You are on page 1of 1

LA DAMA GENEROSA

En un pas molt lluny hi havia una dama que li agradava ajudar a la gent
malalta i cuidar-la, es deia Malta. Un dia la princesa es va ficar malalta. La
princesa havia agafat la grip. La Malta quan es va assaentar va anar
corrents a l!haitaci" de la princesa am els seus medicaments i cures la
princesa confiava per# no estava massa segura ,tot i ai$ la va seguir. %l
cap d!uns dies la princesa va tornar a sortir al carrer i la Malta no va dir res
per# la princesa si. %l final va ser la doctora del pole i va salvar molta
gent. &onte contat aquest conte s!ha acaat.