You are on page 1of 4

Fa molts i molts anys a ledat mitjana, hi havien dos germans fills

de nobles.
Un anomenat Joan, era el gran ,dulls blaus com el cel ,ros ,alt i
prim. No estava sol, tamb era el nuvi de la princesa encara que
fos molt presumit .
altre es deia !ergi ,ell era moreno ,els seus ulls eren blaus ,i
tamb era alt i prim ,per" sha de recon#i$er que en Joan era
molt ms guapo.
%n !ergi era molt humil i en Joan sempre cridava latenci&.
%n aquells segles hi havien molts dracs voltant per la 'ona on
vivien. Un dia al Joan i al !ergi els hi va tocar anar a ca(ar el
drac ms ferotge de tots.
%l Joan es va morir de por i no hi volia anar de cap de les
maneres, ai$) que li va dir al !ergi*
+ ,es+hi tu sol a ca(ar+lo i diem que lhem ca(at els dos i et
donar -.. monedes.
%l !ergi que era ms astut va dir*
+/.., recorda que sin& dic que lhe ca(at jo solet.
%n Joan a linstant va dir que li donaria /.. monedes.
%l !ergi va endinsar+se sol cap al bosc dels dracs. 0uan portava
1. minuts caminant es va trobar un pag#s que era molt amic seu,
anomenat 2amon que li va dir*
+3ola !ergi, vas a per el gran drac, he4 5er cert i el teu germ64
%l !ergi que sabia que ell era de confian(a li va respondre*
+3em fet un tracte el Joan em pagar6 /.. monedes si i vaig tot
sol a ca(ar el drac. 5er" ai$" no li pots dir a ning7, dacord4
%l 2amon va respondre*
+8acord i molta sort99999999999
%l !ergi va continuar el seu cam) i en 2amon tamb.
:l arribar a la cova del drac el !ergi tenia una estrat#gia ai$)
que fent+la va cridar*
+8rac, amb mal al#
surt si tatrevei$es
drac, amb mal al#
ets un gallina tira pets 99999999999999
:leshores el drac va sortir corrents de la cova i el !ergi seguint
lestrat#gia, va clavar+li una espasa , per" el drac amb molt de
dolor no es rendia.
,a clavar+li una altra espasa al drac casi mig mort per" ell
intentava agafar al !ergi.
5er" a la tercera i 7ltima espasa ,que tamb era ms gran, el drac
va morir.
%l !ergi molt content va pensar* ;s) que ha valgut la pena portar
el triple de pes durant el cam).<
0uan va tornar a casa li va e$plicar laventura al seu germ6 i els
dos molt contens li van anar a contar la noticia al poble.
%l rei els va premiar amb /.... monedes a cada un.

0uan van arribar a casa el !ergi li va demanar al seu germ6 les
/.. monedes i les /.... del rei i ell va dir*
+No t les donar vas caure a la meva trampa.
:leshores el !ergi va contestar*
+8oncs contar la veritat a tot el poble 9999999999999
%l Joan li va respondre*
+8is+ho ning7 et creur6. : ms a ms no magrada la princesa.
!ols em vull casar amb ella pels seus diners i per a ser rei. :ra
que ja saps tota la veritat thaur de matar 999999999999
=ot seguit el !ergi va agafar el seu escut per defensar+se i en
Joan les seves armes per atacar.
8e sobte es van obrir les portes de casa seva, i va apar#i$er* el
rei ,la princesa i el pag#s 2amon.
%n !ergi i en Joan a la vegada van preguntar*
+0u# hi feu aqu)4
a princesa va respondre*
+!abem tota la veritat ,per comen(ar al 2amon el vaig contractar
jo per saber que f#ieu i com us anava el viatge, i s clar mho va
contar tot. : ms, a ms ,em semblava que en Joan mamagava
alguna cossa i ho hem sentit tot.
+:gafeu+lo999999999999
,a cridar el rei senyalant a en Joan i el van portar a pres&.
>s endavant el !ergi i la princesa van sortir fins que un dia en
!ergi li va demanar al rei la m6 de la princesa. %s van convertir
en els reis ms estimats del m&n.
>entrestant en Joan es va pened) de tot el que havia fet i el van
dei$ar sortir de la pres& ai$) va ser un pag#s molt fidel al seu
germ6 i rei, i van ser feli(os i van menjar anissos 999999999999999999999
%8?=3 2?@%2: 8?:A