You are on page 1of 1

Hi havia una vegada, una dama que es sentia molt sola.

Ella com tothom volia trobar al seu amos verdader. Per


aix s justament lo que el seu pare no volia. Ell volia que
no es cases perqu si no ho aconseguia tota la seva riquesa
i el seu regnat passaria a mans del seu fill segon, el senyor
Cavaller.
Per ella no volia casar-se per la riquesa , sin per ser
lliure i per poder tenir una famlia. Un dia la Dama va
aconseguir anar a passejar pel poble, ella saludava a
tothom .Va trobar un Joglar tothom lestava escoltant
tothom .Era pobre i portava un tratge de segona m. Ella
apart de pena ,es va enamorar dell. El seu pare es va
adonar del que estava passant i va fer lo impossible per
que no es casessin. Ella pensava e fugir amb ell, i aix s
lo que va fer. Va buscar al Joglar i es van fugar. Quan el
seu pare va veure lo que estava passant, va enviar el seu
exrcit a buscar-los. Ms de la meitat van morir de gana.
Al final els que van sobreviure van tornar a la ciutat.. La
dama i el joglar es van poder casar.


Laura Parra