1

PROGRAM PEMULIHAN EKSPRES TAHAP 1 ( PeT 1 ) 2008

UJIAN SARINGAN

BAHAN GURU
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

2

Senarai Semak Kemahiran Yang Diuji dalam Ujian Saringan PeT 1 Kohot 3

UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

3 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Kemahiran Huruf kecil (c, b, m, i, p, r, h) Huruf besar (K, N, G) Huruf vokal (a, u, o,i, e) Suku kata KV (me) Perkataan KV + KV (sudu) Perkataan VKV (api) Perkataan KV + KV + KV (kelapa) Perkataan KVK (jam) Suku kata KVK (pah) Perkataan V + KVK (ikan, awan) Perkataan KV + KVK (lalat, gajah, cicak) Perkataan KVK + KV (lembu) Perkataan KVK + KVK (cantik) Perkataan KV + KV + KVK (sekolah) Perkataan KVK + KV + KVK (rambutan) Perkataan KVKK (wang) Suku Kata KVKK (bang) Perkataan KV + KVKK (pisang) Perkataan V + KVKK (udang) Perkataan KVK + KVKK (kambing) Perkataan KVKK + KV (tangga) Perkataan KVKK + KVK (songkok) Perkataan KVKK + KVKK (longkang) Perkataan KV + KV + KVKK (teropong) Perkataan KV + KVK + KVKK (belimbing) Perkataan KVK + KV + KVKK (tempurung) Perkataan KVKK + KV + KVK (tengkorak) Perkataan KV + KVKK + KVK (merangkak) Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal Berganding. Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan Bergabung. Membaca Membina Ayat Mudah. Bacaan Dan Pemahaman. No. Soalan 1, 2, 4, 5, 7, 8 3, 6, 10 11, 12, 13,14, 15 16 20 21 36 34 17 22, 39 23, 32, 35 30 45 46 24 25 18 27 26 28 57 38 29 37 31 58 59 60 40,43, 44 19, 33, 41, 42 55, 56, 57,58,59,60 61,62,63,64,65

Kemahiran 1 dan 2 : Mengenal Abjad ( huruf kecil dan besar ).
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

4

Arahan: Soalan 1 hingga 10 Imbaskan setiap kad selama 3 saat. Murid menulis huruf selepas setiap kad diimbas. 1.

c b K m i

2.

3.

4.

5.

6.

UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

N

5

7.

p r h G

8.

9.

10.

Kemahiran 3 : Mengenal Huruf Vokal. Arahan :
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

6

A. B.

Murid mendengar bunyi vokal yang disebut. Murid menulis vokal yang didengar.

BIL. 11 12 13 14 15

VOKAL a u o i e

Kemahiran 4, 8, 16 : Suku Kata KV, KVK, KVKK, KKVK. Arahan:

UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

7

Penguji menyebut suku kata dengan jelas. Murid menulis suku kata berdasarkan suku kata yang didengar. 16.

me pah bang nyak

17.

18.

19.

Kemahiran 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22: KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV + KVK, KVKK, V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK + KVKK. Arahan:
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

8

Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru. Bil 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Perkataan sudu api ikan lalat rambutan wang udang pisang kambing longkang Jawapan Murid

Kemahiran 8, 11, 12, 25, 30: KVK + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV, KVK. Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar yang betul.

gajah belimbin g UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

lembu

9

angsa

jam

30.

31.

32.

33.

34.

Kemahiran 7, 8, 11, 22, 24: KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV + KVKK, KVKK + KVK, V + KVK. Arahan : Tulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang disediakan.

UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

10

35.

36.

_______________ 37.

________________ 38.

_________________ 39.

_________________

___________________

Kemahiran 29: Diftong, Konsonan Berganding. Arahan : Tulis suku kata yang betul pada tempat kosong yang diberi.

40.

41.

UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

11

hari
42.

bu
43.

si
44.

tu

ker

Kemahiran 13,14,31 : KVK + KVK, KV + KV + KVK, Ayat Mudah. Arahan : Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul.

45.

Baju ayah cantik.

Sekolah Rina besar. UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

12

46.

47. Rasa cili pedas.

48. Abang pakai topi.

49. Lori Suparjo bersih.

Kemahiran 31 : Ayat Mudah. Arahan : Susun perkataan menjadi ayat yang betul.

50.

baju

Bapa

beli

.

itu

________________________________________________

51.

.

baca

suka

Ali

buku

UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

13

________________________________________________

52.

datang

Pihak

polis

.

ke

situ

________________________________________________

53.

ada

Ravi

guli

.

baru

________________________________________________ 54. . guru meja Ini saya

________________________________________________

Kemahiran 26, 27, 28, 31: KVK + KV + KVKK, KVKK + KV + KVK, KV + KVKK + KVK, Membaca Dan Membina Ayat Mudah. Arahan: Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi.

55. beg
_______________________________________________________

56. cawan
_______________________________________________________

UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

14

57. tangga
_______________________________________________________ 58. tempurung _______________________________________________________ 59. tengkorak _______________________________________________________ 60. merangkak _______________________________________________________

Kemahiran 32 : Bacaan Dan Pemahaman. Arahan:
Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Ini ayam. Ini ayam betina. Ayam betina boleh bertelur. Ayam betina berketuk. Ayam suka makan jagung. Saya suka makan daging ayam dan telur ayam.
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

15

Jawab soalan-soalan berikut. 61. Ini gambar apa? _______________________________________________________ 62. Bolehkah ayam betina bertelur? _______________________________________________________ 63. Ayam suka makan apa? _______________________________________________________ 64. Ayam ada berapa kaki? _______________________________________________________ 65. Bolehkah ayam betina berketuk? _______________________________________________________

UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful