You are on page 1of 3

La llegenda catalana del drac i la princesa

Com ja saps, Sant Jordi era un soldat rom nascut a Capadcia (actual regi de
Turquia) i s el gran protagonista duna gran gesta cavalleresca que se situa a Lbia, per
que la tradici catalana creu esdevinguda a la poblaci de Montblanc (Tarragona).

Diuen que assolava els voltants de Montblanc un monstre ferotge i terrible, que
possea les facultats de caminar, volar i nedar, i tenia lal pudent, fins al punt que des de
molt lluny amb les seves alenades enverinava laire, i produa la mort de tots els qui el
respiraven. Era lestrall dels remats i de les persones i per tota aquella contrada regnava el
terror ms profund. Els habitants van pensar en donar-li cada dia una persona que li serviria
de presa, i aix no faria lestrall a tort i a dret.

De fet, la llegenda diu, que el sistema els hi va sortir dall ms
b, per el que era realment complicat, era trobar una persona
que cada dia es deixs menjar per aquell monstre. Tot el venat
va decidir doncs, fer cada dia un sorteig entre tots els habitants
de la vila i que aquell que destins la sort seria lliurat a la
simptica fera.


Per... vet aqu que un dia, la sort va voler que la filla del rei fos la
destinada. La princesa era jove, guapa, fina ... ciutadans hi hagu que
es van oferir a substituir-la, per el rei fou sever i inexorable, i amb
el cor ple de dol, va dir que tant era la seva filla com la de qualsevol
dels seus sbdits i savingu que fos sacrificada. La donzella sort de la
ciutat i ells soleta sencamin cap al llac on hi residia la fera, mentre
tot el venat, desconsolat i afligit, mirava des de la muralla com se
nanava al sacrifici.


Per fou el cas que, quan
va sser un xic enll
de la muralla, se li
present un jove
cavaller, cavalcat en
un cavall blanc, i amb
una armadura tota
daurada i lluent. La
preocupada donzella, tota
, li digu que fugs
rpidament, ja q ue
per all rondava un monstre
que aix que el veis sel menjaria.
El cavaller li digu que no tems, que no li havia de
passar res, ni a ell ni a ella, ja que havia vingut
expressament per combatre la fera i aix alliberar del
sacrifici de la princesa, com tamb a la ciutat de
Montblanc. La fera, va sortir de cop i volta amb gran
horror de la donzella i amb gran goig del cavaller. Aquest,
amb un bon cop de llana el va malferir.El cavaller, que era Sant Jordi, llig
el monstre pel coll i la don a la donzella
perqu ella mateixa la ports a la ciutat, i
la fera segu tota mansa i atemorida. La
llegenda explica fins i tot, que els vens
de
Montblanc havien vist tota aquella gesta
des de la muralla i que reb amb els
braos oberts a la donzella i el cavaller.
A
la plaa major del poble, els vens van
acabar de rematar aquell ferotge animal.
Es diu que el rei va voler casar la seva
filla amb Sant Jordi, per aquest va
replicarli tot dient que no la mereixia i
que la sevavista en aquella ciutat perqu
havia tingut una revelaci divina sobre la
necessitat urgent de salvar aquella vila
del monstre. Recoman al rei i als seus
vassals que fossin bons cristians i que
honressin i veneressin Du tal com
mereixia . Desaparegu misteriosament
tal i com havia vingut