You are on page 1of 6

DUSZPASTERSTWO

PROWADZ:

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm

BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm
3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
Parafia Matki Boej Czstochowskiej
Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc
10-12-2014

Zabito syna, bo nie chciano odda korzyci z winnicy. Zabijamy Jezusa zawsze, gdy
boimy si utraci to, co, jak sdzimy, naley si nam od ycia. Istnieje pokusa, by
zinterpretowa t przypowie, zganiajc wszystko na ydw, ktrzy odrzucali
prorokw i samego Jezusa, ale przecie... sami jestemy w takiej sytuacji. Jestemy
w winnicy Boga. To do nas posyani s prorocy, do nas przychodzi Jezus. Sytuacja
opisana w przypowieci kojarzy si z podstpem wa, ktry skusi Ew do spoycia
owocu. Nie potrafia si wyrzec tej przyjemnoci. Tym razem jednak obiektem
podania sta si ju nie tylko owoc, ale caa winnica. Winnica to ogrd, to raj, ktry
powinnimy wyhodowa w tym yciu. Ale nawet to, do czego doszlimy w yciu, nie
jest waniejsze od samego Boga. Nie ma raju bez
wolnoci od Niego. Kade dobro st aj e si
zasadzk, kiedy okazuje si bardziej podane ni
B g . P r a w d z i w e wy r z e c z e ni e ni e
zaczyna si od wielkich powice, lecz od
maych ksw. Tak Wielkie upadki zaczynaj si
od maych zaniedba i drobnych przywiza.
Wielka wito zaczyna si w m a y c h
wyrzeczeniach. Czowiek ma tylko dwie rce, ale
chciaby nimi zgarn cay wiat, tracc przy tym
gow. Pracownicy nie chcieli si wyrzec
owocu, dlatego w kocu musieli wyrzec si
Syna waciciela. Kiedy nie umiemy si uwolni od
zachannoci, wczeniej czy pni ej st raci my
Jezusa. Owoc winnicy w p o r w n a n i u
z przyjani z Synem waciciela caego
wiata jest doprawdy czym znikomym, ale wanie
to jest groteskowo tragiczne, e marne przywizania do bezwartociowych
przyjemnoci s dla nas potniejszymi kajdanami ni wizy mioci z Jezusem.
Przyjemnoci zawsze grozi niebezpieczestwo zawaszczenia, dlatego wici woleli
znosi przykroci, gdy serce ich byo wwczas wolne od tej pokusy. Odda Bogu
cokolwiek, to odda siebie, zatrzyma cokolwiek dla siebie, to straci Bo przyja.
Izrael musia opuci Egipt, aby sta si narodem wybranym, Mojesz musia wyrzec
si kariery na dworze faraona, by sta si prorokiem, Eliasz musia porzuci saw
pogromcy 450 prorokw Baala, by sta si godnym ogldania Boga na Horebie,
Apostoowie musieli opuci domy, pola i najbliszych, by sta si godnymi Chrystusa.
Nawet mio atwo bywa mylona z zalenoci. Wyrzeczenie daje czowiekowi to,
czego zawsze bardzo pragn wolno. Wszyscy czujemy si zniewoleni, ale gdy
przychodzi zerwa jakiekolwiek kajdany, krzyczymy: Nie! Nard wybrany musia
wyrzec si nie tyle Egiptu, co bogw Egiptu: pracy i tyranii, bogw Asyrii: zoci
i wojny, bogw Babilonu: rozpusty i magii. A my? Jacy bogowie rzdz naszym
sercem?
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
9:00 + Irena, Franciszek Gardocki
4:00 + Janina Kielar - crka z rodzin
5:30 + Helena Bienkowski - M. J. Dojak
8:00 + Za zmarych z rodzin: Janiszewskich i Kabatw
9:30 + Rafa Gomka - siostra z mem
11:15 + Helena Ledziski - syn z on
1:00 - O zdrowie i Boe b dla Honoraty i Eligiusza
Ratajczyk w 10 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej Fatimskiej dla
Franciszka, Stefanii i Krzysztofa
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Haliny i Jzefa Olchaww
w 25 rocz. lubu
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Haliny i Leszka Wjcikw
w 25 rocz. lubu
1:00 - O zdrowie i Boe b oraz opiek Matki Boej dla
Magdaleny i Tomasza z okazji 4 rocz. lubu oraz
dla Magdaleny z okazji urodzin
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Mariusza i Paulina
1:00 - O zdrowie dla Zbyszka
1:00 - O Boe b. dla rodziny
1:00 + Feliks Partyski w 1 rocz. mierci
1:00 + Jan, Jadwiga, Teodor, Stanisawa, Feliksa Kreska,
Jzef Placha
1:00 + Edward, Franciszek Kolczykiewicz, Teresa
Mozolewska
1:00 + Jzef Brzozowski w 3 rocz. mierci - rodzina
1:00 + Emilie Fitzpatrick
7:00 + Jan Wjcik w 2 rocz. mierci
9:00 + Genowefa Babel - Rodz. Popiel
7:00 + Aniela Piskorowski
9:00 + Genowefa Babel - rodz. abicki
10:00 + Krystyna Kwiatosz
7:00 + Czesawa, Micha Grot, Bogdan
9:00 - Za parafian 10:30 - Oakmont Mass
7:00 + Stanisaw, Ryszard Babel - rodz. Ciesielskich
9:00 - Msza w. dzikczynna za maenstwo Marii i
Jzefa
7:00 + Helena Ciezopka
9:00 + Genowefa Babel - Celina Pultanis
7:00 + Jadwiga Winiewski w dniu imienin
7:00 + Jan, Robert Dbrowski, Jzef, Anna Minik,
Tadeusz, Krystyna, Jan, Stefania Klunder, Gizela
Tomsa, Wadysaw Wooch


LEKTORZY
Sobota/Niedziela 17/18 padziernika
4:00 - Olga Oko
5:30 - Monika Szmyt, Dominic Jakubowski
8:00 - Elbieta Wolska, Agnieszka Bryczkowska
9:30 - Magorzata Purzycki, Stanisaw Dobrzski, Boena
Dulemba
11:15 - Dzieci
1:00 - Jzefa Hoowiska, Mariola Vanderest, Zofia Duniec-
Dmuchowska
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 17/18 padziernika
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - A. Bryczkowski, J. Chryczyk
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski, M. Wach
11:15 - R. Kogut, J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, A. Ciesielski
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

SOBOTA - 11 PADZIERNIKA
XXVIII NIEDZIELA ZWYKA - 12 PADZIERNIKA
PONIEDZIAEK - 13 PADZIERNIKA
WTOREK - 14 PADZIERNIKA
RODA - 15 PADZIERNIKA
CZWARTEK - 16 PADZIERNIKA
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
12 PADZIERNIKA, 2014
PONIEDZIAEK - Ga 4,22-24.26-27.31-5,1 Ps 113
k 11,29-32
WTOREK - Ga 5,1-6 Ps 119 k 11,37-41
RODA - Ga 5,18-25 Ps 1 k 11,42-46
CZWARTEK - Ef 1,1-10 Ps 98 k 11,47-54
PITEK - Ef 1,11-14 Ps 33 k 12,1-7
SOBOTA - Ef 1,15-23 Ps 8 k 12,8-12
NIEDZIELA - Iz 45, 1.46 Ps 96 1 Tes 1,15b Mt 22,21
OFIARY Z NIEDZIELI 5 PADZIERNIKA 2014
Ofiary z kopert - $ 6,024.00
Ofiary bez kopert - $ 1,196.00
II Taca Fundusz Chrzecijaskiej Pomocy -
$1,407.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PITEK - 17 PADZIERNIKA
9:00 + Genowefa Babel - Boena Basior
4:00 + Edward Steplowski w 2 rocz. mierci - ona, dzieci
5:30 + Helena Bienkowski - S. M. Nasiadka
8:00 + Zofia, Micha Koziarz - crka z rodzin
9:30 + Benedykt Parciak w rocz. mierci - siostra
11:15 + Zofia, Stanisaw Saata
1:00 - O szczliw podr do Polski
1:00 - O ask zdrowia dla Cristiny Potrykus
1:00 + Franciszek ukawski, Stefania Oldani - dzieci
1:00 + Aniela, Wadysaw, Maria Tomaszewscy
1:00 + Barbara, Stanisaw Gniak - crka
1:00 + Julian Przesmyski
7:00 + Tadeusz Walicki w 18 rocz. mierci
SOBOTA - 18 PADZIERNIKA
XXIX NIEDZIELA ZWYKA - 19 PADZIERNIKA
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Dzi przypada 28. niedziela w cigu roku, ktra jest
zarazem XIV Dniem Papieskim obchodzonym w naszej
ojczynie. Dni Papieskie s obchodzone w Polsce od 2001
roku jako wyraz wdzicznoci, cznoci duchowej
z Ojcem witym Janem Pawem II i promocji jego
nauczania. Przypada zawsze w niedziel przed
16 padziernika rocznic wyboru kardynaa Karola
Wojtyy na nastpc w. Piotra.
KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
udziau w konkursie na wasnorcznie zrobiony Raniec.
Swoje podpisane prace prosimy przypina na tablicy
w holu Kocioa.

WITAMY NOWEGO KSIDZA
Powitalimy w ostatni niedziel nowego ksidza
wikariusza ks. Roberta Wojsawa. Ksidz Robert pochodzi
ze Starego Scza. W 1993 roku wstpi do Seminarium
Towarzystwa Chrystusowego a w roku 2000 otrzyma
wicenia Kapaskie. Rozpocz swoj prac w Szczecinie
-Zdrojach, potem w Stargardzie i w Szczecinie. W roku
2005 zosta wysany do USA i pracowa kolejno w Los
Angeles, w Chicago, w Guelph w Kanadzie. Od
1 padziernika ks. Robert rozpocz prac jako wikary w
naszej parafii. yczymy wielu ask Boych w subie dla
Krlestwa Boego.

PERYGRYNACJA OBRAZU
MATKI BOEJ
NIEPOKALANEJ Z QUEBEC
W KANADZIE
Obraz pozostanie do wtorku 14
padziernika. W programie wizyty,
przewidziane s codziennie
raniec o godz. 6:30pm, Msza w.
a po Mszy w. Apel Jasnogrski.
Przez cay czas peregrynacji
Koci bdzie otwarty na
indywidualn modlitw.
ZAPROSZENIE NA TEATR
Zapraszamy dzisiaj o godz. 3:00 pm
w Sali Jana Pawa II na przedstawienie pt.:
Opowieci Poli Negri w wykonaniu Agaty
Pilitowskiej i Marii Nowotarskiej z Teatru w
Toronto.

DZIE NAUCZYCIELA
14 padziernika, nasz pamici
obejmujemy nauczycieli i wychowawcw,
ktrzy obchodz swoje wito. Wspierajmy
ich nasz yczliwoci, a przede wszystkim
pync z serca gorc modlitw.

NABOETWO FATIMSKIE
W poniedziaek 13 padziernika zapraszamy
na naboestwo fatimskie. Procesja z figur
Matki Boej Fatimskiej i modlitwa racowa
bdzie po Mszy w. o godz. 7:00pm. W tym
dniu po procesji bdzie powicenie nowej
figury Matki Boej Fatimskiej na parkingu
przy gownym wejciu do Kocioa.

SPOTKANIE KOA SENIORW Zota Ra
odbdzie si we wtorek 14 padziernika o godz.
10:00 rano. Po Mszy w. wsplne spotkanie w sali
Jana Pawa II. Solenizantw miesica prosimy o
przyniesienie ciasta na deser. Zapraszamy na
spotkanie wszystkich chtnych, ktrzy chcieliby
nalee do Koa Seniora.

ZAPROSZENIE NA GRALSK
ZABAW
Koo Grali zaprasza na zabaw
Gralska Jesie w sobot 18
padziernika w sali Jana Pawa II.
Do taca bdzie gra zesp Rytm
oraz Kapela Hudobni z Chicago.
Do nabycia gralskie jado.

DEWOCJONALIA Z ZIEMI WITEJ
W nastpny weekend 18/19 padzernika bdzie moliwo
zakupu dewocjonalii i wyrobw z drzewa oliwkowego
z Ziemi witej. Dochd bdzie przeznaczony dla wsplnot
chrzecijaskich tamtejszego Kocioa i utrzymanie
kociow katolickich.

ZAPROSZENIE NA HARCERSK
KAWIARENK
Harcerstwo zaprasza do kawiarenki
w dniu 19 padziernika. Dochd bdzie
przekazany dla pani Krystyny Mrukowicz
na opacenie kosztownego leczenia
chemioterapii. Donacje mona skada
n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
http://www.gofundme.com/8qflp4

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
witego do wsplnoty Kocioa zostanie
wczony Filip Gladys. yczymy Boego
bogosawiestwa.


NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak, Jean
Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka

Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
NIEDZIELA MISYJNA
W nastpn niedziel 19 padziernika
bdziemy obchodzi 88 wiatowy
Dzie Misyjny. Tradycyjnie przypada
on w przedostatni niedziel
padziernika zwan Niedziel
Misyjn ktra rozpoczyna Tydzie
Misyjny. W tym dniu we wszystkich
Kocioach s zbierane ofiary (II taca), ktre zostaj
przekazane na rzecz misji bdcych pod opiek papiea.
Za porednictwem Papieskich Dzie Misyjnych rodki
trafi do ponad 1000 diecezji na terenach misyjnych.

SPOTKANIE DLA RODZICW I MODZIEY
PRZYGOTOWUJCEJ SI DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA
Spotkanie odbdzie si w najblisz niedziel
19 padziernika po Mszy w. o godz. 7:00pm.
Prosimy, by osoby dorose pragnce przyj
Sakrament Bierzmowania do koca
padziernika zgosiy si do ks. Tomasza.

BAL WSZYSTKICH WITYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci w sobot
1 listopada do Sali Jana Pawa II po
Mszy w. o godz. 10:00 na
BAL WSZYSTKICH WITYCH od
11:00-12:00pm. Przyjdcie koniecznie
w przebraniu za ulubionego witego,
by wzi udzia w konkursie na
najpikniejsze przebranie. Czeka was wiele atrakcji.
WYPOMINKI
Zblia si listopad, miesic pamici
o zmarych. Wielu z nich bardzo
potrzebuje naszej modlitwy. Chcemy
pomc im odprawiajc w ich intencji
nowenn - dziewi Mszy w., a przez cay listopad modli
si za nich w wypominkach: p godziny przed kad Msz
w. w tygodniu. Na stoliku wyoone s formularze na
wypominki. Prosimy o czytelne wypisywanie imion
i nazwisk zmarych.

MODLITWA NA CMENTARZU
W niedziel 2 listopada o godz. 3:00pm na
cmentarzu Resurrection bd odprawione modlitwy
za zmarych. Procesja wyruszy z kaplicy cmentarnej
do kwatery Ksiy Chrystusowcw.

KAWIARENKA
W niedziel 5 padziernika Grupa Modlitewna
zorganizowali kawiarenk. Dochd wynis $875.00. Bg
zapa.

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG
LECTIO
DIVINA

Siostry
Misjonarki
zapraszaj
na
spotkanie
Dla Boga
bowiem nie
ma nic
niemoliwego zwiatowanie Maryi w sobot 25
padziernika 2014 w Sali Jana Pawa II. Rozpoczcie o
godz. 5:30pm a zakoczenie o 8:00pm. Jeli czujesz w
swoim sercu to wezwanie to przyjd i nie zapomnij
przynie ze sob:
pragnienia spotkania si z Bogiem w ywym Sowie,
Pisma w.
notatnika

COLUMBUS DAY
13 padziernika Biuro parafialne bdzie zamknite.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
13 X b. Honorat Komiski (1829-1916), prezbiter,
odnowiciel ycia zakonnego pod zaborem rosyjskim;
apostoujc w konfesjonale, da pocztek licznym
zgromadzeniom bezhabitowym, ktrych czonkinie
mogy dociera do wielu rnych rodowisk, by tak
gosi ewangeli mioci
15 X w. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica,
zakonnica i doktora Kocioa, ktra zreformowaa
zakon karmelitaski; bya wielk mistyczk
16 X w. Jadwiga lska (1174 lub 1179-1243), ona
Henryka I Brodatego, ksicia Wrocawia, ktra po
jego mierci wstpia do klasztoru cysterek
w Trzebnicy, gdzie zasyna z pobonoci i czynw
miosierdzia; jest patronk pojednania narodw,
szczeglnie czczona na lsku zarwno przez
Polakw, jak i Niemcw; z wyjtkowym mstwem
duchem znosia liczne nieszczcia, ktre na ni
w yciu spaday
17 X w. Ignacy Antiocheski (ok. 117), biskup
i mczennik, ucze w. Jana Ewangelisty i nastpca
w. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria);
w czasie przeladowa za cesarza Trajana zosta
uwiziony i skazany na mier; w drodze do Rzymu
pisa listy do chrzecijan w tym miecie, aby nie
starali si go uwolni, gdy pragnie by pszenic
zmielona zbami lww, aby sta si czystym chlebem
Chrystusa; jest jednym z pierwszych ojcw Kocioa
RADA DUSZPASTERSKA:

Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,

ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:

Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,

Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
CAF PROWINCJA

Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania
ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun

Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5
GRUPY PARAFIALNE

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976
LIDERZY

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org

Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344

Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636


6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW

Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr
SKLEPIK PARAFIALNY

Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.
NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm
SAKRAMENTY

CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.