You are on page 1of 75

FIDIC 1999

de Contract pentru
Constructii
,
PENTRU
PROIECTATE DE BENEFICIAR
Volumul 2 Sectiunea 2 Partea J
CNADNR SA
: xemplar original
045
Pagina 2 din 76
34

U
Conditii Generale
,
1. Prevederi Generale
1.1.

1.1.1
Contractul
n de Contract (.aceste care includ Speciale
aceste Generale, urmatoarele cuvinte expresii vor avea
ele mai jos. Cuvintele care indica persoane sau parti includ
sau alte legale, cu cazurilor in care contextul cere
altfel .
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1 .1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
" Contract" inseamna Acordul Contractual , Scrisoarea de
Acceptare. Scrisoarea de Oferta, de Contract,
Listele ane documente (daca exista) care
sunt incluse in Acordul Contractual sau in Scrisoarea de
Acceptare.
"Acord Contractual" acordul contractual exista)
la care se face referire in Sub-Clauza 1.6 [Acordul
"Scrisoare de Acceptare" scrisoarea de acceptare
a Scri sorii de semnata de catre Beneficiar, inclusiv
orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre
semnale ele acestea. Daca nu o astfel de scrisoare ele
acceptare, expresia .Scrisoare de Acceptare" Acordul
Contractual, iar data ele emitere sau primire a Scrisorii de
Acceptare data Acordului Contractual .
"Scrisoare de documentul intitulat scrisoare de
oferta, care a fost completat de catre Antreprenor include oferta
pentru adresata Beneficiarului.
documentul intitulat cum
este inclus in Contract. orice alte modificari sau ale
in conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel
de document
aferente cum sunt
incluse In Contract, precum orice alte modificate sau
suplimentare emise de catre BenefICiar (sau in numele acestuia) in
conformitate cu prevederile Contractului.
"Liste" documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de
catre Antreprenor transmise Impreuna cu Scrisoarea de
cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot
include Liste de date, tabele liste cu tarife

Scrisoarea de Oferta toate documentele
incluse in Contract, pe care Antreprenorulle-a depus cu
Scrisoarea de
la formularele completate, intitulate
Anexa la care sunt anexate la Scrisoarea de fac
parte din aceasta.
Volumul 2 SectiuneR 2 Parlea I Pagina 3 din 76
CNADNR SA
emplar oriyinal
046
35
1.1.2
Persoane
1.1.1.10 " Liste de " Liste de n Regie"
documentele numite astfel care SIIlt cuprinse in
Liste.
1.1.2.1 "Parte" Beneficiarul sau Antreprenorul, cum cere
contextul.
1.1.2.2 "Beneficiar" persoana beneficiar in Anexa la
succesorii legali ai acestei persoane.
1.1.2.3 "Antreprenor" persoana(ele) antreprenor in
Scrisoarea de de BenefICiar succesorii
legali ai acestei persoane.
1.1.2.4 " Inginer" persoana de Beneficiar
ca Inginer in scopurile Contractului care este
in Anexa la sau din
cnd in de Beneficiar Antreprenorului,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [n/oculrea
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
"Reprezentantul Antreprenorului" persoana
de Antreprenor in Contract sau din cnd in
de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3
[Reprezentantul Antreprenoru/UtJ, care in numele
Antreprenorului.
"Personalul Beneficiarului" Inginerul , la care
se face referire in Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de Inginetj
tot restul personalului, de ai Inginerului
sau ai Beneficiarului oricare alt personal notificat
Antreprenorului, de Beneficiar sau Inginer, ca Personal al
Beneficiarului.
" Personalul Antreprenorului" Reprezentantul
Antreprenorului intregul personal pe care Antreprenorul il
pe care poate include personalul, de
ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor
orice alt personal care Antreprenorul la

"Subantreprenor" orice in Contract
Subantreprenor, sau orice ca Subantreprenor
pentru o parte de succesorii legali ai acestor persoane.
"CAD" o sau trei persoane numite astfel in
Contract. sau potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/otj
sau Sub-Clauzei 20.3 Numirii Comisiei do Adjudecare a
Disputelotj.
1.1.2.10 " FIOIC" Federation Internationale des Ingenieurs-
ConseUs, a inginerilor
1.1.3 1.1.3.1
Date, Teste, Perioade
Terminare
V<>!'llJltl' Z $.ecllUnea 2 Partea I
CNADNK .
);emplar Original
36
m

m
m
ro
m
E
g

1.1.4

1.1.3.2
1. 1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
1.1 .3.8
1.1.3.9
1.1.4.1
1.1.4.2
de ncepere a inseamna data notificata. potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [nceperea
de inseamna timpul necesar finalizarii
Lucrarilor sau a unui Sector de caz) potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de dupa cum este
declarata in Anexa la Oferta (cu orice prelungire potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
calculata din momentul Datei de incepere.
"Teste la Terminare" inseamna testele care sunt specificate in
Contract sau sunt convenite de ambele parti. sau dispuse ca
Modificari care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9
[Teste la Terminare] inainte ca Lucrarile sau un Sector de Lucrari
(dupa caz) sa fie de catre BenefICiar
"Proces Verbal de la Terminarea Lucrarilor"
un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10
Lucrarilor de catre Beneficiatj .
"Teste Terminare" inseamna testele care sunt specificate
in Contract (daca exista) care sunt efectuate in conformitate cu
prevederile Speciale dupa ce Lucrarile sau un Sector de
caz) sunt de catre Beneficiar.
de Notiflcare a perioada de
notificare a la sau Sectoare de Lucrari
caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea
Neexeculate Remedierea cum se
in Anexa la (cu toate prelungirile potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notlficare
a calculata de la data la care Lucrarile sau
Sectoarele de Lucrari sunt terminate potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 10.1 a Sectoarelorde
"Proces Verbal de Receptie certificatul emi s
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11 .9 [Procesul Verbal de

"Zi" o zi calendaristica "An" 365 de zile.
"Valoare de Contract valoarea acceptata
In Scrisoarea de Acceptare pentru terminarea Lucrarilor
remedierea tuturor Defectelor.
Contractului" definit in Sub-Clauza 14.1
ContractuluI] include efectuate in
conformitate cu prevederile Contractului.
1.1.4.3 "Cost" toate cheltuielile (sau care urmeaza sa fi e
facute) in mod rezonabil de Antreprenor. indiferent sunt
facute pe sau in afara inclusiv cheltuielile indirecte sau
costuri similare. exclusiv profitul.
1.1.4.4 "Certificat Final de inseamna certificatul de plata emis
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului
Final de PI -
Volumul 2 Secliunea 2 Parlea I Pagina 5 d.n 76
CNADNR SA
tJ!;i nal 048
37
o
1. 1.5
Bunuri
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.4.7
1.1.4.8
1.1.4.9
de de
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea
Finale de Lucran].
o in care se
(sau integral) Contractului, dar nu Moneda
"Certificat Interimar de certificatul de emis
potrivit prevederilor Clauzei 14 Contractului altul
Certificatul Final de
"Monedli moneda
"Certificat de un certificat de emis potrivit
prevederilor Clauzei 14 Contractului
1.1.4.10 suma care este
in Contract ca provizion pentru unei a
sau pentru fumizarea de Echipamente, Materiale sau
Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] .
1.1.4.11 "Sume Retinute" sumele cumulate pe care Beneficiarul
le potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea
Interimare de le potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor
1.1.4.12 de de de
Antreprenor ca parte a potrivit prevederilor Clauzei
14 Contractului pentru emiterea certificatului de

1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5
1.1 .5.6
1.1.5.7
"Utila/ele Antreprenorului" toate aparatele,
vehiculele altele asemenea necesare pentru
terminarea remedierea Sunt
exduse Provizorii , Utilajele asigurate de Beneficiar
Echipamentele, Materialele altele asemenea, care
vor face sau fac parte din Permanente.
"Bunuri" Utilajele Antreprenorului, Materialele,
EChipamentele Provizorii, sau oricare din acestea,
caz.
"Materiale" produse de orice tip (altele
Echipamentele) care vor face sau fac parte din
Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (daca
fumizate de Antreprenor, potrivit prevederi lor Contractului.
Permanente" permanente necesar a
fi executate de Antreprenor potriVIt prevederilor Contractului.
"Echipamente" aparatele, vehiculele care
vor face sau fac parte din Permanente.
"Sector" o parte din i n Anexa la
ca Sector
VO,Lynmi 2 Secliunea 2 Partea I
CNAIJNR SA
Pagina 6 din 76
-
C' xemplar original
38
In

m
w
m
m
m
I
1.1.6
Alte
1.2

1.1.5.8
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1 .6.4
1.1.6.5
1.1.6.6
1.1.6.7
1.1.6.8
1.1.6.9

Permanente Provizorii,
sau oricare dintre acestea, caz.
"Documentele Antreprenorului" calculele, programele
de computer alt software, manuale, modele alte
documente tehnice furnizate de Antreprenor
conform prevederilor Contractului.
in care este amplasat (sau cea
mal mare parte a acestuia), unde a fi executate
Permanente.
"Utilaje Asigurate de Beneficiar" toate
aparatele, vehiculele puse la de
Beneficiar pentru a fi utilizate de Antreprenor la
cum se in dar nu
indud Echipamentele care nu au fost de
Beneficiar.
este in Clauza 19
"Legi" toate legile (sau ale decretele,
alte legi, ale
publice legal constnune.
de (sau
potrivit prevederilor SubClauzei 4.2
de
locurile in care vor fi executate
Permanente unde se vor livra Echipamentele Materialele,
oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte
a
"Imprevizibil" ceea ce nu poate fi in mod
rezonabil de un Antreprenor cu la data
depunerii Ofertei.
"Modificare" orice modificare a care se
dispune sau se aproba ca modificare, potrivn prevederilor
Clauzei 13
Cu in care in Contract contextul cere altfel :
cuvintele care un gen includ toate genurile;
cuvintele care singularul includ pluralul cuvintele care
pluralul includ singularul;
prevederile care includ cuvintele .a conveni, .convenir sau .acord"
inregistrarea in scris a acordului,
scris' sau .in scris" scris de dactilografiat, sau
redactat electronic care devine inregistrare
Notele de pe margine sau ane titluri nu vor fi luate In considerare la
interpretarea acestor
C N A d'Kl'ff''!:f 2 I .
r:xernplar original O 5 O
(
39
m

m
m
m
m
I
Il
E
Comunicarea
1.4
Legea Limba
1.5
Prioritatea
Documentelor
1.6
Acordul Contractual
n orice n care, potrivit prevederilor acestor este
emiterea de certificate, stabiliri,
comunicarea se va face cum
(a) n scris personal (cu confirmare de primire), prin
sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere
acceptate, cum se n Anexa la
(b) sau la adresa de contact a destinatarului,
n Anexa la n n care:
(i) destinatarul transmite o de schimbare a adresei,
va fi n
(ii) destinatarul nu a declarat o n momentul unei
sau poate fi transmis la adresa de
la care s-a expediat solicitarea.
certificatele, stabilirile nu vor fi sau
ntrziate nejustificat. Atunci cnd unei i se emite un certificat, emitentul
va transmite o copie celeilalte Cnd se transmite o unei
de Parte sau de Inginer, trebuie o copie
Inginerului sau celeilalte caz.
Contractul va fi guvernat de legile (sau altei n Anexa
la
versiuni ale din Contract, scrise n mai multe limbi, va
prevala versiunea n limba de n Anexa la
Limba pentru comunicare va fi n Anexa la n
nu se o de comunicare, se va utiliza limba n care a
fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).
Documentele care Contractul trebuie considerate ca documente
care se reciproc. n scopul prioritatea documentelor
va fi n conformitate cu ordinea de mai jos:
(a) Acordul Contractual
(b) Scrisoarea de Acceptare
(c) Scrisoarea de
(d) Speciale
(e) Aceste Generale
(f)
(g)
(h) Listele orice alte documente care fac parte din Contract.
n caz de ambiguitate sau ale documentelor, Inginerul va emite
sau necesare.
nu s-a convenit altfel vor incheia un Acord Contractual in termen
de 28 de zile primirea Scrisorii de Acceptare de Antreprenor.
Acordul Contractual va avea din formularul la
Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor taxe similare
impuse de lege n cu ncheierea unui Acord Contractual vor fi
suportate de Benefic' . r C
....1--,f.A
d(, 19
<, T
Volumul 2 Secliunea 2 Partea I

" (JMB
CNADNR SA
Exemplar onginal
"'0 snc
O 51
B
m
1.7
Cesionarea
1.8

Furnizarea
Documentelor
1.9
intrzieri in
Transmiterea
sau

Nici o Parte nu va cesiona o parte sau intregul Contract. beneficiu sau orice alt
drept in cadrul sau asupra Contractului. Prin fiecare Parte:
(a) poate cesiona intregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul
prealabil al celeilalte numai la latitudinea a acelei

(b) poate cesiona. sub de in favoarea unei sau unei
alte financiare. dreptul la orice sume de incasat sau care vor
deveni incasa bile in derularea Contractului.
SpeciflCaYile se vor afla n custOdia gri ja Beneficiarului. nu
se altfel in Contract. copii ale Contractului ale
ulterioare vor fi transmise Antreprenorului care poate face sau solicita alte
copii pe proprie.
Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla in custodia grija
Antreprenorului la data acestora de Beneficiar. nu
este altfel in Contract. Antreprenorul va furniza Inginerului copii
ale Document al Antreprenorului.
Antreprenorul va pe o copie a Contractului.
in Documentele Antreprenorului
precum alte emise potrivit prevederilor
Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate
aceste documente In orice moment rezonabil.
una dintre o eroare sau o de
intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la
Partea va notifica cu promptitudine Parte cu privire la acea eroare sau
.
Antreprenorul va in Inginerul de fiecare cnd posibilitatea ca
fie intrziate sau intrerupte. ca urmare a ne primirii de
Antreprenor ntr-un interval rezonabil de timp a unor sau
necesare. va include detalii referitoare la desenele
necesare. detalii care specWice motivul pentru care termenul la care
acestea ar trebui emise. precum detalii referitoare la natura durata
intrzierilor sau intreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp.
Antreprenorul ntrzieri se produc costuri
suplimentare ca urmare a de Inginer ntr-un interval de
timp rezonabil. specificat in cu detalii justificative. a desenelor sau
notificate. Antreprenorul va transmite Inginerului o
cu respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
Antreprenorulwl. va avea dreptul la:
(a) prelungirea perioadei de pentru intrziere potlivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de terminarea
este sau va fi
(b) plata Costurilor suplimentare la care se un profit rezonabil. care
vor fi induse In Contractului.
primirea Inginerul va potrivit prevederior Sub-Clauzei
3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni sau stabili modul de
a acestor probleme.
in masura in ca , .
J. $''''''' 19 t >?" ...
fIJ
CN 2 Partea' Si'EDITION
E I
.. I \\ (/1'11)
xemp ar ongma SRL r.;t' 'i'YlW::J
052 . . l '
(
m
m
m
H
1.10
Utilizarea
Documentelor
Antreprenorului de
Beneficiar
1.11
Utilizarea
Documentelor
Beneficiarului
de Antreprenor
1.12


1.13
Inginer a fost cauzat de o sau ntrziere a Antreprenorului.
inclu'znd o eroare. sau o ntrziere a transmiterii dintre documente.
Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a perioadei de
Ia costuri suplimentare profit.
n dintre Antreprenorul va dreptul de autor alte
drepturi de proprietate asupra Documentelor Antreprenorului
alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau n numele
acestuia),
Se Antreprenorul (prin semnarea Contractului)
Beneficiarului de
de pentru a copia. folosi transmite Documentele Antreprenorului.
inclusiv efectuarea folosirea acestora.
(a) se va aplica pe ntreaga durat de sau (cea
mai din cele a relevante ale
(b) va da dreptul persoane care se n posesia a
sectoarelor relevante de multiplice.
Documentele Antreprenorului n scopul finalizrii.

(c) n cazul n care Documentele Antreprenorului se n forma unor
programe de computer sau alt tip de software. va permite folosirea
acestora pe orice computer de pe alte locuri n
Contract: inclusiv pe computere le furnizate nlocuite de
Antreprenor.
Documentele Antreprenorului alte documente de proiectare ntocmite de
Antreprenor (sau n numele acestuia) nu vor fi. acceptul Antreprenorului.
copiate sau transmise de Beneficiar (sau n numele acestuia) unei
pentru a fi utilizate n alte scopuri dect cele permise de Sub-

n dintre Beneficiarul va rezerva dreptul de autor ane drepturi
de proprietate asupra altor documente
ntocmite de Beneficiar (sau n numele acestuia). Antreprenorul va putea.
pe cheltuiala sa. copieze. dreptul de transmitere
a acestor documente n scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi
utilizate. copiate sau transmise de Antreprenor unei
acceptul BenefIciarului. cu de necesitate pentru scopurile
Contractului.
Antreprenorul va prezenta. Ia solicitarea a Inginerului. toate
sau alte pentru a verifica
Antreprenorul prevederile Contractului.
Respectarea Legilor La indeplinirea Contractuale. Antreprenorul va respecta Legile n
vigoare, Cu altor prevederi ale Speciale:
(a) Beneficiarul a (sau va pentru planurile de
sistematiza re. de zonare sau alte similare pentru
Permanente orice alte descrise n ca fiind deja
(sau in curs de de Beneficiar; Beneficiarul va
l va proteja impolriva datorate
C
VO''''))''' 2 Sec/lunea 2 Partea / Pagina 10 din 76 ' "
NADNR SA "" (SPf.D/TION t; !li;"
onginal _ 053 J
& 1 ':t'
, ""C.4l1
42
D
D
D
1.14
Comune

Individuale
,
acestor aprobari;
(b) Antreprenorul va transmite toate va toate taxele,
impozitele onorariile va toate
aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru
terminarea Lucrarilor remedierea Antreprenorul va
Beneficiarul n va proteja impotriva datorate
neindeplinirii acestor
Antreprenorui constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) o
asociere, un sau o grupare de sau mai multe persoane:
(a) aceste persoane vor fi considerate ca avnd comune
individuale de Beneficiar pentru executarea Contractului;
(b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va
avea autoritatea de Antreprenor pentru membrii asocierii;
(c) Antreprenorul nu va modifica sau statutul legal
aprobarea a Beneficiarului.
2. Beneficiarul
2.1
Dreptu I de Acces pe

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe punerea
in posesie a tuturor la specificatIe) in Anexa
la Aceste drepturi posesii pot nu fie acordate in mod exclusiv
Antreprenorului. potrivit prevederilor Contractului, BenefICiarului i se va
solicita Antreprenorul in posesia unor structuri, echipamente
sau de acces, Beneficiarul va in acest sens la termenul i n
In Beneficiarul poate retrage dreptul de acces
sau de posesie la prezentarea de Bun
termenul nu este specificat i n Anexa la Beneficiarul va acorda
Antreprenorului dreptul de acces punerea in posesie asupra la o
care dea Antreprenorului posibilitatea in conformitate cu
programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de

Antreprenorul intrzieri se produc costuri
suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de
acces sau punere in posesie la termen, Antreprenorul va Inginerul
cu prevederilor SubClauzei 20.1
Antreprenorulw] va avea dreptul la:
(a) prelungirea perioadei de pentru orice lntrziere din
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi
(b) plata Costurilor suplimentare la care se un profit rezonabil, care
vor fi incluse in Contractului.
primirea unei asemenea Inginerul va potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a
conveni sau a stabili modul de a acestor probleme.
in in care Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau intrziere
a Antreprenorului, inclusiv erori sau intrzieri de predare a Documentelor
Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei
-
...
Pagina 11 din 76
.'1
n C N A O Secllunea 2 Partea I
D Original .. . 054
,.. $,f\ :'!' 'f
(l 1 ,,-<"

.-
43
fi

2.2
Autorizatii, Acorduri,

2.3
Personalul
Beneficiarului
2.4
Asigurarea
Resurselor
Financiare de
Beneficiar
2.5

Beneficiarului
de la Costuri suplimentare sau profit.
Beneficiarul va asigura (unde este n la cererea Antreprenorului,
pentru:
(a) de copii Legile necesare Contractului
care nu sunt accesibile,
(b) de Antreprenor a acorduri sau
necesare potrivit prevederilor Legilor
(i) pe care Antreprenorul trebuie le conform prevederilor Sub-
Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor),
(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale,
(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea
Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului
eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe
(a) colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6
[Colabororea]
(b) aplice similare cu cele pe care trebuie le aplice
Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) (c) ale Sub-
Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] Sub-Clauzei 4.18
MediulUi].
n termen de 28 de zile de la primirea unei din partea Antreprenorului,
Beneficiarul va prezenta dovada resurselor financiare, necesare
pentru plata Contractului (estimat la momentul respectiv) n
conformitate cu prevederile Clauzei 14 Controctu/ui
Beneficiarul modifice semnificativ de
acesta trebuie Antreprenorul prezinte detaliile necesare.
Beneficiarul se la o potrivit prevederilor unei
clauze din aceste sau n cu Contractul la o prelungire a
Perioadei de Notificare a Defectelor, Beneficiarul sau Inginerul vor
Antreprenorul i vor prezenta acestuia detaliile necesare. In unor
efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Gaz], Sub-
Clauzei 4.20 [Utilaje/e Beneficiarului Materiale Asigurote Gratuit] sau pentru
alte servicii solicitate de Antreprenor, nu este
va fi de ce Beneficiarul are despre
evenimentul sau contextul care revendicarea. cu privire
la prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor va fi nainte de
expirarea acestei perioade.
Detaliile prezentate trebuie specifice Clauza sau a
trebuie o justificare a sumei a prelungirii la care
Beneficiarul se potrivit prevederilor Contractului. n
continuare Inginerul va n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
3.5[Stab,lirea ModulUi de pentru a conveni sau a stabili (i) suma
pe care Beneficiarul este o de la
Antreprenor (ii) prelungirea e cazul) PerioadeI de Notificare a
Defectelor n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea
VO/lllllUl2 SeC/lunea 2 Partea I Pagina 12 dm 76
CNADNR SA
femplar Original
(
44
Perioadei de Notificare a Defecte/otj.
poate fi din Contractului din Certificatele de
Beneficiarul va fi compenseze sau opereze o deduce re
dintr-o ntr-un Certificat de sau o revendice
Antreprenorului numai n conformijate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
3. Inginerul
3.1

'
Autoritatea
Inginerului
3.2
Delegarea de
Inginer
Beneficiarul va numi un Inginer care va ndeplini care i revin potrivit
prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu
calificare alt personal de specialitate care
de ndeplini
Inginerul nu va avea autorijatea de a modifica Contractul.
Inginerul poate exercite autoritatea Inginerului conform prevederilor
Contractului sau cea de executarea Contractului. pentru anumite
Inginerul trebuie aprobarea Beneficiarului nainte de
exercita autoritatea, respective vor fi cele specificate n
Speciale. Beneficiarul nu va impune alte asupra
Inginerului, cu celor stabilije cu Antreprenorul.
n orice n care Inginerul o autoritate pentru care
este aprobarea Beneficiarului, se va considera (in interesul
Contractului) acordul Beneficiarului, a fost dat.
Cu altor prevederi n aceste
(a) Se va considera Inginerul n numele Beneficiarului de
fiecare cnd sarcini sau autoritatea sau
implicat de Contract.
(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile,
sau n Contract;
(c) Orice aprobare, verificare, certificat, examinare,
notificare, propunere, cerere, test sau alte similare
ntreprinse de Inginer (inclusiv nu vor exonera
Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivij prevederilor
Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,

Inginerul poate din cnd n cnd atribuie sarcini delege autorijatea
revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegari.
pot include un inginer rezident inspectori
pentru verificarea testarea unor ale Echipamentelor sau Materialelor.
Numirea, delega rea sau revocarea vor fi in scris nu vor intra n vigoare
dect primirea copiilor documentului de ambele Inginerul nu va
putea face delega rea de autorijate pentru luarea deciziilor asupra
probleme in conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
aprobarea ambelor
trebuie fie persoane cu calificare care au
pentru ndeplinirea sarcinilor exercitarea delegate,
care vorbesc fluent limba pentru comunicare de prevederile Sub
Clauzei 1.4 [Legea LtmQ<l
C04(e-9
19 "-;.
r;; <;:
C N A S')5.c'iunea. 2 ,

\ (JI1B
Pagma 13 dOI 76
xemplar of!ui nal 056
\(,11' Sf!L
, ' ." .JlQ)!! .

45
m
m
m
m
3.3

Inginerului
3.4
inlocuirea
Inginerului
3.5
Stabilirea Modului
de
Fiecare asistent i s-au atribuit sarcini sau i-a fost delegata
autoritate va fi autorizat emita Antreprenor numai in limita
stabilita prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat,
examinare, notificare, propunere, cerere, test sau alte
similare efectuate de un asistent in conformitate cu de
autoritate vor avea efect ca cum ar fi efectuate de Inginer.
(a) omisiunea de a respinge unele Echipamente sau Materiale
nu reprezinta aprobarea acestora nu va prejudicia
dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de Echipamente
sau Materialele;
(b) Antreprenorul pune la deciziile sau unui
asistent, Antreprenorul poate prezinte problema Inginerului, care va
confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau
asistentului.
Inginerul poate emite (oricnd) ctre Antreprenor, in conformitate cu prevederile
Contractului, suplimentare sau modificate care pot fi
necesare pentru remedierea
Antreprenorul va primi numai de la Inginer sau de la
acestuia le-a fost delegata autoritate potrivit prevederilor acestei Clauze.
o reprezinta o Modificare se vor aplica prevederile Clauzei 13
[Modificilrl
Antreprenorul va respecta primite de la Inginer sau de la
pentru orice in cu Contractul. Aceste vor
fi date in scris. Inginerul sau un asistent delegat:
(a) emite o
(b) o confirmare scrisa a de la (sau in numele)
Antreprenor in termen de zile lucratoare de la data emiterii

(c) nu in scris nu emite o in
termen de zile lucratoare de la data primirii confirmarii,
atunci confirmarea Antreprenorului va constitui scrisa a Inginerului
sau asistentului delegat caz).
BenefIciarul inlocuiasc Inginerul, acesta va transmite
Antreprenorului, cu cel 42 de zile inainte de data pentru inlocuire,
o cuprinznd numele, adresa relevanta a celui care este
inlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu il va inlocui pe Inginer cu o
impotriva Antreprenorul are rezonabile,
Beneficiarul prezinta
Ori de cate ori aceste Inginerul va in conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de
a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte in
incercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un acord, Inginerul va
stabili o in conformitate cu prevederile Contractului, luand
in considerare toate relevante.
Inginerul va ambele cu privire la fiecare acord sau stabilire a
modului de prezentnd de Fiecare Parte se va
conforrria acord sau stabilire a modului de cand
intervine, intervine, o revizuire ' Clauzei 20
<".", COAfE"<9;
C'"..
Volumul 2 SeC/IImea 2 Partea I
-""'7:"""'- fi "'1('"
...... t-,f" Pagma 14 din 76
1 Il il
CNADNR SA
Exemplar original
057
((( ';'1

J/'IJ
(11'1 u '
OnL ....
\
46
H
B
Dispute ArbitraJ1-
4. Antreprenorul
4.1
Generale
ale Antreprenorului
Antreprenorul va proiecta (in limita prevederilor Contractului). executa
termina toate in conformitate cu prevederile Contractului cu
Inginerului va remedia orice ale Lucrrilor.
Antreprenorul va fum iza Echipamentele Documentele Antreprenorului
specificate in Contract, precum tot Personalul Antreprenorului, Bunurile,
consumabilele alte produse sau servicii, provizorii sau permanente,
necesare pentru proiectarea, terminarea remedierea
Defectelor.
Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea
tuturor de ale tuturor metodelor de Cu
altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul (i) va fi responsabil de
toate Documentele Antreprenorului, de Provlzoril de proiectarea
a Echipamenlelor de Materiale astfel inct se conformeze
Contractului (ii) nu va fi responsabil, in nici un fel, de proiectarea
sau Permanente.
La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare la
procedeele metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate
pentru Procedeele metodele nu vor fi modificate
semnificativ notificarea prealabila a Inginerului.
in Contract se faptul Antreprenorul va proiecta o parte a
Lucrarilor Permanente, atunci, cu altor prevederi ale
Speciale:
(a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului
pentru parte, in conformitate cu procedurile specificate in
Contract;
(b) Documentele Antreprenorului pentru parte vor fi in conformitate
cu vor fi scrise in limba pentru comunicare
in SubClauza1.4 [Legea Limba], vor cuprinde
suplimentare solicitate de Inginer pentru a fi
in scopul proiectelor produse de
(c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea de acesta la
terminarea Lucrarilor, partea va trebui
scopurilor aceasta le este dup cum se in
Contract;
(d) inainte de inceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite
Inginerului documentele de manualele de exploatare
in conformitate cu cu suficiente detalii astfel
inct Beneficiarul exploata, demonta, reasambla,
ajusta repara orice parte a Acele nu vor fi considerate
a fi terminate pentru a fi potrivit prevederilor SubClauzei
10.1 a Sectoare/or de cnd
documentele manualele nu vor fi fost transmise
Inginerului.
, ,
Volumul 2 SecUL/nea 2 !
CNADNR SA
Exemplar Original
058
I
47
o
m
de

4.3
Reprezentantu I
Antreprenorului
Antreprenorul va (pe cheltuiala sa) o de pentru
realizarea a la valoarea in moneda stipulate in
Anexa la in Anexa la nu se suma,
nu se va aplica.
in termen de 28 de zile primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va
prezenta Beneficiarului de va transmite o copie
Inginerului. de va fi de o entitate dintr-o
(sau aprobate de Beneficiar, avnd
formularului anexat Speciale sau un alt format acceptat de
Beneficiar.
Antreprenorul se va asigura de este in
vigoare la terminarea de ctre Antreprenor
remedierea termenii de Buna
data de expirare a acesteia, Iar Antreprenorul nu este s
Procesul Verbal de cu 28 de zile inainte de data de
expirare a Antreprenorul va prelungi valabilitatea de
cnd vor fi terminate toate remediate.
Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea de
cu sumelor la care Beneficiarul este
potrivit prevederilor Contractului, in eventualitatea in care:
(a) Antreprenorul nu valabilitatea de
cum este descris in paragralul anterior, in
care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a de
Executie;
(b) Antreprenorul nu Beneficiarului In termen de 42 de zile o suma
datorata, de Antreprenor sau stabilita potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 2.5 BeneficiarulUi] sau Clauzei
20 Dispute ArbitraJ1-
(c) Antreprenorul nu remedieze o in termen de 42
de zile de la primirea solicitarii Beneficiarului privind remedierea
defectiunii, sau
(d) se care Beneficiarul sa
rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea
Contractului de Beneficiar), indiferent s-a trimis sau nu
de reziliere.
Beneficiarul va Antreprenorul nu n va considera vinovat pentru
daunele, pierderile cheltuielile (inclusiv taxe legale cheltuieli) care
dintr-o revendicare privind executarea de in
in care Beneficiarul nu era la revendicare.
Beneficiarul va retuma Antreprenorului de in termen
de 21 de zile primirea unei copii a Procesului Verbal de
Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului ii va atribui
acestuia autoritatea necesara pentru a in numele
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului .
Cu cazurilor in care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin
Contract.. Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru
inainte de Data de incepere, numele privind
persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi Reprezentant al
Antreprenorului. nu este dat sau este revocat ulterior.
sau persoana nu ca Reprezentant al
Volumul 2 Secliunea 2 !
CNADNR SA
Exemplar onginal
OS9
-
I
4.4
Subantreprenorii
4.5
Transferul
Subcontractantului
4.6
Antreprenorului. Antreprenorul va transmite numele altei
persoane acestei
Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului nu va
numi un inlocuitor prealabil al Inginerului.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate
Contractului. Reprezentantul Antreprenorului este temporar
absent de pe pe parcursul se va numi o
care il cu prealabil al
Inginerului. Inginerul fiind notificat in
Reprezentantul Antreprenorului va primi in numele acestuia instructiunile
emise de catre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3
InginerulUi].
Reprezentantul Antreprenorului va putea delege autoritate. sau
imputemiciri oricarei persoane competente va putea oricnd revoce
delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra in vigoare
Inginerul nu va primi o de Reprezentantul
Antreprenorului in care fie persoana care specifice
imputemicirile. autoritatea care au fost delegate sau revocate.
Reprezentantul Antreprenorului toate persoanele numite vor vorbi fluent
limba de comunicare in Sub-Clauza 1.4 [Legea Limba].
Antreprenorul nu va subcontracta in totalitate
Antreprenorul va fi responsabil pentru sau erorile Subantreprenorilor.
ale sau ca cum acestea ar fi sau erorile
Antreprenorului. Cu altor prevederi ale Speciale:
(a) Antreprenorului nu i se va cere aprobarea pentru fumizorii de
Materiale sau pentru subantrepriza Subantreprenorul este numit
in Contract:
(b) pentru numirea Subantreprenorilor semnarea Contractului
va fi prealabil al Inginerului;
(c) Antreprenorul va transmite Inginerului cu cel 28 de zile
inainte de termenele la care Subantreprenorul
precum datele efective de incepere a pe
(d) fiecare contract de subantrepriza va include prevederi care
Beneficiarul solicite transferul contractului
Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 45 [Transferul
SubantreprenorulUll. cnd este aplicabil) sau in
eventualitatea rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei
15.2 [Rezilierea Contractului de Beneficiat].
Subcontractantului data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectelor. iar Inginerul. inainte de dispune
Antreprenorului transferul acestor Beneficiar. atunci
Antreprenorul va proceda in Cu altor prevederi.
Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate de Beneficiar pentru
activitatea de Subcontractant ce transferul a fost
efectua!.
VolunwJ.2. 2 Partea J
CNADNl< _
C: xemplar original
OGD
D
00
m
m
m
I
m
8
m
Colaborarea
4.7
Trasarea
4.8
Antreprenorul va crea. fn conformitate cu prevederile Contractului sau cu
Inginerului.
pentru:
(a) Personalul Beneficiarului
(b) antreprenori de Beneficiar.
(c) personalul publice legal constituite.
care pot fi pentru pe sau fn zona unor
care nu sunt cuprinse fn Contract.
Orice astfel de va constitui o Modificare. fn fn care
produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal
antreprenori pot include folosirea Ulilajelor Antreprenorului, a
Provizoril sau a acceselor amenaja te pentru care este responsabil
Antreprenorul.
potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se acorde
Antreprenorului dreptul de utilizare a unor structuri, echipamente sau
de acces fn conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul
va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele fn
fn
Antreprenorul va trasa fn de reperii originali, coordonatele
cotele de specificate fn Contract sau notificate de Inginer.
Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate de
Lucrari va rectifica orice eroare de amplasament, dimensiune sau
traseu al Lucrarilor.
Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare de reperii sistemele de
specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate
eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora fnainte de
utilizare.
Antreprenorul fntarzieri se produc Costuri
suplimentare la care au fost necesare ca urmare a
unor erori ale reperilor sau sistemelor de iar un antreprenor cu
nu ar fi putut identifica, fn mod rezonabil, asemenea erori evita
fntarzierile Costurile suplimentare, Antreprenorul va Inginerul
cu prevederilor Sub-Clauzei 20.1
Antreprenorulw], va avea dreptul la:
(a) prelungirea duratei de pentru o astfel de fntarziere, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi
(b) plata Costurilor suplimentare, la care se un profit rezonabil,
care vor fi incluse fn Contractului.
primirea Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile
Sub-Clauzel 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni sau
stabili (i) (In acest caz) la ce In mod rezonabil, erorile nu s-
ar fi putut identifica (ii) drepturile fn sub-paragrafele (a)
(b) de mai sus se fn
Volumul 2 Sectiunea 2 Partea I Pagina 1 a din 76
CNADNR SA
=xemplar original
50
I
m
m
m
Proceduri de
Securitate
4.9
Asigurarea
4.10
despre

AH
Antreprenorul are
(a) respecte in vigoare legate de securitatea muncii;
(b) se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a
se aHa pe
(c) toate eforturile rezonabile pentru a
degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la
riscuri a persoanelor respective;
(d) sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza supravegherea
la terminarea acestora potrivit prevederilor Clauzel 10
Lucrorilor de Beneficiatj,
(e) execute orice Lucrori Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare,
garduri) care pot fi necesare, pentru
utilizarea de public publicului, a proprietarilor
terenurilor adiacente.
Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a pentru a demonstra
respectarea Contractului. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile
in Contract. Inginerul va avea dreptul auditeze orice aspect al
sistemului
Detaliile tuturor procedurilor documentele de conformitate vor fi transmise
Inginerului in scopul acestuia, inainte de inceperea etape de
proiectare sau La emiterea unui document de adresat
Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv fie inscris acceptul
prealabil al Antreprenorului.
Respectarea sistemului de asigurare a nu va exonera Antreprenorul de
nici una din sarcinile, sau sale potrivit prevederilor
Contractului.
Beneficiarul va pune la Antreprenorului, pentru informarea acestuia,
inainte de Data de Baza, toate datele relevante, care se aHa in posesia
Beneficiarului, referitoare la structura geologica hidrologice de pe
Santier, inclusiv aspectele leqate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va
pune la Antreprenorului, toate datele care in posesia
Beneficiarului ulterior Datei de Antreprenorul va avea responsabilitatea
interpretarii acestor date.
in in care este posibil cont de costuri timp), se va considera
ca Antreprenorul a toate necesare referitoare la riscuri,
evenimente alte care pot sau afecta
Oferta sau in se va considera Antreprenorul a
inspectat examinat imprejurimile acestuia, datele mai
sus alte disponibile, a fost inainte de depunerea
Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv a se limita la
acestea):
(a) forma natura inclusiv subterane;
(b) hidrologice climaterice;
(c) volumul natura Bunurilor necesare pentru
terminarea remedierea
(d) procedurile codul muncii aferente
(e) Antreprenorului referitoare la de acces, cazare,
personal, energie, transport. alte servicii.
2 Partea i 062
Exempiar original
Pagina 19 din 76
51
Corectitudinea Valorii
de Contract
Acceptate
4.12
Conditii Fizice
Imprevizibile
Se
(a) Antreprenorul este Valoarea de Contract
este
(b) Valoarea de Contract este cu datele.
necesare. deplina
a tuturor problemelor relevante la care se face referire in
Sub-Clauza 4.10 despre .
in Contract nu se altfel. Valoarea de Contract AcceptaUI va
acoperi toate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului
(inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate. este cazul) toate
cele necesare pentru o terminarea
remedierea tuturor Defectelor.
In fizice' fizice naturale
artificiale. precum alte obstacole fizice factori pe care
Antreprenorul ii pe la inclusiv
subterane hidrologice. cu climaterice.
Antreprenorul fizice nefavorabile. pe care le
ca fiind Imprevizibile. Antreprenorul va Inginerul mai curnd
posibil.
va descrie fizice. astfel fi verificate de
Inginer. va motivele pentru care Antreprenorul le
Imprevizibile. Antreprenorul va continua execute folosind metode
potrivit fizice existente va
respecta toate primite de la Inginer. o
constituie o Modificare. se vor aplica prevederile Clauzei 13

in in care Antreprenorul fizice care sunt
Imprevizibile. transmite
se produc Costuri suplimentare acestor Antreprenorul. cu
prevederilor Sub-Clauzei 20.1
Antreprenorulw]. va avea dreptul la:
(a) o prelungire a perioadei de intrzierilor
inregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi
(b) plata costurilor suplimentare. care vor fi incluse in Contractului.
primirea efectuarea
fizice. Inginerul va in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de pentru a conveni sau stabili (i)
da) la ce fizice au fost imprevizibile (il)
drepturile in sub-paragrafele (a) (b) de mai sus se in

inainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite in sub-
paragraful (ii). Inginerul poate. de asemenea. verifica pe sectoare
similare de au fost identificate fizice mai
favorabile s-au putut prevedea in mod rezonabil la data la care
Antreprenorul a depus Oferta. in in care acesle fizice
mai favorabile au fost intlnite. Inginerul poate in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a
Volumul 2 SecllUnea 2 Partea I Pagina 20 din 76
CNADNR SA .
Exemplar original 063
r
52
4.13
Dreptul de Trecere

4.14
Evitarea Atectrilor
4.15
de Acces
4,16
aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor care pot fi
deduse din Contractului din Certificatele de Efectul cumulat al
aplicarii prevederilor sub-paragrafului (b) reducerile pentru toate
fizice favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrari nu pot avea ca
efect o reducere a Contractului.
Inginerul poate evalua orice dovezi ale fizice de catre
Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de catre
Antreprenor, dar nu va fi obligat le ia in
Antreprenorul va suporta toate costurile taxele pentru accesele cu
care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul
pe De asemenea, Antreprenorul va cu riscul pe cheltuiala
sa, orice alte suplimentare din afara care ii pot fi necesare
la
Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat :
(a) libera a publicului, sau
(b) accesul drumuri trotuare, sau folosirea ocuparea acestora,
indiferent acestea sunt publice sau se in posesia
Beneficiarului sau a altor proprietari.
Antreprenorul il va despagubi si il va exonera de raspundere pe Beneficiar,
pentru daunele, pierderile cheltuielile (inclusiv taxele cheltuielile egale)
care In urma unor inutile sau nemotivate.
Se . . Antreprenorul este de compatibilitatea
disponibilitatea cailor de acces catre Antreprenorul va depune eforturi
rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate
datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Aceste
eforturi vor Include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor a drumurilor.
Cu altor prevederi ale acestor
(a) Antreprenorul va fi responsabil (in dintre de lucrarile de
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a
drumurilor de acces;
(b) Antreprenorul va executa toate marcajele indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces va aprobarea competente
pentru marcaje indicatoare precum pentru utilizarea acestor
drumuri;
(c) Beneficiarul nu va fi pentru generate de
utilizarea drumurilor de acces;
(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea
drumurilor de acces private,
(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor
de acces in stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul
Antreprenorului.
Transportul Bunurilor Cu altor prevederi ale Speciale:
(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel 21 de
zile inainte, e a care Echipamentele sau Importante din

19 ti'? ... COAIEIO . .
10 ... '\ '''('1
1. \SPEVITJON
Y
f Pagina 21 din 76
\; . O 6 4 \ Col"!! g -
Exemplar original \'\,. SAL ""f,\\I\.".\..
,,",!Ul0 .. 1:# V

-=
53
4.17
Utilajele
Antreprenorului
4.18
Mediului
4.19
Electricitate,
Gaz
4.20
Utilajele
Beneficiarului
Materialele Asigurate
Gratuit
alte Bunuri vor fi livrate pe
(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea.
transportul, primirea, descarcarea, depozitarea protejarea tuturor
Bunurilor a altor produse necesare Lucrarilor;
(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului
pentru daunele. pierderile cheHuieiiie (inclusiv taxele cheHuieliie
legale) care rezulta din transportul Bunurilor va negocia suporta
toate cheltuielile generate de privind transportul acestora.
Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe
Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in Intregime
destinate executarii Lucrarilor. Antreprenorul nu va retrage de pe nici
un Utilaj important fara Inginerului. Nu este necesar
pentru vehiculele care transporta Bunuri sau Personal al
Antreprenorului in afara
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mediului
inconjurator (att pe ct in afara acestuia) pentru limitarea
daunelor sau afectarii a ca urmare a poluarii.
zgomotului a altor ale sale.
Antreprenorul se va asigura emisiile, deversarile de
rezultate in urma activitatilor proprii nu vor valorile indicate in
nu vor valorile admise de in vigoare.
Cu prevederilor de mal JOs, Antreprenorul va fi raspunztor de
furnizarea energiei electrice, apei altor servicii care ii sunt necesare.
Antreprenorul va fi utilizeze. in scopul
energia electrica, apa, gazul alte servicii pe care Beneficiarul le are
disponibile pe ale detalii sunt in
Antreprenorul va tumiza, pe riscul pe cheltuiala sa, aparatura
serviciilor respective consumurilor.
consumate sumele datorate (conform
pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de Inginer in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 BeneficiarulUi]
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea ModUlui de Antreprenorul va plati
Beneficiarului toate aceste sume.
Beneficiarul va pune la pentru a fi utilizate de Antreprenor la
Utilajele Beneficiarului exista) in conformitate cu
detaliile, in Cu aHor
prevederi ale
(a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului . exceptnd
in care:
(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele
Beneficiarului in perioada de timp in care Personalul Antreprenorului le
conduce, se in posesia acestuia sau le

Volumul 2 Secliunea 2 Pat1ea I
CNAONR SA ..
Exemplar original 065
54
I
I
B
4.21
Rapoarte privind


Inginer in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5
BeneficiarulUi] Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului.
Beneficiarul va fum iza, a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit
(daca in conformitate cu detaliile in
Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul pe cheltuiala sa, la
termenul in locul specificate in Contract. Antreprenorul va face
vizuala a acestor materiale va transmite cu promptitudine Inginerului o
referitoare la orice lipsuri, defecte sau ale acestora. Daca
nu se convine altfel de catre cele doua parti, Beneficiarul va rectifica cu
promptitudine orice lipsa, defect sau '
Ulterior vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute in grija,
custodia sub controlul Antreprenorului. Antreprenorului de a
inspecta, avea grija, in custodie controla aceste materiale nu vor
exonera Beneficiarul de raspunderea pentru lipsurile, defectele sau
care nu au fost evidente la
Cu altor prevederi ale Speciale, rapoartele lunare privind
Lucrarilor vor fi elaborate de catre Antreprenor transmise
Inginerului in exemplare. Primul raport va acoperi perioada pna la
primei luni calendaristice consecutive Datei de ncepere. Restul
rapoartetor vor fi prezentate in fiecare luna, in termen de 7 zile dupa ultima zi
a perioadei cuprinsa in raport.
Raportarea va continua la terminarea de Antreprenor a tuturor
lucrarilor ramase la data de terminare specificata in Procesul Verbal de
la Terminarea Lucrarilor.
Fiecare raport va include:
(a) grafice descrieri detaliate ale inregistrate, incluznd fiecare
de proiectare (daca e cazul), Documentele Antreprenorului,
livrari pe montaj efectuarea
testelor incluznd in raportare fiecare Subcontractant nominalizat (dupa
cum se specifica in Clauza 5 [Subcontractanti
(b) fotografii care reprezinte stadiul pe

(c) pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor
pentru Materiale, se vor prezenta: numele locul de
asamblare, procentul de realizare, datele planificate cele realizate
pentru:
(i) inceperea asamblarii;
(ii) facute de Antreprenor;
(iii) testele,
(iv) transportul sosirea pe
(d) detaliile prezentate in Sub-Clauza 6.10 privind Personalul
Utilaje/e Antreprenoru/Ul];
(e) copii ale documentelor de asigurare a rezultatele testelor
certificatele de calitate pentru Materiale;
(f) lista transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5
BeneficiarulUi] celor transmise potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 20.1 AntreprenoruIUl];
(g) statistici referitoare la securitatea muncii , inclusiv detalii asupra oricaror
incidente neprevazute activita i in legatura cu aspectele de mediu
\
(}'" 19 C<'T
2Parlea I Pagma 23din 76 55
Exemplar original 066
D
4.22
Securitatea

4.23

Antreprenorului pe

4.24
Vestigii
(h) intre a cea prezenlnd
detalii referitoare la orice evenimente sau care pot
peridita terminarea conform prevederilor Contractului
care se (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea
inlrzierilor.
Cu altor prevederi ale Speciale:
(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul
persoanelor neautorizate pe
(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului ,
Personalul Beneficiarului oricare alte persoane a identitate a
fost Antreprenorului de Beneficiar sau Inginer, in calitate
de personal autorizat al aHor antreprenori ai Beneficiarului pe
Antreprenorul va restrnge aria de a numai in limitele
in alte zone auxiliare care pot fi de Antreprenor
acceptate de Inginer ca zone de Antreprenorul va lua toate
necesare pentru a Utilajele Antreprenorului Personalul
propriu in limitele ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta
terenurile adiacente.
Pe parcursul Antreprenorul va degajat
de obstacole inutile va depozita sau orice Utilaj propriu sau exces
de materiale. Antreprenorul va de pe orice moloz,
resturi Provizorii care nu mai sunt necesare.
emiterea Procesului Verbal de la Terminarea
Antreprenorul va de pe acea parte a a
la care se Procesul Verbal de la Terminarea
toate Utilajele Antreprenorului , excesele de materiale, molozul,
gunoaiele Provizorii. Antreprenorul va partea a
curate in Pe parcursul Perioadei de
Notificare a Defectelor, Antreprenorul poate pe Bunuri le care ii
sunt necesare pentru indeplinirea prevazute i n Contract.
Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau cu
alte sau elemente de interes arheologic sau geologic
descoperite pe vor fi in grija sub autoritatea
Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate necesare pentru a opri
Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la sau
deteriorarea acestor descoperiri.
descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu
promptitudine o Inginerului, care va emite pentru modul
de Antreprenorul sau se produc
Costuri suplimentare ca urmare a acestor
Antreprenorul va o Inginerului cu
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 AlltreprenorulU/l , va
avea dreptul la:
(a) O prelungire a duratei de pentru fiecare i nlrziere, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi
...
.!c- 19 t':I....;:. '9(1
(b) plata Costurilorl u imeat re, car in Contractului.
T(" I
Vo/llmul 2 Secllunea 2 Partea I \\SPEIJITION Pagina 24 din 76
CNADNR SA <>. S;L
, .
Exemplar original '.\.",, ' RU qURO'.
067
I
56
pnmlrea noii Inginerul va proceda i n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a
conveni sau stabili modul de soluVonare a acestor probleme.
5. Subantreprenori
5.1
Definitia
"Suba'ntreprenorului
Nominalizat"
5.2
in Contract, .Subantreprenor nominalizat" inseamna un Subantreprenor:
(a) care este menVonat in Contract ca fiind un Subantreprenor
nominalizat, sau
(b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri
Actualizn], n desermeaza sa fie angajat ca Subantreprenor, conform
unei transmise Antreprenorului.
la Nominalizare Antreprenorul nu va fi obligat angajeze un Subantreprenor nominalizat
impotriva Antreprenorul are rezonabile.
Inginerul ct de repede posibil. prezentnd corespunzatoare.
se va considera daca este rezultatul dintre
(printre altele), cu cazurilor in care Beneficiarul
este de acord ofere Antreprenorului pentru orice
ale acestora:
5.3
Plata
Subantreprenorilor

5.4
Confirmarea
(a) motive sa se Subantreprenorul nu are
resurse sau capacitate
(b) Contractul de subantrepriza nu daca Subantreprenorul
nominalizat va Antreprenorul pentru ca urmare a oricarei
sau folosirii necorespunzatoare a Bunurilor de catre
Subantreprenorul nominalizat, acestuia; sau
(c) Contractul de subantrepriza nu precizeaza ca, pentru activitatea de
subantrepriza (inclusiv proiectarea, daca Subantreprenorul
nominalizat:
(i) se va angaja elibereze Antreprenorul sa preia
Antreprenorului in Contract,
(ii ) va exonera Antreprenorul de toate
prevazute in Contract sau in cu acesta il va
pentru de Subantreprenor a
acestor obligaVi a neindeplinirii acestor
Antreprenorul va Subantreprenorilor sumele pe care
Inginerul le ca fiind datorate, in conformitate cu prevederile
Contractului de subantrepriza. Aceste sume mpreuna cu alte plilV vor fi
incluse in Contractului in conformitate cu prevederile sub-paragrafului
(b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionatel, cu celor n
Sub-Clauza 5.4 [Confinnarea Subantreprenon].
inainte de emijerea Certificatului de care Include o care poate fi
unui Subantreprenor nominalizat. Inginerul poate solicita
Antreprenorului fumizeze o care arate
Subantreprenorul nominalizat a primIt toate sumele la care este in
conformitate cu ' de mal puVn deducerile care
se aplica pentru . Cu cazurilor in
Volumll1 2 Sectiunea 2 Parlea I Pagina 25 don 76
CNADNR SA .
Exemplar original
068
m
m
care Antreprenorul:
(a) transmite dovezi rezonabile Inginerului , sau
(b) (i) transmite Inginerului in scris un care sa
ca Antreprenorul are dreptul de a sau refuza sa plateasca
aceste sume,
(ii) transmite Inginerului dovezi rezonabile care sa dovedeasca faptul
ca Subantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la
dreptul Antreprenorului,
Beneficiarul poate (Ia alegerea sa) sa direct Subantreprenorului
nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate anterior (mai
deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat
pentru care Antreprenorul nu a transmiti! dovezile descrise in sub
paragrafele (a) (b) de mai sus. Antreprenorul va plati Beneficiarului sumele
platne de catre Beneficiar Subantreprenorilor.
6. Personalul de
6.1
Angajarea
Personalului
de Munca
6.2
Ni velul de Salarizare
de

6.3
Persoane in serviciul
Beneficiarului
6.4

Muncii
6.5
Programul de Lucru
,,.,
Cu celor in Antreprenorul va lua toate
necesare pentru angajarea intregului personal de munca, nelocalnic
sau din precum pentru plata, cazarea, masa transportul acestuia.
Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare de munca care sa nu
fie inferioare celor stabilite pentru similare din zona in care se executa
lucrarea. Daca nivelurile de salarizare de nu sunt aplicabile,
Antreprenorul va asigura salarii de munca practicate pe plan local de
catre angajatori cu similare cu cele ale Antreprenorului.
Antreprenorul nu va recruta sau nu va incerca sa recruteze personal sau
de munca din cadrul Personalului Beneficiarului.
Antreprenorul va respecta intreaga a muncii care se aplica
Personalului Antreprenorului , inclusiv Legile referitoare la angajare,
securitatea muncii, emigrare repatriere, ii va asigura
acestuia toate drepturile legale.
Antreprenorulle va solicita sai se conformeze Legilor in vigoare,
inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.
Activitatea pe se va i ntrerupe in zilele nelucratoare i n afara
programului normal de lucru in Anexa la Oferta, cu urmatoarele

(a) Contractul alte prevederi ;
(b) acordul Inginerului:
(c) Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea
sau a sau pentru caz i n care
Antreprenorul va informa imediat Inginerul.
Volumul 2 Sectllll1ea 2 Partea I Pagina 26 din 76
CNADNR SA
Exemplar ongina'l 069
I
58
1,
m

pentru
Personal de

6.7

Securitatea Muncii
6.8
Supravegherea
de
Antreprenor
6.9
Personalul
Antreprenorulul
Cu altor prevederi ale Antreprenorul va asigura
toate necesare legate de cazare. masa transport.
destinate Personalului propriu. De asemenea. Antreprenorul va asigura
pentru Personalul Beneficiarului. conform celor in

Antreprenorul nu va permite nici unuia din sai sa temporar
sau permanent in care fac parte din Lucrarile Permanente.
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru
Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu
sanitare, ca personalul medical, de prim ajutor, infirmeria
serviciul de sunt asigurate in pe in
taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului ca se
iau toate masurile necesare pentru asigurarea sociale, de
prevenirea epidemiilor.
Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe care sa
raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea
accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de activitate va
avea autoritatea de a emite a dispune masuri de prevenire a
accidentelor. Pe parcursul Antreprenorul va asigura toate
necesare acestei persoane pentru exercitarea
sale.
in producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent,
Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va
pastra un registru va intocmi rapoarte referitoare la sanatatea, securitatea
acordata persoanelor, precum la daunele aduse
cum poate solicita Inginerul in mod rezonabil.
Pe durata Lucrarilor timp este necesar pentru indeplinirea
Antreprenorului, acesta va asigura toata pentru
planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea testarea lucrarilor.
Supravegherea va fi asigurata de un numar sufiCient de persoane care
cunoasca limba de comunicare in Sub-Clauza 1.4 [Legea Limba])
care trebuie executate (inclusiv metode proceduri necesare,
riscuri posibile metode de prevenire a accidentelor) pentru
satisfacatoare in a Lucrarilor.
Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregatirea
necesare in domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita
Antreprenorului sa inlature (sau dispuna inlaturarea) orice
pe sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului,
daca este cazul, care:
(a) manifesta un comportament necorespunzator sau lipsit de
responsabilitate;
(b) sarcinile cu sau
(c) nu respecta prevederile Contractului; sau
(d) persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii
muncii, sau mediului.
,,0\ C04f(."-9;
Daca este cazul. Antreprenorul va nu . face demersuri pentru numire)
... " A.,'" % ' -
2 Partea I II 19' <DE';.' Pagina 27 din 76
.... 'II . II SPEDITIO \\\\OS11\".
Exemplar onglnai 07 O ai'lll iJJ
. Ql1l "to.:

59
m
m
R
n
6.10
privind
Personalul
Utilajele
Antreprenorulul
6.11
Conduita

o persoana corespunzatoare pentru inlocuire.
Antreprenorul va Inginerului care sa precizeze numarul
categorii a Personalului Antreprenorului a tip de Utilaj al
Antreprenorului existente pe vor fi transmise lunar. intr-o
forma aprobata de Inginer. pana la data terminarii de Antreprenor a
lucrarilor ramase de executat in Procesul Verbal de la
Terminarea Lucrarilor.
Antreprenorul va lua. in necesare pentru a preveni
dezordinea conduita a Personalului
Antreprenorului pentru pastrarea persoanelor sau a
pe in vecinatatea
7. Utilajele, Materialele
7.1
Modul de
7.2
Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea
aprovizionarea Materialelor de toate cele necesare Lucrarilor:
(a) in modul (daca exista) specificat in Contract;
(b) cu grija profesionalism, in conformitate cu practici recunoscute;
(c) cu mijloace Materiale care nu prezinta riscuri,
in Contract nu este altfel prevazut.
Prelevarea de Probe nainte de utilizarea Materialelor la Antreprenorul va transmite
Inginerului, pentru urmatoarele probe de Materiale
relevante:
7.3

(a) probe standard prelevale de la producator probe specifica le in
Contract. toiul pe cheltuiala Antreprenorului ;
(b) probe suplimentare indicate de Inginer.
Fiecare proba va fi etichetata, cu originii locului de utilizare in
Lucrare.
Personalul Beneficiarului va avea oricnd:
(a) acces nelimitat in orice parte a in toate locurile de unde se
Materiale naturale;
(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblarii lucrarilor (pe
sau in alta parte), examineze, inspecteze,
testeze materialele calitatea sa verifice
proceselor de producere a Echipamentelor de producere prelucrare
a Materialelor
Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului necesare
inclusiv asigurarea acceselor,
aprobarilor echipamentului de Aceste nu vor exonera
Antreprenorul de sale.
Volumul 2 SecliU/lea 2 Parlea I
CNADNR SA
Exemplar Original
071
,
60
Il
m
m
m
m
m
m
m
m
1.
I
I
n

7.4
Testarea
7.5
Respingerea
Antreprenorul va Inginerul de fiecare cnd o lucrare este
inainte ca aceasta ascunSi! sau
pentru depozitare sau transport. in continuare. Inginerul va efectua.
intrzieri nejustificate examinarea. sau testele
necesare. sau va Antreprenorul aceste nu sunt necesare.
Antreprenorul omite acesta. Ia solicitarea
Inginerului. va descoperi lucrarea va efectua remedierile necesare pe
proprie.
se va aplica tuturor testelor specificate in Contract. altele
dect Testele Terminare
Antreprenorul va furniza aparatura. tehnic. documentele alte
electricitate. utilaje. combustibil. consuma bile. instrumente. de
materiale personal cu calificarea
necesare pentru realizarea a testelor specificate. Antreprenorul va
conveni cu Inginerul data locul pentru testelor
specificate pentru Echipamente. Materiale alte ale Lucrarilor.
Inginerul va putea. potrivit prevederilor Clauzei 13 Actualizilnl.
schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru
efectuarea de teste suplimentare. aceste teste modificate sau
suplimentare c Echipamentele testate. Materialele sau calitatea
nu prevederile Contractului. atunci costul acestora
va fi suportat de Antreprenor. a lua in considerare alte prevederi ale
Contractului.
Inginerul va Antreprenorul. cu cel de 24 de ore inainte. cu privire
la acestuia de a participa la efectuarea testelor. Inginerul 'nu se
la data locul convenite. Antreprenorul poate incepe efectuarea
testelor. cu cazurilor in care Inginerul dispune altceva. testele vor fi
considerate ca fiind efectuate in Inginerului.
Antreprenorul se produc Costuri
suplimentare ca urmare a acestor sau ca urmare a
pentru care este responsabil Inginerul. Antreprenorul va
Inginerul cu prevederilor SubClauzei 20.1
[Revendicilrile Antreprenorulu/l. va avea dreptul la:
(a) prelungirea duratei de pentru astfel de ntrzieri potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi
(b) plata Costurilor suplimentare la care se un profit rezonabil. care
vor fi incluse in Contractului.
primirea Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni sau a
stabili modul de a acestor probleme.
Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind
rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci cnd rezultatele testelor
sunt Inginerul va aproba buletinefe de incercare ale
Antreprenorului , sau va emite un cer1JfJcat care va confirma rezultatele testelor.
Inginerul nu a participat la teste. se acesta a acceptat
rezultatele ca fiind corect obtinute.
n urma
Volumul 2 Secliunea 2 Partea I Pagtna 29 dm 76
CNADNR SA
Exemplar onginal 072
(
61
m
,m
m
7.6
Echipamente, Materiale sau Lucrari cu deficiente sau neconforme cu
prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele,
Materialele sau prin transmiterea unei catre Antreprenor
cuprinznd respingerii. Antreprenorul va remedia cu
promptitudine se va asigura ca produsul remediat este in conformitate cu
prevederile Contractului.
Inginerul solicita refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele
sau Lucrarile remediate, testele se vor repeta in termenii similari cu testele
Daca respingerea refacerea testelor produc Beneficiarului
costuri suplimentare, Antreprenorul va suporta aceste costuri, in conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 BeneficiarulUi].
de Remediere Fara a lua in considerare testele sau certifica riie anterioare, Inginerul poate
solicita Antreprenorului:
7.7
Proprietatea asupra
Echipamentelor
Materialelor
7.8

(a) sa inlature de pe sa inlocuiasca orice Echipament sau
Material care nu este in conformitate cu prevederile Contractului,
(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu
prevederile Contractului,
(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru
datorita unui accident, unui eveniment neprevazut sau altui
factor.
Antreprenorul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care
va fi perioada de timp (daca exista) specificata in solicitare, sau in regim de
daca este specificata potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).
Antreprenorul nu se Beneficiarul va fi
sa angajeze sa alt antreprenor care sa execute lucrarea. Cu
cazului in care Antreprenorul este la plata pentru lucrare,
Antreprenorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 2.5 BeneficiarulUi], toate costurile rezultate din
nerespectarea
Daca nu contravine Legilor riscul sechestrului sau a altor impuneri,
Materialele fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea
Beneficiarului atunci cnd:
(a) sunt livrate pe sau cnd
(b) Antreprenorul este la incasarea valorii Echipamentelor
Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor
Materialelor in Eventualitatea
Cu altor prevederi ale Antreprenorul va plati toate
chiriile alte cheltuieli pentru:
(a) Materialele naturale in afara
(b) depozitarea materialelor rezultate din demolari excavari a altor
materiale in exces (naturale sau artificiale), cu cazurilor in care
zonele de depozitare in interiorul sunt specificate in
Contract.
8. nceperea, ntarzierea Suspendarea
VC'j('f;( 6 Partea I
Exemplar original ..
Pagina 30 din 76
62
m
I
1,

8.1
nceperea

8.2
Durata de

8.3
Programul de

Inginerul va transmite Antreprenorului o privind Data de ncepere a
lucrarilor cu cel 7 zjle inainte de aceasta data. Cu excepVa altor prevederi ale
Speciale Oala de ncepere a lucrarilor nu va cu mai mult de 42 de
zile data primirii de catre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.
Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor mai curnd posibil dupa Data de
ncepere va continua cu promptitudine fara intrzieri.
Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile fiecare Sector (daca la
expirarea Duratei de a Lucrarilor sau a Sectorului caz) inclusiv:
(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrarilor,
(Il) terminarea tuturor lucrarilor in Contract astfel sau
Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 Sectoarelor de

':.1 termen de 28 zile dupa primirea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1
[Inceperea Antreprenorul va transmite Inginerului un program de
detaliat cu planificari calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite
programe actualizate de fiecare data programul anterior nu mai corespunde
lucrarilor sau Antreprenorului. Fiecare program va include:
(a) ordinea in care Antreprenorul execute Lucrarile. inclusiv
perioadele propuse pentru fiecare faza de proiectare
Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea,
livrarea pe montarea testarea,
(b) fiecare din de mai sus realizate de subcontractantii
in Clauza 5 [Subcontractanti
(c) succesiunea termenele aferente testelor specificate in
Contract.
(d) un raport justificativ care sa includa:
(i) o descriere a metodelor pe care Antreprenorul
sa le aplice a principalelor etape de a
(ii) detalii cuprinznd estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind
necesarul de Personal pe categorii precum numarul din
Utilajele Antreprenorului, necesare pe pentru realizarea
etape principale de lucrari,
Dac in termen de 21 de zile dupa primirea programului, Inginerul nu transmite o
Antreprenorului, in care sa ca programul nu corespunde
prevederilor Contractului, Antreprenorul va in conformitate cu programul cu
alle pe care trebuie le potrivit prevederilor Contractului.
Personalul Beneficiarului va fi planifice activitatea conform
programului Antreprenorului ,
Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea asupra care pot afecta negativ Lucrarile,
pot majora Contractului sau provoca fntrzieri in execuVa Lucrarilor, Inginerul
poate solicita Antreprenorului sa transmita o esbmare a efectului anticipat al
evenimentelor sau o propunere de
potrivit prevederilor Clauzei 13,3 [Procedura de Modificare] .
2 Partea I
Exemplar onginal
074
63
m
m
m
m
m
m
m
m
m
fi
fi
fi
8.4
Prelungirea
Duratei de

8.5
intrzieri
Cauzate de

8.6
Ritmul


Inginerul transmite o Antreprenorului in care se
programul nu corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului sau
declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
Inginerului un program actualizat in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
Antreprenorul va avea dreptul, cu prevederilor Sub-Clauzei 20.1
Antreprenorulwl, la o prelungire a Duratei de in
in care terminarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1
a Sectoarelor de este sau va fi de cauze:
(a) o Modificare nu s-a convenit prelungirea Duratei de potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare)) sau o schimbare
a unui articol de inclus in Contract,
(b) un motiv de care dreptul prelungirii Duratei de
potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste de Contract,
(c) climatice nefavorabile
(d) lipsa a personalului sau a Bunurilor, unor epidemii sau
guvernamentale, sau
(e) o impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite
Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai
Beneficiarului care activitatea pe
Antreprenorul se la o prelungire a Duratei de
Antreprenorul va Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1
Antreprenorulw]. Atunci cnd va stabili o prelungire a Duratei de
conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite
anterior va putea majora dar, nu va putea reduce perioada de prelungire.
in cazul in care se produc
(a) Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de publice legal
constituite din
(b) intrzie sau intrerup activitatea Antreprenorului,
(c) intrzierile sau intreruperile au fost Imprevizibile,
intrzierile sau intreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de
potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea
Duratei de
in in care:
(a) este pentru respectarea Duratei de

(b) nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului
de valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de

din cauze diferite de cele in Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de
atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de unui program actualizat unui
raport justificativ care descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi
adoptate in vederea i pentru incadrarea in Durata de

Volumlll 2 Sec/lUnea 2 Parlea I Paqina 32 din 76
CNADNR SA
Exemplar original
075
64

m
m
m

m
g
I
m
8.7
de
ntrziere
8.8
Suspendarea

8.9


A 1n
nu este notificat altfel de ctre Inginer, Antreprenorul va adopta metode
revizuite care pot necesita majorarea orelor de lucru a de
Personal Bunuri, cu riscul pe cheltuiala Antreprenorului. Dac aceste
metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va
Beneficiarului aceste costuri, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5
BeneficiarulUl1, precum pentru e cazul),
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.
Antreprenorul nu respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de
Antreprenorul va Beneficiarului de n conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 BeneficiarulUi]. de
vor constitui suma n Anexa la Oferta, care va fi pentru
fiecare zi de ntrziere ntre Data de Terminare data
n Procesul Verbal de la Terminarea Suma
potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea suma
de ntrziere exista), n Anexa la
de ntrziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, n afara
daunelor produse de rezilierea contractului nainte de terminarea potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de Beneficiat1. Aceste
nu vor exonera Antreprenorul de de a termina sau de alte
sarcini, sau pe care le are conform prevederilor Contractului.
Inginerul poate oricnd dispune Antreprenorului suspendarea unei
sau a tuturor Pe perioada Antreprenorul va proteja,
asigura paza acelei sau a tuturor mpotriva pierderii sau

Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza n n care
cauza este se responsabilitatea este a Antreprenorului,
prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 8.11 nu se vor aplica.
Antreprenorul va nregistra se produc Costuri suplimentare ca
urmare a Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8
[Suspendarea ca rezultat al Antreprenorul va
transmite Inginerului o cu prevederilor Sub-Clauzei
20.1 AntreprenorulUl1, va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de pentru astfel de ntrzieri potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Contractului.
primirea Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni sau stabili modul de
a acestor probleme.
Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Antreprenorul nu va fi
la o prelungire a duratei de la plata Costurilor suplimentare
necesare remedierii unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a
sau materialelor sau a omisiUnii
Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.
c 2 Partea I
original 076
65
Plata
Echipamentelor
Materialelor
in
Eventualitatea


8.11
Suspendarea

8.12
Reluarea


Antreprenorul va fi la plata valorii (de la data Echipamentelor
Materialelor care nu au fost livrate pe
(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor Materialelor a
fost suspendat pentru o perioada mai mare de 28 de zile,
(b) in conformitate cu Inginerului Antreprenorul a marcat
Echipamentele Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.
Dac suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] a
durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de
a relua activitatea. Inginerul nu permisiunea in termen de 28 de zile
solicitare, Antreprenorul poate, prin Inginerului, trateze
suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13
a de Lucrri afectate. suspendarea totalitatea
Antreprenorul poate transmite o de reziliere, potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de Antreprenotj.
confirmarea permisiunii sau dispunerii Antreprenorul
Inginerul vor examina Echipamentele Materialele afectate de
suspendare. Antreprenorul va remedia toate sau Defectelor
Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs n
timpul
9_ Testele la Terminare
9.1

Antreprenorului
9.2
in
Efectuarea Testelor
Ulterior documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului (d) din
Sub-Glauza 4.1 Generale ale Antreprenorulw). Antreprenorul va
efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze Sub-
Clauzei 7.4 [Testarea] .
Antreprenorul va Inginerul cu cel 21 de zile inainte de data la
care Antreprenorul va fi sa efectueze toate Testele la Terminare. Cu
cazurilor n care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor
efectua in termen de 14 zile aceast la data sau datele stabilite de
catre Inginer.
La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua in considerare
efectele de Beneficiar asupra sau altor
caracteristici ale De ce la sau la un Sector de
s-au inregistrat Teste la Terminare Antreprenorul va
transmite Inginerului un raport care rezultatele Testelor.
efectuarea Testelor la Terminare este nejustificat de
Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea)
Sub-Clauza 10.3 Testele la Terminarea Lucrrilor].
Testele la Terminare sunt intrziate nejustificat de Antreprenor,
Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o efectueze
Testele in interval de 21 de zile de la primirea respective.
Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de Antreprenor
situate in intervalul de 21 de zile, termene de care va Inginerul.
Voh Imul 2 Sectiunea 2 Partea I
CNADNR SA
xemplar ollglr1al
077
I
66
9.3
Repetarea Testelor
9.4
Rezultate

ale Testelor la
Terminare
Antreprenorul nu efectueze Testele la Terminare in
perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu
riscul pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera
ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi
acceptate ca fiind exacte. '
sau un Sector de inregistreaz Teste la Terminare
necorespunztoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea],
iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunztoare
Testele la Terminare pentru orice lucrare in cu acestea fie
repetate in termenii aplicabile testelor anterioare.
sau un Sector de Lucrri, inregistreaz Teste la Terminare
necorespunztoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea
Testelor], Inginerul va fi
(a) repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 9.3;
(b) sau Sectorul de caz),
rezultatele necorespunztoare nu permit Beneficiarului utilizarea
sau Sectorului de eventualitate in care Beneficiarul
va aplica in sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4
[Omisiunea Remedierii Defecte/orlor]; sau
(c) un Proces Verbal de la Terminarea Lucrrilor,
Beneficiarul acest lucru.
in eventualitatea in care se in sub-paragraful (c),
Antreprenorul va proceda in cu celelalte impuse de
Contract, iar Contractului se va diminua cu suma necesar
Beneficiarului de erorilor Antreprenorului. diminuarea
pentru acoperirea erorilor Antreprenorului nu este
(sau metoda de calcul a acesteia nu este in Contract,
Beneficiarul poate solicita ca diminuarea fie (i) de ambele
(pentru remedierea erorii) inainte de emiterea Procesului Verbal de
la Terminarea sau (ii) potnvit prevederilor
Sub-Clauzei 2.5 BeneficiarulUl1 Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de
10. de Beneficiar
10.1
Lucrrilor
a Sectoarelor de

Cu celor in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate
ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va in in care
(i) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,
descrise in Sub-Clauza 8.2 [Durata de cu
in sub-paragraful (a) de mai jos, (ii) atunci a fost
emis un Proces Verbal de la Terminarea Lucrarilor, sau se
a fost emis in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de
la Terminarea cu cel 14 zile inainte ca din punct de
vedere al Antreprenorului, fie terminate de
sunt pe Antreprenorul poate solicita emiterea
Proceselor Verbale de pentru fiecare ector
Vohmllll , SttCtlJ.Qlj 8 2 Partea I
CNADNK
Pagina 35 din 76
Exemplar original ' 078
67
D
n
B
10.2
de lucrri in parte.
in termen de 28 de zile de la primirea Antreprenorului, Inginerul:
(a) va emite Antreprenor Procesul Verbal de la Terminarea
preciznd data la care sau Sectoarele de au
fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, cu
unor minore neexecutate a Defectelor care nu vor afecta
semnificativ utilizarea sau a Sectoarelor de in scopul
destinat cnd sau in timp ce aceste sunt finalizate
Defectele sunt remediate); sau
(b) va respinge solicitarea, prezentnd specificnd pe
care le realizeze Antreprenorul pentru a face emiterea
Procesului Verbal de la Terminarea Antreprenorul va
finaliza inainte de a transmite o potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze.
in termen de 28 de zile, Inginerul nu Procesul Verbal
de la Terminarea sau solicitarea
Antreprenorului sau Sectoarele de caz) sunt in
mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera Procesul
Verbal de la Terminarea a fost emis in ultima zi a perioadei
de 28 de zile.
unor Inginerul va putea emite un Proces Verbal de la Terminarea
de pentru orice parte a Permanente, numai cu aprobarea a
Beneficiarului.
Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a (altfel dect ca
in Contract, sau de ambele
Inginerul nu emite, dac emite, un Proces Verbal de la
Terminarea pentru parte. Beneficiarul utilizeaz o parte
a Lucrarilor inainte de emiterea Procesului Verbal de
(a) partea care este utilizat va fi ca fiind de la data
la care a inceput utilizarea acesteia;
(b) Antreprenorul va inceta mai responsabilitatea privind acea parte
cu data la care a inceput utilizarea acesteia, la care
responsabilitatea va trece in sarcina Beneficiarului,
(c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de
la Terminarea pentru parte.
ce Inginerul a emis un Proces Verbal de la Terminarea
pentru o parte din Lucrare, se vor lua pentru asigurarea pentru
Antreprenor a necesare Testelor la Terminare neefectuate.
Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea mai curnd
posibil, inainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor.
se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a
de Beneficiar a unei din Lucrare, altele utilizarea
in Contract sau de Antreprenor, Antreprenorul (i) va
Inginerul (ii) cu prevederilor Sub-Clauzei 20.1
Antreprenorulw1, va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare
la care se un profit rezonabil, care vor fi incluse in Contractului.
primirea acestei Inginerul va in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni
sau stabili Costurile Suplimentare profitul
c RS'S'i{'ea 2 Partea'
Exemplar original
079

,,\' "9('\
'7
" ,..
36 din 76
.. 51'U.
.""'''''' 7

-=
68
10.3
Testele
la Terminarea
Lucrrilor
a fost emis un Proces Verbal de la Terminarea pentru
o parte din (alta un Sector), de intrziere pentru
terminarea de executat vor fi diminuate. in mod similar,
de intrziere pentru celelalte Sectoare de in
care este partea vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru
o intrziere data in Procesul Verbal de la
Terminarea reducerea a de se va
calcula ca raport intre valoarea de valoarea a
Lucrrilor sau Sectorului de caz). Inginerul va proceda in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
pentru a conveni sau stabili aceste Prevederile acestui paragraf se vor
aplica numai procentului zilnic al de intrziere aplicat, reglementat de
prevederile Sub-Clauzei 8.7 de ntrziere] nu vor afecta limita
a
Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14 zile efectueze Testele
la Terminare unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va
considera c Beneficiarul a sau Sectoarele de
caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate.
Ulterior, Inginerul va emite in un Proces Verbal de la
Terminarea iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de
ce acest lucru este posibil, dar inainte de data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectelor. Inginerul va transmite o va solicita ca
Testele la Terminare fie efectuate in termen de 14 zile in conformitate cu
prevederile Contractului.
Antreprenorul intrzieri se produc Costuri
suplimentare ca urmare a unor astfel de intrzieri in efectuarea Testelor la
Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o cu
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 Antreprenoru/Ul1, va
avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de pentru astfel de intrzieri potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi
(b) ' plata Costurilor suplimentare la care se un profit rezonabil, care
vor fi incluse in Contractului.
primirea Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni sau stabili
modul de a acestor probleme.
10.4
Restabilirea
de
Teren
Cu altor prevederi ale Procesului Verbal de la Terminarea
un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a nu va
certifica necesare de restabilire a de teren din
zona sau a altor de teren, care restabiliri.
11. Perioada de
11.1
Terminarea
Neexecutate
Remedierea
Defec!iunilor
Pentru ca Documentele Antreprenorului fiecare Sector de
prevederilor Contractului (cu uzurii normale) inainte
de expirarea Perioadei de Notificare a sau ct mai posibil,
Antreprenorul:
Volumul 2 Sectiunea 2 Partea I Pagina 37 din 76
SA
Exemplar Ortginal
080
(
69
11.2
Costul Remeclierii

11.3
Prelungirea Perioadei
de Notificare a

11.4
Omisiunea
Remedieril

(a) va completa orice lucrare la data emiterii
Procesului Verbal de la Terminarea intr-o
de Inginer,
(b) va executa toate necesare pentru remedierea sau
conform Beneficiarului (sau in numele
acestuia), la sau inainte de data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectiunilor pentru sau Sectoare de
caz). '
se produc sau Antreprenorul va fi in
de (sau in numele) Beneficiar.
Toate la care s-a referire in sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei
11.1 [Tenninarea Neexecutate Remedierea vor fi
executate cu riscul pe cheltuiala Antreprenorului, in in care
se datoreaz:
(a) unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul,
(b) Echipamentelor, Materialelor sau care nu sunt In
conformitate cu prevederile Contractului , sau
(c) de Antreprenor a unei alte
in in care de remediere sunt datorate alte
cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de Beneficiar (sau in
numele acestuia) se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de
Modificare) .
Beneficiarul va fi conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5
BeneficiarulUi], la o prelungire a Perioadei de Notificare a
pentru sau Sectoare de in in care
Sectoarele de sau o a
Echipamentelor (in de caz ulterior nu pot fi utilizate in
scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defectiuni sau
unor degradari. Perioada de Notificare a nu va putea fi
cu mai mult de doi ani.
Daca livrarea montajul Echipamentelor Materialelor au fost
suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrllriloi! sau
a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda
Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se
vor aplica nici unei sau produse la mai mult de doi ani
dupa expirarea Perioadei de Notificare a pentru Echipamente
Materiale.
Antreprenorul nu sa remedieze sau
intr-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o in numele
Beneficiarului) poate stabili o la care este remedierea
defecviunilor sau va transmite Antreprenorului o
referitoare la
Antreprenorul nu remedieze sau
la data in costul de rernediere trebuia
suportat de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11 .2 [Costul
Remedierii Beneficiarul poate (Ia alegerea sa) :
(a)

Volumul 2 Seclllll1ea 2 Partea I

cu proprii
<'oj!
HHOSTRADE't Pagina 38 din 76
1rt..1 ( NADNR SA
l mplar original
081
S.A.L. #.
o .,
o AO"''''

70
11.5

Necorespunztoare
11.6
Repetarea Testelor
11.7
Dreptu I de Acces
11.8
Stabilirea Cauzelor

11.9
Procesul Verbal de

intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat
de responsabilitate pentru lucrare, iar Antreprenorul va
Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5
BeneficiarulUl1, costurile inregistrate de Beneficiar
pentru remedierea sau
(b) solicite Inginerului sau o reducere a
Contractului in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de sau
(c) rezilieze intregul Contract sau partea de Contract care se la
care nu pot fi utilizate in scopul stabilit defectiunile sau
Beneficiarul la utilizarea sau a unei
semnificative a prejudicieze celelalte drepturi,
in Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de
a recupera toate sumele pentru sau pentru partea de
caz), cu costurile de costurile
aferente demontrilor necesare
Echipamentelor Materialelor Antreprenorului.
sau nu pot fi remediate cu promptitudine pe
Beneficiarul Antreprenorul poate de
pe in scopul acele componente ale Echipamentelor care
sunt defecte sau degradate. Acest poate solicita Antreprenorului
majoreze valoarea de cu valoarea de inlocuire a
acestor componente, sau prezinte o alt
de remediere a sau pot afecta
Inginerul poate solicita repetarea dintre
Testele in Contract. Solicitarea va fi printr-o
in termen de 28 de zile efectuarea remedierilor.
Aceste teste vor fi efectuate in termenii aplicabili testelor
anterioare, cu faptului ele vor fi efectuate cu riscul pe cheltuiala
pentru de remediere, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 11.2 [Costul Remedierii
Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la
cum este in mod rezonabil necesar, la emiterea Procesului
Verbal de cu de incompatibilitate cu
rezonabile de securitate ale Beneficiarului.
La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va identifice
cauzele tuturor Cu in care Antreprenorul are
remedierii pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 11 .2 [Costul Remedierii Costul inclusiv un
profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de Inginer in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de va fi inclus in
Contractului.
ndeplinirea Antreprenorului nu se a fi
cnd Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de
preciznd data la care Antreprenorul incheiat in
Contract.
Volumul 2 Seclitmea 2 Partea I
iA\\ \ CNADNR SA
original
082
I
11.10

Neindeplinite
11.11
Inginerul va emite Procesul Verbal de in termen de 28 de zile
ultima de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor, sau ct
mai curnd posibil ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele
Antreprenorului, a terminat toate a efectuat testele pentru toate
a remediat Defectele. Un exemplar al Procesului Verbal de
va fi predat Beneficiarului.
Procesul Verbal de va fi singurul document considerat a
certifica
emiterea Procesului Verbal de fiecare Parte va avea
responsabilitatea de a indeplini orice care la
data in scopul stabilirii naturii volumului neindeplinite,
Contractul se va considera a fi in vigoare.
Eliberarea primirea Procesului Verbal de Antreprenorul va
din toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale,
molozul, Lucrrile Provizorii.
acestea nu au fost evacuate in termen de 28 de zile ce Beneficiarul
a primit un exemplar al Procesului Verbal de Beneficiarul
poate vinde sau dispune in alt fel de bunurile Beneficiarul va fi
la plata costurilor produse pentru sau in cu activitatea de
vnzare sau pentru degajarea amenajarea
Orice de bani de pe urma va fi
Antreprenorului. suma din nu acoper costurile
Beneficiarului, Antreprenorul va Beneficiarului
12. Evaluarea
12.1


vor fi evaluate, in vederea in conformitate cu
prevederile acestei Clauze.
De fiecare Inginerul unei din Lucrare, se va
transmite o Reprezentantului Antreprenorului, care:
(a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent
care asiste Inginerul la efectuarea
(b) va furniza orice detalii solicitate de Inginer.
Antreprenorul nu participe la intlnire sau trimit un
reprezentant, de Inginer (sau in numele acestuia) vor fi
acceptate ca fiind corecte.
Cu altor prevederi ale Contractului, de ori este necesar ca
Permanente fie pe baza din documente,
documentele vor fi de Inginer. Antreprenorul va participa
mpreuna cu Inginerul, la examinarea aprobarea documentelor, le vor
semna ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Antreprenorul nu
va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.
Antreprenorul nu este de acord cu documentele nu le
cum a fost . stabilit, Antreprenorul va transmite o
Inginerului referitoare la documentele care sunt considerate incorecte.
6"--
{
.. -,.."t"
C0
4tf . ..y
'r::;l,,'\ 19 t:'-;.
Volllmui 2 Sec/il/llea 2 partf#a ,. c Pagina 40 din 76 7 2
SA
(;;) (ll'll!
demplar Original
-."'::::-.::.'"
(
m
fi

D

m
H
O
12,2
Metoda de

12,3
Evaluarea
12.4
Omisiuni
primirea Inginerul va revedea documentele le va confirma sau le va
modifica, Antreprenorul nu va transmite Inginerului nici o in
termen de 14 zile de la data la care i s-a solicitat examineze documentele,
acestea vor fi considerate corecte.
Cu altor prevederi ale Contractului a cont de practica

(a) se vor face pentru nete reale ale articol de
Permanente,
(b) metoda de va fi in cu Listele de sau alte
Liste aplicabile.
Cu altor prevederi ale Contractului , Inginerul va proceda In conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [StabUirea Modului de pentru a
conveni sau stabili Contractului prin evaluarea articol de
aplicnd metoda de sau In conformitate cu
prevederile Sub-Clauzelor 12.1 12.2 de mai sus cu tariful sau
articol.
Pentru fiecare articol de tariful sau articolului va fi
tariful sau specificat pentru articolul respectiv in Contract sau, nu
exist un asemenea tip de articol, se vor lua In considerare
referitoare la articole similare de Pentru un articol de se va aplica
un nou tarif sau in In care:
(a) (i) cantitatea a articolului este cu mai mult de 10%
din cantitatea acestui articol din Lista de sau alte Liste;
(ii) modificarea de cantitate, cu tariful aplicat pentru articolul
respectiv 0.01 % din Valoarea de Contract
(iii) modificarea de cantitate Costul unitar al articolului cu mai
mult de 1%,
(iv) articolul nu este specificat in Contract ca .articol cu tarW fix
sau
(b) (i) este conform prevederilor Clauzei 13
Actualiziln1,
(ii) in Contract nu se nici un tarif sau pentru un articol,
(iii) Nici un tarif sau din Contract nu sunt apl icabile deoarece
articolul de nu este similar sau nu este executat in
similare cu nici un alt articol din Contract.
Fiecare nou tarif sau va fi calculat pe baza unor tarife sau similare
din Contract cu de rigoare, care cont de cele descrise in sub-
paragrafele (a) (b), caz. nu tarife sau similare
pentru calcularea unui tarif sau nou, acestea se vor calcula potrivit Costului
real de a luand In considerare orice aspect relevant la care se
adauga un profit rezonabil.
cnd se va conveni sau se va stabili un larif sau
Inginerul va stabili un tarif sau provizionat, in scopul includerii articolului in
Certificatul Interimar de Plata.
Omisiunea unei constituie o parte a (sau Integralitatea) unei a
valoare nu a fost
(a)
73
o
nu ar fi fost omisa, ar fi fost considerate costuri acoperite de o suma care
este in Valoarea de Contract
(b) Omisiunea va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte din
Contractului:
(c) Costurile produse nu sunt considerate a fi induse in evaluarea nici unei
suplimentare:
in care Antreprenorul va , in Inginerul,
detalii justificative. primirea Inginerul va in conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a
conveni sau stabili costul, care va fi indus in Contractului.
13.
13,1
Dreptul de a
Modifica
13.2
Optimizarea
Proiectului
pot fi de Inginer inainte de emiterea Procesului Verbal de
la Terminarea printr-o sau printr-o solicitare
Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.
Antreprenorul va avea de a executa orice Modificare, cu cazului
in care Antreprenorul va Inginerul cu promptitudine detalii
justificati' e) Antreprenorul nu poate cu Bunurile necesare pentru
Modificare. primirea Inginerul va anula, confirma sau modifica

o Modificare poate include:
(a) ale pentru un articol de lucrri din Contract
asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o Modificare),
(b) ale ale altor caracteristici ale unui articol de lucrrl,
(c) ale cotelor, dimensiunilor unei din
(d) omiterea unor cu celor realizate de ctre
(e) orice Lucrare suplimentara, Echipament, Materiale sau Servicii necesare
pentru Permanente, impreuna cu Testele la Terminare aferente,
foraje alle de testare investigare sau
(f) modificarea succesiunii sau programului de a Lucrrilor.
Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a
Permanente, pna cnd Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.
Antreprenorul poate transmite oricand Inginerului o propunere care (in opinia
Antreprenorului), va fi adoptat, (i) va urgenta terminarea (ii) va
reduce costul (iii) va
sau valoarea finalizate, sau (iv) din aHe considerente va fi in
avantajul BenefICiarului.
Propunerea va fi pe cheltuiala Antreprenorului va include elementele
enumerate in Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].
o propunere aprobat de Inginer, va include o modificare a proiectului unei
din Permanente nu va fi convenit altfel de atunci :
(a) Antreprenorul va proiecta parte a
(b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei
4.1. Generale ale AnlreprenolUlU/]
'19 c">... iJ <;..
(c) modificare va conduce la ea valorii de Contract pentru
parte a nform prevederilor Sub-
'-, o '7
C N ADIl-;\IU1nQ7. :Asecllllllea 2 Parlea I \PED,!.r;'ON
7
gina 42 din 76 ."
u ... 7 ..
VljWmplar Original 085
74
13.3
Procedura de
Modificare
13.4
Plata in Moneda

13.5
Sume
Provizionate
Clauzel 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni sau stabili o
care va fi in de Contract. va reprezenta
(50%) din intre valori:
(i) reducerea valorii de Contract din modificare. exclusiv
operate conform prevederilor SubClauzei 13.7
Generate de ale Legilor] SubClauzei 13.8
Generate de ale
(ii) reducerea. pentru Beneficiar. este cazul) a valorii
modificate lund in considerare orice reducere a duratei de
exploatare anticipat sau in exploatare.
valoarea(i) va fi mai dect valoarea (ii). nu se va stabili nici o
Inginerul va solicita o propunere. inainte de a dispune o Modificare.
Antreprenorul va in scris mai curnd posibil. fie prin exprimarea
pentru care nu se poate conforma este cazul). fie prin transmiterea

(a) descrierea lucrrii propuse pentru a fi programu de al
acesteia.
(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea a programului de
potrivit prevederilor SubClauzei 8.3 [Programul de a
Duratei de
(c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea
primirea unei asemenea propuneri. Inginerul va mai curand
posibil. (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea ProiectuIUl1 sau in alt
fel). va aproba. va respinge sau va face comentarii. Antreprenorul nu va
la primirea raspunsului.
Fiecare referitoare la de de solicitarea
privind inregistrarea Costurilor. va fi de Inginer Antreprenorului. care va
confirma de primire.
Fiecare ModiflGare va fi potrivit prevederilor Clauzei 12
Evaluarea). cu cazurilor in care Inginerul va dispune sau aproba altceva in
conformitate cu prevederile acestei clauze.
Contractul va prevedea plata Contractului fie in mai
multe monede. atunci ori de cate on se convine o actualiza re. sau
conform celor de mai sus. se vor specifica sumele pltibile in fiecare din
monedele stabilite. in acest scop. se va face refenre la sau
a monedelor din Costul la monedelor stabilite
pentru efectuarea din Contractului.
Fiecare va fi integral sau in conformitate cu
Inginerului. iar Contractului va fi modificat Suma
Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de Inginer.
pentru bunuri fumizate sau servicii. Ia care se Suma
Pentru fiecare Inginerul poate emite
(a) Lucrarea fie de Antreprenor (inclusiv Echipamentele.
Materialele sau serviciile necesar a fi fumlzate). potrivit
Volumul 2 Sectiullea 2 Parlea , Pagina 43 din 76
CNADNR SA
l\J0 .ernplar original 086
75
m
m
I
m
m
m
m
13.6
in Regie
13.7

Generate de
Modificri ale
Legilor
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 (Procedura de Modificare] :
(b) Echipamentele. Materialele sau serviciile fie de
Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (in conformitate cu cele
definite in Clauza 5 (Subantreprenori sau in alt fel: a
valoare care va fi in ContractuhJi
(i) sumele reale (sau care trebuie de Antreprenor
(ii) o pentru cheltuielile indirecte profit. ca procent din
aceste sume prin aplicarea unui procent specificat in Lista
Dac nu un asemenea procent. se va aplica
procentul specificat in Anexa la
La solicitarea Inginerului. Antreprenorul va fumiza documente. facturi. bonuri
justificative.
Pentru minore sau accidentale. Inginerul poate dispune ca Modificarea fie
pe baza in regie. vor fi evaluate in conformitate cu
Listele de Lucrri in Regie incluse in Contract. se va aplica procedura de mai jos.
Dac Lista de in Regie nu este in Contract. prevederile acestei Sub-
Clauze nu se vor aplica.
inainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare. Antreprenorul va transmite
Inginerului aferente. La formularea cererii de Antreprenorul va
transmite facturi. bonuri. sau fiecrui Bun.
Cu articolelor pentru care Lista in Regie ca nu
este necesar plata. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului corecte. in
dublu exemplar. care vor Include detali i referitoare la resursele utilizate
la din ziua
(a) numele. orele prestate pentru Personalul Antreprenorului .
(b) identifICarea. tipul orele prestate pentru Lltilajele Antreprenorului ale
Lucrrilor Provizorii
(c) tipurile de Echipamente Materiale folosite.
Dac vor fi corecte. sau ce au fost convenite de ctre cte o copie a
va fi de Inginer restituil3 Antreprenorului . Ulterior.
Antreprenorul va transmite Inginerului. cu pentru aceste resurse.
inainte ca acestea fie incluse in de potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 (Prezentarea Interimare de
Contractului va fi actualizat pentru a seama de orice sau
diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor (indusiv introducerea
unor Legi noi abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din Interpretarea
sau a unor Legi. promulgate ulterior Datei de
care n va afecta pe Antreprenor in indeplinirea sale potrivit
prevederilor Contractului.
Dac Antreprenorul (sau va inregistra) intrzierl Costuri
suplimentare ca rezultat al acestor ale Legilor sau
ulterior Datei de Antreprenorul va Inginerul cu
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicrile Antreprenorulw]. va avea dreptul la:
(a)
(b)
o prelungire a duratei de pentru once astfel de intrziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzel 8.4 (Prelungirea Duratei de dac
terminarea este sau va fi
plata Costuri lor supl imen <lre. care vor fi inci -n Contractului.
/, ... ",..-co'"'t. c0.4,
Volu!l]lJl 2 Sectiuuea 2 Partea I
CNADNR bA ..
,1- -V" .....t-
/1 19 '9 g a 44 din 76
original . 087

P E {) ITI ON "'TEHNOSTRADE\:.
\' QRIIB '", O.R.... '1)
\\.o BRL " 7
. "Y' .
'-'o t, . nO -RO

76
u
m
13.8
Actualizri
Generate de
ale

Dup primirea Inginerul va potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de pentru a conveni sau stabili modul de
a acestor probleme.
in aceast tabelul datelor de actualizare" tabelul completat.
care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la nu exist un
astfel de tabel al datelor de actualiza re, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor
aplica.
Dac prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele bile Antreprenorului vor fi
actualizate pentru sau diminuarea costului de al Bunurilor
al altor elemente ale prin sau valorilor determinate
prin aplicarea formulelor in aceast in in care, prin
prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se o
total pentru sau diminuare, se va considera Valoarea de Contract
ind ude sumele necesare pentru a acoperi eventuala sau
scdere a costurilor.
Actualizarea care a fi valorii Antreprenorului, dup cum
este in conformitate cu Lista in Certificatele
de va fi conform formulelor, pentru fiecare moneda in care se
Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la evaluate
pe baza Costului sau a curente. Formulele vor fi de tip:
unde:
Pn=a+b +c +d +
"Pn" este coeficientul de actualizare care a fi aplicat valorii de
contract estimate in moneda pentru lucrarea realizat in
perioada "n", aceast fiind o in de cazul in care Anexa
la Ofert este altfel;
"a" este un coeficient fix, explicitat in tabelul datelor de actualizare,
reprezentnd partea din contractuale;
"b", "c", "d" sunt care reprezint ponderea a fiecrui
element relevant de cost in cum este stabilit in
tabelul datelor de actualizare: astfel de elemente de cost inscrise in tabel
pot reprezenta resurse cum ar fi de utilaje materiale;
"Ln", "En", "Mn" sunt indicii de sau de pentru
perioada "n", in moneda de plat, care se aplic
element relevant de cost din tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi
a perioadei (Ia care se Certificatul de respectiv);
.Lo", .Eo", "Mo" sunt indicii de de sau de
in moneda de care corespund element
relevant de cost, la Data de
Se vor util iza indicii de sau de in tabelul cu datele
de actualizare. indoieli asupra acestora, vor fi
de Inginer. in acest scop, se va face referire la valorile indicilor la
datele prezentate (inscrise in coloanele patru respectiv. cinci din labelul cu date
de actualiza re) in scopul aceste date respectiv
aceste valori) pot nu corespund indicilor de, de
Vollilnui 2 Sectiunea 2 Partea I
CNADrJR SA
Exemplar Of/ginal
088
,
77
in cazurile in care .moneda in tabel) nu este moneda
pentru fiecare indice va fi convertit in moneda de la cursul de
schimb al acestei monede, stabilit de Banca a din data
mai sus pentru care se cere se aplice indicele.
in lipsa unui indice curent de disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea
Certificatelor Interimare de un indice provizoriu. Actualizarea va fi
atunci cnd un indice curent de este disponibil.
Antreprenorul nu termine Lucrarile in perioada Duratei de
actualizarea va fi sau (i)
fiecare indice sau aplicabil cu 49 de zile inainte de data de expirare a Duratei
de a sau (ii) indicele sau curent. in de care dintre
este mai favorabil pentru BenefICiar.
Ponderile pentru fiecare dintre factorii de cost in tabelul
(tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai s-au dOl/edit
nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a
14. Contractului
14.1
Contractului
14.2
Plata in Avans
Cu altor prevederi ale Speciale:
(a) Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 12.3 [Evaluarea] va putea fi revizuit conform prevederilor
Contractului,
(b) Antreprenorul va toate taxele, impozitele onorariile pe care
acesta trebuie s le potrivit prevederilor Contractului, iar
Contractului nu va fi modificat in de aceste costuri, cu
celor specificate in Sub-Clauza 13.7 Generate de
Modificf;ri ale LegilO/t
(c) care sunt incluse in Listele de sau alte Liste vor fi
estimate nu vor fi considerate reale corecte pentru:
(d)
(i) pe care Antreprenorul trebuie le execute, sau
(ii) scopurile Clauzei 12 [Mf;surarea Evaluarea],
Antreprenorul va transmite Inginerului, in termen de 28 de zile
Data de incepere a Lucrarilor, o propunere de defalcare a
din sumele folietare in Liste. Inginerul poate lua in
considerare defalcarea la elaborarea Certificatelor de Plat, dar nu va
avea nici o in raport cu aceasta.
Beneficiarul va efectua o In avans, sub forma unui imprumut
in vederea ce Antreprenorul va prezenta o
in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea a in
avans, datele achitrii sunt mai multe dect una),
moneda procentul din Valoarea Contractului , vor fi cele in Anexa
la
SubClauz nu va avea aplicabilitate in cazul in care nu este
Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat in Anexa
la
Inginerul va emite un Certificat Interimar de pentru prima a
Avansului primirea unei de (potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Interimare de Lucrf;n]) ce
Volumul 2 SectlUnea 2 Parlea I
SA 089
I\"V ,nplar original
(
78
m
m
I
ti
14.3
Prezentarea
Situaliilor Interimare
de
Beneficiarului i se vor prezenta (i) de potrivft
prevederilor Sub-Clauzei 4.2 de (ii) o de
valoarea in moneda stabilrte pentru plata in avans. va fi
de catre o entitate dintr-o (sau de ctre
Beneficiar, va avea formatul anexat Speciale sau alt format
aprobat de Beneficiar.
de Antreprenor va fi va rmne in vigoare
la data avansului. valoarea acesteia poate fi
progresiv cu sumele rambursate de Antreprenor. incluse in Certificatele
de plata in avans nu a fost cu 28 de zile inainte de
data Antreprenorul va prelungi valabilitatea la
rambursarea in avans.
Plata in avans va fi prin deduceri procentuale din Certificatele de
Cu cazului in care in Anexa la Ofert se specifica alte
procente:
(a) in Certificatele de deducerile vor incepe se taca in momentul in
care valoarea tuturor interimare autorizate (cu in
avans, deducerilor restrtuirii sumelor 10 procente
(10%) din Valoarea de Contract mai Sumele
Provizionate
(b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecarui
Certificat de (cu in avans, deducerilor a restituirii
sumelor in monedele acestora in plata in avans,
in momentul in care plata in avans va fi
Daca plata in avans nu a fost inainte de emiterea Procesului
Verbal de la Terminarea Lucrrilor, sau inainte de reziliere potrivit
prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiai'j, Oauzei
16 [Suspendarea Rezilierea Contractului de catre Antreprenorj sau Clauzei
19 Majon!) caz), totalul se va imediat de
ctre Antreprenor Beneficiarului.
Antreprenorul va prezenta Inginerului, la fiecarei luni, o de
in exemplare, intr-o aprobat de catre Inginer, in care va
prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se
cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind
lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind

de va include valori, caz, care vor fi
exprimate in monedele in care se Contractului, in ordinea de
mai jos:
(a) valoarea a contractului pentru Lucrrile executate
Documentele Antreprenorului elaborate la lunii (inclusiv
Modificarile. dar excluznd articolele descrise in sub-paragrafele de la
(b) la (g) de mai jos:
(b) orice care trebuie sau dedus modificarii legilor
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 Generate
de ale Legilorj Sub-Clauzei 13.8 Generate de
ale
(c) orice care este ca prin aplicarea
procentului de in Anexa la Ia totalul sumelor
de mai sus. cnd suma astfel de Beneficiar va
ajunge la limita Sumei In Anexa la
--=
..
I}I,..... 19 ...
C
SI'CUunea 2 Partea I '<y
AU"" K >:lA SI'Ef)JTION
\ UMil
Exemplar Original O 9 O ,\ .. SRC o/"

79
m
m
m
m
m
m
m
m,
R
H
14.4
Graficu I de
14.5
Echipamente
Materiale destinate
Lucrarilor

(d) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru plata in avans
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata in Avans];
(e) orice sume care trebuie sau deduse pentru Echipamente
Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente
Materiale destinate
(f) orice alte sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20
Dispute ArbitraJ],
(g) deducerea sumelor aprobate in Certificatele de anterioare.
Daca in Contract este un grafic de care specifice procentele
in care se va Contractului, atunci, cu altor prevederi ale
acestui grafic:
(a) in acest grafic de vor fi valorile de Contract
estimate in conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Interimare de
(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente Materiale destinate
nu se vor aplica;
(c) in grafic nu sunt conforme cu
in Lucrarilor, se
este mai cea pentru care s-a fundamentat graficul de
atunci Inginerul poate in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni sau
stabili valorile care ia in considerare masura in care
este mai decat cea pentru care s-au
fundamentat de
in Contract nu este inclus un grafic de Antreprenorul va transmite
provizorii ale platilor estimate a fi datorate la trimestru.
Prima estimare va fi in termen de 42 de zile Data de incepere.
Estimarile revizuite vor fi transmise trimestrial, pana la emiterea Procesului
Verbal de la Terminarea Lucrarilor.
in aplicrii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de se
vor adauga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i)
sume suplimentare pentru Echipamentele Materialele, care au fost
expediate pe pentru a fi incorporate in Permanente, (ii)
deduceri, in in care valoarea de contract a acestor Echipamente
Materiale este ca parte a Permanente potrivit prevederilor
sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Inten'mare de

listele la care se face referire in sub-paragrafele (b) (i) sau (c) (i) de mai
jos nu sunt incluse in Anexa la nu se va aplica.
Inginerul va stabili aproba sumelor in Certificatele Interimare de
Plata. vor fi i ndeplinite
(a) Antreprenorul :
(i) a (inclusiv comenzi,
privind Costurile utilizarea Echipamentelor
Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare,
(ii) a transmis o de pentru Costul de procurare livrare a
,ro, , de docu te
C N A tflIitW,'S ijfctiunea 2 Partea'
Original . .
\'P"airla48 din 76
09 1
80
14.6
Emiterea
Certificatelor de
Interimare
justificative
de asemenea:
(b) Echipamentele Materialele respective:
sau
(i) vor fi cele cuprinse in listele la pentru plata la
expedierea pe
(ii) au fost imbarcate sunt in drum spre in conformitate cu
prevederile Contractului;
(iii) sunt descrise in avizul de sau alt document de transport.
care a fost transmis Inginerului cu dovada
transportului a asigurarii, cu orice alte documente solicitate in
mod rezonabil, precum cu o bancara intr-o forma
de o entitate aprobate de BenefICiar, la valoarea
moneda sumei datorate potrivit prevederilor acestei
Sub-Glauze; poate fi intr-un format
similar cu cel la care s-a referire in Sub-Clauza 14.2 [Plata in
Avans] , va fi cnd Echipamentele Materialele vor
fi depozitate corespunztor pe protejate impotriva
pierderii . deteriorarii ;
(c) Echipamentele Materialele respective:
(i) vor fi cele cuprinse i n listele la Oferta pentru plata la livrarea
pe
(ii) au fost livrate depozitate corespunzator pe sunt
protejate impotriva pierderii . deteriorarii . par
prevederilor Contractului.
Sumele suplimentare care urmeaza fie confirmate vor constitui echivalentul
a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de Inginer pentru
Echipamente Materiale (inclusiv livrarea pe cont de
documentele in de valoarea de contract
pentru Echipamente Materiale.
Moneda de plata pentru sumele suplimentare va fi cu cea in care se
va efectua plata atuoci cnd valoarea de contract va fi in de
lucrri potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3
[Prezentarea tnterimare de Lucriln]. in Certificatul de se va
aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru
Echipamentele Materialele respective va fi in monede
ca suma
Nici o nu va fi sau cnd Beneficiarul nu a primit
aprobat de Apoi, in termen de 28 de zile dup
primirea de Lucrari a documentelor justificative Inginerul va emite
Beneficiar, Certificatul Interimar de in care vor fi induse suma de
in mod echitabil de Inginer detaliile justificative aferente.
Inginerul nu va avea de a emite. inainte de emiterea Procesului
Verbal de la Terminarea Lucrarilor. un Certificat Interimar de
pentru o suma care (dupa alle deduceri) va fi mai dect
valoarea a Certificatelor Interimare de Plata (daca in
Anexa la in eventualitate, Inginerul va transmite o
Antreprenorului.
Un Certificat Interimar de PI nu va fi refuzat la pentru alt motiv in afara
Exemplar original
81
m
m
m
I
m

m
m

rn
B
B
li
D
H

14.7

14.8
in
Efectuarea
14.9
de
(a) un bun furnizat sau o lucrare executat de Antreprenor nu se
prevederilor Contractului. costul remedierii sau al inlocuirii
poate fi remedierea sau inlocuirea au fost finalizate;

(b) Antreprenorul nu a sau nu execute o lucrare sau
respecte o fiind notificat de Inginer in acest scop.
valoarea acestei sau poate fi la terminarea
sau indeplinirea
in orice Certificat de Plat Inginerul poate corecturi sau care
n mod normal ar fi trebuit fie aplicate unui Certificat de Plat anterior. Nu se
va considera un Certificat de acceptul. aprobarea.
sau Inginerului.
Beneficiarul va Antreprenorului:
(a) prima din plata in avans. in termen de 42 de zile emiterea
Scrisorii de Acceptare sau in termen de 21 de zile primirea
documentelor. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2
de Sub-Clauzei 14.2 [Plata in Avans]. pentru plat
fiind indeplinirea ambelor
(b) suma aprobat in fiecare Certificat Interimar de Plat in termen de 56
de zile primirea de Inginer a de
documentelor justificative:
(c) suma aprobat in Certificatul Final de in termen de 56 de zile
primirea de Beneficiar a Certificatului de Plata.
Plata sumelor datorate in fiecare va fi in contul bancar precizat
de Antreprenor in (pentru moneda specificate in
Contract.
Antreprenorul nu va primi plata In conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 14.7 Antreprenorul va avea dreptul costuri de
aferente perioadei de calculate lunar pentru suma
Aceast se va considera c incepe la data pentru
in Sub-Clauza 14.7 a se lua In considerare (in cazul
sub-paragrafului (b data la care se emit Certificatele Interimare de Plat.
Cu altor prevederi ale Speciale. aceste dobnzi vor fi
calculate la rata de seont de banca din monedei in care
se face plata la care se 3 puncte procentuale. vor fi in acea

Antreprenorul va avea dreptul la aceast o notificare sau certifica re
prejudicierea alt drept sau
Plata Sumelor emiterea Procesului Verbal de la Terminarea
Inginerul va autoriza plata Antreprenor pentru din Suma
un Proces Verbal de la Terminarea va fi
emis pentru un Sector sau parte de o parte din Suma va fi
Aceast parte va reprezenta cincimi (40%) din
valoarea din raportul Intre valoarea de contract estimat a Sectorului
sau de Contractului final estimat.

" 1" 0,
1. iJ "(.
I 89
m8
50 din 76 82
Exemplar original [,9 3 .>01
D
fi
14.10
de LucrAri la
Tenninare
14.11
Prezentarea
Finale de

Imediat expirarea ultimului termen al Perioadei de Nolificare a Defectelor.
Inginerul va autoriza plata Antreprenor pentru restul de din
Suma a fost emis un Proces Verbal de la Terminarea
pentru un Sector de o parte din a doua din Suma
va fi imediat data de expirare a Perioadei de
NotiflCare a Defectelor. parte va reprezenta cincimi (40%) din
valoarea din raportul1ntre valoarea de contract a Sectorului
de Contractului final estima\.
In situaVa 1n care de executat potrivit prevederilor Clauzei 11
[Perioada de Inginerul va fi costul estimat al
acestor la acestora.
La calculul restituite. nu se vor lua 1n considerare nici un fel de
la care se Sub-Clauza 13.7 [Actualizari Generate de
Modificari ale Legi/ol'j Sub-Clauza 13.8 [Actualizari Generate de
ale
in termen de 84 de zile emiterea Procesului Verbal de la
Terminarea Antreprenorul va transmite Inginerului. in
exemplare. de la terminare. de documente justificative.
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Interimare de
Lucri!n]. care
(a) valoarea tuturor executate In conformitate cu prevederile
Contractului la data in Procesul Verbal de la
Terminarea
(b) orice alte sume la care Antreprenorul se
(c) o estimare a alte sume pe care Antreprenorul le ii
vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi
prezentate in de la terminare.
Inginerul va emite un certificat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6
[Emiterea Certificatelor mterimare de Plata).
in termen de 56 de zjle de la emiterea Procesului Verbal de
Antreprenorul va Inginerului. in exemplare. de
de documentele justificative. care prezinte in detaliu. intr-un
format aprobat de Inginer.
(a) valoarea tuturor executate conform prevederilor Contractului.

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se potrivit
prevederilor Contractului. sau in alt fel.
Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a
finale. Antreprenorul va transmite orice informaVi suplimentare pe care
Inginerul le va solicita in mod rezonabil va efectua toate
convenite de comun acord. Ulterior. Antreprenorul va va transmite
Inginerului cum s-a conveni\. Aceste se
la de asupra s-a de acord ca fiind de

Daca. in urma Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca
exista o in pofida finale asupra s-a
de acord. Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie
Antreprenorului) un Certificat Interimar de pentru din situa '
Volumul 2 Sectwl)ea 2 Partea I

a 51 din 76
CNADNR SA
Exemplar original 094
'" EHNOSTRADEt
. S.R.L. "1/
0j 7 .... fi//

83
14.12
Scrisoarea de

14.13
Emiterea
Certificatului Final de

14.14
incetarea

Beneficiarului .
14.15
Moneda in care se
Plata
asupra sa de acord. disputa este in final.
potrivit prevederilor SubClauzei 20.4 Deciziei Comisiei de
Adjudecare a Disputelor) sau SubClauzei 20.5 pe Cale
Amiabilil). Antreprenorul va va transmite BenefICiarului (cu o copie
pentru Inginer) o de Lucrari.
La prezentarea Finale de Antreprenorul va transmite o
Scrisoare de care va confirma faptul totalul Finale de
valoarea a tuturor sumelor datorate
AntreprenorUui potrivit prevederilor Contractului sau in cu acesta.
scrisoare poate confirma faptul va intra In vigoare la
data la care Antreprenorul va primi de restul de
la care va deveni
In termen de 28 de zile de la primirea Finale de a scrisorii de
in conformitate cu prevederile SubClauzei 14.11 [Prezentarea
Finale de SubClauzei 14.12 [Scrisoarea de
Inginerul va emite Beneficiarului. Certificatul Final de care va
(a) suma care este
(b) Antreprenorului de Beneficiar sau
Beneficiarului de Antreprenor. caz. in considerare
toate sumele anterior de Beneficiar toate sumele la care
Beneficiarul este
Antreprenorul nu a depus de Lucrari in conformitate cu
prevederile SubOauzei 14.11 [Prezentarea Finale de
SubClauza 14.12 [Scrisoarea de Descilrcare). Inginerul va solicita
Antreprenorului o depuna. in cazul in care Antreprenorul nu va depune
in termen de 28 de zile. Inginerul va emite Certificatul Final de
pentru o pe care o va stabili ca fiind in mod corect
Beneficiarul nu va mai avea nici o de Antreprenor in nici un fel
sau pentru nici o problema in cu sau potrivit prevederilor Contractului
sau cu cu cazului in care Antreprenorul a indus In
mod expres o pentru aceasta:
(a) In de de asemenea
(b) in de Lucrari la Terminare. in SubClauza 14.10
de la TermInare) (cu problemelor sau
dupa emiterea Procesului Verbal de la Terminarea

nu va limita Beneficiarului privind
sale de despagubire. sau in caz de frauda. sau
comportament
Contractului va fi in moneda sau monedele i n Anexa la
Oferta. Cu altor prevederi ale Speciale. se
mai mult de o se vor face cum
(a) Valoarea de Contract a fost doar in Moneda
Volumlll 2 Sec/unea 2 Parlea I
1Ct-.q:NADNR SA
original
095
(
84
I

(i) procentele sau sumele Monedei Locale sau cursurile fixe
de schimb stabilite pentru calcularea vor fi cele
in Anexa la nu au convenit altfel;
(ii) deducerile in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5
[Sume Provizionate) Sub-Clauzei 13.7 [Aclualizl!lri Generate de
ale Legilotj vor fi in monedele procentele
aplicabile acestora;
(iii) alte deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a)
la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Inter/mare de
vor fi in monedele procentele specificate in sub-
paragraful (a) (i) de mai sus;
(b) plata daunelor specificate in Anexa la se va face in monedele
procentele specificate In Anexa la
(c) efectuate de Antreprenor Beneficiar vor fi In moneda
in care suma a fost de Beneficiar sau In moneda care
este convenitl!l de ambele
(d) o Beneficiarului de Antreprenor lntr-o
suma Antreprenorului de Beneficiar In
acea Beneficiarul poate recupera acestei sume din
sumele pe care le are de Antreprenorului In alte monede;
(e) in Anexa la Ofertl!l nu se nici un curs de schimb, se
vor aplica cursurile de schimb din Oala de stabilite de banca
a
15. Rezilierea Contractului de Beneficiar
15.1
de
Remediere
15,2
Antreprenorul nu una din
in Contract, Inginerul poate solicite Antreprenorului , printr-o
corecteze eroarea o remedieze intr-o
de timp.
Rezilierea Contractului Beneficiarul va fi rezilieze Contractul Antreprenorul :
de Beneficiar
(a) nu respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 de
sau unei potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 15.1 de Remediere) ,
(b) sau demonstreaza in alt fel de a nu
continua indeplinirea din cadrul Contractului,
(c) nu rezonabile:
(d)
(e)
(i) realizeze in conformitate cu prevederile Clauzei 8
[lnceperea, Suspendarea sau
(ii) unei potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea) sau Sub-Clauza 7.6 de
Remediere), In termen de 28 de zile de la primirea acesteia.
toate sau cesioneaza Contractul
aprobarea
devine falit sau insolvabil, in proces de lichidare, un
ordin de punere sub sechestru impotriva sa, ajunge la un acord cu
creditorii in continuare o afacere sub coordonarea unui
administrator judiciar, curator sau in beneficiul ace tor
.'
",1'E.
S
li /'. i9 "?.;; a 53 din 76
Volumul 2 Parlea I
CNADNR ::SA ..

S R.L. '/1
UMB . 7 ..
0"'1: snl 't" "-tu. . ..-

Exemplar Original 096
85
15,3
Evaluarea la Oala
Rezilierii
15,4
Plata Rezilierea
de Beneficiar
(f)
creditori, sau se orice alt eveniment care (conform
prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al
astfel de sau evenimente, sau
sau se dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de
dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau
pentru:
(i) a sau a inceta in cu Contractul , sau
(il) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare care are
cu Contractul,
sau oricare din membrii Personalului Antreprenorului, sau
Subcontractantl dau sau se dea (direct sau indirect), unei
persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest sub-
paragraf (f), Stimulentele recompensele legale oferite Personalului
Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.
in oricare din aceste evenimente sau Beneficiarul, in termen de
14 zile transmiterea unei Antreprenor, va putea sa
rezilieze Contractul evacueze Antreprenorul de pe In cazurile
descri se in sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin
rezilieze imediat Contractul ,
Optlunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt
drept al Beneficiarului In Contract sau alt drept.
rezillere Antreprenorul va va preda Inginerului toate
Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului ori ce alte
documente de proiectare intocmtte de sau pentru acesta. Antreprenorul va
face toate eforturile pentru a respecta imediat orice rezonabile
incluse fn (i) pentru cesionarea contract de subcontractare,
(ii) pentru a proteja sau proprietatea sau pentru
reziliere, Beneficiarul poate finaliza prin forje proprii cu
alte Beneficiarul aceste vor putea folosi apoi Bunurile,
Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare
intocmite de Antreprenor sau in numele acestuia,
Beneficiarul va transmite o prin care Utilajele Antreprenorului
Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe sau in
apropierea Antreprenorul va organiza cu promptitudine
evacuarea acestora, cu riscul pe cheltuiala Antreprenorului. Daca la
data din Antreprenorul nu a efectueze o
Beneficiarului, aceste articole pot fi vndute de Beneficiar pentru
recuperarea datoriei, Orice rezultat din aceast va fi
apoi Antreprenorului .
De ce este practic posibil, ce o de reziliere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de Beneficiar] a
intrat in vigoare, Inginerul va in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni sau stabili
valoarea Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului alte sume
datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu
prevederile Contractului.
86
15.5
Dreptul Beneficiarului
de a Rezilia Unilateral
Contractul
poate:
(a) in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5
BeneficiarulUl1.
(b) sista Antreprenor costurile de
terminare remediere a Defectelor. daunelor produse de
in terminarea (daca toate celelalte costuri
suportate de Beneficiar au fost stabilite
(c) recupera de la Antreprenor pierderile daunele suportate de catre
Beneficiar orice alte costuri suplimentare pentru terminarea
luarea in considerare a sumelor datorate
Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la
Data Rezilieril]. acoperirea acestor pierderi. daune costuri
suplimentare Beneficiarul va Antreprenorului
Beneficiarul va fi rezilieze unilateral Contractul in orice moment
convenabil pentru Beneficiar. printr-o in re de reziliere adresata
Antreprenorului. Rezilierea va intra in vigoare in termen de 28 de zile
primirea de Antreprenor returnarea de
de Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el Lucrarile
sau pentru a aranja ca fie executate de alt antreprenor.
reziliere. Antreprenorul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 16.3 [lncetarea Retragerea Utilajelor
AntreprenorulUl1 va fi in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6
[Rezilierea Lichidare
16. Suspendarea Rezilierea Contractului de Antreprenor
16.1
Dreptul Antreprenorului
de a Suspenda Executia
.
Inginerul nu ia o decizie de o certificare in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor
Interimare de sau Beneficiarul nu prevederile Sub-
Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de Beneficiar] sau Sub-
Clauzei 14.7 Antreprenorul poate. Ia cel 21 de zile
Beneficiarului. suspende (sau
ritmul de la data la care Antreprenorul va primi. va
primi. Certificatul de Plata. dovada sau plata. caz in
conformitate cu cele precizate in
Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensri
financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [intarzieri in Efectuarea
la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2
[Rezilierea Contractului de Antreprenor].
Antreprenorul ulterior. Certificatul de dovada
sau plata cum este prezentat in Sub-Clauza in
de mai sus) inainte de transmiterea de reziliere a
Contractului. Antreprenorul va reincepe activitatea de ce
acest lucru este posibil .
Antreprenorul inregistreaza Costuri suplimentare ca
urmare a (sau a reducerii ritmului de in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Antreprenorul va transmite
o Inginerului cu resl1e prevederilor Sub-Clauzei
VOllJIllUI 2 Sec/iunea 2 Partea I t t g 55 din 76

(: .... 1.f..p..
SPEIJITION EHNOSTRADE>-
CNADNR. SA 098 (lMIl." o.R.L
cI ' 7
,-xemp ar original. RO" " :;".


I
87
m
m
m
I
16.2
20.1 [Revendici!lrile AntreprenoruIUl], va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de pentru orice astfel de
potrivit prevederilor Sub-Oauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi intrziata,
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil
care vor fi incluse In Contractului.
Dupa primirea acestei Inginerul va in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a
conveni sau stabili modul de a acestor probleme.
Rezilierea Contractului Antreprenorul va fi sa rezilieze Contractul daca:
de Antreprenor
16.3
incetarea Executiei
Retragerea
Utilajelor
Antreprenorului
(a) nu in termen de 42 de zile dupa transmiterea
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorulul de a
Suspenda Lucri!lri/orj dovada rezonabila la
respectarea Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurse/or
Financiare de Beneficiarj,
(b) Inginerul nu sa emita Certificatul de in termen de 56
de zile dupa primirea de Lucrari a documentelor
justificati ve,
(c) nu suma datorata potrivit Certificatului Interimar de Plata in
termen de 42 de zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in
Sub-Clauza 14.7 termen la care trebuie plata (cu
prevazute in Sub-Clauza 2.5 [Revendicarile
BeneficiarulUi]),
(d) Beneficiarul nu in mod
prevazute in Contract.
(e) Beneficiarul nu prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul
Contractual) sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea),
(f) o suspendare indelungata afecteaza In totalitate Lucrarile, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea sau
(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, in proces de lichidare,
un ordin de punere sub sechestru Impotriva lui, ajunge la un
acord cu creditorii sau in continuare o afacere sub
coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager In
beneficiul acestor creditori, sau daca se orice alt eveniment
care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu
cel al astfel de sau eveniment.
in oricare din aceste Imprejurari sau Antreprenorul poate
rezilia Contractul, la 14 zile dupa transmiterea unei catre
Beneficiar. in cazurile descrise in sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul
poate, printr-o rezilieze Contractul imediat.
Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt
drept al Antreprenorului prevazut in Contract sau alt drept.
ce de reziliere potrivrt prevederilor Sub-Clauzei 15.5
[Dreptul Beneficiarului de a Rezi/ia Contractul), a Sub-Clauzei 16.2
[Rezilierea Contractului de ci!ltre Antreprenorj sau a Sub-Clauzei 19.6
'[Rezilierea Lichidare a intrat in vigoare, Antreprenorul cu
promptitudine:

Volumul 2 SeCI lunea 2 Partea I
" ..
8 P"g, 56 din 76
CNADNR SA '
Exemplar original 099
"TEHHOSTRAllEt;.
"(9 9.R L.. ..
,. ..
88
16,4
(a) va inceta toate cu celor dispuse de Inginer
pentru a proteja proprietatea sau pentru
(b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele,
Materialele alte pentru care Antreprenorul a fost
(c) va toate celelalte Bunuri de pe cu celor
necesare pentru acestuia, va
Plata Rezilierea de
Antreprenor
ce de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2
[Rezilierea Contractului de Antreprenotj a intrat in vigoare,
Beneficiarul cu promptitudine:
(a) va restitui Antreprenorului de
(b) va Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6
[Rezilierea Lichidare
(c) va Antreprenorului valoarea pierderilor de profit a oricarei
pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o a
acestei rezilieri.
17. Riscuri
Antreprenorul va Beneficiarul se va asigura Personalul
Beneficiarului acestuia nu sunt de nici o dauna,
pierdere (inclusiv taxe legale cheltuieli) pentru:
(a) corporale, maladii sau decesul oricarei persoane, ca
urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare
de ale Antreprenorului, a terminarii Lucrarilor, remedierii
cu cazurilor de actelor
sau Contractului de Beneficiar, Personalul Beneficiarului,
sau oricare dintre acestora,
(b) daune sau pierderi asupra unor imobiliare sau mobiliare (alte
in in care aceste daune sau pierderi:
(i) se produc ca urmare a de proiectare ale Antreprenorului (daca
exista) in cursul sau datorita acestora, a de
terminare a de remediere a Defectelor,
(ii) se pot atribui actelor sau Contractului
de Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din
acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de

Beneficiarul va se va asigura Antreprenorul, Personalul
Antreprenorului acestora nu sunt de nici o
pierdere (inclusiv taxe legale cheltuieli) pentru: (1)
maladii sau deces ca urmare a cazurilor de actelor
sau Contractului de Beneficiar, Personalul
Beneficiarului sau de catre oricare din acestora, (2) probleme pentru
care responsabilitatea poate fi din de asigurare, cum este
descris in sub-paragrafele (d) (i), (ii) (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare
impotriva Persoanelor Daunelor Aduse
Antreprenorul va asuma responsabilitate pentru ingrijirea
a Bunurilor de la Data de incepere la data emiterii Procesului Verbal de
C N 2 Partea I
Exemplar original . 100
l,t.Po 57 din 76
A,.t- "-
cf \\,

... 6.R.l -/)
'"
'1',.., 7 ....
89
I
de
17.3
Riscurile
Beneficiarului
17.4
Consecintele
Riscurilor'
Beneficiarului
la Terminarea (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 10.1 Lucrllrilor a Sectoarelor de Lucrlln]), la care
responsabilitatea pentru grija de va fi Beneficiarului. se
emite un Proces Verbal de la Terminarea pentru Sectoare sau
de (sau se a fi emis), responsabilitatea pentru grija de
Sectoarele sau de va fi Beneficiarului.
ce responsabilitatea a fost Beneficiarului, Antreprenorul va
asuma responsabilitatea pentru ingrijirea neexecutate la data
in Procesul Verbal de la Terminarea
lucrarea va fi
se produc pierderi sau sunt aduse daune Bunurilor sau
Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este
responsabil de Ingrijirea acestora, din orice care nu este in Sub-
Clauza 17.3 [Riscurile BeneficiarulUi], Antreprenorul va recupera pierderile sau
daunele cu riscul pe cheltuiala Antreprenorului, astfel Bunurile
Documentele Antreprenorului fie conforme cu prevederile Contractului.
Antreprenorul va de orice pierdere sau de
intreprinse de Antreprenor emiterea Procesului Verbal de la
Terminarea Lucrarilor. Antreprenorul va de asemenea, de orice
pierdere sau care se produce ce a fost emis Procesul Verbal de
la Terminarea Lucrarilor care dintr-un eveniment anterior
pentru care Antreprenorul era
Riscurile la care se face referire in Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:
(a) (indiferent este declarat sau nu), in vaz ii,
actiuni ale
(b) rebeliune, terorism, sau de stat sau
civil in interiorul
(c) revolte, sau dezordine in provocate de altcineva
Personalul Antreprenorului ai Antreprenorului sau
Subcontractantilor,
(d) de materiale explozive, iradieri cu
radioactive in interiorul cu cazurilor folosirea celor de
mai sus poate fi pe seama Antreprenorului,
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se
cu viteze sonice sau supersonice,
(f) utilizarea sau ocuparea de Beneficiar a din
Permanente, cu celor in Contract.
(g) proiectarea din de Personalul Beneficiarului sau
de alte persoane de care Beneficiarul este responsabil ,
(h) orice de ale naturii care este sau impotriva
unui antreprenor cu nu i se poate cere fi luat
de
in in care oricare din riscurile enumerate in Sub-Clauza 17 ,3 de
mai sus produce pierderi sau daune asupra Bunurilor sau
Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o
Inginerului va recupera pierderile sau daunele in in care
Vol/Jm,d 2 solicitat .. 9 O
CNADNR SA 101 Ui'lB iV' -
Exemplar original

I
m
W
m
m

D

mi
m
17.5
Drepturi de
Proprietate


17.6
Antreprenorul intrzieri se produc Costuri suplimentare pentru
recuperarea acestor pierderi sau daune. Antreprenorul va transmite o
in re Inginerului cu prevederilor Sub-Clauzei 20.1
AntreprenoruIUl]. va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de pentru o astfel de intrziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
terminarea este sau va fi
(b) plata Costurilor suplimentare. care vor fi incluse in Contractului. in
cazurile descrise in sub-paragrafele (f) (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile
BeneficiarulUi]. Ia Costurile suplimentare se va un profit rezonabil.
primirea acestei Inginerul va In conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a conveni
sau stabili modul de a acestor probleme.
in o (sau
a unui brevet. desen sau model industrial inregistrat. drept de autor. a unei
inregistrate. denumiri comerciale. a unui secret comercial sau a altui drept de
proprietate sau legat de "revendicare'
o revendicare (sau proceduri ulterioare unei privind o
o Parte nu transmite. in termen de 28 de zile de la primirea unei
o celeilalte referitoare la revendicare. se va considera a
la orice drept de a primi reglementate de prevederile
acestei Sub-Clauze.
Beneficiarul va Antreprenorul se va asigura Antreprenorul nu este
vinovat sau nu este afectat de nici o revendicare privind o care este sau
a fost:
(a) un rezultat inevitabil al de Antreprenor a
Contractului. sau
(b) un rezultat al de Beneficiar:
(i) pentru alt scop cel indicat prin Contract sau in mod
rezonabil din Contract. sau
(ii) in cu orice bun care nu a fost furnizat de Antreprenor. cu
cazului in care o astfel de utilizare a fost la
Antreprenorului inainte de Data de sau este in
Contract.
Antreprenorul va Beneficiarul se va asigura Beneficiarul nu este
vinovat sau nu este afectat de nici o de sau in cu (i)
fabricarea. utilizarea. sau importul bunuri. sau (ii) cu un proiect
de care este responsabil Antreprenorul.
o Parte are dreptul potrivit prevederilor acestei
Sub-Clauze. Partea care este in poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri
pentru concilierea sau litigiului ori arbitrajulUi care decurg
din aceasta. Parte va participa la procesul de contesta re a
la cererea pe costul In Parte Personalul acesteia) nu va
face nici o care poate aduce prejudicii in cu
cazului in care Partea in nu a organizeze negocieri privind litigiul
sau procesul de arbitraj ce i s-a solicitat de prima Parte.
Limitarea Nici o Parte nu va fi de c incapacitatea de

'9 ......
.... t- /" ........
{'- 19 7
Volumul 2 Sec/lUnea 2 Partea I r!! "r')/" EHNOSTRAIRi 'na 59 din 76
CNADNRSA 1
r
"'2 1 "Si'Ef)/T/ON '" ",'/) , . 91
.. I U \\ (.\i!'IB "o/iJ
Exemplar ongma SRL ,T ' RO

a utiliza oricare dintre pierderea profilului. pierderea unui contract sau
pentru o pierdere sau pierdere in consecinta sau dauna care poate fi
de catre cealalta Parte in cu cOntractul. altele dacat cele
in Sub-Clauza 16.4 [Plata Rezilierea de catre Antreprenotj a
Sub-Clauzei 17.1 [Despllgubin].
Totalul Antreprenorului de Beneficiar. potrivit prevederilor
Contractului sau In legatura cu acesta. altele dect cele la care se Sub-
Clauza 4.19 [Electricitate. Apa Gaz). Sub-Clauza 4.20 [Utl/aje/e Beneficiarului
Materiale Asigurate Gratuit). Sub-Clauza 17.1 [Despllgubirl) Sub-Clauza 17.5
[Drepturi de Proprietate Intelectuala Industria/ll]. nu va valoarea stabilita
In Speciale sau (daca nu este o valoare) Valoarea de Contract
Acceptata.
nu va limita responsabilHatea in caz de
sau comportament necorespunzator al in
18.
18.1
Cerinte Generale
pentru Asigurari
in Clauza. .Partea asiguratoare inseamna. pentru fiecare tip de
asigurare. Partea responsabila de a face in vigoare asigurarile
specificate in Sub-Clauzele relevante.
Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare. flecare asigurare
va fi cu asiguratori de asigurare) in termenii de catre
Beneficiar. termeni vor fi compatibili cu termenii de ambele parji
inainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra
termenilor va avea asupra prevederilor acestei Clauze.
Atunci cnd Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare. fiecare asigurare
va fi cu asiguratori in termenii care respecte detaliile anexate la
Speciale.
este o prin care sa se despagubeasca o
asigurarea se va aplica separat membru asociat asigurat ca
cnd s-ar fi emis cate o pentru fiecare membru al asociatiei.
o alta asigurata. diferita de cele asigurate
potrivit prevederilor acestei Clauze. (i) Antreprenorul va in contextul
respective in numele acestei suplimentare asigurate. cu
in care Beneficiarul va in numele Personalului Beneficiarului .
(ii) celelalte asigurate nu vor avea dreptul de a primi direct de la
asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul. (iii) Partea asiguratoare va
solicita celeilalte aSigurate sa respecte in de
asigurare.
Fiecare care face impotriva pierderilor sau daunelor va asigura
efectuarea in moneda pentru acoperirea pierderilor sau daunator.
primtte de la asiguratori vor fi folostte pentru acopenrea pierderilor sau
daunelor.
Partea asiguratoare va prezenta celeilalte parji. In perioadele
specificate In Anexa la (calculate de la Data de incepere) urmatoarele:
(a)
(b)
fost
18.2
18.3
Partea. /
Exemplar Original 103
92
u
18.2
Asigurarea
a
Utilajelor
Antreprenorulul
[Asigurare Tmpotriva Vatamirii Persoanelor a Daunelor Aduse

ce se face plata prime de asigurare. Partea asiguratoare va
transmite celeilalte dovada La fiecare transmitere a dovezilor sau a
Partea asiguratoare va transmite o Inginerului.
Fiecare Parte va respecta stipulate In fiecare de asigurare.
Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice in
va asigurarea in conformitate cu prevederile
acestei Clauze.
Nici una din nu va face vreo modificare a termenilor
acceptul prealabil al celeilalte un asigurator intreprinde
(sau e pe cale o modificare. Partea de asigurator
va transmite. cu promptitudine. o celeilalte
Partea asiguratoare nu sau in vigoare una din
necesar a fi potrivit prevederilor Contractului. sau
nu asigure dovezi copii ale de asigurare In
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Parte poate (Ia
sa. prejudicieze orice alt drept sau de remediere) o
asigurare care acopere cele necesare primele de asigurare
Partea asiguratoare va celeilalte suma
acestor prime. iar de Contract va fi modificat In

Nimic din cele in nu i ndatoririle
sau Antreprenorului sau ale Beneficiarului in conformitate cu
celelalte prevederi contractuale sau in alt fel . Orice sau
de la asiguratori va fi de Antreprenor
Beneficiar in conformitate cu aceste indatoriri
Partea asiguratoare omite in vigoare o asigurare
care trebuie in conformitate cu prevederile Contractului. iar
parte nici nu omiterea nici nu o asigurare
care acopere cele necesare acestei omisiuni. orice care ar fi putut fi
prin asigurare va fi de Partea asiguratoare.
efectuate de o Parte Parte vor face. caz. obiectul Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicarile BeneficiarulUi] sau Sub-Clauzei 20.1
AntreprenorulUl].
Partea aslguratoare va asigura Echipamentele. Materialele
Documentele Antreprenorului pentru nu mai costul total de inlocuire
incluznd toate costurile taxele profesionale
profitul. asigurare trebuie fie in vigoare de la data la care dovada
trebuie potri vH prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei
18.1 Generale Pentru la data emtterii Procesului Verbal
de la Terminarea
Partea asiguratoare va i n vigoare asigurare pentru a fumiza
acoperirea. la data emiterii Procesului Verbal de pentru
pierderi sau daune pentru care este Antreprenorul care sunt
generate de un eveniment care se produce inainte de emiterea Procesului Verbal
de la Terminarea pentru pierderi sau daune cauzate de
Antreprenor in cursul altor (inclusiv cele la care se Clauza 11
[Perioada de ,,,
Volumul 2 Ser.liunea 2 Par1ea I 1 dm 76
CNAONR SA UI'IB 7 ..
1 O 4
"AU.
Exemplar ol-iginal '<u n""""
- .-...
I
il
18.3
Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai dect
valoarea de inlocuire, la care se costul transportului la
Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie fie in vigoare pe
durala transportului la pe perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al
Antreprenorului.
Cu altor prevederi ale Speciale, potrivit prevederilor acestei
Sub-Clauze
(a) vor fi de Antreprenor ca Parte asiguratoare,
(b) se vor face in numele ambelor care vor fi
de la asiguratori, fiind destinate sau alocate intre
pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,
(c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate cauze care nu este
in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile BeneficiarulUI],
(d) vor acoperi pierderile sau daunele aduse unei din care se
sau de Beneficiar, a altei din
pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate in sub-paragrafele
(c), (g) (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile BeneficiarulUI], excluznd (in
fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura in termeni comercial rezonabili,
cu deductibile per eveniment care sa nu suma
in Anexa la Oferta nu este o atunci acest
sub-paragraf (d) nu se va aplica),
(e) pot exclude pierderi sau daune refacerea:
(i) unei din care din cauza erorilor de
proiectare, materialelor sau manoperei (dar va
indude orice alte care sunt pierdute sau degradate ca urmare a
acestor nu cum este descris in sub-paragraful (ii) de mai jos),
(ii) unei din care este sau in scopul de a
restabili orice parte din parte
ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei
necorespunzatoare,
(iii) unei din care a fost de Beneficiar, cu
in care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau
daune,
(iv) Bunurilor, cnd acestea nu sunt in in Sub-Clauzei 14.5
[Echipamente Materiale destinate
la mai mult de un an de la Data de la sub-paragraful (d)
de mai sus de a mai fi in termeni comercial rezonabili,
Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va Beneficiarul, prezentnd detalii
justificative. Beneficiarul (i) va fi in Sub-Clauzei 2.5
BeneficiarulUI], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni
comercial rezonabili cum ar fi trebuit i se Antreprenorului
pentru o astfel de (ii) se va considera, in de cazul in care
Beneficiarul in termeni comercial rezonabili, a aprobat omisiunea la
care se prevederile Sub-Clauzei 18.1 Generale pentru
VoIe'j1i I
Exemplar original
m
m
Asigurare
impotriva

Persoanelor
a Daunelor
Aduse

18.4
Asigurarea
Personalului
Antreprenorului
Partea asiguratoare va asigura ambele impotriva pentru orice
pierderi, daune, decese sau corporale care pot afecta oricare proprietate
(cu celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea
a Utilajelor AntreprenoruIUl]) sau oricare (cu
persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea
Personalului AntreprenoruIUl]), pot fi generate de Contractului de catre
Antreprenor se produc inainte de emiterea Procesului Verbal de
asigurare se va face pentru o valoare per eveniment cu un
nelimitat de evenimente la o valoare care nu va fi inferioara valorii specificate in
Anexa la Oferta. Daca in Anexa la nu este o valoare, prevederile
acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.
Cu altor prevederi ale Speciale, specificate in
Sub-Clauza:
(a) vor fi de Antreprenor ca Parte asiguratoare,
(b) vor fi in numele ambelor
(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau
daunele asupra Beneficiarului (exceptnd cele asigurate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a Contractului
de Antreprenor,
(d) pot exclude responsabilitatea in in care aceasta decurge din:
(i) dreptul Beneficiarului de a executa Permanente pe, peste, sub, in
sau prin orice teren, de a ocupa acest teren pentru
Permanente,
(ii) paguba care este un rezultat inevitabil al Antreprenorului de a
executa de a remedia orice
(iii) cauza in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile BeneficiarulUI],
exceptnd in care este in termeni rezonabili din
punct de vedere comercial.
Antreprenorul va face asigurarea impotriva pentru
daune, pierderi cheltuieli (incluznd taxele cheltuielile legale) care
decurg din corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane
angajate de Antreprenor sau al alt membru al Personalului
Antreprenorului.
Beneficiarul Inginerul vor primi de asemenea, potrivit prevederilor
de aSigurare cu cazului in care asigurare poate exclude
pierderile in in care acestea sunt produse de un act sau o
a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.
Asigurarea va fi in vigoare efectivitate pe perioada in care acest
personal va participa la Pentru Subcontractantilor,
asigurarea poate fi de Subcontractanti, dar Antreprenorul va avea
responsabilitatea acestei Clauze.
19.
19.1 in un eveniment sau
Majore
Volumul 2 Seclil/nea 2 Partea I
CNADNR SA
63 din 76
Exemplar original
10. 6
95
m
m
m
m
19.2
Fortei
Majore .
19.3
de a Reduce
ntrzierile la Minim
19.4

Majore
(a) care nu poate fi de una din
(b) pe care Parte nu ar fi putut o in mod rezonabil
Inainte de semnarea Contractului .
(c) care. nu a putut fi evitat sau in mod rezonabil de
acea Parte.
(d) care. in fond. nu poate fi atribuit celeilalte
poate include. dar nu se atta timp ct sunt
indeplinite de la (a) la (d) de mai sus. numai la evenimente
sau de tipul celor enumerate mai jos:
(i) (indiferent se declara sau nu). nvazii .
actiuni ale
(ii) rebeliune. terorism, sau de
stat, sau civil
(iii) revolte, dezordine, greve lock out provocate de
altcineva dect de Personalul Antreprenorului ai
Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,
(iv) de materiale explozive, ionizante
cu radio-active, cu cazurilor
utilizarea explosivilor, sau radioaclivitatea
poate fi pusa pe seama Antreprenorului.
(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni , taifunuri, sau
vulcanice.
o Parte este sau va fi de a indeplini sale potrivit
prevederilor Contractului de un caz de atunci Parte va
Parte de evenimentele sau care constituie
va specifica de la a indeplinire este sau va fi
va fi in termen de 14 zile ce Partea
(sau ar trebui evenimentele sau care
constituie
Partea care a transmis va fi de indeplinirea acelor
pe care, in perioada in care, o le

a lua in considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze,
nu se va aplica nici uneia dintre de a face
Parte potrivit prevederilor Contractului.
Fiecare Parte va depune, este posibil, toate eforturile pentru a reduce
la minim orice Majore in realizarea Contractului.
Atunci cnd o Parte mai fie de va
transmite o celeilalte

Antreprenorul este Impiedicat de
oricare dintre care fi revin prin Contract, a transmis o notificare
potrivit prevederilor SubClauzei 19.2 Majore), se
produc intrzieri Costuri suplimentare din cauza Majore,
Antreprenorul , cu prevederilor SubClauzei 20.1
[Revendicllrile AntreprenoruIUl] , va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de o astfel de intrziere potrivit
prevederilor SubClauzei de da .
.
Vofumul 2 Secliunea 2 Partea I
CNADNR SA
Exemplar ol'lginal
107
96
19.5
care

Subcontractantii
19.6
Rezilierea
Lichidare
19.7
terminarea este sau va fi
(b) plata Costurilor suplimentare, evenimentele sau
sunt de tipul celor enumerate in sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-
Clauzei 19. 1 Majore) n cazul sub-paragrafelor (ii)
la (iv) se produc n
primirea acestei Inginerul va proceda in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de pentru a
conveni sau stabili modul de a acestor probleme.
un Subcontractant are dreptul, potrivit prevederior unui contract sau
acord legat de de a invoca in termeni suplimentari sau
mai dect cel in Clauza, astfel de evenimente sau
de suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o
pentru nendeplinirea Antreprenorului sau nu-I vor
fie exonerat de polrivn prevederilor acestei
Clauze,
unei importante de in derulare este
pentru o de 84 zile din motive de pentru care
s-a transmis o potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2
Majore), sau pentru mai multe perioade de timp nsumAnd peste 140
de zile Forte Majore pentru care s-a transmis
atunci oricare Parte poate transmite celeilalte o referitoare la
rezilierea Contractului. In acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile
transmiterea de reziliere, iar Antreprenorul va proceda n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16,3 [incetarea
Retragerea UtilajelOf Antreprenorulw].
o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea
executate va emite un Certificat de care va indude:
(a) sumele datorate pentru toate executate care au
stabilite in Contract
(b) Costul Echipamentelor Materialelor comandate pentru
care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are
responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente
Materiale vor deveni vor fi pe riscul acestuia) propnetatea
Beneficiarului , dupa ce vor fi de ctre Beneficiar puse la
Beneficiarului de ctre Antreprenor;
(c) orice alte Costuri sau care, in acele au fost in mod
rezonabil suportate de Antreprenor in vederea
(d) Costul Provizorii a Utilajelor Antreprenorului
de pe returnarea acestora alte ale
Antreprenorului In sa de origine (sau once dar
la un cost care nu fie mai mare dect acesta);
(e) Costul repatrierii personalului muncnorilor Antreprenorului care la
data rezilierii erau pentru
Exonerarea de in aplicarea prevedenlor acestei Clauze, apar evenimente sau
Executare a care nu pot fi controlate de (induznd
Contractului prin dar nellmitndu-se la aceasta), care fac sau pentru fiecare
Efectul Legii dintre sau pentru ambele ndeplinirea lor contractuale
sau care, potrivit prevederilor legi i care Contractul, .
de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului , atunci , o
-",
"\'E.""co.c, .
Volumul 2 SeclilIIleB 2 Partea I '\'" Pagina 65 din 76
It.../ CNADNR SA TEHNOSTRAOEI: 97
illJl Exemplar original 108 . ,,/fJ
I
g
O
de o Parte Parte cu privire la acele
evenimente sau
(a) vor fi scutite de executarea a contractului, a
prejudicia drepturile n cu orice
a Contractului,
(b) suma de Beneficiar Antreprenorului va fi ca
cea care ar fi putut fi potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6
[Rezilierea Lichidare Contractul ar fi fost
reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.
20. Dispute Arbitraj
20.1

Antreprenorului
Antreprenorul se considera la o prelungire a Duratei de
la suplimentare, potrivit prevederilor Clauze din
aceste sau conform altor prevederi legate de Contract,
Antreprenorul va transmite Inginerului o n care descrie
evenimentele sau circumstantele care au determinat aparitia revendicarii.
va fi ct ma'i curnd posibil dar nu mai trZiu de 28 de zile
din momentul n care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit
evenimentele sau respective.
Antreprenorul nu transmita cu privire la o
revendicare n termen de 28 de zile, Durata de a nu va fi
prelungita, Antreprenorul nu va avea dreptul la suplimentare, iar
Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate de revendicarea
n caz contrar se vor aplica prevederi ale acestei
Sub-Clauze.
Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte cerute prin
Contract va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate
facand referire la evenimentele sau relevante.
Antreprenorul va pe sau n alt loc acceptat de catre Inginer acele
nregistrari din perioada de care sunt necesare pentru
fundamentarea primirea unei potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza
dispune Antreprenorului continue pastrarea
lor din perioada de ca aceasta aiba
Beneficiarului. Antreprenorul va permite
Inginerului verifice toate va transmite Inginerului
copii ale acestora.
n termen de 42 de zile ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit
evenimentele sau care au determinat
revendicarea, sau ntr-un interval de timp propus de Antreprenor
aprobat de Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o
revendicare care toate detaliile referitoare
la motivul respective la prelungirea duratei de
costurilor suplimentare solicitate. evenimentele sau
care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:
(a)
(b)
C N A O Sec/Illnea 2 Partea /
Oll9
1flal
agina 66 din 76
98
20.2
Numirea Comisei de
Adjudecare
a Disputelor (CAD)
(c) Antreprenorul va transmite revendicarea in termen de 28 de zile
de la perioadei in care s-au inregistrat efecte ca urmare a
evenimentelor sau produse, sau intr-un interval de
timp propus de Antreprenor aprobat de Inginer.
in termen de 42 de zile de la primirea unei sau a detaliilor
suplimentare care fundamenteze o revendicare sau intr-un
interval de timp propus de Inginer acceptat de Antreprenor, Inginerul va
printr-o aprobare sau respingere, prezentnd argumente detaliate.
Inginerul poate solicite alte detalii necesare, dar va transmite oricum, in
acest termen, un raspuns referitor la principiile care au fundamentat
revendicarea.
Fiecare Certificat de Plat va include acele valori ale care au
fost fundamentate in mod rezonabil in conformitate cu prevederile
Contractului. in momentul in care detaliile fumizate se dovedesc a fi
suficiente pentru fundamentarea intregii Antreprenorul va avea
dreptul de a fi numai pentru partea care a fost

Inginerul va in conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5
[Stabilirea Modului de pentru a conveni sau stabili (i)
prelungirea este cazul) Duratei de a (inainte sau
expirarea acesteia) in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de (ii) plata Costurilor suplimentare
la care este Antreprenorul, potrivit prevederilor
Contractulu i.
acestei Sub-Clauze se adauga la cele ale altor Sub-Clauze care se
pot aplica unei Antreprenorul nu prevederile
acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la
stabilirea prelungirii duratei de costurilor suplimentare
se va lua in in care este cazul) procesul de
investigare a a fost impiedicat sau prejudiciat, numai
revendicarea nu a fost conform prevederilor celui deal doilea
paragraf al acestei Sub-Clauze.
Disputele se vor adjudeca de CAD (Comisia de Adjudecare a
Disputelor) in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4
Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor). la data in
Anexa la vor numi de comun acord CAD.
Conform prevederilor Anexei la CAD va fi din una sau din trei
persoane, cu (.adjudecatori"). nu se
persoanelor nu convin altfel, CAD va fi
din trei persoane.
CAD trebuie fie din trei persoane, fiecare Parte va
nominaliza un adjudecator, pentru care va primi aprobarea celeilalte
vor consulta adjudecatorii vor conveni asupra celui de-
al treilea adjudecator, care va fi numit in de al CAD.
in Contract este o cu adjudecatori adjudecatorii
CAD vor fi din cei pe prin eliminarea celor care nu
doresc sau nu pot accepte numirea in CAD.
Acordul dintre adjudecatori, indiferent de acestora, va
cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la
aceste Generale, cu ame[1!'\"mentele conv Ilile. de comun acord e
C N
A 2 Partea I ! > Pagina 67) II' 76


.. , ". \\ . U"13 "' HNOSTP.ADE
: xemplar OflQirlal 11 O jo," "'-.'(;
..fu

"
99
20.3
numirii
Comisiei de
Adjudecare
a Disputelor
20.4
Obtinerea Deciziei
Comisiei de Adjudecare
a Disputelor
semnatari.
in care se remunerarea adjudecatorilor, cu
remunerarea expert CAD ii vor fi convenite
de comun acord de la convenirea de numire in
Fiecare Parte va fi de plata unei din suma
pentru remunerare.
Atunci cnd cad de acord, acestea pot CAD o
problema, pentru ca aceasta exprime o opinie. Nici una din nu va
consulta CAD pentru unei probleme acordul celeilalte
De cte ori convin de comun acord, acestea pot numi o sau
mai multe persoane cu care (sau
care fie disponibile in vederea inlocuirii) oricare din adjudecatorii CAD. Cu
cazului in care stabilesc altfel, numirea va intra in vigoare
unul din adjudecatori sau nu mai este capabil exercite
ca urmare a decesului, demisiei sau incheierii perioadei
de exercitare a
se produce una din aceste nu este nici o
inlocuitoare, se va numi o prin procedura in care
persoana a fost in Sub-

Revocarea unui adjudecator se poate face numai cu acordul comun al
ambelor numai de Beneficiar sau de
Antreprenor. Cu cazului in care convin altfel, numirea CAD
(respectiv a adjudecator) va expira dupa ce de
la care se face referire in Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de
va intra in vigoare.
In cazul uneia din
(a) nu sa asupra numirii adjudecatorului unic al
Comisiei de Adjudecare a Disputelor pna la data in primul
paragraf al Sub-Clauzei 20.2
(b) una din nu nominalizeze un adjudecator (in vederea
de parte) al CAD din trei persoane
la acea data,
(c) nu de acord asupra numirii celui de-al treilea
adjudecator (care ca sau
(d) nu de acord asupra numirii unei persoane
inlocuitoare in termen de 42 de zile data la care adjudecatorul
unic sau unul dintre cei trei adjudecatori sau este in
Incapacitate de exercita ca urmare a decesului,
demisiei sau incheierii perioadei de exercitare a
entitatea care face numirea sau oficialitatea in Anexa la la
cererea uneia sau a ambelor consultarea cu va numi
acel membru al CAD. numire va fi Fiecare Parte
va fi pentru plata a din sau a
care
i ntre apare o (de orice fel) in cu Contractul sau
cu decurge _din Contract, inclusiv o
referitoare la un e a

s-' 19 <:',..
\, ''O
VO')InW'! SeCliulJeB 2 Partea' iS\P/:../JIT/ON 'TEHNOSTRADEe gina 68 din 76 ' .
CNAOf\ R :>A . . \ lIMI! S.R.L.
lI=l 111 "-f SAL 7
original ",,"" ... +;7
100
B
20.5
pe Cale

20.6
Arbitrajul
opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate supune in scris
CAD pentru a decizia acesteia, copii
celeilalte Inginerului. scrisoare va specifica faptul este
potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.
Pentru o CAD din trei persoane, se va considera documentul a
fost primit de CAD la data la care a fost primit de CAD.
Ambele vor permite accesul pe vor pune la CAD
toate suplimentare solicitate de
CAD in scopul unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va
considera ca In calitate de
n termen de 84 de zile primirea unui astfel de document, sau intr-un
interval de timp propus de CAD aprobat de ambele CAD va lua o
decizie, care va fi va este in conformitate
cu prevederile acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele
care o vor pune in aplicare imediat, in de in care
cnd decizia va fi ulterior, prin pe cale sau
de arbitraj, cum este descris mai jos. in de cazul in care
Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua
execute Lucrrile in conformitate cu prevederile Contractului.
una dintre nu este de decizia CAD, atunci acea Parte
poate, in termen de 28 de zile primirea deciziei, o
in re celeilalte referitoare la sa. in termen de
84 de zile (sau in alt interval de timp aprobat de prezentarea unei
dispute CAD nu ia o decizie, atunci oricare Parte poate
celeilalte in termen de 28 de zile expirarea acestei perioade, o
referitoare la sa.
de va este potrivit prevederilor
acestei Sub-Clauze va preciza obiectul disputei motivul (motivele) de
Cu celor n Sub-Clauza 20.7
[Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Dispute/orj Sub-Clauza
20.8 [Expirarea Perioadei de a Comisiei de Adjudecare a
Disputelorj), nici una dintre nu va fi arbitrajul in
de cazul in care a fost o de in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
n in care CAD a luat o decizie privind unei probleme n
o ambelor nici una dintre nu transmite o
de in interval de 28 de zile ce a primit decizia
CAD, decizia va deveni obligatorie pentru ambele
n cazul in care se transmite o de potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus. ambele vor incerca
disputa pe cale inainte de inceperea arbitrajului. Cu
cazurilor in care stabilesc altfel, arbitrajul poate ncepe la
sau 56 de zile de la data la care a fost de
chiar nu s-a nici un efort de a disputelor
pe cale
Exceptfmd cazurile in care disputele se pe cale orice
pentru care decizia CAD nu a devenit
C S!:Fk
/168
2 I
'xemplar Original
11 2

101
20.7
Nerespectarea Deciziei
Comisiei de
Adjudecare
a Disputelor
20.8
Expirarea Perioadei de
a Comisiei
de Adjudecare
a Disputelor
obligatorie va fi prin arbitraj nu se
altfel de ambele
(a) disputa va fi Regulamentului de Arbitrare al
Camerei de Comer1,
(b) disputa va fi de trei arbitri in conformitate cu
prevederile acestui Regulament,
(c) arbttrajul va fi condus in limba de comunicare in SubClauza
1.4 [Legea Limba).
Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate de a accesa, analiza revizui
orice certifICat, stabilire a modului de opinie sau
evaluare de Inginer, orice decizie a CAD, pentru
disputei. Inginerul nu va putea fi i mpiedicat de a fi convocat
drept martor a oferi dovezi in arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice
care in
Nici una dintre nu va fi in sale legale in arbitrului
(arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD in vederea
unei decizii, sau la motivele prezentate in nota de
Orice decizie de CAD se va accepta ca in procesu de
Arbitrajul poate incepe inainte sau terminarea
ale Inginerului ale CAD nu vor putea fi modificate derularii
unui proces de arbitraj in timpul
in cazul in care:
(a) nici una dintre nu a transmis o de in
intervalul specificat in SubClauza 20.4 Deciziei Comisiei
de Adjudecare a Disputelol1,
(b) o decizie a CAD a devenit obligatorie,
(c) o Parte respecte decizie,
atunci cealaM Parte, a fi de orice alt drept pe care-l poate
avea, poate refuzul la potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6
Acestei nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4
Deciziei Comisiei de Adjudecare a Dispute/ol1 Sub-Clauzei
20.5 pe Cale Amiabilil).
intre apare o referitoare la sau in cu Contractul
sau cu nu o CAD, din perioada de
a CAD a expirat . sau din alte cauze:
(a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 Deciziei Comisiei de
Adjudecare a Dispute/ol1 Sub-Clauzei 20.5 pe Cale
Amiabilil] nu se vor aplica,
(b) disputa poate fi prezentatil direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 20.6
Volumul 2 SecllUllea 2 Partea I Pagina 70 don 76
CNADNR SA
Exemplar onginal 1 '13
102
I
m
ANEXA
Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor
1.

2
Prevederi Generale
3

Fiecare "Acord de Adjudecare a Disputelor" este un acord tripartit perfectat de
intre:
(a) "Beneficiar";
(b) "Antreprenor";
(c) ,Adjudecator" care este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor ca fiind:
(i) Adjudecatorul unic al CAD (sau "Adjudecator") acolo unde este cazul,
toate referirile la Adjudecatori" nu se aplica, sau
(ii) una dintre cele trei persoane care sunt numite, in comun, "CAD" (sau
"Comisia de Adjudecare a Disputelor") acolo unde este cazul,
celelalte persoane sunt numite Adjudecatori"
Beneficiarul Antreprenorul au perfectat (sau perfecteze) un
contract denumit in cele ce "Contractul" este definit in Acordul de
Adjudecare a Disputelor, care cuprinde in Acordul de Adjudecare a
Disputelor, cuvintele expresiile care nu sunt altfel definite vor avea
care le sunt destinate in Contract. '
Cu altor prevederi ale Acordului de Adjudecare a Disputelor, acesta va
intra in vigoare la ultima dintre date:
(a) Data de incepere in Contract,
(b) data la care Beneficiarul, Antreprenorul Adjudecatorul au semnat Acordul
de Adjudecare a Disputelor, sau
(c) data la care Beneficiarul, Antreprenorul fiecare dintre Adjudecatori
au semnat, fiecare, un acord de adjudecare a disputelor.
Beneficiarul cat Antreprenorul vor transmite cte o
Adjudecatorului la data la care Acordul de Adjudecare a Disputelor a intrat In
vigoare. Dac Adjudecatorul nu in termen de luni de la
perfecta rea Acordului de Adjudecarea Disputelor, acesta va fi considerat nul
efect.
Angajarea Adjudecatorului este o numire personala. Adjudecatorul poate transmite
oricnd Beneficiarului Antreprenorului, cu un preaviz de 70 zile, o de
demisie, iar Acordul de Adjudecare a Disputelor va fi reziliat la expirarea celor 70
de zile.
Cesionarea sau subcontractarea Acordului de Adjudecare a Disputelor nu este
acordul scris al tuturor precum al Adjudecatori

Adjudecatorul convine este va fi independent de
Beneficiar, de Antreprenor de Inginer. Adjudecatorul va face cunoscut cu
promptitudine, dintre ct Adjudecatori
orice eveniment sau care ar putea fi cu
de de
La numirea unui Adjudecator, Beneficiarul Antreprenorul iau in considerare
Adjudecatorului asupra faptului
(a) are in similare cu lucrarea pe care Antreprenorul
o realizeze potrivit prevederilor Contractului,
(b) are docurn.ent!!lor contractului,

.... '19 f ,,?C' ;


U ",
Vo/umu/2 Sec/iunea ;1 Partea / . /i.. flIT/Q';; J <;> Pagina 71 din 76
CNADNR SA 1 '1 4 i SP1AI'IB Si'TEHNOSTRAOEt 103
Exemplar original ... '
... . .:'1. :
4
Generale
ale Adjudecatorului
5
Generale
ale Beneficiarului
Antreprenorului
(c) fluent limba pentru comunicare in Contract.
Adjudecatorul:
(a) nu va avea interese financiare sau de in raport cu Beneficiarul,
Antreprenorul sau Inginerul, nici interese financiare la executarea Contractului,
cu sale potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a
Disputelor;
(b) nu a fost angajat anterior de Beneficiar, Antreprenor sau Inginer in
calitate de consultant sau altfel, cu pe care le-a
prezentat in scris Beneficiarului Antreprenorului inainte ca
semneze Acordul de Adjudecare a Disputelor;
(c) va prezenta, in scris, Beneficiarului, Antreprenorului Adjudecatori
inainte de perfecta rea Acordului de Adjudecare a Disputelor spre
informare, profesionale sau personale cu orice
director, sau angajat al Beneficiarului, Antreprenorului sau al
Inginerului, orice implicare in proiectul din care Contractul face
parte;
(d) nu va fi angajat pe durata Acordului de Adjudecare a Disputelor, in calitate de
consultant sau altfel de Beneficiar, Antreprenor sau Inginer, cu
convenite in scris de Beneficiar, Antreprenor
Adjudecatori
(e) se va supune regulilor procedurale anexate prevederilor Sub-Clauzei 20.4 a
de Contract;
(f) nu va face Beneficiarului, Antreprenorului, Personalului
Beneficiarului sau Personalului Antreprenorului, referitoare la indeplinirea
Contractului, altfel dect in conformijate cu regulile procedurale anexate
(g) nu va angaja negocieri pe durata este Adjudecator, nu va face nici o
cu Beneficiarul, Antreprenorul sau cu Inginerul cu privire la
angajarea sa, de oricare dintre in calitate de consultant sau
altfel, ce a ca parte a Acordului de Adjudecare a
Disputelor;
(h) va fi disponibil, este necesar, pentru toate vizitele pe toate
audierile;
(i) va Contractului tuturor
proiectului din care Contractul face parte) studiind toate documentele primite,
pe care le va intr-un dosar curent de lucru;
ij) va trata detaliile Contractului toate audlerile CAD ca fiind
private nu le va publica sau acordul prealabil
scris al Beneficiarului, Antreprenorului sau al Adjudecatori

(k) va avea disponibilitatea de a face exprima opinii, cu privire la
orice a Contractului, la a Beneficiarului
Antreprenorului, cu acordului Adjudecatori
Beneficiarul, Antreprenorul, Personalul Beneficiarului Personalul Antreprenorului
nu vor sau Adjudecatorulul cu privire la Contract.
altfel CAD, prevederile Contractului
Acordul de Adjudecare a Disputelor, cu cazurilor in care Beneficiarul,
Antreprenorul Adjudecatori dat acordul prealabil.
Beneficiarul Antreprenorul vor fi de respectarea acestei prevederi
de Personalul Beneficiarului respectiv, de Personalul
Antreprenorului.
Beneficiarul Antreprenorul se reciproc de Adjudecator ca,
exceptnd in care este altfel convenit, in scris, de Beneficiar,
Antreprenor, Adjudecator Adjudecatori Adjudecatorul :
(a) nu fie ca proces a unei dispute in

2 . 2 din 76 1 04
lI"B S,A L ,'1)
Exemplar original ", 1 r.; "sm 7
v
fl
m
m
m
m
m
m
m
m
I
6
Plata
cu Contractul;
(b) sa nu fie chemat ca martor pentru a prezenta dovezi n unui arbitru
(arbitri) numit ntr-un proces de arbitraj pentru o disputa n legatura cu
Contractul; sau
(c) sa nu fie raspunzator pentru o revendicare privind o sau omisiune la
eliberarea sau de eliberare din n afara cazului n care
sau omisiunea se dovedesc a fi fost de rea
Beneficiarul Antreprenorul, individual, vor se vor
asigura ca Adjudecatorul nu este responsabil pentru revendicarile pentru care este
exonerat de potrivit prevederilor paragrafului precedent.
Ori de cate ori Beneficiarul sau Antreprenorul supun CAD o disputa potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 20.4 din de Contract, care va solicita ca
Adjudecatorul viziteze sa participe la o audiere, Beneficiarul sau
Antreprenorul vor furniza pentru o suma
cheltuielilor rezonabile care ar putea fi suportate de catre Adjudecator. Nu se va lua
n calcul nici o alta sau catre Adjudecator.
Adjudecatorul va fi n moneda In Acordul de Adjudecare a
Disputelor, cum unneaza:
(a) un onorariu pe luna calendaristica, care va fi considerat ca plata
pentru:
(i) a fi disponibil, in tennen de 28 zile de la n vederea
tuturor vizitelor la toate audierile de pe
(ii) a a fi infonnat cu privire la proiectului cu
dosarelor relevante;
(iii) toate cheltuielile de birou de regie inclusiv serviciile de secretariat,
fotocopiere rechizitele de birou produse pentru indeplinirea sarcinilor
sale;
(iv) toate serviciile realizate potrivit prevederilor prezentului document cu
celor la care se face referirea In sub-paragrafele (b) (c) ale
acestei Clauze
Onorariul va fi pentru perioada ntre ultima zi a lunii calendaristice
In care Acordul de Adjudecare a Disputelor intra In vigoare; ultima zi a lunii
calendaristice In care este emis Procesul Verbal de la Tenninarea
pentru ntreaga Lucrare.
ultima zi a lunii calendaristice in care este emis Procesul Verbal de
la Terminarea pentru Intreaga Lucrare, onorariul va fi
redus la 50%. Acest onorariu redus va fi platit n prima zi a luni i
calendaristice n care Adjudecatorul sau Acordul de Adjudecare
a Disputelor este reziliat.
(b) un onorariu zilnic care va fi considerat ca pentru:
(i) fiecare zi sau parte din zi la un maxim de doua zile, ca timp de
in fiecare pentru transportul intre domiciliul
Adjudecatorului sau alt loc al cu Adjudecatori

(ii) fiecare zi de pe audieri sau elaborare a
deciziilor;
(iii) fiecare zi petrecuta cu studierea In scopul
audierilor.
(c) toate cheltuielile rezonabile produse in cu indeplinirea sarcinilor
Adjudecatorului, inclusiv costul apelurilor telefonice, taxele de curierat, fax
telex, cheltuieli de deplasare, cazare masa; pentru fiecare cheltuiala care
cinci la suta zll ic_la. care se face referire n sub-
,,'E.I- c04t:
"...
Volumul 2 Sectiunea 2 Partea I Pag a 73 din 76 ' .
CNADNR SA ,SI'EDITION
P
TEHHOSTllAOE';.
E
. . 116 \' al1B SS#R.L. .
xemplar orlgmal snL" 7 ..
: ..... 411 no"'- , fiRO"-
, ..
105
ww---
,
7
Reziliere
paragraful (b) al acestei Clauze, va fi
(d) toate taxele percepute n mod corect n la onorate Adjudecatorului
(cu cazului cnd este sau rezident permanent in
potrivit prevederilor acestei Clauze 6.
Onorariul cheltuielile zilnice vor fi cele specificate n Acordul de Adjudecare a
Disputelor. in de cazul n care acordul altfel, aceste cheltuieli vor
fixe pentru primele 24 de luni calendaristice, vor fi apoi actualizate anual
prin acord ntre Beneficiar, Antreprenor Adjudecator, in ziua n
care Acordul de Adjudecare a Disputelor a devenit efectiv.
Adjudecatorul va transmite trimestrial, n avans facturile pentru plata onorariului
pentru costul cu avionul. Facturile pentru celelalte cheltuieli pentru
cheltuielile zilnice vor fi prezentate ulterior ncheierii vizitei pe sau audierilor.
Toate facturile vor fi de un scurt raport asupra realizate n timpul
perioadei respective vor fi adresate Antreprenorului.
in termen de 56 zile calendaristice primirea facturilor Antreprenorul va
integral fiecare a Adjudecatorului va cere BenefiCiarului (n de
prezentate potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei din
valorile acestor facturi. Beneficiarul va efectua plata Antreprenor, n
conformitate cu prevederile Contractului.
Antreprenorul omite Adjudecatorului suma la care este
potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a Disputelor, Beneficiarul
va suma Adjudecatorului orice care poate fi
pentru a mentine functionarea CAD, a prejudicia drepturile Beneficiarului la
iri de drepturile care decurg din omisiunea Beneficiarul va
avea dreptul la rambursarea tuturor sumelor care din
aceste la care se toate costurile de recuperare a acestor sume
precum costurile de calculate la cursul de schimb specificat n Sub-
Clauza 14.8 din de Contract.
Adjudecatorul nu este cu suma n termen de 70 zile
prezentarea unei facturi valabile, Adjudecatorul poate (i) suspende serviciile
sale a transmite o cnd plata este (ii)
la numirea sa, prin transmiterea unei potrivit prevederilor Clauzei
7.
In orice moment: (i) Beneficiarul Antreprenorul pot, de comun acord, rezilieze
Acordul de Adjudecare a Disputelor printr-o Adjudecatorului cu
42 zile nainte; sau (ii) Adjudecatorul poate demisiona cum este prevazut n
Clauza 2.
Adjudecatorul nu prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor,
Beneficiarul Antreprenorul pot, prejudicia celelalte drepturi, rezilieze
acordul prin Adjudecatorului. va avea efect la data la care
este de Adjudecator.
BenefiCiarul sau Antreprenorul nu prevederile Acordului de
Adjudecare a Disputelor, Adjudecatorul poate, prejudicia celelalte drepturi,
rezilieze acordul printr-o Beneficiarului Antreprenorului.
va avea efect la data la care este de Beneficiar
Antreprenor.
Orice astfel de demisie sau reziliere va fi obligatorie pentru
Beneficiar, Antreprenor Adjudecator. O numai de
sau numai de nu va avea
Exemplar original \ Ui'11! 'HNOSTRADE;-
'" <RL" S.A.L. VJ
11 7
... ..... ..
" "b. RO'tt>;:.._
I
8
Culpa
Adjudecatorului
9
Dispute
Anexa
1
2
3
4
5
efect.
Adjudecatorul nu care i revin potrivit prevederilor
Clauzei 4, nu va fi la nici un fel de onorariu sau cheltuieli n
prezenta va rambursa Beneficiarului Antreprenorului, a prejudicia celelalte
drepturi ale acestora, toale taxele cheltuielile primite de Adjudecator de
Adjudecatori pentru sau decizii ale CAD care
sunt socotite nule efect.
Orice revendicare sau care decurge sau are cu acest Acord de
Adjudecare a Disputelor, sau orice reziliere sau de valabilitate a
acestuia, vor fi n final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale
Camerei de de un arbitru numit In conformitate cu
Regulile de Arbitraj
REGULI DE
Daca nu a fost altfel convenit de catre Beneficiar Antreprenor, CAD va vizita
la intervale de maxim 140 de zile, inclusiv in perioadele evenimentelor
critice de fie la cererea Beneficiarului fie la cea a Antreprenorului. In
afarii de cazul in care este altfel convenit de Beneficiar, Antreprenor
CAD, perioada dintre vizitele consecutive nu va fi mai de 70 zile, cu
cazului n care este necesar se convoace o audiere cum este
descris mai jos.
Programarea n timp agenda pentru fiecare pe vor fi convenite de
comun acord de CAD, Beneficiar Antreprenor sau, in absenta acordului,
vor fi decise de CAD. Scopul vizitelor pe este de a da posibilitatea
CAD sa afle fie informat permanent asupra a
probleme sau reale sau
La vizitele pe vor participa Beneficiarul, Antreprenorul Inginerul ele
vor fi coordonate de Beneficiar In colaborare cu Antreprenorul. BenefiCiarul
va asigura furnizarea pentru serviciile
de secretariat de multiplicare. La incheierea vizite pe inainte
de plecarea de la CAD va elabora un raport asupra sale pe
timpul vizitei va transmite copii Beneficiarului Antreprenorului.
Beneficiarul Antreprenorul vor fum iza CAD un exemplar al tuturor
documentelor pe care CAD le poate solicita, inclusiv documentele Contractului,
rapoartele de a de modificare, de lucrari
alte documente relevante din punct de vedere al Contractului. Toate
dintre CAD Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise In copie
celeilalte in i n care CAD este din trei persoane,
Beneficiarul Antreprenorul vor transmite, dintre aceste persoane,
copii ale documentelor solicitate ale
in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 din de Contract.
se supune CAD o CAD va p!oceda n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 20.4 cu aceste Reguli. In scopul nscrierii in timpul
alocat pentru transmiterea asupra unei decizii a altor factori
CAD:
(a) va corect intrtL Beneficiar Antreprenor,
Volumul 2 SecI/unea 2 Pat1ea "
107
CNADNR SA
Exemplar original
6
7
8
9.
dintre posibilitatea rezonabila de prezenta cazul de
a cazului celuilalt.
(b) va adopta procedurile disputei. evitnd intrzierile sau
cheltuielile inutile.
CAD poate conduce o audiere privind disputa. caz in care va decide data a
locul audierii poate solicita ca argumentele
prezentate de Beneficiar de Antreprenor fie prezentate inainte
de sau In timpul acesteia.
Cu cazului in care se convine altfel. in scris. de Benefi ci ar
Antreprenor. CAD va avea autoritatea adopte o procedura interogativa.
refuze accesul la audieri a persoane. altele dect
Beneficiarului. Antreprenorului ai Inginerului. continue in absenta
despre care CAD este a fost i n cu
dar va avea libertatea de a decide in ce poate fi
autoritate.
Beneficiarul Antreprenorul imputemicesc. printre altele. CAD:
(a) procedura care a fi in unei
dispute.
(b) asupra proprii a CAD. ca asupra domeniului
dispute care i se
(c) conduc orice audiere cum nefiind de nici un fel
de reguli sau proceduri altele dect cele In Contract aceste
Reguli.
(d) in aprecierea faptelor aspectelor. Ia
luarea unei decizii.
(e) uz de propriile de specialitate.
(f) cu privire la plata costurilor de in conformitate cu
prevederile Contractului.
(g) cu privire la o relaxare cum ar fi masuri provizorii sau
de conservare
(h) acceseze. analizeze orice certificat. decizie.
stablilire. opinie sau evaluare a Inginerului. relevante di n
punct de vedere al disputei.
in timpul audierilor CAD va exprima niCI o cu privire la valoarea
argumente oferite de Ulterior. CAD va elabora va
transmite o asupra deciziei sale in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 20.4. sau cum poate fi altfel convenit. in scris. de Beneficiar
Antreprenor. in in care CAD este din trei persoane:
(a) acestea se vor reuni in particular audieri. in scopul de a avea
de a elabora deCizia;
(b) se vor la o decizie acest lucru se
imposibil. decizia va fi de majorijatea
Adjudecatorilor care poate cere Adjudecatorului minoritar
un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului Antreprenorului;
(c) un Adjudecator nu la intrunire sau audieri . sau
una dintre atunCi doi Adjudecatori pot ia o
deciZie. In de cazurile in care:
(i) BenefiCiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii
procedeze in acest fel . sau
(ii ) Adjudecatorul absent este dispune
Adjudecatori nu ia o in lipsa sa.
VOlumul 2 Seclitmea 2 Partea I
CNADNR SA ' .
Exemplar 01l91nal 119
.".1'- 108. .