You are on page 1of 5

Korzystanie z myszy

Windows 7

Na tej stronie
Podstawowe elementy
Trzymanie myszy i poruszanie ni
Wskazywanie, klikanie i przeciganie
Uywanie kka przewijania
Dostosowywanie myszy
Porady dotyczce bezpiecznego uywania myszy
Analogicznie jak w otaczajcym nas wiecie uywamy doni w celu wchodzenia w interakcje z
obiektami, na ekranie komputera do interakcji z obiektami suy mysz. Mona przenosi
wszystkie obiekty, otwiera je, zmienia, usuwa oraz wykonywa inne akcje. Wystarczy tylko
wskaza obiekt mysz lub klikn go.
Podstawowe elementy
Mysz ma zwykle dwa przyciski: przycisk podstawowy (zwykle lewy) oraz przycisk
pomocniczy (zazwyczaj prawy przycisk). Najczciej jest uywany przycisk podstawowy. W
wikszoci myszy dostpne jest take kko przewijania midzy przyciskami, uatwiajce
przewijanie dokumentw i stron sieci Web. W niektrych myszach kko przewijania mona
naciska - dziaa ono wtedy jak trzeci przycisk. Zaawansowane myszy mog by wyposaone
w dodatkowe przyciski, ktre mog peni inne funkcje.
Elementy myszy
Gra strony
Trzymanie myszy i poruszanie ni
Wskaniki myszy
Umie mysz obok klawiatury na czystej, gadkiej powierzchni, na przykad na podkadce.
Ujmij mysz delikatnie, kadc palec wskazujcy na przycisku podstawowym, a kciuk na boku.
Aby przesun mysz, porusz ni powoli po podou w dowolnym kierunku. Nie przekrcaj
myszy - przd powinien by skierowany w stron od uytkownika. Przy przesuwaniu myszy
wskanik (zobacz obraz) na ekranie porusza si w tym samym kierunku. Jeeli przesuniesz
mysz do krawdzi biurka lub podkadki, po prostu j podnie i umie z powrotem bliej
siebie.
Przytrzymuj mysz lekko, nie skrcajc
nadgarstka
Gra strony
Wskazywanie, klikanie i przeciganie
Wskazywanie elementu na ekranie polega na przesuniciu myszy w taki sposb, aby
wskanik dotyka tego elementu. Po wskazaniu obiektu jest wywietlane mae pole z jego
opisem. Na przykad po wskazaniu Kosza na pulpicie jest wywietlane pole z nastpujc
informacj: Zawiera usunite pliki i foldery.
Wskazanie obiektu czsto
powoduje wywietlenie komunikatu opisowego dotyczcego tego elementu
Wskanik moe si zmieni w zalenoci od tego, co wskazuje. Na przykad po wskazaniu
cza w przegldarce sieci Web wskanik zmienia ksztat ze strzaki na do z palcem
wskazujcym
W wikszoci akcji wykonywanych mysz czy si wskazanie i nacinicie jednego z
przyciskw myszy. Istniej cztery podstawowe sposoby uywania przyciskw myszy: kliknicie,
dwukrotne kliknicie, kliknicie prawym przyciskiem myszy i przecignicie.
Kliknicie przyciskiem myszy (pojedyncze)
Aby klikn element, naley wskaza go na ekranie, a nastpnie nacisn i zwolni przycisk
podstawowy (zwykle lewy).
Klikanie stosuje si najczciej w celu zaznaczenia elementu lub otwarcia menu. Czasami t
czynno nazywa si pojedynczym klikniciem lub klikniciem lewym przyciskiem myszy.
Dwukrotne kliknicie
Aby klikn dwukrotnie element, wska go na ekranie, a nastpnie szybko kliknij dwa razy.
Jeli dwa kliknicia nie nastpi do szybko po sobie, mog zosta zinterpretowane jako dwa
oddzielne kliknicia, a nie jedno dwukrotne kliknicie.
Dwukrotne kliknicie suy najczciej do otwierania elementw na pulpicie. Mona na
przykad uruchomi program lub otworzy folder, klikajc dwukrotnie jego ikon na pulpicie.
Porada
Jeli dwukrotne kliknicie sprawia uytkownikowi trudno, mona dostosowa jego
szybko (czas midzy klikniciami). W tym celu naley wykona nastpujce kroki:
1. Otwrz okno Waciwoci myszy, klikajc przycisk Start , a nastpnie polecenie Panel
sterowania. W polu wyszukiwania wpisz mysz, a nastpnie kliknij pozycj Mysz.
2. Na karcie Przyciski w obszarze Szybko dwukrotnego kliknicia przecignij suwak,
aby zwikszy lub zmniejszy szybko.
Klikanie prawym przyciskiem myszy
Aby klikn prawym przyciskiem myszy element, naley wskaza go na ekranie, a nastpnie
nacisn i zwolni przycisk pomocniczy (zwykle prawy).
Kliknicie prawym przyciskiem myszy elementu zwykle powoduje wywietlenie listy operacji
dostpnych dla elementu. Na przykad po klikniciu prawym przyciskiem myszy Kosza na
pulpicie zostanie wywietlone menu umoliwiajce jego otwarcie, oprnienie, usunicie lub
wywietlenie jego waciwoci. Jeeli nie masz pewnoci, co mona zrobi z jakim
elementem, kliknij go prawym przyciskiem myszy.
Kliknicie prawym przyciskiem myszy Kosza
powoduje otwarcie menu zawierajcego powizane z nim polecenia
Przeciganie
Elementy na ekranie mona przemieszcza, przecigajc je. Aby przecign obiekt, naley
wskaza obiekt na ekranie, klikn i przytrzyma przycisk podstawowy, przesun obiekt do
nowej lokalizacji, a nastpnie zwolni przycisk podstawowy.
Przeciganie (nazywane rwnie przeciganiem i upuszczaniem) najczciej suy do
przenoszenia plikw i folderw do innych lokalizacji oraz przemieszczania okien i ikon na
ekranie.
Gra strony
Uywanie kka przewijania
Jeli mysz jest wyposaona w kko przewijania, mona go uy do przewijania dokumentw i
stron sieci Web. Aby przewin zawarto okna w d, kr kkiem do tyu (do siebie). Aby
przewin zawarto okna w gr, kr kkiem do przodu (od siebie).
Gra strony
Dostosowywanie myszy
Ustawienia myszy mona zmienia w celu dostosowania ich do wasnych preferencji. Mona
na przykad zmieni szybko przesuwania wskanika po ekranie lub jego wygld. Osoby
leworczne mog ustawi prawy przycisk jako podstawowy. Aby uzyska wicej informacji,
zobacz temat Zmienianie ustawie myszy.
Gra strony
Porady dotyczce bezpiecznego uywania myszy
Prawidowe trzymanie i przesuwanie myszy uatwi uniknicie blu w nadgarstkach, doniach i
ramionach lub ich uszkodzenia, szczeglnie podczas dugiego korzystania z komputera.
Poniej znajduj si porady uatwiajce uniknicie problemw:
Umie mysz na poziomie okcia. Ramiona powinny spoczywa rozlunione wzdu
bokw ciaa.
Nie ciskaj ani nie chwytaj myszy zbyt mocno. Trzymaj j delikatnie.
Przesuwajc mysz, uruchom staw okciowy. Unikaj zginania nadgarstka w gr, w d lub
na boki.
Klikajc przycisk myszy, dotykaj go delikatnie.
Nie napraj palcw. Nie trzymaj ich uniesionych nad przyciskami.
Kiedy nie musisz uywa myszy, nie trzymaj jej.
Podczas pracy z komputerem rb krtkie przerwy co 15 do 20 minut.
Gra strony