kzarm y
domuzu ve hafif iimli bal likryle ziyafet yemei yediler
408
kerken mealeler yakld. Lysann arkcs Sylenmemi
Yeniin'k Akmn Mevsimlerini ve Tek Gibi Atan ki Kalpi
Eyledi, ^k ok gen valye Sansay dansa kaldrd. Lysa da
dans etti, Petyrn kollarnn arasnda dnen kadnn etekleri de
onunla birlikte dnd. Bal likr ve evlilik, Leydi Lysadan yllar
alpgtrd. Kocasnn elini tuttuu srece her eye gld ve
kocas ne zaman ona baksa Lysann gzleri prldad.
Yatak zaman geldiinde, Lysann valyeleri onu mstehcen
akalar eliinde soyarak kuleye tad. Tyrion beni bundan kurtar-
/)((jfl diye hatrlad Sansa. Sevdii bir adam iin, hem onun hem
dekendisinin sevdii arkadalar tarafndan soyulmak o kadar da
kt olmazd. Ama Joffrey tarafndan soyulmak... Sansa titredi.
Lysann yannda getirdii leydi, Lord Petyr soymak ve
onu evlilik yatana gtrmek iin srarla Sansann yardmn is
tedi. Petyr nezaketle ve edepsiz bir dille teslim oldu. Onlar Petyr
kyafetlerinin iinden karp kalenin iine soktuunda; backlar
zlm, elbiseleri burumu ve etekleri dalm dier kadn
larnyz kzard. Sereparmak, leydi karsnn bekledii odaya
gtrlrken sadece Sansaya glmsedi.
Leydi Lysa ve L ord Petyr, nc kattaki yatak odasn kendi
lerinealmlard ama kule kkt... ve Sansann teyzesi, verdii
szesadk kalarak lk att. Darda yamur yamaya balamt,
ziyafetekatlanlar yatak odasnn bir alt katndaki salona girmek
zorunda kaldlar ve her kelimeyi duydular. Petyr, diye inledi
Lysa. Ah Petyr, Petyr, tatl Petyr, ah ah ah. Oras Petyr, oras.
Sen oraya aitsin. Leydi Lysann arkcs, Leydimin Akam
Yemeinin mstehcen bir yorumunu sylemeye balad ama ne
karnn ne de arpn sesi Lysann lklarn bastrabildi. Bana
Lir bebek ver Petyr, diye bard Lysa, bana tatl bir bebek daha
Ver Al Petyr, kymetlim, kymetlim, PEEEETYR\ Kadnn son
'h yle iddetliydi ki kpekler havlamaya balad ve Lysanm
^dilerinden ikisi kendilerini kahkaha atmaktan alkoyamad.
Sansa basamaklardan indi ve darya, gece karanlna kt.
^Vafet artklarnn stne ince bir yamur dyordu ama hava
I tazeve temiz kokuyordu. Sasamn akl kendi dnnn hat-
ras,yla doluydu. Ben karanlkta iek valyesiyim, demiti Tyrion.
Sana kar nazik olabilirim. Ama yalnzca baka bir Lanni$tr
nyd bu. Kpekler yalann kokusunu alabilir, demiti Taz bir ^
/r '
sinde. Adamn sert ve przl sesini duyabiliyordu Sansa bt
na bak, iyice kokla. Buradaki herkes yalanc ve hepsi bu konuda T*
daha baarl. Sandor Cleganee ne olduunu merak etti.Joffr
ldrdklerini biliyor mu? Umurunda olur mu? Taz, yllar boyj*
prensin yeminli kalkanln yapmt.
Sansa uzun zaman darda kald. Sonunda, slak ve sm
bir halde kendi yatan aradnda, karanlk salonda sadece turb
kmr ateinin lo prlts kalmt. Y ukardan hi ses gelmiyor
du. Gen arkc bir keye oturmu kendi kendine yava bir 5ar.
k alyordu. Leydi Lysann hizmetilerinden biri, Lord Petyrn
koltuunda bir valyeyle pyordu, elleri birbirlerinin kyafet
lerinin altnda meguld. Pek ok adam sarho olup szmt, bin
tuvalet odasnda yksek sesle kusuyordu. Sansa, Bryenin yal ve
kr kpeini, merdivenlerin altndaki kk uyku niinde buldu
ve hayvann yanna uzand. K pek uyanp Sansann yzn ya
lad. Hayvann tylerini okayarak, Seni zgn, yal taz,dedi
Sansa.
Alayne. Lysann arkcs Sansann banda dikiliyordu.
Tatl Alayne. Ben Marillion. Y amurdan kap ieri girdiini
grdm. Gece souk ve slak. Brak da seni staym.
Yal kpek ban kaldrp havlad ama arkcnn att tobt
yznden inleyerek uzaklat.
Marillion? dedi Sansa tereddtle. Beni... dndn iin
ok naziksin ama ltfen beni affet. ok yorgunum.
Ve ok gzelsin. Btn gece kafamda senin iin arklaryazp
durdum. Gzlerin iin bir gfte, dudaklarn iin bir balat, gs
lerin iin bir det. Ama onlar sylemeyeceim. Byle bir g
zellie yakmayacak, yetersiz arklard onlar. Marillion yatap
oturdu ve elini Sansann bacana koydu. Bunun yerine, sam
bedenimle ark sylememe izin ver.
Sansa, adamn nefesinin kokusu ald. Sen sarhosun.
Ben sarho olmam, dedi arkc, bal likr beni
par sadece. Y anyorum. Elini Sansanm kalasna doru kay ,r
Sen de yanyorsun.
/im
-geni b r a k . Kendinde deilsin.
-Merhamet. Saatler boyunca ak arklar syledim. Kanm
or Seninki de kaynyor biliyorum... pi olarak domu bir
h eden daha ehvetlisi yoktur. Benim iin slandn m?
ta B n b a k i r e y i m diye itiraz etti Sansa.
Gerekten? Ah Alayne, Alayne, benim gzel bakirem, bana
masumiyetini hediye et. Bunu yaptn iin tanrlara kredecek
sin Leydi Lysadan daha yksek sesle ark sylemeni salayaca-
Sansa korkuyla geri ekildi. Eer beni brakmazsan, tey... ba
bamseni asar. Lord Petyr.
Sereparmak m? arkc gld. Leydi Lysa beni ok sever
ve ben Lord Robertn gzdesiyim. Eer baban beni gcendirirse
onubir drtlkle yok ederim. Elini Sansann gsne gtrd.
Hadi u slak kyafetlerini karalm. Yrtlmalarn istemezsin
biliyorum. Hadi tatl leydim, kalbinin sesini dinle...
Sansa, deriye srtnen eliin yumuak sesini duydu. ar
kc, dedi przl bir ses, tekrar ark sylemek istiyorsan git.
Ik lotu ama Sansa bir ban hafif prltsn grd.
arkc da grmt. Kendine baka bir fahie bul... Bak
hzlahareket etti ve arkc bard. Beni kestin!
Gitmezsen daha beterini yaparm.
VeMarillion bir anda yok oldu. Dier adam kald, karanlkta
Sansann tepesinde dikiliyordu. Lord Petyr seni kollamam iste
di Sansa, Lothor Brunen sesini tand. Tazntn sesi deil, hayr,
I nasl olabilirdi ki? Lothor olmak zonmda elbette...
I Sansa o gece hemen hemen hi uyumad, Merlitg Kral ndayken
yapti gibi dnp durdu. Ryasnda can ekien J offreyyi grd
afuakendi boazn paralayan J offreynin parmaklarndan kan
szlrken, Sansa grd kiinin aabeyi Robb olduunu fark
ctt>Kendi dn gecesini de grd, o soyunurken onu gzleriy-
yiyen Tyrion. Ama ryadaki Tyrion hak ettiinden ok daha
^undu ve yataa trmanrken yznn sadece bir yars yaralyd.
Stnden bir ark alacam, diye hrlad, Sansa uyand ve yal kpe-
$ bir kez daha yannda buldu. Keke Leydi olsaydn, dedi.
Sabah olduunda, Grisel taze ekmek, ya, meyve ve krema-
411
dan oluan kahvalty lord ve leydiye gtrmek iin yatak od
kt. Geri dndnde Alaynein yukarda beklendiini syj
Sansa hl uyku sersemiydi; Alayre olduunu hatrlamas birlj
dakikasn ald.
Leydi Lysa hl yataktayd ama Lord Petyr kalkm ve giyjn
miti. izmesini giyerken, Teyzen seninle konumak istiyor"
dedi Sansaya. Ona kim olduunu syledim.
krler olsun. Ben... teekkr ederim lordum.
P etyr iz me s inin die r te k in i g iyd i. E vde mide min hazmede-
bileceinden fazla ka ldm. B u le de n s onra K artal Y uvasna git-
mek zere yola k a ryo ru z . L e yd i k a rs n pt ve kadnn duda
nda kalan b ir para bal yalad, s o nra me rdive nle re yneldi.
Teyzesi bir armut yiyip onu incelerken Sansa yatan ayaku-
cunda durdu. Leydi Lysa armudun pn kenara brakrken,
imdi gryorum, dedi. Catelyne ok benziyorsun.
ok naziksiniz.
B ir i ltifa t de ildi. D o ru y u s yle me k gerekirs e Catelyne ok
fazla benz iyors un. B i r ey ya p ma k gerek. S eni K artal Yuvasna
g trme de n nce s a la rn k o y u la trm a ly z s anrm.
Salarm koyulatrmak? Nasl isterseniz Lysa teyze.
Banabyle hitap etmemelisin, dedi Lysa. KralTopraklarna
buradaki varlnla ilgili tek kelime gitmemeli. Olumu tehlikeye
atmaya niyetim yok. Bir bal peteinin kenarn kemirdi. Vadiy
savan dnda tuttum. Hasadmz bereketli oldu, dalar bizi ko
ruyor ve Kartal Yuvas zaptedilemez bir kale. Buna ramen, Lord
Tywinin hiddetini stmze ekmek iimize yaramaz. Petei
kenara brakp parmaklarndaki bal yalad. Petyr, senin Tyrion
Lannisterla evlendiini syledi. O habis cceyle.
Beni zorladlar. Ben asla istemedim.
Ben de istememitim, dedi Lysa. J on Arryn cce deildi
ama yalyd. Beni imdi grdnde yle dnmeyebilirsin
ama evlendiimiz gn anneni utandracak kadar gzeldim. Lkin
J onun tek istedii babamn kllaryd, sevgili oullarna yardm
etmek iin. Onunla evlenmeyi reddetmeliydim ama J on W
bir adamd, ne kadar uzun yaayabilirdi ki? Dilerinin yans dk
mt ve nefesi bozuk peynir gibi kokuyordu. Nefesi kt kokan
412
adana tahamml edemem. Petyrn nefesi her zaman ferah...
Mgm a<^am Petyrd biliyor musun. Babam onun fazla alt
Ricadan olduunu sylemiti ama ben onun ykseleceini bili-
rdurn- J on beni memnun etmek iin Mart Kasabasmn gm-
jiiii Petyra verdi. Petyr limann gelirini on kat arttrdnda,
|ordkocamonun ne kadar zeki olduunu grd ve ona baka g
revlere atad, hatta onu hazine ba olmas iin Kral Topraklarna
gtrd. Bu zordu, onu her gn grmek ve baka bir adamla evli
olmak- J on yatak odasndaki grevini yerine getiriyordu ama bana
nezevk verebiliyordu ne de bir ocuk. Onun tohumlar zayf ve
yalyd. Robert haricinde btn bebeklerim ld; kz ve bir
erkek. Btn tatl bebeklerim ld ve o yal adam pis kokulu ne
f esi y l e yaamaya devam etti. Gryorsun ite, ben de ac ektim.
Leydi Lysa burnunu ekti. Zavall annenin ldn biliyorsun
deil mi?
Tyrion syledi, dedi Sansa. Freylerin onu kizlerde ldr
dn syledi, Robbla birlikte.
Leydi Lysann gzleri birdenbire yalarla doldu. Artk yal
nz kadnlarz, sen ve ben. Korkuyor musun ocuum? Cesur
ol. Catin kzm asla geri evirmem. Biz kanla balyz. Bir el
hareketiyle Sansay yanna ard. Gelip yanam pebilirsin
Alayne.
Sansa vazifeinas bir ekilde yaklat ve yatan yannda diz
kt. Teyzesi tatl bir kokuyla ykanmt ama bunun altnda
eki ste benzer bir koku vard. Kadnn yanaklar boya ve pudra
tadmdayd.
Sansa geri ekilirken teyzesi onu bileinden yakalad. imdi
banasyle, dedi serte. Karnnda bir ocuk var m? Doru sy
le, yalan sylersen anlarm.
Hayr, dedi soruyla rken Sansa.
iek am bir kadnsn, deil mi?
Evet. Sansa, iek at gereini Kartal Yuvasnda uzun
Za,an saklayamayacan biliyordu. Tyrion... o asla... Yanakla-
rnn kzardn hissedebiliyordu. Ben hl bakireyim.
^ce iktidarsz myd?
Hayr. O sadece... o... Nazik? Sansa bunu syleyemezdi, bu-
413
rada deil, Tyriondan bu kadar nefret eden Lysaya deil -
onun fahieleri vard leydim. Bana yle syledi. ^
Fahieler. Lysa, Sansann bileini brakt. Elbette fahi
vard. Bir kadn altndan baka ne uruna yle bir yaratkla yata^
blisi elimdeyken ldrmeliydim ama beni kandrd. O ada
aalk hilelerle dolu. Onun paral askeri benim iyi valyem^
Vardis Egeni ldrd. Annen onu buraya getirmemeliydi, bUn^
sylemitim. stelik Catelyn, amcamzla birlikte kat. Bu hain
likti. Karabalk, Geit valyesiyc, o bizi terk ettiinden beri da
kabileleri daha cretkr. Ama Petyr her eye eki dzen verecek.
Onu, Vadinin Lord Savunucusu ilan edeceim. Lysa ilk kez g
lmsedi, neredeyse scak bir ekilde. Bazlar kadar uzunyada
gl grnmyor olabilir ama hepsinden daha kymetli. Ona
gven ve onun syledii eyleri yap.
Yapacam teyze... leydim.
Leydi Lysa duyduklarndan memnun olmu gibiydi. OJoff-
rey denen ocuu tanyordum. Eskiden Robertma zalim isimler
takard ve bir keresinde ona tahta bir klla vurmutu. Bir er
kek, zehrin ok onursuz olduunu syleyebilir lkin bir kadnn
onur anlay farkldr. Anne, bizi ocuklarmz korumamz iin
ekillendirdi ve bizim tek onursuzluumuz bu grevde baarsz
olmaktr. ocuk sahibi olduunda anlayacaksn.
ocuk? dedi Sansa tereddtle.
Lysa umursamaz bir tavrla elini sallad. Uzun yllar sonra.
Anne olmak iin ok gensin. Ama bir gn ocuk isteyeceksin.
Tpk evlenmek isteyecein gibi.
Ben... ben evliyim leydim.
Evet ama yaknda dul olacaksn. blis fahieleri tercih ettii
iin sevin. O ccenin artklarn almak oluma yakmazd ama
cce sana hi dokunmadna gre... K uzeninle evlenmeye ne
dersin, Lord Robertla?
Bu dnce Sansay bezdirdi. Sansann btn bildii, Robtf1
Arrynm kk ve hasta bir ocuk olduuydu. Olunu benitt^^
il, mirasmla evlendirmek istiyor. Kimse benimle ak iin evlenin^
Ama yalan sylemek kolay geliyordu artk. Ben... onunla tam$
. :cjn sabrszlanyorum leydim. Lkin kendisi hl ocuk,
fl>aK s ..
y|edeil m.
Sekiz yanda. ok shhatli de deil. Ama ok iyi bir ocuk-
^ p a r l a k ve zekidir. O byk bir adam olacak Alayne. Kocam
lneden nce, tohum gl, dedi. Bunlar son szleriydi. Bazen
tanrhf lm deklerimizde gelecei grmemize izin verirler.
Lannister kocann lm haberini alr almaz Robertla evlenme
meniin bir sebep gremiyorum. Elbette gizli bir dnle. Kartal
Yuvas Lordunun bir pile evlenmesi dnlemez, bu mnasip
olmaz. Kuzgunlar Kral Topraklarndan blisin kafasnn yuvar
land haberini getirir, sen de ertesi gn Robertla evlenirsin, bu
ok keyifli olmaz m? Bir arkadaa sahip olmak Roberta ok iyi
gelecek. Kartal Yuvasna ilk dndmzde Vardis Egenin ve
khyamn oullaryla oynuyordu ama o ocuklar fazla sertti, bu
yzdenonlar gndermek zorunda kaldm. yi okuyor musun
Alayne?
Rahibe Mordane iyi okuduumu syleyecek kadar nazikti.
Robertn gzleri zayf ama kendisine kitap okunmasndan
holanyor, diye itiraf etti Lysa. En ok hayvanlarla ilgili hik
yeleri seviyor. Tilki klna girmi tavuu anlatan arky biliyor
musun? Ona srekli o arky sylyorum, dinlemekten hi skl
myor. Zpzp kurbaa, klc dndr ve atoma gel oynamaktan
holanyor ama her zaman kazanmasna izin vermelisin. Bu ok
uygunyle deil mi? Robert, Kartal Yuvas Lordu neticede, bunu
aslaunutmamalsn. Sen soylusun ve Kyar Starklar her zaman
gururlu olmutur ama Kyar dt ve sen sadece bir dilencisin
artk, yani o gururu bir kenara brak. u anki artlarda minnettar
la sanadaha ok yakr. Ve itaat. Olumun mteekkir ve itaat
tir bir kars olacak.
415
Baltalar gece g n d z n l y o r d u .
J on en son ne z aman u y u d u u n u h a trla m y o rd u . Ozler,n
kapadnda d v g r y o r d u ve u y a n d n d a dvyordu
K ral K u le s inde yken b ile ah aba g m l e n b r o n z u n , tan ve al,n
t eliin g r lt s n d u y a b i l i y o r d u . S u r u n tepes indeki s n m a
kulbes inde d in le n me ye a l r k e n s e s le r da ha idde tli iitiliyor,
du. M anc ein a h me rd a n la r ve k e m i k ya da ta d i li testereleri de
ba ndayd. B i r ke re s inde J o n b i tk i n , u y k u y a da lma k zereyken
T ekins iz O rm a n dan m u a z z a m b i r a t r t g e lm i ve bir muhafz
aac to pra k ve ine b u l u tu y l a b i r l i k te d e v r i l m i ti .
O we n ge ld iinde J o n u y a n k t ; s n m a k u l b e s in in zeminin
de, b ir k rk y n n a ltn d a h u z u rs u z c a u z a n m haldeydi. J onun
o mz unu sarsarak, L o r d K a r, d e d i O w e n , afak. J o nun ayaa
kalkmas na ya rd m e tm e k i i n e l i n i u z a tt . D i e r l e r i de uyanyor
du, k u l b e n in dar s n r l a r i i n d e b i r b i r l e r i n e arparak izmelen-
ni giyiyo r, k l k e m e r l e r i n i ta k y o r l a r d . K i m s e konumuyordu.
K onu amayacak ka da r y o r g u n l a r d . S o n g n l e rd e hemen hemen
hi kims e S u rdan a y r l m a m t . K a fe s le y u k a r k p aa inmek
uz un va kit a lyo rd u . K a ra K a le , s ta t A e m o n a, S r Wynton
S to uta ve d v e me ye c e k k a d a r y a l ya da has ta birka adama
te rk e d ilmi ti.
K ra ln buraya g e ld i i b i r r y a g r d m , d e d i O we n mutlu
lukla. s ta t A e m o n b i r k u z g u n g n d e r d i ve K r a l Robert btn
kuvve tiyle ge ldi. R ya md a o n u n a l t n s a n c a k la r n grdm.
J o n g l ms e d i. B u o k g z e l b i r m a n z a ra o lu rd u Owen,
dedi. B a c anda ki s a n c l a r y d u y m a z d a n g e le re k omuzlarna
siyah b i r k r k p e le rin s e rd i, k o l d e n e i n i a ld ve yeni bir gnle
yz le me k z ere S u ra k t . Y a r m m i l k u z e y d e yabanl kampla
r k p rd a n y o rd u . K a m p a te l e r i n i n d u m a n l parmaklar alap'
s olgun s emas n t r m a l y o r d u . Y a b a n l l a r , o r m a n n kenar bo
yunca hayvan d e r i l e r i n d e n ve p o s tl a r d a n a d r l a r kurmu tu, hatta
aa k t k l e ri n d e n ve in c e d a l l a rd a n b i r u z u n s alon bile ina et
m i le rd i. D o u d a at s ra la r v a r d , b a t d a m a m u tl a r ve her yer
m
lar; kllarn keskinletiriyor, ilkel mzraklara u takyor,
j den, boynuzdan ve kemikten yaplm ereti zrhlar kua-
Corlard. J on, grebildii her adama karlk ormann iinde
niedii yirmi adam olduunu biliyordu. allar onlar hava
tlarndan ^ lT nebze koruyor ve nefret ettikleri kargalarn gz-
rinden saklyordu.
Yabanl okular, tekerlekli kalkanlarn iterek yrmeye ba-
lam#1bile klarmz da geliyor ite, dedi Pyp her sa-
bah yapt1 neeyle. Bununla dalga geebilmesi iyi, diye dnd
Jon- Biri yapmak zorunda. U gn nce o kahvalt oklarndan biri,
Gl Ormanndan Krmz Alyni bacandan yakalamt. Yete
rinceaa sarkmay gze alrsan, delikanlnn hl Surun dibin
deyatan bedenini grebilirdin. Pypin akasna glmenin Alynin
cesedine bakmaktan iyi olduunu dnmek zorundayd J on.
Tekerlekli kalkanlar, arkalarna be kiinin saklanabilecei
geni l i kte ahap ve eimli korumalklard. Okular bu kalkanla
r Surun yaknna itiyor, daha sonra arkalarnda diz kyor ve
ahabn stndeki deliklerden ok frlatyorlard. Yabanllar bu
kalkanlar ilk kez kardnda, J on ate oklar frlatlmasn em
retmi ve bir dzine kalkan tututurmutu ama bu olaydan sonra
Manee, kalkanlar i hayvan derisiyle kaplamaya balamt. im
di dnyadaki btn ate oklar gelse onlar tututuramazd. Hatta
karakardeler, ileri bitmeden nce hangi saman askerin en ok
ok toplayacana dair bahse girmeye balamt. Efkrl Edd drt
oklandeydi ama Othell Yarwick, Tumberjon ve Uzunglden
Watt er oktayd. Saman askerlere aralarnda olmayan kardele
rinadn verme geleneini de Pyp balatmt. Daha fazla karde
imiz varm gibi grnmemizi salyor, demiti.
Karnlarnda oklar olan daha fazla karde, diye ikyet et-
miti Grenn ama bu itiyat adamlar yreklendiriyormu gibi g
rnyordu, bu yzden J on isimlerin kalmasna ve bahsin devam
etmesine izin vermiti.
Surun kenarnda, ince ve uzun bacan stnde pirin gv-
deli bmMyr gz duruyordu. stat Aemon bir zamanlar bu gz
yddzlara bakmak iin kullanyordu, kendi gzleri onu yar yolda
akmadan nce. J on, dmana bakmak iin tp aa evirdi.
417
&
Mance Raydern kar ays postlarndan yaplm byk, be
dr bu mesafeden bile ayrt ediliyordu. J on bu sabah A ??
kendisini gremiyordu ama onun kadn Dalla dardaki
ilgileniyordu. Dallann kz kardei Val da adrn yannda bu?
keiyi sayordu. Dallann karn yle imiti ki kadnn har l?
edebilmesi mucizeydi. Bebek ok yaknda geliyor olmal, diye d- 1
d J on. Gz douya evirdi ve kaplumbaay bulana dek adr?
rn ve aalarn arasm tarad. ok yaknda bu da gelecek. Yabanllar
gece boyunca l bir mamutun derisini yzmt, imdi iV
kanl deriyi kaplumbaann atsna balyorlard, koyun derle
rinin ve postlarn stne bir kat daha. Kaplumbaa yuvarlak bir
atya ve sekiz byk tekerlee sahipti, hayvan derilerinin altnda
dayankl bir ahap iskelet vard. Yabanllar kaplumbaay hzla
birletirmeye baladnda, Saten onlarn bir gemi ina ettiim
dnmt. ok yanl deil. Kaplumbaa, ters evrilmi, bave
k taraf ak braklm bir gemi gvdesiydi; tekerlekleri olan bir
uzun salon.
Bitmi deil mi? diye sordu Grenn.
Bitmek zere. J on gz ileri itti. Byk ihtimalle bugn
gelecek. Varilleri doldurdunuz mu?
Hepsini. Gece boyunca iyice donmular, Pyp kontrol etti.
Grenn, J onun ilk arkada olduu iri, hantal ve krmz boyun
lu ocuktan ok farklyd imdi. Boyu on be santim uzamt,
gs ve kollar kalnlamt, lk nsanlarn Yumruundan ben
ne salarm kesmi ne de sakallarn dzeltmiti. Bu haliylebir
yaban kz kadar iri ve kll grnyordu, eitim srasndaSr
Alliser Thorneun ona takt alayc isim de buydu. imdi yorgun
grnyordu geri. J on bu kadarn sylediinde Grenn ban
sallad. Btn gece yabanllarn baltalarn dinledim. Oncag
rltnn iinde uyuyamadm.
yleyse git ve uyu.
htiyacm yok...
Var. Seni dinlenmi bir halde istiyorum. Hadi, dv s ras n
da uyumana izin veremem. J on kendini glmsemeye zorlat
u kahrolas varilleri hareket ettirebilen tek kii sensin. ^
Grenn homurdanarak gitti ve J on gze geri dnd, ya
A 1 Q
ini inceledi. Zaman zaman yukardan bir ok geiyordu ama
bunlar grmezden gelmeyi renmiti. Menzil ok uzun
du^ a* kiyd, vurulma olasl azd. Kampta hl Mance
vderdan bir iz yoktu ama Jon kaplumbaann yanndaki Tor-
und Devfelaketini ve onun iki olunu grd. Tormund bir kei
budunu kemirip emirler yadrrken, oullar mamut derisiyle ce
mileiyordu. Jon baka bir yerde, derideitiren bir yabanl olan
Varamyr Altderiyi buldu, adam aalarn arasnda yryordu, gl
ge kedisi hemen arkasndayd.
Jon, vin zincirlerinin gcrtsn ve kafes kapsnn demir kkre
mesini duyduunda, Hobbun, her sabah yapt gibi kahvaltlarn
getirdiini anlad. Mancein kaplumbaasnn grnts J onun
btn itahn karmt. Kaledeki ya tamamen bitmiti ve son
zift fs iki gece nce Surdan aa yuvarlanmt. ok yaknda
oklan da tkenecekti ve yenilerini yapacak ok ustalar yoktu. ki
gecence batdan bir kuzgun gelmiti, Sr Denys Mallisterdan.
Grne gre Bowen Marsh, yabanllan nce Glge Kuleye
sonrada Gorge Geidinin karanlklarna kadar kovalamt. Kafa
tas Kprsnde Alak ve yz yabanlla karlam ve kanl bir
mcadelenin galibi olmutu. Fakat zaferin bedeli ard. Aralarnda
Endrew Tarth ve Sr Aladale Wynchin de olduu yzden fazla
karde katledilmiti. Yal Nar ar yaral bir halde Glge Kuleye
geri gtrlmt. stat Mullin onunla ilgileniyordu ama adamn
KaraKaleye dnecek kadar iyilemesi epey vakit alacakt.
Jon o mektubu okuduunda, Zeiyi kaledeki en iyi ata bindir
mi ve kyllerden Sura adam vermelerini rica etmesi iin Ks
tebek Kasabasna gndermiti. Kz geri dnmemiti. J onun kzn
Plinden gnderdii Mully, btn kasabann, hatta genelevin bile
terk edildii raporuyla gelmiti. Zei byk ihtimalle kasaballar ta
kipetmi ve dorudan Kral Yoluna inmiti. Belki de hepimiz ayn
^yapmalyz, diye dnd J on skntyla.
A ya da deil, J on kendini bir eyler yemeye zorlad. Uyuyama-
mas yeterince ktyd, bir de yemek yemezse ayakta kalamazd.
^en*m son Yemeim olabilir. Bu hepimizin son yemei olabilir.
esi ekmek, domuz pastrmas, soan ve peynirle dolduunda
n ^eygirin, GELYORl diye bardn duydu.
419
Gelenin ne olduunu sormaya kimsenin ihtiyac v V
da adrlarn ve aalarn arasnda srnerek ilerleyin U^0tl
mek iin stadn Myr gzne ihtiya duymuyordu. wBir fef
baaya benzemiyor aslnda, dedi Saten. Kaplumbaalar
yoktur.
Pek ounun tekerlekleri de yoktur, dedi Pyp.
Sava borusunu aln, diye emretti Jon. Keg, GrenniVe
boyunca nbet tutan dier uyuyanlar uyandrmak iin iki ^
ses fledi. E er yabanllar geliyorsa Surun her adama iht^
olacakt. Tanrlar biliyor ki saymz ok az. Pype, Fya, Saten
Beygire, kz Owena, Tim Dmdile, Mullyye, Eksik
izmeye ve dierlerine bakt Jon. Onlar o tnelin dondurucu
karanlnda, aralarnda sadece birka demir parmaklk varken
yabanllarla gs gse, kl klca dvrken hayal etmeve
alt. Kaplumbaay kap krlmadan nce durdurmay baara
mazlarsa olacak ey buydu.
ok byk, dedi Beygir.
Pyp azn aprdatt. Ondan kacak orbay dnsene"
aka l domutu. Pypin sesi bile yorgun geliyordu. Yan eli
grnyor, diye dnd Jon, ama hepimiz yle grnyoruz. Surun
tesindeki Kral yle ok adama sahipti ki her taaruzda yeni sal
drganlar gnderebiliyordu ama her saldry ayn bir avu kan
karde karlyordu. Bu, onlar perian etmiti.
Ahabn ve hayvan derilerinin altndaki adamlar btn g
leriyle kaplumbaay ekecekti, Jon bunu biliyordu; omuzlar
ahaba dayayacak, tekerleklerin dnmeye devam etmesi iin ipkn
gerili tutacaklard ama kaplumbaa kapya dayand anda pe^
baltalarla deitireceklerdi. Mance bugn mamutlar
yordu en azndan. Jon buna memnundu. Mamutlarn ola>n ^
gc Surda harcanyordu ve csseleri sadece kolay he e
malarn salyordu. Gelen son mamutun lmesi bir buu
srmt, hayvann ac dolu inlemeleri korkuntu. ^
Kaplumbaa talarn, aa kklerinin ve allarn aras^ jj
ar srnyordu. Daha nceki saldrlar yabanllar3
daha fazla cana mal olmutu. Pek ou dt
du hl. atmann durduu sessiz zamanlarda karga
ctler' ziyaret ediyordu ama imdi lklar atarak kayordu
VC?r Kaplullll,a^ann Srntsn Jondan fazla sevmiyorlar-
^ Saten, Beygir ve dierleri Jona bakyordu. Bunun farkmday-
Qnun emirlerini bekliyorlard. Jon ise ok yorgundu, artk ne
^ cam bilmiyordu. Sur benim, diye hatrlatt kendine. Owen,
eir mancnklara. F, sen ve E ksik izme akreplere. Dier
leriniz. yaylarnz gerin. Ate oklar. Bakalm u eyi yakabilecek
miyiz Jon bunun beyhude bir hareket olacan biliyordu ama
aresiz ce durmaktan iyiydi.
Zor hareket ettirilen ve ar ilerleyen kaplumbaa kolay bir
hedefti. Jonun okular ve arbaletileri, kaplumbaay ksa zaman
iinde hantal bir ahap kirpiye dntrd... ama slak hayvan de
rileri, tpk tekerlekli kalkanlar koruduklar gibi kaplumbaay da
koruyordu, alevli oklar neredeyse deriye saplandklar anda sn
yordu. Jon sessizce kfr etti. Akrepler, diye emretti. Manc
nklar.
Akrep oklar derilere gmld ama ate oklarndan fazla za
rarvermediler. Kaplumbaann atsnda zplayan kayalar kaln
hayvan derilerinin stnde kk ukurlar brakt. Byk man
cnklardan frlatlacak bir kaya kaplumbaay ezebilirdi fakat alet-
lerden biri hl bozuktu ve yabanllar dier mancnn yknn
boald alandan uzak duruyordu.
Jon, hl geliyor, dedi kz Owen.
Bunu Jon da grebiliyordu. Kaplumbaa, lm sahasndan
^ erken yalpalyor, grlyor, sarslyor ve santim santim, met-
mre yaklayordu. Yabanllar onu Sura dayadnda ihtiya
oklar smaa kavuacak ve baltalarn aceleyle onarlm d
tnjiJ3 "E rirken gvende olacaklard. eride, buzun altnda,
evek molozlar temizlemeleri sadece birka saatlerini
ceset 1Ve sonra karlarnda iki demir kap, birka yar donmu
^crW ^n tararin<dan karanlkta dvmek ve lmek zere gn-
Jot^'Car<^e lerclen baka bir engel olmayacakt.
;in slundaki mancnk bir gm sesi kard ve havay ta-
trar Urdu. T alar kaplumbaann stne dolu misali derek
ertOeden sekip gittiler. Yabanl okular tekerlekli kalkanla-
rn arkasndan ok salmaya devan ediyordu. vJ klardan biri
askerlerden birinin yzne sapland. Uzungl den Watt p**
o ld u ! diye bard P yp. E i tl i k v a r ! A m a b i r s o nra ki ok Pyp>
kula nn d ibinde n geti. Y W ! d iy e b a rd P yp aaya
turnuvada v o k m ! 1
D e rile rya n ma ya c a k, de d i J o n , d i e rl e ri n e o ld u u kadarken
dine. T e k u mu tla r, S u ra u la t n d a k a p lu mb a a y ezmeye al1
a kt. B u nun i in b y k kayala ra i h ti y a l a r va rd . K aplumba^
ne kadar salam ina e d il m i o lu rs a o l s u n , i k i y z o n be metre
yks eklikten d md z tepe s ine in e n b y k b i r kaya parasndan
biraz hasar a lrd. G re n n , O w e n , F , v a k i t g e ld i.
Is nma ku l b e s in in ya nn a , me e a a c n d a n ya p lm bir dzi
ne salam va ril d iz i l m i ti , v a r i l l e r i n i i k r l m ta larla doluydu;
kara karde lerin, S u ru n s t n d e da ha s a la m a d m la r atmak iin
yrme yo luna d k t k l e r i m u c u r l a r . J o n d n , ya ba nlla rn kap
lumbaay d e rile rle k a p la d n g r d k te n s o n ra G re n n e varille
rin iine su d kme s in i s yle m i ti. S u, k r k ta la rn arasna szacak
ve talarla b irlik te b i r b t n h a li n d e d o n a c a k t . S a hip olabilecek
leri, b ir kaya paras na en y a k n ey b u y d u .
N eden o nla r d o n d u rm a m z g e re k iy o r? d iye s o rmu tu Grenn.
N eden va rille ri ylece y a b a n lla rn s t n e yuva rla myo ruz ?
J on cevap v e rmi ti. E e r v a r i l a a d e rk e n S u ra arparsa,
patlar ve her tarafa m u c u r s aar. B i z i m n i y e ti m i z o fahie evlatla
rn n s tne akl ta y a d rm a k d e i l .
J on, G re n n le b i r l i k te b i r v a r i l i i te r k e n , F ve O w e n baka bir
varille c ebe lle iyordu. V a r i l i i l e r i g e ri s a lla ya ra k dibinde oluan
buz u k rd la r ve ah ab y a p t y e r d e n k u r ta r d l a r . B u ey bir
to n e kiyo r, de di G re n n .
Y ana de vir ve yuva rla , d e d i J o n . D i k k a tl i o l, ayann stn-
den yuvarlanrs a s o nun E k s ik i z m e n i n k i n e b e n z e r.
V a ril yana d e vrild i in d e , J o n b i r me a le a ld ve S urun yzeyi'
nin s tnde ile ri geri s alla d, b u z u b ira z e ritm e y e yetecek kadar-
nce su tabakas v a rilin daha k o la y y u v a r l a n m a s n salad. Aslnda
fazla kolayd; v a rili az ka ls n k a y b e d i y o r l a rd . A m a sonunda, drt
ki i g le rini b irle tird ik le rin d e , v a r i l i d u v a r n ke na rna yuvarla
tar vf \ p \ r r i r rl i l r Vol# ro>.-tTv4il<*-
t'yp, * r ------------------- 1---------- ~*r
nn zerine drt mee varil dizmilerdi. J on, arln yaral baca-
grnaver<^i ve aa^ ^,a^ma^ *in duvarn kenarndan sarkt. Ahap
setler. Marsl a^ aP set^er in$a eta l iy d i . Y apm olmalar gereken ok
f a zl a ey vard. Y abanllar, l devleri kapnn nnden ekiyordu.
Beygir ve Mully yabanllarn stne ta atyordu. J on bir adamn
devrildiini grr gibi oldu ama talar kaplumbaaya zarar vere
mlekadar byk deildi. Y abanllarn, yollarndaki l mamutu ne
y a p a c a n merak ediyordu J on ama sonra grd. Kaplumbaa, he
men hemen bir uzun salon kadar geniti, yani yabanllar kaplum
baay basite mamut leinin stnden itti. J onun baca seirdi.
Beygir, onu kolundan yakalayp geri ekerek emniyete ald. Byle
aa sarkmamalsn, dedi ocuk.
Ahap setler ina etmeliydik. J on, ahaba vuran baltalarn sesi
ni duyar gibi oldu ama byk ihtimalle kulaklarnda nlayan kor
kuydu bu. Grenne bakt. imdi.
Grenn arkasna getii varile omzunu dayad ve itmeye bala
d. Owen ve Mully ona yardm etmek iin hareketlendiler. Otuz
santimdar ittiler, sonra bir otuz santim daha ve varil gzden kay
boldu.
Sura arpan varilin giim sesini duydular, sonra paralanan ah
abn iddetli arpmasn ve atrtsn. atrty banmalar ve
lklar takip etti. Saten sevinle bard, kz Owen daireler izerek
dans etti. Pyp aa sarkt ve, Kaplumbaann ii tavanlarla doluy
mu! dedi, unlarn nasl zplayp katna bir baksanza!
Tekrar, diye bard J on. Grenn ve F omuzlarn sradaki
varile dayadlar ve onu aa braktlar.
leri bittiinde Mancein kaplumbaas ezik ve paralanm
bir harabeye dnmt, yabanllar kaplumbaann dier ucun
dan dar dklyor, ellerini ve ayaklarn kullanarak kamplarna
dru kouyorlard. Saten, arbaletini ald ve daha hzl kamala-
nmsalamak iin yabanllara birka ok sald. Grenn sakallarnn
sndan srtyordu, Pyp akalar yapyordu ve hibiri bugn l
myordu.
Ama yarm sabah... J on kulbeye doru bakt. Birka dakika nce
n iki varil olan yerde imdi sekiz varil vard. O an nasl yorgun
olduunu fark etti ve yarasnn nasl acdn. Uykuya ihf
var. En azndan birka saat. Biraz rya arab iin stat Aenf^
gidebilirdi, arabn yardm olurdu. Aa inip Kral Kulesi ^
diyorum, dedi kardelere, Mance bir eyler yapmaya kallq^
beni arn. Pyp, Sur senin. ^lrsa
Ben? dedi Pyp.
O? dedi Grenn.
J on glmseyerek ocuklarn yanndan ayrld ve kafese bin
aa indi. ^
Bir kadeh rya arab gerekten ie yarad. J on, uyku hcresin,
deki dar yataa uzanr uzanmaz teslim oldu. Ryalar tuhaf ve
dankt; garip seslerle, lklarla ve barmalarla doluydu, bir
sava borusundan kan pes ve yksek, bir uzun nota havadaasl
kald.
J on uyandnda, pencere grevi gren ince ok deliinin di-
ndaki gkyz siyaht ve J onun tepesinde tanmad dn
adam dikiliyordu. Birinin elinde fener vard. En uzun olanlan,
J on Kar, dedi kabaca, izmelerini giy ve bizimle gel.
J onun uyku sersemi halde ilk dnd ey, o uyurken
Surun bir ekilde dt oldu, Mance Rayder daha fazladev
ya da yeni bir kaplumbaa gndermi ve kapy krmt. Ama
J on gzlerini ovuturduunda, yabanclarn batan ayaa siyahlar
giydiini grd. Bunlar Gece Nbetileritit adamlar, diye fark etti.
Nereye geliyorum? Siz kimsiniz?
Uzun boylu adam bir el iareti yapt ve dier a d a m l a r d a n ikisi
J onu yataktan kaldrd. Fenerli adamn nderliinde onu hcre
sinden karp yarm kat yukarya, Yal Aynn alma odasna
gtrdler. J on, ellerini ahap bastonunun banda birletirmi
halde atein yannda oturan stat Aemon grd. Rahip Cella-
dor her zaman olduu gibi yar sarhotu ve S r Wynton S t o ut bir
pencere sekisinde uyukluyordu. Dier kardeler J ona yabancy
d. Biri dnda hepsi.
Krk yakal pelerini ve cilal izmelerinin iinde kusursuz
rnen Sr Alliser Thorne dnd ve, te dnek burada lordum,
dedi. Kyarndan Lord Starkn pii.
Ben dnek deilim, dedi J on buz gibi bir sesle.
Greceiz. E skiden Yal Aynn mektuplarn yazd ma
nn arkasndaki deri sandalyede, Jonun tanmad iri, geni
S l, gidil* bir adam oturuyordu. E vet, greceiz, dedi tekrar.
t Kar olduunu inkr etmeyeceksin umarm? Starkn pii?
Kendisine Lord Kar demekten holanyor. Sr Alliser ksa
boylu, ince ve kasl bir adamd ve acmasz gzleri o anda keyifle
koyulamt.
Bana Lord Kar adn takan sensin, dedi Jon. Sr Alliser, Kara
Kalede silah ustas olarak grev yapt zamanlarda, eittii o
c u k l a r a isimler takmaktan holanrd. Yal Ay, Thorneu, Kyda
ki Denizgzcsne gndermiti. Dier adamlar Dougzciisnden
olmak Kuzgun, Cotter Pykea ulat ve Pyke bize yardm gnderdi. Ka
adamgetirdiniz? diye sordu Jon masann arkasndaki adama.
Sorular ben soracam, diye yant verdi gdl adam. Ye
min bozmak, korkak olmak ve kamakla sulanyorsun Jon Kar.
Kardelerini lk nsanlarm Yumruunda lme terk ettiini ve
kendi kendini Surun tesindeki Kral ilan eden yabanl Mance
Raydera katldn inkr m ediyorsun?
Terk etmek...T Bu soru J onu neredeyse bouyordu.
0 srada stat Aemon konutu. Lordum, J on Kar bize dn
dnde, Donal Noye ve ben bu meseleleri tarttk ve J onun
aklamalarndan tatmin olduk.
Ama ben olmadm stat, dedi gdl adam. O aklamalar
bizzat dinleyeceim. Evet, dinleyeceim!
Jon fkesini yuttu. Ben kimseyi terk etmedim. Yumruktan,
lk Geidini aratrmak zere Qhorin Yarmelle birlikte
ayrldm. Aldm emir zerine yabanllara katldm. Yarmel,
Mancein K Borusunu bulmu olabileceinden endieliydi...
K Borusu? Sr Alliser kkrdad. Yabanllarn snarklarn
sayma emri de aldn m Lord Kar?
Hayr. Ama devlerini elimden geldiince saydm.
Sr, diye parlad gdl adam. Sr Allisere sr diye hitap
Geeksin. Bana da lordum diye. Ben J anos Slynt. Harrenhall Lor
du veBowen Marsh garnizonuyla birlikte geri dnene kadar Kara
enin kumandan. Bize gereken saygy gstereceksin, evet. Sr
lser gibi kutsanm bir valyenin, bir hainin pii tarafndan
425
kk drlmesine tahamml etmem. Etli parmam J 0n>
yzne dorulttu. Y atana bir yabanl kadm aldn inks ^
ediyorsun? * ^
Hayr. J oun Y gritte iin duyduu keder, onun kz in^
edemeyecei kadar tazeydi. Hayr lordum. r
Sana o kirli falieyi becermeni emreden de Yarmeldi sam
rm? diye sordu Sr Alliser srtarak.
Sr. O bir fahie deildi, sr. Y armel bana geri adm atma
mam syledi, yabanllar benden ne isterse istesin. Fakat... y ap.
mam gereken eyin tesine getiimi inkr etmeyeceim... o kz
nemsediimi.
Bir yemin bozan olduunu kabul ediyorsun o halde, dedi
J anos Slynt.
J on, Kara Kaledeki adamlarn yarsnn, genelevdeki gml
hzineleri bulmak iin zaman zaman K stebek Kasabasna gitti,
ini biliyordu ama Y grittei, K stebek Kasabasnn fahieleriyle
bir tutarak kk drmeyecekti. Y eminimi bir kadnla boz
dum. Bunu kabul ediyorum. Evet.
Evet lordutnl Slynt bardnda gds titredi. Adam Yal
Ay kadar geniti, M ormont kadar yaarsa onun kadar kel olaca
da phesizdi. Salarnn yars imdiden dklmt ama adam
krk yandan fazla olamazd.
Evet lordum, dedi J on. Y armelin emrettii gibi yabanllar
la birlikte at srdm, yemek yedim ve krklerimi Ygrittele pay
latm. Lkin size yemin ederim ki asla dnek olmadm. Buldu
um ilk frsatta Magnardan katm ve kardelerime ya da diyara
kar asla silahma sarlmadm.
Lord Slyntin kk gzleri J onun yzn inceledi. Sr
Glendon, dedi adam, dier mahkmu getirin.
Sr Glendon, J onu yatandan srkleyen uzun boylu adam
d. Glendon odadan karken drt kii daha onunla gitti fakat ok
gemeden bir tutsakla birlikte geri dndl er. Ufak tefek, solgun,
elleri ve ayaklar kelepeli, epey hrpalanm bir adam olan tutsa
n tek ka, gen bir sa izgisi ve dudann stnde bir pata
pislik varm gibi grnen by vard. A damn yz imi ve
morarmt, dilerinin ou krlmt.
pougzcsnn adamlar tutsa serte yere frlatt. Lord
cjynt kalarn atarak tutsaa bakt. Bahsettiin adam bu mu?
Tutsak gzlerini krptrd. Evet. J on yerdeki tutsan n-
aU olduunu ancak o zaman fark etti. Zrh yokken farkl gr
nyor, diye dnd. Evet, diye tekrar etti yabanl, Yarmeli
ldren korkak bu. Ayazdite, biz dier kargalar avlayp her bi
rini ldrdkten sonra yapt. Bunu da ldrrdk ama deersiz
hayat iin yalvard, onu kabul edersek bize katlacan syledi.
Yarmel, ondan nce bu korkan leceine dair yemin etti ama
kurt, Qhorini paralara ayrd, bu korkak da adamn boazn
kesti ngrakl, arpk dileriyle J ona srtt ve ayana kan t
krd.
Janos Slynt talepkr bir tonla, Pekl? dedi J ona. Bunu
inkr ediyor musun? Y oksa Qhorinin onu ldrmeni emrettii
ni mi iddia edeceksin?
Qhorin... Kelimeleri sylemek zordu. Y abanllar benden ne
isterse yapmam syledi.
Slynt alma odasna gz gezdirdi, dier Dougzcs adam
larnabakt. Bu ocuk benim kafamn stne bir turp kasas d
tn m sanyor?
Yalanlarn seni kurtaramaz artk Lord Kar, diye uyard Sr
Alliser Thorne. Sana gerekleri syleteceiz pi.
Size gerekleri syledim. Atlarmz ok yorgundu ve ng
rakl hemen arkamzdayd. Qhorin benden yabanllara katlm
mgibi davranmam istedi. Senden ne isterlerse istesinler geri adm
atmamaksndedi. Benden onu ldrmemi isteyeceklerini bili
yordu. ngrakl onu her hlkrda ldrecekti, Qhorin bunu
dabiliyordu.
imdi sen, byk Qhorin Y armelin bu yaratktan korktuu-
nu mu iddia ediyorsun? Slynt, mgraklya bakt ve kmse
rcedolu bir kahkaha att.
Kemik Lordundan herkes korkar, diye homurdand yabanl.
Sr Glendondan bir tekme yedi ve tekrar sessizlie gmld.
Ben asla byle bir ey sylemedim, diye srar etti J on.
Slynt yumruunu masaya vurdu. Seni dinledim! Grne
&0reSr Alliser seni doru tartm. O pi dilerinin arasndan
427
yalanlar s ylyo rs un . A m a bu n a katla nma ya c a m! u
mirciyi k a n d rm o la b ilirs i n l k in J ano s S lyn ti kandran ^
A h , ha yr. J anos S lyn t ya la n la r o ka da r k o la y yutma z . K a fa ta ^
kabaklarla d o lu o ld u u n u m u d n d n ? ln
K a fa ta s nz n ne yle d o l u o l d u u n u b i l m i y o r u m . L ordum *
L o rd K a r h i b i r ey de ils e de k i b i r l i d i r , dedi Sr AlliSer
Q h o r i n i ld rd , t p k d n e k a rk a d a la rn n L o rd M ormontu
ld rd gibi. B t n b u n l a r n a yn k o m p l o n u n paras olduu
n u re nme k be ni h i a rtma z . B u i te B e n je n S tarkn parmad
da o la b ilir. B ana s o ra rs a nz , B e n je n u anda b ile M ance Rayderm
a drnda o tu ru y o r. B u S ta rk la r b i l i r s i n i z l o r d u m .
B i l i r i m , de d i J ano s S lyn t. o k i y i b i l i r i m .
J o n e ld i v e n in i k a rd ve a da mla ra y a n k e lin i gsterdi. Eli.
mi, L o rd M o r m o n tu b i r y a ra tk ta n k u r ta r r k e n ya ktm. Ve benim
amcam o n u rl u b i r a da md. Y e m i n l e r i n e asla iha n e t etmezdi.
S e nin g ib i m i? d iye da lga g e ti S r A l l i s e r.
R a hip C e lla d o r b o a z n te m i z l e d i . L o r d S lyn t, dedi, bu
o c uk s eptte u y g u n b i r e k ild e y e m i n e tm e y i reddetti. Surun
tes ine g id i p b i r b v e t a a c n n a l t n d a a n t i ti. Babasnn tanr
la r o ld u u n u s yle d i ama o n l a r a y n z a ma n d a yabanllarn tann-
s d r.
O n l a r k u z e y in ta n r s d r r a h i p . s ta t A e m o n n sesi nazik
fakat k a ra rlyd . L o r d l a r m , D o n a l N o y e katledildiinde, Suru
alan ve o n u k u z e y in b t n fk e s in e k a r e lin d e tutan J on Kar
i s im li b u gen d e l i k a n l y d . J o n c e s u r, s a d k ve becerikli oldu
u n u k a n tla d . E e r b u d e l i k a n l o lm a s a y d L o rd S lynt, u anda
o tu rd u u n u z ye rd e M a n c e R a y d e r b u l u r d u n u z . O na ok b
y k b i r h a k s z l k e d iy o rs u n u z . J o n K a r, b iz z a t L o rd M o r m o n t u n
khyas ve ya ve riyd i. B u g re ve s e i l m i ti n k L o rd Kumandan
o nda b u vaadi g rm t . B e n de g r y o r u m .
V aat? d e d i S lyn t. V a a tle r y a n l k a b i l i r. O n u n ellerindi
Q h o r i n Y a r m e l i n k a n va r. M o r m o n t u n o na gvendiini soy
l yo rs u n u z , b u n e yi d e i tirir? A h , e ve t. G v e n d i in adamlar ta
ra fn d a n iha n e te u r a t l m a m n n e d e m e k o ld u u n u bilirim. Kurt
la rm ta rz la rn da b i l i r i m . P a rm a n J o n a d o ru lttu . Baban
ha in o la ra k l d .
Benim babam cinayete kurban gitti. J on kendisine yap
k l a r umursamyordu artk ama babasyla ilgili daha fazla yalan
^ytnaya katlanmayacakt.
Slynt morard. Cinayet? Seni kstah kurt yavrusu. Lord Ed-
ard kraln oluna kar ayaklandnda, Kral Robertn bedeni
henz soumamt bile. Ayaa kalkt; Mormonttan ksayd ama
gs ve kollar kalnd, Mormontunkine denk bir midesi vard,
pelerininin omzuna, ucu krmz mineli altn bir mzrak ine-
lenflti- Baban klla ld ama o soyluydu, Kral Eliydi. Sana
daraac yeter. Sr Alliser, bu dnei bir buz hcresine koyun.
Lordum ok akll. Sr Alliser, J onu kolundan tuttu,
Jon hzla geri ekildi ve valyeyi boazndan yakala
d. Bunu yle vahice yapt ki adamn ayaklar yerden kesildi.
Dougzcsnn adamlar mdahale etmeseydi J on valyeyi
boabilirdi. Thorne geri sendeledi, J onun parmaklarnn boy
nunda brakt izleri ovuturdu. Kendi gzlerinizle grdnz
kardelerim, dedi. Bu ocuk bir yabanl.
429
TY RION
afak s ktnde, ye me in d n c e s in e b ile katlanarnayac
n fark e tti T y r i o . Akam vakti mahkm edilmi olabilirim. MideS|
asit ve safra d o lu yd u , b u r n u k a n y o rd u . B a n n ucuylaburnul
nu kad. Son bir ahide daha tahamml edeceim ve sonra benim stran
gelecek. A ma ne yapacakt? H e r eyi i n k r m edecekti? Sansa y Ve
S r D o nto s u m u s ulayacakt? H a y a t n n g e ri ka la n n S urda ge
irme k u muduyla itira fta m b u lu n a c a k t? Z a r sallayacak ve Kzl
Y l a n n S r G re go r C le g a n e i y e n m e s i i i n d u a m edecekti?
T yrio n , n n d e ki ya l g ri s o s is i is te ks iz c e baklad, sosisin
yerinde ablas nn o lm a s n is te rd i. Kahrolas Sur ok souk ama en
azndan Cerseiden kurtulurum. O n d a n s a la m b i r ko ruc u kaca
n d n m yo rd u ama G ec e N b e t i l e r i n i n g l adamlara
olduu kadar z eki ada mlara da i h ti y a c v a r d . T y r i o n , Kara Kaleyi
ziyaret e ttiinde b u k a d a rn L o r d K u m a n d a n M o rm o n t da syle
mi ti. Geri u zahmetli yeminler var. O y e m i n l e r i e tme k, evliliinin
ve C as terly K ayas yla i l g i l i b t n i d d i a l a r n n s o nu demekti ama
grn ne gre T y r i o n n k a d e rin d e b u n l a r n ke yfin i srmek
zaten yo ktu. V e T y r i o n , S u r a y a k n b i r kas abada b ir genelev ol
duunu h a trly o rd u .
H a ya lini k u rd u u b i r ha ya t d e i l d i b u , a ma haya tt. Ve o hayat
kazanmak i in yapmas g e re ke n te k ey babas na biraz gvene
b ilme k ve b o d u r b a c a k la r n n s t n e k a l k p , E ve t ben yaptm,
i ti ra f e d iyo ru m, d e m e k ti. te b u k s m m i d e s i n i dmlyordu.
G erekten yapm o lm a y d i l i y o r d u b a z e n , c ez ay behemehal e
kecekmi g ib i g r n y o rd u z ira .
L o rd u m? de d i P o d ri c k P a yne . B u ra d a la r lo rd u m. Sr Ad-
dam. V e a ltn p e le rin lile r. D a rd a b e k l i y o r l a r .
P od, bana d o ru y u s yle ... b e n i m y a p t m m dnyor-
sun?
o c u k te re d d t e tti. K o n u m a y a a l t ama azndan ^n
tek ey gs z b i r m r l t y d .
Sonum geldi. T y r i o n i g e ird i. C e va p ve rme ne gerek y
Bana iy i b i r yaver o ld u n . H a k e tti i m d e n da ha iy i. Bama ne ge
lirs e gels in, s adk h i z m e ti n i i n s ana te e k k r e diyo rum.
$ir Addam Marbrand alt altn pelerinli ile kapda bekliyor-
Grniie gre bu sabah syleyecek bir eyi yoktu. Akraba
o l d u un u* dnen bir iyi adam daha. Tyrion, bulabildii b-
^ ' vakar toplad ve basamaklar indi. Avluyu geerken herkesin
tUl1i z l e d i i n i hissedebiliyordu; duvardaki nbetiler, ahrlardaki
0Ill|sier, bulaklar, amarc kadnlar ve hizmeti kzlar. Taht
fasnda valyeler ve kk lordlar, Tyrion ve elikilerine yol
mak iin kenara ekildiler ve leydilerine bir eyler fsldadlar.
Tyrion, yarglarn nnde ki ye rini alr almaz, baka b ir grup
a l t n pelerinli, Shaeyi ien getirdi.
Souk bir el T y rio n m ka lbini s kt. Varys ona ihanet etti, diye
dnd T yrion. S onra hatrlad. Hayr. Ona ben ihanet ettim. Onu
Lollysin yannda brakmalydm. Sansann hizmetilerini sorgulaya
nlard tabii. Ben de ayn eyi yapardm. E s kiden burnun un olduu
yerdeki kaygan yara iz in i ovu turdu, C ers einin neden zahmete
girdiini merak etti. Shae bana zarar verebilecek hibir ey bilmiyor.
Birlikte planladlar, dedi Shae, T y rio n m sevdii kz. blis
ve Leydi Sansa, G en K u rtun lmnd e n sonra cinayeti plan
ladlar. Sansa aabeyinin in tik a m n almak is tiyordu, T yrio n da
tahta gemek niye tinde ydi. B undan sonra ablasn ldrecekti,
sonra da babasn. B ylece P rens T o mme n n E li olacakt. A ma
bir ya da iki yl sonra, T o mme n fazla bymeden nce onu da
ldrecekti, bu sayede tac ke ndi bana takacakt.
Btn bunla r nas l b ile bilirs in? diye sordu P rens O beryn.
iblis bu eit pla nla rn neden ka rs nn hiz metis ine anlatsn?
Bazlarn tesadfen duyd um lo rd u m, dedi Shae, leydim
azndan baz eyler kard. A ma pek ounu bizzat blis in
dudaklarndan duydum. B en yalnzca L eydi Sansan n hizmetis i
deildim. T yrio n n fahi es iydim, K ral T o pra kla rnda bulundu-
^ ktn sre boyunca. D n sabah beni ejderha kafataslar
nn olduu yere g trd ve beni btn o canavarlarn arasnda
J cerdi. A ladmda, minne tta r olmam gerektiini, nk her
Zln bir kraln fahiesi olamayacan syledi. K ral olmakla ilg il i
^yetini ite o zaman anlatt. Zava ll J ofF rey, kars n, T y rio n m
J .ni tamd gibi tanyamayacakt. S onra alamaya balad. B en
a ahie olmak is teme dim lo rdla rm. E vlenecektim. B ir yaver
431
di, iyi ve cesur bir delikanlyd, z a rif tabiatlyd. Fakat bl
atalda beni grd, evleneceim yaveri nc kuvvetin n ^
sna yerletirdi, delikanl ldkten sonra, beni onun adrn^
trmeleri iin vah ilerini gnderdi. Shagga, iri olan. Ve Tin
yank gzl olan. O nu memnun edemezsem beni vah ilerini
receini syledi, ben de onu me mnun ettim. Sonra beni, istedi
zaman el altnda olaym diye ehre getirdi. Beni ok utan venc
eyler yapmaya mecbur etti...
P rens O beryn meraklanm gibi grnyordu. Ne eit ey
ler?
Aza alnmayacak eyler. G zyalar o gzel yzde ar ar
szlrken, salondaki her adam S haei kollarna almak ve teselli
etmek is tiyordu phesiz. A z ma ve... dier yerlerime, lordla-
rm. H e r yerime. B eni mmk n olan her ekilde kulland... ona
ne kadar byk olduunu s ylememi isterdi. Ona devim demek
zorundaydm, Lantister devim.
lk nce O swald K arakazan gld. B oros ve Meryn ona katl
d. A rdndan C ersei, S r L oras ve T y rio n n sayamayaca kadar
ok lord ve leydi. A n i kahkaha frtna s kiri le ri nlatt ve Demir
T aht titre tti. B u doru, diye itira z etti Shae. Lannister de
vim. K ahkahalar iki mis li byd. G le nle rin az neeyle ar
plyordu, gbekleri s allanyordu. B az lar yle iddetli glyordu
ki burun deliklerinden s mk kyo rdu.
Hepinizi kurtardm, diye d nd T yrio n . Bu rezil ehri ve di
ersiz hayatlarnz kurtardm. T a h t odasnda yzlerce i nsan vard
ve L ord T yw in dnda hepsi gl yo rd u. Y a da yle grnyor
du. K z l Y lan bile kkrd yo rd u , M ace T yre llin midesi patlamak
zereydi ama L ord T y w in ik i adamn arasnda tatan oyulmuca-
sna oturuyordu.
T yrio n ne kt. L O R D LA R I M l diye bard. Duyulma
iin b ir umudu ols un diye barmak zorundayd.
L ord T yw in e lini ka ldrd, salon para para sessizlie gm
*' riofl
B u yalanc fahieyi g z mn nnden ekin, dedi yr
ve size is tediiniz itira f vereceim. e.
L ord T yw in bayla onaylad, b ir el iareti yapt. Etra a
nliler tarafndan sarlan Shae yar dehet iinde grnyordu,
dar karlrken gzleri Tyrionn gzleriyle bulutu. Tyrionn
0gzlerde grd ey utan myd yoksa korku mu? Cerseinin
jyza e vadettiini merak etti Tyrion. Altnlar, mcevherler, her ne
fiysen onu alacaksn, diye dnd uzaklaan kz izlerken, ama
jtjfaoy dnmeden Cersei seni barakalardaki altn pelerinlileri elendir
me mecbur edecek.
Tyrion, babasnn altn lekeli yeil ve sert gzlerine bakt.
Sulu,dedi, ok sulu. Duymak istediiniz bu mu?
Lord Tywin bir ey sylemedi. Mace Tyrell bayla onaylad.
Prens Oberyn biraz hayal krklna uram gibi grnyordu.
Kral zehirlediini kabul ediyor musun?
yle bir su deil, dedi T yrion. J offreynin cinayetinde
masumum. Ben ok daha eytani bir kabahatten suluyum. Ba
basna doru bir adm att. Dodum. Y aadm. B ir cce olmak
tan suluyum, itira f ediyorum. Ve iyi babam beni ka kez affetmi
olursa olsun enaatte srar ettiim iin suluyum.
Bu samalk T yrio n , dedi L ord T ywin. u anki meseleyle
ilgili konu. C ce olduun i in yarglanmyorsun.
te orada yanlyors un baba. Ben btn hayatm boyunca
cce olduum iin yarglandm.
Savunma