L’ANTIGA GRÈCIA

ROMA
1. Què van ser La Iliada i l’Odisea?
2. Explica un petit resum de cada una d’elles:
3. La Ilíada
4. La Odisea
5. Per què es diu que Grècia no tenia un gran imperi?
6. A què es considera la Cultura Grècia?
7. Com es deien també a les ciutats?
8. Quina ciutat se li considera el símbol de la Cultura grega?
9. Què era la Acròpolis? Digues el nom d’algun edifici.
10. Qui era Palas Atenea?
11. Digues el nom de tres filòsofs grecs
12. Què significa Democràcia?
13. On estava Esparta? Quina era la seva virtud?
14. En què consistia l’equip de combat d’un espartà?
15. Què va passar a la Guerra de les Termopiles?
16. Com es diu també a l’art dels grecs?
17. Què volien els grecs reflectir en el seu art?
18. Què eren els Jocs Olímpics?
19. Quina era la prova estrella d’aquests jocs I en què consistia?
20. Relaciona
Ares Familia
Afrodita sabiduria
Hera Guerra
Atenea amor

21. Qui va ser Alejandro Magno?
22. Per què es va destruir la cultura grega?

1. Per què es diu que tots els camins porten a Roma?
2. De qui deien els romans que eren descendents?
3. Qui van ser Ròmul i Rem?
4. Qui eren els patricis?
5. Quina funció tenia el Senat?
6. Qui eren els plebeus?
7. Qui va ser Juli Cèsar? Des de quan fins quan va governar?
8. Qui va succeir a Juli Cèsar? Com va ser el seu govern?
9. Quin sistema utilitzaven els romans per atacar a la guerra?
10. Quins espectacles es feien als circs romans?
11. Qui eren els gladiadors?
12. Qui era el pater familias?
13. Què era el foro?
14. En què consistia el Dret romà?
15. Què significava pels romans ser una persona civilitzada?
16. Què distingia els romans dels bàrbars?
17. Quan i per què es fa acabar l’Imperi Romà?
18.
http://www.youtube.com/watch?v=fKgc_aXS_cc http://www.youtube.com/watch?v=apPeTayzLD8