You are on page 1of 67

1

KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2


IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
EPOTHlEIl
2
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
3
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
Koast;
5.1 Mnoqc cvo omo vo cc: :vqx:q cvcqyc:o mq vo cc: oqq; Mnoqc cvo
ovoxqo omoxmv vo cc: :vqx:q cvcqyc:o mq vo cc: oqq;
1:ov rvo oco rrt tvq:tq rvrpyrto, 0o tvrt:ot ( 0) o ot o: ovvrrto 0o
rrt opq.
Apo, oxqv nqmxq cqmxqoq q onovxqoq cvo: o:.
1c rtvot yvco:o, q opq rvo ovo:qo:o oc:cv rtvot :o otovvoo:to -
0potoo :cv opcv :cv oc:cv, rvc q tvq:tq rvrpyrto rvo ovo:qo:o oc:cv
rtvot :o 0potoo :cv tvq:tcv rvrpyrtcv :cv oc:cv.
Orcpovr rvo oco A ov rrt opq
1
p ot rvo oco B ov rrt opq
2
p . Av
ot opr
1
p ot
2
p rtvot ov:t0r:r (toto r:po ot ov:t0r:q o:rv0vvoq), :o:r q opq
:ov ovo:qo:o :cv ovo oc:cv 0o rtvot:
1 2
0 + p p p
o
,
rvc q tvq:tq rvrpyrto :ov ovo:qo:o 0o rtvot:
1 2
0 +
o
K =K K
Apo, oxq ocvxcqq cqmxqoq q onovxqoq cvo: vo:.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
4
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.2 Lvnqqmoxc xo cvo:
Avo oqoqc c oc m
1
=2kg o: m
2
=3 kg , nov :vovvxo: oc ovx0cxc o-
xcv0vvoc: o: ovyqovovxo: noox:o, covv nq:v xq ovyqovoq xov xovxqxc

1
=3m/s c o:
2
=3m/s c . H oqq xq nqmxq oqoqo nq:v xq ovyqovoq cc: c-
xqo ....... kg m/s o: xq ocvxcqq ........ kg m/s. H oqq xov ovoxqoxo xmv ovo oqo:-
qmv nq:v xqv qovoq cc: cxqo ......... kg m/s o: cxo xqv qovoq .......... kg m/s.
Avo ootpr r r
1
m =2kg ot
2
m =3kg , ov tvovv:ot or ov:t0r:r o-
:rv0vvort ot ovypovov:ot oo:t, rovv ptv :q ovypovoq :ov :ov:q:r
1
=3 m/s o ot
2
=3 m/s o . H opq :q pc:q ootpo ptv :q ovypovoq rrt r:po
6 kg m/s ot :q orv:rpq 9 kg m/s. H opq :ov ovo:qo:o :cv ovo ootpcv ptv :qv
povoq rrt r:po 3 kg m/s ot r: :qv povoq 3 kg m/s.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
5
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.3 Ho:o ono xo noqooxm cyc0q o:oxqqcxo: oc o0c qovoq;
o) H :vqx:q cvcqyc:o xov ovoxqoxo.
) H qov:q xov cvcqyc:o.
y) H oqq xov.
En:cxc xo omoxo.
2r 0r povoq 0rcpovr o:t :o ovo:qo :cv oc:cv ov ovypovov:ot rtvot
ovcrvo, oqooq r:ov :cv oc:cv :ov ovo:qo:o ovo:vooov:ot ovov
roc:rptr ovvrt ( 0 F
c[
z ). Mr :qv povo0roq ov:q, or 0r rtoo povoq q
opq :ov ovo:qo:o oto:qprt:ot.
Iorvc, omoxq cvo: q nqoxooq y.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
6
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.4 Koxo xqv coox:q qovoq ovo omoxmv
o) q o:q :vqx:q cvcqyc:o xov ovoxqoxo noqocvc: oxo0cqq.
) q :vqx:q cvcqyc:o o0c omoxo noqocvc: oxo0cqq.
y) q :vqx:q cvcqyc:o xov ovoxqoxo ovovcxo:.
o) q :vqx:q cvcqyc:o xov ovoxqoxo c:mvcxo:.
En:cxc xq omoxq nqoxooq.
Ioo:tq rtvot q povoq o:qv ooto oto:qprt:ot q tvq:tq rvrpyrto :ov ovo:q-
o:o :cv ovypovorvcv oc:cv. Av:o oqotvrt o:t o:qv roo:tq povoq oprt
vo r:orpr:ot tvq:tq rvrpyrto oo :o rvo oco o:o o, oc :o 0potoo :cv
tvq:tcv rvrpyrtcv :cv ovo oc:cv, oqooq q otq tvq:tq rvrpyrto :ov ov-
o:qo:o, oto:qprt:ot.
Iorvc, omoxq cvo: q nqoxooq o.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
7
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.5 Koxo xqv noox:q qovoq ovo omoxmv q qov:q cvcqyc:o xov ovoxq-
oxo
o) noqocvc: oxo0cqq.
) ovovcxo:.
y) c:mvcxo:.
En:cxc xo omoxo.
Ko: :qv oo:tq povoq ovo oc:cv, rvo rpo :q qovtq rvrpyrto :ov
ovo:qo:o r:o:prr:ot or 0rpo:q:o ot or rvrpyrto opoopcoq.
Iorvc, omoxq cvo: q nqoxooq y.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
8
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.6 Avo oqoqc omv omv :vovvxo: novm oxqv o:o cv0co o: oxo xqv o:o
qoqo c xovxqxc
1
=10m/s c o:
2
=20m/s c . Av cxo xqv qovoq q oqoqo 1 cc:
xovxqxo
1
=16m/s c , x: ovncqooo yocxo: y:o xqv qovoq; Evo: coox:q q
o:;
Irtoq ot ovo ootpr tvovv:ot vc o:qv toto rv0rto, orooo:r o:t q povoq
rtvot r:ctq. 2vcvo r :q 0rcpto, o:ov ovo ootpr rovv tor r ot ov-
ypovov:ot r:ct ot roo:t, :o:r ov:oooovv :ov:q:r. Iorvc, ov q
povoq :cv ovo ootpcv q:ov roo:tq, 0o rprr r: :qv povoq q ootpo 1 vo
rrt :ov:q:o r:pov:
o
1
=o
2
q
1
20 m/s o =
Irtoq, oc, otvr:ot o:t
1
16 m/s o = , ovrpotvovr o:t q qovoq ocv cvo: co-
ox:q.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
9
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.7 M:o oqoqo A ovyqovcxo: cxmn:o o: coox:o c ovqxq oqoqo B, oq
oo. H xovxqxo xq oqoqo A cxo xqv qovoq
o) 0o cvo: oq c xqv xovxqxo nov cc nq:v xqv qovoq.
) 0o cvo: ovx0cxq xq xovxqxo nov cc nq:v xqv qovoq.
y) 0o cvo: oq c xqv xovxqxo nov 0o onoxqoc: xo omo B.
o) 0o qocv:oxc.
En:cxc xq omoxq nqoxooq.
o:c
1
m q o ot
1
o q :ov:q:o :q ootpo A ot
2
m q o ot
2
0 o q
:ov:q:o :q ootpo B, ptv :qv povoq. 2vcvo r :q 0rcpto, r: :qv povoq,
q :ov:q:o :q ootpo A otvr:ot oo :q oroq:
1 2
1 1
1 2


+
m m
o o
m m
Irtoq rtvot
2 1
m m , q :rrv:oto oroq ypr:ot:
1
o
1 1
1
1
2

m m
o
m
q
1
=0 c
Iorvc, omoxq cvo: q nqoxooq o.
Acvxcqq voq
Irtoq ot ovo ootpr rovv tor r ot ovypovov:ot r:ct ot roo:t,
ov:oooovv :t :ov:q:r :ov. Iorvc, q ootpo A r: :qv povoq 0o rrt :qv
:ov:q:o ov rrt q ootpo B ptv :qv povoq. Aqooq:

1
=0 c
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
10
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.8 Ho:c ono x: nqoxooc: nov ooov0ovv cvo: omoxc;
o) Lx: cxmn:c qovoc: ovo oqo:qmv o: xovxqxc xmv omoxmv nq:v o: c-
xo xqv qovoq covv xqv o:o o:cv0vvoq.
) Koxo xqv coox:q qovoq ovo omoxmv q qov:q cvcqyc:o xov ovoxqoxo
o:oxqqcxo: oxo0cqq.
y) Koxo xqv noox:q qovoq ovo omoxmv q cvcqyc:o xov ovoxqoxo cxo-
ocxo:.
o) Av q cxmn:q qovoq ovo oqo:qmv c oc oc cvo: coox:q, o: oqoqc
ovxooooovv xovxqxc.
2vcvo r :q 0rcpto, omoxc cvo: o: nqoxooc: o, o: o.
(2:qv oo:tq povoq q rvrpyrto :ov ovo:qo:o ovo rtcvr:ot).
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
11
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.9 Lmo oo m :vcxo: oq:ovx:o c xovxqxo c. Lxqv noqco xov ovyqov-
cxo: coox:o c oxooqvqo xoo. H cxooq oxqv oqq xov omoxo cc: cxqo:
o) 0;
) mc/2;
y) mc,
o) 2mc,
Orcpovr o:t ptv :qv povoq q otrv0vvoq :q :o-
v:q:o v :ov oco:o rtvot 0r:q o:ov :oto. -
o:c v q :ov:q:o :ov oco:o r: :qv povoq. I-
rtoq q povoq rtvot roo:tq ot o :oto rrt ov
ryov:rpq o oo :o oco, ov:o ovo:ot r :o-
v:q:o ov:t0r:q op ot totov r:pov:

o=o (1)
Apo, q r:ooq :q opq :ov oco:o 0o rtvot:

H H H
:c oo,
Jp p p q A=mo ( mo) q A=mo +mo q, oyc :q (1),
J = 2mc
Iorvc, omoxq cvo: q onovxqoq o.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
12
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
lcatqaata avao;
5.10 vo ov0qmno nov cvo: ovqxo coo oc xqcvo, xo onoo :vcxo: c oxo0cqq oq:ovx:o xovxqxo,
qvc: oxooqvqo nqo xo novm cvo :qo ovx:ccvo. Hcq:yqoxc xqv xqo:o xov omoxo, onm xqv
ovx:oovcxo: o ov0qmno nov xo cq:c o: onm xqv ovx:oovcxo: cvo ovqxo noqoxqqqxq nov q-
ocxo: oxo oxo0o.
o:c u q optov:to :ov:q:o :ov :prvov ot
0
v q o:oopvq :ov:q:o :ov ov:trtrvov c po :ov
v0pco. Irtoq ot :o ovo ovo:qo:o rtvot oopovrto, ot ovo opo:qpq:r ovcvovv c po :qv
rt:vvoq :ov oco:o, q ooto rtvot toq r :qv rt:vvoq :q opv:q:o g. Aqooq:
o=o =g
o) K:vovcvo noqoxqqqxq:
Ot ovvto:cor :q :ov:q:o :ov ov:trtrvov c po :ov rt:q :ov :prvov rtvot:
[ora; v o
v
=0
[ora; , o
,
=o
0
Iorvc, yto :ov rt:q :ov :potvov :o ov:trtrvo vrt oxooqvqq oq nqo xo novm r optq
:ov:q:o v
0
ot rt:vvoq o=g.
) Avqxo noqoxqqqxq:
o:c
v
o ot
,
o ot ovvto:cor :q :ov:q:o :ov ov:trtrvov c po :ov
otvq:o opo:qpq:q ov ptor:ot o:o o:o0o (ovo:qo ovoop 2). Ot ovvt-
o:cor :q :ov:q:o :ov :prvov (ovo:qo ovoop 2) c po :ov otvq:o
opo:qpq:q ov ptor:ot o:o o:o0o (ovo:qo ovoop 2) rtvot:
u
v
=u ot u
,
=0
Ot ovvto:cor :q :ov:q:o :ov ov:trtrvov o:o ovo:qo ovoop 2
rtvot:
0
v
o ot
0

,
o o
2vcvo r :ov r:ooqo:toov :ov Iototov, 0o rtvot:

v v v
, , ,
o =o +u
o =o +u
q
0
0
+0

v
,
o = +u
o =o
q
v
, 0
o =u
o =o
Apo, c po :ov otvq:o opo:qpq:q ov ptor:ot o:o o:o0o, q :ov:q:o
:ov ov:trtrvov rrt r:po:
2 2
v ,
o= o +o q, oyc :cv (1) ot (2),
2 2
0
c= a +c
ot otrv0vvoq ov o0optr:ot oo :q ycvto 0, oov:
,
v
o
c,0=
o
q, oyc :cv (1) ot (2),
0
c
s0=
a
Apo, c po :ov opo:qpq:q ov:o, :o ov:trtrvo r:rrt ovoypoq tvqoq, q :pot :q ooto rtvot
noqooq (yto oq) r optq :ov:q:o ov rrt r:po o ot oqo:trt ycvto 0 r :o optov:to rtroo.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
13
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.11 Eov 0cmqqoovc xq Iq ooqovc:oo ovoxqo, no:o ono xo noqooxm ovoxq-
oxo ovoqoqo cvo: cnoq ooqovc:oo;
o) vo xqcvo nov :vcxo: cv0vyqoo ooo.
) vo ooo nov ncq:oxqcqcxo: c oxo0cqq ymv:oq xovxqxo yvqm ono
oovo nov ncqvoc: ono xo cvxqo xov.
y) vo ovcvoxqqo nov ovc: ccv0cqq nxmoq.
o) H Lcqvq.
vo ovo:qo ovoop ov tvrt:ot r o:o0rpq :ov:q:o or oroq r rvo o
oopovrtoo ovo:qo, rtvot ot ov:o oopovrtoo ovo:qo. Av:t0r:o, rvo ovo:qo o-
voop ov rt:ovvr:ot or oroq r rvo o oopovrtoo ovo:qo rtvot q oopo-
vrtoo ovo:qo. Iorvc:
o) vo :prvo ov tvrt:ot rv0vypoo oo rrt o:o0rpq :ov:q:o c po :q
Iq.
Apo, xo xqcvo cvo: cnoq cvo ooqovc:oo ovoxqo.
) vo otoo ov rpto:prr:ot oprt vo 0rcpq0rt o:t oo:rrt:ot oo o:ot-
rtcor r ov rt:ovvov:ot, oov oroov or rovv rv:pooo rt:vvoq.
Apo, o ooo ocv cvo: cvo ooqovc:oo ovoxqo.
y) vo ovrvo:qpo ov vrt rrv0rpq :coq, rt:ovvr:ot r o:o0rpq rt-
:vvoq g .
Apo, o ovcvoxqqo ocv cvo: cvo ooqovc:oo ovoxqo.
o) H 2rqvq tvrt:ot yvpc oo :q Iq or rrt:tq :pot ot o: ovvrrto rt:o-
vvr:ot, oov 0r oco ov tvrt:ot or ovq :pot rrt rv:pooo rt:vvoq.
Apo, q Lcqvq ocv cvo: cvo ooqovc:oo ovoxqo.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
14
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.12 Aoqovc:oo ovoxqo ovoocxo: xo ovoxqo ovoqoqo, oxo onoo
o) cvo omo qovcxo: ovqxo.
) q vqoq xov omoxo ncq:yqoqcxo: c xov n:o ono xqono.
y) o0c omo :vcxo: c oxo0cqq xovxqxo oc ocoq c ono:ooqnoxc oo ov-
oxqo ovoqoqo.
o) :ovc: o nqmxo voo xov Ncvxmvo.
En:cxc xo omoxo.
Aopovrto ovo:qo:o ovoov:ot :o ovo:qo:o ovoop, o:o ooto tovrt
o voo :q oopvrto :ov Nrv:cvo. 2vcvo r :ov optoo ov:o, omoxq cvo: q nqo-
xooq o.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
15
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.13 vo xqcvo :vcxo: c xovxqxo c. vo cn:oxq :vcxo: ono xo nqmxo
nqo xo xccvxoo oyov: xov xqcvov c xovxqxo a, m nqo xo xqcvo. T: xovxqxo
cc: o cn:oxq m nqo xo cooqo;
Orcpovr :o rooo (:q Iq) c rvo otvq:o oopo-
vrtoo ovo:qo 2 ot :o :prvo c rvo tvovrvo o-
opovrtoo ovo:qo 2. o:c V q :ov:q:o :ov rt-
:q c po :o rooo.
2vcvo r :o r:ooqo:too :ov Iototov 0o
tovrt:
V=u+v
Mr:o:prov:o :q oroq ov:q or oyrptq, 0o rovr:
I=- u+o q I =o u
Iorvc, :o r:po :q :ov:q:o :ov rt:q c po :o rooo 0o rtvot:
I = c a
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
16
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.14 Hoo A :vcxo: c xovxqxo a. Ano xo qovxoq xov noov yvcxo: ovx:-
qnxo oo noo (B) nov :vcxo: m nqo xo nqmxo c xovxqxo c oc o0cxq o:-
cv0vvoq. Ho:o xo cxqo xq xovxqxo xov noov B m nqo xqv oxq;
Orcpovr :qv o:q (:q Iq) c rvo otvq:o oopo-
vrtoo ovo:qo 2 ot :o oto A c rvo tvovrvo
oopovrtoo ovo:qo 2.
Ot ovvto:cor :q :ov:q:o :ov otov A c po
:qv o:q rtvot:

v
u u ot 0
,
u
Ot ovvto:cor :q :ov:q:o :ov otov B o:o ov-
o:qo ovoop 2 :ov otov A 0o rtvot:
0
v
o ot
,
o o
o:c
v
I ot
,
I ot ovvto:cor :q :ov:q:o :ov
otov B c po :qv o:q. 2vcvo r :ov r:ooq-
o:toov :ov Iototov, rovr:

v v v
, , ,
a[ora; v I =o +u
a[ora; , I =o +u
q

0
0
v
,
I = +u
I =o+
q
v
,
I =u
I =o
Apo, :o r:po :q :ov:q:o :ov otov B c po :qv o:q 0o rtvot:
2 2
+
v ,
I I I q
2 2
I = a +c
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
17
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.15 vo noqoxqqqxq, ovqxo oxo ooqovc:oo ovoxqo L, noqoxqqc omo
oo m nov cn:xovvcxo:. Ano ooqovc:oo ovoxqo L nov :vcxo: m nqo xo
nqmxo c xovxqxo a ocvxcqo noqoxqqqxq ovqxo m nqo xo L noqoxqqc cn-
oq xo omo m. I:o no:o ono xo noqooxm cyc0q ovqmvovv o: ovo ooqovc:oo
noqoxqqqxc: o) m nqo xq 0coq xov omoxo; ) m nqo xqv xovxqxo xov; y)
m nqo xqv cn:xovvoq xov; o) m nqo xq ovvoq nov occxo: xo omo; c) m nqo
xqv oqq xov; ox) m nqo xo qv0o nov cxoocxo: q oqq xov; ) m nqo xqv
:vqx:q xov cvcqyc:o;
o) Av, yto oyov oovo:rvoq, or:ovr o:t :o
ovo ovo:qo:o ovoop :q povtq o:tyq 0 /
:ov:tov:ov, :q povtq o:tyq / q 0roq :ov
oco:o o:o ovo:qo ovoop 2 otvr:ot oo :t
ovv:r:oyrvr (v ,), rvc o:o ovo:qo ovoop
2 otvr:ot oo :t ovv:r:oyrvr (v ,).
Ot orort r:ov :cv ovv:r:oyrvcv :ov oc-
o:o o:o rvo ovo:qo ot o:o o rtvot:

v
v =v +u /

,
,=, +u /
oov
v
u ot
,
u rtvot ot ovvto:cor :q :ov:q:o u :ov ovo:qo:o ovoop 2.
Ao :t :rrv:otr orort pov:rt o:t yrvt rtvot v v ot , , , oqooq
ot ovo oopovrtoot opo:qpq:r oc ovqmvovv m nqo xq 0coq xov omoxo.
) o:c v q o:tytoto :ov:q:o :ov oco:o c po :o oopovrtoo ovo:qo 2
ot V q o:tytoto :ov:q: :ov c po :o oopovrtoo ovo:qo 2. 2vcvo r :o
r:ooqo:too :ov Iototov, 0o rtvot:
V=v+u (1)
Ao :qv :rrv:oto oroq pov:rt o:t V v , oqooq ot ovo oopovrtoot opo-
:qpq:r oc ovqmvovv m nqo xqv xovxqxo xov omoxo.
y) Irtoq :o ovo:qo 2 rtvot oopovrtoo ot :o ovo:qo 2 tvrt:ot r o:o0rpq
:ov:q:o or oroq r :o ovo:qo 2, ovrpotvovr o:t :o ovo:qo 2 rtvot ot ov:o
oopovrtoo. Irtoq :o ovo:qo:o 2 ot 2 rtvot oopovrto, ot ovo oopovrtoot
opo:qpq:r ov:tovov:ot r :ov toto :poo :qv rt:vvoq :ov oco:o

o o
(z ) (z)
( = ) ot o: ovvrrto ovqmvovv m nqo xqv cn:xovvoq xov.
o) Irtoq :o ovo:qo:o 2 ot 2 rtvot oopovrto, ot ovo oopovrtoot opo:q-
pq:r ov:tovov:ot r :ov toto :poo :q ovvoq ov orr:ot :o oco

F F
(z ) (z)
( = )
ot o: ovvrrto ovqmvovv m nqo xq ovvoq nov occxo: xo omo.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
18
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
c) H o:tytoto opq :ov oco:o c po :o ovo:qo 2 rtvot

p v
(z )
=m ot c
po :o ovo:qo 2 rtvot p V
(z)
=m . Irtoq rtvot V v , poovc 0o rtvot ot

p p
(z ) (z)
. Iorvc, ot ovo oopovrtoot opo:qpq:r oc ovqmvovv m nqo xqv
oqq xov omoxo.
ox) o:c o:t o:o povto oto:qo A/ q opq :ov oco:o r:or:ot o:

p
(z )
A c po :o ovo:qo 2 ot o: p
(z)
A c po :o ovo:qo 2. 2vcvo r
:q yrvto:rpq oto:vcoq :ov orv:rpov voov :ov Nrv:cvo, 0o rtvot:

p
F
(z )
(z )
A
=
A/
ot
p
F
(z)
(z)
A
=
A/
Irtoq rtvot

F F
(z ) (z)
, oo :t ovo :rrv:otr orort otpvovr:

p p
(z ) (z)
A A
A/ A/
Iorvc, ot ovo oopovrtoot opo:qpq:r ovqmvovv m nqo xo qv0o c xov
onoo cxoocxo: q oqq xov omoxo.
) H o:tytoto tvq:tq rvrpyrto :ov oco:o c po :o ovo:qo 2 rtvot
2 1
2
K mo ot c po :o ovo:qo 2 rtvot
2 1
2
K= mI . Irtoq rtvot I c ot yrvt-
I o , poovc 0o rtvot ot K K . Iorvc, ot ovo oopovrtoot opo:qpq-
:r oc ovqmvovv m nqo xqv :vqx:q cvcqyc:o xov omoxo.
Apo, ot ovo oopovrtoot opo:qpq:r ovcvovv:
y) c po :qv rt:vvoq :ov oco:o,
o) c po :q ovvoq ov orr:ot :o oco ot
ox) c po :o pv0o r :ov ooto r:or:ot q opq :ov oco:o.
I P O T H 2 I I 2
19
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.16 Av q oqq ovoxqoxo omoxmv o:oxqqcxo: m nqo xo ooqovc:oo ovoxq-
o L, 0o o:oxqqcxo: o: m nqo o0c oo ooqovc:oo ovoxqo; A:x:ooyqoxc xqv
onovxqoq oo.
H opq rvo ovo:qo:o oc:cv oto:qprt:ot, o:ov q ovvto:orvq :cv rc:rpt-
cv ovvrcv ov ooovv:ot o:o ovo:qo rtvot qorv. Iov, ov q ovvto:orvq
otcv ovvrcv rtvot qorv c po rvo oopovrtoo ovo:qo, 0o rtvot rtoq q-
orv ot c po ootooqo:r o oopovrtoo ovo:qo ( =0)
c[ c[
zI = zI . Ao :t
ovo opovc po:ort ovrpotvovr o:t, ov q opq rvo ovo:qo:o oc:cv
oto:qprt:ot c po rvo oopovrtoo ovo:qo, 0o oto:qprt:ot ot c po 0r o
oopovrtoo ovo:qo.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
20
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.17 To ovoxqo ovoqoqo xov cvxqov oo cvo ovoxqoxo omoxmv cvo:
novxo ooqovc:oo ovoxqo; A:x:ooyqoxc xqv onovxqoq oo.
!:. Ito vo rtvot :o ovo:qo ovoop :ov rv:pov o rvo ovo:qo:o oc-
:cv oopovrtoo, prrt :o rv:po o vo tvrt:ot r o:o0rpq :ov:q:o. Av:o
oqotvrt o:t q ovvto:orvq :cv rc:rptcv ovvrcv ov ooovv:ot o:o ovo:qo
:cv oc:cv prrt vo rtvot qorv. Iorvc, :o ovo:qo ovoop :ov rv:pov
o rvo ovo:qo:o oc:cv orv rtvot v:o oopovrtoo ovo:qo.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
21
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.18 H nqom0qoq xov nvqovov oxqqcxo:
o) oxqv oqq o:oxqqqoq xq cvcqyc:o.
) oxo voo oqooq ~ ovxoqooq.
y) oxqv oqq o:oxqqqoq xq oqq.
o) oxqv oqq o:oxqqqoq xq oxqoqoqq.
En:cxc x: omoxc onovxqoc:.
O vpovo otrt :o ovoto ov oto0r:rt ot r:orvrt :o ovoorpto po :o
toc. To ovoorpto orov:ot to ovvoq oo :ov vpovo ot :ov:opovo ooovv
to ov:t0r:q ovvoq o` ov:ov. H ovvoq ov:q oo:rrt :qv poco:tq ovvoq :ov
vpovov.
Apo, omoxq cvo: q nqoxooq .
Av vo0roovr o:t rr:ovr rvov vpovo ov tvrt:ot opt oo 0r o-
pv:tq rq, q opq :ov ovo:qo:o c po :o ovo:qo ovoop :ov rv:pov o
oto:qprt:ot.
Apo, o: q nqoxooq y cvo: omoxq.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
22
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
1atvasvo Do|er
5.19 Lx: ococ: nov ncq:yqoqovv xo qo:vocvo Doppler o: xovxqxc ovoqc-
qovxo:
o) oxo ovoxqo ovoqoqo xq nqyq.
) oxo ovoxqo ovoqoqo xov noqoxqqqxq.
y) oxo ovoxqo ovoqoqo xov coov o:ooooq.
En:cxc xo omoxo.
2:t orort ov rptypovv :o otvorvo Doppler ot :ov:q:r ovorpov:ot
c po rvo ovo:qo ovoop, :o ooto rtvot otvq:o c po :o roo otoooq
:ov vo:o.
Apo, omoxq cvo: q onovxqoq y.
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
23
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.20 Lxo oqo xo yqoo H ovoqcqcxo: oc :o nqyq oqov:ov qov o: xo yqoo A oxov
noqoxqqqxq. No ovyqvcxc oc o0c ncqnxmoq xq ovvoxqxo xov qov nov ovx:oovcxo: o
noqoxqqqxq c xq ovvoxqxo xov qov nov cncnc: q nqyq.
o:c o q :ov:q:o :ov qov,

o q :ov:q:o :q qyq (o:ov tvrt:ot),


A
o q :ov:q:o :ov
opo:qpq:q (o:ov tvrt:ot)

( q ovvo:q:o :ov qov ov rrrt q qyq ot


A
( q ovvo:q:o
:ov qov ov ov:tovr:ot or 0r rpt:coq o opo:qpq:q.
o) Irtoq o opo:qpq:q qotrt po :qv qyq :ov qov, ov rtvot otvq:q, oo :q oroq:

A
A
o+o
( (
o
pov:rt o:t 0o rtvot
A a
f > f .
) Irtoq o opo:qpq:q ooopvvr:ot oo :qv qyq :ov qov, ov rtvot otvq:q, oo :q
oroq:

A
A
o o
( = (
o
pov:rt o:t 0o rtvot
A a
f < f .
y) Irtoq q qyq :ov qov ooopvvr:ot oo :ov opo:qpq:q, ov rtvot otvq:o, oo :q
oroq:
A

o
( = (
o+o
pov:rt o:t 0o rtvot
A a
f < f .
o) 1:ov o opo:qpq:q qotrt po :qv qyq :ov qov ot q qyq ooo-pvvr:ot,
tovrt q oroq:
+
A
A

o o
( = (
o+o
Irtoq, oc pov:rt oo :o oqo, rtvot
A
o o , oo :qv :rrv:oto oroq pov:rt o:t
rtvot
A a
f = f .
c) Irtoq q qyq :ov qov ot o opo:qpq:q qotovv r:ov :ov, oo :q oroq:

A
A

o+o
( = (
o o
pov:rt o:t
A a
f > f .
ox) Irtoq q qyq qotrt po :ov opo:qpq:q, ov rtvot otvq:o, oo :q oroq:

o
( = (
o o
pov:rt o:t
A a
f > f .
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
24
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.21 vo xqcvo oxcv0vvcxo: nqo xovvc, xo onoo qocxo: oc oxooqvqo
qoo o: cncnc: qo. O qo nov cncncxo: ono xo xqcvo ovooxo: oxo qo-
o.
o) O qovooqyo xov xqcvov oovc: xov qo, nov nqocqcxo: ono ovoooq,
c ovvoxqxo cyovxcqq, :qoxcqq q oq c xq ovvoxqxo xov qov nov cncnc:
xo xqcvo;
) vo noqoxqqqxq nov qocxo: cxov xov xqcvov o: xov cnooov oovc:
xov qo nov nqocqcxo: ono xo xqcvo o: xov qo nov qxovc: ono ovoooq. O:
ovvoxqxc xmv ovo qmv onm xov ovx:oovcxo: cvo: oc; Av o:, no:o ono
xov qov nov oovc: cc: cyovxcqq ovvoxqxo;
y) vo noqoxqqqxq nov qocxo: ovxo ox: yqoc o: nom ono xo xqcvo
oovc: o: ovxo ovo qov. O: ovvoxqxc xmv ovo qmv nov oovc: cvo: oc; Av
o:, no:o ono xov qov cc: cyovxcqq ovvoxqxo;
o:c o q :ov:q:o r :qv ooto :o :potvo qotrt po :o :ovvr ot
1
H
( q
ovvo:q:o :ov qov ov rrrt. O po ovo :ov qo ov :vrt o` ov:ov oo
:o tvovrvo :prvo ot o: ovvrrto oo:rrt to orv:rpq qyq H
2
qq:tcv
v:cv. H ovvo:q:o (
H
2
:ov qov :q qyq H
2
rtvot q ovvo:q:o ov ov:to-
vr:ot rvo otvq:o opo:qpq:q o:q 0roq :ov pov. Aqooq, rtvot:

2 1

q
H H
q
o
( = (
o o
(1)
o) O qovooqyo :ov :prvov (opo:qpq:q
1
A ) ov qotrt r :ov:q:o o po
:qv qq:tq qyq H
2
, ov:tovr:ot :ov qo oo :qv qyq H
2
r ovvo:q:o:
1
A
(
2

q
H
q
o +o
= (
o
q, oyc :q (1),
1
A
(
1

q
H
q
o +o
= (
o o
Ao :qv :rrv:oto oroq pov:rt o:t:
1 1
A H
f > f
Aqooq, o qovooqyo xov xqcvov ovx:oovcxo: xov ovomcvo qo c
ovvoxqxo cyovxcqq ono xq ovvoxqxo xov qov nov cncnc: xo xqcvo.
) Ito :ov opo:qpq:q
2
A , o ooto ptor:ot otvq:o r:ov :ov :prvov ot :ov
pov, :o rv :prvo oo:rrt qq:tq qyq ov :ov qotrt r :ov:q:o o, o or
po to otvq:q qyq. Av (
A
2
rtvot q ovvo:q:o :ov qov, :ov ooto ov:tovr:ot
o opo:qpq:q
2
A oo :o :prvo (qyq H
1
), ot
2

A
( q ov:to:otq ovvo:q:o :ov qov
ov porpr:ot oo :o po (qyq H
2
), 0o rovr:
Anovxqoq
I P O T H 2 I I 2
25
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
(
A
2 1

q
H
q
o
= (
o o
(2)
ot

2 2

A H
( = ( q, oyc :q oroq (1),
2

A
(
1

q
H
q
o
= (
o o
(3)
Ao :t orort (2) ot (3) pov:rt o:t:

2 2
A A
f = f
oqooq o noqoxqqqxq A
2
ovx:oovcxo: xov ovo qov vo covv xqv o:o ovvo-
xqxo.
y) Ito :ov opo:qpq:q
3
A , o ooto ptor:ot otvq:o toc oo :o :prvo, :o rv
:prvo oo:rrt qq:tq qyq ov ooopvvr:ot o` ov:ov r :ov:q:o o, o or po
otvq:q qyq. Av (
A
3
rtvot q ovvo:q:o :ov qov, :ov ooto ov:tovr:ot o opo:q-
pq:q
3
A oo :o :prvo (qyq H
1
), ot
3

A
(
q ov:to:otq ovvo:q:o :ov qov ov po-
rpr:ot oo :o po (qyq H
2
), 0o rovr:
3
A
(
1

+
q
H
q
o
= (
o o
(4)
ot

3 2

A H
( = ( q, oyc :q oroq (1),
3

A
(
1

q
H
q
o
= (
o o
(5)
Ao :t orort (4) ot (5) pov:rt o:t:

3 3
A A
f > f
oqooq, o qo nov ovx:oovcxo: o noqoxqqqxq A
3
ono ovoooq oxo qoo
cc: cyovxcqq ovvoxqxo ono xq ovvoxqxo xov qov nov nqocqcxo: ono xo
xqcvo.
Acvxcqq voq
Orar ra qqr/x xuuara araxarra/ oc xo/o cu^/o o/ aoxqoc/; oo ara,t-
orra/ oro ,a/rucro Do|e arr/ucra/,orra/ /o ourroua uc rq ut0o^o rq; qqr/xq;
qjq;-c/^aoo H /^ta j/rcra/ cuxoa xararoqrq orqr or/xq rar tra ,arc/r oq-
uc/ax arr/xc/ucro A 3/oxcra/ uoor a tra c/c^o xa0trq (c/c^q ara-
xaor/xq c/,rc/a) o/ araxaucrc; axr/rc; ,a/rcra/ ra otorra/ a tra ,a-
rraor/x ,arc/r oquc/ax c/^ao E ro oo/o 3/oxcra/ oc oouucr/xq 0toq uc ro
arr/xc/ucro A a; o; ror xa0t,rq Orar ro arr/xc/ucro A qo/,c/ o; ror xa-
0trq q aouaxurcra/ a aorr rrc xa/ ro c/^ao qo/,c/ o; ror xa0t,rq
q aouaxurcra/ a aorr uc rqr /^/a raurqra

I P O T H 2 I I 2
26
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
o:c o :o r:po :q :ov:q:o :ov :prvov A ot
1
H
( q ovvo:q:o :ov qov ov
rrrt. Orcpovr o:t o qo ov :vrt oo :o tvovrvo :prvo ot ovo:ot o:o
po porpr:ot oo rvo :prvo-rtoco ov qotrt po :o :ovvr r :ov:q:o
r:pov o ot rrrt qo ovvo:q:o
1
H
( , oc ot :o poyo:to :prvo.
o) O qovooqyo :ov :prvov (opo:qpq:q
1
A ) ov:tovr:ot :ov qo ov
porpr:ot oo :o :prvo-rtoco ov qotrt po ov:ov r ovvo:q:o

1 1
=
q
A H
q
o +o
( (
o o
Ao :qv :rrv:oto oroq pov:rt o:t:
1 1
>
A H
( (
Aqooq, o qovooqyo xov xqcvov ovx:oovcxo: xov ovomcvo qo c ov-
voxqxo cyovxcqq ono xq ovvoxqxo xov qov nov cncnc: xo xqcvo.
) Ito :ov opo:qpq:q
2
A , o ooto ptor:ot otvq:o ovroo o:o :prvo ot
:ov po, :o :prvo oo:rrt qyq ov :ov qotrt r :ov:q:o r:pov o ot :o
:prvo-rtoco rtoq qyq ov :ov qotrt r :ov:q:o r:pov o. Iorvc, q ov-
vo:q:o
2
A
( :ov qov ov ov:tovr:ot oo :o :prvo 0o rtvot

2 1

q
A H
q
o
( = (
o o
(1)
ot q ovvo:q:o
2
A
( :ov qov ov ov:tovr:ot oo :o :prvo-rtoco 0o rtvot:

2 1

q
A H
q
o
( = (
o o
(2)
Ao :t orort (1) ot (2) pov:rt o:t:
2 2

A A
( (
oqooq, o noqoxqqqxq A
2
ovx:oovcxo: xov ovo qov vo covv xqv o:o
ovvoxqxo.
y) Ito :ov opo:qpq:q
3
A ov ptor:ot toc oo :o :prvo, :o rv :prvo oo:rrt
qyq ov ooopvvr:ot o` ov:ov r :ov:q:o r:pov o, :o or :prvo-rtoco qyq
ov qotrt po ov:ov r :ov:q:o r:pov o. Iorvc, q ovvo:q:o
3
A
( :ov qov
ov ov:tovr:ot oo :o :prvo 0o rtvot

3 1
+
q
A H
q
o
( = (
o o
(3)
ot q ovvo:q:o
3

A
( :ov qov ov ov:tovr:ot oo :o :prvo-rtoco 0o rtvot

3 1

q
A H
q
o
( = (
o o
(4)
Ao :t orort (3) ot (4) pov:rt o:t:

3 3
A A
f > f
Aqooq, o qo nov ovx:oovcxo: o noqoxqqqxq A
3
ono ovoooq oxo xovvc
cc: cyovxcqq ovvoxqxo ono xq ovvoxqxo xov qov nov nqocqcxo: ono xo
xqcvo.
I P O T H 2 I I 2
27
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
AlKHlEIl
28
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
29
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
Koast;
5.22 Bqo oo 0, 4kg m= :vcxo: oq:ovx:o c xovxqxo
1
400m/s c = . To qo oxqv noqco
xov ovvovxoc: omo oo 2kg M = , nov qxov ovqxo oc oq:ovx:o cnncoo, xo o:oncqvo o: yovc:
c xovxqxo
2
300m/s c = . O ovvxccoxq xq:q oo0qoq xov omoxo oo M c xo oq:ovx:o cn-
ncoo cvo: a=0,5. No vnooyocxc:
o) Tqv xovxqxo xov omoxo oo M, ocom cxo xqv qovoq.
) Tq qov:q cvcqyc:o nov o0qc oxo xqv qovoq.
y) To o:ooxqo nov 0o o:ovvoc: xo omo oo M, cq: vo oxooxqoc:.
Avcxo: =10 m/s
2
.
o) H povoq :ov qo:o r :o oco o
M rtvot r:ctq ot ovroo:tq. o:c V q :o-
v:q:o :ov oco:o, oroc r: :qv povoq.
Ao :q oto:qpqoq :q opq yto :o ovo:qo q-
o-oco, oroc ptv ot oroc r: :qv
povoq, rovr:
p p
/r ucra
= q
1 2
mo MI +mo q
q

1 2
m(o o )
I =
M
q
q
0, 4 kg (400 m/s 300 m/s)
2 kg

I = q
q I=20 m/s
) H qovtq rvrpyrto :ov ovo:qo:o ov 0qr o: :qv povoq rtvot toq r :q rtcoq :q tvq:tq
:ov rvrpyrto. Aqooq, rovr:
2 2 2
1 2
1 1 1
2 2 2
j \
+
, (
( ,
uq
AE mo mo MI q
q ( )
2
2

1 1
0, 4kg 400m/s 0, 4kg(300m/s)
2 2
uq
AE
2

1
2 kg(20m/s)
2
q JE
aq
=13.600 J
y) Mr: :qv povoq :o oco oto0otvrt oo :q 0roq (A) rpt :q 0roq (I), oov :rt o:oo:rt. Ko:
:q otoopoq AI o:o oco ooovv:ot :o po :ov a, q 0r:q ov:topooq :ov rtroov N ot q :ptq
oto0qoq T q ooto otvr:ot oo :q oroq:
T=uN q, rrtoq N =a=M , T=uM (1)
o:c (AI)=s :o q:ovrvo oto:qo. Ao :o 0rcpqo rpyov-rvrpyrto yto :o oco, oo :q 0roq (A)
rc :q 0roq (I), rovr:

(I) (A) T
K K =B q
2 1
0
2
MI T s q, oyc :q (1),
2 1
2
MI uM s q
2
2
I
s=
u
q
2
2


(20m/s)
2 0, 5 10m/s
s= q 40 m s=
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
30
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.23 Lmo oo m, nov :vcxo: c xovxqxo c=12m/s, ovyqovcxo: cxmn:o
o: coox:o c ovqxo omo xq:noo:o oo. No vnooy:oxovv o: xovxqxc
xmv omoxmv cxo xqv qovoq.
o:c
1
o q :ov:q:o :ov oco:o o m ot
2
o q :ov:q:o :ov oco:o o
3m r: :qv povoq. Irtoq q povoq rtvot r:ctq ot roo:tq ovroo or rvo
oco ov tvrt:ot ot or rvo otvq:o oco, yto :t :ov:q:r :cv oc:cv r: :qv
povoq, ovcvo r :q 0rcpto, rovr:
1
3
3


m m
o o
m+ m
q
1
2

o
o q
1
6 m/s c =
ot
2
2
3

m
o
m+ m
o q
2
2

o
o q
2
6 m/s c =
To opvq:to pooqo :q :ov:q:o
1
o ortvrt o:t :o oco o m r: :qv pov-
oq ort o:rv0vvoq tvqoq ot tvrt:ot po :o opto:rp.
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
31
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.24 Avo oqoqc c oc
1
10 kg m = o:
2
20 kg m = o: xovxqxc
1
3 m/s c =
o:
2
2 m/s c = , ovxoxo:o, :vovvxo: c ovx0cxq qoqo novm oxqv o:o cv0co o:
ovyqovovxo: noox:o. No qcxc xqv xovxqxo xov ovoomoxmoxo o: xo nooo-
oxo xq :vqx:q cvcqyc:o xov ovoxqoxo nov o0qc oxo xqv qovoq.
Irtoq q povoq rtvot r:ctq ot oo:tq, ot ovo ootpr r: :qv povoq
tvovv:ot c rvo oco (ovooc:co) r :ov:q:o V. o:c o:t q :ov:q:o V rrt
op po :o ort. Ao :q oto:qpqoq :q opq :ov ovo:qo:o :cv ovo ootpcv,
oroc ptv ot oroc r: :qv povoq, rovr:
p p
/r ucra
= q
1 1 2 2 1 2
( ) + m o m o m m I q
1 1 2 2
1 2

+
m o m o
I
m m
q
q10kg 3m/s 20 kg 2m/s
10kg 20 kg
I
+
q
1
m/s
3
I =
To opvq:to pooqo ortvrt o:t :o ovooc:co tvrt:ot po :o opto:rp, oc
otvr:ot o:o opo:c oqo.
o:c
/r
K ot
ucra
K q tvq:tq rvrpyrto :ov ovo:qo:o tyo ptv ot tyo r:
:qv oo:tq povoq. ovr:
2 2
1 1 2 2
1 1
2 2
+
/r
K m o m o q
2 2 1 1
10 kg(3 m/s) 20 kg(2 m/s)
2 2
+
/r
K q
q 85 J
atv
K =
ot
2
1 2
1
2

ucra
K (m +m )I q
2
1 1
30 kg m/ s
2 3
j \

, (
( ,
ucra
K q
5
J
3
asta
K =
Iorvc, :o q:ovrvo oooo:o :q tvq:tq rvrpyrto :ov ovo:qo:o ov -
0qr o: :qv povoq rtvot:
100%

/r ucra
/r
K K
H=
K
q

5
3


85J J
100%
85J
H= q 98 H =
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
32
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.25 Lqoqo (1) oo
1
1 kg m = nqoonnxc: c xovxqxo
1
c oc ovqxq oqoqo
(2) o: ovyqovcxo: coox:o o: cvxq:o c ovxq. Mcxo xqv qovoq, q (1) :vcxo:
c xovxqxo cxqov
1
1
3
c
c = . Ho:o nqcnc: vo cvo: q oo
2
m xq oqoqo (2), moxc:
o) H
1
c vo cvo: ooqqonq xq
1
c .
) H
1
c vo cvo: ovxqqonq xq
1
c .
o)
o:c
2
v q :ov:q:o :q ootpo (2) oroc r: :qv povoq. 2vcvo r :q
0rcpto, rovr:
1 2
1 1
1 2


+
m m
o o
m m
q, rrtoq
1
1
3

o
o ,
1 1 2
1
1 2
3

+
o m m
o
m m
q
1
2
2

m
m q
q
2
0, 5 kg m =
)
o:c
2
v q :ov:q:o :q ootpo (2) r: :qv povoq. 2vcvo r :q 0rcpto,
rovr:
1 2
1 1
1 2


+
m m
o o
m m
q, rrtoq
1
1
3

o
o ,
1 1 2
1
1 2
3


+
o m m
o
m m
q
q
2 1
2 m m q
2
2 kg m =
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
33
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.26 Lqoqo oo
1
2 kg m = , nov :vcxo: c xovxqxo
1
4 m/s c = , ovyqovcxo: cxmn:o o:
coox:o c oq oqoqo oo
2
4 kg m = , nov :vcxo: nqo xqv nqmxq c xovxqxo
2
5 m/s c = .
No vnooy:oxovv o: xovxqxc xmv ovo oqo:qmv cxo xq ovyqovoq.
o:c
1
v q :ov:q:o :q ootpo o
1
m ot
2
v q :ov:q:o :q ootpo o
2
m oroc r:
:qv povoq. Ao :qv opq oto:qpqoq :q opq yto :o ovo:qo :cv ovo ootpcv rovr:
p p
a rc
q
1 1 2 2 1 1 2 2
m o +m o =m o +m o q
1 1 2 2 1 1 2 2
m o m o =m o +m o q
q
1 1 1 2 2 2
) m (o o )=m (o +o (1)
Irtoq q povoq rtvot roo:tq, q otq tvq:tq rvrpyrto yto :o ovo:qo :cv ovo ootpcv oporvrt
o:o0rpq. Aqooq:
a rc
K =K q
2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2
+ + m o m o m o m o q
2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2
+ + m o m o m o m o q
q
2 2 2 2
1 1 1 2 2 2
) m (o o )=m (o o q
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
) ) + m (o o )(o +o )=m (o o (o o (2)
Atotpcv:o :t orort (2) ot (1) o: rq, rovr:

1 1 2 2
+ o o =o o (3)
Avvovr :o ovo:qo :cv rtocorcv (1) ot (3). ovr:
1 1 1 2 2 2
1 1 2 2
( ) ( ) +

m o o m o o
o o o o
q
1 1 1 1 2 2 2 2
2 1 1 2
+

+ +

m o m o m o m o
o =o o o
q
q
1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
2 1 1 2
+

+ +

m o m o m (o o +o )+m o
o =o o o
q, r: :t prt,

1 2 1 2 2
1
1 2
2 (m m )c m c
c =
m +m
ot
( ) +

1 1 1 2 2
2
1 2
2m c m m c
c =
m +m
Mr ov:to:o:ooq o:t ovo :rrv:otr orort, otpvovr:


1


(2kg 4kg) 4m/s 2 4kg 5m/s
2 kg 4kg
o
+
q
1
8 m/s c =
ot


2


2 2 kg 4m/s (2 kg 4kg)5m/s
2 kg 4kg
+
o
+
q
2
1 m/s c =
To opvq:to pooqo o:qv :ov:q:o
1
o ortvrt o:t r: :qv povoq q ootpo o
1
m rrt :ov:q:o
ov:t0r:q op oo :qv :ov:q:o v
1
.
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
34
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.27 Lqoqo oo
1
m ncqxc: c xovxqxo
1
c oc ovqxq oqoqo oo
2
m
o: ovyqovcxo: coox:o o: cvxq:o c ovxq. Ho:o nqcnc: vo cvo: q ocoq c-
xov xmv
1
m o:
2
m , moxc cxo xqv qovoq q oqoqo oo
2
m vo cc: cy:oxq
:vqx:q cvcqyc:o.
o:c
1
K q tvq:tq rvrpyrto :q ootpo o
1
m ptv oo :qv povoq ot
1
K ,
2
K ot tvq:tr rvrpyrtr :cv ootpcv r r
1
m ot
2
m , ov:to:oto, r:
:qv povoq.
Irtoq q povoq rtvot roo:tq, q otq tvq:tq rvrpyrto :cv ovo ootpcv oto-
:qprt:ot. Aqooq:
/r ucra
K =K q
1 1 2
+ K K K q
2 1 1
K K K
2vcvo r :qv :rrv:oto oroq, yto vo rrt q ootpo o
2
m r: :qv povoq
ryto:q tvq:tq rvrpyrto
2( )

mav
K , prrt r: :qv povoq q ootpo o
1
m vo
otvq:ootq0rt, oqooq prrt vo rtvot
1
K =0, oo:r ot tovrt:

2 1
=
(mav)
K K q

2 2
2 2 1 1
1 1
=
2 2
m o m o (1)
Ao :qv opq oto:qpqoq :q opq rovr:
p
nq:v
=p
cxo
q
1 1 2 2
= m o m o q
1 1
2
2
=
m o
o
m
(2)
H oroq (1), oyc :q oroq (2), ypr:ot:
j \
, (
( ,
2 1 1
2 1 1
2
=
2
m o
m m o
m
q
1 2
= m m
Aqooq, o: ovo oqoqc nqcnc: vo covv oc oc.
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
35
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.28 !xov cvo :vovcvo vcxqov:o ovyqovoxc c ovqxo nvqqvo, ovc: cqo
xq :vqx:q xov cvcqyc:o o: cn:qoovvcxo:. T: nooooxo xq :vqx:q xov cvcq-
yc:o ovc: xo vcxqov:o, ov ovyqovoxc: o) c nvqqvo nqmxov (
1
1
H ), ) c nvqqvo
ocvxcqov (
2
1
H ) o: y) c nvqqvo qov (
4
2
He );
O: qovoc: 0cmqovvxo: coox:c.
Av q o :ov vr:povtov rtvot
a
m , :o:r, ov or:ovr o:t q o :ov pc:ovtov
rtvot toq r :q o :ov vr:povtov:
G o vpqvo :ov pc:tov rrt o
a
m m
G o vpqvo :ov orv:rptov rrt o 2 +
a a
m m m ot
G o vpqvo :ov qtov rrt o 2 2 4 +
a a
m m m .
o:c v
1
q :ov:q:o :ov vr:povtov ptv oo :qv povoq ot v
1
q :ov:q: :ov r:
:qv povoq. Irtoq o vpqvo o:ov ooto r:rt :o vr:povto rtvot opt otvq:o, ov-
cvo r :q 0rcpto, rovr:
G r :o pc:to:
1 1


a a
a a
m m
o o
m +m
q
1
0 o
G r :o orv:rpto:
1 1
2

a a
a a
m m
o o
m +m
q
1
1
3

o
o
G r :ov vpqvo qtov:
1 1
4
4


a a
a a
m m
o o
m + m
q
1
1
3
5

o
o
Av
1
K q tvq:tq rvrpyrto :ov vr:povtov ptv oo :qv povoq, :o oooo:o :q
tvq:tq rvrpyrto ov vrt :o vr:povto o: :qv povoq rtvot, ov:to:oto:
G r :o pc:to:
1
1
1
100%
AK
H
K
q
2 1
1 2
1
2 1
1 2
0
100%


a
a
m o
H
m o
q H
1
=100
G r :o orv:rpto:
1
2
1
100%
AK
H
K
q
( )
1
2
2
1 1
1 2 2 3
2
2
1
1 2
100%


o
a a
a
m o m
H
m o
q
2
800
=
9
H
G r :ov vpqvo qtov:
1
3
1
100%
AK
H
K
q
( )
1
2
3 2
1 1
1 2 2 5
3
2
1
1 2
100%


o
a a
a
m o m
H
m o
q H
3
=64
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
36
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.29 Avo oqoqc c oc
1
6 kg m = o:
2
4 kg m = :vovvxo: oxo o:o cnncoo
c xovxqxc
1
8 m/s c = o:
2
9 m/s c = , o0cxc cxov xov, o: ovyqovovxo:
noox:o. No vnooyocxc:
o) xqv o:vq xov xovxqxo cxo xqv qovoq.
) xq cxooq xq :vqx:q cvcqyc:o xov ovoxqoxo.
o) o:c o:t q ootpo o
1
m tvrt:ot o:qv o:rv0vvoq :ov ovo v ot q oot-
po o
2
m o:qv o:rv0vvoq :ov ovo ,. o:c V q :ov:q:o :ov ovooco:c-
o:o oroc r: :qv povoq. Avovovr :qv :ov:q:o V or ovo ovvto:cor: :qv
v
I o: :q otrv0vvoq :ov ovo v ot :qv
,
I o: :q otrv0vvoq :ov ovo ,. Iop-
oovr :qv opq oto:qpqoq :q opq or 0r ovo cpto:. ovr:
p p
/r ucra
= q

v(/r) v(ucra)
,(/r) ,(ucra)
=
=
q
q
1 1 1 2
2 2 1 2
( )
( )
+

v
,
m o m m I
m o m m I
q
q
1 1
1 2

+
v
m o
I
m m
(1)
ot
2 2
1 2

+
,
m o
I
m m
(2)
Iorvc, q :ov:q:o :ov ovooco:co:o rrt r:po:
2 2
v ,
I = I +I q, oyc :cv (1) ot (2),
2 2
1 1 2 2
1 2
) ( ) +
+
(m o m o
I =
m m
q
q
2 2
(6kg 8m/s) +(4kg 9 m/s)
6kg+4kg

I = q 6 m/s I =
ot oqo:trt r :qv o:rv0vvoq :q :ov:q:o
1
v ycvto 0, q ooto otvr:ot oo :q
oroq:
,
v
I
c,0=
I
q, oyc :cv (1) ot (2),
2 2
1 2
m o
c,0=
m o
q
4kg 9m/s
6kg 8m/s

c,0= q
3
4
s0=
) H r:ooq :q tvq:tq rvrpyrto :ov ovo:qo:o o: :qv povoq rtvot:

o(ucra) o(/r)
AK=K K q
2 2 2
1 2 1 1 2
1 1 1
2 2 2

2
AK= (m +m )I m o m o q
q
2 2 1 1
(6kg 4kg)(6m/s) 6kg(8m/s)
2 2
AK = +
2

1
4kg(9m/s)
2
q
q 174 J JK=
To opvq:to pooqo ortvrt o:t q tvq:tq rvrpyrto :ov ovo:qo:o rtc0qr
o: :qv povoq.
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
37
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.30 5v:vq noo c oo 5 kg M= cvo: occvq ono oo:v o: qccxo:
oxooqvqo. vo qo c oo 50 g m= o: oq:ovx:o xovxqxo
1
520 m/s c =
xvno xqv noo oxo cvxqo xq, xq o:oncqvo o: yovc: c xovxqxo
2
80 m/s c = .
H onooxooq xov cvxqov xq noo ono xo oqco onov cvo: occvo xo oo:v cvo:
2 m | = . Hooo 0o cxqonc xo oo:v ono xqv oxooqvqq 0coq;
Avcxo:
2
10 m/s = . Ocmqqoxc ox: q noo oqc: vo :vcxo:, oxov xqv cc:
o:oncqooc: xo qo.
o:c V q :ov:q:o :q vtvq o oroc r: :qv povoq. Ao :qv opq
oto:qpqoq :q opq :ov ovo:qo:o rovr:
p p
/r ucra
= q
1 2
mo =MI +mo q
q
1 2
m(o o )
I =
M
q
0, 05kg(520m/s 80m/s)
5kg


I = q I=4,4 m/s
1:ov :o qo rrt otorport :qv o, q o tvrt:ot r :qv rtopooq :ov
pov :q, ov rtvot ovv:qpq:tq ovvoq, ot :q :oq :ov vqo:o ov rtvot ovvr-
c 0r:q or 0r o:otrtcoq r:o:otoq :q ot orv opyrt rpyo. Apo, q qovtq
rvrpyrto :q o oto:qprt:ot. Ao :q oto:qpqoq :q qovtq rvrpyrto :q -
o, oo :q 0roq (A) rc :q 0roq (I), rovr:

(A) (A) (I) (I)
K +U =K +U q
2 1
2
MI M| q
2
2

I
|

(1)
o:c , q ycvto o: :qv ooto 0o r:port :o ootvt oo :qv o:oopvq 0roq
:ov. Ao :o op0oycvto :ptycvo OAI rovr:

(OA)
oor,=
(OI)
q
|
oor,=

q 1
|
oor,=

(2)
H oroq (2), oyc :q oroq (1), ypr:ot:
2
1
2

I
oor,=

q

2
2
(4, 4 m/s)
1
2 10 m/s 2m
oor,=

q 0, 516 acv= q
o
60
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
38
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
Ktvqast; as aavstax acatqaata
5.31 vo noxoono:o :vcxo: c xovxqxo c =20 km/h m nqo xo vcqo. To
qcvo xov noxoov cc: xovxqxo a =5 km/h. Lc nooo qovo 0o ovc: xo noxoo-
no:o xq o:ooqoq ABA, onov A o: B ovo noc: nov oncovv s =24 km cxov
xov.
Orcpovr :qv o0q :ov o:oov c rvo otvq:o oopovrtoo ovo:qo 2 ot :o
prvo :ov o:oov c rvo tvovrvo oopovrtoo ovo:qo 2. o:c V q :ov:q:o
:ov o:oootov c po :qv o0q. 2vcvo r :o r:ooqo:too :cv :ov:q:cv
:ov Iototov, 0o tovrt:
V=v+u (1)
1:ov :o o:oooto vrt :q otoopoq AB, tvovrvo ooppoo r :o prvo
:ov o:oov, q oroq (1) otpvrt :qv oyrptq opq:

1
I =o+u (2)
1:ov :o o:oooto vrt :q otoopoq BA, tvovrvo ov:tppoo r :o prvo
:ov o:oov, q oroq (1) otpvrt :qv oyrptq opq:

2
I =o u (3)
O q:ovrvo povo 0o rtvot:
1 2
(AB) (BA)
/ = +
I I
q, oyc :cv (1) ot (2),

s s
/ = +
o+u o u
q
q
24 km 24 km
25 km/h 15km/h

/ = +

q 2, 56 h | =
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
39
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.32 O n:oxo cvo ocqonovov nov :vcxo: oqc:o c xovxqxo 400 m/s ovx:-
oovcxo: c xo qovxoq xov cvo oo ocqonovo nov :vcxo: ovoxo:o c xov-
xqxo 300 m/s. Ho:o cvo: q xovxqxo xov ocvxcqov ocqonovov m nqo xq Iq;
o:c u q :ov:q:o r :qv ooto
tvrt:ot c po :q Iq :o pc:o or-
povo, v q :ov:q:o :ov orv:r-
pov orpovov c po :o pc:o
ot v q :ov:q:o :ov orv:rpov or-
povov c po :q Iq. 2vcvo
r :o r:ooqo:too :cv :ov:q-
:cv :ov Iototov, 0o rtvot:
v =v +u
Irtoq :o otovvoo:o u ot v rtvot 0r:o r:ov :ov, q :ov:q:o v :ov orv-
:rpov orpovov c po :q Iq rrt r:po:

2 2
+ o u o q +
2 2
(400 m/s) (300 m/s) o q c=500 m/s
ot oqo:trt r :qv :ov:q:o u :ov pc:ov orpovov ycvto 0, q ooto otvr:ot
oo :q oroq:
o
c,0=
u
q
300 m/s
400 m/s

c,0=

q
4
3
s0=
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
40
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.33 Lc ooqovc:oo ovoxqo L cvo noqoxqqqxq noqoxqqc xo qo:vocvo xq
qovoq cvo omoxo oo m=2kg , nov :vcxo: oxo xq o:cv0vvoq v c xov-
xqxo c=6 m/s o: ovyqovcxo: noox:o c oo ovqxo omo oo M=4kg .
o) Ynooyoxc xqv xovxqxo xov ovoomoxmoxo nov nqovnxc: ono xqv
qovoq, onm xq cxqoc: o noqoxqqqxq oxo L.
) Acxc ox: o: cvo noqoxqqqxq nov :vcxo: oxo xqv o:cv0vvoq v c
xovxqxo a =2m/s , noqoo nov ovx:oovcxo: o:oqoqcx:o x: xovxqxc xmv
omoxmv, nq:v o: cxo xqv qovoq, ovqmvc c xov nqmxo ox: q oqq o:oxqqcxo:.
o)
Ito :ov opo:qpq:q o:o oopovrtoo ovo:qo 2 q opq oto:qpqoq :q opq, yto
:qv oo:tq povoq, ypr:ot:
p p
/r ucra
= q mo=(m+M)I q
m
I = o
m+M
q
q
2
6
2 4
/
I = m/s
/+ /
q I=2 m/s
) Orcpovr rvo tvovrvo oopovrtoo ovo:qo ovoop 2 ov tvrt:ot r :o-
v:q:o u c po :o oopovrtoo ovo:qo 2. o:c v q :ov:q:o :ov oco:o o
m ptv :qv povoq, u q :ov:q:o :ov oco:o o M ptv :qv povoq ot V q
:ov:q:o :ov ovooco:co:o r: :qv povoq c po :ov opo:qpq:q o:o ovo:qo
2.
Ao :o r:ooqo:too :cv :ov:q:cv :ov Iototov rovr:
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
41
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
G Ito :o oco o m, ptv :qv povoq:
v=v +u
Mr:o:prov:o :q oroq ov:q or oyrptq, rovr:
o=o +u q o =o u (1)
G Ito :o oco o M ptv :qv povoq:
0=u +u
Mr:o:prov:o :q oroq ov:q or oyrptq, rovr:
0 u +u q u = u (2)
G Ito :o ovooc:co r: :qv povoq:
V=V +u
Mr:o:prov:o :q oroq ov:q or oyrptq, rovr:
I =I +u q I =I u (3)
Hopo:qpovr o:t yto :ov opo:qpq:q :ov 2, q opq :ov ovo:qo:o ptv :qv
povoq rtvot:

/r
=mo +Mu q, oyc :cv (1) ot (2),

/r
=m(o u)+M( u) q
/r
=mo (m+M)u (4)
ot r: :qv povoq rtvot:

ucra
=(m+M)I q, oyc :q (3), (
ucra
=(m+M) I u) q
q
m
m M
j \

, (
+
( ,
ucra
=(m+M) o u q
ucra
=mo (m+M)u (5)
Ao :t orort (4) ot (5) pov:rt o:t:

atv asta
=
,
oqooq o opo:qpq:q :ov 2 ovcvrt r :ov opo:qpq:q :ov 2 o:t tovrt q opq
oto:qpqoq :q opq yto :qv povoq.
l1to To :rrv:oto tovrt, ovrp:q:o oo :qv :tq :q :ov:q:o u, oqooq tovrt yto
oo :o ovo:qo:o ov rtvot oopovrto c po :o 2.
A 2 K H 2 I I 2
42
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
Ksvto aa; - lsttxs; xtvqast;
5.34 Tqc: ooycvc oqoqc covv oc 20 kg, 20 kg o: 30 kg o: xo cvxqo
xov oxo oqco (1, 1), (2, 2) o: (3, 1) xov cn:ncoov v;. No nqooo:oq:oxovv o: ovvxc-
xoycvc xov cvxqov oo xov ovoxqoxo xmv oqo:qmv.
o:c
1
20 kg m ,
2
20 kg m ot
3
30 kg m ot r :cv :ptcv ootpcv ot
1 1
( 1, 1) v , ,
2 2
( 2, 2) v , ot
3 3
( 3, 1) v , ot ov:to:otr ovv:r:oyrvr
:cv rv:pcv :ov. Ot ovv:r:oyrvr :ov rv:pov o :ov ovo:qo:o :cv ootpcv
rtvot:
| |
:m
zm v
v =
M
q
1 1 2 2 3 3
1 2 3
+ +
:m
m v m v m v
v =
m +m +m
q
q
20 1+20 2+30 3
20+20+30

:m
v = q
15
7
cm
v =
ot
| |
:m
zm ,
, =
M
q
1 1 2 2 3 3
1 2 3
+ +
:m
m , m , m ,
, =
m +m +m
q
q
20 1+20 2+30 1
20+20+30

:m
, =
q
9
7
cm
; =
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
43
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.35 Acc ovvo ox: q Iq ncq:oxqcqcxo: yvqm ono xov :o. To oq:c cvo:
ox: q Iq o: o :o ncq:oxqcqovxo: yvqm ono xo cvxqo oo xov. No qcxc oc
nooq onooxooq ono xo cvxqo xov :ov qocxo: xo cvxqo oo Iq~:ov
o: vo ovyqvcxc xqv onooxooq ovxq c xqv oxvo xov :ov. Avovxo: q oo
xq Iq
24
5, 98 10 kg
I
m = , q oo xov :ov
30
1, 99 10 kg
H
m = , q oxvo xov
:ov
8
6, 96 10 m
H
R = o: q o:ocvxqo Iq ~ :ov
11
1, 49 10 m 4 = .
Orcpovr o:t :o rv:po :ov +tov
ptor:ot o:qv opq rvo op0oycvtov ov-
o:qo:o ovv:r:oyrvcv ot o:t o ovo
v :ov ovo:qo:o :ov:tr:ot r :q ot-
rv:po Iq-+tov. 2:qv rpt:coq ov:q
:o rv:po :ov +tov ptor:ot o:q 0roq
1
0 v ot :o rv:po :q Iq o:q 0roq
2
v d , oc otvr:ot o:o oqo.
To rv:po o :ov ovo:qo:o +to-Iq 0o ptor:ot o:q 0roq:

H 1 I 2
:m
H I
m v +m v
v =
m +m
q

I
:m
H I
m d
v =
m +m
q
q


24 11
30 24
5, 98 10 kg 1, 49 10 m
1, 99 10 kg+5, 98 10 kg
:m
v = q
5
4, 48 10 m
cm
v =
2vyptvov:o :qv ooo:ooq
:m
v :ov rv:pov o :ov ovo:qo:o oo :o rv:po
:ov +tov r :qv o:tvo
H
R :ov +tov, ototo:cvovr o:t rtvot:
1550

H
:m
R
v ,
oqooq q ooo:ooq
:m
v cvo: ncqnov 1550 qoqc :qoxcqq ono xqv oxvo xov
:ov. Apo, po:t, :o rv:po rpto:poq :ov:tr:ot r :o rv:po :ov +tov.
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
44
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.36 Lxqv oqq :o ovqxq oqo c oo 120 kg M= o: qo 6 m s=
oxccxo: ov0qmno c oo 60 kg m= . No vnooy:oxc nooo 0o cxo:vq0c q oq-
o, ov o ov0qmno :vq0c ono xq :o oqq xq oqo oxqv oq. O: xq:c cxov
oqo o: vcqov 0cmqovvxo: ocqxcc.
o:c
1
K :o rv:po o :q po, :o ooto 0rcpovr o:t ptor:ot o:o roo
:q, ot
2
K :o rv:po o :ov ov0pcov. Orcpovr o:t :o opto:rpo po A :q
po :ov:tr:ot r :qv opq O rvo optov:tov ovo xOx. To:r, q ovv:r:oyrvq
:ov oqrtov
1
K 0o rtvot
1
2

s
v , q ovv:r:oyrvq :ov oqrtov
2
K 0o rtvot
2
v s , r-
vc q ovv:r:oyrvq
:m
v :ov rv:pov o :ov ovo:qo:o po-v0pco 0o rt-
vot:

1 2

:m
M v +m v
v =
M+m
q
2
:m
s
M +ms
v =
M+m
(1)
o:c d q r:o:otoq :q
po, o:ov o v0pco r:ot-
vrt:ot oo :o po B o:o po A
:q po.
To:r, q vro ovv:r:oyrvq :ov
rv:pov o :q po
1
K 0o
rtvot
1
2

s
v =d+ , q vro ovv:r:oy-
rvq :ov rv:pov o :ov ov-
0pcov
2
K 0o rtvot
2
v =d , rvc
q vro 0roq :ov rv:pov o :ov
ovo:qo:o po-v0pco 0o
rtvot:
1 2

:m
M v +m v
v =
M+m
q
2

:m
s
M(d+ )+md
v =
M+m
(2)
Irtoq :o ovo:qo opt rtvot otvq:o, q ovvto:orvq :cv rc:rptcv ovvrcv
ov ooovv:ot vc :ov rtvot qorv. :ot :o rv:po o :ov ovo:qo:o rtvot ot-
vq:o. Ko0c q ovvotq ov:q o:o:ooq oto:qprt:ot o:o0rpq, o` oq :q otprto :q
tvqoq, prrt :o rv:po o :ov ovo:qo:o vo rtvot otvq:o.
Aqooq, prrt vo tovrt:

:m :m
v =v q, oyc :cv (1) ot (2),
+

2 2
)
s s
M +ms M(d+ md
M+m M+m
q
q
m
d= s
M+m
q

60kg
6m
120kg+60kg
d= q 4=2 m
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
45
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.37 To ovoocq:o yovovv ono cvo nvqovo, nov :vcxo: oxo o:ooxqo, c
qv0o 4m/ 4| =140kg/s o: ocx:q xovxqxo a=1000m/s , m nqo xov nvqovo.
No vnooyocxc xqv nqomox:q ovvoq xov nvqovov o: xqv cn:xovvoq xov o-
no:o qov:q ox:yq nov q oo xov cvo: M=10ton.
H poco:tq ovvoq ov ooovv :o ovoorpto o:ov vpovo rtvot:
dm
I=u
d/
q 1000 m/s 140 kg/s I= q 140.000 N I= q
4
14 10 N F=
o:c a q rt:vvoq :ov vpovov. Ao :o 0rrtcoq voo :q qovtq rovr:
I=Ma q
I
a=
M
q

4
3
14 10 N
10 10 kg
a= q
2
14 m/s a=
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
46
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.38 vo nvqovo xo:ocvc: oxo o:ooxqo o: ono:o qov:q ox:yq cc:
oo 4.000 kg, o c xo ovo:o xov. H xovxqxo c xqv onoo cxocvovxo: xo
ovoocq:o cvo: 1500 m/s m nqo xov nvqovo. Hooo kg ovoocqmv nqcnc: vo o-
nooc: ovo ocvxcqocnxo o nvqovo, moxc vo onoxqoc: ox:y:oo cn:xovvoq
a=15 m/s
2
;
o:c o:t :qv ovorporvq povtq o:tyq o vpovo rrt o 4000 kg M , q
:ov:q:o r :qv ooto r:orvov:ot :o ovoorpto rtvot 1500 m/s u= , o pv0o r
:ov ooto r:orvov:ot :o ovoorpto rtvot
dm
d/
ot q rt:vvoq :ov vpovov rtvot
2
15 m/s a= . H poco:tq ovvoq ov ooovv :o ovoorpto o:ov vpovo otvr:ot
oo :q oroq:
dm
I=u
d/
(1)
2vcvo r :o 0rrtcoq voo :q qovtq rovr:
I=Ma (2)
Ao :t orort (1) ot (2) otpvovr:
dm
u =Ma
d/
q
dm Ma
=
d/ u
q

3 2
3
4 10 kg 15m/s
1, 5 10 m/s


dm
=
d/
q
q 40 kg/s
4m
=
4|
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
47
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
1atvasvo Do|er
5.39 Mc nooq xovxqxo nqcnc: vo onooqvvcxo: noqoxqqqxq ono :o o-
vqxq nqyq qov, moxc vo oovc: qo c ovvoxqxo oq c xo cvvco ocoxo xq
ovvoxqxo xov qov, nov noqoyc: q nqyq; H xovxqxo xov qov oxov ocqo cvo:
340 m/s.
o:c o q :ov:q:o :ov qov o:ov orpo,
A
o q :ov:q:o :ov opo:qpq:q,
s
( q
ovvo:q:o :ov qov ov rrrt q qyq ot
A
( q ovvo:q:o :ov qov ov oovrt o
opo:qpq:q. Irtoq q qyq rtvot otvq:q ot o opo:qpq:q ooopvvr:ot, tovrt
q oroq:

A
A s
o o
( = (
o
(1)
Hprrt vo rtvot:

9
10
A s
( = ( (2)
Ao :t orort (1) ot (2) otpvovr:
9
10

A
s s
o o
( (
o
q 10 10 9
A
o o = o q
10
A
o
o = q
340 m/s
10
A

o = q
q 34 m/s
A
c =
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
48
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.40 vo noqoxqqqxq, nov cvo: ovqxo oxqv oqq xov oqoov, ovx:oo-
vcxo: xov qo xq oc:qqvo cvo ncq:no:ov nov nqo:oc:, c ovvoxqxo
1
=500 Hz f . !xov xo ncq:no:o onooqvvcxo:, o qo nov oovc: o noqoxqqqxq
cc: ovvoxqxo
2
=450 Hz f . Mc no:o xovxqxo :vcxo: xo ncq:no:o o: no:o c-
vo: q nqoyox:q ovvoxqxo xov qov xq oc:qqvo; H xovxqxo xov qov oxov ocqo
cvo: 340 m/s.
o:c o q :ov:q:o :ov qov o:ov orpo,
s
o q :ov:q:o :ov rptotov ot
s
( q
ovvo:q:o :ov qov ov rrrt q ortpqvo :ov rptotov.
1:ov :o rptoto qotrt, o opo:qpq:q oovrt qo ovvo:q:o:
1

s
s
o
( = (
o o
(1)
1:ov :o rptoto ooopvvr:ot, o opo:qpq:q oovrt qo ovvo:q:o:
2 s
s
o
( = (
o+o
(2)
Atotpcv:o :t orort (1) ot (2) o: rq, otpvovr:
1
2

s
s
o+o (
( o o
q
1 2
1 2

s
( (
o o
( + (
q


500 Hz 450 Hz
340 m/s
500 Hz+450 Hz
s
o q
q
340
m/s
19
s
c =
Ao :q oroq (1) rovr:
1

s
s
o o
( = (
o
q
1
1
j \

, (
( ,
s
s
o
( (
o
q
j \

, (
( ,
340
19
m/s
1 500 Hz
340 m/s
s
( q
q
18
500 Hz
19
s
( q 473, 69 Hz
s
f =
Avoq
A 2 K H 2 I I 2
49
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
HPOBAHMATA
50
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
51
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.41 M:o oqoqo ovyqovcxo: coox:o c oq oo:o oqoqo, nov oq:o q-
qcc. Acxc ox:, ov q qovoq ocv cvo: cvxq:q, cxo xqv qovoq o: oqoqc 0o
:vq0ovv oc o:cv0vvoc: o0cxc cxov xov.
o:c
1
u
H
q :ov:q:o :q tvovrvq ootpo ptv :qv povoq,
1
u
H
q :ov:q:o :q
toto ootpo r: :qv povoq ot
2
u
H
q :ov:q:o :q opt otvq:q ootpo r:
:qv povoq. Ao :q oto:qpqoq :q opq yto :qv povoq rovr:

H H
moiv uc:o
p p q
H H H
1 1 1 1 2 2
m n 0 m n m n q, rrtoq
1 2
m m ,

H H H
1 1 2
n n n (1)
Av :o otovvoo:o
1
u
H
ot
2
u
H
oqo:tovv r:ov :ov ycvto 0, :o:r oo :q oroq
(1), rovr:

2 2 2
1 1 2 1 2
2 + + o o o o o oor0 (2)
Irtoq q povoq rtvot roo:tq, q tvq:tq rvrpyrto :ov ovo:qo:o :cv ootpcv
ptv ot r: :qv povoq oto:qprt:ot. Apo:
K
/r
=K
ucr
q
2 2 2
1 1 1 1 2 2
1 1 1
0
2 2 2
+ + m o m o m o q
2 2 2
1 1 2
+ o o o (3)
Ao :t rtocort (2) ot (3) otpvovr:
1 2
2 0 o o oor0 q 0 oor0 q
2
a
0=
Apo, r: :qv povoq ot ovo ootpr 0o tvq0ovv or otrv0vvort 0r:r r:ov
:ov.
Avoq
H P O B A H M A T A
52
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.42 vo qo c oo 50g m= :-
vcxo: oq:ovx:o c xovxqxo c=200 m/s
o: oqqvmvcxo: oc vo c oo M= 950g,
nov cvo: ovqxo oc co oq:ovx:o xqo-
nc:. H oxo0cqo xov coxqqov cvo:
10000 N/m K= . No vnooyocxc:
o) xq cy:oxq ovoncqmoq xov coxqqov.
) xo nooooxo xq qov:q cvcqyc:o nov o0qc.
o) o:c V q :ov:q:o :ov ovooco:c-
o:o oroc r: :qv oo:tq povoq.
Ao :qv opq oto:qpqoq :q opq yto :qv
oo:tq povoq rovr:
p p
/r ucra
= q 0 mo+ =(M+m)I q
q
mo
I =
M+m
q
q

3
3
50 10 kg 200m/s
(950+50) 10 kg
I = q
q
10 m/s I =
(1)
o:c
mav
v q ryto:q ovortpcoq :ov ro:qptov. 1:ov :o ro:qpto rrt :q ryt-
o:q ovortpcoq :ov, :o ovooc:co rrt o:tytoto :ov:q:o qorv. Irtoq :o rtr-
oo rtvot rto, q qovtq rvrpyrto :ov ovo:qo:o ovooc:co-ro:qpto oto:qprt-
:ot. Apo, rovr:
(1) (2)

uq uq
E E q
2 2 1 1
(
2 2

mav
M+m)I Kv q
q
mav
M+m
v =I
K
q
4


1kg
10m/s
10 N/m
mav
v = q 0, 1 m
mav
v =
) o:c
/r
K ot
ucra
K ot :tr :cv tvq:tcv rvrpyrtcv :ov ovo:qo:o qo-
vo tyo ptv ot tyo r: :qv oo:tq :ov povoq. To:r 0o rovr:
2 1
2

/r
K mo q
2

1
0, 05kg(200m/s)
2
/r
K q 1000 J
/r
K
2 1
2

ucra
K (m+M)I q
2

1
1kg (10 m/s)
2
ucra
K q 50 J
ucra
K
Irtoq o: :q otprto :q povoq orv rovr r:ooq o:qv ovvotq rvrpyrto
:ov ovo:qo:o, :o q:ovrvo oooo:o :q qovtq rvrpyrto ov 0qr 0o rtvot:
100%

/r ucra
/r
K K
H=
K
q

1000 J 50 J
100%
1000 J

H= q 95 H =
Avoq
ptv
r:
H P O B A H M A T A
53
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.43 vo qo c oo 20g m= :vcxo: oq:ovx:o o: oqqvmvcxo: oc oox:
vov c oo 1 kg M= , xo onoo cvo: occvo oc oxooqvqo oo:v c qo
= 1m. Mcxo xq ovyqovoq, xo vqo cxqcncxo: ono xqv oxooqvqo oxo ymvo
o
60 0= . No vnooy:oxc q qov:q cvcqyc:o nov o0qc oxo xqv qovoq.
Avcxo:
2
10 m/s = .
o:c v q :ov:q:o :ov qo:o
oroc ptv :qv povoq ot V q :ov-
:q:o :ov ovooco:co:o oroc
r: :qv povoq.
Ao :qv opq oto:qpqoq :q op-
q yto :qv oo:tq povoq rovr:
p p
/r ucra
= q
q 0 mo+ =(M+m)I q
q
(M+m)I
o=
m
(1)
Mr: :qv oo:tq povoq, :o ovooc:co tvrt:ot r :qv rtopooq :ov pov
:ov, ov rtvot ovv:qpq:tq ovvoq, ot :q :oq :ov vqo:o, ov rtvot 0r:q or
0r o:otrtcoq r:o:otoq :ov ovooco:co:o ot orv opyrt rpyo. Apo, q
qovtq rvrpyrto :ov ovooco:co:o oto:qprt:ot. ovr:

uq(A) uq(B)
E =E q
2 1
( (
2
M+m)I M+m)| q 2 I = | (2)
Ao :o op0oycvto :ptycvo OKB rovr:

|
oor0

q (1 ) | oor0 (3)
Ao :t orort (2) ot (3) otpvovr:
2 1 I = ( oor0) (4)
H qovtq rvrpyrto :ov ovo:qo:o ov 0qr o: :qv povoq rtvot:

uq uq (a) uq(rc)
AE =E E q
2 2 1 1
(
2 2

uq
AE mo M+m)I
q, oyc :q (1),
2 2
2
2
1 1
(
2 2

uq
(M+m) I
AE m M+m)I
m
q
q
2 1
2

uq
M(M+m)
AE I
m
q, oyc :q (4),
(1 )
uq
M(M+m)
AE oor0
m
q

j \

, (
( ,
21kg 1, 02 kg 1
10m/s 1m 1
0, 02 kg 2
uq
AE q
q JE
aq
=255 J
Avoq
H P O B A H M A T A
54
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.44 vo omo c oo
1
20 kg m = :ooqqonc oc noy:o cnncoo c oq
o
30 = . vo ocvxcqo
omo c oo
2
30 kg m = nov ovcovc: oxo c:cvo cnncoo, ovyqovcxo: noox:o c xo nqmxo,
covxo xovxqxo 10 m/s c= . O ovvxccoxq xq:q oo0qoq cxov ovoomoxmoxo o: cn:ncoov
cvo: 3/3 a= . No vnooyocxc xo o:ooxqo nov o:ovvc: xo ovoomoxmo cq: vo oxooxqoc:. Oo
cn:oxqcc: xo ovoomoxmo oxq ooq xov noy:ov cn:ncoov;
Avcxo:
2
10 m/s = .
o:c V q :ov:q:o :ov ovooco:co:o oroc r: :qv oo:tq povoq.
Ao :qv opq oto:qpqoq :q opq yto :qv oo:tq povoq rovr:
p p
/r ucra
= q
2 1 2
) + m o=(m m I q
2
1 2

+
m
I o
m m
q
30 kg
10 m/s
20 kg 30 kg
I
+
q
6 m/s I
Ko: :qv tvqoq :ov ovooco:co:o o:o yto rtroo po :o vc, ooovv:ot o` ov:o :o po
:ov a, q 0r:q ov:topooq :ov ooroov N ot q :ptq oto0qoq T q ooto otvr:ot oo :q oroq T=uN
Ao :o 0rcpqo rpyov-rvrpyrto yto :o ovooc:co, oo :q 0roq (A) rc :q 0roq (I), rovr:

rc a
K K zB q 0 -
1
2
(m
1
+m
2
) I
2
=B
w
+B
T
(1)
Irtoq rtvot
B
a
=-a
v
s=-(m
1
+m
2
) squ,
ot
B
T
=-Ts =-uNs =-ua
,
s=-u(m
1
+m
2
) soor,
q oroq (1) ypr:ot:
2
1 2 1 2
1
2

1 2
(m +m )I = (m +m ) squ, u(m +m ) soor, q
2
2
I
s=
(qu,+uoor,)
q
( )

+
2
2 3 3 1
2 3 2
(6 m/s)
2 10 m/s
s

q 1, 8 m s=
To ovooc:co 0o rto:prrt o:q oq :ov -
ytov rtroov, ov q ovvto:coo
v
a :ov pov :ov ovo-
oco:co:o rtvot ryov:rpq oo :qv optoq :tq :q
o:o:tq :ptq, :qv ooto 0rcpovr roc toq r :qv :pt-
q oto0qoq (T =T).
Itvot:
a
v
=(m
1
+m
2
) qu, q
q a
v
=250 N
ot
T =uN q
,
T =ua q
q
1 2
) + T =u(m m oor, q
q T=250 N
Irtoq rtvot
v
=T, :o ovooc:co ocv 0o cn:oxqc-
c: oxq ooq xov noyov cn:ncoov.
Avoq
H P O B A H M A T A
55
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.45 Ano xqv oqvqq noy:ov cn:ncoov nov cc: qo 4, 2 m s= o: oqoxc:
c xo oq:ovx:o cnncoo ymvo
o
30 = oqqvcxo: vo o:o0qoc: omo c oo
1 kg m= , mq xq:q. Koxo xqv o0ooo xov o: cvm cc: o:ovvoc: o:ooxqo
1
1, 6 m s = , ovvovxo ovqxo omo xq o:o oo o: ovyqovcxo: noox:o c
ovxo. To ovoomoxmo nov oq:ovqycxo: ono xqv qovoq o:o0ovc: oxo noy:o
cnncoo o: qxovc: oxq ooq xov c qocv:q xovxqxo.
No vnooyocxc:
o) xo ovvxccoxq xq:q oo0qoq xov ovoomoxmoxo c xo noy:o cnncoo.
) xq ovvo:q 0cqoxqxo nov noqo0qc oxo xq o:oqc:o xov qo:vocvov.
Avcxo:
2
10 m/s = .
o) o:c v q :ov:q:o
:ov oco:o ov oqvr:ot
oo :qv opvq :ov -
ytov rtroov oroc ptv
ovvov:qort :o otvq:o oc-
o ot V q :ov:q:o :ov
ovooco:co:o oroc
r: :qv oo:tq povoq.
Iopoovr :o 0rc-
pqo rpyov-rvrpyrto yto
:o oco ov oqvr:ot o:qv
opvq, oo :q 0roq (A)
rc :q 0roq (I), ot rov-
r:

2
1
1
0
2
mo ms qu, q
q
1
2 o s qu, q
q
2 1
2 10m/s 1, 6m
2
o q 4m/s o=
Ao :qv opq oto:qpqoq :q opq yto :qv oo:tq povoq rovr:
p p
/r ucra
= q 2 mo= mI q
2
o
I = q
4m/s
2

I =
q
2 m/s I =
Iopoovr :o 0rcpqo rpyov-rvrpyrto yto :qv tvqoq :ov ovooco:co:o
oo :q 0roq (I) o:q 0roq (A), ot rovr:
0 -
1
2
2mI
2
=B
a
+B
T
(1)
Avoq
H P O B A H M A T A
56
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
Irtoq rtvot:
B
a
=a(s -s
1
)qu, q B
a
=2m(s-s
1
)qu,
ot
1

T
B = T (s s ) q
1

T
B = uN (s s ) q
1
2


T
B = um(s s )oor,
q oroq (1) ypr:ot:
2
1 1
1
2 2 ) 2 )
2
m I m(s s qu, um(s s oor, q
q
2
1
1
2 )
2 )

(s s qu,+I
u
(s s oor,
q
+


2 2 1
2
2 3
2
2 10m/s 2,6m (2 m/s)
2 10m/s 2,6m


u q
5 3
13
a=
) Irtoq :o ovooc:co :vrt o:q oq :ov ytov rtroov r qorvtq
:ov:q:o, q ovvotq 0rpo:q:o ov op0qr o: :qv oo:tq povoq ot o:
:qv oto0qoq :ov oco:o ot :ov ovooco:co:o vc o:o yto rtroo rtvot
toq r :qv ovvotq optq qovtq rvrpyrto :cv ovo oc:cv. Apo:
uq(a)
Q=E q
1 2
Q=m| +m| q
q Q=msqu,+m(s -s
1
)qu, q
q Q=m(2s -s
1
)qu, q Q=1kg 10 m/s
2
(2 4,2 m- 1,6 m) 0,5 q
q Q=34 J
Lo:o: 2:o toto oo:rroo 0o o:oqyor, ov o0potor :qv ocrto tvq:tq rvrp-
yrto o: :qv otprto :q oo:tq povoq ot :qv 0rpo:q:o, oyc :ov rpyov :q :ptq,
ov opyr:ot o: :qv tvqoq :ov ovooco:co:o o:o yto rtroo.
H P O B A H M A T A
57
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.46 Acqooxoxo oo M o:mqcxo: (:ooqqonc) oc vo H ono xo cooqo. Ano
xo ocqooxoxo qccxo: :o ovcoooo nov qxovc: cq: xo cooqo. Lxo oxm oqo
xq ovcoooo oxcc: cvo ov0qmno c oo m. Av o ov0qmno oqoc: vo
ooqqomvc:, vnooyoxc nooo 0o oxcc: xo ocqooxoxo cq: vo qxooc: o' ovxo.
Avovxo: xo M, m, H.
Orcpovr :o orpoo:o:o ot :ov pro-
orvo o:qv ovroooo v0pco c rvo
ovo:qo. Irtoq :o ovo:qo opt qprrt,
prrt q ovvto:orvq :cv rc:rptcv ov-
vrcv ov ooovv:ot o` ov:o vo rtvot toq
r qorv. :ot, :o rv:po o :ov ovo:q-
o:o 0o rtvot otvq:o. Av:o, oc, ov-
otvrt ot or oq :q otprto ov o v0pc-
o ovrpr:ot. Aqooq, 0o prrt :o r-
v:po o :ov ovo:qo:o vo rtvot ovvc-
m ovqxo. Iorvc, ooo o v0pco
ovrotvrt, 0o prrt :o orpoo:o:o vo o-
:rotvrt yto vo rtvot :o rv:po o ot-
vq:o. Itvot ovrpo o:t :o oqrto ovv-
v:qoq :ov ov0pcov r :o orpoo:o:o pt-
or:ot o:o rv:po o :ov ovo:qo:o.
Orcpovr :ov pooovo:otorvo o:oopvo ovo yy :ov oqo:o, o:ov ooto
ot ovv:r:oyrvr :ov orpoo:o:ov ot :ov ov0pcov opt rtvot 0
ac
, ot

ar
, H , ov:to:oto. To:r, q ovv:r:oyrvq :ov rv:pov o otvr:ot oo :q oroq:

ac ar
:m
M , +m,
, =
M+m
q
0
:m
M +mH
, =
M+m
q
:m
m
, = H
M+m
2vcvo r :o opovc, q ooo:ooq o: :qv ooto 0o rrt o:rrt :o or-
poo:o:o :q o:tyq :q ovvv:qoq, rtvot:
A :m
, = , q
A
m
; = H
M+m
Avoq
H P O B A H M A T A
58
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.47 Lmo oo
1
m cc: xovxqxo
0
v o: nqooqovc: oc ovqxo omo o-
o
2 1
2 m m nov qocxo: oc onooxooq
1m v=
, onm qovcxo: oxo oqo. Mcxo
xqv qovoq, nov cvo: coox:q, xo nqmxo
omo cn:oxqcqc: o: oxooxo oxqv oq:-
q xov 0coq. O ovvxccoxq xq:q oo0qoq xmv ovo omoxmv c xo ooncoo cvo:
0, 5 a= . No vnooyocxc:
o) xqv oq:q xovxqxo
0
c xov nqmxov omoxo.
) xo o:ooxqo nov 0o o:ovvoc: xo ocvxcqo omo cq: vo oxooxqoc:.
Avcxo:
2
10 m/s = .
o) o:c
1
v q :ov:q:o
:ov oco:o o
1
m , or-
oc ptv oo :qv povoq,
1
v
q :ov:q:o :ov totov oco:o
oroc r: :qv povoq ot
2
v q :ov:q:o :ov oco:o
o
2
m oroc r: :qv
povoq.
Iopoovr :o 0rcpq-
o rpyov-rvrpyrto yto :qv
tvqoq :ov oco:o o
1
m oo :q 0roq (A) rc :q
0roq (I). ovr:

rc a
K K =zB q
q
2 2
1 1 1 0
1 1
2 2

T
m o m o B
q
q
2 2
1 1 1 0 1
1 1
2 2
m o m o um v q
2 2
0 1
2 + o o uv q +
2
0 1
2 o o uv (1)
Irtoq q povoq rtvot r:ctq ot roo:tq ot :o oco o
2
m rtvot opt
otvq:o, 0o rtvot:

1 2
1 1
1 2


+
m m
o o
m m
q
1 1
1 1
1 1
2
2


+
m m
o o
m m
q
1
1
3

o
o q
1 1
3 o = o (2)
To opvq:to pooqo oqcvrt o:t ot :ov:q:r
1
v ot
1
v rovv ov:t0r:q o:rv-
0vvoq.
Iopoovr :o 0rcpqo rpyov-rvrpyrto yto :o oco o
1
m , oo :q 0roq
(I) o:q 0roq (A) r: :qv povoq ot rovr:
Avoq
H P O B A H M A T A
59
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2

rc a
K K =zB q
2
1 1
1
0
2

T
m o B q
2
1 1
1
2
m o Tv q
q
2
1 1 1
1
2
m o uN v q
2
1 1 1
1
2
m o um v q
1
o - 2uv (3)
Ao :t orort (2) ot (3) ptoovr o:t :o r:po :q :ov:q:o :ov oco:o o
1
m ptv :qv povoq rtvot:

1
3 2 o uv (4)
Ao :q oroq (1), oyc :q (4), rovr:
+
2
0
(3 2 ) 2 o uv uv q
0
20 o uv q
2
0
20 0, 5 10m/s 1m o q
q c
0
=10 m/s
) H :ov:q:o
2
o :ov oco:o o
2
m oroc r: :qv povoq rtvot:

1
2 1
1 2
2

+
m
o o
m m
q
+
1
2 1
1 1
2
2
m
o o
m m
q
1
2
2
3

o
o q, oyc :q (4),

2
2 2 o uv (5)
Iopoovr :o 0rcpqo rpyov-rvrpyrto yto :o oco o
2
m oo :q 0roq
(I) rc :q 0roq (A). ovr:

rc a
K K =zB q
2
2 2
1
0
2

T
m o B q, oyc :q (5),
2
2 2
1
2 2
2
m ( uv ) = um s q 4uv =us q 4 s v q 4 1m s q
q s =4 m
H P O B A H M A T A
60
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.48 Eoxqq:o oxo0cqo K =
=200 N/m qocxo: novm oc co
noy:o cnncoo, c oq
o
30 = ,
onm oxo oqo. Lxo ovm oqo xov
coxqqov :ooqqonc omo oo
2
1 kg m = , cvm xo oxm oqo xov c-
vo: oxcqcmcvo oc oovqxo oqco.
Ano xo oqco A, nov oncc: ono-
oxooq 4m | = ono xo omo oo
2
m , oqqvcxo: vo o:o0qoc: omo o-
o
1 2
/3 m =m . To omo oo
1
m oxcovovxo ovyqovcxo: cxmn:o o: co-
ox:o c xo omo
2
m . No vnooy:oxc oc nooq onooxooq ono xo oqco xq ov-
yqovoq o: xovxqxc xmv ovo omoxmv ox:y:oo 0o qocv:oxovv.
Avcxo:
2
10 m/s = .
Iopoovr :o 0rcpqo rpyov-rvrpyrto yto :o oco o
1
m , oo :q 0roq
(A) rc :q 0roq (I). ovr:

1
2
1 1
1
0
2

a
m o B q
2
1 1 1
1
2
m o m qu, q
1
2 o qu, (1)
Avoq
H P O B A H M A T A
61
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
Irtoq q povoq :cv ovo oc:cv rtvot r:ctq ot roo:tq ot :o oco o
2
m rtvot opt otvq:o, r: :qv povoq :o ovo oco:o 0o rovv :ov:q:r:
1 2
1 1
1 2


+
m m
o o
m m
q
2
2
2 3
1 1
2 3


+
m
m
m
o o
m
q
1 1
1
2
o o q, oyc :q (1),

1
1
2
2
o qu, (2)
ot
1
2 1
1 2
2

+
m
o o
m m
q
2
2
3
2 1
2 3
2

+
m
m
o o
m
q
2 1
1
2
o o
q, oyc :q (1),

2
1
2
2
o qu, (3)
To pooqo :q :ov:q:o
1
o oqcvrt o:t q op tvqoq :ov oco:o o
1
m
oroc r: :qv povoq rtvot ov:t0r:q r :qv optq.
o:c o:t, r: :qv povoq, q :ov:q:o :ov oco:o o
1
m 0o qorvto:rt
o:tytoto or ooo:ooq
1
s , oo :o oqrto :q ovypovoq.
Iopoovr :o 0rcpqo rpyov-rvrpyrto yto :o oco o
1
m , oo :q 0roq
(I) rc :q 0roq (A). ovr:
1
2
1 1
1
2

a
m o B q
2
1 1 1 1
1
2
m o m qu, s q, oyc :q (2),
j \

, (
( ,
2
1 1 1
1 1
2
2 2
m qu, m qu,s q
1
4
s

q
1
4m
4
s q
q s
1
=1 m
o:c o:t, r: :qv povoq, q :ov:q:o :ov oco:o o
2
m 0o qorvto:rt
o:tytoto or ooo:ooq
2
s oo :o oqrto :q ovypovoq. To oco o
2
m , r:
:qv povoq, 0o r:rrort oq opovtq :ov:coq r o:o0rp rovoop D=K
ot :o A=
2
s . Ao :qv opq oto:qpqoq :q rvrpyrto :q :ov:coq :ov oc-
o:o o
2
m rovr:
mav mav
K =U q
2 2
2 2
1 1
=
2 2
m o DA q
2 2
2 2 2
1 1
=
2 2
m o K s q, oyc :q (3),
j \
, (
( ,
2
2
2 2
1 1 1
2 =
2 2 2
m qu, Ks q
2
2
2
m qu,
s
K
Av:to0to:cv:o :t :tr :cv ryr0cv o:o S.I. ptoovr:
2
5
m
10
s =
H P O B A H M A T A
62
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.49 To omo
2
L xov oqoxo cc:
oo m
2
=4kg o: qocxo: novm oc co
oq:ovx:o ooncoo. Hovm oxo
2
L qocxo:
ocvxcqo omo
1
L nov cc: oo m
1
=
=950 kg. To cnncoo cnoqq xmv omoxmv
1
L ,
2
L cvo: oq:ovx:o o: o ovvxccoxq xq:q cxov xov cvo: 0, 5 a= . Lxo
1
L oqqvmvcxo: cvo qo, oo 50g
B
m = nov :vcxo: c oq:ovx:o xovxqxo
c
B
=100m/s. H qov:q o:oqc:o xq qovoq xov qoxo c xo omo
1
L 0cm-
qcxo: ocqxco.
o) Ho:o cvo: q o:vq xovxqxo nov onoxovv xo omoxo
1
L ,
2
L ;
) Hooq, ovvo:o, 0cqoxqxo cxoqcqcxo: oxo ncq:oov;
y) Mcxo ono nooo qovo ono xq ox:yq xq qovoq xo omoxo
1
L o:
2
L
onoxovv o:vq xovxqxo;
o) Hooo cxo:vq0qc xo
1
L novm oxo omo
2
L cq: xq ox:yq ovxq;
Avcxo:
2
10 m/s = .
o) o:c v q :ov:q:o
:ov ovooco:co:o o-
roc r: :qv oo:tq
povoq. Ao :qv oto:q-
pqoq :q opq yto :o ov-
o:qo qo-oco
1
2
rovr:
p p
/r ucra
= q
q
1
( +
B B B
m o m m )o q
q
1

+
B B
B
m o
o
m m
(1)
q

0, 05 kg 100 m/s
0, 95 kg 0, 05 kg

o
+
q c=5 m/s
o:c V q otvq :ov:q:o ov 0o oo:qoovv :rt :o ovooc:co ot :o oco
2
z . Irtoq q ovvto:orvq :cv rc:rptcv ovvrcv ov ooovv:ot o:o ovo:qo
rtvot qorv, q opq :ov ovo:qo:o oporvrt o:o0rpq. Ao :qv oto:qpqoq :q opq
yto :o ovo:qo ov:o otpvovr:
p p
/r ucra
= q
1 1 2
( ( + + +
B B
m m )o m m m )I q
q
+

+ +
1
1 2
(
B
B
m m )o
I
m m m
q, oyc :q (1),
1 2

+ +
B B
B
m o
I
m m m
q

0, 05 kg 100 m/s
0, 95 kg+4 kg+0, 05 kg
I q I=1m/s
Avoq
H P O B A H M A T A
63
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
) H ovvotq 0rpo:q:o ov ovo:voor:ot rtvot toq r :q otoop :q optq
tvq:tq rvrpyrto :ov qo:o ot :q :rtq tvq:tq rvrpyrto :ov ovo:qo:o.
Aqooq rtvot:
2 2
1 2
1 1
(
2 2
+ +
B B B
Q m o m m m )I q
q
2 2

1 1
0, 05kg (100m/s) 5kg (1m/s)
2 2
Q q Q=247,5 J
y) Aroc r: :qv oo:tq povoq, :o ovooc:co oto0otvrt vc o:o oco
2
z rpt :rt :o ovo oco:o vo oo:qoovv otvq :ov:q:o V. Ko: :q otprto
:q or:tq tvqoq :cv ovo oc:cv, o:o ovooc:co ovo:voor:ot :ptq r:pov
T r op po :o opto:rp ot o:o oco
2
z :ptq :ov totov r:pov T r op po
:o ort. Itvot:

1
( )
B
T =u m +m (2)
Av:o rrt c oo:rroo, :o rv ovooc:co vo r:rrt rv0vypoq oo rt-
poovvorvq tvqoq, :o or oco
2
z rv0vypoq oo rt:ovvorvq tvqoq. Ito
:t ovo ov:r tvqort rovr:
I/a ro ooooauraua
1
+ F o
v B
z =(m m ) q
1
( +
B
T m m )a q, oyc :q (2),
q
1 1
( + +
B B
u(m m ) m m )a q a=u q
2
5 m/s a=
o:c / o q:ovrvo povo. ovr:
I =o a/
q
o I
/ =
a
q

2
5 m/s 1m/s
5 m/s

/ =

q | =0,8 s
o) 2:o povo / :o ovooc:co otovvrt c po :o rooo ooo:ooq:
2
1
1
2
s o/ a/ q
2 2
1
1
5m/s 0,8s 5m/s (0, 8s)
2
s q s
1
=2,4m
I/a ro oaua
2
z

2
F o
v
z =m q
2
T =m a q, oyc :q (2),
1 2
+
B
u(m m ) m a q
q
1
2
+

B
u(m m )
a
m
q


2


0, 5 1kg 10m/s
4kg
a q
2
1, 25 m/s a
2:o povo / :o oco
2
z otovvrt c po :o rooo ooo:ooq:
2
2
1
2
s a/ q
2 2
2

1
1, 25m/s (0,8s)
2
s q
2
0, 4m s
Iorvc, q r:otvqoq :ov ovooco:co:o vc o:o oco
2
z 0o rtvot:
1 2
As s s q Js =2m
H P O B A H M A T A
64
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.50 Lc oq:ovx:o oqoo :vcxo: ov0qmno c xovxqxo c
1
qoxmvxo onqco,
y:o vo nqoqvoxc ono xq qoq nov ncqxc: oxooqvqo c xovxqxo c
2
. Ho:o
cvo: q oxoqq 0coq xq onqco, y:o xq cyovxcqq ovvoxq ovq;
Orcpovr :q Iq c rvo otvq:o ovo:qo ovoop 2 ot :ov v0pco c rvo
ovo:qo ovoop 2 ov tvrt:ot c po :o 2 r :ov:q:o
1
u=v . K0r o:oyovo
poq r:rt c po :o toto ovo:qo ovoop 2 r o:oopvq :ov:q:o
2
v=v .
Av v rtvot q :ov:q:o 0r o:oyovo poq c po :o ovo:qo ovoop 2,
:o:r o v0pco yto ryov:rpq vq, nqcnc: vo qoxoc: xov oovo xq onqco
oxq o:cv0vvoq xq xovxqxo v.
Ao :ov r:ooqo:too :cv :ov:q:cv :ov Iototov rovr:
v=v +u q
2 1
v v +v q
2 1
v v v =
H :rrv:oto oroq oootor:ot otovvoo:t oo :o opoqoypoo :cv otovv-
o:cv :ov oqo:o. Ao :o oqo otpvovr:
2
1
c
s0=
c
Iorvc, yto :q ryov:rpq ovvo:q vq, prrt o ovo :q opro vo
oqo:trt ycvto 0 r :qv optov:to :ov:q: :ov.
Avoq
H P O B A H M A T A
65
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.51 vo oxoovcx:oxq nov qocxo: oc onooxooq 4=400m ono :o o-
vqxq qqx:q nqyq ovvoxqxo f
s
=540 Hz :vcxo: nqo ovxq c oxo0cqq cn:xo-
vvoq. H ovvoxqxo xov qov nov ovx:oovcxo: xq ox:yq nov qxovc: oxqv nqyq
cvo:
A
f =603,5Hz. No vnooyocxc xqv cn:xovvoq xov o: vo noqooxqocxc yqoq:-
o xq ovvoxqxo nov ovx:oovcxo: o oxoovcx:oxq oc ovvoqxqoq c xo qovo.
H xovxqxo xov qov oxov ocqo cvo: c=340 m/s.
o:c
A
o q :ov:q:o :ov o:oovr:to:q :q
povtq o:tyq / ov :vrt o:qv qyq. Tq o:ty-
q ov:q q ovvo:q:o
A
( :ov qov ov oovrt o
o:oovr:to:q otvr:ot oo :q oroq:

A
A s
o+o
( = (
o
q
j \

, (
( ,
A
A
s
(
o 1 o
(
(1)
o:c a :o r:po :q rt:vvoq :ov o:o-
ovr:to:q. Av 0rcpqoovr o:t q optq :ov-
:q:o :ov o:oovr:to:q rtvot toq r qorv, :o:r
rovr:
2 1
2

A
d a/
o =a/
q
2
2
A
o da q
2
2

A
o
a
d
q, oyc :q (1)
2
2
1
2
j \

, (
( ,
A
s
o (
a
d (
q
q
j \

, (

( ,
2 2


(340m/s) 603, 5Hz
1
2 400 m 540Hz
a q a =2 m/s
2
O o:oovr:to:q 0vrt o:qv qyq :q povtq o:tyq:

2d
/
a
q

2


2 400 m
2 m/s
/ q 20s /
Ao :o ovvovooo :cv ororcv
A
A s
o+o
( = (
o
ot
A
o =a/ , ptoovr:

s
A s
a(
( = ( + /
o
q, ov:to0to:cv:o,
54
540+
17
A
f = | , r 0 / 20 s
H ypotq opo:ooq :q :rrv:oto oroq
rtvot rv0vypoo :qo ov otvr:ot o:o otovo
otypoo.
Avoq
H P O B A H M A T A
66
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.52 M:o qqx:q nqyq :vcxo: c xovxqxo
s
c =8 km/h o: cncnc: qo ov-
voxqxo
s
f =400Hz. vo noqoxqqqxq, nov :vcxo: c xovxqxo c
A
=54 km/h,
ooov0c xqv qqx:q nqyq. No vnooyocxc xq ovvoxqxo nov oovc: o noqoxq-
qqxq. Avcxo: q xovxqxo xov qov c=340 m/s.
o:c
A
( q ovvo:q:o ov oovrt o opo:qpq-
:q. Irtoq q qyq ot o opo:qpq:q tvovv:ot o-
oppoo ot o opo:qpq:q qotrt po :qv q-
yq, tovrt q oroq:
A
A s
s
o+o
( = (
o+o
Itvot:

km 20
8 m/s
h 9
s
o ot
km
54 15m/s
h
A
o
Mr ov:to:o:ooq o:qv opovc oroq, rovr:
+

+
m m
s s
m 20 m
s 9 s
340 15
400 Hz
340
A
( q
A
f =415 Hz
Avoq
H P O B A H M A T A
67
KE4AAAIO 5 - KPOY2II2 KAI 2XITIKI2 KINH2II2
IHIMIAIIA: 2TOYPAITH2 2OKPATH2
5.53 L:oqqooqo:o vnoqo qocxo: oxq coq :o ycqvqo c qo 1000 m, oxov
cnc: oc onooxooq 1500 m :o ooooxo:o, vo nqo:oc: oqvqovxo. H ovvoxqxo xov qov
nov oovc: cvo: 360 Hz, cvm cqc: ox: q nqoyox:q ovvoxqxo cvo: 340 Hz. I:o vo onoqvyc:
xov vovvo :vcxo :ooxom o: oxoqcqvc: vo qxooc: oxqv oqq xq ycqvqo, xq ox:yq nov
qxovc: o: q ooooxo:o. Ynooyoxc xq ovvoxqxo xov qov nov oovyc o vnoqo oxq
o:oqc:o xq vqoq xov. H xovxqxo xov qov oxov ocqo cvo: c=340 m/s.
Apt, o v0pco ptor:ot otvq:o vc o:q yrvpo ot q oooo:otto qotrt po
ov:ov r :ov:q:o
s
o . H ovvo:q:o :ov qov ov oovrt o v0pco rtvot:

A s
s
o
( = (
o o
q 1
j \

, (
( ,
s
s
A
(
o =o
(
q
j \

, (
( ,
m 340 Hz
340 1
s 360 Hz
s

o =

q
170
m/s
9
s
c =
o:c
A
o q :ov:q:o r :qv ooto :prrt o v0pco ot / o otvo povo ov prtr:ot q
oooo:otto ot o v0pco yto vo :oovv :ov:opovo o:o orto po :q yrvpo.
Irtoq ot q oooo:otto ot o v0pco tvovv:ot r o:o0rpq :ov:q:o, tovovv ot orort:
Aooo:otto:

2

s
d+ =o /
q
2
2
s
d+
o =
/

(1)
Av0pco:
2

A
=o / q
2
A
o =
/

(2)
Atotpcv:o o: rq :t orort (1) ot (2), rovr:
2
s
A
o
d+
=
o

q
2

+
A s
o = o
d

q
q
+


1000 m 170 m
2 1500m 1000m 9 s
A
o = q
170
m/s
36
A
c =
Av
A
( rtvot q ovvo:q:o :ov qov ov ovyr o v0pco o: :q otprto :q tvqoq :ov,
:o:r yto :q ovvo:q:o ov:q tovrt:

A
A s
s
o o
( = (
o o
q
170
36
170
9340 m/s m/s
340 Hz
340 m/s m/s

A
( = q 355 Hz
A
f =
Avoq
H P O B A H M A T A