, ~1.(1 .

1hHOJII,I'lI[I(I9

V.-SiNT"IS.[S DE LAS lIABULACIONES

'1 I~l() en Ifl!. Il'!Il'Im de II!JIZ ,el6dJica ~ e'l. mes de dlcicmbre,. 8;.TIUIlciM(II pOI" eJ Pr!l'5i*nll~ CMvez

IDeae'U~ b~~

21 ,6 NSlNR

~!!l

Ii jSiruacifm m 1!(1l.mU del pIli.'i: '(I, ~1IJ &

I MU}' 'ooellll 1.5

ByclIlfl. J ~,S

Mala

n~ t5.3·

Mill)' Miilll

I'ISINR

Rq; hocll'l buem! 26.8

~. hllem IMIo!! ] 9.4

'71.6 .Sc mllnt~~r~1I

G.!i NSlNR

I'!II l!uIIICIfi'Cilid:O· "111 dlsmtmndg

I..M !Jes. Jlfincipal\::ll pii'Ol!i!lemall q,ue wlIf!rgm:rn hoy e.1'I dil! el pals

InfteglL-,.;idlld 8J • ! Scn-ielO (I~ IgWI

Iksel1i!Il1eo 3&.1\ VYIJ'jdadl.lltS; CAH'ellill".lI$,

AlIt! ~slf.O de Iii vidm U.S Sei"ticiod\e e-'I'~idrul

PTroblcmii!! soclialia!i. ttl A~ I!!r:baoolfeOOJ:e.eciWI d~

Ir!uu_~

9 MSJ'Df i"CSpOIIiiiflblt: dc-ll IpAlb'lema ae 11'1I5~\lifide_dl. q.ue ~I'rn~nre oonfl'OOliI. ell PIllS

~9.I 7.JJ; nil 3.2

JlJI 11Lo5. Ogbcrn~

• s.s Los A_leIIld~

.11.:8: :n.os dcli~ClU~~ d'r~·

'1.J ·1 ckxfJ'lplro

!iI.5 0IH!:5

1.3. l<IS_~

1.1

lEI ~. ,~II Oob,lcmoNQC-iOllP] Ell Pftsi!fep~ CMvcz

Ei ~hI~

Flltt~ de V!ll~5.. padi(C5. filmili!l Los SL!e-~.& segwidli!d Milli!ttO de ~USljejs, Go'bci1lld0l'e5 f N~

' .. 0

SeJ:'Io'icias de-5!!Ilwd .Ed_i6n1De:porIl! bmtlIbil i~ pollitictIJ C'u1ll'1!p:;i!)n dl:'l gob SCfVLCilM piibilioos ~aila d'e ... ivicilillas.

IU ~·itlsstreirrl;em~

2,6 .BI fFS5idl!:n~c CMv~

1'0.1 Crisi$ 'ii!:l!:ifIOmtl_Lca

3..8 'OtJ:'Os

7.~ N&'NIR

5..11

01h:eGr mu ~!ld III'Q I~btnci,oo Ell!loolGmo Ici'iIgQ oW cool!1!l dell pais

'i2:.~ NSINR :!iU

'~ M.aymr ~Ne ~ I~ ~r:e-mns que arn!llhtomte ·C:·OII!IfriooJ~ el pills (climc:nroo :idijaJadOll)

Il I ~~ d~ s.i ,cl P,I'eSid!GI'IJ.c: CMvez) su ~i!!mli. iK:II~ ~ I!'I 1n~d~

't Y1otenciJ.} que ... ive ell pall, en .es(Ql). 1l1OOlC!'I.1M I

I

EI ·Gobie- NtaclOll~1 18.!I 1..$ opcsic:i.on 16..4
lAs (ffibunad~ lUi l.o5 £PlJl!'~~' M
!.~ Atcslldt';!; 6.7 Ell pweblo U.2:
HI PR:silicnte CMYf:'..! 19..8 NSMR &'l' 12 1Ic=:a d:c que ltan im-r_odo iestli soh!re IIa nUCV.a Ley did 'CO~D' r~'md de:

IGob~l1). aptilo'bad!! [l<I'I" h.! A$mfjbletl. N'aci.O'll'Bll, 1;:1'1 pr11i'1effl. c~~D:nl

~fuerz.o de] ~id'en'l'C ChIi'fell en III ""tucrorn de IOS-~S1R!JiO qm: ctilitfl\onl.!! ellf'ill5. adlmL'!M!1!lS

-,
flr;Jibll!m:ll3l Mil:. E FE NE N&i'NiR
lNl:8,!Lnidad ~ 11.3 192 318 36.9 0'.8
~~~Iridd'ad U,3. 14;5: lO.J 3M. 2,0 13
.!\Pl~ HIS 23.1 32.7 2'12 Ui
8I!r-ud ns l'U l5.A 24\.1 OJ!)
Pu'Iu~ ~14·,S ~D.l :21.3 34·6 2.0
flH;cm.pieo ii.,' 19'.8 ;'1.0' J8Ji) t6
\!lnlKiadlil1ll"rGfiNl~II!rll n IJ~ 20 29J 311 ( 2.8
~ (ME) m~ho ~rucr~. ( E ) esCu~ (PI.) , ~:1l1e1"ZO, ,(Nt) 14
IIlflgUn esrlllelZO, (rUt,) no Si!lbeIoo lres,poodG p!IIOO Mucha iitfOim c:ioll Pt!a! irrfo:!1llBCio.n,

Nm8'Ynt! .i.Jjfbnrta~jO.n N'SJl\IR:

~f1l de que 1111 admil!~i~n y ccmpd~ia de :fi.tnc~ que actoome'mc ,d~.pdlrm I~s (Iu~l)ri!ill!d~ ~Imal~ (~!M!([i't$ y al~). ~ a III .oomfilil!1IIUCliolll di~1'B de:! G-obiiroo ~_I

D.1 IliSJNR 59',41

De i!'i:UHdio

E,n (le.sacu~rdo,

1I:(l~ de que Ia -nSll~!61'1 d~ I~. filW'll 1iI~ !os Vic"'pMSi~1~· RcSJ0i\111e:9:, I IpHlPtreSlli por~1 !P~idenleCM\lez ~~n. 0' peljudlllq_ ~I ·clIcscm~o oX ItIS I Go~d_ y.Ak::!IlQes

AytJidlinln

112.?

J

. .

I' A= de llii tt~iOO dc! M'rni~rio de iii meclfl!:id'~, !UilUIlci1ldu pen ~

hcsidel'lte CbiJ,1Iel

IS lm,po._liilant:i ,en 10 pe~!IIIII. del ~1.0 II III (!C'llll~n de 10 ~rnadot'e-~)'

lililllkks die I~ opg;5ici6.n

Muy impananl.e 26.& NadilJ impOOll'ntc 7'.7

.Im.p;!.u'tilllll:e 48, II :N!S/N1l: :U

Poco 11HlpiiflaJlle I ~Jl,

Soll!1Cionlln'i e:l pmb,l!:miI de llii ·clcoo'itCldltd MID KJi mas, bur,ocrnc~ lMTa ~~ p;!Ib

J

J9's ;ji8~~

1.1.-6

• M:r)'0I' ~sabllc del ~problern!! de la d:ecrniclldiid. qli!'e aetUllbm::n!!: Olm'fi'oo'tl!

d PIIis (r~,~ll&nd)

EI GobJcmo NlOiOMl ~.7 los AIc;!!ldes 1.7

III ~I!). ~OJ!!Itr~

EI Pms4;l!!rn11: Chll~

hll.!! tk ItUVll,. I~ ILi!fu~~.a Los G-o!l!e1ill~1'!,!:S EI~lIlro1Cllllilt~

_FltltHl d):: mamemmlerne

16 lic.ell'!::a de: GIBe la. forma !Gil IB que el PJ'ieSid~flll1 Cllavez de f!!l(prt'Sll en SdS mler'irelllcioo~ {dliseur_>. II.!rulI (I ~ a Iw ~ll!IIQS

10... Mlnl'$'~rl> de F.yM .~.cl
20,5· 1 . .11. opoSl't161J 102
$.!J. las efi'lJilre.sa1iM I.J
1.8. Lm &'<i1!HC'IiIlIOS. wilmore:! 1.0
9.10 Olr-os M
3.3 NStNR 1.::1 .• " 23.S NSlNR

'.7

2.7

AL dJ:(l!III'2OOil

!~ A~~~ de' quo ~] gobltID!)< ~e Ve.~GIiI SIe ~pon~ ,~I ~~=:!o fln-nad!(l Qntt>e CoiornlM~ )' Ei.Etlti

,"~oe bien en ~POl\H!:f:5C Ii ,~~ fbru~rdO

E5 Ill! a:>1.u"ito ifiltlilIDO' d~, 'C~JolT:lb!ll en 1:'1 q,l!~ \l'CiI~~y(dili JlO dil!!e mMerse

N8!'N'Jlt

24.8 7<il~~

5.11

De£J.ruNdo Elr1Q~~,Q

12,01 ~Si1'!fR

n;s

1) ~ d~ qlJe 1M we:il1cKIMs d~pIomatiai '00]1 ,CoIAlm'b3.11, se IKlIIlpan de m~ d'dinitIili!!

:81 eh!l~i:!(rno

lEI no c;blllyismo

4<9'.5 NSMIi!

2'MI

MiI)'exi~= ~11D= P~,e::cilcSS.5i

29' Mer'CB de 00mtI fuei'iOl'l I!ois [~l!.:s e'J~cdo~, d~ dcl'e,gadM Ell 1 Coo,gresD ,E)J;IHlilmli~o del PSIY'II

)0, A~'~ ~i I;n II!$ ~rul elec11i.o~ [nlmm (Je~ psllJI V fiJI~ ~ YQl3r ,modIs, &m~'o JIOCII gen~

M~!!. plt 2'l. '] NSlNR :2,0..3

f>@Cii SeRre 51 J)

&~~jlltc BLao

Reg, Ilru:Jfi tmel'U}

13..5 MaiD

·J],.8 P&:~rno

22.9 NStNR

«1.8 'Naaa '1:X11~~

:2l.1 N5iNFl

:l~.6

21.,0 2M;

D:'~Y~Q ~ desucu.erdo

1S.6 t4S1Na.

8M'

1'I A~a dG que c'! ~idmtG ~hn ~'me IiaZOn '0 l1Iolim~ ~n cua_qclQ ~ exl'lf~ ,el'lla~ en que ~o ha>ce, del 100 ~deililes (!;~ O:Ill'ornbili Y ~llilU U

~ A.W'C3 de q;ue el GQbiemno d~1 Pi"e8i1dmte OI'tA\Id 00 estlI ctJndiJ:cimdD III, IBIII:! ecnlfoitla!:liOn (I guem. ,00II B1gWi Oirn pail;

Sicm::

NDcree

5710, NSINR

]:8.3

MJ~hfI 'COrt'HIIM'JI OoofiaJiliil!l

AlSO d~ oot'IJfi;;mm

15,8 Poca ~!lfi~

liti.! Ni!'lgmm ~mililmlfl

11.:2 NiSINR

OG,!!C~'O Ejjd~~MO

8..9 t/.ISINR

8U

A~ delri~n:(po 'que eI Pu5i'!1«l!e 'ChilJVeIl le d~ia II 10$ p~oIb~mu5 ~ ,()~ ~

7 .. 1

~] Aoereti, ,d~ oamponllmielilw, dGI ~k:I'f!1I!!\l: 'O!i~ !!lite Iii piTOOlcIM!1c.iI IlCIiIIlI q,UI:)~i~ ,~I j;!S~

A~1!!sJ ~!i\!!~b!I

iJiM NSoINIR

:5~.J

De !Euerd'JD. End~u.ilIid)j),

:llrn.3 NB:IN.l

1'6.1

D!nd'idato:~1 IDi;putBdoo ,8 fiI ~ml!!,1a N~~iooal ~III: l\e~lnIiiM mcjorr 1M im(t~ dlZl p;lfiI:

1 ~.I 'COmo se d~rl1Ma ~lllj~n_~ Cltia",isli

M,,~filn.w

C1lI1 ningulllo de les '00s

34.1 No'rrme ~jj~e~ ta :POlili~

.:U .. 1lI lNSINR

l6.!1

QJ11Idid!!tQS apo,~ PQf' ei ohaFlmlo JS,,1

C!!!K!idlltoo .!l'D)'f!~ prur ellno (hmyi!ll'l';l)< ,33.8:

NSfNIR 31,.2

'Ca~iii4tM, 1III ~~lndoil :II III AMi1Ib'I~ NBe[ooal par ,tQ:!i que plidmn!1 vg~ '~!1 j las pr6xi~$t~~c~~$ potI~m1~~~. a r,~~~ 'S~,el ~"'o:20 I'@

j Cirk!ids!~ B~ ~ par1ido(> U WPnJllliC;1@1],(':S 29.8

JlQlrtt= d'd chnisl'lKl

'('tllll:liil!la. 8po!1'~O:S pOt' IJC1I1IKiI~ u 'OfSRPizlleionlls J'9'16

I [polilicas d~ 1m opMj~jon

Cru'liIMtI!m ~ooi:'Jl!l:ndimlt:$ N'SM,F,l

3,.S I ";IOOl II HIlll.o CtIa",.e;z ~moC!ID!l~8lo

A ,(lIvor .. ~,.:s t-!~F! I,S,8

.En QOn!11II 4,~.5

:.tu ~.5.0 5S.~ 6;8

Qu~ h8.)'11 !NI)I'OO~ d~l !nil! cll~~j5mO

Que 1m}'!! cMyu~mo '11110 ch::l ... ismo en ~M Igu~~

N.. NISJNR

1~~C;e, d~ "I,uien ,"l!iImI!Imrna}'o.~ nulOOrll! d~ D1,Mnd~ '~n ~i!i!ne:l ~~n,wia!!: II r~~~'5( en ,~! ~!'k> ~Ol'O

I "-

.Ri <JipeionesKCllal,1lI'e II! clJlminl!eit.)n <;!~~ ~tQ g'e! ~1l!I!lH~I!;' CM¥u

Que OOlll'lline su maOOaID en fil 20 HI 27. I!

(~~r!dUllDjI

Que cuimille Stl ma:nlil;!!o 'CI11I'1 ,111 fiinl!ili~jQn )9'.11),

de $0 pe'If!odo ,oMlllinlCiooal ,en elIl 2{l12

Que ~~11'll!!_~ 1l$StJ! eI12.02~. '! U

'Qui: p:fiii'lill'iIe2!C~ en ej perdu mas aqM del 1 ~AI

2021

37 MihUiOOIa y ~impat!ii pai"lKiil!la AD Co.P.El MAS {:H

ASp Podi:ol,M ~iO PSUv

.1]

\'.- S,iNr.ESIS DE LAS T A.BULA.C~ONE'S

1 IWf '1.1 Qnos ... s
LINT 3.8 ~Ingufio 4135
PI A.J NS/NR '1.3,
pV 1.'1 l! 1l~liK!lIHOO$ ~

OflCi.aII~!DO 33.2 l'r!depaJd imle 45.1

Opos,iciMI :U/G

11 Bloq,ues poTltieos Sih!i!!.C}iooofes

BlWOtJlEClilA. ViIST "2.1

O§i~L'i!I!Ii.!ir:rnl) 30).2

'11:0- (1ha,YIiSIa 8.9-

liILOQ'!JJiE IIICIi C1·mA YIST A ~~U

~~i!'m It'9.6

Pro- Qpo::ilciOn '2>1" S'

NIO EDENTlt1CADO 13 .. 8

., ~,d~ si csUl, de ~I,[~i) ,0 ern de&ole~ Cl!!n ''fu.le c! l~ii!lente CM¥ez lIicier!! ~I ~ par ~CI' amITistfa polftiel!,~ '1m ~ poUlie>i1J<!i del pal!

De IilI:lm!O 61.3 toISIl'llil, "2. '1

B~ dC$liQIJudo ~. ~

Delos 1~~I~~os de~ ,esitJ.:!;~io Ralimdo em 11000 cl ~:e~tGrio l:'Iacl(mJaI. Cll!JYO levarntam~!!:oto de 'CIlmPO se ~aU.ro. del 23 all 30 de. noyitem'b,~ ,die :2009. ~ der.ivD las collliSffidefilcioXles '~u,e se eil1U~rafl a ,contrnnUlaciol1i:

1', SiJtllU:itJt;l deJ lUlls Y !SlJ:$ p.t'.itl,cip.ala p,l'o/NemG'

~,:I. SinHlc~6nl g(:1!¢.!'lii de~ paffis. ,lIDoy e;1I dia:m'UiY b1llena l.S%, Ibru~IiI'!'Ill.;S%" re-,guillill bacia, ibil!l¢!ll'a 26,:8%, IItgul:af 1i11Icia mala 19,4%,. mala! 23.1%. m~ maIDa t~L3%. NSJINR ~.IQ%.

1.2. too tres IPliioc[pf!lJes, pro~leDlas 'qjllte 'OOIniRnta, hoy e-!l'l d:rae:1 .pails, ~P!.lleEt.li. espOl:JtOOiea}: i:llHS~,gillllridl.adl s: 1, 1 %.de~pl:oo 35. S%. serv,ici.o de e~ecm:c~cill!ld 32,,8%, ,ellitreotr'llS,. 'NSINlR 1.2%.

1.3. Ma)lolr' m~'J!iO:ll$;tb]e di~ ~Q~ p(~biJernas 'que!lc~u!!lhll~n~e C(mfro.lil~.a ,crn ~a1.J; (,e~erneliLlO'S seflalad:os): till {iob~emo Na-cloi!:!aI 2Ui%. 105 (iokmadOre5 IS .6%, ~os A.1c.aldtlS 6.1%, ~J Pl1esldie:m~~ Chtl!\i\ez 19'Ji,'%, ,10 o~~d6!]j 6.,4%. llos em~:resariGS l.9%. C:lpue~:!o I. ~ .2%. NSJ:NR8. 7%.

~ A.thi:fu.~nG (!Ie~ PNStdielllk Cihi'VCZ 'im tla, sohllc~6[1 de~Qs 'lDli)b~lemas ~uellC11uW'me~te CQJll~nt!!. el.pa[cs! ;,n'$egfil,"id~d; m~h;Q esiWeno .liL3o/o. csmcrzo 19.2%, PO(:<I !iis!fue~ 31.:B%. mmgU'llll, !(!S"C~ 36,:9%. NSINR. O.8%~ elecJrldA:s.{/: ml'mllQ ~s:fhel":2i@ 11.3%, e5;fu,~~ 24.8%.pooo esmen:o 3'111.3%. iI1Jim'lg!~1I1il ~$'U~~ 3: '1.6%;NSIl:-4R. 2.10/0; ,iWU,a: muctillO esfuerm ~ ~lS)%. es'u~~ 2:8.] '%,poco esfu.ero:I 3.2.10.4, mi,i~g,fu1 ~we~ 27.2%. NSINlF{I! .16%; is,a},,'d:, :mlllclilo c5.fu:erro 22.S%, ~iJeno 21.11 %.poco ,es'-'cno 2S .• l%,. nmgullI es"~ 241.1%. NSfNR 0 .. '9%;. tmlJ,.e,w:: m.ooliLo es:f'Brm .~ 4,J~%, !~fitul;~ :21.3%" .PO«! ~fU:e!'W 27.J%, nitqlrn esfu:er:ro34.61%, Ns.tJil!'{ 2.,(1%; de$empiev;m,l!ldlw 'esfue~ 9 .. 1%. es:merzo 19 .. 8%, poco esmcrno 3m .0%,. iPin_gUlq, ~:fu~~38.(I,%,NS1NR 1.J6,%; walidadliniNm,.u'Ct~ra, muiCh.o ,~~fuJeno ~ ] .6%, e,smeiiLO 24.7%, .poco esfuerzo 29.3%. [Iim!Un! esfil!!'JiZO' 31.7o/~,NSINJ:. 2.8%.

1~ f.g el'edr-ic-ldad

:2.]. Ace!1'C1I. de Is: c~aC::.to.rnl d.el Mill i~krio die I~ B~echcicida>d~ a:nil!lrlci~do por ,ern pJilt}sidelt~ ataa'Vle:Z: ~~Iuoi:~~ c:1 pro1b.lcm:a d~ II}: !~I~~tricid~d 39'.:50/0. sOlo Sie~ mb blLmlOcmcla p~_1ll! e!J pars 4:8 .. 9%, NSlNR ~.~ .• 6~.

2.2. Ma~ 1:CSp!l).RS3bl.c d:cll p.fOiI;l.lema die Ii!'! ,e~ec~rricid!a:dl qlJ!: acfi:!almflrne co:HliioOlJta el pa[.s(re:spliesta ESP'O<n~pe"')i el (ldbiem.@, Nacimurl. el .Est:Eldo ~.1%. el Presid!ef:lte CMve.z 10.5o/~ elp!;!eb]o~ MOOti(lS· IOJI%. '~rn!LiJI'tJ O~IfM. NSINR 14.7%.

2.1.~mlc~me!Jto en la Wiilla de J:eI lU!Z ei~trjca :pw:a el mes de d[ci:el1llriln.W'JILmc:iad.o par eil Pr~~id¢1l!!re Ch'\!I~~= ,d~ :a:Cllfll'd:026,6pt~, en desaoum:lo 1i.3:0/0, NSI:NR 3.:2%.

3. .Ln ,fll$~u.~'d:a'd

,3 .1. L!I dellil1lcuenoia d1U3If'1t(l e!1 actuam .gQbi1emo: liIaaume:nUu1Q "l].(i%, ~u d~~m~Jil~id!o 6.5%, se m~mtieme ~f);I.li!.!] 2 ~ .2:0/0, NS!NR 0 .. &%.

3 .. 2, May,or respollsa&Je did p~b~em8 de ,iml.Segm-jdad qlUe lliCliUl1lIllmelllte oo:nfl'o.nJLn eJ lpaf"s (~'pueSt!'! ~panttinea); el E$~. ,eW Oo!b:imro naICioR!l'lil :n.9'%., ,eW Presrudeinll!e ,uha'Y·I!'Z 15.5'%" 1Q5 cuciipos ,Ili!e S'L'I,gl!lflidad. mil 'O!~cl.!,! 9'.5%, el:plJIIeblb 8.1I%.fab de wlores" ~b$ pad'res,. la :famiUa: 7. ~ 0/0" 'CiI1.R O<'I_s, NsmR7;9%,

3.3. ~mte1llci6;n de~1 Gobi:erno N!Wi:O:llal oor:llac~eaci6.!J, de IYO!'! ,o:Jic~a !l!!!c[~.!!L~i :omeoer mas seglH.idada, ,Ia mmiblm:i:6111 42. ~ %, ,~m go!li>ie:ITIo t¢n~ mas CQIilItr61 ~e~1 ~eJs ~·1.2%. NSINR 6"8%.

3,4. Acercllde :sj ,e~ PM-sidenteOh~~ y su g(lfbi~moa.calb.ar8Jil,cc!lll ~a ~in$~llr.ida.d (viQIe;I!!(:i:a) qlu.e cv:ive el palS., en esres IlIUIm:el1lilOs: sl eree 25 .. f1%, .I1lQ ~0 10.4%, N'SJi:'>m:.4.16%,

~. Lq del 'C'tmffl'O Fedf!'rlll de Gobienlo

4. ~. A,ccl"Ci8I de I1IIXB ~an infbrn:l~db esl<1:com la m1iUe;W Ley ~~el '~~iO Fwe:rolli de (iob]emo,a.rnn'oblEldJa iJm[I" II a A:sa:mbl!H Na:oi:on!8il, C'i~ pnJIleJa diSiCUiSlOfil: .mucb:a mrooo!!d6!l1 4.3%~ pcca mfomtilllc:ioll 28.4%. r.lin8Jlilf1l3 tinfomuwio.n,6J. i%, NSfNR. l.~%.

4,2. Aoeroa d!~ si: estA de ii.C'lu~:mo (I en '~~¢UJ()fdo COI'iI que ]0 ,i!'IiI1_miwaci~1:i yoo:m,pe;~M()ial die fLu:n;iO'lIA.$ il'i1illi il.Ctlwlm:enl~dl~stm~]hm las fl.Utondla~es reglenales (got(m'lodore:;,yallCSlMes) ,lISen II Jili ild_~i$tm.oi6'n dWIi~a, dell Gobi¢:moNacioua1: de al:)lleMo3,3 .. 70/o. en desaoll!mIo 59'.4%" NSMR. 6.90/0.

4.3. Aoercll ,de la cnaei6B de .181 fip]:8. de Vicepresiiden!es Regio~les. p1'OlillilJ~ta POii'" ell Presiideote Ci!"'~ 8:yuli!lrin en em desempeio di IQS Gobemadores y A:lcaldes 3,6,A%" peljllldiicamn el des.empeAo de los Gobe.madOI'eSY Alcaldes ,50.9%" NSlNR .2.7%.

4.4., Im,po:r1Bnc.ia de:1 r.espeto a 13 gesti6m de ;i();.!l .uoNmadores y ALca~des de ~& o;posi:e,iom mill)' ,impo:rtimte 26.:8%" lmpol1WIte 48.~%. poco, ~r:IlJlO1~ 14 is%. ~ada ~mponan~ 1.1% .• NSINR 2.'!)%.

5. ,ClimQ poJ/li'C-o

,S.1. AO!f;C8, ,If.elafblnil'iii, 'en J81 que se ,expresa ':1 Praidente 1(1uivelZ ,1n'1 SillS, in:Ilen1'ti:IiICLmreS, ('dilSC'll!l"~>; !ln~ a. les 'v~~IM(ls 2:3.S%. sepam Si ~os veDezolamos. ~$oi$;.6,%, NSMR 9.1%.

5,.2:. Acerca de; si Ciilpafs wv,e.lu.:.tualmente, violen.cia piliHl!iiea:; si"cliee 19'.2%,. no CNe, ~8:2%, NSINR 2.7%. & f',alfl/CG e:a'Ui0l' ,dd PMsidDlie CII,~

6. m. Ac¢tO!iI de que eo1 ,go'bieflllO de V'Cllemem se opD'me al ,iWllle!iido fimlado ~uc Co:lombia, y .BEIUU: bace b~ep en ,opol:le~e a ~hli ilCIiIer.do 24.8%, es un a5L1i1l1W lnt,ernQ d CQlomb~a 1m el qlle Venezuela no ~be ,m,eterse 101.] %" NSn-m :S.1 %.

6.2. AcefiCEI ,de si ,est{t, de ,lIcuerdb (I eo ,tlIesa'Cuer,do COD hi suspclihSiitlm, de .ISiS .re~ilIcio:ru::s pllillicas y oo:m~ia:h::~ '000 C:0Iomib<i~ per ,me del ,j'.]obiemo Naciom'ia1! de ~cu.mJo 22,A'0/0, en desa;clJI)e~ 73.:51%" NSJ).IR 4.~%.

6.3. Aoe«l8. de ii~ ~ de aouemo 10 en desacueRIo'co:n que las R~al:)i:o,,~s di~]om~tiea.s con Co~ombia 5e rompalfl de, m8fier~ ,defililiiva: de acuemo U.6%, en ,'eSllcuwfo SO.9%. NSfN]t 35%.

,6.4. Aeerea de si el fircsidelilte Chbeztiene mz6H 00 no,ti:enemz6,n ,cllanoo SCi npr,es~ en 1 fonJlill ,.m que 1.0 haee Ilk: ~os Pr,es" dentes de CoLornbia y EEOO: PltlilC mmn 2,6.5%. no tiiene mmH 66,.4%, NSINR 1.1 %.

6.S. A,cerca de !ii 'el gobiemo Idel Presiden~ CIii'vez nos est6 ,co.lild'Uc,i~l,do, a WID ,eonfi"onbici6n ,0 gu$fim co.n aligUrlill otro PMi; ~i cree 57,00/10>. 00 Cree 38.3%. 'NSJt.m. 4.70/0.

616. AOOIi\Cil de :!iii e!ilij de aCllelrdb 0 en d~~rdo COlI, ,ej1 Illamado de pcna anUDIcmdo POf eJ Pmsid,eme Chiv.ez;; de ,Icuerd'o 8,9%, 'ell d~cl!!I~o ,816.30/0. NSINR .;!I .. Si%_

6.7. ACCFca dfi' si ;~sta ·de a:CllIierd,Q 00 e:n desaeaerdo eon el ~emJc, que e. ~i:d~fit$; Cba'vc.z I~e d:edica ~ Wos pliol!llcma.o;, fll: otms pa:lses:' deaeueroo 21.3%. en dcsilu::uer-4o,j1'(i,.] %. NSMR 2,. m..

7~, Et"ci.ones Ptuillmenttlnm

1.1 .. Acer~ de ,cl!I!al'e:s CWitd:idalDs ill Dipll!ti!doo 8 J~ Asam'bl~ Nac:iomdl. represimmda mejor .OS mteR$~s del paws.: 10Ii0 !i!,]KIyados pal' el ,chQ.visma 3.:5.1 %1 ~os ,apoyadDS (lor ~II oposicion 3,:U%,. NSlNR3 'I ,.ZOh.

7 .. 2. C!'!J1di!!atQs!IlI Dipmadbs a 18 A:samb!ta Naoional. pDT 1.00s que 'p:refieriria vow en las p;roxiroas el¢(Xiiones a Ir-a~'izaf$ili en el' $fio 20'10,: per ,codidatllOS 'llfloyadios po:; lOs 'pa..:..rtidos !.iI ·oqai!lwi¢iO:lll,~ lfIolh~c8S del 'chQrvismo 29',:8%. Plt ¢fU'idJi:dJa'to,s· a~oos. par 1.0'5 pwtidos, Il! (lrga~clones ,oUtWCiIJ de ~a. opos[d.6,n 1's!.6%, J!OJ" ~nd idll!tos, i:rlde;p.e:lildie:nrms, .3,3.,8%, NSfNR. 16.,8%.

7.3. Acercail!eil)il:e cree q,lItl es m& ooa •• r~mic.m: pam el pob: q.ue IOll[I f!'!!iiu:evi! Asamb1C'BI Nac~olila:1 hay!! mayorla die I, 'cliiavisMo, 22.3%, 'GIDRe en Ja liU:U~.Y8 A!UIlbrea NacioDal h@Yfi ma,oria d_ II no, dUlIVllimo 15.0%" que' 1m ilo, nucw AsambLea NacioJiliai deibe habet chavismo y 1110 dh:avismo, 'ClII panes pies 55.9%,. NSINR 6.8%.

7.4.. AOCf&a de '1Il1,ien obtendra mayor !!l6mero d~e Dliputados eJl IllS ,liOximas ,elwciones parlam(llllrulias ill reaJ~se en en aI'a 2010; eJ cllavisJno 4'9.S'%. ,e~ litO' ,ci1l1.vismo 27.g:%. NSINR 22.,8%. -

ji'S. Aeerca ,ife ~as, clcocicll:lGS de D'Clegad'os am I C'OlIpe~ txtra.oii'diMrio del PSUV. re-fliltzadas eW lIIa&ado IS de liIoviiemlime: m:u~ exlresas 6,.8%, e1!.iW~ 22,,] %,pooo cxiilosas, 2€1,,6%, nada exitosas 23.0%, 'NSJN1t 21.51%

7.'6. Ace.rca de sj em las ,~das 'eJec(:io;nes intcmas del PSUV. asisli6mudll. 0 ;poca ,gtilitIC: mLlchll. gente 22.7%. po~g,e:Me S7,jJ)~. NSINR 20".3%.

II~ Pres,'(Jen'le: Hugo OJ'om

8. l. Dt!Sel'liVolvimiel'llto d.e Hu:go' Ch~ 'COmO Pres!idelilh~ de Vell'lC2lllleJla,: ,~celenlte l3,.S%. bilJeno 2UI%, reglliJaJ' h!i.cia bUelilO 22.9%. m,gular Wtcia, malo 14,3'%, Mallo ~O.8%. pes,imo 14.'%" NSfNR. 2.3%.

S.2. Co:mfiiaZQ, em el Pres~dJelilite CMvt,z: mllc-lla C('.IThfiillli1Z8i m:5 .8'%,. confl<l1Wl 1,8.8%. algo die ¢'oJj,fium m 2.2%. pOQ8i C(lIIIfla,mZil 22:.5'%, ini",guna co:nfiaiDlZl! 29.3%,NSlNR ~ .S'%,

8,3. A~lica d~ S] ~pme:ba, 0 desaprue,ba e!J ,comportamJeMO d(lil Pi~id~nte Hqgo ,Chlivez" ante la pr"OMematica ,tlchlal que VlW ell pa:l:,>: ,aprueba 33.]0/0. d~meba S9'.3'%, NSJNR 1.1%.

9~ AUi(NitrJiIt,fdon p,ollticu

'i) •. LDe'tiruciolll poUica: ch~isU! 3~.:~'% •. 00 el1kavii5~ 34.4%,. COD mIDgU:!IO' ,delb;s, do'S :26,.B%,lli'o [m.e m~ 1~ pol'rtica 2.2%, NSINR 2.Si%.

10.. Pttrlid()3 p'D/Ili)cas

lO,J . Mimilanc,ia 'Y si.mpatra panid~sUi:: PSUV :n.1%, .AD 5.~%, Primero JYiticiia 4.3%" Un Nuevo nem,o 3.8%, COPBrn '2.11 %. o:lJi0s, 1.0%, iruJepen~i~l'i'tes 45.,8%.

I I,. EqJ.e'CM:tlWl electONl." p,re.slden'cla1

11 ,J . Acerca de '00010 \IIOwr .. sl en bs acl'uaIcs momemms se fCa'lWmm et~ciiooe:s pRSidencja~es y Hugo iChli.vez se ,:resel1liara OOIRO' ;~and~dato: a favor 41.8%" en contra 42.S'%. NSINR t 5 .. 8%.

] J ,2~. Ol1lciom~.s oon llais (lIllie ,cSJmJ mis. de W,;&!eNo. 'ell ~l1anlO ,am mano:!rto de] PRs:idente Cba,\I''CZ: que el Preside.nre CWvez 'cubIlme su Dlod!aito 'em eI2()1'tJI. tm; 1!I_f1 refelilCrtd!m1l RVlocatoiio 27.1%, culmin!! 511 periodo co:nsti~l!Ieiollail en il!1 afto 2,(}12~ y d6 pasoa 'QWS Widemzgos 39.0~ pelimane~ basta el 2(J:J'l 14.4%. pemnmczea lllIIas a:Ui ,de~ 2fJ21 ~ 4L4%., 'NSMR. 5.1'%.

"2:, Amn~dQ AiIJtJm

] 2. i. ACCIiCIl de si e! Pfesid!~l1m Chbez debiem bacer ,ell ~fueno pDT OOJI,ceierwnnistla po~'ti.cal ,<I preaos IpollUiros: d~ acu:m:lo 6, • .31%, en desacyelii~ 26.Wo, NSINR 12.1%.

- II:'.

&N,dCIJ £p.erifN' dd Pr!m'tltirJ~ Ch,iil!~ ..' , ~"

~ . ~ ,. _. .. .......

..t an c~anw iru :1"" ~is~OIil if!:'J "GiJbii~fI d'e Ver:re.~i!la de,' gporrene lif ~w~o fmnado 'ent®~ (!o~qm'b~Q. y Estadolj. URidO$. lit PQbla.ci~,! CQnsidef..~ ,ampliameri~e (i:_a.!?i trcs, dllw1:u ~es~. q~ ~ es, un II~IJDII'O_

jlDUlnlO ,de c;'olombill"ro eI'gl;l.e 'VClDUillcll11'iI,O debe'Ql~*~t.. • ., '

La ,Pohla"Uin. ampfiam~Iil.l(~i ~ ~ .~), mlmif1!StO ~tlr en J,hl~raICUi!,nlo eo-D &a slllSpemi6n .. "pa~ park- d~l.gobtemo, de Vell.~JII!!Iat,. de (as tCIaciOlles Jil(I!fhi.cas ., ~"fQ;crcia.les con CQfom.tiia . .Asim~smo .•. ,ilIbmmadlllj',mncnle (ouallnrQ}llrunlJm),; '1I:U1Jiifm6 IIU.jlHs.cuenl'l) co .que 1<l!S. "~laciOll' . d~p~orn~ij'w, 'oon

Colom:b,ilU~ rompan de maDera defi!!;!i'tiva. _ ,. ..', _.

Lil. fiO~\lllCji6lil. M:'Ipl!iamente. ,(dOli ~_!)5) coMiden 4Il,llei!'] P'lIi'esi~nte :€b~.!;!',e~ 110 ticnl''Tai6:III,. ~uQ,!(!(fo se ~p~ en ma foltJ1ila eOliqwc to I'I:Iite d,e fQl,I)!:SI;denJtis deiCo\lombia'J )l}$taOO$ UnikWs. .:" '.'.. ' La. PQbl'l:IeulD. mI\pl:iammte ~CiU; a~ qUlm~ p~), 'eiRe '!li!l:e! Cl "Gobimno I:I~ P~~iSdle- Chilw.z nos 6tac ,oomrucielllllli:), a u.na ~1IIifi'~{aci61li (I .JU-m3 -eem ,~gUn ouo:pais:. kimism.1J, aIill!Wli1adornm~te (~i 'M su

tQ~idruf), mS!ni'fes~Q Iii! dcsB,eul!rdo eon .e.lclfum.Bi~ ,de IRmI:;im,IlIQd~l,h) ~r ·~m ~r,~lelil'l:C ,eb4~,' ,

L.a: Pbbl3:C~6n. amp~i._me ('pGoo mas de b'~ ~panes~ maru~tli ~ fD iJaiu:uertio coo c:1 dem~

q!lle e •• Praid!~me Chobez: 1il1. d~~ica. ~ I(lJ'1?J'Obleomas ,d!~ :D1~s.,ai$es.. ' '. • . - ' .

~ ~ ... • . ,f ~

EI«d:ones piJ.r/anrf!l'Iltuia . ~ ,"" • '. " ~ "

( ~ • '" ,',.. r. - }. _ 'r ~ 11._. I ~ ko ~

-E.. Una parJi iimpo,I13ifit@! de: 'la poblati61j1 {_a mCiJilQs 4e .un Wll'CioJl., no ~im' 5:e.JjIll,8mID,e1Jt(j' a1~o -err ouanooa. 1C1I Sil:~ Cir!1,djd~tQS r.t:PM;Sie:n'trui,M D"!ejor 10Ji i~~uses ,ilIe. pili en ~as 'prolOm~ e~cc!>ione5 pUl!am!r:Mu._ias d!e:_L .2f!'~O. ~li'Itje los candidatos '!'ipoyudo~ pg'D'. iii ~!II~W~O ry lQs ,apo,yados, fi9I ~[n.o ,q&a¥iisni.o~ Y. qruiene-s P-I. respeao Se m~i~n, ihtQ$ .Sl~ 'cnooCo:lumDl diwdiiRsi. ~tT ·,me..<l~ i~a:le(:~ ~tt~ ,~ilijmes se~a!an ,3; I'ris .~djdaklS ap~os pol't'l clIavismo, y..a IO{I'i~~do,5 po_r;-el'D(I C~Iy,js:,JJ:!9~' Y,,. en cCllaD£Q ~'pO:r tmes,. candidalos. preferiri3i '\I\'OW' eo ias '~.xiimii:$ '!l!lfC(;iomcs par~ameillJtmias. po.;(\' meillos dew ~to'mMi(esro

, ·qUt pre(1!\ril'ia: WUUi ,pOll" los ,EI'~QJ 'par ~-;pe:iti,do.s U ;d~i~es. po:lnilUs del ~b~smo;,M~'I()l:Iano, ,or los caJiI~ida.to:s, ,OiPD)'adOS poor ~os paniidQ5 Ii ,o,r,gJllli~Qi1es pQHticaS de I~ opOOcioo; )1', poco:mis de un

.' , " _ '.) .,. r

terci.o. por candldiatO!i. iiltd~dientes. CSI$ii I!In"qui]U ,del a poblacUm IlO'~ ~Mifm-6. aJlr~pecto·. ,. ) I -

,/' La JPO.bla~oll. -ampl iam~nte ('pi)co Ple!:1OO tic be!l. quiint8S pliItleS.) &ms:id~ OOIIIIvefli£t'!'te para el pais, 'q~ mal

elll 131 gqe¥1a Asambla baYM! equiUbm eDltre ,bE eb~vi5m',o y DO, ICIi!lViS,Pi6. •

./ . .ulil~ patte JimportantCl d¢ fa liXl!b-~aci~1) G~'.mist de un .q,~into), no h~ sdalamiento ,&mp.n,o, ,en CIlW'l~lJ!ilI. qnJi.~jIJ ob~eDdA mayor nlimelilj) d.e D~pllta~o:s entre Cit ch~vfim() "1 .::J 'no cf!avJ;sm.9. Y. quiClcl~ 81 .pecto ~e

miill,i'~stan>lI!, m.ayontal'iameme coiilsidemDi qUe eW ma,yor Dllme,..o d~lij'l\ItadQs 10 o.btendra. el <1Ih:aVlsmo '

I6Im;iqnc$ jllue;mM deU!iSW ~ _

. ./ En .citalll,Q a 1'115 -pasttdas eJeccioncs de: DeIe:~_DS'w r Co:n~c E:jctr:aor9inmo-del. PSUV ~1~¥tdM ,ei

• ~d'Q' [5 dit llo·'\I'iiimilbR,. Po~ m~~. de IlJt~ q,¥jDi~ pant! -d~ 1a p(l~dad6n. 'nO ~iio $.iilaJl1mi~eill~o ,~guDO' ~IIJ ClllliiJil'lo a ,l::o,mo . ,ooll.sidc:ra q,ue .fue~n e-Slias 'CJeoeitlil.~· Y. qlliic.n.cs at r:e$,pCcfp SiC manwfestarnll"

mayoricari.am!!:l:Ii~e, ootliSidera.l1., que nofu:~rolil. -exilosas (~o 10 I:ll!~a).. ' _ '", ' •

,1" Btru '~Wtntoa It! g~tmc'ia Si ~as' p'iIsa-d\1,se:]e~Ci,m:l'i!i!i intemi!l$ ~eill.p:sW. 1!Jl1UI 'irlll:imtill' ~;! de. 1:01 ~]),faci6n- ilb bf:zQ Sieilal'~ien'to a.1~i!I~o.hl rescPQCl0; y 1~l.Il~~s SIC m~if_mn •. may;o~tarjmnente seftalarol1l ,;;'Pue polia

gentea. Y;OW'. ..

~

J. PRESIlJf:N'fE II.fJeO ,CHrh7iZ " .

;I" , -.!j pot:lacioo p:fUiebili ~I desenv,ol vimtelil1Q de HIIIgO CM\Il!Z COmQ P.rlCSi d'ell~:e de Vene~era: ..

'" :E;~ t:ulliito 31 Il~ Nofioillm I!IiI ·em . P)\e!lidlefllll!1 'Ch ~ 13! pobl1ac:itin manif-=::st6. no (·eUlllI' c(lDfiaom l(potl{ill'V

. ghl,IUn ,copHlI1oza). • " . '. . .,

~ En C~l1ItO 811 'C'QmiP9:1'tan~i.enlo deill f'lI'esidelJil:e CM~ pfe; II problematic:a aoIJ1!Ial 9ue v~v@ ,d ,ws, "!II ~c!Maci61'1 •. amp~i'amen't,e (casi ~res qum~ partes) 1:0 d:e.sap,meba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful