You are on page 1of 12

Rdik & Televzik

Karner Zsuzsanna
Budapest Music Expo (2014. okte! 4."
trendek a mdiban
jogdjak beszedse
rdis / televzis adatszolgltatsok
szerzi jogdjak felosztsa
Egy rdis slger mr elg a meglhetshez
ti!!ek
"#$%&
' db orszgos rdi
()*s reklmbevtel +/+,*e
regionlis rdik elenyszek
gazdasgi jelentsge ki-si
zlsforml jelentsge risi
./0 magyar kvta
(E1E)2Z%&
3j kis zenei -satornk
4usi- 5hannel6 7it 5hannel6
8ta ()
4g mindig megri zenetvben
jelen lenni9 jelents bevtel
szerz, zenemkiad,
klfldi jogkezel
jogdjfizet
adatbzis adatszolgltats
beazonosts
manulis
title matching
audi ujjlenyomat
felosztsi
szablyok
kifizets
! " #$%&'
:"(%;<=; E<%
4:7:;Z
be(tel
)*+,*a
<ogdjbeszeds
be(tel
)*+,*a
audio finger-rint . zenei ujjlenyomat technolgia
tmrtett digitlis informcis egysg
monitoroz rendszer
:ktv "di 5orvinus "di 5saba "di Eur!a "di
>ehrvr "di >o-us "di >riss "di ?ong "di
7elikon "di Kk $una ?yr Kk $una (atabnya 4z "di
8a! "di 8yugat "di "di + ;zekszrd "di :ntritt
"di ;zombathely
"etro >4 ;unshine "di
feldolgozott rdis -satornk szma @sszesen9 .A db
orszgos s regionlis sugrzsB -satornk
Cest >4 5lass >4 ?azdasgi "di
<azzy <uventus "di Klasszik "di
Klubrdi Cuda!est 1n-hd "di 4agyar Katolikus "di
4agyar "di 4usi- >4 Cuda!est "di + Cks-saba
"di + D-s "di + ;zekszrd "di EE
feldolgozott televzis -satornk szma @sszesen9 ./ db
:() 5FF1 $FG $=8: () $=8: HF"1$
>E4. >%14I >%14I' >%1443ZE=4 >%;7%8? J 7=8(%8?
72" () 7%( 4=;%5 57:88E1 1%>E 8E(HF"K 4+ 4'
4() 7=8?:"K 4=;%5 57:88E1 4=Z;%K: () FZF8E 8E(HF"K D"%Z4: ()
D"FL "(1 %% "(1 K1=C ;F"FZ:(I ;DEK("=4
;DEK("=4 7F4E ;DF"( + ;DF"( ' ;DF"( 4 ;(F"KL
;(F"K/ ;=DE" ()' () D:D"%K: ()' )%): ()
<ogdjfeloszts
beazonostott elhangzsok szma9
.6E milli rdis
L6M milli televzis
felosztsi szablyzat NKOld@ttgyPlsQ
algoritmus9 melyik -satorna6 milyen mPfaj6 elhangzs
hosszBsga
kifizets9
mjusban
;zerzi %nform-is "endszer N;Z%"Q
mPbejelentst a szerzk megtettk
Detfi "diban6 k@nnyPzenei zenemP6 .6/ !er- k@rOli
',+,*ben9 .M. forint
',++*ben9 .+/ forint
',+'*ben9 LLE forint
',+.*ban9 .// forint
)iva ()6 k@nnyPzenei zenemP6 .6/ !er- k@rOli
',+,*ben9 'L.E >t
',++*ben9 .++M >t
',+'*ben9 'E,. >t
',+.*ban9 +AR/ >t
megri jelen lenni a rdiban/()*ben
hasznos a szerkesztkkel
egyeztetni
fontos a dalokat
idben bejelenteni
;Z%"*ben mindig ellenrizni
kell az adatokat

You might also like