You are on page 1of 15

Sezaryen operasyonu Amaç

*Tanımı * yavruyu canlı elde etmek


* puerperal bozuklukları
*Laparotomi engellememek
*Laparo-hysteretomi * laktasyonun devamını sağlamak
* fertiliteyi devam ettirmek, korumak
*Laparo-hysterectomi
* güç doğumda süreyi kısaltmak

Endikasyonları
inekte sezaryen
operasyonu * Absolut ve relatif büyüklükler
* anomaliler
* cervix uterinin açılamadığı durumlar
* yavru zarlarının hidropsu
* düzeltilemeyen geliş, pozisyonlar
* Torsiyo uteri

* mumifiye yavru
* plaraplagia antepartum
* prolapsus vagina
* vulva ve vagina darlığı
* uterus yırtılmaları

Page 1
seçim yeri
*açlık çukurluklarından

*açlık çukurluklarının median ve paramedian


ventro laterallerinden

operasyonun yapılışı

* tıraş, dezenfeksiyon

Page 2
anestezi
*epidural
*infiltrasyon
*paravertebral

ensizyon
*deri
*kaslar
*uterus

Page 3
*yavrunun çıkarılması
*uterusun kontrolü
*yavru zarları
*uterusun ilaçlanması

Page 4
Page 5
Dikişler
* uterusa
• Schmieden
• Lembert
• oksitosin, periton içi antibiyotik
* periton dikişi
* kasların dikilmesi
* derinin dikilmesi

Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
postoperatif
* Antibiyotik; iu + im
* Destekleyici tedavi
* Operasyon yarasının bakımı
* Diyet uygulanması
* Dikişlerin alınması

komplikasyonları
* kanama *metritis
* evantrasyon
* anfizem *uterusun yapışmaları
* eksudasyon
* peritonitis
*şok
* toksemi

Page 10
küçük ruminantlarda

*ineklere ilave olarak


gebelik toksemisinde

*operasyon tekniği

kısrakta sezaryen köpek


köpek ve
ve kedide
kedide sezaryen
sezaryen
*sağ açlık çukurluğu
*genel anestezi
*peritonitise daha duyarlı

The dog is prepared for surgery.


* doğuma yardımda sık
yapılabilir
* genel anestezi
* açlık çukurluğu
* laparo-histerectomi de
yapılabilir http://www.thepetcenter.com/sur/cs.html

Page 11
The skin incision is made... and the abdominal wall is
incised.

The uterus is located and drawn gently to the outside.

The pup is located and the thin uterine wall is


carefully

Page 12
incised to expose the pup within the placental
membranes.

The pup is removed from the along with the placental tissues
uterus

and the pup is placed onto clean towels for drying and clearing

Page 13
of the airway to induce breathing.
breathing.
The uterus is inspected carefully.
carefully.

In this case the dog is being spayed.


spayed. The Post op incision...
incision... the skin is
ovaries and uterus are removed.
removed. secured by underlying sutures and
glue.
glue.

Veterinary technicians keep a watchful presence


The pups are encouraged to until all vital signs in the mother and the pups are
normal.
nurse as soon as possible.

Page 14
://vetmedicine.miningco.com/gi/dyna
mic/offsite.htm?site=http://www.lbah
.com/Canine/csection.htm

Page 15